Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink."

Transcriptie

1 Vissen met zorg factsheets kwaliteit en duurzaamheid staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij Kees Taal Wim Zaalmink Maart 2012 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag

2 Voorwoord Met trots presenteer ik u de factsheets kwaliteit en duurzaamheid van het project Vissen met zorg. Een project waarvoor eind 2011 in het kader van de regeling Collectieve acties in de visketen subsidie is verleend. Het doel van Vissen met zorg is de Nederlandse consument voorzien van duurzame, veilige verse Noordzeevis van hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs. De vissoorten waar het om draait zijn schol en tong. Beide liggen in het schap bij Albert Heijn onder het label Vis van Dichtbij, een naam die in het dagelijks gebruik regelmatig wordt gebruik als werktitel voor het project. De samenwerkingspartners zijn United Fish Auctions (hoofdaanvrager), Visafslag Den Helder/Texel, Zeehaven IJmuiden, Marine Harvest en Albert Heijn (medeaanvragers). Binnen het project werkt een selecte groep vissers gericht aan het verbeteren van kwaliteit en duurzaamheid. Om dit te bereiken gebruiken de vissers van Vis van dichtbij visserijtechnieken waarvan aan de hand van de factsheets is bewezen dat ze de bodem minder beroeren, de discards (ongewenste bijvangst) verminderen en minder brandstof gebruiken dan de traditionele platvisvisserij. Ook zijn aanvoerpatroon en verwerking aan boord aangepast waardoor de vis vaker en met behoud van kwaliteit wordt aangeland. Een deel van de vissers heeft inmiddels het MSC certificaat, het certificaat voor gegarandeerde duurzame vangst, een ander deel verwacht het MSC certificaat dit jaar nog te behalen. De vis van Vis van dichtbij komt uit de Noordzee en is bijna volledig afkomstig van Nederlandse vissers die aanvoeren op de visafslagen van Den Helder, Scheveningen of IJmuiden. Albert Heijn verkoopt alleen verse schol en tong buiten de paaitijd, dan is de vis niet alleen dikker maar ook smakelijker. Bovendien hopen ze daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame voorplanting van schol. Tot slot wil ik Kees Taal en Wim Zaalmink, onderzoekers bij het LEI, en John Oosterhuis, duurzaamheidsdeskundige, bedanken voor het in korte tijd samenstellen van de facsheets. Zonder hun steun en toewijding was het nooit gelukt. Ik wens u veel plezier bij het bestuderen van de factsheets. Ed de Heer Projectleider Vissen met zorg

3 Leeswijzer factsheets kwaliteit en duurzaamheid visserijtechnieken Vissen met zorg In het kader van het project Vissen met zorg heeft het LEI, onderdeel van Wageningen UR, factsheets opgesteld over de staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. De factsheets bevatten kengetallen over de kwaliteit en ecologische effecten van deze vier visserijtypen. De kengetallen zijn gerelateerd aan de traditionele platvisvisserij in Nederland, de boomkor. Een percentage van bijvoorbeeld 15% betekent dat het kenmerk 15% lager scoort dan in de boomkorvisserij. Visserij vindt plaats onder voortdurend wisselende fysieke en weersomstandigheden, deze zijn o.a. afhankelijk van de tijd van het jaar en het gekozen visgebied. De vermelde kengetallen zijn dan ook geen exacte getallen maar een indicatie van de effecten. De herkomst van deze informatie is voor een deel terug te vinden in het rapport Impact Assessment of the effects of a selected range of fishing gears in the North Sea (ILVO). Voor gegevens over brandstofverbruik en kwaliteit van vis is gebruik gemaakt van data uit het Bedrijven InformatieNet van het LEI. De kengetallen geven inzicht in de duurzaamheid van de gebruikte visserijtechnieken. Men zou aan de hand van de uitkomsten de vraag kunnen stellen waarom niet elke visserijondernemer overschakelt op een van deze technieken. De redenen dat dit niet gebeurt zijn divers: om over te kunnen schakelen op een andere visserijtechniek is een visser o.a. afhankelijk van de mogelijkheden van het bestaande schip, de beschikbaarheid van visgebieden, de beschikbare visquota, wet- en regelgeving en van financiële en sociaaleconomische mogelijkheden. Hieronder volgt een toelichting op de betekenis van de kengetallen die in de factsheets worden genoemd. De visquota hebben betrekking op schepen van Nederlandse ondernemers die de Noordzeevis bij Nederlandse visafslagen afleveren. Dit is dan inclusief schepen die onder Nederlandse vlag varen met een buitenlands quotum en die de vangst in Nederland aanvoeren. Tong wordt slechts voor een klein gedeelte door buitenlands gevlagde schepen aangevoerd, schol echter wordt relatief veel door deze schepen aangevoerd, ongeveer evenveel als door Nederlandse schepen (bijna ton). De kwaliteit van vis wordt uitgedrukt met de volgende scores waarbij de volgende schaal wordt gehanteerd: E = excellente (top)kwaliteit A+ = zeer goede kwaliteit A = goede kwaliteit Kwaliteit is afhankelijk van de behandeling van de vis aan boord (moment en wijze van sorteren, koelen, de kistgrootte) maar ook van de gebruikte visserijtechniek. Hoe voorzichtiger de vis gevangen wordt en hoe sneller deze aan wal gebracht wordt hoe beter de vis is. De kwalificatie E kwaliteit wordt in principe alleen toegekend aan vis die binnen 24 uur na vangst wordt aangeland. Meestal is dat vis die dichtbij is gevangen. Het brandstofverbruik is gerelateerd aan de hoeveelheid brandstof per kg schol of tong. De bodemberoering is gebaseerd op sedimentverplaatsing per kg gevangen vis. Het kengetal voor discards heeft betrekking op ongewenste bijvangst, ondermaatse vis en benthos.

4 FACTSHEET KWALITEIT EN DUURZAAMHEID STAANDWANTVISSERIJ NEDERLAND 2012 BASISGEGEVENS Vloot Totaal Staandwant Aantal actieve schepen ca. 500 ca. 60 Quota Noordzee NL NL Staandwant EU Schol Tong HOE VERHOUDT STAANDWANT VISSERIJ ZICH T.O.V. TRADITIONELE PLATVISVISSERIJ? ECONOMISCH Brandstofverbruik Kwaliteit Aandeel in quotum -90 % A + /E 2 % ECOLOGISCH CO 2-emissie Bodemberoering Discards -90 % -99 % -90 % AANVULLENDE FEITEN Hoofdzakelijk visserij op tong. Daarnaast op zeer beperkte schaal specifieke visserij op kabeljauw, tarbot, harder of zeebaars. Overwegend dagverse vis, gevangen in de laatste 48 uur voor aanlanden. Visseizoen loopt van ongeveer maart tot eind oktober. Bij veel wind en slecht weer kan niet worden uitgevaren en is staandwant tong dus niet beschikbaar. Passieve vorm van visserij die van oudsher al wordt toegepast. Uitsluitend met kleine schepen. Sinds 2010 MSC gecertificeerd. INNOVATIE EN ONDERZOEK Experimenten met vangkooien en potten waarmee zeer selectief op andere vissoorten kan worden gevist en de vis levend wordt aangeland. Onderzoek naar de mogelijkheden om in de buurt van windmolenparken te vissen. Experimenten met zgn. pingers om bruinvissen uit de buurt van de netten te houden.

5 FACTSHEET KWALITEIT EN DUURZAAMHEID PULSVISSERIJ NEDERLAND 2012 BASISGEGEVENS Vloot Totaal Puls Aantal actieve schepen ca. 500 ca. 40 Quota Noordzee NL Puls EU Schol Tong HOE VERHOUDT PULS VISSERIJ ZICH T.O.V. TRADITIONELE PLATVISVISSERIJ? ECONOMISCH Brandstofverbruik Kwaliteit Aandeel in quotum -50 % A 60 % (tong) 15 % (schol) ECOLOGISCH CO 2-emissie Bodemberoering Discards -50 % -50 % -30 % AANVULLENDE FEITEN De omschakeling van traditionele visserij naar pulsvisserij vraagt een investering van ca voor een schip van 40 meter en ca voor een schip van 24 meter. De pulsvisserij is nog geen wettelijk toegestane visserijtechniek. Om te mogen vissen met de pulstechniek is daarom een ontheffing vereist. In totaal zijn 42 ontheffingen afgegeven, in 2012 zijn alle ontheffingen gebruikt. INNOVATIE EN ONDERZOEK Veel onderzoek in samenwerking met vissers naar netaanpassingen i.v.m. verdere brandstofbesparing en vermindering van discards. Het project Masterplan Duurzame Visserij zet in op technologische vernieuwing van schepen en pulsvisserij.

6 FACTSHEET KWALITEIT EN DUURZAAMHEID TWINRIGVISSERIJ NEDERLAND 2012 BASISGEGEVENS Vloot Totaal Twinrig Aantal actieve schepen ca. 500 ca. 70 Quota Noordzee NL Twinrig EU Schol Langoustine HOE VERHOUDT TWIN RIG VISSERIJ ZICH T.O.V. TRADITIONELE PLATVISVISSERIJ? ECONOMISCH Brandstofverbruik Kwaliteit Aandeel in quotum -50 % A + 10% (schol) ECOLOGISCH CO 2-emissie Bodemberoering Discards -50 % -10 % -10 % AANVULLENDE FEITEN Twinrig visserij vaak specifiek op schol. Ook wel gecombineerd met visserij op langoustine. Omschakeling naar twinrig is niet meer mogelijk door ontbreken van vergunningen en zeedagen. Bij twinrig is relatief weinig motorvermogen nodig door lage weerstand netten en lagere vissnelheid. Naar verwachting wordt in mei 2012 een groot deel van de twinrigvloot voor schol MSC gecertificeerd. INNOVATIE EN ONDERZOEK Experimenteren met ontsnappingspanelen voor kabeljauw en kleine vis. Camera s aan boord om te monitoren i.v.m. real time closures.

7 FACTSHEET KWALITEIT EN DUURZAAMHEID FLYSHOOTVISSERIJ NEDERLAND 2012 BASISGEGEVENS Vloot Totaal Flyshoot Aantal actieve schepen ca. 500 ca. 20 Quota Noordzee NL Flyshoot EU Schol HOE VERHOUDT FLYSHOOT VISSERIJ ZICH T.O.V. TRADITIONELE PLATVISVISSERIJ? ECONOMISCH Brandstofverbruik Kwaliteit Aandeel in quotum -65 % A+/E 2 % ECOLOGISCH CO 2-emissie Bodemberoering Discards -65 % -50 % -50 * AANVULLENDE FEITEN De belangrijkste doelsoorten voor flyshootvissers zijn rode mul, rode poon en inktvis, deze soorten zijn quotumvrij. Op de Noordzee wordt soms specifiek op schol gevist. Vaak meerdere aanlandingen per week met vis van zeer goede kwaliteit. Het visseizoen op de Noordzee loopt van ongeveer april tot en met augustus. Er is een beperkt aantal zeedagen beschikbaar voor deze vorm van visserij. Relatief recent geïntroduceerde visserijtechniek met moderne schepen. Naar verwachting wordt in mei 2012 de flyshootvisserij op schol MSC gecertificeerd. INNOVATIE EN ONDERZOEK Er is door de sector onderzoek naar de omvang van visbestanden rode mul en rode poon aangevraagd. Daarnaast vindt door de sector zelf monitoring plaats (self sampling). * Discards variëren zeer sterk, afhankelijk van gebied en wijze van vissen

8 Factsheets kwaliteit en duurzaamheid Vissen met Zorg 2012

Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij

Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij Pulskor, Sumwing en PulsWing als alternatief voor de boomkorvisserij Urk 4 september 2010 Kees Taal, LEI Pulskor, Sumwing en PulsWing Wat is Pulskor, Sumwing en PulsWing? Historie Wat is nodig om met de

Nadere informatie

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Trends in zeevisserij Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Jaarlijkse publicatie Vanaf nu via LEI-internet te downloaden www.visserijincijfers.nl

Nadere informatie

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet?

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Nathalie Steins & Adriaan Rijnsdorp, IMARES Wageningen UR 20 juni 2016 Background NL vloot heeft 80% Noordzee tong quota Zorgen over traditionele vangstmethode (boomkor)

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord Wij vangen deze vis wijzer Uitgave 2009 natuurlijk verantwoord Wij vangen deze VIS wijzer Overbevissing en illegale visserijpraktijken zijn onderwerpen die met regelmaat tot maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Pulskor versus boomkor

Pulskor versus boomkor Pulskor versus boomkor ARM 7 en ARM 44, economische uitkomsten en analyses Vertrouwelijk rapport Kees Taal Mike Turenhout Arie Klok LEI-rapport 2014-xxx Maart 2014 Projectcode Kenniskringen Visserij LEI,

Nadere informatie

Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers

Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers Uitwerking van een kennisvraag voor de Kenniskring Staandwantvisserij op tong Birgit de Vos LEI, onderdeel van Wageningen UR 22 april 2011

Nadere informatie

SCHMIDT ZeeVIS ROTTeRDaM De allerbeste VIS VaN De allerbeste VISSeRS SCHMIDT ZeeVIS en MVO

SCHMIDT ZeeVIS ROTTeRDaM De allerbeste VIS VaN De allerbeste VISSeRS SCHMIDT ZeeVIS en MVO SCHMIDT ZEEVIS ROTTERDAM De allerbeste VIS VAN DE ALLERBESTE VISSERS SCHMIDT ZEEVIS EN MVO Verantwoordelijkheid Alleen het beste is goed genoeg De maatschappij schreeuwt om verduurzaming. De vissers en

Nadere informatie

Trends in Zeevisserij 2013

Trends in Zeevisserij 2013 Trends in Zeevisserij 2013 Innovatie loont! 22 maart 2013, Kees Taal Trends Innovatie Ondernemerschap Verduurzaming Markt Trends Investeringen Prestaties: Kottervloot - Platvis - Garnalen - Flyshoot -

Nadere informatie

Verkenning economische impact aanlandplicht op Nederlandse kottervloot

Verkenning economische impact aanlandplicht op Nederlandse kottervloot Verkenning economische impact aanlandplicht op Nederlandse kottervloot Flynth adviseurs en accountants J. Baarssen MSc RA Drs. J. Luchies LEI Wageningen UR M.N.J. Turenhout MSc Europees Visserij Fonds:

Nadere informatie

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends Den Haag 13 maart 2013 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends 1 Introductie Voorstellen Doel: kennis uitwisselen over de visserijpraktijk, knelpunten en oplossingen bespreken betreffende bemanningszaken.

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij. Hoezo dure gasolie?

Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij. Hoezo dure gasolie? www.kenniskringvisserij.nl Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij Hoezo dure gasolie? Tips voor boomkorvissers om brandstof te besparen en hun rendement te verhogen In deze brochure beschrijven

Nadere informatie

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016 Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode Opgesteld door: R. Martens d.d. 20 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene Projectinformatie...3 2. Voortgang

Nadere informatie

Finding answers together

Finding answers together 1 Finding answers together 2 Economische prestaties 3 Veranderopgave Image: Chris King Source: topgear.nl 4 VISSERIJ IN CIJFERS 2019 Een overzicht van de economische ontwikkelingen in de Nederlandse visserij

Nadere informatie

Duurzame Noordzeevisserij. Milieuprestaties Noordzeevis, kweekvis en vlees vergeleken

Duurzame Noordzeevisserij. Milieuprestaties Noordzeevis, kweekvis en vlees vergeleken Duurzame Noordzeevisserij Milieuprestaties Noordzeevis, kweekvis en vlees vergeleken Betere positionering met duurzame vis Maatschappelijk wordt er veel waarde gehecht aan het duurzaam produceren van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 06 juni 2014 Betreft Maatregelen zeebaars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 06 juni 2014 Betreft Maatregelen zeebaars > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Ontwikkelingen langoustine visserij (Noorse kreeft)

Ontwikkelingen langoustine visserij (Noorse kreeft) Ontwikkelingen langoustine visserij (Noorse kreeft) 2006-2012 Samenwerking, kennisuitwisseling en waardevermeerdering Door: Roelof van Urk Inleiding Twinrigvisserij door de kleinere schepen (

Nadere informatie

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Project Best Practices II Opzet, eerste uitkomsten, stand van zaken en planning 2017 Voor intern gebruik 27 januari 2017 Ed de Heer Opzet Doelen BPII: 1) het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid

Nadere informatie

Ronde Tafel Discussie Zeebaars

Ronde Tafel Discussie Zeebaars Ronde Tafel Discussie Zeebaars Vrijdag 20 maart 2015 IMARES, IJmuiden. Aanleiding Op initiatief van de kenniskring Kleinschalige Kust- en zeevisserij werd afgelopen vrijdag 20 maart 2015 een bijeenkomst

Nadere informatie

Incentives en de aanlandplicht

Incentives en de aanlandplicht Incentives en de aanlandplicht Vraag 4B Erik Buisman, LEI 4B.1 Welke maatregelen zijn nodig voor een aanlandplicht? Wat zijn economische incentives om discards aan te landen en toch niet zo aantrekkelijk

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Inleiding Met deze brief willen wij u graag op de hoogte stellen van de beslissing van de CVO om het MSC certificaat voor de staand want visserij te beëindigen. De CVO biedt u een

Nadere informatie

Vissen in de 12-mijlszone

Vissen in de 12-mijlszone Vissen in de 12-mijlszone Inzetverandering visserij na introductie puls Mike Turenhout, Katell Hamon Dit onderzoek is uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Vestiging IJmuiden Vestiging Yerseke Vestiging Texel Postbus 68 Postbus 77 Postbus 167

Vestiging IJmuiden Vestiging Yerseke Vestiging Texel Postbus 68 Postbus 77 Postbus 167 Wageningen IMARES Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies Vestiging IJmuiden Vestiging Yerseke Vestiging Texel Postbus 68 Postbus 77 Postbus 167 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke 1790 AD Den

Nadere informatie

Keerpunt in de Vlaamse visserij. ILVO Directie Dier Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Keerpunt in de Vlaamse visserij. ILVO Directie Dier  Beleidsdomein Landbouw en Visserij Keerpunt in de Vlaamse visserij Inhoud Inleiding Betere boomkor De alternatieve boomkor De garnalenpulskor Alternatieve methodes voor boomkorvaartuigen De outriggervisserij Flyshooting Passief vissen Staand

Nadere informatie

Een kink in de kabeljauw. ILVO-Visserij. Visserij. ILVO - Dier (Visserij)

Een kink in de kabeljauw. ILVO-Visserij. Visserij. ILVO - Dier (Visserij) Een kink in de kabeljauw ILVO-Visserij Visserij Mei 2008 Inhoud Inleiding De Belgische situatie Alternatieven voor de boomkor De alternatieve boomkor De garnalenpulskor Alternatieve methodes voor boomkorvaartuigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Aanlandplicht

Aanlandplicht Aanlandplicht 2016-2019 Carian Emeka Team EZ 3 personen RVO en NVWA Projectgroep uitvoeringsagenda implementatie aanlandplicht EZ / RVO /NVWA CVO Stichting de Noordzee LEI IMARES 2 De aanlandplicht doel

Nadere informatie

Vissen bij wisselend tij

Vissen bij wisselend tij Vissen bij wisselend tij Een notitie over de (cumulatieve) sociaaleconomische effecten van ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse kottervisserij (BO-43-023.02-45) A. Mol, B.W. Zaalmink, N.A.

Nadere informatie

Sociaal-economische gevolgen van een totaal verbod van pulsvisserij voor de Nederlandse visserijsector

Sociaal-economische gevolgen van een totaal verbod van pulsvisserij voor de Nederlandse visserijsector Sociaal-economische gevolgen van een totaal verbod van pulsvisserij voor de Nederlandse visserijsector Wim Zaalmink, Geert Hoekstra, Arie Mol en Wouter Jan Strietman Sociaal-economische gevolgen van een

Nadere informatie

Samenvatting praktijkonderzoek passieve vistuigen in de Noordzee

Samenvatting praktijkonderzoek passieve vistuigen in de Noordzee Het project Kenniskringen visserij wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds investering in duurzame visserij Afdeling Visserij Postbus 68 1970 AB IJmuiden Kenniskringen Visserij: staandwant T.a.v.

Nadere informatie

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij! Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Nadere informatie

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ Factsheet: Schol versie maart 2013 Schol is een belangrijke vissoort voor de Nederlandse vissector, zelfs één van de belangrijkste wat betreft aanvoer op de Nederlandse afslagen; bijna 50% van alle vis

Nadere informatie

staandwantvisserij op tong

staandwantvisserij op tong Kenniskring staandwantvisserij op tong www.kenniskringvisserij.nl Notulen bijeenkomst 16 april 2010 te IJmuiden. Aanwezig: Rems Cramer, Marije Siemensma, (Vereniging Kust en Zee), Ed Reker (YM27), Derk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland. Geachte voorzitter, From: @urk.nl> Sent: Wednesday, February 6, 2019 15:46:17 To: statengriffier 19004929 Cc: Subject: Rapport sociaal-economische gevolgen verbod pulsvisserij Attachments: Rapport sociaal-economische gevolgen

Nadere informatie

VALDUVIS. Presentatie Project en Tussentijdse Resultaten. Kim Sys & Arne Kinds

VALDUVIS. Presentatie Project en Tussentijdse Resultaten. Kim Sys & Arne Kinds VALDUVIS Presentatie Project en Tussentijdse Resultaten Kim Sys & Arne Kinds 21 november 2012 Lerend Netwerk - Plaatselijke Groep Belgisch Zeevisserijgebied (EVF - As 4) VLIZ - InnovOcean Site Instituut

Nadere informatie

Vissen bij wisselend tij

Vissen bij wisselend tij Vissen bij wisselend tij Een notitie over de (cumulatieve) sociaaleconomische effecten van ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse kottervisserij A. Mol, B.W. Zaalmink, N.A. Steins en M.L.

Nadere informatie

Sectorupdate - Kottervisserij

Sectorupdate - Kottervisserij Sectorupdate - Kottervisserij Economisch Bureau Nederland Thijs Pons +31 20 628 64 37 19 februari 2014 Nieuwe technieken in de kottervisserij De visserijsector bevindt zich in Nederland in een omslagfase

Nadere informatie

Netinnovatie Kottervisserij

Netinnovatie Kottervisserij Netinnovatie Kottervisserij Verbeteren selectiviteit van de nederlandse kottervisserij 05 Sep 2015, Pieke Molenaar & Bob van Marlen Deze presentatie is tot stand gekomen met financiering van het Europees

Nadere informatie

Visvangst in de Noordzee,

Visvangst in de Noordzee, Indicator 3 oktober 2017 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. De visvangst is de laatste decennia

Nadere informatie

Meest gestelde vragen naar aanleiding van de vissersprotesten

Meest gestelde vragen naar aanleiding van de vissersprotesten 10 september 2016 Meest gestelde vragen naar aanleiding van de vissersprotesten De laatste tijd waren vissers veel in het nieuws vanwege hun protest tegen een aantal maatregelen die de visserij raken:

Nadere informatie

Kenniskring Staandwantvisserij op tong

Kenniskring Staandwantvisserij op tong Kenniskring Staandwantvisserij op tong www.kenniskringvisserij.nl Scheveningen, 8 oktober 2010 Aanwezig: Rems Cramer, Ed Reker, Derk Jan Berends, Arjan Korving, Cees Tanis, Dirk Verhaeghe (ILVO), Jan Verschoor,

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

Pulsvisserij Overzicht Onderzoek

Pulsvisserij Overzicht Onderzoek Pulsvisserij Overzicht Onderzoek Platvis Bob van Marlen Inhoud Historisch overzicht onderzoek RIVO-IMARES garnaal en vooral platvis EU-verbod ICES vragen in 2006 en onderzoek hierop gericht Vangstvergelijking

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa,

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa, Postbus 68 1970 AB IJmuiden MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG Afdeling Vis ONDERWERP Beperkingen zeebaars Geachte heer Offringa, POSTADRES Postbus 68 1970 AB IJmuiden

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Waardekaarten Borssele Karin van der Reijden Rapport C002/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: W. van Broekhoven Postbus 59 8320 AB URK Publicatiedatum:

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen. 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl

Kenniskring Slim Ondernemen. 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Kenniskring Slim Ondernemen 7 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Programma 7 maart 2009 09.00 uur Opening 09.05 uur Voortgang Imago 09.15 uur Voorstel

Nadere informatie

Zelfbemonstering MSC. Urk, Inger Wilms Duurzame visserij

Zelfbemonstering MSC. Urk, Inger Wilms Duurzame visserij Zelfbemonstering MSC Urk, 20-03-2014 Inger Wilms Duurzame visserij MSC Certificering CVO twinrig, flyshoot, outrig Geslaagd onder voorwaarden (conditions) 1. Meer informatie nodig over bijvangst/discards

Nadere informatie

VALDUVIS. 31 oktober 2014 Symposium Dag van de Garnaal, Lauwersoog. Arne Kinds Kim Sys

VALDUVIS. 31 oktober 2014 Symposium Dag van de Garnaal, Lauwersoog. Arne Kinds Kim Sys VALDUVIS Duurzaamheidsbarometer voor de visserij 31 oktober 2014 Symposium Dag van de Garnaal, Lauwersoog Arne Kinds Kim Sys Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Dier www.ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer

Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer Wereld Oceaan Dag werd op 8 juni 1992 in het leven geroepen om mensen bewust te maken van de zeeën en oceanen en wat deze voor ons betekenen. Sindsdien wordt deze dag jaarlijks wereldwijd gevierd. Een

Nadere informatie

Een nieuw ketenmodel voor langoustines

Een nieuw ketenmodel voor langoustines Een nieuw ketenmodel voor langoustines Ab Post (GPM Seafoods) en Wim Zaalmink (LEI Wageningen UR) Urk, 6 oktober 2012 Inhoud Economische betekenis langoustine visserij Consumptie van langoustines Keten

Nadere informatie

LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft. Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012

LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft. Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012 LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012 Achtergrond: visserij in Nederland Advies taskforce duurzame Noordzeevisserij: Reduceren van de kosten

Nadere informatie

Kenniskringen Visserij

Kenniskringen Visserij Kenniskringen Visserij Bezoek aan de European Seafood Exposition 2011: Kenniskringen verdiepen zich in markt, trends en positionering Door Wouter Jan Strietman (LEI, onderdeel van Wageningen UR) en Caroline

Nadere informatie

VLISSINGEN & BRESKENS

VLISSINGEN & BRESKENS VLISSINGEN & BRESKENS Vis met smaak Aanvoer uit de Zuidelijke Noordzee Mijn! Vis kopen in de mijnzaal of op afstand Een aantrekkelijke afslag Centrale ligging en goede infrastructuur De koers naar kwaliteit

Nadere informatie

VALDUVIS. 31 oktober 2014 Symposium Dag van de Garnaal, Lauwersoog. Arne Kinds Kim Sys

VALDUVIS. 31 oktober 2014 Symposium Dag van de Garnaal, Lauwersoog. Arne Kinds Kim Sys VALDUVIS Duurzaamheidsbarometer voor de visserij 31 oktober 2014 Symposium Dag van de Garnaal, Lauwersoog Arne Kinds Kim Sys Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Dier www.ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Co-management: Hoe verder te vervolmaken? Saneren of innoveren? Alternatieve beheersvormen: Quota, Zeedagen, Ruimte Discards: Hoe te voorkomen?

Co-management: Hoe verder te vervolmaken? Saneren of innoveren? Alternatieve beheersvormen: Quota, Zeedagen, Ruimte Discards: Hoe te voorkomen? Betreft Verslag VIP-bijeenkomst De toekomst van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid Datum 18 april 2009 Tijdstip 10:00 15:00 uur Locatie Visafslag Harlingen, Nieuwe Vissershaven 25 Aanwezig VIP: Bram

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Waarom deze brochure?...3 Wat is een bestandsschatting?...3 Waarom een bestandsschatting?...3 De bestandsschatting in drie stappen (tong)...4 (1) Het vangstsucces

Nadere informatie

Masterplan Transitie Visserijvloot

Masterplan Transitie Visserijvloot Masterplan Transitie Visserijvloot Memorandum haalbaarheidsonderzoek GIBO Groep LEI WUR Januari 2010 1 Memorandum Transitie Visserijvloot 2010 2015 1. Inleiding De Nederlandse platvisvloot vist vooral

Nadere informatie

Zeevisserij in beweging. Gepresenteerd door Jochen Depestele

Zeevisserij in beweging. Gepresenteerd door Jochen Depestele Zeevisserij in beweging Naar een duurzame visserij Jochen Depestele,, Hans Polet, Els Vanderperren, Hendrik Stouten en Kris Van Craeynest,, ILVO-Visserij, Visserij, Oostende, België Gepresenteerd door

Nadere informatie

Kostprijs garnalen. Kenniskring duurzame garnalenvisserij. 1. Inleiding. 2. Kosten. Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink

Kostprijs garnalen. Kenniskring duurzame garnalenvisserij. 1. Inleiding. 2. Kosten. Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink Kostprijs garnalen Kenniskring duurzame garnalenvisserij Mike Turenhout, Arie Klok en Wim Zaalmink 1. Inleiding Om een gezonde visserij te hebben, is het van belang om niet onder de kostprijs te vissen.

Nadere informatie

Kenniskring Staandwantvisserij op tong

Kenniskring Staandwantvisserij op tong Kenniskring Staandwantvisserij op tong www.kenniskringvisserij.nl Notulen bijeenkomst vrijdag 28 augustus 2009 te IJmuiden. 13.00-17.00 uur Aanwezig: Rems Kramer (KW 2), Jan Verschoor (SCH 40), Ed Reker

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Kenniskring Slim Ondernemen 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Programma 28 maart 2009 09.00 uur Opening 09.10 uur Efficiënt vistransport 10.00

Nadere informatie

Datum 30 januari 2017 Betreft Beantwoording vragen over bijvangst onterecht in negatief daglicht

Datum 30 januari 2017 Betreft Beantwoording vragen over bijvangst onterecht in negatief daglicht > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401

Nadere informatie

Samenwerken aan een duurzame visserij in de Voordelta

Samenwerken aan een duurzame visserij in de Voordelta Samenwerken aan een duurzame visserij in de Voordelta ARM 25, ARM 33, ARM 46, TH 6 en YE 138, economische uitkomsten en analyses pulsvisserij Kees Taal, Mike Turenhout en Arie Klok VERTROUWELIJK Samenwerken

Nadere informatie

Vangstsamenstelling per tuigcategorie

Vangstsamenstelling per tuigcategorie Vangstsamenstelling per tuigcategorie Herziening contingentenstelsel visserij in Nederland in het kader van de aanlandplicht A.T.M. van Helmond en N.A. Steins Wageningen University & Research Rapport C107/16

Nadere informatie

PROJECT PULSKOR. Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij. Bart Verschueren, 23 januari 2009

PROJECT PULSKOR. Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij. Bart Verschueren, 23 januari 2009 PROJECT PULSKOR Ontwikkeling en demonstratie van een selectieve pulskor voor de visserij op grijze garnaal met het oog op een reductie van de teruggooi en de milieu-impact Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij

Nadere informatie

Flyshooting. Een haalbaar alternatief voor de boomkorvisserij. Bart Geeraert juni 2008

Flyshooting. Een haalbaar alternatief voor de boomkorvisserij. Bart Geeraert juni 2008 Flyshooting Een haalbaar alternatief voor de boomkorvisserij Bart Geeraert juni 2008 De Belgische visserij heeft vandaag een duurzaamheidsprobleem. Door bijna volledig in te zetten op een brandstofverslindende

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Banc de Flandres. Marcel Machiels Rapportnummer C (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Banc de Flandres. Marcel Machiels Rapportnummer C (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Banc de Flandres Marcel Machiels Rapportnummer C059.14 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: P. Visser en P. Kuyt Postbus 59 8320 AB URK Publicatiedatum:

Nadere informatie

Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd

Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd Pulswing Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd Dit rapport is opgesteld door Kees Taal en Arie Klok Opdrachtgevers: HFK Engineering - Harmen Klein

Nadere informatie

Vissen in de 12-mijlszone (update) Inclusief en kotters groter dan 300 pk. Geert Hoekstra, Katell Hamon & Jos op de Weegh

Vissen in de 12-mijlszone (update) Inclusief en kotters groter dan 300 pk. Geert Hoekstra, Katell Hamon & Jos op de Weegh Vissen in de 12-mijlszone (update) Inclusief 2015-2017 en kotters groter dan 300 pk Geert Hoekstra, Katell Hamon & Jos op de Weegh Vissen in de 12-mijlszone (update) Inclusief 2015-2017 en kotters groter

Nadere informatie

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Ik vond het goed om in deze groep over de aanlandplicht te praten. Het domste wat je nu kunt doen is je kop in het zand steken.

Nadere informatie

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Eerste inzicht in de mogelijke effecten van het verlagen van de minimuminstandhoudingsreferentiemaat

Nadere informatie

Aanlandplicht vanaf 1 januari 2019 Toelichting aan reders en schippers

Aanlandplicht vanaf 1 januari 2019 Toelichting aan reders en schippers Aanlandplicht vanaf 1 januari 2019 Toelichting aan reders en schippers Veilzaal VLV Zeebrugge 27 december 2018 Aanlandplicht Vanaf 1 januari 2019: alle soorten onder quotum, met uitzonderingen. Voorwaarden

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015. Technisch dossier Puls. In april jl. kregen de ondernemers

Nadere informatie

Emissie Nederlandse Visserij. Indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening

Emissie Nederlandse Visserij. Indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening Emissie Nederlandse Visserij Indicatoren brandstofverbruik voor broeikasgasemissieberekening Mike Turenhout, Katell Hamon, Hans van Oostenbrugge, Arie Mol en Arie Klok Emissie Nederlandse Visserij Indicatoren

Nadere informatie

p/a Sparc Advies T.a.v. Visserijbedrijf Van Belzen Vof De heer Martens Boswinde WE Den Haag Afdeling Visserij Geachte heer Martens,

p/a Sparc Advies T.a.v. Visserijbedrijf Van Belzen Vof De heer Martens Boswinde WE Den Haag Afdeling Visserij Geachte heer Martens, Postbus 68 1970 AB IJmuiden p/a Sparc Advies T.a.v. Visserijbedrijf Van Belzen Vof De heer Martens Boswinde 45 2496 WE Den Haag Afdeling Visserij ONDERWERP Discardoverzicht ARM25, ARM33 en TH6 Geachte

Nadere informatie

Notitie voorstel beheerplan staande nettenvisserij in kustzone van Nederland

Notitie voorstel beheerplan staande nettenvisserij in kustzone van Nederland Notitie voorstel beheerplan staande nettenvisserij in kustzone van Nederland Emmeloord, 1 november 2007 Opgesteld door: D.J.T. Berends (Nederlandse Vissersbond) in samenspraak Ed Reker, Rems Cramer, Arjan

Nadere informatie

Kenniskring garnaal NO

Kenniskring garnaal NO Kenniskring garnaal NO Introductie KK & bijvangsten Lauwersoog 9 oktober 2015 Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij AGENDA 13:00 Kennismaking en verwachtingen 13:15 Aanlandplicht, wat

Nadere informatie

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten is er nog wel voldoende vis in onze zeeën? waaraan kan ik zien dat vis verantwoord gevangen is? duurzame vis? wat betekent dit? hoe zit het

Nadere informatie

p/a Sparc Advies T.a.v. Zeevisserijbedrijf C. Tanis Jaczon/Zonen C.V. De heer Martens Boswinde WE Den Haag Afdeling Visserij

p/a Sparc Advies T.a.v. Zeevisserijbedrijf C. Tanis Jaczon/Zonen C.V. De heer Martens Boswinde WE Den Haag Afdeling Visserij Postbus 68 1970 AB IJmuiden p/a Sparc Advies T.a.v. Zeevisserijbedrijf C. Tanis Jaczon/Zonen C.V. De heer Martens Boswinde 45 2496 WE Den Haag Afdeling Visserij ONDERWERP Notitie: Vangsten en discards

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Kenniskring Langoustines 27 juni 2015

Verslag Platformbijeenkomst Kenniskring Langoustines 27 juni 2015 www.kenniskringvisserij.nl Het project Kenniskringen visserij wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds investering in duurzame visserij Verslag Platformbijeenkomst Kenniskring Langoustines 27

Nadere informatie

Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave

Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave 0. Actuele situatie schol en tong... 1 0.1 Toestand tong- en scholbestand Noordzee... 1 0.2 Vangstadvies

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst Kenniskring Staandwant visserij

Notulen bijeenkomst Kenniskring Staandwant visserij Notulen bijeenkomst Kenniskring Staandwant visserij Datum: 02-09-2011 Tijd: 14:00 17:00 Locatie: Zeemanshuis, Visafslagweg 1, Scheveningen Aanwezig: Afwezig m.k.: Derk Jan Berends (voorzitter), Durk van

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting in drie stappen 5 1 Het vangstsucces (relatieve

Nadere informatie

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting?

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting? De wetenschap achter het tellen van vissen Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting

Nadere informatie

Reden: Bespreken van kennisvragen opgenomen in het Voorstel werkplan kenniskring staandwantvisserij (bijlage 1) en om vervolgstappen te bepalen.

Reden: Bespreken van kennisvragen opgenomen in het Voorstel werkplan kenniskring staandwantvisserij (bijlage 1) en om vervolgstappen te bepalen. Kenniskring Staandwant Overzicht kennisvragen wo 11 feb 2015 Reden: Bespreken van kennisvragen opgenomen in het Voorstel werkplan kenniskring staandwantvisserij (bijlage 1) en om vervolgstappen te bepalen.

Nadere informatie

Duurzame garnalenvisserij VOF Koster

Duurzame garnalenvisserij VOF Koster Duurzame garnalenvisserij VOF Koster WR 3 Noordster van VOF Koster en duurzaamheid De maatschap VOF Koster van Dirk en Wilma Koster vist met de WR3 Noordster op garnalen, vanaf het historische visserseiland

Nadere informatie

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Dekking MSC certificaat Het MSC certificaat van de CVO geldt voor een aantal specifieke combinaties van visserijtechnieken en maaswijdte,

Nadere informatie

Brandstofbesparing 75%

Brandstofbesparing 75% Brandstofbesparing 75% Energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van een 2.000 pk viskotter Concept Taal C. Klok A.J LEI Wageningen UR Wageningen, juni 2014 Opdrachtgevers: Vis Vis BV, de heer

Nadere informatie

Eerste resultaten Pre-onderzoek Twinrigpuls (TRP) Masterplan Duurzame Visserij.

Eerste resultaten Pre-onderzoek Twinrigpuls (TRP) Masterplan Duurzame Visserij. Herengracht 9 2312 LA Leiden Tel/Fax. 071-5144509 E-mail: agonus@planet.nl Eerste resultaten Pre-onderzoek Twinrigpuls (TRP) Masterplan Duurzame Visserij. Opdrachtgever: Stichting Masterplan Duurzame Visserij

Nadere informatie

De bodemberoerende visserij in de Voordelta sinds 2004

De bodemberoerende visserij in de Voordelta sinds 2004 De bodemberoerende visserij in de Voordelta sinds 2004 Auteurs: Nicola Tien, Niels Hintzen, Ruben Verkempynck, Marloes Kraan, Brita Trapman, Johan Craeymeersch, Margriet van Asch Wageningen University

Nadere informatie

Kenniskring Langoustines

Kenniskring Langoustines Kenniskring Langoustines www.kenniskringvisserij.nl Verslag Platformbijeenkomst Kenniskring Twinrig & Langoustines 24 maart 2012 Aanwezig: Adriaan de Visser (WR108), Pieter Kramer (Z525), Fokke Kramer

Nadere informatie

Innovatie in de visketen GoFive Fishing

Innovatie in de visketen GoFive Fishing Innovatie in de visketen GoFive Fishing Het ministerie van LNV onder leiding van Minister Gerda verburg, heeft begin augustus 2010 de subsidie aanvraag van het Zeevisbedrijf Geertruida uit Urk en het Groene

Nadere informatie

Bestaande vistuigen als mogelijk alternatief voor de boomkor

Bestaande vistuigen als mogelijk alternatief voor de boomkor Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Bestaande vistuigen als mogelijk alternatief voor de boomkor Rapport RIKZ 2001.037 Auteurs:

Nadere informatie

Resultaten MDV-1 en mogelijke toepassingen voor de platvissector in zuid west Nederland.

Resultaten MDV-1 en mogelijke toepassingen voor de platvissector in zuid west Nederland. Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Resultaten MDV-1 en mogelijke toepassingen voor de platvissector in zuid west Nederland. Verslag van de bijeenkomst van de Visserijvereniging

Nadere informatie

WILD CAUGHT METHODOLOGY

WILD CAUGHT METHODOLOGY WILD CAUGHT METHODOLOGY ILVO Visserij en Aquatische Productie gebruikt voor het beoordelen van wild gevangen vis op vlak van duurzaamheid de Wild Caught Methodology. Deze internationale methode werd in

Nadere informatie

Eindrapportage ARM 7 en ARM 44

Eindrapportage ARM 7 en ARM 44 Alternatief voor de mattenvisserij Eindrapportage ARM 7 en ARM 44 1 juli 2011 30 maart 2014 Eindrapportage Alternatief voor de mattenvisserij Projectgegevens Regeling: Visserijgebied: Duurzame Ontwikkeling

Nadere informatie

INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007

INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007 INFOfiche Langetermijnstrategie en Planning 2007 Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.dvz.be

Nadere informatie