s.a. D Ieteren n.v Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD WorldReginfo - 66cae bdb-af39-952f5ba61e8a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "s.a. D Ieteren n.v Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD WorldReginfo - 66cae bdb-af39-952f5ba61e8a"

Transcriptie

1 s.a. D Ieteren n.v Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD 2 VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 2 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN 9 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 10 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE- EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 11 GECONSOLIDEERDE BALANS 12 GECONSOLIDEERD MUTATIE-OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN 13 VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 14 TOELICHTINGEN 14 Toelichting 1: Algemene informatie 14 Toelichting 2: Grondslagen voor financiële verslaggeving 15 Toelichting 3: Seizoensgebonden karakter 16 Toelichting 4: Alternatieve prestatiemaatstaven (APM) 20 Toelichting 5: Gesegmenteerde informatie 23 Toelichting 6: Entiteiten verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode 24 Toelichting 7: Winstbelastingen 25 Toelichting 8: Goodwill en overige immateriële vaste activa 26 Toelichting 9: Eigen vermogen en dividenden 26 Toelichting 10: Bedrijfscombinaties 27 Toelichting 11: Resultaat per aandeel 28 Toelichting 12: Nettoschuld 29 Toelichting 13: Wijzigingen in voorwaardelijke elementen en verplichtingen 29 Toelichting 14: Transacties met aandeelhouders zonder zeggenschap 30 Toelichting 15: Financiële instrumenten 31 Toelichting 16: Op aandelen gebaseerde betalingen 31 Toelichting 17: Gebeurtenissen na balansdatum 32 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

2 Verklaring van de verantwoordelijke personen Verklaring over het getrouw beeld van de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde financiële overzichten en het getrouw overzicht in het tussentijdse jaarverslag Roland D Ieteren, Voorzitter van de Raad van bestuur, en Axel Miller, gedelegeerd bestuurder, verklaren, in naam en voor rekening van s.a. D Ieteren n.v., dat, voor zover hen bekend, de verkorte geconsolideerde halfjaarlijkse financiële overzichten, die zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van s.a. D Ieteren n.v. en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van s.a. D Ieteren n.v. en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Tussentijds verslag Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten aanzienlijk betere resultaten tijdens de eerste helft van Het marktaandeel van D Ieteren Auto 1 kromp lichtjes op een markt 1 die marginaal daalde. De verkopen van nieuwe voertuigen en de resultaten profiteerden van een positief prijs/mix-effect. De betere resultaten uit de verkoop van onderdelen en accessoires en op het niveau van de concessies in eigen beheer droegen evenals de kostenbesparingen ook bij aan de sterke stijging van de resultaten van D Ieteren Auto. Voor Belron was het eerste halfjaar gemengd op het vlak van organische verkopen met een sterke groei in de VS die gedeeltelijk werd gecompenseerd door dalingen in Europa. De resultaten stegen echter sterk dankzij het effect op de winst van de hogere verkopen in de VS, kostenbesparingen in Europa en een positief valuta-effect. Terwijl de groep eerder meedeelde in 2015 een stijging van het courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 2, met meer dan 10% ten opzichte van 2014 te verwachten, wordt nu een stijging met 20-25% verwacht op basis van de huidige wisselkoersen. De opwaartse herziening weerspiegelt voornamelijk het gunstige valuta-effect en de hoger dan verwachte resultaten van D Ieteren Auto in H SAMENVATTING GROEP Zie pagina s 9 en 11 van dit halfjaarlijks financieel verslag voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de geconsolideerde balans. A. VERKOPEN De geconsolideerde verkopen bedroegen 3.230,3 miljoen EUR, +8,6% in vergelijking met de eerste helft van Ze kunnen als volgt opgesplitst worden: D Ieteren Auto: 1.590,7 miljoen EUR, +5,4% op één jaar. Het marktaandeel 1 bedroeg 22,02% in H (22,27% in H1 2014). In totaal werden in H nieuwe voertuigen geleverd ( in H1 2014). Belron: 1.639,6 miljoen EUR, +11,9% op één jaar, bestaande uit 2,0% organische groei, 0,2% groei als gevolg van overnames en een positieve impact van 10,1% uit wisselkoersschommelingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een ongunstig kalendereffect van 0,4%. De organische groei weerspiegelt een sterke groei in de VS die gedeeltelijk werd gecompenseerd door marktdalingen in Europa. Groepsomzet per activiteit (in miljoen EUR) D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 2

3 B. RESULTATEN - Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedroeg 107,2 miljoen EUR (78,8 miljoen EUR in H1 2014). Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2 (-36,3 miljoen EUR) bedroeg het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen 143,5 miljoen EUR (+61,8% op één jaar). De ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2 hebben voornamelijk betrekking op de waardevermindering van goodwill en vaste activa in de Braziliaanse en Turkse vestigingen van Belron. - Onze voornaamste prestatie-indicator 2, het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg 140,0 miljoen EUR, een stijging met 61,5%. Het resultaat kan als volgt opgesplitst worden: D Ieteren Auto en Corporate activiteiten: 59,6 miljoen EUR, +60,2% op één jaar, voornamelijk dankzij een positief prijs/mix-effect op het vlak van de verkopen van nieuwe wagens, meer winst op de verkoop van onderdelen en accessoires, betere resultaten van de concessies in eigen beheer en kostenbesparingen. Belron: 80,4 miljoen EUR, een stijging met 62,4% op één jaar. De sterke verbetering weerspiegelt de aanzienlijke impact op de winst van de stijging van de verkopen in de VS, een nauwgezette kostenbeheersing alsook de impact van herstructureringsacties in Europa (zoals aangekondigd in december 2014) en een positieve valuta-impact. Bijdrage van de activiteiten in het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 2 (in miljoen EUR) - Het groepsaandeel in het netto resultaat van de periode bedroeg 83,7 miljoen EUR (65,9 miljoen EUR in H1 2014). Buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2 bedroeg de courante netto winst, groepsaandeel, 117,5 miljoen EUR, een stijging met 63,4% op één jaar. C. FINANCIERING VAN DE ACTIVITEITEN De activiteiten van D'Ieteren worden op autonome en onafhankelijke wijze gefinancierd. Tussen juni 2014 en juni 2015 steeg de geconsolideerde netto financiële schuld 3 van de groep van 556,2 miljoen EUR tot 650,6 miljoen EUR. De netto cash positie 3 van D Ieteren Auto/Corporate daalde van 160,3 miljoen EUR in juni 2014 tot 113,3 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de timing van de betaling van handelsschulden. De netto financiële schuld 3 van Belron steeg van 716,5 miljoen EUR in juni 2014 tot 763,9 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar. D. VOORUITZICHTEN VOOR HET COURANTE GECONSOLIDEERDE RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 2015, GROEPSAANDEEL 2 Terwijl de groep eerder meedeelde in 2015 een stijging van het courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 2, met meer dan 10% ten opzichte van 2014 te verwachten, wordt nu een stijging met 20-25% verwacht op basis van de huidige wisselkoersen. De opwaartse herziening weerspiegelt voornamelijk het gunstige valuta-effect en de hoger dan verwachte resultaten van D Ieteren Auto in H D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 3

4 1. AUTODISTRIBUTIE (D IETEREN AUTO) EN CORPORATE ACTIVITEITEN Zonder de inschrijvingen van minder dan 30 dagen 1 daalde de Belgische markt met 0,65% op één jaar en bedroeg het aandeel van D Ieteren Auto 22,02% (H1 2014: 22,27%). De verkopen van nieuwe voertuigen bedroegen 1.402,9 miljoen EUR, in vergelijking met 1.335,8 miljoen EUR in H Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een positief prijs/mix-effect. De totale verkopen bedroegen 1.590,7 miljoen EUR (1.508,9 miljoen EUR in H1 2014, +5,4%). De overnames leverden een bijdrage van 0,3%. Het bedrijfsresultaat bedroeg 54,1 miljoen EUR (38,0 miljoen EUR in H1 2014): o Het courante bedrijfsresultaat, exclusief ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2, steeg met 43.5% tot 55,4 miljoen EUR. Deze verbetering weerspiegelt voornamelijk een positief prijs/mix-effect op het vlak van de verkopen van nieuwe wagens, betere resultaten uit de verkoop van onderdelen en accessoires en in de concessies in eigen beheer, evenals kostenbesparingen. o De ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2 inbegrepen in het bedrijfsresultaat bedroegen - 1,3 miljoen EUR. Het resultaat vóór belastingen bedroeg 53,3 miljoen EUR (34,0 miljoen EUR in H1 2014), een stijging met 56,8%. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 2, bedroeg 59,6 miljoen EUR (37,2 miljoen EUR in H1 2014), een stijging met 60,2%. Zonder de inschrijvingen van minder dan 30 dagen zou de Belgische markt in 2015 relatief stabiel moeten blijven op ongeveer inschrijvingen van nieuwe wagens. mln EUR Totaal IFRS H H APM (niet-gaap metingen) 2 APM (niet-gaap metingen) 2 Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen Courante elementen % wijziging courante elementen Courante elementen Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen Totaal IFRS % wijziging totaal Nieuwe geleverde voertuigen (in eenheden) ,4% Externe verkopen 1.508, ,9 5,4% 1.590, ,7 5,4% Bedrijfsresultaat 38,0-0,6 38,6 43,5% 55,4-1,3 54,1 42,4% Netto financieringskosten -4,5-0,2-4,3 n.s. 0,2-2,4-2,2-51,1% Resultaat vóór belastingen 34,0-2,5 36,5 60,8% 58,7-5,4 53,3 56,8% Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel ,2 60,2% 59, Activiteiten en resultaten De verkopen van D Ieteren Auto bedroegen 1.590,7 miljoen EUR in H1 2015, +5,4% op één jaar, voornamelijk dankzij een positief prijs/mix-effect. De overname van zelfstandige concessies in H droeg 5 miljoen EUR bij. Nieuwe voertuigen Zonder de inschrijvingen van minder dan 30 dagen 1 daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens in België met 0,65% op één jaar tot eenheden. Inclusief deze inschrijvingen bereikten de inschrijvingen van nieuwe wagens op de Belgische markt in totaal eenheden, een lichte stijging in vergelijking met het jaar voordien (+0,21%). Zonder de inschrijvingen van minder dan 30 dagen 1 bedroeg het marktaandeel van de door D Ieteren Auto verdeelde merken 22,02% in H (ten opzichte van 22,27% in H1 2014). Inclusief deze inschrijvingen bedroeg het marktaandeel 21,13% (ten opzichte van 21,35% in H1 2014). Hoewel het marktaandeel van Volkswagen daalde in H1 2015, bleef het merk de Belgische marktleider met een marktaandeel van 9,95%, meer bepaald dankzij het succes van de Passat (verkozen tot Auto van het Jaar) en de Golf Sportsvan. Ondanks de daling van het premium-segment steeg het marktaandeel van Audi lichtjes ten opzichte van het niveau in het boekjaar 2014, voornamelijk dankzij het succes van de Q3, A4 en A6. Het aandeel van Seat verbeterde dankzij de commerciële prestaties van de Leon en de Ibiza. Het marktaandeel van Porsche bleef nieuwe records bereiken dankzij het succes van de Macan en de hybride versie van de Cayenne. Het marktaandeel van Škoda daalde zowel ten opzichte van de eerste helft van 2014 als van het boekjaar Nettocijfers 1 H FY 2014 H Inschrijvingen van nieuwe wagens (in eenheden) % evolutie op 1 jaar 0,7% 0,7% -0,7% Totaal marktaandeel nieuwe wagens 22,27% 22,67% 22,02% Volkswagen 10,25% 10,56% 9,95% Audi 6,62% 6,49% 6,53% Škoda 3,60% 3,72% 3,39% Seat 1,35% 1,44% 1,47% Porsche 0,44% 0,46% 0,66% Bentley/Lamborghini 0,01% 0,01% 0,01% Marktaandeel lichte bedrijfsvoertuigen 11,42% 11,23% 9,35% (brutocijfers) D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 4

5 De inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (0 tot 6 ton) stegen met 14,1% tot eenheden. Het aandeel van D Ieteren Auto daalde tot 9,35% (t.o.v. 11,42% in H1 2014). Het totale aantal in H door D'Ieteren Auto geleverde nieuwe voertuigen, met inbegrip van bedrijfsvoertuigen, bedroeg eenheden (+0,4% in vergelijking met H1 2014). Het iets grotere aantal leveringen leidde in combinatie met een positief prijs/mixeffect tot een stijging met 5,0% van de verkopen van nieuwe voertuigen (1.402,9 miljoen EUR). De gemiddelde prijs per nieuw voertuig steeg met 4,6%. Andere activiteiten De verkopen van onderdelen en accessoires bedroegen 91,4 miljoen EUR (+5,8% op één jaar of +4,5% op vergelijkbare basis, i.e. exclusief de overname van zelfstandige concessies in H1 2014). De naverkoopactiviteiten van de concessies in eigen beheer stegen tot 43,3 miljoen EUR (+10,7%, of +5,6% op vergelijkbare basis) en de verkopen van tweedehandsvoertuigen bedroegen 24,6 miljoen EUR (+34,4%, of +27,9% op vergelijkbare basis). De verkopen van D Ieteren Sport, die voornamelijk bestaan uit motorfietsen, quads en scooters van het merk Yamaha, daalden met 7,7% tot 15,6 miljoen EUR. Het marktaandeel van Yamaha bedroeg 10,08% (10,85% in H1 2014) op een markt die steeg met 4,25%. Resultaten Het bedrijfsresultaat bedroeg 54,1 miljoen EUR (38,0 miljoen EUR in H1 2014). Het courante bedrijfsresultaat, dat de ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2 uitsluit, bedroeg 55,4 miljoen EUR (+43,5% t.o.v. H1 2014). Deze verbetering weerspiegelt voornamelijk een positief prijs/mix-effect op het vlak van de verkopen van nieuwe wagens, betere resultaten uit de verkoop van onderdelen en accessoires en in de concessies in eigen beheer, evenals kostenbesparingen. De ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2 begrepen in het bedrijfsresultaat bedroegen -1,3 miljoen EUR. De netto financiële kosten bedroegen 2,2 miljoen EUR (4,5 miljoen EUR in H1 2014). Zonder de ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2 bedroegen de courante netto financiële inkomsten 0,2 miljoen EUR in H Dit ten opzichte van een netto financiële last van 4,3 miljoen EUR in H We wijzen erop dat in december 2014 een obligatie ten bedrage van 150 miljoen EUR (met een vaste rentevoet van 5,50%) werd terugbetaald. Het resultaat vóór belastingen bedroeg 53,3 miljoen EUR (ten opzichte van 34,0 miljoen EUR in H1 2014, +56,8%). Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 2, van het segment Autodistributie & Corporate steeg tot 59,6 miljoen EUR (ten opzichte van 37,2 miljoen EUR in H1 2014, +60,2%). De bijdrage van de volgens de equity -methode verwerkte entiteiten aan het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, steeg van 3,0 miljoen EUR in H tot 3,9 miljoen EUR dankzij VDFins (Volkswagen D Ieteren Finance) groeiende vloot en het succes van nieuwe producten zoals onderhouds-/herstellingscontracten (Wecare) en verzekeringsproducten. VDFin is een gezamenlijke dochteronderneming van D Ieteren en Volkswagen Financial Services Belangrijkste ontwikkelingen In H werden verschillende modellen gelanceerd of vernieuwd, zoals de Škoda Fabia en Superb en de Audi TT, Q7 en R8. In het segment van de bedrijfsvoertuigen werden respectievelijk eind april en begin juni de nieuwe Volkswagen Caddy en de nieuwe Transporter gelanceerd. Zoals eerder al werd aangekondigd, wordt momenteel een nieuwe structuur uitgebouwd voor het distributienetwerk waarbij het grondgebied opgesplitst wordt in een aantal homogene market areas om de rentabiliteit van de zelfstandige dealers te verbeteren dankzij een gunstigere concurrentiepositie en schaalvoordelen. De besprekingen tussen D Ieteren Auto, de market area leaders de zelfstandige dealers die hun respectieve market area zullen beheren en de andere dealers zijn aan de gang. Bovendien wordt de voetafdruk van de concessies in eigen beheer van D Ieteren Auto geoptimaliseerd. Tegen 2018 zou het netwerk van de D'Ieteren Car Centers in de Brusselse regio 6 locaties moeten tellen. Dit in vergelijking met 12 vestigingen toen het project begin 2014 werd aangekondigd. De sluiting van twee concessies op het einde van 2014 leidde niet tot verkoopverlies. Op het einde van H werden de activiteiten van de site Expo (Laken) overgebracht naar de sites van Drogenbos en Loozenberg (Zaventem). De implementatie van het project loopt voor op de planning en de synergieën en kostenbesparingen overtreffen de verwachtingen. Dit project zou de D Ieteren Car Centers die een jaarlijks verlies realiseerden van ongeveer 10 miljoen EUR in staat moeten stellen om tegen 2018 hun financiële evenwicht te herstellen. D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 5

6 1.3. Activiteitsvooruitzichten 2015 Zonder de inschrijvingen van minder dan 30 dagen 1 wordt verwacht dat de markt van de nieuwe voertuigen in 2015 stabiel zal blijven op ongeveer inschrijvingen. Op basis hiervan streeft D Ieteren Auto nog altijd een stabiel jaarlijks marktaandeel na. Volkswagen zal verder genieten van het succes van de nieuwe Passat die gelanceerd werd in het vierde kwartaal van Bovendien zullen in de tweede helft van 2015 verschillende modellen gelanceerd of vernieuwd worden, zoals de Volkswagen Touran en Sharan, de Audi A4 en de Škoda Superb Combi. Voor het tweede halfjaar verwacht D Ieteren Auto vertraagde leveringen van de Volkswagen Passat, een minder gunstig prijs/mixeffect en kosten met betrekking tot de lancering van de Audi A4. We wijzen er eveneens op dat het tweede halfjaar bij D'Ieteren Auto seizoensgebonden zwakker is dan het eerste. 2. HERSTELLING EN VERVANGING VAN VOERTUIGBEGLAZING BELRON De externe verkopen stegen met 11,9%, bestaande uit een groei van de organische verkopen met 2,0% voornamelijk dankzij de groei in de VS, gedeeltelijk gecompenseerd door dalingen in Europa, een stijging met 0,2% als gevolg van overnames en een gunstige impact van 10,1% uit wisselkoersschommelingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een ongunstig kalendereffect van 0,4%. Het bedrijfsresultaat bedroeg 70,8 miljoen EUR (59,3 miljoen EUR in H1 2014): o Het courante bedrijfsresultaat, buiten ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen2, bedroeg in totaal 103,5 miljoen EUR (+48,1%) door de impact op de winst van de sterkere verkopen in de VS, een positieve impact uit wisselkoersschommelingen, kostenbeheersing en de impact van herstructureringsacties in Europa (zoals aangekondigd in december 2014). o De ongebruikelijke kosten en waardeaanpassingen2 bedroegen in totaal 32,7 miljoen EUR en omvatten voornamelijk de waardevermindering van goodwill en vaste activa in Brazilië en Turkije na een strategische herziening in beide landen. Het resultaat vóór belastingen steeg met 20,3% tot bedroeg 53,9 miljoen EUR (44,8 miljoen EUR in H1 2014). Het courante resultaat vóór belastingen 2, groepsaandeel, bedroeg 80,4 miljoen EUR (49,5 miljoen EUR in H1 2014), een stijging met 62,4%. Er wordt verwacht dat de marktomstandigheden de rest van het jaar gemengd zullen blijven. mln EUR Totaal IFRS H H APM (niet-gaap metingen) 2 APM (niet-gaap metingen) 2 Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen Courante elementen % wijziging courante elementen Courante elementen Ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen Totaal IFRS % wijziging totaal Aantal interventies (in miljoen eenheden) 5, ,6-1,9% Externe verkopen 1.464, ,8 11,9% 1.639, ,6 11,9% Bedrijfsresultaat 59,3-10,6 69,9 48,1% 103,5-32,7 70,8 19,4% Netto financieringskosten -14,5 3,2-17,7 5,6% -18,7 1,8-16,9 16,6% Resultaat vóór belastingen 44,8-7,4 52,2 62,5% 84,8-30,9 53,9 20,3% Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel ,5 62,4% 80, Activiteiten en resultaten Marktomstandigheden Het was een gemengd eerste halfjaar voor Belron. De marktdalingen in Europa overtroffen de verwachtingen. Maar dankzij de verschillende herstructurerings- en efficiëntieacties die in 2014 gelanceerd werden, konden veel Europese landen een winstgroei realiseren. De VS kenden een tweede uitzonderlijk strenge winter op rij en de onderneming was hier beter op voorbereid, meer bepaald dankzij een aanzienlijke stijging van het aantal technici. Op de groeimarkten, met inbegrip van China en Brazilië, evolueerden de acties ter vermindering van het verlies grotendeels zoals gepland. De centrale kosten bleven onder nauwgezette controle. Verkopen De verkopen van Belron bedroegen 1.639,6 miljoen EUR in H1 2015, een stijging op één jaar met 11,9%, bestaande uit 2,0% stijging van de organische verkopen, 0,2% groei uit overnames en een gunstige impact van 10,1% uit wisselkoersschommelingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een ongunstig kalendereffect van 0,4%. De groei van de organische verkopen weerspiegelt een Amerikaanse markt die lichtjes steeg, D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 6

7 gecombineerd met stijgingen van het marktaandeel, gedeeltelijk gecompenseerd door marktdalingen en wat marktaandeelverlies in Europa. Het totale aantal herstellings- en vervangingsinterventies daalde met 1,9% tot 5,6 miljoen. De verkopen profiteerden van een positief mix-effect als gevolg van een grotere verhouding vervangingen versus herstellingen wegens het strenge winterweer in de VS. De impact uit wisselkoersschommelingen is voornamelijk te wijten aan een sterkere Amerikaanse dollar en Britse pond. De groei uit overnames weerspiegelt kleine overnames in de VS, Canada, Italië, Zweden en Spanje. De Europese verkopen daalden met 1,1%, bestaande uit een daling van de organische verkopen met 3,1% als gevolg van aanhoudende marktdalingen en daarmee gepaard gaande uitdagende marktomstandigheden meer bepaald in Italië evenals een verstoring in het VK, en een ongunstig kalendereffect van 0,6%, gedeeltelijk gecompenseerd door 0,3% groei uit overnames in Italië, Zweden en Spanje, en een positieve valuta-impact van 2,3% als gevolg van het sterkere Britse pond. In Italië resulteerde de beslissing van één van de grootste verzekeringspartners om zijn eigen netwerk op te richten voor de afhandeling van beglazingsclaims (zie persbericht van 12 december 2014) in combinatie met een zwakkere markt in een sterke daling van de organische verkopen. De lagere verkopen in Duitsland weerspiegelen de stopzetting van de activiteit voor de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing voor zware bedrijfsvoertuigen alsook marktdalingen. De implementatie van het nieuwe mobiele businessmodel leidde tot een verstoring en operationele uitdagingen op een Britse markt die daalde. Buiten Europa stegen de verkopen met 25,5%, bestaande uit een stijging van de organische verkopen met 7,2%, voornamelijk gerealiseerd in de VS, een gunstige impact van 0,3% uit overnames in de VS en overnames van vroegere franchisehouders in Canada, en een gunstige impact uit wisselkoersschommelingen van 18,2%, voornamelijk dankzij een sterkere Amerikaanse dollar, gedeeltelijk gecompenseerd door een ongunstig kalendereffect van 0,2%. De Amerikaanse markt was voor het tweede jaar op rij onverwacht sterk dankzij strenge winteromstandigheden. Bovendien was de onderneming goed geplaatst om marktaandeel te winnen dankzij een stijging van het personeel met 10%, voornamelijk technici, en grotere glasvoorraden. Het verlies vorig jaar van twee grote maar onrendabele contracten bleef de verkopen in Brazilië negatief beïnvloeden. % wijziging (op één jaar) FY 2013 Q H H FY 2014 Q H VERKOPEN Totale 4,3% 1,0% -0,5% 3,3% 1,3% 10,2% 11,9% Organische 5,2% 3,1% 0,6% -1,6% -0,5% 0,9% 2,0% Overnames 2,4% 2,2% 2,5% 1,9% 2,2% 0,2% 0,2% Wisselkoersschommelingen -3,1% -3,7% -3,0% 2,6% -0,3% 10,1% 10,1% Verkoopdagen -0,2% -0,6% -0,6% 0,4% -0,1% -1,0% -0,4% Aantal interventies (mln) 10,8 2,7 5,7 5,3 11,0 2,6 5,6 Europa 8,0% -2,1% -5,9% -4,4% -5,2% -2,3% -1,1% Organische 6,8% -2,9% -7,2% -7,6% -7,4% -3,5% -3,1% Overnames 2,7% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 0,3% 0,3% Wisselkoersschommelingen -1,2% -0,1% 0,2% 1,0% 0,6% 2,3% 2,3% Verkoopdagen -0,3% -1,0% -0,8% 0,4% -0,2% -1,4% -0,6% Buiten Europa 0,2% 4,6% 5,8% 12,2% 8,9% 23,5% 25,5% Organische 3,5% 10,0% 9,8% 5,2% 7,6% 5,5% 7,2% Overnames 2,1% 2,6% 3,1% 2,1% 2,7% 0,1% 0,3% Wisselkoersschommelingen -5,2% -7,8% -6,8% 4,4% -1,4% 18,3% 18,2% Verkoopdagen -0,2% -0,2% -0,3% 0,4% 0,0% -0,4% -0,2% Resultaten Het bedrijfsresultaat bedroeg 70,8 miljoen EUR (H1 2014: 59,3 miljoen EUR). Het courante bedrijfsresultaat, zonder ongebruikelijke elementen en waardeaanpassingen 2, steeg met 48,1% tot 103,5 miljoen EUR, met inbegrip van een gunstige valuta-impact van 11%. In de VS weerspiegelt het bedrijfsresultaat de impact op de winst van de hogere verkopen. In Europa werd de impact van de geringere verkopen meer dan gecompenseerd door kostenbeheersingsacties en de impact van de in december 2014 aangekondigde herstructureringsacties. De ongebruikelijke kosten en waardeaanpassingen 2 die opgenomen zijn in het bedrijfsresultaat bedroegen 32,7 miljoen EUR en hebben voornamelijk betrekking op de waardevermindering van goodwill en vaste activa in Brazilië (25,8 miljoen EUR) en Turkije (4,2 miljoen EUR), samen met de afschrijving van vaste activa van AutoRestore (1,3 miljoen EUR) en extra kosten (0,6 miljoen EUR) met betrekking tot de herstructurering in het VK die in 2014 gelanceerd werd. Zie hierna voor meer details. De netto financieringskosten bedroegen 16,9 miljoen EUR (H1 2014: 14,5 miljoen EUR). Vóór waardeaanpassingen 2 die resulteren uit de veranderingen in de reële waarde van derivaten stegen de courante netto financieringskosten van 17,7 miljoen EUR in het eerste halfjaar van 2014 tot 18,7 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van het ongunstige wisselkoerseffect op de interesten van de private plaatsing in Amerikaanse dollar. Het resultaat vóór belastingen bedroeg 53,9 miljoen EUR (ten opzichte van 44,8 miljoen EUR in H1 2014, +20,3%). D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 7

8 Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 2, steeg met 62,4% tot 80,4 miljoen EUR Belangrijkste ontwikkelingen In het VK was de verandering van het operationele model heel uitdagend in de eerste helft van 2015, met een grote negatieve impact op het werknemersengagement en de klantendienst en bijgevolg een negatieve impact op de verkopen en de winst ten opzichte van de verwachtingen. Bovendien werden extra herstructureringskosten gemaakt naar aanleiding van de afsluiting van de toegezegd-pensioenregeling van het Britse pensioenplan in het begin van mei De operationele prestaties kenden in het tweede kwartaal een aanzienlijk herstel, maar er is nog verdere vooruitgang vereist opdat de onderneming opnieuw haar traditionele serviceniveaus zou bereiken en alle voordelen van de herstructurering geconcretiseerd zouden worden. In het VK werden ook de vaste activa met betrekking tot AutoRestore s acht vaste vestigingen (minder dan 1% van Belron s verkopen) afgeschreven. Deze vestigingen werden in augustus verkocht aangezien AutoRestore de focus wil leggen op een volledig mobiele herstellingsdienst om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van zowel de verzekerings- als de retail klanten. Een verdere kost van circa 3 miljoen EUR zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar geboekt worden. AutoRestore werd in 2000 opgericht als onderneming gespecialiseerd in smart repair. In 2003 werd een mobiele oplossing toegevoegd aan de activiteiten. In 2012 nam AutoRestore een centrum voor herstellingen over om zijn activiteiten uit te breiden met capaciteit op een vaste locatie. Elders in Europa werden de herstructureringsactiviteiten in Italië en Nederland voltooid in overeenstemming met het plan en leverden de activiteiten de verwachte voordelen op, hoewel beide ondernemingen bleven lijden onder marktdalingen en grote concurrentiedruk. Op 3 juni nam Belron Autotaalglas over in Nederland. De deal omvat de overname van de franchisegever, van één filiaal in eigen beheer en van een franchisenetwerk van 54 servicepunten. Autotaalglas zal beheerd worden als een afzonderlijke businessunit en de klanten zullen de keuze hebben tussen de waardevoorstellen van Carglass en Autotaalglas. De deal zou moeten resulteren in synergieën, meer bepaald op het vlak van de aankoop van glas. Op 9 juli kondigde Belron de overname aan van Junited Autoglas, een Duits franchisenetwerk dat bestaat uit 232 servicepunten. De deal zal wettelijk van kracht worden zodra hij goedgekeurd is door de Duitse mededingingsregulator. Net zoals Autotaalglas in Nederland zal ook Junited los van Carglass beheerd worden. Beide ondernemingen behouden hun eigen merk, identiteit en operationeel model. De stopzetting van de activiteiten voor zware bedrijfsvoertuigen in Duitsland leverde de verwachte winstvoordelen op. Na de strategische herziening van de activiteiten in Brazilië (ongeveer 2% van de totale verkopen) werd het personeelsbestand verkleind en werden 24 van de 68 servicepuntengesloten. Er werden nog andere efficiëntieacties geïmplementeerd en als resultaat hiervan daalden de operationele verliezen aanzienlijk op één jaar tijd. In Turkije (minder dan 1% van de totale verkopen), waar het merendeel van de 14 corporate servicepunten verlieslatend is, werd beslist om de helft te sluiten en zich te focussen op de grootste bevolkingscentra en tegelijkertijd ook de centrale functies in te krimpen en zich te concentreren op de meer rendabele glasgroothandelsactiviteiten. Na het einde van het eerste halfjaar werd beslist om de vestigingen in China te sluiten. Er wordt verwacht dat dit zal resulteren in een eenmalige kost van ongeveer 4 miljoen EUR die geboekt zal worden in de resultaten van het tweede halfjaar. De impact op de verkopen en het courante bedrijfsresultaat zal verwaarloosbaar zijn Activiteitsvooruitzichten 2015 De vooruitzichten voor de rest van het jaar blijven gemengd. Terwijl er in de VS groei wordt verwacht, worden in Europa verdere dalingen verwacht. De winstevolutie op één jaar tijd in H zal getroffen worden door hogere incentive-kosten als gevolg van de betere resultaten over het volledige jaar. Bovendien zal de impact van de kostenbesparingen minder uitgesproken zijn in H in vergelijking met H aangezien al tal van efficiëntieacties aan de gang waren in H We wijzen er eveneens op dat de resultaten van 2014 profiteerden van verschillende kostenverlagingsacties op korte termijn die niet herhaald zullen worden. VOORNAAMSTE RISICOFACTOREN Voor zover we weten bestaan er geen andere belangrijke risicofactoren die de laatste zes maanden van het boekjaar zouden kunnen beïnvloeden dan degene voorgesteld op pagina s en van onze jaarrekening en -verslag Opmerkingen 1 Om een preciezer beeld van de automarkt te krijgen, maakt Febiac inschrijvingscijfers bekend waar die voertuigen zijn uitgefilterd die binnen de 30 dagen na hun eerste inschrijving uitgeschreven werden. Het betreft meestal voertuigen waarvan verondersteld kan worden dat ze niet door de finale klant in het verkeer werden gebracht in België. 2 De groep maakt gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven (APM) om zijn onderliggende prestatie uit te drukken en om investeerders te helpen de resultaten beter te begrijpen. Deze APM's zijn niet-gaap-metingen. Dit wil zeggen dat hun definities niet opgenomen zijn in IFRS. D Ieteren stelt de APM's niet voor als een alternatief voor de financiële metingen bepaald in overeenstemming met IFRS en hecht aan APM's geen groter belang dan aan de gedefinieerde IFRS-metingen. Zie toelichting 4 van de geconsolideerde rekening van het eerste halfjaar 2015 voor de definitie en berekening van deze prestatie-indicatoren. 3 De netto financiële schuld is geen IFRS-indicator. D Ieteren gebruikt deze APM om zijn schuldenlast te weerspiegelen. Deze niet-gaap-indicator wordt gedefinieerd als de som van de leningen verminderd met de kasmiddelen, de kasequivalenten en de investeringen in vaste en vlottende financiële activa (zie toelichting 12 van de geconsolideerde rekening van het eerste halfjaar 2015). D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 8

9 Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Geconsolideerde winst- en verliesrekening Halfjaar afgesloten op 30 juni in miljoen EUR Toelichting Opbrengsten 3.230, ,7 Kosten van verkopen , ,7 Bruto marge 984,6 865,0 Commerciële- en administratieve kosten -841,5-758,4 Overige bedrijfsopbrengsten 4,0 0,6 Overige bedrijfskosten -22,2-9,9 Bedrijfsresultaat 4 124,9 97,3 Netto financieringskosten 4-19,1-19,0 Financiële opbrengsten 4,5 6,7 Financiële kosten -23,6-25,7 Aandeel in het resultaat van entiteiten verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, netto van belastingen 6 1,4 0,5 Resultaat vóór belastingen 4 107,2 78,8 Winstbelastingen 7-21,9-11,1 Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 85,3 67,7 RESULTAAT VAN DE PERIODE 85,3 67,7 Resultaat toerekenbaar aan: Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 4 83,7 65,9 Belangen zonder zeggenschap 1,6 1,8 Resultaat per aandeel voor het resultaat van de periode toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Gewoon (in EUR) 11 1,52 1,20 Verwaterd (in EUR) 11 1,52 1,20 De toelichtingen van pagina 14 tot 31 maken volledig deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. De groep maakt gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven (APM) om zijn onderliggende prestatie uit te drukken zie toelichting 4 voor meer informatie. D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 9

10 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde- en niet-gerealiseerde resultaten Halfjaar afgesloten op 30 juni in miljoen EUR Resultaat van de periode 85,3 67,7 Niet-gerealiseerde resultaten Elementen die niet naar de winst- en verliesrekening zullen geclassificeerd worden - - Elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening zullen geclassificeerd worden: 13,8 9,0 Omrekeningsverschillen 14,0 9,7 Kasstroomafdekkingen: winsten (verliezen) voortvloeiend uit een verandering in de reële waarde opgenomen in eigen vermogen -0,2-0,2 Kasstroomafdekkingen: overgebracht naar de winst- en verliesrekening - -0,5 Niet-gerealiseerde resultaten, netto van belastingen 13,8 9,0 Totaal van de gerealiseerde- en niet-gerealiseerde resultaten van de periode 99,1 76,7 zijnde: toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 96,8 74,5 toerekenbaar aan belangen zonder zeggenschap 2,3 2,2 De toelichtingen van pagina 14 tot 31 maken volledig deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 10

11 Geconsolideerde balans in miljoen EUR Toelichting 30 juni dec juni 2014 Goodwill 8 978,0 965, ,9 Overige immateriële vaste activa 471,0 457,9 439,2 Materiële vaste activa 516,6 505,8 492,8 Vastgoedbeleggingen 6,5 6,7 4,7 Entiteiten verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode 6 60,4 62,8 60,3 Tot einde looptijd aangehouden financiële activa ,0 Voor verkoop beschikbare financiële activa 0,5 0,5 0,5 Personeelsbeloningen 48,6 40,9 37,8 Uitgestelde belastingvorderingen 44,2 52,8 43,2 Overige vorderingen 25,0 24,7 22,9 Vaste activa 2.150, , ,3 Vaste activa aangehouden voor verkoop 7,2 6,3 - Voorraden 603,5 608,7 572,4 Tot einde looptijd aangehouden financiële activa 12 44,1 176,1 233,3 Voor afdekking aangehouden derivaten 15 1,2 1,5 0,2 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 15 3,1 4,2 9,3 Andere financiële activa 2,0 1,8 1,6 Actuele belastingvorderingen 8,6 6,9 7,4 Handelsvorderingen en overige vorderingen 519,8 379,1 519,5 Geldmiddelen en kasequivalenten ,7 84,8 204,0 Vlottende activa 1.327, , ,7 TOTAAL ACTIVA 3.478, , ,0 Geplaatst kapitaal en reserves die aan houders van eigen-vermogensinstrumenten toerekenbaar zijn 1.693, , ,3 Belangen zonder zeggenschap 14 1,9 0,6 2,1 Eigen vermogen 1.695, , ,4 Personeelsbeloningen 61,5 60,3 24,7 Voorzieningen 20,8 23,0 26,5 Leningen en ontleningen ,4 739,5 841,1 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 15 1,7 2,7 11,3 Verkoopopties toegestaan aan aandeelhouders zonder zeggenschap 14 80,3 75,2 83,6 Andere schulden 18,8 15,9 16,6 Uitgestelde belastingverplichtingen 41,2 38,2 41,9 Langlopende verplichtingen 924,7 954, ,7 Voorzieningen 15,8 34,5 2,5 Voor afdekking aangehouden derivaten 15 0,0 0,1 0,5 Leningen en ontleningen ,4 139,2 195,4 Voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten 15 4,3 8,2 0,2 Actuele belastingverplichtingen 14,8 10,8 17,9 Handelsschulden en overige te betalen posten 670,8 594,8 708,4 Kortlopende verplichtingen 858,1 787,6 924,9 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 3.478, , ,0 De toelichtingen van pagina 14 tot 31 maken volledig deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 11

12 Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen in miljoen EUR Geplaatst kapitaal en reserves die aan houders van eigen-vermogensinstrumenten toerekenbaar zijn Totaal Belangen Eigen Gewoon Uitgifte- Eigen Reserve Hedging Over- Actuariële Belas- Cumu- groeps- zonder ver- aandelen- premies aan- voor op reserve gedragen winsten tingen latieve aandeel zeggen- mogen kapitaal delen aandelen resultaat en omreke- schap gebaseerde verliezen nings- betalingen verschillen Op 1 januari ,0 24,4-23,3 10,4 0, ,6-63,6 14,2-38, ,6 1, ,2 Eigen aandelen , ,7 - -3,7 Dividend 2013 betaald in , , ,0 Verkoopopties behandeling - verandering van de periode ,7-1,7 Overige wijzigingen , ,9-0,9 Totaal van de transacties met de eigenaars van de Venootschap Totaal van de gerealiseerde- en nietgerealiseerde resultaten ,7 0, , ,8-1,7-48, ,7 65, ,3 74,5 2,2 76,7 Op 30 juni ,0 24,4-27,0 11,3-0, ,5-63,6 14,2-28, ,3 2, ,4 Op 1 januari ,0 24,4-27,8 12,1 1, ,5-93,0 16,3-33, ,2 0, ,8 Eigen aandelen , ,8 - -3,8 Dividend 2014 betaald in , , ,9 Verkoopopties behandeling - verandering van de periode Verwerving van belangen van aandeelhouders zonder zeggenschap (zie toel. 14) ,9-1, , ,9 0,9 - Overige wijzigingen ,5 0,5 0,4 - -0,5-0,9-0,9 Totaal van de transacties met de eigenaars van de Venootschap Totaal van de gerealiseerde- en nietgerealiseerde resultaten ,8 0,5 0,5-44,4 - -0, ,7-1,0-48, ,2 83, ,3 96,8 2,3 99,1 Op 30 juni ,0 24,4-31,6 12,6 1, ,8-93,0 15,8-20, ,3 1, ,2 De toelichtingen van pagina 14 tot 31 maken volledig deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 12

13 Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht Halfjaar afgesloten op 30 juni in miljoen EUR Toelichting Kasstroom uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat van de periode 85,3 67,7 Winstbelastingen 21,9 11,1 Aandeel in het resultaat van entiteiten verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, netto van winstbelastingen 6-1,4-0,5 Netto financieringskosten 19,1 19,0 Bedrijfsresultaat 124,9 97,3 Afschrijvingen 71,4 65,5 Bijzondere waardeverminderingen op goodwill en overige vaste activa 4/8 34,9 - Overige niet-kaskosten -10,2 12,2 Personeelsbeloningen -2,1-4,6 Overige kaskosten 4-18,1-6,7 Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal -60,9-20,0 Kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 139,9 143,7 Betaalde winstbelastingen -8,0-9,9 Netto kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 131,9 133,8 Kasstroom uit de voortgezette investeringsactiviteiten Netto investering in immateriële en materiële vaste activa -51,3-56,7 Verwerving van dochterondernemingen (netto van verworven geldmiddelen) 4/10-16,5-28,8 Investering in tot einde looptijd aangehouden financiële activa 132,1 41,7 Ontvangen interesten 9,7 10,4 Dividenden ontvangen van entiteiten verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode 4 3,9 - Netto investering in overige financiële activa -0,5 0,1 Netto kasstroom uit de investeringsactiviteiten 77,4-33,3 Kasstroom uit de voortgezette financieringsactiviteiten Verwerving van belangen van aandeelhouders zonder zeggenschap 4-0,8 Netto vervreemdingen / (aanschaffingen) van eigen aandelen -3,8-3,7 Netto verandering in leningen en ontleningen -97,5-18,6 Betaalde interesten -24,0-30,6 Door de moedermaatschappij betaalde dividenden -43,9-44,0 Door dochterondernemingen betaalde dividenden - - Netto kasstroom uit/gebruikt in de financieringsactiviteiten -169,2-96,1 TOTALE KASSTROOM VAN DE PERIODE 40,1 4,4 Reconciliatie met de balans Geldmiddelen aan het begin van de periode 84,8 195,6 Kasequivalenten aan het begin van de periode - 4,0 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode 84,8 199,6 Totale kasstroom van de periode 40,1 4,4 Omrekeningsverschillen 12,8 - Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 137,7 204,0 Inbegrepen in "geldmiddelen en kasequivalenten" 137,7 204,0 De toelichtingen van pagina 14 tot 31 maken volledig deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten. D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 13

14 Toelichtingen TOELICHTING 1: ALGEMENE INFORMATIE s.a. D Ieteren n.v. (de Vennootschap of de moedermaatschappij ) is in België als naamloze vennootschap erkend, waarvan de voornaamste aandeelhouders in toelichting 9 van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten worden opgesomd. Het adres van de zetel van de Vennootschap is: Maliestraat 50 B-1050 Brussel De Vennootschap, haar dochterondernemingen en haar belangen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures (samen de groep ) vormen een internationale groep, met twee activiteiten ten dienste van de automobilist: - de distributie in België van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha; - de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland via Belron s.a. en ondermeer zijn merknamen CARGLASS, AUTOGLASS en SAFELITE AUTO GLASS. De groep opereert in 34 landen en staat ten dienste van meer dan 12 miljoen individuele en professionele klanten. De Vennootschap is genoteerd op Euronext Brussel. De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten werden toegestaan voor publicatie door de Raad van bestuur op 31 augustus TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING Toelichting 2.1: Grondslagen voor de opstelling van de rekening Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten dekken de periode van 6 maanden afgesloten op 30 juni Ze worden in euro, de functionele munteenheid van de groep, gepresenteerd. Alle bedragen werden naar het dichtste miljoen afgerond, tenzij anders weergegeven. Ze zijn opgesteld volgens de IAS-norm 34 Tussentijdse financiële verslaggeving die werd goedgekeurd door de Europese Unie ( EU ). Ze bevatten niet al de door een volledige jaarrekening vereiste informatie. Ze werden in een verkorte versie voorbereid met geselecteerde toelichtingen om de gebeurtenissen en transacties die belangrijk zijn voor het begrip van de veranderingen in de financiële toestand en de resultaten van de groep sinds de laatste geconsolideerde jaarrekening uit te leggen. Ze zouden dus samen met de geconsolideerde jaarrekening 2014 gelezen moeten worden. Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten werden opgesteld overeenkomstig het principe van de historische kost, behalve voor de voor verkoop beschikbare financiële activa, geldmarkt activa (investeringen op zeer korte termijn) weergegeven als geldmiddelen en kasequivalenten, personeelsbeloningen en financiële activa en financiële passiva (inclusief derivaten) die tegen reële waarde werden gewaardeerd. In overeenstemming met IFRS 13 Reële waarde waardering, weerspiegelen de voorgestelde reële waarden de prijs die verkregen zou worden voor de verkoop van een actief of die betaald zou worden voor de transfer van een passief in een goed geordende transactie op de balansdatum. Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten werden opgesteld op basis van het toerekeningsbeginsel, en op basis van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten in een voorzienbare horizon. Bij de voorbereiding van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten heeft de directie oordelen, ramingen en hypothesen gemaakt die de toepassing van boekhoudingsregels en het bedrag van de activa en de passiva, de opbrengsten en de uitgaven beïnvloeden. De belangrijkste beoordelingen gemaakt door het management bij de toepassing van de grondslagen van de groep en de voornaamste bronnen van onzekerheid aangaande de ramingen zijn dezelfde als degene die van toepassing waren in de geconsolideerde jaarrekening D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 14

15 TOELICHTING 2: GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (vervolg) Toelichting 2.2: Specifieke grondslagen voor de financiële verslaggeving De toegepaste grondslagen zijn coherent met degene samengevat in toelichting 2 van de geconsolideerde jaarrekening 2014, met uitzondering van de toepassing van nieuwe normen en wijzigingen van normen toepasbaar vanaf 1 januari De nieuwe normen en wijzigingen van normen, die voor de eerste keer verplicht toepasbaar zijn op het boekjaar dat op 1 januari 2015 begonnen is, worden hieronder opgesomd en hebben geen belangrijke invloed op de geconsolideerde financiële staten van de groep. IFRIC 21 Heffingen. Deze interpretatie geeft begeleiding inzake de boekhouding van heffingen in overeenstemming met de vereisten van IAS 37 Voorzieningen. Deze interpretatie werd retrospectief toepasbaar op 1 januari Comparatieve bedragen werden niet aangepast gezien de impact (vermindering van kapitaal en reserves die aan houders van eigen-vermogensinstrumenten toerekenbaar zijn met EUR 0,3 miljoen, vermindering van uitgestelde belastingvorderingen met EUR 0,2 miljoen en vermeerdering van overige te betalen posten met EUR 0,1 miljoen) niet materieel is op groepsniveau; Verbeteringen aan IFRS en IFRS Deze verbeteringen bevatten een paar kleine verbeteringen van bestaande normen; Aanpassingen van IAS 19 Personeelsbeloningen Werknemersbijdragen. Deze aanpassingen vereenvoudigen de boekhouding van bepaalde bijdragen van werknemers of derde partijen. De normen, wijzigingen van normen, en interpretaties van bestaande normen die door de IASB gepubliceerd werden maar nog niet van kracht zijn in 2015, werden niet door de groep vervroegd toegepast. Ze worden hieronder opgesomd. De groep bepaalt momenteel wat de gevolgen van de invoering van de nieuwe normen, wijzigingen en interpretaties van bestaande normen zouden kunnen zijn. Er wordt geen belangrijke invloed op de geconsolideerde financiële staten van de groep verwacht. Verbeteringen aan IFRS (toepasbaar vanaf 1 januari 2016 afhankelijk van de goedkeuring door de EU). Deze verbeteringen bevatten een paar kleine verbeteringen van bestaande normen; Aanpassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten Verwerking van overnames van deelnemingen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten (toepasbaar vanaf 1 januari 2016 afhankelijk van de goedkeuring door de EU). Volgens die aanpassing, wanneer een entiteit een belang verwerft in een gezamenlijke overeenkomst die als een bedrijf volgens IFRS 3 wordt beschouwd, zou die entiteit alle principes van de boekhouding van bedrijfscombinaties volgens IFRS 3 en volgens andere normen die niet in conflict staan met de richtlijnen in die IFRS norm moeten toepassen; Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste activa Verduidelijking van aanvaardbare afschrijvingsmethodes (toepasbaar vanaf 1 januari 2016 afhankelijk van de goedkeuring door de EU). Volgens deze aanpassing is een afschrijvingsmethode gebaseerd op de opbrengsten voortvloeiend uit de activitieit die een actief gebruikt niet toepasbaar voor materiële vaste activa; Aanpassing van IFRS 10 en IAS 28 Verkoop of inbreng van activa tussen investeerder en de geassocieerde deelneming of joint venture (toepasbaar vanaf 1 januari 2016 afhankelijk van de goedkeuring door de EU). Deze aanpassing geeft uitleg in verband met de erkenning van de winst of het verlies bij de boekhouding van de verkoop of inbreng van een dochteronderneming in een geassocieerde onderneming of joint venture; Aanpassing van IAS 1 (toepasbaar vanaf 1 januari 2016 afhankelijk van de goedkeuring door de EU). Deze aanpassing heeft als doel de presentatie van en publicaties in financiële rapporteringen te verbeteren; IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (toepasbaar vanaf 1 januari 2017 afhankelijk van de goedkeuring door de EU). Deze nieuwe norm zal de bestaande IAS norm 18 Opbrengsten vervangen en zal een kader opstellen om te bepalen of, hoeveel en wanneer een opbrengst wordt opgenomen; IFRS 9 Financiële instrumenten: classificatie en waardering (toepasbaar vanaf 1 januari 2018 afhankelijk van de goedkeuring door de EU). Deze nieuwe norm zal de bestaande IAS 39 norm Financiële instrumenten: opname en waardering vervangen. TOELICHTING 3: SEIZOENSGEBONDEN KARAKTER Autodistributie Tijdens de eerste helft van het jaar kent het segment autodistributie een hogere vraag naar voertuigen (nieuwe voertuigen vertegenwoordigen ongeveer 80% van de totale externe opbrengsten van het segment). Dit verschijnsel wordt om de twee jaar versterkt door het Auto- en Motorsalon van Brussel (het laatste vond plaats in januari 2014). Voertuigbeglazing Het segment voertuigbeglazing kent een normale stijging van zijn activiteit in het begin van het jaar ten gevolge van het koude weer in Europa en in Noord-Amerika, en in het midden van het jaar, de periode voorafgaand aan het Continentaal Europees vakantieseizoen. D Ieteren Halfjaarlijks financieel verslag 15

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten aanzienlijk betere resultaten tijdens de eerste helft van 2015. Het marktaandeel van D Ieteren Auto 1 kromp lichtjes

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

TRADING UPDATE VOOR DE PERIODE

TRADING UPDATE VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2014 Als gevolg van de afschaffing van de verplichte publicatie van kwartaalmededelingen heeft D'Ieteren besloten zijn tussentijdse managementverklaring met betrekking

Nadere informatie

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst:

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst: JAARRESULTATEN 2014 De resultaten 2014 van D'Ieteren zijn in overeenstemming met de vooruitzichten. Het marktaandeel en de rentabiliteit van D'Ieteren Auto verbeterden, ondanks harde concurrentie. Bij

Nadere informatie

JAAR REKENING EN -VERSLAG

JAAR REKENING EN -VERSLAG JAAR REKENING EN -VERSLAG 2015 Jaarrekening en -verslag 2015 Inhoud 2 Verklaring van de verantwoordelijke personen 2 Jaarresultaten 2015 9 Geconsolideerde jaarrekening 2015 10 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN. PERSMEDEDELING: JAARRESULTATEN 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo: Donderdag 25 februari

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN. PERSMEDEDELING: JAARRESULTATEN 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo: Donderdag 25 februari In D'Ieteren s geconsolideerde financiële staten 2015 is Carglass Brazilië opgenomen onder "stopgezette bedrijfsactiviteiten" na de verkoop door Belron van 60% van zijn investering in deze activiteit (zie

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR)

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR) KERNINDICATOREN Geconsolideerde resultaten (in miljoen EUR) 21 29 28 27 26 1 25 2 24 Verkopen 3,4 7.53,6 6.269,7 6.51,2 5.967,1 5.253,7 4.757,3 4.459,8 Courant bedrijfsresultaat 3, 5 456,4 384,7 375,1

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 PERSMEDEDELING 19 mei 2010 Embargo: 8u00 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 AUTODISTRIBUTIE D IETEREN AUTO In het eerste kwartaal 2010

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Markante feiten in autodistributie Januari 2007

Markante feiten in autodistributie Januari 2007 16 - Autodistributie Markante feiten in autodistributie Januari 2007 D Ieteren Auto neemt deel aan het Salon van Brussel voor Lichte bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Motorfietsen. Het nieuwe

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Solvac: Interimdividend 2016 van 2,70 bruto

Solvac: Interimdividend 2016 van 2,70 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43 - B- 1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 29 July om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43-1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening 2008.

Geconsolideerde jaarrekening 2008. 40 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE s.a. D Ieteren n.v. Geconsolideerde jaarrekening 2008. JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 41 Inhoud 42 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 43 GECONSOLIDEERDE BALANS

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN In D'Ieteren s geconsolideerde financiële staten 2015 werd Carglass Brazilië opgenomen onder "stopgezette bedrijfsactiviteiten" na de verkoop door Belron van 60% van zijn investering in deze activiteit

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2011 BETREFFENDE 2011 VERKLAART JEAN-PIERRE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: SAMENVATTING

JAARRESULTATEN 2011 BETREFFENDE 2011 VERKLAART JEAN-PIERRE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: SAMENVATTING JAARRESULTATEN 2011 In de jaarrekening van D'Ieteren wordt Avis Europe voorgesteld als een beëindigde activiteit, na de verkoop van deze dochteronderneming die op 3 oktober 2011 van kracht werd (meer informatie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

s.a. D Ieteren n.v. Inhoud

s.a. D Ieteren n.v. Inhoud s.a. D Ieteren n.v. Geconsolideerde jaarrekening 2006 Inhoud 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 47 Geconsolideerde balans 48 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 49 Geconsolideerd

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

conjunctuur voorzien op EUR daling met Ongebruikelijke opgesplitst: als volgt commerciële Belron: 162,3 203 miljoen EUR. 21,1 miljoen Finance

conjunctuur voorzien op EUR daling met Ongebruikelijke opgesplitst: als volgt commerciële Belron: 162,3 203 miljoen EUR. 21,1 miljoen Finance JAARRESULTATEN 20 012 BETREFFENDE 2012 VERKLAART JEANPIERRJ RE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: Na twee recordjaren op rij moest onze groep het hoofd bieden aan markten die gekenmerkt werden door een forse

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR

STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR HET VOLLEDIGE JAAR BLIJVEN ONVERANDERD De geconsolideerde verkopen van de groep D Ieteren stegen in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005 Op en voor de periode van zes maanden Geconsolideerde Winst- en verliesrekening (niet-geauditeerde cijfers) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 1 184 854 Netto verkopen 1 040 787 Ontvangen royalty

Nadere informatie

AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006

AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 D IETEREN AUTO 9 BEKENDE MERKEN, 113.000 GELEVERDE NIEUWE VOERTUIGEN, BIJNA 1.000.000 KLANTEN WIE ZIJN WIJ? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Tussentijds jaarverslag Beluga realiseerde over de eerste

Nadere informatie

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. RPM Bruxelles T.V.A. BE B.T.W. RPR Brussel

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. RPM Bruxelles T.V.A. BE B.T.W. RPR Brussel SABCA TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP 30 JUNI 2016 Gereglementeerde informatie gepubliceerd op 29/09/2016 om 17.00 uur 1. Bedrijfsinformatie Op 20 september 2016 heeft de Raad van Bestuur de verkorte

Nadere informatie