Rapport SOA-spreekuur. GGD Noord-Kennemerland 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport SOA-spreekuur. GGD Noord-Kennemerland 2005"

Transcriptie

1 Rapport SOA-spreekuur GGD Noord-Kennemerland 2005

2 Colofon Datum Mei 2006 Auteurs M. Heemskerk, M. Totté, M. Koerhuis, M.Schrier. GGD Noord-Kennemerland Postbus GH Alkmaar Telefoon:

3 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Nieuwe opzet SOA spreekuren Consulten Aantal consulten uit SOAP registratie Reden voor consult 3 4. Achtergrondkenmerken bezoekers Leeftijd, geslacht en seksuele voorkeur Woonplaats Bevolkingsgroep SOA-verleden Erkende risicogroepen 6 5. Onderzoeken en SOA diagnoses Aantal onderzoeken Aantal diagnoses 8 6. Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen 12 Bijlage 1: aantal cliëntcontacten SOA spreekuur in Bijlage 2: overzicht Gezondheidsbevordering activiteiten in

4 1. Inleiding In 2003 is het SOA-peilstation van start gegaan voor de monitoring en surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) in Nederland. Het peilstation bestaat uit vijf drempelvrije SOApoliklinieken en negen GGD-en. De GGD Noord-Kennemerland is deelnemer van het SOA-peilstation. De deelnemers zijn gekozen op basis van kwantiteit, kwaliteit, geografische verspreiding en de dekkingsgraad van risicogroepen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert het SOA-peilstation. Elk jaar brengt het RIVM een jaarverslag rondom de SOA registratie uit. Dit verslag beschrijft de resultaten van de registratie, die wordt uitgevoerd in de curatieve bestrijding van SOA. De gegevens worden routinematig verzameld door artsen en verpleegkundigen werkzaam binnen het SOApeilstation. De dataverzameling verloopt sinds april 2003 via een internetapplicatie (SOAP). Sinds die datum is het mogelijk te achterhalen hoeveel onderzoeken uitgevoerd zijn en hoeveel mensen besmet zijn met één of meer SOA. In 2005 is de organisatie van het spreekuur op de GGD Noord- Kennemerland gewijzigd. De cijfers in dit rapport betreffen Waar interessant wordt een vergelijking gemaakt met De GGD Noord-Kennemerland verzorgde in dagdelen per week een curatief SOA-spreekuur. De GGD doet onderzoeken, neemt HIV-testen af, behandelt patiënten en geeft advies en informatie. Daarnaast verzorgt de GGD een gezondheidsspreekuur voor prostitué(e)s op de Achterdam. De sector Algemene Gezondheidszorg (AGZ) geeft jaarlijks haar gegevens over het SOA-spreekuur weer in een rapport. Het rapport wordt geschreven voor intern gebruik door de GGD en door de sector AGZ in het bijzonder, voor gemeenten in de regio en voor collega s van andere SOA-spreekuren. Het doel van dit rapport is inzicht verschaffen in de bezoekers van het SOA-spreekuur; inzicht verschaffen in het aantal consulten, onderzoeken en behandelingen op het SOA-spreekuur; in kaart brengen van de verdeling van SOA over de risicogroepen; veranderingen in de tijd signaleren m.b.t. SOA. Met dit inzicht en deze gegevens kan het bestaande beleid vastgelegd in het Beleidsplan SOAbestrijding worden getoetst en desgewenst worden bijgesteld. Naast de SOAP registratie wordt er nog een registratie bijgehouden met betrekking tot het landelijk project vaccinatie hepatitis B risicogroepen. De gegevens van die registratie zijn opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. 1 Schrier M, Haan A de, Slijkerman Megelink F. SOA en zo; Beleidsplan SOA-bestrijding GGD Noord-Kennemerland december

5 2. Nieuwe opzet SOA spreekuren 2005 Naar aanleiding van een toenemend aantal SOA-cliënten is in juli 2004 besloten om een nieuwe opzet met een heldere structuur te maken voor de SOA spreekuren. Het aantal spreekuren werd uitgebreid en beter over de week verdeeld, ook zijn er telefonische spreekuren ingepland. Er werd gekozen voor inloop spreekuren om cliënten met zorgen of klachten direct te kunnen helpen. De maandagochtend leek geschikt omdat er na het weekend een grote vraag is naar zowel SOA onderzoek als naar SOA informatie. Een spreekuur s ochtends heeft als voordeel dat er meer uitloopmogelijkheden zijn bij grote drukte en dat eventuele afspraken elders (bijvoorbeeld bij een dermatoloog) voor cliënten beter te realiseren zijn. Het weekrooster is hieronder in tabel 2.1 weergegeven. Tabel 2.1: weekrooster SOA spreekuren Functie Dagdelen Tijdstip Bijzonderheden inloopspreekuur telefonisch spreekuur maandag- en woensdagochtend uur aanmelden tussen 8.30 en 9.30 uur dinsdag- en donderdagochtend maandag- en woensdagmiddag uur uur na uur vervolgbezoeken (zie bijlage 1 voor beschrijving) uitslagen van onderzoek vragen en informatie voor cliënten en huisartsen administratie SOA maandag- en woensdagmiddag na uur afhandelen van de ochtend en het telefonisch uitslagenspreekuur, het verwerken in OSIRIS en het verwerken van alle binnengekomen uitslagen. Het regelen van recepten voor positieve uitslagen. De inhoud van het inloopspreekuur is gevarieerd. Het kan gaan om: - testen op SOA - behandeling van SOA - ophalen van recepten - informatie-overdracht - bespreken van HIV-uitslagen - doornemen van partnerwaarschuwing - bespreken van nacontroles - vaccinaties via het HBV project - extra consulten voor cliënten van de Achterdam - vervolgonderzoek bijvoorbeeld met betrekking tot HIV en / of Syfilis en / of nacontrole De ervaren voordelen van de nieuwe werkwijze boven de oude werkwijze zijn: - meer duidelijkheid naar cliënten - meer ruimte om cliënten te zien - mogelijkheid om uit te lopen bij grote drukte. 2

6 3. Consulten Dit hoofdstuk beschrijft het aantal consulten in 2004 en Daarnaast geeft dit hoofdstuk antwoord op de vraag waarom bezoekers de SOA poli bezoeken. Een consult kan uit meer bezoeken binnen een periode van 3 maanden bestaan. Een consult is een cliëntencontact waarbij een laboratorium onderzoek plaatsvindt en een diagnose wordt gesteld. Een cliëntencontact zonder labonderzoek of diagnose wordt niet geregistreerd als consult. Het RIVM verwerkt alleen de cijfers over consulten in de bovenstaande zin van het woord. In bijlage 1 wordt het aantal cliëntcontacten weergegeven. 3.1 Aantal consulten uit SOAP registratie In 2005 vonden 1311 consulten plaats op het SOA-spreekuur van de GGD in Alkmaar, dat is ongeveer evenveel als in 2004 (n=1351). Op de GGD-poli aan de Hertog Aalbrechtweg werden 1127 consulten geregistreerd en op de Achterdam 184. Tabel 3.1: consulten in 2004 en 2005 (aantallen) Aantal consulten In tabel 3.2 wordt het aantal consulten per maand in 2004 en 2005 weergegeven. Tussen de twee jaren is er vaak verschil te zien, met name maart, oktober en november verschillen in aantal consulten. Tabel 3.2: consulten per maand in 2004 en 2005 (aantallen) Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Reden voor consult Per persoon kunnen meer redenen voor bezoek opgegeven worden. Uit onderstaande gegevens blijkt dat de meeste cliënten het SOA-spreekuur bezoeken naar aanleiding van hun eigen risicogedrag. 3

7 Tabel 3.3: Redenen voor bezoek in 2004 en 2005 Reden bezoek Eigen risicogedrag Klachten Nieuwe / beëindigen relatie (periodieke) Controle Gewaarschuwd door partner/sv* Risicogedrag / klachten partner Condoom falen Onzekerheid / angst 74 9 HIV-test Seksueel geweld Kinderwens / zwangerschap 5 3 Alleen informatie 9 0 Anders 44 1 Onbekend 6 0 Totaal *SV= sociaal verpleegkundige 4

8 4. Achtergrondkenmerken bezoekers 4.1 Leeftijd, geslacht en seksuele voorkeur Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrondkenmerken van de mensen die het curatief SOA-spreekuur bezochten. Uitgewerkt worden: leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, woonplaats, bevolkingsgroep, het SOA verleden en erkende risicogroepen. In tabel 4.1 wordt het aantal bezoekers uitgesplitst naar leeftijdscategorie en geslacht. Van de bezoekers in 2005 is 61% vrouw en 39% man. Met name vrouwen tussen de 20 en 30 (n= 475) komen op het spreekuur. Het aantal mannen is gestegen van 467 in 2004 (34%) naar 513 in 2005 (39%). Van de bezoekers in 2005 zijn er 597 (45%) jonger dan 25 jaar. Tabel 4.1: Aantal bezoekers in 2004 en 2005, naar leeftijd en geslacht Geslacht Totaal Geslacht Totaal Leeftijd man vrouw aantal % man vrouw aantal % > Totaal Het merendeel van de cliënten is heteroseksueel: 90%. In 2005 zijn er 513 mannen op het spreekuur geweest, hiervan waren er 84 MSM (16%), dat wil zeggen mannen die seks hebben met mannen, of wel homo-/biseksuele mannen. Tabel 4.2: seksuele voorkeur van mannelijke bezoekers, naar aantal en percentage Seksuele voorkeur aantal percentage Heteroseksueel Homoseksueel Biseksueel 19 4 Totaal Woonplaats Meer dan de helft van de cliënten komt uit Alkmaar. Tabel 4.3: woonplaats cliënten, naar aantal en percentage Woonplaats aantal percentage Alkmaar NK* zonder Alkmaar Buiten NK * NK=Noord-Kennemerland 5

9 4.3 Bevolkingsgroep Aan de bezoekers is de volgende vraag gesteld: tot welke bevolkingsgroep vindt u zich behoren? Van de bezoekers in 2005 noemden 984 (75%) zich behorend tot de Nederlandse bevolkingsgroep. In 2004 kwamen er 76 vrouwen uit Oost-Europa. In vrouwen: 25 vrouwen noemden Polen, 16 vrouwen Slowakije, 15 vrouwen Tjechië en 28 vrouwen een ander Oosteuropees land als hun bevolkingsgroep. Hongarije en Bulgarije horen volgens de definitie van het RIVM niet tot Oost-Europa, maar tot Overig Europa. Op het spreekuur komen veel vrouwen uit Hongarije (69) en Bulgarije (18). Op het spreekuur komen nauwelijks/geen mannen uit deze bevolkingsgroepen. Tabel 4.4: bevolkingsgroep waar de cliënt zich toe rekent, naar geslacht Bevolkingsgroep mannen vrouwen totaal Nederland Hongarije Suriname Polen Antillen Aruba Bulgarije Slowakije Tjechië Turkije Marokko Overig Oost-Europa Overig Europa Azië Afrika Anders, onbekend totaal SOA verleden Duizend van de 1311 bezoekers aan het spreekuur geven aan nooit eerder een SOA te hebben gehad (76%); 283 mensen (22%) hebben eerder een SOA gehad en van 25 mensen (2%) is dit onbekend of onduidelijk. Van de 210 prostitué(e)s hebben er 143 ( 68%) nooit eerder een SOA gehad, 49 (23%) prostitué(e)s hebben eerder een SOA gehad en van 18 ( 9%) is het onbekend of onduidelijk. Van de bezoekers hebben er 831 (63%) nooit eerder een HIV-test gekregen, 458 bezoekers hebben wel eerder een HIV-test gedaan en van 22 mensen is dit onbekend of onduidelijk. Van de 210 prostitué(e)s hebben er 126 al eens eerder een HIV-test ondergaan. 4.5 Erkende risicogroepen In verband met risicogroepbenadering wordt altijd gevraagd of men als prostituee werkt, prostituées bezoekt (prostituant), intraveneus drugs gebruikt, of homoseksuele contacten heeft. Tabel 4.5 laat zien dat het aantal cliënten uit deze erkende risicogroepen steeg van 294 in 2004 (23%) naar 361 in 2005 (27% van het totaal aantal bezoekers). Met name het aantal homo/biseksuele mannen nam toe 6

10 van 37 (8% van de mannen) naar 84 (16% van de mannen). Het percentage prostitué(e)s bleef 16% net als in Tabel 4.5: prostitué(e)s, prostituanten, homo-/biseksuele mannen en intraveneuze druggebruikers in 2004 en 2005, in aantallen en als percentage van totaalaantal bezoekers, Erkende risicogroep aantal 2004 % 2004 aantal 2005 % 2005 Prostitué(e)s* Prostituant* MSM** Druggebruiker intraveneus* Totaal *= alleen geteld is antwoordcategorie ja, in de laatste 6 maanden.niet meegeteld is Ja, ooit. **= MSM: mannen die seks hebben met mannen, ofwel homo- en biseksuele mannen Het totaal aantal prostitué(e)s dat het spreekuur bezoekt is gelijk gebleven. Er gingen in 2004 echter meer prostitué(e)s naar de locatie Achterdam. Tabel 4.6: consulten prostitue(e)s per locatie (aantallen) Jaar Prostitué(e)s Spreekuur GGD Achterdam (76%) (88%) In tabel 4.7 wordt weergegeven waar de vrouwen die op het spreekuur komen voornamelijk vandaan komen. Ook laat de tabel zien hoeveel van de vrouwen prostituée zijn. Van de vrouwen uit Oost- Europa en Hongarije/Bulgarije is ruim 90% prostituée. Tabel 4.7: aantal vrouwen en prostituées naar herkomst Bevolkingsgroep vrouwen prostituées % van totaal aantal prostituées* Nederland ( 4%) 11% Oost-Europa (93%) 37% Hongarije/Bulgarije (97%) 40% Overige landen (36%) 11% Totaal (26%) 100% * percentages tellen door afronding op tot 99% 7

11 5 Onderzoeken en SOA diagnoses In dit hoofdstuk komt het aantal onderzoeken van het curatief SOA-spreekuur aan de orde. Daarnaast wordt het aantal diagnoses besproken. Onder de SOA vallen: Chlamydia, genitale wratten, Herpes genitales, Gonorroe, Hepatitis B, Trichomonas, Syfilis, HIV, bacteriële vaginose en schaamluis. Candidiasis wordt niet tot de SOA gerekend. 5.1 Aantal onderzoeken Het aantal onderzoeken is in 2005 minder (2673) dan in 2004 (3126). In 2005 zijn per persoon gemiddeld 2 laboratorium onderzoeken gedaan. Het meest wordt onderzoek gedaan naar Chlamydia, Gonorroe, Syfilis en HIV (zie tabel 5.1). Anders bestaat vooral uit een herpes kweek of een banale kweek. Tabel 5.1: onderzoeken in 2004 en 2005 (aantallen) Diagnose Chlamydia Gonorroe Syfilis HIV Anders Geen 25 5 Totaal Aantal SOA diagnoses In 2004 is 266 keer de diagnose SOA (exclusief 84 keer Candidiasis) gesteld en in 2005 is dat 237 keer (exclusief 60 keer Candidiasis) gebeurd. Het aantal cliënten met Chlamydia is iets gestegen van 134 naar 146. Bij mannen steeg het aantal van 37 naar 65 (stijging van 76%), bij vrouwen daalde het aantal van 97 naar 81 (daling van 16%). Gonorroe komt in 2005 minder vaak voor (18 keer) dan in 2004 (32 keer). Het aantal daalde zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Er is in maal Herpes genitalis vastgesteld en 2 maal Syfilis. Er is geen HIV vastgesteld. Opgemerkt dient te worden dat bij een paar personen meerdere SOA s zijn geconstateerd. Onder de categorie Anders valt o.a. trichomoniasis, herpes, bacteriële vaginose en schaamluis. Tabel 5.2: SOA in 2004 en 2005 naar geslacht (aantallen) Diagnose mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal Chlamydia Gonorroe Syfilis Herpes genitalis Genitale wratten Candidiasis Anders Totaal aantal diagnoses

12 In tabel 5.3 worden van de belangrijkste SOA de aantallen weergegeven uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. In de tabel zijn HIV (n=0) en Hepatitis B (n=1) vanwege de geringe aantallen niet opgenomen. Bij de mannen worden meer SOA vastgesteld in de leeftijdsgroep van 25 jaar en ouder, bij de vrouwen worden de meeste SOA gevonden bij vrouwen onder de 25 jaar. Tabel 5.3 : SOA onder mannen en vrouwen naar leeftijd in 2005 (in aantallen) mannen Vrouwen Diagnose < en totaal < en ouder ouder totaal Chlamydia Gonorroe Syfilis Herpes genitalis Genitale wratten In tabel 5.4 staan voor 2004 en 2005 de SOA per risicogroep weergegeven. Intraveneuze druggebruikers met SOA (n=5 in 2005) zijn vanwege hun geringe aantal niet opgenomen in de tabel. Binnen de groep homo-/biseksuele mannen daalde het aantal mannen met gonorroe (van 12 naar 3), het aantal mannen met chlamydia steeg (van 5 naar 10). Tabel 5.4: SOA naar prostitué(e)s, prostituanten en homo-/biseksuele mannen in 2004 en 2005, in aantallen Diagnose prostituée prostituant MSM* prostituée prostituant MSM* Chlamydia Gonorroe Syfilis Genitale wratten *= mannen die seks hebben met mannen. 9

13 6. Conclusies en Aanbevelingen 6.1 Inleiding Bij het interpreteren van conclusies naar aanleiding van dit rapport is het goed om twee dingen in het achterhoofd te houden: 1. Onderstaande conclusies betreffen de consulten van het SOA-spreekuur van de GGD Noord- Kennemerland die zijn geregistreerd voor het RIVM. Mensen met SOA-vragen en klachten kunnen bijvoorbeeld ook naar huisartsen in de regio of naar GGD-en buiten de regio. Onderstaande conclusies gelden dus slechts voor de mensen die het spreekuur van de GGD bezochten. De conclusies kunnen niet worden gegeneraliseerd naar inwoners van de regio Noord- Kennemerland. De conclusies zijn dus niet geschikt om het (preventie) beleid op effect te evalueren. Wel is het mogelijk te beoordelen of het beleid zich richt op de juiste onderwerpen en doelgroepen. 2. Het is niet duidelijk in welke mate de sociale wenselijkheid van bepaalde antwoorden een rol speelt. Conclusies, bijvoorbeeld m.b.t. gedrag, dienen daarom voorzichtig te worden geïnterpreteerd. 6.2 Conclusies SOA-Consulten Het aantal consulten in 2005 (n = 1311) is vergelijkbaar met dat van 2004 (1351). Het aantal mannen onder de bezoekers is toegenomen van 467 (34%) in 2004 naar 512 (39%) in Net als in 2004 is de grootste groep bezoekers in 2005 tussen de 20 en 25 jaar (n= 425). Deze groep betreft 38% (n=300) van de vrouwen en 24% (n=125) van de mannen. Het aantal prostitué(e)s in 2005 (210) is niet veranderd ten opzichte van Het aantal prostitué(e)s dat het spreekuur op de Achterdam bezoekt is van 2004 op 2005 gestegen van 158 naar 184. Het aandeel mannelijke prostituanten is 5% (n = 62). Van de prostituees die het spreekuur bezoeken komt 37% uit Oost-Europa en 40% uit Hongarije of Bulgarije. Het aantal homo/biseksuele mannen is gestegen van 37 in 2004 (8% van de mannen) naar 84 in 2005 (16% van de mannen). 295 cliënten (23%) komen van buiten de regio Noord-Kennemerland. Van de bezoekers melden er 985 (75%) tot de Nederlandse bevolkingsgroep te horen. Opvallend is het grote aantal vrouwen uit Oost-Europa. In 2004 kwamen er 76 vrouwen uit Oost-Europa, in vrouwen. Ook komen opvallend veel vrouwen uit Hongarije (69) en Bulgarije (18). Van de vrouwen uit Oost-Europa en Hongarije/Bulgarije is ruim 90% prostituee. SOA- Diagnoses bij de GGD Noord-Kennemerland en landelijk conclusies van het RIVM Het totaal aantal diagnoses vastgesteld op de GGD Noord-Kennemrland is gedaald van 350 in 2004 naar 297 in Driekwart van de bezoekers bij de GGD Noord-Kennemerland heeft nooit eerder een SOA gehad. De trends in het aantal mensen met SOA verschillen per SOA en per seksuele voorkeur Op het spreekuur van de GGD Noord-Kennemmerland is het aantal bezoekers met chlamydia tussen 2004 en 2005 toegenomen van 134 naar 146 (stijging van 9%). Het aantal mannelijke bezoekers met Chlamydia is gestegen van 37 naar 65 (stijging van 76%). Het aantal vrouwelijke bezoekers is juist gedaald van 97 naar 81 (daling van 16%). Landelijk is in 2005 het aantal mensen met chlamydia in 2005 opnieuw toegenomen; Op het spreekuur van de GGD Noord-Kennemerland is Gonorroe van 2004 op 2005 gedaald van 32 naar 18 gevallen (daling van 44%), zowel bij mannen (van 16 naar 6) als bij vrouwen (van 16 naar 12). Bij homo/biseksuele mannen daalde het aantal gonorroe van 12 naar 3. Ook landelijk daalde het aantal mensen met gonorroe. Er is in Noord-Kennemerland in 2005 twee maal de diagnose Syfilis gesteld, er is geen HIV en geen hepatitis B. geconstateerd. Landelijk is het aantal mensen met syfilis afgenomen. Landelijk nam in 2005 bij Mannen die seks hebben met mannen HIV het sterkst toe. Bij deze groep namen ook gonorroe en chlamydia toe. Syfilis nam voor het eerst af in deze groep. De epidemie van LGV lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn; 10

14 Landelijk was bij de heteroseksuele mannen en vrouwen de stijging van chlamydia het grootst. Ook het %-positief van chlamydia steeg significant, hetgeen betekent dat de toename niet alleen aan het actiever testen kan worden toegeschreven. 11

15 6.3 Aanbevelingen Het doel van de SOA-bestrijding is het terugdringen van het aantal SOA s en het bevorderen van de reproductieve gezondheid. In praktijk leidt dit tot activiteiten om SOA te voorkomen, SOA (vroegtijdig) op te sporen en SOA te behandelen. In december 2004 is een beleidsplan SOA bestrijding opgesteld. In september 2005 is een meerjaren preventie plan SOA opgesteld, dat nauw aansluit op het beleidsplan. Deze twee stukken beschrijven de activiteiten op het gebied van SOA-bestrijding en preventie tot en met De resultaten van deze SOA-rapportage bevestigen ons in de keuzen die destijds gemaakt zijn: we richten ons op het juiste onderwerp (risicogedrag) we richten ons op de juiste risicogroepen (prostituees, prostituanten, jeugdigen en mannen met homoseksuele contacten) Hieronder worden de belangrijkste keuzen die zijn gemaakt in het beleidsplan en het preventieplan beschreven Bij collectieve preventie ligt de nadruk op kennis-overdracht en bewustwording van bepaald gedrag. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen activiteiten gericht op het algemene publiek of activiteiten gericht op specifieke risicogroepen. De uitgangspunten voor collectieve preventie zijn: a. Het vergroten van de bewustwording m.b.t. de risico s van onveilig seksueel gedrag en hoe dit onveilige gedrag te veranderen. Bij de activiteiten die de GGD uitvoert, komen altijd één of meer van de volgende elementen aan bod: kennisoverdracht, bewustwording (precontemplatie), overwegen gedragsverandering (contemplatie), gedragsverandering en/of behouden gewenst gedrag; b. Zich actief richten op de volgende vier risicogroepen met preventieprogramma s. Dit bepaalt zowel de inhoud als de middelen. Prostituees Prostituanten Jeugdigen Mannen met homoseksuele contacten De GGD houdt actief contact met prostituees die in Noord-Kennemerland werken door de Achterdam en andere seksbedrijven in de regio regelmatig te bezoeken en voorlichtingsactiviteiten op hen te richten. Reden hiervoor is dat deze groep en haar klanten worden gezien als een belangrijke schakel in het overbrengen van SOA s. c. Collectieve preventieactiviteiten zijn gestructureerd, planmatig, proactief en worden waar mogelijk aangeboden door meerdere partijen. In het preventieplan zijn per risicogroep aparte doelstellingen geformuleerd: Groepen rond prostitutie - Algemeen: het bevorderen van veilige seks en het tegengaan van nieuwe SOA en HIV-infecties in het prostitutieveld - Prostituees: het bevorderen en bestendigen van veilig seksgedrag - De herkomst van de prostituees is een punt van aandacht. Van de prostituees die het spreekuur bezoeken komt 37% uit Oost-Europa en 40% uit Hongarije of Bulgarije. De preventie-activiteiten zijn hier waar mogelijk op toegespitst (bijvoorbeeld folders en voorlichting in eigen taal). - Prostituanten: het bevorderen van kennis over de (noodzaak van) veilige seks in de prostitutie. Bevorderen dat ze zich met enige regelmaat op SOA laten onderzoeken. Het bevorderen van hepatitis B vaccinaties. - Onder de spreekuurhouders bestaat het sterke vermoeden dat de vraag om onveilige seks, door prostituanten, toeneemt. Hoewel er geen cijfers zijn om dit vermoeden te onderbouwen is de GGD bezig met het opzetten van nieuwe, hierop gerichte, activiteiten. - Exploitanten/ bedrijven: stimuleren dat zij concreet invulling geven aan veilig seksbeleid in bedrijven. 12

16 Jongeren < 29 jaar - Het veilig vrijen onder jongeren bevorderen om daarmee een bijdrage te leveren aan de preventie van SOA. Een belangrijke werkwijze daarbij is het stimuleren van condoomgebruik en jongeren attenderen op het bestaan van het anonieme SOA spreekuur van de GGD. - Het stimuleren en behouden van draagvlak onder intermediairs (scholen, etc). Mannen met homoseksuele contacten - Vrij veilig gedrag onder homo- en biseksuele mannen op ontmoetingsplaatsen (COC, de baan) bevorderen. Waaronder het condoomgebruik door homo- en biseksuele mannen bevorderen. Het bevorderen van hepatitis B vaccinaties. Aanvullend aan beleidsplan De stijging van het aantal mannen die seks hebben met mannen en het spreekuur bezoeken lijkt er op te wijzen dat deze groep de weg naar de SOA-poli heeft gevonden. Verdere inventarisatie is hier gewenst. Voorstel is om bij de politie na te vragen hoe het staat met de populariteit van de Baan in de regio. Indien nodig kan een GB-functionaris en een sociaal verpleegkundige de Baan zelf bezoeken om te inventariseren hoe groot het aantal bezoekers is. 13

17 Bijlage 1: Aantal cliëntcontacten SOA spreekuur in 2005 Om zicht te krijgen op de werkbelasting is door de spreekuurhouders, van beide spreekuren waar mensen met SOA-vragen terecht kunnen, het aantal cliëntcontacten en Hepatitis B vaccinaties geregistreerd. Tabel1: aantal cliëntcontacten, uitgesplitst naar eerste en vervolg bezoek en het aantal Hepatitis B vaccinaties in 2005 op de SOA-poli van de GGD Maand Totaal aantal cliëntcontacten Eerste bezoek Vervolgbezoek Hepatitis B vaccinaties Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totalen Op de Achterdam is het spreekuur niet speciaal voor SOA- vragen en klachten, het spreekuur heeft een breder aanbod. Tabel 2: aantal cliëntcontacten, uitgesplitst naar eerste en vervolg bezoek en het aantal Hepatitis B vaccinaties in 2005 op de Achterdam Totalen Op de SOA-poli werden in cliëntcontacten meer geregistreerd dan in 2004 (1745); met name het aantal vervolg bezoeken steeg van 521 naar 649 (128 ) het aantal eerste bezoeken daalde met 53. Verklaring van de tabel: Het totale aantal cliëntcontacten staat voor alle contacten waarbij cliënten één van de soa spreekuren bezoeken en is dus een optelsom van het aantal eerste bezoeken en het aantal vervolgbezoeken. Het aantal eerste bezoeken komt overeen met het aantal consulten (als gemeld in het rapport ) en is gelijk aan het aantal gedeclareerde vomilbriefjes. Dit getal staat voor cliënten die in de voorgaande 3 maanden niet geweest zijn voor een soa onderzoek en dus een nieuw consultnummer krijgen. Vervolgbezoeken kunnen zeer divers zijn. Geregistreerd als vervolgbezoek worden: Cliënten die komen voor de uitslag van de HIV test; Cliënten die telefonisch een uitslag hebben gekregen waarbij behandeling noodzakelijk is. Deze mensen komen voor de behandeling en informatie. Tevens wordt de partnerwaarschuwing besproken en zonodig door ons overgenomen; Cliënten bij wie een nacontrole noodzakelijk is; 14

18 Cliënten die tijdens het eerste bezoek nog in de windowfase 2 zitten en later terug komen voor bijvoorbeeld een HIV of Lues (Syfilis) test staan, mits dit binnen 3 maanden na het eerste bezoek plaatsvindt; Alle cliënten die komen voor een Hepatitis B vaccinatie. Dit is gedaan omdat er voor deze cliënten geen vomilregistratie is. De kolom vervolgbezoek is dus inclusief het aantal Hepatitis B vaccinaties dat apart wordt weergegeven in de laatste kolom van de tabel. De HBV-contacten worden tevens digitaal geregistreerd in het invoerprogramma van het Landelijk HBV vaccinatieproject. Dit cijfer m.b.t. het totaal aantal Hepatitis B vaccinaties over 2005 wijkt licht af van de handmatige registratie. In de tabel hieronder staan de groepen weergegeven die in 2005 zijn gevaccineerd in het kader van het landelijke project. Tabel 3: aantal Hepatitis B vaccinaties naar doelgroep in 2005 Doelgroepen Aantal Prostituees Achterdam GGD Poli MSM* 100 Druggebruikers 12 Heteroseksuelen** 100 Totaal 326 * = MSM: mannen die seks hebben met mannen. **= mannen en vrouwen. 2 Na infectie met een virus maakt het lichaam antilichamen aan tegen het virus. Na verloop van tijd is de concentratie antilichamen zo hoog dat een test deze kan detecteren. De periode tussen risico contact en aantoonbaar bloedbeeld heet de windowfase. 15

19 Bijlage 2: Overzicht Gezondheidsbevordering activiteiten 2005 Activiteiten voor jongeren - Een projectplan SOA-preventie is opgesteld; - Voorlichting in buurthuis. Een buurthuis in de wijk Overdie in Alkmaar heeft een voorlichtingsbijeenkomst over SOA aangevraagd. Een SOA-verpleegkundige en GBfunctionaris hebben deze voorlichting uitgevoerd. Er is een vragenspel gedaan, condoomestafette gespeeld, een video vertoond en een folder uitgedeeld; - Een buurthuis dat zelf een SOA-voorlichting wilde organiseren is voorzien van voorlichtingsmateriaal; - Op het festival mixstream in Heerhugowaard is SOA-voorlichting gegeven door een GBfunctionaris en een JGZ-verpleegkundige; - De Brijder werkt met peer-voorlichters voor alcohol en drugs. Deze jongeren hebben een workshop SOA van een GB-functionaris van de GGD gevolgd. Zij zijn tevens van SOAvoorlichtingsmeterialen voorzien, zodat ze ook SOA-voorlichting konden geven; - Een groep docententrainingen heeft gedurende twee middagen de training Lang Leve de Liefde gevolgd. De training werd gegeven door een GB-functionaris en een JGZverpleegkundige. Activiteiten voor prostituees en prostituanten - Prostituees van de Achterdam hebben voorlichting over veilige seks en anticonceptie gekregen van een SOA-verpleegkundige en een vertegenwoordiger van Tampep; - SOA-verpleegkudnige hebben voorlichting op escort- en seksclubs gegeven; - Voor seks- en escortclubs en de Achterdam zijn foldermappen gemaakt waarin alle voorlichtingsmaterialen te vinden zijn. De foldermappen zijn verspreid binnen alle gelegenheden; - Op de Achterdam zijn folderrekken. De Tampep-folders zijn in alle benodigde talen hierin te vinden; - Op de Achterdam is een prostituantenactie georganiseerd. GGD-medewerkers (GBfunctionarissen en SOA-verpleegkundigen hebben voorlichtingsmaterialen en condooms uitgedeeld en voorlichting gegeven. Een mime-speler trok de aandacht van de passanten. Activiteiten voor homoseksuelen - Er is voorlichting op het COC over hepatitis vaccinaties en SOA gegeven; - Met de politie is gesproken over homoseksuele activiteiten op de Baan in Geestmerambacht. 16

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag epidemiologisch bulletin, 9, jaargang, nummer 1 Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns Eind is het Regionaal soa-centrum Den Haag 1 geopend op het terrein van het Medisch

Nadere informatie

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel 6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn infectieziekten die door intiem seksueel contact kunnen worden overgedragen. Omdat iemand een SOA kan hebben, zonder

Nadere informatie

Regionaal soa-centrum Den Haag

Regionaal soa-centrum Den Haag Regionaal soa-centrum Den Haag Epidemiologisch jaarverslag 212 D. Spitaels, arts infectieziektebestrijding GGD Den Haag J.M. Brand, soa-arts GGD Den Haag M. Keetman, epidemiologisch onderzoeker GGD Den

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN APRIL 213 INHOUD Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 212 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de soa-centra, aangiftecijfers,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2014 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland SoaSense Thermometer 1 GGD en Oost-Nederland Risicogroepen steeds beter bereikt Met genoegen bieden wij u de tweede SoaSense Thermometer van Oost- Nederland (Gelderland en Overijssel) aan. Dit jaar met

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ?

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het bestrijden van soa, bevorderen van seksuele gezondheid onder jongeren onder

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid,

Nadere informatie

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit:

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit: Demografie onb Uniek ID Locatie. Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender: Voelt zich

Nadere informatie

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009 Soa in Noord-Holland Noord Risicogroepen en trends 2003-2009 Colofon Auteur: Anne Dekker Begeleiding: Bettina de Leeuw den Bouter (epidemioloog GGD) Sector GBO Ingrid Steenhuis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag 1 Mei 2016 Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM rapport 441500 012 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

SOAP 2018 Demografie

SOAP 2018 Demografie Demografie onb Uniek ID Locatie. Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender: Voelt zich

Nadere informatie

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Hiv Hepatitis B

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Hiv Hepatitis B SOAP 2019 Demografie Uniek ID Locatie Consultnummer Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender:

Nadere informatie

Rapport nr. 441500.009. M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen 1

Rapport nr. 441500.009. M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen 1 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT Rapport nr. 441500.009 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland Seksuele Gezondheid Thermometer 211 GGD en Oost-Nederland Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de derde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam SoaSense

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Per 1 januari 2012 worden de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd

Nadere informatie

Soa- poli Kennemerland

Soa- poli Kennemerland Soa- poli Kennemerland PATIENTENinformatie SOA POLI KENNEMERLAND De SOA-poli Kennemerland is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. De SOA-poli is

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

APRIL 2014. Pagina 1 van 9

APRIL 2014. Pagina 1 van 9 APRIL 214 Inhoud Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 213 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de centra seksuele

Nadere informatie

RIVM report /2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002

RIVM report /2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002 RIVM report 441500015/2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002 M.J.W. van de Laar, M.G. van Veen, A.J.J. Coenen 1 1 Stichting soa-bestrijding Dit onderzoek

Nadere informatie

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Den Haag

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Den Haag 2 epidemiologisch bulletin, 23, jaargang 38, nummer 1 Seksueel overdraagbare aandoeningen in 1994-21 Trendmatige ontwikkelingen op de Soa-poliklinieken E.J.M. de Coster, A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2015 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 WIE ZIJN WIJ? De afdeling Seksuele Gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze GGD-voorziening is aanvullend op die van de huisartsenzorg.

Nadere informatie

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Naam presentator 1-12-2016 De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Anne koldenhof Charlie van de Weijden Wim Niessen

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen uit 2017

Belangrijkste bevindingen uit 2017 Belangrijkste bevindingen uit 2017 NIEUWE NAAM Het aantal soa-consulten is gestegen met 5,1% Vindpercentage soa's in 2017 (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) onder het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Gonorroe Syfilis. Hiv Hepatitis B

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Gonorroe Syfilis. Hiv Hepatitis B SAP 2019 (vanaf juli) Demografie Uniek ID Consultnummer Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) Geen vast verblijfadres Wonend in buitenland Geslacht Man Vrouw Transgender Locatie Indien transgender:

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

RIVM report /2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001

RIVM report /2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001 RIVM report 441500014/2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001 M.J.W. van de Laar, K. Haks, A.J.J. Coenen 1 1 Stichting soa-bestrijding ISSN 1569-5883 Dit

Nadere informatie

Kan gebeuren SOA QUIZ Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent

Kan gebeuren SOA QUIZ Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent Janny Dekker, huisarts Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent Anita Watzeels, onderzoeker GGD Rotterdam Waar gaat deze

Nadere informatie

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Subtitle Inhoud 1. GGD soa-poliklinieken 2. Stijging uitgaven soa-testen 3. Effect nieuwe maatregel 4. Bevorderen doelmatigheid 5. Tot slot 3 Soa-zorg in Nederland

Nadere informatie

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing:

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing: GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Hollands Midden Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland 1 Jaarcijfers 2016 Juni 2017 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding

Nadere informatie

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Deel 1 soa-consulten April 2016 Samenstelling: Hannelore Götz,

Nadere informatie

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht Jaarverslag 2009 gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht inleiding Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en de twee GGD en in de regio Utrecht presenteren hierbij het gezamenlijke

Nadere informatie

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Susanne Drückler Martijn van Rooijen, Bart-Jan Mulder, Kees de Jong, Marianne Craanen Maaike van Veen Niet gepubliceerde data 2015

Nadere informatie

Wat er gebeurde in 2018

Wat er gebeurde in 2018 2018 Wat er gebeurde in 2018 13.262 bellers Het aantal soa-consulten is gestegen met 2,5% soa-vindpercentage 14,7% Aantal soa's Aantal consulten per gemeente Start PrEP en Anticonceptie spreekuur Hoogste

Nadere informatie

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland 1 seksuele gezondheid Thermometer 212 GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de vierde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam

Nadere informatie

Seks begint met lullen. 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid

Seks begint met lullen. 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid Seks begint met lullen 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid Disclosure We hebben geen financiële belangenverstrengelingen en geen mogelijke relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent SOA-spreekuur in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent TRIAGE Verzoek Soa test/vraag SOA Klachten Geen Klachten Huisarts Soa spreekuur assistente Het SOA-consult

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Factsheet GGD Hollands Noorden. M T W

Factsheet GGD Hollands Noorden. M T W T 088 01 00 500 M info@ggdhn.nl W www.ggdhn.nl Inhoudsopgave Over de GGD... 3 Jeugdgezondheidszorg... 4 Infectieziektenbestrijding... 5 Kwetsbare burgers... 6 Onderzoek, beleid en preventie... 7 Colofon...

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 soa-polikliniek GGD Amsterdam

Jaarverslag 2009 soa-polikliniek GGD Amsterdam Jaarverslag 29 soa-polikliniek GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten Tekst M.S. van Rooijen en A.P. van Leeuwen Vormgeving M.S. van Rooijen Colofon Jaarverslag 29 Soa-polikliniek,

Nadere informatie

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 Druggebruik MSM en sekswerkers (Leon) Mannelijke en transgender sekswerkers Amsterdam (Sjaak) Interview ervaringsdeskundige

Nadere informatie

10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)( )

10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)( ) 10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)(2008-2012) Inleiding Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn naast luchtweg-, maagdarm- en urineweginfecties

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult Soa-poli PATIËNTENinformatie SOA-POLI De SOA-poli van het Kennemer Gasthuis is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. Op de SOA-poli kunt u terecht

Nadere informatie

Seks onder je 25 e. Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jarigen in Gelderland-Zuid

Seks onder je 25 e. Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jarigen in Gelderland-Zuid Seks onder je 25 e Onderzoek naar de seksuele gezondheid van 17-25 jarigen in Gelderland-Zuid Onderzoek naar relaties en seks Seks onder je 25e is een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. In 2016

Nadere informatie

Veel voorkomende SOA. Gynaecologie. alle aandacht

Veel voorkomende SOA. Gynaecologie. alle aandacht Veel voorkomende SOA Gynaecologie alle aandacht Veel voorkomende SOA Er zijn virale en bacteriële soa. Virale soa worden veroorzaakt door een virus. Als je er eenmaal een hebt opgelopen, blijft een virale

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Inleiding In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van afdeling seksuele gezondheid. De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het

Nadere informatie

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen!

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen! Wat zijn soa s? Soa s zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Het zijn besmettelijke ziekten (infecties) die worden veroorzaakt door virussen en bacteriën. Ze worden tijdens seks van partner op partner

Nadere informatie

jongens meisjes 18 jaar of ouder

jongens meisjes 18 jaar of ouder 2. Seksuele risico s en beschermingsgedrag In dit hoofdstuk wordt een aspect van het thema seksualiteit uitgewerkt, namelijk seksuele risico s en beschermingsgedrag. De informatie is onder andere gebaseerd

Nadere informatie

Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid

Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid Samenvatting Consulten en bereik doelgroep Het aantal soa-consulten (18.644

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Seksuele gezondheid in Nederland 2017

Seksuele gezondheid in Nederland 2017 Seksuele gezondheid in Nederland 2017 Samenvatting Seksuele gezondheid in Nederland 2017 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van volwassenen van 18 tot 80 jaar in Nederland.

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË Jaarrapport 2008 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.iph.fgov.be Epidemiologie september 2009 Brussel,

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 217 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk op

Nadere informatie

6,8. Spreekbeurt door een scholier 2587 woorden 21 november keer beoordeeld. Nederlands

6,8. Spreekbeurt door een scholier 2587 woorden 21 november keer beoordeeld. Nederlands Spreekbeurt door een scholier 2587 woorden 21 november 2001 6,8 94 keer beoordeeld Vak Nederlands Soa is een afkorting voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Per jaar lopen in Nederland naar schatting

Nadere informatie

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid Schuivende paradigma's NHG VOORJAARSCONGRES 19 APRIL 211 Jan van Bergen, huisarts Hoogleraar soa hiv in de 1 e lijn AMC Soa Aids Nederland De huisarts speelt een

Nadere informatie

Jaarcijfers 2018 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid

Jaarcijfers 2018 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid Jaarcijfers 2018 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid I. Samenvatting CONSULTEN Het aantal soa-consulten van

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vijfde registratieperiode Oktober 2004 Maart 2005

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vijfde registratieperiode Oktober 2004 Maart 2005 Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Volksgezonheid Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Nadere informatie

Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag

Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag 2 epidemiologisch bulletin, 4, jaargang 39, nummer 1 Wakker worden! Aandacht nodig voor toename HIV in Den Haag A.P. van Leeuwen Medio 3 verschenen in de landelijke pers berichten over de explosieve toename

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN)

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) Geneeskundige dagen van Antwerpen 16 september 2017 Dr Tine Cornelissen Ghapro vzw Dr Karen Smets Huisarts/Domus Medica In de praktijk Ik had me graag eens helemaal laten

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Beantwoording schriftelijke vragen ex art.41 RvO PvdA en PvdD over sluiting Testlab Noord-Nederland E. Bruinewoud De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 69 91 1 6989642 20-6-2018

Nadere informatie

Factsheets Schorer Monitor 2008

Factsheets Schorer Monitor 2008 # $$$"# Factsheets 1: Mannen met hiv 2: Testen op hiv en soa 3: Vaste partners 4: Losse sekspartners 5: Leefstijlen 6: Jonge mannen 7: Mannen met hoog risicogedrag Deze factsheets zijn gebaseerd op gegevens

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 soa-polikliniek GGD Amsterdam

Jaarverslag 2008 soa-polikliniek GGD Amsterdam Jaarverslag 28 soa-polikliniek GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten Tekst M.S. van Rooijen en J.S.A. Fennema Vormgeving M.S. van Rooijen Colofon Jaarverslag 28 Soa-polikliniek,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid. Doelstellingen

Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid. Doelstellingen Nationaal Actieplan Soa, hiv en seksuele gezondheid Doelstellingen Pijlers actieplan Seksuele vorming Preventie opsporing en behandeling van soa Preventie opsporing en behandeling van hiv Preventie van

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r k s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e a g b a r e O v e r d r a a g b a r e O v n i n g e n A a n d o e n i n g e n A a n s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e l g b a r e O v e r d r a a g b a r

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST - HIV-POSITIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel 19.04.2017 Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadsleden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19500 11 juli 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 2014, kenmerk 639561-123149-PG,

Nadere informatie

Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig. Utrecht, mei 2012

Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig. Utrecht, mei 2012 Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar op onderdelen is verbetering nodig Utrecht, mei 2012 Spreekuren seksuele gezondheid verantwoord uitgevoerd door de GGD, maar verbetering

Nadere informatie

BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN

BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN Pagina van 7 BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de

Nadere informatie

De soa-kit. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. Uitvoering

De soa-kit. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. Uitvoering 1. Toelichting Bij Soa is de actuele kennis over diagnostiek, behandeling, begeleiding en partnerwaarschuwing niet compleet zonder informatie over het gebruik van de diverse buisjes en stokjes die het

Nadere informatie

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS Pasop vzw 1 KERNBOODSCHAP Sekswerkers: zeer gevarieerde groep qua leeftijd, nationaliteit, werksector, taal, sociale

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vierde registratieperiode Oktober 2003 Maart 2004

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vierde registratieperiode Oktober 2003 Maart 2004 Federale OverheidsDienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Volksgezonheid Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

MSM Outreachdag

MSM Outreachdag MSM Outreachdag 2016-2017 Utrecht, 2 februari 2017 Programma Ochtendprogramma (9:45-12:00) 9:45-10:00: Opening door dagvoorzitter Febe Deug: Soa-cijfers over MSM 10:00-11:20: Plenaire presentaties inclusief

Nadere informatie

8,1. Werkstuk door een scholier 1873 woorden 3 januari keer beoordeeld. Verzorging. Wat is veilig vrijen?

8,1. Werkstuk door een scholier 1873 woorden 3 januari keer beoordeeld. Verzorging. Wat is veilig vrijen? Werkstuk door een scholier 1873 woorden 3 januari 2003 8,1 84 keer beoordeeld Vak Verzorging Wat is veilig vrijen? Soa wordt overgedragen via sperma, bloed of contact tussen de slijmvliezen. Slijmvliezen

Nadere informatie

Werkstuk door een scholier 1947 woorden 27 december keer beoordeeld. Verzorging 1. CHLAMYDIA-INFECTIE

Werkstuk door een scholier 1947 woorden 27 december keer beoordeeld. Verzorging 1. CHLAMYDIA-INFECTIE Werkstuk door een scholier 1947 woorden 27 december 2001 7 106 keer beoordeeld Vak Verzorging 1. CHLAMYDIA-INFECTIE Chlamydia is de soa, die in Nederland het meest voorkomt. Vooral bij meisjes en jonge

Nadere informatie

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Leerdoel Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Bert-Jan de Boer en Arienne Pameijer 2 INHOUD 1. Het soa consult: introductie 2. Interactieve

Nadere informatie

Testen op Locatie Resultaten

Testen op Locatie Resultaten Testen op Locatie Resultaten Kristien Wouters Tom Platteau Overzicht presentatie Medische resultaten Risicofactoren volgens seksueel gedrag Risicofactoren volgens hiv-status Conclusies The way forward...

Nadere informatie

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste Samenvatting Mensen zijn in het algemeen geneigd om consensus voor hun eigen gedrag waar te nemen. Met andere woorden, mensen denken dat hun eigen gedrag relatief vaak voorkomt. Dit verschijnsel staat

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Opsporing verzocht! Actief testbeleid op hiv en andere soa

Opsporing verzocht! Actief testbeleid op hiv en andere soa Opsporing verzocht! Actief testbeleid op hiv en andere soa Woord vooraf In 2002 hebben Schorer, Soa Aids Nederland, Hiv Vereniging Nederland, de GGD van Amsterdam en de WVAC zich verenigd in de stuurgroep

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M82 Het soa-consult van september 2013. Bij Soa is de actuele kennis over diagnostiek, behandeling, begeleiding en partnerwaarschuwing niet compleet

Nadere informatie

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen

Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen Activiteiten van de GGD voor statushouders, kinderen en volwassenen Regiocoördinator publieke gezondheid statushouders Binnen de GGD is Cobi Izeboud werkzaam als Regiocoördinator publieke gezondheid statushouders.

Nadere informatie