Adviseren van organisaties. teams Over stressvermindering en vergroten van mentale weerbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviseren van organisaties. teams Over stressvermindering en vergroten van mentale weerbaarheid"

Transcriptie

1 Adviseren van organisaties en teams Over stressvermindering en Bart Kroeze opleidingsadviseur/docent ArboNed Academy Zwarte Woud SJ Utrecht Postbus AB Utrecht / 15.07/467

2 Inhoudsopgave 1 Adviseren van organisaties en Teams over stressvermindering en mentale weerbaarheid Achtergronden en leerdoelen Opzet Training Literatuur Toetsing Competenties (i.v.m. Accreditatie) Aantal deelnemers Docenten Organisatie- en Programmacommissie Planning 6 2 Programma 7 2/7

3 1 Adviseren van organisaties en Teams over stressvermindering en mentale weerbaarheid 1.1 Achtergronden en leerdoelen De aanleiding tot deze training is de 2-daagse training Psyche Vernieuwd'. Daarbij bleek dat er duidelijk behoefte bestond aan meer en diepgaandere kennis en vaardigheden met betrekking tot advies aan organisaties / afdelingen met een hoog psychisch verzuim. Dit betrof met name de frictie tussen het constateren dat er veel psychisch verzuim is binnen een organisatie / afdeling en de moeite die het vervolgens kost om met de werkgever tot een traject te komen om hier verbetering in aan te brengen. Bij deze training worden de volgende leerdoelen gehanteerd: 1. De bedrijfsarts kan knelpunten en oorzaken bij organisaties met een hoog psychisch verzuim hanteren in een referentiekader van het JDR- en spiraalmodel. 2. De bedrijfsarts kan de frictie (er is een inhoudelijk knelpunt, maar het lukt me onvoldoende om met de werkgever / leidinggevenden hierover in gesprek en in een oplossende modus te komen) bespreekbaar maken op het passende organisatieniveau. 3. De bedrijfsarts weet wat de diagnostische tools en interventies zijn die de A&O consultant tot zijn beschikking heeft om in betreffende situaties in te zetten 4. De bedrijfsarts kan reflecteren op de ins en outs van organisatievraagstukken en diens adviespositie, de attitude schuift op van: 'dit lastig vinden en externaliseren naar de klant toe', naar hier meer uitdaging in zien en outside-in leren denken en adviseren. 5. De bedrijfsarts leert de multidisciplinaire samenwerking beter te benutten en krijgt een positievere attitude tav deze samenwerking 1.2 Opzet Training Tijdens deze training wordt de volgende opzet gebruikt: Opfrissen van kennis over het spiraalmodel op organisatieniveau, LABOUR-model (Prof. W. van Rhenen), 7-Smodel (Mc Kinsey), JDR-model De deelnemers wordt gevraagd een klantcasus voor te bereiden van een organisatie met een hoger dan gemiddeld psychisch verzuim, waarbij ze frictie voelen omdat ondanks inhoudelijk advies er geen samenwerking met de klant ontstaat voor dit vraagstuk Mindmapping in groepen. Verhelderd wordt met geeltjes: o wat het inhoudelijke vraagstuk is; o wat inhoudelijke oplossingen zijn; o wat de bedrijfsarts en de consultant kunnen doen en o wat de mindset van de klant is Reflectie op het geleerde uit de groepen Koppeling van het geleerde aan diagnostische en interventietools, aan afspraken en borging in de praktijk om de multidisciplinaire samenwerking beter vorm te geven. 3/7

4 1.3 Literatuur De volgende literatuur wordt gehanteerd: 2 artikelen TBV over het spiraalmodel Handout Labourmodel Handout batterijchecklist en spiraalmodel (beide gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde JDR-model) Handout 7S-model 1.4 Toetsing Er vindt geen specifieke toetsing plaats, maar wel een plenaire quiz aan training om de aanvangskennis te meten. het begin van de 1.5 Competenties (i.v.m. Accreditatie) Kennis en Wetenschap 40% Maatschappelijk handelenn en preventie 20% Professionaliteit en Kwaliteit 40% 1.6 Aantal deelnemers Het beoogd aantal deelnemers is maximaal 15 per sessie. Naar verwachting worden er dit jaar 10 sessies gepland. 1.7 Docenten Achtergrondinformatie docenten: Dr. Rob Hoedeman, bedrijfsarts Dr. Rob Hoedeman is bedrijfsarts en expert psychische klachten. Hij is in 2010 gepromoveerd op het onderwerp SOLK en verzuim. Hij is medeauteur van richtlijnen van de NVAB, STECR en CBO over psychische klachten en SOLK. Hij is (mede-)auteur van diverse nationale en inter- nationale publicaties. De laatste jaren legt hij zich toe op het onderwerp mentale weerbaarheid. Experience Bedrijfsarts ArboNed BV Dr. Rob Hoedeman February 1994 Present Utrecht Als stafbedrijfsarts heb ik diverse trainingen gegeven over SOLK, psybij verzuim, pre- chische klachten en de multifactoriele achtergronden ventiee en engagement. Vanaf 1998 schrijf ik nationale en internationale artikelen, waarbij ik in de periode gepromoveerd ben op het onderwerp SOLK en ziekteverzuim (RU Groningen, Prof. J.W. Groothoff) Als bedrijfsarts heb ik jarenlange ervaring om met grote klanten tot een goed functionerende integrale samenwerking te komen voor medewer- 4/7

5 ker, leidinggevende en rol bedrijfsarts mbv workshops, driegesprekken. Bedrijfsarts Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsen heb diverse ver- geneeskunde 1994 Present Van 2001 tot en met 2004 was ik bestuurslid NVAB enigingsstandpunten helpen opstellen zoals 'tientjescontracten', revisie professioneel statuut en het beroepsprofiel. Kwaliteitsbureau NVAB 1993 Present Bij de NVAB ben ik betrokken geweest als bestuurslid, medeopsteller richtlijn psychische klachten en als vertegenwoordiger in de CBO/Trimbos richtlijngroep SOLK en somatoforme stoornissen Bedrijfsarts Weidesticht/Zuwe Van 2003 tot 2010 was ik coördinerend bedrijfsarts Zuwe. Er is een werkmodel ontstaan waarbij de bedrijfsarts vroegtijdig werknemers ziet met psychische klachten en SOLK en ook adviseert over terugvalpre- verzekeringsgeneeskundige UWV ventie. Dmv workshops is dit model werkbaar gemaakt Als verzekeringsgeneeskundige heb ik de opleiding gedaan en was ik werkzaam voor het streekvervoer in het kader van de pilot bedrijfsge- vakgroepcoördinator van de arbeids- en organisatiedeskundigen richt werken Drs. Diederik Vermeulen, arbeids- en organisatiedeskundige, Drs. Diederik Vermeulen, is (meer dan 15 jaar) gediplomeerd arbeidsen organisatiedeskundige en vakgroepcoördinator van de A&O- en imple- deskundigen. Hij is gespecialiseerd in eigen regiemodellen mentatievraagstukken daarvan bij de klant. Hij is ervaren docent en geeft veel trainingen aan groepen werknemers en leidinggevenden Experience: Diederik Vermeulen Consultant (arbeids- en organisatiedeskundig) ArboNed September 2007 Present Arbeids- en organisatiedeskundige Maetis Arbo September 1998 September 2007 Verzuimconsultant De Drie Hoven (tegenwoordig deel van de OsiraGroep) January 1993 September 1998 Amsterdam Projects: Samen werken aan gezondheid en werkplezier - Provincie Limop maat burg) March 2011 June 2011 Minder verzuim door verhogen werkplezier: Met een gemaakte 5/7

6 training samen werken aan gezondheid en werkplezier van 365/Zin leerden onze werknemers bewust stil te staan bij hun persoonlijke stress- en energiebronnen. Wat levert stress op, én wat geeft juist energie. 1.8 Organisatie- en Programmacommissie Truus van Amerongen Bedrijfsarts ArboNed; Dean ArboNed Academy; arts A&G bedrijfsarts Rob Hoedeman Bedrijfsarts ArboNed; stafarts; arts A&G bedrijfsarts Diederik Vermeulen arbeids- en organisatiedeskundige, vakgroepcoördinator van de arbeids- en organisatiedeskundigen Bart Kroeze opleidingsadviseur / docent ArboNed Academy 1.9 Planning Deze nascholing vindt plaats vanaf half september; nadere planning volgt. 6/7

7 2 Programma Het programma ziet er als volgt uit Tijden Programmaonderdeel 13:00-13:30 uur 13:30-14:30 uur Introductie, kennismaking en miniquiz over (de ontwikkeling van) psychische klachten binnen organisaties Uitleg van het gebruik van de aangeboden analytische tools en hun achtergrond 14:30-15:30 uur Toepassing van de analytische tools in 3 of 4 subgroepen aan de hand van zelf ingebrachte cases en ontwikkeling van ideeën over passende interventies uitgaande van de doelstellingen van de klant en het welzijn van de medewerkers. 15:30-15:45 uur Pauze Plenaire bespreking van ingebrachte cases: 15:45-16:30 uur o o o Welke analytische tools heb je gebruikt en wat leerde je hier uit? Welke interventies kies je en waarom? Na bespreking van alle cases: wat zou je na deze besprekingen nu anders doen, zowel wat betreft inhoud als wat proces, dus ook: wie zou je wanneer betrekken? 16:30-17:00 uur Evaluatie en afspraken/borging naar dagelijkse praktijk 7/7