Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam Dossier

2 Dossier : Huize Voorbeeld Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding NEN 2767 Doel van planmatig onderhoud Inspectie en rapport Planning begroting Bijsturen Beoordeling en controle Conditiemeting van bouw- en installatiedelen Ontstaan methodiek Conditiemeting Communicatiemiddel Algemene gegevens Objectgegevens Correspondentie derden Verslagen en notulen Aantekeningen Adressenlijst Opdrachtgever Architect Constructeur Adviseur(s) Onderaannemers Meerjarenonderhoudsplan: Elementen overzicht Bevindingen 10 Jarenplan Jarenplan per hoofdgroep Planning Werkomschrijvingen Serviceonderhoud scontracten Facturen Aantekeningen Tekeningen Gevelaanzichten Plattegronden Situatie Index BDB-indexering Aantekeningen algemeen Inleiding NEN 2767 Aantekeningen Algemene gegevens Adressenlijst MJOP Serviceonderhoud Tekeningen Index EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

3 Dossier : Huize Voorbeeld Inleiding Tabblad Inleiding Inleiding Wat is het doel van planmatig onderhoud Inspectie en rapport Planning en begroting Bijsturen Beoordeling en controle Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

4 Dossier : Huize Voorbeeld Inleiding Wat is het doel van planmatig onderhoud: Beheersing van onderhoud, dus planmatig onderhoud, wil zeggen dat de totale onderhoudskosten maximaal worden gereduceerd door het tevoren weten, kunnen voorspellen, kunnen overzien en kunnen beïnvloeden of zelfs voorkomen van gebeurtenissen. Inspectie en rapport: Door middel van de uitgevoerde visuele non-destructieve bouwtechnische inspectie, de zogenaamde nul-meting, is de actuele bouwkundige staat van een object vastgesteld. Hierbij stellen we u de gebreken, tekortkomingen en het achterstallig onderhoud vast. Vervolgens hebben wij een rapport voor u opgesteld met: de inspectie resultaten, een begroting van de uit te voeren verwachte werkzaamheden, een planning van de uit te voeren werkzaamheden. Planning en begroting De in het rapport opgenomen meerjarenonderhoudsplanning geeft aan hoe de stand van zaken is met betrekking tot de geplande onderhoudswerkzaamheden. U kunt snel signaleren of de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk overeenstemmen met de planning. De planning geeft dus aan of er achterstand is in het bouwkundig onderhoud en biedt mogelijkheden tot het bijstellen. Uit de bijbehorende begroting kunt u af leiden wat de te verwachten onderhoudskosten zijn. Op basis hiervan kunt u een budget voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vaststellen. Echter zijn de afgegeven prijzen geschatte kosten en zijn de afgegeven prijzen niet bindend voor de werkelijke kosten. Bijsturen Het is van belang dat u een meerjarenonderhoudsbegroting of planning jaarlijks controleert en zonodig bijstuurt. Het eerste rapport, de nul-meting, is het meest uitgebreid. Wanneer u dit in hoofdlijnen volgt, is het daarna een kwestie van bijsturen. Beoordeling en controle Vervolgens kunnen wij u begeleiden in: Beoordelen van offertes en begrotingen, Controle van de voortgang en de planning, Controle opstellingen van meer- en minderwerk, Kwaliteitscontrole tijdens uitvoering. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

5 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767 Tabblad NEN 2767: Een eerste goede stap in kwaliteitsmeting NEN 2767 Conditie meting van bouw- en installatiedelen Ontstaan methodiek Conditiemeting Communicatiemiddel Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

6 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767: Een goede eerste stap in kwaliteitsmeting Conditiemeting van bouw- en installatiedelen Onlangs is de NEN 2767, de nieuwe vorm voor conditiemeting van gebouw en installatiedelen, gereed gekomen. De Rijksgebouwendienst (RGD) nam samen met PRC, divisie Bouwcentrum het initiatief voor de nieuwe vorm. De NEN norm is een praktisch instrument voor zowel beslissers als techneuten. Conditiemeting vormt een belangrijk hulpmiddel voor vastgoedbeheer en onderhoudsbeleid. De nieuwe norm maakt het mogelijk om de onderhoudsbehoefte van bouw- en installatiedelen objectief meetbaar te maken. Dat schept eenduidigheid in de aanbevolen onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om de kwaliteiten van gebouwen te kunnen waarborgen. Beslissers kunnen met behulp van de norm bepalen wanneer wat moet worden onderhouden. swerkzaamheden zijn om die reden beter te plannen in zowel tijd als geld ook de kwaliteitseisen zijn hierdoor beter definieerbaar. Ontstaan methodiek Al geruime tijd werkt de RGD aan conditiemeting van gebouwen. Conditiemeting biedt uniformiteit, consistentie en een duidelijke verantwoording naar de politiek. De conditiemeting is 20 jaar geleden ontwikkeld door de RGD en Damen Consultants (onderdeel van PRC, divisie Bouwcentrum). De RGD zocht destijds naar een instrument om onderhoudsgelden op een objectieve manier te verdelen over de diverse districten en gebouwen. De methodiek werd verder ontwikkeld door Damen Consultants in nationale en Europese onderzoeken. Hierna nam het gebruik door vastgoedorganisaties sterk toe. Nu passen allerlei organisaties de norm toe, bijvoorbeeld scholen en woningcorporaties. De nieuwe NEN norm levert nog betere resultaten op. illustratie boven: Model voor een structurele en doelmatige onderhoudsplanning voor gebouwen en gebouwgebonden installaties. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

7 Dossier : Huize Voorbeeld NEN 2767: Een goede eerste stap in kwaliteitsmeting Conditiemeting NEN 2767 legt dus de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen vast. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore met een bijhorende registratie van gebreken en de kenmerken van deze gebreken. De meetresultaten helpen om een meerjaren onderhoudsplanning op te stellen en om de onderhoudsbudgetten te onderbouwen. De resultaten tonen ook de gevolgen van het niet onderhouden van gebouwen. Communicatiemiddel De nieuwe norm vormt het communicatiemiddel tussen techniek en beleid. is niet langer puur het domein van technici. Met de NEN 2767 kunnen beslissers, beheerders, technisch personeel en adviseurs eenduidig en objectief communiceren en beslissen over onderhoud. De nieuwe norm maakt daardoor het werk van alle betrokkenen een stuk duidelijker. Techneuten en managers begrijpen elkaar. Dit is het grootste voordeel van de conditiemeting. EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

8 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Algemene gegevens Objectgegevens Objectcode Opdrachtgever Objectgegevens Correspondentie derden Gemeente Architect Constructeur Adviseur(s) Verslagen en Notulen Intern Derden Aantekeningen diversen Inleiding Aantekeningen Index NEN 2767 Tekeningen Algemene gegevens Adressenlijst Serviceonderhoud MJOP EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

9 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Objectgegevens Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

10 Dossier : Huize Voorbeeld Objectgegevens Object: Objectcode: Opdrachtgever: Naam: Huize Voorbeeld Contactpersoon: Dhr. A.B. Pieterse Adres: Jansstraat 11 Postcode: 1234AB Plaats: Amsterdam Telefoon: Object gegevens: Naam: Huize Voorbeeld Adres Jansstraat 11 Postcode: 1234AB Plaats: Amsterdam Telefoon: Bouwjaar: 2001 Renovatiejaar: Inspectiedatum: 1 april 2008 Inspecteur: Dhr. A.B. Janssen Type object: Voorgevel locatie: Monumentaal: Ligging van het object: Bruto inhoud: korte termijn: Opmerkingen: Zorgcentrum Zuid-Oost Neen Dorpsrand De glasafdichtingen van de buitenramen dienen door het huis zelf regelmatig gecontroleerd te worden op eventuele uitdroging en/of beschadigingen. De praktijk heeft geleerd dat veel schade wordt veroorzaakt door toetreden van vocht via kitnaden. Het zelfde geldt eigenlijk voor de kitvoeren in de natte cellen (badkamers, toiletten en keukens (groot keuken/ pantry s ) EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

11 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Correspondentie derden Aantekeningen Verslagen en notulen Correspondentie derden Objectgegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

12 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Verslagen en notulen Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

13 Dossier : Huize Voorbeeld Algemene gegevens Tabblad Aantekeningen Aantekeningen Verslagen en notulen Objectgegevens Correspondentie derden EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

14 Dossier : Huize Voorbeeld Aantekeningen EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

15 Dossier : Huize Voorbeeld Adressenlijst Tabblad Adressenlijst Adressenlijst Opdrachtgever Architect Constructeur Adviseur(s) Onderaannemers Aantekeningen Inleiding Index Tekeningen Serviceonderhoud NEN 2767 MJOP Adressenlijst Algemene gegevens EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

16 Adressenlijst Project: Huize Voorbeeld Werknr Datum: 1-apr-08 Onderdeel Naam bedrijf Telefoon Fax Postadres Postcode Plaats Bezoekersadres Opdrachtgever Huize Voorbeeld (020) Jansstraat AB Amsterdam Jansstraat 11 Dhr. A.B. Pieterse Architect Constructeur MJOP Extensa Ontwikkeling en Verkoop BV De heer A.B. Janssen Stabu Onderaannemers 22 Reinigen van gevelmetselwerk 33 Daken/Sanitair 34 Glasbewassing 44 Mobiele paneelwanden 46 Buitenschilderwerk 48 Zonnewering

17 51 Ledigen/reinigen van vetafscheider 51 Controle&monstername drinkwater 54 Brandbeveiligingsinstallatie's 54 Brandslanghaspels/-blussers 60 Verwarmingsinstallatie/mv 70 Noodverlichtings-armaturen 70 Alarminstallatie 70 Elektrische schuifdeuren 75 Zusteroproep/insterne telefonie 80 Liftinstallatie's 85 Keukeninstallatie's 88 Ongedierte bestreiding

18 Dossier : Huize Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Tabblad Meerjarenonderhoudsplan Pagina Inleiding Elementen overzicht Element Locatie Hoeveelheid/eenheid Conditie Bevindingen Element Gebrek/Bevinding Locatie Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Prijs per eenheid Totaal Urgentie Jaarplan 2008 Element Gebrek/Bevinding Locatie Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Totaal 10 Jarenplan Element Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Startjaar en cyclus Totalen per jaar Totaal 10 Jarenplan per hoofdgroep Omschrijving Prijs Totaal Planning Element Handeling/Activiteit Hoeveelheid/eenheid Startjaar en cyclus 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m t/m t/m t/m 32 Werkomschrijvingen 1 t/m 6 Aantekeningen NEN 2767 Algemene gegevens Adressenlijst MJOP Serviceonderhoud Tekeningen Index EXTENSA Ontwikkeling Vormgeving Verkoop Bouw management Kostenanalyse Beheer

19 Elementen overzicht Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = nieuwbouw kwaliteit 2 = goed 3 = redelijk 4 = matig 5 = slecht 6 = zeer slecht 8 = nader onderzoek nodig 9 = niet te inspecteren Printdatum :

20 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Locatie Hvh Gevels Ehd Score Gevelbehandeling West gevel+noord gevel 146,72 m2 2 Gevelbehandeling Oost gevel 38,64 m2 2 Gevelbehandeling Zuid-Oost gevel+noord gevel 487,70 m2 2 Gevelbehandeling Noord-West gevel 289,74 m2 2 Gevelbehandeling Zuid gevel 176,48 m2 2 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Zuid- Oost gevel 1,00 pst 2 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Noord-West gevel 1,00 pst 2 Dilataties en kitvoegen Gehele pand 1,00 pst 2 Betonboog Zuid-Oost gevel 4,80 m2 2 Ventilatie fundering Oost gevel 1,00 pst 2 Buitenkozijnen Zonweringen gevels 1,00 pst 2 Daken Daken, goten en hemelwaterafvoeren gehele pand 1,00 pst 2 Bitimineuze dakbedekking Oost gevel laagbouw 1,00 pst 3 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend Laagbouw 6,00 st 2 Buiten schilderwerk gevelbekleding hout Laagbouw 19,02 m2 2 Buiten schilderwerk hoofdgebouw Hoofdgebouw 1,00 pst 2 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Laagbouw 824,30 m1 2 Buiten schilderwerk puivulling hout dekkend Laagbouw 17,41 m2 2 Binnenwanden Paneelwand divers 1,00 pst 2 Inrichting Vrieskast Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Koelkast 1 Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Koelkast 2 Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Bainmariewagen Ontvangstgoederen 1,00 pst 2 Menger Voorbereiding 1,00 pst 2 Koelkast Voorbereiding 1,00 pst 2 Gasblok 5 branders Keuken 1,00 pst 2 2 doorkookplaten Keuken 1,00 pst 2 2 baks frtiteuse Keuken 1,00 pst 2 Combi oven Keuken 1,00 pst 2 Verrijdb bainmarie Keuken 1,00 pst 2 Bordenlowerater Keuken 1,00 pst 2 Koffiezetapparaat Keuken 1,00 pst 2 Elementen Huize Voorbeeld te Amsterdam 5

21 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Locatie Hvh Inrichting Ehd Score Koffiezetapparaat Keuken 1,00 pst 2 Vaatwasmachine Spoelkeuken 1,00 pst 2 Regeneratiewagen Spoelkeuken 1,00 pst 2 Wandkoelmeubel Winkel 1,00 pst 2 Klimaatinstallaties Werktuigboukundige installatie's Divers 1,00 pst 2 Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet gehele pand 1,00 pst 2 Vuilafvoervoorziening Vetafscheidingsputten Keuken 1,00 st 2 Electrische-installaties Elektrische schuifdeuren Hoofdtoegangsdeuren 1,00 st 2 Oproep-installatie Gehele pand 1,00 pst 2 Transportvoorziening Personenlift Hoofdgebouw 1,00 st 2 Beveiligingsinstallaties Brandbestreidingsmiddelen Gehele pand 1,00 pst 2 Brandmeldinstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Inbraak-alarminstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Noodverlichtingsinstallatie Gehele pand 1,00 pst 2 Diversen Gezondheidsbestreiding Gehele pand 1,00 pst 2 Schoonmaakcontr. glazenwasser Conform contract 1,00 pst 2 onvoorzien kleine gebreken Gehele pand 1,00 pst 1 onvoorzien op lopende onderhoudscontracten Gehele pand 1,00 pst 1 Reservering binnenschilderwerk Binnen 2.125,00 m2 1 Actualisatie onderhoudsplan 1,00 pst 0 Reservering tuinonderhoud Terrein 1,00 pst 1 Staartkosten Prijs indexatie (3%) Staartkosten 1,00 pst 0 Directievoering (10%) Staartkosten 1,00 pst 0 Elementen Huize Voorbeeld te Amsterdam 6

22 Bevindingen Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Gebrek/Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Urgentie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 1- op korte termijn uitvoeren (binnen een jaar). 2- op middellange termijn uitvoeren (binnen twee jaar). 3- Bijvoorbeeld gelijktijdig met een schilderbeurt. 4- Aandachtpunt bij de volgende inspectie. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum : In de opstelling bevindingen vindt u de bewerkingen welke op korte termijn verholpen dienen te worden.

23 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Exterieur Gevels Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Boven deur tpv nachtlamp Vochtopname in constructie Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Aandachtspunt voor volgende inspectie 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 0 Ter plaatse van de nachtlamp vordt het vocht langer vastgehouden door de geveldelen ivm onvoldoende ventilatie tussen nachtlamp en geveldelen. Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Noord-West gevel Vochtopname in constructie Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: vrijhouden van vuil 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 0 Schimmel- en mosvorming aan onderzijde geveldelen. Mogelijk door vuil-, blad ophoping. Hierdoor kunnen de geveldelen niet voldoende ventileren waardoor de geveldelen verstikken. In deze conditie is er kans op schimmel- en mosvorming. Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Zuid-Oost gevel Vochtopname in constructie Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar) Activiteit: Aanpassen 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 100 Onderzijde geveldelen zijn in contact met grond/aarde waardoor het hout vocht op neemt en kan gaan rotten. Ventilatie fundering Oost gevel, laagbouw Vochtproblemen Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: situatie wijzigen 2008 Hvh Totaal 4,00 st Ivm een natte kruipruimte onder de eetzaal zijn er ventilatie doorvoeren aangebracht om de fundering te kunnen laten ventileren. Deze doorvoeren komen boven het straatwerk uit waardoor er struikergevaar aanwezig is. Tevens is deze oplossing vandalisme gevoelig. Bevindingen Huize Voorbeeld te Amsterdam 8

24 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Daken Bitimineuze dakbedekking Oost gevel Onvoldoende afwatering Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar) Activiteit: Formeren van extra uitloop 2008 Hvh Totaal 1,00 pst 296 Op het plattedak boven het "bruine cafe" blijft waterstaan. Om de dakcontructie niet te overbelasten zal hier een extra uitloop bij gemaakt moeten worden. E.e.a. is reeds bekend bij de Technische Dienst. Totaal object BTW 19% Totaal inclusief BTW Bevindingen Huize Voorbeeld te Amsterdam 9

25 Jaarplan 2008 Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Gebrek/Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum :

26 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Aandachtspunt voor volgende inspectie 1,00 pst 0 Noord-West gevel Vochtopname in constructie 01 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd vrijhouden van vuil 1,00 pst 0 Noord-West gevel Vochtopname in constructie 01 Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Aanpassen 1,00 pst 100 Zuid- Oost gevel Vochtopname in constructie 01 Ventilatie fundering situatie wijzigen 4,00 st Oost gevel Vochtproblemen 03 Zonweringen Jaarlijks onderhoud zonneweringen 1,00 pst gevels 05 Daken, goten en hemelwaterafvoeren Dakinspectie, reinigen van goten en 1,00 pst 350 hemelwaterafvoeren gehele pand 05 Bitimineuze dakbedekking Formeren van extra uitloop 1,00 pst 296 Oost gevel laagbouw Onvoldoende afwatering 09 Buiten schilderwerk hoofdgebouw Schilderonderhoudsplan 1,00 pst Hoofdgebouw onderhoud 21 Paneelwand Hüppe mobiele wanden 1,00 pst 390 divers 26 2 baks frtiteuse 2 baks friteuse 1,00 pst 60 Keuken 26 2 doorkookplaten 2 doorkookplaten 1,00 pst 0 Keuken 26 Bordenlowerater Bordenlowerater 1,00 pst 15 Keuken 26 Combi oven Combi oven 1,00 pst 150 Keuken 26 Gasblok 5 branders Gasblok 5 branders 1,00 pst 90 Keuken 26 Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat 1,00 pst 60 Keuken 26 Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat 1,00 pst 60 Keuken 26 Verrijdb bainmarie Verrijdb bainmarie 1,00 pst 45 Keuken 26 Bainmariewagen Bainmariewagen 1,00 pst 45 Ontvangstgoederen Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 11

27 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Koelkast 1 Koelkast 1 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Koelkast 2 Koelkast 2 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Vrieskast Vrieskast 1,00 pst 50 Ontvangstgoederen 26 Regeneratiewagen Regeneratiewagen 1,00 pst 135 Spoelkeuken 26 Vaatwasmachine Vaatwasmachine 1,00 pst 150 Spoelkeuken 26 Koelkast Koelkast 1,00 pst 50 Voorbereiding 26 Menger Menger 1,00 pst 45 Voorbereiding 26 Wandkoelmeubel Wandkoelmeubel 1,00 pst 50 Winkel 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Boiler 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud CV-installatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Dakventilatoren 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Drukverhogingsinstallatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud HR-ketel 1,00 st 0 Divers onderhoud 2x per jaar 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Luchbehandelingskast 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Radiatoren 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Regelinstallatie 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Ventilatie/koelunit tbv Kapel 1,00 st 0 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud VR-ketel 1,00 st 0 Divers onderhoud 2x per jaar 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Waterontharder 1,00 st 0 Divers onderhoud Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 12

28 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Werktuigboukundige installatie's Leveren en vervangen van de filters tijdens onderhoud 1,00 pst 701 Divers onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Totaal kosten bovengenoemde installatie's 1,00 pst Divers onderhoud 42 Waterleidingnet compleet Legionella Controle keerkleppen 33,00 stuk 825 gehele pand Controle keerkleppen 42 Waterleidingnet compleet Legionella onderhoudsabonoment 1,00 pst 360 gehele pand 43 Vetafscheidingsputten Legen vetafscheidingsputten 2,00 st 172 Keuken geen 43 Vetafscheidingsputten Verwerkingskosten vetafvalwater 1,00 pst 76 Keuken geen 44 Elektrische schuifdeuren Eldebe Waldoor schuifdeur 1,00 pst 300 Hoofdtoegangsdeuren 44 Elektrische schuifdeuren Eldebe Waldoor schuifdeur 1,00 pst 300 Hoofdtoegangsdeuren 44 Oproep-installatie Jaarlijks onderhoud interne telefonie 1,00 pst Gehele pand 44 Oproep-installatie Jaarlijks onderhoud oproepinstallatie 1,00 pst Gehele pand 45 Personenlift Personenlift onderhoudscontract 2,00 st Hoofdgebouw 46 Brandbestreidingsmiddelen Controle brandbestreidingsmiddelen 1,00 pst. 750 Gehele pand 46 Brandmeldinstallatie Controle brandmeldinstallatie 1,00 pst Gehele pand Preventief onderhoud 46 Inbraak-alarminstallatie Controle inbraakalarminstallatie 1,00 pst 285 Gehele pand 46 Noodverlichtingsinstallatie Controle noodverlichting 1,00 pst 560 Gehele pand 61 Gezondheidsbestreiding Ongedierte bestreiding 4x per jaar 1,00 pst 700 Gehele pand Zuiverhouding van het pand 61 Schoonmaakcontr. glazenwasser Contract glazenwasser 3,00 pst 690 Conform contract 61 Reservering binnenschilderwerk schilderwerk binnen 106,25 m Binnen reparaties/ herschilderen Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 13

29 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd onvoorzien op lopende onderhoudscontracten Gehele pand onvoorzien 1,00 pst geen onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien bouwkundig 332,30 m Gehele pand Geen 61 onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien Straatwerk reparaties 12,50 m2 675 Gehele pand Geen 61 onvoorzien kleine gebreken Onvoorzien Vloerafwerkingen gemeenschappelijke 16,00 m ruimte's Gehele pand Geen 61 Reservering tuinonderhoud Reservering tuinonderhoud 1,00 pst Terrein 69 Prijs indexatie (3%) Prijs Indexatie % 0,03 pst Staartkosten Inflatie cumulatief 69 Directievoering (10%) Directvoering 2008 (10%) 0,10 pst Staartkosten Cumulatief+prijsindex Totaal object BTW 19% Totaal inclusief BTW Jaarplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 14

30 10 jarenplan Huize Voorbeeld Jansstraat AB Amsterdam Toelichting op dit rapport: Element: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totalen per jaar: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheid wordt aangegeven in 'pst' (post), 'st' (stuks), m1 (strekkende meter) of m2 (vierkante meter). In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. De kosten van de handeling in de genoemde 10 jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum :

31 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Gevels 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 289,74 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 38,64 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 146,72 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 176,48 m gepaste druk 01 Gevelbehandeling Metselwerk; reinigen onder 487,70 m gepaste druk Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd Gevelbekleding hout gewolmaniseerd geen Aandachtspunt voor volgende inspectie Vochtopname in constructie vrijhouden van vuil Vochtopname in constructie Aanpassen Vochtopname in constructie 1,00 pst 1,00 pst 1,00 pst Dilataties en kitvoegen Nazien dilataties buiten 10,00 m uitdroging 01 Dilataties en kitvoegen Nazien kitvoegen in natte 162,50 m cellen uitdroging 01 Betonboog Betonband; reinigen onder 4,80 pst gepaste druk mos/alggroei 01 Ventilatie fundering situatie wijzigen 4,00 st Vochtproblemen jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 16

32 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Buitenkozijnen 03 Zonweringen Jaarlijks onderhoud zonneweringen Daken 05 Daken, goten en hemelwaterafvoeren Dakinspectie, reinigen van goten en hemelwaterafvoeren 1,00 pst Bitimineuze dakbedekking Formeren van extra uitloop 1,00 pst Onvoldoende afwatering Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur hout dekkend Buiten schilderwerk gevelbekleding hout Deuren hout, dekkend herschilderen, Laagbouw geen Boeideel boven kozijnen, laagbouw geen 6,00 st 19,02 m Buiten schilderwerk hoofdgebouw Schilderonderhoudsplan onderhoud 09 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Schilderwerk dekkend herschilderen, Laagbouw 824,30 m geen 09 Buiten schilderwerk puivulling hout dekkend Groot schilderwerk puivulling hout dekkend, Laagbouw 17,41 m geen jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 17

33 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Binnenwanden 21 Paneelwand Hüppe mobiele wanden Inrichting 26 2 baks frtiteuse 2 baks friteuse doorkookplaten 2 doorkookplaten Bordenlowerater Bordenlowerater Combi oven Combi oven Gasblok 5 branders Gasblok 5 branders Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Koffiezetapparaat Verrijdb bainmarie Verrijdb bainmarie Bainmariewagen Bainmariewagen Koelkast 1 Koelkast jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 18

34 Huize Voorbeeld Jansstraat 11 Element Handeling/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Inrichting 26 Koelkast 2 Koelkast Vrieskast Vrieskast Regeneratiewagen Regeneratiewagen Vaatwasmachine Vaatwasmachine Koelkast Koelkast Menger Menger Wandkoelmeubel Wandkoelmeubel Klimaatinstallaties 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud Boiler 1,00 st onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st CV-installatie onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st Dakventilatoren onderhoud 41 Werktuigboukundige installatie's Jaarlijks onderhoud 1,00 st Drukverhogingsinstallatie onderhoud 10 jarenplan Huize Voorbeeld te Amsterdam 19

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Leidse Buitenschool (gymzaal)

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Leidse Buitenschool (gymzaal) Gemeente Katwijk Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw De Leidse Buitenschool (gymzaal) Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 3 2 Vraagstelling... 3 3 Plan van aanpak... 4

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 02-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning VvE Andreas Ensemble Blok C - Art. 17 lid 1 sub d (Parkeerkelder) 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene

Nadere informatie

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Duinroos (gymzaal)

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Duinroos (gymzaal) Gemeente Katwijk Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw De Duinroos (gymzaal) Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 3 2 Vraagstelling... 4 3 Plan van aanpak... 4 3.1 Afbakening

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie)

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) Maart 2013 O-Prognose webversie Software voor vastgoedbeheer 1 Inhoud Inloggen... 3 Voorbeeldproject... 4 Algemene Objectgegevens... 5 Algemene objectgegevens wijzigen...

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 12-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam

Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2016 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 08-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 16-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 1.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 27-2026 17-0000-1 VOORBEELDGEBOUW Ergens 999 Europa Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 27 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

SOLUTION MEERJARENONDERHOUDSPLAN MEERJARENONDERHOUD MET DE KRACHT VAN HET KWADRAAT

SOLUTION MEERJARENONDERHOUDSPLAN MEERJARENONDERHOUD MET DE KRACHT VAN HET KWADRAAT SPLAN MEERJARENONDERHOUD MET DE KRACHT VAN HET KWADRAAT UW GEBOUW IN CONDITIE, UW KOSTEN IN DE HAND Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), gemaakt met deskundig advies en vastgelegd in gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing.

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-248454 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.J. Sikkens Gebouwenbeheer gj.sikkens@lelystad.nl Wethouder Openbare ruimte en

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie