Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2012 TROTS OP WAARAAN WE IN 2012 GEBOUWD HEBBEN 1

2 Je vleugels uitslaan in een nieuwe omgeving 2012, het jaar waarin we als Bevolkingsonderzoek Oost eigenlijk pas echt fuseerden. Het project Samenvoegen & Kantelen werd afgerond, de vier bestaande business units werden opgeheven en we gingen vanuit een nieuwe centrale locatie aan de slag met een nieuwe organisatie. Dit traject verliep niet zonder slag of stoot en er is menig discussie gevoerd over de inrichting van de nieuwe organisatie. Nieuwe collega s kwamen de gelederen versterken, van sommige collega s namen we afscheid. We behaalden onze productietargets voor de borstkankeren de baarmoederhalskankerscreening. We haalden een HKZ-/ISO certificaat. We voerden drie pilots basisscholing cervix uitstrijken uit voor huisartsassistenten en we startten met een projectteam voor de voorbereiding van de invoering van de darmkankerscreening. Ook richtten we onze eigen scholingsruimte in waar inmiddels al veel gebruik van is gemaakt. En we startten met een nieuw programma: Bouwen doe je samen! In een vliegtuighangar op vliegveld Teuge kwamen we bij elkaar om te praten over wat het betekent om uit te blinken in ons werk en een excellente organisatie te worden. Veel zaken vragen onze aandacht. Om als organisatie daadwerkelijk uit te kunnen blinken en excellent te kunnen functioneren, moeten we nog veel werk verrichten. Het managementteam is intensief bezig met het goed vormgeven van dit programma, zodat in alle haarvaten van de organisatie de principes van excellent functioneren ingebed kunnen worden. We sluiten het jaar 2012 af in de wetenschap dat we een grote klus geklaard hebben en dat we het jaar met een positief financieel resultaat afronden. Iedere medewerker heeft op zijn/haar eigen wijze hieraan een bijdrage geleverd. Ik besef dat we in 2012 veel van de organisatie hebben gevraagd. Medewerkers moesten presteren in een onzekere omgeving. Naast hun reguliere taak werd ook een beroep gedaan op hun inzet ten behoeve van de verhuizing, samenvoegen en kantelen en het samen bouwen aan één Bevolkingsonderzoek Oost. Ik wil alle medewerkers en ketenpartners hartelijk danken voor alle inspanning in We kunnen trots zijn op de behaalde resultaten. Ik hoop dat u het jaarbericht met interesse en genoegen zult lezen. Drs. Susanne Bentvelsen - Prins Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Oost 2 Op 5 april 2012 werd het nieuwe kantoor officieel geopend door de voorzitter van de Raad van Toezicht, Emmy Janssen, en de Wethouder Zorg van de Gemeente Deventer, Margriet de Jager. 3

3 2012: het jaar van samen bouwen In december 2010 besloot het managementteam van Bevolkingsonderzoek Oost positief over de nieuwe inrichting van de organisatie en startten we met het project Samenvoegen & Kantelen. Hierin werden drie grote veranderingstrajecten ondergebracht: samenvoeging van alle business units in een centrale organisatie verhuizing naar een nieuwe centrale locatie kanteling van de organisatie van een productgerichte naar een procesgerichte structuur. Het was een expeditie met hobbels en hoogtepunten. Doel van de kanteling was om de kennis, kunde en kwaliteit van de afzonderlijke business units te bundelen in een krachtige, efficiënte organisatie die uitstekende invulling geeft aan de missie, kern- en klantwaarden. Het tempo lag hoog en dat legde de nodige druk op bij de medewerkers. We moesten zekerheden loslaten, lef tonen en keuzes maken. Niet gemakkelijk als je al jaren op dezelfde wijze werkt. Alles ging op de schop, van processen en procedures tot de personele regelingen en de financiële huishouding. Dat maakte het een zeer complex project. Doordat iedereen hard heeft gewerkt konden we, geheel volgens planning, eind januari 2012 verhuizen naar Deventer. Op 25 januari vond de aftrap van de nieuwe organisatie plaats; de eerste officiële werkdag op het kantoor in Deventer. Samenwerken met oude en nieuwe collega s. Toen begon de echte samenvoeging en kanteling en moest het project van de tekentafel naar de praktijk worden gebracht. Inmiddels is 2012 achter de rug en is de expeditie ten einde. Er ligt een stevige basis voor de toekomst met een versterkte positie in de keten, een afgesloten en ondertekend Sociaal Statuut, een nieuw organogram, één borstkanker- en één baarmoederhalskankerproces en de werkprocessen procedures zijn geharmoniseerd. Nu gaan we Bevolkingsonderzoek Oost verder uitbouwen en ook dat doen we samen! Een organisatie waarin iedereen z n ei kwijt kan Cliënten kunnen op diverse manieren hun reactie, klacht, compliment, suggestie of vraag aan Bevolkingsonderzoek Oost kenbaar maken. Deze reacties zijn een bron om bestaande processen werkwijzen te optimaliseren. Waar Bevolkingsonderzoek Oost in 2012 vooral reactie gaf op, willen wij onze cliënten in 2013 toenemend proactief tegemoet treden met informatie, nieuws en discussieonderwerpen. Cliëntreacties 2012 Met ingang van 2012 zijn de reacties en klachten vanuit de baarmoederhalskankerscreening toegevoegd. Het totaal aantal reacties betrof 635. Opvallend is het minimale aantal reacties aan de baarmoederhalskankerscreening zijde. Dit is mogelijk te verklaren door de ruimschootse vertegenwoordiging van zelf-uitnodigende huisartsen in onze regio. Doordat de uitvoering van de baarmoederhalskankerscreening door de huisarts(assistent) wordt gedaan, denken de meeste cliënten bij een klacht niet direct aan Bevolkingsonderzoek Oost. Ten opzichte van het aantal verrichte onderzoeken werd er bij 0,21% van de onderzoeken gebruik gemaakt van de mogelijkheid een reactie in te dienen. In iets minder dan de helft van de gevallen, bij 0,09% van de onderzoeken, ging het om een klacht of een negatieve reactie. De overige reacties waren complimenten, suggesties of vragen. In 2012 zijn er geen klachten doorgegeven aan de landelijke klachtencommissie. Verdeling op basis van soort reacties Soort Verdeling op basis van categorieën Categorie klachten complimenten suggesties vragen Bejegening Organisatorisch* Pijn Standplaats/Locatie Medisch Leeftijdsgrenzen Verwondingen Overig Totaal * Bijvoorbeeld werkwijze, administratief, bereikbaarheid Percentage van het totaal Klachten ,1% Complimenten ,7% Suggesties 72 11,4% Vragen 62 9,8% Totaal % Het managementteam sinds juni 2012 V.l.n.r.: Heidi Kroeze (Manager Screening), Rolf van Munster (Controller), Mariska Drewes (Manager Planning, Logistiek en Administratie), Paul Hoogland (Hoofd Bedrijfsbureau) en Susanne Bentvelsen (Bestuurder) 4 5

4 Bevolkingsonderzoek borstkanker 2012 Trots op! Bijzondere ontwikkelingen in de borstkankerscreening Iedere twee jaar krijgen vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging van ons om een mammografie te laten maken. Het onderzoek vindt plaats in één van de elf mobiele of in één van de drie vaste onderzoeksunits. In 2012 stonden de mobiele onderzoeksunits op 89 locaties in 62 gemeenten. Door ons gecontracteerde radiologen bekijken de mammografieën. Zij beoordelen deze als eerste of tweede lezer afzonderlijk van elkaar en komen samen tot een uitslag. Deze uitslag ontvangt de cliënt thuis. Hebben de radiologen een verdenking op borstkanker? Dan informeren wij eerst de huisarts voordat wij de cliënt informeren. Opkomst In 2012 nodigden wij vrouwen uit om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarvan lieten vrouwen zich onderzoeken in één van onze onderzoeksunits. Het gemiddelde opkomstpercentage was 81,67%. Het target was om in vrouwen te onderzoeken. Dit is ruimschoots gelukt. Non-participatie en non-respons In 2012 besloten vrouwen (9,28%) niet mee te doen aan het onderzoek. Zij maakten dit vooraf kenbaar aan ons vrouwen (9,05%) namen zonder opgaaf van reden niet deel aan het onderzoek. Zij reageerden niet op de uitnodiging en de herinnering. Doorverwijzing In dit verslagjaar zijn vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek. Het verwijscijfer bedroeg 23,65 per cliënten. In 2011 was dit 19,51 per cliënten. Kerngegevens uitnodigingen onderzoeken Opkomst 81,67% 83,67% Non-participanten % non-participatie 9,28% 9,44% Non-respondenten % non-respondentie 9,05% 8,53% verwijzingen Gemiddeld verwijscijfer 23,65 19,51 (per cliënten) Rolstoelgebonden cliënten in de screening Om het bevolkingsonderzoek borstkanker voor iedere vrouw, en dus ook voor rolstoelgebonden vrouwen, toegankelijk te maken in ofwel een mobiele ofwel een vaste unit, heeft een projectgroep zich over dit vraagstuk gebogen. In de bestaande situatie verwijzen wij een groot aantal cliënten door naar het ziekenhuis voor het bevolkingsonderzoek. De leidraad van het RIVM schrijft echter voor dat alle vrouwen, ook rolstoelgebonden, door geregistreerde MBB ers (laboranten in de screening) onderzocht dienen te worden in een daartoe gekwalificeerde onderzoeksunit. Eind 2012 was het projectplan gereed. In 2013 volgt de implementatie en vanaf januari 2013 screenen we rolstoelgebonden cliënten in de vaste onderzoeksunits. In de toekomst kunnen rolstoelgebonden cliënten ook terecht in de mobiele onderzoeksunits. Dense trial Vrouwen met een hoge borstdensiteit (relatief veel klier- en bindweefsel) hebben meer kans op borstkanker. Bovendien mist men een tumor makkelijker omdat deze in het dichtere borstweefsel op het mammogram minder opvalt. Onderzocht wordt of een aanvullende MRI uitkomst biedt voor deze vrouwen. In 2012 voerden we de voorbereidingen voor de dense trial bij Bevolkingsonderzoek Oost uit. De start van de uitvoering van deze studie is in Photoacoustic Mammoscope (PAM) In de screening vormt de screeningstechniek mammografie de standaard. Omdat deze techniek enkele nadelen kent, zoals pijn en straling, werken onderzoekers over de hele wereld aan mogelijk nieuwe alternatieven. Bij de methode PAM gebruikt men geen straling en de techniek is pijnloos maar PAM heeft een aantal eigenschappen waardoor toepassing deze nu nog erg prille techniek (nog) niet geschikt maakt (voor de screening). Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben goede hoop dat ze op den duur in staat zijn een instrument te ontwikkelen dat borsttumoren met een hoge betrouwbaarheid detecteert maar dan zonder de nadelige straling of pijn. Bevolkingsonderzoek Oost werkte in de zomer van 2012 mee aan deze studie. Compressie op maat In deze studie onderzoeken we of we kunnen screenen met een op de borst afgestelde kracht. Dit heeft tot doel het verminderen van pijn zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies van de foto s. Binnen de studie wordt de op dit moment gebruikte kracht vergeleken met een standaard ontwikkelde druk (kracht verdeeld over het borstoppervlak). Een deel van de analyses is in 2012 uitgevoerd en een deel staat voor 2013 gepland. 6 7

5 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2012 Trots op! Bijzondere ontwikkelingen in de baarmoederhalskankerscreening Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere vijf jaar een uitnodiging van ons om een uitstrijkje te laten maken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een huisarts of assistente. Eén van de door ons gecontracteerde laboratoria beoordeelt vervolgens het uitstrijkje. De uitslag ontvangt de cliënt thuis. Vindt het laboratorium een afwijking? Dan informeren wij eerst de huisarts voordat wij de cliënt informeren. Jaarlijks nodigt Bevolkingsonderzoek Oost rond de vrouwen uit voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Opkomst In 2012 ontvingen vrouwen één of meerdere uitnodigingen (herinneringen, uitnodiging na uitstel op verzoek of na zwangerschap) om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het aantal vrouwen dat zich liet onderzoeken was (70,0%). Cliënten kunnen er echter voor kiezen om niet direct mee te doen aan het onderzoek. In principe hebben zij vijf jaar de tijd om het onderzoek uit te laten voeren. Daardoor is het werkelijke aantal onderzoeken in 2012 groter, namelijk op basis van de eerste uitnodiging en op basis van de eerste herinnering. Participatie en non-response Geboortejaar Uitgenodigd Actieve participatie % Specificatie passieve participatie Uit het overzicht blijkt dat vrouwen ervoor gekozen hebben niet mee te doen aan het onderzoek. Hiervan meldde zich (26,9%) definitief af en (73,1%) tijdelijk. Beoordeling en doorverwijzing Aan vrouwen werd gevraagd om het uitstrijkje na zes weken te laten herhalen, omdat de kwaliteit van het uitstrijkje niet voldoende was om deze te beoordelen vrouwen adviseerden we om na zes maanden opnieuw een uitstrijkje te laten maken. Bij hen werd een lichte afwijking geconstateerd. Het aantal vrouwen dat is doorverwezen met een grote(re) afwijking was 732. Non response % Passieve participatie anoniem ,0% 2 40,0% 1 20,0% ,1% ,9% ,1% ,4% ,4% ,2% ,2% ,5% ,3% ,4% ,8% ,8% ,3% ,0% ,7% ,8% ,4% ,7% ,1% ,7% ,2% % Pilot Basis Scholings Module cervix uitstrijken (BSM) In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker speelt de assistente in de huisartsenpraktijk een belangrijke rol aangezien ruim 80% van de uitstrijkjes door de assistentes wordt gedaan. Zij krijgen in hun opleiding echter weinig scholing op het gebied van uitstrijkjes maken. Hiervoor zijn wel cursussen beschikbaar maar de inhoud van deze scholingen en betrokkenheid van de verschillende partijen varieert sterk. Ook is onvoldoende zicht op de kwaliteit. Daarom is op initiatief van het RIVM in april 2011 de werkgroep deskundigheidsbevordering BMHK van start gegaan, met als doel een landelijk uniform scholingsaanbod te ontwikkelen. In de werkgroep zijn naast het RIVM en de screeningsorganisaties het NHG, de NVDA, de NVVP en de ROS en afgevaardigd. Bevolkingsonderzoek Oost speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en implementatie van de BSM voor huisartsassistenten. De BSM bestaat uit een e-learning, gevolgd door twee praktijkavonden. In onze regio voerden we drie pilots uit, waarbij op elke locatie ongeveer twintig huisartsassistenten aanwezig waren. Twee huisartsen traden hierbij op als docent. In 2013 vindt de BSM navolging plaats. Adviseurs preventie: De deelnemers waren over het algemeen enthousiast en de evaluatieformulieren zijn positief ingevuld! De afwisseling tussen theorie en de praktijk - het maken van uitstrijkjes onder begeleiding - worden als zeer nuttig en leerzaam ervaren door de deelnemers. Spiegelinformatie huisartsen Zelf-uitnodigende huisartsen ontvangen ieder jaar zogenaamde spiegelinformatie. Deze bevat de opkomstcijfers van de eigen praktijk ten opzichte van de gemiddelde opkomst in het werkgebied. Praktijken waar de opkomst achterblijft bieden wij ondersteuning. Dit moet leiden tot een hogere opkomst. Het gemiddelde opkomstpercentage na uitnodiging door de zelf-uitnodigende huisartsen in het werkgebied van Bevolkingsonderzoek Oost in 2012 was 75,4%. De bruto opkomst na uitnodiging door Bevolkingsonderzoek Oost was 61,6%. Hieruit blijkt dat uitnodigingen die zelf-uitnodigende huisartsen versturen, leiden tot een hogere opkomst. Totaal ,0% ,1% ,9% 8 9 De aantallen in het schema zijn gebaseerd op de uitnodigingen die in 2012 werden verzonden.

6 Bevolkingsonderzoek darmkanker 2012 Op 25 mei 2011 besloot minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat er een bevolkingsonderzoek darmkanker moest worden ingevoerd. Dit bevolkingsonderzoek zal naar verwachting in september 2013 van start gaan. eind 2011 januari In 2012 is werkten we aan: ontwikkeling ICT-systeem ColonIS de ontwikkeling van communicatiemiddelen (waaronder cliëntbrieven en -folders) In 2013 werken we verder aan: voorbereiding interne organisatie op de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker inrichten kwaliteitsmanagementsysteem darmkanker of APRIL behandeling juni opstellen van kwaliteitseisen pathologie voorbereiding en uitvoering toelatingsaudits coloscopiecentra juni opstellen van kwaliteitseisen voor coloscopiecentra en endoscopisten toetsing endoscopisten; selectie en uitnodigingen screenen informeren en verwijzen diagnostiek bevolkingsonderzoek aansluitende zorg surveillance oktober inrichten van een landelijk en regionaal projectteam voorbereiding en uitvoering toelatingsaudits van PA-labs door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) Het primaire proces Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Zij krijgen een zelfafnametest (ifobt) thuisgestuurd waarmee eenvoudig wat ontlasting verzameld kan worden. Deelnemers sturen vervolgens hun monster naar een laboratorium waar het onderzocht wordt. Bij een ongunstige ifobt-uitslag ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor een intakegesprek voor een coloscopie als vervolg onderzoek. Op basis van proefbevolkingsonderzoeken verwachten we dat het bevolkingsonderzoek na volledige invoering op termijn jaarlijks tot circa extra coloscopieën leidt. Bevolkingsonderzoek Oost draagt actief bij aan de landelijke voorbereidingen en de regionale inrichting. november december 4e kwartaal 4e kwartaal eind december aanstellen van een toetsings coördinator MDL-arts (TCMDL) aanbesteding zelfafnametest ifobt aanbesteding voor drie ifobt laboratoria aanbesteding voor één landelijk inpakcentrum aanstellen van een regionaal coördinerend MDL-functionaris (RCMDL) contracteren coloscopiecentra en endoscopisten deskundigheidsbevordering huisartsen en -assistentes digitale koppelingen tussen ColonIS en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), inpakcentrum, ifobt-laboratoria, MDL IT-systemen en de pathologielaboratoria verder uitwerken en uitvoeren van communicatieplan en de publiekscampagne afstemming interne organisatie en ketenpartners Regionaal projectteam darmkankerscreening V.l.n.r.: Mariska Drewes (Manager PLA), Alice Olde Reuver of Briel (Regionaal projectleider darmkankerscreening), Sandra Pinkster (Communicatieadviseur), Patrick Thijssen (Proces- en Informatiemanager), Ingrid Waskowsky (Kwaliteitsadviseur), Sonja Wolbers (HRM adviseur), Ingrid van Laar (Projectondersteuner darmkankerscreening) eind 2012 oprichten van een werkgroep verwijzing voor verwijzing van coloscopiecentrum vanuit het bevolkingsonderzoek start pilot in regio Zuid-West In september 2013 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker landelijk van start

7 Raad van Toezicht: trots op Bevolkingsonderzoek Oost Wij geven onze goedkeuring aan het inhoudelijk jaarverslag over 2012 en willen op deze plaats de Raad van Bestuur, managementteam en medewerkers hartelijk danken voor alle geleverde inspanningen. Het bevolkingsonderzoek in Overijssel en Gelderland is bij onze organisatie in goede handen! Huidige Raad van Toezicht V.l.n.r.: mevr. Boswerger, dhr. Strik, mevr. Janssen, dhr. Wink, dhr. Geerling, mevr. Koller, dhr. Bonenkamp Leden Raad van Toezicht Mevr. drs. E.E.P.M. Janssen - Sengers (voorzitter) Dhr. ir. D.A. Wink (vice-voorzitter) Mevr. mr. S.I.M. Boswerger Dhr. dr. J.J. Bonenkamp Dhr. G.A.M. Veger RA (t/m ) Dhr. drs. G. Weken (t/m ) Mevr. drs. A.W.F.L. Thomson - Molenaar (t/m ) Mevr. mr. K.W.J. Koller (per ) Dhr. G.J.H. Geerling RA (per ) Dhr C.J.J. Strik (per ) Colofon Bevolkingsonderzoek Oost Zutphenseweg AH Deventer Uitgave: Redactie: Ontwerp: Druk: Bevolkingsonderzoek Oost Sandra Pinkster en Nynke Kooi Artin Advertising, Enschede Netzodruk, Enschede

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost Jaarbericht 2011 2011: het jaar van samenvoegen en kantelen Voor u ligt het tweede jaarbericht van. De stichting is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van vijf business units uit Enschede, Nijmegen,

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek darmkanker Stand van zaken 12 april 2016 Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring

Nadere informatie

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt Jaarbericht 2012 Jaar van de communicatie: loop eens mee 2012: in teken van voorbereiding op verandering Cervix-team: vast aanspreekpunt Mammo XL: snelle en eenvoudige uitwisseling van beelden In dit jaarbericht

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom 2014 Endometriumcarcinoom Jaarbericht In dit jaarbericht vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en cijfers over 2014. Een volledig overzicht vindt u in ons jaarverslag en onze jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm Jaarbericht 2013 Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening in Groningen Basisscholing cervixscreening: leren uitstrijkjes

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012 Folders Voor beide bevolkingsonderzoeken worden folders gebruikt om cliënten te informeren. Deze folders worden meegestuurd met de uitnodigingen en herinneringen en ze staan in onze folderrekken in de

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker

Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker Referentiefunctie bevolkingsonderzoek darmkanker 1. Inleiding De overheid biedt mensen uit een bepaalde doelgroep, die geen medische klachten hebben, een bevolkingsonderzoek aan met als doel de bevordering

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk. februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening

Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk. februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening Inhoud Inleiding en achtergrondinformatie Proces van uitnodigen tot

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights:

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights: SPECIAL BMHK Screenmaart 2012 In deze speciale uitgave van Screen staat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) centraal. Highlights: praktijkondersteuners BMHK stellen zich aan u voor > 2

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker inclusief special juni 2013 Highlights: Projectteam voor bevolkingsonderzoek is hard aan het werk Bevolkingsonderzoek Vorig jaar september ontving u een Screen-special over het bevolkingsonderzoek, dat

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen

Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen Jaarbericht 2011 2011 startpunt van ingrijpende vernieuwingen Kwaliteit up to date Voorscreenen verrijking voor laborant én radioloog Organisatie klaar voor de toekomst In dit jaarbericht vindt u een overzicht

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2018 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid)

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Huisartsen nascholing en GIO-keten Marleen de Leest (MDL-arts), Arnhem, 28 mei 2013 Marcel Spanier (MDL-arts), Zevenaar, 11 juni 2013

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013

Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013 Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013 Stand van zaken invoering Maart 2012 Voor wie? Op 1 juni 2011 heeft minister Schippers van VWS besloten tot de invoering van een bevolkingsonderzoek darmkanker.

Nadere informatie

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR)

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) 1 (SU-P9 (deel1)) Deelnamegraad Het deel van de uitgenodigde personen (initiële uitnodigingen EN herinneringsuitnodigingen) waarvan een ifobt (fecesmonster)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights:

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights: Wij gaan verhuizen! Het hoofdkantoor van Bevolkingsonderzoek Zuid in Den Bosch, het informatiepunt baarmoederhalskanker, het informatiepunt borstkanker en het onderzoekscentrum in Eindhoven gaan verhuizen

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Bevolkingsonderzoek darmkanker Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit en mortaliteit aan darmkanker door: Eerdere opsporing van darmkanker

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 10 VOORWOORD Dit is het 13 e Papendalsymposium dat zoals gebruikelijk in samenwerking met de 7 laboratoria uit regio Oost en mede onder auspiciën

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2015 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. Elk jaar

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers Screen special darmkanker sept. 2012 In september 2013 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot jaar worden om de twee jaar uitgenodigd mee te doen.

Nadere informatie

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is

Onderwerp Doel Nr Indicator Omschrijving Kwaliteitse is LANDELIJKE KWALITEITSEISEN SCREENINGSORGANISATIE 1. De onderstaande kwaliteitseisen zijn van toepassing op de taken van de screeningsorganisatie in het primaire van het bevolkingsonderzoek darmkanker (selectie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 2013 2 BERICHT RAAD VAN TOEZICHT In vervolg op de fusietrajecten en verhuizing die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, lag in 2013 de nadruk op activiteiten gericht op het de start van het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA 2016 HUIDIG BEVOLKINGSONDERZOEK: BELANGRIJKE WIJZIGINGEN 1 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen INTRODUCTIE 2003: EU adviseert lidstaten te gaan screenen op dikkedarmkanker. 2005: Consensus meeting in Zwolle. Criteria

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2013 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers Screen special darmkanker sept. 2012 In september 2013 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot jaar worden om de twee jaar uitgenodigd mee te doen.

Nadere informatie

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten Vervolgscholing Cervixscreening voor doktersassistenten Handleiding voor de cursist Samenwerkende organisaties Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017 1 Colofon Uitgave NHG NVDA NVOG NVVP RIVM Screeningsorganisaties

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Coloscopie

Samenwerkingsovereenkomst Coloscopie Samenwerkingsovereenkomst Coloscopie P a r t ij e n, De Stichting Bevolkingsonderzoek-.. (naam) gevestigd te.. (adres, plaats), WBO vergunninghouder in het kader van de landelijke organisatie voor darmkankerscreening,

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2012 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten Bevolkingsonderzoek borstkanker 15 feiten Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken op borstkanker. Er worden dan röntgenfoto s gemaakt

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014 Bevolkingsonderzoek darmkanker In deze folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dit voor u kan betekenen. Waarom een bevolkingsonderzoek? Darmkanker

Nadere informatie

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente. Jaarverslag 2009

Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente. Jaarverslag 2009 Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente Jaarverslag 2009 1. Inleiding Voor u ligt het laatste jaarverslag van de Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Twente (SBBT) Per 1

Nadere informatie

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016 JULI 2016 EEN UITGAVE VOOR KETENPARTNERS EN EXTERNE RELATIES VAN BEVOLKINGSONDERZOEK IN DIT NUMMER: HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Pagina 4 VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. In 2014

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker

Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Verstuur uw test niet op vrijdag na 17.00 uur, zaterdag, zondag of een feestdag!! Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Proefbevolkingsonderzoek darmkanker Colofon Deze brochure

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging Wat is het bevolkingsonderzoek borstkanker? Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een onderzoek naar borstkanker. Alle vrouwen in Nederland van 50 tot en met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balanceren op het slappe koord 4. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Inhoudsopgave. Balanceren op het slappe koord 4. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Inhoudsopgave Balanceren op het slappe koord 4 Mw. Drs. G.A. Bentvelsen-Prins Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Oost, Deventer Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Toetsing endoscopisten

Toetsing endoscopisten Toetsing endoscopisten Dhr. Dr. M.W. Mundt MDL-arts Flevoziekenhuis Almere Doel toetsing Het zo objectief mogelijk meten of de endoscopist voldoet aan de toelatingseisen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN 2016 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen voor het huidige bevolkings onderzoek zijn

Nadere informatie

VOORWOORD BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER LOONT!

VOORWOORD BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER LOONT! JAARBERICHT 214 VOORWOORD 214 Start landelijk 13 JAN. bevolkingsonderzoek darmkanker Bijscholing opleidingscentrum JAN. Zuid-West geaccrediteerd De bijscholingsactiviteiten van Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Dokter op Dinsdag Bevolkingsonderzoek darmkanker Dr. Anneke De Schryver, MDL arts 25 maart 2014 Het slijmvlies van de dikke darm Het ontstaan van poliepen Poliepen + Goedaardig + Maar: kunnen kwaadaardig

Nadere informatie

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL)

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL) Darmkanker Het bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed. In het eerste jaar namen zelfs meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Door

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. 1. SAMENVATTING De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, hierna genoemd SBO, is in de regio Oost verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en procesmatige kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voor de opsporing

Nadere informatie

14Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012)

14Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012) 14Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012) Inleiding De afgelopen jaren is het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker bij vrouwen tussen de 40 en 49 jaar sterk toegenomen.

Nadere informatie

PROGRAMMA EN ABSTRACTS

PROGRAMMA EN ABSTRACTS PROGRAMMA EN ABSTRACTS 2 e SYMPOSIUM Stichting Baarmoederhalskankerpreventie Oost Donderdag, 12 oktober 2000 Papendal, Arnhem Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Programma... 5 2 VOORWOORD

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2016 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Informatiestromen screeningslaboratoria Het RIVM en de FSB hebben de informatiestromen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek binnen de screeningslaboratoria in beeld gebracht. Deze informatiestromen

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015 Agendapunt 11, 11.02_MT111016 a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015 Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker Erasmus MC NKI / AvL a Het bevolkingsonderzoek loopt zoals

Nadere informatie

VWS beleid screening & bevolkingsonderzoek

VWS beleid screening & bevolkingsonderzoek VWS beleid screening & bevolkingsonderzoek NACGG Utrecht, 27 juni 2013 Maaike Prins Publieke gezondheid Ministerie van VWS overheidsbeleid Preventie en vroegopsporing van belang voor een goede gezondheid

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2017 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

CONCEPT Jaarverslag 2014 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 18 juni

CONCEPT Jaarverslag 2014 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 18 juni CONCEPT Jaarverslag 24 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 8 juni Jaarverslag 24 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 2 BERICHT RAAD VAN TOEZICHT Bevolkingsonderzoek Zuid-West kan terugkijken op een goed 24. Een jaar

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016 a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016 Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker Erasmus MC NKI / AvL a a a a Het bevolkingsonderzoek loopt goed. In 2016 hebben 1.063.651

Nadere informatie

Beleid bij klachten mamma

Beleid bij klachten mamma Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012-2013) Inleiding De afgelopen jaren is het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker bij vrouwen tussen de 40 en 49 jaar sterk toegenomen.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

UITVOERINGSKADER BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

UITVOERINGSKADER BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER UITVOERINGSKADER BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER 2016 Disclaimer Het RIVM heeft in samenwerking met andere partijen veel aandacht besteed aan de totstandkoming van de inhoud van dit Uitvoeringskader. Desondanks

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2011 Colofon Coördinatie en eindredactie: Renée Smal, r.smal@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl Vormgeving en opmaak: OPHIS/New Impulse Bevolkingsonderzoek Midden-West Hoogoorddreef

Nadere informatie

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013 december 2013 Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, schreef de Gezondheidsraad in 2011. Maar er zijn kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo

Nadere informatie

Welkom. Basisscholing. Colofon. Programma. Praktijkavond 2 BSC Hand-out - V Cervixscreening. Tweede bijeenkomst

Welkom. Basisscholing. Colofon. Programma. Praktijkavond 2 BSC Hand-out - V Cervixscreening. Tweede bijeenkomst Welkom Basisscholing Cervixscreening Colofon Uitgave NHG NVDA NVOG NVVP RIVM Screeningsorganisaties VAP Bilthoven, 2016. De Basisscholing Cervixscreening mag worden gebruikt door iedereen die beroepsmatig

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit colonscreening

Kosteneffectiviteit colonscreening Kosteneffectiviteit colonscreening 19 januari 2016 Arjan de Kwant (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2.2 Begroting 2013 14

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2.2 Begroting 2013 14 Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2.2 Begroting 2013 14 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2012 15 3.2 Exploitatierekening over

Nadere informatie

Samenvatting. Nut van borstkankerscreening

Samenvatting. Nut van borstkankerscreening Samenvatting Tussen 1989 en 1998 werd in Nederland een landelijk bevolkingsonderzoek ingevoerd om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Wanneer via screening de diagnose vroeger wordt gesteld,

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

1 Beleid bij klachten mamma

1 Beleid bij klachten mamma 1 Beleid bij klachten mamma Rubriekhouder: Mw. Dr. M. Hooiveld, NIVEL (2012-2014) In samenwerking met Mw. Dr. E. Paap, LRCB Inleiding De afgelopen jaren is het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker bij

Nadere informatie

St. Anna Borstzorg (mammapoli)

St. Anna Borstzorg (mammapoli) St. Anna Borstzorg (mammapoli) Uw huisarts heeft u doorverwezen naar St. Anna Borstzorg (mammapoli), van het St. Anna Ziekenhuis. In deze folder geven wij u meer informatie over de werkwijze binnen St.

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Agenda Colorectaal carcinoom algemeen Voortraject darmkanker screening Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Bruggen bouwen. Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost

Bruggen bouwen. Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost Bruggen bouwen Jaarverslag 2013 Bevolkingsonderzoek Oost Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van Toezicht 5 1. Bevolkingsonderzoek Oost 6 1.1 Strategie en beleid 6 1.2 Operational

Nadere informatie

JAARBERICHT BOZW Jaarbericht 2013 Proef 4.indd 1 11/07/ :11:43

JAARBERICHT BOZW Jaarbericht 2013 Proef 4.indd 1 11/07/ :11:43 JAARBERICHT 2013 1 VOORWOORD KLAAR VOOR DE START Namens Bevolkingsonderzoek Zuid-West wil ik alle medewerkers en ketenpartners hartelijk bedanken voor hun inspanningen in 2013. We kunnen trots zijn op

Nadere informatie