Detacheren: werken bij een andere werkgever

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Detacheren: werken bij een andere werkgever"

Transcriptie

1 Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via (Kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen). Als u belt, houd dan uw loonheffingennummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. UWV November 2013 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. AG

2 Inhoud Waarom deze brochure? 2 Van re-integreren binnen het eigen bedrijf naar detacheren 2 Hoe detacheer ik mijn werknemer? 2 Passend werk vinden voor mijn werknemer 4 In gesprek met de andere werkgever 5 De detacheringsovereenkomst 5 Rechten en plichten tijdens de detachering 6 De detachering loopt af 6 Weer aan het werk met detachering 8

3 Waarom deze brochure? Is uw werknemer ziek en lukt het niet hem binnen uw organisatie te re-integreren? Dan gaat u samen op zoek naar een andere werkgever waar uw werknemer wél aan het werk kan. Een mogelijkheid is om uw werknemer te detacheren. Wilt u weten wat detachering inhoudt en wat het voor u en uw werknemer betekent? In deze brochure leest u meer over detachering bij re-integratie. Van re-integreren binnen het eigen bedrijf naar detacheren Detachering is een goede optie als het niet lukt om de werknemer weer aan het werk te krijgen binnen uw eigen organisatie. Bij detachering werkt uw werknemer voor een bepaalde periode bij een andere werkgever, terwijl hij bij u in dienst blijft. Hij komt dus niet bij de andere werkgever in dienst. Uw werknemer kan meerdere keren gedetacheerd worden. Niet alleen u kunt de keuze voor detachering maken. Als uw werknemer mogelijkheden ziet bij een ander bedrijf, kan hij zelf vragen om detachering. U kunt met de werkgever waar uw werknemer gedetacheerd wordt, afspraken maken over een vergoeding voor de loonkosten of een eventuele opleiding. Hoe detacheer ik mijn werknemer? Een detachering begint met een gesprek met uw werknemer. Het is belangrijk dat u vooraf weet wat u samen verwacht van de detachering. Als dat duidelijk is dan kunt u op zoek naar een andere werkgever voor detachering. U doorloopt de volgende stappen: U gaat samen met uw werknemer op zoek naar passend werk. Heeft u passend werk gevonden? Dan gaat u samen met uw werknemer en de bedrijfsarts in gesprek met de andere werkgever. De detacheringsovereenkomst wordt opgesteld. De detachering loopt af. Voordelen van detachering Bij detachering zijn naast u ook andere partijen betrokken zoals uw werknemer en de andere werkgever. Voor al deze partijen heeft detacheren een aantal belangrijke voordelen. De werkgever Voor u heeft detacheren een financieel voordeel. U kunt een vergoeding krijgen van de andere werkgever waar uw werknemer gaat re-integreren. Met deze vergoeding vermindert u de loonkosten die u maximaal twee jaar lang moet doorbetalen bij ziekte van uw werknemer. Het kan ook zijn dat de andere werkgever een opleiding betaalt. Dit bespreekt u met de andere werkgever. De werknemer Als u uw werknemer detacheert, is hij verplicht om hier aan mee te werken. Detachering zorgt er namelijk voor dat uw werknemer aan het werk blijft. Hij komt niet (lang) buiten het arbeidsproces te staan. Detachering heeft voor uw werknemer nog andere voordelen: Hij blijft in dienst bij u. De arbeidsvoorwaarden die u met hem heeft gemaakt, blijven hetzelfde. Hij kan snel aan het werk. Hij zit niet (lang) zonder werk als u geen passend werk voor hem heeft. Hij doet ervaring op bij een andere werkgever. De andere werkgever De andere werkgever kan twijfelen om een zieke werknemer direct aan te nemen. Detacheren kan de twijfel van de andere werkgever wegnemen: Hij loopt geen financieel risico want uw werknemer blijft bij u in dienst. Komt uw werknemer na afloop van twee jaar ziekte officieel bij hem in dienst? Dan kan de nieuwe werkgever na de WIA-beoordeling een no-riskpolis krijgen. Dat betekent dat UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt. Dit geldt voor de eerste vijf jaar dat de werknemer bij de nieuwe werkgever in dienst is. 2 3

4 Passend werk vinden voor mijn werknemer In gesprek met de andere werkgever Als u kiest voor detachering van uw werknemer, gaat u samen op zoek naar werk bij een ander bedrijf. Dit kan op verschillende manieren. U informeert bij collega-bedrijven of ze passend werk voor uw werknemer hebben. Of u schakelt een re-integratiebedrijf in. Uw werknemer kan ook zelf mogelijkheden voor detachering zien bij een ander bedrijf. Kan uw werknemer gedetacheerd worden bij een andere werkgever? Dan bekijkt hij eerst samen met de bedrijfsarts of dit passend werk is voor hem. Passend werk is werk dat uw werknemer ondanks zijn ziekte of handicap nog kan doen. We kijken daarbij onder andere naar zijn opleiding, werkervaring en salarisniveau. Na de eerste periode van ziekte is werk ook passend als het hierbij minder goed aansluit. Het aantal uren dat uw werknemer gaat werken is afhankelijk van het aantal uren dat hij (nog) kan werken en het aantal uren dat de andere werkgever beschikbaar stelt. Is er onduidelijkheid of verschil van mening over de passendheid van het werk? Dan kunnen u of uw werknemer aan UWV een deskundigenoordeel vragen. Meer informatie hierover vindt u op uwv.nl of in de brochure Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie. Een deskundigenoordeel van UWV. Is het werk bij de andere werkgever passend voor uw werknemer? Dan gaat u samen met uw werknemer, de bedrijfsarts en de andere werkgever in gesprek. Soms vindt de werknemer zo n gesprek lastig. Hij mag dan een deskundige meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld iemand van de vakbond. Voor u en uw werknemer is het prettig om de afspraken die zijn gemaakt nog eens na te lezen. Maak daarom een verslag van het gesprek. Als hulpmiddel kunt u een brief gebruiken. Dit vindt u op uwv.nl. De detacheringsovereenkomst Bij detachering blijven alle afspraken die u met uw werknemer heeft gemaakt bestaan. In de detacheringsovereenkomst komen alleen de afspraken te staan tussen u en de andere werkgever. Een kopie van de overeenkomst geeft u aan uw werknemer. Dan leest hij wat u heeft afgesproken met de andere werkgever. Een voorbeeld van een detacheringsovereenkomst vindt u op uwv.nl. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u advies vragen aan een arbeidsjurist. 4 5

5 Rechten en plichten tijdens de detachering Het kan zijn dat uw werknemer tijdens de detachering ziek wordt of een ongeval krijgt. Of hij heeft bijvoorbeeld een aanpassing nodig op zijn werkplek. Wie is dan verantwoordelijk voor hem? Wat zijn uw rechten en plichten bij detachering? Tijdens de detachering Uw werknemer wordt gedetacheerd 6 Uw werknemer is gedetacheerd U blijft verantwoordelijk voor re-integratie tijdens de detachering Uw werknemer heeft aanpassingen nodig op de nieuwe werkplek Uw werknemer wordt ziek Uw werknemer krijgt een ongeval op het werk Uw werknemer wordt zwanger Rechten en plichten U maakt afspraken met uw werknemer over zijn detachering. Het is belangrijk dat vooraf duidelijk is wat u en uw werknemer samen van de detachering verwachten. U maakt afspraken met de andere werkgever en zet dit in de detacheringsovereenkomst. Een kopie van de overeenkomst geeft u aan uw werknemer. U betaalt zijn loon tijdens de detachering. U kunt van de andere werkgever een vergoeding krijgen voor de loonkosten. Het is ook mogelijk dat de andere werkgever een opleiding betaalt. U ondersteunt uw werknemer met bijvoorbeeld bemiddeling, scholing of sollicitatietraining. Uw werknemer blijft werken aan zijn herstel en doet er alles aan om aan het werk te blijven. Doet hij dit niet? Dan kunt u zijn loon stopzetten. Onder bepaalde voorwaarden zorgt UWV hiervoor. Deze voorwaarden vindt u op uwv.nl. Het kan dan ook gaan om een vervoersvoorziening, of in bijzondere gevallen een jobcoach. U betaalt zijn loon door. U bent nog steeds verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Meestal is het financiële risico voor de andere werkgever. Het is belangrijk om in de detacheringsovereenkomst vast te leggen wie in zo n geval verantwoordelijk is. U vraagt haar zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan. Is zij na de bevalling nog gedetacheerd en gaat ze weer aan het werk? Dan betaalt u haar loon door. De detachering loopt af In het gesprek met uw werknemer, de andere werkgever en eventueel een deskundige spreekt u af wanneer de detachering eindigt. Een detachering wordt soms ook verlengd. Dan ligt de datum van beëindiging later dan eerst is afgesproken. U kan uw werknemer meer keren achter elkaar detacheren. De detachering loopt, afhankelijk van de gemaakte afspraken, af vóór of na de WIA-beoordeling. De WIA-beoordeling Als uw werknemer twee jaar ziek is kan hij een WIA-uitkering krijgen als hij meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Voor de WIA-beoordeling gaat UWV eerst na of u voldoende heeft gedaan aan re-integratie van uw werknemer. Is dit niet het geval? Dan moet u uw werknemer maximaal een jaar (52 weken) langer loon doorbetalen. Heeft u wel genoeg aan re-integratie gedaan? Dan beoordeelt UWV het recht op WIA. Een verzekeringsarts van UWV bekijkt welke gezondheidsproblemen er zijn en wat uw werknemer ondanks die problemen nog kan. Hij geeft ook aan of uw werknemer volgens hem nog (gedeeltelijk) kan werken. Daarna beslist UWV of uw werknemer een WIA-uitkering krijgt. U blijft als werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor zijn re-integratie zolang het dienstverband duurt. Kijk voor meer informatie over de WIAbeoordeling op uwv.nl. Wordt de detachering beëindigd vóór de WIA-beoordeling? Dan betaalt u het loon van uw werknemer door tot maximaal twee jaar. Ook blijft u verantwoordelijk voor zijn re-integratie. U kunt uw werknemer ook meerdere keren detacheren. Komt de werknemer in dienst bij de andere werkgever? Dan betaalt hij voortaan het loon van uw werknemer. Wordt de detachering beëindigd na de WIA-beoordeling? Als u en uw werknemer voldoende aan re-integratie hebben gedaan, dan kan uw werknemer een WIA-uitkering krijgen voor het deel dat hij arbeidsongeschikt is. Is uw werknemer volledig arbeidsongeschikt? Dan hoeft u geen loon meer te betalen. Is uw werknemer bijvoorbeeld 40% arbeidsongeschikt? Dan betaalt u het loon voor de 60% dat hij nog wel kan werken. U blijft verantwoordelijk voor mogelijke re-integratie, zolang hij bij u in dienst is. U kunt uw werknemer ook meerdere keren detacheren. Heeft u onvoldoende aan re-integratie gedaan? Dan moet u het loon van uw werknemer maximaal nog een jaar lang doorbetalen. Ook dan is detachering van uw werknemer mogelijk. Neemt de andere werkgever uw werknemer in dienst na afloop van de detachering? Dan betaalt de andere werkgever zijn loon over het aantal uren dat de werknemer bij hem werkt. Is dit loon lager dan het inkomen dat de werknemer volgens de arbeidsdeskundige nog kan verdienen? Dan vult UWV dit eventueel aan met een WGA- of een WW-uitkering. 7

6 Weer aan het werk met detachering In dit stappenschema ziet u hoe uw werknemer weer aan het werk kan met detachering. Op weg naar werk via detachering Uw werknemer is ziek? U werkt met uw werknemer aan zijn re-integratie. U detacheert uw werknemer. Wat doet u? Vier mogelijkheden als de detachering eindigt: 1. Einde detachering vóór de WIAbeoordeling. En uw werknemer blijft bij u in dienst. 2. Einde detachering vóór de WIAbeoordeling. En uw werknemer komt in dienst bij de andere werkgever. 3. Einde detachering ná de WIAbeoordeling, uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt, En blijft bij u in dienst. 4. Einde detachering ná de WIAbeoordeling, uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En komt in dienst bij de andere werkgever. U betaalt zijn loon maximaal twee jaar door. Samen met uw werknemer doet u er alles aan om hem weer te laten werken. Detachering lijkt een goede optie als er geen passend werk meer is binnen het eigen bedrijf. U gaat samen op zoek naar een andere werkgever. U of uw werknemer vindt passend werk bij een andere werkgever. Hij gaat daar voor een bepaalde periode aan de slag. U betaalt het loon van uw werknemer door tot maximaal twee jaar. U blijft verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Samen gaat u op zoek naar een nieuwe detachering of een andere mogelijkheid om weer aan het werk te gaan. De detachering was een kennismakingsperiode. Voortaan betaalt de andere werkgever het loon van uw werknemer. Heeft u voldoende aan re-integratie van uw werknemer gedaan? Dan kan uw werknemer een WIA-uitkering krijgen. U betaalt dan alleen het loon voor het aantal uren dat uw werknemer bij u werkt. U blijft verantwoordelijk voor mogelijke re-integratie zolang uw werknemer bij u werkt. In de eerste vijf jaar dat het dienstverband wordt voortgezet kunt u een no-riskpolis krijgen. Dat betekent dat bij ziekte van de werknemer UWV een Ziektewet-uitkering betaalt. Heeft u onvoldoende aan re-integratie voor uw werknemer gedaan? Dan moet u het loon van uw werknemer maximaal één jaar langer doorbetalen. Bent u eigen risicodrager? Dan blijft u het loon doorbetalen. En u blijft verantwoordelijk voor re-integratie. De andere werkgever betaalt het loon van de werknemer voor het aantal uren dat hij werkt. De andere werkgever kan een no-riskpolis krijgen in de eerste vijf jaar van het dienstverband. Dat betekent dat bij ziekte van de werknemer UWV een Ziektewet-uitkering betaalt. Is het loon lager dan het inkomen dat hij volgens de arbeidsdeskundige nog kan verdienen? Dan vult UWV dit eventueel aan met een WGA- of een WW-uitkering. 8

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Mijn werkgever heeft te weinig werk uwv.nl werk.nl Mijn werkgever heeft te weinig werk Een WW-uitkering vanwege werktijdverkorting Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie