Romeinen 2:11-16 ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Romeinen 2:11-16 ( )"

Transcriptie

1 Rmeinen 2:11-16 ( ) We pakken de studie vandaag p in Rmeinen 2, beginnen bij vers 11. Vrige week hebben we gezien dat het Evangelie zwel vr de duidelijk nrechtvaardige (Rmeinen 1:18-32) als vr de rechtvaardige is (Rmeinen 2:1:10). Beide grepen zijn zndaren, beide grepen hebben redding dr het Evangelie ndig. Paulus is bezig met het maken van een zaak vr het feit dat alle mensen demwaardig zijn vr Gd (Rmeinen 3:19b) en daarmee alle mensen het Evangelie ndig hebben. Hij is aan het uitleggen dat ieder mens rechtvaardiging ndig heeft, wat het hfdthema van de Rmeinenbrief is. Vandaag gaan we kijken naar rechtvaardiging, het is een thema dat al vaker genemd is, maar wat we echt meten begrijpen m de hele Rmeinen brief echt ged te kunnen snappen. Rechtvaardiging, ndzaak f nuttels? Rechtvaardigheid is niet een thema dat dr Paulus bedacht is en uitgewerkt is in Rmeinen. Het is een idee dat dr de hele Bijbel heen terug kmt, het is iets dat Gd heel belangrijk vindt. Dr de hele Bijbel heen spreekt Gd meer dan 500x ver het nderwerp rechtvaardigheid. Hij gebruikt hier verschillende wrden vr, maar dit thema kmt dus erg vaak vr. - Om een beeld te geven, rechtvaardigheid kmt ngeveer net z vaak vr als Christus. Het is dus echt een belangrijk thema in Gds gen. We zullen aan de hand van de tekst uit Rmeinen gaan kijken naar wat Gd ver rechtvaardigheid zegt. We willen namelijk niet zmaar een nderwerp behandelen, we willen in de cntext van het Wrd kijken naar dingen die echt belangrijk zijn. v11-12 Gds rdeel en de wet Paulus is verschillende grepen mensen aan het laten zien dat ze demwaardig zijn vr Gd. Dat det hij aan de hand van hun gedrag; hij laat zien dat hun gedrag niet matcht met Gds standaard. Hierdr zijn alle mensen zndaren, wat betekent dat ze redding ndig hebben. Dit is waar het Evangelie geweldig nieuws is, ndzakelijk is vr elk mens. - Het Evangelie zegt dat als je gelft in Jezus als de Zn van Gd (Jhannes 20:31), dat je dan gered bent en eeuwig leven hebt. Jezus is namelijk naar de aarde gekmen vr ieder mens, m juw en mijn znde p ns te nemen. Als Hij dat niet had gedaan, hadden wij zelf de gevlgen van nze znde meten dragen; wat een eeuwigheid in de hel betekent. - Jezus heeft juw en mijn straf gedragen dr te sterven aan het kruis; Jezus heeft de dd verwnnen dr p te staan uit de dd. Hij heeft dat gedaan mdat Hij neindig veel van ju hudt. Dat is het Evangelie, Gds uiting van liefde, Gds genade, Gds uitreiken naar ju en mij. De mens met dit weten, want p het mment dat we dit niet weten hebben we een prbleem. Als iemand Jezus ffer niet aanneemt, met die persn zelf de gevlgen van hun daden dragen. Gd is rechtvaardig, Zijn trn is gebuwd p gerechtigheid (Psalm 97:2). Omdat Hij dit is, kan Hij znde niet vrbij laten gaan; Hij met znde bestraffen. - Znde is het vertreden van Gds wet (1 Jhannes 3:4), z n vertreding verdient een straf. En dat is precies waarin Gd geen aanzien des persns (v11) laat zien. Hij zal altijd juist handelen, Hij zal altijd eerlijk handelen. Er is niemand die vrgetrkken wrdt f zwaarder gestraft wrdt dan hij/zij verdient. Gd is niet nder de indruk van ju, wij hren nder de indruk te zijn van Hem. Hij is perfect, wij niet. Hij is neindig grt, wij niet. Hij is almachtig, wij niet. In alles dat Hij is, zal Hij altijd perfect handelen. Hij ziet alle dingen. Spreuken 15:3 De gen van de HEERE zijn p elke plaats: ze slaan slechte en gede mensen gade. - Gd ziet elk mens, Hij ziet alle daden van elk mens. Hij weet wat je denkt, wat je wil, wat je det; elk mment, van elke dag, altijd.

2 Dat is k wat Gd perfect in staat stelt m ju en mij rechtvaardig te rdelen, Hij weet en ziet alles. Gds rdeel zal vr mensen znder wet (v12), znder wet zijn; vr de mensen die de wet wel hadden, zal Hij p basis van de wet rdelen. Hij zal mensen nit straffen vr iets dat ze niet wisten, dat zu niet rechtvaardig zijn. - De mensen die de wet, de 10 gebden, de Trah (1 e 5 beken OT), niet hadden zullen k niet dr die wet gerdeeld wrden. Hun rdeel kmt dr het feit dat ze wel wisten dat de dingen die ze deden niet ged waren (Rmeinen 2:14-15). Gd heeft elk mens een geweten gegeven, dat geweten vertelt ns f dingen wel f niet naar Zijn wil zijn. De mens die de wet van Gd niet heeft, heeft hetzelfde geweten als de mens die de wet wel heeft. Gd heeft ns dat geweten gegeven zdat iedereen er achter kan kmen f dingen wel f niet juist zijn m te den. De mens die de wet niet heeft kan p die manier tch Gds wil wel/niet den. Het rdeel zit dus f in het kennen en den van de wet, f het vlgen van het Gd-gegeven geweten dat je hebt. Allebei wrden vertreden dr de mens, zwel in het hart, gedachten als daden; hierdr is rdeel wat wacht. En dit is waar rechtvaardigheid, rechtvaardiging belangrijk wrdt. v13 Rechtvaardiging Rechtvaardiging is nderdeel van het prces van redding, dat uit 3 delen bestaat: 1. Rechtvaardiging verleden; Rmeinen 1-5 a. Je bent gered; de straf van de znde is gebrken. 2. Heiliging heden; Rmeinen 6-9 a. Je wrdt nu gered; de kracht van de znde is gebrken. 3. Verheerlijking tekmst a. Je blijft gered; de aanwezigheid van de znde is gebrken. - Rechtvaardiging is de 1 e stap, het gered wrden. Om redding te begrijpen, met je bij het begin beginnen; dat is precies wat Paulus det. Hij legt uit he briljant Gds plan in elkaar zit, he geweldig mi het is wat Gd vr de mens det. En dat begint met rechtvaardiging, de ndzaak vr vergeving, drdat Gd elke znde zal rdelen. Al nze daden wrden gerdeeld dr Gd. Al nze daden wrden langs de lat van Zijn Wrd gelegd en bekeken f ze vlden f niet. Alles wat niet vldet, wrdt gerdeeld. De mens is niet rechtvaardig, we den niet wat Gd wil. Psalm 14:1-3 De dwaas zegt in zijn hart: er is geen Gd. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; de HEERE heeft uit de hemel neergezien p de mensenkinderen, m te zien f er iemand verstandig was, iemand die Gd zcht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdrven; er is niemand die geddet, zelfs niet één. - Dit is Gds blik p de mens en dit is waarm rechtvaardigheid een issue is. VanDale: in vereenstemming met het recht. Dat is he nze daden meten zijn, mdat Gd perfect rechtvaardig is, net zals Zijn wet en Zijn Wrd. Gd bepaalt wat recht is, wat juist is, wat ged is. Dat is aan Hem alleen, Hij is de Schepper van hemel en aarde, Hij is Gd. - Rechtvaardig is den wat ged is in Gds gen, en niemand p aarde det dat (Rmeinen 3:10-12). Het prbleem daarvan is dat nze znde maar 1 rdeel krijgen en dat is de dd (Ezechiël 18:20). - Rechtvaardigheid legt de lat p een plek die vr ns nhaalbaar is en tch is het de eis van Gd, perfecte rechtvaardigheid. Dat is he Jezus leefde en Hij is in alles het perfecte vrbeeld. v13 leert dat de daders van de wet gerechtvaardigd wrden; dat betekent dat als je de wet perfect det, je rechtvaardig f ged verklaart wrdt in Gds gen. Dat is he wij eeuwig leven kunnen

3 krijgen, als wij de wet vlledig, altijd perfect huden. Dit is iets waar geen mens te in staat is. En dat is waar het Evangelie waar Paulus het al deze hele tijd ver heeft m de hek kmt kijken. - Gd wist dat wij zelf ns znde-prbleem niet knden plssen, dat wist Hij al vóór de grndlegging van de aarde. Daarm beslt Hij vóór alles gemaakt was al, dat Hij Jezus naar de aarde zu sturen m vr de znde van de mens te sterven (Openbaring 13:8). Gd wist ten al wat jij en ik gingen den aan znde; en Zijn reactie was m Jezus te sturen, zdat jij en ik een relatie met Hem kunnen hebben. Dat is he grt Zijn liefde vr ju en mij is. Jezus kwam naar de aarde, stierf, stnd p uit de dd en ging weer terug naar de hemel; dat is het Evangelie in een ntendp. Een van de belangrijkste dingen die Jezus deed, dr Zijn dd en pstanding, was dat wij nu rechtvaardig kunnen zijn in Gds gen. 2 Krinthe 5:21 Want Hem Die geen znde gekend heeft, heeft Hij vr ns tt znde gemaakt, pdat wij zuden wrden gerechtigheid van Gd in Hem. - Jezus heeft ns Zijn rechtvaardigheid gegeven, zdat wij nu recht vr Gd kunnen staan. Hij heeft ns rdeel gedragen, mdat wij dat zelf niet kunnen. Dat is het Evangelie, dat is waar Paulus vr leefde, dat is wat elk mens met hren. Rechtvaardiging is hierin een van de belangrijkste dingen die bereikt werd. Iedereen die in Jezus gelft, die zijn/haar znde aan Jezus geeft, krijgt rechtvaardigheid terug. We meten echt niet nderschatten he grt en belangrijk het is dat Jezus dit vr ns gedaan heeft. Rmeinen 10:4 Want het einddel van de wet is Christus, tt gerechtigheid vr ieder die gelft. - Dr Jezus is er nu geen rdeel meer dr de wet, vr hen die gelven. Jezus heeft de wet namelijk vervuld, Hij heeft alles gedaan dat de wet vreg. Gelf in Jezus maakt ns nu rechtvaardig vr Gd. Spreuken 11:4 Bezit baat niet p de dag van de verblgenheid, maar gerechtigheid redt van de dd. - Jezus rechtvaardigheid, Zijn gerechtigheid die wij krijgen wanneer we gelven redt van de dd. Dat is ng eens iets geweldigs m van Gd te krijgen; we krijgen leven, i.p.v. dd. En dat p de dag van de verblgenheid, ftewel p de dag van het rdeel krijgen we leven, en niet dd. Jezus heeft ns verleden, heden en tekmst p Zich genmen, Hij heeft al nze znde gedragen, waardr we nu schn vr Gd kunnen staan. Hij geeft ns leven, dr de rechtvaardigheid van Jezus. 1 Petrus 3:12 Want de gen van de Heere rusten p de rechtvaardigen, en Zijn ren zijn gericht p hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad den. - Rechtvaardigheid zrgt ervr dat nze gebeden gehrd en verhrd wrden. Gds ren zijn gespitst richting de gebeden van hen die dr Jezus gerechtvaardigd zijn. Gd luistert actief naar de gebeden van hen die in Jezus gelven. Dat is een belfte van Gd, dat is zekerheid. Hij luistert, Hij hrt elk gebed, Hij ziet elke traan. Hij is bij je en zal je geven wat je ndig hebt. Jakbus 5:16 Belijd elkaar de vertredingen en bid vr elkaar, pdat u geznd wrdt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tt stand. - Het krachtige gebed van een rechtvaardige is iets waar Gd naar luistert. Gd belft hier dat gebed effect heeft. Hij luister niet alleen, Hij handelt k wanneer we bidden uit de rechtvaardigheid die Hij ns geeft. Dit betekent dat als Gds rechtvaardigheid in ns willen en denken regeert, we dingen zullen vragen aan Gd die naar Zijn wil zijn. En dat zijn dingen die Hij graag det, wanneer wij Hem daarm vragen. Psalm 5:12 Maar laat verblijd zijn allen die tt U de tevlucht nemen, laat hen vr eeuwig juichen mdat U hen beschut; laat in U van vreugde pspringen wie Uw Naam liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U mringt hem met gedgunstigheid als met een schild.

4 - Gd is blij met hen die Hem zeken, Hij zegent en beschermt de rechtvaardige. Dat is ng eens wat; we mgen altijd bij Gd kmen, we mgen weten dat Gd ns zegent en ns beschermt met Zijn gedheid. Dat zijn allemaal nbeschrijfelijke zegeningen die Gd geeft,.b.v. gelf in Jezus. Hij geeft dit aan iedereen die Jezus als Zn van Gd aanneemt, dit is wat Gd heeft vr Zijn kinderen. Dit kan van ju zijn, als jij Hem gelft vr Wie Hij is. Als jij erkent dat je vanuit jezelf niet rechtvaardig bent, dat je een zndaar bent die vergeving ndig hebt, dan staat Jezus ffer vr ju klaar. Je mag dat aannemen, Zijn liefde en genade, en dan maakt Gd je rechtvaardig in Zijn gen. Niet alleen dat, maar Hij zegent je k ng eens, vr iets dat je niet zelf verdient hebt. - Dit is he grt de rechtvaardigheid van Gd is, he ged Zijn rechtvaardigheid is, he ndzakelijk rechtvaardigheid is. Onze eigen rechtvaardigheid is niet ged geneg, wij kunnen niet recht handelen; zeker niet in alle gevallen, altijd. Daarm is het z geweldig dat we Jezus rechtvaardigheid mgen ntvangen en daardr mgen leven. Rechtvaardigheid is dus niet iets fijns m te hebben, niet iets dat weinig tegevegde waarde heeft. Znder rechtvaardigheid hebben we als mensen een grt prbleem. Als Jezus ns niet Zijn rechtvaardigheid zu geven, zuden we de rest van de eeuwigheid drbrengen in het afbetalen van nze eigen schuld bij Gd. Daarm is rechtvaardigheid ndzaak vr iedereen. - Dat is waarm Paulus zveel tijd besteed aan het duidelijk maken dat iedereen deze rechtvaardigheid ndig heeft. v14-16 Rechtvaardiging en de heiden Ieder mens heeft een besef van wat rechtvaardig is, dat zit in ns geweten, in ns hart (v14-15). We wrden nszelf tt wet, drdat Gd ns een geweten heeft gegeven dat duidelijk maakt f iets wel f niet juist is. Matthew Henry: Van nature deden ze de dingen die in de wet staan. Ze hadden een gevel van gerechtigheid en eerlijkheid, eer en puurheid, liefde en barmhartigheid; ze leerden gehrzaamheid aan uders, medelijden met de ellendigen, behud van publieke vrede en rde, verbden waren mrden, stelen, liegen, meineed, etc. Op die manier werden ze zichzelf tt wet. - De mens weet tt p zekere hgte wat ged en slecht is. Er is een basis-idee van ged en kwaad waar ieder mens het wel ver eens is. Ieder mens kan dingen den die de wet zegt, niemand kan de wet vlledig vervullen; alleen Jezus kn dat den. Ieder mens heeft een idee van een wet, een idee van wat rechtvaardig is. Er is echter geen mens die daar perfect naar leeft; ieder mens weet van zichzelf dat ze dingen den f gedaan hebben die niet matchen met die wet f rechtvaardigheid. - Hun geweten en gedachten beschuldigen f k verntschuldigen elkaar. (v15) Paulus laat zien dat ieder mens wel weet wat wel en niet juist is. We hebben een geweten dat daden als fut f ged aanwijst. Onze gedachten en ns geweten beschuldigen ns wanneer we iets den, f willen gaan den, dat niet juist is. De Griekse grndtekst heeft het idee van iemand aanklagen vr een rechter, aanwijzen wat de wet vertreedt. Op het mment dat ns geweten dit det, laat het zien dat er rechtvaardiging ndig is. We den dan dingen die niet recht zijn. Ok kunnen nze gedachten en geweten ns verntschuldigen, verdedigen in de rechtszaal, als daden wel juist zijn. Dat besef hebben we van Gd gekregen. De reden dat Paulus dit aanhaalt, is dat hij wil dat iedereen nder Gds ndzaak vr rechtvaardiging kmt. Er is geen mens p de planeet znder geweten; smmigen hebben dat geweten ngevelig laten wrden, maar ze hebben een Gd-gegeven geweten. Dat geweten wijst ze p dingen die wel/niet naar Gds wil zijn. - Dit geldt vr de nrechtvaardige uit H1, dit geldt vr de rechtvaardige uit H2, maar k vr de heiden die ng nit van Gd gehrd heeft. Geen mens is hierin nschuldig, want elk mens heeft dit geweten.

5 Ok de persn alleen p een eiland is hiermee schuldig in Gds gen, want k die persn kan Gd zien in de schepping (Rmeinen 1:20), k die persn heeft het werk van de wet in hun hart (Rmeinen 2:15), k die persn heeft een geweten (Rmeinen 2:15). Uiteindelijk kmen we uit bij het punt waar Paulus naarte aan het werken is, het startpunt van de hele brief: ieder mens is demwaardig en heeft rechtvaardiging ndig. Rmeinen 3:19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tt hen die nder de wet zijn, pdat elke mnd gestpt wrdt en de hele wereld demwaardig wrdt vr Gd. Rechtvaardiging is ndzakelijk vr ieder mens, want znder deze rechtvaardiging heb je een eeuwig prbleem met Gd. Dat is iets dat zichzelf niet p gaat lssen, dat is iets waar je vr gaat betalen bij het rdeel (v16). - Iedere daad zal gerdeeld wrden dr Gd. Hij zal de verbrgen dingen van de mens rdelen, dat wat niemand anders weet. Geen mens ntkmt daaraan, geen mens zal uiteindelijk nschuldig vr Gd staan,.b.v. eigen werken. Dit is wat ieder mens met weten, dit is wat Paulus als nderdeel van het Evangelie zag. Hij deelde ver Gds liefde, Gds genade, Jezus ffer aan het kruis, alles dat Jezus gedaan had; maar daar hield het niet p vr Paulus. Vr Paulus was het Evangelie k rdeel, k de ndzaak vr rechtvaardiging. Het Evangelie is ergens een plssing vr, dus dat met k verteld wrden. - Te vaak wrdt het Evangelie vandaag de dag gepredikt znder dat we praten ver znde, rdeel, ver de hel. Al die dingen zijn realiteit en hebben een duidelijke link met het Evangelie. Znder znde is het Evangelie, Jezus kmst, dd, pstanding en hemelvaart, helemaal niet ndig. Znder rdeel is het niet ndig dat iemand de straf draagt vr juw en mijn znde. Znder hel maakt het niet uit waar je na de dd naarte gaat. Paulus wil dat we aan ieder mens het vlledige Evangelie verkndigen, dat we ieder mens vertellen ver de ndzaak vr rechtvaardiging. We meten mensen vertellen dat ze uit zichzelf niet rechtvaardig zijn, niet recht vr Gd staan. Ieder mens heeft een prbleem, dat gebaseerd is p eigen daden. - Gelukkig is Gds liefde z grt, hudt Hij zveel van ju en mij, dat Hij k de plssing gaf vr datzelfde prbleem. Rechtvaardiging dr het ffer van Jezus Christus is de enige weg, de weg naar redding. Jezus Die juw znde draagt, Jezus die juw straf draagt, Jezus die vr ju uit de dd pstaat; dat is redding, dat is rechtvaardiging. Dat is de manier m recht vr Gd te kunnen staan. De belangrijkste vraag die je it zal hren is f je in Jezus gelft als Zn van Gd. Die vraag betekent heel veel, maar vral f je Jezus ffer vr juw znde hebt aangenmen. Dat is namelijk wat ndig is m gered te wrden, m gerechtvaardigd te wrden. Gd maakt duidelijk dat dat juw grtste nd in dit leven is; recht kmen te staan vr Gd. - Gelf in Jezus, neem Zijn ffer aan; beken tegen Gd dat je een zndaar bent en dat je Zijn redding ndig hebt. Gelf, vraag m vergeving en je hebt eeuwig leven. Als je al gelft, wrdt juw rechtvaardiging duidelijk in heiliging? Is juw Gd-gegeven rechtvaardigheid iets dat drzet in heilig leven vr Gd? - Besef je de waarde van rechtvaardiging? Werkt Gds rechtvaardiging ng steeds dr in ju? - Zie jij in dat het juw taak is m dit Evangelie bij ieder mens te brengen en ieder mens te wijzen p hun ndzaak vr rechtvaardiging?