Verkeersmaatregelen voor fietsers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersmaatregelen voor fietsers"

Transcriptie

1 Verkeersmaatregelen voor fietsers Hillie Talens Ruimte voor een tweede logo van een andere organisatie Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 1

2 Belangrijke gedachten om te weten voordat we beginnen. BABW art 1a (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) Verkeersmaatregelen mogen niet in concurrentie, mogen geen onderdeel zijn van de uitvoeringsmethode van de aannemer. De wegbeheerder moet uitputtend maatregelen bepalen en beschrijven in het bestek. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor verkeersmaatregelen, De aannemer voert uitsluitend uit. Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 2

3 Basisregel voor ons werk Zorgen dat op een verkeersovertreding niet de doodstraf staat. Voor de wegwerker en de weggebruiker. Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 3

4 Beleids, proces en basisinformatie bij WIU 96a en 96b Uitgangspunten Goede arbeidsomstandigheden voor wegwerkers Bevorderen verkeersveiligheid weggebruikers Beperken van de verkeershinder (Zie Pub. Beleid, proces en basisinformatie, o.a ) 1 Veiligheid wegwerkers Ook UAV 30, Stand XX 2 Veiligheid weggebruikers Ook UAV 30, Stand XX 3 Doorstroming verkeer Ook UAV 30, Stand XX 4 Gevolgen leefbaarheid en milieu Ook UAV 30 5 Life-cyclekosten 6 Informatie en communicatie Ook Stand lid 02/03 Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 4

5 Juridische aspecten Verantwoordelijkheden en verplichtingen 1 Wegbeheerder - Burgerlijk Wetboek 2 Opdrachtgever - Burgerlijk Wetboek (contract / bestek) 3 Opdrachtnemer - Burgerlijk Wetboek - Arbo-wet - Wegenverkeerswet 4 Werkgever - Arbo-wet 5 Wegwerker - Arbo-wet - Wetboek van Strafrecht Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 5

6 Risico-aansprakelijkheid artikel 6:174 BW Voor gebreken AAN de weg/weglichaam/weguitrusting. Is er (in dit licht) sprake van een gebrek: 1 voldoet de weg aan de daaraan te stellen eisen? 2 alle relevante omstandigheden van het geval: - ontwerp / uitvoering (richtlijnen) - staat van onderhoud - gebruik / klachten - weersomstandigheden - overige omstandigheden 3 kenbaarheid gebrek speelt geen rol Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 6

7 Schuld-aansprakelijkheid artikel 6:162 BW Voor losse voorwerpen en substanties OP de weg: b.v. vervuiling door zand, grind, afgevallen lading, olie, sneeuw en ijzel Heeft de beheerder voldaan aan de zorgplicht? (schuldvraag) - beheerder op de hoogte? - controles (richtlijnen) - te verwachten gevolgen (voorzienbaarheid) - gebruiker gewaarschuwd? - overige omstandigheden Bewijslast bij eiser Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 7

8 Indeling CROW-publicatie 96, 96a en b Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 8

9 Voorbereidingsproces 1 Opstarten Project 2 Beleidsuitgangspunten 3 Oplossingsrichtingen Maatregelen op netwerkniveau 4 Referentiekaders 5 Karakteristieken Werk & Werkruimte 6 Weg- & Verkeerskenmerken 7 Knelpunten 8 Standaardmaatregelen 9 Uitwerking maatregelen Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 9

10 Wat is wat? Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 10

11 Van werkruimte naar werkvak Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 11

12 Van werkruimte naar werkvak BIBK BUBK 5 m 15 m é (Minimale maten, groter of gelijk aan) 10 m 30 m Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 12

13 De fietsers Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 13

14 Profiel van vrije ruimte Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 14

15 Daily nr. of trips Fietsgebruik Fietsverplaatsingen per dag naar geslacht en leeftijd Average daily nr. of trips by gender 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Wome Men Vrouw 0,6 0,4 Man 0,2 0 Age >75 Avg Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 15

16 Daily covered distance Fietsgebruik Afgelegde afstand per dag naar leeftijd en geslacht Average daily covered distance by gender W M Vrouw Man Age >75 Avg Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 16

17 Commuter travel Business trips Services/personal care Shopping Education Visit/stay Social recreational Touring/hiking Other Total Verplaatsingsmotief 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Car Bicycle 30% 20% 10% 0% Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 17

18 Algemeen Spierkracht Evenwichtsvoertuig Geen/nauwelijks vering In de open lucht Sociale activiteit Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 18

19 Basiseisen fietsinfrastructuur Samenhang Directheid Aantrekkelijkheid Veiligheid Comfort Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 19

20 Klachten uit gebruikersonderzoek Boomwortels Ruimte tussen tegels Onvlakke tegelpaden Scheuren in asfalt Maatregelen bij werk in uitvoering Slechte openbare verlichting Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 20

21 Eenzijdige ongevallen 60% (van 9000) ernstig verkeersgewonde fietsers 6% registratie fietsongevallen met ernstig verkeersgewonde Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 21

22 Oorzaken Gladheid Onbalans door oneffenheid Bermongevallen Trottoirbanden Paaltjes Wegversmalling Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 22

23 Afstudeeronderzoek Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 23

24 Enquêteresultaten Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 24

25 Enquêteresultaten Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 25

26 Maatregelen bij werk in uitvoering Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 26

27 Wegcategorieën Wegcategorie Snelheid Profiel - ideaal Profiel - minimaal ETW (bibeko) 30 km/h enkelbaans 1 rijbaan/rijloper enkelbaans 1 rijbaan/rijloper ETW (bubeko) 60 km/h enkelbaans 1 rijbaan/rijloper enkelbaans 1 rijbaan/rijloper GOW (bibeko) 70 km/h 50 km/h dubbelbaans 2x1 / 2x2 rijstrook fysieke scheiding enkelbaans 2x1 / 2x2 rijstrook visuele scheiding GOW (bubeko) 80 km/h dubbelbaans 2x1 / 2x2 rijstrook fysieke scheiding enkelbaans 2x1 rijstrook visuele scheiding RSW (bubeko) 100 km/ dubbelbaans 2x1+ rijstroken fysieke scheiding enkelbaans 2x1 rijstrook visuele scheiding Het onderscheid tussen ideaal en minimaal heeft vooral betrekking op de aanwezigheid van een fysieke dan wel visuele scheiding tussen de rijrichtingen, met dien verstande dat bij GOW 70 km/h altijd een fysieke scheiding aanwezig moet zijn]. Een profiel met een fysieke rijrichtingscheiding is te beschouwen als een dubbelbaans weg en een profiel met een visuele (of overrijdbare) scheiding als een enkelbaans weg. Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 27

28 Wegcategorie en maximumsnelheid (V max ) Onderlinge afstand Rechtstanden en R 200 m 100 R < 200 m R < 100 m RSW km/h 20 m (24 m) 15 m (12 m) 10 m (12 m) GOW - 80 km/h 20 m (24 m) 15 m (12 m) 10 m (12 m) GOW - 70 km/h 20 m (24 m) 15 m (12 m) 10 m (12 m) GOW - 50 km/h 5 à 6 m (8 m) 5 à 6 m (4 m) 5 à 6 m (4 m) ETW - 60 km/h 5 à 6 m (8 m) 5 à 6 m (4 m) 5 à 6 m (4 m) ETW - 30 km/h 5 à 6 m (8 m) 5 à 6 m (4 m) 5 à 6 m (4 m) Fietspaden (15 km/h) 5 à 6 m (6 m) 5 à 6 m (3 m) 5 à 6 m (3 m) Voetpaden (5 km/h) 2 à 3 m 2 à 3 m 2 à 3 m In de praktijk wordt bij het bepalen van de afstand gebruikgemaakt van aanwezige lengtemarkering (zie de afstanden tussen haakjes). Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 28

29 Fietspad soorten Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 29

30 Stroomschema maatregelkeuze Werkzaamheden op/langs fietspaden Voorbereiding zie startschema Werkzaamheden op/langs voetpaden 1) Toelichting: 1) Onder voetpaden worden ook verstaan voetgangersgebieden, met/zonder beperkte toegang voor auto-en/of fietsverkeer. Toelichting: 2) Grenswaarde maatregelen: Fietspad : < 1,50 m uit rijbaan Voetpad: op voetpad 11 Werkzaamheden binnen grenswaarde noodzaak maatregelen? 2) 3.3 Geen maatregel noodzakelijk 3.3 Bij gevaar voor derden, werkruimte nee en werkvoertuigen / machines nee afschermen, e.v. bord J16 plaatsen. 21 Werkzaamheden binnen grenswaarde noodzaak maatregelen? 2) Toelichting: 2) Grenswaarde maatregelen: Fietspad : < 1,50 m uit rijbaan Voetpad: op voetpad Toelichting: 3) Indien omleiden van de fietsers en bromfieters eenvoudig is te realiseren en ook efffectief is, dan altijd voorkeur voor afsluiten en omleiden. ja Verkeersruimte afsluiten en verkeer 4.9 Kunnen fietsers omleiden 22 en bromfietsers ja Zie richtlijn Omleidingen en tijdelijke ja Kunnen voetgangers worden omgeleid? 3) bewegwijzering. worden omgeleid? 3) ja Toelichting: 3) Indien omleiden van de voetgangers eenvoudig is te realiseren en ook efffectief is, dan altijd voorkeur voor afsluiten en omleiden. nee nee Toelichting: 4) Werkzaamheden vallen binnen invlloedsfeer van het kruispunt als de inleiding over kruisingsvlak valt Werkzaamheden Werkzaamheden ja Zie keuzebomen 2 en 4, ja binnen invloedsfeer van binnen invloedsfeer van kruispunten in ETW en GOW het kruispunt? 4) het kruispunt? 4) Toelichting: 4) Werkzaamheden vallen binnen invlloedsfeer van het kruispunt als de inleiding over kruisingsvlak valt. nee nee 14 Zijn de werkzaamheden (semi-) dynamisch? ja ja 24 Zijn de werkzaamheden (semi-) dynamisch? nee nee nee Tijdsduur van de werkzaamheden 1 dag? nee 15 Tijdsduur van de werkzaamheden 2 uur? 18 Wegwerkers buiten de werkvoertuigen? 25 Tijdsduur van de werkzaamheden 2 uur? nee 26 Tijdsduur van de werkzaamheden 1 dag? nee ja ja ja ja nee ja Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 30

31 Werken op volledige voetpad/ fietspad Werken vanaf of op voetpad/ fietspad Werken direct naast voetpad/ fietspad Werken naast voetpad/ fietspad Vervolg stroomschema: stationaire afzettingen Stationaire afzettingen Fig. 1121a Fig Fig Fig. 1122a Fig Fig Fig. 1122a Fig Fig Fig en 1124 Fig en 1142 (met omleiding) Fig en 1124 Fig en 1142 (met omleiding) Fig en 1124 Fig en 1142 (zonder omleiding) Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 31

32 Vervolg stroomschema: rijdende afzetting Rijdende afzettingen Fig Fig Fig. 1125b Fig Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 32

33 Vervolg stroomschema: stationaire afzetting Stationaire afzettingen Fig Fig Fig Fig Fig Fig Fig. 96b-102 Fig Fig Fig en 1104 (zonder omleiding) Fig. 1103a en 1104a (met omleiding) Fig. 1103a en 1104a (met omleiding) Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 33

34 Plaats waar gewerkt wordt Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 34

35 Plaats waar gewerkt wordt niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 35

36 Obstakelvrije zone obstakelvrije zone werkruimte Wegtype V 85 / V max Obstakelvrije zone B t/m F 100 km/h 6,00 m 80 km/h 70 km/h 4,50 m 60 km/h 50 km/h 3,00 m 30 km/h 1,50 m Fp (fietspad) 1,50 m Vp (voetpad) n.v.t. Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 36

37 Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 37

38 Maatregelen langs het werkvak Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 38

39 Afsluiting en omleiding Zo kort mogelijk <2 minuten extra rijtijd max 600 meter langer Zoek creatieve oplossingen Praktijk = maatwerk Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 39

40 Casus Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 40

41 Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 41

42 Zomerschool Omleidingsroutes langzaam verkeer 42

43 Vragen? 43 BIV

waaruit gekozen moet worden. In de standaardmaatregelen

waaruit gekozen moet worden. In de standaardmaatregelen Conversietabel Inleiding De nieuwe CROW-publicaties 96a en bestaan uit een publicatiereeks van acht delen. Zeven van de acht delen hebben betrekking op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom

Nadere informatie

Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg Veilig werken langs de weg Correcties en aanvullingen op de 9 e en 10 e druk Pagina 1 van 24 Veilig werken langs de weg Correcties en aanvullingen op de 9 e en 10 e druk Door: A. Bakker (trainer ) Bron:

Nadere informatie

Snelheidsbeperking: 90 km/h. aangegeven m.b.v. rijstrooksignalering.

Snelheidsbeperking: 90 km/h. aangegeven m.b.v. rijstrooksignalering. Open examenvragen t.b.v. de website voor VerkeersManager VKM, d.d. 19 oktober 2018). Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk 17-033(2). Datum 20 juni

Nadere informatie

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen

Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke uitritten en het laden en lossen Bron: Titel: CROW Artikel 06c gedrag bij in- en uitrijden werkvakken en tijdelijke ten en het laden en lossen Inhoud: 1. Inleiding In de artikelen 'Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken' en 'Maatregelen

Nadere informatie

Proefexamen Vakman VKM open vragen d.d. 27 september 2018). op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2).

Proefexamen Vakman VKM open vragen d.d. 27 september 2018). op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2). Proefexamen Vakman VKM open vragen d.d. 27 september 2018). op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk 17-033(2). Vraag 1 Vraag d: Opmerking: Gebruik hiervoor het Handboek

Nadere informatie

waaruit gekozen moet worden. In de standaardmaatregelen een aantal invloedsfactoren verwerkt die medebepalend

waaruit gekozen moet worden. In de standaardmaatregelen een aantal invloedsfactoren verwerkt die medebepalend Conversietabel 96a Inleiding De nieuwe CROW-publicaties 96a en 96b bestaan uit een publicatiereeks van acht delen. Vier van de acht delen hebben betrekking op autosnelwegen (zie de in rood aangegeven delen

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

STADSTWEELUIK REGELGEVING WAT MOET EN WAT MAG

STADSTWEELUIK REGELGEVING WAT MOET EN WAT MAG STADSTWEELUIK REGELGEVING WAT MOET EN WAT MAG Hillie Talens RELEVANTE VERKEERSWETTEN RVV regels voor het gedrag van de weggebruiker BABW regels voor de werkwijze van de wegbeheerder RV regeling verkeerslichten

Nadere informatie

Artikel: Maatregelen bij zeer kortdurende werkzaamheden

Artikel: Maatregelen bij zeer kortdurende werkzaamheden Bron: CROW Artikel: Maatregelen bij zeer kortdurende werkzaamheden Inhoud: 1. Inleiding De voorgeschreven en voor zeer kortdurende werkzaamheden worden in de praktijk nog wel eens als te uitgebreid en/of

Nadere informatie

Leergang LG1 Planvorming Praktijkcursus G1 Wet- en regelgeving tijdelijke verkeersmaatregelen DAG 1

Leergang LG1 Planvorming Praktijkcursus G1 Wet- en regelgeving tijdelijke verkeersmaatregelen DAG 1 Praktijkcursus G1 Wet- en regelgeving tijdelijke verkeersmaatregelen DAG 1 08.30 09.00 Inleiding - Opzet leergang dag 1 09.00 10.15 Recht - Rechten en plichten - Rechtsgebieden - Aansprakelijkheden Bewustwording

Nadere informatie

Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen

Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen Inleiding

Nadere informatie

Waarom deze cursus. Werkzaamheden langs en op de weg leveren gevaarlijke situaties op!

Waarom deze cursus. Werkzaamheden langs en op de weg leveren gevaarlijke situaties op! Waarom deze cursus Werkzaamheden langs en op de weg leveren gevaarlijke situaties op! Veel ongelukken bij werk in uitvoering Vaak omdat weggebruikers verkeerstekens niet (goed) begrijpen Aantallen Waarom

Nadere informatie

Waarom deze cursus. Werkzaamheden langs en op de weg leveren gevaarlijke situaties op!

Waarom deze cursus. Werkzaamheden langs en op de weg leveren gevaarlijke situaties op! Waarom deze cursus Werkzaamheden langs en op de weg leveren gevaarlijke situaties op! Veel ongelukken bij werk in uitvoering Vaak omdat weggebruikers verkeerstekens niet (goed) begrijpen Waarom deze cursus

Nadere informatie

Basiskenmerken Wegontwerp

Basiskenmerken Wegontwerp Basiskenmerken Wegontwerp Dirk de Baan (Royal Haskoning) John Boender (CROW) NVVC luisterbijdrage 1.8 Donderdag 19 april 2012 Vraagstelling BKO (voorheen: NMB) 1. Welke CROW-richtlijnen verdienen aanscherping

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Wat is je functie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Wat is je functie? (meerdere antwoorden mogelijk) Resultaten enquête Veiligheid bij wegwerkzaamheden De drie noordelijke provincies, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie slaan de handen ineen om onveiligheid rondom wegwerkzaamheden in

Nadere informatie

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2). Datum 20 juni 2017.

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2). Datum 20 juni 2017. Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk 17-033(2). Datum 20 juni 2017. Examenvragen Vakman VKM (versie 2, d.d. 4 december 2017) Vraag 1

Nadere informatie

Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg Veilig werken langs de weg Waarom deze cursus? Werkzaamheden langs en op de weg leveren voor iedereen gevaarlijke situaties op. - Veel ongelukken gebeuren bij werk in uitvoering - Vaak doordat weggebruikers

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen werk in uitvoering. Maatregelen op autosnelwegen September 2013 Ludolf Schouten

Verkeersmaatregelen werk in uitvoering. Maatregelen op autosnelwegen September 2013 Ludolf Schouten Verkeersmaatregelen werk in uitvoering Maatregelen op autosnelwegen September 2013 Ludolf Schouten 1 Programma 13.20 Aanleiding en achtergronden 13.40 Nieuwe structuur 14.10 Test 14.30 Werkgroep aan het

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsers en infrastructuur: enkelvoudige ongevallen

Verkeersveiligheid fietsers en infrastructuur: enkelvoudige ongevallen Verkeersveiligheid fietsers en infrastructuur: enkelvoudige ongevallen Inleiding Achtergronden Enkelvoudige fietsongevallen Cases Ontwikkeling fietsslachtoffers 300 250 Doden 200 150 100 50 0 Overleden

Nadere informatie

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug

Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37128 29 juni 2018 Verkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van groot onderhoud Stadsbrug Kampen Burgemeester

Nadere informatie

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2) d.d. 20 juni 2017.

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2) d.d. 20 juni 2017. Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk 17-033(2) d.d. 20 juni 2017. Examenvragen Multiple Choice voor Medewerker VKM (versie 2, d.d. 4

Nadere informatie

2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen

2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen 2.04 Tijdelijke verkeersmaatregelen rondom bouwplaatsen Bij wegwerkzaamheden is het gebruikelijk dat de noodzakelijke wegafzettingen in samenwerking met de wegbeheerder worden gerealiseerd. Bij bouwplaatsen

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

DAG 1 (09:00 12:00 uur)

DAG 1 (09:00 12:00 uur) DAG 1 (09:00 12:00 uur) Basiscursus Verkeerswetgeving deel 1 Inleiding cursus Wetten, richtlijnen en publicaties De opbouw Openbare ruimte en wegenverkeersrecht De wegenverkeerswetgeving en de samenleving

Nadere informatie

Praktijkaanpak: veilig werken langs de weg

Praktijkaanpak: veilig werken langs de weg Hoofdstuk 12 Praktijkaanpak: veilig werken langs de weg Werken in de natuur Basisveiligheid VCA 197 VEILIG WERKEN LANGS DE WEG HOOFDSTUK 12 Praktijkaanpak: veilig werken langs de weg In veel sectoren,

Nadere informatie

Inrichting wegen Duurzaam Veilig

Inrichting wegen Duurzaam Veilig Handleiding Inrichting wegen Duurzaam Veilig Groningen, 18 januari 2005 Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen Handleiding Inrichting Wegen 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Inrichtingseisen

Nadere informatie

Module bereikbaarheid

Module bereikbaarheid Module bereikbaarheid Inleiding Bereikbaarheid gaat over de uitwisseling van verkeer, tussen de dorpen van de gemeente onderling en naar het hoofdwegennet. Een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar

Nadere informatie

Herinrichting N211 - Fasering en omleidingen Verkeerssituatie 1 - Voorbereiding FASE A Zondag 12 maart 01:00 uur t/m zondag 18 maart 22:00 uur 2018

Herinrichting N211 - Fasering en omleidingen Verkeerssituatie 1 - Voorbereiding FASE A Zondag 12 maart 01:00 uur t/m zondag 18 maart 22:00 uur 2018 Verkeerssituatie 1 - Voorbereiding FSE ondag 12 maart 01:00 uur t/m zondag 18 maart 22:00 uur 2018 211 - ieuweweg ieuwe Vaart 211 - ieuweweg De ieuwe weg C Westland rckelweg VERKEERSSITUTIE 1 - VOOREREIDIG

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording raadsvragen over werkzaamheden fietspad Teylingerdreef - Besluitvormend

Onderwerp Beantwoording raadsvragen over werkzaamheden fietspad Teylingerdreef - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 30 september 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00682 Onderwerp Beantwoording raadsvragen over werkzaamheden fietspad Teylingerdreef - Besluitvormend Beknopte samenvatting Het

Nadere informatie

Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u 50 30 30 Fiets Fietspad/fietsstrook

Nadere informatie

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2) d.d. 20 juni 2017.

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2) d.d. 20 juni 2017. Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk 17-033(2) d.d. 20 juni 2017. Examenvragen Multiple Choice voor Medewerker VKM (versie 2, d.d. 4

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

dat de Buitenrustlaan, Rustenburgerlaan, Schalkwijkerstraat en Schipholweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de Buitenrustlaan, Rustenburgerlaan, Schalkwijkerstraat en Schipholweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Haarlem; STAATSCOURANT 4 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59682 november 2016 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen t.g.v. renovatiewerkzaamheden Buitenrustbruggen Haarlem

Nadere informatie

3M TM Diamond Grade TM. Informatiepakket. 3 i

3M TM Diamond Grade TM. Informatiepakket. 3 i 3M TM Diamond Grade TM Informatiepakket 3 i Wat vindt u in dit informatiepakket? Hoe werkt het label en wat is het doel? Wie voeren het label? Optimale bewegwijzering met 3M TM Diamond Grade TM folie.

Nadere informatie

PARKEERBEBORDING FORMULE. PARKEERBEBORDING Verkeerspolitie Rotterdam-Koos van Rossen. Wat heeft de politie voor handhaving nodig?

PARKEERBEBORDING FORMULE. PARKEERBEBORDING Verkeerspolitie Rotterdam-Koos van Rossen. Wat heeft de politie voor handhaving nodig? PARKEERBEBORDING FORMULE PARKEERBEBORDING Inhoud presentatie Wat heeft de politie voor handhaving nodig? Wetgeving Hoe ver gaan we? Correcte toepassing verkeersmaatregelen Wat heeft de politie voor handhaving

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

(Bijdragenr. 126) Ranking the Roads. ir. Mirza Milosevic (Dienst Beheer Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland)

(Bijdragenr. 126) Ranking the Roads. ir. Mirza Milosevic (Dienst Beheer Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland) (Bijdragenr. 126) Ranking the Roads ir. Mirza Milosevic (Dienst Beheer Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland) ir. Peter Carton (Dienst Beheer Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland) Samenvatting Ranking

Nadere informatie

17/04/2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL TYPEDWARSPROFIEL? Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014

17/04/2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL TYPEDWARSPROFIEL? Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014 Wim Marquenie Talboom Group TYPEDWARSPROFIEL? Visitekaartje van de weg Plaats en onderlinge verhouding

Nadere informatie

Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de trambaan

Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de trambaan Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de Best Practice maatregelen wegverkeer werken 1.0 20150714 Best Practice maatregelen wegverkeer bij werken op de Voor mensen en organisaties die werken

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg?

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Doel van vandaag Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Wat is een leefbare woonstraat? En misschien: Wat is een leefbare

Nadere informatie

Landbouwverkeer op gebiedsontsluitingswegen en door kernen

Landbouwverkeer op gebiedsontsluitingswegen en door kernen Landbouwverkeer op gebiedsontsluitingswegen en door kernen Themabijenkomst Fietsberaad: Fietspaden langs 80 km/u wegen ombouwen tot parallelwegen? 20 september 2007 Chris Pit, provincie Gelderland 1 Inhoud:

Nadere informatie

Platform WOW Aansprakelijkheid en wegbeheer

Platform WOW Aansprakelijkheid en wegbeheer Platform WOW Aansprakelijkheid en wegbeheer Wie zijn wij? Melior Verzekeringen - Marc Mutsaars accountmanager - Cherrie Elfferich senior jurist overheidsaansprakelijkheid Wat gaan we vandaag doen? Ochtend:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Werfsignalisatie. Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie

Werfsignalisatie. Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie Werfsignalisatie op niet-autosnelwegen Werken 1ste categorie Werken 2de categorie Werken 3de categorie Werken 4de categorie Werken 5de categorie Werken 6de categorie Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan

Nadere informatie

Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen. De Nederlandse aanpak

Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen. De Nederlandse aanpak Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen De Nederlandse aanpak Voorspelbaar gedrag door herkenbare wegen De Nederlandse aanpak Robert Louwerse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00164VKZ18 Aantal bijlagen Datum 26 februari 2019 Onderwerp verkeersbesluit: Eisenhowerlaan,

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

1. Introductie. 1.1 Aanleiding. 1.2 Inhoud basisdocument. 1.3 Leeswijzer

1. Introductie. 1.1 Aanleiding. 1.2 Inhoud basisdocument. 1.3 Leeswijzer 1. Introductie 1.1 Aanleiding 1.2 Inhoud basisdocument 1.3 Leeswijzer 1 MotieDe Rouwe, Kamerstuk 33 750 XII nr. 36 2 De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit: provincie Zeeland, provincie ZuidHolland,

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46146 december 2015 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen Oudeweg Haarlem Nr. 2015/495731 Burgemeester en

Nadere informatie

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen Beleid Het verkeersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Het GVVP beschrijft het kader rondom bereikbaarheid- en verkeersveiligheidsvraagstukken binnen

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Herinrichting Dorpsstraat Bredaseweg - Baarleseweg N639 Bijeenkomst 3 juli 2018 Stand van zaken

Herinrichting Dorpsstraat Bredaseweg - Baarleseweg N639 Bijeenkomst 3 juli 2018 Stand van zaken Herinrichting Dorpsstraat Bredaseweg - Baarleseweg N639 Bijeenkomst 3 juli 2018 Stand van zaken Inleiding Inleiding Wethouder Frank van Raak Dorpsstraat Reinier Gerritsen 1. Uitkomst reactieformulieren

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

A-blad Wegafzettingen plaatsen, onderhouden en verwijderen juni 2019

A-blad Wegafzettingen plaatsen, onderhouden en verwijderen juni 2019 A-blad Wegafzettingen plaatsen, onderhouden en verwijderen juni 2019 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Waarom dit A-blad? 4 1.2 Definities en begrippen 4 1.3 Hoe gebruik ik dit A-blad? (zie ook: Plaatsingsinstructie

Nadere informatie

Dag voor de Preventiemedewerker Aanrijdgevaar

Dag voor de Preventiemedewerker Aanrijdgevaar Dag voor de Preventiemedewerker Aanrijdgevaar Nick Ooms Hoofd afdeling KAM Traffic Service Nederland Lid College van Deskundigen BRL9101 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Lid CROW-werkgroepen

Nadere informatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Wegontwerp bibeko met ASVV 720 ASVV 2004 723 ASVV 2012 135 Bebouwdekomgrenzen - aanbevelingen voor de locatie en inrichting 191 Langzaam

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT 20 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49776 september 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.13321 Onderwerp: Aanpassen stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen Rob de Bruijn (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) 1 De 2+1-weg: N50 Zwolle-Kampen (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) De N50, een belangrijke schakel in het hoofdwegennet, is een enkelbaans autoweg (1x2 rijstroken) met een stroomfunctie en een maximum snelheid

Nadere informatie

De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd.

De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd. Module fiets De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd. Situatiebeschrijving Er is de laatste jaren veel aandacht voor de fiets. Op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Nadere informatie

Bijlage 3. Hoofdeisen, definitiekader en kwaliteitseisen snel- en doorfietsnetwerk regio Gooi en Vechtstreek

Bijlage 3. Hoofdeisen, definitiekader en kwaliteitseisen snel- en doorfietsnetwerk regio Gooi en Vechtstreek Bijlage 3. Hoofdeisen, definitiekader en kwaliteitseisen snel- en doorfietsnetwerk regio Gooi en Vechtstreek Hoofdeisen Hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur De CROW onderscheidt in de Ontwerpwijzer

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke verkeersmaatregelen Ons kenmerk 2013/ 7395

Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals. Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke verkeersmaatregelen Ons kenmerk 2013/ 7395 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3600 8 februari 2013 Verkeersbesluit provinciale weg N278 Maastricht-Vaals Reconstructiewerkzaamheden kom Vaals/ tijdelijke

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Informatiebijeenkomst 9 maart Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Informatiebijeenkomst 9 maart Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst Informatiebijeenkomst 9 maart 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Welkom Presentatie: Terugblik: wat is er vooraf gegaan? Ons beeld van

Nadere informatie

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan.

Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve van de Kersenbaan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9392 2 april 2015 Verkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Vermeerkwartier/Leusderkwartier: verkeersmaatregelen ten behoeve

Nadere informatie

A-blad Werk veilig. Wegafzettingen

A-blad Werk veilig. Wegafzettingen A-blad Werk veilig. Wegafzettingen plaatsen, onderhouden en verwijderen Inhoud pagina 1 Inleiding 4 1.1 Waarom dit A-blad? 4 1.2 Definities en begrippen 4 1.3 Hoe gebruik ik dit A-blad? 7 2 Knelpunten

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2). Datum 20 juni 2017.

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2). Datum 20 juni 2017. Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk 17-033(2). Datum 20 juni 2017. Examenvragen Vakman VKM (versie 2, d.d. 4 december 2017) Vraag 1

Nadere informatie

Versterken leefbaarheid kern

Versterken leefbaarheid kern Weg is optisch breed Er is een groot verhard oppervlak Voldoende parkeerruimte terug brengen na aanleggen verkeersremmende maatregelen Oversteekbaarheid van de kern Entree tuincentrum Versterken leefbaarheid

Nadere informatie

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie gemeenteraad Etten - Leur, 11 maart 2019

Inrichtingsvarianten N640 Presentatie gemeenteraad Etten - Leur, 11 maart 2019 Inrichtingsvarianten N640 Presentatie gemeenteraad Etten - Leur, 11 maart 2019 Aanleiding + doelstelling Integraal groot onderhoud weggedeelte N640 tussen km 8.600 en km 14.900. De inrichting van de weg

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Verkeersmaatregelenplan N302-Noorderboekert fase 3 stap 1

Verkeersmaatregelenplan N302-Noorderboekert fase 3 stap 1 Verkeersmaatregelenplan N302-Noorderboekert fase 3 stap 1 Week 20: 20 mei 2016 Week 21: 26 mei 2016 Week 22: 30 mei 2016 t/m 3 juni Document opgesteld door bedrijfsonderdeel: Heijmans Wegen & Heijmans

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Bijkomend uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers. Stuurgroep Verkeer en Mobiliteit

Bijkomend uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers. Stuurgroep Verkeer en Mobiliteit Dienstorder MOW/AWV/2019/1 d.d. 11 februari 2019 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Informatiefolder: Doelgroep: Voor wie van toepassing? Bijkomend uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk

Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 16854 25 maart 2019 Voornemen verkeersbesluit gemeente Haarlemmermeer Weteringbrug Huigsloterdijk/Leimuiderdijk Onderwerp:

Nadere informatie

Betreft Standaardmaatregel met omzetten rijstrookafzetting op rijbanen met twee rijstroken

Betreft Standaardmaatregel met omzetten rijstrookafzetting op rijbanen met twee rijstroken Notitie Datum Kenmerk 21 juni 2011 287567 Betreft Standaardmaatregel met omzetten rijstrookafzetting op rijbanen met twee rijstroken 1 Inleiding In 2009 en 2010 is op autosnelwegen met twee rijstroken

Nadere informatie

VOORSTELLEN ADVIES. < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland. Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort

VOORSTELLEN ADVIES. < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland. Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort VOORSTELLEN < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort ADVIES» Gevraagd en ongevraagd t Aan wegbeheerder (gemeente / provnh / RWS / Waterschap)

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT VERKEERSBESLUIT. Nr november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT 15 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61040 november 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 1017729 Onderwerp: Aanpassingen Stationsomgeving Doetinchem Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden

Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 43464 27 juli 2018 Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Prins Willem Alexanderlaan t.b.v. spoorwerkzaamheden Nr. 2018-410177

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Súdwest-Fryslân Lokale aanpak, Veilig Fietsen! Inleiding Aanleiding De beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een actieplan van de minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

A-blad Plaatsen, onderhouden en verwijderen van wegafzettingen

A-blad Plaatsen, onderhouden en verwijderen van wegafzettingen A-blad Plaatsen, onderhouden en verwijderen van wegafzettingen Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw

Nadere informatie

1 3 Ve ilighe id in he t Ont we rp > Ve rke e rs ve ilighe id Dis cus s ie > Bes preek het met je collega s! Inleiding verkeers veiligheid

1 3 Ve ilighe id in he t Ont we rp > Ve rke e rs ve ilighe id Dis cus s ie > Bes preek het met je collega s! Inleiding verkeers veiligheid Toolbox 1 3 Ve ilighe id in he t Ontwe rp > Ve rke e rsve ilighe id Dis cus s ie > Bes preek het met je collega s! Ga met elkaar in gesprek over het volgende: 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw

Nadere informatie

Notitie. Parallelweg. Venetapark

Notitie. Parallelweg. Venetapark Notitie Referentienummer Datum Kenmerk SWNL-0183225 26 april 2016 336881 Betreft Parallelweg Oosterengweg, HOV 't Gooi, deelproject 5,6 en 7 1 Inleiding Door de bouw van een tunnel onder het spoor in de

Nadere informatie