Beknopte geschiedenis van het Kasteel van Poeke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte geschiedenis van het Kasteel van Poeke"

Transcriptie

1 In Poeke, een van de deelgemeenten van Aalter, staat in de bocht van de Poekebeek een prachtig kasteel. Vanaf de weg die u van Lotenhulle naar Poeke brengt, ligt achter een hoog smeedijzeren hek het kasteel van Poeke. Vooral de voorgevel, met zijn driehoekig fronton, zijn sierlijke vensters en de twee flankerende torens, maakt al bij de eerste aanblik de nodige indruk. Naast het hekwerk leidt een eeuwenoude lindendreef naar het kasteel. De rooskleurige gevels en de toegangsbruggen worden weerspiegeld in het water van de slotgracht. Achter hoge muren leven vele eeuwen verleden. De eerste vermeldingen We weten niet wanneer op de oevers van de Poekebeek een nederzetting ontstond. De eerste vermeldingen van Poca dateren uit de 12 de eeuw. De oudst gekende heer, Steppo, wordt in een tekst van 1139 baro genoemd. Vermoedelijk hadden de eerste heren van Poeke er een omwalde en met palissaden omheinde woning. Vlakbij lag allicht het neerhof. De heren van Poeke blijken trouwe vazallen van de Vlaamse graven geweest te zijn en behoorden tot de belangrijkste edellieden. Allicht is dat de verklaring waarom ze in Poeke een burcht konden bouwen. Wanneer dat gebeurde, kunnen we alleen maar gissen. Wat we wel weten is dat de burcht een rol speelde in het conflict dat in 1382 uitbrak tussen de stad Gent en graaf Lodewijk van Male. De burcht van Poeke werd ingenomen door de Gentenaars. Eulaard II van Poeke sneuvelde datzelfde jaar toen hij aan het hoofd van de grafelijke troepen op het Beverhoutsveld de opmars van de Gentse milities trachtte tegen te houden. Naar aanleiding van een nieuwe Gentse opstand in 1452 tegen Filips de Goede, hertog van Bourgondië, werd de burcht van Poeke door de Gentenaren ingenomen. Op 5 juli 1453 werd de burcht bestormd en weer ingenomen door de troepen van de hertog. De Gentenaren die nog in de burcht aanwezig waren werden opgeknoopt en de burcht werd verwoest. (1) (2) (3)

2 Van het beleg van het kasteel van Poeke is een afbeelding bewaard gebleven in Le livre des faits (dit de Chastellain). (4) Deze afbeelding laat ons een gevel van het kasteel zien, met twee zijtorens en een centrale toren. In hoeverre dit een getrouwe weergave is van de toenmalige versterking, kan bij gebrek aan andere bronnen niet worden uitgemaakt. De burcht werd blijkbaar niet terug opgebouwd. Beschikten de heren van Poeke niet over de nodige financiële middelen, zagen ze toen al in dat zulke versterkingen niet efficiënt meer waren of wilden ze beletten dat de Gentenaren bij een nieuwe opstand weer gebruik zouden maken van de burcht? De bronnen geven geen enkel uitsluitsel. In het penningkohier van 1577 is sprake van een vervallen huus ghenaempt tcasteel van te Poucques groot in water ende erve omtrent 60 roeden, wat laat vermoeden dat er in meer dan een eeuw niets met de vroegere burcht gebeurde. Na het overlijden van Jan III van Poeke in 1563, kwam de heerlijkheid in het bezit van de familie de Mastaing, verre verwanten van de heren van Poeke. Jean de Jauche, heer van Mastaing verkocht de heerlijkheid in 1588 aan Philibert Delrye. Zijn zoon Christoffel Delrye verkocht de heerlijkheid in 1597 aan Jean de Preudhomme uit Rijsel. (5) Een nieuw kasteel in Poeke Op 31 maart 1597 kwam Jean de Preudhomme in het bezit van de heerlijkheid van Poeke en van het vervallen huus ghenaempt tcasteel te Poucques. Enkele maanden na de aankoop overleed Jean de Preudhomme. Zijn zoon Jean-Baptist werd in 1600 in Atrecht in de ridderstand verheven door Aartshertog Albrecht. Hij was krijgsman in het Spaanse leger. Waarschijnlijk was hij het die begon met het heropbouwen van het kasteel. Sommigen stellen dat dit al gebeurde onmiddellijk na het Twaalfjarig Bestand in De kaart die Loys de Bersaques in 1627 maakte van het grensgebied tussen de Oudburg van Gent en de Kasselrij van Kortrijk toont echter op de plaats van het kasteel van Poeke de ruïnes van een rechthoekig gebouw, wat er zou kunnen op wijzen dat in 1627 nog altijd niet begonnen was met het bouwen van een nieuw kasteel. Nochtans toont Antonius Sanderus ons in zijn Flandria Illustrata een prachtige afbeelding van het kasteel van Poeke omstreeks De tekening laat een zeshoekige waterburcht zien, met op vijf hoeken een ronde toren. Op de zesde hoek bevindt zich de toegang die langs een ophaalbrug te bereiken is. Op de binnenplaats staat een donjon. Dat Jean-Baptist de Preudhomme d Hailly in de 17 de eeuw nog voor een dergelijke constructie opteerde, is allicht te verklaren door zijn militaire carrière. Volledigheidshalve moeten we stellen dat er geen andere bronnen zijn die bevestigen dat het kasteel er in 1641 uitzag zoals Sanderus het tekende. (6) In de periode en in 1671 liet Markus-Antonius de Preudhomme d Hailly werken uitvoeren aan het kasteel. We weten niet of het hier om verbouwingswerken, dan wel om herstellingswerken ging. In hoeverre die werken het uitzicht van het kasteel toen veranderden, is niet uit de bronnen af te leiden. Allicht zijn er na 1671 nog werken uitgevoerd aan het kasteel, maar daarover is, behalve over de inrichting van de kapel in 1698, niets bekend. (7) Over de bouwcampagne van 1743 tot 1752 zijn meer gegevens beschikbaar. Kort nadat Charles Florent de Preudhomme d Hailly getrouwd was (1741), vingen de werken aan. Eerst werd het interieur gerenoveerd. In de loop van 1748 werden de verbouwingen aan het kasteel zelf aangevat. Tussen 1748 en 1752 werden bakstenen aangevoerd. In september 1748 kwam ook een eerste lading van schalies in Poeke aan. De rekeningen vermelden ook de regelmatige leveringen van hout, schrijnwerk, natuursteen en ijzer. Toen de werken in 1752 op hun einde liepen, was het uitzicht van het kasteel grondig gewijzigd. De kosten voor de werken beliepen zo n pond groten. Het waren vooral Gentse ambachtslui die de werken uitvoerden. We vermelden hier meester-metser en architect-aannemer Jan-Baptist Simoens, vermoedelijk ook architect David t Kind, meesterslotenmaker Joannes Coulombier en meester-timmerman Van Hessche. (8) Hoe het achttiendeeeuwse kasteel er uitzag, zien we op enkele foto s die dateren van voor de nieuwe bouwcampagne in De voorgevel van het 18 de -eeuws kasteel was uitgevoerd in Lodewijk XVde-stijl. De bepleisterde en beschilderde gevel telde in de breedte elf traveeën en was drie bouwlagen hoog, met daarboven een

3 laag zadeldak. Het hoger opgaande middenrisaliet van drie traveeën was bekroond met een driehoekig fronton, opengewerkt en voorzien van een uurwerk. Het iets vooruitspringende middenrisaliet, geaccentueerd met geblokte hoekbanden, had een rondboogvormige vleugeldeur. Op de eerste verdieping zat een deurvenster met natuurstenen balkonleuning. Alle vensteropeningen waren licht getoogd. In het middenrisaliet waren het houten kruiskozijnen met grote roedeverdeling, in de andere traveeën hadden de eerste twee bouwlagen kruiskozijnen en de bovenste bouwlaag bolkozijnen, beide met de oorspronkelijke, kleine houten roedeverdeling. Een stenen brug met bogen, afgeboord met een smeedijzeren balustrade, overbrugde slotgracht. In de beide zijgevels vormden de vier ronde hoektorens het dominerende volume. Boven de waterspiegel hadden deze torens vier bouwlagen, met onderaan kleine keldervensters en in de andere bouwlagen telkens twee licht getoogde vensters. De zeshoekige torennaalden waren voorzien van houten dakkapellen en bekroond met een peervormige spits en een wimpelvormige windvaan. De achterkant van het kasteel was aangelegd op een U-vormige plattegrond. De ingang was bereikbaar langs een brede stenen brug met smeedijzeren leuning. Op de hoeken vooraan twee sfinxen en achteraan twee leeuwen. In de U-vormige insprong lag een terras. De zijgevels telden vijf traveeën over drie bouwlagen en een kelderverdieping. Het middengedeelte van de achtergevel bestond uit twee zijstukken van een travee en drie bouwlagen en uit een centraal, inspringend gedeelte van drie traveeën en twee bouwlagen, met een kroonlijst en een driehoekig fronton. De centrale travee had een rondboogdeur op het gelijkvloers en een boogvormig deurvenster met smeedijzeren balkonleuning op de verdieping. Het kasteel was omgeven door een park van ca. 75 hectaren. De werken aan de tuin en het park vingen waarschijnlijk al in 1752 aan. Het landboek van 1763 geeft ons een vrij gedetailleerd beeld van het park. Voor en achter het kasteel lag een klassieke Franse tuin. Het geheel was omgeven door een brede gracht. De toegang tot het kasteel liep centraal door de voortuin. Aan beide zijden lagen parterres. Vanaf het terras van het kasteel leidde een centrale weg naar een dwarsgelegen waterpartij. Opzij en naar achteren toe lagen tuinbedden. Verder op de centrale as, die van de ingang van het domein naar de achterzijde van het park liep, lag een stervormig knooppunt waar verschillende dreven samen kwamen. Die dreven verschaften uitzicht op de achterzijde van het kasteel en op elementen uit het omliggende landschap (kerken van Poeke, Ruiselede en Lotenhulle en de molen van Axpoele). Dit was niet alleen een architecturale vondst, maar benadrukte ook de macht van de baron over het omliggende landschap, over zijn territorium. Het was ook Charles de Preudhomme d Hailly die omstreeks 1749 trachtte in Poeke de zijdeteelt op gang te brengen. In Frankrijk werden moerbeibomen aangekocht en op een perceel van het kasteeldomein aangeplant. Bedoeling was in Poeke een fabriek op te richten voor het vervaardigen van zijden kousen en linten. De zijdeproductie bleef echter beneden de verwachtingen en van het geplande bedrijf kwam er niets terecht. (10) De familie Pycke de Peteghem komt in het bezit van het kasteel van Poeke In de zomer van 1872 kocht baron Victor Pycke de Peteghem het domein van Poeke. De familie Pycke was afkomstig van Oudenaarde. Ignace Pycke moet geboren zijn in de tweede helft van de 17 de eeuw. In 1709 en 1710 was hij schepen van de Keure en van 1711 tot 1712 wordt hij vermeld als schepen van de Gedele van Gent. Op 5 september 1712 werd hij raadsheer van de Raad van Vlaanderen. Hij stierf in Gent in Zijn zoon Guillaume Pycke werd geboren op 18 april In 1717 was hij schepen van de Gedele in Gent. In 1739 werd hij secretaris-raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, in 1749 raadsheer van de Geheime Raad en van de Raad van State. In 1757 werd hij voorzitter van de Grote Raad van Mechelen. Hij bleef dit tot zijn dood in Ook zijn oudste zoon Pieter-Franciscus Pycke was een

4 geboren bestuursman. Hij was geboren in Gent op 20 december 1721, studeerde in Leuven rechten en bouwde een loopbaan van functionaris op. Zijn kleinzoon, August Pycke, was officier in het leger van Napoleon. In 1818 trouwde hij met Pauline Limnander. Zij was de kleindochter van de oudere broer van de Gentse industrieel Judocus Clemmen en diens belangrijkste erfgename In 1842 kende de koning aan August Pycke de titel van baron Pycke de Peteghem toe. Na zijn overlijden in 1868 werden zijn bezittingen verdeeld over zijn drie kinderen. Met zijn erfdeel kocht Victor Pycke de Peteghem het kasteel van Poeke in Hij leende daarvoor een som van frank aan de toenmalige eigenaren van het kasteel, Alfred en Isabelle de Preudhomme d Hailly. Die som werd driemaandelijks en mits een intrest van 4,5 procent afbetaald tussen 1872 en Al in 1873 startten grote verbouwingswerken. De plannen daarvoor werden getekend door de Brusselse architect de Limbourg. Van het achttiende-eeuwse kasteel bleven alleen het grondplan, de vier torens en enkele details authentiek. Volgens de staat opgemaakt door de architect op 26 oktober 1875 beliepen de kosten sinds het begin van de werken in 1873 meer dan frank en dienden nog voor meer dan frank werken te worden uitgevoerd. Opvallend is dat heel wat ambachtslui van Poeke, Lotenhulle, Aalter en Bellem bij de werken betrokken waren. De rekeningen van 1875 vermelden onder meer de gebroeders Jooris, metsers uit Aalter; Charel Verstraete, metser in Poeke; Charles Kint, loodgieter en koperslager uit Lotenhulle; F. Snoeck, ijzerhandelaar uit Aalter; Ch. Slock, schilder uit Lotenhulle; Jan De Coster, slotenmaker en smid in Poeke; Adolf De Schryver, slotenmaker en smid in Poeke. Bakstenen, natuurstenen, metselkalk, hout en andere benodigdheden werden per schip of per trein aangevoerd. Mensen van ter plaatse werden ingeschakeld om het vervoer van Bellem of Aalter naar Poeke te verzekeren. (11) Na de verbouwingswerken, die in 1875 bijna voltooid waren, was het uitzicht van het kasteel grondig gewijzigd. De derde bouwlaag verdween en de bovenverdieping kwam onder het dak te liggen. Door deze ingreep worden de hoektorens beter geaccentueerd. Het middenrisaliet bleef bewaard en het fronton werd versierd met de wapens van de familie Pycke de Peteghem. De initialen van Pycke de Peteghem en Victor Pycke sieren overigens op verschillende plaatsen de gevels. Ook het interieur van het kasteel werd grondig gewijzigd en er zijn nog nauwelijks elementen aanwezig die dateren uit de 17 de of 18 de eeuw. De deuren, de vensters, de bevloering, stucversiering, haarden en trappen blijken alle te dateren uit de negentiende-eeuwse bouwcampagne van Victor Pycke de Peteghem. Hij bracht ook veranderingen aan in het park. Achter het kasteel maakte de Franse tuin plaats voor een Engelse tuin. De waterpartij die zich daar bevond verdween. Sinds de verbouwingswerken op het einde van de 19 de eeuw werden geen belangrijke aanpassingen meer uitgevoerd. Na het overlijden van Victor Pycke de Peteghem in 1875 kwam het kasteel in het bezit van zijn broer Amedée. Na diens overlijden waren het zijn zoon René Pycke de Peteghem en later zijn dochter Ines Pycke de Peteghem die het kasteel van Poeke bezaten en bewoonden. Bij het overlijden van Ines Pycke de Peteghem in 1955 schonk zij het domein aan de Zusters Apostolinen van Wetteren, die er de schoolkolonie Duinen en Heide inrichtten. In 1977 werd het kasteel, samen met het omliggend park van 56 hectaren, eigendom van de gemeente Aalter. Het kasteel en het park zijn ongetwijfeld het pronkstuk van het kunsthistorisch patrimonium van Aalter. Tekst: Jan Camerlinckx

5 Bronvermelding Gebruikte afkortingen: AAV: archief Arthur Verhoustraete GAA: Gemeentearchief Aalter RAG: Rijksarchief Gent SAA: Stadsarchief Oudenaarde 1. STOCKMAN L., De eerste heren van Poeke, Appeltjes van het Meetjesland, 1977, pag HOSTE I., STOCKMAN L., Geschiedenis van Poeke, Aalter, DE KEYSSER P., De slag bij Gavere, De Toerist, 1953, nr BORN R., Les Lalaings, Ed. Arts Associés, AAV, bundel Poeke 6. SANDERUS A., Flandria Illustrata, RAG, archief familie de Preudhomme d Hailly 8. STROOBANTS A., Enkele gegevens over de bouwgeschiedenis van het kasteel van Poeke en over de plaatselijke zijdeteelt in de 18de eeuw, Appeltjes van het Meetjesland, 1982, pag GAA, Landboek van Poeke, STROOBANTS A., op.cit. 11. SAA archief familie Pycke de Peteghem

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Plaatselijke aanduiding monument Ganzenheuvel 71/ Lange Brouwerstraat 55 Aanwijzingsbesluit 11-11-2015 MON ID-code 2749 Redengevende

Nadere informatie

Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346

Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346 Lodewijk II van Nevers: Nevers, ± 1304 Slag bij Crécy, 26 augustus 1346 Lodewijk II van Nevers of Lodewijk I van Vlaanderen, ook Lodewijk van Crécy genoemd, was graaf van Vlaanderen en van Nevers (1322-1346),

Nadere informatie

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Kasteel van Male, geboorteplaats van Lodewijk van Male Hij was enig kind en alzo opvolger van Lodewijk

Nadere informatie

Het kasteel begin 19e eeuw. Naar een gouache van J.A. Knip. RHCe, fotocollectie nr. 108658.

Het kasteel begin 19e eeuw. Naar een gouache van J.A. Knip. RHCe, fotocollectie nr. 108658. 2. Huidige kasteel Anders dan in het verleden vaak gedacht is, heeft het kasteel van Helmond een eeuwenlange bouwgeschiedenis gekend. Begonnen in het tweede kwart van de veertiende eeuw (ca. 1325) werd

Nadere informatie

Rooms-Katholieke kerk H. Johannes de Doper te Klundert. Molenstraat 31, Klundert

Rooms-Katholieke kerk H. Johannes de Doper te Klundert. Molenstraat 31, Klundert Rooms-Katholieke kerk H. Johannes de Doper te Klundert Molenstraat 31, Klundert Foto's Rooms-Katholieke kerk H. Johannes de Doper te Klundert Kenmerken Adres Molenstraat 31 Huidige functie Kerk Postcode/plaats

Nadere informatie

Gevels: Het pand is opgetrokken in bruine baksteen, gemetseld in kruisverband en platvol gevoegd. De gevels hebben een gepleisterde plint.

Gevels: Het pand is opgetrokken in bruine baksteen, gemetseld in kruisverband en platvol gevoegd. De gevels hebben een gepleisterde plint. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM051 Naam monument : Vogelhuys Adres : Kasteellaan 14 Postcode en plaats : 6081 AN Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 5034 Coördinaten

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Grondplan Alden Biesen

Grondplan Alden Biesen Grondplan Alden Biesen Vind makkelijk je weg in Landcommanderij Alden Biesen en ontdek op de plattegrond van het domein wat er allemaal te zien is. Bezoek de schitterende historische gebouwen en prachtige

Nadere informatie

Johanna van Constantinopel: tussen 1194 en 1200 Marquette, 5 december 1244

Johanna van Constantinopel: tussen 1194 en 1200 Marquette, 5 december 1244 Johanna van Constantinopel: tussen 1194 en 1200 Marquette, 5 december 1244 Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen van 1205 tot 1244, was de oudste dochter van graaf Boudewijn IX

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 35. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 259 Coördinaten : x: y: 359.

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 35. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 259 Coördinaten : x: y: 359. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM006 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 35 Postcode en plaats : 6095 AE Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 259 Coördinaten

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED

INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED PAGINA 1/7 Louis Titecastraat 21 tot 53 (foto 2002). Brussels Hoofdstedelijk Gewest INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED SINT-PIETERS-WOLUWE Louis Titecastraat 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,

Nadere informatie

Over de kerk van Marum

Over de kerk van Marum Over de kerk van Marum De kerk van Marum is een van de oudste bakstenen kerken in Groningen. Het oudste gedeelte, het koor, dateert uit de 12 e eeuw. De toren is 13 e -eeuws. De preekstoel werd in 1826

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 45

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Dorpstraat 45 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM007 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 45 Postcode en plaats : 6095 AE Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 675 Coördinaten

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: : 512027 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Old Putten Aantal complexonderdelen Monumentnummers

Nadere informatie

Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419

Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419 Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419 Hij was hertog van Bourgondië. Hij werd geboren in Dijon en was de oudste zoon van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en

Nadere informatie

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,-

Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier ,- Te koop Kasteel in departement Hérault omgeving Montpellier 4.700.000,- Referentienummer ERB F34561927 Prijs 4.700.000,- Gebouwd in XII Algemene staat Goed Perceel van 680000m² Woonoppervlak 1700m² Ligging

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek.

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM027 Naam monument : n.v.t. Adres : Heerweg 2 en 4 Postcode en plaats : 6082 AC Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2109 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig vrijstaand woonhuis met een vooruitspringend linkerdeel dat in de voorgevel eindigt in een topgevel met zadeldak.

Typering van het monument: Statig vrijstaand woonhuis met een vooruitspringend linkerdeel dat in de voorgevel eindigt in een topgevel met zadeldak. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM021 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 14 Postcode en plaats : 6082 AP Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2231 Coördinaten

Nadere informatie

inhoud 1. Kastelen 2. Castellum 3. Het kasteel 4. Soorten kastelen 5. De delen van een kasteel

inhoud 1. Kastelen 2. Castellum 3. Het kasteel 4. Soorten kastelen 5. De delen van een kasteel Kastelen inhoud 1. Kastelen 3 2. Castellum 4 3. Het kasteel 5 4. Soorten kastelen 6 5. De delen van een kasteel 8 6. De belegering van een kasteel 12 7. Kastelen in Nederland 14 8. Filmpje 16 Pluskaarten

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN PACHTVRIJE HOEVE EN LANDBOUWGROND STICHELDREEF 5 TE NAZARETH

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN PACHTVRIJE HOEVE EN LANDBOUWGROND STICHELDREEF 5 TE NAZARETH BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN PACHTVRIJE HOEVE EN LANDBOUWGROND STICHELDREEF 5 TE NAZARETH 5 ha 00 a 41 ca Nazareth, eerste afdeling, sectie D, nummers 434C, 435A, 436A, 437K, 437R, 437S, 437T,

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Plaatselijke aanduiding monument Burchtstraat 53 Aanwijzingsbesluit 11-11-2015 MON ID-code 2746 Redengevende omschrijving

Nadere informatie

Toen in 1931 toen de laatste van de familie, Gust Kenes, overleed, kwam het huis in bezit van zijn toenmalige erfgenamen, de familie Verheyden.

Toen in 1931 toen de laatste van de familie, Gust Kenes, overleed, kwam het huis in bezit van zijn toenmalige erfgenamen, de familie Verheyden. De familie Kenes 5) Het witte huis, algemene info De familie Kenes woonde in het zogenaamde Hof te Meensele. Deze optrek of plaats wordt reeds vermeld in 1440, met als de toenmalige eigenaars de heren

Nadere informatie

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek GEWELDIGERSHOEK 2 Het huis ligt op de zuidoosthoek van de Geweldigershoek en de Dieserstraat en bestaat eigenlijk uit twee huizen, een groter witgepleisterd hoekhuis en een heel klein huisje daar links

Nadere informatie

Dag van de Trage Wegen 2015 - Route 2 - Limburgs landschap Tösch route - 13 Km

Dag van de Trage Wegen 2015 - Route 2 - Limburgs landschap Tösch route - 13 Km Dag van de Trage Wegen 2015 - Route 2 - Limburgs landschap Tösch route - 13 Km Het Lemke Bergerkampstraat 18 A 3650 Dilsen-Stokkem - 089/562646 VZW Trage Wegen - www.tragewegen.be www.hetlemke.be www.tragewegen.be

Nadere informatie

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum

ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION een Griekse mythologische figuur als fameuze springbron in de tuinen van het Huys Ootmarsum ARION. ets van Albrecht Dürer Tekening Koepeltuin Huys Ootmarsum door Schoenmaker. 1723.Rijksarchief Zwolle

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525144 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Molenaarshuis met schuur

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels.

Typering van het monument: Statig woonhuis met symmetrische indeling en karakteristieke trapgevels ter plaatste van de topgevels. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM043 Naam monument : n.v.t. Adres : Lindestraat 7a Postcode en plaats : 6096 BW Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie C nr(s) 1628 Coördinaten

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM094 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 33 Postcode en plaats : 6014 AD Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1138 Coördinaten

Nadere informatie

De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes

De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes Wanneer een bezoeker voor de eerste keer de oude binnenstad van Kampen betreedt kan deze zomaar het gevoel krijgen een 19de-eeuwse stad binnen te treden. Met

Nadere informatie

Nathan Vestens 1MAK 1C Architectuurtypologie

Nathan Vestens 1MAK 1C Architectuurtypologie Nathan Vestens 1MAK 1C2 2015-2016 Architectuurtypologie BESCHRIJVING VAN HET GOED Volgens onroerenderfgoed.be Een enkelhuis van vier bouwlagen met mansardedak (leien) dat voorzien is van dakkapellen, uit

Nadere informatie

Werkgroep Religieus Erfgoed Plaatsbezoek kapellen

Werkgroep Religieus Erfgoed Plaatsbezoek kapellen Plaatsbezoek Vinkt 4 april 2012 Deinzestraat 14: OLV van bijstand Werkgroep Religieus Erfgoed Plaatsbezoek kapellen Rechts van de straat, richting Deinze, aan de rand van het dorpscentrum, staat een kapel

Nadere informatie

Oostpaan IS, 20, Maasland

Oostpaan IS, 20, Maasland Oostpaan IS, 20, Maasland Concept Oostgaag 18/20, 3155 CG Maasland Het pand staat aangegeven op de kadastrale minuut van ca. 1820. Het wordt dan bewoond door Pieter de Wilde, arbeider. Het was dus een

Nadere informatie

Te koop Kasteel in departement Seine-Maritime omgeving Rouen ,-

Te koop Kasteel in departement Seine-Maritime omgeving Rouen ,- Te koop Kasteel in departement Seine-Maritime omgeving Rouen 690.000,- https://www.yourhouseoninternet.com/publisher/fsef/image/full/30434/0.jpg Referentienummer CC F7695585 Prijs 690.000,- Gebouwd in

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: Complexnummer: 516227 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Begraafplaatscomplex met woning Aantal

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM053 Naam monument : "De Kamp" Adres : Napoleonsweg 72 Postcode en plaats : 6081 AE Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten

Nadere informatie

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Kasteel Genbroek Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte in een authentiek kasteel op nog geen 5 minuten afstand van Maastricht- Aken Airport. De helft van dit

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: : Berikstraat 11a

Kerngegevens gemeentelijk monument: : Berikstraat 11a Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM020 Naam monument : n.v.t. Adres : Berikstraat 11a Postcode en plaats : 6082 AM Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie C nr(s) 1124 Coördinaten

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Piscine Mai. In een poging het lelijke effect van de grafitti te minimaliseren, heb ik deze reeks in zwart/wit bewerkt

Piscine Mai. In een poging het lelijke effect van de grafitti te minimaliseren, heb ik deze reeks in zwart/wit bewerkt Piscine Mai In de jaren 1970 vatte de Franse overheid het plan op om de zwemsport toegankelijk te maken voor alle Fransen. Het project, dat liep tot het begin van de jaren 1980, kreeg de naam 1000 piscines

Nadere informatie

Taak Architectuurtypologie

Taak Architectuurtypologie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Taak Architectuurtypologie Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten 2014-2015 Jules Lippens: Modernisme/Nieuwe

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: : 515204 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Weeresteyn Aantal complexonderdelen Monumentnummers

Nadere informatie

Leeuwenmolen. Sint Pieterstraat 29 te Maastricht Oude stadscentrum (Jekerkwartier) Samenvatting

Leeuwenmolen. Sint Pieterstraat 29 te Maastricht Oude stadscentrum (Jekerkwartier) Samenvatting Leeuwenmolen Sint Pieterstraat 29 te Maastricht Oude stadscentrum (Jekerkwartier) Samenvatting Hoe exclusief wilt u het hebben? Deze authentieke watermolen aan de Jeker is zonder twijfel een van de meest

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek Bouwhistorisch onderzoek BOUWHISTORISCHE NOTITIE Adres : Gedempte Zuiderdiep 8 Status : Gemeentelijk monument Periode : januari 2003 Onderzocht door : Taco Tel en Henk Wierts Auteur : Taco Tel Datum :

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 522705 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Sonneheerdt Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort 507729 Smallepad 5 Blankenborgh Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 4 507733, 507732, 507731, 507730 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Complexomschrijving:

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 491711 Smallepad 5 Kruiswegpark Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 491726, 491720, 491714 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Complexomschrijving:

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514503 Smallepad 5 Wooncomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 514505, 514504, 8164 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: BY Loseweg

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort 504586 Smallepad 5 Villa met Garage Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 4 504609, 504603, 504596, 504589 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Emmaplein

Nadere informatie

6Plekjes met voelbare historie

6Plekjes met voelbare historie 6Plekjes met voelbare historie Waterwegen hebben in heel veel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis een rol gespeeld. Voor aanval en verdediging tijdens oorlogen, voor het vervoer van goederen

Nadere informatie

Voormalige gemeente Jacobswoude

Voormalige gemeente Jacobswoude Voormalige gemeente Jacobswoude Volgnr 1 Jacobswoude Leimuiden Plaatselijke aanduiding Willem van de Veldenweg 69 Kadastrale aanduiding Leimuiden, sectie A, nr. 3047 Woonhuis bij school Woonhuis Bouwstijl

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514208 Smallepad 5 Bemuurde Weerd O.Z. 19 Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 514210, 514209 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Raadsels rondom de Wouwse Poort

Raadsels rondom de Wouwse Poort Raadsels rondom de Wouwse Poort Oorspronkelijk: Werkgroep Stadsarcheologie Steenbergen C. van Terheyden en C. Mol, Steenbergen Heruitgave met oorspronkelijke tekst en afbeeldingen Raadsels rond de Wouwse

Nadere informatie

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Henk Eweg Een Bijzondere Stadshoek Velen van ons zullen zich wel eens afgevraagd hebben wat voor een huis is dat, daar op de hoek van

Nadere informatie

Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon. les 1: Wie waren de graven van Loon

Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon. les 1: Wie waren de graven van Loon Limburg tussen staf en troon 1000 jaar graafschap Loon les 1: Wie waren de graven van Loon Na deze les kan je de geschiedenis van het graafschap Loon aanduiden op je tijdbalk; kan je informatie opzoeken

Nadere informatie

met historische gegevens. Nog meer gegevens kunt u vinden op: en dan klikken op Drenthe 3 t/m 7

met historische gegevens. Nog meer gegevens kunt u vinden op:   en dan klikken op Drenthe 3 t/m 7 Op deze en de volgende pagina s vindt u details van kaarten met het gebied Zuidoost Drenthe als uitsnede. De kaarten zijn in volgorde van ouderdom. Alleen kaarten met voldoende details zijn afgebeeld.

Nadere informatie

Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn

Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn Lookwatering 1, 2635 CJ Den Hoorn De bescherming betreft de voormalige tuinderswoning uit 1929 aan de Lookwatering 1. De recente serre valt niet onder de bescherming. De tuinderswoning is gelegen in het

Nadere informatie

Heilig Hart Kerk en Kapucijnen klooster te Langeweg. Kloosterlaan 6; 8; 10

Heilig Hart Kerk en Kapucijnen klooster te Langeweg. Kloosterlaan 6; 8; 10 Heilig Hart Kerk en Kapucijnen klooster te Langeweg Kloosterlaan 6; 8; 10 Foto's Heilig Hart Kerk en Kapucijnen klooster te Langeweg Kenmerken Postcode/plaats Kloosterlaan 6;8;10 4772 RA Langeweg Oorspronkelijke

Nadere informatie

Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen

Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen Bouwhistorische waarneming Wegje 1/Apenspel 5, Enkhuizen door Gerrit Vermeer in opdracht voor de gemeente Enkhuizen namens de Vereniging Oud Enkhuizen. oktober 2015 1 Afbeelding omslag. De voorgevel van

Nadere informatie

De weinige elementen die van deze primitieve donjon resten, kunnen geen nauwkeurige bouwdatum of -periode leveren.

De weinige elementen die van deze primitieve donjon resten, kunnen geen nauwkeurige bouwdatum of -periode leveren. Kasteel Vilain XIIII Het kasteel is bereikbaar via een lindendreef en een brug over de slotgracht, die nog overal bewaard bleef, behalve aan de O.-zijde. Het grondplan beschrijft een U-vormig hoofdgebouw,

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 501 postcode + plaats : 8091 CN WEZEP naam object : Liquenda kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie M, nr. 4307 bescherming : gemeentelijk monument

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

- UNIEK LUXUEUS HOGE STANDING -

- UNIEK LUXUEUS HOGE STANDING - - UNIEK LUXUEUS HOGE STANDING - Website: www.llyda.com email: llyda.bouw@llyda.com ~ 1 ~ Inhoud 1 Beschrijving... 4 2 Bijzonderheden... 4 3 Ligging/Kadastrale gegevens... 4 4 3D afbeeldingen en/of foto

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED

INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED PAGINA 1/5 Louis Bertrandlaan 19 (foto 2012). Brussels Hoofdstedelijk Gewest INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED SCHAARBEEK Louis Bertrandlaan 19 Burgerhuis in neogotische stijl met asymmetrische compositie,

Nadere informatie

Oude Houtlei 110 & Wellingstraat 1: Hotel Verhaegen-Lammens

Oude Houtlei 110 & Wellingstraat 1: Hotel Verhaegen-Lammens Oude Houtlei 110 & Wellingstraat 1: Hotel Verhaegen-Lammens Geert Vermeiren & Peter Steurbaut OVERDRUK UIT: Archeologisch onderzoek in Gent 2002-2011, (Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, reeks

Nadere informatie

Resultaat opvraging perceel gelegen in Sint-Truiden afdeling SINT-TRUIDEN 1 AFD, sectie G met perceelnummer 0317/00B009 [71053G0317/00B009]

Resultaat opvraging perceel gelegen in Sint-Truiden afdeling SINT-TRUIDEN 1 AFD, sectie G met perceelnummer 0317/00B009 [71053G0317/00B009] Informatievraag Onroerend erfgoed Gegevens opvraging Ordernummer: O2019-0031592 Datum opzoeking: 12/02/2019 Referentienummer: 317B9 Zoekdata: 71053G0317/00B009 Perceel: 71053G0317/00B009 opvraging perceel

Nadere informatie

Bouwmassa: De kapel heeft een rechthoekige plattegrond, haaks op de weg en is gedekt met een zadeldak, haaks op de weg.

Bouwmassa: De kapel heeft een rechthoekige plattegrond, haaks op de weg en is gedekt met een zadeldak, haaks op de weg. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM090 Naam monument : Bruggerkapelletje Adres : Kallestraat bij 11 Postcode en plaats : 6013 RM Hunsel Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie N nr(s)

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169

Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169 Stijlvol wonen te Stabroek Grote Molenweg 165/167/169 Nieuw appartement met 3 slaapkamers 1 ste VERDIEPING A.1 Ligging: Grote Molenweg 165 Omschrijving: Woonkamer met open keuken, badkamer, apart toilet,

Nadere informatie

Monumentnummer*:

Monumentnummer*: Monumentnummer*: 526557 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Status: rijksmonument Inschrijving

Nadere informatie

GENTSE PAROCHIEKERKEN ANALYSE & WAARDEBEPALING

GENTSE PAROCHIEKERKEN ANALYSE & WAARDEBEPALING GENTSE PAROCHIEKERKEN ANALYSE & WAARDEBEPALING PAROCHIEKERK Heilig Kruis Op basis van METHODOLOGIE THOMAS COOMANS Kerken in neostijlen in Vlaanderen. Ontwikkeling en implementatie van een methodologie

Nadere informatie

Broederenkerk. Ω Bouwjaar: 1772

Broederenkerk. Ω Bouwjaar: 1772 Informatiekaart Broederenkerk Broederenkerk De Broederenkerk is een van de drie grote kerken in de binnenstad van Zutphen. De toren van de kerk bevat een klok die elke avond om tien voor tien wordt geluid

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning.

Typering van het monument: Vrijstaande villa uit de jaren dertig in een kenmerkende baksteenarchitectuur gebouwd als burgemeesterswoning. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM036 Naam monument : n.v.t. Adres : Brugstraat 32 Postcode en plaats : 6096 AB Grathem Kadastrale aanduiding : GTM sectie D nr(s) 946 Coördinaten :

Nadere informatie

7~F12 VLAAMSE REGERING MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT

7~F12 VLAAMSE REGERING MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT 7~F12 VLAAMSE REGERING MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN, Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud

Nadere informatie

: langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf

: langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf Gemeentelijk monument nr. : OVERB 1 Adres : De Hucht 30 Plaats : Overberg Kadastrale aanduiding : AMR02 G 00825 Bouwjaar : 1883 Type : langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf

Nadere informatie

Taak Architectuurtypologie

Taak Architectuurtypologie Hogeschool Gent Voskenslaan 38 9000 Gent Taak Architectuurtypologie Bjärne Collyns 2015-2016 1LAMA 30/11/2015 1. Het gebouw Locatie: Gent Graaf van Vlaanderenplein 30 Bouwjaar: 1852 Type: herenhuis Perceelgrote:

Nadere informatie

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel.

Typering van het monument: Woonhuis uit 1896 dat deel uitmaakt van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern Hunsel. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM088 Naam monument : n.v.t. Adres : Jacobusstraat 2 Postcode en plaats : 6013 KK Hunsel Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie B nr(s) 2771 Coördinaten

Nadere informatie

DR WILLEM VAK DER HELM. VAN LANSCHOT, 110

DR WILLEM VAK DER HELM. VAN LANSCHOT, 110 DE EN HAAR WINDVAAN De Koepoort, afgebroken in 1864, was niet de eerste poort van die naam doch de tweede. In gaf Hertog verlof aan de stad Leiden tot het optrekken van muren en poorten rondom de stad.

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 520341 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: De Glashut Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

Kruittoren. Ω Hoogte: ca. 18 m Ω Bouwjaar: ca Ω Muurdikte: ruim 1 m Ω Basisvorm: vierkant

Kruittoren. Ω Hoogte: ca. 18 m Ω Bouwjaar: ca Ω Muurdikte: ruim 1 m Ω Basisvorm: vierkant Informatiekaart Kruittoren Kruittoren De Kruittoren staat aan de noordzijde van de Nieuwstad, naast het spoor, in een verloren hoekje. Circa 700 jaar geleden werd deze hoektoren gebouwd bij het verbeteren

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152703 / 2051403 HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM017 Naam monument : n.v.t. Adres : Stationstraat 17 Postcode en plaats : 6095 BR Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 521251 Smallepad 5 Woonhuis/tabakskerverij Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 521253, 521252 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Plaatselijke aanduiding monument Bottelstraat 10 Aanwijzingsbesluit 11-11-2015 MON ID-code 2743, 2744 Redengevende omschrijving

Nadere informatie

Omschrijving: Ensemble van de Sint-Veerlekerk, de pastorie en de gedenkkapel, en het Sint-Veerleplein, Sint.-Ve"erleplein/Oostkerkestraat

Omschrijving: Ensemble van de Sint-Veerlekerk, de pastorie en de gedenkkapel, en het Sint-Veerleplein, Sint.-Veerleplein/Oostkerkestraat Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van het ensemble van de Sint-Veerlekerk, de pastorie en de gedenkkapel, en als dorpsgezicht

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 511054 Smallepad 5 Boerderijcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 511057, 511056, 511055 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

GEMEENTE APELDOORN Kerklaan 14/16

GEMEENTE APELDOORN Kerklaan 14/16 gebouwnummer : 324 straat + huisnr. : Kerklaan 14/16 postcode + plaats : 7311 AE APELDOORN naam object : Apotheek kad.aanduiding : bescherming : gemeentelijk monument deelgebied nr. waardevol gebied :

Nadere informatie

: onbekend, houten kruisbeeld vermoedelijk van beeldhouwer Tiessen uit Roermond

: onbekend, houten kruisbeeld vermoedelijk van beeldhouwer Tiessen uit Roermond Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM060 Naam monument : Aerenkapel Adres : Moosterstraat bij 15 Postcode en plaats : 6012 RC Haler Kadastrale aanduiding : HSL00 sectie G nr(s) 145 Coördinaten

Nadere informatie

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Albrecht en Isabella Heersers van de Nederlanden Periode: 1598 1621 Voorganger: Filips II Opvolger: Filips IV Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Ook Albert

Nadere informatie

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Zij was hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen,

Nadere informatie

Typering van het monument: Gave twintigste-eeuwse hallenhuisboerderij met aanbouwen onder een zadeldak met wolfseinden.

Typering van het monument: Gave twintigste-eeuwse hallenhuisboerderij met aanbouwen onder een zadeldak met wolfseinden. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM070 Naam monument : Relinquendum Adres : Geusert 2 Postcode en plaats : 6093 NR Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie N nr(s) 1012 Coördinaten

Nadere informatie

Het huis had een houten skelet, daartussen fistelstek besmeerd met leem.

Het huis had een houten skelet, daartussen fistelstek besmeerd met leem. Alle huizen zonder steen. In de Middeleeuwen is het dorp Boxtel ontstaan. Het dorp was klein. Rond 1100 lag er een motteheuvel met daarnaast een paar voorraadschuren. Beiden werden door water omsloten.

Nadere informatie

: boerderij. straat en nummer : Hanenpad 24. Objectgegevens. straat en nummer : Hanenpad 24 postcode en plaats : 1501 WD Zaandam.

: boerderij. straat en nummer : Hanenpad 24. Objectgegevens. straat en nummer : Hanenpad 24 postcode en plaats : 1501 WD Zaandam. Objectgegevens object : stolpboerderij postcode en : 1501 WD Zaandam gemeente : Zaanstad bescherming : gemeentelijk monument oorspronkelijke functie huidige functie : boerderij : boerderij architect :

Nadere informatie

Molenstraat 29, Roosendaal

Molenstraat 29, Roosendaal Molenstraat 29, Roosendaal Bouwjaar: 1893 Gegevens monument Locatie: CBS Typering: Molenstraat 29, 4701 JM Roosendaal Woonhuis Bouwjaar: 1893 Architect: Soort monument: C. van Gastel Gemeentelijk Monumentnummer:

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 509797 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Wooncomplex Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie