Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld"

Transcriptie

1 Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i

2 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 2

3 I n h o u d s o p g a v e 1. I n l e i d i n g C o n c l u s i e, a a n d a c h t s p u n t e n e n s a m e n v a t t i n g C o n c l u s i e v a n h e t o n d e r z o e k A a n d a c h t s p u n t e n S a m e n v a t t i n g A a n d a c h t s g e b i e d e n A n a l y s e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g A n a l y s e s t u u r i n f o r m a t i e A n a l ys e W e t - e n r e g e l g e v i n g F i n a n ci e e l b e l e i d e n b e h e e r L o k a l e h e f f i n g e n W e e r s t a n d s v e r m o g e n O n d e r h o u d v a n k a p i t a a l g o e d e r e n F i n a n c i e r i n g B e d r i j f s v o e r i n g V e r b o n d e n p a r t i j e n G r o n d b e l e i d H e t o n d e r z o e k I n l e i d i n g D o e l e n k a d e r s f i n an c i ee l t o e zi c h t W e r k w i j z e R e i k w i j d t e v a n h e t o n d e r z o e k B e g r i p p e n B r o n n e n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 3

4 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 4

5 1. In l e i d i n g H e t f i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V o o r u li g t h e t r ap p o r t v a n h e t f i n a nc i ë le v er di e p i n g s o n d er zo e k v an d e g em e e nt e S i m pe lv e ld W i j m a k e n a l s h et wa r e ee n f ot o v a n d e f i n a n c i ë le p o si t i e e n f i n a n ci ë le f u n ct i e. O p b a s i s v a n di t r ap p o r t d o e n G e d e p ut e er d e St at e n ( G S ) v a n L i m b u r g ee n ui t s p r a a k ov e r d e t oe zi c h t v o r m v o or v i e r j a ar. H e t f i na n ci e e l v er di e p i n g s o n d er zo e k i s ee n b e la n g r i j k o n d er d e e l v an d e m o d e r n i se r i n g t o e zi c ht, wa a r t o e G S i n h e b b e n b e s lo t e n. D i t o n d e r z o e k g a a t v e r d e r d a n h e t t r a d i t i o n e l e b e g r o t i n g s o n d e r z o e k. H e t v er ni e u we n d e i s, d at wi j h et v e r di e pi n g s on d e r zo e k g e br ui k e n o m d e t o e zi c h t v o r m v o or i n p r i n ci p e v i e r j a a r t e b ep a le n. He t r a p p or t g e ef t a a n, wa t de b e la n g r i j ks t e a a n d a ch t s pu n t e n v o or d e f i n a n ci ë le p o s i t i e e n f i n a n ci ë le f u n ct i e z i j n. E n wa a r wi j d e g em e e nt e o p m o ni t or e n. D a ar b i j st a a n v i er a a n d a c ht s ge b i e d e n c e nt r aa l. E xt e r n p er s p e ct ie f B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g I nt e r n p er s p ec t ie f Wet - en regelgeving O o r d e e l t o e z i c h t V e r m o g e n S t u u r i n f o r m a t i e D e ze v i e r a a n d ac h t s g e bi e d e n é n de o n de r we r p e n ui t d e ze v e n v er p li c h t e p ar a g r af e n bi j d e b e g r ot i n g e n de jaarstukken zijn de punten die in het financiële v erdie pi n gs o n d er zo e k a a n d e o r d e k om e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 5

6 H e t r a p p o r t H e t r a p p or t h e ef t st e e d s d e ze lf d e o p b o uw. W e b eg i n ne n m et d e h o of d li j n e n e n we r k e n d i e v er v o lg e n s v e r d e r u i t. D e l e z e r k a n o p d i e m a n i e r g e m a k k e l i j k k i e z e n o f h i j v o l s t a a t m e t d e h o o f d l i j n e n. O f d a t h i j o o k d e n a d er e de t ai l le r i n g v a n di t o nd e r we r p wi l le ze n. D e n a am v a n h oo f d st u k 2, con c lu s i e, a a nd a c h t s pu n t e n e n s am e nv at t i n g, g e e f t a a n d a t hi e r d e k e r n v an h e t f i n a n ci ë le v e r di e pi n g s o n de r zo e k i s t e v i n d e n. W i j a dv i s er e n i n e l k g e v al ho o f d s t u k 2 ( C o n c l u s i e, a a nd a c h t sp u n t e n e n s a men v a t t i n g ) t e l e z e n. H o o f d s t u k 3, a a n d a ch t s ge b i ed e n, e n h o of d s t u k 4, f i n a n ci e e l b e le i d e n b e h e er, b ev a t t e n d e v er s la g e n v a n h e t on d e r zo e k. O o k d e ze h o of d st u k k e n ke n n e n e e n o p b ou w, wa a r b i j e er st d e h o of d li j n e n wo r d e n g e s c h e t s t, w a a r n a d e d e t ai l le r i n g v o lg t. Hoofdstuk 5, het onderzoek, gaat dieper in op kaders rondom toezicht, het financieel verdiepings - o n d e r zo e k e n d e b e st u u r s k r a c h t m et i n g. D e t we e la a t s t e h o of d s t u k k e n, be g r i p p e n e n b r o n n e n, g ev e n na d e r e t o e li c h t i n g e n. 1. I n l e i d i n g 2. C o n cl u s i e, aandachtspunten en samenvatting 3. Aa n d ac h t s g e b i e d e n ( uitwerking + analyse ) 4. F i n an ci e el b el ei d en b eh e e r ( Paragrafen en detailgegevens ) 5. H e t o nd er z o e k 6. B e g r i p p e n 7. B r o n n e n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 6

7 2. C o n c l u s i e, a a n d a c h t s p u n t e n e n s a m e n v a t t i n g C o n c l u s i e v a n h e t o n d e r z o e k O p 1 1 d e c e m b e r h eb b e n G e d e p u t e e r d e S t at e n v a n Li m b ur g b es lo t e n om d e g e m e e nt e S i m p e l v e l d o p b a s i s v a n d e b e g r o t i n g p r ev e nt i ef t o e zi c ht 1 t o e t e k e n n e n. Di t b e t e k e nt d a t d e P r ov i n c i e ( c o l le g e v an G e d e p ut e er d e S t at e n ) d e b e g r o t i n g e n be g r ot i n g s wi j zi gi n g en o o k m o e t g o e d k e u r en. O p b a s i s v a n o n s o n d e r z o e k c o n c l u d e r e n w i j d a t d e g e m e e n t e a a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e p i l o t m o d e r n i s e r i n g t o e z i c h t v o l d o e t. S i m p e l v e l d k o m t d a ar me e i n a a n m er k i n g v o o r m e e r j a ri g r e p r e s s i e f t o e z i c h t o n d e r v o o r w a a r d e n. D i t b e t e k e n t, d a t, z od r a G e d e p u t ee r de S t at e n d e o n d e r z o e k s c o n c l u s i e o v e r n e m e n, de pe r i o d e v a n af de b e k en d m a ki n g v a n h e t b e s l ui t v a n G S t / m h e t b e g r o t i n g s j a a r t o e z i c h t ar m za l zi j n. Aa n d i t be s l ui t i s d e v ol g e n d e v o o r w a a r d e v e r b o n d e n : - nu d e a r t. 1 2 F v w -p e ri o d e i s af g e s l o t en m o et d e g em e e nt e w e er n a a r e i ge n i n z i c ht h a ar a m b i t i e s f o r m u l e r e n. L a a t d a ar o m d e r a a d bi j d e v a st s t el l i n g v a n d e b eg r ot i n g o p n i e uw h e t g e w e n s t e a m bi t i e ni v e a u v o o r d e ko m e n d e j a r e n v a s t st el l e n e n o o k he t kw a l i t e i t s n i v e a u v o o r d e g e m e e n t e l i j k e k a pi t a a l g o ed e r en e n w a a r n o d i g d e b e h e e r p l a n n e n a c t u a l i s e r e n. V e r t a al di t al l e s d o or i n de P l a n n i n g e n C o n t r o l p r o d u c t e n w a a r b i j z o w e l d e b e g r o t i n g a l s d e m e e r j a r e n r a m i n g s t r u c t u r e e l s l u i t e n d m o e t z i j n. M e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t A ls G e d e p u t ee r d e S t at e n d e o n d e r zo e k sc o n c lu s i e ov er n em e n ( e n d a ar m e e du s be s lu i t e n d e m e e r j ar i g e r e p r e s s i e v e s t a t u s t o e t e k e n n e n ), z u l l e n w i j i n d e t o e z i c h t a r m e p e r i o d e d e g e m ee n t e o p af st a n d v o lg e n m e t b e h u l p v a n r i s i c o a n a l y s e m o d e l l e n. W e l e t t e n d a n v o o r a l o p d e a a n d a c h t s p u n t e n u i t di t o n d e r zo e k s r ap p o r t. D a ar n a a st zu l le n wi j v a na f d e b e g r ot i n g m et na m e o o k be o o r d e le n o f d e g e m e e nt e d e hi er v o or g ef or m u le e r d e v o o r w a a r d e n h e e f t v e r v u l d. O v er i ge n s za l h e t pr ev e nt i ev e t o e zi ch t d a t v o o r d e b e g r o t i n g g e ld t, v o o r v a n kr a c ht b li j v e n. A a n a l l e p i l o t v o o r w a a r d e n v o l d a a n W i j zi j n t ot d e ze c o n c lu s i e m e er j ar i g r e p r e s s i ef g e ko m e n om d at ui t o ns o n de r zo e k b li j kt, d at d e fin an c i ë le p o s i t i e v a n d e g em e e nt e a an a lle v o o r wa a r d e n v a n d e p i lo t m o d er ni s e r i ng t o e zi c h t v o ld o e t. O n ze v o or k e ur g aa t e r ov er i g e n s n a a r ui t d e hu i di g e ov er le g v o r m m e t d e g e m e e n t e o o k i n d e t oe k om s t v o or t t e ze t t e n. A a n d e u i t s pr a a k m e e r j a r i g r e pr e ss i ef t o ezi c h t he b b e n we we l e e n a a n t a l v o o r wa a r d e n v er b o d e n. D e ze zu l le n i n d e v o lg e n d e p a r ag r a af wo r d e n be h a n d e ld. 1 D e t e g e n h a n g e r v a n p r e v e n t i e f t o e z i c h t, i s r e p r e s s i e f t o e z i c h t. H i e r b i j b e h o e v e n G e d e p u t e e r d e S t a t e n g e e n g o e d k e u r i n g t e g e v e n a a n b e g r o t i n g o f b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 7

8 2. 2. Aa n d a c h t s p u n t e n I n d e v or i g e pa r a gr a af h e bb e n wi j o n ze co n c lu s i e v er m e ld. Si m p e lv e ld k o m t i n a a nm e r k i n g v o or m e er j a r i g r e p r es s i e f t o e zi c h t o n d e r v o o r w a a r d e n. H e t a lg e m e n e b e e ld i s d at Si m p e lv e ld e r o p di t m o m e nt r e d e li j k t o t g o e d v o or s t aa t. W e lli c h t v e r r a s s e n d n a v i j f j a a r a r t st a t us. Z e k er v o o r d e bu i t en s t aa n d e r s. M a a r er i s g e e n k o e zo b o n t of er zi t we l e e n v le k j e a a n. D u s h e b b e n wi j t oc h e en a a n t a l a a n d a c ht p u nt e n u i t o n s o n d e r z o e k g e h a a l d. D e b e la n g r i j ks t e n o em e n wi j hi e r o n d e r. I n d i e n d e g e m e e n t e d e ze a a n d a c h t s p u nt e n op p a kt, k u n n e n n a ar on s i n zi c h t d e f i n a nc i ë le p o si t i e e n d e f i n an c i ë le f u n ct i e v e r d er v er st e r kt wo r d e n. V o o r w a a r d e n U i t o n z e a n a lys e s b li j k t d a t d e b e gr o t i n g n o g o nv o ld o e n d e ev e n wi c h t k e nt. V o o r h et j aa r i s h et p r ev e nt i ef t o e zi c h t v a n t oe p a s si n g e n zi j n v o or wa a r d e n g e st e ld i n d e b e g r o t i n g s br i e f U i t d e k a d e r n ot a - d i e o p 1 9 j u n i i n d e r a a d b e h a n d e ld wo r d t - b l i j k t d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e n i n m i d d e l s i s v o ld a a n. Echter gelet op het feit wij ons onderzoek baseren op de vastgestelde begroting 2008 en meerjaren - r a m i n g e n d e z e n o g a ls r i si c ov o l b e s t e m p e l e n, s t e l le n wi j e e n aa n t a l v o o r w a a r d e n bi j o ns beslu i t ov er m e er j a r i g r e pr e s si ef t o e zi c ht c. q. a c ht e n wi j een aantal a a n d a ch t s pu n t e n v a n b e la n g. D a a r b i j h e b b e n wi j i n a a nm er k i n g g en o m e n d at h et de ui t d r uk k e li j k e we n s v a n d e g e m e e n t e i s om ha a r ze lf s t a n d i gh e i d t e b eh o u d e n. V o o r w a a r d e n v o o r z e l f s t a n d i g h e i d i s e e n g e d e g e n f i n a n c i ë le p o si t i e e n e e n e i g e n a m b i t i e n i v e a u m et wa a r b or g e n v a n d e c o n t i n uï t ei t v a n d e g em e e nt e li j k e h ui sh o u d i n g o p la n g e t e r m i j n. O ok h et v o o r zi en i n ge n n i v e a u e n d e r es e r v e s en v oo r zi e ni n g e n s p e le n h i e r b i j e e n b e la n g r i j k e r o l. I n d e v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g w a s h e t n o g n i e t m o g e l i j k - v a n we g e h et f ei t d at er s p r a ke wa s v a n e e n t e k or t e e n e i g e n a m b i t i e n i v e a u t e f o r m u l e r e n. I n m i d d e ls i s ui t d e k a d er n o t a g e b le k e n d a t e r s p r a k e i s v a n e e n s t r u c t u r e e l s l u i t e n d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g H e t t e k or t bi j d e v a st g e st e ld e b e g r ot i n g s p e e lt i n o n ze ov er we g i n g v o o r d e be p a li n g v a n d e k le u r o r a n j e een duidelijke rol o m d a t w i j o n s o n d e r z o e k d a a r o p b a s e r e n. D e r e s e r v e s e n v o o r z i e n i n g e n zi j n i n d e a r t. 1 2 F v w p e r i o d e t e r u g g e b r a c h t t o t h e t a b s o l u t e m i n i m u m. I n m i d d e ls zi j n d e r e s e r v es e n v o or zi e ni n g e n d o o r h e t r e k e n i n g s a l d o we e r o p e e n d u s d a ni g n i v e a u d a t wi j ze o p d i t m om e nt b e s t em p e le n a ls a a n d e m a a t. I n v e r b a n d m et d e we n s om ze lf s t a n d i g t e b li j v e n in r e la t i e t ot d e n u b e r e i k t e om v a n g v a n r e s e r v e s e n v o o r zi en i n g e n v i n d e n wi j h e t v a n b e la n g d a t d e ge m e e nt e r aa d h et k wa li t e i t s n i v e a u v a n d e k a p i t a a lg o e d e r e n v a st s t e lt e n h et f i n a n ci ë le p la a t j e o p d e la n g e t e r m i j n d a ar a a n a a n p a s t of d o or v er t aa ld. O o k h e t i n b e d d e n v a n h e t r i s i c o m a n a g e m e n t z a l d e s t a bi li t e i t v a n f i n a n ci ë le p o s i t i e b e v o r d e r e n. O n d er st a a n d v o lg t e en n a d er e t o e li c h t i n g o p d e ze v o or wa a r d e n. A m b i t i e n i v e a u S i m pe lv e ld h e e f t h et a m b i t i e ni v e au t e r u gg e b r a c ht t ot h et a b s o lu t e m i n i m um n i v e au i n d e a c ht e r li g g e n d e p e r i o d e. O p di t m om e nt h e ef t d e r a a d zi ch n o g n i et u i t g e s pr o k en ov e r zi j n a m b i t i e s. G e le t o p d e ge wi j zi g d e f i n a n ci ë le s i t u at i e v i n d e n wi j h e t v a n b e la n g d at i n d e b e g r o t i n g h i e r i n i n zic h t w o r d t g e b o d e n. U i t d e f i n a n c i ë l e v e r t a l i n g v a n d e a m b i t i e s n a a r d e b eg r ot i n g e n d e m e e r j a r e n r a m i n g z a l m o e t e n b l i j k e n d a t S i m p e l v e ld d e ze a m bi t i es o ok f i n an c i e e l k a n d r a g e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 8

9 B e h e e r p l a n n e n S i m pe lv e ld b e s c h i k t v o or a lle g e m e e n t e li j k e k a pi t a a lg o e d e r e n ov e r r ec e n t e d o or de r a a d v as t g es t e ld e b e h e e r p l a n n e n. D e z e p l a n n e n z i j n e c h t e r i n d e a r t f a s e t ot s t an d g ek o m e n, zo d a t d e v r a a g r i j s t o f h et i n de p la n n e n v as t g e le g d e k wa li t e i t s n i v e au o o k n u n o g ov e r ee n k om t m e t d e t h a ns le v en d e we n s e n. B o v e n d i e n z i j n d o o r d e s a n e r i n g s o p e r a t i e d i v e r s e g e m e e n t e l i j k e g e b o u w e n g e s lo o p t e n v er v a n ge n d oo r n i e u wb o u w. H e t oo r s pr o n k e li j k b e h e e r p l a n g e b o u w e n i s n o g g e b a s e e r d o p d e o u d e s i t u a t i e m a ar i s we l a l a a n d e h a n d v a n e e n v i s u e l e i n s p e c t i e a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e s i t u a t i e. W e bevelen aan dat de raad opnieuw het gewenste kwa liteit s ni v e a u v o or d e g em ee n t e li j k e k a p i t a a lg o e d e r e n v a s t s t e lt e n wa a r n o di g d e be h e e r p la n n e n ac t u a li s e er t e n f i n a n ci e e l v e r t a a ld i n h a ar P la n n i n g e n C o nt r o l p r o du c t en. R i s i c o m a n a g e m e n t O n la n g s h e ef t d e r a a d d e n o t a Ri si c om an a g e m e nt e n W eer s t an d sv er m o g e n v a st g e st e ld. M om e n t ee l i s d e g em e e nt e b e zi g m et d e i nv o er i ng v an e e n s ys t ee m v a n r i si c om a na g e m e nt. Hi e r m e e za l d e o r ga n i s a t i e i n st a at m o et e n zi j n c o nt i nu r i si c o s t e i nv e nt a r i s er e n, t e v o lg e n e n t e b e h e er s e n. B o v e n d i e n z u l l e n b i j d e u i t w e r k i n g v a n h e t w e e r st a n d sv er m o g e n d e r i s i c o s g ek wa n t i f i c e er d wo r d e n. D a a r m ee wo r d t h et m o g e li j k t e b e zi en of d e a a n we zi g e we e r s t a n ds c a p a ci t e i t i n de r d a a d t o e r ei k e nd i s o m d e r i si c o s t e k u n ne n o pv a n g e n. W i j b ev e le n a a n om r i si c om a n a g em e nt i n d e or g a ni s at i e t e i m p le m e n t er e n e n de kwa n t i f i c e r i n g v a n r i si c o s o p k o r t e t er m i j n a f t e r o n d e n e n ac t u e e l t e h o u d e n. I n d i c a t o r e n D e b e g r ot i n g b ev at o p di t m o m e n t we i n i g i n di c at or e n. D a a r o m b ev e le n wi j a a n o m i n d e b eg r ot i n g e n d a a r bi j aa n s lu i t e n d i n h et j a ar v er s la g t e st a r t e n m e t h et b e n o e m e n v a n i n di c a t o r e n. Me e r j a r e n r a m i n g Er i s i n d e b e g r o t i n g n o g geen meerjarig i n zi ch t g e g ev en i n d e o nt wi k k e li n g v a n d e r e se r v es e n v o or zi e ni n g e n. I nm i dd e ls h e b b e n wi j d e ze we l o n t v a n g e n en zijn deze ook opgenomen in dit r a pp o r t. W i j b e v e l e n a a n o m h e t m e e r j ar i g i n zi c ht i n de t o e k om st i n d e p r o gr am m ab e g r ot i ng o p t e n em e n. I n v u l l i n g v o o r w a a r d e n D e g em e e n t e Si m p e lv e ld za l a a n d e b ove n v e r m e ld e v o o r wa a r d e n i nv u l li n g m oe t en g ev e n om he t m e e r j a r i g r e p r e s s i e f t o e z i c h t t e b e h o u d e n c. q. o m i n a a n m e r ki n g t e k om e n v o or h et m ee r j a r i g r e pr e s si ef t o e z i c h t z o n d e r v o o r w a a r d e n. Z o dr a i nv u lli n g i s g e g ev e n a a n d e ze v o or wa a r d e n - m i ni m a a l i n d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g ko m t de g em e e nt e S i m p e lv e ld i n a a nm e r ki n g v o or d e k le u r g r o e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 9

10 2. 3. S a m e n v a t t i n g I n h o o f d st u k 1 e n 5 h e b be n wi j d e b e la n g r i j k st e a a n d a c ht s g eb i e d en v an o ns o nd e r zo e k b e n o em d. W i j h e b b e n di t v er d er g ec o n cr e t i s e er d d o o r aa n d e ze a a n d ac h t s g e bi e d e n k r i t i sc h e i n di c a t or e n t e k o p p e le n. D i t h e e f t g e l e i d t o t d e v o l g e n d e s c o r e c a r d v o o r d e g e m e e n t e S i m p e l v e l d. Begroting en meerjarenraming W e t - e n r e g e l g e v i n g Ma t er i e e l b e g r o t i n g s e v e n w i c h t O n v o l d o e n d e T e r m i j n e n G o e d S t r u c t u r e el b e g r o t i n g s e v e n w i c h t D u u r za a m f i n a n c i e el e v e n w i c h t V o l d o e n d e V o l d o e n d e BBV V o l d o e n d e C o n c l u s i e M e e r j a r i g r e p r e s s i e f V e r m o g e n S t u u r i n f o r m a t i e W e e r s t a n d s v e r m o g e n V o l d o e n d e S t r a t e g i s c h V o l d o e n d e T a c t i s c h V o l d o e n d e Al g em en e r e s er ve 1 0 % G u n V o l d o e n d e O p er a t i o n e e l V o l d o e n d e E e n k o r t e t o e l i c h t i n g o p d e z e s c o r e c a r d Het mid d e n v a k i s o r a nj e g e k le u r d. H e t i s h e t r e s u lt a a t v a n e e n i n t e gr a le a f we g i n g t u s s e n de v i er a a n d a c h t s g e b i e d e n, w a a r b i j h e t z w a a r t e p u n t o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e li g t. D e ze k le u r g e ef t e en si g n a a l a f. ui t o n s o n d er zo e k, wa a r bi j a l le k r i t i s c he i n d i c a t o r e n v o ld o e n d e t ot g o e d s c or e n. O r an j e i n d e si t u a t i e v a n Si m pe lv e ld b e t e k e nt, d at wi j d e f i n a nc i ë le p o s i t i e en f i na n ci ë le f u n ct i e a ls v o ld o e n d e b e oo r d e le n om v o o r m e er j a r i g r e pr e s si ef t o e zi c ht i n a a nm e r k i n g t e ko m en. E r zi j n v o or wa a r d e n ve r b o n d e n a a n m e e r j ar i g r e p r es s i e f t o e zi c ht. D i e z a k e n f o r m u l e r e n w i j a l s r a n d v o o r w a a r d e n b i j h e t b e s lu i t om m e er j ar i g r e pr e s si e f t o e zi c h t i n t e s t e l l e n. I n d i e n d e g e m e e n t e d e r a n dv o or wa a r d e n t i j di g r ea li s e e r t, v e r v a l le n d e r a nd v oo r wa a r d e n t i j d i g r e a li s e e r t, v er v a l le n d e r a ndv o or wa a r d e n e n kr i j gt d e g em e e nt e i n f ei t e v a n a f d at m o m e nt h et g r o e n li c h t. D e s c o r e c a r d l a a t z i e n d a t w i j b i j o n s o n d e r z o e k z o w e l h e t e x t e r n e p e r s p e c t i e f a ls h e t i nt e r ne p e r s p e ct i e f h e b b e n b et r ok k e n. H et ex t er ne p e r s p e ct i ef, d e f i n a nc i ë le p o si t i e b li j k e nd u i t d e be g r ot i n g en m e e r j ar e n r a m i n g e n d e v e r m o g e n sp o si t i e, i s d e m e es t g e br u i k e li j k e m an i er v o o r d e t oe zi c h t ho u d e r om n a a r de g em e e nt e t e ki j k e n. H e t i s o o k v an b e la n g o m n a ar d e i n t er n e k a nt v a n de g e m e e nt e t e ki j k e n. D e p r o c e s s e n d i e t e n g r o n d s l a g l i g g e n aa n d e r am i n g e n m oe t e n k wa li t a t i ef g o e d zi j n. D a a r om h e b b e n wi j o o k g e k ek e n na a r h et s ys t ee m v a n b es t u ur li j k e i nf o r m at i ev o o r zi en i n g v o or wa t b e t r ef t d e f i n a nc i ën e n h et n a le v en v an d e r e le v a n t e we t - e n r e g e lg e v i n g. Si m p e lv e ld d o e t h et o p d e ze o n d e r d e le n v o ld o e n d e t o t g o e d. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 1 0

11 B e l a n g r i j k s t e r e s u l t a t e n e n a a n d a c h t s p u n t e n b i j d e v i e r a a n d a c h t s g e b i e d e n B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g A l l e r e e r s t b li k k e n we ev e n t e r u g o p h e t f e i t d a t v o o r d e g e m e e n t e S i m p e l v e l d v o o r d e j a r e n a r t. 12 Fv w v a n t o e p a s si n g wa s v a n we g e d e f i n a n ci ë le p o s i t i e. I n d at k a d e r i s d o o r d e i n s pe c t eu r I F L O i n d e c e m b e r h e t b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t o p g e l e g d d a t e r e e n s a n e r i n g s b e g r o t i n g m o e s t w o r d e n o p g e s t e l d. V o o r d e g em e e n t e Si m p e lv e ld b e t e k en d e di t da t zi j e e n b e zu i ni g i n g s t a a k st e l li n g h e e f t m o et e n r e a li s e r e n v a n , 00om m e t i n g a n g v a n e e n st r u ct ur ee l s lu i t e n d e b e g r ot i n g t e ku n n e n p r es e n t er e n. D e g e m e e n t e b e g r o t i n g s lu i t m et e en t ek o r t v a n , 0 0. D e g em e e nt e h e e f t i nm i d de ls d i t n e g a t i e f s a ld o k u n n e n om b ui g e n n a a r e en p o si t i ef sa ld o D e m e er j ar e nr a m i n g i s we l s t r u ct u r e e l s lu i t e n d. E r i s g e en m at e r i e e l b e g r ot i n g s ev e n wi c ht i n , m a ar er i s s t r u c t u r e e l e n d u u r za am f i n an c i e e l e v e n wi c ht i n d e m e e r j a r e n r a m i n g z i c h t b a a r. E r zi j n zo b li j kt o ok ui t e e n ee r s t e i nv e nt a r i s at i e geen risico s die de financiële situatie z w a a r o n d e r d r u k k unn e n z e t t e n ( du s d a ni g d a t di e ni e t d o or d e a l g e m e n e r e s e r v e k a n w o r d e n o p g e v a n g e n ). V e r m o g e n D e g e m e e n t e S i m p e l v e l d b e s c h i k t ov er ee n v er m og e n da t t o er ei k e n d i s om h et v oo r zi e n i ng e n ni v ea u i n s t a n d t e h ou d e n e n om t e ge nv a l le r s o p t e v a n g en. T ev e ns i s d e a lg e m e n e r e s e r v e d o or he t rekeningsaldo 2007 weer 3x het door de provincie v e r ei st e ni v ea u ( 3 0% v an h et ge n o r m e e r d e u i t g a v e n ni v e a u). I n d e b e g r o t i n g w a s n o g g e e n v o or t s c h r i j de n d v i er j a r i g ov e r zi c h t v a n d e r e ser v e s e n v o or zi e ni n g e n o p g e n om e n. Bi j d e j a a r r e ke n i n g i s d at we l h e t g ev a l e n d e gem e e nt e he e f t a a n g e g ev e n d at di t v o or t a a n o o k i n d e b eg r o t i n g za l wo r d e n o p g e n om e n. W e t - e n r e g e l g e v i n g O p h o o f d li j n e n v o ld o e t d e g em e e n t e Si m p e lv e ld a a n d e b e la n g r i j ks t e v o or s c hr i f t e n, zo a ls G e m e e n t e w e t e n h e t B B V. S i m p e l v e l d l e e f t d e t e r m i j n b e p a l i n g e n g o e d n a. D e v e r o r d e n i n g e n h e e f t S i m p e l v e l d r e c e n t a a n g e p a s t a a n de S i m p e lv e ld s e m a a t. D e v er or d e ni n g 213 a d at e e r t n o g v a n S t u u r i n f o r m a t i e D e g em e e n t e b es c hi k t ov er v o ld o e n d e s t u u r i ns t r um e n t e n om d e k a d e r s t e lle n d e e n c o nt r o le r e n d e t a ak v an de gemeenteraad tot zijn r e c ht t e la t en k om e n. O p s t r at e g i s c h, t a ct i sc h en o p er a t i o n e e l n i v e a u i s d e st u u r i nf o r m at i e g em i d d e ld v o ld o e n d e. D i t b e t e k e nt d at d e r a a d, h et c o l le g e e n de o r g an i sa t i e v o ld o e n d e i n st r um e nt e n h e b b e n om he t b e le i d wa a r n o d i g bi j t e s t ur e n. E c ht er v eel cijf e r m a t i g e V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 1 1

12 i n f o r m a t i e i n d e p a r a g r a f e n k a n n o g v e r be t e r d wo r d e n. D e b e g r ot i n g b ev at o p di t m o m e n t we i n i g i n d i c a t o r e n. Di t v i n d e n wi j ee n v e r b e t e r pu n t i n d e b e g r ot i n g v a n d e g em e e nt e Si m p e lv e ld. P r es t at i e no r m er i n g i s j u i st b e l a n g r i j k b i j h e t g e v e n v a n s t u r i n g o m d e d o e ls t e l li n g e n t e k un n e n b e r ei k e n. H et s pe c i f i ek a a ng ev e n h o e r e su lt a t e n wo r d e n g e m et e n i n d e p r o g r a m m a s le v e r t e en b e la n g r i j k e bi j d r ag e a a n h e t SM A RT m a k e n v a n d e d o e ls t e l li n g e n, e n v e r gr o ot d e t r a n s pa r a nt i e bi j ui t v o e r i n g v a n d e b e gr o t i n g. Di t g e b e ur t n u i n o nv o ld o e n d e m at e. O n t w i k k e l i n g f i n a n c i ë l e p o s i t i e U i t h e t v o or g a a nd e i s we l d u i d e li j k d at d e f i n a n ci ë le p o si t i e v a n d e g em e en t e S i m pe lv e ld m et n am e h e t i n zi c ht d at v e r k r e g e n i s u i t de ka d e r n ot a we e r i n e en st a bi e le r v a ar wa t e r t er e c ht i s g e k om e n. D e m e e r j a r e n r a m i n g h e ef t we e r r e d e li j k e ov e r sc h o t t e n o o k n a h e t v er we r k e n v a n d e k a p i t a a l l a s t e n v a n h et la a t s t e gr o t e pr o j ec t, d e B r e d e sc h o o l S i m p e lv e ld. T ev e n s m a g n i et o nv er m e ld b li j v en d at d e g em e e nt e g e e n g r ot e n i e uwe a m b i t i e s e n o p gav e n o p s t a p e l h e ef t st a a n o m da t d e ze allemaa l gerealiseerd zijn c.q. in uitvoering zijn. Ook de reserveposit i e i s we e r aa n d e m a a t. D e a lg e m e n e r e s e r v e i s w e e r 3 x d e p r o v i n c i a l e n o r m, du s li j kt o p di t m o m e n t zo n d e r ke n n i s v an d e g e k wa n t i f i c e e r d e risi c o s t e h e bb e n - r ui m v o ld o e n d e om r i s i c o s o p t e v a n g e n. A m b i t i e s e n o p g a v e n I n o n s v e r di e pi n g s o n de r zo e k he b b e n we d e r e la t i e g e le g d m e t d e a m b i t i e s en o p ga v en ui t d e B e s t u u r s k r a c h t m o n i t o r. R a a k v l a k k e n z i e n w e v o o r a l t e r u g b i j d e f i n a n c i e e l o m v a n g r i j k e o p g av en zo a ls d e h e r i n r i c h t i n g k e r n S i m p e l v e l d, h e t r e a l i s e r e n v a n e e n w i j k z o r g c e n t r u m m e t e e n w e l z i j n s -m e di s ch c en t r u m en het realiseren v an een brede school S i m p e l v e l d. V e e l v a n g e n o em d e pr o j ec t e n m a k e n d e e l u i t v a n he t s a n e r i n g s p la n. Be h a l v e d e b r e d e s c h o o l zi j n a lle f i n a n ci e e l o m v a ng r i j k e op g av e n i n d e b e g r ot i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g v e r t a a l d. V e e l a l z i j n d e f i n a n c i ë l e r i s i c o s b i j d e o n t wi k k e le n d e p ar t i j g e le g d e n zi j n d e g e m e e n t e l i j k e c. q. i n b r e n g d u i d e l i j k i n d e o v e r e e n k o m s t v a s t g e l e g d z o a l s b i j h e t c en t r um p la n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 1 2

13 3. A a n d a c h t s g e b i e d e n Z o a ls wi j i n d e i n le i di n g v a n de ze r a p p or t a g e a l h e b b e n a a n g e g ev e n, zi j n d e b e la n g r i j k st e a a n d a c h t s g e bi e d e n o m t e k o m en t o t e e n m e e r j ar i ge ui t s p r aa k ov e r d e v o r m v a n t oe zi c h t : - B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g ( p a r a g r a af 3. 1) ; - V e r m og e n ( p ar a g r a af 3. 2) ; - W et - en r e g e lg e v i n g ( p ar a g r a a f 3. 3 ) ; - S t u u r i nf o r m at i e ( p a r a gr a af 3. 4 ). L e e s w i j z e r t a b e l l e n : In hoofdstuk 3 en 4 (met uitzondering van de paragrafen 3.3 en 3.4) vatten we de onderzoeksresult a t e n o o k s am e n i n t a b e l l e n a a n h et b e g i n v a n d e p a r a gr a af. D e ze r es u lt a t e n he bb e n b et r ek k i n g o p: F i n a n ci ë l e a s p e ct e n H i e r bi j li g t m e t n am e de n a dr u k o p d e k w a li t e i t v a n d e r a m i n g e n v a n b e gr o t i n g e n m e e r j ar e n r a m i n g. B e t e k e n i s s y m b o l e n e n a f k o r t i n g e n i n d i t v e l d ( t e v e n s o o k i n h e t v e l d a l g e m e e n o o r d e e l ) : = p o si t i ef ; = n e ut r a a l; = n e g at i e f. S t u u r i n f o r m a t i e H i e r b i j k i j k e n w e n a a r d e k w a l i t e i t v a n s t uu r i nf or m at i e. D i e m a k e n we o p st r a t e gi sch, t a ct i s c h e n o p e r a t i o n ee l n i v e a u i n zi c h t e li j k. D e sc o r es di e d e g em e e nt e k a n b e h a le n zi j n: g o e d, v o l d o e n d e, o n v o l d o e n d e e n s le c h t. R e l a t i e m e t b e s t u u r s k r a c h t m o n i t o r I n o n s o nd e r zo e k b e ki j ke n we o o k, of e r i n h e t o p g av e n pr o f i e l d u i d e li j ke a a nd a c ht sp u n t e n zi t t e n, di e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e. Z o d r a d e z e r a a k v l a k k e n e r z i j n, d r u k k e n we d a t m et h e t v o lg e n d e s ym b oo l u i t ( w a n n e e r e r g e e n r e l a t i e i s, i s d i t a a n g e d u i d m e t n. v. t. ) : = r e la t i e a a n we zi g. Al g e m e e n o or d e e l I n d i t v e ld b e ki j k e n we d e f i n a nc i ë le s c or es e n d e s c o r e s op st u ur i nf or m at i e i nt e g r aa l. O n t w i k k e l i n g M e t d i t v e l d g e v e n wi j a a n, of sp r a ke i s v a n o nt wi k k e li n g e n di e h e t b e e ld b i n ne n de m e e r j a r en r am i n g k u n n e n be ï nv lo e d e n. D e ze o n t wi k ke li n g e n m o e t e n we l c o n c r e e t zi j n. Bi j v o or b e e ld o p b a si s v a n e e n b e s l u i t d o o r c o l l e g e e n / o f d e r a a d. B e t e k e n i s v a n d e s ym b o le n i n d i t v e ld : = o nt wi k k e li n g e n la t e n e e n d u i de li j k e ve r b e t er i n g zi en ; = e r zi j n g e e n o nt wi k k e li n g e n di e h e t be e ld b i j st e l le n ; = o nt wi k k e li n g e n la t e n d u i d e li j k e v e r s le c h t er i n g zi e n. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 1 3

14 3. 1. A n a l y s e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g O n d e r z o e k B e g r o t i n g M e e r j a r e n - S t r a t e g i s c h T a c t i s c h O p e r a t i o n e e l R e l a t i e Al g e m e e n O n t w i k k e l i n g ra m i n g B K M o o r d e e l B e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g V o l d o e n d e V o l d o e n d e V o l d o e n d e N. v. t. C o n c l u s i e V o o r d e g e m e e n t e S i m p e l v e l d h e e f t v o o r d e j a r e n a r t. 1 2 Fv w g e g o ld e n v a n we g e d e f i n a n c i ë le p o s i t i e. I n d a t k a de r i s d o or d e i n s p e c t eu r I F L O i n d ec e m be r h e t bi j zo n d e r e v o or s c hr i f t o p g e l e g d d a t e r e e n s a n e r i n g s b e g r o t i n g m o e st wo r d e n o p g e st e ld. V o or d e g em e e nt e S i m p e l v e l d b e t e k e n d e d i t d a t z i j e e n b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g h e e f t m o et e n r e a li s er e n v a n , 0 0 o m m et i n g a ng v an e e n st r uc t ur e e l s lu i t e n d e b eg r ot i ng t e k u n n e n p r es e n t e r en. D e b e g r ot i n g s lu i t m et e en t e k or t v an , 0 0.Di t wa s v o or d e Pr ov i n ci e r e d en om d e g e m e e n t e v o o r d e b e g r o t i n g n o g o n d e r p r e v e nt i e f t o e zi c h t t e la t e n v a l le n. D e g em e e n t e Si m p e lv e ld h e e f t i n m i d d e l s i n d e i n o p 1 9 j u ni t e b e h a nd e le n k a d e r n ot a h et t ek o r t t e r u g k u nn e n om b ui g e n n a ar e en po s i t i ef s a ld o v a n , 0 0. D e m e e r j a r e n r a m i n g i s w e l s t r u c t u r e e l s l u i t e n d. Er i s g e e n m a t e r i e e l b e g r o t i n g s e v e n w i c h t i n , m a a r e r i s we l s t r u ct ur e e l e n d u ur za a m f i n a n ci e e l e v e n wi c h t i n d e m e e r j a r e n r a m i n g z i c h t b a a r. E r z i j n - zo b li j kt o o k u i t e e n e e r s t e i n v e n t a r i s a t i e v a n d e g e m e e n t e - g e e n r i s i c o s di e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e zwa a r o n d e r d r u k k u n n e n ze t t en ( d u s d a ni g d a t di e n i et d o o r d e a lg e m e n e r e s er v e k u n n e n w o r d e n o p g e v a n g e n ). O p b a s i s v a n o n z e a n a l y s e d e v o l g e n d e a a n b e v e l i n g - ne e m i n d i c a t o r e n o p i n d e b e g r o t i n g o m d o e l s t e l l i n g e n m e e t b a a r t e m a k e n. H et on t b r ek e n v a n i n di c a t o r e n b e le m m er t d e b e le i d s ev a lu a t i e s ; - p r e s e nt e e r i n e lk pr o g r am m a v a n d e b eg r o t i ng h et r e s u lt a a t v ó ór b e st e m m i n g, d e t o e v o e g i n g e n a a n r e s e r v e s, d e o nt t r e k ki n g e n a a n r es e r v e s e n h et r e s u lt a a t n a b e s t e m m i n g. O o k i n de g ev a lle n d a t e r geen mutaties reserv es pla a t sv i n d e n i n pr o g r am m a s. W a a r o m o n d e r z o e k n a a r d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g? W i j o n d e r zo e k e n d e g em e e n t e li j k e f i n a n ci ë le p o s i t i e, om d a t di t e s s en t i e e l i s v o or ee n m e e r j a r i g e u i t s p r a a k o v e r d e t o e z i c h t v o r m. I n d e G e m e e n t e w e t ( a r t ) e n P r o v i n c i a a l b e le i d s k a d e r st a a n e e n a a n t a l t o et s i n g s k a d er s di e v a n b e la n g zi j n om v oo r r e pr e s si ef t o e zi c ht i n a a nm e r k i n g t e k om e n. K wa li t e i t v a n d e r am i n g e n, zo we l i n d e b eg r o t i n g a ls m e er j ar e nr am i n g, i s b e la n g r i j k i n o n ze b e o or d e li n g. S p e c i a l e a a n d a c h t h e b b e n w i j d a a r bi j ook v o or on t wi k k e li n g e n e n r i s i c o s di e d e f i n a n c i ë le p o si t i e s t e r k k u n n e n be ï nv lo e d e n, zo a ls g r o n d e x p lo i t at i es. D a a r o m b e o or d e le n wi j de b u dg e t t ai r e p os i t i e v a n d e g em e e n t e, o f t e we l h e t ev e n wi c ht t u s s e n d e j a a r l i j k s e u i t g a v e n e n i n k o m s t e n, i n c l u s i e f m ee r j a r e nr am i n g. H o of d za a k i s, d at d e be g r o t i n g r eë e l s lu i t e n d m o et zi j n. I s di t ni et h et g ev a l d a n m o et er e e n r e ë e l p e r s p e ct i e f o p ev e n wi c ht zi j n. D a a r n a a st k i j k e n wi j n a a r b e h a a l d e r e s u l t a t e n, z o a l s d e z e z i j n v a s t g e s t e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e n. W a n n e e r er s p r ak e i s v a n V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 1 4

15 s t r uc t ur e le j a ar r e ke n i ng t e ko r t e n, k a n d at e e n r ed e n zi j n o m d e g em e e nt e on d e r p r e v en t i e f t o e zi c ht t e s t e l le n. I n o n s o nd e r zo e k k i j k e n we o o k n a a r d e r e la t i e m e t d e b e st u u r sk r ac h t m o ni t or. W e lk e i nv lo e d h e b b e n d e o p g a v e n w a a r d e g e m e e n t e Si m p e lv e ld v o o r s t a a t o p d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e? On d e r z o e k e n b e v i n d i n g e n T er u g b l i k M e t o n s o n d er zo e k ki j k e n we zo we l t e r u g a ls v oo r ui t. A l le r e e r s t b li k k e n we ev e n t er u g o p h et f ei t d at v o o r d e g e m e e n t e S i m p e l v e l d v o o r d e j a r e n a r t. 1 2 Fv w v a n t o e p a s s i n g w a s v a n we g e d e f i n a nc i ë le p o s i t i e. I n d at k ad e r i s d o o r d e i n s p e c t e u r I F L O i n d e ce m b er h e t bi j zo n d er e v o o r s c hr i f t o p ge le g d d a t e r e e n s a n e r i n g s b e g r o t i n g m oe s t wo r d e n o p g es t e ld. V o or de g em e e nt e S i m p e lv e ld b e t ek e n d e d i t d a t z i j e e n b e zu i n i gi n g st a a ks t e lli n g h e e f t m o e t en r e a li s e r e n v a n , 0 0 om m et i n g a n g v a n e e n st r uc t ur e e l s lu i t e n d e be g r ot i n g t e k u n n e n p r e s e n t e r e n. S i m pe lv e ld v er d i e n t e e n c om p li m e nt da t zi j d e ze t a a k st e l li n g m e e r d a n wa a r h e ef t g e m a a kt. D a ar m e e is v o l d a a n a a n h et bi j zo n d e r e v o o r s c h r i f t t o t h e t o p st e l le n v an e e n m e t i n g a n g v a n st r u ct ur e e l s l u i t e n d e b e g r o t i n g z o n d e r e e n a a n v u l l e n d e u i t k e r i n g u i t h e t g e m e e nt e f o n d s. H e t f e i t d at d e b e gr ot i n g t o c h e e n t e k or t v er t o o n t, h e e f t t e m a k e n m et e e n a a nt a l a n d e r e o n t w i k k e l i n g e n, zo a ls h e t o p he t g e w e n s t e n i v e a u b r e n g e n v a n e n k e l e p o s t e n, w a t i n d e a r t p er i o de ni et wa s t oe g e s t a a n. W e l w i l l e n w e n o g o p m e r k e n d a t i n h e t k a d e r v a n a r t. 1 2 F v w a l l e r e s e r v e s, zo we l d e a lg e m e n e r e s e r v e a l s d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e s d i e a a n w e n d b a a r w a r e n, zi j n a a n g e we n d om h et b e gr o t i n g st e k or t t e r u g t e d r i n ge n. V o or d e a lg e m e n e r e s er v e g o ld d e n o r m v a n 2% v an h et g e n o r m e er d e u i t g a v e n n i v e a u. Z o dr a d e ze n o r m ov e r sc h r e d en we r d, we r d h et s u r p lu s a a n g e we n d om h et b e g r o t i n g st e ko r t t er u g t e dr i n ge n. E e n e n a n d e r b et e k e nt we l d a t d e a lg e m e n e r es e r v e n a af r o nd i n g v a n h et ar t. 1 2 Fv w s le c h t s , 2 4 b ed r o e g. W e l zi j n d e b e s t e m m i n g s r e se r v es e n d e v o o r z i e n i n g e n o p h e t no o d za k e li j k e d u s d a n i g p ei l g e b r a c ht. R e s er v es zi j n v an g r o ot b e la n g v o o r h et we e r st a n d sv e r m o g e n. I n p ar a g r a af 4 b e s t e d e n w i j a a n d a c h t a a n h e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n e n r i s i c o m a n a g em e nt. D e g em e e n t e h e ef t bi j d e j a a r r e k e ni n g e e n p o si t i ef sa ld o n a b e st em m i n g v a n , 0 0. H et s a ld o b e dr a a g t 2, m i l j o e n n a b e s t e m m i n g. H et c o l le g e s t e lt v o or di t g ehe e l a a n d e a lg e m e n e r e s e r v e t o e t e v o e g e n z o d a t d e z e w e e r o p e e n n i v e a u k om t v a n r ui m 3 0% G U N. P o s i t i e f i s d a t S i m p e l v e l d d e b e z u i n i g i n g s t a a k s t e l l i n g v o l le d i g h e ef t g er e a li s e e r d e n d at v e e l za k e n zi j n o p g e p a kt e n ui t g ev o er d, zo a ls d e p r of e ss i on a li s e r i n g v a n h et b i b li o t h e e kwe r k, d e r e a li s at i e v a n d e V r o e n k u i l e r we g, d e h er p o si t i o n er i ng v a n h et m u zi e k o nd e r wi j s, d e a a n p a k B i b ob, d e i nv o er i n g v a n j e u g d - e n j o n g er e n we r k, d e ui t b r ei di n g v an u r e n m a at s c h a p pe li j k we r k, d e ui v o er i ng v a n d e n o t a p e u t e r s p e e l z a a l w e r k, h e t V r o m -b e l e i d s p l a n e n h e t I & A -b e l e i d s p l a n. A l l e m a a l z a k e n d i e i n d e b eg r ot i ng n o g a ls k n e lp u n t wa r e n b en o em d en n u r e e ds i n d e b eg r ot i ng e n d e m e e r j ar e nr am i n g f i n an c i e e l zi j n v er t a a ld o f zi j n u i t g ev oe r d. D a a r n a a st k u n n e n o o k a n d er e pr oj e ct e n n i e t o nv e r m e ld b li j v e n. E n k e le k om e n h i er n a n og t o t ui t dr u k ki n g i n he t g e st e ld e o n d e r r e la t i e m et d e b es t u u r s kr a c ht m o n i t o r. Pr o j ec t e n di e r e e d s ge r e a li s e e r d zi j n of o p d i t m o m e n t t en ui t v o e r wo r d e n g e b r ac h t. T e d e n k en v a lt a an : - d e t ot a le u p g r ad i n g v a n d e s p o r t c o m p l e x e n ; V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 1 5

16 - d e B r e d e S c h o o l B o c h o l t z ; - h e t C e n t r u mp l a n m e t c i r c a 7 5 w o n i n g e n / a p p a r t e m e n t e n e n m 2 a a n winkel- en c om m e r ci ë le r u i m t e ; - d e r e a l i s a t i e v a n e e n ni e u we g e m e e n t e we r f ; - h e t pr oj e ct G r o e n e b o or d m et de b o u w v an e e n n i eu w g ym za a l b i j d e s p o r t h a l W i j ng r a c ht e n d e r e a li s a t i e v a n 3 5 wo n i n g e n; - de realis at i e v a n e e n W i j k zo r g c e nt r u m o p h e t v o or m a li g e t er r e i n v a n d e C la r a F e y s c h o o l e n d e r e a li s a t i e v a n c i r c a 4 5 wo n i n g en / a p pa r t em e nt e n. B e g r o t i n g H i e r n a g a a n w e i n o p d e b e g r o t i n g e n d e m e e r j a r e n r a m i n g H e t f o r m e le b e g r ot i n g s s a ld o i s he t s a ld o v a n d e b e gr o t i n g n a r e s u lt a a t b e s t e m m i n g, zo a ls o p g e n o m e n i n d e d o or d e r a a d v a s t g e s t e ld e b e g r ot i n g. D i t s a ld o g e e f t e c h t e r o nv o ld o e n d e i n zi c ht i n d e f i n a n ci ë le p o s i t i e. Z o k a n er s p r ak e zi j n v a n e e n t e ko r t si t u a t i e, wa a r bi j er s u b s t a n t i ë l e i n z e t va n r es e r v e s no d i g i s. W an n e er er s p r ak e i s v a n zo n s i t u at i e, ku n n e n we o n s t er e c ht a f v r a g e n, o f e r we l s p r a k e i s v a n ee n g e zo n d d u u r za a m f i n a nc i ee l b e le i d. I n o n z e a n a l y s e g a a t o n z e a a n d a c h t d a a r o m u i t n a a r h e t m a t e r i ë l e b e g r o t i n g s e v e n w i c h t. D i t i s h e t e v en wi c h t wa a r b i j st r u c t ur e le la s t e n wo r d e n g e d e kt d o o r st r uc t ur e le b a t e n. D e ze an a l ys e g e b e u r t m et b e h u lp v a n h et g es t r u ct u r e er d e g e zu i v er d e s a ld o i nc lu s i e f n i e u w b e le i d e n d e kk i ng s p la n o p b a si s v a n b e s l u i t v o r m i n g b i j d e b e g r o t i n g D a a r n a a s t k i j k e n we n a a r d e o n t wi k k e li n g v a n d e m ee r j a r e nr am i n g m e t b e h u lp v a n h et st r uc t ur e e l g e zu i v e r de s a ld o e x c lu s i e f ni e u w b e le i d e n d e k ki n gs p la n. I n d e a n a lys e zu i v er e n wi j h e t d o or d e g em e e nt e ge p r e se n t e er d e s a ld o v a n i nc i d en t e le la s t e n e n b at e n. D a a r n a a s t c o r r i g e r e n wi j r ui m t e i n d e b e gr o t i n g e n m e er j a r e nr am i ng, wa n n e e r d e ge m e e nt e a f wi j k t v a n d e n o r m e n d i e w i j s t e l l e n ( p r o v i n c i a a l b e l e i d s k a d e r e n d e b e g r o t i n g s b r i e f ). D e n k b i j v o o r b e e l d a a n l o o n - e n p r i j s p ei l, m a a r o o k a a n b ov e nm at i g r a m en v a n E s s e nt -di v i d e n d. D i t zu i v er e n le v e r t h et v o lg e n d e b ee ld v a n d e g em e e nt e li j k b e g r ot i n g e n m e er j ar e n r am i n g. Tabel Gezuiverde saldi begroting en meerjarenraming (bedragen * ) S a l d o B B B B G e m e e n t e ( f o r m e e l s a l d o ) S t r u ct ur e e l g e zu i v e r d s a ld o i n c lu s i ef ni e uw b e le i d e n d e k k i n g s p l a n S t r u ct ur e e l g e zu i v e r d s a ld o e x c lu s i e f ni eu w b e le i d e n d e k k i n g s p l a n in de meerja r e n r a m i n g n. v. t U i t d e t a b e l b li j k t, d a t er b e ha lv e i n s p r a k e i s v a n s t r u ct u r e e l ev e n wi c ht i n e lk e j aa r sc h i j f. D e g em e e n t e h e ef t d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e v e r w e r k t i n d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g. D e g e m ee n t e h e e f t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e u i t k e r i n g v a n de b e h oe d za a m h ei d r es e r v e v a n 5 0%. D i t le v e r t e e n p o s i t i ev e c o r r e ct i e o p v a n , 0 0. O o k zi j n d e i n ci d e n t e le b a t e n e n l a s t e n b u d g e t v e r r u i m e n d e n -be p e r k e n d g e c or r i g e er d. V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 1 6

17 D e b e g r ot i n g s lu i t m et e en t e k or t v an , 0 0. Vo o r d e j ar e n e r n a zi j n ero v e r s c h o t t e n ( z i e t a b e l ). I n d e ze s a ld i zi j n d e k a pi t a a lla s t e n v a n he t n i e u we b e le i d v e r we r kt. De t ot a le i nv es t er i n g e n b e d r a g e n v o or d e p e r i o d e , 3 m i lj o e n wa a r v a n 2,9 m i lj o e n b et r ek ki n g h e ef t o p h e t G R P. D i t b e t e k e n t d a t d e k a p i t a a l l a s t e n i n h e t r i o o l r e c h t v er di s c o nt e er d m o et e n wo r d e n. In d e b e g r o t i n g z i j n e e n a a n t a l z a k e n v e r m e l d d i e n o g n i e t f i n a n c i e e l v e r t a a l d z i j n. H e t b e la n g r i j k st e p r oj e ct d a t n o g g e r e a li s e e r d m o e t wo r d e n i s d e Brede school S i m p e lv e ld. I n m i d d e ls h e ef t d e r a a d i n g e st em d m et h et gunnin g s v o o r s t e l. Er i s e c ht e r n o g g e e n o p lo s s i n g v o or de d ek k i n g v a n o u d e b o e k w a a r d e n d i e g e s lo o p t moeten worden v oor de nieuwbouw v an de Brede School. D i t g e gev e n i n c om bi n at i e m e t h et gr ot e t e k or t v o or i s i n nov em b e r a a n le i d i ng g e we e s t om d e b e g r ot i n g n o g ond e r pr ev e nt i e f t o e zi c h t t e st e l le n. C o n s e q u e n t i e s K a d e r n o t a O n d a n ks h et f ei t d at i n d e g e wi j zi g d e v e r o r d e ni n g ni e t m e e r i s g er e g e ld d a t h et c o lle g e v o or 1 j u n i v a n e lk j a ar e e n k a d e r n o t a a a n bi e dt aa n d e r a ad wo r d t d e ze o p 1 9 j u ni b e h an d e ld d o o r d e R a a d. H e t c o lle g e v i n d t h et v a n b e la n g i n zi c ht t e b i e d e n i n zoals zij zelf v ermeld t d e v r a ag h o e st a at d e g e m e e n t e e r n u f i n a n c i e e l v o o r? M et n am e o o k o m d at t ot e n m et h et j a ar de k a d er n ot a b es t o nd ui t een aantal specifieke richtlijnen en uitgangspunten die met name van belang waren in het gehele art t r aj e ct. M e t n am e d e b eg r i p p e n o n o nt k o om b a ar e n o n ui t s t e lb a a r wa r e n h ar d e b e gr i p p en. V a n we g e h e t f ei t d at d e k a d er n ot a v o or o n s r e l e v a n t i n z i c h t, g a a n w e d a a r v e r d e r o p i n. W i j h e b be n n a m e li j k i n o n ze b eg r ot i n g s b r i ef gev r a a g d we lk e o p lo s s i n g e n h e ef t Si m p e lv e ld v o o r h et t e r u g d r i n g e n v a n h e t b e g r o t i n g s t e k o r t Zi e h e t n a v o l g e n d e f i n a n c i e e l o v e r z i c h t O v e r z i c h t F i n a n c i e e l p e r s p e c t i e f S a l d i p ri mi t i e v e b e gr o t i n g D i v i d e n d Es s e nt J e u g d e n j o n g er e n we r k, ki n d e r opv a n g, m u z i e k o n d e r w i j s W M O K o m p a s A l g e m e n e u i t k e r i n g N e g a t i e ve ef f e ct e n B e r a p V e r k i e zi n g e n, p ar k st a d p a s, b i j dr a g e H a lt, e n e r gi e k o st e n o p e n b ar e v e r li c h t i n g; L e e r p l i c h t + l e e r li n g e n v er v o er, i n ci d e nt e le s u b s i di e s b e gr o t i n g K om p a s o u d e r e n a d v i s e u r K o s t e n p l a a t s e n + k a p i t a a l l a s t e n S u b t o t a a l s a ld i b e g r ot i ng V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S i m p e l v e l d 1 7

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

de Tulpen het vervolg

de Tulpen het vervolg de Tulpen het vervolg v o o r w o o r d In januari 2011 is Stichting Een Bos Tulpen opgericht. Met veel enthousiasme hebben de bestuursleden ja gezegd op de vraag te gaan staan voor het Tulpenproject.

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Onderkasten System 78 cm

Onderkasten System 78 cm Onderkasten System 78 cm Artikelen met dit symbool in het lichaam d iepte 46 cm zijn beschikbaar. Lade met ombouw Korpushoogte 13 cm Korpusdiepte 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S 30/40/

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim. V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s

Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim. V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s Generali Verzuimverzekeringen Generali Verzuimverzekeringen Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s V o o r w i e b e

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd.

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Uit de Arnhemse Koerier Koorschool Arnhem kijkt met trots terug op een geslaagd minioptreden voor Pauline Krikke. Een grote boom bracht

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

Unterschränke System 78 cm

Unterschränke System 78 cm Unterschränke System 78 cm Artikel mit diesem Zeichen sind auch in der Korpustiefe 46 cm lieferbar. Schubkasten mit Gehäuse Korpushöhe 13 cm Korpustiefe 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S

Nadere informatie

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder.

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder. r me graafsmepold M afs jk di gr ee ra ng Ri W at m fs aa dij kw ate rg Ri ng ol en w at in g Diempold W ee sp tre kv aa rt Ovdiempold am St Venspold m Gemeenschapspold west n j k Ri di jk B gdi ij lm

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Toekomstvisie 2012-2014

Toekomstvisie 2012-2014 Toekomstvisie 2012-2014 TOEKOMSTVISIE 2012-2014 3 Inhoud 4 Kijk op onze omgeving 6 Uitzicht op persoonlijke ontwikkeling 8 Meerwaarde voor iedereen 12 Koers op 2014 15 Regionaal maatwerk - Rijnmond - Haagrand

Nadere informatie

Een stukje Weert om trots op te zijn

Een stukje Weert om trots op te zijn Een stukje Weert om trots op te zijn Stationsstraat Warm welkom in Weert eert Nederwond Roerm cht ri st Maa ric ht in g Weert, een stad met bijna 50.000 inwoners, combineert de charme van een dorp met

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

EXASUN PRODUCTS POWER THAT LASTS

EXASUN PRODUCTS POWER THAT LASTS EXASUN PRODUCTS POWER THAT LASTS HET EE G L A S - GR S T E BACK C LAS Z O N N E O N TA C T T E R W PA N E E L ERELD! EXASUN PRODUCTS POWER THAT LASTS BLACK GLASS MODULE 285-290-295Wp BLACK MYSTIEK SOLAR

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

t ev oor s c hi j n. H i er - i n wa r en s p ul l en onz i c ht b a a r v er - s t op t. We m oes - t en d e na a m v a n

t ev oor s c hi j n. H i er - i n wa r en s p ul l en onz i c ht b a a r v er - s t op t. We m oes - t en d e na a m v a n Jaar gan g 8, Edi t i e 3 De Move Tegen Pesten Van 10 tot 17/02 liep de Vlaamse week tegen pesten. Ook de kinderen uit de klas van juf Michèle oefenden 'DE MOVE' in. Wij zetten de clip op van Brahim en

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt CON MOir OF O El Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 7 augustus 2009 D 0 0 0 0 0 0 D In deze bijlage zijn de

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 217 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de opportuniteit om maatregelen te treffen zodat geen reclame meer in de brievenbussen gedeponeerd wordt voorzien van de melding "geen reclame a.u.b.". Brussel,

Nadere informatie

P u zzel een s een boeken rek in één

P u zzel een s een boeken rek in één 2 4 j uni 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 4 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Coöperatief Plagen & Pesten Contacteer ons: Directie: Dhr. J. Borny De klassen van meester David

Nadere informatie

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser

699.- 1v 50.oordeel. 127 cm 849.- Panasonic 3D Plasma TV TXP 50 XT 50 E Plasma TV 600 Hz Apps WiFi voorbereid DLNA Internet browser W W W. U D I O V I D E O S P E C I L I S T. N L k j F g b! c c bj uw Sp 1v 50.oor 127 cm B 849.- rgk Poc 3D Pm TV TXP 50 XT 50 E Pm TV 600 Hz pp WF voorbr DLN Ir browr Ergko pr jr: 42.- 699.-...áárvoor

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW Toetsnaam minuten datum tijd akdocent H4 ges 90 18-1-2016 08:20-09:50 FK SCJ H4 fatl luistertoets 55 18-1-2016 10:20-11:15 DD EP H4 mo 90 18-1-2016 12:30-14:00 HEM KH H4 wisd samen met H5 100 18-1-2016

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

Zw em gerief m et de steu n v an Colru yt

Zw em gerief m et de steu n v an Colru yt Jaar gan g 8, Edi t i e 2 Heerlijke Spaghetti De Verbeeldin gsdoos In d e a ut i - k l a s v a n j uf Na d i ne s t a a t er s i nd s het b eg i n v a n het s c hool j a a r el k e week een uur t j e v

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V, fb, 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

vragen stellen aan elkaar, en wie heeft er het eerst 4 antwoorden op een rij? Naast het elkaar leren kennen werden meteen

vragen stellen aan elkaar, en wie heeft er het eerst 4 antwoorden op een rij? Naast het elkaar leren kennen werden meteen 26 o k t o b e r 2012 Jaar gan g 9, Edi t i e 1 Laatste gedrukte editie van Het Vloednieuws De negende jaargang van Het Vloednieuws gaat meteen van start met de laatste gedrukte editie van onze schoolkrant!

Nadere informatie

Het is mooi aan de overkant

Het is mooi aan de overkant Het is mooi aan de overkant Pak de Fast Ferry in Hoek van Hoand Vanaf 19/02 t/m 23/10 vaart de Fast Ferry ook in de weekenden! www.ret.n Met de Fast Ferry beeeft u het eukste dagje-uit Of het nu voor een

Nadere informatie

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:25 129 8:35-67 15:41 142 23:15 * -42

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:25 129 8:35-67 15:41 142 23:15 * -42 Januari :0 - : : - : : : - : : * - 0:0 : - : : - LK :0 :0 - : : - : :0 : - : :0 : * - : : * - :0-0 : : - : 0:0 * - : : - :00 : :0 * - : : * - : - :0 0 :0 - : :0 * - : : - : VM : : :0 * -0 : :0 * - : -

Nadere informatie