Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011"

Transcriptie

1 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011

2 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van een ontwikkeling vraagt een grote aanvangsinvestering doordat tegelijkertijd een ingewikkelde parkeervoorziening gerealiseerd moet worden. Vanuit kleinere ontwikkelingen is dat niet op te brengen. Bovendien is het moeilijk om de bebouwing in kleinere eenheden uit te geven. Alle bebouwing moet namelijk voor voetgangers aan de boulevard worden ontsloten en aan de zijde van de A20 voor de auto. Het plan is door het bovenstaande moeilijk te faseren. Grote gebouwen en voorzieningen worden in één keer gerealiseerd. Het beperken van het aantal tijdelijke situaties Door strakke regie te voeren op de volgorde van uitvoeren kan het aantal tijdelijke situaties worden beperkt. Het plan is flexibel in het huisvesten van programma, dus het is mogelijk om snelheid van uitvoeren beslissend te laten zijn voor positionering van bedrijven. Op die manier wordt het mogelijk om het gebied stapsgewijs definitief te maken, zonder dat er veel tijdelijke situaties ontstaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor parkeerplaatsen: Gebouwde parkeervoorzieningen worden pas gerealiseerd als deze noodzakelijk zijn, tot die tijd wordt op maaiveld geparkeerd. Het plan is in het behalen van het eindresultaat, een hoogwaardige kantoorlocatie met een inrichting van een hoog kwaliteitsniveau, ook erg afhankelijk van een aantal moeilijke en/of dure ingrepen. De gebouwen die in deze markt het moeilijkst te realiseren zijn, zoals de kantoren tegen het station en de hotel/ woontoren, zijn bepalend voor de inrichting van het gebied achter het station. Om deze redenen is het noodzakelijk om bij de herijking van het Masterplan rekening te houden met flexibele en meer eenvoudige uitvoerbaarheid van de ontwikkelmogelijkheden. Strategie Bij het makkelijker uitvoerbaar maken van het Masterplan ligt de focus op de volgende aspecten: - Het verkleinen van de korrel; - Het beperken van voorinvestering; - Het beperken van het aantal tijdelijke situaties; - Het verkleinen van het aantal afhankelijkheden in programma. Het verkleinen van het aantal afhankelijkheden in programma De verkaveling wordt zo aangepast dat door het stapsgewijs realiseren van de zone langs het spoor en de zone tussen boulevard en A20, rond de 80% van het programma kan worden gerealiseerd. Het gebied zal op dat moment moeten kunnen functioneren als eindsituatie. Het ontwerp van de openbare ruimte wordt hierop aangepast. Het blijft mogelijk en wenselijk om de hotel/woontoren naast de DCMR en het entreegebouw achter het station te realiseren. Dit kan direct, maar het kan ook in de verdere toekomst. De overige 20% van het programma blijft mogelijk, maar wordt nadrukkelijk opgenomen als kans. We kiezen dus voor een gebied dat totaal af is, als 80 % van het programma is gerealiseerd, zowel in bebouwing, parkeervoorzieningen als in de inrichting van de openbare ruimte. Het verkleinen van de korrel Door de zone tussen boulevard en A20 anders te verkavelen kunnen kleinere zelfstandig functionerende eenheden worden gerealiseerd. Dit wordt gedaan door aan de noordzijde van de boulevard een aantal openbare ruimtes toe te voegen waaraan gebouwen direct worden ontsloten. Hierdoor kan een ontwikkeling worden ingezet in kleinere stappen en ingespeeld worden op een andere markt. Het huisvesten van grotere bedrijven blijft mogelijk, maar door de meer fijnkorrelige opbouw van de bebouwing blijft deze geschikt om in te vullen met kleinere bedrijven. Deze flexibiliteit is vanuit duurzaamheidoogpunt gewenst en heeft een positief effect op de restwaarde van het vastgoed. Het beperken van voorinvestering Door een andere ruimtelijke invulling kan op een kleinschaligere manier het parkeren worden gehuisvest en kunnen kleinere, los functionerende, eenheden worden gerealiseerd. Dit maakt het mogelijk om het plan in een langzamere geleidelijke ontwikkeling te realiseren. In eerste instantie wordt op maaiveld geparkeerd naast de bebouwing. Op het moment dat een volgende klant zich aandient wordt dit ondergebracht in een gebouwde parkeervoorziening, die het parkeren huisvest voor zowel het bestaande als het nieuwe gebouw. Het is hier belangrijk om regie te houden op de volgorde van bouwen. Met uitzondering van de hotel/woontoren en het entreegebouw aan het station, wordt de bebouwing die het dichtste bij het station en de A20 ligt als eerste gerealiseerd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er een situatie ontstaat waarin alleen kantoorgebouwen met parkeren op maaiveld komen. De parkeervoorziening direct achter de stationsoverkapping zal wel in één keer ontwikkeld moeten worden, omdat er weinig andere mogelijkheden zijn door de bebouwing rond het stationsplein. Het wordt echter voor een aanzienlijk deel gebruikt als P&R voorziening voor FASE V. Het is een parkeergarage met een openbare plint, zonder kantoren, waardoor deze een betrekkelijk goedkope constructie wordt.

3 variant 1 gebouw aanduiding Programma BVO P.P. kantoren A m² 253 kantoren NS strook m² 194 ( = kantoorgeb. 7 t/m 9 fase 2 p.p m² 114) ( = kantoorgeb fase 3 p.p m² 80) hotel m² 78 subtotaal excl. NS kantoren )) m² 445 subtotaal incl. NS kantoren ) m² D 2 A B 5 C extra p.p. op fase 2 t.a.v. fase totaal aantal pp nodig fase 2 (excl. kantoren ) 575 totaal aantal pp nodig fase 2 (incl. kantoren ) 655 parkeren A20 totaal 9225 m² 308 (=> overschot p.p. A20 strook) school Lentiz m² dcmr m² woontoren m² 70 kantoor parkeervoorziening 10 11

4 variant 1 bouwlagen variant 1 A20 STROOK/BOULEVARD nr bg bvo verd lagen totaal bvo pp kantoor kantoor kantoor kantoor kantoor kantoor totaal bvo kantoren (bvo kantoren nodig) parkeren A20 A parkeren A20 B parkeren A20 C totaal parkeren centrale voorziening nodig parkeren A overschot parkeren A20 55 NS STROOK nr bg bvo verd lagen totaal bvo pp kantoor kantoor kantoor subtotaal bvo kantoren op fase 2 parkeren op fase 3 kantoor kantoor subtotaal op fase 3 totaal bvo kantoren NS (bvo kantoren nodig) PARKEREN A20 strook (centrale voorziening) nr bg bvo verd lagen totaal bvo pp parkeren in centrale voorziening A totaal parkeren in centrale voorziening A parkeren hotel NS strook 114 overschot parkeren A20/boulevard strook -55 aantal P&R van fase totaal aantal pp nodig bij NS strook 267 nieuw geb. parkeervoorziening NS strook D perlaag 48 zie tek. aantal lagen parkeervoorziening NS strook 6 Woontoren 13 totaal bvo 9786 lagen 1-3 kantoor 2418 lagen 4-15 wonen 4950 parkeren (geb. vz) bvo kantoren 125 m² bvo parkeren 30 m² per pp

5 variant 2 gebouw aanduiding Programma BVO P.P. kantoren A m² 253 kantoren NS strook m² 194 ( = kantoorgeb. 6 t/m 8 fase 2 p.p m² 114) ( = kantoorgeb fase 3 p.p m² 80) hotel m² 78 subtotaal excl. NS kantoren )) m² 445 subtotaal incl. NS kantoren ) m² A 4 extra p.p. op fase 2 t.a.v. fase totaal aantal pp nodig fase 2 (excl. kantoren ) 575 totaal aantal pp nodig fase 2 (incl. kantoren ) 655 C 2 3 B 5 parkeren A20 totaal 9088 m² 303 (=> overschot p.p. A20 strook) 52 kantoor parkeervoorziening school Lentiz m² dcmr m² woontoren m² 70

6 variant 2 bouwlagen variant 2 A20 STROOK/BOULEVARD nr bg bvo verd lagen totaal bvo pp kantoor kantoor kantoor kantoor kantoor totaal bvo kantoren (bvo kantoren nodig) parkeren A20 A parkeren A20 B totaal parkeren centrale voorziening nodig parkeren A overschot parkeren A20 52 NS STROOK nr bg bvo verd lagen totaal bvo pp kantoor kantoor kantoor subtotaal bvo kantoren op fase 2 parkeren op fase 3 kantoor kantoor subtotaal op fase 3 totaal bvo kantoren NS (bvo kantoren nodig) PARKEREN A20 strook (centrale voorziening) nr bg bvo verd lagen totaal bvo pp parkeren in centrale voorziening A totaal parkeren in centrale voorziening A parkeren in centrale voorziening hotel NS strook parkeren gebouwd bovengronds 114 overschot parkeren A20/boulevard strook -52 aantal P&R van fase totaal aantal pp nodig bij NS strook 270 nieuw geb. parkeervoorziening NS strook C perlaag 48 zie tek. aantal lagen parkeervoorziening NS strook 6 Woontoren 12 totaal bvo 9786 lagen 1-3 kantoor 2418 lagen 4-15 wonen 4950 parkeren (geb. vz) bvo kantoren 125 m² bvo parkeren 30 m² per pp

7 Fasering fase 1 fase A 4 gebouw 2 (op maaiveld) met parkeren BVO 4.215m² (34 parkeerplekken) 34 p.p. op maaiveld gebouw 1 (deels op +9m) erbij 10 bouwlagen kantoor, BVO 7.010m² (56 parkeerplekken) 46 parkeerplekken in garage, 10 parkeerplekken op maaiveld parkeervoorziening A erbij BVO 2.409m², ruimte voor 80 p.p. --> 34 p.p. van gebouw 2 --> 46 p.p. van gebouw 1 3 bouwlagen gebouw 4 (op maaiveld) erbij met parkeren kantoor, BVO 4.743m² 38 parkeerplekken op maaiveld openbare ruimte tussen de gebouwen

8 Fasering fase 3 fase 4 3 B 5 6 FASE III C FASE III 13 gebouw 3 (op +9m) erbij 7 bouwlagen kantoor, BVO 2.877m² (23 parkeerplekken) 23 p.p. in garage parkeervoorziening B erbij BVO 3.915m², ruimte voor 131 p.p. --> 10 p.p. van gebouw 1 --> 38 p.p. van gebouw 4 --> 23 p.p. van gebouw 3 --> 39 p.p. van gebouw 6 --> resterend 21 p.p. 3 bouwlagen gebouw 6 (op maaiveld) erbij met parkeren 5 bouwlagen BVO 4827m² 39 parkeerplekken in garage gebouw 5 erbij met parkeervoorziening 10 bouwlagen kantoor, BVO 7.951m² (64 parkeerplekken) 64 p.p. in garage parkeervoorziening C erbij BVO 2.901m², ruimte voor 97 p.p. --> 64 p.p. van gebouw 5 --> resterend 33 p.p. 3 bouwlagen gebouw 13 met parkeren op maaiveld op FASE III wonen en werken, BVO m² ca. 15 bouwlagen 70 parkeerplekken openbare ruimte tussen de gebouwen openbare ruimte tussen de gebouwen

9 Fasering fase 5 fase 6 FASE III D FASE III gebouw 8 (op maaiveld) erbij kantoor, BVO 5.400m² (43 parkeerplekken) 43 p.p. in garage van parkeerstrook A20 gebouw 9 (op maaiveld) erbij met parkeervoorziening kantoor, BVO 4.050m² (32 p.p.) 32 p.p. in garage parkeervoorziening D op NS strook (voorinvestering) BVO m², ruimte voor 288 p.p. --> 32 p.p. van gebouw 9 --> resterend 255 p.p. gebouw 10 (op maaiveld) erbij met parkeren op het maaiveld FASE III kantoor, BVO 4.050m² (32 p.p.) 32 p.p. op het maaiveld van FASE III gebouw 11 (op maaiveld) erbij met parkeren op het maaiveld FASE III kantoor, BVO 6.000m² (48 parkeerplekken) 48 p.p. op het maaiveld van FASE III

10 Fasering fase D FASE III gebouw 7 (op +4.5m) erbij met parkeren kantoor, BVO 4.752m² (38 parkeerplekken) parkeervoorziening D op NS strook (reeds gebouwd) BVO m², ruimte voor 288 p.p. --> 32 p.p. van gebouw 9 --> 38 p.p. van gebouw 7 --> 78 p.p. van gebouw 12 --> 130 p.p. van P&R voor FASE V --> totaal 278 p.p. gebouw 12 erbij met parkeren 19 bouwlagen kantoor, BVO 4.050m² (78 parkeerplekken) 78 p.p. in garage NS strook

Gatwickstraat 11, Amsterdam

Gatwickstraat 11, Amsterdam 2013 Gatwickstraat 11, Amsterdam Bjorn van den Bergh i/o van DPA Group N.V. 14-5-2013 Gatwickstraat 11 - Amsterdam PROJECTINFORMATIE In kantoorgebouw Spectrum aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam geniet

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Santrijngebied.

Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Nota van uitgangspunten Santrijngebied. Inleiding. Al meer dan 10 jaar worden er plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Santrijngebied. Het Santrijngebied is globaal het gebied tussen Strijenstraat,

Nadere informatie

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, In opdracht van Pluis Participatie Groep 1/7 De locatie betreft een kavel met kantoorgebouw op een bedrijventerrein in op de grens met Amsterdam

Nadere informatie

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER Boerhaavebuilding is een hoogwaardig kantoorgebouw dat in 2006 ingrijpend is gerenoveerd. De afgelopen periode tot en met 2016 heeft het gebouw

Nadere informatie

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep

Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, Diemen. In opdracht van Pluis Participatie Groep Eekholt Plaza, Verkavelingsstudie hotel- en woontorens, In opdracht van Pluis Participatie Groep De locatie betreft een kavel met kantoorgebouw op een bedrijventerrein in op de grens met Amsterdam Zuidoost.

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp Ontwikkeling Fietsznfabriek

Opinienota. Onderwerp Ontwikkeling Fietsznfabriek Opinienota Onderwerp Ontwikkeling Fietsznfabriek Nummer 2019/401758 Portefeuillehouder Roduner, F.J. Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Afdeling PCM Auteur Dieben, G.C. Telefoonnummer

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Grotestraat 341 WAALWIJK HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Grotestraat 341 WAALWIJK HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Grotestraat 341 WAALWIJK HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2013 Grotestraat 341, WAALWIJK Kwaliteiten Circa 2 minuten van rijksweg A12 Herontwikkelingspotentie Flexibel indeelbare vloeren

Nadere informatie

Amersfoort CSG- Noord Herziening Puntenburg/ Trapezium (ID)

Amersfoort CSG- Noord Herziening Puntenburg/ Trapezium (ID) Amersfoort CSG- Noord Herziening Puntenburg/ Trapezium (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Pagina 1 van 13 Pagina 2 van 13 Pagina 3 van 13 1600 oppervlakte perceel 1600 = 4.366 m 2 perceel bvo is berekend

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Blekerssingel 1-5 AMERSFOORT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Blekerssingel 1-5 AMERSFOORT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Blekerssingel 1-5 AMERSFOORT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 BLEKERSSINGEL 1-5, AMERSFOORT Kwaliteiten Volledige bezetting (single tenant) Langdurig verhuurd (6 jaar) Flexibel indeelbare

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Planetenbaan 1 MAARSSEN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Planetenbaan 1 MAARSSEN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Planetenbaan 1 MAARSSEN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 PLANETENBAAN 1, MAARSSEN Kwaliteiten Circa 3 minuten gelegen vanaf de Rijksweg A2, afrit 6. Flexibel indeelbare vloeren Herontwikkelingspotentie

Nadere informatie

Nationaal Parkeercongres Herontwikkeling Stationsgebied Utrecht Naar duurzame parkeeroplossingen

Nationaal Parkeercongres Herontwikkeling Stationsgebied Utrecht Naar duurzame parkeeroplossingen Nationaal Parkeercongres 2017 Herontwikkeling Stationsgebied Utrecht Naar duurzame parkeeroplossingen Aanleidingen voor herontwikkeling Groei van de stad Verloedering omgeving Overlast van fietsen Ontoegankelijkheid

Nadere informatie

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg

Lammenschans. Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Lammenschans Bouwblok Lammenschansweg - Ananasweg Leiden - 7 januari 2015 Hoogbouwvisie Leiden Locatie Lammenschans 2 bestaand bestemmingsplan Luchtfoto Lammenschansweg Luchtfoto bron: Google-earth 3 T

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1]

SPOORZONE DELFT. Charlie Martens 15-11-2012 [1] SPOORZONE DELFT Van ROK naar GUO Charlie Martens 15-11-2012 [1] Geluidoverlast en hinder [2] Bestaande situatie tot 2010 [3] Plangebied in de stad [4] Mijlpalen in het proces 1993: Motie voor duurzame

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar

Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar Huur kantoorruimte op Thermiekstraat 8 te Schiphol 225 p/m 2 p/jaar Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte Huren tussen op

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Jeroen van Spijk. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem

Gemeente Haarlem. Jeroen van Spijk. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Jupiterstraat 202-220 HOOFDDORP HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32

KANTOREN VERKOOP.NL. Jupiterstraat 202-220 HOOFDDORP HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32 Jupiterstraat 202-220 HOOFDDORP HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 Jupiterstraat 202-220, Hoofddorp Kwaliteiten - Herontwikkelingspotentie - Circa 5 minuten van Rijksweg A4 - Circa

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok In deze variant voor plandeel A wordt een programma van 21 eengezinswoningen en een appartementenblok voorgesteld. De bebouwing wordt gekenmerkt

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Luifelstede 42-56 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Luifelstede 42-56 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Luifelstede 42-56 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 LUIFELSTEDE 42-56, NIEUWEGEIN Kwaliteiten Gelegen tegenover Sint Antonius ziekenhuis Op loopafstand van stadscentrum

Nadere informatie

Europoint torens Rotterdam Studie

Europoint torens Rotterdam Studie Europoint torens Rotterdam Studie Maria Haag architectuur Ir. Maria Haag Laan op Zuid 73 3072 DB Rotterdam tel. 010 4738030 info@mariahaag.nl www.mariahaag.nl Met dank aan: Ir. Yannick Boidin, architect

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Stationsplein BREDA HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)

KANTOREN VERKOOP.NL. Stationsplein BREDA HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0) Stationsplein 3 + 4 BREDA HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 Stationsplein 3 + 4, Breda Kwaliteiten Stationslocatie Centrale ligging nabij stadscentrum Geschikt voor eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Toelichting op de Parkeerbalans Badhuisplein Zandvoort

Toelichting op de Parkeerbalans Badhuisplein Zandvoort Toelichting op de Parkeerbalans Badhuisplein Zandvoort 4 maart 2017 1. Inleiding De gemeente Zandvoort heeft aan gevraagd de parkeerbalans voor het project Badhuisplein in Zandvoort te maken. Dit document

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Paasheuvelweg 40 AMSTERDAM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Paasheuvelweg 40 AMSTERDAM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Paasheuvelweg 40 AMSTERDAM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 PAASHEUVELWEG 40, AMSTERDAM Kwaliteiten Volledige bezetting (single tenant) Meerjarig verhuurd (circa 3,5 jaar) Circa 3

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Amsterdam overhoeks. Ontwerp voor her-ontwikkeling van het Shellterrein op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam.

Amsterdam overhoeks. Ontwerp voor her-ontwikkeling van het Shellterrein op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam. Amsterdam overhoeks Ontwerp voor her-ontwikkeling van het Shellterrein op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam. Amsterdam overhoeks Ontwerp voor her-ontwikkeling van het Shellterrein op de Noordelijke

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Korte samenvatting onderwerp: Afronding van de definitiefase nieuwbouw kantoor GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen.

Korte samenvatting onderwerp: Afronding van de definitiefase nieuwbouw kantoor GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen. Algemeen bestuur Vergadering 4 april 2018 Agendapunt 8 Onderwerp Huisvesting GGD, locatie Nijmegen Korte samenvatting onderwerp: Afronding van de definitiefase nieuwbouw kantoor GGD Gelderland-Zuid te

Nadere informatie

TE HUUR KANTOOR "DE UIVER" HOEKSTEEN 60 SCHIPHOL-HOOFDDORP

TE HUUR KANTOOR DE UIVER HOEKSTEEN 60 SCHIPHOL-HOOFDDORP TE HUUR KANTOOR "DE UIVER" HOEKSTEEN 60 SCHIPHOL-HOOFDDORP WWW.VALKERINGENCO.NL KANTOOR HOUDEN OP AIRPORT ADRES Hoeksteen 60 (2132MS) Schiphol - Hoofddorp BESTEMMING 100% kantoor- en bedrijfsruimte ALGEMEEN

Nadere informatie

uitwerking deelgebied Zwijndrecht Develpoort

uitwerking deelgebied Zwijndrecht Develpoort uitwerking deelgebied Zwijndrecht Develpoort STEDENBOUWKUNDIGE KERNPUNTEN P ZWIJ N DR EC HT DEVELPO O RT P Voorgevelzone (representatieve bebouwing) Stedenbouwkundig accent mogelijk Voetgangergebied Secundaire

Nadere informatie

Parkeren treinreizigers Intercity station Deurne

Parkeren treinreizigers Intercity station Deurne Parkeren treinreizigers Intercity station Deurne 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie, parkeren overal... 4 3. Toekomstige situatie, parkeren aan de zuidzijde... 6 3.1 Aanpassing Vlierdenseweg...

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Meerwal 17-23 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Meerwal 17-23 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Meerwal 17-23 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR VERKOOP juli 2013 VOOR RENDEMENT HET ONLINE PLATFORM VOOR VERKOOP MEERWAL 17-23, NIEUWEGEIN Kwaliteiten Flexibel indeelbare vloeren Gelegen naast woonwijk

Nadere informatie

HUISVESTINGSOPTIE I: ER GEBEURT NIETS

HUISVESTINGSOPTIE I: ER GEBEURT NIETS BIJLAGE 1: KEUZENOTITIE SCHOLENCOMPLEX OT EN SIENPAD HUISSEN HUISVESTINGSOPTIE I: ER GEBEURT NIETS VOORDELEN Scholen worden niet geconfronteerd met verhuisbewegingen en overlast tijdens bouwperiode; Het

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW EN HOTEL TE CASTRICUM

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW EN HOTEL TE CASTRICUM planpresentatie BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW EN HOTEL TE CASTRICUM 11 november 2010 OpdrachtgeveR PORTA DUNA projectnummer 10-786 Westeneng architectuur Waalkant 19 4051 EJ OCHTEN 0344 701036 www.westenengarchitectuur.nl

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Marathon 11 HILVERSUM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Marathon 11 HILVERSUM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Marathon 11 HILVERSUM HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 Marathon 11, Hilversum Kwaliteiten Circa 4 minuten van Rijksweg A27 Parkeernorm 1:34 Flexibel indeelbare vloeren Kleinschalige

Nadere informatie

Elst Centraal Herijking ontwikkelingsstrategie. Politieke Avond gemeenteraad 22 september 2015

Elst Centraal Herijking ontwikkelingsstrategie. Politieke Avond gemeenteraad 22 september 2015 Elst Centraal Herijking ontwikkelingsstrategie Politieke Avond gemeenteraad 22 september 2015 Inleiding Wethouder Jan van Baal Doel vanavond: raad informeren over concept herijking ontwikkelingsstrategie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Taatsplein Utrecht Papendorp. Een ontwikkeling van MSOLUTIONS REAL ESTATE door Architectenstudio Van Beers

Taatsplein Utrecht Papendorp. Een ontwikkeling van MSOLUTIONS REAL ESTATE door Architectenstudio Van Beers The Peak Taatsplein Utrecht Papendorp Locatie Papendorp en de Taats De Taats De Taats betekent letterlijk as ofscharnierpunt.de Taats is dan ook het langgerekte centrum van het gebied,geflankeerd door

Nadere informatie

Tielweg PK, Gouda. Kenmerken. Maarten van Welie

Tielweg PK, Gouda. Kenmerken. Maarten van Welie Tielweg 26 2803 PK, Gouda Kenmerken Maarten van Welie Beschikbaar ca. 2.470 m² kantoorruimte Per 1e helft 2018 115,- per m² per jaar (exclusief BTW en Huurprijs servicekosten) t: 0182 692000 e: maarten@abram.nl

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Wognumsebuurt 1 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)

KANTOREN VERKOOP.NL. Wognumsebuurt 1 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0) KANTOREN Wognumsebuurt 1 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 KANTOREN HET ONLINE PLATFORM VOOR RENDEMENT VOOR KANTORENVERKOOP WOGNUMSEBUURT 1, ALKMAAR Kwaliteiten Volledige bezetting

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming Rapport Kantoorgebouw voorbeeld quickscan herbestemming 1 INHOUDSOPGAVE 3 Basisgegevens 2 4 Bestemmingsplan 6 Aanvullend beleid 8 Verbouwmogelijkheden 11 Overzichtstabel procedures BASISGEGEVENS 3 Verkoopinformatie:

Nadere informatie

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT www.arthurvanschendelstraat500.nl Omschrijving Algemeen Het kantoorgebouw aan de Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht is een van de meest bekende kantoorgebouwen

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

In opdracht van NS Vastgoed en Heilijgers Projectontwikkeling. Stationsplein, Amersfoort

In opdracht van NS Vastgoed en Heilijgers Projectontwikkeling. Stationsplein, Amersfoort Amersfoort In opdracht van NS Vastgoed en Heilijgers Projectontwikkeling, Amersfoort 1/6 M3H heeft een uitwerking gemaakt van het stedenbouw kundig plan voor het voormailge NS rangeerterrein aan de noordzijde

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein September 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ZIENSWIJZEN... 4 2 1. I N L E I D I N G Het ontwerpbestemmingsplan Campina-terrein

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Picassolaan 201 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Picassolaan 201 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. KANTOREN Picassolaan 201 ALKMAAR HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP augustus 2014 KANTOREN HET ONLINE PLATFORM VOOR RENDEMENT VOOR KANTORENVERKOOP PICASSOLAAN 201, ALKMAAR Kwaliteiten Ruime vloeren

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Inrichting parkeerterrein sporthal Dillenburg c.a.

Collegevoorstel. Zaaknummer Inrichting parkeerterrein sporthal Dillenburg c.a. Zaaknummer 00452428 Onderwerp Inrichting parkeerterrein sporthal Dillenburg c.a. Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Onlangs is gestart met de bouw van het gezondheidscentrum Dillenburg in Drunen.

Nadere informatie

C O N C E P T. gebouwd parkeren Stadshart Den Helder RWO-PlanOntwikkeling 6 maart 2012

C O N C E P T. gebouwd parkeren Stadshart Den Helder RWO-PlanOntwikkeling 6 maart 2012 C O N C E P T Stedenbouwkundige Richtlijnen gebouwd parkeren Stadshart Den Helder RWO-PlanOntwikkeling 6 maart 2012 Voorpagina: Charles Street Garage, Boston: Een parkeergebouw, passend in het straatbeeld.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

Architectonisch ontwerp

Architectonisch ontwerp Identiteit Denken over nieuwe huisvesting is denken over een kantoorgebouw dat de identiteit en waarden direct vertaalt in de mogelijke nieuwe werkomgeving. Een omgeving waar de werknemer zich thuis voelt

Nadere informatie

Notitie. Het Dagelijks Bestuur. E. Jaensch

Notitie. Het Dagelijks Bestuur. E. Jaensch Notitie Aan Het Dagelijks Bestuur Van E. Jaensch Datum 16 december 2015 Actualisatie stedenbouwkundige visie zuidzijde Karspeldreef Onderwerp Inleiding Vanwege de wenselijkheid en de wettelijke verplichting

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Wognumsebuurt 3 Alkmaar HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)

KANTOREN VERKOOP.NL. Wognumsebuurt 3 Alkmaar HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0) Wognumsebuurt 3 Alkmaar HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP november 2014 WOGNUMSEBUURT 3, ALKMAAR Kwaliteiten Hoog voorzieningen niveau in de directe omgeving. Flexibel indeelbare vloeren Op circa

Nadere informatie

TE HUUR. Bornsestraat 24, 7556 BG Hengelo. Huurprijs 450,- per maand

TE HUUR. Bornsestraat 24, 7556 BG Hengelo. Huurprijs 450,- per maand TE HUUR, 7556 BG Huurprijs 450,- per maand Omschrijving ALGEMEEN Flexibel huren van turn key kantoor-/praktijkruimte in Centrum Vitaal, aan de rand van het centrum van op loopafstand van het winkelhart

Nadere informatie

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Marktconsultatie vastgoedontwikkeling voor een combinatie van commerciële functies In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze stad.

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundig plan steden bouwku n dig ontwerp 34 hier maquette foto Zicht op het deelgebied Weeskinderendijk in Dordrecht en de deelgebieden in Zwijndrecht. Stedenbouwkundig ontwerp Het Masterplan

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Emmaplein 25 s-hertogenbosch HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)

KANTOREN VERKOOP.NL. Emmaplein 25 s-hertogenbosch HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0) KANTOREN Emmaplein 25 s-hertogenbosch HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP April 2014 KANTOREN HET ONLINE PLATFORM VOOR RENDEMENT VOOR KANTORENVERKOOP Emmaplein 25, s-hertogenbosch Kwaliteiten Gelegen

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Parallelweg 45-47 MAASTRICHT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Parallelweg 45-47 MAASTRICHT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Parallelweg 45-47 MAASTRICHT HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP juli 2013 PARALLELWEG 45-47, MAASTRICHT Kwaliteiten Volledig verhuurd Langdurig verhuurd (13 jaar) Stationslocatie Solvabele huurders

Nadere informatie

Programma. 1. Bestemmingsplan & kavelpaspoorten Van Leeuwenhoekkwartier Noord. 2. Update gebiedsontwikkeling - Parkeren - Marktontwikkelingen - Park

Programma. 1. Bestemmingsplan & kavelpaspoorten Van Leeuwenhoekkwartier Noord. 2. Update gebiedsontwikkeling - Parkeren - Marktontwikkelingen - Park Programma 1. Bestemmingsplan & kavelpaspoorten Van Leeuwenhoekkwartier Noord 2. Update gebiedsontwikkeling - Parkeren - Marktontwikkelingen - Park Afsluiting 22 september 2015 1 Bestemmingsplan & kavelpaspoorten

Nadere informatie

OBJECT PROJECTINFORMATIE ONE20 TELEPORTBOULEVARD 120 TE AMSTERDAM ONE20 TELEPORTBOULEVARD 120 TE AMSTERDAM

OBJECT PROJECTINFORMATIE ONE20 TELEPORTBOULEVARD 120 TE AMSTERDAM ONE20 TELEPORTBOULEVARD 120 TE AMSTERDAM OBJECT PROJECTINFORMATIE Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan door Trinity Real Estate Company geen

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Randstad 22 151 Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Representatieve en flexibele kantoorruimte op Kantorenpark Randstad Adres: Randstad 22-149 en/of 151 te Almere Stad. De

Nadere informatie

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I

CU update. februari 2016. over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant M K L E O F A B C D G I N M K O F L E A B C D J G I H februari 2016 CU update over de projecten in het Utrechtse Stationsgebied kjaarbeurskant Er gebeurt van alles in het Stationsgebied, maar waar wordt nou precies aan gewerkt?

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2 Concept programma van eisen Laan naar Emiclaer 2 Naam Strategisch Vastgoed Locatie Laan naar Emiclaer 2 Wijk Zielhorst Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder P. van den Berg Opdrachtgever V. Labordus Datum

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong Nieuw centrum voor de Waalsprong In opdracht van GEM Waalsprong, AM, Multi V astgoed, Heijmans, Portaal en Rabobouwfonds Nieuwe woongebieden - - Woonmilieus Invullingen van het bouwblok met verschillende

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing woongebouw Pilon, 3 Rivieren. Impressie van de beoogde bebouwing

Ruimtelijke onderbouwing woongebouw Pilon, 3 Rivieren. Impressie van de beoogde bebouwing Ruimtelijke onderbouwing woongebouw Pilon, 3 Rivieren Impressie van de beoogde bebouwing Ontwerp 6 mei 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 5 2 Strijdigheid ten opzicht van het bestemmingsplan pagina

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Boris & Victor Zwijndrecht

Boris & Victor Zwijndrecht PROJECT: Boris & Victor Zwijndrecht Investering met 1e Hypotheekrecht Rentevergoeding: 5,0% (maandelijkse uitkeringen) Looptijd: 5 jaar Minimale deelname: 250.000,- Zekerheden: 1 e hypothecaire inschrijving

Nadere informatie

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren ENSCHEDE Verkenning fietsenstallingen rond station Bestuurlijk Overleg 5 juni 2013 Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren PROGRAMMA Huidig aantal beschikbare plaatsen: +/- 1900

Nadere informatie

Commissie Stadsontwikkeling, 1 november 2016 Voorkeursvariant Zuidtangent met spooronderdoorgang: een groen welkom in de stad

Commissie Stadsontwikkeling, 1 november 2016 Voorkeursvariant Zuidtangent met spooronderdoorgang: een groen welkom in de stad 1. Bestuurlijke context: rode draad 1/2013: Structuurvisie: Stationspark 5/2013: Voorbereidingskrediet Zuidtangent spooronderdoorgang 6/2016: Notitie Strategie Boulevard: stationsgebied als motor, de boulevard,

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Washingtonstraat m² BVO Winkel ALMERE - WASHINGTONSTRAAT 260

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Almere, Washingtonstraat m² BVO Winkel ALMERE - WASHINGTONSTRAAT 260 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Almere, Washingtonstraat 260 706 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Boven de Gamma is deze winkel gelegen. Eventueel kunnen de naastgelegen winkels worden samengevoegd

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Regentesseplantsoen m² BVO Kantoorruimte GOUDA - REGENTESSEPLANTSOEN 54

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Regentesseplantsoen m² BVO Kantoorruimte GOUDA - REGENTESSEPLANTSOEN 54 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Gouda, Regentesseplantsoen 54 65 m² BVO Kantoorruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Gelegen aan de rand van het winkelhart van Gouda ligt deze fraaie kantoorlocatie op de 1e

Nadere informatie

Een nieuw stadhuis voor Den Helder

Een nieuw stadhuis voor Den Helder Een nieuw stadhuis voor Den Helder Informatieavond Raadsbesluit 2 scenario s Uitgangspunten Burgerparticipatie Planning 3 april 2013 Raadsbesluit 29 oktober 2012: 1: OB&O Financiën in eigen hand houden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

DE BOOMGAARD H E L L E V O E T S L U I S. Concept Stedenbouwkundig Plan September 2009

DE BOOMGAARD H E L L E V O E T S L U I S. Concept Stedenbouwkundig Plan September 2009 DE BOOMGAARD H E L L E V O E T S L U I S Concept Stedenbouwkundig Plan September 2009 inhoud De Boomgaard ligging ontwerp thema s centrum als schakel schetsontwerp voorlopig ontwerp concept stedenbouwkundig

Nadere informatie

C est n est pas un violon

C est n est pas un violon Architecten aan de Maas C est n est pas un violon Roland van Bussel & Luc Nooijen Kulturhus De Litserborg Den Dungen Wonen en zorg Aldenhof Born Living Lab Limburg Mosae Vita Brightlands Campus Maastricht

Nadere informatie

Stedenbouwkundige analyse

Stedenbouwkundige analyse BIJLAGE 5: perceel Secr. Varkevisserstraat 58 Stedenbouwkundige analyse Beschrijving locatie De locatie betreft het terrein achter en naast de woning aan de Secr. Varkevisserstraat 58. Op het achterliggende

Nadere informatie

Bereikbaar voor iedereen

Bereikbaar voor iedereen Parkeergarage onder gebouw Station Bijlmer ArenA - 5 min. Schiphol - 15 min. www.dianavesta.nl Bereikbaar voor iedereen Inhoudsopgave Masterplan en Diana & Vesta 1 Bijzonder aanzicht 2 Groots en persoonlijk

Nadere informatie

stedenbouwkundig plan stationsgebied hilversum informatieavond 13 november 2017

stedenbouwkundig plan stationsgebied hilversum informatieavond 13 november 2017 stedenbouwkundig plan stationsgebied hilversum informatieavond 13 november 2017 programma 19:30-19:40 19:40-19:45 19:45-20:15 20:15-20:30 20:30-21:00 21:00-21:15 Welkom (Wimar Jaeger) Toelichting op de

Nadere informatie

Vuurtorenweg Toelichting op de concept Nota van Uitgangspunten. 2 april 2015 Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Planologie

Vuurtorenweg Toelichting op de concept Nota van Uitgangspunten. 2 april 2015 Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Planologie Vuurtorenweg 35-37 Toelichting op de concept Nota van Uitgangspunten 2 april 2015 Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Planologie Toelichting Vuurtorenweg 35-37 1. Huidige toestand en

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE SINGELGRACHT

VRIENDEN VAN DE SINGELGRACHT VRIENDEN VAN DE SINGELGRACHT www.vriendenvandesingelgracht.nl email: vrienden.singelgracht@gmail.com Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Singelgrachtgarage? Doel: De garage heeft als hoofddoel om parkeerplekken

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Doctor H. Colijnlaan Rijswijk HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)

KANTOREN VERKOOP.NL. Doctor H. Colijnlaan Rijswijk HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0) Doctor H. Colijnlaan 339-341 Rijswijk HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP april 2015 DOCTOR H. COLIJNLAAN 339-341, RIJSWIJK Kwaliteiten 1. Circa 4 minuten van Rijksweg A4 2. Herontwikkelingspotentie

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Tielweg PK, Gouda. Kenmerken. Maarten van Welie. Beschikbaar ca. 225 m². t: e: m:

Tielweg PK, Gouda. Kenmerken. Maarten van Welie. Beschikbaar ca. 225 m². t: e: m: Tielweg 3 2803 PK, Gouda Kenmerken Maarten van Welie Beschikbaar ca. 225 m² Per Direct Huurprijs 100,- per m² per jaar (exclusief BTW) t: 0182 692000 e: maarten@abram.nl m: 06 22445839 Omschrijving Kantoorruimte

Nadere informatie

Adres: Hoge Mosten 50, 4822 NH Breda

Adres: Hoge Mosten 50, 4822 NH Breda Adres:, Huurprijs 120,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving TE HUUR - kantoorruimtes en praktijkruimtes,, Breda. Bekijk hoge mosten 50 ook op ALGEMEEN Het kantoorpand is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie