Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:"

Transcriptie

1 Handleiding CORFU

2 Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het berekenen van de eigen bijdrage die de klant in een periode moet betalen hebben wij de zorguren nodig die de cliënt van de zorgaanbieder heeft ontvangen De naam CORFU staat voor CAK Online Registratie Functionaliteit. Met het gebruik van CORFU is het mogelijk om snel en eenvoudig geleverde zorguren te leveren binnen de applicatie. Deze gegevens worden in het bronsysteem van het CAK geladen. Binnen deze database worden de persoonsgegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP) gecontroleerd en worden de inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. Hierna kan er een eigen bijdrage berekend worden en volgt de facturatie. Om cliëntgegevens en zorguren bij het CAK aan te leveren, moet de zorgaanbieder in het bezit zijn van een Algemene Gegevens Beheer code (AGB- code) of een Wmo Zorg Aanbieder code (WZA- code). Dit unieke nummer voor elke zorgaanbieder wordt door het Vektis uitgegeven. Vragen? Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en voorzien u graag van informatie. Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Telefoonnummer: Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. Vragen over individuele klanten Met al uw vragen over een individuele klant kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center: Telefoonnummer: Internet: Het Klant Contact Center is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur. Handleiding CORFU pagina 2 van 15 Handleiding CORFU.docx

3 Inhoud Inleiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Het Extranet Inloggen De startpagina 5 2 CORFU Inlogscherm Client toevoegen BSN Ingangsdatum Cliënt(en) zoeken AGB- code selecteren Zorgregels toevoegen Clientgegevens Opvoeren zorguren Uitval 15 Handleiding CORFU pagina 3 van 15 Handleiding CORFU.docx

4 1 Het Extranet CORFU kunt u benaderen via het Extranet. Toegang tot het Extranet kunt u regelen via het Aanvraagformulier Extranet voor Zorgaanbieders. Dit formulier is terug te vinden op onze website, onder het kopje Handleidingen en Formulieren of middels de volgende link: U ontvangt van ons binnen vijf werkdagen de inloggegevens voor het Extranet. 1.1 Inloggen Via de link gaat u direct naar het inlogscherm van het Extranet. Wij ondersteunen het gebruik van Internet Explorer en Mozilla Firefox. Alle andere browsers worden niet ondersteund. Wanneer u voor het eerst gebruik maakt van het Extranet, moet u eerst de beveiligingscertificaten installeren voor u gebruik kunt maken van de applicatie. Zodra u bent ingelogd, klikt u op de knop Certificaat ophalen aan de linkerkant van uw scherm. Op deze pagina vindt u verschillende documenten voor het installeren van uw persoonlijke certificaat. Maakt u gebruik van Internet Explorer? Dan is het noodzakelijk dat u eerst het Root- en ketencertificaat installeert. Gebruikt u een andere browser of heeft u het Root- en ketencertificaat al geïnstalleerd? Dan kunt u direct doorgaan naar de Handleiding installeren certificaat om uw persoonlijke beveiligingscertificaat te installeren. Tijdens de installatie heeft u de uitrolcode nodig. Deze kunt u bij de Servicedesk Dataverkeer opvragen. Handleiding CORFU pagina 4 van 15 Handleiding CORFU.docx

5 De handleidingen voor het installeren van de certificaten kunt u vinden onder het kopje HOME, onderaan de linkerkant: 1.2 De startpagina Na het aanmelden komt u op de startpagina. Aan de linkerzijde van dit scherm staat onder Uw applicaties een aantal opties. In dit menu kiest u voor de applicatie CORFU. Handleiding CORFU pagina 5 van 15 Handleiding CORFU.docx

6 Klik vervolgens op de link achter Ga naar applicatie. Een nieuw venster opent en u kunt het certificaat bevestigen. Selecteer het certificaat en druk op de knop OK om naar de applicatie te gaan.. Handleiding CORFU pagina 6 van 15 Handleiding CORFU.docx

7 2 CORFU 2.1 Inlogscherm Zodra u bent ingelogd komt u in onderstaande scherm. Onderaan de pagina klikt u op Ga verder. Wanneer u op Ga verder heeft geklikt komt u in onderstaand scherm terecht. Handleiding CORFU pagina 7 van 15 Handleiding CORFU.docx

8 2.2 Client toevoegen Wanneer een cliënt zorg ontvangt die bijdrageplichtige is, dan dienen de persoonsgegevens bij het CAK aangeleverd te worden. Op basis van deze persoonsgegevens in combinatie met de inkomensgegevens en zorggegevens heeft het CAK voldoende informatie om een eigen bijdrage vast te stellen en/of op te leggen. In het scherm Cliënt toevoegen kunnen deze persoonsgegevens aangeleverd worden. Let op: wanneer u een cliënt heeft toegevoegd zijn de gegevens na 24 uur zichtbaar in de applicatie. Dit vanwege synchronisatie met het CAK-systeem. Handleiding CORFU pagina 8 van 15 Handleiding CORFU.docx

9 Naam veld/button Soort Omschrijving AGB- code Raadpleegveld Hier kan de zescijferige AGB/WZA- code van de instelling ingevuld worden. De AGB/WZA- code van de invoerende instelling is al voorgevuld. Naam instelling Presentatieveld De naam van de instelling behorende bij de bovenstaande AGB/WZA- code wordt hier automatisch ingevuld uit het bronsysteem van het CAK. Continueren invoer Checkbox Wanneer de checkbox wordt aangevinkt, kan het toevoegen van cliënten worden gecontinueerd. Het scherm Zoeken Cliënt wordt dan niet meer getoond, als op de button Toevoegen wordt geklikt Opvragen inkomen Checkbox Deze checkbox wordt automatisch aangevinkt. Dit met de reden dat het opvragen van het inkomen bij de belastingdienst verplicht is. Intramurale zorg Checkbox Deze aanvinken als intramurale zorg wordt geleverd binnen de leefeenheid. Cliëntnummer Invoerveld Vul hier het unieke cliëntnummer in. BSN Invoerveld Vul hier het BSN van de cliënt in. Voorletters Invoerveld Vul hier de voorletters in, maximaal 5 karakters. Punten tussen de voorletters worden meegenomen in de telling voor het maximaal aantal karakters. Achternaam Invoerveld Vul hier de achternaam van de cliënt in, maximaal 25 karakters lang. Voorvoegsels Invoerveld Vul hier het voorvoegsel van de achternaam in, indien van toepassing. Geboortedatum Invoerveld Vul hier de geboortedatum in van de cliënt, DDMMYYYY. Postcode Invoerveld Vul hier de postcode in van de cliënt, 0000XX. Huisnummer Invoerveld Vul hier het huisnummer in van de cliënt, maximaal 5 cijfers. Huisnummer Toev. Invoerveld Vul hier een huisnummer toevoeging in, indien deze van toepassing is, maximaal 5 karakters. Ingangsdatum Invoerveld Vul hier de datum in wanneer de cliënt voor het eerst zorg heeft ontvangen, DDMMYYYY. Einddatum Presentatieveld De einddatum wordt ingevuld vanuit de database van het CAK. Toevoegen Button Klik op deze button om de ingevulde gegevens in het bronsysteem van het CAK te vullen. Wissen Button Klik op deze button om de gegevens die op het scherm worden getoond, maar nog niet zijn opgeslagen, te wissen. 2.3 BSN Het vullen van het veld BSN is verplicht voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Het BSN moet aan de 11- proef voldoen. 2.4 Ingangsdatum De ingevulde datum moet liggen tussen en heden (is de datum waarop de klant voor het eerst zorg heeft ontvangen). Tip: vul altijd de maandag vòòr de daadwerkelijke ingangsdatum als startdatum. Dit in verband met het registreren van zorg per week. Handleiding CORFU pagina 9 van 15 Handleiding CORFU.docx

10 2.5 Cliënt(en) zoeken Het scherm Cliënt zoeken biedt de mogelijkheid om met een set gegevens een specifieke cliënt te zoeken in de CORFU applicatie. Hierna kunt u zorguren toevoegen bij de cliënt. Het scherm heeft verschillende zoekfuncties. Deze zoekfuncties zijn niet te combineren. Wel is het mogelijk om de zoek functies af te wisselen, wanneer het door u gewenste resultaat niet is bereikt. Naam veld/button Soort Omschrijving AGB- code Invoerveld Vul hier de AGB/WZA- code van de zorgaanbieder in waar de cliënt zorg geniet Cliëntnummer Invoerveld Vul hier het unieke cliëntnummer in. BSN Invoerveld Vul hier het BSN in van de cliënt. Achternaam Invoerveld Vul hier de achternaam in van de cliënt. Geboortedatum Invoerveld Vul hier de geboortedatum in van de cliënt. Postcode Invoerveld Vul hier de postcode in van de cliënt. Huisnummer Invoerveld Vul hier het huisnummer in van de cliënt. Cliënten met einde zorg tonen Checkbox Wanneer de checkbox wordt aangevinkt, worden ook alle cliënten met een datum einde zorg getoond in de zoekopdracht Cliënten met overlijdensdatum tonen Checkbox Wanneer de checkbox wordt aangevinkt, worden ook alle cliënten getoond met een overlijdensdatum. Handleiding CORFU pagina 10 van 15 Handleiding CORFU.docx

11 2.6 AGB- code selecteren Deze functionaliteit AGB-code selecteren is alleen voorbehouden aan stichtingen/ instellingen die voor meerdere instellingen de cliënten en zorguren invoeren. Wanneer een organisatie zich aanmeldt om met de applicatie CORFU de zorguren bij het CAK aan te leveren, bestaat er de mogelijkheid om voor meerdere AGB/ WZA- codes gegevens in te voeren. Het selecteren van een andere instelling gebeurt met de buttons Kies andere en het scherm AGB code selecteren. Invoer onder de juiste AGB/WZA code is van belang, daar het CAK de ingevoerde gegevens als gerealiseerde zorg aan het desbetreffende zorgkantoor rapporteert. Meerdere zoekresultaten Er worden maximaal 10 zoekresultaten getoond. Ook wordt vermeld hoeveel resultaten er in totaal zijn gevonden. Wanneer er meer dan 10 zoekresultaten zijn, kunnen die onder de zoekresultaten opgevraagd worden. De zoekresultaten zijn gesorteerd op achternaam. Indien dezelfde persoon meerdere keren wordt getoond, is deze persoon bekend bij meerdere AGB/ WZA- codes of heeft de persoon meerdere cliëntnummers bij één AGB/ WZA- code. Selecteer de correcte AGB/ WZA- code of cliëntnummer om verder te gaan. Door op de achternaam van een cliënt te klikken, wordt het scherm Opvoeren zorguren geopend. Er worden alleen cliënten getoond die onder de ingelogde instelling zijn ingeschreven. Zorgregels toevoegen 2.7 Binnen de applicatie CORFU zijn drie verschillende manieren om zorguren aan te leveren. In dit hoofdstuk worden deze manieren toegelicht. Deze zorguren zijn de input voor de facturatie van de eigen bijdrage. De facturatie van de zorguren wordt per periode van 4 weken uitgevoerd, een jaar heeft 13 perioden. De verdeling van deze perioden staat in de periodekalender en lopen niet gelijk aan de kalendermaanden. De zorgregels die worden aangeleverd hebben verschillende statussen vanaf het moment van het opvoeren tot de facturatie. In onderstaande tabel staan deze statussen en worden ze kort toegelicht. Status symbolen Vastgelegd bij het CAK De gegevens staan klaar om doorgestuurd te worden naar het bronsysteem van het CAK Te controleren bij het CAK De gegevens worden eerst door het CAK gecontroleerd voordat deze worden geaccepteerd Geaccepteerd bij het CAK De cliëntgegevens en zorguren zijn opgenomen in het proces, waaruit de facturatie volgt Geweigerd bij het CAK De zorguren zijn geweigerd, de zorguren moeten opnieuw aangeleverd of verwijderd worden Correctie De eerder aangeleverde uren worden gecorrigeerd Handleiding CORFU pagina 11 van 15 Handleiding CORFU.docx

12 2.8 Clientgegevens In onderstaande tabel worden de cliëntgegevens getoond die via voorgaande schermen zijn aangeleverd en zoals deze zijn vastgelegd in het bronsysteem van het CAK. De velden in deze tabel worden automatisch gevuld en kunnen alleen met de button Bewerk gewijzigd worden wanneer deze gegevens een specifieke status hebben. Naam veld/button Soort Omschrijving AGB- code Presentatieveld Hier wordt de AGB / WZA- code getoond van de cliënt Naam instelling Presentatieveld Hier wordt automatisch de naam van de instelling getoond die is gekoppeld aan de AGB/ WZA- code Cliëntnummer Presentatieveld Hier wordt het cliëntnummer getoond Cliënt status Presentatieveld Hier wordt de status van de cliënt gegevens getoond BSN Presentatieveld Hier wordt het BSN van de cliënt getoond Geslacht Presentatieveld Hier wordt het geslacht van de cliënt getoond Achternaam Presentatieveld Hier wordt de achternaam van de cliënt getoond Voorvoegsel Presentatieveld Hier kan een voorvoegsel worden getoond, wanneer deze niet aanwezig is, wordt het veld leeg gelaten Geboortedatum Presentatieveld Hier wordt de geboortedatum van de cliënt getoond Voorletters Presentatieveld Hier worden de voorletter(s) getoond van de cliënt Cliëntdetails Button Wanneer op deze button wordt geklikt worden er meer details van de cliënt getoond Ingangsdatum Presentatieveld Hier wordt de ingangsdatum van de zorg getoond Einddatum Presentatieveld Hier wordt een eventuele einddatum van de zorg getoond, wanneer deze niet aanwezig is, wordt het veld leeg gelaten Overlijdensdatum Presentatieveld Hier wordt een eventuele overlijdensdatum van de cliënt getoond, wanneer deze niet aanwezig is, wordt het veld leeg gelaten Kopieer Button Wanneer op deze button wordt geklikt, kunnen de persoonsgegevens zoals deze in het veld staan gekopieerd worden naar een andere AGB/ WZA- code Bewerk Button Wanneer op deze button wordt geklikt, kunnen de persoonsgegevens worden gewijzigd als deze de status hebben of Handleiding CORFU pagina 12 van 15 Handleiding CORFU.docx

13 2.9 Opvoeren zorguren In dit scherm is het mogelijk om het totaal aantal uren en minuten zorg per week per productcode in te voeren. Het aantal uren is dus een totaal van de week per productcode. Let op: als niet kan worden vastgesteld hoeveel uur zorg er is geleverd, bijvoorbeeld bij een dagactiviteit, wordt de geleverde zorg per dagdeel aangeleverd als één uur zorg. Een dagdeel bestaat maximaal uit 4 uren. Opgevoerde regels opzoeken De volgende velden zijn verplicht of optioneel bij het zoeken naar een opgevoerde regel. Verplicht: Optioneel: jaar en week datum en productcode Verwijderen of wijzigen van zorg Hieronder staan de verschillende acties die uitgevoerd moeten worden, om zorg te kunnen verwijderen of wijzigen in het scherm Opvoeren zorguren. Handleiding CORFU pagina 13 van 15 Handleiding CORFU.docx

14 Naam veld/button Soort Omschrijving Jaar Invoerveld Formaat YYYY Het jaar moet groter of gelijk zijn aan de ingangsdatum van de persoonsgegevens Week Invoerveld Formaat WW De combinatie jaar/week moet groter of gelijk zijn aan de ingangsdatum van de persoonsgegevens Uur Invoerveld Maximaal 24 uur per dag, 168 uur per week per productcode Min Invoerveld De uren en minuten opgeteld is maximaal 24 uur per dag per productcode Prod Invoerveld Een geldige, actuele productcode Een productcode mag (per week) maximaal één keer via dit scherm opgevoerd worden. In de conversietabel van het CAK kunt u de productcodes terugvinden. Het CAK accepteert alleen de productcodes zoals deze staan vermeld in de conversietabel van het betreffende zorgjaar. De conversietabel kunt u op de website van het CAK downloaden via de volgende link: downloads. Toevoegen Button Wanneer er op deze button wordt geklikt, wordt de opvoer getoond. Dit kan enkele seconden duren, als er veel opvoer is Zoek regels Button Wanneer er op deze button wordt geklikt, kan een opgevoerde regel worden opgezocht Invoerdatum Presentatieveld Hier wordt de datum getoond waarop de gegevens zijn ingevoerd of gecorrigeerd Factuurdatum Presentatieveld Hier wordt de datum getoond waarop de zorguren gefactureerd zijn. Wanneer de zorguren gecorrigeerd worden, wordt deze datum ook aangepast Verwijderen Button De zorg is beëindigd of dient beëindigd te worden Wijzigen Button Het aantal uren en of minuten van de geplande zorg dient gewijzigd te worden Handleiding CORFU pagina 14 van 15 Handleiding CORFU.docx

15 Verwijderen zorg Stap 1 Vink de checkbox aan achter de betreffende zorgregel Stap 2 Klik op de button Verwijderen Let op! Elke regel waarvan de checkbox is aan gevinkt wordt definitief verwijderd na het klikken op de button Stap 1 Opvoeren nieuwe zorgregel, identiek aan de zorgregel die gewijzigd dient te worden Stap 2 Melding: Wilt u de regel daadwerkelijk corrigeren? Klik JA Stap 3 De betreffende regel kan nu gewijzigd worden Stap 4 Regel heeft nu status Wijzigen zorg Stap 1 Wijzig de velden uren en/of minuten van de betreffende regel Stap 2 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bevestig de wijziging door te klikken op de button Wijzigen Opvoeren nieuwe zorgregel, identiek aan de zorgregel die gewijzigd dient te worden Melding: Wilt u de regel daadwerkelijk corrigeren? Klik JA De betreffende regel kan nu gewijzigd worden De regel heeft nu status 2.10 Uitval Indien de persoonsgegevens van cliënten en/of zorg niet verwerkt kunnen worden binnen het bronsysteem van het CAK, wordt dit na één dag getoond in CORFU. De gegevens kunnen gewijzigd worden, door vervolgens deze opnieuw in het systeem te zetten. Ook de correcties kunnen via CORFU doorgevoerd worden. De applicatie CORFU vangt zelf ook uitval op, door een foutmelding te geven bij de invoer. De ingevoerde gegevens kunnen niet aangeleverd worden omdat deze niet voldoen aan vooraf gestelde regels. Handleiding CORFU pagina 15 van 15 Handleiding CORFU.docx

Handleiding Corfu. Voor: zorgaanbieders Datum: 2017 Versie: 1.0.

Handleiding Corfu. Voor: zorgaanbieders Datum: 2017 Versie: 1.0. Handleiding Corfu Voor: zorgaanbieders Datum: 2017 Versie: 1.0 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 20 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Extranet 4 1.1. Inloggen 4 1.2. De startpagina 5 2. Corfu 7 2.1. Inlogscherm 7

Nadere informatie

Let op: Wanneer in de applicatie en in deze handleiding wordt gesproken over uur/uren, wordt hiermee de gekozen eenheid bedoeld.

Let op: Wanneer in de applicatie en in deze handleiding wordt gesproken over uur/uren, wordt hiermee de gekozen eenheid bedoeld. Handleiding CORFU Inleiding Met het gebruik van CORFU is het mogelijk om snel en eenvoudig geleverde zorguren handmatig op te voeren binnen de applicatie. Deze gegevens worden in het bronsysteem van het

Nadere informatie

CORFU Standaard. CAK Online Registratie Functionaliteit

CORFU Standaard. CAK Online Registratie Functionaliteit CORFU Standaard CAK Online Registratie Functionaliteit Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Handleiding. Ouderbijdrage Jeugdwet applicatie

Handleiding. Ouderbijdrage Jeugdwet applicatie Handleiding Ouderbijdrage Jeugdwet applicatie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het Extranet 4 3 Zoeken bijdrageplichtige 7 4 Invoeren bijdrageplichtige & jeugdige 8 5 Wijzigen gegevens bijdrageplichtige 10

Nadere informatie

Handleiding. H&V applicatie

Handleiding. H&V applicatie Handleiding H&V applicatie 1. Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding Hulpmiddelen & Voorzieningen applicatie (HenV)

Handleiding Hulpmiddelen & Voorzieningen applicatie (HenV) Handleiding Hulpmiddelen & Voorzieningen applicatie (HenV) Voor: Ketenpartners Datum: 11/09/2017 Versie: 1.1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 19 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Mijn CAK Zakelijk 4 2.1. Inloggen

Nadere informatie

Handleiding. Applicatie ouderbijdrage Jeugdwet

Handleiding. Applicatie ouderbijdrage Jeugdwet Handleiding Applicatie ouderbijdrage Jeugdwet Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het Extranet 3 2.1 Inloggen 4 3 De schermen 7 3.1 Welkomstpagina 7 3.2 Het zoekscherm 7 3.3 Het invoerscherm 8 3.3.1 Gemeente

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Handleiding. Ketenportaal: Corfu

Handleiding. Ketenportaal: Corfu Handleiding Ketenportaal: Corfu pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Startpagina 5 1.1 Navigatieknoppen startpagina 5 2 Mijn dossier 6 2.1 Navigatieknoppen Mijn dossier 6 2.2 Mijn gegevens 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Zorgregelbestanden Handleiding

Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Handleiding Voor: Gemeenten Datum: 31/01/2017 Versie: 1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Het CAK stelt periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand

Nadere informatie

Handleiding H&V applicatie

Handleiding H&V applicatie Handleiding H&V applicatie 1. Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Handleiding. Ketenportaal

Handleiding. Ketenportaal Handleiding Ketenportaal Inleiding Op ons ketenportaal kunt u bestanden uploaden en rapportages ophalen. In deze handleiding leggen wij de verschillende functionaliteiten van het ketenportaal stap voor

Nadere informatie

Handleiding Eigen Bijdrage Parameter & Uurtarieven Applicatie (incl. Minimabeleid)

Handleiding Eigen Bijdrage Parameter & Uurtarieven Applicatie (incl. Minimabeleid) Handleiding Eigen Bijdrage Parameter & Uurtarieven Applicatie (incl. Minimabeleid) Inleiding Via de applicatie Eigen Bijdrage Parameters & Uurtarieven heeft u de mogelijkheid om de volgende gegevens in

Nadere informatie

Installatiehandleiding CORFU. Cak Online Registratie FUnctionaliteit

Installatiehandleiding CORFU. Cak Online Registratie FUnctionaliteit Installatiehandleiding CORFU Cak Online Registratie FUnctionaliteit Inhoudsopgave 1 Precondities...2 2 Wachtwoordpolicy CAK...2 3 Het installeren...3 3.1 Aandachtspunten...4 3.2 Techniek...5 pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Installatie Certificaat Extranet

Handleiding Installatie Certificaat Extranet Handleiding Installatie Certificaat Extranet Inhoudsopgave 1 Precondities 2 2 Servicedesk Extranet 2 3 Wachtwoordpolicy CAK 2 4 Het Installeren 3 5 Aandachtspunten 4 6 Techniek 5 Classificatie: openbaar

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD

BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD Naam afdeling of projectteam: Relatiebeheer Datum laatste wijziging: December 2010 Initialen laatste auteur: Versie: 1.0 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen...3 2 Bestandsopmaak...3

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding THI. Versie Datum aanpassing Naam 1.0 Maart 2017 S. Klijzing

Handleiding THI. Versie Datum aanpassing Naam 1.0 Maart 2017 S. Klijzing Handleiding THI Versie Datum aanpassing Naam 1.0 Maart 2017 S. Klijzing Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1 Username en wachtwoord NCDR en ZorgTTP... 4 2.2 Token...

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GPK-applicatie

Gebruikershandleiding GPK-applicatie Gebruikershandleiding GPK-applicatie Versie: 3 B 1623e Datum: 28-3-2019 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3 OPSTARTEN EN AFSLUITEN... 4 3.1 Opstarten...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding gebruik QuestManager QRNS

Handleiding gebruik QuestManager QRNS Handleiding gebruik QuestManager QRNS 1. Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 30-01-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.2 1. Inleiding De module Gegevens wordt gebruikt voor

Nadere informatie

CAK extranet. Problemen en oplossingen

CAK extranet. Problemen en oplossingen CAK extranet Problemen en oplossingen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Problemen en oplossingen 3 2.1 Problemen bij inloggen op keten.hetcak.nl 3 2.1.1 Login failed, please try again 3 2.1.2 Bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding Installeren beveiligingscertificaat (Internet Explorer)

Handleiding Installeren beveiligingscertificaat (Internet Explorer) Handleiding Installeren beveiligingscertificaat (Internet Explorer) Voor: Ketenpartners Datum: 31/01/2017 Versie: 1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 8 Inleiding Voordat u gegevens aan kunt leveren via Mijn CAK

Nadere informatie

Handleiding installeren beveiligingscertificaat (Internet Explorer)

Handleiding installeren beveiligingscertificaat (Internet Explorer) Handleiding installeren beveiligingscertificaat (Internet Explorer) Bij gebruik van Internet Explorer moeten er 3 certificaten geïnstalleerd worden, in de volgende volgorde: Root certificaat Keten certificaat

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Zorgaanbieder Standaard

Zorgaanbieder Standaard Zorgaanbieder Standaard ZA-Standaard Naam afdeling of projectteam: Afdeling Dataverkeer Ketenpartners Datum: -2012 Naam auteur: Camille Versteegh Versie: Versie 7 Inleiding In deze handleidingen leggen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Gegevensuitwisseling via de Portal Inburgering voor gemeenten. Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding

Handleiding Gegevensuitwisseling via de Portal Inburgering voor gemeenten. Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding Handleiding Gegevensuitwisseling via de Portal Inburgering voor gemeenten Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Account aanmaken en inloggen

Nadere informatie

SHOP Handleiding VIP Live

SHOP Handleiding VIP Live SHOP Handleiding VIP Live Met VIPlive boekt u verrichtingen in, op deze manier worden de verrichtingen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Inhoudsopgave Inloggen en selecteren van een praktijk...

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden DIS

Handleiding Aanmelden DIS Handleiding Aanmelden DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 1, 24 juni 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal 4 2. Aanmaken aanlevercontract 6 3. Mijn doorleveringen

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GPK applicatie

Gebruikershandleiding GPK applicatie Gebruikershandleiding GPK applicatie Versie: 3 B 1623c Datum: 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3 OPSTARTEN EN AFSLUITEN... 4 3.1 Opstarten...

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Werkwijze Licenties Use2Day

Werkwijze Licenties Use2Day Werkwijze Licenties Use2Day Versie: 1.1 Laatste wijziging: 23 december 2008 Website: www.use2day.nl Informatie: Info@Use2Day.nl Copyright: 2008 Use2Day Inhoudsopgave 1 Versiehistorie... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app

Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app Handleiding MULTIsignaal Verwijsindex app Deze handleiding helpt u op weg met het gebruik van de mobiele app van de MULTIsignaal Verwijsindex. Er wordt in de handleiding uitgegaan van het feit dat u de

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

Aanmelden op het Office 365 portaal

Aanmelden op het Office 365 portaal Aanmelden op het Office 365 portaal Met bovenstaande accountgegevens kan je je aanmelden op het Office 365 portaal op http://portal.office.com In het bovenste tekstveld vul je jouw gebruikersnaam in. Vergeet

Nadere informatie

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Questmanager QRNS

Handleiding gebruik Questmanager QRNS Handleiding gebruik Questmanager QRNS Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden bij de NZa voor gegevensaanlevering aan het DIS

Handleiding Aanmelden bij de NZa voor gegevensaanlevering aan het DIS Handleiding Aanmelden bij de NZa voor gegevensaanlevering aan het DIS Handleiding aanmelden voor het DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 2, 19 juni 2017 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal

Nadere informatie

Aanleveren gegevens. Werkbeschrijving t.b.v. nieuwe medewerker. Werkbeschrijving t.b.v. nieuwe medewerker 1/7

Aanleveren gegevens. Werkbeschrijving t.b.v. nieuwe medewerker. Werkbeschrijving t.b.v. nieuwe medewerker 1/7 Aanleveren gegevens Werkbeschrijving t.b.v. nieuwe medewerker Werkbeschrijving t.b.v. nieuwe medewerker 1/7 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen in Youforce... 4 2 Self Service openen en het aanleveren

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Databroker invoer NHR datasets 2018 Pacemaker- en ICD registratie. Definitief / 21 augustus 2018 / versie

Databroker invoer NHR datasets 2018 Pacemaker- en ICD registratie. Definitief / 21 augustus 2018 / versie Databroker invoer NHR datasets 2018 Pacemaker- en ICD registratie Definitief / 21 augustus 2018 / versie 2018.0.3 Versie: 2018.0.3 Datum: 21 augustus 2018 Voor informatie neem contact op met: Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Datum: Versie: 11042013 7.0 Pagina 1 I Inhoud II Introductie... 3 III Doel document... 3 1 Starten met HUBA Toeslagen webapplicatie... 4 2 Invullen van de toeslagaanvraag...

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie

Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie Versie: 3 B 1622e Datum: 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3. OPSTARTEN EN AFSLUITEN...

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding

Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding Datum: 16-06-2014 Versie 1.0 Pagina: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Dagoverzicht 18 Browser 3 Dagoverzicht Printen verzendetiketten 20 Inloggen 3 Dagoverzicht

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2.

Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2. Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 04-07-2016 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.0 Status: Concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wijzigingsbeheer

Nadere informatie

Handleiding Centrumportal

Handleiding Centrumportal Handleiding Centrumportal Versie 1.0 Nefrovisie Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding...1 2 Account centrumportal...1 3 Patiëntbeheer...1 3.1 Aanmelden nieuwe patiënt... 1 3.2 Wijzigen van patiëntgegevens...

Nadere informatie

Het gebruik van UBplusOnline is erg eenvoudig. In deze korte handleiding wordt het belangrijkste gebruik kort toegelicht.

Het gebruik van UBplusOnline is erg eenvoudig. In deze korte handleiding wordt het belangrijkste gebruik kort toegelicht. Inleiding UBplusOnline is het online portaal van Werkplan waar u urenbriefjes kunt invullen en/of accorderen en documenten, facturen en urenrapporten kunt bekijken. Het gebruik van UBplusOnline is erg

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0 voor zorginstellingen Versie 2: 5 juni 2018 Inhoud 1 Inloggen indien u nieuw bent op het portal... 2 2 Inloggen indien u zich in tijdvak 1 al geregistreerd heeft... 6 3

Nadere informatie

Peridos. Registreren voor Zorgportaal. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.0

Peridos. Registreren voor Zorgportaal. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.0 Peridos Registreren voor Zorgportaal Plaats: Utrecht Datum: 22-02-2019 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wijzigingsbeheer 3 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Peridos. Registreren voor Zorgportaal. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.3

Peridos. Registreren voor Zorgportaal. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.3 Peridos Registreren voor Zorgportaal Plaats: Utrecht Datum: 22-05-2019 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.3 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wijzigingsbeheer 3 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1 123OPSLAAN.NL Gebruikershandleiding Pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij 123OPSLAAN.NL... 3 Dashboard... 4 Dozen bestellen.... 6 Dozen uploaden.... 6 Dozen laten ophalen.... 8 Dozen terug leveren.... 8 Dozen

Nadere informatie

Handleiding snelbestellen via barcodescanner

Handleiding snelbestellen via barcodescanner Online uw bestelling plaatsen met de Opticon OPN 2001 1 INHOUD Hoofdstuk Pagina Installatie 3 Installatie 2 6 De scanner 8 Het programma 9 Afronden op de website 14 Tip: meerdere scanners in één keer uitlezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding Op 1 november 2014 is overeenstemming bereikt over de manier waarop de kwaliteit van orthopedische

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Instantie beheerder

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Instantie beheerder Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als instantie beheerder. De rechten voor instantie beheerder kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als instantie beheerder. De rechten voor instantie beheerder

Nadere informatie