Harlingen. Evangelisch Luthers lidmatenregister

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harlingen. Evangelisch Luthers lidmatenregister"

Transcriptie

1 transcriptie Harlingen Evangelisch Luthers lidmatenregister Familiearchief zum Vorde Vortman(n) - Voortman

2 Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Gehele overname, plaatsing op (web)sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de beheerder van het Familiearchief zum Vorde Vortman(n) Voortman. Alle publicaties van het Familiearchief zum Vorde Vortman(n) Voortman staan geregistreerd in Vortmes Magazine, gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag onder ISSN X. Alle rechten voorbehouden Familiearchief zum Vorde Vortman(n) Voortman. Geauthoriseerde verspreidde versies: 1.0 Artland Resource Collection for History [ ARCH ] Documenteigenschappen Documentnaam: 000 Harlingen Ev.L. Lidmatenregister Doc Titel: Harlingen Ev.L. lidmatenregister Oorsprong: GA Leeuwarden inv.nr. 114 ( ) en 115 ( ) Versie: 1.0 ARCH Publicatiedatum: Transcriptie: J.G. Voortman ( ) Productiedatum: Beheerder: Familiearchief zum Vorde Vortman(n) Voortman (FAVO) Website: Trefwoorden: Transcriptie, Evangelisch Luthers, lidmatenregister, Harlingen Omschrijving: Lidmatenregister van de Evangelisch Lutherse gemeente van Harlingen Omvang: 163 Kb Pagina s: 93

3 Ev.L. lidmaten Harlingen; Inv. No Inv. No

4 Boek waarin de zulke aangeteekent zijn die op hun verzoek slechts als gasten met het heilige avondmaal in de Luthersche gemeente te Harlingen bedient geworden zijn den 28 february. Laurens Strik, soldaat onder Leuwen N. Mammon, leerloyersknecht, uit Lubek, geadmitteert voor een rys aan tafel des Heeren zynde, wederom van hier naar Duitsland vertrokken Daniel Kraus, uit Kremniz in Hongaryen, een leerloijersknecht zynde, is op zyn verzoek als gast met ons aan het avondmaal geweest, en is wederom van hier vertrokken Daniel Frederik Fiero, als leerloyersknecht te Workum werkende, is op zijn verzoek maar als gast eenmaal aan de tafel des Heeren geweest, en is naderhand vertrokken Jacob Rikkers, uit Jutland, en als timmerknecht op 's lands werff erkende, is eenmaal als gast aan de tafel de Heeren geweest, en is van hier vertrokken Jochem Willöper, metzelaar, geen attestatie hebbende, is als gast aan't avondmaal toegelaaten, zynde hier te Harlingen overleeden Maria Margaretha Middelsteed, uit Rostok, is als gast aan de tafel des Heeren met ons geweest, zynde vertrokken naar Hamburg Hans Christiaan, arbeider op 's lands werff alhier, is op zyn verzoek tot het H. avondmaal als gast toegelaaten worden. Jan Frederik Suhr, arbeider buiten Franeker, wel een doopbriefje maar geen attestatie van gedaane beleidenisse vertoont hebbende, is op zyn aanhoudend verzoek maar als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten worden op den 1sten Pinxterdag A.C. Op Pinxterdag is als gast aan de tafel des Heeren geweest, Catharina Alkwes, uit Christiaanzand, en huisvrouw van Johan Alkwes, schipper op 's lands oorlogschip de Pallas, zynde van hier vertrokken. Den 1sten Advent zondag, is als gast met ons aan de tafel des Heeren geweest, Zeelig, uit Christiaanzand, zijnde hier naderhand 1783 overleeden. Den 8sten juni is Jan Heinemar, thans timmerknecht in Achelum, en lid van de Luthersche gemeente te Leuwaarden omdat hy zijn attestatie vandaar niet wilde ligten maar by gemelde gemeente blijven, op zyn verzoek als gast met ons aan de tafel des Heeren geweest. Den 8sten juni is Hendrik Philip Kettelaar, hovenier op groot Lankum, geene attestatie hebbende, als gast op zyn verzoek tot het gebruik van't H. avondmaal toegelaaten worden, zynde naar Leuwaarden vertrokken.

5 Den 8sten juni, is op zyn verzoek als gast met ons aan de tafel des Heeren geweest, Johan Alkwes, schipper op 's lands oorlogschip de Pallas, zynde met vrouw en kinderen vertrokken. Den 8sten juni is N.N. Sesseler, capitein lieutenant van de cannoniers, hier in garnizoen leggende, als gast tot de tafel des Heeren toegelaaten worden, zynde van hier na Bergen op Zoom vertrokken. Den 8sten juni is Johan Hendrik Neuhuis, soldaat onder de cannoniers, hier in garnizoen liggende, als gast by de tafel des Heeren geweest, zynde naar Bergen op Zoom vertrokken. den 31sten august is Pieter Siewerts Wohl, tans stuurman op de uitlegger, omdat hy geene attestatie hadde, op zyn ernstig verzoek slechts als gast aan de tafel des Heeren geadmitteert geworden. Den 31sten august is uit gebrek van attestatie, op zyn verzoek, als gast met ons aan't avondmaal geweest, Jacob Alth, soldaat onder't volk, hier in garnizoen liggende en thans brouwersknecht te Harlingen, zynde naderhand als lid aangenomen. Is als gast aan de tafel des Heeren geweest, Christina Willems, uit het Deensche en huisvrouw van Hans Christophel Willems, desgelyks uit het Deensche en timmerknecht op een lands oorlogschip, zynde haar 1783 den 24sten november geweigert om verder als gast met ons ten avondmaal te gaan. Den 8sten juni zijn Johan Murdel, thans musicus in Bolswaarden, en zijne huisvrouw Johanna Maria Romboutz, beide leedemaaten van de Luthersche gemeente te Amsterdam, omdat ze hun attestatie van daar om zeekere redenen niet wilden ligten, op hun verzoek aan de tafel des Heeren als gasten geadmitteert geworden. Willende liever leden in Amsterdam blyven. Heeft zig den 24den february gemeld, Cornelis Cornelisz Thofd, matroos hier op Harlingen vaarende, om slechts als gast op aanstaande zondag den 29den february te mogen geadmitteert worden, hetwelk hem is toegestaan. Heeft zig op heden den 24sten february gemeld, Margaretha Gerstmyer, soldaaten vrouw hier in Harlingen in garnizoen liggende, om maar als gast tot het heilige avondmaal op aanstaande zondag den 29den gebruary geadmitteert te worden, hetwelk haar is toegestaan. Den 17den maj heeft Estarius Pühler, bakkersknecht op't lands oorlogschip Seres genaamd, en voor Rotterdam vaarende, verzocht om op aanstaande pinxterdag tot het heilig avondmaal slechts eenmaal als gast te mogen geadmitteert worden, hetwelk aan hem voor deze enkelde rijs is toegestaan worden. Maar den 24sten maj ordre gekreegen hebbende om aan boord te komen,

6 zo heeft hy niet konnen aan de tafel des Heeren gaan. Den 23de maj heeft zig gemeld, Abraham Eerenholtz, uit Starsburg geboortig, leerloyersknecht, op't work van den Hr. Dedderoode werkende, en verzocht omdat hy ggen attestatie had als gast op aanstaande pinxterdag mede aan't avondmaal te gaan, hetwelk hem is toegestaan, zynde vanhier vertrokken. Den 24sten mai heeft zig gemeld, Christina Brouwenstein, huisvrouw van Laurens Pieter Lauw, schipper op't oorlogschip Harlingen te Amsterdam, leedemaat zynde, maar haare attestatie niet gaarne willende ligten en om zeekere reden liever by de Luthersche gemeente in Amsterdam leedemaat blyven, zo is haar verzoek om by ons hier te Harlingen slechts als gast te mogen geadmitteert worden hiermede toegestaan, zynde als lidmaat aangenoomen. Den 24sten maj heeft zig gemeld, Christina Willem, huisvrouw van Hans Christophel Wilhelm, vaarende op't lands oorlogschip de Juno, om slechts als gast aan de tafel des Heeren te mogen geadmitteert worden, hetwelk haar is toegestaan voor deze rijs, omdat ze zeide zeer begeerig te zyn om's Heere avondmaal te genieten, zynde van hier vertrokken. Den 25sten maj, heeft zig gemeld, Jan Heinnemar, uit Geverland (Jeverland) geboortig, en aldaar getrouwt, maar thans als timmerknecht bij eenen baas in Achelum werkende, en gelijk hy zegd ledemaat zijnde bij de Luthersche gemeente te Leuwaarden waar hy gaarne als lid wilde blyven aangeteekend, waarom hy dan ook zyn attestatie niet gaarne willende ligten, verzoekende om die reden zo lang hy by zynen baas in Achelum werk hebbe, slechts by onze gemeente alhier te Harlingen als gast geadmitteert mogte worden, hetwelk hem toegestaan is. Den 28sten maj heeft zig gemeld, Anna Philipina Liphardin, geboortig uit Nassau Dietz en huisvrouw van Christophel de Rood (Drostsz), portier op 's lands werf te Harlingen, om als gast aan de tafel des Heeren op pinxterdag te moogen toegelaaten worden, hetwelk haar is toegestaan. Zynde naderhand als lidmaat aangenoomen. Den 29den maj hebben Carel Scholten, chirurgijn, en zyne huisvrouw Sophia Charlotta Ritzmans, op het eijland Vlieland woonende, verzocht om morgen als op pinxterdag tot't avondmaal te mogen als gasten geadmitteert worden, hetwelke is toegestaan. Den 29den augustus hebben zig gemeld, twee schmitsknechten in de groote anker smiderye alhier werkende, en versocht om op aanstaande sondag den 5den september als gasten an de tafel des Heeren te mogen geadmitteert

7 worden omdat ze beiden geene attestatie konden vertoonen, hetwelk hun is toegestaan, zynde beide uit het Bruinsweigsche, Johan Bernhard Mijerhof uit de stad Bronnswyk, deze vertrokken naar Amsterdam, en Johan Friederik Merker uit Scheeniger, 3 meilen van Bruinsweig, zynde vertrokken. Den 30sten augustus heeft Margaretha Gerstmijer, soldaaten vrouw hier in garnizoen liggende, verzocht om, geen attestatie hebbende, op aanstaande zondag den 5de september slechts als gast aan de tafel des Heeren te moogen toegelaaten worden, hetwelk haar toegestaan is. Den 16den november heeft zig gemeld, Hendrik Bergman, uit Borgo in't Koningryk Sweeden, om by ons te moogen ten avondmaal geadmitteert te worden, maar geen attestatie hebbende is hy niet anders dan als gast toegelaaten worden. Den 15 maj is op zyn verzoek als gast tot het H. avondmaal toegelaaten, Peter Gerhards, uit het dorp Neukerk 3 uuren van Solingen en Mulheim. Den 27de november is Philip Christoph Tiele gepermiteert geworden om op zijn verzoek slechts eenmaal voor deze enkelde keer aan de tafel des Heeren het H. avondmaal met ons te genieten. Den 27de november is als gast aan't avondmaal zonder attestatie voor ditmaal toegelaaten, Frederik Fiero, leerloyersknecht, van Rostok. Den 27 november is als gast aan de tafel des Heeren geadmitteert, Laurens Pieter Louw, schipper op't oorlogs fregat Harlingen, aynde op zyn vertoont attestatie als lidmaat aangenoomen. Zijn den 26den february slechts als gasten tot het H. avondmaal toegelaaten, Michael Mijer, van Dornstede in't Wurtenbergsche, en Pieter Askeberg, uit het Koningryk Zweeden, beide schumaakersknechten. Is op den 1ste pinxterdag als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten, Johannes Swartz, soldaat op zyn gagement staande. Is op den 1sten pinxterdag als gast aan de tafel des Heere toegelaaten, Georg Carl Kramb, soldaat, als schoenmaakersknecht thans hier in Harlingen werkende. Dezelve is zijn paspoort genomen, en attestatie gebracht hebbende den 25ste february 1787 als lidmaat aangenoomen worden. Den 26den maj heeft zig gemeld, Johannes Schüler, weversknecht alhier, om op aanstaande pinxterdag als gast aan de tafel des Heeren te mogen toegelaaten worden, omdat hij geene attestatie vertoonen konte zynde hem zijn verzoek toegestaan. NB. Deze hier boven als gast aangeteekende Johannes Schüler, is op pinxterdag den 4den juni niet aan

8 de tafel des Heeren verscheenen, maar uitgebleeven. Den 4den juni is als gast aan de tafel des Heeren geweest, Andreas Lassen, hoedmaakersknecht te Bolswaarden woonende, zynde van daar vertrokken. Den 18 augustus heeft zig geaddresseert aan den leeraar der Luthersche gemeente, om den 3 september eerstkomende als gast aan de tafel des Heeren te mogen toegelaaten worden, Johannes Eidman, uit Klein Umstad in het Darmstadsche, zynde soldaat onder den Hr. capitein Ramaaker, thans alhier in garnizoen liggende, zynde hem zyn verzoek toegestaan. Den 27sten augustus heeft zig gemeld om als gast met ons aan't avondmaal te gaan, Johan Moriz Walter, soldaat onder battailloon van den heer Schepper, en Johan Bern Nagel, soldaat onder't battailloon van den heer Plettenberg, zynde beiden toegestaan om als gasten het avondmaal te genieten. Den 27sten augustus heeft zig gemeld om als gast aanstaande zondag met ons aan de tafel des Heeren te gaan, Johannes Sifferin Dahs, geboortig uit Hamburg en thans hier woonende als chirurschyn. NB. Deze Johannes Sifferin Dahs is niet met ons aan de tafel des Heeren geweest maar is uitgebleven. Den 28sten augustus is Maria Magdalena Bernhardin, soldate weduwe, nevens haren soon, die een tambour is hier in garnizoen liggende, op haar verzoek met ons als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten worden. Den 28 augustus hebben sig van de militie hier in garnizoen liggende gemeld, om als gasten de 3den september aan't avondmaal te gaan, volgende 3 persoonen; Georg Ernst Ruiter, sergeant onder de compagnie van den heer collonel van Burmanie en zyne huisvrouw Catharina Maria Ruiter en derzelver broeder Johan Piter Hulsenbeek, corporaal onder de compagnie van den collonel de Mon. Den 29sten augustus hebben sig by den leeraar gemeld om den 3den september als gasten mede tot het H. avondmaal geadmitteert te worden, volgende soldaaten, thans hier in garnizoen liggende; Johannes Hijer, uit het Darmstadtsche. Johan Berend Lofit, uit het Pruische. Hendrik Koopman, uit het Fuldsche. Valentin Kok, uit het Fuldsche. Den 30 augustus hebben zig gemeld om als gasten den 3de september met ons ten avondmaal te gaan, volgende twee soldaaten, hier in garnizoen liggende; Johan Georg Rommel, granadier onder de compagnie van den heer Burmannia. Johan Jost Paff, granadier onder de compagnie van den heer Burmannia.

9 Den 3de september is aan't avondmaal als gast alhier geweest, Maria Veners, huisvrouw van den sergeant Rüten hier thans in garnizoen liggende, zynde de man gereformeerd. Den 3de september is als gast met ons aan de tafel des Heere toegelaaten worden, Anthon Bernhard Pöttger, uit Pruisisch Minden geboortig, en thans comptoir schreiver van den heere Johannes Mecima, alhier te Harlingen, zijnde van hier vertrokken. Den 30 november heeft zig gemeld, Johan Hendrik Volgraf, corporaal onder het volk hier in garnizoen liggende, nevens zyne huisvrouw Rosina Catharina, beide Luthers, om den 3den december eerstkomende met ons aan de tafel des Heeren als gasten te gaan, hetwelk hun is toegestaan. Den 30 november heeft zig gemeld, om op den 3den december aan de tafel des Heeren toegelaaten te worden, Jacob Friederik Heinderik, soldaat hier in garnizoen liggende, hetwelk hem als gast is toegestaan. Den 30 november heeft zig gemeld, Hendrik Münster, soldaat onder het volk hier in garnizoen liggende, om als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten te worden, hetwelk hem is toegestaan. Den 12den februarius heeft Christiaan Lauwrens, uit het Holsteensche, verzocht om aanstaande 25ste februarius als gast met onze gemeente aan de tafel des Heeren te mogen gaan, zynde hem zulks als een die geen attestatie vertoonen konte, op zijn verzoek en conscientie toegestaan. En die heden den 25 augustus 1796 als broeder van onze gemeente is aangenomen. Den 25 februari is Maria Forda, huisvrouw van een gereformeerde sergeant, tans hier te Harlingen in garnizoen liggende, gelyk alle die tot de militaire behooren, als gast aan de tafel des Heere toegelaaten worden. Den 2den maj heeft zig Johan Georg Hendrik, sergeant onder't volk thans hier in garnizoen liggende, gemeld om op aanstaande pinxterdag met ons tot de tafel des Heeren te mogen toegelaaten worden,, zynde gelyk alle militaire als gast geadmitterd geworden. Den 12 maj heeft zig gemeld Johan Henrich Muller, corporaal onder de militairen thans hier in garnizoen liggende, om op aanstaande pinxterdag met ons aan de tafel des Heeren te gaan, zynde hem zyn verzoek als gast toegestaan. Zynde op zyn attestatie als broeder van onze gemeente aangenomen worden. Den 20sten maj hebben zig gemeld om op aanstaanden pinxterdag met ons als gasten aan't avondmaal te gaan, Johan Adam Belling, soldaat uit het Fuldsche en Johannes Hetsch,

10 soldaat uit het Fuldsche, zynde hun toegestaan. Den 21 maj, Johan Lange, granadier onder de compagnie van den heer Burmannia thans hier in garnizoen liggende, is op zyn verzoek den 27 dito als eersten pinxterdag als gast aan de tafel des Heere toegelaaten worden. Den 22den mai heef J.C.L. Geisler, soldaat alhier in garnizoen liggende, verzocht om den 27 den dezer aan de tafel des Heeren te mogen geadmitteert worden, zynde hem zyn verzoek als gast toegestaan, hoewel zyn attestatie by my verdacht is, Den 23den maj verzocht Johan Adam Geus, soldaat hier in garnizoen liggende, om met ons aan des Heere tafel te mogen toegelaaten worden, zynde hem zyn verzoek als gast toegestaan. Den 28sten augustus heeft zig gemeld om den 2den september met ons als gast aan de tafel des Heeren te gaan, Johannes Lauer, sergeant onder de compagnie van de capitein Baats, zynde hem zyn verzoek toegestaan. Den 31 augustus heeft zig gemeld, Johannes Wiegant, soldaat granadier hier te Harlingen in garnizoen liggende, om den 2den september met ons als gast aan de tafel des Heeren te gaan, zynde hem zulks toegestaan Den 18de february heeft zig gemeld om den 24 dito met ons als gast aan de tafel des Heeren te gaan, George Smidt, granadier onder de compagnie van den heer collonel van Burmania. Den 2den maj heeft zig gemeld, Coenraad Michel, uit het graafschap Slitz, granadier onder de compagnie van den overst Burmania, om als gast aan't H. avondmaal op pinxterdag te mogen gaan, zynde hem zulks toegestaan. Den 5den maj heeft zig gemeld, Johannes Wendel, soldaat onder het volk thans hier in garnizoen liggende, om op aanstaande pinxterdag als gast aan de tafel des Heeren te gaan, 't welk hem is toegestaan. Den 6ste maj hebben zig gelyk de voorgaande gemeld, Jacob Hankur, corporaal in de compagnie Ballenboeter, en Christopher Gerk, soldaat, zynde hun het avondmaal als gast toegestaan. Den 26de augustus heeft Adam Smit, soldaat onder het volk thans hier in garnizoen liggende, zig gemeld en verzocht om met ons op aanstaande zondag den 31sten augustus aan de tafel des Heeren te mogen toegelaaten worden, zynde hem zyn verzoek toegestaan om als gast het H. avondmaal te gebruiken. Den 28sten augustus heeft zig gemeld om als gast met ons aanstaande zondag ten avondmaal te gaan, Valentijn Schuchard,

11 sergeant onder den lieut. collonel van Burmania, zynde het verzoek toegestaan. Den 27sten november 1788 heeft Adam Bernges, opzichter by de Noorder moolen alhier en zyne huisvrouw Anna Barbara verzocht om met ons den 30 november aan de tafel des Heeren te mogen gaan, zynde zulk verzoek toegestaan om slechts als gasten met het H. avondmaal bedient te worden. Den 28sten november heeft Johannes Bernges, tambour onder de militairen thans hier garnizoen houdende, verzocht om den 30sten november met ons aan't avondmaal te mogen gaan, zynde hem zulks gelyk andere onder de militairen als gast toegestaan. Verder heeft zig den 28sten november 1788 gemeld om met ons den 30sten dezer aan't avondmaal te gaan, Christoph Anton Abbeker, zoldaat van de militairen te Arnhem in garnizoen liggende, en thans met verlof hier te Harlingen by zyne vrouw en kind zynde, die Roomsche zyn, zeggende dat hy voor zyn leven dienst genoomen en aanstaande maj 1789 zyn gagement zoude ontvangen. Zynde hem zyn verzoek gelijk andere militairen naamelyk om slechts als gast te communiceeren toegestaan. NB. Dezes mans attestatie uit Arnhem spreekt niet van ledemaatschap in de Luthersche gemeente aldaar, maar alleen dat hy aldaar den openbaren godsdienst bygewoont en 's Heeren avondmaal gebruikt hebbe, gelyk andere militaire. Waarom hy by ons tevens als gast aan de tafel des Heeren is toegelaaten worden. Dan deze hiervooren gemelde Abbeke is den 30dste november van't avondmaal weggebleeven, en aan mij den leeraar laaten zeggen dat hy twee recruten hadde aangeworven, die hy spoedig naar Arnhem moest overbrengen en daarom niet aan de tafel des Heeren verscheinen konte, hetwelk waarheid weezen kan, dog het koomt my voor een verdichtzel van hem te zyn. Den 31 maj op pinxterdag heeft Johan Bernhard Velmer, gebooren in het graafschap Mark, door een van hem zelven geschreeven briefje, te kennen gegeven dat hy by een predikant Pordelius in't gemelde graafschap zyn geloofsbelydenis gedaan, waarom hem is toegelaaten den 31ste maj op pinxterdag met ons aan de tafel des Heeren als gast te mogen gaan. Zynde deze Johan Bernhard Velmer thans grof smid en baas te Witmarsum gehuisvest en getrouwt. Gelyk uit het byliggend eigenhandige briefje blykt. Zynde vervolgens als lit en broeder van onze gemeente aangenomen worden. Den 25sten november heeft zig gemeld Claas Hendrik Piper, broeder van onzen voorzanger, omdat hy geen attestatie had als gast op den eersten adven zondag nevens ons aan de tafel des Heeren te mogen toegelaaten worden, hetwelk verzoek geaccordeerd is.

12 Den 28sten februari is Georg Frederik Morits, sergeant onder het volk hier in garnizoen liggende, als gast aan de tafel des Heere toegelaaten worden. Den 28sten februarius is als gast tot het H. avondmaal toegelaaten de heer Johan George Raijdt, vaandrig en adjudant van't 2de battaillon van Brakelt. Is tevens toegestaan aan Johan Zeits, soldaat onder de militairen thans hier garnizoen houdende, om nevens ons den 28ste februari aan de tafel des Heeren te mogen verscheinen als gast. Den 24sten februari hebben zig als gasten aan den tafel des Heeren op den 28sten dito gemeld volgende hier in garnizoen liggende militairen; Banschmid, sergeant. Grotte, sergeant. Amende, sergeant. Scheffer, sergeant. Scheffer, soldaat. Eene vrouw Gerhard genaamdt. Rothenberger, soldaat met zyne vrouw wier naam niet op het briefje wierde opgegeven. Den 28sten februari zyn tot het H. avondmaal als gasten toegelaaten worden volgende militairen, te Franeker garnizoen houdende; Herman Voogt, sergeant. Johan Hendrig Wytman, soldaat. Willem Werbek, soldaat. Lodewig Moel, soldaat. Carel Groen, soldaat. Johan Philip Schatzman, soldaat. Johan Andreas Bierbaum, soldaat Den 24 mai zynde de eerste hoogh pinxterdag, is als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten worden, de heere E.E. Staudniz, capitein commandant thans hier in garnizoen liggende. Den 24 mai is toegelaaten, Johan Jacob Jung, soldaat hier in garnizoen liggende, met attestatie. Den 23 mai is als gast aan't avondmaal verschenen, Philip Jacob Gezell, soldaat hier in garnizoen liggende, uit het Darmstadsche. Ook is codem die als gast geadmitteerd, Johan Leoonhardt Seebold, soldaat, van geboorte een Darmstader. Den 23 mai zyn als gasten geadmitteerd twee soldaaten, Hendrik Heier en Machiel Printz. Verder Dieterich Smidt, granadier alhier in garnizoen liggende. Nog een soldaat, Jan Gerrit Smidt, als gast. Den 28sten augustus heeft zig tot het H. avondmaal aangedient Philip Gevel, kleermakersknecht alhier, maar geen attestatie hebbende, is hem gepermitteert geworden om als gast te mogen mede aangaan. Den 28sten november is Anthon Smidt, soldaat onder het volk thans hier garnizoen houdende, als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten worden. Den 12 juni op pinxterdag is als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten, Johannes Hendricus Leidlif, uit Saxen

13 Weimar, zynde soldaat onder het volk thans hier garnizoen houdende, met attestatie uit Haarlem van Ds. van der Aa. Verder is den 12 juni als gast toegelaten, Johan Hendrik Maier, uit het Hannoversche, thans als boerknecht werkende by een boer te Sexbierum. Den 12 juni is als gast toegelaaten, Rotger Alstadt, uit het Koningryk Sweeden, tegenwoordig als hoedemaakersknecht te Bolswaarden werkende. Den 24sten february is Christiaan Leeuw, kamer laqaye van den heere Raad Fiscaal Grofstein alhier, op zyn verzoek als gast mede tot de tafel des Heeren toegelaaten worden. Ook Roelof Pieters, een Sweed, en matroos alhier als gast. den 19de mai op pinxterdag is M.M. Kuiper, eene vrouwe van een gereformeerde soldaat, die zyn gagement van de provinz Friesland trekt, toegestaan om als gast met ons voor ditmaal het H. avondmaal te gebruiken. Den 1ste september is als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten, Jobst Christoph Zwicker, uit het Hannoversche, zynde capitein 'd armes onder de militairen thans hier garnizoen houdende, hebbende zig gemeld den 26sten augustus te vooren Den 27de augustus heeft zig gemeld Jacob Zimmerman, uit het Nassausche, soldaat hier in garnizoen liggende, om aanstaande zondag mede tot het H. avondmaal te gaan, 't geen hem als gast is toegestaan. Jan Lauwrens op 's lands magazyn alhier werkende, den 28sten augustus zig gemeld hebbende, om op zondag den 1sten september aan de tafel des Heeren te mogen toegelaaten worden, is zyn verzoek als gast toegestaan worden. Johan Wilhelm en Ludwewik, soldaaten hier in garnizoen liggende, hebben zig gemeld om den 1sten september met ons als gasten ten avondmaal te gaan, hetwelk hun is toegestaan. Den 29de augustus heeft zig gemeld Philip Staats, soldaat onder het volk hier garnizoen houdende, en verzoekende om als gast op zondag den 1sten september aan de tafel des Heeren te gaan, 't welk hem is toegestaan. Ook is den 1sten september met ons aan de tafel des Heeren als gast geweest, de chirurgus onder de militaire alhier, met naam Alberti, uit het Nassouwsche. Is als gast den 23 february aan de tafel des Heeren toegelaaten, Johan Martin Küber, uit het Hannoverse, stuurman op het schip van Dirk Kortlang.

14 Is geadmitteert den 23 february aan de tafel des Heeren te gaan, Johan Barttelt Maak, uit Staade in't Hannoversche, matroos zynde op het schip van Dirk Kortlang. Den 8sten Mai hebben zig volgende militaire gemeld om op pinxterdag als gasten aan de tafel des Heeren te verscheinen; Voor eerst de 5 musicanten op dit briefje lit. A. Ten tweeden de sergeanten en gemeenen op dit briefje lit. B. Ook eene vrouw uit Kerkenpoland in't Weilburgsche, en huisvrouw van een Luth: soldaat Baum. Is Andris Onsman gepermitteert geworden om met ons den eersten advent, zijnde de 30 november, aan de tafel des Heeren als gast te gaan. Is Clas Hendrich Piper, soldaat thans alhier in garnizoen liggende, op zyn verzoek den 6den september als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten worden. Johan Nikkolas Meister, soldaat uit het Erbachsche, is zonder attestatie te hebben, toegestaan om als gast den 6den september h.a., aan de tafel des Heeren te mogen medegaan. Philip Völker, uit Nassouw Dietz, en soldaat hier in garnizoen, is op zyn attestatie uit Utrecht toegestaan den 6den september h.a. als gast aan de tafel des Heeren te verscheinen, zyn Luth: vrouw is niet aan geweest Frederik Franke, uit het Mündsche, en vaarensgast, heeft als gast de vrijheid op zyn verzoek gekregen om met ons den 6den september aan't avondmaal des Heeren te verscheinen. Adam Zecher, bij Menz te huis, is den 29de november als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten worden, zynde soldaat thans hier garnizoen houdende. Is Philip Bekker, uit het Nassauwsche, corporaal onder het volk hier in garnizoen liggende, toegestaan den 29 november als gast aan H. avondmaal te koomen. Codem die et anno ut supra is als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten, Carl Vrembt, soldaat onder het volk alhier, zynde van geboorte een Wurtenberger. NB. Al voor meer dan 25 jaar heeft eene weduwe te Workum, in de wandeling genoemd moeder Dootsche, zig gemeld en verzocht om als gast aan de tafel des Heeren te mogen toegelaaten worden, hetwelk aan geaccordeerd is. Kusveld, heeren knecht te Workum, is eenmaal in Harlingen aan de tafel des Heeren als gast geweest. Den 25de february is als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten, Wilhelm Sneid, uit het Hessen Hanausche twee uuren van

15 Friedberg, en wel als gast gelyk alle militairen. Zyn den 25 february als gasten aan de tafel des Heeren toegelaaten, Philip Hendrich Hermes, corporaal, en de soldaat Peter Binnekker, soldaat by de hier in garnizoen liggende. Is den 25 february aan de tafel des Heeren toegelaaten als gast, de granadier Roedolf Ernst Bechthold. Den 25 february is de militair, Baltazar Hartman, alhier in garnizoen liggende, als gast aan de tafel des Heeren toegelaaten worden. Twee militairen als, Christophel Herman Needman, corporaal, en Balthazar Neeser, soldaat, zyn den 25 february 1798 als gasten aan de tafel des Heeren toegelaaten. Twee canoniers als Johan Hillig?? en Henrich Wasserman, zyn den 27 maj als gasten aan de tafel des Heeren toegelaaten. Johan Michael Bechthold, corporal onder het volk thans hier in garnizoen liggende, boven Frankfort te huis, en zyne vrouw Maria Catharina is toegestaan den 27 maj met ons aan de tafel des Heeren als gasten te gaan. De vrouw is uit het Nassouw Usingerland. Carel Vrembd, N. Nessersmid en Martin Sneider, zyn den 2de september als gasten aan de tafel des Heeren geweest Den 1e advent is Bark Jans als gast ten avondmaal toegelaaten, geboortig uit Hamburg, ook Johannes Zingler, soldaat, als gast, en ook Johannes Storg, canonier alhier. Den 14 mey heeft zich bij mij A. Noorberg predikant alhier gemeld, Adam Berrges, opzichter bij de Noordermoolen alhier, met verzoek om neven zijne huisvrouw Anna Barbara op komenden eersten pinxterdag met ons aan J.H. avondmaal te mogen verschijnen, 't geen hem en zijner vrouw als gasten toegestaan, kunnende zij geen attestatie produceeren. Wegen ziekte van deszelfs huisvrouw niet verschenen. Op heden zondag den 21 september, is bij ons als gast aan de tafel des Heeren toegelaten, George Dömich, uit Keursachsen geboortig, schoenmakersknecht in Witmeersum, zonder attestatie te kunnen vertoonen. Insgelijks op denzelfden dag doch zonder eigenlijke attestatie, Lodewijk Strak, brouwersknecht bij de heer Isenbeek en Jan Freeriks, onze orgeltrekker. NB. Alle de militairen al of geene attestatie hebbende en alhier slechts voor eenige tyd garnizoen houdende, worden by ons nooit als ledemaaten aangenomen maar wel voor die tyd, dat ze hier zyn, alleen als gasten tot de tafel des Heere toegelaaten. Desgelyks alle de zulke die geene attestatien hebben en niet willen of

16 konnen by den leeraar dezer gemeente van nieuws af gaan leeren, worden nooit als leden van onze gemeente aangemerkt, maar op hun lieder conscientie en verzoek staat men toe om alleen als gasten het Heilige avondmaal met ons te gebruiken, mits zo lang ze in Harlingen zyn zig telkens meldende en daarom verzoekende. In den Naam Gods des Vaders des Zoons des H. Geestes, beginnen wij dit boek, daarin de naamen der leden van onze Christelijke gemeente toegedaan d'onveranderde Augsburgse beleidenisse binnen Harlingen aangeteekent zullen worden, en bidden den almachtigen en barmhartigen God dewelke na de vermaaning van Paulus wil dat het in zijne Christelijke gemeente altemaal eerlijk ende ordentelijk toegaa:/ dat hij over onze kleine kudde met de oogen van zijne genade en barmhartigheid altoos waake, dezelve met zijne hemelsche zegeningen zegene en zijne groote goedertierenheid vermeerdere. Opdat gelijk onze naamen in dit boek geschreeven staan, die ook in het boek des levens aangeteekent mogen gevonden worden, door Jesus Christus onzen Heere, welken met den Vader en den H. Geest zij lof, prijs eer ende Heerlijkheid in der Ewigheid. Amen. Begonnen den 4 april Casparus Theodorus Schaeffer, Pastor beroepen den 1sten september 1739 en ingezegend den 21 october 1739 te Amsterdam in de Luthersche oude kerk. Caaij Slaapkool, ouderling. Nikolas Dirk Rave, ouderling. Meyndert van der Hoek, ouderling. Caspar de Haaze, ouderling. Abraham Vermeulen, ouderling. Adolph Schacht. Christiaan Jantzen Klauflügel. Pieter Frieder. Ewoud Franke. Winold Hering. Melchior Frede. Johan Diederich Kramer. Wilhelm Hammelburg. Friedrich Buhrmeester. Johan Philip Schiekel. Johan Richter. Harmen Jantzen. Johan Hantzen. Peter Herman Frantzing. Arend Vermöhlen. Johan Henrich Tollner. Wilhelm Bahrens. Ludowig Schmaler. Hendrik Tahke. Johan Hendrik Deiman. Johan Heij. Christoph Hempel. Anna Rantzen, huisvrouw van Caaij Schlaapkoohl. Anke Rantzen. Eleken Pieters, huisvrouw van Caspar de Haase Maatje Steffens, huisvrouw van Christiaan Klauflügel. Catharina Jentz, huisvrouw van Pieter Friederik. Trintje Herbert, huisvrouw van Harmen Jantzen. Anna Hendriks, huisvrouw van Jan Hantzen. Catharina Grondel.

17 Achjen Sijberts, huisvrouw van Johan Henrich Tollner. Bulette Uhle Rassems. Helena Friederichs. Trintje Pieters, weduwe van Friedrich Dobbert. Johan Christoph Liepke en zyne huisvrouw Christina. Jurjaan Deen. Anno 1741 den 14e april hebbe ik C.T. Schaeffer, pastor in bovengenoemde gemeente, na genoegzaame voorgaande onderrichting en naar opentlijke onderzoeking en ondervraaging in teegenwoordigheid van sommige leeden onzer gemeente daarinnen voldoend geantwoord volgende drie ledemaaten onzer gemeente in den name Gods aangenoomen, en daarop den naastvolgenden zondag zijnde den 16de april tot het hoogw. avondmaal geadmitteert, namelijk; Antje Gerrits, huisvrouw van Christoph Miesner. Gritje van Bolderen. Elisabeth Kromhuisen. Naderhand zijn leeden van onze gemeente geworden; Johan Christiaan Pohttenberg, is afgevallen. Roele Meinnertz. Onder mij Ds. Meyer zijn bijgekomen; Hendrik Taake en Gritje Taake, egtelieden. Hermen Janzen. Coenraad Diez. George Weber. Benedikt Nieuhuijs. Lampert Steen Diedrik Veulen. Johannes Stolts. Casper Brouwer. Engelgen Schelten. Jonas Borg. Tiebert Hardt. Colle Harmen. Stophel Boom. Op attestatie als lid aangenomen; NN. Lohman, in Workum. J.F.R. van der Heide, in Workum. George Schultz, in Workum. NN. Johanning, in Workum. Johan Bernhard Velmer in Wolmaarsum heeft de Soldergemeente verlaten, is in oct. dezes jaars overleden. NN. Kühne, in Franeker (staat doorgehaald). NN. Prüfer, in Franeker. Coenraad Ehrenberg, in Franeker (staat doorgehaald). J. Alter Caltum, in Franeker. NN. Lindeman, in Franeker. Te Makkum George Britzel, looyer alddar, vrouw Catharina de Boer, heeft afstand gedaan van de Soldergemeente. Johan Moritz Schluks, te Makkum, volgens nadere berichten behoort hij tot de Soldergemeente. Juffrouw A.C. Ising, huisvrouw van den heer Boudewijn van Rees, luitenant quartiermeester van de gewapende burgermagt te Franeker. Georg Bremer, meesterknecht in de loyerye te Bolswaerd. Naamen der ledematen welke ik Adam Frederik Christoffel Adami, predikant van de Luthersche gemeente binnen Harlingen aangetroffen, of naderhand als zulke aangenoomen heb;

18 Den 21sten april heb ik met de huisbezoeking, terwijl zondag jubilate het avondmaal zoude gehouden worden, begonnen bij welke geleegentheid ik ledemaaten te zijn bevonden heb; Claas Dirk Rave, ouderling. Christiaan Borman, ouderling. Jan Dirk Kramer, ouderling. Willem Barends Ulhoorn, ouderling. Jan Coenraad. Pieter Asme. Martin Scholt en Gertruit Scholt, egtelieden. Agnes Jochemin. Jurgen, knecht in de zuikerrafinaderij. Jeltje Smid. Antje Gerrits Vreedenburg. Hartwigh Albert Bartels. Cornelis Annes en Trintje Annes, egtelieden. Herman Hendrik Kramer. Rebekka Kramer, gebooren Heysing. Christiaan Steinmez. Wibertje Steinmez geboorne Frederiks Dobber. Claas Jansen Klauwflügel. Frederik Boermeester en Marlena Boermeester, egtelieden. Hendrik Taake en Gritje Taake, egtelieden. Jan Aurelius. Christiaan Jansen Klaufleugel. Anna Rantzen, weduwe Slaapkool. Gerrit Trox en Antje Trox gebooren Rantze, egtelieden. Francina Lenz, huisvrouw van Jan Dirk Cramer. Hendrik Deuman. Pieter Gunther. Christiaan Meijer Caspar de Bruin. Gerrit Hendrik Feld. Antje Hendriks, weduwe. Eleken Pieters, weduwe van Caspar de Haas. Johan Frederik Alle en Antje Alle gebooren Harkes, egtelieden. Eve Jansen. Anna Geertruid van Bucchel. Hier zijn volgende leeden bijgekomen onde Ds. Klindlamp en Ds. Boek als; Geske Maria Kops. Johan Pietersen en Ebeltje Pietersen, egtelieden. Andries Schermer. Johannes Schuler en Anna Juliana Schieler, egtelieden, beide overleeden. Janke Meyers geb. Meinders van ter Hoek. Eilert Hendriks. Christophel Hempel, overleeden. Marieke Pieters. Hendrik Nikkels, overl., en Barbara Rebekka Franken, egtelieden. Laurens Voogt. Gritje Mullers, weduwe van Johan Voorhouwer. Johannes Volbracht en Anna Margaretha Kumperling, egtelieden. Everhard Rudolph Stip. Johan Gergens. Jan Christiaan Zenner, opzichter. Johan Coenraad Oswald. Jagje Stoffers, weduwe. Jan Boudewijn en Atje Pieters, egtelieden. Johan Martin Hulbern. Hans Jurgen. Johannes Schleier. Hendrik Marten. Jacob Ewald. Andres Sloftöm.

19 Philip Olgarte, uit het graafschap Westerburg. Johan Hendrik Brom. Barmond, van Leuwaarden naar Harlingen vertrokken. Anna Margaretha Sophia Lund, uit Noorweegen, van Siebert van der Hout, menonit en Luthers geworden, egtelieden. Catharina Hendriks. Gergen Bakker en Frederika Dobbert, egtelieden. Johan Jacob Muller, van Strasburg. Siegfried Marcoord. Jochem Giezen en Dorothea Giezen, egtelieden, beide overl. Jurgens Genneral. Nicolaus Schut. Philip Jacob Kaude en Maria Margaretha, egtelieden, beide overl. Johan Friedrich Beyer. Jan Storchelman. Gurgen Ritman. Coenraad Schydt. Johan Flemming. Georg Lange. Gurge Koch. Gurge Bertel. Martin Loening. Johan Pieter. Bartolomeus Knevel. Hendrik Dirk. Johan Ludewik Straus. Godlieb Hofman. Johan Daalhuis. Laurens Strik. Bernhard Boom. Conrad Blijer. Johan Ludewik Rumph. Christian Naedt. Anna Elisabeth Heilerin. Martin Meil. Trintje Barmond. Pieter Carel van Reymen. Andres Cornelis Hartinger, beurtschipper. Casper Freimks en Doodje, egtelieden. Namen der leedemaaten welke ik Johan Wilhelm Feritz, predikant van de Luth. gemeente binnen Harlingen aangetroffen, of naderhand als de zulke aangenomen heb; Claas Dirk Rave, overl. 4 oct Hendrik Deiman, overl. 27 febr Christiaan Borman, overl. 26 febr Gergen Smit, overl. Hendrik Cramer en Rebecca Cramer, egtelieden, beide overl. Cornelis Annes en Trintje, egtelieden, beide overl. Claas Christians. Pieter Gunther, vertrokken na Duitschland. Johan Coenraad Danzig, overl. Francina Lenz, overl. Gerrit Hendrik Feld, overl. Geske Maria Kop, overl. Johan Coenraad Oswald, overl. Friederik Bormeester, overl. Mareike Pieters, overl. Johan Jacob Muller, overl. Philip Olgart en Trintje Bermond, egtelieden. Hendrik Hoog, overl., en Gritje Hoog, overl., egtelieden. Gergen Bakker en Gritje Frederika Dobbert, egtelieden. Adam Snaz, overl., en Baukje Alberts, overl., egtelieden. Jan Boudewin en Afke Pieters, egtelieden, beide overl. Elias, overl. Pieter Vogel, overl.

20 Hendrik Philip Stumbke. Johan Christoph Kresner, overl. 8 sept Johan Michiel. Maria Eva Kochin. Barbara Schaffenrood (staat doorgehaald) Evert Strootman en Pitternella van Leuwen, egtelieden, de vrouw overl. 6 juli Johan Philip Krebs en Sara Catharina, overl., egtelieden. Elisabeth Barbara Schaffenrood, overl. Johan Adam Abraham Rauch. Andres Cornelis Klein, overl. Andries Martin Jordaan en Jacoba Buchner, egtelieden, beide overl. August Buchner, overl. Jan van Pruissen en Elisabeth Muller, egtelieden beide overl. Balthasar Herfst, vertrokken, en vrouw Herfst, overl., egtelieden, de man is ook overl. Pieter Asmus en Anna Sophia, egtelieden. Antje Asmus, vertrokken na Medenblik. Jochem Asmus, vertrokken na Vlissingen. Evert Hendrik Strootman en Johanna Elisabetha Schaffenrood, egtelieden. Christiaan Hoeperman, overl. Lorentz Hanzen, vertrokken na Amsterdam. Johan Melchior Kaude, overl. Tren Bermond. Anna Maria Veld, overl. Barens Hendrik Smid. Maatje Klaufliegel. Daniel Friederik Hik en Catharina Wilhelmina Schaffenrood, egtelieden, vertrokken na Zwol. Catharina Rebecca Cramer. Agnite Herbes, vertrokken na Amsterdam. Hendrik Willem. Johannes Snieder. Carolina Briel, overl. Michiel Driso. Christina Bulderbek, overl. Pieter Asmus, (vertrokken naar Altena(staat doorgehaald)). Ayelt Olthof, overl. Eielt Jurgens. Jacob Sas. Jan Frederik Repko (staat doorgehaald) en Helena Maria Oswald, egtelieden. Jan Harmens, overl. Sophia Kaude, overl. Barbara Kaude, overl. Regina Ras. Wipke Veld, overl. Christian Bormeester. Johannes Kubler, overl. Dorothea Jordan, overl. Johanna Margaretha Bulderbek, huisvrouw van Johannes Schnieder. Bonifatius Olgart. Berbel Bakker, zynde van ons afgevallen en tot de geref. overgegaan den 23 april Carl Hendrik Röser, trompetter. Johan Hendrik Piper. Frederik Hendrik Deiman. Hendrik Meyer. Ritje Heins, huisvrouw van Johannes Kubler. Carolina de Haas, huisvrouw van Johannes Kresner. Vrouwtje Sieberens, huisvrouw van Christiaan Bormeester. David Ras en Mikke Ras, egtelieden, vrouw overl. Johan Hendrik Plutschouw

21 Johan Adam Keijzer. Dirkje Alberts, huisvrouw van Bonifacius Oolgardt. Swaantje Christiaans, huisvrouw van Jacob Alth, beide overl. Jacob Alth. Maria Elisabeth Strootman. Georg Carel Kramb. Frans Gallenkamp. Hendrik Philip Schleiermacher, met attestatie uit Wildungen in't vorstendom Waldek, en van hier vertrokken den 20 sept Frerich Siebolds, met attestatie uit Thrinum. Daniel Oolgard, met attestatie uit Amsterdam. Lodewyk Forster, overl. Jan Kaarels. Christina Johanna Odgard. Hendrik Wilhelm Winter, is naar een goed attestatie ingelevert te hebben den 11den maj 1788 door't gebruik van't H. avondmaal lid van onze gemeente geworden. Laurens Pieterse Louw en Christina Brouwenstyn, egtelieden. Jans Swartz. Frederik Willem Lukking, thans opzichter te Harlingen van de zuider moolen, en vertrokken na Minnertzje? Na de maal ik Johan Wilhelm Feritz 26 jaaren bij de Luthersche gemeente te Harlingen als predikant gestaan hebbe, zo heb goed gevonden een nieuw register van de thans in't leven zijnde ledemaaten te maaken waarin de overleedene en de naar elders vertrokkene zijn uitgelaaten. Gedaan Harlingen den 4den october Hendrik Deiman, overl. 27 febr Claas Christiaans, te Makkum. Fransina Lenz, overl. 4 nov Gerrit Hendrik Feld, overl. 20 nov Philip Oolgardt en Trintje Bermond, egtelieden (staat doorgehaald). Gergen Bakker en Gritje Frederika Dobbert, egtelieden (staat doorgehaald). Bautje Alberts, weduwe, overl. Jan Boudewyn, wedenaar, overl. 6 dec Hendrik Philip Stambke, van hier vertrokken. Johan Christoph Kresner, overl. 8 sept. 1789, en Carolina de Haas, egtelieden, zij hertrouwt met Moritz Walter, na Sneek. Jan Michiel, overl. 7 juni (staat doorgehaald) Maria Eva Kochin. Evert Strotman, overl. Johan Philip Krebs, overl. Elisabeth Barbara Schaffenrood, overl. apr (staat doorgehaald) Johan Adam Abraham Rauch. Johannes van Pruissen, overl. 24 juni 1796, en Elisabeth Muller, overl. 7 jan. 1795, egtelieden. Anna Sophia, weduwe Asmus. Jochem Asmus, vertrokken den 3e nov naar Helvoetsluis. Evert Hendrik Strootman, overl. 4 nov. 1795, en Johanna Elisabeth Schaffenrood, egtelieden. Johan Melchior Kaude, overl Regina Hess, weduwe Kaude. Treuw Barmond. Niels Nielsen Toft, overl., met attestatie, en Anna Maria Veldt, overl. febr. 1797, egtelieden.

22 Barents Hendrik Smit. Maatje Klaufliegel, overl. Daniel Frederik Hek en Catharina Wilhelmina Schaffenrood, egtelieden, beide vertrokken naar Zwol den 1 maart 1790 (staat doorgehaald) Catharina Rebecca Kramer. Hendrik Willem. Johan Snieder en Johanna Margaretha Bulderbek, egtelieden Carolina Briel, overl. 27 jan Michiel Driso. Asmus Pieter, vertrokken naar Helvoetsluis. Eiyelt Jurgens. Jacob Sas. Johan Frederik Repko, broeder af, en Helena Maria Oswald, egtelieden. Sophia Kaude, overl. 2 juli Johan Hendrik Piper, overl., en Regina Ras, egtelieden. Wipke Veldt, overl. 2 oct Christiaan Bormeester en Vrouwtje Sieverents, egtelieden. Johannes Smit. Johannes Kubler, overl. 19 febr. 1797, en Ritje Heins, egtelieden. Anna Sophia Dorothea Jordaan, thans wwonagtig te Witmaarzum en aldaar overl. 22 juli Bonifacius Olgardt en Dirkje Alberts, overl. 13 oct. 1791, egtelieden. Berbel Bakker, zynde van ons tot de geref. afgevallen 21 apr Carel Hendrik Röser. Frederik Henderik Deiman. Hendrik Meyer. David Rasch en Mikke, egtelieden, de vrouw overl. 6 febr Johan Hendrik Plutschouw. Johan Adam Keijzer. Jacob Alt, overl. 25 febr. 1792, en Schwantje Christians, overl. 3 maart 1794, egtelieden. Maria Elisabetha Strootman, vertrokken naar Leuwaarden en aldaar gehuwt. (staat doorgehaald) George Carel Kramb, met attestatie vertrokken. Frans Gallenkamp. Hendrik Philip Schleiermaker, van hier vertrokken den 20 sept (staat doorgehaald) Frederik Siebolds. Johan Christian Kulm, vertrokken met attestatie. Daniel Olgardt en Antje Akkerboom, den 25 febr aangenoomen, egtelieden. Lodewyk Forster, overl. in nov in zee op't schip. Jan Kaarels. Christina Johanna Olgardt. Hendrik Wilhelm Winter. Laurenz Pieterse Louw, overl., en Christina Brouwenstein, egtelieden. (naam vrouw staat doorgehaald) Johannes Swarts, overl. Frederik Hendrik Lukking, van hier vertrokken 13 sept naar Minertsja. Pieter Askenberg. Anna Philippina Lipharden, van hier vertrokken in de maand apr (staat doorgehaald) Claas Christiaans, te Makkum. (staat doorgehaald) Gergen Britzel, te Makkum. Daniel Bartolky, te Makkum, maar is onlangs hier te Harlingen komen woonen en weder vertrokken met attestatie na Leuwaarden. Johan Frederik Lange, te Makkum.

23 Johanna Maria en Dorothea Elisabeth Lange, twee dogteren van de hier boven gemelde Johan Frederik Lange te Makkum, met attestatie na Amsterdam vertrokken. (staat doorgehaald) Johan Joachim Lohman, te Workum. C.H. Johanning, koopman te Workum. Casper Freininks en Dootje, egtelieden op S. Anna buurt. Martin Meil, te Franeker. Anna Elisabetha Heilerin, te Franeker, nu op de Kretingburt woonende met haren man Johan Buk. Johan Godlieb Keijzer, te Franeker. Christophel Ström, te Franeker, overl. (staat doorgehaald) Johan Adam Faustman en Aleta Louisa Stammelerin, egtelieden te Franeker. Hendrich van Schauenburg. Anton Hendrik Croon, te Makkum, zyne huisvrouw is bovengemelde Dorothea Elisabeth Lange, de man is overl, de weduwe met attestatie na Amsterdam vertrokken. Johan Moritz Schlieker, te Makkum, overl., en zyne huisvrouw is de tevooren gemelde Johanna Maria Lange te...aarster op de Solder. Christophel Hendrik Strootman, vertrokken. Johanna Strootman, vertrokken. Johan Pieter Ruiter, vertrokken. Christoph Schlieker, glasblazer te Makkum, met attestatie. Frans Lange, in de glasblazerij te Makkum. Sophia Elisabeth Lange, in de glasblazerij te Makkum, vertrokken met attestatie na Amsterdam. Georg Breem en Johanna Magdalena Ames, egtelieden, in de glasblazerij te Makkum, met attestatie. Peter Hulsenbeek, vertrokken. Eoke Warners, uit Jeverland met attestatie, en vertrokken na Leuwaarden den 12 mei Johan Henrich Muller en Trintje zyne huisvrouw, egtelieden. Johan Bernhard Velmer, baas en grofsmidt te Witmaareum. Hendrik Frerts Hillers, werkende op't magazein aan de collegie alhier. Johannes Conradus Kuhne, hovenier, te Franeker woonachtig. Johan Godofredus Prüfer, een Waldeker, zynde een schmidsknecht, tans te Franeker werkende. Johan Christoph Pawlowski, van Frystadt by Koningsberg, met attestatie van Rotterdam, overl Johan Frederik van ter Heide, te Workum, mat attestatie. Georg Leonhard Lindemyer, stookersknecht te Franeker, met attestatie. Daniel Bergman, medicus te Herbajum, met attestatie. Johan Henric Bruun en Gertruid Maria Andersdatter, in de glasblazerij te Makkum, met een attestatie in de Noordsche of Deensche taal. Pieter Jurgen Lorenz Pietersen, uit Othausen by Altena, thans stuurman op het schip van Asmus Pieter hier te Harlingen, met een kerkelyk attestatie uit Othausen, zynde den 27 nov voor de eerstemaal aan de tafel des Heeren als broeder geadmitteert geworden.

24 Conrad Ehrenberg, kleermaaker, te Franeker getrouwt en woonachtig, is op zyn attestatie van Ds, Fuldner den 27 nov voor de eerstemaal aan de tafel des Heeren in onze gemeente alhier geweest. Johan Magree, kleermaaker te Franeker, en aldaar gehuwt. Eduard Kijzer, uit de Diemermeer, is op zijn kerkelyk attestatie van den oudsten Luth. predikant van der Aa te Haarlem als broeder van onze gemeente alhier aangenoomen den 25 febr. 1792, vertrokken en weder gekomen den 1 july (staat doorgehaald) Christian Christoph Uldaan en Eke Norrebuis, met attestatie uit Leuwwarden, egtelieden. Henriette Maria Gevel, uit het Waldeksche met attestatie. Anna Maria Liesbeth Rieve. (staat doorgehaald) Anna Margaretha Strik. (staat doorgehaald) Janje Wagners, vertrokken na Leuwaarden den 12 maj Hendrik Ames, in de glasblazerij te Makkum, met attestatie. Johannes Ames, met attestatie, glasblazer. Willem Mey, opzichter van de moole te Franeker, met attestatie van Leuwaarden. Johannes Lauer. Johan Alter Cattum, kleermaaker te Franeker, met attestatie van den veldprediker Georg Brumhard onder't battaillon van Waldek, uit Sluis in Flandern. Christian Christoph Soldan. Wilhelm Frederik Tangerman en Anna Maria Liesbeth Strik, egtelieden, de vrouw is overl. 25 july Arend Hendrich Rentzenbrink, hovenier op klein Dankum, uit het Osnabrugsche, vertrokken. (staat doorgehaald) Marcus Schmidt, capitein schipper, thans te Makkum woonende. Roelof Pieters, uit Sweden, matroos alhier, gehuwd met een Harlinger weduwe, vertrokken met attestatie naar Vörden Johan Hendrik Haijner, met attestatie van Ds. Berger uit Leuwaarden. Dirk Kortlang, met attestatie aangenomen den 23 febr Luiza Soltaan. Georg Bremer, uit Koningsberg in Pruissen, en thans als meesterknecht in de Loijerij te Bolsward woonachtig. Hendrik Roorbach, met attestatie uit Leuwaarden, weder vertrokken. (staat doorgehaald) Maria Berber Roorbach, met attestatie uit Leeuwarden. Paul Meuslahn, varensgezel en oohmzegger van de hierbovenstaande Marcus Smidt te Makkum. Christiaan Lauwrens, als broeder van onze gemeente aangenomen den 25 aug Gerge Schultz, koopman in wol en fabriquer in Semleder te Workum, gebooren en belydenis gedaan hebbende in het koningryk Denemarken, is den 1ste aug als broeder van de Luth. gemeente alhieraangenomen worden.

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

Persoonen die in de Luthersche Gemeente te Zutphen in de Echt verenigd zijn van den Jaare

Persoonen die in de Luthersche Gemeente te Zutphen in de Echt verenigd zijn van den Jaare Persoonen die in de Luthersche Gemeente te Zutphen in de Echt verenigd zijn van den Jaare 1796-1811 Aantekening van hen die in onse Gem. getrouwt zijn geworden Bij Ds. G.H. Reiche

Nadere informatie

Medemblik. Evangelisch Luthers lidmatenregister 1780-1851

Medemblik. Evangelisch Luthers lidmatenregister 1780-1851 transcriptie Medemblik Evangelisch Luthers lidmatenregister 1780-1851 Familiearchief zum Vorde Vortman(n) - Voortman Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Gehele overname, plaatsing op (web)sites, verveelvoudiging

Nadere informatie

Evangelisch Luthers Lidmatenregister. Amsterdam

Evangelisch Luthers Lidmatenregister. Amsterdam transcriptie Evangelisch Luthers Lidmatenregister Amsterdam 1800 Familiearchief zum Vorde Vortman(n) - Voortman Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Gehele overname, plaatsing op (web)sites, verveelvoudiging

Nadere informatie

Naarden. Evangelisch Luthers lidmatenregister 1796-1852

Naarden. Evangelisch Luthers lidmatenregister 1796-1852 transcriptie Naarden Evangelisch Luthers lidmatenregister 1796-1852 Familiearchief zum Vorde Vortman(n) - Voortman Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Gehele overname, plaatsing op (web)sites, verveelvoudiging

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

Het Nederduits-Gereformeerde trouwboek van Ens op het eiland Schokland,

Het Nederduits-Gereformeerde trouwboek van Ens op het eiland Schokland, Het Nederduits-Gereformeerde trouwboek van Ens op het eiland Schokland, 1810-1835 Het origineel is aanwezig in het gemete-archief te Kamp (Archief van de NH gemete op Schokland, nr. 4) transcriptie: Bruno

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( )

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( ) Tak CA De nakomelingen van Cornelis Karsseboom (1704-1768) 5 juni 1999 / 931 "De Witte Hond" GENERATIE VIII VIII-19. Cornelis Karsseboom, geb. Amsterdam 28 juli 1704, koopman, ald. 14 febr. 1768, zn.

Nadere informatie

De nakomelingen van Albert Borman

De nakomelingen van Albert Borman een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Albert Borman door 26 December 2018 De nakomelingen van Albert Borman Generatie 1 1. Albert Borman, is geboren op 1 januari 1795 te Baambrugge. Hij is

Nadere informatie

Nijeveen, chronologische index civ. overlijden

Nijeveen, chronologische index civ. overlijden Nijeveen, chronologische index civ. overlijden 1806-1811 - gemaakt door Huib Gaal - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Drents Archief, Assen Archief: DTOB Overijssel [Schaduwarchief DTOB (Nijeveen)]

Nadere informatie

GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK. Christiaan Pieter Tak 1

GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK. Christiaan Pieter Tak 1 GENERATIE III = C CHRISTIAAN PIETER TAK Christiaan Pieter Tak 1 C.4.17 : (2) Cristiaan Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 14 November 1809 en gestorven in Vlissingen op 19 Juli 1859, beroep Prediker

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN.

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN. Registers van naamsaanneming in de gemeente Velp, 1813 Gelders Archief: toegangsnummer: 2501 inv.nrs 186, 187 DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE

Nadere informatie

Evangelisch Luthers Lidmatenregister. Amsterdam

Evangelisch Luthers Lidmatenregister. Amsterdam transcriptie Evangelisch Luthers Lidmatenregister Amsterdam 1814 Familiearchief zum Vorde Vortman(n) - Voortman Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Gehele overname, plaatsing op (web)sites, verveelvoudiging

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten 1755-1811 - gemaakt door Herman de Bruin (nadien controle en aanvullingen door Egbert Lantinga) - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

Afstammelingen van Johannes Lütweiler/Leutweiler (Leutwylers von Lupfig)

Afstammelingen van Johannes Lütweiler/Leutweiler (Leutwylers von Lupfig) GENERATIE I = A 1 Afstammelingen van Johannes Lütweiler/Leutweiler (Leutwylers von Lupfig) A : Johannes Lütweiler/Leutweiler, geboren in Lupfig (Zwitserland), op 27 Maart 1718, Soldaat Berner Regiment

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Begraven Schipluiden uit. Arch. Kerkvoogdij Schipluiden nr Aanwezig op GA Delft. Toegangsnummer 450

Begraven Schipluiden uit. Arch. Kerkvoogdij Schipluiden nr Aanwezig op GA Delft. Toegangsnummer 450 Begraven Schipluiden 1777-1782 uit Arch. Kerkvoogdij Schipluiden nr. 125 Aanwezig op GA Delft Toegangsnummer 450 Samengesteld door: J. Heemskerk Voorburg, 11 januari 1986 Gedigitaliseerd: Zoetermeer, 26

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen)

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen) trant van Abraham de Vries Portret van en vrouw, ten onrechte geïdentificeerd als Stephania Torck ( -1702), ca. 1647-1650 Kasteelen, inv./cat.nr. 216 toegeschreven aan Cornelis Saftleven waarschijnlijk

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i pagina 1 van 8 Parenteel van Johannes Honig 1 Johannes Honig is geboren in 1620 in Oberdorfelden. Johannes is overleden vóór 1720, ten hoogste 100 jaar oud. Johannes trouwde met Anna Christina N. Kinderen

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

Gerardus BESSELING Anna, Mactiae CRAMER (KRAEMETS) Joannis CRAMER (CREMER) Mariae HOEVEN Hendrick BESSELING Annitje BESSELING

Gerardus BESSELING Anna, Mactiae CRAMER (KRAEMETS) Joannis CRAMER (CREMER) Mariae HOEVEN Hendrick BESSELING Annitje BESSELING III.9 Gerardus (Gerrit) Hendriksz BESSELING (BISSELINGH), smid in Edam, Amsterdam en baassmit te Wognum, geboren op 04-09-1694 te Emmerik, gedoopt (rk) op 04-09-1694 te Emmerik (getuige(n): nv), overleden

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Borne, Doopsgezind, Inventarisnr. 56

Borne, Doopsgezind, Inventarisnr. 56 Borne, Doopsgezind, Inventarisnr. 56 Geboorteregister: 25 nov. 1735 / 5 juni 1811; org. nr. 54 Geboorteboek: 26 nov. 1735-18 mei 1813; org. nr. 54A Overlijdensboek: 26 dec. 1814-12 okt. 1876; org. nr.

Nadere informatie

een genealogieonline publicatie Andries Putz door Erik

een genealogieonline publicatie Andries Putz door Erik een genealogieonline publicatie Andries Putz door 20 november 2016 Andries Putz Generatie 1 1. Andries (Andreas Jan Andries?) Pütz (Putz). Hij is getrouwd (1) op 9 november 1704 te Moers (Meurs), Duitsland

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Het geslacht POSTHUMUS Generatie I I. Joost Nannings, geb. te Leeuwarden in 1650, otr. te Leeuwarden voor het gerecht op 31 mrt 1677, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Leeuwarden voor het gerecht op

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

GROENLO. Copia authentieque Van 't Trouw Register van Stadt en Schependom Groenlo over den jaare 1801

GROENLO. Copia authentieque Van 't Trouw Register van Stadt en Schependom Groenlo over den jaare 1801 Copia authentieque Van 't Trouw Register van Stadt en Schependom Groenlo over den jaare 1801 Compareerde voor J.A. Hummelink & B.H. Egberts, commissarien in huwelijks zaaken. 27.02.1801-27 februari - -

Nadere informatie

NT00381_14. Nadere Toegang op inv. nr 14. uit het archief van het. Nederlands Hervormde Gemeente. Houten, (381) H.J.

NT00381_14. Nadere Toegang op inv. nr 14. uit het archief van het. Nederlands Hervormde Gemeente. Houten, (381) H.J. NT00381_14 Nadere Toegang op inv. nr 14 uit het archief van het Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 (381) H.J. Postema September 2014 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

De nakomelingen van Jurjen Of Jürgen Tebben Bertus

De nakomelingen van Jurjen Of Jürgen Tebben Bertus een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jurjen Of Jürgen Tebben Bertus door 24 April 2019 Generatie 1 1. Jurjen Of Jürgen Tebben Bertus, is geboren 1773 in Bingum. Gem. Leer, Niedersachsen,

Nadere informatie

De nakomelingen van Mijndert Storm

De nakomelingen van Mijndert Storm een genealogieonline publicatie door 3 July 2019 Generatie 1 1. Mijndert Storm, is geboren 1745. Hij is getrouwd met Johanna Elisabeth Leeuwenberg. Zij kregen 7 kinderen: Elsie Storm, volg 2. Neeltje Storm,

Nadere informatie

Rustende schutterij Smilde 1859

Rustende schutterij Smilde 1859 Rustende schutterij Smilde 1859 Bron Gemeentearchief Midden-Drenthe, toegang 1.865, inv. nr. 3930 https://drentsarchiefnet.nl/archives/file/6a28cf3aee4b3561bd4e1d445c8cabda Bewerking Jan Pol, Hoogeveen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

den 18de [oktober 1795] is geboren en den 25 gedoopt Hendrik zoon van Daniel Appelo en Nelligje van Raalte getuige Hilligje Appelo.

den 18de [oktober 1795] is geboren en den 25 gedoopt Hendrik zoon van Daniel Appelo en Nelligje van Raalte getuige Hilligje Appelo. Den 10 juli [1789] zijn ingeschreven getrouwt den 2 aug[ustus] alhier Daniel Appelo J[onge] M[an] en Nellegje van Raalte J[onge] D[ochter] beide alhier. den 18de [oktober 1795] is geboren en den 25 gedoopt

Nadere informatie

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte Generatie 1 1. Johann/ Friedrich Diederich

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

Mr. Jacob van Lennep trouwt Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell Hun kinderen zie II

Mr. Jacob van Lennep trouwt Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell Hun kinderen zie II CARTES DE VISITE versie januari 2019 Cartes-de visite zijn op karton afgedrukte portretten. De cartes hebben meestal een grootte van 6 cm x 8,5 cm. en zijn voornamelijk gemaakt in de tweede helft van de

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

Weerselo, transcriptie N.G. dopen

Weerselo, transcriptie N.G. dopen Weerselo, transcriptie N.G. dopen 1791-1821 - gemaakt door Frank Steggink - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum Overijssel, Zwolle Archief: DTB Overijssel (Weerselo) Inventarisnummer:

Nadere informatie

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch Dopeling Leendert N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Antje van der Stoel Datum doop 14-11-1802 Geboortedatum 29-10-1802 Opmerkingen Oosterkerk; kind: onegt Wonende in 't Hang Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

Inschrijving in het Doopboek van de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen op 2 februari 1729 van Gretien, dochter van Dirk Harms en Claasien Jans

Inschrijving in het Doopboek van de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen op 2 februari 1729 van Gretien, dochter van Dirk Harms en Claasien Jans Foto's van den Noort Inschrijving in het Doopboek van de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen op 2 februari 1729 van Gretien, dochter van Dirk Harms en Claasien Jans (DTB 311, folionummer 041v, Broerkerk

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

3 maart [1789] de eerzame b[urgemeeste]r Hendrik Appelo. o[ude] K[erk] no 88 doorgeluidt.

3 maart [1789] de eerzame b[urgemeeste]r Hendrik Appelo. o[ude] K[erk] no 88 doorgeluidt. Den 8 october inges[chreven] getrout den 29 october alhier Dirk Henricks van Borne wed[uwnaa]r aan de Swartsluis, met Henrikjen Jans J[onge] D[ogter] wonende tot Zwolle. Den 23 januarij [1718] is gedoopt

Nadere informatie

Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I I. Guilielmus Cornelii Gabriëls, begr. te Meerle op 9 aug 1679, relatie met Margareta Huybrechts Vermeeren, begr. te Meerle op 9 nov 1679. Uit deze

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Relevant is ook dat Govert Janse van Andel en Johanna van Besoijen hun eerste dochter Handersken noemen(1746).

Relevant is ook dat Govert Janse van Andel en Johanna van Besoijen hun eerste dochter Handersken noemen(1746). Govert Janse van Andel zeer waarschijnlijk zoon van Jan Govertse van Andel. Diens vrouw heet in 1694 Hendrickse in het lidmatenregister, en Handersken in 1703. Op de site van het Streekarchief Langstraat,

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt

Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt 1 Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt. Ernst trouwde met Margriet N.N.. Kind van Ernst en Margriet: 1 Reiyner Ernstz van Oldenbarnevelt. Volgt 2. 2 Reiyner

Nadere informatie

Voorwoord. Paul Stevens. Opmerkingen en vragen:

Voorwoord. Paul Stevens. Opmerkingen en vragen: Voorwoord. Deze stamboom van de familie Ritzen in Einighausen is onderdeel van het project Einighausen 1700-2000 van ondergetekende. Dit project beoogt o.a. de relaties tussen de verschillende families

Nadere informatie

D E R GRONINGEN ONDERWEZEN WORDEN.

D E R GRONINGEN ONDERWEZEN WORDEN. N A A M L I J S T D E R D O O V E N EN S T O M M E N, WELKE OP HET INSTITUUT TE GRONINGEN ONDERWEZEN WORDEN. Johannes Lübberttis Mörfer, Zoon van H. C. K. Mörfer, Apotheker te Groenlo in Gelderland. Oud,

Nadere informatie

Ongeval met een stoomketel

Ongeval met een stoomketel Ongeval met een stoomketel - 1877 Dat het werken in de suikerfabriek niet zonder gevaar was, konden jullie al lezen in het verhaal de dood van een Suikerbakker. Via bovenstaande overlijdensregistratie

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie door 21 July 2019 Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 in Pruysminden,deu. Hij is getrouwd met Geertrui Brasz, dochter van Gesina Hoot. Zij is geboren rond

Nadere informatie

Voorouders Rapport. Eerste generatie

Voorouders Rapport. Eerste generatie Eerste generatie 1. Willem (Albertus) Jacobs 17 nov 1900, Castricum, Nh Overlijden: 4 jan 1963, Castricum, Nh Albertus (Jakob) Jacobs (4 sep 1864-22 mei 1944) Moeder: Paulina Geertruida (Johannes) Vasseur

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Kwartiertabel. van. Adriana Jantzen (Adrie) ( )

Kwartiertabel. van. Adriana Jantzen (Adrie) ( ) Kwartiertabel van Adriana Jantzen (Adrie) (1920-2002) Toelichting gebruikte afkortingen: Geboorte G = geboorte D = doop S = geschat geboortejaar V = datum willekeurige vermelding Overlijden O = overlijden

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

De nakomelingen van Michiel Jansen

De nakomelingen van Michiel Jansen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Michiel Jansen door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Michiel Jansen Generatie 1 1. Michiel Jansen, zoon van Gerrit Jansen en Martijntje Jansen, is

Nadere informatie

Afstammelingen van Hanss Heinrich Castning

Afstammelingen van Hanss Heinrich Castning Afstammelingen van Hanss Heinrich 1635-1700 Hanss Heinrich 1635-1700 Johann Hermann Kasteninghk 1662 - Anna Mollers Gehuwd: 06/04/1684 Johann H. Gedoopt: 07/12/1684 Gedoopt: 15/09/1686 Gedoopt: 15/09/1686

Nadere informatie

5. Johannes Consemulder, geboren te Bergen op Zoom op

5. Johannes Consemulder, geboren te Bergen op Zoom op Parenteel van Wilhelmus Consemulder. Generatie I I. Wilhelmus Consemulder, gedoopt te Breda op zaterdag 12 december 1795, trouwt met Cornelia Schenkenberg, gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 27 augustus

Nadere informatie

De nakomelingen van Jost Hinrich Hekkenberg (Heckenberg) ##

De nakomelingen van Jost Hinrich Hekkenberg (Heckenberg) ## een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jost Hinrich Hekkenberg (Heckenberg) ## door 10 juli 2016 De nakomelingen van Jost Hinrich Hekkenberg (Heckenberg) ## Generatie 1 1. Jost Hinrich Hekkenberg

Nadere informatie

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik)

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik) HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik) Voornaamste woonplaatsen van deze tak: Brussum; Kerkrade; Maaseik; ; Swalmen; Sao Paolo (Brazilië); Update maart 2018 (correcties en aanvullingen

Nadere informatie

Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen

Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen 1659-1746 - gemaakt door Caroline Buchanan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee Archief: DTB Renesse en Noordwelle

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

Genealogie van Mathias Joseph SPARLA

Genealogie van Mathias Joseph SPARLA Ge ne alogie van Mathias Jose ph SPARLA Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden 077-4722068 of pijper-velden@planet.nl I.1 Mathias Jose ph SPARLA. Gehuwd met Anna Maria MÜLLERS (Mullenders).

Nadere informatie

Inhoudsopgawe.. Jan... Vorster...(Stamvader)... 1

Inhoudsopgawe.. Jan... Vorster...(Stamvader)... 1 Nasate Jan Vorster Inhoudsopgawe. Jan... Vorster.......(Stamvader)..................................................................... 1 Jan Vorster is gebore te Bern Switserland. Jan Vorster (Stamvader)

Nadere informatie

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw a genealogieonline publication The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw by 4 May 2016 The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw Generation 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw, was born

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

DTB Huizen 9: Lidmaten doopsgezind.

DTB Huizen 9: Lidmaten doopsgezind. DTB Huizen 9: Lidmaten doopsgezind. Lidmatenboek der Doopsgezinde gemeente 1683-1813. Aangelegd 1766, met aantekeningen van geboorten en overlijden. Fotokopie aanwezig op de studiezaal van het Rijksarchief

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie

Nummer Toegang: 745 Plaatsingslijst van het archief van huis nieuwenhoorn en steenbakkerij de steenplaats te rijswijk,

Nummer Toegang: 745 Plaatsingslijst van het archief van huis nieuwenhoorn en steenbakkerij de steenplaats te rijswijk, Nummer Toegang: 745 Plaatsingslijst van het archief van huis nieuwenhoorn en steenbakkerij de steenplaats te rijswijk, 1711-1881 Archief Delft 745 Huis Nieuwenhoorn en steenbakkerij De 3 I N H O U D S

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

Jan Sluijters Melancholie, 1911 gedateerd Private collection

Jan Sluijters Melancholie, 1911 gedateerd Private collection Jan Sluijters Melancholie, 1911 Willem Drost Zelfportret, ca. 1653 Sotheby's (New York City) 2016-01-28-2016-01-29, nr. 491 mogelijk Johann Ludwig Tietz Portret van Eugenius van Savoye-Carignan (1663-1736),

Nadere informatie

Rustende schutterij Smilde 1857

Rustende schutterij Smilde 1857 Rustende schutterij Smilde 1857 Bron Gemeentearchief Midden-Drenthe, toegang 1.865, inv. nr. 3929 https://drentsarchiefnet.nl/archives/file/6a28cf3aee4b3561bd4e1d445c8cabda Bewerking Jan Pol, Hoogeveen

Nadere informatie

Parenteel van Jan van Gent. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Parenteel van Jan van Gent. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Parenteel van Jan van Gent. Generatie I I. Jan van Gent, trouwde met Johanna Geertrui Snak. 1. Jan, volgt II [blz. 1]. Generatie II II. Jan van Gent, (zoon van I [blz. 1] ), trouwde te Gorinchem op vrijdag

Nadere informatie

Parenteel van Olivier Heyns

Parenteel van Olivier Heyns Parenteel van Olivier Heyns 1 Olivier Heyns. Olivier begon een relatie met N.N.. Kind van Olivier en N.N.: 1 Johannes Heyns, geboren in 1479 in Ijperen. Volgt 2. 2 Johannes Heyns is geboren in 1479 in

Nadere informatie