Helperzoom 163 Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helperzoom 163 Groningen"

Transcriptie

1 Helperzoom 163 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) E I Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Makelaars (NVM) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

2 Helperzoom 163 Groningen Modern Uitzicht op het Groen Balkon op Zuiden Gerenoveerd Appartement

3 Helperzoom 163 Groningen n een van de meest gewilde woonwijken (COENDERSBORG / HELPMAN) en in een mooie straat gelegen ruim 2(VOORHEEN 3) kamer appartement met een inpandige fietsenberging in de onderbouw en twee balkons, gelegen op de 2e etage. De indeling is globaal: ruime hal, zon-gerichte woonkamer ca. 38 m2, slaapkamer resp ca 10m2 Balkon op het zuiden. Gesloten keuken met nette inrichting. Badcel met douche separaat het toilet. Er is er een 2e balkon. Info: het appartement ligt op de 2e etage op de Hoek met ramen op het Zuiden en uitzicht op het groen. Actieve VvE, bijdrage is ca. 123,- p.mnd en 72,- voor de verwarming. Het appartement is voorzien van kunststofkozijnen en grotendeels voorzien van dubbel glas Het appartement is keurig netjes bewoond geweest. Het appartementengebouw is voorzien een gesloten portiek en Intercom spraakverbinding. HET APPARTEMENT IS GEHEEL GERENOVEERD VOOR WAT BETREFT HET BINNENSCHILDERWERK, WANDAFWERKING EN GEHEEL BELEGD MET LAMINAATVLOEREN. Het betreft een ruim zonnig appartement met veel ramen op de zonzijde daardoor ontstaat er een aangenaam woonklimaat.

4 Aanvaarding op korte termijn. Dit appartement maakt deel uit van een complex meerdere (voormalig) huurwoningen en kenmerkt zich door een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. Er is een aantal verkoopvoorwaarden van toepassing waaronder een project notaris en een waarborgsom. Wilt u op de hoogte blijven van toekomstig aanbod aan de Schubertlaan, Helperzoom en omgeving? Laat het ons weten! Indien de overdracht meer dan 6 weken na datum overeenkomst plaatsvindt, verlangt verkoper van koper een bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom. Het bovenstaande is informatief en geen concreet aanbod waaraan u rechten kunt ontlenen. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

5

6 Uittreksel Kadastrale Kaart t/m29 15t/m t/m157 14t/m24 26t/m36 38t/m48 50t/m54 159t/m t/m t/m t/m Helperzo m 5 m 25 m Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Kadastrale grens Voorlopige grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 augustus 2012 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel HELPMAN M 7062 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

7 VERKOOPVOORWAARDEN COENDERSBORG Bijzondere clausules: In de koopakte worden de volgende afwijkende clausules opgenomen: 1. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper c.q. diens woordvoerder voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 2. De levering van de woning dient plaats te vinden bij notariskantoor Voorneman Geenen te Amsterdam. De hypotheekakte kan plaatsvinden bij een notaris naar keuze in Groningen. 3. Uiterlijk vier weken na ondertekening van de koopovereenkomst door de koper dient deze, bij Notaris Voorneman Geenen, een waarborgsom dan wel een bankgarantie te stellen tot een bedrag van 10% van de koopsom. 4. Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en dat hij derhalve niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.verkoper verklaart dat de in de onroerende zaak aanwezige installaties en bij de onroerende zaak behorende apparatuur, de leeftijd ervan in aanmerking genomen heden nog naar behoren functioneren (geringe reparaties niet inbegrepen). Eventuele klachten over het functioneren van deze installaties of apparatuur dienen uiterlijk binnen drie weken na de levering schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld en kunnen nadien niet meer geldend gemaakt worden. 5. Indien om welke reden dan ook de eigendomsoverdracht later plaatsvindt dan op de door partijen overeengekomen datum van deze koopovereenkomst, is koper aan verkoper wettelijke rente verschuldigd over de koopsom k.k. Indien koper in gebreke is gesteld en acht dagen nalatig is of blijft is de nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit deze koopovereenkomst, dan is de regeling zoals genoemd in het artikel ingebrekestelling van deze koopovereenkomst van kracht. 6. Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen zes maanden na een voorgaande overdracht respectievelijk (op)levering kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting tegen het normale tarief, dan wel (niet-aftrekbare) omzetbelasting was verschuldigd, een en ander conform artikel 13 Wet op belastingen en rechtsverkeer, en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. 7. De woning wordt verkocht in de staat waarin deze zich bij de bezichtiging bevindt, tenzij anders vermeld; eventueel aanwezige roerende zaken zoals bijvoorbeeld vloerbedekking, zeil, gordijnrails etc. blijven in dat geval in de woning achter. Het verkochte betreft een voormalige huurwoning. Verkoper is geen eigenaar van de door oud-huurder aangebrachte wijzigingen c.q. achtergelaten zaken. Verkoper is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk. 8. Verbouwingen waarbij sloopwerkzaamheden moeten worden verricht, behoeven toestemming van de Vereniging van Eigenaren. 8. Energieprestatiecertificaat Onderstaand het artikel voor de levering van het energielabel Energie Prestatie Certificaat Verkoper verklaart dat van het registergoed een energieprestatie-certificaat is aangevraagd, deze zal door verkoper zo spoedig als mogelijk aan koper beschikbaar worden gesteld. SCHOUTEN + VAN DER GIEZEN Makelaars, Groningen. Feb 2015

8

9 BEGROTING VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B, gevestigd te Groningen (11310) Begroting t.b.v periodieke bijdrage, periode: 1 januari december 2017 kopie van Begroting 2017, Voorstel Begroting van de uitgaven Verdeling volgens verdeelsleutel Verdeelsleutel 70/70 Verdeelsleutel 70/70 Verdeelsleutel 70/70 Verdeelsleutel 70/70 Verdeelsleutel 70/70 Verdeelsleutel 70/70 Verdeelsleutel 70/70 Verdeelsleutel 70/70 Uitgaven Groenvoorziening buiten CONTR Cv-/combi-ketels Electraverbruik alg Cv-/combi-install. Storting reservefonds Storting reservefonds Bankkosten Algemene kosten Bedrag 7.500, , , , , ,00 75,00 325,00 Totaal ,00 Begroting voor periode: 1 januari december 2017 blz. 1-2

10 VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B, gevestigd te Groningen (11310) Bedragen te voldoen 1 maal per maand Eigenaar Helperzoom 167 t/m 219 VvE Helperzoom 151 / 165 Groningen VvE 1313 Handellaan 15 t/m 29 Groningen VvE 1314 Schubertln 2 t/m 54 Groningen Appartementsrecht Periodieke bijdragen: O Helperzoom 167 t/m 219, VvE (Woning) voorschotten per : 1.012,50 Stookkosten (per maand) 1.808,00 Periodieke bijdragen: O Helperzoom 151 t/m 165, VvE (Woning) voorschotten per : Totaal 1.012,50 ============ 300, Totaal 1.808,0 ============ Stookkosten (per maand) 535,75 Periodieke bijdragen: O Händellaan 15 t/m 29, VvE (Woning) voorschotten per : Totaal 300,00 =========== 300, Totaal 535,75 =========== Stookkosten (per maand) 535,75 Periodieke bijdragen: O Schubertlaan 2 t/m 54, VvE (Woning) voorschotten per : Totaal 300,00 =========== 1.012, Totaal 535,75 =========== Stookkosten (per maand) 1.808, Totaal 1.012,50 ============ Totaal begroting 2.625,00 ====================== Totaal 1.808,0 ============ Afdruk april 2017 Begroting voor periode: 1 januari december 2017 blz. 2-2

11 Meerjarenonderhoudsplan VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen

12 VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Adres Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Plaats Groningen Inspecteur M. Klinkert Opdrachtgever Telefoon adres Technisch Bouwjaar 1970 Financieel Saldo ,00 BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 6,0%

13 Jaarplan VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0,8 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

14 VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Code Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Warmte-opwekking 5121 CV-ketel collect. 450 kw Vervangen cv-ketels collectief 450 kw 1,00 pst Warmtedistributie 5610 CV-installatie Deelvervanging installatie delen 1,00 m CV-installatie Vervangen terreinleiding 1,00 m Grondvoorzieningen 9042 Groenvoorziening tuin onderhoud Extra aanplant indien noodzakelijk 1,00 pst Algemeen 9999 Diversen Vervangen gasmeter 1,00 pst Totaal object

15 Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen) VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0,8 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

16 VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Code Hoofdgroep Totaal 51 Warmte-opwekking Warmtedistributie Grondvoorzieningen Algemeen Totaal object

17 Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0,8 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

18 VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 51 Warmte-opwekking 5121 CV-ketel collect. 450 kw Vervangen cv-ketels collectief 450 kw 1,00 pst Warmtedistributie 5610 CV-installatie Deelvervanging installatie delen 1,00 m CV-installatie Vervangen terreinleiding 1,00 m Grondvoorzieningen 9042 Groenvoorziening tuin onderhoud Extra aanplant indien noodzakelijk 1,00 pst Algemeen 9999 Diversen Vervangen gasmeter 1,00 pst Vervangen warmtemeters 1,00 pst Totaal object

19 Kapitalisatie 30 - Jaren VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0,8 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

20 VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%) ,80 % ,61 % ,42 % ,24 % ,07 % ,90 % ,74 % ,59 % ,44 % ,30 % ,17 % ,04 % ,92 % ,81 % ,70 % ,60 % ,51 % ,43 % ,35 % ,28 % ,22 % ,17 % ,12 % ,08 % ,05 % ,03 % ,01 % ,00 % ,00 % ,01 %

21 VvE Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Overkoepeling Blok B Ketelhuis 2 Groningen Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)

22 Meerjarenonderhoudsplan VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen

23 VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam VvE Helperzoom 151 t/m 165 Adres Helperzoom 151 t/m 165 Plaats Groningen Inspecteur Martijn Klinkert Opdrachtgever Klantcode Naam VvE Helperzoom 167 t/m 219 Contactpersoon M. Klinkert Adres Postbus 300 Postcode Plaats 9700AH Groningen Telefoon adres Technisch Bouwjaar 1970 Financieel Saldo 9.336,00 BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 6,0%

24 Jaarplan VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0,8 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

25 VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Code Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Buitenwandopeningen 3111N61 Kozijn buiten kunststof Reinigen kozijn kunststof /Reingen balkonbeplating/boeidelen en kozijnen 1,00 pst Schilderwerk 4631 Buitenschilderwerk Schilderwerk entrees 1,00 pst 4632 Binnenschilderwerk Schilderwerk trappenhuis 1,00 pst Binnenschilderwerk Schilderwerk kelders 1,00 pst Dakafwerkingen 4711S15 Dakbedekking bitumen Overlagen dakbedekking 1,00 pst Afvoeren 5240N61 Binnenriolering PVC Vervangen hangende riolering (stelpost) 1,00 pst Grondvoorzieningen 9064 Intercom Vervangen (stelpost) 1,00 pst Algemeen 9999 Taxatie opstal Hertaxatie complex 1,00 pst 732 Totaal object

26 Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen) VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0,8 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

27 VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Code Hoofdgroep Totaal 27 Daken Buitenwandopeningen Schilderwerk Dakafwerkingen Afvoeren Grondvoorzieningen Algemeen Totaal object

28 Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0,8 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

29 VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 27 Daken 2713 Luifel Vervangen zinkwerk luifels 1,00 pst Buitenwandopeningen 3111N6 1 Kozijn buiten kunststof Reinigen kozijn kunststof /Reingen balkonbeplating/boeidelen en kozijnen 1,00 pst Schilderwerk 4628 Buitenschilderwerk Schilderwerk beton 1,00 pst Schilderwerk staal 1,00 pst Buitenschilderwerk Schilderwerk entrees 1,00 pst Binnenschilderwerk Schilderwerk trappenhuis 1,00 pst Binnenschilderwerk Schilderwerk kelders 1,00 pst Dakafwerkingen 4711S1 5 Dakbedekking bitumen Overlagen dakbedekking 1,00 pst Afvoeren 5240N6 1 Binnenriolering PVC Vervangen hangende riolering (stelpost) 1,00 pst Grondvoorzieningen 9064 Intercom Vervangen (stelpost) 1,00 pst Algemeen 9999 Taxatie opstal Hertaxatie complex 1,00 pst Totaal object

30 Kapitalisatie 30 - Jaren VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0,8 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

31 VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%) ,80 % ,61 % ,42 % ,24 % ,07 % ,90 % ,74 % ,59 % ,44 % ,30 % ,17 % ,04 % ,92 % ,81 % ,70 % ,60 % ,51 % ,43 % ,35 % ,28 % ,22 % ,17 % ,12 % ,08 % ,05 % ,03 % ,01 % ,00 % ,00 % ,01 %

32 VvE Helperzoom 151 t/m 165 Helperzoom 151 t/m 165 Groningen Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)

33 BEGROTING VvE Helperzoom 151 t/m 165, gevestigd te Groningen (11312) Begroting t.b.v periodieke bijdrage, periode: 1 januari december 2017 Begroting 2017 Begroting van de uitgaven Verdeling volgens verdeelsleutel Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Verdeelsleutel 8/8 Uitgaven Schoonmaakcontract Algemeen Schoonmaken A Vervangen lampen Electraverbruik alg Bijdrage V.V.E. Samenwerking Verzekering Algemeen Klein onderhoud Storting reservefonds Beheervergoeding Bankkosten Algemene kosten Bedrag 870,00 75,00 50,00 300, ,00 900,00 700, , ,00 250,00 100,00 Totaal ,00 Begroting voor periode: 1 januari december 2017 blz / 4

34 VvE Helperzoom 151 t/m 165, gevestigd te Groningen (11312) Verdeelsleutel: Verdeelsleutel 8/8 Aantal breukdelen: Appartementsrecht Bedrag A Helperzoom 151 (Woning) 1.475,25 A Helperzoom 153 (Woning) 1.475,25 A Helperzoom 159 (Woning) 1.475,25 A Helperzoom 161 (Woning) 1.475,25 A Helperzoom 155 (Woning) 1.475,25 A Helperzoom 157 (Woning) 1.475,25 A Helperzoom 163 (Woning) 1.475,25 A Helperzoom 165 (Woning) 1.475,25 Breukdelen Totaal ,00 8 Totaal begroting ,00 Begroting voor periode: 1 januari december 2017 blz / 4

35 VvE Helperzoom 151 t/m 165, gevestigd te Groningen (11312) Bedragen te voldoen 1 maal per maand Eigenaar Bewaarder Vastgoedf. Woningmaatschap XL Mevrouw A.J. Huls De heer L.J. Klamer De heer R. Koncius De heer F.J. Muller / Mevrouw P.F. Ozinga-Muller De heer H.N. Schutte De heer W.P. Vos Appartementsrecht Periodieke bijdragen: A Helperzoom 151 (Woning) A Helperzoom 163 (Woning) voorschotten per : 122,94 122,94 Stookkosten (per maand) 67,00 Stookkosten (per maand) 67,00 Periodieke bijdragen: A Helperzoom 161 (Woning) voorschotten per : Totaal 245,88 =========== 122, Totaal 134,00 =========== Stookkosten (per maand) 67,00 Periodieke bijdragen: A Helperzoom 157 (Woning) voorschotten per : Totaal 122,94 =========== 122, Totaal 67,00 =========== Stookkosten (per maand) 67,00 Periodieke bijdragen: A Helperzoom 159 (Woning) voorschotten per : Totaal 122,94 =========== 122, Totaal 67,00 =========== Stookkosten (per maand) 67,00 Periodieke bijdragen: A Helperzoom 155 (Woning) voorschotten per : Totaal 122,94 =========== 122, Totaal 67,00 =========== Stookkosten (per maand) 67,00 Periodieke bijdragen: A Helperzoom 153 (Woning) voorschotten per : Totaal 122,94 =========== 122, Totaal 67,00 =========== Stookkosten (per maand) 67,00 Periodieke bijdragen: A Helperzoom 165 (Woning) voorschotten per : Totaal 122,94 =========== 122, Totaal 67,00 =========== Stookkosten (per maand) 67,00 Begroting voor periode: 1 januari december 2017 blz / 4

36 VvE Helperzoom 151 t/m 165, gevestigd te Groningen (11312) Bedragen te voldoen 1 maal per maand Eigenaar Afdruk april 2017 Appartementsrecht Totaal 122,94 =========== Totaal begroting 983,52 ==================== Totaal 67,00 =========== Begroting voor periode: 1 januari december 2017 blz / 4

37

38 O Helperzoom 167 t/m 219, VvE (Woning) 1.012,50 Stookkosten (per maand) 1.808, Totaal 1.012,50 ============ Totaal 1.808,0 ============ O Helperzoom 151 t/m 165, VvE (Woning) 300,00 Stookkosten (per maand) 535, Totaal 300,00 =========== Totaal 535,75 =========== O Händellaan 15 t/m 29, VvE (Woning) 300,00 Stookkosten (per maand) 535, Totaal 300,00 =========== Totaal 535,75 =========== O Schubertlaan 2 t/m 54, VvE (Woning) 1.012,50 Stookkosten (per maand) 1.808, Totaal 1.012,50 ============ Totaal begroting 2.625,00 ====================== Totaal 1.808,0 ============ Afdruk april 2017

39 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Helperzoom 151 t/m 165 te Groningen VvE Helperzoom 151 t/m 165 te Groningen HR - 1 van 5

40 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement beogen voor iedere bewoner van een appartement een waarborg te scheppen voor een optimaal leef- en woonklimaat. Eveneens zodanige omstandigheden te scheppen om te voorkomen dat tengevolge van handelingen of nalatigheden van bewoners de leefbaarheid in en het aanzien van het appartementencomplex aangetast zouden kunnen worden. 2. Artikel 5:128 BW 2.1 De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat (artikel 5:128 BW). 2.2 Iedere appartementseigenaar kan een gebruiker vragen te verklaren of hij bereid is een in het 1 e lid bedoelde regel na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden (artikel 5:128 BW). 3. Algemene bepalingen 3.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op / een verdere uitwerking van de bepalingen zoals opgenomen in de Akte van Splitsing d.d. 30 september Bepalingen in het huishoudelijk reglement die in strijd zijn met de wet of de akte van splitsing worden voor niet geschreven gehouden (artikel 59:3 Akte van Splitsing). 3.3 Gevallen waarin het reglement van splitsing of het huishoudelijk reglement niet voorzien, worden door het bestuur middels een voorlopige maatregel opgelost (conform artikel 5:131 BW). Dergelijke maatregelen zijn van kracht tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, zodat alsdan eventueel noodzakelijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht. 3.4 De eigenaars en de gebruikers moeten zich overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens elkander gedragen (artikel 2:1 Akte van Splitsing). 3.5 De bewoners dienen er voor te zorgen, dat ook hun bezoekers de bepalingen van dit huishoudelijk reglement naleven (artikel 2:4 Akte van Splitsing). 4. Hinderbepalingen 4.1 Ongestoord woongenot Een eigenaar of gebruiker mag geen onredelijke hinder aan de andere eigenaars en gebruikers toebrengen. 4.2 Voorkomen geluidshinder Iedere bewoner is verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid en het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten, opdat er geen overlast ontstaat c.q. er geen verstoring van de rust kan optreden. In dit verband is onder ongewenst geluid in elk geval te verstaan: het geluid dat wordt voortgebracht door het verrichten van handelingen zoals het hard dichtslaan van deuren, onrustig gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, luid afstellen van geluidsapparatuur, storend gebruik van muziekinstrumenten en alle overige lucht- en contactgeluiden, die voor bewoners in algemene zin onredelijke hinder veroorzaken. Het voortbrengen van luide muziek of op zodanige wijze maken van geluid zoals hiervoor omschreven, waardoor voor één of meerdere bewoners hinder of overlast kan ontstaan is verboden. Het geluid dat wordt voortgebracht door het verrichten van bepaalde (klus)werkzaamheden, zoals timmeren, boren, schuren, knutselen e.d. is slechts toegestaan tussen 08:00 en 20:00 uur. Op zonen feestdagen is het niet toegestaan te boren, timmeren e.d.. Ook dient luidruchtigheid in het trappenhuis s avonds en s morgens vroeg zoveel mogelijk te worden vermeden. 4.3 Kinderen De bewoners zien er op toe, dat zowel hun eigen kinderen als bezoekende kinderen de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw niet als speelplaats gebruiken. VvE Helperzoom 151 t/m 165 te Groningen HR - 2 van 5

41 4.4 Huisdieren Het houden van huisdieren is alleen toegestaan zolang deze geen overlast bezorgen. Honden, katten e.d. mogen het gebouw en de ruimte rondom het gebouw niet bevuilen. Dierlijke uitwerpselen dienen door de eigenaar van het dier zelf verwijderd te worden. Huisdieren dienen buiten de privé gedeelten te allen tijde aangelijnd te zijn. 5. Gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en zaken 5.1 Orde en netheid De bewoners dragen er gezamenlijk toe bij, dat zowel de gemeenschappelijke gedeelten in het appartementsgebouw als de onmiddellijke omgeving buiten het complex schoon en netjes worden gehouden. Hieronder wordt onder andere verstaan: - het deponeren van vuilniszakken, oud papier, reclamefolders etc. in de gemeenschappelijke gedeelten is verboden; - het is verboden afval vanuit het complex naar buiten te werpen en dieren (vogels) vanaf het balkon te voeren. Vuil en restanten voer trekken ongedierte aan; - het aanbrengen van schilderijen, posters, affiches, reclameaanduidingen, borden, vlaggen en spandoeken of andere decoraties is verboden, zowel op of aan de ramen en/of gevels van de appartementen als in de gemeenschappelijke gedeelten, tenzij ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen de VvE daarvoor toestemming verleent. Het aanbrengen van posters, affiches en verkoopborden bij verkoop van een appartement is toegestaan; - het plaatsen van (schotel)antennes of andere uitstekende voorwerpen aan de buitenzijde van het complex (inclusief de balkons) is niet geoorloofd; - het plaatsen in de gemeenschappelijke gedeelten van wasrekken, meubilair, plantenbakken of andere voorwerpen is niet toegestaan, dit i.v.m. veiligheid bij calamiteiten. Galerijen en trappenhuizen zijn uw vluchtwegen en dienen derhalve te allen tijde vrij te zijn; - behoudens in de daarvoor bestemde eigen berging is het verboden fietsen, bromfietsen of scooters elders in het gebouw te plaatsen of deze mee te nemen naar uw appartement; - bij het bellentableau en op de brievenbussen wordt bij vervanging slechts één standaard uitvoering van naamplaatjes toegestaan. Nadere informatie is te verkrijgen via de bestuurder van de VvE; 5.2 Roken In alle gemeenschappelijke ruimten is een rookverbod van kracht. 5.3 Beveiliging Iedere bewoner dient zich ervan te overtuigen, dat na het betreden of het verlaten van het complex de toegangsdeuren van de entrees (zowel binnen- als buitendeuren) gesloten zijn. Ten behoeve van de veiligheid van de bewoners van het complex mag de toegangsdeur van de hal alleen geopend worden voor eigen bezoek. Overtuig u hiervan alvorens u met de intercom de voordeur opent. Ook het mee naar binnen laten lopen van derden (onbekenden) via een ingang is niet toegestaan. 5.4 Overige regels De bewoners en hun gasten zijn verplicht de inrichting van de gemeenschappelijke gedeelten - zowel in als rondom het complex - te ontzien en in goede orde te houden Het is de bewoners verboden aan de gemeenschappelijke installaties enigerlei werkzaamheden uit te voeren. Indien noodzakelijk kunt u hiervoor afspraken maken met de bestuurder De stopcontacten in de algemene gedeelten mogen niet voor privé-gebruik worden gebruikt Bij verontreiniging van de algemene gedeelten door morsen, huisdieren etc. dient dit meteen door de veroorzaker te worden opgeruimd. Indien vervuiling/verontreiniging geconstateerd wordt, zal de bestuurder dit laten opruimen en de kosten hiervan ten laste brengen van de vereniging. Indien de vervuiling/verontreiniging is toe te wijzen aan een eigenaar/gebruiker, zullen de kosten voor reiniging worden doorbelast aan de betreffende eigenaar/gebruiker Bewoners zijn aansprakelijk voor schade aan de gemeenschappelijke eigendommen, welke door henzelf dan wel door verhuizers, installateurs, leveranciers, woninginrichters etc. is veroorzaakt die in opdracht van de betrokken bewoner(s) werkzaamheden uitvoeren. VvE Helperzoom 151 t/m 165 te Groningen HR - 3 van 5

42 5.4.6 Geconstateerde mankementen of andere tekortkomingen in de gemeenschappelijke gedeelten of aan gemeenschappelijke zaken dienen terstond aan de bestuurder of (indien aanwezig) aan de centrale contactpersoon te worden gemeld Iedere bewoner ziet er op toe, dat de voorzieningen in de gemeenschappelijke gedeelten ten algemene nutte blijven. 6. Gebruik van privé gedeelten 6.1 Algemeen Iedere bewoner is verplicht het privé gedeelte te gebruiken als woonruimte c.q. bergruimte ( een en ander conform de bestemming). De bewoner is verplicht, het plaatsen van steigermateriaal of andere hulpmiddelen (hangbakken) tegen diens appartement toe te staan ten behoeve van reiniging- of onderhoudswerkzaamheden aan de ramen en gevels. 6.2 Bergingen Het is niet toegestaan de bergingen voor een ander doel te gebruiken dan voor de opslag van huishoudelijke zaken. De bergingen mogen dus niet bedrijfsmatig of als werkplaats in gebruik zijn. In de bergingen is de opslag van brandgevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare of anderszins gevaarlijke stoffen ten strengste verboden. 6.3 Vloeren Het aanbrengen van harde vloerbedekking (zoals parket, laminaat of stenen vloeren e.d.) in de privé gedeelten, met uitzondering van de badkamer(s), de keuken(s) en de toiletruimte(n), is slechts toegestaan, indien onder die vloerbedekking een dusdanig veerkrachtig materiaal is aangebracht dat een isolatie-index voor contactgeluiden (Ico) wordt bereikt welke aan een minimale waarde voldoet als vermeld in het bouwbesluit dat gold ten tijde van de afgifte van de bouwvergunning voor het gebouw. De isolatie index wordt bepaald volgend de norm NEN5077 geluidwering in gebouwen. De vloerconstructie dient als zwevende vloer dus geheel vrij van de bestaande betonvloer c.q. wandconstructie te worden uitgevoerd. Een uiterst zorgvuldige uitvoering (door een erkend bedrijf/deskundige) is hierbij een vereiste. Mocht de VvE klachten over geluidshinder tengevolge van contactgeluiden bereiken, dan kan de VvE een onafhankelijk akoestisch adviesbureau inschakelen om geluidsmetingen te laten verrichten. De bevindingen van dit bureau zijn bindend voor alle betrokken partijen, zijnde de geluidsveroorzakers en één of meerdere klagers terwijl de kosten van de meting voor rekening komen van de in het ongelijk gestelde partij. 6.4 Gebruik balkon Het is niet geoorloofd kleden, matten, beddengoed of wasgoed buiten het balkon te luchten of uit te kloppen. Het is niet toegestaan om voorwerpen aan de balustrade van het balkon te bevestigen die op welke wijze dan ook uitsteken aan de buitenzijde van het balkon. Het is niet toegestaan zware plantenbakken/bouwsels e.d. aan te brengen welke het draagvermogen van het balkon overtreffen. Daarnaast is het niet toegestaan bouwsels c.q. beplanting aan te brengen waardoor het uitzicht van de andere eigenaars of gebruikers en het ontvangen van licht en lucht door de ramen en openingen van het gebouw zouden worden belemmerd. Het gebruik van open vuur op de balkons is niet toegestaan. 6.5 Zonneschermen Het is niet toegestaan aan de buitengevel van het privé gedeelte zonneschermen / screens / rolluiken aan te brengen anders dan met toestemming van de vereniging van eigenaars. Aan een eventuele toestemming van de VvE kunnen voorschriften omtrent kleur, constructie en wijze van aanbrengen worden verbonden. 6.6 Afwezigheid Bij langdurige afwezigheid (langer dan 1 maand) wordt men verzocht dit kenbaar te maken aan een van de medebewoners onder vermelding van een sleuteladres. VvE Helperzoom 151 t/m 165 te Groningen HR - 4 van 5

43 7. Wijziging huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement kan door de vergadering slechts worden vastgesteld, gewijzigd en aangevuld met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin een aantal eigenaars is vertegenwoordigd dat tenminste 2/3 van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. 8. Bestaande situaties Bestaande situaties ten tijde van de splitsing d.d. 30 september 2010 dienen te worden geduld (artikel 26 lid 4 akte van splitsing). Bij mutaties door verhuur of verkoop is het bepaalde in zowel de genoemde akte van splitsing als het huishoudelijk reglement onverkort van toepassing. Met andere woorden, artikel 26 lid 4 is dan niet langer van toepassing. Naleving van deze regels zal het woongenot zeker ten goede komen! Aldus goedgekeurd en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering te Groningen d.d VvE Helperzoom 151 t/m 165 te Groningen HR - 5 van 5

44 Jaarrekening 2016 VvE 1312 Helperzoom 151 / 165 Groningen te Groningen MVGM VvE Management p/a Postbus DV te Rijswijk

45 Helperzoom 151 t/m 165 Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave jaarrekening 1 Algemene gegevens Balans Exploitatie Balans bijlage 2016

46 Helperzoom 151 t/m 165 Algemene gegevens PROJECTGEGEVENS: Objectnummer: Adres: Helperzoom 151 t/m 165 Plaats: KvK: GRONINGEN te GRONINGEN Voor u ligt de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaars. De Vereniging van Eigenaars (VvE) is per opgericht. In de jaarrekening is uitgegaan van de bepalingen zoals vermeld in de splitsingsakte van. Alle in de jaarrekening genoemde bedragen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW. Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen / Reservefonds(en) De voorziening ter gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorzieningen zijn gebaseerd op de meerjaren-onderhoudsplanning, indien aanwezig. De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de verenigingsbijdragen en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Overige opbrengsten en kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Eventueel overige opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Financieel resultaat De rente-opbrengsten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -kosten van bankrekeningen. Boekjaar Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Fiscaal Een VvE is niet BTW plichtig, alle in de jaarrekening genoemde bedragen zijn daarom inclusief BTW vermeld

47 Helperzoom 151 t/m 165 Balans ACTIVA Vlottende activa Debiteuren Saldo stookkosten Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Bankrekeningen PASSIVA Eigen vermogen Reservefonds Kortlopende schulden Vooruitontvangen bijdragen eigenaars Nog te betalen bedragen Resultaatrekeningen Resultaat

48 Helperzoom 151 t/m 165 Exploitatie 2016 Werkelijk Begroting Werkelijk Verschil Begr./Werk. BATEN Opbrengsten VvE Bijdrage Totaal BATEN LASTEN Verdeelsleutel 8/8 Schoonmaakcontract Algemeen Schoonmaken A Vervangen lampen Electraverbruik alg Bijdrage V.V.E. Samenwerking Verzekering Algemeen Klein onderhoud Storting reservefonds Beheervergoeding Bankkosten Algemene kosten Intrest baten Totaal LASTEN Resultaat

49 Helperzoom 151 t/m 165 Balans bijlage 2016 ACTIVA Vaste activa Investeringen Afschrijvingen Materiele vaste activa Vlottende activa Tussenrekeningen Overige debiteuren Saldo stookkosten Stookkosten/gasverbruik Diverse af te rekenen kosten Voorschot stook-/servicekosten Rekening Courant BTW saldo Liquide middelen Bankrekeningen ABN-AMRO r/c ABN-AMRO spaarrekening PASSIVA Eigen vermogen Reservefonds Beginsaldo RF Algemeen Bij Resultaat Dotatie Af schilderwerk conform offerte vervangen hangende riolering schilderwerk buizenframe Langlopende schulden Leningen O/G 0-6 -

50 Jaarrekening 2016 VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B te Groningen MVGM VvE Management p/a Postbus DV te Rijswijk

51 Helperzoom overkoepeling Bl. B Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave jaarrekening 1 Algemene gegevens Balans Exploitatie Balans bijlage 2016

52 Helperzoom overkoepeling Bl. B Algemene gegevens PROJECTGEGEVENS: Objectnummer: Adres: Plaats: KvK: Helperzoom Händellaan Schubertlaan GRONINGEN te GRONINGEN Voor u ligt de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaars. De Vereniging van Eigenaars (VvE) is per opgericht. In de jaarrekening is uitgegaan van de bepalingen zoals vermeld in de splitsingsakte van. Alle in de jaarrekening genoemde bedragen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW. Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen / Reservefonds(en) De voorziening ter gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorzieningen zijn gebaseerd op de meerjaren-onderhoudsplanning, indien aanwezig. De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de verenigingsbijdragen en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Overige opbrengsten en kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Eventueel overige opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Financieel resultaat De rente-opbrengsten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -kosten van bankrekeningen. Boekjaar Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Fiscaal Een VvE is niet BTW plichtig, alle in de jaarrekening genoemde bedragen zijn daarom inclusief BTW vermeld

53 Helperzoom overkoepeling Bl. B Balans ACTIVA Vlottende activa Debiteuren Saldo stookkosten Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Bankrekeningen PASSIVA Eigen vermogen Reservefonds Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen bedragen Resultaatrekeningen Resultaat

54 Helperzoom overkoepeling Bl. B Exploitatie 2016 Werkelijk Begroting Werkelijk Verschil Begr./Werk. BATEN Opbrengsten VvE Bijdrage Totaal BATEN LASTEN Verdeelsleutel 70/70 Groenvoorziening buiten Electraverbruik alg CONTR Cv-/combi-ketels Cv-/combi-install Storting reservefonds Bankkosten Algemene kosten Intrest baten Totaal LASTEN Resultaat

55 Helperzoom overkoepeling Bl. B Balans bijlage 2016 ACTIVA Vaste activa Investeringen Afschrijvingen Materiele vaste activa Vlottende activa Tussenrekeningen Overige debiteuren Saldo stookkosten Stookkosten/gasverbruik Warmtemeting Voorschotten stookkosten Rekening Courant BTW saldo Liquide middelen Bankrekeningen ABN-AMRO r/c ABN-AMRO spaarrekening PASSIVA Eigen vermogen Reservefonds Beginsaldo RF Algemeen Bij Resultaat Correctie ntb Correctie ntb Dotatie Essent afrek Af Drukverlies installatie NW Storing CV ketel Langlopende schulden Leningen O/G 0-6 -

56 Energielabel woning Veel besparingsmogelijkheden Energielabel D Registratienummer Datum van registratie Geldig tot Helperzoom BK Groningen BAG-ID: Weinig besparingsmogelijkheden De meeste nieuwbouwwoningen na 2006 hebben een energielabel A. Vijftig procent van de bestaande woningen heeft inmiddels label C of beter. Overzicht woningkenmerken 1. Woningtype Appartement met 1 woonlaag - Tussen dak Bouwperiode 1965 t/m 1974 Woonoppervlakte t/m 80 m² Glas woonruimte(s) Dubbel glas Glas slaapruimte(s) Dubbel glas 3. Gevelisolatie Niet extra geïsoleerd 4. Dakisolatie Niet extra geïsoleerd 5. Vloerisolatie Niet van toepassing 6. Verwarming Gemeenschappelijk CV-ketel, geïnstalleerd in of na Aparte warmtapwatervoorziening Ja, een elektrische boiler 8. Zonne-energie Nee 9. Ventilatie Anders dan mechanische afzuiging 2. Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen: Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater HR++ glas in de slaapruimte(s) (Extra) isolatie van uw dak (Extra) isolatie van uw buitenmuren Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit HR++ glas in de woonruimte(s) Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken. Goedgekeurd door: Naam Examennummer KvK nummer A.J. Vunderink Afgegeven conform de regeling energieprestatie gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op of Disclaimer De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. In de bijlage krijgt u een indicatie hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Vondellaan 61 Groningen

Vondellaan 61 Groningen Vondellaan 61 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Residence Wisseloord

Residence Wisseloord correspondentieadres: Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I e-mail: wisseloord@vbrem.n1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEWONERS Beheerder VB Real Estate Management B.V. I Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I

Nadere informatie

Gorechtkade 125 Groningen

Gorechtkade 125 Groningen Gorechtkade 125 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Hortensialaan 76 Groningen

Hortensialaan 76 Groningen Hortensialaan 76 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Sabotagelaan 70 Groningen

Sabotagelaan 70 Groningen Sabotagelaan 70 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE VvE Stradivarius huishoudelijk reglement - goedgekeurd ALV 26 april 2011 blad 1 van 6 ARTIKEL 1 - DOEL 1.1 De vergadering

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Groenkampen 12 Assen

Groenkampen 12 Assen Groenkampen 12 Assen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging van

Nadere informatie

Wenckebachlaan 31, 9728 JJ Groningen

Wenckebachlaan 31, 9728 JJ Groningen Wenckebachlaan 31, 9728 JJ Groningen 179.500,00 kosten koper Omschrijving Wenckebachlaan 31 (9728JJ) Groningen Heerlijk appartement aan de zuidkant van Groningen. Een 4- kamer appartement met nette keuken,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

M.K.Gandhiplein 63 Groningen

M.K.Gandhiplein 63 Groningen M.K.Gandhiplein 63 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Florakade 214 Groningen

Florakade 214 Groningen Florakade 214 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Valkreek 19. 3079 AM Rotterdam. Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop

Valkreek 19. 3079 AM Rotterdam. Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop Valkreek 19 3079 AM Rotterdam woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Kwinkenplein 69 Groningen

Kwinkenplein 69 Groningen Kwinkenplein 69 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat 121-167 Terneuzen Artikel 1. Algemeen. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de eigenaren en bewoners van het appartementsgebouw: Breitnerstraat

Nadere informatie

Johan Rengerssingel 27 Harkstede

Johan Rengerssingel 27 Harkstede Johan Rengerssingel 27 Harkstede Heresingel 3, 9711 EV Groningen T (5) 318 3 9 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Gouwe GN Assen. Koopsom: k.k. Actium. woonoppervlakte 63 m2 2 slaapkamers te koop

Gouwe GN Assen. Koopsom: k.k. Actium. woonoppervlakte 63 m2 2 slaapkamers te koop Gouwe 83 9406 GN Assen woonoppervlakte 63 m2 2 slaapkamers te koop Koopsom: 99.500 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl Kenmerken Locatie Energie Gouwe 83 verwarming: C.V.-ketel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE

Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK WONINGBROCHURE RIJSWIJK Dr H. Colijnlaan 117 Dr H. Colijnlaan 117 RIJSWIJK In een gezellige en groene omgeving gelegen gemoderniseerd 2 kamer (voormalig 3 kamer) appartement

Nadere informatie

Alerdincksingel JA Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 80 m2 3 slaapkamers te koop

Alerdincksingel JA Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 80 m2 3 slaapkamers te koop Alerdincksingel 73 3077 JA Rotterdam woonoppervlakte 80 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 132.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Inleiding De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de huurovereenkomst tussen huurder

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Melkhof KA Delft. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 81 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Melkhof KA Delft. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 81 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Melkhof 2613 KA Delft woonoppervlakte 81 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 228.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-9 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Gorechtkade 79 Groningen

Gorechtkade 79 Groningen Gorechtkade 79 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Vinkenveld 76. 7827 DT Emmen. Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta. woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop

Vinkenveld 76. 7827 DT Emmen. Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta. woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop Vinkenveld 76 7827 DT Emmen woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta verkoop@domesta.nl 0591-57 01 00 www.domesta.nl Kenmerken Locatie Energie Vinkenveld 76 isolatie:

Nadere informatie

Stille Putten 10. 2612 KT Delft. Koopsom: 155.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Stille Putten 10. 2612 KT Delft. Koopsom: 155.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Stille Putten 10 2612 KT Delft woonoppervlakte 99 m 2 4 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 155.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Gordelweg 45-C AD Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 115 m2 4 slaapkamers te koop

Gordelweg 45-C AD Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 115 m2 4 slaapkamers te koop Gordelweg 45-C 3037 AD Rotterdam woonoppervlakte 115 m2 4 slaapkamers te koop Vraagprijs: 290.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Tochtenweg XZ Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 67 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Tochtenweg XZ Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 67 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Tochtenweg 104 3069 XZ Rotterdam woonoppervlakte 67 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 123.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Het Kempke BS Maastricht. Vraagprijs: k.k. Stichting Woonpunt

Het Kempke BS Maastricht. Vraagprijs: k.k. Stichting Woonpunt Het Kempke 20 6223 BS Maastricht woonoppervlakte 53 m 2 1 slaapkamers te koop Vraagprijs: 75.000 k.k. Stichting Woonpunt verkoop@woonpunt.nl 088-050 60 70 www.woonpunt.nl Kenmerken Locatie Het Kempke 20

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement VvE Neerstraat 109 t/m 191 te s-hertogenbosch Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Toegang en orde... 4 3 Geluidshinder... 5 4 Energie... 6 5 Huisdieren... 7 6 Gebruik gemeenschappelijke ruimten... 8 7 Gebruik

Nadere informatie

Opzoek naar een 2-kamer appartement die jou de mogelijkheid biedt om er jouw droomhuis van te maken?

Opzoek naar een 2-kamer appartement die jou de mogelijkheid biedt om er jouw droomhuis van te maken? Opzoek naar een 2-kamer appartement die jou de mogelijkheid biedt om er jouw droomhuis van te maken? Amstelveen, Ds. O.G. Heldringstraat 53 Download nu ook onze nieuwe app Bert van Vulpen Makelaars + Hypotheken

Nadere informatie

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht Dit ruime, lichte, drie kamerappartement van ca. 67

Nadere informatie

TE KOOP. Anna Blamanhof K.K HL Heemskerk

TE KOOP. Anna Blamanhof K.K HL Heemskerk Anna Blamanhof 73 1962 HL Heemskerk TE KOOP 349.000 K.K. Anna Blamanhof 73 1962 HL Heemskerk Inleiding In 2007 werd dit fraaie appartementencomplex opgeleverd. Aan alles is te zien dat de architecten de

Nadere informatie

Penatenhof 56-B BV Maastricht. Vraagprijs: k.k. Stichting Woonpunt

Penatenhof 56-B BV Maastricht. Vraagprijs: k.k. Stichting Woonpunt Penatenhof 56-B 6215 BV Maastricht woonoppervlakte 86 m 2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 135.000 k.k. Stichting Woonpunt verkoop@woonpunt.nl 088-050 60 70 www.woonpunt.nl Kenmerken Locatie Penatenhof

Nadere informatie

Bakkershof 64 WATERINGEN WONINGBROCHURE

Bakkershof 64 WATERINGEN WONINGBROCHURE Bakkershof 64 WATERINGEN WONINGBROCHURE WATERINGEN Bakkershof 64 Bakkershof 64 WATERINGEN Ideaal gelegen, zo te betrekken, 3-kamerappartement met balkon en een berging op de begane grond. Het centrum van

Nadere informatie

Rotterdam Schiedamseweg 142 d Vraagprijs ,- k.k.

Rotterdam Schiedamseweg 142 d Vraagprijs ,- k.k. Rotterdam Schiedamseweg 142 d Vraagprijs 122.000,- k.k. www.vandergiessenenvanherk.nl Schiedamseweg 142 d - Rotterdam Aan de gezellige winkelstraat Schiedamseweg en het historisch Delfshaven bieden wij

Nadere informatie

Herman Gorterstraat AE Venlo. Vraagprijs: k.k. Woonwenz. woonoppervlakte 81 m2 2 slaapkamers te koop

Herman Gorterstraat AE Venlo. Vraagprijs: k.k. Woonwenz. woonoppervlakte 81 m2 2 slaapkamers te koop Herman Gorterstraat 61 5921 AE Venlo woonoppervlakte 81 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 92.000 k.k. Woonwenz vcv@woonwenz.nl 077-389 31 31 www.woonwenz.nl Kenmerken Locatie Energie Herman Gorterstraat

Nadere informatie

Oude Rijksweg 12 Garmerwolde

Oude Rijksweg 12 Garmerwolde Oude Rijksweg 12 Garmerwolde Onder de rook van de stad Groningen gelegen op een schitterende plek aan vis- en vaarwater met een eigen aanlegsteiger en vrij uitzicht over landerijen, goed onderhouden vrijstaand

Nadere informatie

Schoklandsestraat 22-a. 3083 PE Rotterdam. Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Schoklandsestraat 22-a. 3083 PE Rotterdam. Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Schoklandsestraat 22-a 3083 PE Rotterdam woonoppervlakte 45 m 2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Nachtegaalplein 2-B NH Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 55 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Nachtegaalplein 2-B NH Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 55 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Nachtegaalplein 2-B 3082 NH Rotterdam woonoppervlakte 55 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 80.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

STADHOUDERSPLEIN 40 ROTTERDAM

STADHOUDERSPLEIN 40 ROTTERDAM STADHOUDERSPLEIN 40 ROTTERDAM STADHOUDERSPLEIN 40 ROTTERDAM OMSCHRIJVING Een leuk modern TWEE-KAMER appartement met balkon en aparte berging in de onderbouw. Het appartement is gelegen op de 1e woonlaag

Nadere informatie

Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE

Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE Praagsingel 83 DEN HAAG WONINGBROCHURE DEN HAAG Praagsingel 83 Indeling Gezamenlijk entree via afgesloten hek en afgesloten portiek, trap en lift aanwezig. Entree woning, hal met meterkast, inbouwkast

Nadere informatie

Gekroonde Haringpad 56-2E. 3024 PA Rotterdam. Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars

Gekroonde Haringpad 56-2E. 3024 PA Rotterdam. Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars Gekroonde Haringpad 56-2E 3024 PA Rotterdam woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Tijmweg JM Hoogvliet Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 61 m2 1 slaapkamer te koop

Tijmweg JM Hoogvliet Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 61 m2 1 slaapkamer te koop Tijmweg 84 3193 JM Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 61 m2 1 slaapkamer te koop Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Van Brakelplein 37 A, Groningen

Van Brakelplein 37 A, Groningen Van Brakelplein 37 A, Groningen Uiterst sfeervolle en gemoderniseerde bovenwoning met prachtig vrij uitzicht over de vijver. De woning is op 5 fietsminuten gelegen van de Groninger binnenstad, het stadspark

Nadere informatie

Hoveniersstraat 3-C PC Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 56 m2 2 slaapkamers te koop

Hoveniersstraat 3-C PC Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 56 m2 2 slaapkamers te koop Hoveniersstraat 3-C 3031 PC Rotterdam woonoppervlakte 56 m2 2 slaapkamers te koop Koopsom: 199.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Vredewoldlaan 58 Groningen

Vredewoldlaan 58 Groningen Vredewoldlaan 58 Groningen Op een schitterende locatie aan het water en in de moderne woonwijk De Buitenhof gelegen, vrijstaand woonhuis met een inpandige garage en een leuke zonnige tuin met aanleg-/vissteiger

Nadere informatie

Scholtisstraat GG Velden. Vraagprijs: k.k. Woonwenz. woonoppervlakte 76 m 2 1 slaapkamer te koop

Scholtisstraat GG Velden. Vraagprijs: k.k. Woonwenz. woonoppervlakte 76 m 2 1 slaapkamer te koop Scholtisstraat 46 5941 GG Velden woonoppervlakte 76 m 2 1 slaapkamer te koop Vraagprijs: 135.000 k.k. Woonwenz vcv@woonwenz.nl 077-389 31 31 www.woonwenz.nl Kenmerken Locatie Scholtisstraat 46 5941 GG

Nadere informatie

Mathenesserdijk 89-A. 3027 BE Rotterdam. Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop

Mathenesserdijk 89-A. 3027 BE Rotterdam. Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop Mathenesserdijk 89-A 3027 BE Rotterdam woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Julianaplein 110 Den Helder Kennemerstraatweg 181, 1814 GH Alkmaar Tel:

Julianaplein 110 Den Helder Kennemerstraatweg 181, 1814 GH Alkmaar Tel: Julianaplein 110 Den Helder Adres Julianaplein 110 1781 HE Den Helder Aanvaarding In overleg. Vraagprijs 111.000,- kosten koper. Omschrijving Op de 4e verdieping gelegen 3-kamer appartement met uitzicht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw WZC De Churchilllaan

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw WZC De Churchilllaan HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw WZC De Churchilllaan HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw WZC De Churchilllaan ADRES: kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie D, perceelnummer

Nadere informatie

Van Maanenstraat 11-C CW Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers te koop

Van Maanenstraat 11-C CW Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers te koop Van Maanenstraat 11-3038 W Rotterdam woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 112.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Dorpsweg 155-C. Koopsom: 78.000 k.k. 3082 LJ Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Dorpsweg 155-C. Koopsom: 78.000 k.k. 3082 LJ Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Dorpsweg 155-C 308 LJ Rotterdam woonoppervlakte 57 m 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 78.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-80 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Loods Holland 32. 3024 WC Rotterdam. Koopsom: 166.600 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 90 m2 1 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop

Loods Holland 32. 3024 WC Rotterdam. Koopsom: 166.600 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 90 m2 1 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Loods Holland 32 3024 WC Rotterdam woonoppervlakte 90 m2 1 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 166.600 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Wilgenlaan HG Duiven. Vraagprijs: k.k. Vivare. woonoppervlakte 95 m2 2 slaapkamers te koop

Wilgenlaan HG Duiven. Vraagprijs: k.k. Vivare. woonoppervlakte 95 m2 2 slaapkamers te koop Wilgenlaan 85 6921 HG Duiven woonoppervlakte 95 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 177.500 k.k. Vivare koop@vivare.nl 088-054 13 27 www.vivare.nl Kenmerken Locatie Energie Wilgenlaan 85 isolatie: dakisolatie

Nadere informatie

Rivierenhof 42 Groningen

Rivierenhof 42 Groningen Rivierenhof 42 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Kiplingstraat 71 3076 TB Rotterdam woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Bennekom Edeseweg 92 1

Bennekom Edeseweg 92 1 Een sfeervol en karakteristiek 4-KAMERAPPARTEMENT met inpandige berging en een eigen parkeerplaats. Het appartement ziet er verzorgd uit met een mooie badkamer, toilet en een uitgebreide keuken. Zonnige

Nadere informatie

Te Koop Wenckebachplantsoen TB Nieuwegein

Te Koop Wenckebachplantsoen TB Nieuwegein Te Koop Wenckebachplantsoen 77 3431 TB Nieuwegein Aspekt ERA Makelaars Beverweide 2 3437 TJ Nieuwegein Tel. 030-6003940 E-mail: info@aspektmakelaars.nl Wenckebachplantsoen 77 te 3431 TB Nieuwegein Vraagprijs

Nadere informatie

Zweedsestraat 169-B TV Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 52 m2 1 slaapkamer te koop

Zweedsestraat 169-B TV Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 52 m2 1 slaapkamer te koop Zweedsestraat 169-B 3028 TV Rotterdam woonoppervlakte 52 m2 1 slaapkamer te koop Vraagprijs: 129.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Raafstraat 70 Alphen aan den Rijn

Raafstraat 70 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Julianastraat 133 2405 CG Alphen aan den Rijn telefoon: 0172-43 45 61 Email: info@koppesmakelaardij.nl Hazerswoude-Rijndijk Da Costasingel 3 2394 BG Hazerswoude-Rijndijk telefoon: 071-341

Nadere informatie

Avondsterlaan 66 Groningen

Avondsterlaan 66 Groningen Avondsterlaan 66 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Bennekom Mariënhoven 70

Bennekom Mariënhoven 70 Een sfeervol, licht, zonnig en gezellig HOEKAPPARTEMENT (type maisonnette) met een mooie woonkamer, keuken, badkamer, 2 slaapkamers, een extra raam in de zuidgevel, heerlijk balkon op het westen en een

Nadere informatie

Van Bijnkershoeklaan XH UTRECHT

Van Bijnkershoeklaan XH UTRECHT Voormalig 4-kamer appartement op de bovenste woonlaag met berging op de begane grond. In "Transwijk" nabij de uitvalswegen, tram en het park Transwijk gelegen voormalig vierkamer appartement van ca. 68

Nadere informatie

Heysekade 2-R. 3089 TE Rotterdam. Vraagprijs: 165.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 99 m2 2 slaapkamers te koop

Heysekade 2-R. 3089 TE Rotterdam. Vraagprijs: 165.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 99 m2 2 slaapkamers te koop Heysekade 2-R 3089 TE Rotterdam woonoppervlakte 99 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 165.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m²

Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m² Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m² Pagina 1 van 10 Algemene informatie Te koop Dekkershoek 21 te Den Haag Algemeen Op het bedrijventerrein

Nadere informatie

Wageningen Van der Waalsstraat 18 I

Wageningen Van der Waalsstraat 18 I Een aantrekkelijk, gezellig en zonnig appartement met berging. Het appartement heeft een ruime en lichte woonkamer, een heerlijke woonkeuken, balkon, 2 mooie slaapkamers, een ruime badkamer en veel vaste

Nadere informatie

Vletstraat 21-B ZH Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 80 m2 2 slaapkamers te koop

Vletstraat 21-B ZH Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 80 m2 2 slaapkamers te koop Vletstraat 1-B 3036 ZH Rotterdam woonoppervlakte 80 m slaapkamers te koop Vraagprijs: 50.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie Energie

Nadere informatie

Te Koop. Walnootgaarde JC Nieuwegein. Aspekt ERA Makelaars Beverweide TJ Nieuwegein Tel

Te Koop. Walnootgaarde JC Nieuwegein. Aspekt ERA Makelaars Beverweide TJ Nieuwegein Tel Te Koop Walnootgaarde 28 3436 JC Nieuwegein Aspekt ERA Makelaars Beverweide 2 3437 TJ Nieuwegein Tel. 030-6003940 E-mail: info@aspektmakelaars.nl Walnootgaarde 28 te 3436 JB Nieuwegein Vraagprijs Kadastrale

Nadere informatie

Woningbrochure. Succes in Wonen VRAAGPRIJS ,- KOSTEN KOPER. Karel Doormanlaan JH Zoetermeer

Woningbrochure. Succes in Wonen VRAAGPRIJS ,- KOSTEN KOPER. Karel Doormanlaan JH Zoetermeer Woningbrochure Karel Doormanlaan 249 10 2712 JH Zoetermeer VRAAGPRIJS 139.000,- KOSTEN KOPER Succes in Wonen Omschrijving KAREL DOORMANLAAN 249 10 - ZOETERMEER Aan de rand van het dorp gelegen royaal 3

Nadere informatie

Schoklandsestraat 19-b. 3083 PB Rotterdam. Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Schoklandsestraat 19-b. 3083 PB Rotterdam. Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Schoklandsestraat 19-b 3083 PB Rotterdam woonoppervlakte 45 m 2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Ruim en licht 4-kamer appartement op een centrale locatie in Amstelveen!

Ruim en licht 4-kamer appartement op een centrale locatie in Amstelveen! Ruim en licht 4-kamer appartement op een centrale locatie in Amstelveen! Amstelveen, William Boothlaan 42 Download nu ook onze nieuwe app Bert van Vulpen Makelaars + Hypotheken en blijf op de hoogte van

Nadere informatie

Harkstede, Hoofdweg 203

Harkstede, Hoofdweg 203 Harkstede, Hoofdweg 203 Charmant en karakteristiek vrijstaand woonhuis met een royale vrijstaande garage. De woning is landelijk gelegen aan de rand van Meerstad met een riant uitzicht over weideland richting

Nadere informatie

Zinkwerf 21-23 te Den Haag

Zinkwerf 21-23 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Zinkwerf 21-23 te Den Haag Te koop bedrijfs- en kantoorruimte van ca. 840 m² Pagina 1 van 12 Algemene informatie Te koop Zinkwerf 21-23 te Den Haag Algemeen Op het bedrijventerrein

Nadere informatie

KATWIJK ZH Schouthof 87. Vraagprijs 159.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

KATWIJK ZH Schouthof 87. Vraagprijs 159.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Schouthof 87 Vraagprijs

Nadere informatie

Gerststraat CJ Zuidwolde. Koopsom: k.k. Actium. woonoppervlakte 96 m2 perceeloppervlakte 159 m2 4 slaapkamers te koop

Gerststraat CJ Zuidwolde. Koopsom: k.k. Actium. woonoppervlakte 96 m2 perceeloppervlakte 159 m2 4 slaapkamers te koop Gerststraat 6 7921 CJ Zuidwolde woonoppervlakte 96 m2 perceeloppervlakte 159 m2 4 slaapkamers te koop Koopsom: 150.000 k.k. Actium verkoop@actiumwonen.nl 0900-06 04 www.actiumwonen.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Lijtweg 408 OEGSTGEEST. Vraagprijs: ,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Lijtweg 408 OEGSTGEEST. Vraagprijs: ,- k.k. Aanvaarding: in overleg Lijtweg 408 OEGSTGEEST Vraagprijs: 185.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Geversstraat 63, 2341 GC Oegstgeest Telefoon: 071-5191919, Telefax: 071-5191929 E-mail: makelaar@eigen-haard.nl, Internet: www.eigen-haard.nl

Nadere informatie

Jacob van Campenlaan 68 LEIDEN. Vraagprijs: ,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Jacob van Campenlaan 68 LEIDEN. Vraagprijs: ,- k.k. Aanvaarding: in overleg Jacob van Campenlaan 68 LEIDEN Vraagprijs: 215.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Geversstraat 63, 2341 GC Oegstgeest Telefoon: 0715191919, Telefax: 0715191929 E-mail: makelaar@eigen-haard.nl, Internet:

Nadere informatie

F.D. Rooseveltstraat 20 Groningen. Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl

F.D. Rooseveltstraat 20 Groningen. Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl F.D. Rooseveltstraat 20 Groningen Heresingel 30, 9711 EV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Gekroonde Haringpad 80-BN PA Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars

Gekroonde Haringpad 80-BN PA Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars Gekroonde Haringpad 80-BN 3024 PA Rotterdam woonoppervlakte 54 m2 1 slaapkamer koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 80.750 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Tivolistraat TILBURG

Tivolistraat TILBURG Tivolistraat 62 28 TILBURG Vraagprijs 350.000,00 kosten koper Op de tweede verdieping gelegen royaal en goed onderhouden 3-kamer appartement met op het westen gelegen royaal balkon, alsmede een parkeerplaats

Nadere informatie

Tidemanstraat SM Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 91 m2 2 slaapkamers te koop

Tidemanstraat SM Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 91 m2 2 slaapkamers te koop Tidemanstraat 110 3022 SM Rotterdam woonoppervlakte 91 m2 2 slaapkamers te koop Koopsom: 235.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Bennekom Oost-Breukelderweg 86

Bennekom Oost-Breukelderweg 86 Bennekom Oost-Breukelderweg 86 2-KAMER APPARTEMENT met berging in De Barones Het appartement is gelegen op de 5 e verdieping, er is een lift aanwezig Balkon op het zuiden met een prachtig uitzicht Nabij

Nadere informatie

Molenstraat XD Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 72 m2 3 slaapkamers te koop

Molenstraat XD Rotterdam. Koopsom: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 72 m2 3 slaapkamers te koop Molenstraat 46 3052 XD Rotterdam woonoppervlakte 72 m2 3 slaapkamers te koop Koopsom: 119.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie Energie

Nadere informatie