Genealogie van Cleys Oem. Generatie I. Generatie II. Generatie III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genealogie van Cleys Oem. Generatie I. Generatie II. Generatie III"

Transcriptie

1 Genealogie van Cleys Oem. Oem was een van de meest vooraanstaande regentengeslachten uit Dordrecht. Geschiedenis De Oems stonden in de periode ofwel aan de top van het stedelijk bestuur of waren daar niet ver vandaan. Het geslacht vervulde meer dan een vijfde van de ambten binnen de kring van de topfamilies en bijna 6% (205 ambtsjaren) van het totaal van de getelde ambtsjaren. Het was ook het geslacht dat de meeste ambtsdragers leverde, namelijk 37. De familie was naar zeggen in 1230 samen met de geslachten Suus en Duyck betrokken bij het aanbrengen van de eerste stedelijke ommuring van Dordrecht. Volgens overleveringen was het de prior Godschalk Oem die de eerste steen van de Augustijnenkerk in 1293 legde. Tak Oem van Wijngaarden Deze tak ontsteeg in de 15e eeuw het Dordtse stadsbestuur, vervulde functies op landniveau en ging uiteindelijk op in de adel. Godschalk Oem bewerkstelde dit door carrière in grafelijke dienst te maken. Hij verwierf een aanzienlijk aantal heerlijkheden, waaronder de hoge en lage heerlijkheid Wijngaarden in 1432, waarnaar hij en zijn nageslacht zich zouden noemen. De andere heerlijkheden waren Groot-Waspik met een achtste van Schrevelduin (1433), Raamsdonk (1435), Oost-IJsselmonde (1437), de helft van Grijsoord, Duvenweerd, Oude en Nieuwe Tonge (1437), Bleskensgraaf (1442) en de Grote Waard boven Geertruidenberg (1442). Alle telgen binnen deze tak wisten huwelijken in adellijke kringen te sluiten. Met Floris Oem van Wijngaarden werd de tak verheven tot de ridderschap. Baron Carel Oem van Wijngaarden (c ) staat met een vermogen van gulden volgens het Rijksmuseum op plek 109 in de lijst van de '250 rijksten van de Gouden Eeuw'. Binnen deze tak zijn twee zijtakken te onderscheiden, namelijk die van de heren van Wijngaarden die nauw met Dordrecht verbonden bleven en de jongere tak beginnend bij Mr. Jan Oem van Wijngaarden, die zich in 's-gravenhage vestigde Generatie I I. Cleys Oem, trouwde met Catharina Gijssensd Duyck. 1. Claeys Claeysz, overleden op maandag 11 december 1290, volgt II [blz. 1]. Generatie II II. Claeys Claeysz Oem, zoon van Cleys Oem (I) [blz. 1] en Catharina Gijssensd Duyck, Ridder van Holland in 1260 schepen van Dordrecht in 1281 en 1289, overleden op maandag 11 december 1290, trouwde met Elizabeth Francksd van Dordt. 1. Godschalk, geboren omstreeks 1280, schepen in Dordrecht. 2. Jan, geboren omstreeks Johanna, geboren omstreeks 1280, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1300 met Johan Duyck, geboren omstreeks Uit dit huwelijk geen kinderen. 4. Willem Cleyszn, geboren omstreeks Claes Claeysz, gesneuveld in Stavoren op woensdag 6 oktober 1345, volgt III [blz. 2]. Jan Oem. Beleend met land in Gulpen, heeft een ambacht in Voorschoten en een schrootambacht in Dordrecht. Generatie III 1

2 III. Claes Claeysz Oem, zoon van Claeys Claeysz Oem (II) [blz. 1] en Elizabeth Francksd van Dordt, gesneuveld in Stavoren op woensdag 6 oktober 1345, trouwde met Johanna van Arkel van Bokhoven. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 1. Godschalk, geboren omstreeks 1305, ongehuwd overleden. 2. Evenwige, geboren omstreeks 1305, overste en stichtster van het Bagijnhof in Dordrecht Claes, geboren omstreeks 1305, Heer van Vaerrenberch Haestenberch, schepen van Luik. 4. Jan, geboren omstreeks 1310, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1390, volgt IVa [blz. 2]. 5. Gillis Claeszn, volgt IVb [blz. 3]. 6. Margareta, geboren omstreeks 1339, trouwde met Aarnoud van Wijk, geboren omstreeks Claes Claeysz Oem. Ridder. Heer van Dubbeldam. Schout van Dordecht. Vergezelde graaf Willem IV op zijn tocht naar Friesland in 1345 en sneuvelde bij Stavoren. Claes Claeysz Oem en Johanna van Arkel van Bokhoven Van Balen geeft Johanna van Arkel van Bokhoven als echtgenote. In de Brabantse Leeuw wordt als echtgenote van Claes Oem Lijsbeth Henricsdochter van Emmichoven genoemd. Ook in de Ned. Leeuw 1966, kolom 28 wordt Lijsbeth als echtg. van Nicolaas Oem genoemd. Mogelijk is zij dezelfde als Elisabeth (van onbekende herkomst!) die met Herbaren van Arkel, heer van de Grote Waard, trouwt. Dit zou dan tevens verklaren, waarom Claes Oem ook Van Arkel wordt genoemd. Generatie IV IVa. Jan Oem, zoon van Claes Claeysz Oem (III) [blz. 2] en Johanna van Arkel van Bokhoven, geboren omstreeks 1310, heer van Bokhoven en Olmen, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1390, trouwde (beiden ongeveer 40 jaar oud) (1) omstreeks 1350 met Margriet Nicolaasdr van Olmen, geboren omstreeks 1310, overleden (ongeveer 85 jaar oud) omstreeks Jan, geboren omstreeks 1360, kanunnik in Luik, kapitteldeken in Oirschot. 2. Lijsbeth, geboren omstreeks 1360, trouwde met Jan van der Dussen, geboren omstreeks 1360, overleden (ongeveer 40 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 3. Margriet, geboren omstreeks 1360, trouwde met Willem van Uitwijk, geboren omstreeks Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 4. Aleit, geboren omstreeks 1360, trouwde met Adam Millinck, geboren omstreeks Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 5. Robrecht, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in 1417, volgt Va [blz. 3]. Jan Oem. Hij koopt van Arent van Herlaer, die hem zijn neef noemt (waarom?), in 1365 de heerlijkheid en gerecht van Bokhoven, gelegen tussen de landen van Glere en de landen van Heusden. In 1371 koopt hij van Dirk van der Donck (die mogelijk verwant is aan een bastaardtak van Van Arkel) en Agnes van Ollem (een zus van zijn vrouw) een hof te Rotem (Limburg), waarmee hij 2

3 wordt beleend. In Loonse aktes komt hij voor als Jan Oem, dictus van Arkel en als Jan Oem, zoon van Heeren Claes van Arkel. Hij zegelt met het wapen van Arkel. Jan Oem, trouwde (2) met Beel Jansdr van Geldrop, geboren omstreeks Uit dit huwelijk 4 zonen. 1. Claes, geboren omstreeks 1380, volgt Vb [blz. 3]. 2. Jan, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 79 jaar oud) in 1459, volgt Vc [blz. 3]. 3. Marten, geboren omstreeks 1380, heer van Bokhoven. 4. Claes, geboren omstreeks 1380, heer van Bokhoven. IVb. Gillis Claeszn Oem, zoon van Claes Claeysz Oem (III) [blz. 2] en Johanna van Arkel van Bokhoven, trouwde met Barbara de Joede van Hardinxveld. 1. Tieleman Gillisz, volgt Vd [blz. 4]. 2. Godschalk Gillisz, schepen van Dordrecht. 3. Hugo Gillis. 4. Willem Gillisz. 5. Cornelia, trouwde (Willem ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1360 met Willem van der Lind, geboren omstreeks Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Generatie V Va. Vb. Vc. Robrecht Oem, zoon van Jan Oem (IVa) [blz. 2] en Margriet Nicolaasdr van Olmen, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in 1417, trouwde met Geerwich Uterwagen, geboren omstreeks Jan, geboren omstreeks Claes Oem, zoon van Jan Oem (IVa) [blz. 2] en Beel Jansdr van Geldrop, geboren omstreeks 1380, heer van Bokhoven, trouwde met Elisabeth Martensdr Monix, geboren omstreeks Uit dit huwelijk 4 kinderen. 1. Aleyt, geboren omstreeks Cornelia, geboren in 1410, trouwde met Walter van Bae, geboren omstreeks Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 3. Claes, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1500, volgt VIa [blz. 4]. 4. Willem, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1500, volgt VIb [blz. 4]. Jan Oem, zoon van Jan Oem (IVa) [blz. 2] en Beel Jansdr van Geldrop, geboren omstreeks 1380, heer van Bokhoven, overleden (ongeveer 79 jaar oud) in 1459, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1420 met Aleyde Pieck, geboren omstreeks 1400, overleden (ongeveer 84 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk 2 dochters. 1. Margriet, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 66 jaar oud) omstreeks 1486, trouwde (beiden ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1453 met Hendrik van Randerode van der Aa, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 57 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 2. Cornelia, geboren omstreeks 1420, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1440 met Johan van Renesse, geboren omstreeks 1420, heer van Rijnauwen, overleden (ongeveer 92 jaar oud) op 3

4 dinsdag 28 mei Vd. Tieleman Gillisz Oem, zoon van Gillis Claeszn Oem (IVb) [blz. 3] en Barbara de Joede van Hardinxveld, trouwde met Catharina Jacobsd van der Burgh. 1. Godschalk Tielmansz, geboren omstreeks 1356, overleden (ongeveer 47 jaar oud) omstreeks 1403, volgt VIc [blz. 4]. 2. Jacob Tielmansz. Tieleman Gillisz Oem. baljuw van Zuid Holland. schepen van Dordrecht Generatie VI VIa. VIb. VIc. Claes Oem, zoon van Claes Oem (Vb) [blz. 3] en Elisabeth Martensdr Monix, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1500, trouwde met Petronella Margarethe de Roovere, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk 2 dochters. 1. Cornelia, geboren omstreeks 1440, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1470 met Walter van Baex, geboren omstreeks Uit dit huwelijk geen kinderen. 2. Geertruy, geboren omstreeks 1450, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1475 met Mathijs van der Poorten, geboren omstreeks Willem Oem, zoon van Claes Oem (Vb) [blz. 3] en Elisabeth Martensdr Monix, geboren omstreeks 1420, schepen van Den Bosch, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1500, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) in 1450 met Elisabeth van de Merwede komt ook voor als van Merode, geboren omstreeks Nicolaes, geboren omstreeks 1450, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1480 met Margarethe van Borggreve, geboren in Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Godschalk Tielmansz Oem, zoon van Tieleman Gillisz Oem (Vd) [blz. 4] en Catharina Jacobsd van der Burgh, geboren omstreeks 1356, overleden (ongeveer 47 jaar oud) omstreeks 1403, trouwde (respectievelijk ongeveer 47 en ongeveer 45 jaar oud) in 1403 met Catharina van Woude, geboren omstreeks Tieleman Godschalksz, volgt VII [blz. 4]. 2. Godschalk. Generatie VII VII. 4 Tieleman Godschalksz Oem, zoon van Godschalk Tielmansz Oem (VIc) [blz. 4] en Catharina van Woude, schepen in Dordrecht, trouwde met Margareta Jansd Slingeland van den Tempel, geboren omstreeks Uit dit huwelijk 6 kinderen. 1. Petronella, geboren omstreeks 1397, overleden (ongeveer 64 jaar oud) omstreeks 1461, trouwde met Adriaan van Eemskerk, geboren omstreeks Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 2. Jan Otto, geboren omstreeks 1402, dijkgraaf in de Grote Waard schepen van Dordrecht in 1428 en schout in Gerrit, geboren omstreeks 1402, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1441,

5 Generatie VIII volgt VIIIa [blz. 5]. 4. Elizabeth, geboren omstreeks 1402, trouwde met Noyde van Amerongen, geboren omstreeks 1402, burgemeester van Dordrecht in Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 5. Godschalk Oem van Wijngaarden, geboren in Dordrecht omstreeks 1400, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1460, volgt VIIIb [blz. 5]. 6. Diederik Tielmansz. VIIIa. VIIIb. Gerrit Oem, zoon van Tieleman Godschalksz Oem (VII) [blz. 4] en Margareta Jansd Slingeland van den Tempel, geboren omstreeks 1402, schout van Dordrecht, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1441, trouwde met Meyne van Herlaer, geboren omstreeks Uit dit huwelijk een dochter. 1. Margriet, geboren omstreeks 1441, jong overleden. Godschalk Oem van Wijngaarden, zoon van Tieleman Godschalksz Oem (VII) [blz. 4] en Margareta Jansd Slingeland van den Tempel, geboren in Dordrecht omstreeks 1400, heer van Oost IJsselmonde Kocht de heerlijkheid Wijngaarden en noemde zich voortaan heer van Wijngaarden, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1460, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1425 met Margaretha van Alkemade, geboren omstreeks Uit dit huwelijk 7 kinderen. 1. Margaretha, geboren omstreeks 1422, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1438 met Jacob van Cats, geboren omstreeks 1408, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk geen kinderen. 2. Jan, geboren omstreeks 1425, volgt IXa [blz. 5]. 3. Jan (de Jonge), geboren omstreeks 1425, heer van de Lecke. Baljuw van Kennemerland, kinderloos overleden. 4. Floris, geboren omstreeks 1430, volgt IXb [blz. 5]. 5. Tieleman, geboren omstreeks 1430, heer van Raamsdonk, Waspik, baljuw van Kennemerland, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1460 met Yolanda van Egmond, dochter van Willem IV van Egmont en van IJsselstein?, geboren omstreeks Uit dit huwelijk geen kinderen. 6. Hendrik, geboren omstreeks 1430, heer in Grijsoord. 7. Catharina, geboren omstreeks 1450, volgt IXc [blz. 6]. Generatie IX IXa. Jan Oem van Wijngaarden, zoon van Godschalk Oem van Wijngaarden (VIIIb) [blz. 5] en Margaretha van Alkemade, geboren omstreeks 1425, ambachtsheer te Raamsdonk, trouwde (beiden ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1460 met Catharina van Egmond, dochter van Willem van Egmond en van IJsselstein?, geboren omstreeks Willem Jansz, geboren omstreeks 1460, volgt Xa [blz. 6]. 2. Godschalk, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1510, volgt Xb [blz. 7]. IXb. Floris Oem van Wijngaarden, zoon van Godschalk Oem van Wijngaarden (VIIIb) [blz. 5] en Margaretha van Alkemade, geboren omstreeks 1430, heer van Wijngaarden, burgemeester van Dordrecht, baljuw in Zuid Holland, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1450 met Bertha van Bouchorst, geboren 5

6 omstreeks Maria, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in Leiden op maandag 16 november 1525, volgt Xc [blz. 7]. 2. Floris, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op zondag 29 oktober 1533, volgt Xd [blz. 7]. 3. Jacob, geboren omstreeks 1460, volgt Xe [blz. 7]. 4. Dirk, geboren omstreeks 1460, volgt Xf [blz. 8]. 5. Catharina, geboren omstreeks IXc. Catharina Oem van Wijngaarden, dochter van Godschalk Oem van Wijngaarden (VIIIb) [blz. 5] en Margaretha van Alkemade, geboren omstreeks 1450, trouwde (1) met Aart Musch Ook wel genaamd van den Broek, geboren omstreeks 1425, burgemeester in Mechelen. Generatie X Catharina Oem van Wijngaarden, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 50 jaar oud) (2) omstreeks 1480 met Gillis de Gottignies, geboren omstreeks 1430, heer van La Haye, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk een dochter. 1. Antoinette, geboren omstreeks 1500, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1530 met Floris van Mechelen, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 49 jaar oud) omstreeks Gillis de Gottignies, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) omstreeks 1450 met Jeanne Estor, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks Lancelot, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1525, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1490 met Musch, geboren omstreeks Xa. Willem Jansz Oem van Wijngaarden, zoon van Jan Oem van Wijngaarden (IXa) [blz. 5] en Catharina van Egmond, geboren omstreeks 1460, Heer van Albrandswaard en Grijsoord houtvester van Holland. Baljuw van Den Haag in 1512, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) op zaterdag 5 april 1490 met Maria Philipsdr Ruychrok van de Werve, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op vrijdag 22 oktober Floris, geboren omstreeks 1490, volgt XIa [blz. 8]. 2. Ijsbrand, geboren omstreeks 1490, trouwde met Hillegonda van Zonneveld. 3. Cornelis, geboren omstreeks 1490, volgt XIb [blz. 8]. 4. Catharina, geboren omstreeks 1490, volgt XIc [blz. 8]. 5. Elisabeth, geboren omstreeks 1490, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1510 met David Ruychrok van de Werve, geboren omstreeks Maria Philipsdr Ruychrok van de Werve, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 33 jaar oud) (1) op donderdag 6 november 1473 met Jan van Dalem van Dongen, zoon van Jan van Dalem van Dongen en Margriet van Haren, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 40 jaar oud) omstreeks Maria Philipsdr Ruychrok van de Werve, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 6

7 ongeveer 33 jaar oud) (2) omstreeks 1482 met Joris van Brederode, zoon van Gijsbert van Brederode en van Brederode?, geboren omstreeks 1449, overleden (ongeveer 40 jaar oud) in Delft op dinsdag 9 juli Xb. Xc. Godschalk Oem van Wijngaarden, zoon van Jan Oem van Wijngaarden (IXa) [blz. 5] en Catharina van Egmond, geboren omstreeks 1460, baljuw van Den Haag, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1510, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1490 met Margaretha van Boschuijsen, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks Jan, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1560, volgt XId [blz. 8]. 2. Christina, geboren omstreeks Maria Oem van Wijngaarden, dochter van Floris Oem van Wijngaarden (IXb) [blz. 5] en Bertha van Bouchorst, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in Leiden op maandag 16 november 1525, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) omstreeks 1500 met Gijsbrecht van Swieten, zoon van Pieter van Swieten en Maria Pauwels van Saint Jur, geboren in Leiden omstreeks 1474, heer van Zwieten en Zoeterwoude, overleden (ongeveer 73 jaar oud) in Leiden op maandag 29 december Cornelis, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in Leiden op donderdag 23 september 1543, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1530 met Anna van Borselen, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 44 jaar oud) in Leiden op maandag 25 oktober Adriana, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 85 jaar oud) omstreeks 1585, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) op donderdag 9 oktober 1530 met Gerard Heerman, geboren omstreeks 1500, schepen te Leiden, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op vrijdag 1 mei Cornelis van Swieten. heer van Zwieten en Zoeterwoude. Xd. Xe. Floris Oem van Wijngaarden, zoon van Floris Oem van Wijngaarden (IXb) [blz. 5] en Bertha van Bouchorst, geboren omstreeks 1450, ambachtsheer van IJsselmonde, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op zondag 29 oktober 1533, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1475 met Margriet van Swieten, dochter van Willem van Swieten en Catharina Jans van Bordeman, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op maandag 11 februari Joost, geboren omstreeks 1480, volgt XIe [blz. 9]. 2. Margaretha, geboren omstreeks Jacob Oem van Wijngaarden, zoon van Floris Oem van Wijngaarden (IXb) [blz. 5] en Bertha van Bouchorst, geboren omstreeks 1460, heer van Wijngaarden, baljuw van Zuid Holland, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1490 met Maria van Wassenaar-Duivenvoorde, dochter van Arend van Wassenaar-Duivenvoorde en Margaretha van IJsselstein van den Bosch, geboren omstreeks Floris, geboren omstreeks 1490, volgt XIf [blz. 9]. 2. Godschalk, geboren omstreeks 1490, volgt XIg [blz. 9]. 7

8 Xf. Dirk Oem van Wijngaarden, zoon van Floris Oem van Wijngaarden (IXb) [blz. 5] en Bertha van Bouchorst, geboren omstreeks 1460, schepen in Dordrecht, baljuw van Zuid Holland, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1480 met Adriana van Zuylen Nieveld, geboren omstreeks Margriet, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1530, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1510 met Cornelis van Egmond, zoon van Arend van Egmond en Barbara van Borselen-Cortgene, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks Hendrik, geboren omstreeks 1490, volgt XIh [blz. 9]. Generatie XI XIa. XIb. XIc. Floris Oem van Wijngaarden, zoon van Willem Jansz Oem van Wijngaarden (Xa) [blz. 6] en Maria Philipsdr Ruychrok van de Werve, geboren omstreeks 1490, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1510 met Arnoldina van Wassenaar-Duivenvoorde, dochter van Arend van Wassenaar-Duivenvoorde en Margaretha van IJsselstein van den Bosch, geboren omstreeks Maria, geboren omstreeks 1510, volgt XIIa [blz. 10]. 2. Adriana, geboren omstreeks Jan, geboren omstreeks Gijsbert, geboren omstreeks Catharina, geboren omstreeks Cornelis Oem van Wijngaarden, zoon van Willem Jansz Oem van Wijngaarden (Xa) [blz. 6] en Maria Philipsdr Ruychrok van de Werve, geboren omstreeks 1490, trouwde (beiden ongeveer 32 jaar oud) omstreeks 1522 met Maria van Abbenbroeck, geboren omstreeks Maria, geboren omstreeks Josina, geboren omstreeks Cornelis, geboren omstreeks Anna, geboren omstreeks Philips, geboren omstreeks Catharina Oem van Wijngaarden, dochter van Willem Jansz Oem van Wijngaarden (Xa) [blz. 6] en Maria Philipsdr Ruychrok van de Werve, geboren omstreeks 1490, trouwde (beiden ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1525 met Jasper van Blois van Treslong, zoon van Jan van Blois van Treslong en Stevina Willems van Bouchorst, geboren omstreeks Willem de Geus, geboren omstreeks 1529, overleden (ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1594, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1570 met Adriana van Egmond-Kenenburg, dochter van Otto van Egmond-Kenenburg en Agnes Croesinck, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 47 jaar oud) omstreeks IJsbrand, geboren omstreeks Willem van Blois van Treslong. heer van Oudenhoven, Greijsoort en Peteghem. de bekende aanvoerder der Geuzen in Den Briel. Hij was verder baljuw en dijkgraaf van Voorne, admiraal van Zeeland. XId. Jan Oem van Wijngaarden, zoon van Godschalk Oem van Wijngaarden 8

9 (Xb) [blz. 7] en Margaretha van Boschuijsen, geboren omstreeks 1490, baljuw van Den Haag, heer van Cronesteijn, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1560, trouwde (beiden ongeveer 32 jaar oud) (1) in 's-gravenhage op woensdag 1 november 1522 met Margaretha Aerts van de Werve, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 40 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk 4 kinderen. 1. Godschalk, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1575, volgt XIIb [blz. 10]. 2. Hendrik, geboren omstreeks Aert, geboren omstreeks 1525, volgt XIIc [blz. 10]. 4. Bertha, geboren omstreeks Jan Oem van Wijngaarden, trouwde (respectievelijk ongeveer 44 en ongeveer 24 jaar oud) (2) in 's-gravenhage op zondag 11 november 1534 met Catharina van Zijl, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks Margaretha, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks Daniel, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 73 jaar oud) omstreeks 1613, volgt XIId [blz. 10]. 3. Hillegonda, geboren omstreeks Cornelia, geboren omstreeks Maria, geboren omstreeks XIe. XIf. XIg. XIh. Joost Oem van Wijngaarden, zoon van Floris Oem van Wijngaarden (Xd) [blz. 7] en Margriet van Swieten, geboren omstreeks 1480, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1510 met Jacomina van der Heijden, geboren omstreeks Floris, geboren omstreeks Jacoba, geboren omstreeks Floris Oem van Wijngaarden, zoon van Jacob Oem van Wijngaarden (Xe) [blz. 7] en Maria van Wassenaar-Duivenvoorde, geboren omstreeks 1490, heer van Ruijgrok, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1520 met Ottelijne van Coulster Alckemade, dochter van Willem van Coulster Alckemade en Josina van Swieten, geboren omstreeks Mechtild, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op zondag 2 december 1573, volgt XIIe [blz. 10]. 2. Jacob, geboren omstreeks 1520, volgt XIIf [blz. 11]. Godschalk Oem van Wijngaarden, zoon van Jacob Oem van Wijngaarden (Xe) [blz. 7] en Maria van Wassenaar-Duivenvoorde, geboren omstreeks 1490, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1520 met Francisca van Reimerswaal, dochter van Willem van Reimerswaal en Elisabeth van der Does, geboren omstreeks Catharina, geboren omstreeks Paulus, geboren omstreeks Hendrik Oem van Wijngaarden, zoon van Dirk Oem van Wijngaarden (Xf) [blz. 8] en Adriana van Zuylen Nieveld, geboren omstreeks 1490, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1520 met Ermgard Spyuijt van Kriekenbeek, geboren omstreeks Gerrit, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 68 jaar oud) omstreeks 1598, volgt XIIg [blz. 11]. 2. Bennink, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 85 jaar oud) 9

10 omstreeks 1605, volgt XIIh [blz. 11]. Generatie XII XIIa. XIIb. XIIc. XIId. XIIe. Maria Oem van Wijngaarden, dochter van Floris Oem van Wijngaarden (XIa) [blz. 8] en Arnoldina van Wassenaar-Duivenvoorde, geboren omstreeks 1510, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1540 met Charles van Serclaes, geboren omstreeks Floris, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 's-gravenhage omstreeks 1612, trouwde (respectievelijk ongeveer 46 en ongeveer 19 jaar oud) in 's-gravenhage omstreeks 1586 met Bertholdis van Swieten, dochter van Adriaan van Swieten en Josina van Naaldwijk, geboren in 's-gravenhage op zaterdag 2 april 1566, overleden (81 jaar oud) aldaar op dinsdag 15 oktober Uit dit huwelijk een dochter. Godschalk Oem van Wijngaarden, zoon van Jan Oem van Wijngaarden (XId) [blz. 8] en Margaretha Aerts van de Werve, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1575, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1550 met Cornelia Soetelijnskreke, geboren omstreeks Uit dit huwelijk een dochter. 1. Maria, geboren omstreeks Aert Oem van Wijngaarden, zoon van Jan Oem van Wijngaarden (XId) [blz. 8] en Margaretha Aerts van de Werve, geboren omstreeks 1525, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1550 met Maria van Leuven, geboren omstreeks Uit dit huwelijk 6 zonen. 1. Jan, geboren omstreeks Antoni, geboren omstreeks Carel, geboren omstreeks Frans, geboren omstreeks Philip, geboren omstreeks Ferdinand, geboren omstreeks Daniel Oem van Wijngaarden, zoon van Jan Oem van Wijngaarden (XId) [blz. 8] en Catharina van Zijl, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 73 jaar oud) omstreeks 1613, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1565 met Beatrix de Waal van Moersbergen, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 35 jaar oud) omstreeks Geertje, geboren omstreeks Jan, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 's-gravenhage op donderdag 27 januari 1656, volgt XIIIa [blz. 12]. 3. Abel, geboren omstreeks Beatrix, geboren omstreeks Susanne, geboren omstreeks Mechtild Oem van Wijngaarden, dochter van Floris Oem van Wijngaarden (XIf) [blz. 9] en Ottelijne van Coulster Alckemade, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op zondag 2 december 1573, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1540 met Willem van Buckhorst, zoon van Johan van Buckhorst en van Bierwisch, geboren omstreeks 1500, heer van Zalk en Veecaten, drost van IJsselmuiden, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op zaterdag 25 maart Uit dit huwelijk 3 kinderen. 1. Aleida, geboren omstreeks 1550, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en 10

11 ongeveer 32 jaar oud) omstreeks 1580 met Alexander Bentinck-Aller, zoon van Karel Bentinck-Aller en Katharina van Hackfort, geboren omstreeks 1548, burgemeester van Arnhem, heer van Bentick te Aller en Berinckhuizen, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op woensdag 2 juni Uit dit huwelijk 3 kinderen. 2. Floris, geboren omstreeks 1560, overleden (ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 6 december 1586, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) op donderdag 6 februari 1586 met zijn achternicht Johanna Bentinck-Velde, dochter van Eusebius Bentinck-Velde en Sophia van Ittersum, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks Florentina, geboren omstreeks 1550, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1580 met Johan Sloet, zoon van Johan Sloet en Everdina de Vos van Steenwijk, geboren omstreeks Uit dit huwelijk een dochter. XIIf. Jacob Oem van Wijngaarden, zoon van Floris Oem van Wijngaarden (XIf) [blz. 9] en Ottelijne van Coulster Alckemade, geboren omstreeks 1520, baljuw te Gouda, heer van Wijngaarden, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) omstreeks 1540 met Hessel Mullert, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 25 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk een dochter. 1. Ottelijne, geboren omstreeks 1540, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1570 met Karel van Rijne, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk geen kinderen. Jacob Oem van Wijngaarden, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) (2) omstreeks 1545 met zijn achternicht Johanna van Zuylen Nyevelt, dochter van Jacob van Zuylen Nyevelt en Theodora van Wassenaar-Duivenvoorde, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 30 jaar oud) omstreeks Jacob Oem van Wijngaarden, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) (3) omstreeks 1550 met Eleonore van Sibartsenburg, geboren omstreeks Carel, geboren omstreeks 1550, overleden (ongeveer 31 jaar oud) omstreeks Willem, geboren omstreeks Roeland, geboren omstreeks Maria, geboren omstreeks Floris, geboren omstreeks XIIg. XIIh. Gerrit Oem van Wijngaarden, zoon van Hendrik Oem van Wijngaarden (XIh) [blz. 9] en Ermgard Spyuijt van Kriekenbeek, geboren omstreeks 1530, president bij de hove van Holland, overleden (ongeveer 68 jaar oud) omstreeks 1598, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1570 met Sandrina Croesinck, dochter van Hendrik Croesinck en Onbekend gebleven vrouw, geboren omstreeks 1550, vrouwe van Benthuizen en Zoetermeer. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 1. Emerentia, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1630, volgt XIIIb [blz. 12]. 2. Hendrika, geboren omstreeks 1570, volgt XIIIc [blz. 12]. 3. Jacob, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 's-gravenhage op donderdag 8 december 1650, volgt XIIId [blz. 13]. Bennink Oem van Wijngaarden, zoon van Hendrik Oem van Wijngaarden (XIh) [blz. 9] en Ermgard Spyuijt van Kriekenbeek, geboren omstreeks 1520, ambachtsheer van 's Heraartsbergen, rentmeester van Zeeland en de Ooster Schelde, overleden (ongeveer 85 jaar oud) omstreeks 1605, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 11

12 Generatie XIII en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1550 met Maria Tuyl van Serooskerke, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk 3 kinderen. 1. Hendrik, geboren omstreeks Adriana, geboren omstreeks Maria, geboren omstreeks XIIIa. XIIIb. Jan Oem van Wijngaarden, zoon van Daniel Oem van Wijngaarden (XIId) [blz. 10] en Beatrix de Waal van Moersbergen, geboren omstreeks 1580, heer van Werkendam, Raad ordinaris en president van het Hof van Holland, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 's-gravenhage op donderdag 27 januari 1656, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1610 met Jacoba de Witte van Zierikzee, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 81 jaar oud) omstreeks Daniel, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 78 jaar oud) omstreeks 1688, volgt XIV [blz. 13]. Emerentia Oem van Wijngaarden, dochter van Gerrit Oem van Wijngaarden (XIIg) [blz. 11] en Sandrina Croesinck, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1630, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1620 met Godart van Reede-Nederhorst, zoon van Gerard van Reede-Nederhorst en Mechtild Peunis van Diest, geboren omstreeks 1590, heer van Nederhorst, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op donderdag 25 juni Margarethe, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op zondag 13 oktober 1669, trouwde (beiden ongeveer 34 jaar oud) op donderdag 26 november 1654 met haar neef Gerard van Reede-Nederhorst, zoon van Ernst van Reede-Nederhorst en Elisabeth Utenhove, geboren omstreeks 1620, heer van Drakenstein, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op zondag 13 oktober Gerard, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op donderdag 11 september 1670, trouwde (beiden ongeveer 37 jaar oud) (1) op donderdag 23 augustus 1657 met zijn nicht Agnes van Reede-Nederhorst, dochter van Ernst van Reede-Nederhorst en Elisabeth Utenhove, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 26 mei Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) (2) omstreeks 1640 met Anna Elisabeth van Lokhorst, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 35 jaar oud) omstreeks Uit dit huwelijk een dochter. 3. Maria, geboren omstreeks Machtelt, geboren omstreeks Emerentia, geboren omstreeks Godart van Reede-Nederhorst, zoon van Gerard van Reede-Nederhorst en Mechtild Peunis van Diest, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 30 jaar oud) (2) omstreeks 1630 met Catharina Utenhove, dochter van Antony Utenhove en Agnes van Renesse van Baer, geboren omstreeks XIIIc. Hendrika Oem van Wijngaarden, dochter van Gerrit Oem van Wijngaarden (XIIg) [blz. 11] en Sandrina Croesinck, geboren omstreeks 1570, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1590 met Hieronimus van Tuyl van Serooskerken, geboren omstreeks Philibert, geboren in Popkensburg op donderdag 15 november 1601, heer 12

13 van Serooskerken, Popkensburg en Wulven, overleden (64 jaar oud) op donderdag 7 januari 1666, trouwde (respectievelijk 31 en ongeveer 18 jaar oud) (1) op zondag 2 oktober 1633 met Cornelia Elisabeth van Reede, dochter van Godard van Reede en Anna van den Boetzelaer, geboren omstreeks 1615, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op maandag 23 augustus Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 20 jaar oud) (2) in 's-gravenhage op zondag 18 oktober 1626 met Vincentia Magdalena van Swieten, dochter van Adriaan van Swieten en Anna Maria van Pelden, geboren omstreeks 1606, overleden (ongeveer 22 jaar oud) op dinsdag 26 september XIIId. Jacob Oem van Wijngaarden, zoon van Gerrit Oem van Wijngaarden (XIIg) [blz. 11] en Sandrina Croesinck, geboren omstreeks 1580, heer van Wijngaarden, Ruijgbroek, Benthuizen, Zoetermeer, Zegwaard, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 's-gravenhage op donderdag 8 december 1650, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1610 met Anna van de Rijne, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 53 jaar oud) omstreeks Gerrit, geboren omstreeks Carel, geboren omstreeks 1610, heer van Wijngaarden, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 24 oktober Generatie XIV XIV. Daniel Oem van Wijngaarden, zoon van Jan Oem van Wijngaarden (XIIIa) [blz. 12] en Jacoba de Witte van Zierikzee, geboren omstreeks 1610, heer van Wijngaarden en Werkendam, overleden (ongeveer 78 jaar oud) omstreeks 1688, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1640 met Catharina van Zuidland, geboren omstreeks Uit dit huwelijk 4 kinderen. 1. Catharina Sophia, geboren omstreeks Jacoba, geboren omstreeks Willem, geboren omstreeks 1640, overleden (ongeveer 61 jaar oud) in Batavia [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] op maandag 14 november Johanna Maria, geboren omstreeks