Wolters Kluwer referentielijst online publicaties (auteurgesorteerd)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wolters Kluwer referentielijst online publicaties (auteurgesorteerd)"

Transcriptie

1 Wolters Kluwer referentielijst voor verwijzen naar online publicaties Onderstaand overzicht geeft in alfabetische volgorde van de auteursnaam een overzicht van de verkorte en volledige citeerwijze van de actuele online publicaties op Navigator. Alleen de jongste drukken van boeken zijn dus in deze lijst opgenomen! Het juist formuleren van een verwijzing luistert nauw. Deze lijst vormt daarbij een hulpmiddel. De verkorte citeerwijze wordt gebruikt voor linking en geeft een indicatie van de exacte titelgegevens, zoals opgenomen in de volledige citeerwijze. Bij de Asser-delen voegen we niet de auteursnaam toe aan de verkorte verwijzing. Die auteursnaam is immers al verwerkt in de verkorte uitgavetitel. De Parlementaire Geschiedenis-delen hebben geen auteurs, maar worden door een redactie samengesteld. We plaatsen, in afwijking van wat in deze lijst staat, bij de PG-delen geen namen van redacteuren voor de verkorte citeerwijze. Dus we schrijven niet: Van der Burght, Ebben & Kremer (red.), Parl. Gesch. BW Boek Maar: Parl. Gesch. BW Boek De serietoevoeging van boeken wordt meestal niet gecursiveerd, maar wel in deze lijst. Dit komt doordat deze lijst is gegenereerd uit een online groepsbibliotheek waarin de serietoevoeging deel uitmaakt van de titel. Wie via PC, tablet of smartphone toegang tot de WKNL-bibliotheek wil, kan een mail sturen aan Abas, Asser/Abas 5-IIA 2007 P. Abas, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel IIA. Huur, Deventer: Kluwer Abas, Rechterlijke matiging van schulden (Mon. BW nr. A16) 2014 P. Abas, Rechterlijke matiging van schulden (Monografieën BW nr. A16), Deventer: Kluwer Abma e.a., De AVA van beursvennootschappen (R&P nr. ONR9) 2017 R. Abma e.a., De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen (Recht en Praktijk nr. ONR9), Deventer: Wolters Kluwer Abma e.a., De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap (ZIFO nr. 27) 2019 R. Abma e.a., De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap (ZIFO-reeks nr. 27), Deventer: Wolters Kluwer Addink, Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel 2020 G.H. Addink, Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel (oratie Utrecht), Deventer: Wolters Kluwer Addink e.a., Thom G.H. Addink e.a., Thema s van omgevingsrecht, Deventer: Wolters Kluwer. Addink, Goed bestuur 2010 G.H. Addink, Goed bestuur (oratie Utrecht), Deventer: Kluwer

2 Adriaanse e.a., Wet Homologatie Onderhands Akkoord 2021 J.A.A. Adriaanse e.a., Wet Homologatie Onderhands Akkoord, Deventer: Wolters Kluwer Adriaanse, Van Offeren & Van der Rest, Turnaround Management (R&P nr. InsR7) 2016 J.A.A. Adriaanse, D.H. van Offeren & J.I. van der Rest (red.), Turnaround Management (Recht en Praktijk nr. InsR7), Deventer: Wolters Kluwer Adriaansen e.a./albregtse & Kavelaars, Maatschappelijk heffen dl M.P.L. Adriaansen e.a./d.a. Albregtse & P. Kavelaars, Maatschappelijk heffen dl. 2. Persoonlijke geschriften. Opstellen, op 8 december 2006 aangeboden aan Prof. dr. L.G.M. Stevens ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Stevens-bundel), Deventer: Kluwer Aheztan & Kiekebeld, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief 2007 M.N. Aheztan & B.J. Kiekebeld (red.), Nederlands belastingrecht in Europees perspectief (Fiscaal actueel 2), Deventer: Kluwer Ahsmann e.a., Herijking van de juridische opleidingen (NJV ) 2018 M.J.A.M. Ahsmann e.a., Herijking van de juridische opleidingen. Preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ), Deventer: Wolters Kluwer Albert, De onzakelijke lening (FA nr. 23) 2017 P.G.H. Albert, De onzakelijke lening (Fiscaal Actueel nr. 23), Deventer: Wolters Kluwer Albert e.a./albregtse & Kavelaars, Maatschappelijk heffen dl P.G.H. Albert e.a./d.a. Albregtse & P. Kavelaars, Maatschappelijk heffen dl. 1. De wetenschap. Opstellen, op 8 december 2006 aangeboden aan Prof. dr. L.G.M. Stevens ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Stevens-bundel), Deventer: Kluwer Albert e.a/maas & Overgaauw, Systeem en symmetrie 2016 P.G.H. Albert e.a/c. Maas & J.A.C.A. Overgaauw, Systeem en symmetrie. Opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016 (Bavinck-bundel), Deventer: Wolters Kluwer Albert, Vaste inrichting 1994 P.G.H. Albert, Vaste inrichting (FED Fiscale Brochures), Deventer: Kluwer Albregtse, De persoonsgebonden aftrek 2006 D.A. Albregtse, De persoonsgebonden aftrek (FED Fiscale Brochures) (PDF), Deventer: Kluwer Albregtse & Kavelaars, Ontroerend goed 2018 D.A. Albregtse & P. Kavelaars, Ontroerend goed. Liber amicorum, aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar kostprijsverhogende belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 9 februari 2018 (Van der Paardtbundel), Deventer: Wolters Kluwer Albregtse & Poelman, Cursus Belastingrecht Awir en de toeslagen Archief (hergebruik) 2

3 D.A. Albregtse & E. Poelman (red.), Cursus Belastingrecht Awir en de toeslagen Archief, Deventer: Wolters Kluwer. Albregtse & Poelman, Cursus Belastingrecht Awir en de toeslagen (hergebruik) D.A. Albregtse & E. Poelman (red.), Cursus Belastingrecht Awir en de toeslagen, Deventer: Wolters Kluwer. Albregtse e.a./stevens, Inkomstenbelasting Fiscaal commentaar 2006 D.A. Albregtse e.a./l.g.m. Stevens, Inkomstenbelasting Fiscaal commentaar, Deventer: Kluwer Ale, Muller & Ronner, Risico (Handboeken veiligheid) 2012 B.J.M. Ale, E.R. Muller & A. Ronner (red.), Risico: Risico en risicomanagement in Nederland (Handboeken veiligheid), Deventer: Kluwer Alink e.a./boonekamp & Valk, Stelplicht & Bewijslast 2017 D.E. Alink e.a./r.j. Boonekamp & W.L. Valk, Stelplicht & Bewijslast, Deventer: Wolters Kluwer Van Almelo e.a., Fraude (Handboeken Veiligheid) 2016 A.E. van Almelo e.a. (red.), Fraude. Fraude en fraudebestrijding in Nederland (Handboeken Veiligheid), Deventer: Wolters Kluwer Van Alphen, Meloni & Arents, Module Ruimtelijke Ordening C.W.M. van Alphen, D. Meloni & F. Arents (red.), Module Ruimtelijke Ordening, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. Alt, Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht (MSR nr. 71) 2017 H.J.W. Alt, Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 71), Deventer: Wolters Kluwer Altena-Davidsen, Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht (Meijersreeks) 2016 J.G.H. Altena-Davidsen, Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht in het Nederlandse materiële strafrecht (Meijersreeks deel 268) (diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer Van Amsterdam & Jurgens, Fraude - Financieel recht - Ondernemingskamer 2016 A.M. van Amsterdam & M. Jurgens, Fraude - Financieel recht - Ondernemingskamer, Deventer: Wolters Kluwer Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht (BPP nr. XIV) 2012 A.G.F. Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIV) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer Van Angeren, De gewone rechter en de bestuursrechtspraak (R&P nr. SB7) 2021 J.A.M. van Angeren, De gewone rechter en de bestuursrechtspraak (Recht en Praktijk nr. SB7), Deventer: Wolters Kluwer Appelman, Meerouderschap en de fiscaliteit 2021 M.D. Appelman, Meerouderschap en de fiscaliteit, Deventer: Wolters Kluwer Arbeidsvoorwaarden PO 3

4 Arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Arbeidsvoorwaarden VO/BVE Arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid VO/BVE, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Van Arendonk e.a./starink & Visser, Ondernemend met pensioen 2015 H.P.A.M. van Arendonk e.a./b. Starink & M.R. Visser, Ondernemend met pensioen. Opstellen aangeboden aan prof. dr. G.J.B. Dietvorst ter gelegenheid van zijn afscheid op 16 oktober 2015 als hoogleraar aan Tilburg University (Dietvorst-bundel), Deventer: Wolters Kluwer Van Arendonk, Inkoop van eigen aandelen (FM nr. 57) 1992 H.P.A.M. van Arendonk, Inkoop van eigen aandelen (Fiscale monografieën nr. 57) (PDF) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer Van Arendonk/Kavelaars, Fiscaal Zakboek H.P.A.M. van Arendonk/P. Kavelaars, Fiscaal Zakboek Commentaar/Wetteksten, Deventer: Kluwer. Argyrou, Social enterprises in the EU (IVOR nr. 111) 2018 A. Argyrou, Social enterprises in the EU. Law promoting stakeholder participation in social enterprises (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 111) (diss. Utrecht), Deventer: Wolters Kluwer Arkema e.a., Module Monumenten en Archeologie M. Arkema e.a. (red.), Module Monumenten en Archeologie (Archief), Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Arnold e.a./arnold, Jaarboek Externe Verslaggeving 2019 C.A. Arnold e.a./c.a. Arnold, KPMG Jaarboek Externe Verslaggeving 2019/2020 (PDF), Deventer: Wolters Kluwer Arons, Cross-border Enforcement of Listed Companies Duties to Inform (IVOR nr. 87) 2012 T.M.C. Arons, Cross-border Enforcement of Listed Companies Duties to Inform (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 87) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer Arons e.a., Collectief schadeverhaal (O&R nr. 105) 2018 T.M.C. Arons e.a., Collectief schadeverhaal. Ondernemingen, belangenorganisaties en hun achterban (Onderneming en Recht nr. 105), Deventer: Wolters Kluwer Aronstein, Remedies for infringements of EU law in legal relationships between private parties (LBF vol.18) 2019 I.V. Aronstein, Remedies for infringements of EU law in legal relationships between private parties (Law of Business and Finance volume 18) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer Arts e.a., De grenzen voorbij (NJV ) 2019 C.J.M. Arts e.a., De grenzen voorbij. Preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen- Vereniging ), Deventer: Wolters Kluwer Arts, Onzakelijke leningen 2018 J.H.M. Arts, Onzakelijke leningen (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer

5 Asjes, Bisseling & Nieuwenhuizen, Sport en fiscus (Belastingwijzers nr. 35) 2009 P.L.J. Asjes, A. Bisseling & W.A.P. Nieuwenhuizen, Sport en fiscus (Belastingwijzers nr. 35), Deventer: Kluwer Asscher-Vonk e.a., De zieke werknemer (MSR nr. 16) 2021 I.P. Asscher-Vonk e.a., De zieke werknemer (Monografieën Sociaal Recht nr. 16), Deventer: Wolters Kluwer Asser, Asser Procesrecht/Asser W.D.H. Asser, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 3. Bewijs, Deventer: Wolters Kluwer Asser, Bewijslastverdeling (BPP nr. 3) 2004 W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 3) (PDF), Deventer: Kluwer Asser, Bewijslastverdeling (BPP nr. 3) 2004 W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 3), Deventer: Kluwer Assink, Compendium Ondernemingsrecht 2013 B.F. Assink, Compendium Ondernemingsrecht (PDF), Deventer: Kluwer Assink e.a., De toekomst van het ondernemingsrecht (IVOR nr. 99) 2015 B.F. Assink e.a., De toekomst van het ondernemingsrecht (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 99) (Timmerman-bundel), Deventer: Wolters Kluwer Assink e.a., De vele gezichten van Maarten Kroeze s bange bestuurders (IVOR nr. 104) 2017 B.F. Assink e.a. (red.), De vele gezichten van Maarten Kroeze s bange bestuurders. Opstellen voor Prof. mr. M.J. Kroeze, vanwege zijn toetreden als raadsheer tot de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden per 1 september 2016 (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 104) (Kroeze-bundel), Deventer: Wolters Kluwer Assink e.a./kemp, Koster & Schwarz, De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (IVOR nr. 115) 2019 B.F. Assink e.a./b. Kemp, H. Koster & C.A. Schwarz, De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 115), Deventer: Wolters Kluwer Assink e.a., Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (IVOR nr. 76) 2011 B.F. Assink e.a., Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 76), Deventer: Kluwer Attinger e.a./mevis e.a., Handboek Strafzaken M.F. Attinger e.a./p.a.m. Mevis e.a., Handboek Strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer. Avanzer Advies Clientmatch Avanzer Advies Clientmatch, Deventer: Wolters Kluwer. Avanzer Advies Events Avanzer Advies Events, Deventer: Wolters Kluwer. 5

6 Avanzer Advies Opportunity reports Avanzer Advies Opportunity reports, Deventer: Wolters Kluwer. Avanzer Advies Praktische Duiding Avanzer Advies Praktische Duiding, Deventer: Wolters Kluwer. Avanzer Advies Tools Avanzer Advies Tools, Deventer: Wolters Kluwer. Avanzer Antwoord Historische Praktische hulpmiddelen Avanzer Antwoord Historische Praktische hulpmiddelen, Deventer: Wolters Kluwer. Avanzer Antwoord Historische thema s Avanzer Antwoord Historische thema s, Deventer: Wolters Kluwer. Avanzer Antwoord Modellen Avanzer Antwoord Modellen. Awesta, De grondslagen van de cyberspace (R&P nr. ICT5) 2020 A.G. Awesta, De grondslagen van de cyberspace. Informatiebeveiliging, privacyrecht, gegevensbescherming & cybercriminaliteit (Recht en Praktijk nr. ICT5), Deventer: Wolters Kluwer Baak, Mededinging en verzekering (R&P nr. VR8) 2019 G.T. Baak, Mededinging en verzekering. Hoe verhoudt de verzekering in coassurantie of pools zich tot het mededingingsrecht? (Recht en Praktijk nr. VR8) (diss. Rotterdam), Deventer: Wolters Kluwer Van Baar & Van Oosten de Boer, Gids voor verenigingsbestuurders (Belastingwijzers nr. 11) 2009 A.P. van Baar & P.F. van Oosten de Boer, Gids voor verenigingsbestuurders (Belastingwijzers nr. 11), Deventer: Kluwer Baas, De meerwaarde van meervoud (SteR nr. 48) 2020 R. Baas, De meerwaarde van meervoud. Verschillen en overeenkomsten tussen meervoudige en enkelvoudige rechtspraak, in het bijzonder in civiele zaken (Staat en Recht nr. 48) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer Baas e.a., Leidraad voor de accountant Branche-informatie H. Baas e.a. (red.), Leidraad voor de accountant (Branche-informatie), Deventer: Wolters Kluwer. Baas e.a., Rechtspleging en rechtsbescherming (SteR nr. 24) 2015 R. Baas e.a. (red.), Rechtspleging en rechtsbescherming. Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen (Staat en Recht nr. 24) (De Groot-van Leeuwen-bundel), Deventer: Wolters Kluwer Bac RA e.a., Handboek Accountancy A.D. Bac RA e.a. (red.), Handboek Accountancy, Deventer: Wolters Kluwer. Van Bakel & De Wijkersloot-Lhoëst, Instellingen van algemeen of sociaal belang 2020 M.M.F.J. van Bakel & S.A.M. de Wijkersloot-Lhoëst, Instellingen van algemeen of sociaal belang (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer

7 Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent F.B. Bakels, A. Hammerstein & E.M. Wesseling-van Gent, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk Recht. Procesrecht. 4. Hoger Beroep, Deventer: Wolters Kluwer Bakels, Ontbinding van overeenkomsten (Mon. BW nr. B58) 2011 F.B. Bakels, Ontbinding van overeenkomsten (Monografieën BW nr. B58), Deventer: Kluwer Bakker, Billijkheidsuitzonderingen (SteR nr. 40) 2018 F.S. Bakker, Billijkheidsuitzonderingen. Het wegens bijzondere omstandigheden buiten toepassing laten van wettelijke voorschriften in individuele gevallen (Staat en Recht nr. 40) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer Den Bakker, Pronk & Visser, Handboek Jaarrekening 2020 D.G. den Bakker, M. Pronk & S. Visser (red.), Handboek Jaarrekening Toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS (PDF), Deventer: Wolters Kluwer Den Bakker, Pronk & Visser, Handboek Jaarrekening 2021 D.G. den Bakker, M. Pronk & S. Visser (red.), Handboek Jaarrekening Toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS, Deventer: Wolters Kluwer Bakker, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm (R&P nr. CA6) 2012 P.S. Bakker, Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm (Recht en Praktijk nr. CA6) (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer Bakker e.a., Terrorisme (Handboeken veiligheid) 2017 E. Bakker e.a. (red.), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding (Handboeken veiligheid), Deventer: Kluwer Balkema e.a., Praktisch en Veelzijdig 2019 J.P. Balkema e.a. (red.), Praktisch en Veelzijdig. Vriendenboek voor Paul Vegter (liber amicorum), Deventer: Wolters Kluwer Balli, Siem & Sparidis, Fiscaal Memo BTW 2018 S.A. Balli, E.E.A. Siem & E. Sparidis, Fiscaal Memo BTW 2018, Deventer: Wolters Kluwer Van den Ban, Wet waardering onroerende zaken (FM nr. 130) 2009 W.G. van den Ban, Wet waardering onroerende zaken (Fiscale monografieën nr. 130) (PDF), Deventer: Kluwer Bannink e.a., De Participatiewet (MSR nr. 73) 2018 D.B.D. Bannink e.a., De Participatiewet. Een grondrechtenperspectief (Monografieën Sociaal Recht nr. 73), Deventer: Wolters Kluwer Barelds e.a./woldring, Zakboek Bevolkingszorg (Zakboeken Publieke veiligheid) 2014 N. Barelds e.a./i. Woldring, Zakboek Bevolkingszorg. De gemeentelijke crisisbeheersing in de praktijk (Zakboeken Publieke veiligheid), Deventer: Kluwer Barels/Mevis, Keulen & Van Kempen, Hoofdlijnen van de Wet Mulder (SSR nr. 24)

8 M. Barels/P.A.M. Mevis, B.F. Keulen & P.H.P.H.M.C. van Kempen, Hoofdlijnen van de Wet Mulder (Studiepockets Strafrecht nr. 24), Deventer: Kluwer Barentsen & Damsteegt, T&C Socialezekerheidsrecht 2020 B. Barentsen & A.C. Damsteegt (red.), Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer Barkhuysen e.a., AB Klassiek 2016 T. Barkhuysen e.a. (red.), AB Klassiek. Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd, Deventer: Wolters Kluwer Barkhuysen e.a., 25 jaar Awb in eenheid en verscheidenheid 2019 T. Barkhuysen e.a., 25 jaar Awb in eenheid en verscheidenheid. Bundel ter gelegenheid van het congres te Den Haag op 8 februari 2019, georganiseerd door Radboud Universiteit, Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen, Deventer: Wolters Kluwer Barkhuysen & Van Emmerik, Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht (MM SBR) 2017 T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht. De betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest (Mastermonografieën staats- en bestuursrecht), Deventer: Wolters Kluwer Barkhuysen & Van Emmerik, Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht (MM SBR) 2011 T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, Het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht (Mastermonografieën staats- en bestuursrecht), Deventer: Kluwer Barkhuysen, Den Ouden & Tjepkema, Coulant compenseren? 2012 T. Barkhuysen, W. den Ouden & M.K.G. Tjepkema (red.), Coulant compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek, Deventer: Kluwer Barnard, Busch & Silverentand, Een kapitaalmarktunie voor Europa (VDHI nr. 146) 2017 J.C. Barnard, D. Busch & L.J. Silverentand (red.), Lustrumbundel 2017 Vereniging voor Financieel Recht. Een kapitaalmarktunie voor Europa (Serie Van der Heijden Instituut nr. 146), Deventer: Wolters Kluwer Barneveld e.a./kemp, Koster & Schwarz, Ondernemingsrecht in de Lage Landen (IVOR nr. 117) 2020 J. Barneveld e.a./b. Kemp, H. Koster & C.A. Schwarz, Ondernemingsrecht in de Lage Landen. Wat kunnen wij van de Belgen leren? (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 117) (Congresbundel), Deventer: Wolters Kluwer Barneveld, Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders (VDHI nr. 120) 2014 J. Barneveld, Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders. Een studie naar de grenzen aan de financieringsvrijheid van aandeelhouders in besloten verhoudingen naar Amerikaans, Duits en Nederlands recht (Serie Van der Heijden Instituut nr. 120) (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer Bartel, Belastingaspecten van de opbrengst van beursaandelen (FM nr. 29) 2014 J.C.K.W. Bartel, Belastingaspecten van de opbrengst van (beurs)aandelen (Fiscale Monografieën nr. 29), Deventer: Kluwer Bartel & Brunschot, Van Brunschot-bundel

9 J.C.K.W. Bartel & F.W.G.M. van Brunschot (red.), Van Brunschot-bundel: de grote lijn. Opstellen aangeboden aan Frank van Brunschot, naar aanleiding van zijn afscheid bij de Hoge Raad, wegens zijn verdiensten voor het Nederlandse belastingrecht, Deventer: Kluwer Bartels & Breedveld-de Voogd, GS Bijzondere overeenkomsten S.E. Bartels & C.G. Breedveld-de Voogd (red.), Groene Serie Bijzondere overeenkomsten, Deventer: Wolters Kluwer. Bartels e.a., Tenietgaan van beperkte rechten (O&R nr. 99) 2017 S.E. Bartels e.a., Tenietgaan van beperkte rechten (Onderneming en Recht nr. 99), Deventer: Wolters Kluwer Bartels e.a., Vertrouwen in het burgerlijke recht (O&R nr. 100) 2017 S.E. Bartels e.a., Vertrouwen in het burgerlijke recht. Liber Amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Onderneming en Recht nr. 100), Deventer: Wolters Kluwer Bartels, Jeugdstrafrecht (SSR nr. 20) 2011 J.A.C. Bartels, Jeugdstrafrecht (Studiepockets Strafrecht nr. 20), Deventer: Kluwer Bartels & Van Mierlo (m.m.v. H.D. Ploeger), Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013 S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo (m.m.v. H.D. Ploeger), Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel IV. Algemeen goederenrecht, Deventer: Kluwer Bartels & Van Velten, Asser/Bartels & Van Velten S.E. Bartels & A.A. van Velten, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Zakenrecht. Eigendom en beperkte rechten, Deventer: Wolters Kluwer Bartels, Verdaas & Van der Weijden, Effecten en vermogensrecht (O&R nr. 63) 2011 S.E. Bartels, A.J. Verdaas & R.J. van der Weijden, Effecten en vermogensrecht (Onderneming en Recht nr. 63), Deventer: Kluwer Bartels e.a./biemans, Kolkman & Verstappen, Uitleg van notariële akten (AN nr. 160) 2015 S.E. Bartels e.a./j.w.a. Biemans, W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen, Uitleg van notariële akten. Verslag van het symposium op 5 juni 2014 te Utrecht (Ars Notariatus nr. 160), Deventer: Wolters Kluwer Bartman, Dorresteijn & Olaerts, Van het concern 2020 S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Wolters Kluwer Bartman e.a., JB (ZIFO nr. 29) 2019 S.M. Bartman e.a., JB. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jan Bernd Huizink ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (ZIFO-reeks nr. 29), Deventer: Wolters Kluwer Van Batenburg e.a./mansvelder, Jaarrekening MKB 2017 W.A.J.M. van Batenburg e.a./p. Mansvelder, Jaarrekening MKB Voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen, Deventer: Wolters Kluwer

10 Bauduin & Reijnen, Uiterste wil en onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen (Mon. BW nr. B21) 2021 N.V.C.E. Bauduin & T.F.H. Reijnen, Uiterste wil en onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen (Monografieën BW nr. B21), Deventer: Kluwer Bauduin, Wilsdelegatie in het erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht) 2014 N.V.C.E. Bauduin, Wilsdelegatie in het erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht), Deventer: Kluwer Bauw & Brans, Milieuprivaatrecht (Mon. Pr. nr. 47) 2003 E. Bauw & E.H.P. Brans, Milieuprivaatrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 47), Deventer: Kluwer Bauw, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken (Mon. BW nr. B47) 2015 E. Bauw, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken (Monografieën BW nr. B47), Deventer: Wolters Kluwer Beckers, De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten (VDHI nr. 136) 2016 J.H.L. Beckers, De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten (Serie Van der Heijden Instituut nr. 136) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer Beckman, Checklist Jaarrekening 2021 H. Beckman, Checklist Jaarrekening. Toepassing jaarrekeningvoorschriften Titel 9 Boek 2 BW (PDF), Deventer: Wolters Kluwer Beckman e.a., Compendium voor de jaarrekening H. Beckman e.a. (red.), Compendium voor de jaarrekening, Deventer: Wolters Kluwer. Beckman e.a., Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht (VDHI nr. 150) 2017 H. Beckman e.a., Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht. Liber amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Serie Van der Heijden Instituut nr. 150), Deventer: Wolters Kluwer Beckman & Marseille, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht 2013 H. Beckman & E.A. Marseille, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland, Deventer: Kluwer Van der Beek & Chao-Duivis, T&C Bouwrecht 2020 H.L. van der Beek & M.A.B. Chao-Duivis, Tekst & Commentaar Bouwrecht, Deventer: Wolters Kluwer Beekhoven van den Boezem, Credit claims (O&R nr. 56) 2010 F.E.J. Beekhoven van den Boezem, Credit claims (Onderneming en Recht nr. 56), Deventer: Kluwer Beekhoven van den Boezem, De dwangsom (BPP nr. V) 2006 M.B. Beekhoven van den Boezem, De dwangsom in het burgerlijk recht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. V) (diss. Groningen), Deventer: Kluwer

11 Beekhoven van den Boezem, Jansen & Schuijling, Sustainability and financial markets (LBF vol.17) 2019 F. Beekhoven van den Boezem, C. Jansen & B.A. Schuijling (red.), Sustainability and financial markets (Law of Business and Finance volume 17), Deventer: Wolters Kluwer Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt (FM nr. 134) 2010 S.T.M. Beelen, Aftrek van BTW als (belaste) omzet ontbreekt (Fiscale Monografieën nr. 134) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer Beenders e.a./hoogervorst e.a., Kartelschade (O&R nr. 108) 2019 D.J. Beenders e.a./e.m. Hoogervorst e.a., Kartelschade (Onderneming en Recht nr. 108), Deventer: Wolters Kluwer Beerepoot, Paulus & Van Westerlaak, Module Zorg en Ziektekosten C.C. Beerepoot, J.J.P. Paulus & M. van Westerlaak (red.), Module Zorg en Ziektekosten, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Belastingwijzers (PDF boekenpakket) (PDF) 2008 Belastingwijzers (PDF boekenpakket) (PDF), Deventer: Wolters Kluwer Bellinghout e.a./van de Streek & Van Strien, Strik(t) fiscaal 2014 J.W. Bellinghout e.a./j.l. van de Streek & J. van Strien, Strik(t) fiscaal? Opstellen aangeboden aan mr. drs. S.A.W.J. Strik ter gelegenheid van zijn afscheid op 4 april 2104 als hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (Strik-bundel), Deventer: Kluwer Bellingwout & Van Veen, De NV en VBA naar Arubaans recht (VBA) (R&P nr. ONR1) 2020 J.W. Bellingwout & W.J.M. van Veen, De NV en VBA naar Arubaans recht (Recht en Praktijk nr. ONR1), Deventer: Wolters Kluwer Bellingwout e.a./van Veen, De Europese naamloze vennootschap (SE) (R&P nr. ONR3) 2012 J.W. Bellingwout e.a./w.j.m. van Veen, De Europese naamloze vennootschap (SE) (Recht en Praktijk nr. ONR3), Deventer: Kluwer Bemelmans, Totdat het tegendeel is bewezen (SteR nr. 35) 2018 J.H.B. Bemelmans, Totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie in rechtshistorisch, theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijk perspectief (Staat en Recht nr. 35) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer Bender, Vrijstelling ter voorkoming van internationaal dubbele belasting (FM nr. 92) 2000 T. Bender, Vrijstelling ter voorkoming van internationaal dubbele belasting (Fiscale Monografieën nr. 92) (PDF), Deventer: Kluwer Bennaars, De rechtspositie van de bestuurder (MSR nr. 68) 2015 J.H. Bennaars, De rechtspositie van de bestuurder. Benoeming, beloning en ontslag van de vennootschapsbestuurder (Monografieën Sociaal Recht nr. 68), Deventer: Wolters Kluwer Bennaars e.a., De werknemerachtige in het sociaal recht 2018 J.H. Bennaars e.a., De werknemerachtige in het sociaal recht - Een verkenning, Deventer: Wolters Kluwer

12 Bennaars, J.H. e.a., Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming (MSR nr. 78) 2021 Bennaars, J.H. e.a., Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming (Monografieën Sociaal Recht nr. 78), Deventer: Wolters Kluwer Berends, Insolventie in het internationaal privaatrecht (R&P nr. InsR2) 2011 A.J. Berends, Insolventie in het internationaal privaatrecht (Recht en Praktijk nr. InsR2) (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer Van den Berg e.a., Sociaal Zakboek C.J. van den Berg e.a., Sociaal Zakboek, Deventer: Wolters Kluwer. Van den Berg, Asser/Van den Berg 7-VI 2017 M.A.M.C. van den Berg, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel VI. Aanneming van werk, Deventer: Wolters Kluwer Van den Berg, De eigen woning 2018 J.E. van den Berg, De eigen woning (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer Van den Berg, Hengeveld & Hoepelman, Wetteksten Financiële Dienstverlening 2021 J. van den Berg, J.M. Hengeveld & E.G. Hoepelman, Wetteksten Financiële Dienstverlening (PDF), Deventer: Wolters Kluwer Van den Berg, Hengeveld & Hoepelman, Wetteksten Financiële Dienstverlening 2021 J.E. van den Berg, J.M. Hengeveld & E.G. Hoepelman, Wetteksten Financiële Dienstverlening, Deventer: Wolters Kluwer Van den Berg, Memo financiële planning 2020 J.E. van den Berg, Memo financiële planning 2020, Deventer: Wolters Kluwer Van den Berg, Memo financiële planning 2021 J.E. van den Berg, Memo financiële planning 2021, Deventer: Wolters Kluwer Van den Berg, Module Internationaal socialezekerheidsrecht C.J. van den Berg (red.), Module Internationaal socialezekerheidsrecht, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Van den Berg, Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht (O&R nr. 107) 2019 S.W. van den Berg, Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht (Onderneming en Recht nr. 107) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer Ten Berge, Bierens de Haan & Gisberts, Vastgoedwetgeving 2021 F. ten Berge, W.D. Bierens de Haan & J. Gisberts (red.), Vastgoedwetgeving 2021/2022, Deventer: Wolters Kluwer Van Bergen, Zekerheid voor de vastgoedfinancier (R&P nr. VG9) 2019 S.J.L.M. van Bergen, Zekerheid voor de vastgoedfinancier. Een onderzoek naar hypothecaire bevoegdheden bij commercieel vastgoed (Recht en Praktijk nr. VG9) (diss. Tilburg), Deventer: Wolters Kluwer

13 Bergers-Kemp, Lagerweij & Van Lochem, De grenzen van het huurrecht 2015 A. Bergers-Kemp, M. Lagerweij & J.Ph. van Lochem (red.), De grenzen van het huurrecht. Opstellen aangeboden aan mr. A.D. Flesseman ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (Flesseman-bundel), Deventer: Wolters Kluwer Bergervoet, Borgtocht (O&R nr. 84) 2014 G.J.L. Bergervoet, Borgtocht (Onderneming en Recht nr. 84) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer Bergervoet e.a., Financiering van de productieketen (O&R nr. 106) 2019 G.J.L. Bergervoet e.a. (red.), Financiering van de productieketen (Onderneming en Recht nr. 106), Deventer: Wolters Kluwer Berkhemer, Landgoed, monument en fiscus (Belastingwijzers nr. 53) 2012 E.F. Berkhemer, Landgoed, monument en fiscus (Belastingwijzers nr. 53), Deventer: Kluwer Berkhout, Bedrijfswaarde 2021 T.M. Berkhout, Bedrijfswaarde (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer Berkhout, Fiscaal afschrijven op vastgoed (FM nr. 101) 2013 T.M. Berkhout, Fiscaal afschrijven op vastgoed (Fiscale Monografieën nr. 101), Deventer: Kluwer Berkhout, Waarde in het economische verkeer 2015 T.M. Berkhout, Waarde in het economische verkeer (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer Berkvens & Prins, Privacyregulering in theorie en praktijk (R&P nr. 75) 2007 J.M.A. Berkvens & J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk (Recht en Praktijk nr. 75), Deventer: Kluwer Berlee e.a., De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst (NJV ) 2020 A. Berlee e.a., De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst. Preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ), Deventer: Wolters Kluwer Bertrams & Kruisinga, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag (R&P nr. CA9) 2018 R.I.V.F. Bertrams & S.A. Kruisinga, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag (Recht en Praktijk nr. CA9), Deventer: Wolters Kluwer Bertrams & Russcher, Bankgaranties (R&P nr. CA24) 2021 R.I.V.F. Bertrams & P.C. Russcher, Bankgaranties (Recht en Praktijk nr. CA24), Deventer: Wolters Kluwer Bertrand e.a./van Kampen & Van der Laan, Handboek Verdediging 2021 N. Bertrand e.a./p.t.c. van Kampen & N. van der Laan, Handboek Verdediging, Deventer: Wolters Kluwer Beudeker e.a./nijland & Zaman, De coöperatie anno 2017 (AN nr. 166) 2018 M. Beudeker e.a./j. Nijland & D.F.M.M. Zaman, De coöperatie anno Verslag van het op 12 september 2017 te Leiden gehouden symposium van KNB, VOC en Universiteit Leiden (Ars Notariatus nr. 166), Deventer: Wolters Kluwer

14 Beumers, Van Boom & Loth, Aansprakelijkheidsrecht en maatmens (VASR nr. 4) 2016 M.Th. Beumers, W.H. van Boom & M.A. Loth, Aansprakelijkheidsrecht en maatmens (Preadviezen van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht nr. 4), Deventer: Wolters Kluwer Biemans, Consumentenkrediet (Mon. BW nr. B67) 2013 J.W.A. Biemans, Consumentenkrediet (Monografieën BW nr. B67), Deventer: Kluwer Biemans, Insolventierecht en het notariaat (AN nr. 162) 2015 J.W.A. Biemans, Insolventierecht en het notariaat; een tweeluik (Ars Notariatus nr. 162) (oratie Utrecht), Deventer: Wolters Kluwer Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie (O&R nr. 65) 2011 J.W.A. Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie (Onderneming en Recht nr. 65) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer Biemans & Van Schaick, Asser/Biemans & Van Schaick 7-IA 2021 J.W.A. Biemans & A.C. van Schaick, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IA. Kredietovereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer Bier e.a., Vereniging Corporate Litigation (VDHI nr. 157) 2019 B. Bier e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation (Serie Van der Heijden Instituut nr. 157), Deventer: Wolters Kluwer Bier, Van Olffen & Snijder-Kuipers, Hno deel 1 - BV en NV (VDHI nr. 132) 2016 B. Bier, M. van Olffen & B. Snijder-Kuipers, Handboek notarieel ondernemingsrecht - deel 1 - BV en NV (Serie Van der Heijden Instituut nr. 132), Deventer: Wolters Kluwer Bierens e.a., Acute medische zorg (Handboeken veiligheid) 2016 J.J.L.M. Bierens e.a. (red.), Acute medische zorg (Handboeken veiligheid), Deventer: Wolters Kluwer Bierens e.a./jansen, Schuijling & Aronstein, Onderneming en digitalisering (O&R nr. 116) 2019 B. Bierens e.a./c.j.h. Jansen, B.A. Schuijling & I.V. Aronstein, Onderneming en digitalisering (Onderneming en Recht nr. 116) (Congresbundel), Deventer: Wolters Kluwer Bierens, Geld in het vermogensrecht (Mon. BW nr. A17) 2020 G. Bierens, Geld in het vermogensrecht (Monografieën BW nr. A17), Deventer: Wolters Kluwer Bierens e.a., Handboek Beursgang (O&R nr. 68) 2011 B. Bierens e.a., Handboek Beursgang (Onderneming en Recht nr. 68), Deventer: Kluwer Bierens, Revindicatoire aanspraken op giraal geld (R&P nr. FR3) 2009 B. Bierens, Revindicatoire aanspraken op giraal geld. Enkele beschouwingen over geld, vermogensovergang en verhaalsregulering in de context van het girale betalingsverkeer (Recht en Praktijk nr. FR3) (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer Bierman e.a., PensioenPocket

15 R.F.A. Bierman e.a., PensioenPocket, Deventer: Wolters Kluwer Bij de Vaate, Bijzonder ontslagprocesrecht (MSR nr. 67) 2015 D.M.A. Bij de Vaate, Bijzonder ontslagprocesrecht (Monografieën Sociaal Recht nr. 67) (diss. Amsterdam VU), Deventer: Wolters Kluwer Bijl, Van Hilten & Van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting (FM nr. 46) 2001 D.B. Bijl, M.E. van Hilten & D.G. van Vliet, Europese BTW en Nederlandse omzetbelasting. De EG-richtlijnen inzake omzetbelasting en hun betekenis voor de Nederlandse praktijk (Fiscale Monografieën nr. 46) (PDF), Deventer: Kluwer Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting (FM nr. 130) 1998 D.B. Bijl, Onroerend goed omzetbelasting en overdrachtsbelasting (Fiscale Monografieën nr. 30) (PDF), Deventer: Kluwer Bijl, The EU VAT Treatment of Vouchers (FM nr. 157) 2019 J.B.O. Bijl, The EU VAT Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities (Fiscale Monografieën nr. 157) (diss. Tilburg), Deventer: Wolters Kluwer Blanken & Jansen, Module Arbeidsrecht bij de overheid J.J. Blanken & L.H. Jansen (red.), Module Arbeidsrecht bij de overheid, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Blanken & Weijling, Module Ambtenarenrecht J.J. Blanken & K.F.A.M. Weijling (red.), Module Ambtenarenrecht, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Bleeker, Milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden 2021 T.R. Bleeker, Milieuaansprakelijkheid van leidinggevenden, Deventer: Wolters Kluwer Blees, De weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer (Verzekeringsrecht) 2010 F.J. Blees, De weg naar schadevergoeding in het internationale gemotoriseerde verkeer (Verzekeringsrecht) (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer Blees e.a./tiggele-van der Velde, Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen F.J. Blees e.a./n. Tiggele-van der Velde, Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen, Deventer: Wolters Kluwer. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (FM nr. 147) 2016 W.J. Blokland, Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering (Fiscale Monografieën nr. 147) (diss. Amsterdam VU), Deventer: Wolters Kluwer Blom & Van Doornik, BTW en internationaal goederenverkeer 2021 L.L.C. Blom & E.M. van Doornik, BTW en internationaal goederenverkeer (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer Blom, Opiumwetgeving en drugsbeleid (SSR nr. 37) 2015 T. Blom, Opiumwetgeving en drugsbeleid (Studiepockets Strafrecht nr. 37), Deventer: Wolters Kluwer Blomberg, Jurgens & Michiels, Handhavingsrecht (HSB)

16 A.B. Blomberg, G.T.J.M. Jurgens & F.C.M.A. Michiels, Handhavingsrecht (Handboeken staats- en bestuursrecht), Deventer: Wolters Kluwer Blomkwist, Borgtocht (Mon. BW nr. B78) 2012 J.W.H. Blomkwist, Borgtocht (Monografieën BW nr. B78), Deventer: Kluwer Bobbink, Antichresis en pandgebruik (O&R nr. 125) 2021 R. Bobbink, Antichresis en pandgebruik. De bevoegdheid van de zekerheidsgerechtigde tot gebruik, beheer en vruchttrekking in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief (Onderneming en recht nr. 125) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer De Bock, Klomp & Schaafsma-Beversluis, Voor Daan Asser 2020 R.H. de Bock, R.J.Q. Klomp & E.L. Schaafsma-Beversluis (red.), Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (Asser-bundel), Deventer: Wolters Kluwer De Bock, Tussen waarheid en onzekerheid (BPP nr. XI) 2011 R.H. de Bock, Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XI) (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer Boekhoudt, De Eenzijdige Regeling (FM nr. 31) 2019 A.H. Boekhoudt, De Eenzijdige Regeling. Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Fiscale Monografieën nr. 31), Deventer: Wolters Kluwer Boelé e.a., Module Uitvoering sociale zekerheid en bestuursrecht F.L. Boelé e.a. (red.), Module Uitvoering sociale zekerheid en bestuursrecht, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Boelens e.a., Compendium erfrecht 2018 G.G.B. Boelens e.a., Compendium erfrecht, Deventer: Kluwer Boelens, Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht (AN nr. 161) 2015 G.G.B. Boelens, Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht (Ars Notariatus nr. 161) (diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer Boer & Bouwman, Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid (FA nr. 25) 2017 M.J.A. Boer & J.N. Bouwman, Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid. Wet aanpassing fiscale eenheid, Belastingplan 2017 en Belastingpakket 2018 (Fiscaal Actueel nr. 25), Deventer: Wolters Kluwer De Boer, Van der Have & Van Raaij, 50 jaar Directe Belastingen 2012 H. de Boer, R. van der Have & B.J.W. van Raaij (red.), 50 jaar Directe Belastingen. Opstellen aangeboden aan Ben Verhoeven ter gelegenheid van zijn afscheid als stafadviseur Directe Belastingen bij het Ministerie van Financiën (Verhoeven-bundel), Deventer: Wolters Kluwer De Boer, Het nieuw BW overzee (Mon. BW nr. A31) 2019 J. de Boer, Het nieuw BW overzee. Afwijkingen in het BW van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES-eilanden en Suriname ten opzichte van het Europees-Nederlandse BW (Monografieën BW nr. A31), Deventer: Wolters Kluwer De Boer, Kolkman & Salomons, Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-I

17 J. de Boer, W.D. Kolkman & F.R. Salomons, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 1. Personen- en familierecht. Deel I. De persoon, afstamming en adoptie, gezag en omgang, levensonderhoud, bescherming van meerderjarigen, Deventer: Wolters Kluwer De Boer, Kolkman & Salomons, Asser/De Boer, Kolkman & Salomons 1-II 2016 J. de Boer, W.D. Kolkman & F.R. Salomons, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 1. Personen- en familierecht. Deel II. Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven, Deventer: Wolters Kluwer Boer, Koopman & Wattel/Wattel, Algemeen belastingrecht. Fiscaal commentaar 1999 J. den Boer, R.J. Koopman & P.J. Wattel/P.J. Wattel, Algemeen belastingrecht. Fiscaal commentaar (Fiscaal commentaar), Deventer: Kluwer Boersma e.a., Bestuursbesluiten (IVOR nr. 123) 2021 B.A. Boersma e.a., Bestuursbesluiten (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 123), Deventer: Wolters Kluwer Boersma, Kempener & Van Werven, Module Arbo L. Boersma, J. Kempener & I. van Werven (red.), Module Arbo, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Van den Boezem, Bergervoet & Verstijlen, Groninger zekerheid 2014 F.J. van den Boezem, G. Bergervoet & F. Verstijlen (red.), Groninger zekerheid. Liber Amicorum Wim Reehuis (Reehuis-bundel), Deventer: Kluwer Bok e.a., In de regel (SteR nr. 10) 2012 A.J. Bok e.a. (red.), In de regel. Over kenmerken, structuur en samenhang van geschreven en ongeschreven regels in het bestuursrecht (Staat en Recht nr. 10), Deventer: Kluwer Boksem, Goede raad is duur! 2016 J. Boksem, Goede raad is duur! (oratie Maastricht), Deventer: Wolters Kluwer Bollen-Vandenboorn e.a., Cursus Belastingrecht Europees Belastingrecht Archief (hergebruik) A.H.H. Bollen-Vandenboorn e.a., Cursus Belastingrecht EBR Archief, Deventer: Wolters Kluwer. Bollen-Vandenboorn e.a., Cursus Belastingrecht Europees Belastingrecht (hergebruik) A.H.H. Bollen-Vandenboorn e.a., Cursus Belastingrecht EBR, Deventer: Wolters Kluwer. Bolt, GS Schadevergoeding A.T. Bolt (red.), Groene Serie Schadevergoeding, Deventer: Wolters Kluwer. Boltjes & Elsweier, Onzakelijke lening (FM nr. 163) 2021 R.R. Boltjes & F.J. Elsweier, Onzakelijke lening (Fiscale Monografieën nr. 163), Deventer: Wolters Kluwer Bomer, Unierechtelijke beginselen en BTW 2013 A.H. Bomer, Unierechtelijke beginselen en BTW. Wie, Wat, Waar belast (FED Fiscale Brochures), Deventer: Kluwer De Bondt & Eikelboom, Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving

18 T. de Bondt & E. Eikelboom, Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, Fiscaal Memo 2021 T. de Bondt (red.), Fiscaal Memo juli 2021, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, Fiscaal Memo Arresten & Beleid 2018 T. de Bondt (red.), Fiscaal Memo Arresten & Beleid, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, MKB-advieswijzer 2015 T. de Bondt (red.), MKB-advieswijzer. Naslagwerk voor de MKB-adviseur, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, Sociaal Memo 2021 T. de Bondt (red.), Sociaal Memo juli 2021, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, Sociaal Memo Actueel 2019 T. de Bondt, Sociaal Memo Actueel, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2021 T. de Bondt, Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2021, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, Sociaal Memo Kind & Gezin 2018 T. de Bondt, Sociaal Memo Kind & Gezin 2018, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, Sociaal Memo Ouderen 2018 T. de Bondt, Sociaal Memo Ouderen 2018, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt, Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2021 T. de Bondt, Sociaal Memo Ziekte & Zorg 2021, Deventer: Wolters Kluwer De Bondt e.a., Module Premie- en verzekeringsplicht T. de Bondt e.a. (red.), Module Premie- en verzekeringsplicht, Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer. Bonthuis, 50 misverstanden over de AVG 2020 M.J. Bonthuis, 50 misverstanden over de AVG, Deventer: Wolters Kluwer Boogaard, Decentraliseren kan je leren (R&P nr. DR1) 2020 G. Boogaard, Decentraliseren kan je leren (Recht en Praktijk nr. DR1) (oratie Leiden), Deventer: Wolters Kluwer Booij, Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden (FM nr. 104) 2003 J.A. Booij, Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden (Fiscale monografieën nr. 104) (PDF) (diss. Leiden), Deventer: Kluwer Booij, Internationale fiscale gegevensuitwisseling 2018 J.A. Booij, Internationale fiscale gegevensuitwisseling (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer Van den Boom, Limpens-Cuijpers & Stufkens, Omgevingsvergunning in de praktijk G. van den Boom, F. Limpens-Cuijpers & A.P. Stufkens (red.), Omgevingsvergunning in de praktijk, Deventer: Wolters Kluwer. 18

19 Van Boom e.a., Een kwart eeuw 2016 W. van Boom e.a. (red.), Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof.mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat (Snijders-bundel), Deventer: Wolters Kluwer Booms, Aanvullen van subjectieve rechten (O&R nr. 109) 2019 T.E. Booms, Aanvullen van subjectieve rechten (Onderneming en Recht nr. 109) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer Boon, Brouwer & Schilder, Regelgeving in Nederland (MM SBR) 2005 P.J. Boon, J.G. Brouwer & A.E. Schilder, Regelgeving in Nederland (Mastermonografieën staats- en bestuursrecht), Deventer: Wolters Kluwer Boone & De Bondt, Horeca en fiscus (Belastingwijzers nr. 23) 2011 L.J. Boone & T. de Bondt, Horeca en fiscus (Belastingwijzers nr. 23), Deventer: Kluwer Boonekamp, Asser Procesrecht/Boonekamp R.J.B. Boonekamp, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 6. Het kort geding, Deventer: Wolters Kluwer Boonekamp, Onrechtmatige daad in groepsverband (R&P nr. CA10) 2013 R.J.B. Boonekamp, Onrechtmatige daad in groepsverband (Recht en Praktijk nr. CA10), Deventer: Kluwer Boot e.a., De zzp er (MSR nr. 64) 2014 G.C. Boot e.a., De zelfstandige zonder personeel (Monografieën Sociaal Recht nr. 64), Deventer: Kluwer Boot (m.m.v. R. Hampsink)/Krans, Van Schaick & Snijders, Arbeidsprocesrecht (BPP nr. 17) 2019 G.C. Boot (m.m.v. R. Hampsink)/H.B. Krans, A.C. van Schaick & H.J. Snijders, Arbeidsprocesrecht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 17), Deventer: Wolters Kluwer Borgers, Bij nader inzien 2016 M.J. Borgers, Bij nader inzien (oratie Amsterdam VU), Deventer: Wolters Kluwer Borgers e.a./van Sliedregt & Van Elst, Handboek Internationaal strafrecht 2015 M. Borgers e.a./e. van Sliedregt & R. van Elst, Handboek Internationaal strafrecht. Internationaal en Europees strafrecht vanuit Nederlands perspectief, Deventer: Wolters Kluwer Borgers e.a./van Sliedregt, Sjöcrona & Orie, Handboek Internationaal strafrecht 2008 M.J. Borgers e.a./e. van Sliedregt, J.M. Sjöcrona & A.M.M. Orie, Handboek Internationaal Strafrecht. Schets van het Europese en Internationale strafrecht, Deventer: Kluwer Borking, Privacyrecht is code (R&P nr. ICT1) 2010 J.J.F.M. Borking, Privacyrecht is code (Recht en Praktijk nr. ICT1) (diss. Leiden), Deventer: Kluwer Borman, Het Statuut voor het Koninkrijk (MM SBR) 2012 C. Borman, Het Statuut voor het Koninkrijk (Mastermonografieën staats- en bestuursrecht), Deventer: Kluwer

20 Borman & De Poorter, T&C Awb 2021 T.C. Borman & J.C.A. de Poorter (red.), Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer Borrius e.a., Oranje & Strik, Vereniging Corporate Litigation (VDHI nr. 141) 2017 Y. Borrius e.a., D.J. Oranje & D.A.M.H.W. Strik (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation (Serie Van der Heijden Instituut nr. 141), Deventer: Wolters Kluwer Borrius e.a., Vereniging Corporate Litigation (VDHI nr. 152) 2018 Y. Borrius e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation (Serie Van der Heijden Instituut nr. 152), Deventer: Wolters Kluwer Borrius e.a., Vereniging Corporate Litigation (VDHI nr. 165) 2020 Y. Borrius e.a. (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation (Serie Van der Heijden Instituut nr. 165), Deventer: Wolters Kluwer Borsboom, Fiscale beleggingsinstellingen 2018 J.H.J. Borsboom, Fiscale beleggingsinstellingen (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer Borsboom, Modernisering fiscaal regime beleggingsinstellingen (FA nr. 4) 2008 J.H.J. Borsboom, Modernisering fiscaal regime beleggingsinstellingen (Fiscaal Actueel nr. 4), Deventer: Wolters Kluwer De Bosch Kemper, Gruben & Vreugdenhil, De WAM in werking 2015 H.J.J. de Bosch Kemper, R. Gruben & P.J. Vreugdenhil (red.), De WAM in werking. 50 jaar jurisprudentie, Deventer: Wolters Kluwer Bosch, Verhuurderheffing (FA nr. 17) 2014 M.D. Bosch, Verhuurderheffing (Fiscaal Actueel nr. 17), Deventer: Kluwer Boschma e.a., Evaluatie Wet bestuur en toezicht (IVOR nr. 110) 2018 H.E. Boschma e.a., Evaluatie Wet bestuur en toezicht. Wetenschappelijk evaluatieonderzoek naar de werking van de nieuwe bepalingen uit de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 110) (WODC-rapport 2730), Deventer: Wolters Kluwer Boshuizen & Jager, Verzekerd van toezicht (R&P nr. FR2) 2010 G.R. Boshuizen & B.H. Jager, Verzekerd van toezicht. Regelgeving voor herverzekeraars, levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht (Recht en Praktijk nr. FR2), Deventer: Kluwer Bosma & Buisman, Methoden van onderzoek in het strafrecht, de criminologie en de victimologie 2018 A.K. Bosma & S.S. Buisman (red.), Methoden van onderzoek in het strafrecht, de criminologie en de victimologie (Congresbundel Tilburg University), Deventer: Wolters Kluwer Bosman, Het Multilaterale instrument (MLI) 2020 R.A. Bosman, Het Multilaterale instrument (MLI) (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer