Linalg.nb 1. Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Linalg.nb 1. Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes!"

Transcriptie

1 Linalg.nb Lineaire Algebra Andr Heck AMSTEL Instituut, Universiteit van Amsterdam Werk het notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes! Å Introductie In dit Mathematica notebook behandelen we elementaire berekeningen uit de lineaire algebra zoals: - basis van vectorruimte en de som en doorsnede van vectorruimten - inproduct en uitproduct van vectoren - optellen, vermenigvuldigen en machtsverheffen van matrices - rang, kern, rijruimte en kolomruimte van matrices Å Telkens opnieuw beginnen met In[]:= Clear "ë" Å Vectorruimten Definiëren van vectoren Een vector wordt in Mathematica gerepresenteerd als een lijst (coëfficiënten tussen accolades). Bijvoorbeeld: In[4]:= 4,, 5 Out[4]= 4,, 5 Deze vector kan in kolomnotatie op het scherm afgedrukt worden. Twee manieren zijn: In[5]:= MatrixForm % Out[5]//MatrixForm= 4 5

2 Linalg.nb In[6]:= ColumnForm %% Out[6]= 4 5 Let op: deze opdrachten zijn er alleen om een vector in mooie gedaante op het scherm te krijgen. Je kunt met de uitvoernotatie niet rekenen zoals onderstaande opdracht aantoont: In[7]:= % + % Out[7]= 4 5 Het is vervelend om bij een grote vector alle componenten zelf in te toetsen. Meestal kan je met behulp van het Mathematica commando Table een vector wel op een slimmere manier definiëren. Drie voorbeelden van vectoren met steeds componenten illustreren dit: - Een vector random gevuld met gehele getallen tussen en 5: In[8]:= Table Random Integer, 5, Out[8]=,,, 5, 5,,,,,,, 5,,,,,, 4,,, 4,,, 4,,,,,,,,,, 4,,, 5,,,,,, 4,, 4, 4, 4, 5,,,,,,, 4,,,,,,,, 5,, 4,, 5,,,,,, 4,, 4, 4,,,, 5,,,,, 4,, 4, 4,,, 5, 4,, 5,, 5,, 4, 5, - Een nulvector In[9]:= Table, Out[9]=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Een vector met als i-de component i : In[]:= Table i ^, i, Out[]=, 4, 9, 6, 5, 6, 49, 64, 8,,, 44, 69, 96, 5, 56, 89, 4, 6, 4, 44, 484, 59, 576, 65, 676, 79, 784, 84, 9, 96, 4, 89, 56, 5, 96, 69, 444, 5, 6, 68, 764, 849, 96, 5, 6, 9, 4, 4, 5, 6, 74, 89, 96, 5, 6, 49, 64, 48, 6, 7, 844, 969, 496, 45, 456, 4489, 464, 476, 49, 54, 584, 59, 5476, 565, 5776, 599, 684, 64, 64, 656, 674, 6889, 756, 75, 796, 7569, 7744, 79, 8, 88, 8464, 8649, 886, 95, 96, 949, 964, 98, Elementaire bewerkingen Het resultaat van optelling van vectoren en van scalaire vermenigvuldiging wordt gewoonweg uitgerekend: In[]:= 4,, 5 +,, Out[]= 6, 4, 8

3 Linalg.nb In[]:= * 4,, 5 Out[]= 8, 6, Maar let op: Mathematica houdt niet altijd zelf bij of symbolen voor een vector, matrix of iets anders staan. Dit verklaart resultaten zoals In[]:= 4,, 5 + v Out[]= 4 + v, + v, 5 + v Gebruik het commando Dot of de operator. om het inproduct tussen twee vectoren uit te rekenen. In[4]:= Dot x, x, x, y, y, y Out[4]= In[5]:= Out[5]= x y + x y + x y a, b, c. x, y, z a x + b y + c z Het uitproduct van twee vectoren kan als volgt berekend worden: In[6]:= Cross x, x, x, y, y, y Out[6]= -x y + x y, x y - x y, -x y + x y Om een component van een vector te kiezen gebruik je dubbele rechte haken. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: In[7]:= v = a, b, c, d ; v Out[7]= c Basis, som en doorsnede van vectorruimten We bekijken de volgende vier vectoren: In[8]:= u =, -,, ; u =, -4,, ; w =, -,, ; w = 5, -4,, ; Maak een matrix met de vectoren u en u als rijvectoren: In[4]:= u, u Out[4]=, -,,,, -4,, In[4]:= MatrixForm % Out[4]//MatrixForm= - -4 Bereken de kern van deze matrix:

4 Linalg.nb 4 In[44]:= NullSpace %% Out[44]= -, -,,, 4,,, Dit betekent dat het opspansel van u en u de oplossingsverzameling is van het stelsel - x - x + x 4 =, 4 x + x + x = is. Het uitrekenen van een basis voor de som van twee vectorruimten is eenvoudig. Zet voortbrengers van de vectorruimten als rijvectoren in een matrix.veeg met rijen tot kanonieke vorm. De niet-nulrijen vormen een basis van de somruimte. Als voorbeeld berekenen we een basis van het opspansel van u, u, w en w. In[45]:= u, u, w, w Out[45]=, -,,,, -4,,,, -,,, 5, -4,, In[46]:= MatrixForm % Out[46]//MatrixForm= Vegen met rijen levert een basis op: In[47]:= RowReduce %% Out[47]=,,,,,,,,,,, -,,,, In[48]:= MatrixForm % Out[48]//MatrixForm= þþþ - þþþ De somruimte is -dimensionaal met basis Of voor wie niet van breuken houdt:,, en - en. -. Het uitrekenen van de doorsnede van twee vectorruimten is ingewikkelder. Als voorbeeld nemen we de doorsnede van de vectorruimten opgespannen door u, u en door w, w. In[49]:= NullSpace u, u Out[49]= -, -,,, 4,,, In[5]:= NullSpace w, w Out[5]= -, -,,, 4, 5,,

5 Linalg.nb 5 In[5]:= Join %%, % Out[5]= -, -,,, 4,,,, -, -,,, 4, 5,, In[5]:= NullSpace % Out[5]=,, -4, In[5]:= MatrixForm % Out[5]//MatrixForm= -4 De doorsnede is -dimensionaal en wordt opgespannen door de vector -4.. Vectorruimte In 5 beschouwen we twee deelvectorruimten V en V. V is de oplossingsruimte van het stelsel vergelijkingen x - x + x + x 4 - x 5 =, x + 5 x - 5 x - 5 x 4 - x 5 =, -x - x + x + x 4 + x 5 = V is het opspansel van v, v, v en v 4 gegeven door v =, v = -, v = en v 4 = - Bereken een basis van V, V, V + V en V V. Ga in dit voorbeeld na dat de dimensiestelling klopt. Å Matrices Definiëren van matrices In[54]:= Clear "ë" Een matrix wordt in Mathematica gerepresenteerd als een lijst van lijsten. Bijvoorbeeld: In[55]:=,, 5,, 4, Out[55]=,, 5,, 4, In traditionele matrixnotatie komt dit overeen met:

6 Linalg.nb 6 In[56]:= MatrixForm % Out[56]//MatrixForm= 5 4 Let op: MatrixForm is alleen bedoeld voor mooie matrixnotatie, niet om mee te rekenen. Kijk maar: In[57]:= A = MatrixForm,,, 4 Out[57]//MatrixForm= 4 In[58]:= A + A Out[58]= 4 Met behulp van het Mathematica commando s Table en Outer kun je een matrix soms op een slimmere manier definiëren. Enkele voorbeelden: In[59]:= Table x^i * y^j, i, 4, j, 4 Out[59]= x y, x y, x y, x y 4, x y, x y, x y, x y 4, x y, x y, x y, x y 4, x 4 y, x 4 y, x 4 y, x 4 y 4 In[6]:= MatrixForm % Out[6]//MatrixForm= x y x y x y x y 4 x y x y x y x y 4 x y x y x y x y 4 x 4 y x 4 y x 4 y x 4 y 4 In[6]:= Table, 5, 5 Out[6]=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, In[6]:= MatrixForm % Out[6]//MatrixForm= Een matrixcoëfficient kun je kiezen met dubbele rechte haken. Je kunt ook een hele rij aanwijzen. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: In[6]:= A =,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; MatrixForm A Out[6]//MatrixForm=

7 Linalg.nb 7 In[64]:= A, Out[64]= 6 In[65]:= A Out[65]= 4, 5, 6 Elementaire bewerkingen Het resultaat van optelling en vermenigvuldiging van matrices en van scalaire vermenigvuldiging wordt gewoonweg uitgerekend: In[66]:= A =,,, 4 ; MatrixForm A Out[66]//MatrixForm= 4 In[67]:= B = a,, b, ; MatrixForm B Out[67]//MatrixForm= a b In[68]:= A + B Out[68]= + a, 4, + b, 7 In[69]:= MatrixForm % Out[69]//MatrixForm= + a 4 + b 7 In[7]:= c * A Out[7]= c, c, c, 4 c In[7]:= MatrixForm % Out[7]//MatrixForm= c c c 4 c Maar let op: Mathematica houdt niet altijd zelf bij of symbolen voor een vector, matrix of voor iets anders staan. Dit verklaart resultaten zoals In[7]:=,,, 4 + M Out[7]= + M, + M, + M, 4 + M Gebruik het commando Dot of de operator. om het product tussen twee matrices of het matrix-vector product uit te rekenen.

8 Linalg.nb 8 In[7]:= A =,,, 4, 5, 6 ; MatrixForm A Out[7]//MatrixForm= In[74]:= B = a,, b,, c, 4 ; MatrixForm B Out[74]//MatrixForm= a b c 4 In[75]:= A.B Out[75]= a + b + c,, 4 a + 5 b + 6 c, 47 In[76]:= MatrixForm % Out[76]//MatrixForm= a + b + c 4 a + 5 b + 6 c 47 In[77]:= B.A Out[77]= 8 + a, + a, + a, + b, 5 + b, 8 + b, 6 + c, + c, 4 + c In[78]:= MatrixForm % Out[78]//MatrixForm= 8 + a + a + a + b 5 + b 8 + b 6 + c + c 4 + c In[79]:= v = 7, 8, 9 ; MatrixForm v Out[79]//MatrixForm= In[8]:= A. v Out[8]= 5, In[8]:= MatrixForm % Out[8]//MatrixForm= 5 In[8]:= %%. A Out[8]= 58, 7, 88 In[8]:= MatrixForm % Out[8]//MatrixForm=

9 Linalg.nb 9 Nogmaals: het symbool * is voor scalaire vermenigvuldiging en voor elementsgewijze vermenigvuldiging en niet voor matrix-vermenigvuldiging of voor matrix-vector-rmenigvuldiging. In[84]:=,,, 4 * a, b, c, d Out[84]= a, b, c, 4 d Net zo: Het symbool ^ is bedoeld voor elementsgewijs machtsverheffen en niet voor machtsverheffen van vierkante matrices. Hiervoor moet je het commando MatrixPower gebruiken. In[85]:= A =,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Out[85]=,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9 In[86]:= A ^ Out[86]=, 4, 9, 6, 5, 6, 49, 64, 8 In[87]:= MatrixPower A, Out[87]=, 6, 4, 66, 8, 96,, 6, 5 In[88]:= A. A Out[88]=, 6, 4, 66, 8, 96,, 6, 5 In[89]:= MatrixPower A, Out[89]= , , , 59646, , , , , Basisopdrachten We bekijken de volgende matrix In[9]:= A = 5, -,, ; MatrixForm A Out[9]//MatrixForm= 5 - De getransponeerde van A, genoteerd als A t, bereken je met het commando Transpose. Dit stelt je in staat om matrixoperaties met kolommen te herschrijven in termen van rij-operaties en vice versa. In[9]:= Transpose A Out[9]= 5,, -, In[9]:= MatrixForm % Out[9]//MatrixForm= 5 - De inverse bereken je als volgt:

10 Linalg.nb In[9]:= Out[9]= Inverse A 8, 8, - 8, 5 8 In[94]:= MatrixForm % Out[94]//MatrixForm= þþþ þþþ þþþ 8 5 þþþ 8 In[95]:= MatrixPower A, - Out[95]= 8, 8, - 8, 5 8 En niet d.m.v. In[96]:= A ^ - Out[96]= 5, -,, We bekijken nu de volgende matrix: In[97]:= M =,,,,,, -,, 5 ; MatrixForm M Out[97]//MatrixForm= - 5 De kern en een basis van de rijruimte van de matrix worden berekend met de commando s NullSpace en RowReduce. In[98]:= NullSpace M Out[98]=, -, In[99]:= RowReduce M Out[99]=,, -,,,,,, De (rij)rang van M lees je af en is gelijk aan. Er zijn geen ingebouwde commando s om een basis van de kolomruimte van M te bereken. Maar dit kun je eenvoudig zelf doen d.m.v. rijreductie van de getransponeerde matrix M t. In[]:= MatrixForm M Out[]//MatrixForm= - 5 In[]:= Transpose M Out[]=,, -,,,,,, 5

11 Linalg.nb In[]:= RowReduce % Out[]=,, 5,,, -8,,, In[]:= Transpose % Out[]=,,,,,, 5, -8, In[4]:= MatrixForm % Out[4]//MatrixForm= 5-8 Het is gemakkelijk om zelf een procedure kolomreductie te introduceren: In[5]:= kolomreductie a_ := Transpose RowReduce Transpose a In[6]:= kolomreductie M Out[6]=,,,,,, 5, -8, Waarschuwing: waar je wel op moet letten is dat Mathematica geen speciale gevallen onderscheidt. Stel dat we in de matrix M het element op plaats (,) vervangen door een onbepaalde, zeg x. In[7]:= M, = x; MatrixForm M Out[7]//MatrixForm= - x Als we nu om een basis van de rijruimte vragen, dan krijgen we basisvectoren! Dit antwoord is correct voor alle waarden van x behalve voor x= 5. In[8]:= RowReduce M Out[8]=,,,,,,,, Mathematica lost dus alleen het algemene geval op en laat speciale gevallen buiten beschouwing. Kortom, wanneer een matrix behalve getallen ook symbolen bevat, dan moet je heel erg goed op je tellen passen. Je kunt natuurlijk wel zelf het veegproces aansturen en Mathematica alleen als rekenhulp gebruiken. In ons voorbeeld: begin met vegen m.b.v. eerste rij in M. We werken in een kopie, zeg m.

12 Linalg.nb In[9]:= m = M; MatrixForm m m = m, * m - m, * m ; MatrixForm m m = m, * m - m, * m ; MatrixForm m Out[]//MatrixForm= - x Out[]//MatrixForm= x Out[4]//MatrixForm= x Ga nu door met vegen m.b.v. de tweede rij: In[5]:= m = m, * m - m, * m ; MatrixForm m m = m, * m - m, * m ; MatrixForm m Out[6]//MatrixForm= x Out[8]//MatrixForm= x Nu zie je een nulrij ontstaan als 5 - x =, oftwel als x = 5.. Matrixrekening Neem de volgende vijf matrices: 9 A =, B = - 7 4, C = , D = en E = (i) Bereken A -, AB, A 5 - A, B t A.

13 Linalg.nb (ii) Bereken M, M, M 4 en M 5 voor M = C, M = D en M = E. Geef een formule voor M n, voor een willekeurig gekozen natuurlijk getal n. Å Stelsels van lineaire vergelijkingen Mathematica kent commando s waarmee je een stelsel vergelijkingen kunt omzetten in matrix- en in vectorvorm. We beginnen met een schone lei en introduceren vergelijkingen in onbekenden: In[9]:= Clear "ë" ; v = * x + * y + z ç 9; v = * x + * y + z ç 4; v = x + * y + * z ç 6; Met het volgende commando maken we een matrix m en een vector b uit het gegeven stelsel vergelijkingen. Eerst laden we nog het nodige pakket: In[]:= << LinearAlgebra ; m, b = LinearEquationsToMatrices v, v, v, x, y, z Out[4]=,,,,,,,,, 9, 4, 6 Je kunt nu met m en b verder werken: In[5]:= MatrixForm m Out[5]//MatrixForm= In[6]:= MatrixForm b Out[6]//MatrixForm= We maken een vector w voor de onbekenden: In[7]:= w = x, y, z ; Het stelsel vergelijkingen is nu als volgt te schrijven met behulp van matrixvermenigvuldiging (punt!): In[8]:= m.w ç b Out[8]= x + y + z, x + y + z, x + y + z == 9, 4, 6 Je ziet hier drie vergelijkingen in n. Het is een vergelijking in vectorvorm. Het resultaat zou je zelf waarschijnlijk als volgt noteren: In[9]:= Map MatrixForm, % Out[9]= x + y + z x + y + z x + y + z == 9 4 6

14 Linalg.nb 4 We kunnen deze vergelijking in vectorvorm nog steeds oplossen. In[]:= Solve %%, x, y, z Out[]= x 7 þþþ 4, y 7 þþþ 4, z þþþ 4. Stelsel van lineaire vergelijkingen Veronderstel dat het volgende stelsel van vergelijkingen in x, y en z oplosbaar is. Bepaal a en de oplossingsverzameling hiervoor. x - 5 y + 7 z = 4 x - 6 y + 8 z = 5 x - 8 y + z = a 6 x - 9 y + z = 8 Å Lineaire afbeeldingen In[]:= Clear "ë" Mathematica is handig in het gebruik om rij- en kolom-operaties op matrices uit te voeren. Dus ook om lineaire afbeeldingen te bestuderen. Ter illustratie nemen we de lineaire afbeelding van 4 naar met de volgende matrix: In[]:= A =,,,,,,, -,, -, -, ; MatrixForm A Out[]//MatrixForm= Dit is het voorbeeld uit hoofdstuk, paragraaf 4 van het dictaat Lineaire algebra A, dat de dimensieformule voor lineaire afbeeldingen behandelt. We bepalen een basis voor de kern en het beeld van de afbeelding op een manier zoals beschreven in het dictaat. Er zijn twee verschillen: ) In Mathematica werekn we bij voorkeur met rijoperaties i.p.v. met kolomoperaties: we zullen dus steeds naar getransformeerde matrices kijken. ) We voegen de identiteitsmatrix niet aan de bovenkant van de gegeven matrix toe, maar aan de onderkant omdat de rijreductie in Mathematica alleen van boven naar beneden werkt en niet zoals in het dictaat op een deelmatrix slaat. Eerst voegen we aan deze matrix met het commando Join aan de onderkant een identieke matrix toe.

15 Linalg.nb 5 In[4]:= a = Join A, IdentityMatrix 4 ; MatrixForm a Out[4]//MatrixForm= We transponeren de matrix en gaan dan met rijen vegen: In[5]:= a = RowReduce Transpose a ; MatrixForm a Out[5]//MatrixForm= þþþ - þþþ 5 - þþþ 5 - þþþ þþþ - þþþ 4 - þþþ - þþþ We transponeren opnieuw. In[6]:= a = Transpose a ; MatrixForm a Out[6]//MatrixForm= - þþþ þþþ þþþ - þþþ 5 - þþþ 4 - þþþ 5 - þþþ - þþþ Wat we gedaan hebben kun je ook zien als kolom-operaties losgelaten op a. De eerste drie rijen vormen de kolom-gereduceerde matrix van A. Een basis van Im(A) is dus controle:, -. Ter In[7]:= Transpose RowReduce Transpose A Out[7]=,,,,,,,,, -,, In[8]:= MatrixForm % Out[8]//MatrixForm= - De kolommen van de onderste 4 4 submatrix vormen een basis van 4 en worden door de lineaire transformatie afgebeeld op de kolommen erboven. Dus is een basis van ker(a) gevonden: 5-4 -, 5 - -

16 Linalg.nb 6 of voor wie niet van breuken houdt: -5-4, -5 - We controleren dat deze vectoren inderdaad op worden afgebeeld: In[9]:= A.,, -5, -4 Out[9]=,,. In[4]:= A.,, -5, - Out[4]=,, 4. Lineaire afbeelding De lineaire afbeelding L : 4 is gedefinieerd door: L x x x x 4 = x + x - x x + x - x 4 x + x + x - x 4 (i) Bepaal bases van beeld en kern van L (ii) Wat is de matrix van L wanneer je kiest - - als basis in 4 :,,, en als basis in : - -, - - en

Vierde huiswerkopdracht Lineaire algebra 1

Vierde huiswerkopdracht Lineaire algebra 1 Vierde huiswerkopdracht Lineaire algebra December, 00 Opgave : Voor positieve gehele getallen m, n schrijven we Mat(m n, R) voor de vectorruimte van alle m n matrices, met de gebruikelijke optelling en

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen)

Tentamen Lineaire Algebra 1 (Wiskundigen) Tentamen Lineaire Algebra Wiskundigen Donderdag, 23 januari 24,.-3. Geen rekenmachines. Motiveer elk antwoord.. Voor alle reële getallen a definiëren we de matrix C a als a C a = a 2. a Verder definiëren

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Matrices en stelsels. 3.1 Matrices. [[1,7]],[[12,8] ] of [ 1, 7; 12,8 ] bepaalt de matrix

Hoofdstuk 3. Matrices en stelsels. 3.1 Matrices. [[1,7]],[[12,8] ] of [ 1, 7; 12,8 ] bepaalt de matrix Hoofdstuk 3 Matrices en stelsels 3.1 Matrices Een matrix is in DERIVE gedefinieerd als een vector van vectoren. De rijen van de matrix zijn de elementen van de vector. Op de volgende manier kan je een

Nadere informatie

3 Wat is een stelsel lineaire vergelijkingen?

3 Wat is een stelsel lineaire vergelijkingen? In deze les bekijken we de situatie waarin er mogelijk meerdere vergelijkingen zijn ( stelsels ) en meerdere variabelen, maar waarin elke vergelijking er relatief eenvoudig uitziet, namelijk lineair is.

Nadere informatie

Stelsels Vergelijkingen

Stelsels Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Stelsels Vergelijkingen Eén van de motiverende toepassingen van de lineaire algebra is het bepalen van oplossingen van stelsels lineaire vergelijkingen. De belangrijkste techniek bestaat uit

Nadere informatie

Ruimtewiskunde. college. Stelsels lineaire vergelijkingen. Vandaag UNIVERSITEIT TWENTE. Stelsels lineaire vergelijkingen.

Ruimtewiskunde. college. Stelsels lineaire vergelijkingen. Vandaag UNIVERSITEIT TWENTE. Stelsels lineaire vergelijkingen. college 4 collegejaar college build slides Vandaag : : : : 16-17 4 29 maart 217 38 1 2 3.16-17[4] 1 vandaag Vectoren De notatie (x 1, x 2,..., x n ) wordt gebruikt voor het punt P met coördinaten (x 1,

Nadere informatie

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.

ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3. ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Voorbeeldtoetsen Lineaire Algebra Deliverable 3.10 Henk van der Kooij ONBETWIST Deliverable 3.8 ONBETWIST ONderwijs verbeteren met WISkunde Toetsen Inleiding

Nadere informatie

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015

Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) 22 januari, 2015 Uitwerkingen Lineaire Algebra I (wiskundigen) januari, 5 In deze uitwerkingen is hier en daar een berekening weggelaten (bijvoorbeeld het bepalen van de kern van een matrix) die uiteraard op het tentamen

Nadere informatie

Matrixoperaties. Definitie. Voorbeelden. Een matrix is een rechthoekig array van getallen, die kentallen of elementen heten.

Matrixoperaties. Definitie. Voorbeelden. Een matrix is een rechthoekig array van getallen, die kentallen of elementen heten. Definitie Een matrix is een rechthoekig array van getallen, die kentallen of elementen heten. Voorbeelden De coëfficiëntenmatrix of aangevulde matrix bij een stelsel lineaire vergelijkingen. Een rij-echelonmatrix

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS6) op -4-, 4.-7. uur. Opgave Gegeven is het volgende stelsel lineaire vergelijkingen met parameters

Nadere informatie

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen Hoofdstuk 1 Vectoren dik gedrukt, scalairen normaal en Matrices in hoofdletters Vector = een pijl in R n. Een vector heeft een grootte en een richting. Dit in tegenstelling tot een coördinaat, dat slechts

Nadere informatie

Functies van vectoren

Functies van vectoren Functies van vectoren Alexander Ly Psychological Methods University of Amsterdam 15 September 2014 Overview 1 Notatie 2 Overview 1 Notatie 2 Matrices Een matrix schrijven we vaak met een hoofdletter A.

Nadere informatie

2. Transformaties en matrices

2. Transformaties en matrices Transformaties en matrices Lineaire afbeelding Onder een lineaire afbeelding van R n naar R m verstaan we een functie A die aan iedere vector uit R n een vector uit R m toevoegt en van het volgende type

Nadere informatie

Basiskennis lineaire algebra

Basiskennis lineaire algebra Basiskennis lineaire algebra Lineaire algebra is belangrijk als achtergrond voor lineaire programmering, omdat we het probleem kunnen tekenen in de n-dimensionale ruimte, waarbij n gelijk is aan het aantal

Nadere informatie

Coördinatiseringen. Definitie 1. Stel dat B = {b 1,..., b n } een basis is van een vectorruimte V en dat v V. iedere vector v V :

Coördinatiseringen. Definitie 1. Stel dat B = {b 1,..., b n } een basis is van een vectorruimte V en dat v V. iedere vector v V : Coördinatiseringen Het rekenen met vectoren in R n gaat erg gemakkelijk De coördinaten bieden de mogelijkheid om handig te rekenen (vegen Het is nu ook mogelijk om coördinaten in te voeren voor vectoren

Nadere informatie

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen

Lineaire Algebra. Bovendriehoeks- en onderdriehoeks vorm: onder (boven) elke leidende term staan enkel nullen Lineaire Algebra Hoofdstuk 1: Stelsels Gelijkwaardige stelsels: stelsels met gelijke oplv Elementaire rijbewerkingen: 1. van plaats wisselen 2. externe vermenigvuldiging 3. interne optelling (2. en 3.:

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 1 J.Keijsper

Nadere informatie

3.2 Vectoren and matrices

3.2 Vectoren and matrices we c = 6 c 2 = 62966 c 3 = 32447966 c 4 = 72966 c 5 = 2632833 c 6 = 4947966 Sectie 32 VECTOREN AND MATRICES Maar het is a priori helemaal niet zeker dat het stelsel vergelijkingen dat opgelost moet worden,

Nadere informatie

Anton-Rorres Anton-Rorres

Anton-Rorres Anton-Rorres Anton-Rorres 8.4. In[]:= A, 3,,, 0,, 6,, 4; a. Dit is makkelijk: de coordinaten van T(v) ten opzichte van B staan in de eerste kolom van A, dus het antwoord de kolomvector [,,6]^T. (^T staat voor getransponeerd.)

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra 2

Tentamen Lineaire Algebra 2 Lineaire algebra (NP010B) januari 013 Tentamen Lineaire Algebra Vermeld op ieder blad je naam en studentnummer. Lees eerst de opgaven voordat je aan de slag gaat. Schrijf leesbaar en geef uitleg over je

Nadere informatie

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b,

UITWERKINGEN d. Eliminatie van a geeft d. Eliminatie van b, UITWERKINGEN 1. Gegeven in R 3 zijn de punten P = (1, 1, ) t en Q = ( 2,, 1) t en het vlak V gegeven door de vergelijking 2x 1 x 2 + x 3 = 1. Zij l de lijn door P loodrecht op V en m de lijn door Q loodrecht

Nadere informatie

te vermenigvuldigen, waarbij N het aantal geslagen Nederlandse munten en B het aantal geslagen buitenlandse munten zijn. Het resultaat is de vector

te vermenigvuldigen, waarbij N het aantal geslagen Nederlandse munten en B het aantal geslagen buitenlandse munten zijn. Het resultaat is de vector Les 3 Matrix product We hebben gezien hoe we matrices kunnen gebruiken om lineaire afbeeldingen te beschrijven. Om het beeld van een vector onder een afbeelding te bepalen hebben we al een soort product

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12)

Lineaire Algebra (2DD12) Lineaire Algebra (2DD12) docent: Ruud Pellikaan - Judith Keijsper email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/ ruudp/2dd12.html Technische Universiteit Eindhoven college 1 J.Keijsper

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004,

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1 donderdag 23 december 2004, TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag december 004, 0.00-.00 Bij elke vraag dient een berekening of motivering worden opgeschreven. Het tentamen bestaat uit twee gedeelten: de eerste drie opgaven betreffen

Nadere informatie

Lineaire Algebra Een Samenvatting

Lineaire Algebra Een Samenvatting Lineaire Algebra Een Samenvatting Definitie: Een (reële) vectorruimte is een verzameling V voorzien van een additieve en multiplicatieve operatie, zodat (a) u V en v V u + v V, (1) u + v = v + u voor alle

Nadere informatie

Eerste deeltentamen Lineaire Algebra A

Eerste deeltentamen Lineaire Algebra A Eerste deeltentamen Lineaire Algebra A 8 november 2011, 13u30-16u30 Bij dit tentamen mag het dictaat niet gebruikt worden. Schrijf op elk vel je naam, studnr en naam practicumleider (Victor Blasjo, Esther

Nadere informatie

Matrices en Grafen (wi1110ee)

Matrices en Grafen (wi1110ee) Matrices en Grafen (wi1110ee) Electrical Engineering TUDelft September 1, 2010 September 1, 2010 Inleiding Mekelweg 4, kamer 4.240 tel : (015 27)86408 e-mail : I.A.M.Goddijn@TUDelft.nl homepage : http:

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 6 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 College 6 26 september 2016 1 Hoofdstuk 3.1 en 3.2 Matrix operaties Optellen van matrices Matrix vermenigvuldigen met een constante Matrices vermenigvuldigen Machten

Nadere informatie

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen.

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen. Tentamen Lineaire Algebra maandag 3--27, 3.3-6.3 uur Het is niet toegestaan telefoons, computers, grafische rekenmachines (wel een gewone), dictaten, boeken of aantekeningen te gebruiken. Schrijf op elk

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 7 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 8 J.Keijsper

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 3 J.Keijsper

Nadere informatie

x = b 1 x 1 , b = x n b m i,j=1,1 en een vector [x j] n j=1 m n a i,j x j j=1 i=1

x = b 1 x 1 , b = x n b m i,j=1,1 en een vector [x j] n j=1 m n a i,j x j j=1 i=1 WIS9 9 Matrixrekening 9 Vergelijkingen Stelsels lineaire vergelijkingen Een stelsel van m lineaire vergelijkingen in de n onbekenden x, x 2,, x n is een stelsel vergelijkingen van de vorm We kunnen dit

Nadere informatie

a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n.

a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n. . Oefen opgaven Opgave... Gegeven zijn de lijnen l : 2 + λ m : 2 2 + λ 3 n : 3 6 4 + λ 3 6 4 a) Bepaal punten a l en b m zó dat de lijn door a en b parallel is met n. b) Bepaal de afstand tussen die lijn

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Lineaire Algebra voor ST (2DS06) op , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Lineaire Algebra voor ST (DS) op --9,.-7. uur. Aan dit tentamen gaat een MATLAB-toets van een half uur vooraf. Pas als de laptops

Nadere informatie

Lineaire Algebra TW1205TI. I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 12 februari 2014

Lineaire Algebra TW1205TI. I.A.M. Goddijn, Faculteit EWI 12 februari 2014 Lineaire Algebra TW1205TI, 12 februari 2014 Contactgegevens Mekelweg 4, kamer 4.240 tel : (015 27)86408 e-mail : I.A.M.Goddijn@TUDelft.nl homepage : http: //fa.its.tudelft.nl/ goddijn blackboard : http:

Nadere informatie

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde

Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Hints en antwoorden bij de vragen van de cursus Lineaire Algebra en Meetkunde Ik heb de vragen die in de nota s staan en de vragen van de samenvattingen samengebracht in deze tekst en voorzien van hints

Nadere informatie

Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra 1, najaar y y = 2x. P x. L(P ) y = x. 2/3 1/3 en L wordt t.o.v de standaardbasis gegeven door

Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra 1, najaar y y = 2x. P x. L(P ) y = x. 2/3 1/3 en L wordt t.o.v de standaardbasis gegeven door Uitwerking Proeftentamen Lineaire Algebra, najaar 007. Gegeven is de lineaire afbeelding L : R R, die een punt P = (x, y) langs de lijn y = x projecteert op de lijn y = x: y y = x P x L(P ) y = x Bepaal

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Lineaire algebra (versie 15 september 2008)

Zomercursus Wiskunde. Lineaire algebra (versie 15 september 2008) Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Lineaire algebra (versie 15 september 2008) 2 Lineaire algebra Deze module wordt zowel gegeven in het A-programma als in het B-programma van de zomercursus

Nadere informatie

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 =

UITWERKINGEN 1 2 C : 2 = UITWERKINGEN. De punten A, B, C, D in R zijn gegeven door: A : 0, B : Zij V het vlak door de punten A, B, C. C : D : (a) ( pt) Bepaal het oppervlak van de driehoek met hoekpunten A, B, C. Oplossing: De

Nadere informatie

Inleiding in de lineaire algebra

Inleiding in de lineaire algebra Inleiding in de lineaire algebra (SV.9) W.Oele P.J. den Brok 6 maart 4 Inleiding De cursus lineaire algebra bestaat uit een aantal colleges in de matrix- en de vectorrekening. De colleges over en de oefenopdrachten

Nadere informatie

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2

Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Definities, stellingen en methoden uit David Poole s Linear Algebra A Modern Introduction - Second Edtion benodigd voor het tentamen Matrix Algebra 2 Bob Jansen Inhoudsopgave 1 Vectoren 3 2 Stelsels Lineaire

Nadere informatie

De inverse van een matrix

De inverse van een matrix De inverse van een matrix Laat A een n n matrix zijn. Veronderstel dat de matrixvergelijking A X = I n de oplossing X = C heeft. Merk op dat [ A I n ] rijoperaties [ I n C ] [ I n A] inverse rijoperaties

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra B

Tentamen Lineaire Algebra B Tentamen Lineaire Algebra B 29 juni 2012, 9-12 uur OPGAVEN Uitwerkingen volgen na de opgaven 1. Gegeven is de vectorruimte V = R[x] 2 van polynomen met reële coefficienten en graad 2. Op V hebben we een

Nadere informatie

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen

Matrices en Stelsel Lineaire Vergelijkingen Complexe Getallen Wat is de modulus van een complex getal? Hoe deel je twee complexe getallen? Wat is de geconjugeerde van een complex getal? Hoe kan je z z ook schrijven? Wat is de vergelijking van een

Nadere informatie

College WisCKI. Albert Visser. 16 januari, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Loodrechte Projectie

College WisCKI. Albert Visser. 16 januari, Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University. Loodrechte Projectie College WisCKI Albert Visser Department of Philosophy, Faculty Humanities, Utrecht University 16 januari, 2012 1 Overview 2 Overview 2 Overview 2 Overview 3 Zij V een deelruimte met basis v 1,..., v k.

Nadere informatie

3. Stelsels van vergelijkingen

3. Stelsels van vergelijkingen . Stelsels van vergelijkingen We gaan de theorie van de voorgaande hoofdstukken toepassen op stelsels van lineaire vergelijkingen. Een voorbeeld: bepaal alle oplossingen (x,, ) van het stelsel vergelijkingen

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 16 Lineaire algebra B (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 16 Lineaire algebra B (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 2011 Module 16 Lineaire algebra B (versie 22 augustus 2011) Inhoudsopgave 1 Vectoren in R n en matrices 1 2 Lineaire stelsels 11 21 Formulering en interpretatie

Nadere informatie

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding

Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Antwoorden op de theoretische vragen in de examen voorbereiding Theorie vraag Zij A een m n-matrix. Geef het verband tussen de formule voor de dimensie d van een niet-strijdig stelsel, d = n rang (A) (zie

Nadere informatie

Supplement Wiskunde 2017/2018. Inhoudsopgave

Supplement Wiskunde 2017/2018. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Missende stof in de verslagen... 2 Hoofdstuk 2: Overbodige stof in de verslagen... 7 Hoofdstuk 3: Fouten in de verslagen... 8 Tentamen halen? www.rekenmaarverslagen.nl 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft:

Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { De tweede vergelijking van de eerste aftrekken geeft: Determinanten Invoeren van het begrip determinant Bekijk nog een keer het stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden x en y: { a x + b y = c a 2 a 2 x + b 2 y = c 2 a Dit levert op: { a a 2 x

Nadere informatie

Lineaire algebra I (wiskundigen)

Lineaire algebra I (wiskundigen) Lineaire algebra I (wiskundigen) Toets, donderdag 22 oktober, 2009 Oplossingen (1) Zij V het vlak in R 3 door de punten P 1 = (1, 2, 1), P 2 = (0, 1, 1) en P 3 = ( 1, 1, 3). (a) Geef een parametrisatie

Nadere informatie

Lineaire afbeeldingen

Lineaire afbeeldingen Les 2 Lineaire afbeeldingen Als een robot bij de robocup (het voetbaltoernooi voor robots een doelpunt wil maken moet hij eerst in de goede positie komen, d.w.z. geschikt achter de bal staan. Hiervoor

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 5 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen.

Geef niet alleen antwoorden, maar bewijs al je beweringen. Tentamen Lineaire Algebra donderdag 29 januari 205, 9.00-2.00 uur Het is niet toegestaan telefoons, computers, grafische rekenmachines (wel een gewone), dictaten, boeken of aantekeningen te gebruiken.

Nadere informatie

Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie

Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie Lineaire Algebra en Vectorcalculus 2DN60 College 5.a Basis en dimensie Ruud Pellikaan g.r.pellikaan@tue.nl /k 205-206 Definitie opspansel 2/35 Stel S = {v,..., v n } is een deelverzameling van de vectorruimte

Nadere informatie

Toepassingen in de natuurkunde: snelheden, versnellingen, krachten.

Toepassingen in de natuurkunde: snelheden, versnellingen, krachten. WIS8 8 Vectoren 8. Vectoren Vectoren Een vector met dimensie is een kolom bestaande uit twee reële getallen, bijvoorbeeld [ We kunnen deze meetkundig interpreteren als een pijl in het platte vlak van de

Nadere informatie

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen

Coëfficiënten matrix = matrix waarin de rechterkolom geen oplossing van de vergelijking is. 1. Lineair systeem = Stelsel van lineaire vergelijkingen Hoofdstuk 1 Vectoren dik gedrukt, scalairen normaal en Matrices in hoofdletters Vector = een pijl in R n. Een vector heeft een grootte en een richting. Dit in tegenstelling tot een coördinaat, dat slechts

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9. email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 8 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Lineaire Algebra. Samenvatting. De Roover Robin

Lineaire Algebra. Samenvatting. De Roover Robin Lineaire Algebra Samenvatting De Roover Robin 21-211 Deze samenvatting is een overzicht van alle definities, stellingen, lemma's en proposities met hun bijhorende bewijzen. Deze samenvatting is gebaseerd

Nadere informatie

Calculus.nb 1. Werk dit Mathematica notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes!

Calculus.nb 1. Werk dit Mathematica notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes! Calculus.nb Calculus Andr Heck 00 AMSTEL Instituut, Universiteit van Amsterdam Werk dit Mathematica notebook aandachtig door en maak de (genummerde) oefeningen aan het einde van elke sectie. Succes! Å

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding. Lichamen

Hoofdstuk 1. Inleiding. Lichamen Hoofdstuk 1 Lichamen Inleiding In Lineaire Algebra 1 en 2 heb je al kennis gemaakt met de twee belangrijkste begrippen uit de lineaire algebra: vectorruimte en lineaire afbeelding. In dit hoofdstuk gaan

Nadere informatie

Stelsels lineaire vergelijkingen

Stelsels lineaire vergelijkingen Een matrix heeft een rij-echelon vorm als het de volgende eigenschappen heeft: 1. Alle nulrijen staan als laatste rijen in de matrix. 2. Het eerste element van een rij dat niet nul is, ligt links ten opzichte

Nadere informatie

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A.

TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A. maandag 16 december 2002, b. Bepaal een basis voor de rijruimte en voor de kolomruimte van A. TENTAMEN LINEAIRE ALGEBRA 1A maandag 16 december 2002, 1000-1200 Coördinaten zijn gegeven tov een standaardbasis in R n 1 De matrix A en de vector b R 4 zijn gegeven door 1 0 1 2 0 1 1 4 3 2 A =, b = 0

Nadere informatie

Kwantummechanica Donderdag, 13 oktober 2016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4. Bestudeer Appendix A, bladzijden van het dictaat.

Kwantummechanica Donderdag, 13 oktober 2016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4. Bestudeer Appendix A, bladzijden van het dictaat. 1 Kwantummechanica Donderdag, 1 oktober 016 OPGAVEN SET HOOFDSTUK 4 VECTOREN OVER DE REËLE RUIMTE DUS DE ELEMENTEN ZIJN REËLE GETALLEN Bestudeer Appendix A, bladzijden 110-114 van het dictaat. Opgave 1:

Nadere informatie

Lineair voor CT College 2a. Echelon vorm 1.2 Duncan van der Heul

Lineair voor CT College 2a. Echelon vorm 1.2 Duncan van der Heul Lineair voor CT College 2a Echelon vorm 1.2 Duncan van der Heul Speciale vormen van een matrix Een stelsel oplossen komt overeen met door elementaire rijopera-es bepalen van de gereduceerde echelon vorm

Nadere informatie

Tentamen Lineaire Algebra

Tentamen Lineaire Algebra Tentamen Lineaire Algebra 3 januari 214, 8:3-11:3 uur - Bij dit tentamen mogen dictaten en boeken niet gebruikt worden - Een eenvoudige rekenmachine, hoewel niet nodig, is toegestaan, maar geen grafische

Nadere informatie

Dimensie van een deelruimte en rang van een matrix

Dimensie van een deelruimte en rang van een matrix Dimensie van een deelruimte en rang van een matrix Definitie (Herinnering) Een basis voor een deelruimte H van R n is een lineair onafhankelijke verzameling vectoren die H opspant. Notatie Een basis van

Nadere informatie

Vectorruimten en deelruimten

Vectorruimten en deelruimten Vectorruimten en deelruimten We hebben al uitgebreid kennis gemaakt met de vectorruimte R n We zullen nu zien dat R n slechts een speciaal geval vormt van het (veel algemenere begrip vectorruimte : Definitie

Nadere informatie

vandaag is Annie twee jaar jonger dan Ben en Cees samen

vandaag is Annie twee jaar jonger dan Ben en Cees samen Hoofdstuk I Lineaire Algebra Les 1 Stelsels lineaire vergelijkingen Om te beginnen is hier een puzzeltje: vandaag is Annie twee jaar jonger dan Ben en Cees samen over vijf jaar is Annie twee keer zo oud

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Afdeling Kwantitatieve Economie Lineaire Algebra, tentamen Uitwerkingen vrijdag 4 januari 0, 9 uur Gebruik van een formuleblad of rekenmachine is niet toegestaan. De

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8

Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 Aanvullingen bij Hoofdstuk 8 8.5 Definities voor matrices De begrippen eigenwaarde eigenvector eigenruimte karakteristieke veelterm en diagonaliseerbaar worden ook gebruikt voor vierkante matrices los

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper

Nadere informatie

Studiewijzer Lineaire Algebra voor ST (2DS06), blok D, januari 2009

Studiewijzer Lineaire Algebra voor ST (2DS06), blok D, januari 2009 Studiewijzer Lineaire Algebra voor ST (2DS06), blok D, januari 2009 1 Algemeen 1.1 Docenten De cursus wordt gegeven door Judith Keijsper (Dr. J.C.M. Keijsper, HG 9.31, tel 5583, email J.C.M.Keijsper(AT)tue(DOT)nl).

Nadere informatie

xxii Handleiding Maple 10

xxii Handleiding Maple 10 xxii Handleiding Maple 10 dat geval kun je van de vectorvergelijking een stelsel vergelijkingen maken in de vorm van een verzameling of een lijst naar keuze en dit stelsel te lijf gaan met solve of andere

Nadere informatie

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011

PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 PROEFEXAMEN LINEAIRE ALGEBRA donderdag 17 november 2011 Familienaam:....................................................................... Voornaam:.........................................................................

Nadere informatie

6. Lineaire operatoren

6. Lineaire operatoren 6. Lineaire operatoren Dit hoofdstukje is een generalisatie van hoofdstuk 2. De meeste dingen die we in hoofdstuk 2 met de R n deden, gaan we nu uitbreiden tot andere lineaire ruimten Definitie. Een lineaire

Nadere informatie

Lineaire algebra I (wiskundigen)

Lineaire algebra I (wiskundigen) Lineaire algebra I (wiskundigen) Voorbeelden van toetsopgaven, 011 en (1) (a) Bepaal de afstand van het punt Q = (1,, ) R 3 tot het vlak gegeven door x + y z = 1. (b) Bepaal de hoek tussen de vectoren

Nadere informatie

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1

WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 WI1808TH1/CiTG - Lineaire algebra deel 1 College 10 13 oktober 2016 1 Samenvatting Hoofdstuk 4.1 Een constante λ is een eigenwaarde van een n n matrix A als er een niet-nul vector x bestaat, zodat Ax =

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Vectorruimten. 9.1 Scalairen

Hoofdstuk 9. Vectorruimten. 9.1 Scalairen Hoofdstuk 9 Vectorruimten 9.1 Scalairen In de lineaire algebra tot nu toe, hebben we steeds met reële getallen als coëfficienten gewerkt. Niets houdt ons tegen om ook matrices, lineaire vergelijkingen

Nadere informatie

4. Determinanten en eigenwaarden

4. Determinanten en eigenwaarden 4. Determinanten en eigenwaarden In dit hoofdstuk bestuderen we vierkante matrices. We kunnen zo n n n matrix opvatten als een lineaire transformatie van R n. We onderscheiden deze matrices in twee typen:

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9. email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 9 J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Aanvullingen bij Hoofdstuk 6

Aanvullingen bij Hoofdstuk 6 Aanvullingen bij Hoofdstuk 6 We veralgemenen eerst Stelling 6.4 tot een willekeurige lineaire transformatie tussen twee vectorruimten en de overgang naar twee nieuwe basissen. Stelling 6.4. Zij A : V W

Nadere informatie

Vragen, samenvattingen en uitwerkingen Lineaire algebra 1 - UvA

Vragen, samenvattingen en uitwerkingen Lineaire algebra 1 - UvA Vragen, samenvattingen en uitwerkingen 2013 - Lineaire algebra 1 - UvA Rocco van Vreumingen 28 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvattingen 3 1.1 Samenvatting stof college 1................... 3 1.2 Samenvatting

Nadere informatie

De dimensie van een deelruimte

De dimensie van een deelruimte De dimensie van een deelruimte Een deelruimte van R n is een deelverzameling die op zichzelf ook een vectorruimte is. Ter herinnering : Definitie. Een deelverzameling H van R n heet een deelruimte van

Nadere informatie

Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek

Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek Opgaven bij de cursus Relativiteitstheorie wiskunde voorkennis Najaar 2018 Docent: Dr. H. (Harm) van der Lek Uitwerkingen worden beschikbaar gesteld op de dinsdagavond voorafgaande aan het volgende college

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds06 Technische Universiteit Eindhoven college 11 J.Keijsper

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 3 Lineaire algebra A (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 3 Lineaire algebra A (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 2011 Module 3 Lineaire algebra A (versie 22 augustus 2011) Inhoudsopgave 1 Vectoren in R n 1 2 Lineaire combinaties 2 3 Matrices 7 31 Het begrip matrix 7 32 Som

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur.

Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 17 februari 2009, uur. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Afdeling Wiskunde Tentamen lineaire algebra voor BWI dinsdag 7 februari 9, 8.-.5 uur. ELK ANTWOORD DIENT TE WORDEN BEARGUMENTEERD. Er mogen

Nadere informatie

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012

Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Lineaire Algebra (2DD12) Laatste nieuws in 2012 Kwartiel 3, week 1 Het eerste college zal op maandagmiddag 6 februari 2012 beginnen om 13:45 uur in Auditorium 8. Zie de desbetreffende pagina van OASE of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : Vectoren (A5D)

Hoofdstuk 1 : Vectoren (A5D) 1 Hoofdstuk 1 : Vectoren (A5D) Hoofdstuk 1 : Vectoren (A5D) Les 1 : Stelsels en Echelon vorm DOEL : WE GAAN EEN AANTAL VERGELIJKINGEN MET EEN AANTAL VARIABELEN PROBEREN OP TE LOSSEN. Definities Stelsel

Nadere informatie

11.0 Voorkennis V

11.0 Voorkennis V 11.0 Voorkennis V 8 6 4 3 6 3 0 5 W 8 1 1 12 2 1 16 4 3 20 5 4 V is een 2 x 4 matrix. W is een 4 x 3 matrix. Deze twee matrices kunnen met elkaar vermenigvuldigd worden. Want het aantal kolommen van matrix

Nadere informatie

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets)

Tentamen lineaire algebra 2 18 januari 2019, 10:00 13:00 Uitwerkingen (schets) Tentamen lineaire algebra 8 januari 9, : : Uitwerkingen (schets) Opgave. ( + punten) Gegeven is de matrix ( ) A =. (a) Bepaal een diagonaliseerbare matrix D en een nilpotente matrix N zodanig dat A = N

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.3 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college J.Keijsper (TUE)

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor ST

Lineaire Algebra voor ST Lineaire Algebra voor ST docent: Judith Keijsper TUE, HG 9.31 email: J.C.M.Keijsper@tue.nl studiewijzer: http://www.win.tue.nl/wsk/onderwijs/2ds6 Technische Universiteit Eindhoven college 2 J.Keijsper

Nadere informatie

Eerste deeltentamen Lineaire Algebra A. De opgaven

Eerste deeltentamen Lineaire Algebra A. De opgaven Eerste deeltentamen Lineaire Algebra A 3 november 9, 3-6 uur Bij dit tentamen mogen dictaat en/of rekenmachine niet gebruikt worden. Schrijf op elk vel je naam, collegekaartnummer en naam van de practicumleider

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 2 13 januari 2017, 10:00 13:00

Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 2 13 januari 2017, 10:00 13:00 Uitwerkingen tentamen lineaire algebra 3 januari 07, 0:00 3:00 Hint: Alle karakteristiek polynomen die je nodig zou kunnen hebben, hebben gehele nulpunten. Als dat niet het geval lijkt, dan heb je dus

Nadere informatie

Vector-en matrixvergelijkingen. Figuur: Vectoren, optellen

Vector-en matrixvergelijkingen. Figuur: Vectoren, optellen Vector-en matrixvergelijkingen (a) Parallellogramconstructie (b) Kop aan staartmethode Figuur: Vectoren, optellen (a) Kop aan staartmethode, optellen (b) Kop aan staart methode, aftrekken Figuur: Het optellen

Nadere informatie

Module 10 Lineaire Algebra

Module 10 Lineaire Algebra L Vak 57.5 Les 36. Module Lineaire Algebra Afbeeldingen (vervolg (b)) In deze les worden de eigenwaarden en eigenvectoren van lineaire afbeeldingen behandeld. Inhoud van de leskern Basistransformatie *:;*

Nadere informatie