Opleidingen voor HR-adviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen voor HR-adviseurs"

Transcriptie

1 Opleidingen voor HR-adviseurs Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten te laten doen waar ze goed in zijn. Met de zeer toepasbare inzichten worden veel vraagstukken in organisaties opgelost, onder andere op het gebied van communicatie, samenwerking en leiderschap. In deze pdf treft u informatie aan over opleidingen voor HR-adviseurs. Bent u geinteresseerd in opleidingen voor Coaches dan kunt u deze vinden op onze website: Opleidingen voor Coaches Voor HR-adviseurs bieden wij de volgende drie opleidingen aan: 1. Korte opleiding Van Talent naar Talentmanagement 2. Opleiding Van Talent naar Talentmanager 3. Praktijktraining Van Talent naar Talentmanager 1. Korte opleiding Van Talent naar Talentmanagement Opleiding gericht op HR-adviseurs die geïnteresseerd zijn in de optimale inzet van medewerkers in de organisatie en in talentmanagement. Tijdens de opleiding doet u praktische kennis en toepasbare inzichten op over het functioneren en de ontwikkeling van mensen, welke mogelijkheden en beperkingen medewerkers daarmee hebben en wat dat betekent voor hun plek in een organisatie. Ook wordt in de opleiding aandacht besteedt aan hoe begrip voor mensen kan bijdragen aan organisatieontwikkeling en aan HRM visie en beleid. 3-daagse opleiding, doorlooptijd is één maand Map met cursusmateriaal Eigen Persoonlijk Profiel Kosten: 1.495,- excl. btw, incl. lesmateriaal en lunch Locatie en data zijn in onze agenda op de website te vinden De basis voor de opleiding is de visie op mensen en organisaties. Het vertrekpunt is het potentieel; talent (gereedschap), gerichtheden (de leerweg) en motieven (beweegredenen). Ook wordt talentmanagement in relatie tot competenties en gedrag besproken. Andere thema s zijn: Wat levert het op voor de organisatie? Voor welke vraagstukken biedt talentmanagement oplossingen? Wat is wel en niet veranderbaar? Hoe kun je mensen in hun waarde laten en toch zorgen dat ze toegevoegde waarde voor de organisatie houden? Op dag 1 staat de volledige visie op het programma. Het gaat dan over de gelaagdheid van de persoonlijkheid, wat talent is, welke rol karakter speelt bij ontwikkeling en de samenhang tussen alle lagen. Het gaat over potentieel, actueel en reëel; over talent, vermogens en gedrag. Daarnaast komt de eerste laag aan de orde, onze manier van verwerken en leren; de gerichtheden. Vervolgens gaat het over talent. Over wat talent is en over hoe het te onderzoeken is. Talent is 1

2 aangeboren. Het gaat niet om het ontwikkelen van talent (oftewel het aanleren) maar om het leren inzetten en ontplooien van het aanwezige potentieel. Daarbij komt veel toepassing aan de orde en worden praktische voorbeelden uit onze eigen ervaringen bij organisaties gegeven. Op dag 2 komen de motieven aan de orde. Daarbij wordt gekeken naar karakter en bewustzijn. Karakter is ontwikkelbaar. Motivatie komt van binnenuit en is verbonden met beweegredenen. Motivatie is belangrijk als het gaat om iemands verbinding met een organisatie. Belangrijk om te weten als een organisatie er naar streeft een aantrekkelijk werkgever te zijn. En daarmee ronden we op dag 2 het complete mensbeeld af. De 3 e dag staat in het teken van herhaling van de lesstof en de praktijk. Eigen profielen worden besproken en u leert profielen begrijpen en interpreteren. De betekenis van het geleerde voor de eigen organisatie komt ook aan de orde. Talent inzetten in een organisatie betekent werken vanuit een visie op mensen en er onder andere voor zorgen dat alle medewerkers op de juiste plek komen te zitten. 2. Opleiding Van Talent naar Talentmanager Opleiding gericht op HR-adviseurs die geïnteresseerd zijn in het optimaliseren van de inzet van medewerkers in de organisatie en het zelf gaan inzetten van talentmanagement. In de opleiding leert u over de toepassingen van talentmanagement, over functioneren en ontwikkeling, talent en karakter. Hoe de mogelijkheden en beperkingen in beeld zijn te brengen, hoe belangrijk context is voor iemands ontwikkeling en de praktijk en wat dat betekent voor de plek van deze medewerkers in de organisatie. Het maken van persoonlijke profielen en functieprofielen komen aan de orde. 6-daagse opleiding, doorlooptijd drie maanden Map met cursusmateriaal Eigen Persoonlijk Profiel Kosten: 2.500,- excl. btw, incl. lesmateriaal en lunch Locatie en data zijn in onze agenda op de website te vinden Ook voor deze opleiding is de praktisch toepasbare kijk op persoonlijkheid de basis. Het vertrekpunt is het potentieel; talent (gereedschap), gerichtheden (de leerweg) en motieven (beweegredenen), vervolgens komen ook leren, ontwikkeling en vermogens aan de orde. Ook wordt talentmanagement in relatie tot competenties en gedrag besproken. Andere thema s zijn onder andere: hoe draagt talentmanagement bij aan de resultaten van de organisatie? Wat is wel en niet veranderbaar? Hoe laat je medewerkers het beste uit zichzelf halen? Hoe kun je mensen in hun waarde laten en toch zorgen dat ze toegevoegde waarde voor de organisatie houden? Hoe zorg je dat mensen de houvast in zichzelf vinden in tijden dat alles aan verandering onderhevig is? Op dag 1 staat de volledige visie op het programma. Het gaat dan over persoonlijkheid, wat talent is, welke rol karakter speelt bij ontwikkeling en de samenhang tussen alle lagen. Het gaat over potentieel, actueel en reëel; over talent, vermogens en gedrag. Daarnaast komt de eerste laag aan de orde, onze manier van verwerken en leren; de gerichtheden. De 2 e dag gaat het over talent. Over wat talent is en over hoe het te onderzoeken is. Talent is 2

3 aangeboren. Het gaat niet om het ontwikkelen van talent (oftewel het aanleren) maar om het leren inzetten en ontplooien van het aanwezige potentieel. Op dag 3 komen de motieven aan de orde. Daarbij wordt gekeken naar karakter en bewustzijn. Karakter is ontwikkelbaar. Motivatie komt van binnenuit en is verbonden met beweegredenen. De 4 e dag gaat over leren, ontwikkeling en vermogens. Dit onderdeel behandelt alles wat geactualiseerd is in een persoonlijk profiel, alles wat met leren te maken heeft en over hoe mensen zich kunnen ontwikkelen. De 5 e dag staat in het teken van functieprofielen en kijken naar de organisatie. Vanuit de menskundige bedrijfskunde wordt aandacht besteed aan hoe de functieprofielen die Elysisch Talent heeft ontwikkeld, opgebouwd worden. Ze worden opgebouwd uit context, kernactiviteiten en een beschrijving van persoonlijke kwaliteiten. Hiermee zijn ze bruikbaar om een vergelijking te maken tussen een persoonlijk profiel van een medewerker en een functie. Dat geeft inzicht in hoeverre er sprake is van aansluiting, inzicht in wat ontwikkelbaar is en wat niet. De 6 e en laatste dag gaat over de praktijk, resultaat en toepassingsmogelijkheden. Talent inzetten in een organisatie betekent werken vanuit een visie op mensen en er onder andere voor zorgen dat alle medewerkers op de juiste plek komen te zitten. Het gaat dan ook over het succesvoller inrichten van de organisatie en werken aan de vorming van sterke teams. Elke dag, vanaf dag 2 begint steeds met herhaling. Herhaling is belangrijk voor het goed begrijpen en onthouden van de behandelde onderwerpen. Na behandeling van een nieuw onderwerp is er in de middag veel tijd voor oefening, ook dat helpt voor de verwerking. Ook het eigen profiel komt tijdens de opleiding aan de orde. De visie op mensen is de basis voor het oplossen van vrijwel alle vraagstukken in een organisatie, zo is onze ervaring. Dat levert dus tastbare resultaten. Het gaat ons er om dat u goed leert kijken naar mensen zodat hun kwaliteiten zichtbaar worden en u (zonder oordeel) deze mensen kunt helpen om inzicht in zichzelf te krijgen. Dit inzicht helpt ze makkelijker en met meer vertrouwen stappen in bijvoorbeeld hun loopbaan te zetten of zich te ontwikkelen in hun huidige functie. Ook voor de organisatie is het belangrijk dat medewerkers weten wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen inzetten. De talentmanager is er op gericht om optimaal gebruik te maken van de talenten van medewerkers door ze bijvoorbeeld op de juiste plek in te zetten. Dat zorgt voor grotere betrokkenheid van medewerkers en meer resultaat. Op dezelfde manier als de functieprofielen zijn er ook teamprofielen te maken waardoor het mogelijk wordt te kijken naar alle medewerkers van bijvoorbeeld een afdeling in relatie tot het doel van het geheel. In een voetbalelftal is duidelijk zichtbaar dat de meerwaarde niet zit in alleen maar sterspelers laten spelen maar dat het gaat om de samenwerking. Het gaat er om dat het geheel meer is dan de som der delen. Ook al zijn de individuele leden nog zo goed gekwalificeerd, als een team als los zand aan elkaar hangt is de toegevoegde waarde niet zo groot. Naast ruimte voor de visie is er ook veel tijd voor uitwisseling met andere deelnemers, oefening en opdrachten. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ook tussen de lesdagen door zelfstandig oefenen en opdrachten uitvoeren. Dit is belangrijk voor het meest optimale resultaat aan het einde van de opleiding. 3. Praktijktraining Van Talent naar Talentmanager 3

4 In deze training gaat het om het in de praktijk brengen van het geleerde uit de opleiding. U krijgt 10 maal toegang tot de talentscan, hiermee kunt u van mensen uit uw omgeving profielen gaan maken. Ook maakt u een compleet functieprofiel dat u met uw trainer bespreekt. Het eerste profiel zal door uw trainer gemaakt worden met een door u gekozen kandidaat. U kijkt en luistert mee en krijgt zo een beeld van hoe het proces werkt. Daarna gaat u zelf aan de slag, vijf profielen maakt u helemaal zelf. Door zelf te oefenen komt u van alles tegen en leert u wat wel en niet werkt. Na deze profielen is het tijd voor de volgende stap. Eerst volgen twee profielen die u uitlegt aan een van de trainers voor u met uw kandidaten in gesprek gaat, daarna gaat u zelf twee profielen maken onder supervisie van een van de trainers. Na afloop, als blijkt dat u zelfstandig kunt werken, ontvangt u van ons een certificaat. Bij dit programma is een proeflicentie voor een jaar voor de organisatie waar u werkt inbegrepen. 10 talentscans Maken van functieprofiel Bijzitten profiel maken door trainers Telefonische begeleiding als er vragen zijn 2 x oefenen met uitleg geven van profielen 2 x profiel maken Proeflicentie voor een jaar voor uw organisatie Kosten: 2.995,- excl. btw Als u interesse heeft in een van de opleidingen dan kunt u zich aanmelden via het bijgevoegde inschrijfformulier. Dit kunt u naar ons opsturen via: Postbus 4043 of 7200 BA Zutphen De opleidingen vinden doorgang bij voldoende inschrijvingen. 4

5 Aanmeldingsformulier Opleiding Postbus BA Zutphen T: Opleiding: Startdatum: Locatie: Naam: Voorletters: Geboortedatum: Telefoonnummer: Adres: Postcode:.m/v. Woonplaats:. Organisatie: Functie: Factuuradres: Postcode: Plaats:. Met mijn handtekening verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden zoals op de volgende bladzijde vermeld. Datum:. Handtekening: 5

6 Voorwaarden Als u zich inschrijft verplicht u zich tot betaling van de opleidingskosten. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een factuur. De betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen de in de factuur gestelde termijn overgemaakt te worden op onze rekening. Indien wij uw betaling op de eerste lesdag niet hebben ontvangen, blijft uw overeenkomst met Elysisch Talent en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht. Als u bent ingeschreven voor een opleiding en u kunt deze toch niet bijwonen dan kunt u, in overleg met ons, iemand anders voordragen om deel te nemen. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen drie weken en een week voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan een week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Beëindigt of onderbreekt u tussentijds de opleiding of neemt u niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van Elysisch Talent) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding. 6

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Cursus PDL Coach. Cursus PDL coach: 11 mei Verdiepingscursus voor PDLcoaches: 22 juni Voor wie is de cursus PDL coach?

Cursus PDL Coach. Cursus PDL coach: 11 mei Verdiepingscursus voor PDLcoaches: 22 juni Voor wie is de cursus PDL coach? Cursus PDL Coach Cursus PDL coach: 11 mei 2018 Verdiepingscursus voor PDLcoaches: 22 juni 2018 Voor wie is de cursus PDL coach? Heb je de PDL-training gevolgd en heb je ook altijd al het enthousiasme voor

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso

Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepsopleiding 2099,- Startdatum././

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

growth Inschrijfformulier 2018 Top-HR Leiderschapsprogramma Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats

growth Inschrijfformulier 2018 Top-HR Leiderschapsprogramma Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats growth Inschrijfformulier 2018 Top-HR Leiderschapsprogramma Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Voornaam Dhr. / Mevr. Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Genoten vooropleiding Organisatie Functie

Nadere informatie

growth Inschrijfformulier Masterclass: Van het aardgas af Hoe dan? Deelname Jaargang Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam

growth Inschrijfformulier Masterclass: Van het aardgas af Hoe dan? Deelname Jaargang Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam growth Inschrijfformulier Masterclass: Van het aardgas af Hoe dan? Deelname Jaargang Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Voornaam Dhr. / Mevr. Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Genoten vooropleiding

Nadere informatie

1. Verdieping & integratie van Hartcoherentie: wat kun je hier nog méér mee in je dagelijks leven vanuit een dieper niveau.

1. Verdieping & integratie van Hartcoherentie: wat kun je hier nog méér mee in je dagelijks leven vanuit een dieper niveau. Blz 1/8 DE KRACHT VAN EEN COHERENT HART - DEEL 2 14 december 2013 24 januari 2015 Ben je ook zo gegrepen door het Hartcoherentie-'virus'? Oftewel: merk je ook hoeveel profijt je hier in je dagelijkse leven

Nadere informatie

Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Stap voor stap in kaart gebracht Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Groep. Tarief Basiscursus: o 929,85 - p.p. incl. alle benodigde materialen en grondstoffen excl. 21% BTW

Groep. Tarief Basiscursus: o 929,85 - p.p. incl. alle benodigde materialen en grondstoffen excl. 21% BTW Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Aanmelding Opleidingen

Aanmelding Opleidingen Aanmelding Opleidingen Aanvrager: Bedrijf: Afdeling: Naam: Straat en nr.: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mail: Factuuradres: (indien afwijkend van aanvrager) Bedrijf: Afdeling: Naam: Straat en nr.:

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepscombinatie opleiding

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

een training én kans op werk MMAXX.nl trainingen Niveau I verkoopstyling basis Niveau II verkoopstyling gevorderd

een training én kans op werk MMAXX.nl trainingen Niveau I verkoopstyling basis Niveau II verkoopstyling gevorderd een training én kans op werk MMAXX.nl trainingen Niveau I verkoopstyling basis Niveau II verkoopstyling gevorderd MMAXX.nl: landelijk de grootste leverancier voor diensten om woningen optimaal te presenteren

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Training. Jobcoach in bedrijf. Economische waarde door menselijke waarde

Training. Jobcoach in bedrijf. Economische waarde door menselijke waarde Training Jobcoach in bedrijf Economische waarde door menselijke waarde Opzet van de training Inleiding Steeds meer bedrijven bieden in hun organisatie kansen voor mensen met een arbeidshandicap of met

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Training. Witteveen 2015. Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur

Training. Witteveen 2015. Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur Training Witteveen 2015 Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur - Toelichting uitstelmogelijkheid voor compensatieadvies - Alle

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

Beste student, Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor de post-hbo opleiding Geef me de 5.

Beste student, Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor de post-hbo opleiding Geef me de 5. Beste student, Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor de post-hbo opleiding Geef me de 5. In dit document met 2 bijlages, vragen we jou om aanvullende informatie die we nodig hebben om jouw inschrijving

Nadere informatie

Pensioen Update voor. Ondernemingsraden

Pensioen Update voor. Ondernemingsraden Training Pensioen Update voor Ondernemingsraden Binnen een dag helemaal bijgepraat over pensioen Training door ervaren pensioenconsultants Mogelijkheid tot inbrengen van bedrijfseigen casuïstiek Geen voorkennis

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPLEIDING MINDFULNESS IN SCHOOLS TRAINER.b Voorwaarden tot deelname minimaal op HBO niveau werkend en denkend zelf een MBSR/MBCT training hebben gevolgd

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE Start 24 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen met levenservaring en/of werkervaring in een andere sector die zich

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016

RT Praktijk Hengelo. Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 RT Praktijk Hengelo Trainingen, workshops en lezingen 2015-2016 Voorwoord In deze brochure kunt u het trainingsaanbod van RT Praktijk Hengelo lezen. RT Praktijk Hengelo wil leerkrachten handvatten geven

Nadere informatie

growth Inschrijfformulier 2018 Management & Economie in Zorg en Welzijn Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam Geboortedatum

growth Inschrijfformulier 2018 Management & Economie in Zorg en Welzijn Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam Geboortedatum growth Inschrijfformulier 2018 Management & Economie in Zorg en Welzijn Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Voornaam Dhr. / Mevr. Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Genoten vooropleiding* Functie

Nadere informatie

Administratief Procesrecht

Administratief Procesrecht Administratief Procesrecht In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van administratief procesrecht. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Training Zakelijk Duits 2014

Training Zakelijk Duits 2014 Training Zakelijk Duits 2014 Training Zakelijk Duits! Uw bedrijf doet zaken met Duitsland en u heeft regelmatig contact met Duitse klanten of leveranciers. In de verkoop-binnendienst of de buitendienst,

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 1 maart 2016 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Open Your Heart. Geef duidelijk aan, aan welk(e) Open Your Heart traject(en) u wilt deelnemen. QUALITY TIME helemaal voor jezelf!

Open Your Heart. Geef duidelijk aan, aan welk(e) Open Your Heart traject(en) u wilt deelnemen. QUALITY TIME helemaal voor jezelf! AANMELDING 1 op 1 coaching Geef duidelijk aan, aan welk(e) Open Your Heart traject(en) u wilt deelnemen. QUALITY TIME helemaal voor jezelf! VIP ARRANGEMENT 1 op 1 coaching Dagtraining Open Your Heart van

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

LEAN OOK VOOR INKOOP!

LEAN OOK VOOR INKOOP! LEAN OOK VOOR INKOOP! Lean is in geen enkele bedrijfstak meer weg te denken. Waar lean in het begin alleen werd gebruikt op de fabrieksvloer, wordt lean nu bij alle denkbare organisaties ingezet. Maar

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Wft-Examentrainingsdagen. Examentrainingsdagen

Wft-Examentrainingsdagen. Examentrainingsdagen Wft-Examentrainingsdagen Examentrainingsdagen als voorbereiding op het examen Wft-pensioenvergunning Wft pensioenvergunning Goed voorbereid uw examen in! Training door do ervaren pensioenconsultants Examenoefenvragen

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

growth Inschrijfformulier 2018 Opleiding Customer Experience Management Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam Geboortedatum

growth Inschrijfformulier 2018 Opleiding Customer Experience Management Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam Geboortedatum growth Inschrijfformulier 2018 Opleiding Customer Experience Management Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Voornaam Dhr. / Mevr. Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Functie Toelichting op functie

Nadere informatie

Inschrijfformulier 2018 Opleiding Impactvolle Marketing Analist

Inschrijfformulier 2018 Opleiding Impactvolle Marketing Analist Inschrijfformulier 2018 Opleiding Impactvolle Marketing Analist Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Voornaam Dhr. / Mevr. Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Functie Toelichting op functie Bedrijf

Nadere informatie

growth Inschrijfformulier PE-cursus Fraude Deelname Cursusdatum Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats

growth Inschrijfformulier PE-cursus Fraude Deelname Cursusdatum Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats growth Inschrijfformulier PE-cursus Fraude Met Adobe Reader kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen. Printen, invullen en scannen / per post opsturen mag ook. Deelname Cursusdatum Gegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015

Aanmeldingsformulier 2015 Aanmeldingsformulier 2015 verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepsopleiding 2199,- Startdatum././ Individuele opleiding

Nadere informatie

Basic Life Coaching. Het beste uit jezelf naar boven halen. Copyright 2013 Health Balance Group

Basic Life Coaching. Het beste uit jezelf naar boven halen. Copyright 2013 Health Balance Group Basic Life Coaching 2014 Het beste uit jezelf naar boven halen Copyright 2013 Health Balance Group Wat houdt Basic Life Coaching van de Health Balance Group in? Een Health Balance Group Life Coach is een

Nadere informatie

DMF - Algemene voorwaarden - 25-08-15-10:57

DMF - Algemene voorwaarden - 25-08-15-10:57 DMF - Algemene voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, coaching, begeleiding, therapeutische interventies of

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Alexander Concept

Aanmeldingsformulier Alexander Concept Voorkeur trainingsdatum: Stuurt u deze vragen geheel ingevuld en ondertekend aan ons terug. Wanneer wij dit formulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om samen met u te bespreken of u klaar

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding Trainer MindfulKids

Algemene Voorwaarden Opleiding Trainer MindfulKids Voorwaarden tot deelname minimaal op HBO niveau werkend en denkend ervaring met het voor de klas of voor de groep staan affiniteit met mindfulnessbeoefening of de bereidheid zich daarin te verdiepen aanwezigheid

Nadere informatie

De maatwerkcursus Mircosoft Outlook Basis is uitermate geschikt voor iedereen die alle elementaire onderwerpen wil leren.

De maatwerkcursus Mircosoft Outlook Basis is uitermate geschikt voor iedereen die alle elementaire onderwerpen wil leren. Outlook Basis Kosten: 325,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag Max Deelnemers: 10 Het kloppend hart van uw dagelijks werk Met Microsoft Outlook houdt u al uw uw e-mailberichten, afspraken, aantekeningen,

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014 DSSIER VAN KANDIDAATSTELLING Executive Programme in Retail & Distribution Management 2013-2014 Selectieprocedure De selectiecommissie maakt een eerste analyse op basis van het dossier van kandidaatstelling

Nadere informatie

Servant Leadership Practitioner

Servant Leadership Practitioner Servant Leadership Practitioner Een 10-daagse training Servant Leadership voor leidinggevenden en professionals in dienstverlenende organisaties en beroepen Postbus 4 2060 AA Bloemendaal info@nivsl.nl

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive programma Impactvolle Data-analist

Inschrijfformulier Executive programma Impactvolle Data-analist Inschrijfformulier Executive programma Impactvolle Data-analist Met Adobe Reader kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen. Printen, invullen en scannen / per post opsturen mag ook. Gegevens

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Duits voor werkzoekenden

Duits voor werkzoekenden Taaltrainingen & Workshops Duits 2013 Duits voor werkzoekenden Unser Angebot an Sie! & Verbeter je kansen op de arbeidsmarkt! Zakelijk Duits voor Werkzoekenden! U bent op zoek naar werk en u hebt er last

Nadere informatie

growth Inschrijfformulier Opleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance Deelname Jaargang Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur

growth Inschrijfformulier Opleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance Deelname Jaargang Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur growth Inschrijfformulier Opleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance Met Adobe Reader kunt dit formulier digitaal invullen en ondertekenen. Printen, invullen en scannen / per post opsturen

Nadere informatie

MOC Analyzing Data with Power BI

MOC Analyzing Data with Power BI MOC 20778 Analyzing Data with Power BI Kosten: 1395,- excl. BTW per deelnemer Duur: 3 dagen Max Deelnemers: 8 Analyzing Data with Power BI (MOC 20778) Ben je business intelligence prof? En wil je weten

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Spies&Spreken biedt je graag een vaardighedencoaching aan op het gebied van presentatie

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Je wilt deelnemen aan een activiteit van Corael Opleidingen met open inschrijving omdat je jezelf als professional en/of als individu wilt

Nadere informatie

Financiële en Fiscale Deskundigheid

Financiële en Fiscale Deskundigheid Financiële en Fiscale Deskundigheid In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Financiën en Fiscaliteit. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Achternaam

Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Achternaam Aanmeldingsformulier Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & Vrijeschool 2017-2018 Vrij Hoog Print dit formulier zodat je het in kunt vullen. Vervolgens kun je het opsturen of mailen. Administratieve gegevens:

Nadere informatie

Programmeren in Excel 2010 met VBA Gevorderd

Programmeren in Excel 2010 met VBA Gevorderd Programmeren in Excel 2010 met VBA Gevorderd Kosten: 850,- excl. BTW per deelnemer Duur: 2 dagen Max Deelnemers: 10 Programmeren in Excel 2010 met VBA Gevorderd is een praktijkgerichte tweedaagse cursus.

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant -

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop De (operationeel) medewerker als Ambassadeur Werken voor en bij je klant Inleiding Als uitvoerend technicus

Nadere informatie

Geachte mevrouw, heer,

Geachte mevrouw, heer, Geachte mevrouw, heer, Op {DATUM XX-XX-XXXX] heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige' of reizigersgeneeskundig huisarts laten registreren. De inschrijving in het LCR Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Datum :... Handtekening :... Graag een recente foto bijsluiten bij inschrijving of een digitale foto to en.

Datum :... Handtekening :... Graag een recente foto bijsluiten bij inschrijving of een digitale foto to en. Inschrijfformulier Creatieve therapie individueel Ingevuld inschrijfformulier mailen naar: info@moolelo.nl Ondergetekende: Schrijft zich in voor de opleiding Creatieve therapie individueel. De bijeenkomsten

Nadere informatie

Ik kreeg veel inzicht in de begeleiding van kinderen in het algemeen, de informatie is heel goed over te dragen naar andere manieren van werken.

Ik kreeg veel inzicht in de begeleiding van kinderen in het algemeen, de informatie is heel goed over te dragen naar andere manieren van werken. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE LICHAAMSBEWUSTZIJN Verbinden van het mentale, het fysieke en het emotionele Toegankelijk, bruikbaar, leerzaam en nuttig! Ik kreeg veel inzicht in de begeleiding

Nadere informatie

Netwerken voor de Pensioenadviseur

Netwerken voor de Pensioenadviseur Training Netwerken voor de Pensioenadviseur Waar vindt de pensioenadviseur de toegang tot nieuwe pensioenrelaties? Een vaardigheid training. - Hoe kom ik met accountants in gesprek voor samenwerking? -

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

Open Your Heart. Geef duidelijk aan, aan welk(e) Open Your Heart traject(en) u wilt deelnemen. QUALITY TIME helemaal voor jezelf!

Open Your Heart. Geef duidelijk aan, aan welk(e) Open Your Heart traject(en) u wilt deelnemen. QUALITY TIME helemaal voor jezelf! AANMELDING 1 op 1 coaching Geef duidelijk aan, aan welk(e) traject(en) u wilt deelnemen. QUALITY TIME helemaal voor jezelf! VIP ARRANGEMENT 1 op 1 coaching Dagtraining van 10.00 17.00 uur Locatie in overleg

Nadere informatie

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken De Basisopleiding Pilates docent is er op gericht om je de diverse

Nadere informatie

organiseert in samenwerking met:

organiseert in samenwerking met: organiseert in samenwerking met: m g a a n m e t s e k s u a l i t e i t Bij docenten, hulpverleners en trainers leeft vaak een grote terughoudendheid om seksualiteit bespreekbaar te maken. Zeker als het

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

growth Inschrijfformulier Executive programma Customer Experience Management Deelname Jaargang Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam

growth Inschrijfformulier Executive programma Customer Experience Management Deelname Jaargang Gegevens deelnemer Voorletters Titulatuur Achternaam growth Inschrijfformulier Executive programma Customer Experience Management Met Adobe Reader kunt u dit formulier digitaal invullen en ondertekenen. Printen, invullen en scannen / per post opsturen mag

Nadere informatie

People s Business Jobmarketing Training voor Professionals

People s Business Jobmarketing Training voor Professionals Jobmarketing, je weet wat je wilt en dan?! In uw werk op het gebied van loopbaan- en reïntegratiebegeleiding staat u samen met uw cliënt dieper stil bij wat hij of zij kan en wil in het werk en bij de

Nadere informatie

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Tweedaagse Pensioentraining. DGA Advies. Vragen die beantwoord worden:

Tweedaagse Pensioentraining. DGA Advies. Vragen die beantwoord worden: Tweedaagse Pensioentraining raining DGA Advies Vragen die beantwoord worden: Hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn voor mijn klant? Wat zijn de civiele aandachtspunten bij een DGA advies? advies Hoe overtuig

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis / Specialisatie Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Post hbo basis / specialisatie*

Nadere informatie

De maatwerkcursus Microsoft Outlook 2016 Basis is uitermate geschikt voor iedereen die alle elementaire onderwerpen wil leren.

De maatwerkcursus Microsoft Outlook 2016 Basis is uitermate geschikt voor iedereen die alle elementaire onderwerpen wil leren. Outlook 2016 Basis Kosten: 325,- excl. BTW per deelnemer Duur: 1 dag Max Deelnemers: 10 Het kloppend hart van je dagelijks werk Met Microsoft Outlook 2016 kun je al jouw e-mailberichten, afspraken, aantekeningen,

Nadere informatie

Adobe Illustrator Basis

Adobe Illustrator Basis Adobe Illustrator Basis Kosten: 950,- excl. BTW per deelnemer Duur: 3 dagen Max Deelnemers: 10 Je leert om met grote precisie illustraties te maken met gebruik van kleuren, verlopen, patronen, diverse

Nadere informatie

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg Reeks I 04 juli 11 juli 18 juli 13.00 uur - 17.00 uur Reeks II 01 aug 08 aug 15 aug 13.00 uur - 17.00 uur Inleiding Maakt u nog tabellen in Word? Wilt

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap Programma Persoonlijk leiderschap Bereiken wat je wilt Bereiken wat je wilt Iedere dag weer zijn wij allemaal bezig onze gestelde doelen te realiseren. Soms bewust maar meestal onbewust. Hoe krijg jij

Nadere informatie

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Amsterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie