ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee."

Transcriptie

1 ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee.

2 ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. Wanneer heeft u toestemming nodig? Er zijn vele soorten veranderingen mogelijk in en aan een woning. We verdelen ze voor het gemak in twee groepen: Roerende veranderingen Onroerende veranderingen Roerende veranderingen zijn veranderingen die eenvoudig en zonder beschadigingen te verwijderen zijn. Voorbeelden van roerende veranderingen zijn gordijnen, vloerbedekking of losse kasten. Roerende zaken kunt u over laten nemen door de nieuwe huurder. U kunt dit aangeven op het overnameformulier, dat door de nieuwe en vertrekkende huurder ondertekend moet worden. Onroerende veranderingen zijn veranderingen die nagelvast aan de woning zitten. Deze veranderingen zijn niet gemakkelijk te verwijderen zonder schade aan de woning aan te brengen. Voorbeelden van onroerende veranderingen zijn tegelwerk, een dakraam of een keuken. Voor onroerende veranderingen heeft u vooraf altijd schriftelijke toestemming van Clavis nodig. Bovendien bent u verantwoordelijk voor het onderhoud aan de verandering die is aangebracht. Let u er ook op, dat u uw inboedelverzekering hier eventueel op aanpast. 2

3 SPELREGELS VOOR ZELF AANGEBRACHTE VERANDERING (ZAV) Veranderingen aanbrengen? Alleen volgens de spelregels! Wilt u wat veranderen aan uw woning? We geven u zoveel mogelijk vrijheid om uw woning naar uw smaak in te richten. Maar we kunnen niet alle veranderingen zomaar toestaan. Daarom hanteren we een aantal spelregels. Dat doen we vooral om te kunnen beoordelen of veranderingen die u aanbrengt, kunnen blijven zitten als u de woning weer verlaat. Bij deze spelregels is de gedachte opleveren in oorspronkelijke staat niet meer aan de orde. De woning dient bij huuropzegging wél in een aanvaardbare staat te zijn. Dat betekent, dat wij veranderingen die zijn aangebracht, in een aantal gevallen zullen goedkeuren en overnemen. Heeft u een schriftelijke goedkeuring van ons ontvangen en voldoen de veranderingen aan onze eisen? Dan mogen de zelf aangebrachte veranderingen bij het verlaten van de woning in principe blijven zitten. Bij bepaalde veranderingen kunt u zelfs in aanmerking komen voor een vergoeding. In deze brochure staan de spelregels voor het zelf aanbrengen van veranderingen in de woning. AAN WELKE EISEN MOETEN DE VERANDERINGEN VOLDOEN? Bouwtechnische eisen Wanneer u van plan bent om te gaan verbouwen bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakkapel, dan moet u vooraf schriftelijk toestemming aanvragen. Hierbij zijn bouwtechnische eisen van toepassing, waaraan de woningverandering moet voldoen. Denk hierbij aan het Bouwbesluit en eisen voor gas-,water- en elektrische installaties. Voor de uitvoering verwijzen we u in eerste instantie naar de erkende installateurs en leveranciers. Zij kunnen u hierover het beste adviseren. Indien nodig moet u zelf een vergunningsaanvraag indienen bij de gemeente. Pas als Clavis (en eventueel de gemeente) schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag u starten met de woningverandering. Verhuurbaarheidseisen Als u de woning verlaat, verhuren wij de woning weer door aan een nieuwe huurder. Er moet dus een inschatting worden gemaakt of de verandering, die u in de woning wilt achterlaten, niet belemmerend werkt voor de verhuurbaarheid. Een badkamer waarin een groenkleurig bad is geplaatst en waarvan het tegelwerk oranje is, kan een probleem opleveren bij het verhuren van de woning. Onderhoudstechnische eisen Er worden ook een aantal eisen gesteld aan de materialen die worden gebruikt. Hiermee voorkomen we dat de veranderingen binnen afzienbare tijd weer gerepareerd of vervangen moeten worden. De nieuwe huurder of Clavis wordt immers eigenaar van de door u aangebrachte veranderingen als u de woning verlaat. Bovenstaande eisen zijn belangrijk, want zolang u in de woning woont, bent u als huurder aansprakelijk voor de eventuele schade. 3

4 Hoe vraag ik toestemming aan? Wanneer u iets in de woning wilt veranderen, is het belangrijk om te kijken voor welke veranderingen toestemming nodig is. Geen toestemming is nodig voor veranderingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan kapstokhaakjes, spiegelklemmen etc. Voor alle andere gevallen die niet zonder noemenswaardige kosten verwijderd of ongedaan kunnen worden gemaakt door de verhuurder is schriftelijke toestemming nodig. Deze toestemming dient u schriftelijk vóóraf aan te vragen. Het aanvraagformulier voor de verandering vindt u op onze website ( Dit ingevulde formulier kunt u direct digitaal versturen naar Clavis. U ontvangt binnen twee weken bericht over de aanvraag en de soort toestemming. Soorten toestemming Verbeter ZAV (Definitieve toestemming) Hieronder wordt verstaan dat de aangebrachte verandering bij vertrek uit de woning mag blijven zitten. Zie ZAVlijst in brochure Verbeter ZAV (kolom 1) Voor een Verbeter ZAV is er de mogelijkheid, dat u een vergoeding ontvangt bij het verlaten van de woning. Deze vergoeding wordt berekend over de materiaalkosten en afschrijvingstermijn. De definitieve toestemming wordt (bij ingewikkelde veranderingen) onder voorbehoud gegeven. Tijdens en na de uitvoering wordt eventueel gecontroleerd of de verandering daadwerkelijk wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde eisen en voorwaarden. Verander ZAV (Definitieve toestemming) Hieronder wordt verstaan dat de aangebrachte verandering bij vertrek uit de woning mag blijven zitten. Zie ZAVlijst in brochure Verander ZAV (kolom 2) Bij een Verander ZAV krijgt u geen vergoeding. Verwijder ZAV (Tijdelijke toestemming) Hieronder wordt verstaan dat de aangebrachte verandering(en) bij vertrek uit de woning verwijderd moet(en) worden, tenzij de nieuwe huurder deze wil overnemen. Zie hiervoor de ZAV-lijst in deze brochure verwijder ZAV (kolom 3). ZAV niet toegestaan (Geen toestemming) Indien Clavis zich niet kan vinden in de verandering, dan krijgt u geen toestemming. Zie de ZAV-lijst in deze brochure ZAV niet toegestaan (kolom 4) Indien u een zelf aangebrachte verandering wilt aanbrengen welke niet is opgenomen in de ZAV-lijst in deze brochure, verzoeken wij u om te overleggen met Clavis. Wij zullen u hierover schriftelijk informeren. 4

5 Overgangsregeling voor bestaande ZAV (Zelf Aangebrachte Verandering) Is bij de aanvraag afgesproken, dat de verandering bij verhuizing hersteld of ongedaan gemaakt moet worden? Dan mag de verandering tijdelijk blijven zitten. Als u de huur opzegt en de woning verlaat, dient u de verandering te verwijderen. Vanaf bladzijde 7 vindt u hierover uitgebreide informatie per onderdeel. Blijft de verandering bij verhuizing achter dan wordt Clavis (automatisch) eigenaar van de verandering. Indien u de ZAV waarbij schriftelijke toestemming is verkregen mee wilt nemen bij verhuizing, dient de standaardinrichting te worden teruggeplaatst c.q. in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht en eventuele ontstane schade hersteld. Uitbetalen van vergoedingen In een aantal gevallen is het mogelijk, dat u bij het verlaten van de woning een vergoeding ontvangt. Voorwaarde is wel dat vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van Clavis. De vergoeding wordt verrekend over de materiaalkosten en een afschrijvingstermijn. Tevens wordt gekeken naar de verhuurwaarde (de kwaliteit en de staat) van de zelf aangebrachte verandering. Bij uitbetaling van de vergoeding vervalt alle aanspraak op de zelf aangebrachte verandering en wordt deze verandering eigendom van Clavis. Algemene richtlijnen Een verandering (ook zonder schriftelijke toestemming) mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Dit kan bij harde vloerafdekking zijn, zoals vloertegels, laminaat of b.v. een schotelantenne (evt. in overleg met gemeente, omgevingsvergunning). Een schotelantenne kan niet worden overgedragen aan een nieuwe huurder. Indien Clavis onderhoud aan de gevel (woning) moet uitvoeren, dient de huurder de verandering (alleen bij schriftelijke toestemming, tijdelijk) te verwijderen. Als u in een gebouw woont, waar zowel huurders en kopers wonen, heeft u toestemming nodig van zowel de Vereniging van Eigenaren als van Clavis. Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden, maar het kan nog wel aanwezig zijn in woningen. Voordat u gaat verbouwen, is het daarom goed om te weten waarin asbest verwerkt kan zijn. Asbest kan voorkomen in oude rioleringen, oude vloerbedekkingen (zeil, vinyl), golfplaten op bergingen e.d. Er zijn strenge voorschriften voor het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen. Dit dient door deskundige gecertificeerde aannemers te gebeuren. Heeft u vragen (over asbest) neem dan contact op met Clavis, telefoonnummer

6 En als u gaat verhuizen? Wat betreft een zelf aangebrachte verandering zijn er twee mogelijkheden als u gaat verhuizen: 1. Clavis accepteert de verandering, waarvoor eerder toestemming is verleend. Dit kan alleen als de verandering nog steeds in een veilige en technisch en bouwkundig goede staat verkeert, de verandering goed is onderhouden en/of de verandering voldoet aan de overige gestelde normen van Clavis. 2. Clavis accepteert de verandering niet als blijkt dat hij niet eerder is aangevraagd of de nieuwe huurder ze niet wil overnemen. Als een verandering, waarvoor u eerder toestemming had gekregen, in een slechte of onveilige staat verkeert, moet u hem ook verwijderen. Belangrijk! Een nieuwe huurder mág een door u aangebrachte verandering overnemen, maar hij is dit niet verplicht. Neemt hij de verandering niet over, dan moet u deze alsnog verwijderen. Na het ongedaan maken van een verandering moet de woning in goede staat worden opgeleverd. Schade die voortvloeit uit het ongedaan maken van een eigen verandering, komt altijd voor rekening van de vertrekkende huurder. Vragen Zijn er nog vragen over deze brochure of wilt u meer informatie, advies over het aanbrengen van verandering? Neem contact op met Clavis tel Wij helpen u graag op weg. 6

7 Omschrijving A Algemeen A.1 Aanbouw aan de woning a Bijkeuken en andere aanbouwen mits evt. omgevingsvergunning en met schriftelijke goedkeuring en volgens bouwbesluit uitgevoerd. A.2 Aansluitingen mits uitgevoerd en gekeurd door erkend installateur a Aansluitpunt buitenverlichting aan gevel x b Aansluitpunt buitenverlichting in tuin x c Aardlekschakelaar aanbrengen x d Afwas-/wasmachine/droger aansluiting aanbrengen x e Airco met aansluiting aanbrengen x f Buitenkraan aanbrengen x g Electra (uitbreiding groepen) x h Electra in berging aanbrengen x i Electra in garage aanbrengen x j Extra schakelaars, wandcontactdozen, dimmers x k Gasleiding uitgebreid of veranderd x l Krachtstroom met aansluiting aanbrengen x m Waterleiding uitbreiden x A.3 Centrale verwarming mits uitgevoerd en gekeurd door erkend installateur a Klokthermostaat aanbrengen x b Plaatsen van design radiator x c Plaatsen van extra radiatoren x d Thermostaatkranen op radiatoren aanbrengen x e Verwijderen radiatoren x f Vloerverwarming (alleen waterzijdig i.c.m. vloertegels) x x 1 - Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden (vergoeding op basis van materiaalkosten en afschrijvingstermijn). 2 - Verander ZAV, geen vergoeding, mag in woning/berging/garage blijven bij huuropzegging. 3 - Verwijder ZAV, akkoord tijdens huurperiode, verwijderen bij huuropzegging, tenzij overname door nieuwe huurder. 4 - ZAV niet toegestaan 7

8 Omschrijving A Algemeen A.4 Deuren,kozijn,deurbeslag a Binnendeur vervangen+deurbeslag x b Binnendeur+dorpel verwijderen+deurbeslag x c Buitendeur vervangen x d Dichtmaken van deuropening x e Kattenluik aanbrengen in deur x A.5 Indeling van de woning mits evt. omgevingsvergunning en met schriftelijke goedkeuring en volgens bouwbesluit uitgevoerd. a Plaatsen van een niet dragende scheidingswand x b (Woon)kamer vergroten door weghalen tussenmuur mits constructie dit toelaat en sterkteberekening c Vaste trap plaatsen (mits constructie dit toelaat) x d Verwijderen van vaste kasten x e Verwijderen van niet dragende scheidingswand x f Vlisotrap plaatsen x A.6 Isolatie volgens voorschriften aanbrengen en bouwbesluit a Begane grondvloer isolatie x b Dakisolatie binnenzijde woning aanbrengen x c Dubbele beglazing HR++ aanbrengen x A.7 Plafonds volgens voorschriften aanbrengen en bouwbesluit a Houten/kunststof schroten plafond aanbrengen x x 1 - Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden (vergoeding op basis van materiaalkosten en afschrijvingstermijn). 2 - Verander ZAV, geen vergoeding, mag in woning/berging/garage blijven bij huuropzegging. 3 - Verwijder ZAV, akkoord tijdens huurperiode, verwijderen bij huuropzegging, tenzij overname door nieuwe huurder. 4 - ZAV niet toegestaan 8

9 Omschrijving A Algemeen A.8 Schilderwerk volgens voorschriften, neytrale kleur a Binnenwerk, afwerking korrelgrootte groter dan 3 mm x b Binnenwerk, afwerking korrelgrootte kleiner dan 2 mm x c Buitenwerk x A.9 Vloeren op isolerende/geluidwerende platen aanbrengen a Steenachtige vloeren aanbrengen (tegels, natuursteen) x b Verlijmde vloeren aanbrengen (kurk, parket) x A.10 Wanden volgens voorschriften aanbrengen en bouwbesluit a Houten/kunststof schroten gehele wand aanbrengen x b Lambrisering aanbrengen (hoogte max. 120 cm hoog) x c Steenstrips aanbrengen x 1 - Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden (vergoeding op basis van materiaalkosten en afschrijvingstermijn). 2 - Verander ZAV, geen vergoeding, mag in woning/berging/garage blijven bij huuropzegging. 3 - Verwijder ZAV, akkoord tijdens huurperiode, verwijderen bij huuropzegging, tenzij overname door nieuwe huurder. 4 - ZAV niet toegestaan 9

10 Omschrijving B Binnenruimte B.1 Badkamer mits uitgevoerd en gekeurd door erkend installateur a Andere kranen toepassen x b Badkamermeubel aanbrengen x c Douchebak plaatsen en aansluiten x d Douchecabine plaatsen en aansluiten x e Ligbad of zitbad plaatsen en aansluiten (constructie) x f Schilderwerk op tegels of voegen x g Tweede toilet aanbrengen x h Vloer- en wandtegelwerk vervangen (kimfixatie) x i Wastafel plaatsen en aansluiten x B.2 Keuken mits uitgevoerd en gekeurd door erkend installateur a Aanbrengen close-in boiler in keukenkast x b Aansluiting maken voor electrisch koken x c Apparatuur losstaand of inbouw plaatsen x d Extra (onder/boven) kasten aanbrengen x e Open keuken maken (evt. sterkteberekening) x f Plaatsen nieuwe keuken incl. tegelwerk x g Schilderwerk op tegels of voegen x h Verlengd aanrechtblad x i Vloertegelwerk aanbrengen x j Wandtegelwerk aanbrengen x 1 - Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden (vergoeding op basis van materiaalkosten en afschrijvingstermijn). 2 - Verander ZAV, geen vergoeding, mag in woning/berging/garage blijven bij huuropzegging. 3 - Verwijder ZAV, akkoord tijdens huurperiode, verwijderen bij huuropzegging, tenzij overname door nieuwe huurder. 4 - ZAV niet toegestaan 10

11 Omschrijving B Binnenruimte B.3 Slaapkamer mits uitgevoerd en gekeurd door erkend installateur a Wastafel plaatsen incl. kraan x B.4 Toilet mits uitgevoerd en gekeurd door erkend installateur a Closetpot (evt. verhoogde) vervangen x b Fonteintje aanbrengen incl.kraan (bij voldoende ruimte) x c Hangend toilet aanbrengen (bij voldoende ruimte) x d Schilderwerk op tegelwerk of voegen x e Vloertegels aanbrengen x f Wandtegels aanbrengen x B.5 Woonkamer a Open haard aanbrengen in woonkamer x b Verwijderen schoorsteenkanaal x B.6 Zolder, vliering mits evt. omgevingsvergunning en met schriftelijke goedkeuring en volgens bouwbesluit uitgevoerd. a Dakkapel aanbrengen x b Dakraam plaatsen x c Radiator aanbrengen (door erkend installateur) x d Slaapkamer aanbrengen met vaste trap e.d. x 1 - Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden (vergoeding op basis van materiaalkosten en afschrijvingstermijn). 2 - Verander ZAV, geen vergoeding, mag in woning/berging/garage blijven bij huuropzegging. 3 - Verwijder ZAV, akkoord tijdens huurperiode, verwijderen bij huuropzegging, tenzij overname door nieuwe huurder. 4 - ZAV niet toegestaan 11

12 Omschrijving C Algemeen C.1 Buiten rondom de woning mits evt. omgevingsvergunning en met schriftelijke goedkeuring en volgens bouwbesluit uitgevoerd. a Buitenschilderwerk, sauswerk op buitengevels x b Carport aanbrengen x c Houten tuinhuis x d Rolluiken en zonwering/screens voor ramen en deuren x e Schotelantenne (niet overdraagbaar nieuwe huurder) x f Schutting tussen buren (in overleg met buren) x g Vijver x h Vrijstaande gemetselde berging x 1 - Verbeter ZAV, mogelijkheid van vergoeding, onder voorwaarden (vergoeding op basis van materiaalkosten en afschrijvingstermijn). 2 - Verander ZAV, geen vergoeding, mag in woning/berging/garage blijven bij huuropzegging. 3 - Verwijder ZAV, akkoord tijdens huurperiode, verwijderen bij huuropzegging, tenzij overname door nieuwe huurder. 4 - ZAV niet toegestaan 12

13 ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. 13

14 Bezoekadres: Rosegracht HC Terneuzen Postadres: Postbus AD Terneuzen Telefoonnummer: Website:

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting-

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aapassing is aangegeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Spelregels bij woningaanpassingen

Spelregels bij woningaanpassingen Spelregels bij woningaanpassingen In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aanpassing is aangeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing in de woning kan blijven als

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een keuken, een andere badkamer of misschien wel een dakkapel. Wij geven u graag de gelegenheid om zelf

Nadere informatie

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen.

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. Wonen op maat Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zelf uw woning en woonomgeving wilt veranderen en aan uw eigen wensen wilt

Nadere informatie

Versie 3.0. ZAV Beleid. Zelf aangebrachte veranderingen. Datum: Gewijzigd: Vastgesteld DT: ZAV beleid Stadlander

Versie 3.0. ZAV Beleid. Zelf aangebrachte veranderingen. Datum: Gewijzigd: Vastgesteld DT: ZAV beleid Stadlander Versie 3.0 ZAV Beleid Zelf aangebrachte veranderingen Datum: 09-02-2016 Gewijzigd: Vastgesteld DT: 09-02-2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Voorwaarden ZAV 1.1 Wet- en regelgeving 1.2 Klussen in een huurhuis

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS WBV VAN ERFGOOIERS Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Wilt u uw woning naar eigen wens opknappen of zelf veranderingen aanbrengen in uw huurwoning? Woningstichting

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Woonstichting Etten-Leur Bredaseweg 1 Postbus 140 4870 AC ETTEN-LEUR (076) 502 46 00 www.woonwel.nl IBAN NL84RABO0114877777 KvK 20073996 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woning naar wens veranderen

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Veranderingen in en aan uw woning. Wat moet u weten?

Lek en Waard Wonen. Veranderingen in en aan uw woning. Wat moet u weten? Lek en Waard Wonen Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis.

Nadere informatie

bij Elkien Uw woning aanpassen

bij Elkien Uw woning aanpassen bij Elkien Uw woning aanpassen We willen graag dat u naar uw zin woont in uw woning. Daarom mag u binnen bepaalde grenzen uw woning aanpassen zoals u dat wilt. We noemen dat zelf aan te brengen veranderingen,

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten?

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis. Daarom wil Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Algemene eisen voor iedere klus Voor iedere klus geldt een aantal algemene eisen.

Algemene eisen voor iedere klus Voor iedere klus geldt een aantal algemene eisen. Zelf klussen Zelf klussen U wilt uw woning naar uw eigen smaak inrichten. Graag geven wij u veel vrijheid om te klussen. Vroeger moest u als u ging verhuizen de verandering vaak weer ongedaan maken. Tegenwoordig

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Spelregels bij het aanpassen van een woning van de Noordwijkse Woningstichting Versie 100913 Inhoud 1. Veranderingen in en rond een huurwoning...2 2. Roerende en onroerende

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Wilt u als huurder van Rentree iets veranderen in uw woning? Houd er dan rekening mee dat: de veranderingen geen schade mogen veroorzaken aan de woning of het gebouw de

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij ZELF AANBRENGEN VAN VERANDERINGEN (ZAV) In uw woning brengt u een belangrijk deel van uw tijd door. U wilt uw woning daarom ongetwijfeld naar uw eigen smaak inrichten, zodat het prettig wonen is. Veel

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen Zelf aan de slag in uw woning Tips, richtlijnen en adviezen U wilt zelf in uw woning veranderingen aanbrengen? Wanneer het gaat om kleine aanpassingen heeft u daarvoor geen toestemming van Woonmeij nodig.

Nadere informatie

Uw woning zelf veranderen

Uw woning zelf veranderen Uw woning zelf veranderen Natuurlijk wilt u zich thuis voelen in uw woning. QuaWonen geeft u de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en wensen. Daarom kan er heel veel als het gaat om

Nadere informatie

Verbouwen naar eigen wens

Verbouwen naar eigen wens Wonen zonder zorgen Verbouwen naar eigen wens woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning v ning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken. Het kán, ook als u huurt! Een nieuwe keuken, badkamer of een houten vloer. Veranderingen die

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte. Roerende en onroerende zaken. Zelf Aangebrachte Veranderingen. Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling

Zelf Aangebrachte. Roerende en onroerende zaken. Zelf Aangebrachte Veranderingen. Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 2 3 De woning die

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Juli 2019, Zelf klussen ZELF KLUSSEN Rhenam Wonen Postbus 188 3910 AD Rhenen 0317 68 32 00 Rhenen Binnenhof 9 3911 NP Rhenen ma t/m do 08.30-12.30 uur 13.30-16.30 uur vr 08.30-12.30 uur Amerongen Allemanswaard

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning 2 Inleiding Ook al bent u tevreden met uw huurwoning, toch kan het zijn dat u iets wilt veranderen. Een andere keuken, een serre of een badkamer bijvoorbeeld. Dit kan bij Woonwenz.

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning U huurt een woning van Centrada. Als huurder kunt u de woning aanpassen naar uw eigen smaak. Misschien wilt u een luxe keuken plaatsen, of zou een dakkapel voor die extra ruimte

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Uw woning veranderen

Uw woning veranderen Uw woning veranderen Uw woning veranderen Natuurlijk wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en wensen. Dit kan een kleine verandering zijn, zoals het schilderen van een muur. Of een grote

Nadere informatie

uw woning naar eigen wens aanpassen

uw woning naar eigen wens aanpassen uw woning naar eigen wens aanpassen Uw woning aanpassen Elkien streeft naar optimaal woongenot voor haar huurders. Daarom krijgt u bij Elkien de vrijheid om uw woning naar eigen inzicht aan te passen.

Nadere informatie

Overzicht mogelijke veranderingen

Overzicht mogelijke veranderingen Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4.500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Viveste Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet FORMULIER Zelf klussen Wat mag wel en niet Hieronder vindt u een overzicht van de meest voor komende veranderingen. In de kolommen geven wij u helder aan wat u mag aanpassen met of zonder toestemming van

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

Verbetering Mag dit? aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie

Verbetering Mag dit? aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie Verbetering aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie aanbrengen rook- en/of brandmelders aanbrengen vloerisolatie aanleg aardlek aansluiting

Nadere informatie

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar Wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Nadere informatie

Thuisvoelen in uw huurwoning

Thuisvoelen in uw huurwoning Thuisvoelen in uw huurwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) w s v a a l s a u g u s t u s 2010 THUISVOELEN IN UW HUURWONING U huurt een huis van onze woningcorporatie. Om deze woning echt tot uw

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling

Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Roerende en onroerende zaken Zelf Aangebrachte Veranderingen Kwaliteitseisen Hulp nodig? Vergoedingsregeling Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 2 De woning die

Nadere informatie

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? 48 Huren bij Stadgenoot Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Ieder woont op zijn eigen manier en naar eigen smaak. Een eigen huis kan helemaal naar eigen inzicht en wens verbouwd worden. Ook bij huurwoningen

Nadere informatie

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd.

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Klussenoverzicht Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Pré Wonen houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen anders

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Wonen naar wens Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen. Misschien denkt u er daarom wel eens aan om een kleine of grote verandering in uw woning aan te brengen.

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID

ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID HET ZAV-BELEID ZELF KLUSSEN IN UW WONING HET ZAV-BELEID U wilt zich thuis voelen in uw woning. De een droomt van een nieuwe keuken, de ander van een laminaatvloer. Woningbouwvereniging Reeuwijk geeft u

Nadere informatie

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Veel mensen, veel wensen. De meeste mensen willen het huis waarin zij wonen graag aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Voor bewoners van een huurwoning kan dat soms

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Talis vindt het belangrijk dat u uw woning naar eigen inzicht kunt veranderen. Aan de andere kant hebben wij er belang bij om uw woning weer goed te kunnen verhuren als u gaat

Nadere informatie

Zelf klussen. WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06

Zelf klussen. WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06 Zelf klussen WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06 Wilt u gaan klussen in uw woning? Lees dan eerst deze folder. Bij het klussen geldt namelijk een aantal spelregels. Zo moet u voor een

Nadere informatie

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Probleemloos aan de slag met het klus-beleid van Wonen Wateringen Bouwmarkten en doe-het-zelf zaken

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen Kranepoort 4A 2831 AK ouderak el. 088 022 59 00 www.wsgouderak.nl Regels bij het klussen wand Dragende wand verwijderen Wand verwijderen Wand plaatsen noodzakelijk Wand verplaatsen aste kast slopen Schoorsteen

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Beleidskader 7 3. Wat voor soort aanpassingen zijn mogelijk? 8 4. Aan welke eisen moeten de aanpassingen voldoen? 9 5. Algemene

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet.

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet. Wilt u veranderingen aanbrengen in uw woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad plaatsen of een tussenwand verwijderen? Bij De Goede Woning kunt u uw huurwoning in richten naar eigen smaak en voorkeur.

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

KOOPGARANT. KLUSSEN Nieuwbouw. Mag ik mijn woning zelf aanpassen? Wat is...? Spelregels bij veranderingen. Zelf aangebrachte veranderingen

KOOPGARANT. KLUSSEN Nieuwbouw. Mag ik mijn woning zelf aanpassen? Wat is...? Spelregels bij veranderingen. Zelf aangebrachte veranderingen Mag ik mijn woning zelf aanpassen? KOOPGARANT KLUSSEN Nieuwbouw Spelregels bij veranderingen U wilt van uw woning natuurlijk een plek maken waar u Wat is...? zich helemaal thuis voelt. Wij vinden dat ook

Nadere informatie