NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING?"

Transcriptie

1 NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING? Barbara VANHOOREWEDER Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Luc RENS Febelcem Anne BEELDENS AB-Roads 1. Inleiding Voor betonnen wegverhardingen bestaan verschillende afwerkinsgtechnieken zoals bezemen en chemisch uitwassen [1]. De Next Generation Concrete Surface (NGCS) is een nieuwe techniek, overgewaaid uit de VS, en ontwikkeld om het rolgeluid te verminderen [2]. Het bestaat uit een combinatie van langsgroeven (grooving) en diamantslijpen (grinding). Met behulp van diamantschijven wordt een negatieve textuur geslepen in de langsrichting met telkens 1 grove diepe groef ( grooving ) en 4 fijne ondiepe groefjes ( grinding ). Deze techniek kan zowel op nieuwe als op bestaande betonoppervlakken toegepast worden. Het eerste Belgische proefvak, bestaande uit 2 verschillende profielen, is in oktober 2015 gerealiseerd op de N44 in Maldegem op een bestaande weg in platenbeton met uitgewassen oppervlak (Figuur 1). Figuur 1: Proefvak NGCS op N44 te Maldegem. De dikte en diameter van de diamantschijven zijn voor beide profielen hetzelfde. Het verschil ligt bij de afstandstukken (spacers), zie Tabel 1 en Figuur 2. Deze zijn bij het eerste profiel veel smaller met een breedte van 1,5 mm. Dit leidt, rekening houdende met de overbreedte van 0,4 mm van het segment t.o.v. stamblad, tot ribbels aan het bovenoppervlak van 1,1 mm breed. Bij profiel 2 zijn de spacers veel breder, nl. 3,0 mm, wat dan ribbels geeft met een breedte van 2,6 mm.

2 Tabel 1: Dikte en diameter van segmentbladen en breedte van spacer voor beide profielen Profiel 1 2 N44 Kmpt Langsgroeven Diamantslijpen (grinding) Segmentblad Segmentblad Spacer Dikte: 2,8 mm Dikte: 2,8 mm Diam.: 363 mm Diam.: 356 mm 1,5 mm Dikte: 2,8 mm Dikte 2,8 mm Diam.: 363 mm Diam.: 356 mm 3,0 mm Figuur 2: NGCS proefvak in Maldegem op N44, profiel 1 (links) en profiel 2 (rechts). Om het effect van deze nieuwe oppervlakafwerkingstechniek op het geluidsniveau te kennen, zijn vóór en na aanleg rolgeluidsmetingen met de Close-Proximity methode (CPX) en Statistical Pass-by (SPB)- metingen uitgevoerd. 2. CPX-metingen (Close Proximity method) 2.1. Meetmethode De Close-Proximity Methode (CPX) is een akoestische meetmethode waarbij het contactgeluid tussen band en wegoppervlak gemeten wordt door met een meetaanhangwagen over de weg te rijden (Figuur 3). Het doel van de CPX-methode is om zowel de geluidsproductie als de homogeniteit van een wegverharding over een bepaald traject te evalueren. Figuur 3: CPX-meetwagen (Agentschap Wegen en Verkeer - Vlaamse Overheid). Het rolgeluid van de referentiebanden wordt gemeten met 2 x 2 microfoons die dicht bij het band/wegverharding-contactvlak zijn gemonteerd in 2 akoestisch geïsoleerde omkastingen, die gebouwd zijn op een trailerchassis (Figuur 4). Met deze meetaanhangwagen wordt over het te meten wegvak gereden aan een referentiesnelheid van 50 of 80 km/uur. De metingen worden uitgevoerd bij droog weer.

3 Figuur 4: Opbouw CPX-meetwagen (bron: M+P). Als resultaat kan het geluidsniveau per 20 meter weglengte en het spectrum van de volledige weg weergegeven worden. De standaardisatie van deze meetmethode is weergegeven in de norm ISO [3] Meetresultaten Op 5 augustus 2015 zijn voormetingen uitgevoerd met de CPX-meetwagen op beide proefvakken met beide referentiebanden, SRTT en AVON AV4, tegen 80 km/uur. De SRTT-band komt overeen met het gedrag van een personenwagenband. De AVON AV4 band is te vergelijken met een vrachtwagenband. De metingen tonen aan dat met de SRTT-band het CPXP-niveau van het originele platenbeton met uitgewassen oppervlak tussen de 101,1 en 101,4 db(a) ligt. Dit is 2,1 tot 2,4 luider dan de referentieverharding SMA-C. Met de vrachtwagenband ligt het CPXH-niveau tussen 99,6 en 100,0 db(a). De CPX-metingen zijn 1, 5, 11 en 18 maanden na het toepassen van de NGCS-methode herhaald. Het verschil in CPX-niveau t.o.v. de bestaande wegverharding is in Figuur 5 weergegeven. Voor het eerste profiel werd vlak na behandeling een CPXP-niveau, overeenstemmend met de referentieband SRTT van een personenwagen, bepaald van 95,2 db(a). Dit is 6 db(a) stiller dan voorheen en 4,1 db(a) stiller dan de referentieverharding. Dit niveau stemt overeen met een AGT(Asfalt Geluidsarme Toplaag)-verharding type I [4]. Een half jaar en een jaar later is het geluidsniveau telkens met ongeveer 1 db(a) toegenomen om vervolgens stabiel te blijven. Voor de metingen met de vrachtwagenband AVON AV4 blijft het CPXH-niveau praktisch hetzelfde. Bij het tweede profiel werd een CPXP, na het toepassen van de NGCS-methode, van 99,3 db(a) opgemeten en blijft het geluidsniveau stabiel. Dit geluidsniveau is te vergelijken met de referentieverharding SMA-C. In vergelijking met de vroegere situatie is dit een vermindering van 2,1 db(a). Met de vrachtwagenband AVON AV4 blijft het CPX-niveau in de buurt van de bestaande verharding.

4 Figuur 5: Opgemeten verschil in CPX-geluidsniveau t.o.v. bestaande wegverharding bij 80 km/uur voor personen- (boven) en vrachtwagens (onder). In Figuur 6 is het spectrum van beide profielen voor en vlak na de NGCS-behandeling weergegeven. Hier is duidelijk te zien dat bij het eerste profiel, met de smalste spacers, er een grote verlaging is van het geluidsniveau in alle frequentiebanden maar ook een duidelijke dip zichtbaar is zowel bij de hoge als lage frequenties. De veel fijnere en negatieve textuur zorgt er voor dat de banden veel minder trillen en minder geluid afstralen in de lage frequenties. Door de aanwezigheid van de groeven kan de lucht veel makkelijker weg dan bij dichte verhardingen. Dit levert een reductie op in de hoge frequenties. Hetzelfde fenomeen is ook terug te vinden op de AVON-AV4 grafiek. Bij profiel 2 is enkel een constante verlaging van het geluidsniveau zichtbaar.

5 Figuur 6: Spectra CPX bij 80 km/uur vóór en vlak na behandeling NGCS voor beide profielen en beide meetbanden. In Figuur 7 en Figuur 8 zijn de spectra vlak na aanleg en een half, één en anderhalf jaar later weergegeven. Uit de grafieken blijkt dat bij de resultaten na 11 en 18 maanden er voornamelijk een toename is in de hogere frequenties. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het opvullen met vuil van de groeven.

6 Figuur 7: Spectra CPX bij 80 km/uur vóór, vlak na en een half, één en anderhalf jaar na behandeling NGCS voor profiel 1 en beide meetbanden.

7 Figuur 8: Spectra CPX bij 80 km/uur vóór, vlak na en een half, één en anderhalf jaar na behandeling NGCS voor profiel 2 en beide meetbanden. 3. SPB-metingen (Statistical Pass-by) 3.1. Meetmethode De Statistical Pass-by (SPB) Methode is een meting van het geluid van een groot aantal individueel voorbij rijdende (vracht)wagens bij een bepaalde snelheid. De registratie van dat geluid wordt uitgevoerd op één vastgelegde positie langs de weg. Het doel van de SPB-methode is het nauwkeurig vastleggen van de akoestische eigenschappen van een bepaalde wegverharding voor zowel lichte, middelzware als zware motorvoertuigen en dit voor verschillende standaardsnelheden. De SPB-methode is vastgelegd in de ISO norm [5]; een microfoon wordt op 7,5 m uit de as van de rijbaan en op 1,2 m hoogte geplaatst (zie Figuur 9). Vervolgens wordt bij iedere voertuigpassage het maximale geluidsniveau L A,max en de voertuigsnelheid in km/u geregistreerd.

8 Figuur 9: Statistical Pass-by methode (SPB). Per voertuigcategorie worden de resultaten verwerkt in een spreidingsdiagram waarin het maximale geluidsniveau L A,max van een passage als functie van het logaritme van de snelheid wordt weergegeven. Uit dit diagram wordt vervolgens de best-passende lineaire functie (regressielijn) bepaald. De bekomen SPBwaarde is dan representatief voor de gemiddelde geluidsproductie van een voertuigcategorie op de betreffende wegverharding bij een bepaalde standaardsnelheid. Tijdens de resultaatverwerking wordt tevens het spectrum in octaafbanden geanalyseerd Meetresultaten De opgemeten SPB-geluidsniveaus zijn weergegeven in Figuur 10. Voor het fijnste, eerste profiel bedraagt de geluidsvermindering ongeveer 6 db(a) voor personenwagens en 4 db(a) voor vrachtwagens. Dit blijft vrij stabiel in de loop van de tijd. Bij het tweede profiel blijft het geluidsniveau ongeveer hetzelfde voor personenwagens. Voor zwaar verkeer is een afname van bijna 4 db(a) gemeten. Eén jaar na de behandeling bedraagt de vermindering nog een tweetal db(a).

9 Figuur 10: SPB resultaten bij 80 km/u voor lichte (boven), middelzware (midden) en zware (onder) voertuigen vóór en 1, 5, 11 en 18/20 maanden na aanleg.

10 De frequentieanalyses voor het eerste en tweede profiel, respectievelijk voorgesteld in Figuur 11 en Figuur 12, tonen aan dat er voor zware voertuigen een constante vermindering is van het geluidsniveau in elke octaafband. Voor personenwagens is de verlaging bij het eerste profiel het grootst in de frequentieband 500 Hz. Figuur 11: Spectrum van SPB-resultaten voor lichte en zware voertuigen vóór en na behandeling NGCS voor profiel 1.

11 Figuur 12: Spectrum van SPB-resultaten voor lichte en zware voertuigen vóór en na behandeling NGCS voor profiel Stroefheid en macrotecxtuur Uit de textuurmetingen met de Seitenkraftmessverfahren (SKM) blijkt dat de macrotextuur ter hoogte van het proefproject enorm daalt maar de stroefheidsmetingen met de SKM tonen aan dat beide profielen voldoende stroef zijn (dwarswrijvingscoëfficiënt 0,45 elke 10 m [6]). De meetresultaten voor de stroefheid en macrotextuur zijn terug te vinden in Figuur 13.

12 [6] SB250 versie 3.1, Hoofdstuk 6, paragraaf B.1 Dwarswrijvingscoëfficiënt. Figuur 13: Stroefheid en macrotextuur gemeten op het NGSC-proefvak. 5. Conclusies De Close Proximity (CPX)-rolgeluidsmetingen, uitgevoerd vlak na de Next Generation Concrete Surface (NGCS)-behandeling, tonen aan dat het geluidsniveau voor personenwagens bij het eerste profiel met 6 db(a) is verminderd t.o.v. het bestaande uitgewassen oppervlak. T.o.v. de referentieverharding SMA-C is het geluidsniveau tot 4 db(a) stiller wat overeenkomt met een AGT-mengsel (Asfaltlaag Geluidsarme Toplaag) type I. Voor het tweede, ruwere profiel is het rolgeluid met 2 db(a) afgenomen. Eén jaar later bedraagt het verschil met het bestaande wegdek bij het eerste profiel voor de personenwagenband een 4-tal db(a) om het volgende half jaar stabiel te blijven. Bij het tweede profiel blijft dit verschil stabiel. Voor vrachtwagens blijft het rolgeluid praktisch hetzelfde. Met de Statistical Pass-by (SPB)-metingen, die meer relevant zijn voor zwaar verkeer dan CPX-metingen, wordt wel een geluidsvermindering van enkele db(a) s opgemeten voor de vrachtwagens. Met de bredere spacers bij het tweede profiel is de geluidsverlaging wel veel minder. We kunnen hieruit concluderen dat de NGCS een stille wegverharding is voor personenwagens. Om zeker te zijn of het ook een duurzame techniek is, wordt dit proefvak de volgende jaren verder akoestisch opgevolgd. 6. Referenties [1] Rens L., Infrastructuur - Duurzaam Stiller Over verkeerslawaai en geluidsarme betonwegen, Febelcem, [2] Scofield L. (ACPA), Development and implementation of the Next Generation Concrete Surface, 2016 Report Living Document, April 2016.ONLINE: [3] ISO :2017 Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method. [4] SB250 versie 3.1, Hoofdstuk 6, paragraaf D ROLGELUID. [5] ISO :2013 Acoustics -- Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method. [6] SB250 versie 3.1, Hoofdstuk 6, paragraaf B.1 Dwarswrijvingscoëfficiënt.

Luidheid bij Belgische wegverhardingen. Barbara Vanhooreweder Agentschap Wegen en Verkeer Vlaamse Overheid

Luidheid bij Belgische wegverhardingen. Barbara Vanhooreweder Agentschap Wegen en Verkeer Vlaamse Overheid Luidheid bij Belgische wegverhardingen Barbara Vanhooreweder Agentschap Wegen en Verkeer Vlaamse Overheid Inhoud Overzicht soorten wegverhardingen Geluidsmeetcampagne: methode en resultaten Geluidseisen

Nadere informatie

STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE

STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE Barbara Vanhooreweder, Anneleen Bergiers, Luc Goubert 12 september 2013 Overzicht Deze presentatie : aspect geluid Volgende presentatie van J. De Visscher

Nadere informatie

STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE

STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE STILLE DUNNE TOPLAGEN: PROEFPROJECT N19 KASTERLEE ir. BARBARA VANHOOREWEDER AWV ir. ANNELEEN BERGIERS, dr. LUC GOUBERT OCW-CRR Summary In het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai zijn geluidskaarten

Nadere informatie

DUURZAAM STILLER OVER VERKEERSLAWAAI EN GELUIDSARME BETONWEGEN

DUURZAAM STILLER OVER VERKEERSLAWAAI EN GELUIDSARME BETONWEGEN DUURZAAM STILLER OVER VERKEERSLAWAAI EN GELUIDSARME BETONWEGEN INFRASTRUCTUUR OKTOBER 2014 BB/SfB (94) f2 (P3) GELUID EN VERKEERSLAWAAI GELUIDSARME WEGDEKKEN STILLERE BETONWEGEN IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND

Nadere informatie

SToLA: op naar het gebruik van stille wegdekken in de stedelijke omgeving

SToLA: op naar het gebruik van stille wegdekken in de stedelijke omgeving SToLA: op naar het gebruik van stille wegdekken in de stedelijke omgeving Johan Maeck Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 12 APRIL 2016 O P Z O E K I N G S C E N T R U M V O O R D E W E G E N B O U W -

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. Rapport. Geluidmetingen aan een dunne geluidreducerende deklaag op de Harderwijkerstraat in Putten

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. Rapport. Geluidmetingen aan een dunne geluidreducerende deklaag op de Harderwijkerstraat in Putten M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapport Geluidmetingen aan een dunne geluidreducerende deklaag op de Harderwijkerstraat in Putten M+P.GRONT.14..1 3 december 24 Colofon Opdrachtnemer M+P - raadgevende

Nadere informatie

Uitdagingen voor beton in publieke ruimte en infrastructuur. ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM

Uitdagingen voor beton in publieke ruimte en infrastructuur. ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM Uitdagingen voor beton in publieke ruimte en infrastructuur ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM Provinciale Contactdag Beton in Publieke Ruimte en Infrastructuur - Genk 24 mei 2016

Nadere informatie

Bepaling van de wegdekcorrectieterm voor Geosilent betonstraatstenen

Bepaling van de wegdekcorrectieterm voor Geosilent betonstraatstenen Bepaling van de wegdekcorrectieterm voor Geosilent betonstraatstenen M+P.MBI.96.1.4 revisie 3 23 januari 2002 rapportnummer: M+P.MBI.96.1.4 revisie: 3 datum: 23 januari 2002 opdrachtgever: MBI Beton B.V.

Nadere informatie

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek?

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Bert Peeters M+P Het USW project innovatieproject van Rijkswaterstaat doel: 10 db(a) geluidreductie (C initieel ) 7 jaar civieltechnische levensduur fase 1: proefplaten

Nadere informatie

CNOSSOS en (stille) wegdekken

CNOSSOS en (stille) wegdekken M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen CNOSSOS en (stille) wegdekken Past de Nederlandse methode C wegdek in het nieuwe Europese rekenmodel? Geluid, trillingen en luchtkwaliteit 2016 Bert Peeters

Nadere informatie

Meet- en Rekenmethoden Wegdekakoestiek

Meet- en Rekenmethoden Wegdekakoestiek Meet- en Rekenmethoden Wegdekakoestiek Chiel Roovers M+P Raadgevende ingenieurs bv SilentRoads symposium 27 April 2004 1 Geluidbeleid Balans tussen kwaliteit van de leefomgeving (stilte, rust) en transportbehoefte

Nadere informatie

Rolweerstand van personenwagens op betonwegen

Rolweerstand van personenwagens op betonwegen Rolweerstand van personenwagens op betonwegen Wim Kramer Cement&BetonCentrum ir. Fred Reinink M+P Raadgevende ingenieurs bv ir. Jan Hooghwerff M+P Raadgevende ingenieurs bv Samenvatting In 2013 is een

Nadere informatie

Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en is het wat?

Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en is het wat? Diffractor, geluidafbuiger, geluidgoot: wat is het en is het wat? Jan Hooghwerff M+P - Raadgevende ingenieurs bv Berry Bobbink Provincie Gelderland Ysbrand Wijnant Universiteit Twente / 4Silence Eric de

Nadere informatie

Tonaal geluid bij vrachtverkeer

Tonaal geluid bij vrachtverkeer Tonaal geluid bij vrachtverkeer Over de bron, de techniek en de relevantie Gijsjan Blokland (M+P) 12 APRIL 2018 PA N D AV E R B L I J F - R H E N E N CASE Stelling: toepassing van een dunne deklaag met

Nadere informatie

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Meetmethode 3 Gebruikte apparatuur 4 Meetopstelling

Nadere informatie

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Levensduur in functie van geluidsreductie wegdektype levensduur (jaren) geluidsreductie (dba) tweelaags fijn

Nadere informatie

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton (GUB)

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton (GUB) Opdrachtgever Cement&BetonCentrum Zaagmolenlaan 20 3447 GS Woerden Auteur W. van Keulen Document Datum Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton (GUB) VKa.19cbci10.19r019

Nadere informatie

Transportlawaai: Welke lokale acties om er iets aan te doen?

Transportlawaai: Welke lokale acties om er iets aan te doen? Transportlawaai: Welke lokale acties om er iets aan te doen? Anneleen BERGIERS a.bergiers@brrc.be Update Vademecum stedelijk wegenlawaai: WEGDEKKEN ONDERZOEKER OPPERVLAKKENMERKEN GELUID OPZOEKINGSCENTRUM

Nadere informatie

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Stil Mastiek 8

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Stil Mastiek 8 Voor elke geluiddoelstelling ontdekken we een unieke oplossing Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Stil Mastiek 8 Lawaaibeheersing Lucht Kwaliteit Akoestiek Technisch onderzoek Datum februari

Nadere informatie

De ENDT-methode legt een relatie tussen het rolgeluid van wegverkeer en de oppervlaktetextuur van het wegdek

De ENDT-methode legt een relatie tussen het rolgeluid van wegverkeer en de oppervlaktetextuur van het wegdek De ENDT-methode legt een relatie tussen het rolgeluid van wegverkeer en de oppervlaktetextuur van het wegdek ing. R.C.L. van Loon M+P - raadgevende ingenieurs drs. ing. C.C. Tollenaar M+P - raadgevende

Nadere informatie

Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium

Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium 6 maart 2013 Eric Van den Kerkhof Technisch Directeur Colas Belgium nv 2 Waarom ontwikkelen? Geluidsbronnen Ontwerp geluidsarme lagen Conclusies

Nadere informatie

Waarom zijn stille dunne deklagen zo stil?

Waarom zijn stille dunne deklagen zo stil? 1/6 Ing. Ronald van Loon, Dr.ir. Ard Kuijpers (RonaldVanLoon@mp.nl, ArdKuijpers@mp.nl ) M+P - Raadgevende ingenieurs Wolfskamerweg 47, 5262 ES Vught, 073-6589050 www.mp.nl Een nieuw fenomeen op de weg

Nadere informatie

Geluidmonitoring van wegdekken voor de bepaling van het tijdgedrag van akoestische èn civieltechnische eigenschappen

Geluidmonitoring van wegdekken voor de bepaling van het tijdgedrag van akoestische èn civieltechnische eigenschappen Geluidmonitoring van wegdekken voor de bepaling van het tijdgedrag van akoestische èn civieltechnische eigenschappen Chiel Roovers, Wim van Keulen en Ard Kuijpers Ir. M.S. Roovers, ir. W. van Keulen en

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0349.00.R001 Bepaling van de wegdekcorrectie (C wegdek )

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0349.00.R001 Bepaling van de wegdekcorrectie (C wegdek ) Rapport M.2013.0349.00.R001 Bepaling van de wegdekcorrectie (C wegdek ) De geluidsreductie van GRAB conform Rmg2012, geldig voor lichte motorvoertuigen Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat

Nadere informatie

Kosten en baten stille wegdekken

Kosten en baten stille wegdekken Kosten en baten stille wegdekken Jan Hooghwerff (M+P) Congres Stiller op Weg Weg Verkeerslawaai! 2012 Mening 1 De reductie van stil asfalt bij lage snelheid (50 km/u) is maar heel beperkt. Toepassen van

Nadere informatie

Monitoring Stille Wegdekken

Monitoring Stille Wegdekken Monitoring Stille Wegdekken Chiel Roovers, Wim van Keulen en Ard Kuijpers Ir. M.S. Roovers, ir. W. van Keulen en dr. ir. A.H.W.M. Kuijpers zijn als adviseur werkzaam bij de vakgroep Verkeer en Vervoer

Nadere informatie

De betontrends in publieke ruimte en infrastructuur. ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM

De betontrends in publieke ruimte en infrastructuur. ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM De betontrends in publieke ruimte en infrastructuur ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM Provinciale Contactdag Beton in Publieke Ruimte en Infrastructuur Berchem 1 juni 2017 Trendy

Nadere informatie

Invloed van wegdektype op de rolweerstand van personenwagens op provinciale wegen

Invloed van wegdektype op de rolweerstand van personenwagens op provinciale wegen Invloed van wegdektype op de rolweerstand van personenwagens op provinciale wegen Berry Bobbink Provincie Gelderland Ing. Jan Fijan Provincie Gelderland ir. Fred Reinink M+P Raadgevende ingenieurs bv ing.

Nadere informatie

Wegverkeergeluid bij voegovergangen

Wegverkeergeluid bij voegovergangen 1/8 Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs ronaldvanloon@mp.nl, Wolfskamerweg 47, Vught Nico Booij Rijkswaterstaat Bouwdienst nico.booij@rws.nl, Griffioenlaan 2, Utrecht Samenvatting Wanneer een voertuig

Nadere informatie

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016

Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Infovergadering Kasterlee Geluidsmetingen Noord-Zuidlaan 26/08/2016 Gestelde vragen Wat zijn de normen die in Vlaanderen gelden langs gewestwegen? Wat is de methode van de metingen? Wat zijn de resultaten

Nadere informatie

Rapport M R001 Bepaling van de wegdekcorrectie (C wegdek )

Rapport M R001 Bepaling van de wegdekcorrectie (C wegdek ) Rapport M.2014.0120.00.R001 Bepaling van de wegdekcorrectie (C wegdek ) De geluidsreductie van MODUS conform Rmg2012, geldig voor lichte motorvoertuigen Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat

Nadere informatie

Inzichten uit rolweerstands- en textuurmetingen op het hoofdwegennet

Inzichten uit rolweerstands- en textuurmetingen op het hoofdwegennet Inzichten uit rolweerstands- en textuurmetingen op het hoofdwegennet ir. Fred Reinink M+P Raadgevende ingenieurs bv dr.ir. Paul Fortuin Rijkswaterstaat ir. Jan Hooghwerff M+P Raadgevende ingenieurs bv

Nadere informatie

Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen

Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen R.J. Dekkers KWS Infra B.V. ir. J.H. Dijkink KWS Infra B.V. drs. ing. C.C. Tollenaar M+P raadgevende ingenieurs Samenvatting KWS heeft ruim tien jaar ervaring

Nadere informatie

HOE DE MEEST DUURZAME EN STILSTE VERHARDING KIEZEN VOOR HET VLAAMS HOOFDWEGENNET?

HOE DE MEEST DUURZAME EN STILSTE VERHARDING KIEZEN VOOR HET VLAAMS HOOFDWEGENNET? HOE DE MEEST DUURZAME EN STILSTE VERHARDING KIEZEN VOOR HET VLAAMS HOOFDWEGENNET? BARBARA VANHOOREWEDER, MARGO BRIESSINCK, PIETER DE WINNE Wegenbouwkunde; Agentschap Wegen en Verkeer; Vlaamse Overheid

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van DuraSilent

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van DuraSilent M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Wegdekcorrectie (C wegdek ) van DuraSilent Lichte motorvoertuigen Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 5260 CB

Nadere informatie

Actualiteiten stille wegdekken. Jan Hooghwerff (M+P) Saneringsdag 2012

Actualiteiten stille wegdekken. Jan Hooghwerff (M+P) Saneringsdag 2012 Jan Hooghwerff (M+P) Saneringsdag 2012 Wat is belangrijk om te weten? In 2012 zijn heel veel nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar gekomen Nieuwe RMG2012 en wegdekken Gevolgen voor de praktijk Waar vind

Nadere informatie

Beleid wegverkeerslawaai AWV

Beleid wegverkeerslawaai AWV Beleid wegverkeerslawaai AWV Door Barbara Vanhooreweder Inhoud Woonzone Vijvermeerspark 1 Wegverkeerslawaai Totale geluid = motorgeluid + rolgeluid Afhankelijk van: Aantal voertuigen Percentage zwaar verkeer

Nadere informatie

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Deciville ES

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Deciville ES Voor elke geluiddoelstelling ontdekken we een unieke oplossing Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Deciville ES Lawaaibeheersing Luchtkwaliteit Akoestiek Technisch onderzoek Datum OP januari

Nadere informatie

Aanvullende richtlijnen voor de uitvoering van band-wegdekgeluidmetingen met een CPX (Close Proximity)-meetaanhanger

Aanvullende richtlijnen voor de uitvoering van band-wegdekgeluidmetingen met een CPX (Close Proximity)-meetaanhanger technology platform for infrastructure, traffic, transport and public space Aanvullende richtlijnen voor de uitvoering van band-wegdekgeluidmetingen met een CPX (Close Proximity)-meetaanhanger versie 2012

Nadere informatie

Geluidemissie langzaam rijdende (LNG-)vrachtwagens

Geluidemissie langzaam rijdende (LNG-)vrachtwagens Geluidemissie langzaam rijdende (LNG-)vrachtwagens Congres Geluid, Trillingen en luchtkwaliteit 4 november 2015 Introductie Geluid in milieuvergunningen Geluidbronnen van industriële activiteiten: installaties

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van KonwéStil

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van KonwéStil M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Wegdekcorrectie (C wegdek ) van KonwéStil Lichte motorvoertuigen Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 52 CB Vught

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van Decipave voor lichte motorvoertuigen

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van Decipave voor lichte motorvoertuigen M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapportage Wegdekcorrectie (Cwegdek) van Decipave voor lichte motorvoertuigen M+P.RASEN.15.03.1 9 december 2016 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs BV

Nadere informatie

Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de C wegdek

Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de C wegdek kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de C wegdek Rapport 03-09 CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.

Nadere informatie

C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff

C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff Ir. Marc J. Eijbersen is als projectleider werkzaam bij CROW Ir. Jan Hooghwerff is werkzaam bij de vakgroep Transport en Infrastructuur

Nadere informatie

Geluid van voegovergangen, hoe krijg je er grip op?

Geluid van voegovergangen, hoe krijg je er grip op? Geluid van voegovergangen, hoe krijg je er grip op? Jan (J.) Hooghwerff M+P - raadgevende ingenieurs Nico (J.N.) Booij Rijkswaterstaat Bouwdienst Willem-Jan (W.J.A.) van Vliet Rijkswaterstaat DWW Samenvatting

Nadere informatie

Asfalt en bitumendag 2010

Asfalt en bitumendag 2010 Asfalt en bitumendag 2010 Eengoedof eenslechtwegdek... wie betaalt de rekening? Jacob Groenendijk met dank aan Nico van den Berg KOAC-NPC Inhoud Energieverbruik van een weg in verschillende levensstadia

Nadere informatie

Band-wegdek interactie: stil, schoon, zuinig?

Band-wegdek interactie: stil, schoon, zuinig? Band-wegdek interactie: stil, schoon, zuinig? Band-wegdek interactie: stil,schoon,zuinig? Dr. ir. Ines Lopez Arteaga Dynamics & Control Faculteit Werktuigbouwkunde Technische Universiteit Eindhoven 7e

Nadere informatie

Hinder van geluid vrachtverkeer: waarom en wat kun je er aan doen?

Hinder van geluid vrachtverkeer: waarom en wat kun je er aan doen? Hinder van geluid vrachtverkeer: waarom en wat kun je er aan doen? Peter van Hinthem Heijmans Stijn Verkuilen Heijmans Judith Doorschot M+P - Raadgevende ingenieurs bv Samenvatting Maatregelen tegen verkeersgeluid

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Deciville

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Deciville M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Deciville Lichte motorvoertuigen Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 5260 CB

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o.

Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. 030-286 00 00 Akoestisch onderzoek Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu februari 2016 www.utrecht.nl Colofon uitgave Expertise Milieu Milieu en

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Dubofalt

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Dubofalt M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Dubofalt Zware motorvoertuigen Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 5260 CB Vught

Nadere informatie

DIFFRACTOR, GELUIDAFBUIGER, GELUIDGOOT WAT IS HET EN IS HET WAT? JAN HOOGHWERF SUSTAINABLE NOISE REDUCTION

DIFFRACTOR, GELUIDAFBUIGER, GELUIDGOOT WAT IS HET EN IS HET WAT? JAN HOOGHWERF SUSTAINABLE NOISE REDUCTION DIFFRACTOR, GELUIDAFBUIGER, GELUIDGOOT WAT IS HET EN IS HET WAT? JAN HOOGHWERF BERRY BOBBINK YSBRAND WIJNANT ERIC DE VRIES M+P PROVINCIE GELDERLAND UNIVERSITEIT TWENTE/4SILENCE 4SILENCE SUSTAINABLE NOISE

Nadere informatie

Een stiller wegdek door geoptimaliseerde textuur

Een stiller wegdek door geoptimaliseerde textuur Een stiller wegdek door geoptimaliseerde textuur Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs bv Rudi Dekkers InfraLinQ/KWS Infra Samenvatting De oppervlaktetextuur van een wegdek heeft een directe relatie

Nadere informatie

Wegdekcorrectie van GeoSilent voor lichte motorvoertuigen

Wegdekcorrectie van GeoSilent voor lichte motorvoertuigen De Cwegdek van het bestratingsproduct GeoSilent gelegd in keperverband, bepaald conform het Rmg2012 en geldig voor lichte motorvoertuigen Status definitief Versie 003 Rapport M.2013.1234.00.R001 Datum

Nadere informatie

Toekomstperspectieven voor beton in publieke ruimte en infrastructuur. ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM

Toekomstperspectieven voor beton in publieke ruimte en infrastructuur. ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM Toekomstperspectieven voor beton in publieke ruimte en infrastructuur ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM Provinciale Contactdag Beton in de Publieke Ruimte en Infrastructuur - Deinze

Nadere informatie

band/wegdekgeluid: mechanismen en modelvorming

band/wegdekgeluid: mechanismen en modelvorming band/wegdekgeluid: mechanismen en modelvorming dr. ir. Ard Kuijpers M+P Raadgevende ingenieurs bv SilentRoads symposium 27 april 2004 1 Inhoud Opwekking van band/wegdekgeluid Mechanische processen Aerodynamische

Nadere informatie

Actualisering emissiegetallen Reken- en meetvoorschrift wegverkeer. validatie emissiekentallen a.d.h.v. geluidmetingen

Actualisering emissiegetallen Reken- en meetvoorschrift wegverkeer. validatie emissiekentallen a.d.h.v. geluidmetingen Actualisering emissiegetallen Reken- en meetvoorschrift wegverkeer validatie emissiekentallen a.d.h.v. geluidmetingen Bert Peeters Pieter van Beek Willem-Jan van Vliet M+P raadgevende ingenieurs TNO Industrie

Nadere informatie

Geluid van wegdekken in functionele aanbestedingen

Geluid van wegdekken in functionele aanbestedingen Geluid van wegdekken in functionele aanbestedingen ing. Ronald (R.C.L.) van Loon dr. Gijsjan (G.J.) van Blokland M+P - raadgevende ingenieurs Samenvatting De Wet geluidhinder geeft aan welke voorwaarden

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van ZSA-SD

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van ZSA-SD M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Wegdekcorrectie (C wegdek ) van ZSA-SD Zware motorvoertuigen Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 52 CB Vught

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Microtop

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Microtop M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Microtop Lichte motorvoertuigen Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 52 CB Vught

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen voor de bestrijding van verkeerslawaai

Nieuwe ontwikkelingen voor de bestrijding van verkeerslawaai Nieuwe ontwikkelingen voor de bestrijding van verkeerslawaai Luc Goubert, senior onderzoeker OCW Studiedag MOW 28 april 2015 Inhoud Het A-B-C van verkeerslawaai en de bestrijding ervan Wat zouden we graag

Nadere informatie

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Thermoflex

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Thermoflex Voor elke geluiddoelstelling ontdekken we een unieke oplossing Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Thermoflex Lawaaibeheersing Luchtkwaliteit Akoestiek Technisch onderzoek Datum LM maart NOLP

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

Akoestische absorptie en diffusiteit

Akoestische absorptie en diffusiteit Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl Rapport Wonderwall Wandelementen Akoestische absorptie en diffusiteit M+P.WON.12.01.1 30 januari 2013 Colofon Opdrachtnemer Opdrachtgever M+P Raadgevende

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Nobelpave

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Nobelpave M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Nobelpave Lichte motorvoertuigen Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 5260 CB

Nadere informatie

Herziening Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai Driemaal is scheepsrecht!

Herziening Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai Driemaal is scheepsrecht! Herziening Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai Driemaal is scheepsrecht! Ir. Jan Hooghwerff Dr. Gijsjan van Blokland M+P Raadgevende ingenieurs bv Bruistensingel 232 5232 AD s-hertogenbosch tel: 073-6408851

Nadere informatie

Geluid: wat mag je verwachten gedurende de hele levensduur. ing. Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs

Geluid: wat mag je verwachten gedurende de hele levensduur. ing. Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs Geluid: wat mag je verwachten gedurende de hele levensduur ing. Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs Stil wegdek en actieplannen: 21 februari 2008 1 Onderwerpen inzichten en gegevens uit verschillende

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van RubberPave B voor lichte motorvoertuigen

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van RubberPave B voor lichte motorvoertuigen M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapportage Wegdekcorrectie (Cwegdek) van RubberPave B voor lichte motorvoertuigen M+P.VERSL.15.03U.2 30 juni 2016 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA-NL 8G+ voor lichte motorvoertuigen

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA-NL 8G+ voor lichte motorvoertuigen M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapportage Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA-NL 8G+ voor lichte motorvoertuigen M+P.PUT.15.01.1 10 april 2015 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs BV Opdrachtgever

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Dubofalt

Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Dubofalt M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica www.mp.nl Wegdekcorrectie (C wegdek ) van Dubofalt Lichte motorvoertuigen Wolfskamerweg 47, Vught Postbus 2094 52 CB Vught

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA GRA 8 COlt voor lichte motorvoertuigen

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA GRA 8 COlt voor lichte motorvoertuigen M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Meetrapport Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA GRA 8 COlt voor lichte motorvoertuigen M+P.MOUR.16.01.1 29 januari 2016 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

2 Bijlagen 1 en 2: Kamervragen en Tracébesluit en Filezwaarte vs Voertuigverliesuren

2 Bijlagen 1 en 2: Kamervragen en Tracébesluit en Filezwaarte vs Voertuigverliesuren 2017/49496 Notitie 01804-15567-04 Verificatie verkeersgegevens A8; reactie op aanvullende stukken bewonersgroep Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 E amsterdam.ch@dpa.nl

Nadere informatie

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Inhoud presentatie: - Gelderland in vogelvlucht - Eerste stille wegdekken

Nadere informatie

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Redufalt 2G

Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Redufalt 2G Voor elke geluiddoelstelling ontdekken we een unieke oplossing Bepaling van de wegdekcorrectieterm Cwegdek voor Redufalt 2G Lawaaibeheersing Luchtkwaliteit Akoestiek Technisch onderzoek Datum L december

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMArdpave voor lichte motorvoertuigen

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMArdpave voor lichte motorvoertuigen M+P Onderdeel van Müller-BBM groep Mensen met oplossingen Rapportage Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMArdpave voor lichte motorvoertuigen M+P.VERM.17.01E 2 november 2017 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende

Nadere informatie

Fijn stof. Nieuwe feiten en realiteiten.

Fijn stof. Nieuwe feiten en realiteiten. Fijn stof. Nieuwe feiten en realiteiten. Ademloos, Horta-avond. 7 feb 2012 Prof. Dirk Avonts.Universiteit Gent. dirk.avonts@ugent.be Wat is gekend? Hoe fijner het fijn stof, hoe schadelijker. Hoe verder

Nadere informatie

Nieuwe opruwmethode voor ZOAB-wegdekken

Nieuwe opruwmethode voor ZOAB-wegdekken Nieuwe opruwmethode voor ZOAB-wegdekken Jan Voskuilen Auteur is werkzaam bij Rijkswaterstaa, GPOt Thijs Bennis Auteur is werkzaam bij Rijkswaterstaat, GPO Rocco van Vliet Auteur is werkzaam bij Blastrac

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van KonwéCity 50 voor lichte motorvoertuigen

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van KonwéCity 50 voor lichte motorvoertuigen M+P Onderdeel van Müller-BBM groep Mensen met oplossingen Rapportage Wegdekcorrectie (Cwegdek) van KonwéCity 50 voor lichte motorvoertuigen M+P.KWS.14.03C.3 25 juli 2018 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende

Nadere informatie

Controlemetingen ter hoogte van woningen voor en na plaatsing van geluidsschermen. Ann Buytaert Agentschap Wegen en Verkeer

Controlemetingen ter hoogte van woningen voor en na plaatsing van geluidsschermen. Ann Buytaert Agentschap Wegen en Verkeer Controlemetingen ter hoogte van woningen voor en na plaatsing van geluidsschermen Ann Buytaert Agentschap Wegen en Verkeer Inhoud Dimensioneren van geluidsschermen (GS) in Vlaanderen Invloedparameters

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van PA 8G voor lichte motorvoertuigen

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van PA 8G voor lichte motorvoertuigen M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapportage Wegdekcorrectie (Cwegdek) van PA 8G voor lichte motorvoertuigen M+P.PUT.15.02.1 12 augustus 2015 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs BV Opdrachtgever

Nadere informatie

Stellingen voor bij de koffie

Stellingen voor bij de koffie Stellingen voor bij de koffie 1. Voordeel van GDAD met korte levensduur: Voor onderhoud van een slecht uitziende deklaag is wel geld te krijgen, voor structurele versterking niet SilentRoads symposium

Nadere informatie

Nachtmetingen geluid ERIA proefvak Den Haag

Nachtmetingen geluid ERIA proefvak Den Haag Nachtmetingen geluid ERIA proefvak Den Haag M.F.C. van de Ven (TU Delft) F. van Dishoeck (CHW Zwolle) J. Moraal (TU Delft) Samenvatting In het kader van het ERIA (Embedded Rail In Asfalt) project zijn

Nadere informatie

2012 DE NIEUWE EUROPESE BANDEN- LABELLING

2012 DE NIEUWE EUROPESE BANDEN- LABELLING 2012 DE NIEUWE EUROPESE BANDEN- LABELLING Labelling en Classificatie Meer en meer producten zijn voorzien van een etiket (label) dat informeert over hun specifieke prestaties In het algemeen gaat het om

Nadere informatie

OPPERVLAKKENMERKEN VAN HEDENDAAGSE BETONVERHARDINGEN

OPPERVLAKKENMERKEN VAN HEDENDAAGSE BETONVERHARDINGEN 1 OPPERVLAKKENMERKEN VAN HEDENDAAGSE BETONVERHARDINGEN IR. MARGO BRIESSINCK AWV Afdeling Wegenbouwkunde IR. LUC RENS Febelcem Samenvatting De kwaliteit en de oppervlakafwerking van een wegverharding spelen

Nadere informatie

Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken

Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken Wat dragen geluidarme wegdekken bij in saneringsprojecten? Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs 2 Ineiding

Nadere informatie

Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil

Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Rudi Dekkers Senior Adviseur Business Development InfraLinQ / KWS Infra Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Presentatie: Historie stille wegdekken in de

Nadere informatie

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA-NL 8G+ voor (middel)zware motorvoertuigen

Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA-NL 8G+ voor (middel)zware motorvoertuigen M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapportage Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA-NL 8G+ voor (middel)zware motorvoertuigen M+P.PGEL.17.04.1 25 april 2017 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Casus over het meten van wegverkeersgeluid en de vergelijking met het model: Harderwijk

Casus over het meten van wegverkeersgeluid en de vergelijking met het model: Harderwijk Studiemiddag 9 december 2011 Amersfoort 'Wegverkeerslawaai: meten of rekenen Casus over het meten van wegverkeersgeluid en de vergelijking met het model: Harderwijk (20 minuten) Hans J.A. van Leeuwen DGMR,

Nadere informatie

Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand

Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand Erik van Gils M+P Raadgevende ingenieurs bv Fred Reinink M+P Raadgevende ingenieurs bv Jan Hooghwerff M+P Raadgevende ingenieurs bv Samenvatting

Nadere informatie

Akoestische duurzaamheid stille wegdekken

Akoestische duurzaamheid stille wegdekken Akoestische duurzaamheid stille wegdekken JH Dijkink, KP Wilms KWS Infra bv afd. Business Development RCL van Loon M+P raadgevende ingenieurs, vakgroep Transport en Infrastructuur Samenvatting Dunne geluidreducerende

Nadere informatie

LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON

LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON George Jurriaans ECCRA, Duiven G.Jurriaans@eccra.nl Wim Kramer Cement&BetonCentrum, s-hertogenbosch wimkramer@cementenbeton.nl Samenvatting Betonwegen en geluid.

Nadere informatie

EVENNESS SMOOTHNESS EVENNESS. Betonwegendag Inleiding

EVENNESS SMOOTHNESS EVENNESS. Betonwegendag Inleiding Inleiding Enquête onder EUPAVE leden m.b.t. prioritaire acties : ü Hoogste prioriteit voor oppervlakkenmerken zoals vlakheid, geluid, comfort ü Thema in de Best Practices Working Group ü Organisatie workshop

Nadere informatie

Bijlage 3: Rapportage geluidmetingen op de Vondellaan in Ridderkerk Opgesteld door adviesbureau M+P, d.d. 15 november 2011 Bijlage 4: Geluidmeetrapport Vondellaan Ridderkerk Opgesteld

Nadere informatie

Levensduur verlengend onderhoud Peter The

Levensduur verlengend onderhoud Peter The Levensduur verlengend onderhoud Peter The Introductie, Probleemstelling LVO middel met verjongingscomponent fase proefvak Type Behandel Lengte ZOAB jaar Proefvak [km] Overzicht LVO opschalingsvakken in

Nadere informatie

Honingerdijk. Stroeheidsmetingen. Concept. Projectcode YL8E30. Datum 9 maart Versie concept. werf Kralingen. ing. G.

Honingerdijk. Stroeheidsmetingen. Concept. Projectcode YL8E30. Datum 9 maart Versie concept. werf Kralingen. ing. G. Ingenieursbureau Honingerdijk Stroeheidsmetingen Projectcode YL8E30 Datum 9 maart 2009 Versie concept Opdrachtgever werf Kralingen Paraaf Opdrachtgever: Opsteller ing. G. Brinkman Paraaf Opsteller: Projectleider

Nadere informatie

Geluid in agglomeraties. dr. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Geluid in agglomeraties. dr. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Geluid in agglomeraties dr. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Overzicht Inleiding: waarom is bestrijding van verkeerslawaai nodig? Bronnen van verkeerslawaai Wat is de invloed van het wegdek?

Nadere informatie

Herziening geluidwetgeving 2012 en het effect voor wegverhardingen

Herziening geluidwetgeving 2012 en het effect voor wegverhardingen en het effect voor wegverhardingen IPO 16 februari 2012 Jan Hooghwerff & Ronald van Loon Inhoud Geluidwetgeving Reken- en meetvoorschriften Effect op geluidbelastingen Wat betekent het voor de praktijk

Nadere informatie

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Wim van Keulen Carlo Schoonebeek provincie Noord-Holland Multatulistraat 5 Houtplein 33 5251 WV Vlijmen 2012 DE Haarlem 073-5114942 023-5143973

Nadere informatie