Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp"

Transcriptie

1 Aan Onderwerp Bouw Brugbouw in de N-236 over de Vecht te Weeso Bijlagen :1 1.Bordenplan (BPR) Nautisch advies Contactpersoon G. Kroon Doorkiesnummer Locatie : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Nautisch vaarwegbeheerder: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) in dit advies wordt het hoogheemraadschap verder als AGV aangehaald Uitvoerende dienst voor AGV: Waternet Amsterdam Aard van de werkzaamheden Dit advies heeft betrekking op de geplande werkzaamheden voor de bouw van de Vechtbrug Uitermeer ter plaatse van de Vecht in Weesp. Wet- en regelgeving Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 Per 1 januari 1997 berust het nautisch beheer van de Vecht bij AGV. Het dagelijks bestuur van AGV heeft voor de vaarwegen waarvoor het bevoegd gezag is, waaronder de Vecht, een algemene regeling getroffen. Het verkeersbesluit vaarwegen AGV vind zijn wettelijke grondslag in de Scheepvaart-verkeerswet (SVW) en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en bevat regels in het belang van het: a. verzekeren van een doelmatig, veilig en vlot verloop van het scheepvaartverkeer; b. in stand houden van de scheepvaartwegen; c. voorkomen of beperken van schade door de scheepvaart aan oevers en waterkeringen en het voorkomen van schade aan landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden (artikel 3 SVW). Het is voor de vaarwegen waar AGV beheerder is noodzakelijk om bij deze algemene regeling maximaal toegestane afmetingen vast te stellen. Hier gelden dan ook beperkingen zodat niet alle schepen kunnen worden toegestaan op deze vaarwegen. Ook gelden er beperking voor het op deze vaarwegen lokaal afmeren van schepen, drijvende inrichtingen en drijvende voorwerpen. Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus GJ Amsterdam T F KvK /5

2 BPR Artikel 1.06 van het BPR geeft aan dat een schip, of een samenstel, niet mag deelnemen aan de scheepvaart, indien de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid en de snelheid van dit schip of dit samenstel niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken. Vaarwegklasse De Vecht is een Cemt-klasse II vaarweg waar schepen zijn toegestaan met maximale vaartuigafmetingen van; grootste lengte van m, grootste breedte van 7.50 m en een diepgang van ten hoogte 2.10 m, deze zijn vastgelegd in het hiervoor omschreven Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1. Om aan deze hiervoor gestelde vaarweg- eisen te kunnen voldoen zijn voor de vaarwegen eveneens minimaal vrij te houden vaarstroken vastgesteld, deze vrij te houden vaarstroken zijn per vaarweg verschillend, in verband met de klasse en karakteristiek van de vaarwegen. Voor de Vecht is de vrij te houden vaarstrook vastgesteld op 21 meter. Deze vrij te houden vaarstrook is voor de Vecht 10,50 meter aan weerszijde vanuit de as- van de vaarweg gerekend. In die strook mogen geen schepen worden gemeerd en/of werken worden aangelegd. In bijzondere gevallen is hiervoor een ontheffing op grond van het verkeersbesluit AGV-1 mogelijk. Informatie en inrichtingseisen van de vaarweg tijdens de werkzaamheden op de Vecht periode vaarseizoen 1 april tot 1 oktober per kalenderjaar; zowel beroeps- als recreatievaart (sport) aanwezig; in de nabijheid zijn kunstwerken aanwezig zoals Lange Vechtbrug te Weesp; traject waar binnen de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt in de het vaarseizoen druk bevaren (veel sport); scheepvaartverkeer ook buiten vaarseizoen aanwezig, vnl. beroepsvaart, aannemers, charter- en passagiersvaart; permanente stremming van het scheepvaartverkeer ter plaatse niet toegestaan; fasering en afstemming van de werkzaamheden tbv de brug is ter plaatse noodzakelijk, zodat de vrij te houden vaarstrook van 21 m en het vlotte verloop en veiligheid van het scheepvaartverkeer gewaarborgd blijft; ter visie legging en voor informatie belanghebbenden in het vaargebied van de Vecht; plaatsing informatieborden (tekst) op de (neven)vaarwateren naar de bouwlocatie op de Vecht; 2/5

3 plaatsing scheepvaartborden (dagmerken en verlichting) op basis van het BPR ter plaatse van de bouwlocatie; bekendmaking aan de scheepvaart (BAS-bericht) kan naar overeenstemming met de nautisch beheerder van de Vecht door Waternet worden verzorgd. Inrichten bouwlocatie ivm de veiligheid van werknemers en scheepvaart; tijdelijk damwanden en overige hulpconstructies moeten met remmingwerken en wrijfgordingen worden afgeschermd; de vastgestelde diepgang van 2.10 m voor het doorgaande scheepvaartverkeer moet ter plaatse gewaarborgd blijven; de vastgestelde doorvaarthoogte van 30 meter (staande mast route) voor het doorgaande scheepvaartverkeer moet ter plaatse gewaarborgd blijven; eventueel aanbrengen van werkbetonning (stompe gele tonnen) om, ivm diepgang, het werkgebied te markeren voor de scheepvaart; wachtvoorzieningen voor de scheepvaart brugbediening; de tijdelijke wachtvoorziening en remmingwerken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de Landelijke Richtlijnen Vaarwegen Plaatsing tekstborden de tekstborden moeten de aard en de periode en de locatie van de werkzaamheden bevatten; aanvulling optioneel: brugbouw, aanwezige engte en versmalling vaarweg; de tekstborden moeten worden geplaatst aan de voor het scheepvaart gelegen stuurboord zijde, als dit niet mogelijk is dan op een voor de scheepvaart in het oog vallende plaats; de tekst op de borden moet conform de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008 duidelijk leesbaar zijn; de borden moeten worden geplaatst op de hieronder vermelde locaties: a. op het noordelijk gelegen sluispand van de grote zeesluis te Muiden b. locatie Nigtevecht in de vaarrichting Muiden; c. nabij de Lange Vechtbrug te Weesp, in de vaarrichting Utrecht; c. invaart Smal Weesp (locatie de Uitkomst) te Weesp. 3/5

4 plaatsing borden (BPR) De hieronder vermelde scheepvaartborden moeten ter plaatse van de bouwlocatie worden geplaatst. A4 ontmoeten en voorbij lopen verboden A9 verboden hinderlijk waterbeweging te veroorzaken B8 verplichting bijzonder op te letten; C5 beperkte breedte doorvaart of vaarwater; aanvullende bebording indien noodzakelijk tijdens de werkzaamheden zijn de borden, B2-a en B2- b respectievelijk zich naar de bak- of stuurboordzijde van het vaarwater te begeven. De hiervoor genoemde bebording moeten ter weerszijden van de bouwlocatie en in overleg met de nautisch beheerder van Waternet worden geplaatst. De tijdelijke wachtplaats voor brugbediening moet worden voorzien van de borden E7 (BPR) met een onderbord met de tekst uitsluitend brugbediening en moet worden geplaatst aan de zijde waar de wachtplaats wordt ingericht. De tijdelijke wachtplaats mag niet worden ingericht onder de brug (artikel 7.02 lid 1, sub d). 4/5

5 Bijlage 1 Scheepvaartborden op basis van het Binnenvaartpolitiereglement A.4 Ontmoeten en voorbijlopen verboden A.9 Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken B.2.a Verplichting zich naar de bakboordzijde van het vaarwater te begeven B.2.b Verplichting zich naar de stuurboordzijde van het vaarwater te begeven B.8 Verplichting bijzonder op te letten C.5 Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever; het op het bord voorkomende getal geeft in meters de afstand aan die de schepen uit de oever dienen te blijven, gerekend vanaf het bord E.7 Toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst, inclusief onderbord met tekst uitsluitend brugbediening. E.11: Het einde van de verboden wordt aangegeven door een rechthoekige bord. Dit bord wordt geplaatst aan de achterzijde van de geplaatste verbod en gebodsborden. 5/5

Q waternet. Waternet sector TOP. Ontheffing Binnenvaart-politiereglement. Weesperpoortsluis in Muiden

Q waternet. Waternet sector TOP. Ontheffing Binnenvaart-politiereglement. Weesperpoortsluis in Muiden Waternet sector TOP Weesperpoortsluis in Muiden Datum 29 september 2016 Casecode W-16.02122 Kenmerk 16.081112 Ontheffing Binnenvaart-politiereglement voor het stremmen van de scheepvaart bij het vernieuwen

Nadere informatie

Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Besluit: De concept-beleidsregels voor nautische vergunningen vast te stellen;

Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Besluit: De concept-beleidsregels voor nautische vergunningen vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Nr. CVDR418890_1 12 september 2017 Beleidsregels voor nautische vergunningen Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

het gewenst is om het voorheen geldende algemene verbod voor het innemen van ligplaats te beperken tot meer specifieke locaties en zones.

het gewenst is om het voorheen geldende algemene verbod voor het innemen van ligplaats te beperken tot meer specifieke locaties en zones. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Nr. CVDR272271_2 september 20 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 preambule Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

Nadere informatie

VOF Aquarius. Ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-1. Gaasp en Weespertrekvaart motorschip "Aquarius "

VOF Aquarius. Ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-1. Gaasp en Weespertrekvaart motorschip Aquarius VOF Aquarius Gaasp en Weespertrekvaart motorschip "Aquarius 02316687" Datum 5 september 2014 Casecode W-14.02569 Kenmerk 14.103585 Ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 Overschrijding vastgestelde

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV voor het met mts Batavier varen op de Gaasp en de Weespertrekvaart tot 1 januari 2022

Ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV voor het met mts Batavier varen op de Gaasp en de Weespertrekvaart tot 1 januari 2022 Kosttrans Scheepvaartbedrijf Gaasp en Weespertrekvaart in Amsterdam Datum 20 december 2016 Casecode W-16.02807 Kenmerk 16.101718 Ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 2016 voor het met mts Batavier

Nadere informatie

Swim Bike Run Events B.V. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. triatlon Ouder-Amstel

Swim Bike Run Events B.V. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. triatlon Ouder-Amstel Swim Bike Run Events B.V. triatlon Ouder-Amstel Datum 15 mei 2015 Casecode W-15.01207 Kenmerk 15.057420 Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement tijdelijke stremming scheepvaart Bullewijk, Waver en Oude

Nadere informatie

Aannemingsmaatschappij Van. Gelder BV. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement en. Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1

Aannemingsmaatschappij Van. Gelder BV. Ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement en. Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV Weespertrekvaart t.h.v. H.J.E. Wenckebachweg 43D in Amsterdam Datum 30 mei 2016 Kenmerk 16.051393/W-16.01424 Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement en Verkeersbesluit

Nadere informatie

Waternet Sector TOP. Ontheffing Scheepvaartverkeerswet. Vecht nabij Maarssen

Waternet Sector TOP. Ontheffing Scheepvaartverkeerswet. Vecht nabij Maarssen Waternet Sector TOP Vecht nabij Maarssen Datum 12 maart 2015 Casecode W-15.00123 Kenmerk 15.005347 Ontheffing Scheepvaartverkeerswet het afmeren van pontons tijdens de renovatie van een brug ter hoogte

Nadere informatie

Datum 27 september Verkeersbesluit. Versie vastgesteld door dagelijks bestuur 30 augustus 2016 AGV-1

Datum 27 september Verkeersbesluit. Versie vastgesteld door dagelijks bestuur 30 augustus 2016 AGV-1 Datum 27 september 2016 Verkeersbesluit Versie vastgesteld door dagelijks bestuur 30 augustus 2016 AGV-1 HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT; Overwegende: Dat het dagelijks

Nadere informatie

Blom B.V. Sleepdienst en. Dekschuitenverhuurderij. Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement. Weespertrekvaart/Gaasp (A9) in Amsterdam

Blom B.V. Sleepdienst en. Dekschuitenverhuurderij. Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement. Weespertrekvaart/Gaasp (A9) in Amsterdam Blom B.V. Sleepdienst en Dekschuitenverhuurderij Weespertrekvaart/Gaasp (A9) in Amsterdam Datum 17 juni 2016 Casecode W-16.01434 Kenmerk 16.057424 Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Verkeersbesluit

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 Waternet sector Watersysteem Waterlopen/waterkeringen Datum 13 oktober 2014 Casecode W-14.03101 Kenmerk 14.114833 Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement en Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 baggerwerkzaamheden

Nadere informatie

Lichten & Seinen. Antwoord. Antwoord. Verkeerstekens. Verkeerstekens. In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1)

Lichten & Seinen. Antwoord. Antwoord. Verkeerstekens. Verkeerstekens. In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1) In-, uit of doorvaren verboden (Bordnr. A.1) Buitengebruik gestelde gedeelten van de vaarweg (Bordnr. A.1a) Geldt niet voor een klein schip zonder motor. Voorbijlopen verboden (Bordnr. A.2) Verboden ligplaats

Nadere informatie

Volksfeesten Weesp. Watervergunning en ontheffing. Binnenvaartpolitieregelement. Smal Weesp en de Vecht in Weesp

Volksfeesten Weesp. Watervergunning en ontheffing. Binnenvaartpolitieregelement. Smal Weesp en de Vecht in Weesp Volksfeesten Weesp Smal Weesp en de Vecht in Weesp Datum 2 augustus 2016 Casecode W-16.01822 Kenmerk 16.071658 Watervergunning en ontheffing Binnenvaartpolitieregelement Voor het Sluis & Bruggenfeest van

Nadere informatie

Volksfeesten Weesp. Watervergunning en ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. Smal Weesp en Vecht

Volksfeesten Weesp. Watervergunning en ontheffing. Binnenvaartpolitiereglement. Smal Weesp en Vecht Volksfeesten Weesp Smal Weesp en Vecht Datum 13 juli 2015 Casecode W-15.01501 Kenmerk 15.073313 Watervergunning en ontheffing Binnenvaartpolitiereglement voor het Sluis- en Bruggenfeest van 26 augustus

Nadere informatie

Pro Rail T.a.v. de heer Y. Gökay Postbus GA UTRECHT 3500GA2038

Pro Rail T.a.v. de heer Y. Gökay Postbus GA UTRECHT 3500GA2038 Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Pro Rail T.a.v. de heer Y. Gökay Postbus 2038 3500 GA UTRECHT 3500GA2038 Onderwerp ontheffing BPR Geachte heer Gökay, Op 14 oktober 2013 heeft Waternet u een ontheffing

Nadere informatie

water sj Waternet sector Watersysteem Ontheffing Verkeersbesluït Vaarwegen AGV 2

water sj Waternet sector Watersysteem Ontheffing Verkeersbesluït Vaarwegen AGV 2 water sj Waternet sector Watersysteem diverse wateren in het beheergebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Datum 21 juli 2016 Casecode W-16.01874 Kenmerk 16.067571 Ontheffing Verkeersbesluït

Nadere informatie

Verkeersbesluit D /

Verkeersbesluit D / 1 Inleiding Op 4 maart 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een verkeersbesluit op basis van de Scheepvaartverkeerswet voor het plaatsen van BPR (Binnenvaart Politiereglement) bebording langs de

Nadere informatie

Nummer: 17UTP Van: - het Binnenvaartpolitiereglement (BPR); - de Algemene wet bestuursrecht; OVERWEGINGEN:

Nummer: 17UTP Van: - het Binnenvaartpolitiereglement (BPR); - de Algemene wet bestuursrecht; OVERWEGINGEN: Nummer: 17UTP01208 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

Verkeersbesluit vaarwegen AGV -1

Verkeersbesluit vaarwegen AGV -1 AW Vessies Infra B.V. Vreelandseweg 83a Nigtevecht Datum 30 november 2015 Casecode W-15.03143 Kenmerk 15.131972/W-15.03143 Watervergunning en ontheffing Verkeersbesluit vaarwegen AGV -1 inrichten van een

Nadere informatie

Zwemvereniging Het Y. Amsterdam. Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-2. Gaasperplas Amsterdam Zuidoost

Zwemvereniging Het Y. Amsterdam. Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit. Vaarwegen AGV-2. Gaasperplas Amsterdam Zuidoost Zwemvereniging Het Y Amsterdam Gaasperplas Amsterdam Zuidoost Datum 20 april 2015 Casecode W-15.01011 Kenmerk 15.046466 Tijdelijke ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-2 varen met gemotoriseerde schepen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken)

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) of of A.1.a Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor A.2 Voorbijlopen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13496 16 maart 2016 Verkeersbesluit voor het instellen van een vaarverbod in het werkgebied en het plaatsen van bebording

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Ontwerp-Verkeersbesluit Oude IJssel Tekst van de regeling Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. dd mm jjjj, kenmerk Nr. xxxxxxxxx

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6844 8 februari 2017 Verlengen Verkeersbesluit voor het instellen van een vaarverbod in het werkgebied en het plaatsen

Nadere informatie

Ontwerp-verkeersbesluit vaarwater de Leidsche Rijn en de Oude Rijn Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Ontwerp-verkeersbesluit vaarwater de Leidsche Rijn en de Oude Rijn Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Ontwerp-verkeersbesluit vaarwater de Leidsche Rijn en de Oude Rijn Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen Betonning Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Laterale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren Geeft

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Ontwerp-verkeersbesluit vaarwater de Enge en Kromme IJssel, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Gelet op

Nadere informatie

Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen ONTWERP Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen [zaaknummer] Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Ontwerp-verkeersbesluit vaarweg de Grecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Vergunningen langs de Vecht Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Als u een steiger wilt aanbrengen in de Vecht, een vaartuig wilt afmeren of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen langs de oever dan moet u

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen

Verkeersbesluit Vaarwegen Verkeersbesluit Vaarwegen Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, overwegende dat; het dagelijks bestuur door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als bevoegd gezag in de zin van artikel 2,

Nadere informatie

Examen November 2007

Examen November 2007 Examen November 2007 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2007. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: ontheffing Binnenvaartpolitiereglement i.v.m. werkzaamheden in/op een vaarweg

Onderwerp: ontheffing Binnenvaartpolitiereglement i.v.m. werkzaamheden in/op een vaarweg VolkerRail Nederland B.V. De heer D. Brettschneider Postbus 240 4130 EE VIANEN Uw brief van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum :

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

voor het gemotoriseerd varen op de Ouderkerkerplas bij het sportevenement Spierathlon op 10 juni 2017 en in 2018 t/m 2021

voor het gemotoriseerd varen op de Ouderkerkerplas bij het sportevenement Spierathlon op 10 juni 2017 en in 2018 t/m 2021 Stichting Spieren voor Spieren Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel Datum 11 mei 2017 Casecode W-17.01120 Kenmerk 17.083140 Ontheffing Verkeersbesluit AGV-2 voor het gemotoriseerd varen op de Ouderkerkerplas

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 Culinair Partyship M.S. 'De Tijd' vof Oostwaard, nabij de Zuilense Ring in Maarssen Datum 12 augustus 2016 Casecode W-15.02410 Kenmerk 15.113019 Watervergunning en ontheffing Verkeersbesluit Vaarwegen

Nadere informatie

lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017

lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017 lichten en bruggen/sluizen 28 februari 2017 vraag 1) Zeilend met een vlet zie je recht vooruit een schip dat aan stuurboord twee boven elkaar gehesen groene ruiten voert en aan bakboord een rode bal. Je

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

dat wij op grond van artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet het bevoegd gezag zijn voor het Noordhollandsch Kanaal;

dat wij op grond van artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet het bevoegd gezag zijn voor het Noordhollandsch Kanaal; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2016, kenmerk 820359/820362, tot wijziging van het besluit van 24 oktober 1995, nr. 95-901256, houdende instelling van een ligplaatsverbod

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR608633_1

CVDR. Nr. CVDR608633_1 CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rijn en IJssel. Nr. CVDR608633_1 9 maart 2018 Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent het varen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer; Verkeersbesluit Oude IJssel Overwegingen Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel; gezien het voorstel d.d. 13 oktober 2015; gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 december 2017, nr. 1013616/1013898, tot vaststelling van het Besluit mandaat en machtiging nautisch beheer Wilhelminasluis te Zaandam van Gedeputeerde

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI):

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI): Examen Maart 2002 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 9 maart 2002. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland. Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland. Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland Nr. 5063 31 mei 2018 Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer:

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde ontheffing als bedoeld in artikel 1.23 lid 2 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is verleend.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde ontheffing als bedoeld in artikel 1.23 lid 2 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is verleend. Cadetten Roei- en Zeilvereniging Dudok van Heel De heer J. Klootwijk P/a Lassuslaan 3 4837 AW BREDA Uw brief van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Onderwerp: ontheffing Binnenvaartpolitiereglement en melding algemene regels Keur i.v.m. evenement

Onderwerp: ontheffing Binnenvaartpolitiereglement en melding algemene regels Keur i.v.m. evenement Stichting Triathlon Evenementen Midden en West Brabant De heer W.Vermeij Gasthuisstraat 38 4811 MH BREDA Uw brief van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer

Nadere informatie

VAARREGELS DE BELANGRIJKSTE

VAARREGELS   DE BELANGRIJKSTE DE BELANGRIJKSTE VAARREGELS Dit overzicht omvat een vereenvoudigde voorstelling van vaarregels op het water. Een totaaloverzicht vind je op www.visuris.be/scheepvaartreglementering. Verder moeten schippers

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Stremmingsbesluit Grote Sluis te Spaarndam Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. A.G. Kamphuis Telefoon 5113388 E-mail: akamphuis@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2008/177047

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

BPR. Betonning. Instructie ZI BPR

BPR. Betonning. Instructie ZI BPR BPR Betonning Instructie ZI BPR Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda

14 NEt Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus BB Gouda 2~ouda Pdjkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres Postbus 555 3430 AN Nieuwegein Gemeente Gouda Afdeling Gebiedsontwikkeling Postbus 1086 2800 BB Gouda 2~ouda Ingekomen Afd~eting!Nr.,~

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5298 5 februari 2016 Verkeersbesluit voor het instellen van een vaarverbod in het werkgebied ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

(Regels voor het innemen van ligplaatsen voor de Lingeboezem) Overwegingen ten aanzien van het besluit

(Regels voor het innemen van ligplaatsen voor de Lingeboezem) Overwegingen ten aanzien van het besluit CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR273006_1 3 juni 2016 Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2011 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden op 13 december 2011 inwerkingtreding:

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Ontwerp-verkeersbesluit vaarwater de Kromme Rijn, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam RWS INFORMATIE - Koninklijke BLN Schuttevaer t.a.v. de regiovertegenwoordiger Zeeland Mevr. M. Bronder

Nadere informatie

Veilig varen. Welkom KBC Utrecht.

Veilig varen. Welkom KBC Utrecht. Veilig varen Welkom KBC Utrecht Jasper Jansen 43 jaar Al ruim 35 jaar op het water: ouders, scouting, diverse zeilscholen, eigen schip CWO kielboot- en kajuitjachtinstructeur Ruim 20 jaar wonen en varen

Nadere informatie

Examen Beperkt stuurbrevet

Examen Beperkt stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 Maart 2011. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10 vragen) geeft u

Nadere informatie

Communicatieplan scheepvaart

Communicatieplan scheepvaart Communicatieplan scheepvaart Vervanging remming-geleidewerken Schipholdraaibrug Opdrachtgever Contactpersoon : Provincie Noord- Holland : Marcel Bos Documentnummer : Projectnummer : PNH 65860 Versie :

Nadere informatie

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 april 2018, ingekomen op 18 april 2018 geregistreerd onder zaaknummer WBD

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 april 2018, ingekomen op 18 april 2018 geregistreerd onder zaaknummer WBD Nummer: 18UTP01317 Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur

Nadere informatie

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. 40 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 1 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen: Hieronder staan de vragen van het Beperkt Stuurbrevet-examen

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Rechten en plichten van de kanoër op het Wad

Rechten en plichten van de kanoër op het Wad Rechten en plichten van de kanoër op het Wad Als kanoër heb je op het water te maken met wettelijke regels en andere voorschriften van overheden en beheerders van de watergebieden die je bevaart. Op het

Nadere informatie

BPR. Dagtekens. Instructie ZI BPR

BPR. Dagtekens. Instructie ZI BPR BPR Dagtekens Instructie ZI BPR Dagtekens Zwarte Kegel: Als een zeilschip op zijn zeilen en motor vaart, moet deze getoond worden Zwarte Bol: Als een schip voor anker ligt, moet deze getoond worden Cilinder:

Nadere informatie

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende Uitgegeven: 31 augustus 2012 2012, nr. 31 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van 28 augustus 2012, kenmerk 1018054, afdeling Nautische Zaken, betreffende 1. de aanwijzing

Nadere informatie

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement

Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Werksessie 1 Effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg: Blauwe Golf en Verkeersmanagement Kim Hofhuis Platform WOW Bart Bosman Provincie Noord-Holland Verkeersmanagement Efficiënt, effectief gebruik

Nadere informatie

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 januari 1991, Afdeling MN, nr ;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 januari 1991, Afdeling MN, nr ; Besluit van 19 februari 1992, Provinciaal blad nr. 35 van 1992, houdende vaststelling van de verordening houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op de scheepvaartwegen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11600 28 februari 2018 Verkeersbesluit voor het instellen van een vaarverbod in het werkgebied ten behoeve van de Versterking

Nadere informatie

Examen November 1999

Examen November 1999 Examen November 1999 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 20 november 1999. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

VAMEX - Voorbeeldexamen april 2015, CWO-GMS deel A pag. 1

VAMEX - Voorbeeldexamen april 2015, CWO-GMS deel A pag. 1 VAMEX - VOORBEELDEXAMEN CWO-GMS deel A Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen CWO-GMS deel A. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Vaarbewijs 1. Verlichting

Vaarbewijs 1. Verlichting Vaarbewijs 1 Verlichting Kleine schepen Motorboot: Boordlichten Toplicht, tenminste 1 meter boven boordlichten Heklicht of Rondom schijnend licht i.p.v. apart toplicht en heklicht Kleine schepen Zeilboot:

Nadere informatie

Examen Maart De vrije zijde van een beperkt manoeuvreerbaar schip wordt overdag aangeduid met (CEVNI):

Examen Maart De vrije zijde van een beperkt manoeuvreerbaar schip wordt overdag aangeduid met (CEVNI): Examen Maart 2005 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 5 maart 2005. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet

2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet 2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2012. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. U bent

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Artikel 13.01. Verboden handelingen Behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit is het verboden op de

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

Examen November 2005

Examen November 2005 Examen November 2005 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 26 november 2005. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1.

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1. De in dit proefexamen opgenomen vragen komen uit de examenvragenbank, maar draaien niet meer mee bij

Nadere informatie

Vaarwegenverordening Rijnland 2012

Vaarwegenverordening Rijnland 2012 Vaarwegenverordening Rijnland 2012 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland Officiële naam regeling Vaarwegenverordening Rijnland 2012 Citeertitel Vaarwegenverordening

Nadere informatie

Onderwerp: verleende ontheffing en Algemene regels. Geachte

Onderwerp: verleende ontheffing en Algemene regels. Geachte Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : WBD17-00563 17UTP00295 *17UTP00295* afdeling vergunningen 076 564 13 45 23

Nadere informatie

Herziening Ligplaatsen De Vecht

Herziening Ligplaatsen De Vecht bestemmingsplan Herziening Ligplaatsen De Vecht Gemeente Stichtse Vecht Planstatus: Plan identificatie: voorontwerp NL.IMRO.1904.BPDeVechtLGB-VO01 Datum: 2017-08-21 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen Veilig varen doen we samen Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid

Nadere informatie

Vaarwegenverordening Rijnland 2019

Vaarwegenverordening Rijnland 2019 Registratienr.: 18.142310 1. Inleiding Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige veiligheid in het gebied dat globaal is gelegen tussen

Nadere informatie

BPR. Algemene Bepalingen. Instructie CWO 3 BPR

BPR. Algemene Bepalingen. Instructie CWO 3 BPR BPR Algemene Bepalingen Instructie CWO 3 BPR Het Binnenvaart Politie Reglement Bevat regelgeving voor alle binnenwateren behalve: Boven- en neder-rijn Lek Waal Westerschelde Eemsmonding Kanaal van Gent

Nadere informatie

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W vergunninghouder Stammerdijk 41 in Diemen Datum 31 augustus 2015 Casecode W-15.02322 Kenmerk 15.102675 Wijziging Watervergunning realiseren van een uitbouw Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR623730_1. Vaarwegenverordening Rijnland 2019

CVDR. Nr. CVDR623730_1. Vaarwegenverordening Rijnland 2019 CVDR Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Rijnland. Nr. CVDR623730_1 30 april 2019 Vaarwegenverordening Rijnland 2019 De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 13

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie