EXAMENPLAN. Geplande einddatum. Vaststellingsdatum examenplan Opgesteld op: 11 maart 2021 Vastgesteld op: 25 juni 2021

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENPLAN. Geplande einddatum. Vaststellingsdatum examenplan Opgesteld op: 11 maart 2021 Vastgesteld op: 25 juni 2021"

Transcriptie

1 EXAMENPLAN Opleiding Crebo Niveau Leerweg Cohort Startdatum Geplande einddatum Kapitein binnenvaart 56 4 BOL 0 aug 0 3 jul 05 Vaststellingsdatum examenplan Opgesteld op: maart 0 Vastgesteld op: 5 juni 0 Aanvullende informatie Binnenvaart crebonr. 348

2 Eindresultaat Kerntaak Min. eis cijfer Plaats van afname Herkansing Examen D examen BEROEPSGERICHT Kerntaak Werkproces(sen) Examenonderdeel (titel) Vorm Min. eis Beoordeling examens Behaald resultaat per werk proces Weging B-K Voert nautische werkzaamhe den uit W: Meert/ontmeert en/of koppelt/ontkoppelt het W: Ankert het W3: Bestt het W4: Geeft aanwijzingen vanaf het voor- of achterschip W5: Maakt het reisklaar PvB Nautische werkzaamhed en observatie 8 P4 P4 School werkproce s O-V-G 5,5

3 B-K Voert nautische werkzaamhe den uit W: Meert/ontmeert en/of koppelt/ontkoppelt het W: Ankert het W3: Bestt het W4: Geeft aanwijzingen vanaf het voor- of achterschip W5: Maakt het reisklaar PvB Aanvullende eisen schipper basisdeel observatie 8 P4 P4 School werkproce s O-V-G Geen weging op eindresul taat kerntaak B-K Voert nautische werkzaamhe den uit W5: Maakt het reisklaar Aanvullende opdracht Procedures opstellen voor het reisklaar maken van het binnenvaartsc hip observatie en bewijs School werkproce s O-V-G Geen weging op eindresul taat kerntaak

4 Eindresultaat Kerntaak Min. eis cijfer Plaats van afname Herkansing Examen D examen BEROEPSGERICHT Kerntaak Werkproces(sen) Examenonderdeel (titel) Vorm Min. eis Beoordeling examens Behaald resultaat per werk proces Weging B-K Verzorgt de belading en assisteert bij dienstverleni ng aan passagiers W: Maakt het klaar voor het laden en/of lossen W: Laadt en lost het W3: Bewaakt de ladingcondities tijdens het transport PvB Verzorgen belading observatie 4 P5 P6 BPV werkproce s O-V-G 5,5 W4: Assisteert de leiding bij dienstverlening aan passagiers PvB Assisteren bij dienstverlenin g aan passagiers Mondeling examen 5 ut en P6 P6 School werkproce s O-V-G B-K Verzorgt de belading en assisteert bij dienstverleni ng aan passagiers W Maakt het klaar voor het laden en/of lossen W Laadt en lost het PvB Aanvullende eisen schipper basisdeel observatie 8 BPV werkproce s O-V-G Geen weging op eindresul taat kerntaak

5 W3 Bewaakt de ladingscondities tijdens transport W4 Assisteert de leiding bij dienstverlening aan passagiers

6 Eindresultaat Kerntaak Min. eis cijfer Plaats van afname Herkansing Examen D examen BEROEPSGERICHT Kerntaak Werkproces(se n) Examenonderdeel (titel) Vorm Min. eis Beoordeling examens Behaald resultaat per werk proces Weging B-K3 Voert werkzaamhe den uit met betrekking tot onderhoud, bevoorradin g en het verblijf aan boord W: Voert algemene onderhoudswerk zaamheden en reparaties uit W: Voert werktuigkundig onderhoud en reparaties uit W3: Verblijft en werkt aan boord W4: Handelt bij calamiteiten W5: Verzorgt het huishouden aan boord van het PvB Algemene werkzaamheden aan boord observatie 40 P6 P6 BPV/Sc hool werkproces O-V-G 5,5

7 B-K3 Voert werkzaamhe den uit met betrekking tot onderhoud, bevoorradin g en het verblijf aan boord W: Voert algemene onderhoudswerk zaamheden en reparaties uit W: Voert werktuigkundig onderhoud en reparaties uit W3: Verblijft en werkt aan boord W4: Handelt bij calamiteiten W5: Verzorgt het huishouden aan boord van het PvB Aanvullende eisen schipper basisdeel observatie 8 BPV/Sc hool werkproces O-V-G Geen weging op eindresul taat kerntaak

8 Eindresultaat Kerntaak Min. eis cijfer Plaats van afname Herkansing Examen D examen BEROEPSGERICHT Kerntaak Werkproces(se n) Examenonderdeel (titel) Vorm Min. eis Beoordeling examens Behaald resultaat per werk proces Weging P3-K Plant nautische en technische werkzaamheden P3-K-W Bepaalt de vaarroute op de binnenwateren P3-K-W Plant het laden en lossen P3-K-W3 Plant algemeen en werktuigkundig onderhoud en reparaties PvB Plannen van nautische en technische taken observatie 30 BPV/Sc hool werkproces O-V-G 5,5 P3-K-W Bepaalt de vaarroute op de binnenwateren Theorie-examen Vaarreglemente n Theorie School werkproces B/NB Geen weging op eindresul taat kerntaak

9 P3-K-W Plant het laden en lossen Theorie-examen Laden en lossen Theorie School werkproces B/NB Geen weging op eindresul taat kerntaak P3-K Verzorgt de adistrati e en de voorraad P3-K-W Verzorgt de scheepsadistr atie P3-K-W Verzorgt de ladingadistrat ie P3-K-W3 Bewaakt voorraden en bestelt goederen/dienste n PvB Adistratie en voorraad verzorgen observatie 8 BPV/Sc hool werkproces O-V-G 5,5 P3-K-W4 Selecteert leveranciers van goederen/dienste n Aanvullende opdracht Selecteren leveranciers observatie School werkproces O-V-G Geen weging op eindresul taat kerntaak

10 P3-K3 Geeft leiding aan de be manning P3-K3-W Plant werkzaamheden P3-K3-W Verdeelt werkzaamheden onder bemanningsleden P3-K3-W3 Stt bemanningsleden en derden aan P3-K3-W4 Instrueert bemanningsleden over veiligheidsmaatr egelen en veranderende wet- en regelgeving P3-K3-W5 Voert functioneringsen beoordelingsgesp rekken P3-K3-W6 Voert werkoverleg met bemanningsleden P3-K3-W7 Werft en selecteert bemanningsleden PvB Leiding geven II observatie/bewijs/ mondeling 0 wek en voor alle opdr acht en Opdr acht en vind en plaa ts in de BPV van het derd e leerj aar, P9 en 0 School werkproces O-V-G 5,5 Voor kerntaak P3-K3 wordt geen gebruik gemaakt van het exact inzetten van de bestaande examenopdrachten van de kwalificatie schipper binnenvaart. De overlappende werkprocessen lenen zich uitstekend om te integreren met de aanvullende werkprocessen voor de kapitein binnenvaart. De examenkandidaat die de schipper binnenvaart heeft afgerond wordt niet nogmaals beoordeeld op deze criteria.

11 P3-K4 Voert het ondernegsbeleid P3-K4-W Ontwikkelt een ondernegspla n voor de binnenvaart P3-K4-W Verwerft vervoersopdracht en P3-K4-W3 Stelt prijzen voor dienstverlening vast P3-K4-W4 Voert bedrijfsleiding uit P3-K4-W5 Promoot de binnenvaartonde rneg P3-K4-W6 Onderhoudt externe contacten P3-K4-W8 Innoveert de binnenvaartonde rneg. PvB Voert het ondernegsbe leid Bewijs/mondeling School werkproces O-V-G 0,7 5,5 P3-K4-W7 Verzorgt de financiële adistratie en registratie van de binnenvaartonde rneg Theorie-examen Financiële adistratie Theorie-examen 00 uten 3 School werkproces O-V-G 0,3

12 Eindresultaat Kerntaak Min. eis cijfer Plaats van afname Herkansing Examen D examen in uten BEROEPSGERICHT Kerntaak Werkproces(sen) Examenonderdeel (titel) Vorm Min. eis Beoordeling examens Behaald resultaat per werk proces Weging Beroepsgeric ht Engels en Duits MATROOS B-K-W: Laadt en lost het Engels Lu.A (luisteren) Engels Sp.A (spreken) Engels GV.A (gesprekv.) Luistertoets 50. Mondeling 5. Mondeling 5. P6 P6 School 4,0 cijfer 5,5 P6 P6 School 4,0 cijfer P6 P6 School 4,0 cijfer Duits Gv.A (gesprekv.) Mondeling 5. P6 P6 School 4,0 cijfer Beroepsgeric ht Engels SCHIPPER P-K-W Plant het laden en lossen Engels Luisteren B Engels Gesprekken voeren A Luistertoets 50 Mondeling 5 School 4,0 cijfer 5,5 School 4,0 cijfer Engels Lezen A Schriftelijk 50 P7 P8 School 4,0 cijfer Engels Spreken A Mondeling 5 P7 P8 School 4,0 cijfer Engels Schrijven A Schriftelijk 50 School 4,0 cijfer

13 Beroepsgeric ht Duits SCHIPPER P-K-W Plant het laden en lossen Duits Luisteren B Duits Gesprekken voeren A Luistertoets 50 Mondeling 5 School 4,0 cijfer 5,5 P7 P8 School 4,0 cijfer Duits Lezen A Schriftelijk 50 P7 P8 School 4,0 cijfer Duits Spreken A Mondeling 5 P7 P8 School 4,0 cijfer Duits Schrijven A Schriftelijk 50 School 4,0 cijfer Beroepsgeric ht Engels KAPITEIN P3-K4-W Verwerft vervoeropdrachten P3-K4-W5 Promoot de binnenvaartonderne g P3-K4-W6 Onderhoudt externe contacten Engels Gesprekken voeren B Engels Lezen B Engels Spreken B Mondeling 5 Schriftelijk 50 Mondeling School cijfer 5,5 4,0 School 4,0 cijfer School 4,0 cijfer Beroepsgeric ht Duits KAPITEIN P3-K4-W Verwerft vervoeropdrachten P3-K4-W5 Promoot de binnenvaartonderne g P3-K4-W6 Onderhoudt externe contacten Duits Gesprekken voeren A Duits Lezen A Duits Spreken A Mondeling 5 Schriftelijk 50 Mondeling School 4,0 cijfer 5,5 School 4,0 cijfer School 4,0 cijfer

14 Eindresultaat Kerntaak Min. eis cijfer Plaats van afname Herkansing Examen D examen in uten BEROEPSVEREISTEN Beoordeling examens Min. eis Behaald resultaat Marifoon basis Theorie 60 Radar Theorie 60 Praktijk 60 P4 P5 School Behaald 6,0 Cijfer 3 3 CBR Behaald O/V B/NB School Behaald O/V

15 Eindresultaat Kerntaak Min. eis cijfer Plaats van afname Herkansing Examen D examen KEUZEDELEN Keuzedeel nummer + Naam keuzedeel Keuzedeel kerntaken Examenonderdeel (titel) Vorm Beoordeling examens Min. eis Behaald resultaat K0055 Internationaal I: bewustzijn interculturele diversiteit K0557 Droge lading I K0569 Tankvaart I K0555 Containervaar t I D-K Ontwikkelt interculturele sensitiviteit D-K Werkt samen met mensen met verschillende culturele achtergronden D-K Verzorgt de belading en het vervoer van droge lading op binnenvaartschepe n D-K Verzorgt het laden en lossen van binnenvaarttanker s D-K Verzorgt de belading en het vervoer van containers op binnenvaartschepe n kennistoets Theorie 50 Droge lading verwerken Vloeibare lading verwerken De lading van containers verzorgen K0565 D-K Vervoeren van passagiers Praktijkexamen 4 Praktijkexamen 4 Praktijkexamen 4 Praktijkexamen 4 P4 P4 School 4,0 Cijfer 5,5* P3 P4 BPV 4,0 Cijfer P3 P4 BPV 4,0 Cijfer P3 P4 BPV 4,0 Cijfer P3 P4 BPV 4,0 Cijfer

16 Passagiersvaa rt I K0558 Droge lading II K0880 Tankvaart II K0556 Containervaar t II K0876 Passagiersvaa rt II K36 ADN Verzorgt het in- en ontschepen en het vervoer van personen op binnenvaartschepe n D-K: Geeft leiding en houdt toezicht op de belading en het vervoer van droge lading op binnenvaartschepe n D-K: Geeft leiding en houdt overzicht op de belading en het vervoer met binnenvaarttanker s D-K: Geeft leiding en houdt toezicht op de belading en het vervoer van containers op binnenvaartschepe n D-K: Geeft leiding en houdt toezicht op het vervoer van passagiers op binnenvaartschepe n D-K: Vervoert gevaarlijke stoffen over de binnenwateren Geeft leiding en houdt toezicht op de belading en het vervoer van droge lading op binnenvaartsche pen Geeft leiding en houdt overzicht op de belading en het vervoer met binnenvaarttanke rs Geeft leiding en houdt toezicht op de belading en het vervoer van containers op binnenvaartsche pen Geeft leiding en houdt toezicht op het vervoer van passagiers op binnenvaartsche pen ADN gecombineerd, droge-lading en tankvaart Praktijkexamen 4 Praktijkexamen 4 Praktijkexamen 4 Praktijkexamen 4 Kennis-examen 50 ut en P8/ P9 0/P BPV 4,0 Cijfer BPV 4,0 Cijfer BPV 4,0 Cijfer BPV 4,0 Cijfer Extern B/NB B/NB

17 Eindresultaat Min. eis cijfer Herkansing Examen D examen in uten Niveau Examen ADN-praktijk Praktijkdag 8 P8/ P9 K037 Kennis examen Veiligheidsadv iseur gevaarlijke stoffen K05 Kennis examen Voorbereiding HBO *De helft van de keuzedelen moet behaald worden met het cijfer 6,0 0/P Extern B/NB B/NB LANDELIJKE EISEN TAAL & REKENEN Examenvorm Vaardigheid Weging examens NEDERLANDS F Matroos en Schipper stapeldiplomering Centraal examen Lezen en luisteren F 00 P3 P4 Cijfer x Instellingsexamen Spreken F 0 P4 P4 Cijfer x Instellingsexamen Gesprekken voeren F 0 P3 P4 Cijfer x Instellingsexamen Schrijven F 00 P3 P4 Cijfer x NEDERLANDS 3F Kapitein Centraal examen Lezen en luisteren 3F Cijfer x Instellingsexamen Spreken 3F Cijfer x Instellingsexamen Gesprekken voeren 3F Cijfer x Instellingsexamen Schrijven 3F Cijfer x Cijfer x Cijfer x Cijfer, imaal 5,0 Cijfer, imaal 5,0

18 ENGELS Centraal examen Lezen en luisteren B 00 3 Cijfer x Instellingsexamen Spreken A Cijfer x Instellingsexamen Gesprekken voeren A Cijfer x Instellingsexamen Schrijven A Cijfer x Cijfer x 5,0 NED 6,0 of visa versa Centraal examen REKENEN F Matroos en Schipper stapeldiplomering Grootheden en eenheden, oriëntatie in de tweeen driedimensionale wereld, verhoudingen herkennen en gebruiken, procenten gebruiken, omgaan met kwantitatieve informatie F 00 P3 P4 Cijfer x cijfer REKENEN 3F Kapitein Centraal examen Grootheden en eenheden, oriëntatie in de tweeen driedimensionale wereld, verhoudingen herkennen en gebruiken, procenten gebruiken, omgaan met kwantitatieve informatie 3F 00 P3 P4 Cijfer x cijfer

19 LOOPBAAN EN BURGERSCHAP LOOPBAAN Competenties Inspanningsverplichting Leerjaar Periode Plaats van afname Resultaat Eindresultaat Kwaliteitsreflectie Portfolio-opdracht Motivatiereflectie Portfolio-opdracht Leerjaar School Voldaan/ Niet voldaan Werkexploratie Stagegesprek bpv-mentor Loopbaansturing Portfolio-opdracht Netwerken Portfolio-opdracht BURGERSCHAP Voldaan/ Niet voldaan Dimensies Inspanningsverplichting Leerjaar Periode Plaats van afname Resultaat Politiek Juridische dimensie School Sociaal maatschappelijke dimensie School Eindtoets Burgerschap Economische dimensie School Cijfer : 4,0 Vitaal burgerschap School

20 Aantal uren Schooljaar BEROEPSPRAKTIJKVORMING BPV-onderdeel Beschrijving van het BPV-onderdeel Manier van beoordelen Resultaat Matroos binnenvaart, Schipper binnenvaart en Kapitein binnenvaart Beoordeling van de competenties in het BPV-boek kapitein binnenvaart, 3 en BOL De beoordeling van de bpv onderdelen gebeurt op drie manieren waaraan je allemaal moet voldoen:. Een positieve beoordeling van je praktijkbegeleider en stagebegeleider school over jouw functioneren in het bedrijf,. Een voldoende resultaat voor de opdrachten die je hebt moeten maken en, 3. Als je voldaan hebt aan de vastgestelde stage uren, van jouw opleiding. Behaald/ Niet behaald

21 Vrijstelling Schipper binnenvaart BOL en Kapitein binnenvaart Studenten die in het bezit zijn van het kader, theoretische of gemengde leerweg van het VMBO-diploma Maritiem en Techniek, met uitstroomprofiel Rijn- binnen- en kustvaart kunnen vrijstelling aanvragen bij de examencommissie voor het basisdeel Matroos binnenvaart, B-K, B-K en B-K3 inclusief de taalvaardigheden beroepsgericht Duits en beroepsgericht Engels. Voor de studenten die in het bezit zijn van het vergelijkbare VMBO diploma basisberoep, dient de vrijstellingsaanvraag begeleid te worden met een verklaring vanuit de onderwijsmanager Rijn- en binnenvaart mbo, na een specifieke warme overdracht. Keuzedeel configuratie Matroos binnenvaart. Internationaal I: bewustzijn interculturele diversiteit (als je hiervoor niet kiest, dan moet je twee ladingspecialisaties kiezen). Ladingspecialisatie I, waarbij je één of twee van de onderstaande keuzedelen kiest: Droge lading I Tankvaart I Containervaart I Passagiersvaart I Schipper binnenvaart. Internationaal I: bewustzijn interculturele diversiteit. Ladingspecialisatie I, waarbij je één van de onderstaande keuzedelen kiest: Droge lading I Tankvaart I Containervaart I Passagiersvaart I 3. Ladingspecialisatie II, waarbij je één van de onderstaande keuzedelen kiest: Droge lading II Tankvaart II Containervaart II Passagiersvaart II 4. ADN Kapitein binnenvaart 5. Veiligheidsadviseur Of 6. Voorbereiding HBO

22 Verantwoording Beroepsgerichte taalvaardigheden Matroos De exaering volgt de verantwoording van ESTEL examenservice, ook wat betref de beroepsgerichte talen (wegen niet mee in de kerntaak) Daarom is de beroepsgerichte taal wel opgenomen in het examenplan en telt mee in het diplomabesluit, want de taalvaardigheid is belangrijk. Dat betekent dat de taalvaardigheden separaat staan, met een verwijzing naar het juiste werkproces (zoals verplicht is). Het eindgemiddelde moet voldoende zijn over alle vier de vaardigheden met een ondergrens van een 4.0 als resultaat per vaardigheid. Dat betekent dat de student kan compenseren binnen de vier vaardigheden. Schipper De exaering volgt de verantwoording van ESTEL examenservice, ook wat betref de beroepsgerichte talen (wegen niet mee in de kerntaak) Daarom is de beroepsgerichte taal wel opgenomen in het examenplan en telt mee in het diplomabesluit, want de taalvaardigheid is belangrijk. Dat betekent dat de taalvaardigheden separaat staan, met een verwijzing naar het juiste werkproces (zoals verplicht is). Het eindgemiddelde moet voldoende zijn over alle vijf de vaardigheden met een ondergrens van een 4.0 als resultaat per vaardigheid. Dat betekent dat de student kan compenseren binnen de vijf vaardigheden, per taal, zowel Engels als Duits. Kapitein De vaardigheden Luisteren B en schrijven A worden meegenomen vanuit de kwalificatie Schipper en worden daarom niet opnieuw geëxaeerd. Het ERK niveau is namelijk gelijk. Aanvullingen basisdeel De aanvullingen op het basisdeel Matroos binnenvaart moeten worden behaald met een voldoende. welke wordt V aangegeven op het rapport. De kerntaakcijfers wijzigen niet, omdat er al gediplomeerd is op de kerntaken en alleen de aanvullingen worden geëxaeerd. Dit betekent dat de aanvullingen niet meewegen in de kerntaakcijfers. Kennis-examens Laden en Lossen en Reglementen Om het evenwicht tussen de kerntaken goed in stand te houden voor de kwalificatie Schipper binnenvaart wegen de kennis-examens niet mee in de kerntaak. Dit is gedaan omdat de opleiding Schipper binnenvaart praktisch van aard is en alleen de specifieke kennis elementen die niet in de praktijk kunnen worden geëxaeerd zijn opgenomen in kennis-examens. Daardoor blijft het evenwicht tussen de kerntaken intact. De examens moeten allemaal met een voldoende worden behaald, cijfer 5,5 of hoger. Het verslag van deze examens dient als borging, de beoordelaar tekent voor het behaald per examen.