PIJLER 1: ADVIES EN INFORMATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PIJLER 1: ADVIES EN INFORMATIE"

Transcriptie

1 PIJLER 1: ADVIES EN INFORMATIE 1.1. Belgisch Staatsblad Dagelijks doornemen van het elektronisch Belgisch Staatsblad met in hoofdzaak aandacht voor besluiten inzake volksgezondheid, onderwijs en tewerkstelling en arbeid. Deze informatie wordt chronologisch en overzichtelijk bijgehouden in een thematisch klassement. Aansluitend hierbij worden ook de parlementaire vragen en antwoorden doorgenomen en bijgehouden met als doel zicht te krijgen op de interpretatie van de wetgeving Juridische dienstverlening Informatieverstrekking In het kluwen van de reglementeringen inzake gezondheidszorg (allerhande normeringen, beroepsuitoefening), arbeidswetgeving, sociale zekerheid, wordt het individuele lid wegwijs gemaakt. De meeste vragen handelen echter over arbeidscontracten, opzegtermijnen, loopbaanonderbreking, bevallingsrust... Frequente vragen die ons bereiken hebben te maken met de verpleegkundige opleiding, tewerkstelling in het buitenland, de zelfstandige beroepsuitoefening, deontologie, verpleegtechnische verstrekkingen, Op basis van deze veel gestelde vragen kunnen leden beroep doen op de volgende ondertussen ingeburgerde brochures: Startersgids voor zelfstandige verpleegkundigen en vroedvrouwen In deze brochure wordt weergegeven welke administratieve stappen een verpleegkundige dient te ondernemen om het statuut van zelfstandige te kunnen verwerven. Er wordt klaarheid gebracht inzake het functioneren van het RIZIV (rechten en plichten van de zelfstandige verpleegkundige/vroedvrouw). Deze brochure is een handig naslagwerk voor alle zelfstandige verpleegkundigen en vroedvrouwen en kan steeds aangevraagd worden via het Algemeen Secretariaat van het NVKVV. In 2011 werd deze brochure herwerkt in functie van de nieuwe nomenclatuur van de verpleegkunde. Deze brochure kan aangevraagd worden op het secretariaat door voorafgaandelijke storting op rek.nr met vermelding RIZIV-nota. Prijs (inclusief verzending): leden 8, niet-leden 15 19

2 Baremabundel Verpleegkundigen en Vroedvrouwen In deze brochure vindt u o.a.: Regeringsmeerjarenplan, de barema s van de private ziekenhuizen, private rusthuizen en RVT s, openbare instellingen, thuisverpleging en meer uitleg over bepalingen i.v.m. anciënniteit. Deze brochure kan aangevraagd worden via het Algemeen Secretariaat van het NVKVV door voorafgaandelijke storting van de bijdrage. Prijs (inclusief verzending): leden: 8, niet-leden: Individuele juridische bijstand Leden die tengevolge van hun beroepsuitoefening een juridisch probleem hebben kunnen in het kader van hun lidmaatschap beroep doen voor een eerste advies op de diensten van het kantoor van onze advocaat Meester J. Vande Moortel. Deze service is gratis voor leden. Deze adviezen zijn van die aard dat het lid op basis hiervan kan beslissen welke juridische stappen hij/ zij dient te ondernemen. Wanneer het lid dit wenst kan hij/zij op basis van dit eerste advies vanuit het NVKVV verder geholpen worden. Deze laatste dienst wordt aan het lid gefactureerd. Jan Vande Moortel Juridisch adviseur Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand Gezien de toenemende juridische onzekerheid voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in hun beroepsuitoefening inzake aansprakelijkheid biedt het NVKVV enkel voor haar leden een beroepsverzekering aan met rechtsbijstand. Deze verzekering is bedoeld voor leden van het NVKVV die hetzij zelfstandig werken, hetzij in dienstverband werken of student zijn. Deze brochure is gratis te verkrijgen. Wat is verzekerd? 1. burgerrechtelijke aansprakelijkheid 2. activiteitsuitbreidingen Homeopathie en Chinese geneeskunde 3. uitbreiding t.g.v. het No Fault -principe 4. uitbreiding Schuldig Verzuim 5. waarborg klachtenbehandeling

3 Tarieven vanaf 1/1/ Per jaar - verpleegkundigen en vroedvrouwen hoofdverpleegkundigen/-vroedvrouwen zelfstandige verpleegkundigen/vroedvrouwen zelfstandige verpleegkundigen/vroedvrouwen + coördinator zelfstandige verpleegkundigen/vroedvrouwen + uitgebreide rechtsbijstand zelfstandige verpleegkundigen/vroedvrouwen + uitgebreide rechtsbijstand + coördinator zelfstandige vroedvrouwen met bevallingen accupunctuur, Homeopathie en Chinese Geneeskunde zonder Chinese Kruiden chinese geneeskunde met Chinese Kruiden Voedings-, slaapadviezen en reglementering omtrent Nachtartbeid. De brochure kost 1 maar is ook elektronisch ter beschikking Gewaarborgd inkomen voor de zelfstandige verpleegkundige/vroedvrouw Ziekte of ongeval kan ook de zelfstandige verpleegkundige/vroedvrouw treffen. Onvermijdelijk leidt dit tot financiële moeilijkheden gezien het sociaal statuut van de zelfstandige slechts vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid voorziet in een beperkte tussenkomst. Daarom heeft het NVKVV, in samenwerking met specialisten, een groepsverzekering uitgewerkt aan uiterst gunstige tarieven. 21

4 1.3. Buitenland Geven van informatie over tewerkstelling in het buitenland (binnen en buiten de E.U.) en de te volgen procedure. Er is ook vrij veel vraag naar gezondheidszorgstructuren en verpleegkundige opleidingen in het buitenland Opleiding Inlichtingen verstrekken i.v.m. de diverse opleidingsmogelijkheden tot verpleegkundige. In opdracht van de Nationale Raad voor Verpleegkunde werd verder werk gemaakt van de criteria voor het behalen van de bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwamingen. Hiervoor werd advies ingewonnen bij de bevoegde werkgroepen NVKVV e.a. deskundigen Carrière Deze informatiebrochure wordt gratis ter beschikking gesteld aan de studenten van het laatste jaar verpleegkunde/vroedkunde. Deze brochure geeft adequate informatie weer voor een succesvolle start. In 2011 verscheen Carrière viermaal Carrière Alert In 2011 verscheen maandelijks de elektronische nieuwsbrief voor studenten: Carrière Alert. Studenten/docenten kunnen hiervoor inschrijven via www. nvkvv.be 1.7. Beroepsziekten bij verpleegkundigen (o.a. Ruglijden) In deze brochure wordt de lezer wegwijs gemaakt omtrent de beroepsziekten, de erkenning ervan, de aanvraag voor ruglijden, de schadeloosstelling, het Fonds van beroepsziekten en wat NVKVV zijn leden kan bieden. (Zie ook ons themagedeelte: Rugdossier door Dr. A. Peltier, zie P.81)

5 Verscherpt uw blik op uw beroep 2. Publicaties 2.1. Nieuwseditie NVKVV De Nieuwseditie is volledig geïntegreerd in Nursing. De rubriek Regionaal Agenda werd eveneens volledig ingepast in het tijdschrift. De Nieuwseditie NVKVV verschijnt nu 11 x per jaar Samen met de Nieuwseditie verscheen in 2011: - de congreskrant de 37 ste Week - het programma van de Kaderopleiding en de specialisatie & navormingscursussen - de brochure met betrekking tot de acupunctuuropleiding 2.2. Vitaal De uitgave voor de vroedvrouwen onder de naam VITAAL werd aan geïnteresseerden van het NVKVV gestuurd. Vooral vroedkundige problemen kwamen aan bod. Verschijnt 4x per jaar. TOUCHÉ 2011 Professionaliteit en passie in de vroedkunde unie van vlaamse vroedvrouwen 2.3. Congreskrant - Een eerste krant met het programma van de 37 ste Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen werd meegestuurd met de Nursing nr. 1 naar al onze leden in de maand januari. Ook werden verschillende kranten en affiches verspreid naar instellingen, scholen en ziekenhuizen. - Een aangepaste tweede druk van de krant met het programma van de 37ste Week verscheen in maart Tijdschrift voor Verpleegkundigen (TVZ) Een aantal leden (+ 300) van het NVKVV verkiezen het Nederlands tijdschrift TVZ eveneens uitgegeven door Elsevier Touché Deze uitgave verschijnt 1 x per jaar rond 5 mei Internationale dag van de vroedvrouw. (meer info: zie verder bij pijler 2) Zorgperspectief Zorgperspectief verscheen voor het eerst in novermber Het tweede nummer in november Het is een nieuw Vlaams vakblad voor leidinggevende verpleegkundigen in de zorg. Het is een uitgave van Zorg & Mangement Publicaties. Vanuit het NVKVV wordt mede de inhoudelijke samenstelling van het blad opgemaakt. Alle leden leidinggevende NVKVV hebben in 2011 dit tijdschrift 4 x gratis ontvangen. Ook voor 2012 zal dit gratis aan de leden leidinggevenden worden bezorgd. 23

6 2.7. Nursing Het vaktijdschrift Nursing verscheen 11 maal in De gemiddelde oplage bedroeg 7900 exemplaren per nummer. De Redactionele Adviesraad Vlaanderen vergaderde 3 maal en dit o.l.v. de Hoofdredacteur Alexia Hageman. NVKVV/Nursing scriptiewedstrijd In 2011 werd deze prijs uitgereikt aan afgestudeerde studenten van Katho Roeselare. Hun werk handelde over Richtlijn voor het correct gebruik van nietsteriele handschoen: een kwalitatief onderzoek naar het effect van een implementatiestrategie. De scriptie is te vinden op en praktijk>richtlijnen>richtlijn het correct gebruik. Daar zijn ook de leerkaarten te vinden. 24

7 2.8. Recht in mijn schoenen Dit boek werd geschreven door leden van de Juridische Adviesgroep NVKVV (JAG). Het is praktijkboek voor studenten HBO-verpleegkunde en wordt uitgegeven door Standaard Uitgeverij Pluriculturele Zorg De etniciteit van onze patiëntenpopulatie wordt alsmaar diverser. Verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen komen in de uitoefening van hun beroep alsmaar vaker in aanraking met de moeilijkheden, maar ook met de mogelijkheden van diversiteit. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren aan iedereen die dat nodig heeft, moeten verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen kennis over en inzicht in de etnische achtergrond van hun patiënten verwerven. De auteurs bespreken in 13 thema s verschillende herkenbare situaties die zij ervaren hebben en leggen uit hoe zij de specifieke problemen opgelost hebben. Waar nodig wordt ook verwezen naar de Belgische wetgeving. De meeste auteurs behoren tot de werkgroep pluriculturele zorg van de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen van het NVKVV. De doelstellingen van deze groep zijn terug te vinden op Het boek wordt uitgegeven door de Standaard Uitgeverij Zorg onderzocht ZORG ONDERZOCHT VERPLEEG- EN VROEDKUNDIG ONDERZOEK AAN DE VLAAMSE HOGESCHOLEN Dit boek kwam tot stand naar aanleiding van de eerste Vlaamse onderzoeksdag tijdens de 37ste Week van de verpleegkundigen en vroedvrouwen van het NVKVV in het Kursaal te Oostende op 1 april Deze dag had tot doel een overzicht te geven van het lopend praktijkgericht onderzoek binnen de bacheloropleidingen verpleegkunde en vroedkunde. Deze bundeling van aan hogescholen lopende onderzoeksprojecten en van overzichtsartikels omtrent verpleegkundig en vroedkundig onderzoek wil onderzoek binnen de professionele bacheloropleidingen de plaats geven die het verdient. Voorliggend boek wil de onderzoekers een hart onder de riem steken en tevens iedere lezer uitnodigen innoverend praktijkrelevant onderzoek niet aan anderen over te laten. 25

8 3. Communicatie Communicatie: een aandacht- en actiepunt voor het NVKVV. Heb je een vraag, een opmerking, een voorstel? We zoeken het graag voor je uit of we bespreken het met andere vakmensen. Leden en stafleden van het NVKVV brainstormen continu in werkgroepen en overleggen met partners en overheid. Al die informatie en expertise spelen we door naar de NVKVV-leden via de Nieuwseditie van het NVKVV in het tijdschrift Nursing, via mailings en persberichten en in een lange lijst van eigen publicaties. Niet op papier maar digitaal zorgen de website en de digitale nieuwsbrieven NVKVVdirect, Carrière Alert en Vroedvrouwdirect voor snelle en uitgebreide online informatie. En om jonge mensen warm te maken voor het beroep van verpleegkundige en vroedvrouw lanceerde het NVKVV de videosite Nursing Het maandblad Nursing brengt actuele informatie over alles wat verpleegkundigen kan interesseren, brede vaktechnische informatie die gebaseerd is op waardevol bronmateriaal en verhalen van verpleegkundigen uit hun dagtaak. In de Nieuwseditie in de Vlaamse editie van Nursing vind je elke maand de extra informatiepagina s van het NVKVV. Het tijdschrift bereikt in Vlaanderen ongeveer 8500 verpleegkundigen en vroedvrouwen is het brede informatiekanaal van het NVKVV: je vindt er een gamma aan informatie: nieuws, agenda, vorming, wetteksten, juridisch advies, informatie over de werking en missie van het NVKVV, publicaties... Op de website vind je alle informatie over de cursussen in het Vervolmakingcentrum en van de Kaderopleiding, en over de activiteiten georganiseerd door het NVKVV of door andere organisaties. Voor alle activiteiten en cursussen van het NVKVV kan je er online inschrijven. De website is de spil voor informatie en inschrijvingen. Onder de noemer Publicaties vind je informatie over de tijdschriften en brochures van het NVKVV en kan je ze online bestellen in de webshop. Daarnaast richt het NVKVV zich specifiek naar laatstejaarsstudenten verpleegkunde met de uitgave Carrière en naar vroedvrouwen met de publicaties Vitaal en Touché. De plaatselijke afdelingen stellen graag hun activiteiten aan je voor op hun eigen webpagina. De werkgroepen en de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen tonen er hun aandachtspunten en realisaties. Ook de studenten hebben hun eigen plek op onze webstek. Ben je als student of als verpleegkundige op zoek naar een job, klik dan even door naar de pagina met Vacatures. Ook verwijst naar de website van het NVKVV. En

9 geven toegang tot deelgebieden van de website tot bezoekers vinden elke maand hun weg naar de website van het NVKVV. Hun aantal groeit jaar na jaar. Tabel 1: Aantal bezoeken per maand in 2011 op Tabel 1: Aantal bezoeken per maand in 2011 op Yeswecare.be Op vertellen verpleegkundigen en vroedvrouwen over de uitdagingen en de evoluties van het beroep, over communicatie en zelfzorg. Woord en beeld brengen de verpleegkunde en de vroedkunde tot leven en dichter bij de bezoeker. De website wil jonge mensen aanspreken om hen te motiveren om verpleegkunde of vroedkunde te studeren. De site brengt film, foto s en blogs, en links naar pagina s op Twitter en Facebook. 27

10 NVKVVdirect Via NVKVVdirect, de gratis digitale nieuwsbrief, ontvang je elke maand up-to-date informatie in je mailbox. Informatie over de activiteiten van het NVKVV, actie- en aandachtspunten van de werkgroepen en de afdelingen, onderzoeksrapporten, interessante boeken of websites..., over al wat leeft in de verpleegkunde. NVKVVdirect heeft een breed lezerspubliek: naast leden gaat hij ook naar geïnteresseerden uit het beleid, de media, scholen Tabel 2: Aantal abonnees (eerste lezers) van NVKVVdirect in 2011 Carrière Alert Studenten en docenten ontvangen elke maand hun eigen digitale nieuwsbrief met informatie uit de werled van de student verpleeg- of vroedkunde en hun opleiding Intresse? Je kan op je inschriven voor Carrière Alert. 28 Vroedvrouwdirect Ook de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen informeert je snel en up-to-date over haar activiteiten en recente wetenschappelijke informatie via haar digitale nieuwsbrief Vroedvrouwdirect. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via de website De informatiekanalen van het NVKVV: - Persoonlijk contact via telefoon, briefwisseling en mail - De tijdschriften: - Nursing met Nieuwseditie NVKVV - Tijdschrift voor Verpleegkunde - Vitaal - Touché - Carrière - Zorgperspectief - De websites: De digitale nieuwsbrieven: - NVKVVdirect - Carrière Alert - Vroedvrouwdirect - Eigen publicaties - Persberichten naar de media Op zoek naar informatie of advies? NVKVV Vergote Square 43, 1030 Brussel tel: 02/

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse Katholieke Vereniging Antwerpen en Mechelen 1936

Nadere informatie

NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Vergote Square 43 1030 Brussel www.nvkvv.be Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse

Nadere informatie

17 REGIONALE NETWERKEN

17 REGIONALE NETWERKEN Activiteitenverslag 2013 VERTEGENWOORDIGING IN 41 OFFICIËLE EN NIET-OFFICIËLE RADEN EN COMMISSIES 1919 (opgericht in) 18 Studie- en werkgroepen Vinden ons leuk Zeshonderd 17 REGIONALE NETWERKEN 119 Aantal

Nadere informatie

We leven in een rechtsstaat

We leven in een rechtsstaat Juridische aspecten bij het klaarzetten en toedienen van medicatie in de thuisverpleging Oostende, 29 maart 2011 Jan Vande Moortel Juridisch adviseur NVKVV www.advamo.com We leven in een rechtsstaat Bescherming

Nadere informatie

Auteur worden op Jubel.be. Uw expertise gedeeld met juridische professionals!

Auteur worden op Jubel.be. Uw expertise gedeeld met juridische professionals! Auteur worden op Jubel.be Uw expertise gedeeld met 20.000 juridische professionals! www.jubel.be voorjaar 2018 2 Publiceer op Jubel.be en bereik uw doelpubliek U wilt uw expertise delen met de juiste personen?

Nadere informatie

Productoverzicht. Hét toonaangevend platform van ondernemend Limburg

Productoverzicht. Hét toonaangevend platform van ondernemend Limburg Productoverzicht Hét toonaangevend platform van ondernemend Limburg WijLimburg: WijLimburg is hét toonaangevende platform voor ondernemend Limburg. Dagelijks informeert, verbindt en inspireert WijLimburg

Nadere informatie

Nieuws over MediaSpecs

Nieuws over MediaSpecs MediaSpecs News 24, 08/2010 Beste lezer, We wensen iedereen die keert van vakantie een frisse start toe, en voor iedereen die deze maand zijn koffers maakt een fijne reis! Vakantie of geen vakantie, veel

Nadere informatie

Inleiding Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen Missie Bevoegdheden 35 Referentie 36

Inleiding Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen Missie Bevoegdheden 35 Referentie 36 Inhoud Inleiding 11 Hoofdstuk 1 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 15 1. Structuur van de gezondheidszorg in België 16 1.1. Federale structuur van België 16 1.2. Bevoegdheid van de federale overheid

Nadere informatie

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA Beste collega Beste BAF-lid Het einde van het jaar komt in zicht Tijd om je lidmaatschappen te hernieuwen. Dit jaar kan je in één keer je lidmaatschap voor BAF én

Nadere informatie

MEDIAKIT Onderwerpen in 2018 >> Planning >> Tarieven >> Advertentieformaten >> Aanleveren >> Adverteren in de nieuwsbrief. Wie zijn wij?

MEDIAKIT Onderwerpen in 2018 >> Planning >> Tarieven >> Advertentieformaten >> Aanleveren >> Adverteren in de nieuwsbrief. Wie zijn wij? UITGAVE VERENIGING VOOR PODIUMTECHNOLOGIE Wie zijn wij? Zichtlijnen is het multimediale platform voor iedereen die op en rond het podium werkt op het gebied van techniek, productie, ontwerp, management

Nadere informatie

Productoverzicht. Hét toonaangevend platform van ondernemend Limburg

Productoverzicht. Hét toonaangevend platform van ondernemend Limburg Productoverzicht Hét toonaangevend platform van ondernemend Limburg WijLimburg: WijLimburg is hét toonaangevende platform voor ondernemend Limburg. Dagelijks informeert, verbindt en inspireert dit dashboard

Nadere informatie

Onze lezers zijn fitnessclub eigenaren, Clubmanagers, Personal Trainers en instructeurs.

Onze lezers zijn fitnessclub eigenaren, Clubmanagers, Personal Trainers en instructeurs. Over bodylife bodylife is al 30 jaar (sinds 1988) het toonaangevende vakblad voor de fitnessbranche in Europa. Inmiddels verschijnt bodylife wereldwijd met, naast Nederland en Vlaanderen, ook uitgaven

Nadere informatie

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA Beste collega Beste BAF-lid Het einde van het jaar komt in zicht Tijd om je lidmaatschappen te hernieuwen. Dit jaar kan je je lidmaatschap voor BAF én voor IPSA

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014. Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen & vroedvrouwen

Activiteitenverslag 2014. Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen & vroedvrouwen Activiteitenverslag 2014 Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen & vroedvrouwen ELKE PATIËNT IS UNIEK. We hebben een gepersonaliseerde oplossing voor hem. LILLY DIABETES SUPPORT SOLUTIONS Group Education

Nadere informatie

National Geographic Historia Verschijnt 4 keer per jaar Betaalde oplage:

National Geographic Historia Verschijnt 4 keer per jaar Betaalde oplage: 2018 National Geographic Magazine Verschijnt 12 keer per jaar Betaalde oplage: 67.944 Bereik: 633.000 National Geographic Traveler Verschijnt 4 keer per jaar Betaalde oplage: 35.459 Bereik: 228.000 National

Nadere informatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Mechelen 4 oktober 2012 Jan Vande Moortel Advocaat en lector www.advamo.com Ethische aspecten Verhouding recht en ethiek Is recht een belemmering bij zorgethiek?

Nadere informatie

Een wereld aan kansen in het buitenland

Een wereld aan kansen in het buitenland Een wereld aan kansen in het buitenland Europa s grootste evenement voor emigranten 200 exposanten en 11.000 bezoekers treffen elkaar op 12.000 m² in 3 hallen voor informatie, oriëntatie en zaken Wonen

Nadere informatie

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Gent, 1 oktober 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn We

Nadere informatie

PIJLER 3: VERVOLMAKINGSCENTRUM VOOR VERPLEEGKUNDIGEN & VROEDVROUWEN

PIJLER 3: VERVOLMAKINGSCENTRUM VOOR VERPLEEGKUNDIGEN & VROEDVROUWEN PIJLER 3: VERVOLMAKINGSCENTRUM VOOR VERPLEEGKUNDIGEN & VROEDVROUWEN Jenny Smeets Secretariaat V.V.C. Goedele De Mey Opleidingscoördinator Michel Foulon Directeur Deze 3de pijler van de werking van NVKVV

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR PERIODIEKE ERFGOEDPUBLICATIES Erfgoedcel Denderland

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR PERIODIEKE ERFGOEDPUBLICATIES Erfgoedcel Denderland AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR PERIODIEKE ERFGOEDPUBLICATIES Erfgoedcel Denderland Met dit formulier kan je bij Erfgoedcel Denderland een subsidie aanvragen voor een periodieke erfgoedpublicatie. De

Nadere informatie

NURSING.NL IS VOOR ADVERTEERDERS INTERESSANT, OMDAT:

NURSING.NL IS VOOR ADVERTEERDERS INTERESSANT, OMDAT: NURSING.NL ONLINE PLATFORM VERPLEGING EN VERZORGING Nursing.nl is vernieuwd en nu het grootste online platform voor verpleegkundigen (nursing), verpleegkundig experts (TvZ) en verzorgenden (TvV). Door

Nadere informatie

CARE SOLUTIONS ONTWIKKELT SOFTWAREOPLOSSINGEN VOOR DE ZORGSECTOR, REDENEREND VANUIT DE PRAKTIJK.

CARE SOLUTIONS ONTWIKKELT SOFTWAREOPLOSSINGEN VOOR DE ZORGSECTOR, REDENEREND VANUIT DE PRAKTIJK. NIEUW! ZORGDOSSIER (WZD) CARE SOLUTIONS ONTWIKKELT SOFTWAREOPLOSSINGEN VOOR DE ZORGSECTOR, REDENEREND VANUIT DE PRAKTIJK. NIEUW! FACTURATIE (WZM) RIZIV-SIMULATIE V2.0 MEDICATIE + APOTHEEKLINK NIEUW! UURROOSTER

Nadere informatie

MEDIAKIT Wie zijn wij?

MEDIAKIT Wie zijn wij? MEDIAKIT 2017 UITGAVE VERENIGING VOOR PODIUMTECHNOLOGIE Wie zijn wij? Zichtlijnen is het multimediale platform voor iedereen die op en rond het podium werkt op het gebied van techniek, productie, ontwerp,

Nadere informatie

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Gent, 8 november 2011 Jan Vande Moortel Advocaat Lector recht en ethiek Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

Nadere informatie

Vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Leeftijdspiramide van de bevolking in Vlaanderen op 31/12/2020, per leeftijdsgroep

Vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Leeftijdspiramide van de bevolking in Vlaanderen op 31/12/2020, per leeftijdsgroep 1 Demografie: vergrijzing en ontgroening van de bevolking Evolutie aantal studenten verpleegkunde/vroedkunde in België en Vlaanderen Nood aan verpleegkundigen in het werkveld Stellingen van studenten in

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

ONLINE - CONGRESSEN & SYMPOSIA - MAGAZINE - VACATURES PARTNERPAKKET - PRODUCTIES IN OPDRACHT

ONLINE - CONGRESSEN & SYMPOSIA - MAGAZINE - VACATURES PARTNERPAKKET - PRODUCTIES IN OPDRACHT GZNDHDSZRG GZNDHDSZRG is een activiteit van Uitgeverij SWP in samenwerking met de Logavak Opleidingsgroep en Logacom Conference Logistics. ONLINE - CONGRESSEN & SYMPOSIA - MAGAZINE - VACATURES PARTNERPAKKET

Nadere informatie

Wondzorg en wetgeving

Wondzorg en wetgeving AXIOMA S Wondzorg en wetgeving 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn Jan Vande Moortel advocaat en lector BEROEPSUITOEFENING BESCHERMING VAN TITEL - BESCHERMING

Nadere informatie

Psychologencommissie. Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de gezondheidszorg

Psychologencommissie. Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de gezondheidszorg Psychologencommissie Vertrouwen in een erkend psycholoog Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de gezondheidszorg Deze brochure is bestemd voor cliënten of patiënten* van

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2018 WHIPLASH STICHTING NEDERLAND

ACTIVITEITENPLAN 2018 WHIPLASH STICHTING NEDERLAND ACTIVITEITENPLAN 2018 WHIPLASH STICHTING NEDERLAND ACTIVITEITEN 1. Lotgenotencontact 1.1. Werkgroep hulp- en dienstverlening De werkgroep hulp- en dienstverlening bestaat uit contactpersonen van de telefonische

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden Adverteren bij Velt Velt vzw, dat is 14.700 betalende lid-gezinnen, en groeiende (12.700 in Vlaanderen, 2000 in Nederland) 8000 facebookleden, en vliegensvlug groeiende 130 lokale afdelingen (110 in Vlaanderen,

Nadere informatie

Over Meeting Magazine

Over Meeting Magazine Over Meeting Magazine Meeting Magazine is al 15 jaar het vakblad voor Meeting- en Eventprofessionals. De print uitgave verschijnt in een oplage van 5000 exemplaren (NOM-gecertificeerd!) en met een meeleesfactor

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

is een online platform waar medisch professionals en zorginstellingen elkaar eenvoudig en snel kunnen vinden, zonder tussenkomst van derden.

is een online platform waar medisch professionals en zorginstellingen elkaar eenvoudig en snel kunnen vinden, zonder tussenkomst van derden. Over is een online platform waar medisch professionals en zorginstellingen elkaar eenvoudig en snel kunnen vinden, zonder tussenkomst van derden. is een web-based community waar alle relevante informatie

Nadere informatie

Vlaamse Diabetes Vereniging. Leidraad, gids of partner op het terrein. Diabetes. De cijfers

Vlaamse Diabetes Vereniging. Leidraad, gids of partner op het terrein. Diabetes. De cijfers Vlaamse Diabetes Vereniging Leidraad, gids of partner op het terrein Diabetes De cijfers 1 438 MIO = meer dan de hele bevolking USA 2 Diabetes in België : ook een toename Prevalentie van Diabetes Mellitus

Nadere informatie

Y-Publicaties Uitgeverij voor zorg welzijn sociale werkgelegenheid

Y-Publicaties Uitgeverij voor zorg welzijn sociale werkgelegenheid Y-Publicaties biedt complete vakinformatie voor professionals in zorg, welzijn en sociale werkgelegenheid. In vakbladen, vakliteratuur en digitaal. Zo blijft u als professional niet alleen bij in uw vak,

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Over Meeting Magazine

Over Meeting Magazine Over Meeting Magazine Meeting Magazine is al bijna 15 jaar het vakblad voor Meeting- en Eventprofessionals. De print uitgave verschijnt in een oplage van 5000 exemplaren (NOM-gecertificeerd!) en met een

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd met.%. De sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2014 een waarde van

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v

gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v Video s Abonnement 3.000,- 59,- HBO-V gericht bouwen aan kennis met bsl academy hbo-v Meer informatie of een proefaccount? Ga naar www.bsl.nl/academyhbov BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Het doel van de opleiding

Nadere informatie

Domus Medica Actief voor huisarts en kringen

Domus Medica Actief voor huisarts en kringen Domus Medica Actief voor huisarts en kringen Online informatie Op de volgende bladzijden worden relevante onderwerpen voor starters uitgelicht. Surf naar www.domusmedica.be om zelf aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Y-Publicaties Uitgeverij voor zorg welzijn sociale werkgelegenheid

Y-Publicaties Uitgeverij voor zorg welzijn sociale werkgelegenheid Y-Publicaties biedt complete vakinformatie voor professionals in zorg, welzijn en sociale werkgelegenheid. In vakbladen, vakliteratuur en digitaal. Zo blijft u als professional niet alleen bij in uw vak,

Nadere informatie

Een wereld aan kansen in het buitenland

Een wereld aan kansen in het buitenland Een wereld aan kansen in het buitenland Europa s grootste evenement voor emigranten 200 exposanten en 11.000 bezoekers treffen elkaar op 12.000 m² in 3 hallen voor informatie, oriëntatie en zaken Wonen

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

STAFMEDEWERKER NVKVV

STAFMEDEWERKER NVKVV STAFMEDEWERKER NVKVV Functiefiche : 1. FUNCTIEOMSCHRIJVING 1.1. Situering van de functie : Standplaats : Brussel Uurrooster : Glijdende uren Niveau / rang : Start 1.79 en groei naar 1.80 Extra vergoedingen:

Nadere informatie

TECHNI SHOW MEDIA 2009

TECHNI SHOW MEDIA 2009 TECHNI SHOW MEDIA 2009 Technishowmagazine.nl Nieuwsbrief: 30.000 lezers Wekelijks Technishowmagazine.nl : 400 unieke bezoekers per dag Dagelijks TS Innovation Magazine: Oplage 14.225 Jaarlijks Techni Show

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden Adverteren bij Velt Velt vzw, dat is 15.000 betalende lid-gezinnen, en groeiende (12.800 in Vlaanderen, 2200 in Nederland) 14.000 volgers op facebook, en vliegensvlug groeiende 130 lokale afdelingen (110

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Psychologencommissie Vertrouwen in een erkend psycholoog Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Deze brochure is bestemd voor cliënten of

Nadere informatie

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2011

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2011 Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2011 Scriptum communicatie over voeding Mary Stottelaar December 2011 Inleiding Nieuws voor diëtisten is een website en digitale nieuwsbrief, gericht op diëtisten.

Nadere informatie

Beleidsdocument gegevensbescherming VLOK

Beleidsdocument gegevensbescherming VLOK Beleidsdocument gegevensbescherming VLOK De VLOK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2009/3

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2009/3 OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2009/3 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax: (02)739.77.36 E-mail : Onze referte:

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Sint-Denijs- Westrem,

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Sterk door overleg. Adviesfunctie

Sterk door overleg. Adviesfunctie De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties samen voor overleg en advies over tal van Vlaamse beleidsthema s. De sociale partners adviseren

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@ordevanvlaamsebalies.be Inlichtingen- en toestemmingsformulier voor het verwerken

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt U bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)... 1 I. Wat is het recht?... 3 A. Oorsprong en noodzaak van het recht... 3 B.

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden Adverteren bij Velt Velt vzw, dat is 14.500 betalende lid-gezinnen, en groeiende (12.700 in Vlaanderen, 1800 in Nederland) 6000 facebookleden, en vliegensvlug groeiende 130 lokale afdelingen (110 in Vlaanderen,

Nadere informatie

Oplage: exemplaren Verschijning: 52 keer per jaar. 1/1 pagina /2 pagina /4 pagina ELKE EDITIE IS EEN

Oplage: exemplaren Verschijning: 52 keer per jaar. 1/1 pagina /2 pagina /4 pagina ELKE EDITIE IS EEN VAKSTUDIENIEUWS Redactionele formule Verspreidingsgegevens Vakstudienieuws is het fiscaal juridische vaktijdschrift voor accountants en belastingadviseurs. Jurisprudentie van de Hoge Raad, uitspraken van

Nadere informatie

Populair. CONTENT B 3 artikelen per maand Incl. 1 foto per artikel Persoonlijke redacteur Contentplan 395,- per maand

Populair. CONTENT B 3 artikelen per maand Incl. 1 foto per artikel Persoonlijke redacteur Contentplan 395,- per maand 1. Content - Tekst Met goede en gerichte content wordt een merk online stevig gepositioneerd. Een veel voorkomend probleem is dat medewerkers weinig tijd hebben en het aan inspiratie kan ontbreken, zodat

Nadere informatie

Magazines. Line & brand extensions. Webshop. Social Media. Events & beurzen. natgeo.nl + natgeotraveler.nl. Nieuwsbrief. Digital Nomad.

Magazines. Line & brand extensions. Webshop. Social Media. Events & beurzen. natgeo.nl + natgeotraveler.nl. Nieuwsbrief. Digital Nomad. 2016 DorDrecht Cultuurstad aan het water Op pad door een levend verleden Oude ambachten, nieuwe kunsten Biesbosch: waar het water altijd wint dordrecht Customized content Line & brand extensions natgeo.nl

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding Hippocrates Groeien in gezondheid door kennis Gezondheid is een kostbaar bezit. Wij willen graag

Nadere informatie

CO2 INITIATIEVEN 1. LIJST INITIATIEVEN. Sector- en keteninitiatieven omtrent CO 2 reductie

CO2 INITIATIEVEN 1. LIJST INITIATIEVEN. Sector- en keteninitiatieven omtrent CO 2 reductie CO2 Initiatieven Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 27-08-2015 Versie 2.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief 1. LIJST INITIATIEVEN Sector- en keteninitiatieven

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 augustus 2019

NIEUWSBRIEF 2 augustus 2019 NIEUWSBRIEF 2 augustus 2019 Vooraf Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Voor IB-docenten een bijzonder jaar: dit schooljaar gaat een geheel nieuw curriculum voor Language A: Literature van start.

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Blankenberge 27 maart 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals

Nadere informatie

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl Artsennet.nl is de portal van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Het is een onafhankelijke webomgeving

Nadere informatie

LID WORDEN VAN BAF IN 2016

LID WORDEN VAN BAF IN 2016 LID WORDEN VAN BAF IN 2016 DE VOORDELEN VAN HET BAF-LIDMAATSCHAP Je kan kosteloos deelnemen aan een ruim en gevarieerd aanbod aan infoavonden, vormingen en netwerkactiviteiten. Wetenschappelijk, economisch

Nadere informatie

2010 4/05/2010 NRV/2010/ADVIES-4 Ontwerp van advies betreffende de registratie van de zorgkundigen (discussie en stemming).

2010 4/05/2010 NRV/2010/ADVIES-4 Ontwerp van advies betreffende de registratie van de zorgkundigen (discussie en stemming). 2010 4/05/2010 NRV/2010/ADVIES-4 Ontwerp van advies betreffende de registratie van de zorgkundigen (discussie en stemming). 2010 15/06/2010 NRV/2010/ADVIES-5 Ontwerp van advies betreffende de erkenning

Nadere informatie

Uw interactieve community website en newsletter voor de totale motion & control markt. Tarieven Aandrijvenenbesturen.nl

Uw interactieve community website en newsletter voor de totale motion & control markt. Tarieven Aandrijvenenbesturen.nl Uw interactieve community website en newsletter voor de totale motion & control markt Tarieven Aandrijvenenbesturen.nl Nieuws, evenementen, mens en bedrijf, merken, productinformatie, carrière, techniek,

Nadere informatie

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk.

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Welkom bij DKV De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. WELKOM BIJ DKV EN BEDANKT OM TE KIEZEN VOOR ONZE PRODUCTEN. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van

Nadere informatie

Wat doet Kind en Gezin voor jou en je gezin? Ontdek ons ruime aanbod aan gratis diensten

Wat doet Kind en Gezin voor jou en je gezin? Ontdek ons ruime aanbod aan gratis diensten Wat doet Kind en Gezin voor jou en je gezin? Ontdek ons ruime aanbod aan gratis diensten Je bent zwanger Een unieke, spannende tijd breekt aan. Jouw gevoel is meestal een prima raadgever. Vertrouw op jezelf

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

Privacy Policy VisiePlus

Privacy Policy VisiePlus VisiePlus Ganzenstraat 45 5912 PE Venlo Privacy Policy VisiePlus VisiePlus KvK 58107533 Ganzenstraat 45 Venlo, 5912 PE www.visieplus.nl info@visieplus.nl 077-85197744 t 077-851 97 44 m 06-24 78 69 16 e

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid MedFinD Koestraat 1 8051 GT Hattem T: 038-4433305 F: 038-4448360 E: info@medfind.nl WWW: www.medfind.nl Korte historie Halverwege 2005 werd

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING BVBA ADVOCAAT A. BELLENS PAARDSKUIL 4 BUS B 3600 GENK. BE (btw en ondernemingsnummer)

PRIVACYVERKLARING BVBA ADVOCAAT A. BELLENS PAARDSKUIL 4 BUS B 3600 GENK. BE (btw en ondernemingsnummer) PRIVACYVERKLARING BVBA ADVOCAAT A. BELLENS PAARDSKUIL 4 BUS B 3600 GENK BE 0812.187.631 (btw en ondernemingsnummer) BVBA ADVOCAAT A. BELLENS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Werken als. Informatie voor de. verpleegkundig specialist

Werken als. Informatie voor de. verpleegkundig specialist Werken als verpleegkundig specialist Informatie voor de verpleegkundig specialist Versie december 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. De verpleegkundig specialist 4 2. College en Registratiecommissie 4 3. De

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

1. Content - Tekst & Foto

1. Content - Tekst & Foto 1. Content - Tekst & Foto Met goede en gerichte content wordt een merk online stevig gepositioneerd. Een veel voorkomend probleem is dat medewerkers weinig tijd hebben en het aan inspiratie kan ontbreken,

Nadere informatie

Adverteren in de de Utrechtse Sportkrant. januari 2017

Adverteren in de de Utrechtse Sportkrant. januari 2017 Adverteren in de de Utrechtse Sportkrant januari 2017 De Utrechtse Sportkrant is het enige onafhankelijke sportweekblad. Over de Utrechtse Sportkrant Eind september 2016 verscheen het eerste nummer van

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel REVEVR_VB_13001_2013.book Page V Monday, August 5, 2013 9:32 AM Beknopte inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)...1 I. Wat is

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie