WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER"

Transcriptie

1 WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER Behorend bij: DO en bestek recreatief fietspad Bovenkerkerpolder Voor: Provincie Noord-Holland Directie B&U, unit bodem en groen Mw. ir. G.E. Nap Uitgebracht aan: Uitgebracht door: Goedgekeurd door: Kwaliteitscontrole: Provincie Noord-Holland ing. L. Reijmer (Witteveen+Bos) ing. D.A. van den Oudenrijn (Witteveen+Bos) ing. O.C. Ellenbroek DOSSIERNUMMER: Docmannummer: Eigen kenmerk: HLM / Datum: 27 januari 2016 Provincie Noord-Holland Directie Beheer & Uitvoering Sector Realisatie Infrastructuur Postbus DA HAARLEM

2 Bovenkerkerpolder Werkplan herstelmaatregelen bruggen Amsteldijk en Middenweg Provincie Noord-Holland 27 januari 2016

3 Bovenkerkerpolder Werkplan herstelmaatregelen bruggen Amsteldijk en Middenweg Definitief Datum 27 januari 2016 HLM / Project Document Status Referentie Opdrachtgever Projectcode Projectleider Projectdirecteur Provincie Noord-Holland HLM ing. D.A. van den Oudenrijn ir. O.G. Schepers Auteur(s) Gecontroleerd door Goedgekeurd door ing. L. Reijmer ing. D.A. van den Oudenrijn ing. D.A. van den Oudenrijn Paraaf Adres Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Deventer Hoogoorddreef 15 Postbus AE Amsterdam +31 (0) KvK Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO Witteveen+Bos Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

4

5 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN Inleiding Leeswijzer 1 2 MAATREGELEN Brug Amsteldijk Brug Middenweg Aanvullende eisen Vrijkomende materialen 5 Laatste pagina 5 Bijlage(n) Aantal pagina's I Tekening brug Amsteldijk 1 II Tekening brug Middenweg 1

6

7 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Aan de bruggen Amsteldijk en Middenweg, gelegen in de Bovenkerkerpolder, dienen herstelmaatregelen uitgevoerd te worden. Beide bruggen verkeren in matige staat. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de constructies veilig gebruikt kunnen worden als fietsbrug en voor (zwaar) landbouwverkeer. Beide bruggen dienen na herstel een restlevensduur van 30 jaar te hebben. Dit rapport beschrijft de (herstel)maatregelen welke nodig zijn om de constructies te laten voldoen aan de constructieve veiligheid en aan de restlevensduur, zoals vastgesteld door de provincie Noord-Holland. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de maatregelen per brug in tabelvorm opgenomen. In bijlage I en II zijn de tekeningen van brug Amsteldijk en respectievelijk brug Middenweg opgenomen. 1 5 Witteveen+Bos HLM / Definitief

8 2 MAATREGELEN 2.1 Brug Amsteldijk De maatregelen, hoeveelheden en de gestelde eisen hieraan zijn opgenomen in tabel 2.1. De exacte opbouw en samenstelling van de brug is niet bekend. De maatregelen staan niet in volgorde van uitvoering. Tabel 2.1 Maatregelen brug Amsteldijk Onderdeel Maatregel Nader te bepalen door opdrachtnemer Eis(en) aan maatregel Damwand/vleugelwand (hout) Aanbrengen houten damwand inclusief verankering. Circa 24 m 1 Houten wanden plaatsen voor bestaande wand en bij brug gronddicht aansluiten Lengte houten damwand Wijze van verankering Detailontwerp vleugelwanden Gevolgklasse: CC1 Duurzaamheidsklasse hout: I Houten damwand uitvoeren conform kofferdam principe met stalen trekstangen Trekstangen dienen in mantel opgenomen te worden om voldoende vrije ruimte te hebben om toekomstige grondzettingen en zakking op te kunnen vangen Bovenkant houten damwand dienen eerste 1 à 2 m op gelijke hoogte te zijn als het brugdek en daarna geleidelijk af te lopen Zie bijlage I voor principeoplossing Verhardingsconstructies (asfalt) Vervangen asfaltconstructie inclusief fundering aan beide zijden van de brug, tussen de vleugelwanden. Circa 70 m 2 Zie bijlage I voor principeoplossing Ontwerp (type en opbouw) verhardingsconstructie, zowel asfalt als fundering Verharding dient geschikt te zijn voor een minimale aslast van 10 ton. Minimale levensduur is 12 jaar Vrijgekomen en teerhoudend asfalt dient als afvalstof te worden behandeld en te worden afgevoerd Leuningwerk (hout) Aanbrengen houten leuningwerk aan beide zijden, onder een hoek van 12 naar achteren. Detailontwerp leuning Leuningwerk dient te voldoen aan de minimale eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2 5 Witteveen+Bos HLM / Definitief

9 Onderdeel Maatregel Nader te bepalen door opdrachtnemer Eis(en) aan maatregel Houten damwand tevens voorzien van leuningen, oplopend vanaf maaiveld en aansluiten op brugleuning. Circa 30 m 1 Zie bijlage I voor principeoplossing 2012 Leuningwerk dient qua beeld gelijkvorming te zijn aan het hekwerk in het aanliggende tracé Leuningwerk dient achterover hellend geplaatst te worden Rijdek (hout) Vervangen houten rijdekplanken. Circa 16 stuks Detailontwerp houten rijdek Gevolgklasse: CC1 Duurzaamheidsklasse hout: I Zie bijlage I voor principeoplossing Slijtlaag (bitumineus) Aanbrengen bitumineuze slijtlaag op nieuw aangebracht rijdek. Circa 13 m 2 Keuze en ontwerp slijtlaagsysteem Slijtlaag uitvoeren conform standaard RAW bepalingen 2.2 Brug Middenweg De maatregelen, hoeveelheden en de gestelde eisen hieraan zijn opgenomen in tabel 2.2. De exacte opbouw en samenstelling van de brug is niet bekend. De maatregelen staan niet in volgorde van uitvoering. Tabel 2.2 Maatregelen brug Middenweg Onderdeel Maatregel Nader te bepalen door opdrachtnemer Eis(en) aan maatregel Rijdek (hout) Vervangen houten rijdekplanken en bevestigen aan stalen langsliggers. Circa 51 stuks. Zie bijlage II voor principeoplossing Detailontwerp houten rijdek Gevolgklasse: CC1 Duurzaamheidsklasse hout: I Rijdek (hout) Vervangen radkeerder op het rijdek, 2 stuks. Lengte circa 20,6 m1. Zie bijlage II voor principeoplossing Detailontwerp houten rijdek en radkeerders Duurzaamheidsklasse hout: I Leuningwerk (hout) Aanbrengen houten langsbalken aan onderzijde dekdelen ten behoeve van bevestiging leuning. Circa 17 m 1 Detailontwerp bevestiging leuning - rijdek Gevolgklasse: CC1 Duurzaamheidsklasse hout: I Leuningwerk dient te voldoen aan de minimale eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 Vormgeving dient qua beeld te voldoen aan het toe te passen hekwerk op de brug Amsteldijk Leuningwerk dient achterover hellend geplaatst te worden. 3 5 Witteveen+Bos HLM / Definitief

10 Onderdeel Maatregel Nader te bepalen door opdrachtnemer Eis(en) aan maatregel Leuningwerk (hout) Aanbrengen houten leuningwerk aan beide zijden, onder een hoek van 12 naar achteren Leuningwerk dient aan de westzijde van de brug aan beide kanten circa 2 meter voor einde brugdek te stoppen, in verband met afrijden en draaicirkel landbouwvoertuigen. Totale lengte leuning circa 17 m 1 (2 maal 8,5 m1) Detailontwerp leuning Gevolgklasse: CC1 Duurzaamheidsklasse hout: I Leuningwerk dient te voldoen aan de minimale eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 Leuningwerk dient qua beeld te voldoen aan het hekwerk in het aanliggende tracé Leuningwerk dient achterover hellend geplaatst te worden Slijtlaag (bitumineus) Aanbrengen bitumineuze slijtlaag op nieuw rijdek. Circa 36 m 2 Keuze en ontwerp slijtlaagsysteem Slijtlaag uitvoeren conform standaard RAW bepalingen Hoofddraagconstructie (staal) Vervangen conservering bestaande langsliggers HEA 360. Circa 20,6 m 1 (2 liggers) Keuze conserveringssysteem inclusief de wijze van aanbrengen - Hoofddraagconstructie (staal) Herschikken bestaande liggers HEA 360 (2 stuks) (Zie ook afbeelding 1) Wijze van verwijdering bestaande HEA 180 ligger Aanpak herschikken bestaande HEA 360 liggers - Hoofddraagconstructie (staal) Aanbrengen stalen langsliggers HEA 360, 3 stuks à 10,3 m 1 (Zie ook afbeelding 1) Liggers dienen geconserveerd te zijn Detailontwerp hoofddraagconstructie Keuze conserveringssysteem inclusief de wijze van aanbrengen Staalkwaliteit: minimaal S235 In afbeelding 2.1 is een dwarsdoorsnede van de toekomstige situatie hoofddraagconstructie, met plaatsing en herschikking van de stalen liggers weergegeven. Afbeelding 2.1 Dwarsdoorsnede van de toekomstige situatie hoofddraagconstructie 4 5 Witteveen+Bos HLM / Definitief

11 2.3 Aanvullende eisen In aanvulling op de in paragraaf 2.1 en 2.2 genoemde eisen zijn onderstaande uitgangspunten tevens van belang: - materialen dienen geleverd te worden conform de specificaties; - verkeersbelastingen conform NEN-EN1992-1; - voor het aantal vrachtwagens per jaar mag worden uitgegaan van N obs Vrijkomende materialen Beide bruggen zijn particulier eigendom. De eigenaren krijgen daarom een aantal vrijkomende materialen terug. Deze materialen vervallen in deze dus niet aan de aannemer. Dat betekent dat onder andere het houten rijdek/de houten rijdekplanken, alsmede de vrijkomende stalen ligger HEA180 vervallen aan de eigenaar van de desbetreffende brug. 5 5 Witteveen+Bos HLM / Definitief

12

13 Bijlage(n)

14

15 I BIJLAGE: TEKENING BRUG AMSTELDIJK Witteveen+Bos HLM / Bijlage I Definitief

16 Witteveen+Bos HLM / Bijlage I Definitief

17 II BIJLAGE: TEKENING BRUG MIDDENWEG Witteveen+Bos HLM / Bijlage II Definitief

18 Witteveen+Bos HLM / Bijlage II Definitief

19

Rapport behorende bij meetresultaten Gemeente Haarlem

Rapport behorende bij meetresultaten Gemeente Haarlem Verkeersmeting Houtplein Rapport behorende bij meetresultaten Gemeente Haarlem 25 september 2018 Project Opdrachtgever Verkeersmeting Houtplein Gemeente Haarlem Document Rapport behorende bij meetresultaten

Nadere informatie

Gemeente Borne. Externe Veiligheid Gemeentelijke Verbindingsweg Borne

Gemeente Borne. Externe Veiligheid Gemeentelijke Verbindingsweg Borne Gemeente Borne Externe Veiligheid Gemeentelijke Verbindingsweg Borne Gemeente Borne Externe veiligheid Gemeentelijke Verbindingsweg Borne referentie projectcode status RIS717-1-P definitief projectleider

Nadere informatie

Bijlage VIII - Land- en tuinbouw Provincie Noord-Brabant

Bijlage VIII - Land- en tuinbouw Provincie Noord-Brabant Westelijke Langstraat Bijlage VIII - Land- en tuinbouw Provincie Noord-Brabant 11 maart 2019 Project Opdrachtgever Westelijke Langstraat Provincie Noord-Brabant Document Bijlage VIII - Land- en tuinbouw

Nadere informatie

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw Witteveen Bos + Projectbureau Hart van Dieren water infrastructuur milieu bouw Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 74 AE Deventer telefoon 57 69 79 11

Nadere informatie

Bevi toets koelinstallatie Bevi toets koelinstallatie lijn 3

Bevi toets koelinstallatie Bevi toets koelinstallatie lijn 3 Bevi toets koelinstallatie Bevi toets koelinstallatie lijn 3 Aviko Lomm 8 juli 2016 Project Bevi toets koelinstallatie Document Bevi toets koelinstallatie lijn 3 Status Definitief Datum 8 juli 2016 LOMM1-1/16-012.098

Nadere informatie

Aanvraag milieuneutrale verandering Aviko. Milieuneutrale wijziging weeg- en verdeelruimte Aviko fabriek Steenderen 5. Aviko B.V.

Aanvraag milieuneutrale verandering Aviko. Milieuneutrale wijziging weeg- en verdeelruimte Aviko fabriek Steenderen 5. Aviko B.V. Aanvraag milieuneutrale verandering Aviko Milieuneutrale wijziging weeg- en verdeelruimte Aviko fabriek Steenderen 5 Aviko B.V. 25 april 2016 Project Aanvraag milieuneutrale verandering Aviko Document

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels Provincie Utrecht

Bestemmingsplanregels Provincie Utrecht Fietspad N224 Bestemmingsplanregels Provincie Utrecht 11 februari 2019 Project Opdrachtgever Fietspad N224 Provincie Utrecht Document Bestemmingsplanregels Status Definitief Datum 11 februari 2019 Referentie

Nadere informatie

Bijlage VII - Wateroverlast Provincie Noord-Brabant

Bijlage VII - Wateroverlast Provincie Noord-Brabant Westelijke Langstraat Bijlage VII - Wateroverlast Provincie Noord-Brabant 11 maart 2019 Project Opdrachtgever Westelijke Langstraat Provincie Noord-Brabant Document Bijlage VII - Wateroverlast Status Definitief

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056)

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) INNI140138-RAP-0001 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Projectnummer

Nadere informatie

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL 30-17343 Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: 30-17380 Werkplan Rijnbrug Project: Onderhoud Rijnbrug gemeente Leiden Definitief Auteur: T. Baalbergen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Nota van Inlichtingen Selectiefase Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Bezoekadres Zijlvest 39 2011 VB Haarlem Document kenmerk: HLM525-1/15-019.220 Datum: 19 november

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gemeente Beemster

Akoestisch onderzoek Gemeente Beemster De Nieuwe Tuinderij oost Akoestisch onderzoek Gemeente Beemster 9 september 2016 De Nieuwe Tuinderij oost Akoestisch onderzoek Status Definitief 02 Datum 9 september 2016 MIDB11-1/16-015.185 Project Document

Nadere informatie

Pieter Kramerstraat 49a Zuidoostbeemster Grontmij

Pieter Kramerstraat 49a Zuidoostbeemster Grontmij Akoestisch onderzoek Pieter Kramerstraat 49a Zuidoostbeemster Grontmij 29 oktober 2015 Project Akoestisch onderzoek Document Pieter Kramerstraat 49a Zuidoostbeemster Status Definitief 02 Datum 29 oktober

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 11 oktober 2016

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 11 oktober 2016 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00785 Onderwerp Opdrachtverlening aan AW Vessies Infra B.V. te Lisse voor het woonrijp maken van de hoofdinfra van fase 2 van woningbouwproject

Nadere informatie

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies Wijziging Standaard RAW Bepalingen: - 41.0 - Algemeen - 41.2 - Damwand Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen: - 41.4 - Verankering van grond- en waterkerende constructies

Nadere informatie

Vernieuwen steiger 1 Oostereiland Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: KO-986 (zaaknummer )

Vernieuwen steiger 1 Oostereiland Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: KO-986 (zaaknummer ) Nota van Inlichtingen Vernieuwen steiger 1 Oostereiland Aanbesteding Vernieuwen steiger 1 Oostereiland Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: KO-986 (zaaknummer 1120524) Omschrijving: Aanbrengen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Esthetisch programma van eisen viaduct Bomenweg N50 Ens Emmeloord

Rijkswaterstaat. Esthetisch programma van eisen viaduct Bomenweg N50 Ens Emmeloord Rijkswaterstaat Esthetisch programma van eisen viaduct Bomenweg N50 Ens Emmeloord 2 Witteveen+Bos, juli 2014, Esthetisch programma van eisen viaduct Bomenweg N50 Ens Emmeloord Rijkswaterstaat Esthetisch

Nadere informatie

Steigers Woonschepenhaven. Visuele inspectie betonnen steiger 2013 Gemeente Groningen

Steigers Woonschepenhaven. Visuele inspectie betonnen steiger 2013 Gemeente Groningen Steigers Woonschepenhaven Visuele inspectie betonnen steiger 2013 Gemeente Groningen September 2013 Steigers Woonschepenhaven Visuele inspectie betonnen steiger 2013 Gemeente Groningen Opdrachtgever Project

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving 18-04-2011 Vervangen duikerbrug Mollekade te Heinenoord - 1 - 1. Korte omschrijving van het werk Ter hoogte van de Mollekade 13 te Heinenoord bevindt zich een gemetselde duiker.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan DEK-terrein Medemblik. Gemeente Medemblik

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan DEK-terrein Medemblik. Gemeente Medemblik NOTITIE Onderwerp Project Opdrachtgever Projectcode 106005 Status Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan DEK-terrein Medemblik. Gemeente Medemblik Definitief Datum 13 februari 2018 Referentie 106005/18-002.228

Nadere informatie

Afdeling Openbare Werken. 14 beweegbare bruggen. Inspectierapportages. najaar 2012 Revisie 1

Afdeling Openbare Werken. 14 beweegbare bruggen. Inspectierapportages. najaar 2012 Revisie 1 Afdeling Openbare Werken 14 beweegbare bruggen Inspectierapportages najaar 2012 Revisie 1 Peulenstraat-zuid 85 3371 AL Hardinxveld-Giessendam Tel.: 0184 41 17 45 Gemeente Stichtse Vecht Afdeling Openbare

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 WETTELIJK KADER. Luchtkwaliteitsonderzoek. Rotonde N212 - N463 Woerden WD69-1 WD69-1/ R.

NOTITIE 1 INLEIDING 2 WETTELIJK KADER. Luchtkwaliteitsonderzoek. Rotonde N212 - N463 Woerden WD69-1 WD69-1/ R. NOTITIE Onderwerp Luchtkwaliteitsonderzoek Project Rotonde N212 - N463 Woerden Opdrachtgever Provincie Utrecht Projectcode WD69-1 Status Concept 01 Datum 27 maart 2017 Referentie WD69-1/17-004.444 Auteur(s)

Nadere informatie

Museum De Lakenhal te Leiden

Museum De Lakenhal te Leiden Project Museum De Lakenhal te Leiden Ordernummer 8536 Opdrachtgever Gemeente Leiden Rapportnummer 001 Omschrijving Fase Constructieve omschrijving ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning van de

Nadere informatie

I AS. a»->: Uitgangspunten Duikers D-306A, , MEMO. DO-U-DUI-AlG-OOl. Revisiehistorie 1.0. F. Millenaar "" ' R. Krammer ~.r. ~ P..

I AS. a»->: Uitgangspunten Duikers D-306A, , MEMO. DO-U-DUI-AlG-OOl. Revisiehistorie 1.0. F. Millenaar  ' R. Krammer ~.r. ~ P.. I AS MEMO Uitgangspunten Duikers D-306A, 0-3068, 0-307 Revisie 1.0 Auteur bl u: A. Gholizadeh ~A /'. -, Controleur A~ F. Millenaar "" ' Autorisator a»->: R. Krammer ~.r. ~ P.. Datum: 12-10-2015 Team: TM-660:

Nadere informatie

Reinwaterpark Overveen. Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage

Reinwaterpark Overveen. Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage Reinwaterpark Overveen Onderzoek naar ombouw van waterkelders tot parkeergarage 12 oktober 2016 Kenmerk R001-1241816JDH-pws-V01-NL Verantwoording Titel Reinwaterpark Overveen Opdrachtgever Riso Vastgoed

Nadere informatie

Deelrapport Veiligheid - deel Straalpad SwifterwinT B.V. en Nuon Wind Development

Deelrapport Veiligheid - deel Straalpad SwifterwinT B.V. en Nuon Wind Development Windplan Blauw Deelrapport Veiligheid - deel Straalpad SwifterwinT B.V. en Nuon Wind Development 22 februari 2018 Project Opdrachtgever Windplan Blauw SwifterwinT B.V. en Nuon Wind Development Document

Nadere informatie

BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES

BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES BIJL BRUG VOLLEDIG COMPOSIET Het Dintelmondse Bijl Profielen produceert glasvezelversterkte polyester profielen én complete bruggen. De draagconstructie

Nadere informatie

Onderzoek geluideffecten zonnevelden Almere Buiten Akoestisch onderzoek zonnevelden Almere Buiten Rijksvastgoedbedrijf

Onderzoek geluideffecten zonnevelden Almere Buiten Akoestisch onderzoek zonnevelden Almere Buiten Rijksvastgoedbedrijf NOTITIE Onderwerp Project Opdrachtgever Projectcode 112085 Status Concept 01 Datum 26 april 2019 Referentie 112085/19-007.102 Auteur(s) G.J. Dijkgraaf MSc Onderzoek geluideffecten zonnevelden Almere Buiten

Nadere informatie

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie NoordHolland Ceylonpoort 5, na 1 feb. 2013; Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem, 2037 AA Haarlem ( Nederland ) Ter attentie van:

Nadere informatie

OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 11 september 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Daktuin Vilvaldistraat 50-66 Ordernummer : 8299 Onderdeel : Constructieve omschrijving t.b.v. Omgevingsvergunning Berekeningnummer : 001 Opdrachtgever : Breevast Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

vergelijking VStacks vs. Stacks berekening geurbelasting veehouderijen provincie Noord-Brabant AH AH266-18/ ing. S.

vergelijking VStacks vs. Stacks berekening geurbelasting veehouderijen provincie Noord-Brabant AH AH266-18/ ing. S. notitie Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus 233 74 AE Deventer 7 69 79 11 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door vergelijking VStacks vs. Stacks

Nadere informatie

vergelijking VStacks vs. Stacks berekening geurbelasting veehouderijen provincie Noord-Brabant AH AH266-18/ ing. S.

vergelijking VStacks vs. Stacks berekening geurbelasting veehouderijen provincie Noord-Brabant AH AH266-18/ ing. S. notitie Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus 233 7 AE Deventer 69 79 11 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door vergelijking VStacks vs. Stacks berekening

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Morfologisch gevoeligheidsonderzoek Westenholte. Witteveen+Bos. Willemskade postbus 2397.

Gemeente Zwolle. Morfologisch gevoeligheidsonderzoek Westenholte. Witteveen+Bos. Willemskade postbus 2397. Gemeente Zwolle Morfologisch gevoeligheidsonderzoek Westenholte Willemskade 19-20 postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 Gemeente Zwolle Morfologisch gevoeligheidsonderzoek

Nadere informatie

Bijl Bruggen. specialist in dragende composietconstructies

Bijl Bruggen. specialist in dragende composietconstructies Bijl Bruggen specialist in dragende composietconstructies BIJL BRUG VOLLEDIG COMPOSIET BIJL kwaliteit Het Dintelmondse Bijl Profielen produceert glasvezelversterkte polyester profielen én complete bruggen.

Nadere informatie

CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek transformatorstation TenneT TSO B.V.

Akoestisch onderzoek transformatorstation TenneT TSO B.V. Net op zee Hollandse Kust (zuid) Akoestisch onderzoek transformatorstation TenneT TSO B.V. 9 januari 2018 Net op zee Hollandse Kust (zuid) Akoestisch onderzoek transformatorstation Status Definitief 06

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven

Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven Memo Voor: Gemeente Molenwaard Datum: 23 augustus 2016 Referentie: INFR150820 160718 M-45 Onderwerp: Omschrijving werkzaamheden molenerven Molenkade Omschrijving werkzaamheden molenerven Aanleiding De

Nadere informatie

Koetshuis te Hoog-Keppel

Koetshuis te Hoog-Keppel Project Koetshuis te Hoog-Keppel Ordernummer 9039 Opdrachtgever Transfer Solution Rapportnummer 001 Omschrijving Fase Verbouwing van het Koetshuis op de Ulenpas te Hoog-Keppel Uitvoeringsgereed ontwerp

Nadere informatie

Statische Berekening. Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden. Varsseveld,

Statische Berekening. Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden. Varsseveld, Varsseveld, 15-08-2016 Werknr. : 21449-IK Voetgangers-fietsbrug De Bleek te Vorden Statische Berekening Onderdeel A : totaal Constructeur : ir. C. Onstenk paraaf HC: E-mail: c.onstenk@fwiggers.com Opdrachtgever

Nadere informatie

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3

Titel : Visuele inspectie en onderhoudsplanning civiele kunstwerken INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 Rapportnummer : 23528 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Klein onderhoud... 4 2.2 Groot onderhoud... 4 2.3 Vervanging... 5 2.4 Eenmalig herstel... 5 3 NEVIPRO... 6 4 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Eindrapport Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Eindrapport Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Impactproject Share My City Eindrapport Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 14 december 2017 Project Opdrachtgever Impactproject Share My City Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Document Status Eindrapport

Nadere informatie

: Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks

: Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks NOTITIE Opdrachtgever : Gemeente Apeldoorn / A. Dijkhuizen - Teammanager Bovenwijks Beheer en G. Zwols Technisch Beheerder Kunstwerken Team Bovenwijks Datum : 27 februari 2017 Onderwerp Betreft Projectcode

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

TOELICHTING HELLINGBAAN OOSTERDOKSDRAAIBRUG GEMEENTE AMSTERDAM KWS Infra bv

TOELICHTING HELLINGBAAN OOSTERDOKSDRAAIBRUG GEMEENTE AMSTERDAM KWS Infra bv TOELICHTING HELLINGBAAN OOSTERDOKSDRAAIBRUG GEMEENTE AMSTERDAM 02-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE 1 PROJECTSCOPE... 3 Locatie... 3 2 ONTWERP HELLINGBAAN... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BESTRATING... 4 2.3 STAALCONSTRUCTIE...

Nadere informatie

OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Klinkenborg te Kantens Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gemeente Beemster

Akoestisch onderzoek Gemeente Beemster Volkstuinencomplex Zuidoostbeemster Akoestisch onderzoek Gemeente Beemster 11 november 2016 Volkstuinencomplex Zuidoostbeemster Akoestisch onderzoek Definitief Datum 11 november 2016 MIDB10-1/16-018.950

Nadere informatie

Maximacentrale (5) Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen. T. Blaakmeer-Kruidhof

Maximacentrale (5) Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen. T. Blaakmeer-Kruidhof Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen Maximacentrale (5) Juni 2014 T. Blaakmeer-Kruidhof Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 www.zuiderzeeland.nl

Nadere informatie

DelftseSchie Brug. Arc2 architecten Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl. datum status opdrachtgever projectnummer

DelftseSchie Brug. Arc2 architecten Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl. datum status opdrachtgever projectnummer Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl nummer nr impressies 0.2 bna - ir. G-J de Jong - Kebajastraat 41-1336 NA - Almere - t:036-5217770- e:post@arc2.nl - www.arc2.nl 2250

Nadere informatie

WERKPLAN VECHT VERVANGEN PALENRIJ ZANDWEG. Datum : Bestek : Project. : vervangen palenrij Zandweg Vecht Opdrachtgever

WERKPLAN VECHT VERVANGEN PALENRIJ ZANDWEG. Datum : Bestek : Project. : vervangen palenrij Zandweg Vecht Opdrachtgever VERVANGEN PALENRIJ ZANDWEG VECHT Datum : 22-10-2015 Bestek : 2010-08 Project : vervangen palenrij Zandweg Vecht Opdrachtgever : Gemeente Stichtse Vecht Auteur : Dhr. H. Rinkel Email : H.rinkel@wabenecke.nl

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 6. GHG Nota van inlichtingen Bestuursdienst Ommen - Hardenberg NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK

Bladnr. 1 van 6. GHG Nota van inlichtingen Bestuursdienst Ommen - Hardenberg NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK Bladnr. 1 van 6 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK Opdrachtgever: Bestek: Team: Projectleider: College van B & W van de gemeente Hardenberg GHG00316 Openbaar Gebied Infra,geb.

Nadere informatie

Bruggensysteem Delft. standaardbruggen van ultrahogesterktebeton. ipv Delft - Pieters Bouwtechniek - Hi-Con

Bruggensysteem Delft. standaardbruggen van ultrahogesterktebeton. ipv Delft - Pieters Bouwtechniek - Hi-Con Bruggensysteem Delft standaardbruggen van ultrahogesterktebeton ipv Delft - Pieters Bouwtechniek - Hi-Con standaardbruggen Zoekt u een superslanke onderhoudsvrije standaardbrug? Die snel en vrijwel zonder

Nadere informatie

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Bijlagenrapport bij concept ontwerp streefpeilenplan Lingesysteem Waterschap Rivierenland

Bijlagenrapport bij concept ontwerp streefpeilenplan Lingesysteem Waterschap Rivierenland Analyse Lingepand 4 Bijlagenrapport bij concept ontwerp streefpeilenplan Lingesysteem Waterschap Rivierenland 5 mei 2017 Project Analyse Lingepand 4 Document Bijlagenrapport bij concept ontwerp streefpeilenplan

Nadere informatie

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond.

Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het project Groot Onderhoud en versterking Maasbrug Roermond. Toelichting Betreft Toelichting werkzaamheden Maasbrug t.b.v. APV-geluid Ons kenmerk ROE000 Datum 8 februari 2013 Behandeld door De heer R. Peeten Middels deze mail geven wij een korte toelichting op het

Nadere informatie

milieuhygiënisch asfaltonderzoek zuidelijke randmeren veiligheid zuidelijke randmeren waterschap Vallei & Eem LEU36-8 LEU36-8/strg/006 C. Koot MSc.

milieuhygiënisch asfaltonderzoek zuidelijke randmeren veiligheid zuidelijke randmeren waterschap Vallei & Eem LEU36-8 LEU36-8/strg/006 C. Koot MSc. notitie Van Twickelostraat 2 Postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door milieuhygiënisch

Nadere informatie

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM Kenmerk: IBZ7340 Versie: definitief versie A Datum: 1 mei 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Uit te voeren werkzaamheden...

Nadere informatie

Renovatie 8 Stalen Bruggen

Renovatie 8 Stalen Bruggen Renovatie 8 Stalen Bruggen Algemene presentatie Brug bij Ewijk Inhoud RWS / Project Renovatie Bruggen Renovatie Tacitusbrug (Brug bij Ewijk A50) Introductie Wat behelst de renovatie? Volgorde werkzaamheden

Nadere informatie

Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020

Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020 Nota van Inlichtingen Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbesteding Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020 Omschrijving: De ontwerpwerkzaamheden

Nadere informatie

OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 11 september 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen TER VISIE Wijziging Standaard RAW Bepalingen Kabels en leidingen Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen o Paragraaf 01.09 - Kabels en leidingen RAW Catalogus met

Nadere informatie

Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas

Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas INPA140645 - Verslag workshop levensduur stuwen in de Maas v1 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project:

Nadere informatie

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam VRAAGSPECIFICATIE voor het ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROTTANOVA opsteller: T. Guiran (BOOR) datum: 17 juli 2014 status: DEFINITIEF 1. Inleiding De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

aphoutconstructies b.v.

aphoutconstructies b.v. aphoutconstructies b.v. voor woord Toen ik in 2005 startte met APHoutconstructies kwam ik uit de weg- en waterbouw. Mijn grote voorkeur voor duurzaam hout als bouw- en constructiemateriaal, lag aan de

Nadere informatie

ProRail. HSL Tunnel Rotterdam Noordrand. Rapportage inspectie betonkwaliteit

ProRail. HSL Tunnel Rotterdam Noordrand. Rapportage inspectie betonkwaliteit ProRail HSL Tunnel Rotterdam Noordrand Rapportage inspectie betonkwaliteit ProRail HSL Tunnel Rotterdam Noordrand Rapportage inspectie betonkwaliteit referentie projectcode status RIS430-8/pouc/017 RIS430-8

Nadere informatie

CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Munte te Termunterzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 Definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Zinkinfo Benelux. Gebr. de Koning: Leo van Dijk. ipv delft: Johan Büdgen. ipv Delft

Zinkinfo Benelux. Gebr. de Koning: Leo van Dijk. ipv delft: Johan Büdgen. ipv Delft Zinkinfo Benelux ipv Delft Gebr. de Koning: Leo van Dijk ipv delft: Johan Büdgen INHOUD ipv Delft voorstelronde opdracht ontwerp realisatie ipv Delft ontwerp Een goed ontwerp maken vereist visie, creativiteit

Nadere informatie

Haverman van den Meiracker Vermeulen bv MaesLissen Project BV E.J. Sparidans

Haverman van den Meiracker Vermeulen bv MaesLissen Project BV E.J. Sparidans V&V Bijlage 22 bij besluit 2014/1907-V1 Statische Berekening Herontwikkeling Heilig Hart-Kerk 'PASTORIE' a/d Baronielaan te Breda Werknummer : 13-10310 Onderdeel A : Hoofdberekening Verbouwing pastorie

Nadere informatie

OBS De Schutsluis te Oldenzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Schutsluis te Oldenzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Schutsluis te Oldenzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Profextru Productie BV MULTILOCK damwand en deksloof voorbeeld bestekteksten 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Profextru Productie BV MULTILOCK damwand en deksloof voorbeeld bestekteksten 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 1 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 2 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Nadere informatie

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2

Nadere informatie

Beleidskaders ten behoeve van het onderhoud aan bestaande en nieuw te bouwen kunstwerken.

Beleidskaders ten behoeve van het onderhoud aan bestaande en nieuw te bouwen kunstwerken. Openbare RuimteWorkflow Nummer Zaaknummer IO-13-08274 Z-12-23672 Onderwerp Beheerplan kunstwerken 2013-2022 Datum 31 januari 2013 Steller document Pieter Joost Sluis Beleidskaders ten behoeve van het onderhoud

Nadere informatie

Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag

Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag Project: Plantage Kerklaan 38-40 A dam Artis, olifantenverblijf, pergola Opdrachtgever: Natura Artis Magistra Postbus20164 1000 HD Amsterdam Architect olifantenverblijf:

Nadere informatie

Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg

Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg Inleiding De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van haar openbare wegen

Nadere informatie

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Project: Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Opdrachtgever: Architect: Onderdeel: Badhoeve Projectontwikkeling BV Postbus 40 1170 AA Badhoevedorp Tel 020 6595657 Kentie

Nadere informatie

Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies

Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies BIJLAGE 3 Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies IBU Stadsingenieurs Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht Bezoekadres: Ravellaan 96, Utrecht Telefoon: 030-286 43 23 Fax: 030-286 43 48 Projectnummer:

Nadere informatie

BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES

BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES BIJL BRUG VOLLEDIG COMPOSIET Het Dintelmondse Bijl Profielen produceert glasvezelversterkte polyester profielen én complete bruggen. De draagconstructie

Nadere informatie

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten

Nieuwbouw Bio-massa Opslag Schagen, Constructieve uitgangspunten Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw Bio-massa Opslag Constructieve uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene gegevens: Technische gegevens: Benaming: Nr Harmensparkbrug. Houten voetgangersbrug Bouwjaar Ca. 1992

Algemene gegevens: Technische gegevens: Benaming: Nr Harmensparkbrug. Houten voetgangersbrug Bouwjaar Ca. 1992 Groep: Vaste bruggen Benaming: Nr. 45 - Harmensparkbrug Algemene gegevens: Naam brug Harmensparkbrug Type brug Houten voetgangersbrug Bouwjaar Ca. 1992 Eigenaar Beheerder Technische gegevens: Doorvaartbreedte

Nadere informatie

TECHNIEK BRUGGEN. Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers

TECHNIEK BRUGGEN. Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers TECHNIEK BRUGGEN Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers ALGEMENE INFORMATIE TECHNIEK Doordachte totaaloplossingen Griekspoor is een multidisciplinaire aannemer in de openbare ruimte. Behalve Speelvoorzieningen

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 9007 De Papsluis voor het werk aan de Bakkerskil Coördinaten

INSPECTIERAPPORT objectnummer 9007 De Papsluis voor het werk aan de Bakkerskil Coördinaten INPECTIERAPPORT objectnummer 9007 Coördinaten 121-422 Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880 / fax 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl website: www.monumentenwacht.nl

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN Rond 1960 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, bijna 60 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende

Nadere informatie

Beschrijving van aangevraagd bouwkundig object binnen de inrichting van Gebr. van der Lee v.o.f. te Lelystad

Beschrijving van aangevraagd bouwkundig object binnen de inrichting van Gebr. van der Lee v.o.f. te Lelystad Beschrijving van aangevraagd bouwkundig object binnen de inrichting van Gebr. van der Lee v.o.f. te Lelystad Onderdeel van omgevingsvergunningsaanvraag nummer 1338079 opdrachtgever G e b r. V a n d e r

Nadere informatie

Urk (1/2) Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen. T. Blaakmeer-Kruidhof

Urk (1/2) Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen. T. Blaakmeer-Kruidhof Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen Urk (1/2) juni 2014 T. Blaakmeer-Kruidhof Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 www.zuiderzeeland.nl Verantwoording

Nadere informatie

Project met gunningsvoordeel

Project met gunningsvoordeel Project met gunningsvoordeel Kadeverbetering noordzijde Eemskanaal vakken 3 en 4 (besteknr.: Sweco353917-1) Opdrachtgever: Besteknr. Datum: Waterschap Noorderzijlvest Sweco353917-1 5 maart 2019 Projectgegevens:

Nadere informatie

Uitgangspunten onderbouwen bouw hulpbrug 1

Uitgangspunten onderbouwen bouw hulpbrug 1 MEMO boven Uitgangspunten onderbouwen bouw hulpbrug 1 Revisie 0.1 Auteur P. Renders Controleur Datum: 04-05-2015 Team: TM630 Citeertitel UQ-ALG-630-009 Overig Ontwerp [Tekst] [Tekst] ua VRIJGEGEVEN VOOR

Nadere informatie

CBS De Zaaier te Delfzijl

CBS De Zaaier te Delfzijl CBS De Zaaier te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Ontwerp voor de bouw van appartementen aan de Berlagestraat te Utrecht

Ontwerp voor de bouw van appartementen aan de Berlagestraat te Utrecht Deze tekening/impressie is eigendom van En mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd. Deze tekening/impressie is eigendom van En mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd. Deze tekening/impressie

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

Opdracht Nijkerkerbrug

Opdracht Nijkerkerbrug Opdracht Nijkerkerbrug RIJKSWATERSTAAT ZOEKT: Een (constructief) veilige brugverbinding; Voor een levensduur van 25-30 jaar; Zonder beperkingen voor al het passerende verkeer welke voldoet aan de geldende

Nadere informatie

Versie Definitief 1 Datum Adviseur milieu Ing. G. van den Berg Teamleider drs. J.J. Bleeker Projectcoördinator drs. J.J.

Versie Definitief 1 Datum Adviseur milieu Ing. G. van den Berg Teamleider drs. J.J. Bleeker Projectcoördinator drs. J.J. Vestiging Scharwoude Postbus 58 1633 ZH Avenhorn Tel. 0229-547850 Fax 0229-547851 Milieutechnisch asfaltonderzoek - bepaling asfaltopbouw - asfaltonderzoek Willem de Zwijgerlaan te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

RGLO MIT 4 BSL 3 WP AANVULLEND GEOTECHNISCH ONDERZOEK L GEOTECHNISCH ONDERZOEK BSL I TOT EN MET BSL 3

RGLO MIT 4 BSL 3 WP AANVULLEND GEOTECHNISCH ONDERZOEK L GEOTECHNISCH ONDERZOEK BSL I TOT EN MET BSL 3 RGLO MIT 4 BSL 3 WP 7.10.1 AANVULLEND GEOTECHNISCH ONDERZOEK L 3.7.10.1.1 GEOTECHNISCH ONDERZOEK BSL I TOT EN MET BSL 3 PRORAIL SPOORONTWIKKELING INFRA- EN KNOOPPUNTONTWIKKELING Versie 1.0 1 november 2007

Nadere informatie

Uitvoering mitigerende maatregelen Ruusbroeckstraat en omgeving

Uitvoering mitigerende maatregelen Ruusbroeckstraat en omgeving NOTITIE Gemeente Nijmegen Mevr. T. Martens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 15 november 2011 ONS KENMERK: UW KENMERK: AUTEUR: PROJECTLEIDER: pm G771/11.0016099 G. Hoefsloot G. Hoefsloot STATUS: versie

Nadere informatie