TIJDELIJKE BTW-VERLAGING VOOR LEVERINGEN VAN AARDGAS EN WARMTE IN HET KADER VAN RESIDENTIËLE CONTRACTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDELIJKE BTW-VERLAGING VOOR LEVERINGEN VAN AARDGAS EN WARMTE IN HET KADER VAN RESIDENTIËLE CONTRACTEN"

Transcriptie

1 TIJDELIJKE BTW-VERLAGING VOOR LEVERINGEN VAN AARDGAS EN WARMTE IN HET KADER VAN RESIDENTIËLE CONTRACTEN BELANGRIJKE MEDEDELING Het btw-tarief van toepassing op leveringen van aardgas en warmte aan huishoudelijke afnemers daalt van 21 % naar 6 % met ingang van 1 april 2022 tot en met 30 september De belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van dit verlaagd tarief worden hierna uiteengezet. 1. Wie heeft recht op de tijdelijke btw-verlaging naar 6 %? Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze btw-verlaging? Er zijn twee voorwaarden: 1. De afnemer is een natuurlijke persoon Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief. Vennootschappen, andere rechtspersonen en, meer algemeen, eenieder die niet als een natuurlijke persoon kan worden aangemerkt, kan niet genieten van het verlaagde btw-tarief voor aardgas en/of warmte. Verenigingen van mede-eigenaars (vb. voor wat betreft het verbruik dat betrekking heeft op de gemeenschappelijke delen), vzw s en gemeenten komen dan ook niet in aanmerking voor de toepassing van het tijdelijk verlaagd btw-tarief. 2. De afnemer deelt geen ondernemingsnummer mee aan zijn leverancier van aardgas en/of warmte in het kader van het sluiten van het leveringscontract De levering van aardgas en/of warmte in het kader van het contract waarvoor, met het oog op het sluiten ervan, door de afnemer-natuurlijke persoon geen ondernemingsnummer is meegedeeld, is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 % vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september Worden aldus bedoeld de contracten die algemeen gesproken worden aangeduid als residentiële of niet-professionele contracten in het kader waarvan de afnemer-natuurlijke persoon zich aandient als een afnemer die zijn aardgas en/of warmte in principe voor huishoudelijk verbruik aankoopt (m.a.w. de huishoudelijke afnemers). Om de residentiële of niet-professionele contracten te onderscheiden van de professionele contracten, baseren de leveranciers van aardgas en/of warmte zich op het objectief gegeven of de afnemer al dan niet zijn (door de Kruispuntbank voor ondernemingen van de FOD Economie toegekende) ondernemingsnummer meedeelt met het oog op het sluiten van het contract. Komen dus in aanmerking de natuurlijke personen aan wie geen ondernemingsnummer is toegekend alsook de natuurlijke personen aan wie wel een ondernemingsnummer is toegekend, 1/5

2 maar die dit ondernemingsnummer niet meedelen aan de leverancier van aardgas en/of warmte met het oog op het sluiten van het contract. De natuurlijke persoon die een professioneel contract sluit met zijn leverancier van aardgas en/of warmte kan bijgevolg het tijdelijk verlaagd tarief van 6 % niet genieten ten aanzien van de aankoop van aardgas en/of warmte (zie ook de vragen 3 en 4, hierna). 2. Is de tijdelijke btw-verlaging ook van toepassing op de levering van stookolie of van elektriciteit? Voor de levering van stookolie blijft het normale btw-tarief van 21 % van toepassing. De levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 % vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 september Ik ben een zelfstandige, kom ik ook in aanmerking voor de tijdelijke btw-verlaging? De zelfstandige/natuurlijke persoon die een professioneel contract sluit of heeft gesloten met zijn leverancier van aardgas en/of warmte (aan wie hij zijn ondernemingsnummer heeft meegedeeld), kan het tijdelijk verlaagd tarief van 6 % niet genieten voor de levering van aardgas en/of warmte. De zelfstandige/natuurlijke persoon die een residentieel of niet-professioneel contract heeft gesloten (en die dus zijn ondernemingsnummer niet meedeelt aan zijn leverancier van aardgas en/of warmte) kan het verlaagd btw-tarief wel genieten. 4. Ik heb een gemengd verbruik van aardgas en/of warmte (voor mijn zaak en privé). Heb ik ook recht op het tijdelijk verlaagd btw-tarief? Indien u een residentieel of niet-professioneel contract hebt gesloten met uw leverancier van aardgas en/of warmte (aan wie u uw ondernemingsnummer niet heeft meegedeeld), geniet u het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 %. Indien u daarentegen een professioneel contract hebt gesloten, geldt het btw-tarief van 21 %. Het onderscheidend criterium is bijgevolg het al dan niet meedelen van het ondernemingsnummer. Het is niet mogelijk om in het kader van een professioneel contract een deel van het verbruik van aardgas en/of warmte dat overeenstemt met het privégebruik te onderwerpen aan het verlaagd btw-tarief. 5. Geldt het tijdelijk verlaagd btw-tarief ook voor de bewoners van een appartementencomplex? Ja. Indien de bewoner een residentieel of niet-professioneel contract heeft gesloten met zijn leverancier van aardgas en/of warmte (aan wie hij geen ondernemingsnummer heeft meegedeeld), zal het verlaagd btw-tarief van 6 % worden toegepast voor wat betreft het verbruik vermeld op de facturen uitgereikt op naam van die bewoner. Dit verbruik heeft immers betrekking op de privatieve delen. 2/5

3 6. Ik heb een budgetmeter, is de tijdelijke btw-verlaging ook voor mij van toepassing? Ja. Indien u voldoet aan de voorwaarden (zie vraag 1) zal u als afnemer met een budgetmeter het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 % kunnen genieten. 7. Ik heb recht op het sociaal tarief, geldt deze maatregel ook voor mij? Wanneer de genieter van het sociaal tarief een natuurlijke persoon is die zelf een residentieel of nietprofessioneel contract sluit met zijn energieleverancier kan hij het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 % genieten als huishoudelijke afnemer. 8. Vanaf en tot wanneer is de btw-verlaging van toepassing? Het verlaagd tarief is van toepassing op het verbruik van aardgas en/of warmte vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september Waarom wordt er nog 21 % aangerekend op mijn voorschot gefactureerd of aangerekend vóór 1 mei 2022 terwijl dit voorschot (ook) slaat op mijn verbruik van april 2022? Door de technische en administratieve beperkingen bij de betrokken leveranciers van aardgas en/of warmte is een onmiddellijke operationalisering van deze maatregel niet altijd mogelijk voor de voorschotten gefactureerd of aangerekend in april Om die reden werd een maatregel van praktische aard in de btw-reglementering opgenomen die voorziet dat de leverancier van aardgas en/of warmte - ondanks de tariefwijziging die ingaat op 1 april op de ten laatste op 30 april 2022 gefactureerde of aangerekende voorschotten het btw-tarief van 21 % in rekening mag brengen, zelfs als die voorschotten geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van aardgas en/of warmte gedaan met ingang van 1 april Het betreft dus een keuze die elke leverancier van aardgas en/of warmte moet doen rekening houdend met de praktische beperkingen die hij ondervindt. Vanaf 1 mei 2022 tot en met 30 september 2022 zullen de voorschotten door de leveranciers van aardgas en/of warmte worden gefactureerd aan het verlaagd btw-tarief van 6 %. Indien uw leverancier van aardgas en/of warmte ervoor kiest het btw-tarief van 21 % toe te passen op de voorschotten die u ten laatste op 30 april 2022 worden gefactureerd, zal uw toestand echter op een correcte wijze worden geregulariseerd via de eindafrekening: voor het verbruik van aardgas en/of warmte vóór 1 april 2022 en vanaf 1 oktober 2022 : 21 % btw; voor het verbruik vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 : 6 % btw (zie ook de vragen 12 en 13). Indien uw leverancier van aardgas en/of warmte het verlaagd btw-tarief van 6 % heeft toegepast op de voorschotten die gefactureerd zijn vanaf 1 april 2022, zal er geen regularisatie moeten gebeuren. 3/5

4 10. Waarom wordt er nog 6 % aangerekend op mijn voorschot aangerekend of gefactureerd vóór 1 oktober 2022 terwijl dit voorschot (ook) slaat op mijn verbruik van oktober 2022? Door technische en administratieve beperkingen van de leveranciers van aardgas en/of warmte werd een maatregel van praktische aard in de btw-reglementering opgenomen die voorziet dat de leverancier van aardgas en/of warmte, ondanks de tariefwijziging die eindigt op 30 september 2022, op de ten laatste op 30 september 2022 gefactureerde of aangerekende voorschotten het btw-tarief van 6 % in rekening brengt, zelfs als die voorschotten geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van aardgas en/of warmte gedaan vanaf 1 oktober Via de eindafrekening zal uw toestand echter op een correcte wijze worden geregulariseerd. 11. Ik heb net (in maart 2022) een nieuw contract getekend. Geldt deze maatregel ook voor mij? Ja. Indien u voldoet aan de voorwaarden (zie vraag 1) zal u ook voor het nieuwe contract het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 % genieten. 12. Hoe wordt mijn verbruik op de slotaanrekening of -factuur opgesplitst tussen 21 % en 6 %? Het verbruik wordt automatisch bepaald door uw leverancier van aardgas en/of warmte. U hoeft hiervoor geen stappen te ondernemen en dus ook geen meterstanden door te geven. De leverancier zal het gebruik zelf opsplitsen in drie periodes: uw verbruik vóór 1 april 2022; uw verbruik vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022: uw verbruik vanaf 1 oktober In principe gebeurt dit op basis van het daadwerkelijk verbruik van de afnemer-natuurlijke persoon. Wanneer de leverancier van aardgas en/of warmte niet beschikt over gegevens met betrekking tot dat daadwerkelijke verbruik zal dat verbruik worden bepaald aan de hand van het in de markt van aardgas en warmte vastgelegde verbruiksprofiel dat per uur van een volledig jaar het relatieve gebruik weergeeft van een bepaald type van afnemers-natuurlijke personen. 13. Is het voor mij interessant om gedurende april tot en met september 2022 het bedrag van mijn voorschot te verhogen om maximaal te kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief? Het verlaagd btw-tarief wordt toegepast op het verbruik van aardgas en/of warmte door de afnemer tijdens de periode april 2022 tot en met september 2022 (zie vraag 12). Het deel van de prijs van de eindafrekening dat overeenkomt met dat verbruik is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief. Het bedrag van het voorschot heeft hierop geen invloed. 4/5

5 14. Dien ik iets te ondernemen om van dit tijdelijk verlaagd btw-tarief te kunnen genieten? Neen. De leverancier van aardgas en/of warmte zal dit tijdelijk verlaagd tarief automatisch toepassen voor uw verbruik vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 voor zover u voldoet aan de voorwaarden (zie vraag 1). 15. Geldt de tijdelijke btw-verlaging ook voor de overige kosten vermeld op mijn factuur of aanrekening? Het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 % is van toepassing op alle componenten van de factuur of aanrekening met betrekking tot de levering van aardgas en/of warmte (energiekost, nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen) die zijn onderworpen aan btw. De tijdelijke btw-verlaging is van toepassing op uw verbruik van aardgas en/of warmte vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september Geldt de btw-verlaging ook bij leegstand? Indien u als afnemer voldoet aan de voorwaarden (zie vraag 1) zal het verlaagd btw-tarief van toepassing zijn. 17. Ik heb naast mijn hoofdverblijfplaats ook een vakantiewoning in België. Kan ik het verlaagd btw-tarief ook genieten voor mijn vakantiewoning? Wanneer u voor uw vakantiewoning voldoet aan de voorwaarden (zie vraag 1) zal het verlaagd btwtarief van toepassing zijn. 18. Geldt het verlaagd btw-tarief ook voor leveringen van aardgas en/of warmte aan woonzorgcentra of aan hun bewoners? Neen. Aangezien het woonzorgcentrum, dat niet als natuurlijke persoon kan worden aangemerkt, met zijn energieleverancier een professioneel contract sluit, kan deze instelling het tijdelijk verlaagd btwtarief van 6 % voor de levering van aardgas en/of warmte niet genieten. De bewoners zelf sluiten geen contract met de energieleverancier. 19. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor de levering van aardgas voor voertuigen (LNG of CNG)? Nee. Het normale btw-tarief van 21 % blijft van toepassing. 5/5