Elk talent loont. Schoolplan Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg NT Gulpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum."

Transcriptie

1 Elk talent loont Schoolplan concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg NT Gulpen pag. 1 Sophianum Schoolplan

2 Inhoud Inhoudsopgave pag. 2 Inleiding pag. 3 Huidige positie, demografische ontwikkeling pag. 4 Kwaliteit, hoe staan we er voor pag. 4 Onderwijs, waar willen we naar toe pag. 5 Academische Opleidingsschool AOLS pag. 7 Technasium pag. 8 Internationalisering pag. 9 Belang Euregio pag. 10 Burgerschapsvorming pag. 10 Innovatie Onderscheidend Onderwijs pag. 11 Onderwijsplannen per kolom pag. 12 VMBO MiX pag. 12 MAVO XL pag. 13 HAVO pag. 13 VWO pag. 14 Personeel pag. 14 Scholing en professionele ondersteuning pag. 14 Kijkwijzer lesobservatie pag. 15 Inspirerende werkomgeving pag. 15 Organisatie pag. 16 Schools in a school pag. 16 Demografische ontwikkelingen en huisvesting pag. 17 Huidige en gewenste exploitatie Sophianum pag. 18 Bijlagen pag. 18 pag. 2 Sophianum Schoolplan

3 Inleiding Plannen maak je om ze later uit te voeren. In de plannen formuleer je doelen die je wilt en kunt waarmaken. Maak je teveel of onrealistische plannen, dan zullen het dromen blijven. Als academische opleidingsschool geloven we dat, alvorens een verandering door te voeren of een innovatie te implementeren, er eerst een degelijk (academisch) onderzoek aan vooraf moet gaan. Het aantonen van de bewezen werking vergroot de kans op draagvlak en succes en verkleint de kans op teleurstelling en demotivatie. Ons schoolplan wil zich beperken tot een verbindend document, een schakel tussen de teams/kolommen van onze school. Weergevend wat ons dagelijks bezighoudt: ons onderwijs, onze school, hoe we vooruit kijken naar de toekomst en hoe wij zelf, ieder voor zich, kunnen bijdragen aan een nog betere onderwijstoekomst. Het is een kort en krachtig geformuleerd kompas voor de komende jaren met uitgangspunten waar iedereen mee aan het werk kan. Een pragmatische reisroute en een realistisch einddoel. Er is tevens rekening gehouden met de indicatoren van het nieuwe waarderingskader van de inspectie. Gedurende het schooljaar waren er belangrijke ontwikkelingen die van (grote) invloed zijn op de onderwijskundige ontwikkeling van de school. Tijd dus om het bestaande schoolplan te actualiseren. In dit geactualiseerde plan is rekening gehouden met de beleidsnotitie van LVO , het onderzoeksrapport van de academische onderzoeksgroep van het Sophianum Een onderzoek naar de mogelijkheden om kwalitatief goed en zo breed mogelijk onderwijs in het Heuvelland overeind te houden, de meerjarenonderwijsplannen van de teams van het Sophianum, reeds lopende innovaties zoals de invoering van het Technasium, het intersectorale programma vmbo en de invoering van de mavo XL. En tenslotte de MEBIT papers van Fernao Prince (docent Sophianum) Verspreiding en implementatie van onderwijsinnovaties in een school en Waarborging van de kwaliteit bij gevolgen van de krimp. Uit deze stukken kwam naar voren dat meer aandacht voor de talenten van leerlingen en medewerkers en de juiste inzet op de juiste plek van deze talenten leidt tot beter onderwijs en betere resultaten. Dat goed personeelsbeleid met aandacht voor ieders kwaliteiten de motivatie en inzet verhoogd. Dat de regio een krachtige impuls is voor ons onderwijs en waar we kansen zien. We zijn er van overtuigd dat we zelf de grootste kracht voor verandering zijn, door van elkaar te willen leren. Het huidige Sophianum, scholengemeenschap in het heuvelland voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo, bestaat sinds 1 augustus De geschiedenis van de school begint echter eigenlijk al ruim 165 jaar geleden in 1848 als zusters van de Franse kloosterorde van het Sacré-Coeur in Vaals starten met het geven van onderwijs aan de vrouwelijke jeugd der hoogere standen. In een reeks van fusies groeide wat in 1848 in Vaals begon, uit tot de enige brede bloeiende scholengemeenschap in de verre omtrek. Sinds 1996 is het Sophianum een brede scholengemeenschap met alle vormen van voortgezet onderwijs die we in Nederland kennen. Hierdoor kunnen alle kinderen van groep 8 van de basisschool in de eigen streek de voor hen meest geschikte onderwijsvorm vinden en hoeven ze niet op 12-jarige leeftijd naar Heerlen of Maastricht. Op deze wijze is het Sophianum altijd dichtbij. Het onderwijs op het Sophianum wordt in de hele geschiedenis gekenmerkt door hoge onderwijskwaliteit, aandacht voor de individuele leerling, een sterke band met de (Eu)regio, goede examenresultaten, eigentijds en innovatief onderwijs en een open en internationale houding naar de omgeving. Een mooi voorbeeld is het tweejaarlijkse schoolcabaret, waaraan meestal rond 200 leerlingen, personeelsleden en ouders meewerken en ruim 3000 bezoekers uit het voedingsgebied van de school naartoe komen. pag. 3 Sophianum Schoolplan

4 In de onderwijsvisie van het Sophianum is aandacht voor: het talent van iedere leerling en het centraal stellen van de leerling, rekening houdend met zijn/haar competenties, het optimaliseren van zijn/haar maatschappelijke mogelijkheden, leren van elkaar door te werken in teams, een open cultuur en een structureel kwaliteitsbeleid. Om dit schoolplan te realiseren werken we aan een flexibel onderwijsaanbod en een flexibele onderwijsorganisatie, aan een intervisieprogramma waarin kwaliteit van lessen centraal staat. We luisteren naar elkaar om in verbinding te komen. We werken aan stevige contacten met de basisscholen. Er wordt samengewerkt in kleine groepen, samengesteld op basis van deskundigheid, we communiceren op een efficiënte manier, open en transparant, binnen alle geledingen van de school. We erkennen en respecteren de professionele deskundigheid van de docent en binnen de professionele ruimte staat eigen verantwoordelijkheid centraal, en dit betekent ook verantwoording afleggen en resultaatgericht werken. Hier bij is ons einddoel : 1. bovengemiddelde examen- en rendementsresultaten. 2. Bovengemiddelde leerlingen- en medewerkerstevredenheid 3. en dat het Sophianum dé logische keuze blijft voor iedereen in het Heuvelland. Huidige positie van de school in het Heuvelland: Demografische ontwikkelingen en keuzepatroon leerlingen/ouders Op het ogenblik is het Sophianum een brede school in het Heuvelland met alle onderwijsvormen. De school heeft al jaren goede eindexamenresultaten en de leerlingen die het Sophianum verlaten presteren bovengemiddeld bij de vervolgopleidingen. Bijna alle leerlingen komen uit de kernen van het Heuvelland binnen de driehoek Maastricht Heerlen Vaals. Hierbij is de laatste jaren een stijging te zien in de regio Cadier en Keer en Margraten. De aanmeldingen zijn de laatste jaren weliswaar licht gedaald maar zitten nog steeds boven de geprognotiseerde aantallen. Voor het schooljaar was er zelfs weer een kleine stijging in de aanmeldingen. Ouders kiezen voor het Sophianum, naast de goede resultaten, vanwege de veiligheid en geborgenheid van een regionale school. Daarnaast staat de school in de regio bekend om haar goede zorgstructuur en zorgbeleid. Leerlingen worden goed opgevangen en krijgen de noodzakelijke ondersteuning om hun diploma te halen. In het onderwijs van Sophianum speelt de (Eu)regio een belangrijke rol. Er zijn contacten met middelbare scholen in de grensstreek in Duitsland en België. Daarnaast zijn er samenwerkingsprojecten met de RWTH Aachen en de universiteit van Hasselt. Ook het Sophianum wordt geconfronteerd met de demografische ontwikkelingen in de regio die naar verwachting zullen leiden tot een daling van 35% van het aantal leerlingen in 15 jaar tijd. Kwaliteit: Hoe staan we ervoor en wat gaan we doen? Tijdens de laatste SWOT analyse onder de schoolleiding (centrale directie, locatiedirectie, teamleiders) zijn de volgende zaken duidelijk naar voren gekomen: Sterke punten zijn de keuze- en loopbaanbegeleiding, de leerling staat centraal, leerlingenzorg en veilig leerklimaat, resultaatgerichtheid, werken met plannen en verslagen, Internationalisering, samenwerking in (Eu)regio, versterkt talenonderwijs (met taalcertificaten van Delf scolaire, Goethe, Anglia), hoge betrokkenheid, vakdeskundigheid van docenten, goed werkklimaat, samenwerking, collegialiteit, teamorganisatie met verticale structuur, breed aanbod, innovatie en de Academische School. pag. 4 Sophianum Schoolplan

5 Verbeterpunten zijn onder meer te weinig maatwerk, traditie versus innovatie, minder docentgericht meer leerlinggericht, ontbreken open cultuur en elkaar aanspreken, zelfverantwoordelijkheid. Kansen liggen er bij de noodzaak tot veranderen, verticale profilering, professionele en open cultuur, ontwikkelingen op ICT gebied en bij de onderwijskundige inrichting. De belangrijkste bedreigingen zijn grotere lesgroepen, groot beroep op flexibiliteit, hoge verwachtingen van ouders, het juiste personeel op de juiste plek, het stijgende aantal parttimers, de vergrijzing en weinig instroom nieuwe docenten. In het kader van het onderzoek van de academische onderzoeksgroep heeft deze, via de moderatiemethode, ook gezocht naar de sterke punten van het Sophianum. Hieruit kwamen de twee belangrijke kwaliteiten van het Sophianum naar voren die we voor de toekomst willen koesteren en behouden: Zorg Het Sophianum biedt (omdat het een streekschool is) in het algemeen een goede sfeer, biedt veiligheid en algehele zorg voor alle leerlingen De school heeft oog en aandacht voor de individuele leerling, begeleidt individuele leerlingen (genoemd worden o.a. huiswerkbegeleiding, aandacht voor dyslexie, goede kwaliteit informatieavonden, begeleiding op maat, zorgzaamheid) Onderwijskwaliteit Het gaat om kwaliteit van de docenten (genoemd worden o.a. goede examenresultaten, goede uitleg, goede docenten, scholing in school) De onderwijskwaliteit heeft ook betrekking op kwaliteit van de lesinhoud (genoemd worden o.a. goede lessen, goede lesmethodes, goed niveau) Opvallend was dat er nog een derde kwaliteit genoemd werd tijdens twee bijeenkomsten (leerlingen, managementteam): breed aanbod (genoemd worden o.a. ruime keuzemogelijkheid, versterkt talenonderwijs, maatwerk, heterogene groepen, buitenschoolse activiteiten). De bijeenkomst echter van de docenten richtte zich niet op deze kwaliteit. Onderwijs: waar willen we naar toe? Het Sophianum heeft de volgende onderwijsvisie geformuleerd: 1. De leerling staat centraal. Rekening houdend met de competenties van een leerling (= kennis, houding en vaardigheden), willen wij zijn maatschappelijke mogelijkheden optimaliseren. Een zelfstandige, zelfverantwoordelijke persoon is ons doel. 2. Elke leerling wordt voldoende uitgedaagd. De docent leert daarvoor omgaan met verschillen in de klas. 3. Een leerling leert door docenten, medeleerlingen en de (beroeps-) praktijk hoe hij zelfstandig kan werken in de klas, op het studieplein, thuis en in het bedrijf. 4. Docenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale onderwijs in de basisvorming, het vmbo en de 2de fase. Met het schoolplan als uitgangspunt hebben docenten in afdelingsteams een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van het onderwijs. In deze kleinere teams stimuleren, inspireren en ondersteunen ze elkaar. 5. We zijn een lerende organisatie met een open cultuur waarin verantwoordelijkheden gespreid zijn en personeelsleden elkaar aanspreken op hun functioneren. 6. Door kwaliteitsbeleid willen we het onderwijs evalueren, verbeteren en vernieuwen. Al het aanwezige talent willen we optimaal benutten. Ouders en leerlingen hierbij structureel betrekken is ons streven. In de toekomst willen we toegroeien naar onderwijs waarbij er meer sprake is van een leerling gestuurde organisatie. Dit vertaalt zich naar grotere verantwoordelijkheid bij de leerlingen, hen meer keuzemogelijkheden geven en maatwerk bieden door het ontwikkelen van keuzewerktijd. Daarbij pag. 5 Sophianum Schoolplan

6 hoort een boeiende en uitdagende leeromgeving en de optimale inzet van ICT-mogelijkheden. Met onderwijs op maat willen we ook inspelen op de belevingswereld van de leerling. Het leren van een leerling vindt niet alleen plaats van half negen tot vier. Buiten deze tijden leert een leerling ook en dus hoort dit ook één te worden met het leerproces op school. Naast de leerlingen zal ook de kracht van de docent als onderwijsprofessional verder ontwikkeld moeten worden. De komende jaren wordt intervisie structureel in de kolommen/teams gewaarborgd. Leren van elkaar is het advies, zowel van docent alsook van de leerling. Docenten ontwikkelen zichzelf en elkaar en zijn zich bewust van het feit dat er zaken gaan en moeten veranderen. Docent zijn op het nieuwe Sophianum meer dan alleen bezig met hun vak. Ze zijn geïnteresseerd in de leerling, in hun collega s en de organisatie binnen de laag en de gehele school. Voor realisatie van de toekomstige doelen hebben we leraren nodig met ieder hun eigen vakinhoudelijke kennis, maar bovenal de capaciteit om boven hun eigen vak uit te stijgen en de leerling centraal te stellen en niet het vak. Als onderwijsprofessional en inhoudsdeskundige zijn docenten zich bewust van de noodzaak om zich voortdurend te scholen ( life long learning ). Ze maken hiervoor zelfstandig gebruik van hun scholingsbudget en zijn intrinsiek gemotiveerd om aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken. Inspirerend onderwijs ontstaat als creativiteit de ruimte krijgt en mensen zich kunnen ontwikkelen. Docenten krijgen daarom ook de gelegenheid om zich te profileren door schooloverstijgende taken op zich te nemen (al dan niet in binnen werkgroepen). De teamleiders en schoolleiding houden de verantwoordelijkheid en sturen dit aan. Als school moeten we samen de leerlingen voorbereiden op hun toekomst, en niet op ons verleden. Op basis van SWOT, het MEBIT-onderzoek van collega Fernao Prince, het onderzoek van de academische onderzoeksgroep, de onderwijsplannen van de kolommen/teams en de beleidsnotitie van LVO willen we de visie concretiseren door te gaan werken aan de onderstaande speerpunten: Excellentie Maatwerk en benutten van ieders talent Vizier naar Buiten Borging/kwaliteitsmeting Kosten opbrengsten pag. 6 Sophianum Schoolplan

7 Inpassen 21th century skills in de onderwijsprogramma s (samenwerken, reflecteren, netwerken, ondernemen, buitenschools leren, creativiteit, out of de box denken, life long learning en ict vaardigheden) Ontwikkelen van onze medewerkers op de volgende competenties: creativiteit, inzet, differentiatie Sterk onderwijs betekent dat medewerkers en leerlingen ieder op hun eigen wijze verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling en daardoor het maximale resultaat bereiken binnen hun mogelijkheden. Daarom gelden bovenstaande speerpunten zowel voor leerlingen als medewerkers. Om de speerpunten te realiseren en het onderwijs toekomstbestendig te maken, zijn de volgende bouwstenen geselecteerd: 1. Hoorcolleges inzetten 2. Keuze-uren invoeren 3. Brede inzet van leerlingen en leerlingenparticipatie 4. Brede inzetbaarheid van ELO/ICT 5. Groepen slimmer combineren middels niveau en vakken verticaal bij elkaar te zetten 6. Flexibele organisatie (groepen, lestijd en ruimte) Bovenstaande bouwstenen en speerpunten zullen verder geconcretiseerd worden in de jaarplannen van de teams/kolommen waarbij de volgende zaken in alle kolommen centraal staan: 1. We stellen ambitieuze doelen en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen Daarnaast is het van groot belang om deze verwachtingen uit te spreken aangaande de leerlingen. Zij verdienen het om aangesproken te worden op hun talenten en maximaal ondersteund te worden op de terreinen waar het minder gaat 2. Een adequaat LVS. De leerling in kaart 3. Focus op de inhoud van het onderwijs in de kernvakken 4. Differentiatie en maatwerk in de les 5. Opzet en inrichting valide toetsen 6. Cyclus van meten en analyseren 7. Verbeteren en aanscherpen onderwijsinhouden 8. Systematische aanpak De komende jaren zal het onderwijsbeeld van het Sophianum vooral ook bepaald worden de volgende reeds ingezette onderwijsontwikkelingen: invoeren Technasium, ombouw praktijkvakken naar een intersectoraal programma, profilering vmbo TL door invoering mavo stroom, academische opleidingsschool, invoering international stream. Academische opleidingsschool Sinds de start is het Sophianum betrokken bij de Academische Opleidingsschool Limburg. Dit is een netwerk van scholen die middels onderzoek bekijken welke onderwijsinnovaties daadwerkelijk tot beter onderwijs leiden. Binnen het Sophianum is sinds schooljaar een onderzoeksgroep aan het werk. De directie heeft de Werkgroep Academische Opleidingsschool van het Sophianum opdracht gegeven te onderzoeken hoe het primaire onderwijsproces in een krimpsituatie veilig te stellen is met behoud van een zo breed mogelijk aanbod en met als doel kwalitatief goed onderwijs in het Heuvelland te behouden. Binnen dit onderzoek speelt ook het gebouw een belangrijke rol. Het anders organiseren van het primaire proces biedt ook mogelijkheden om met minder m2 het onderwijs aan te bieden. Onderzocht worden innovatieve manieren van klasmanagement met een grotere inzet van ICT waardoor leerlingen minder vast zitten in een lokaal maar meer in pag. 7 Sophianum Schoolplan

8 verschillende ruimtes kunnen werken. Dit vereist een modern gebouw met flexibele ruimtes die op meerdere wijzen gebruikt kunnen worden. De volledige opdracht aan de werkgroep luidde: De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om het onderwijs op het Sophianum op een innovatieve en efficiënte wijze te organiseren rekening houdend met de regionale krimp in leerlingenaantallen en een zo breed mogelijk aanbod en met behoud van de volgende kwaliteitseisen: Bovengemiddelde examenresultaten per kolom (vwo-havo-vmbo) en per sectie d.w.z. boven het landelijk gemiddelde en LVO gemiddelde. Bovengemiddelde doorstroom en onvertraagd naar het diploma d.w.z. boven het landelijk gemiddelde en LVO gemiddelde. Leerlingtevredenheid over de lessen en het onderwijs boven het LAKS gemiddelde. Succesfactor Sophianumleerlingen in het 1e jaar van het vervolgonderwijs (WO-HBO-MBO) boven het instituutsgemiddelde. Afwijking CE-SE per sectie binnen de inspectienorm d.w.z. maximaal 0,5 punt naar boven of eronder. In maart 2014 heeft de academische onderzoeksgroep haar rapport gepresenteerd en heeft de schoolleiding de bouwstenen bepaald die het Sophianum toekomst bestendig maken en de kwaliteit waarborgen voor de toekomst. De werkgroep AOSL doet nu ondersteunend onderzoek voor de I.O.O.-groep. De manier van evidence based werken is bepalend voor de komende jaren. Mensen geloven graag, zeker in het onderwijs. We willen het beste voor onze leerlingen en daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Maar geloven is accepteren zonder bewijs en dat leidt vaak tot teleurstellingen vooral als innovaties achteraf niet blijken te werken of het gewenste resultaat opleveren. Onderzoek en weten is accepteren na een strenge toetsing van geordend en gestructureerd bewijs. Deze manier van werken vergroot de succesfactor en daarom is deze wijze van onderwijsinnovatie ons kompas voor de toekomst. Technasium In Nederland is al geruime tijd een groot tekort aan loodgieters, elektriciens maar ook aan ingenieurs. Om dit tekort niet groter te laten worden en proberen weg te werken is ruim 10 jaar geleden het Technasium als onderwijsvorm van start gegaan. Het Sophianum is een school met goed bètaonderwijs. Daarom is in het schooljaar besloten om samen met het Bernardinuscollege Heerlen en het Graaf Huyn College Geleen het Technasiumnetwerk Zuid-Limburg op te zetten. pag. 8 Sophianum Schoolplan

9 Doel van het Technasium is om meer leerlingen enthousiast te maken voor bèta onderwijs door het combineren van denken en doen en tevens de kwaliteit van het bèta onderwijs te verhogen. Door de projectmatige aanpak en het samenwerken wordt het structureren, ordenen en plannen steeds meer een eigen taak van de leerling. De regie van het leerproces verschuift hierdoor voor een groot deel van de docent naar de leerling. Dit vraagt een andere rol van de docent. Hij/zij wordt organisator en coach en brengt tijdens Onderzoek & Ontwerpen theoretische kennis in wanneer dit relevant is voor de voortgang van het proces. Docenten moeten gaan samenwerken met collega s, krijgen een rol die meer gericht is op begeleiden en coachen en leren te kijken naar andere kwaliteiten van de leerlingen. Het Technasium is op deze wijze ook een nieuwe impuls voor het eigen vak. Kern van het Technasium is het nieuwe vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). In dit vak worden ontmoeten, confronteren en leren in school gehaald door samenwerking met externe opdrachtgevers. Deze samenwerking is niet éénmalig maar structureel en zo komt de wereld van buiten in school. De leerlingen werken aan realistische vraagstukken uit de wereld van bèta en techniek. De vraagstukken worden geleverd door de partners uit het regionaal netwerk en worden volgens een bepaald format uitgewerkt tot een opdracht. Elke nieuwe opdracht wordt ter beoordeling voorgelegd aan de Stichting Technasium om zo de kwaliteit te waarborgen. Binnen het vak O&O wordt gewerkt volgens de didactiek van het probleemgestuurd onderwijs (PGO). Deze didactiek vergroot het probleemoplossend vermogen van de leerlingen. Niet alleen theorie, maar ook praktijk. Kennis construeren naast kennis consumeren. Via het nieuwe vak Onderzoek en Ontwerpen worden niet alleen vaardigheden ontwikkeld die in een vervolgloopbaan nodig zijn, maar wordt tevens een uitdagende, motiverende manier van onderwijs aangeboden. De leerling is actief bezig met het resultaat, is 'echt' bezig en wordt actief betrokken bij zijn eigen leerproces. Via opdrachten vanuit de praktijk wordt kennis verder ontwikkeld. Leren aan de hand van vraagstukken die in de samenleving spelen als aanvulling op de theoretische kennis die is opgedaan bij de bèta-monodisciplines, zorgt voor meer betrokkenheid en dat kennis beter blijft hangen. Binnen O&O ontwikkelen de leerlingen 21th century skills (samenwerken, reflecteren, netwerken, ondernemen, buitenschools leren, creativiteit, out of de box denken, life long learning en ict vaardigheden). Deze competenties vinden wij als school belangrijk in de ontwikkeling van alle leerlingen en daarom starten alle brugklasleerlingen vwo/havo in het Technasium. In het derde leerjaar kunnen de leerlingen kiezen of zij hun opleiding voortzetten in het Technasium of niet. Door intensief samen te werken met bedrijven en instellingen uit de (Eu-)regio maken leerlingen kennis met verschillende wetenschappelijke en technische beroepen. Dit draagt bij tot een meer gemotiveerde keuze voor een vervolgopleiding. Samengevat biedt het Technasium het Sophianum een sterke positie in de regio (Technasium is een beschermde onderwijsvorm). Er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid netwerk van bedrijven en instellingen die de band met de regio versterken. Leerlingen leren de regionale mogelijkheden kennen en blijven eerder behouden voor de (Eu-)regio. De didactiek van onderzoeken en ontwerpen en probleemgestuurd onderwijs zal leidend worden voor de didactiek binnen de gehele school. Internationalisering Het Sophianum legt sterk de nadruk op internationalisering. De school is aangesloten bij het Elosnetwerk en onderschrijft daarmee de doelstellingen van Elos. Daarin staan drie elementen centraal: versterkt vreemde talen onderwijs, internationale activiteiten in en buiten de les en Europese en Internationale Oriëntatie in het curriculum. De commissie Internationalisering wil in de komende jaren een partnership vormen met onze oude partners uit het EuroLink partnership en eventuele nieuwe partners. Een gezamenlijk beleidsplan, dat elke school voor zichzelf kan uitbreiden met bijkomende onderdelen die voor hen belangrijk zijn, moet de basis vormen voor een Erasmus+ pag. 9 Sophianum Schoolplan

10 aanvraag voor de ELvis Academy en een voor de ELvis Production Workshop en wellicht een 3 e project. Daarnaast komen er meer structurele mogelijkheden voor leerlingen in alle kolommen en lagen om, wanneer zij dit willen, deel te nemen aan internationale activiteiten. Via Wereldcafés overlegt het werkveld met elkaar en komen collega s meer op een lijn te liggen. We willen voorlopig blijven werken in het model zoals dat voorgesteld wordt door Elos en streven nog steeds naar Elos certificatie voor onderbouwleerlingen en bovenbouwleerlingen die dat willen. Dit laatste in de International Stream. International Stream / ELvis Academy De International Stream gaat in zijn 3 e jaar in en zal in zijn eerste echte gediplomeerden afleveren. In de International Stream geven we leerlingen die dit willen, de mogelijkheid om 3 externe taalexamens af te leggen, uitwisselingen, werkervaringsprojecten en maatschappelijke stages in en met het buitenland te doen en andere (online) samenwerkingsprojecten aanbieden. Daarnaast moeten de leerlingen modules volgen in een vreemde taal (op Sophianum of elders). Dit alles doen we in samenwerking met onze partnerscholen in de ELvis Academy. Als afsluiting maken de leerlingen hun profielwerkstuk (of evt. sectorwerkstuk) met een leerling of expert uit het buitenland om hen op die manier voor te bereiden op studie en werk in een internationale omgeving. Nu is dit in vwo 4, 5 en 6, in de toekomst voor leerlingen uit alle kolommen. Belang Euregio De geografische ligging van het Sophianum biedt veel kansen om binnen de Euregio samen te werken. Steden als Aachen, Liège en Hasselt liggen dichtbij. De kans is groot dat onze leerlingen uiteindelijk met studie of werk in deze internationale omgeving terecht komen. Vandaar dat het buurtalenonderwijs in Frans en Duits extra versterkt wordt aangeboden. Met partnerscholen in de regio Aachen en Liège wordt intensief samengewerkt om de buurtalen van alle partijen nog verder te ontwikkelen. Ook worden leerlingen gestimuleerd om te kiezen voor een vervolgopleiding aan de universiteiten en hogescholen in de Euregio. Hun kansen op de arbeidsmarkt worden hierdoor zowel in NL, B en D vergroot. Burgerschapsvorming In 2006 werd de wettelijke opdracht van kracht om actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Actief burgerschap, zo geeft de toelichting op de wet aan, verwijst naar de pag. 10 Sophianum Schoolplan

11 bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie betreft de deelname van burgers ongeacht hun etnische of culturele achtergrond aan de samenleving, in de vorm van participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. De basis voor de burgerschapsvorming binnen het Sophianum vormen de 10 gouden regels van LVO. Zij zijn de richtlijn voor ons handelen binnen de gehele school (medewerkers, leerlingen, ouders). Daarnaast heeft de maatschappelijke stage een prominente rol in het curriculum en versterkt zij de binding met de regio. Maatschappelijke Stage (MaS) is een verplicht onderdeel in alle curricula. In de onderbouw worden activiteiten ontplooid, vooral gericht vanuit groepsopdrachten. In de bovenbouw doet een leerling een gerichte stage buiten school, in nauwe samenwerking met cluster-collega-school Stella Maris College en omliggende gemeentes. We werken met een stagebank waarbij vraag en aanbod worden gecoördineerd door een stagemakelaar vanuit de gemeenten. Onze intentie is om, ook na het vervallen van de landelijke verplichting, de MaS op deze manier voort te zetten. In het kader van Internationalisering kunnen leerlingen deelnemen aan uitwisselingen waardoor ze via gastgezinnen kennis maken met andere culturen. Ook nemen leerlingen jaarlijks deel aan het MEP, Model European Parliament. Gedurende het schooljaar vinden er op vaste momenten door de leerlingen georganiseerde sociale acties plaats. Het Sophianum heeft een aantal vaste goede doelen waar de opbrengst van deze acties naar toe gaat (Stichting Ze bouwen een school op het eiland Ile de Mar in Senegal en het Patna centrum in India dat kansarme meisjes een beroep leert). Zo nodig wordt er ingespeeld op de actualiteit. Onderdeel van de burgerschapsvorming zijn ook de leerlingenpanels die georganiseerd zijn per team/kolom. In deze panels krijgen leerlingen de mogelijkheid hun stem te laten horen over het onderwijs en de organisatie binnen hun afdeling. Op deze wijze leren ze op een constructieve wijze mee te denken en te participeren in het verbeteren van hun eigen onderwijssituatie. De panelleden kunnen zich ook aanmelden voor de schoolbrede leerlingenraad en voor een plek in de leerlinggeleding van de MR. Innovatie Onderscheidend Onderwijs In het voorjaar van 2014 nam LVO het initiatief om te komen tot innovatie onderscheidend onderwijs (IOO). Alle scholen konden innovatieplannen indienen. Als de plannen gehonoreerd zouden worden kregen de scholen formatieve ondersteuning van speciaal hiertoe geselecteerde jonge docenten. Dit is inmiddels gebeurd. Deze nieuwe groep innovators wordt ingezet in lessen om zo docenten in school vrij te maken voor innovatieopdrachten of ze worden zelf ingezet voor innovatiewerkzaamheden. Het innovatieplan van het Sophianum bestaat uit twee pijlers. Ten eerste uitbouw van reeds bestaande innovaties zoals: het Technasium, Eduscrum als nieuwe didactiek voor de bèta vakken in de bovenbouw vwo/havo en het intersectoraal programma vmbo. Daarnaast is er ruimte gevraagd voor de doorontwikkeling van de Mavo XL, de W van vwo, het mogelijk maken van verticale differentiatie en keuzewerktijd en de borging van onderwijsinnovaties en kwaliteit. De kolomspecifieke onderdelen van het innovatieplan zullen verderop bij de kolomspecifieke beschrijving aan bod komen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de schoolspecifieke onderdelen. Door verticaal te differentiëren binnen een kolom krijgen leerlingen de mogelijkheid sneller door het curriculum heen te gaan en/of eerder of op een hoger niveau examen te doen. De verticale differentiatie moet samen opgezet worden met het ontwikkelen van keuzewerktijd. Keuzewerktijd: In het kader van het slimmer combineren van groepen (per niveau en vak verticaal bij elkaar zetten) en het flexibeler maken van de organisatie (groepen, lestijd en ruimte) zal een werkgroep een plan voor het invoeren van keuzewerktijd gaan opzetten. pag. 11 Sophianum Schoolplan

12 Ook ontwikkelen we een programma voor borging van onderwijsinnovaties en kwaliteit. Binnen het onderwijs vindt o.i. te weinig borging plaats van innovaties, o.a. doordat innovaties persoonsgebonden zijn. Medewerkers zijn niet of slechts ten dele op de hoogte van wat er ontwikkeld wordt of waar hun collega s mee bezig zijn. Borging van de innovatie voor de toekomst ontbreekt dan ook. Om dit te voorkomen willen we onderzoeken of een systeem zoals Didactic profiler van 4 teaching de borging kan versterken. Didactic profiler is gebaseerd op evident-based education (R. Marzano 2001). Tevens genereert de didactic profiler statistieken, rapporten waarmee de didactische beslissingen van de docenten, de lesopbrengst /outcome mee in kaart worden gebracht. Zodat de docenten en het management het hele leerproces kunnen monitoren, analyseren en vooral borgen. Gelijktijdig wordt de lesplanning transparant en overdraagbaar en het standaardiseren van uniforme terminologie geeft helder inzicht in het hele lesproces. De software is ontwikkeld door een team van onderwijs experts met jarenlange ervaring in teacher training. De innovatieplannen van het Sophianum worden aangestuurd door de Basilica Innovatie Impuls Groep. Deze heeft tot taak het ontwikkelen van schoolbrede kaders en programma s voor de uitbreiding van de Technasium didactiek, leerling gestuurd werken, Eduscrum als leidende didactiek voor de bèta vakken in de havo/vwo bovenbouw, keuzewerktijd, gepersonaliseerd leren en borging en kwaliteit. De Basilica Innovatie Impuls Groep staat onder leiding van de locatiedirecteur en één teamleider en is samengesteld uit personen die een bewezen specifieke kwaliteit hebben (ICT, onderwijs, verandercoördinator, didactische impuls, onderzoek). De implementatie in de kolommen gebeurt door de innovatorgroep per kolom. Deze LC/LD collega s moeten de programma s operationaliseren naar het type leerling en onderwijs in de kolom. Onderwijsplannen per kolom VMBO MiX: Intersectoraal programma De kern van de opleiding Vmbo MiX is een breed aanbod en een goede praktische oriëntatie op vervolgmogelijkheden. Het brede programma intersectoraal van het Sophianum zorgt voor een sterke profilering in de regio, een financieel haalbaar vmbo(-beroepsgericht) en voor aansluiting bij een sterke landelijke tendens om het keuzeproces van leerlingen te verlengen. VMBO Intersectoraal betreft die programma's, waarbij het praktijkgedeelte van de leerwegen van de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Economie in samenhang en geclusterd wordt aangeboden. In het intersectorale programma vormt de clustering van de vakken een context voor een krachtige pag. 12 Sophianum Schoolplan

13 leeromgeving. Daarmee worden de talenten van leerlingen optimaal aangeboord en draagt de leeromgeving bij aan de identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming van leerlingen. De leerstof wordt in grotere gehelen en passend in de belevingscontext van de leerling aangeboden, waardoor leerlingen zich optimaal kunnen oriënteren op de toekomst, meestal een vervolgopleiding in het MBO. Ze kunnen via het MBO snel de noodzakelijke startkwalificatie behalen. Onze drie uitstroomvarianten (Technologie & Dienstverlening, Technologie & Commercie en Dienstverlening & Commercie) sluiten aan bij de sectorindeling die op dit moment in het MBO wordt ontwikkeld. Onderwijs in de Praktijk moet leidend worden voor alle vmbo-leerlingen voor alle sectoren. Binnen dit principe lopen leerlingen structureel stage binnen een instelling. Hier werken zij, samen met hun eigen docent, maar ook met andere (MBO- en HBO-) leerlingen en hun docenten aan opdrachten van school. Deze opdrachten worden op een uniforme manier in een leerling-stageboek verwerkt zoals deze ook door de MBO en HBO studenten gebruikt worden. Zo komen zij op een voorbereidende - maar tevens doorlopende - manier in aanraking met het beroep en de beroepsopleiding. MAVO XL: De theoretische leerweg een eigen gezicht Met de ombouw van de theoretische leerweg naar een zelfstandige Mavo XL-kolom bieden we sinds het schooljaar de leerling een goed fundament voor een kansrijke toekomst en een stevige basis om door te stromen naar de havo of mbo. Zelfstandige en zelfbewuste leerlingen worden tijdens de lessen loopbaanoriëntatie gemotiveerd om een juiste keuze te maken voor hun persoonlijke toekomst. De ondernemende leerling heeft hierdoor veel invloed op zijn eigen route richting vervolgonderwijs. Mavo-XL is geen eindpunt maar een startpunt. De Mavo-XL biedt dynamisch onderwijs op maat met afwisselende, moderne didactiek en buitenschools leren. De lat ligt hoog om de leerling te motiveren, zijn ambities waar te maken. De theoretisch ingestelde leerling krijgt een beter fundament voor een toekomst, gericht op havo of mbo. De nieuwe mavo kolom begint in klas 1 met een echte mavo-brugklas. Bij de aanvang is een nieuw curriculum ontwikkeld waarbij verticaal differentiëren en ruimte voor talent en individuele ontwikkeling van de leerling centraal staan. Het onderwijs binnen de mavo is gericht op doorstroom naar de havo en mbo. De mavo moet er tevens voor zorgen dat de examenresultaten structureel boven het landelijk gemiddelde komen. Bij de start van de mavo is een leerlingen- en docentprofiel ontwikkeld dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling. De toevoeging XL moet aangeven dat de nieuwe kolom niet alleen voor een diploma opleidt, maar aan de leerlingen ook binnen het reguliere curriculum een aantal extra s meegeeft. De extra s moeten de leerlingen uitdagen en meer ruimte bieden voor maatwerk. Deze extra s kunnen gevonden worden in een goede doorstroom naar de havo, een gedegen voorbereiding op het mbo of extra aandacht voor techniek- en bètavakken. HAVO: Op zoek naar de echte havo leerling De echte havo leerling start al in een pure havo-brugklas. Onze vijfjarige havo wil meteen het talent van de leerling ontdekken en stimuleren. Leerlingen worden meer betrokken bij het onderwijsbeleid en leren hoe ze keuzes maken in profielen en voor het vervolgonderwijs. Onze havo leerling is immers een intelligente en actieve aanpakker, die van afwisselende werkvormen houdt en graag complimenten krijgt. Daarbij zijn de sfeer in de klas en een goede relatie met de docent erg belangrijk. Docenten stemmen pedagogisch-didactische vaardigheden op elkaar af en verhogen de motivatie van de leerling en daarmee het leerrendement. Maatwerk wordt geleverd door het aanbieden van verschillende leerstrategieën. De leerling leert zelfstandiger en planmatig te werken, ieder op zijn eigen manier, en is naast het vereiste kennisniveau in staat is om verantwoordelijkheid te nemen bij het eigen leerproces en oplossingsgericht te werk te gaan. Ook kan de leerling samenwerken in een grotere groep leerlingen en in de hedendaagse wereld met zijn onuitputtelijke informatie, pag. 13 Sophianum Schoolplan

14 hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Tenslotte heeft de leerling een duidelijk beeld van het beroep dat hij later wil gaan uitoefenen. De W van vwo In het vwo zijn de onder- en bovenbouwteams samengevoegd in één team. Dit team wil leerlingen zoveel mogelijk uitdagen om op die manier voldoende diepgang in hun studie te brengen. De docenten nemen daarvoor een nieuwe houding aan, waarin bij de onderbouw structuur en bij de bovenbouw zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid centraal staan. Leerlingen kennen en kunnen en weten daarmee om te gaan. De vwo-leerling heeft alles in huis om goed Voorbereid te zijn op Wetenschappelijk Onderwijs en de wereld daarom heen. Een onderzoekende maar vooral verdiepende houding is daarvoor noodzakelijk. Het profielwerkstuk is bij uitstek geschikt voor deze onderzoekende en verdiepende houding. De vwo-opleiding legt de basis om de stap tot wetenschapper te kunnen zetten en het profielwerkstuk laat leerlingen snuffelen aan het onderzoek dat een belangrijke plaats in het toekomstige beroep zal innemen. Het vwo-team werkt toe naar een leerling-gestuurde organisatie met gepersonaliseerd leren en maatwerk per leerling. Dit vertaalt zich naar meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen. De school biedt hen daarbij meer keuzemogelijkheden (keuzewerktijd) en maatwerk. Personeel Scholing en Professionele ondersteuning Met ingang van het schooljaar zal gestart worden met een verbetertraject met de focus op de kwaliteitsverbetering van de les i.c. de professionele ontwikkeling van de individuele docent. Immers, in de les wordt de kwaliteit bepaald door de docent. Dit traject zal professioneel begeleid worden door een externe partner (BMC). De start van dit traject vindt plaats in het mavo team aangezien de urgentie daar het hoogst is. Dit is de opmaat tot verbreding (olievlek) binnen de gehele organisatie als het gaat om gerichte professionele ontwikkeling op basis van een op ontwikkeling gerichte dialoog. Het ontwikkelgesprek is daarbij gebaseerd op voor de school essentiële thematieken en als zodanig door allen erkend (gedeeld eigenaarschap/draagvlak). Iedere docent zal via een ontwikkelkaart zicht krijgen op de eigen fase van ontwikkeling en leert op basis daarvan een eigen SMART-geformuleerd ontwikkelplan te schrijven, uit te voeren en zich te verantwoorden. Daarbij speelt de leidinggevende in dit proces een belangrijke rol. pag. 14 Sophianum Schoolplan

15 In gesprek met de individuele docent leert hij de docent (zelf) zicht te krijgen op de diverse data en de betekenis ervan voor de eigen ontwikkeling en het maken en uitvoeren van het eigen ontwikkelplan. Voor de implementatie van dit instrument is minimaal drie jaar nodig, waarbij allereerst wordt gewerkt met pilots. Binnen de pilots worden de werkprocessen doorlopen, ervaringen gedeeld en waar nodig zaken bijgesteld en ingekleurd naar de eigen cultuur. Tenslotte verwijzen we naar het Personeelsbeleid LVO, waaraan het Sophianum zich confirmeert. Kijkwijzer t.b.v. lesobservatie Een van de onderdelen uit de ontwikkelkaart voor docenten is de Kijkwijzer. Dit instrument is geordend volgens de vier SBL-competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, inhoudelijk-didactisch en organisatorisch. Diverse gedragingen zijn geclusterd volgens deze vier competenties. Er worden geen kwaliteitsuitspraken gedaan, maar er wordt genoteerd in welke mate de omschreven docentgedragingen wel of niet worden waargenomen en wel op een vierpuntsschaal t.w.: niet, meer niet dan wel, meer wel dan niet, wel. Na afloop van iedere geobserveerde les scoort de docent ook zelf de kijkwijzer. De observator en observant bespreken gezamenlijk de resultaten van de observaties. Deze werkwijze heeft als consequentie, dat er door allen aan de volgende punten gewerkt gaat worden: - Een open cultuur, waarin wederzijds vertrouwen cruciaal is - In deze sfeer is er alle ruimte voor wederzijds lesbezoek - Daarbij is voor allen het waarom helder - De voor alle teamleden relevante observatie-items zijn opgenomen in een Kijkwijzer - Alle teamleden zijn eigenaar van dit lesobservatie-instrument - Allen hebben een gedeeld urgentiebesef - Allen zijn eigenaar van het verbetertraject - Het wordt een traject van cultuurverandering - De kwaliteit van de les staat centraal - Dit verbetertraject gaat over meer jaren Inspirerende werkomgeving Wij maken het ideaal van de levende organisatie leidend voor onze besturing, leiderschap en personeelsbeleid. Samen zijn we meer dan ieder afzonderlijk. Bezieling, creativiteit en samen verantwoordelijk zijn is leidend in een levende organisatie om te komen tot goed onderwijs. Van leidinggevenden en medewerkers wordt een open en integere houding verwacht. Hoe geef je ruimte en vertrouwen aan elkaar en de leerling en volg je het proces van dichtbij in het team en de klas? Een goede school is een systeem, een betekenisvol netwerk, en geen samenraapsel van individuen. Hierbij voelen medewerkers zich gekend en erkend, stellen zij zich professioneel op en zetten zij zich in samenwerking met anderen naar vermogen in. Onderwijs is mensenwerk. Goed mensenwerk betekent ook dat je op elkaar kunt bouwen, elkaar aanspreekt op gedrag en bevraagt in de dialoog. Het beoogde resultaat is dat mensen zich gehoord voelen, voor zichzelf spreken, denken in oplossingen en niet in problemen en durven te leren van elkaar. Hierdoor ontstaat een omgeving die leidt tot beter onderwijs. Wil mensenwerk resultaat hebben, dan staat de relatie van de docent met zijn collega en met de leerlingen voorop. Hier moet iedereen voortdurend binnen elke kolom aan werken. Het kolomplan geeft hier invulling aan. Bij het werken in een levende organisatie staan de volgende vragen in elke kolom centraal: Wat is het doel van samenwerken in een kolom/team? Hoe gaan we met elkaar om? Wat verwachten we van de leidinggevende? Wat is onderscheidend werkgeverschap en wat betekent dit voor ons personeelsbeleid? pag. 15 Sophianum Schoolplan

16 Hoe voeden we onze inspiratie? Welk patroon willen wij ombuigen in onze kolom? Hoe en wanneer geven we elkaar feedback? Organisatie Schools in a school Het Sophianum werkt al jaren met onderwijsteams. Deze teams waren in het begin horizontaal georganiseerd. In 2008 is besloten de teams verticaal te organiseren en toe te werken naar kolommen en een schools in a school structuur. De verticale opbouw biedt ook de mogelijkheid tot het verder ontwikkelen van doorlopende leerlijnen, niet alleen op vakgebied maar ook op het terrein van het mentoraat en leerlingvolgsysteem. Om de kans van slagen van onze leerlingen te vergroten zal er geïnvesteerd moeten worden in doorlopende leerlijnen met het vervolgonderwijs. Het ontwikkelen van aansluitprogramma s en betekenisvolle opdrachten gerelateerd aan de vervolgopleidingen zal verder uitgebouwd moeten worden. Deze verticale structuur van schools in schools geeft meer ruimte aan de teams om de eigenheid van hun kolom te ontwikkelen. Vanaf het schooljaar is het principe van schools in a school verder doorgevoerd door te gaan werken in kolommen. Het werken in onderwijskundige kolommen biedt de mogelijkheid meer recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Om de verschillende leerlingen zoveel mogelijk op maat te bedienen gaat iedere kolom een eigen leerling- en docentprofiel ontwikkelen. Dit profiel is de basis voor de wijze waarop het onderwijs in de kolom georganiseerd en op maat aangeboden gaat worden (didactiek, methodes, begeleiding). Verdere voordelen van een kolomontwikkeling zijn dat er meer verbondenheid met elkaar komt, zowel binnen de kolom als voor de school in zijn geheel. Er komen gezamenlijke opdrachten voor alle docenten voor de gehele leerlijn. De vaak aanwezige breuklijn tussen onderbouw en bovenbouw is makkelijker te slechten en alle docenten binnen de kolom zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het uiteindelijk eindresultaat. Er komen de volgende kolommen: vmbo, mavo, havo en vwo. pag. 16 Sophianum Schoolplan

17 Demografische ontwikkelingen en huisvesting Naast de demografische ontwikkelingen is er ook een (landelijke) trend van ouders en leerlingen om zo veel mogelijk keuzes voor de toekomst open te houden. Dit nemen wij ook waar op het Sophianum. Liefst kiezen ouders en leerlingen voor een avo-opleiding en liefst zo hoog mogelijk. Op het Sophianum is deze ontwikkeling tijdig onderkend en is er een strak financieel beleid gevoerd met een efficiënte huishouding en organisatie. Daarnaast heeft er een heroriëntatie op het onderwijsaanbod (bijv. omvormen oude praktijkopleidingen tot één intersectoraal programma) en onderwijshuisvesting plaatsgevonden. Dit zal de komende jaren nog verder worden uitgevoerd. Ook het vwo/havo zal zijn positie in de regio moeten behouden en daar waar mogelijk verstevigen. Om dit te bereiken is twee jaar geleden besloten om samen met het Bernardinuscollege Heerlen en het Graaf Huyn College in Geleen te starten met een Technasium. Om ook binnen het vwo/havo het onderwijsaanbod zo breed mogelijk te houden worden o.a. de lessen zo efficiënt mogelijk verdeeld en worden vakken en klassen gecombineerd. Enkel met de keuze voor onderwijskundige innovaties en het reduceren van de huisvestingslasten blijft een brede en kwalitatief hoogstaande onderwijsvoorziening in Gulpen rendabel. Het Sophianum voelt reeds enkele jaren de krimp en daardoor een daling van de leerlingenaantallen. In telde de school nog 1832 leerlingen, in schooljaar waren het er De krimp verloopt weliswaar trager dan voorspeld, maar zet ontegenzeglijk door. Ook is er een verschuiving van leerlingenstromen waar te nemen van vmbo (met name de praktijkafdelingen) naar de mavo, havo en vwo. Gevolg is dat het aantal leerlingen in de locatie Nijswiller sneller daalt en in de locatie Gulpen minder snel dan voorzien. De prognoses op een rij: prognose 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Nov Nov Nov Realisatie Landelijk is het aantal leerlingen in de praktijkafdelingen van het vmbo in de afgelopen 6 jaar met een derde gedaald, terwijl het aantal leerlingen in de theoretische leerweg nagenoeg gelijk is gebleven. Zo ook op het Sophianum. De demografische ontwikkeling en het zich wijzigende keuzepatroon versterken elkaar in negatieve zin. Het Sophianum heeft dientengevolge een aantal ingrijpende onderwijskundige keuzes moeten maken. Voor het vmbo is besloten de oude praktijkopleidingen (metaal, elektro, bouw, zorg, administratie) om te vormen voor z.g. intersectorale programma s en de theoretische leerweg weer meer los te koppelen van de andere leerwegen in het vmbo en meer te ontwikkelen in een mavo stroom. De intersectorale-programma s bieden de leerlingen een doorstroom naar nagenoeg elke richting in het mbo. Met het loskoppelen van de theoretische leerweg van de beroepsopleidingen wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de eerder genoemde avo wens van ouders en anderzijds kunnen leerlingen die dat willen, beter voorbereid worden op een doorstroom naar de havo. Op deze wijze kunnen zij hun keuze uitstellen en blijven zij als leerling nog twee jaar voor het Sophianum behouden. pag. 17 Sophianum Schoolplan

18 De invoering van de intersectorale programma s zorgt voor een reductie van de huisvestingslasten omdat zij minder grote en verschillende praktijklokalen nodig hebben. Ook kan de formatie efficiënter plaatsvinden hetgeen de personele lasten vermindert. Sinds de laatste verbouwing van de locatie Gulpen is het leerlingenaantal in Gulpen altijd groter geweest dan waar het gebouw voor ontworpen is. Door een uitgekiend rooster en het gebruiken van late uren voor de bovenbouw is het altijd gelukt het onderwijs binnen het gebouw te plannen. Huidige en gewenste exploitatie Sophianum Op dit moment is het voor het Sophianum steeds moeilijker om met een sluitende exploitatie te werken. De dubbele bezetting van personele posten (bijvoorbeeld conciërges, administratie) door het werken met twee locaties, naast de dubbele exploitatielasten, drukt steeds meer op de begroting. Dit gaat uiteindelijk ten koste van het primaire proces, het geven van onderwijs. Uitgangspunt bij het samenstellen van de begroting is dat scholen dienen te werken met een sluitende begroting en dat met de jaarlijkse bekostiging de lopende uitgaven gerealiseerd dienen te worden. Door de oplopende materiële en personele kosten van het in stand houden van de locatie Nijswiller, wordt dit op den duur onmogelijk en zal er geld dat eigenlijk voor het primaire proces bestemd is, gebruikt moeten worden om de begroting kloppend te krijgen. Concluderend kan gesteld worden dat als het Sophianum als brede school wil overleven, een adequaat en efficiënt gebouw onmisbaar is. Het bestuurlijk overleg met de gemeente is er op gericht om zo snel mogelijk te komen tot een unilocatie in Gulpen waarbij de huidige locatie in Gulpen een upgrading ondergaat om op een passende wijze ruimte te bieden aan de onderwijsontwikkelingen van de toekomst. Concreet betekent dit een goed geoutilleerde werkplaats voor het Technasium, voldoende praktijkruimten voor het intersectorale programma, ruim aanwezige werkplekken voor leerlingen en medewerkers, een goed functionerende ICT omgeving en een gezonde klimaatbeheersing. Dit schoolplan is geactualiseerd t/m september 2014 Gulpen, september 2014 Namens de schoolleiding, J. Hupperetz, directeur Bijlagen Onderstaande bijlagen zijn te vinden op onze site of via onze administratie telefonisch ( ) of via mail op te vragen. LVO-beleidsnotitie AOSL-onderzoeksrapport Een onderzoek naar de mogelijkheden om kwalitatief goed en zo breed mogelijk onderwijs in het Heuvelland overeind te houden MEBIT-papers Fernao Prince: Verspreiding en implementatie van onderwijsinnovaties in een school Waarborging van kwaliteit bij gevolgen van de krimp Jaarplannen teams/kolommen pag. 18 Sophianum Schoolplan

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Breda, juni 2016 Profielschets Afdelingsleider (0,8-1,0 fte; S 12) Het in Breda is op zoek naar een Afdelingsleider voor de mavo afdeling. In deze profielschets geven we kort

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Onderzoek Zuid. Niek Swelsen i.o. RBPI - OTIB

Onderzoek Zuid. Niek Swelsen i.o. RBPI - OTIB Onderzoek Zuid Niek Swelsen i.o. RBPI - OTIB Technasium: 10 jaar geleden ontstaan in Groningen. Scholen die Technasium onderwijs geven moeten aangesloten zijn bij de stichting Technasium. Technasium is

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016 augustus 2012

Schoolplan 2012-2016 augustus 2012 Schoolplan 2012-2016 augustus 2012 Inleiding Grensverleggend onderwijs op het Gymnasium Op onze school is er ruimte voor leerlingen en docenten die ergens voor staan, die een stap verder willen komen.

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering

Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering Beantwoord de zes sleutelvragen en vul deze in onderstaand format in. Welk ideaalbeeld hebben we van een

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn

Verantwoording en implementatieplan Activerende didactiek m.b.v. ipads Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Achtergrond Ambitie voor schooljaar 2015 2016 De pilot voorbij... Pilot op 4 havo Plaatsing

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Het schoolplan op één poster. Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016

Het schoolplan op één poster. Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016 + Het schoolplan op één poster Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016 + Outline van de workshop Gezamenlijke verkenning van de inhoud van het schoolplan Achtergronden en voorbeelden Aanzet tot een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Sterk in leren FUNCTIEPROFIEL RECTOR HARENS LYCEUM OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN. www.harenslyceum.nl

Sterk in leren FUNCTIEPROFIEL RECTOR HARENS LYCEUM OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN. www.harenslyceum.nl Sterk in leren FUNCTIEPROFIEL RECTOR HARENS LYCEUM OPENBAAR ONDERWIJS GROEP GRONINGEN www.harenslyceum.nl Inhoudsopgave 1 Harens Lyceum 3 Inleiding 3 De organisatie 3 De missie 5 De thema s 6 2 Rector

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

kiezen ontdekken doen

kiezen ontdekken doen kiezen ontdekken doen op vmbo-, mavo-, havo/vwo- en mbo-niveau met een praktische, versnelde opleiding naar het hbo Tot 2011 vmbo De Kring, sector Landbouw breed Leerwegen: bbl (+lwoo) kbl gl Sinds 2004

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functienaam Salarisschaal brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functiebeschrijving inclusief competenties Context De werkzaamheden worden uitgevoerd in de sector bovenbouw van het Havo/Vwo volgens

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. TCC, locatie Lyceumstraat RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS TCC, locatie Lyceumstraat Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 05AV 02 Onderzoeksnummer : 196677 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling : 12 september

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal Kijkwijzer EarlyBird De kwaliteitstandaard vvto Engels is bedoeld om de kwaliteit van het vvto te beoordelen en te helpen verbeteren. Deze kwaliteitstandaard is als volgt opgebouwd: - De standaarden zijn

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 52 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie