Blije dieren, blije boer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blije dieren, blije boer"

Transcriptie

1 Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je legkippenbedrijf 1

2 2

3 Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je legkippenbedrijf

4

5 Voorwoord Beste pluiveehouder, et de capagne Blije dieren, blije boer vraagt Boerenbond aandacht voor de inspanningen die veetelers dag in dag uit doen o het welzijn van hun dieren te garanderen. Landbouwers dragen al eeuwen zorg voor het welzijn van hun dieren, want als het goed gaat et de dieren in de stal, levert dat ook voor hen arbeidsvreugde op. Dus blije dieren, blije boer! De dierlijke vakgroepen van Boerenbond erkennen alvast de prioriteit van dierenwelzijn en hebben hun fiat gegeven aan de uitwerking van een roadap voor dierenwelzijn, et daarin onder eer een versterkt opleidings- en voringsprograa voor onze leden. et de checklist in deze brochure kan je aan de slag op jouw bedrijf. Op een overzichtelijke wijze bevat hij alle wettelijke en bovenwettelijke verplichtingen uit de betrokken lastenboeken (IK, Bel pork, Belbeef en Belplue). Door de aandachtspunten en hun uitleg te checken, ben je er zeker van dat je als veehouder confor alle wettelijke verplichtingen werkt. Wie trots is op zijn stiel, toont respect voor elk dier! Wij verwachten een correcte en eerlijke behandeling van onze dieren en waardering voor onze sector. Alleen wanneer iedereen doet wat hij oet doen, et respect voor ens en dier, kan onze sector trots en vol vertrouwen werken. SONJA DE BECKER voorzitter Boerenbond 5

6 Legenda Deze checklist bevat de wettelijke en bovenwettelijke eisen voor dierenwelzijn die opgenoen zijn in het Belpluelastenboek. Belplue controleert jaarlijks deze dierenwelzijnseisen op de pluiveehouderijen die deelneen. Belplue In het Belpluelastenboek worden overtredingen van de opgelegde noren of voorwaarden ingedeeld in categorieën, afhankelijk van ernst van de overtreding: ajor () en inor (). Ook de controleur hanteert deze indeling in categorieën. Bij overtreding van inder dan 25% van de inorpunten, oet je een actieplan opaken en binnen de 6 aanden aan Belplue bezorgen. Bij overtreding van eer dan 25% inorpunten, oet je binnen de 3 aanden deze punten rechtzetten. Er vindt ook binnen de 3 aanden een aangekondigde audit plaats o deze punten te controleren. Bij overtreding van eer dan 4 ajorpunten wordt de audit negatief afgesloten en deelnae van jouw bedrijf aan het Belpluelastenboek wordt oniddellijk geweigerd. O opnieuw deel te neen, oet je bedrijf de aaneldprocedure opnieuw doorlopen. Bij overtreding van 1 tot 4 ajorpunten, heb je 3 aanden de tijd o ze recht te zetten. Er vindt ook binnen de 3 aanden een aangekondigde audit plaats o dat te controleren. 6

7 Huisvesting 7

8 Huisvesting BELPLUE Ik houd e aan de axiaal toegelaten bezettingsdichtheid in de stal. Er zijn niet eer dan 9 kippen/² bruikbare oppervlakte in de stal. De bezettingsdichtheid per ² staloppervlakte bedraagt axiaal 18 leghennen. De constructie van het alternatieve systee in ijn stal is confor de wetgeving ijn kippen beschikken instens over 1 nest per 7 legkippen. Wanneer er in ijn stal geeenschappelijke nesten zijn, is er voor elke groep van ten hoogste 120 kippen ten inste 1 ² nestruite beschikbaar. Iedere kip heeft een geschikte zitstok, zonder scherpe randen en et ten inste 15 c zitruite. Er is ten inste 30 c horizontale afstand tussen de zitstokken. Tussen de zitstok en de wand is er ten inste 20 c afstand. Ten inste 50% van de aanwezige zitstokken is verhoogd aangebracht. Elke kip beschikt over instens 250 c² strooisel en instens een derde van de grondoppervlakte is et strooisel bedekt. Er zijn niet eer dan 4 niveaus boven elkaar gestapeld. De vrije hoogte tussen elk niveau is ten inste 45 c en ze zijn zo gestapeld dat de uitwerpselen niet op een daaronder gelegen niveau kunnen terechtkoen. Ik houd ijn leghennen in groepen van axiaal 6000 dieren. Ik houd axiaal 6000 leghennen per stalcopartient. 8

9 Huisvesting BELPLUE ijn leghennen koen niet in contact et aterialen en voorwerpen die schadelijk zijn. De aterialen en voorwerpen waaree de dieren in contact kunnen koen, zijn niet schadelijk. Ik kan deze aterialen en voorwerpen geakkelijk reinigen en desinfecteren. ijn kippen kunnen niet ontsnappen. ijn houderijsystee is zo opgezet dat ijn kippen niet kunnen ontsnappen. Er is goede ventilatie in ijn stal. Ik houd de luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de teperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties in de stal binnen grenzen die niet schadelijk zijn voor ijn dieren. ijn kippen hebben voldoende licht. ijn kippen hebben voldoende licht, zodat ze aan hun fysiologische noden kunnen voldoen. Er is voldoende (vaste of draagbare) verlichting zodat ik ijn dieren grondig kan controleren. De lichtopeningen voor het natuurlijk daglicht in de stal zijn goed aangebracht. De lichtopeningen zijn, in het geval van daglicht, zo aangebracht dat een gelijkatige verdeling van het licht gewaarborgd is. 9

10 Huisvesting BELPLUE In het geval dat er een koude scharrelruite is, kunnen de kippen die vlot bereiken. Indien er een koude (overdekte) scharrelruite is, die deel uitaakt van de bruikbare oppervlakte, is er per 1000 leghennen 2 doorgangsruite beschikbaar en zijn er drinkvoorzieningen aanwezig. In ijn scharrelsystee et vrije uitloop hebben de leghennen via de uitgangen rechtstreeks toegang tot deze vrije uitloop. Over de hele lengte van het gebouw zijn er eerdere uitgangen, et een rechtstreekse toegang tot de ruite buiten. Deze uitgangen zijn ten inste 35 c hoog en 40 c breed. Voor elke groep van 1000 kippen is er in totaal een opening van instens 2 breedte beschikbaar. De buitenoppervlakte is afgested op de bezettingsgraad en het bodetype, o verontreiniging te voorkoen. Zo nodig heeft het buitenbeloop passende drinkvoorzieningen en het biedt beschutting tegen slecht weer en roofdieren. 10

11 Water en voeding 11

12 Water en voeding BELPLUE Ik zorg ervoor dat verontreiniging van het voeder tot een iniu beperkt blijft. De voederinstallatie is zo ontworpen, gebouwd en geplaatst dat ze het gevaar van verontreiniging van het voeder tot een iniu beperkt. ijn kippen hebben voldoende plaats o te eten. De lengte van de voederbak, die onbeperkt toegankelijk is, bedraagt 10 c per kip. Bij ronde/ovalen voederbakken is er ten inste 4 c lengte per kip. ijn legkippen krijgen voldoende en aangepast voeder. ijn dieren krijgen een toereikende hoeveelheid gezond voedsel, dat geschikt is voor hun soort en hun leeftijd. Ik voeder et tussenpozen die passen bij hun fysiologische behoeften. Zo blijven ijn kippen in goede gezondheid en wordt voldaan aan hun voedingsbehoeften. ijn stal is uitgerust et een passend watervoorzieningssystee. Bij continu werkende drinkgoten beschikt iedere kip over 2,5 c goot. Bij ronde drinkbakken beschikt iedere kip over 1 c. Bij drinknippels of drinkbakjes is er instens 1 per 10 kippen beschikbaar. 12

13 Water en voeding BELPLUE ijn legkippen hebben voldoende en kwaliteitsvol water ter beschikking. Alle dieren hebben toegang tot een toereikende hoeveelheid water van een passende kwaliteit. Ze kunnen alleszins op een of andere wijze voldoen aan hun behoefte aan water. Ik geef ijn kippen geen substanties die schadelijk zijn voor hun gezondheid en/of welzijn. Ik geef ijn dieren geen substanties die schadelijk zijn voor hun gezondheid en/of welzijn. 13

14 Verzorging 14

15 Verzorging BELPLUE Ik inspecteer alle kippen instens één keer per dag. Ik inspecteer al ijn kippen instens één keer per dag. Er zijn passende voorzieningen of aatregelen zodat ik dat rechtstreeks en oeiteloos kan doen. ijn stalinrichting et eerdere etages is gebruiksvriendelijk. In ijn stal et eerdere etages kan ik alle lagen rechtstreeks en oeiteloos inspecteren. Dode kippen kan ik geakkelijk verwijderen. ijn kippen hebben een ononderbroken duisterperiode. ijn kippen bevinden zich voor een bepaalde, ononderbroken periode in het duister. Ik laat ijn kippen wennen aan het duister. Voorafgaand aan de duisterperiode, nee ik een scheerperiode in acht. Dieren die ziek of gewond lijken, verzorg ik oniddellijk en op een passende wijze. Dieren die ziek of gewond lijken, verzorg ik oniddellijk op een passende wijze. Wanneer die zorg de toestand van het dier niet verbetert, raadpleeg ik zo spoedig ogelijk een dierenarts. 15

16 Verzorging BELPLUE Ik kan zieke dieren afzonderen. Zieke of gewonde kippen die niet oniddellijk geslacht of geëuthanaseerd hoeven te worden, kan ik afzonderen in een passend onderkoen, et een aangepaste vloerbedekking (vb. strooisel). Ik houd een register bij van de edicaenteuze zorgen die ik verstrek. Ik houd een register bij van de edicaenteuze zorgen die ik verstrek. Dit register is beschikbaar en ik bewaar het ten inste 3 jaar. Ik raadpleeg de bedrijfsdierenarts wanneer er eer kippen sterven of wanneer ze te weinig eten of drinken. Wanneer ijn kippen 20% inder voeder eten of 20% inder water drinken, of wanneer eer dan 3% van de dieren sterft per week, laat ik ze onderzoeken door de bedrijfsdierenarts. Ik verwijder elke dag de dode kippen. Dode kippen verwijder ik dagelijks, waardoor er geen krengen ouder dan 24 uur in de stal zijn. Ik houd een register bij van het aantal sterfgevallen. Dit register is beschikbaar en ik bewaar het ten inste 3 jaar. Er vinden op ijn bedrijf alleen toegelaten ingrepen plaats. Ik nee niet routineatig inder dan 1/3 van de bek weg. Ik doe dat alleen wanneer ik kannibalise niet kan voorkoen of verhelpen door ijn bedrijfsvoering te wijzigen. Ik laat alleen gekwalificeerd personeel de bekken inkorten bij kippen jonger dan 10 dagen. 16

17 Verzorging BELPLUE ijn kippen worden diervriendelijk geruid. Wanneer de leghennen geruid worden, induceer ik de rui niet door de dieren geen water en voeder te geven. ijn kippen worden verzorgd door voldoende en vakbekwae personen. ijn kippen worden verzorgd door een voldoende aantal personen, die beschikken over de nodige vaardigheden, kennis en vakbekwaaheid. ijn kippen hebben overdag altijd toegang tot de scharrelruite. Tijdens de lichtperiode hebben ijn kippen steeds toegang tot de volledige scharrelruite. In ijn scharrelsystee et vrije uitloop is de vrije uitloop berekend op axiaal 2500 leghennen per ha. Ik houd axiaal 2500 leghennen per ha in vrije uitloop. In ijn scharrelsystee et vrije uitloop gaan de kippen dagelijks naar buiten. Het terrein voor vrije uitloop is ten laatste 6 uur na het begin van de lichtperiode in de stal (en ten laatste o 11 uur) onbeperkt toegankelijk voor de kippen. 17

18 ateriaal BELPLUE Ik controleer alle ateriaal instens één keer per dag. Alle ateriaal dat de gezondheid en het welzijn van ijn dieren beïnvloedt, controleer ik instens één keer per dag. Ik herstel defecten oniddellijk. Er is voldoende verse lucht in de stal. Het kunstatige ventilatiesystee in de stal is voorzien van een passend noodsystee, dat voldoende verse lucht kan aanvoeren bij panne. Er is ook een alarsystee. Er is zo weinig ogelijk lawaai in de stal. Ik houd het geluidsniveau op de plaats waar ijn dieren leven zo laag ogelijk. Ik verijd aanhoudend of plotseling lawaai. 18

19 Deze checklist dierenwelzijn is een uitgave van de Studiedienst van Boerenbond op vraag van de sectorvakgroep Plui- en kleinvee Fotografie: arco ertens, Twan Wierans, Boerenbond Verantwoordelijke uitgever: Frans De Wachter, Diestsevest 40, 3000 Leuven D/2017/0728/ , Boerenbond vzw

20 / blijedieren

Blije dieren, blije boer

Blije dieren, blije boer Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je braadkippenbedrijf 1 2 Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je braadkippenbedrijf Voorwoord Beste pluiveehouder,

Nadere informatie

PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v3

PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2509 Bescherming en welzijn van legkippen - Dierenwelzijn [2509] v C : conform NC

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 381 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en

Nadere informatie

PRI 3095 Houden van legpluimvee (>=200) of gebruikspluimvee type vlees (>=200) - Dierenwelzijn [3095] v2

PRI 3095 Houden van legpluimvee (>=200) of gebruikspluimvee type vlees (>=200) - Dierenwelzijn [3095] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 395 Houden van legpluimvee (>=2) of gebruikspluimvee type vlees (>=2) - Dierenwelzijn [395] v2 C : conform

Nadere informatie

PRI 3078 Houden van kalveren (vetmesten) - Dierenwelzijn [3078] v2

PRI 3078 Houden van kalveren (vetmesten) - Dierenwelzijn [3078] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 378 Houden van kalveren (vetmesten) - Dierenwelzijn [378] v2 C : conform NC : niet-conform NA : niet

Nadere informatie

PRI 3095 Houden van legpluimvee (>=200) of gebruikspluimvee type vlees (>=200) - Dierenwelzijn [3095] v.3

PRI 3095 Houden van legpluimvee (>=200) of gebruikspluimvee type vlees (>=200) - Dierenwelzijn [3095] v.3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen LCE : Datum : Verantwoordelijke controleur : Operator : VEN : Adres : PRI 395 Houden van legpluimvee (>=2) of gebruikspluimvee type vlees (>=2)

Nadere informatie

PRI 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v5

PRI 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... PRI 221 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [221] v5 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

DPA 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v6

DPA 2231 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [2231] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 221 BESCHERMING EN WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN HOKKEN [221] v6 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

gearchiveerd op 04/07/2008

gearchiveerd op 04/07/2008 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 221 Dierenwelzijn: legkippen in batterij [221] v4 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Blije dieren, blije boer

Blije dieren, blije boer Checklist dierenwelzijn lije dieren, blije boer Checklist voor je varkensbedrijf 1 2 Checklist dierenwelzijn lije dieren, blije boer Checklist voor je varkensbedrijf Voorwoord este varkenshouder, Met

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 381 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en

Nadere informatie

PRI 3076 Houden van varkens - Dierenwelzijn [3076] v1

PRI 3076 Houden van varkens - Dierenwelzijn [3076] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 376 Houden van varkens - Dierenwelzijn [376] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing

Nadere informatie

Blije dieren, blije boer

Blije dieren, blije boer Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je vleesvee- en vleeskalverbedrijf 1 2 Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je vleesvee- en vleeskalverbedrijf

Nadere informatie

omschrijving afwijking / overtreding (antinorm) % of hoogte afwijking / interventiegrens Het houden van vleeskuiken waarbij niet

omschrijving afwijking / overtreding (antinorm) % of hoogte afwijking / interventiegrens Het houden van vleeskuiken waarbij niet IB02-SPEC02 (Pluimvee voor productie) Overzicht specifieke interventies NVWA Besluit en Regeling houders van dieren werkblad Versie: 04-07-14 Aanvulling op de boetecategorie: Bij een gering risico of gevolg

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 249 Bescherming en welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren - gekweekt

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr: Adres : C NC Punten NA 1. BETROKKEN DIEREN.

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr: Adres : C NC Punten NA 1. BETROKKEN DIEREN. Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ 2. BIJHOUDEN VAN REGISTERS N uniek DPA 2049 Bescherming en welzijn van voor landbouwdoeleinden

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1999L0074 NL 01.01.2014 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 1999/74/EG VAN DE RAAD van 19 juli 1999

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN SCHARRELHUISVESTING (VOORSCHRIFT 5C)

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN SCHARRELHUISVESTING (VOORSCHRIFT 5C) AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN SCHARRELHUISVESTING (VOORSCHRIFT 5C) INHOUDSOPGAVE TOELICHTING WEGING BIJ AFWIJKINGEN 2 G1. ALGEMEEN 3 G2. VOEDSELVEILIGHEID 3 G3. INRICHTING / DIERENWELZIJN

Nadere informatie

BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI)

BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) BIJLAGE IIIb: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, KOOIHUISVESTING (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Geldend voor bedrijven met kooihuisvesting Inhoud Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN KOOI EN KOLONIEHUISVESTING (VOORSCHRIFT 5B)

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN KOOI EN KOLONIEHUISVESTING (VOORSCHRIFT 5B) AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN LEGEINDBEDRIJVEN KOOI EN KOLONIEHUISVESTING (VOORSCHRIFT 5B) INHOUDSOPGAVE TOELICHTING WEGING BIJ AFWIJKINGEN 2 F1. ALGEMEEN 3 F3. INRICHTING / DIERENWELZIJN 3 Aanvullende voorschriften

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.2 BIJLAGE IIId: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, VRIJE UITLOOP (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei

Nadere informatie

DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5

DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 2098 BESCHERMING EN WELZIJN VAN KALVEREN IN KALVERHOUDERIJEN [2098] v5 C : conform

Nadere informatie

PRI 2102 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn [2102] v7

PRI 2102 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn [2102] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... PRI 22 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn [22] v7 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 INRICHTING/DIERENWELZIJN...3

ALGEMEEN... 3 INRICHTING/DIERENWELZIJN...3 Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik dan in de inhoudsopgave op het deel van de voorschriften waarover u meer wilt lezen. Wilt u vanuit de voorschriften weer terug naar de

Nadere informatie

PRI 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [2102] v4

PRI 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [2102] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... PRI 22 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [22] v4 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Dierenwelzijn. Overzicht maatregelen en sancties

Dierenwelzijn. Overzicht maatregelen en sancties Dierenwelzijn Overzicht maatregelen en sancties In deze tabel leest u enkele overtredingen die kunnen voorkomen op het gebied van dierenwelzijn en de maatregelen en sancties die wij daarop kunnen inzetten

Nadere informatie

Dierenwelzijn. Overzicht maatregelen en sancties

Dierenwelzijn. Overzicht maatregelen en sancties Dierenwelzijn Overzicht maatregelen en sancties In deze tabel leest u enkele overtredingen die kunnen voorkomen op het gebied van dierenwelzijn en de maatregelen en sancties die wij daarop kunnen inzetten

Nadere informatie

TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ

TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN LEGEINDPLUIMVEEHOUDERIJ Inhoud: 1 Definities 2 Kwaliteit van de te leveren eieren 3 Activiteiten 4 transportverpakking 5 Levering eieren buiten Nederland 6 Merken van eieren

Nadere informatie

PRI 2102 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn [2102] v6

PRI 2102 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn [2102] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... PRI 22 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn [22] v6 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 203/53 RICHTLöN 1999/74/EG VAN DE RAAD van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Nadere informatie

PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn [2102] v11

PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn [2102] v11 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 22 Houden van varkens - Dierenwelzijn [22] v11 C : conform NC : niet-conform NA :

Nadere informatie

LEGHENNEN. Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 3 sterren: Rondeel. Versie: 25-10-2012

LEGHENNEN. Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 3 sterren: Rondeel. Versie: 25-10-2012 LEGHENNEN Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 3 sterren: Rondeel De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor

Nadere informatie

PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen [2542] v1

PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen [2542] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen [2542] v1 C : conform NC : niet-conform NA : niet

Nadere informatie

PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen - Dierenwelzijn [2542] v2

PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen - Dierenwelzijn [2542] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2542 Houden/fokken van lagomorfen - Dierenwelzijn [2542] v2 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Module Huisvesting in de melkveehouderij

Module Huisvesting in de melkveehouderij Module Huisvesting in de melkveehouderij De CO 2 -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000057/NL Colofon Auteur Jolanda

Nadere informatie

PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn [2102] v12

PRI 2102 Houden van varkens - Dierenwelzijn [2102] v12 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 212 Houden van varkens - Dierenwelzijn [212] v12 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN

BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN (nieuwe wetgeving per 22 augustus 2014, die het honden en kattenbesluit van 1999 vervangt). Let op: dit is een persoonlijke opsomming en bewoording van het besluit, beperkt tot

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN - UITLOOP EN BIOLOGISCHE HUISVESTING (VOORSCHRIFT 5D)

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN - UITLOOP EN BIOLOGISCHE HUISVESTING (VOORSCHRIFT 5D) AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN - UITLOOP EN BIOLOGISCHE HUISVESTING (VOORSCHRIFT 5D) INHOUDSOPGAVE TOELICHTING WEGING BIJ AFWIJKINGEN 2 G1. ALGEMEEN 3 G2. VOEDSELVEILIGHEID 3 G3.

Nadere informatie

Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen. LB 1, IKB en KAT. IKB, KAT (geen uitzonderingen)

Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen. LB 1, IKB en KAT. IKB, KAT (geen uitzonderingen) LEGHENNEN Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 1 ster De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD RICHTLIJN VAN DE RAAD van 7 maart 1988 ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie in zaak 131/86 (vernietiging van Richtlijn 86/113/EEG van de Raad van 25 maart 1986 tot vaststelling van minimumnormen

Nadere informatie

D arts E. Struelens Prof. Dr. ir. B. Sonck. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek

D arts E. Struelens Prof. Dr. ir. B. Sonck. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek PLUIMVEE Wetgeving & Onderzoeksproject: Ontwikkeling van een kwantitatieve methode voor een objectieve evaluatie van het gedrag van leghennen in verrijkte kooien D arts E. Struelens Prof. Dr. ir. B. Sonck

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 VOEDSELVEILIGHEID...3 INRICHTING/DIERENWELZIJN...4 HYGIËNE...10

ALGEMEEN... 3 VOEDSELVEILIGHEID...3 INRICHTING/DIERENWELZIJN...4 HYGIËNE...10 Wilt u direct naar een bepaald onderdeel van de voorschriften, klik dan in de inhoudsopgave op het deel van de voorschriften waarover u meer wilt lezen. Wilt u vanuit de voorschriften weer terug naar de

Nadere informatie

VR DOC.0399/2BIS

VR DOC.0399/2BIS VR 2018 2704 DOC.0399/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

omschrijving afwijking / overtreding (antinorm) % of hoogte afwijking / interventiegrens Zonder redelijk doel of met overschrijding

omschrijving afwijking / overtreding (antinorm) % of hoogte afwijking / interventiegrens Zonder redelijk doel of met overschrijding IB02-SPEC02 Overzicht specifieke s NVWA Besluit en Regeling houders van dieren werkblad Versie: 04-07-14 Aanvulling op de boetecategorie: Bij een gering risico of gevolg van een overtreding mbt volksgezondheid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 568 Besluit van 16 december 1999, houdende regelen ter zake van het houden, verzorgen en huisvesten van productiedieren (Besluit welzijn productiedieren)

Nadere informatie

Vat jij de koe bij de horens?

Vat jij de koe bij de horens? Vat jij de koe bij de horens? 10 /10 Scan je bedrijf via een app en ontdek hoe goed jouw bedrijf scoort op dierenwelzijn. Heb je alle vragen beantwoord? Dan krijg je online de resultaten. Op deze manier

Nadere informatie

Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen. LB 1, IKB en KAT. IKB, KAT (geen uitzonderingen)

Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen. LB 1, IKB en KAT. IKB, KAT (geen uitzonderingen) LEGHENNEN Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 1 ster De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

Enquête Bedrijfsmanagement

Enquête Bedrijfsmanagement Project Evalueren van de mestuitscheidings- en mestsamenstellingscijfers voor de pluimvee Volièrehuisvesting Proefbedrijf voor de Veehouderij Bodemkundige Dienst van België Poïel 77 W. de Croylaan 48 2440

Nadere informatie

Inhoud ALGEMEEN BIJ VRIJE UITLOOP 2 PERSOONLIJKE OF BEDRIJFSHYGIENE BIJ VRIJE UITLOOP 2 INRICHTING BIJ VRIJE UITLOOP 3

Inhoud ALGEMEEN BIJ VRIJE UITLOOP 2 PERSOONLIJKE OF BEDRIJFSHYGIENE BIJ VRIJE UITLOOP 2 INRICHTING BIJ VRIJE UITLOOP 3 BIJLAGE IIId: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, VRIJE UITLOOP (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Inhoud ALGEMEEN BIJ VRIJE UITLOOP 2 PERSOONLIJKE OF BERIJFSHYGIENE BIJ VRIJE UITLOOP 2 INRICHTING

Nadere informatie

Gearchiveerd op 06/01/2014

Gearchiveerd op 06/01/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 224 Hygiëne en infrastructuur in de verzamelcentra [224] v2 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

DPA 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [2102] v3

DPA 2102 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [2102] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 22 Bescherming en welzijn van varkens in veehouderijen [22] v C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Aanvullend op versie 3.1, dd en versie 2.1 dd

Aanvullend op versie 3.1, dd en versie 2.1 dd Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (91/629/EEG)

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (91/629/EEG) RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (91/629/EEG) DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de

Nadere informatie

Blije dieren, blije boer

Blije dieren, blije boer Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je melkveebedrijf 1 2 Checklist dierenwelzijn Blije dieren, blije boer Checklist voor je melkveebedrijf Voorwoord Beste melkveehouder, Met

Nadere informatie

RICHTLIJN 98/58/EG VAN DE RAAD van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. (PB L 221 van , blz.

RICHTLIJN 98/58/EG VAN DE RAAD van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. (PB L 221 van , blz. 1998L0058 NL 05.06.2003 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 98/58/EG VAN DE RAAD van 20 juli 1998

Nadere informatie

Het ontwapenen van kippen

Het ontwapenen van kippen Het ontwapenen van kippen Voorzorgsprincipe dierenwelzijn Wouter Wytynck Boerenbond Dierenwelzijn Dierenwelzijn wordt getoetst aan vijf vrijheden: - Vrij van honger en dorst - Vrij van ongemak - Vrij van

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.5

Voorschriften IKB Ei Legeindbedrijven, vrije uitloop, versie 3.5 BIJLAGE IIId: VOORSCHRIFTEN LEGEINBERIJVEN, VRIJE UITLOOP (BEHORENE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei

Nadere informatie

% of hoogte afwijking / interventiegrens. omschrijving afwijking / overtreding (antinorm)

% of hoogte afwijking / interventiegrens. omschrijving afwijking / overtreding (antinorm) IB02-SPEC (totaal) Versie 3, ingangsdatum 01-10-2016 IB02-SPEC02 (Totaal) Overzicht specifieke s NVWA Besluit en Regeling houders van dieren werkblad Versie 3, ingangsdatum 01-10-2016 Aanvulling op de

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (91/629/EEG)

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (91/629/EEG) 1991L0629 NL 05.06.2003 003.003 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 november 1991 tot vaststelling

Nadere informatie

CHECKLIST WELZIJN VARKENS

CHECKLIST WELZIJN VARKENS code L&N 03 DWZ 40 versie 06 ingangsdatum 01-01-2017 pag. 1 van 5 Inspectiegegevens 1 Geïnspecteerde 2 Adres 3 Postcode 4 Woonplaats 5 Relatienummer 6 UBN 7 Inspectiedatum Algemene bepalingen varkens 8

Nadere informatie

Versie: 12-11-2012. Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 2 sterren Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen BLKA01 BLKA01A

Versie: 12-11-2012. Norm Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 2 sterren Opmerking Interpretatie Sanctie Algemeen BLKA01 BLKA01A VLEESKUIKENS Dierenwelzijnsnormen voor vleeskuikens met 2 sterren: Scharrelkip met uitloop De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook

Nadere informatie

Aanvullend op versie 3.1, dd en versie 2.1 dd

Aanvullend op versie 3.1, dd en versie 2.1 dd Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 545 Besluit van 2 november 2001, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van legkippen (Legkippenbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits.

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits. esluit Na corr. ctie CODE Opmerking/ commentaar Interpretatiehulp voor de auditor checklist_codiplanplus_160101_n.xlsx Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de

Nadere informatie

PRI 2183 BESCHERMING EN WELZIJN VAN SLACHTDIEREN EN LOOPVOGELS TIJDENS HET VERVOER [2183] v3

PRI 2183 BESCHERMING EN WELZIJN VAN SLACHTDIEREN EN LOOPVOGELS TIJDENS HET VERVOER [2183] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek PRI 218 BESCHERMING EN WELZIJN VAN SLACHTDIEREN EN LOOPVOGELS TIJDENS HET VERVOER [218]

Nadere informatie

DPA 2183 Bescherming en welzijn van slachtdieren en loopvogels tijdens het vervoer [2183] v2

DPA 2183 Bescherming en welzijn van slachtdieren en loopvogels tijdens het vervoer [2183] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek DPA 218 Bescherming en welzijn van slachtdieren en loopvogels tijdens het vervoer [218]

Nadere informatie

Datum 22 april 2016 Betreft Beantwoording vragen over bericht dat varkens sterven voor de slacht

Datum 22 april 2016 Betreft Beantwoording vragen over bericht dat varkens sterven voor de slacht > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 40 Besluit van 27 mei 2003, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van legkippen (Legkippenbesluit 2003) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

LEGHENNEN. Versie:

LEGHENNEN. Versie: LEGHENNEN Dierenwelzijnsnormen voor leghennen met 2 sterren De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding.

Nadere informatie

PRI 2183 Het vervoer van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en loopvogels met handelsdoeleinden - Dierenwelzijn [2183] v6

PRI 2183 Het vervoer van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en loopvogels met handelsdoeleinden - Dierenwelzijn [2183] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 218 Het vervoer van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en loopvogels met handelsdoeleinden

Nadere informatie

Gearchiveerd op 15/01/2015

Gearchiveerd op 15/01/2015 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2505 Het vervoer van landbouwhuisdieren met commerciële doeleinden - Dierenwelzijn

Nadere informatie

Inhoud. Nieuwe regels voor het houden van roofvogels. Wat en waarom?

Inhoud. Nieuwe regels voor het houden van roofvogels. Wat en waarom? Nieuwe regels voor het houden van roofvogels. Wat en waarom? Ester Peeters Dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid Studiedag 4 oktober 2018 Inhoud Geschiedenis Publicatie en inwerkingtreding Besluit van

Nadere informatie

BIJLAGE 6 bij WLZVL-017 HUISVESTINGS- EN VERZORGINGSNORMEN BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN

BIJLAGE 6 bij WLZVL-017 HUISVESTINGS- EN VERZORGINGSNORMEN BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN ALGEMENE EISEN VOOR GEHOUDEN DIEREN 2. Algemene huisvestings- en verzorgingsnormen Artikel 1.5. Reikwijdte Deze paragraaf is van toepassing op zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen. Artikel

Nadere informatie

Structuur. Introductie. Methodologie. Na WO II: nooit meer honger. Inzicht nodig in maatschappelijk beeld. omtrent dierenwelzijn

Structuur. Introductie. Methodologie. Na WO II: nooit meer honger. Inzicht nodig in maatschappelijk beeld. omtrent dierenwelzijn Kleinveehouderij: naar een meer diervriendelijke productie? Overzicht van recent onderzoek Donderdag 9 september 011 ILVO-Dier, Melle Maatschappelijk belang van bezettingsdichtheid Filiep Vanhonacker,

Nadere informatie

Innovatief lichtsysteem brengt daglicht in biologische pluimveestal

Innovatief lichtsysteem brengt daglicht in biologische pluimveestal INHOUDELIJK DOSSIER Innovatief lichtsysteem brengt daglicht in biologische pluimveestal 1/ 1 Heusden-Zolder, 3 oktober 2013 Ter gelegenheid van Werelddierendag, op vrijdag 4 oktober, zet BioForum letterlijk

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 255 Het vervoer van landbouwhuisdieren - Dierenwelzijn [255] v6 C : conform NC :

Nadere informatie

INRICHTING VRIJE UITLOOP

INRICHTING VRIJE UITLOOP INRICHTING VRIJE UITLOOP OVERGANG VAN STAL NAAR UITLOOP BESCHUTTING TEGEN ZON/REGEN/WIND/ROOFDIEREN VOORZIE RECHTE LIJNEN VOORZIE VERHARDING VOORZIE AFLEIDING DIERGEDRAG SCHARRELEN VERENPIKKEN KANNIBALISME

Nadere informatie

gezondheidsdienst EEN EXOTISCH DIER ALS HUISDIER? BEZINT EER GE BEGINT

gezondheidsdienst EEN EXOTISCH DIER ALS HUISDIER? BEZINT EER GE BEGINT gezondheidsdienst EEN EXOTISCH DIER ALS HUISDIER? BEZINT EER GE BEGINT EEN EXOTISCH DIER ALS HUISDIER? BEZINT EER GE BEGINT Houdt u een kat in een visbokaal of geeft u een hond enkel groenten? Welnu, net

Nadere informatie

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13 CODIPLN PLUS Rund 20.06.13 20.06.13 LGEMENE VOORWRDEN Elke deelnemer aan het Generiek Lastenboek Rundvlees, kortweg GLR-systeem verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde regionale, nationale

Nadere informatie

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3 18-4-2013 NEN1010plus Hierbij worden niet eegerekend: de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de hoogte tot het plafond kleiner is dan 1,5 ; een schalgat of vide, indien de oppervlakte daarvan

Nadere informatie

Herkomst en Dierenwelzijnseisen

Herkomst en Dierenwelzijnseisen Scharrel Vlees Van Ommeren Vlees Herkomst en Dierenwelzijnseisen Inhoud Eisen en herkomst Van Ommeren Vlees Scharrel Rundvlees... 2 Eisen en herkomst Van Ommeren Vlees Scharrel Varkensvlees... 3 LIVAR...

Nadere informatie

Omgavsngsdienst noordzeekanaalgebied

Omgavsngsdienst noordzeekanaalgebied GEMEENTE AMSTERDAM Ogavsngsdienst noordzeekanaalgebied Behandelnuer Registratienuer 2014002221 Beschikking ingevolge de Wet bodebeschering MELDING Locatie: Locatiecode: Melder: Parnassusweg 126-200 Ow

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB Examen VMBO-BB 2016 gedurende 240 minuten landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen een bijlage en een digitaal

Nadere informatie

Bioveiligheid, mijn bedrijf is beschermd!

Bioveiligheid, mijn bedrijf is beschermd! STOP dierenziekten Bioveiligheid, mijn bedrijf is beschermd! Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen STOP dierenziekten Het voorkomen van besmettelijke dierenziekten is van het grootste

Nadere informatie

Scharrelvarken Producert ( * ) (deelnemer dient gecertificeerd te zijn voor IKB NV )

Scharrelvarken Producert ( * ) (deelnemer dient gecertificeerd te zijn voor IKB NV ) Het Varkensloket Scheldeweg 68 9090 Melle 09 272 26 67 info@varkensloket.be Vraag: Graag had ik eens geweten welke informatie er voor handen is over scharrelvarkens. Ik bedoel dan varkens die een ruimte

Nadere informatie

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN (PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN 2 (Paarden-) asielen, in beslagname en opvang in Vlaanderen: Regelgeving Karlien De Paepe

Nadere informatie

NATURA60 & NATURA70. De moderne volière voor de alternatieve leghennenhouderij

NATURA60 & NATURA70. De moderne volière voor de alternatieve leghennenhouderij NATURA60 & NATURA0 De moderne volière voor de alternatieve leghennenhouderij NATURA60 & NATURA0 hoge productiezekerheid, eenvoudig management NATURA60 & NATURA0 zijn door Big Dutchman ontwikkelde volières

Nadere informatie

Konijnenvlees met 1 ster

Konijnenvlees met 1 ster Konijnenvlees met 1 ster Waarom krijgt dit konijnenvlees het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming? De voedsters worden in semi-groepshuisvesting gehuisvest; De vleeskonijnen worden in groepen gehouden;

Nadere informatie

Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Norm Algemeen

Welzijnsaspect / voorziening Normen kenmerk met 1 ster Opmerking Interpretatie Sanctie Norm Algemeen VLEESKUIKENS Dierenwelzijnsnormen voor vleeskuikens met 1 ster: Scharrelkip binnengehouden De specifieke normen voor het kenmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook

Nadere informatie

De kip en het ei. Een kip gaat eieren leggen als ze ongeveer zes maanden oud is. Eén maal per anderhalve dag legt ze een ei.

De kip en het ei. Een kip gaat eieren leggen als ze ongeveer zes maanden oud is. Eén maal per anderhalve dag legt ze een ei. De kip en het ei Een kip gaat eieren leggen als ze ongeveer zes maanden oud is. Eén maal per anderhalve dag legt ze een ei. Komt er nog wat van? De haan vrijt met de vrouwtjeskip. Hij zorgt voor de kuikentjeseieren.

Nadere informatie

KAT-handleiding legbedrijven

KAT-handleiding legbedrijven Scharrelhouderij Vrije-uitloophouderij Biologische houderij 'Tierschutz geprüft' Versie Oktober 2013 vervangt versie 1-3-2012 Geldig vanaf 1-1-2014 Inhoud Deel I: Inleiding Wettelijke eisen Algemeen Deel

Nadere informatie

KLASSIEKE HUISVESTING VOOR KONIJNEN

KLASSIEKE HUISVESTING VOOR KONIJNEN KLASSIEKE HUISVESTING VOOR KONIJNEN LUC BUYENS buyensluc@telenet.be = KOOI VROEGER : EEN INGESTROOID HOUTEN HOK NU : HOKKEN IN GEGALVANISEERDE GAASDRAAD VOORZIEN MET DRINKNIPPEL VOERBAK NESTKASTJE NESTBAKJE

Nadere informatie

Routeplanner beschermde natuur binnen de WABOprocedure

Routeplanner beschermde natuur binnen de WABOprocedure Routeplanner bescherde natuur binnen de WABOprocedure Introductie Waar gaat deze routeplanner over? In deze routeplanner worden de verschillende procedurele stappen beschreven die oeten worden gezet als

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1.

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1. Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... IEC 2507 GIP voor de invoer van levende dieren of dierlijke producten of aan een dergelijke

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : IEC 151 Grensinspectiepost voor de invoer van levende dieren of dierlijke producten of aan een dergelijke

Nadere informatie

Protocol leghennen productieperiode

Protocol leghennen productieperiode Protocol monitoring leg-productie Instructies Protocol leghennen productieperiode Materialen nodig voor monitoring: Klembord Pen / potlood Fototoestel Luxmeter Rolmaat (voor evt. opmeten diverse oppervlaktes)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding A-2010.03 Kinder Speeltuin Wagen Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens

Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens Artikel 1. 1. Dit besluit is van toepassing op bedrijven die vleeskuikens houden. Het

Nadere informatie

Taak 2: Stalinrichting Niveau 3 en 4

Taak 2: Stalinrichting Niveau 3 en 4 Taak 2: Stalinrichting Niveau 3 en 4 Denken-Delen-Uitwisselen Waar moet je zoal aan denken, wat moet je weten, wat moet je geregeld hebben voordat je kunt beginnen met het bouwen van een nieuwe stal? 1.

Nadere informatie