LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING"

Transcriptie

1 LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat Heverlee Tel Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider DLO: Mevrouw Ruth Wouters School: TSM Bovenbouw Onderwijsvorm: BSO Richting: Basis Mechanica Klas: 3BMC Lokaal: B114 Aantal leerlingen: 9lln Les gegeven door: Nele Mertens Vak: PAV Onderwerp: Veiligheid Vakmentor: Meneer Pieter De Graef Datum/Data: 18 tot 21 november 2014 Lesuur/-uren: 6 lesuren BEGINSITUATIE - Aan het begin van mijn stage zijn we gestart met de bundel veiligheid. Voornamelijk de termen pictogrammen, soorten waarschuwingsborden, gebodsborden, redding borden en verbodsborden zijn uitvoerig besproken. Deze week gaan we verder met de term elektriciteit (spanning, stroomsterkte, weerstand, ) en veiligheidsregel die daarbij komen kijken. - De leerlingen hebben mij al twee weken gehad als leerkracht en ze kennen mijn grenzen en de afspraken die er gemaakt zijn. Sommige leerlingen stellen veel vragen, beginnen te lachen of letten niet op. Heb er vorige week voldoende opmerkingen over gegeven en deze week neem ik mij voor dat er sancties komen wanneer ze weer overgaan tot testen. - Enkele leerlingen hebben extra ondersteuning, uitleg en tijd nodig. Voldoende bewaken dat iedereen mee is om ervoor te zorgen dat ze mee zijn in de les en de oefeningen kunnen maken zoals de rest. DIDACTISCHE VERANTWOORDING - Er wordt in deze lessen voornamelijk gedoeld op het herhalen van de kennis die vorige week gezien is. Binnen PAV gaat men voornamelijk attitudes aanleren maar ook relevante kennis voor hun beroepsleven, mag geëvalueerd worden. - Deze lessen bestaat voornamelijk uit individueel werken. De leerlingen mogen op deze manier op hun eigen tempo werken aan oefeningen en hebben ze ook een zicht of ze de kennis en vaardigheden onder de knie hebben. De meeste opdrachten staan wel op punten omdat het vaardigheden zijn die ze reeds hebben kunnen inoefenen of omdat het kennis is die na afloop van de vorige lessen, gekend zou moeten zijn. - Voor leerlingen in BSO is pure kennis niet iets dat hen aanspreekt. Enkel wanneer ze zien dat het een nut heeft in hun dagelijks leven, kan je hen ervoor motiveren. Het onderwerp elektriciteit doelt voornamelijk op de integratie van de eigen leefwereld. De inleiding wordt mee opgebouwd door actuele topics te linken aan het hoofdstuk door krantenartikelen, nieuwsuitzendingen en kaarten te tonen. Op deze manier wordt het aanschouwelijke aspect van de les groter en wordt het thema voldoende geïntegreerd in de nabije leefomgeving van de leerlingen. - Elk thema wil ik graag afsluiten met iets anders dan een taak of actualiteitsgegeven. Om het hoofdstuk van elektriciteit af te sluiten, heb ik een bingo en extra voorbeelden uit het dagelijkse leven voorzien. Bij de bingo moeten ze een omschrijving van een woord herkennen. Eigenlijk krijgen ze de woorden al in de vorm van een foto dus moet het hen zeker lukken om het woord te vinden. Het is een beetje competitie om ze zo goed mogelijk te laten nadenken over bepaalde omschrijvingen, maar aan de andere kant moeten ze zich ook houden aan regels en afspraken. De extra voorbeelden die ik nog voorzie wanneer er nog tijd over is, is eigenlijk om tegemoet te komen aan een vraag van een aantal leerlingen: Hoeveel volt kan een lichaam aan voor die dood gaat? Ik heb dit opgezocht en ga het duidelijk stellen met een aantal andere voorbeelden en voltages. - Het nieuwe onderdeel rond brandveiligheid wordt gestart met een vragenlijst bij een foldertje om brand te voorkomen. Ze moeten zelf opzoek naar de juist informatie om dan in hun eigen woorden te vertellen wat ze nu ontdekt hebben. Het is geen echt moeilijke folder maar niet alle antwoorden zullen ze rechtstreeks terugvinden. Ze worden dus aangespoord om zoveel mogelijk zelf na te denken bij wat ze lezen en kleine, gemakkelijke linken te leggen. EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN Situering in de eindtermen: 1 kunnen informatief luisteren en lezen. 7 kunnen hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig te handelen en hun communicatie te verbeteren. 1

2 17 kunnen onder begeleiding relevante en voor hen toegankelijke informatie in herkenbare concrete situaties vinden, selecteren en gebruiken. 18 kunnen informatie uit uiteenlopend voor hen bestemd tekstmateriaal en voor hen bestemde formulieren selecteren en gebruiken; 19 kunnen onder begeleiding gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie (ICT). 23 kunnen omgaan met formele en informele afspraken, regels en procedures VVKSO, Leerplan Project Algemene Vakken Alle studierichtingen, September 2012, BRUSSEL D/2012/7841/014. Situering in het leerplan: Het leerplan PAV is opgebouwd rond algemene doelstellingen die in de verschillende thema s verwerkt moeten zitten. In deze lessenreeks komen volgende leerplandoelstelling aan bod: 1 Onder begeleiding en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en selecteren uit: o gesproken teksten; o geschreven teksten; o beeldmateriaal; o ICT-bronnen; o tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten. 4 Onder begeleiding analoge of digitale hulpmiddelen gebruiken om de communicatie en het taalvaardig handelen te optimaliseren, zoals: o een verklarend woordenboek; o een spellingwijzer; o een schrijfkader of standaard tekststructuur; o een spreekkader of standaard tekststructuur; o software; o aangeboden ondersteunend visueel materiaal; o lay-out. 5 Bij het luisteren en het lezen, indien nodig en onder begeleiding, volgende strategieën gebruiken: o gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal; o gebruik maken van de context; o het leesdoel bepalen; o onduidelijke passages opnieuw lezen; o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden; o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden. 6 *Zich bij het lezen en luisteren blijven concentreren, ondanks het feit dat men niet alles begrijpt. 7 *Bereid zijn om eigen teksten na te kijken. 22 Aan de hand van concrete voorbeelden uit de eigen leefwereld verhelderen dat omgevingsfactoren en microorganismen invloed hebben op de menselijke gezondheid zoals o preventiemaatregelen; o SOA; o dagelijkse hygiëne; o invloed van de omgeving; o oog hebben voor eigen gezondheid en die van anderen. 24 Onder begeleiding aspecten van het dagelijkse leven van mensen uit een andere tijd of op een andere plaats met het eigen leven vergelijken. 25 Onder begeleiding toepassingen en elementen uit de eigen leefwereld in verband brengen met natuurwetenschappelijke verschijnselen zoals o het klimaat; o het weer; o energie; o stralingen; o ALGEMEEN LESDOEL Dinsdag 18/11 Leerlingen kunnen het thema elektriciteit met besproken voorbeelden uit de klas, in hun eigen 1 e lesuur leefomgeving plaatsen. Dinsdag 18/11 Leerlingen kunnen zelf voorbeelden zoeken waar elektriciteit voor zorgt met bijhorende toestellen in hun dagelijks leven. Dinsdag 18/11 7 e Leerlingen kunnen schematisch weergeven wat elektriciteit eigenlijk is. lesuur Donderdag 20/11 1 e Leerlingen kunnen zelfstandig een samenvatting schrijven en gevaren geven van elektriciteit. lesuur Vrijdag 21/11 Extra gevaren van elektriciteit uit hun omgeving opsommen en zich realiseren wat de 3 e lesuur gevolgen kunnen zijn. Vrijdag 21/11 Leerlingen kunnen op een eerlijke manier een spel spelen. Leerlingen kunnen een omschrijving van een bepaald woord aan de juiste term koppelen. SCHOOLAGENDA Dinsdag 18/11 1 e lesuur Inleiding elektriciteit 2

3 Dinsdag 18/11 Dinsdag 18/11 7 e lesuur Donderdag 20/11 1 e lesuur Vrijdag 21/11 3 e lesuur Vrijdag 21/11 Wat doet elektriciteit? Wat is elektriciteit Gevaren van elektriciteit Gevaren van elektriciteit Elektriciteitsbingo BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.) VVKSO, Basismechanica 2 e graad, September 2006, BRUSSEL D/2006/0279/068. DE GRAEF, P., e.a., 3BSO Veiligheid - Veilig is hier heilig, onuitg., schooljaar , 33 pagina s. DESCAMPS, F., Maken we ons zorgen om niets? 5 vragen over het dreigende stroomtekort, internet, De Morgen online, 22/08/2014, ( JVH, Nakende stroomonderbreking? Kom het te weten op nieuwe site OffOn.be, internet, HLN.be, 03/11/2014, ( Stroomtekort/article/detail/ /2014/11/03/Nakende-stroomonderbreking-Kom-het-te-wetenop-nieuwe-site-offon-be.dhtml). Red., Ook Mechelen bereidt zich voor op stroomschaarste, internet, 25/08/2014, ( LEERMIDDELEN & MEDIA Dinsdag 18/11 Krijt, beamer, computer, digitale versie lege en ingevulde werkblaadjes 1 e lesuur Prezi en extra filmpjes indien nodig Dinsdag 18/11 - Krijt, beamer, computer, digitale versie lege en ingevulde werkblaadjes Dinsdag 18/11 Krijt, beamer, computer, digitale versie lege en ingevulde werkblaadjes 7 e lesuur Lijm, schaar, reclameblaadjes Donderdag 20/11 - Krijt, beamer, computer, digitale versie lege en ingevulde werkblaadjes 1 e lesuur - Lijm, schaar, reclameblaadjes, prezi stappenplan samenvatting Vrijdag 21/11 Krijt, beamer, computer, digitale versie lege en ingevulde werkblaadjes 3 e lesuur Vrijdag 21/11 - Krijt, beamer, computer, digitale versie lege en ingevulde werkblaadjes - Ppt Bingo, Bingokaarten, nummertjes 3

4 Didactisch lesontwerp Leerdoelen Leerlingen kunnen Zich bij het lezen en luisteren blijven 30 concentreren, ondanks het feit dat men niet alles begrijpt. (Lpd6) Illustreren dat het dagelijks leven ingebed ligt tussen verleden en toekomst vanuit de actualiteit en eigen ervaringen. (Lpd23) Lesfasen & timing 1 e lesuur dinsdag 18/11 8 KRACHTIGE LEEROMGEVING Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud Lln komen binnen en schrijven agenda in voor de hele dag. Ook punten van taken die ze vorige week gemaakt hebben, moeten ze noteren.!! Moeten donderdag weer schaar en pritt meenemen. We zijn vorige week vrijdag al begonnen met het nieuwe thema rond elektriciteit. We gaan hier deze week mee verder en kijken nog eens terug naar de prezi waar we vorige week mee begonnen zijn. OLG Inleiding elektriciteit p.21 Prezi bestaat uit verschillende actuele punten rond elektriciteit. Ook het afschakelplan wordt uitvoerig besproken. Naar gelang de timing kunnen er bepaalde filmpjes of websites weggelaten worden. 1. Filmpje geschiedenis elektriciteit 2. Wat doet elektriciteit? Cursus p.21 lln laten voorlezen Extra filmpje uitleg elektriciteit + inleiding op wat IS elektriciteit? 3. Stroomonderbreking OffOn.be Fragment De Redactie Website Verschillende pictogrammen 4. Gaat in Mechelen het licht uit? Kaart afschakelplan Kritische bedenkingen bij dergelijke kaarten 5. Wat kunnen wij doen? Op school? Thuis? Prezi: bovncca1k/?utm_ca mpaign=share&utm _medium=copy [Zie link prezi] Zelf weten indien nodig: Reactoren in België - Doel 1 tot 4 (in Doel) - Tihange 1 tot 3 (in Hoei) - 4 onderzoeksreactoren in Mol Waarom een stroomtekort? - Uitvallen kernreactor Doel 4 door sabotage. Herstellingen aan Doel 3 en Tihange 2 door scheurtjes in reactorwand zeker nog tot begin volgend jaar. (Lpd25) dinsdag 18/11 20 Vorige les zijn we gestart met een nieuw deeltje binnen het thema veiligheid. We hebben een inleiding gegeven aan de hand van de OffOn-campagne en video s over elektriciteit. Deze les gaan we verder wat elektriciteit allemaal doet. Individueel Oef 1 en 2 p Lln leest de eerste opgave voor - Andere lln leest de tweede opgave voor - Lkr legt nog kort even de bedoeling uit. Opgave op scherm 4. Elektriciteit 4.1 Wat doet elektriciteit? 1. Situaties waarin elektriciteit wordt gebruikt 2. Extra voorbeelden bij de situaties uit 1. (oplossingen zie werkblaadjes) 4

5 Krijgen een 10min om de taak te maken Wie denkt klaar te zijn, kan nog extra voorbeelden zoeken 15 OLG verbetering - Oef 1 en 2 p Lln zetten bovenaan hun voornaam op p.22 - Lkr haalt de papieren op en geeft elke lln een ander papier. - Verbetering Lkr vraagt de antwoorden aan de lln uit de klas en toont het juiste antwoord op het scherm Lln verbetert wanneer fout! Opletten want voorbeelden kunnen verschillen van de verbetersleutel maar kan zeker wel een juist antwoord zijn. Verbetersleutel tonen op scherm (Lpd24) Lesfase 2: 10 Elektriciteit is iets wat er altijd geweest is zoals jullie in het eerste filmpje van vrijdag konden zien. We gaan eens kijken naar voorwerpen van toen er nog geen elektriciteit was in de huizen van mensen. OLG Oef 3 p.23 - Lln leest de eerste opgave voor - Lkr legt nog kort even de bedoeling uit. Deze les gaan ze gewoon na wat de oude toestellen zijn en wat hun elektrische tegenpool is. Volgende les krijgen ze een tijdsschrift en kunnen ze opzoek naar de afbeelding van het elektrisch toestel. (Als de meeste wel lijm bij hebben, kan het al vandaag gedaan worden, maar anders is het voor de volgende les.) Opgave op scherm Lln eventueel lijm en schaar Lkr eventueel reclameblaadjes (Lpd24) 7 e lesuur dinsdag 18/11 8 We gaan verder met de oefening die we daarstraks gestart zijn. Vervolg OLG Oef 3 p.23 - Elke leerling krijgt een tijdsschrift en gaat opzoek naar een figuur van de elektrische variant van de tekeningen die staan op pagina Te tekeningen moeten in de kaders passen en het moet ordelijk gemaakt worden. Lln: Lijm en schaar Lkr: reclameblaadjes (Lpd25) (Lpd6) (Lpd1) Lesfase 2: 30 Nu hebben we gekeken naar voorbeelden waar men elektriciteit voor nodig heeft en wat elektriciteit juist doet. We gaan nu verder met de vraag Wat is elektriciteit? OLG 4.2 Wat is elektriciteit? p Geef nog eens een aantal dingen waar elektriciteit voor kan zorgen? BORD: Begrippen en hun eenheid uit eerste deel vd tekst 4.2 Wat is elektriciteit (oplossing zie werkblaadjes) 5

6 Kan je er ook nog een voorbeeld bij geven? - Lkr legt uit wat de bedoeling is met de tekst op p Lln leest de eerste paragraaf van de tekst voor. (Lkr schrijft de 3 termen en hun eenheid op bord) Volgende deel van de tekst wordt afwisselend gelezen door de leerlingen. Lkr geeft aan dat wie niet aan het lezen is goed moet opletten want na het voorlezen wordt de tekst in een schema gezet.!opgelet: Vraag We kunnen zeggen dat wordt in eerste instantie overgeslagen en ingevuld na het maken van het schema. (Lpd4) (Lpd1) (Lpd7) (Lpd4) 1 e lesuur donderdag 13/11 15 Lesfase 2: 30 Lln komen binnen en schrijven hun agenda in voor de hele dag. We hebben al gezien wat elektriciteit IS en wat elektriciteit DOET. Vandaag gaan we eens kijken naar de gevaren ervan. OLG Stappenplan: maken ve samenvatting p.27 - Lln leest voor wat een samenvatting is. - Lln leest wat de vier hoofdstappen zijn voor het maken van een goede samenvatting. - Lkr legt nog kort even elke stap uit aan de hand van een prezi. Individuele Taak 4.3 Gevaren elektriciteit p Lln maken de taak individueel en mogen enkel vragen stellen waar geen antwoord op te vinden is op de twee gegeven pagina s of in het woordenboek. - Ze krijgen een halfuurtje de tijd om de taak te maken en daarna wordt afgegeven. Prezi: - a7cnfewck/?utm_ca mpaign=share&utm _medium=copy Timer op scherm Woordenboeken per lln 4.3 Gevaren van elektriciteit Stap 1: Zoek moeilijke woorden op in de woordenboek en schrijf de betekenis in je tekst. Stap 2: Titel aanduiden en inleiding, midden, slot, conclusie in de tekst. Stap 3: Samenvatting in het klad met eerst de titel en vervolgens hoofdzaken en bijzaken. Stap 4: Controleer je samenvatting op je goed gekeken hebt naar hoofd- en bijzaken, spellingsfouten en juiste zinsopbouw, begrijp je zelf wat er staat. Stap 5: Overschrijven samenvatting op takenblad + Nog eens alles nalezen voor het afgeven! Extra weetjes Stopcontact in België 230V Elektrocutie vanaf 230V Defibrillator met max 800V - DIFF: Wie klaar is en zijn taak goed heeft nagelezen, mag de oefening op p.28 proberen te maken. (Lpd25) (Lpd22) 3 e lesuur vrijdag 14/11 5 Lln komen binnen en schrijven hun agenda in voor de hele dag. Jullie hebben gisteren een tekst gelezen over mogelijke gevaren van elektriciteit. We gaan er vandaag nog verder mee aan de slag. Individueel en OLG - Oef 2 p.28 - Lln leest de opgave voor. Timer op scherm 6

7 Lkr zet de lln in 3 groepen en zegt welke situatie zij zullen bespreken. Gaan na wat de persoon doet, zo uitgebreid mogelijk zeggen wat ze zien. Verdelen in hun groep wie wat gaat zeggen aan de rest van de klas. Komen in hun groepje vooraan staan en vertellen aan de rest wat ze als antwoord hebben en wat het gevaar precies is. Figuren in ppt om te tonen Typen antwoorden van de lln om te tonen aan de medeleerlingen na hun present 10 Extra voorbeelden gevaren elektriciteit - Lkr heeft nog extra voorbeelden van gevaarlijke situaties met elektriciteit en aan de leerlingen om te zeggen wat er aan de hand is en wat de gevaren ervan zijn. (Lpd5) (Lpd25) vrijdag 14/11 1 Lesfase 2: (Enkel indien nodig) Om het deeltje rond elektriciteit af te ronden gaan we een spel spelen. Het is weer een klassieker die de meesten wel zullen kennen. We spelen elektriciteitsbingo. BINGO Extra oefening - Lln hoeven niets op hun bank te nemen en lkr legt de bedoeling uit van het spel. Lln krijgen elk een blaadje met daarop 16 foto s van elektrische toestellen. De lkr trekt een nummer van 1 tot 16 en laat de lln een beschrijving zien op het scherm. Een lln leest deze beschrijving voor en zegt over welk apparaat hij denkt dat het is. Wanneer het juist is, wordt de oplossing getoond en de lln kruisen het juiste antwoord op hun kaart aan. De lln die eerst 4 apparaten op een rij heeft, steekt zijn hand omhoog en zegt dat hij Bingo heeft. - Er worden duidelijke afspraken gemaakt en wanneer ze zich hier niet aan kunnen houden, krijgen ze een sanctie. - Wanneer een lln uit is, wordt er wel nog verder gespeeld voor de tweede en derde plaats. Ook daarna nog als er nog tijd is, worden de andere figuren ook besproken. Extra weetje wanneer nog tijd over (zie ppt) - Lkr geeft aan en vragen van lln worden beantwoord indien relevant. Ppt bingo Nummers voor te trekken Eigen overzicht foto s Ppt bingo met extra voorbeelden Elektriciteitsbingo Extra weetjes Stopcontact in België 230V Elektrocutie vanaf 230V Defibrillator met max 800V Bliksem van 75kV tot 1452kV 7

8 BORDSCHEMA PROJECTIE Schema p.25 8

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Arne Wagemans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Geschiedenis Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING H Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Maria Muñoz Vakkencombinatie: AA - GES Stagebegeleider DLO: H. Verstappen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde/Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ingo Buskens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde-geschiedenis Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold & Bryan Bisschops Vakkencombinatie: aa-ge & aa-bio UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee

Nadere informatie

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans LESONTWERP BaSO Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde Stagebegeleider:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Bryan Bisschops Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - BI Stagebegeleider DLO: H. Verstappen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: AA-GE

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING School: / Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Onderwijsvorm: TSO/KSO Richting: / Klas: / Lokaal: / Aantal leerlingen: / LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde - biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tom Sallets Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Informatica Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 39 92 00 www.khleuven.be Naam: Torfs Jolijn, Goossens Lore Jaar & vakkencombinatie: 3 e jaar

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Gebruikte bronnen voor de leerlingen: bundel verzorging - ziek zijn, instrumenten van een dokter

Gebruikte bronnen voor de leerlingen: bundel verzorging - ziek zijn, instrumenten van een dokter LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 39 92 00 www.khleuven.be Naam: Torfs Jolijn, Goossens Lore Jaar & vakkencombinatie: 3 e jaar

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans LESONTWERP BaSO Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde Stagebegeleider:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts & Minko Peeters UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde- biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold & Bryan Bisschops UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ingo Buskens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Aan de slag met geografische werkbladen

Aan de slag met geografische werkbladen Aan de slag met geografische werkbladen 1. Analyse van de werkbladen De werkbladen: http://www.wdm.be/werkmappen/aardrijkskunde/aardrijkskunde2 vanaf pagina 87. - Leerplan en jaarplanning: De werkbladen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde - biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING - LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde-Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

3 BSO. Handleiding bij de bundel veiligheid. Naam: Klas: 3 BSO Schooljaar:

3 BSO. Handleiding bij de bundel veiligheid. Naam: Klas: 3 BSO Schooljaar: 3 BSO Handleiding bij de bundel veiligheid Naam: Klas: 3 BSO Schooljaar: Inhoud INHOUD... 2 1. INLEIDING... 3 1.1. SPIN MET SPION, ASSOCIËREN ROND VEILIGHEID... 3 A. SPIN... 3 B. EVALUATIE... 3 2. ETIKETTERING

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Katholieke Hogeschool Leuven Departement Lerarenopleiding Professionele bachelor in onderwijs: lager onderwijs Campus Heverlee Hertogstraat

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde- Engels Stagebegeleider

Nadere informatie

Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen

Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen Werkvorm 1: Ik gaf de leerlingen in groepjes van 4 een schema van een oefening. Ik gaf hen ook een enveloppe met kaartjes waarop de oplossingen stonden.

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING. Departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding & Sociaal werk

LESVOORBEREIDING. Departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding & Sociaal werk Departement Bedrijfskunde, Lerarenopleiding & Sociaal werk Zetel Campus Lier Bouwmeestersstraat 3 Berlaarsestraat 31 2000 Antwerpen 2500 Lier tel. 03/259 08 00 tel. 03/490.00.50 fax 03/259 08 18 fax 03/490.00.51

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC!Leuven*Limburg! Lerarenopleiding! Vestiging!Heverlee! Hertogstraat!178,!3001!Heverlee! Tel.!+32!16!37!56!00! Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskunde

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 7. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de derde graad bso (eerste en tweede leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN vertrouwd

Nadere informatie

Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld

Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld 1) Reflecteer over deze workshop en het bezoek. Wat vond je interessant? Wat minder? Wat heb je geleerd? Wat ontbrak er volgens jou? Wat ik interessant vind aan

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Jolien Felis UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskude

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS + PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LESONTWERP naam datum indienen (in te vullen door klasmentor) handtekening klasmentor eventuele reden uitstel David Janssens klas DLO FLLLEX 2.1

Nadere informatie

Stappenplan: een spreekbeurt maken

Stappenplan: een spreekbeurt maken Stappenplan: een spreekbeurt maken 1. Dit weet ik al! Dit wil ik nog te weten komen! Maak op een kladblad een woordspin over het onderwerp. Ik noteer sleutelwoorden Schrijf onder je woordspin vragen die

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP NaamIngrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 3. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de tweede graad bso (eerste en tweede leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN met

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 10. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de derde graad bso (derde leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN vrij concreet

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

STAGE 3 Lesvoorbereiding

STAGE 3 Lesvoorbereiding KaHo Sint-Lieven Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs STAGE 3 Lesvoorbereiding Campus WAAS Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03 E-mail: stagesecundair@kahosl.be

Nadere informatie

(afzonderlijk in te vullen per les)

(afzonderlijk in te vullen per les) LESVOORBEREIDINGEN LESSTAGE DEEL 1.1 Les 1 t.e.m. 5 SLO Geschiedenis KU Leuven (afzonderlijk in te vullen per les) Vooraf Een lesvoorbereiding is in de eerste plaats een werkdocument. Dit betekent voor

Nadere informatie

Thema 1: Getallen. 1. Leerplandoelen die in dit thema aanbod komen:

Thema 1: Getallen. 1. Leerplandoelen die in dit thema aanbod komen: Naam: Klas: 1A Klas: Datum: Permanente - / Procesevaluatie bundel Vak: Wiskunde Thema 1: Getallen 1. Leerplandoelen die in dit thema aanbod komen: Opdracht: Zelfevaluatie - Kruis de gepaste smiley aan.

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING nr: 18

LESVOORBEREIDING nr: 18 Professionele Bachelor Lager Onderwijs Brusselstraat 48 2018 Antwerpen ( 03 613 14 66 http://praktijkweb.kdg.be LESVOORBEREIDING nr: 18 naam: Peggy Van Rompaey doestage: 2 opleidingsgroep : PBLO school:

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN (STRATEGIE) MEDIA EN WERKVORMEN

DOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN (STRATEGIE) MEDIA EN WERKVORMEN LES 1 I. Inleiding 12 minuten A) Aanknopingsfase Invullen van agenda. Maandag 7: Nederlands: De opbouw van een tekst Lkr. deelt de cursussen uit De leerlingen mogen de tekst proberen te lezen op p. 1.

Nadere informatie

lpd 1 = /5 lpd 2 = /6 lpd 8 = /2 lpd 13 = /6 lpd 21 = /10 lpd 22 = /6 lpd 25 = /4

lpd 1 = /5 lpd 2 = /6 lpd 8 = /2 lpd 13 = /6 lpd 21 = /10 lpd 22 = /6 lpd 25 = /4 Naam: Datum: Klas: Nr: Test PAV: 3. Veiligheidssignalisatie en elektriciteit. / 39 lpd 1 = /5 lpd 2 = /6 lpd 8 = /2 lpd 13 = /6 lpd 21 = /10 lpd 22 = /6 lpd 25 = /4 Let op!! - Schrijf duidelijk. - Lees

Nadere informatie

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520 Spreken - Presenteren HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52520 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Opleiding Professionele Bachelor in het secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding

Lesvoorbereidingsformulier Opleiding Professionele Bachelor in het secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding Naam: Daan De Coster Studierichting & jaar: School: (naam & adres) Lesvoorbereidingsformulier Opleiding Professionele Bachelor in het secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding Paramedisch instituut Augustijnenstraat

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lesvoorbereiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Naam Stijn Convents Cluster Muzikale opvoeding - Godsdienst Groep 17 Academiejaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg

Nadere informatie

Balance Me. Bijlage 1. Arschoot Elien. Herhaling boekhouden. 3 de jaar ASO. D hauwers Fien. Lerarenhandleiding

Balance Me. Bijlage 1. Arschoot Elien. Herhaling boekhouden. 3 de jaar ASO. D hauwers Fien. Lerarenhandleiding Balance Me Arschoot Elien Herhaling boekhouden 3 de jaar ASO D hauwers Fien Lerarenhandleiding (Afbeelding: persoon met vergrootglas, sd) Lootens Jolien 1 Beste leerkracht, Heb je het soms ook moeilijk

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 Datum: 12-05- 2014 Tijd: 11.40-12.40 Klas: 3hvD Aantal aanwezigen: 24 Lesonderwerp Talen in Spaanstalige landen; reizen in Latijns-Amerika Beginsituatie (De lln voelt, vindt,

Nadere informatie

Verslag Aardrijkskunde Lesvoorbereiding les 1

Verslag Aardrijkskunde Lesvoorbereiding les 1 Verslag Aardrijkskunde Lesvoorbereiding les 1 Verslag door J. 875 woorden 26 oktober 2016 5,5 1 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Lesvoorbereiding Verantwoording (waarom ga je dit doen) Beginsituatie

Nadere informatie

LEERPLANSITUERING: BEGINSITUATIE:

LEERPLANSITUERING: BEGINSITUATIE: KaHo Sint-Lieven Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs Campus WAAS Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Lesvoorbereiding Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03 E-mail: stagesecundair@kahosl.be

Nadere informatie

Didactiek aardrijkskunde Portfolio. Taak Werkbladen

Didactiek aardrijkskunde Portfolio. Taak Werkbladen Didactiek aardrijkskunde Portfolio Taak Werkbladen Tessa Bogaerts 2SA3 2015-2016 1. Analyse 1.1 Leerplan en jaarplanning: Situering in het leerplan: 4.4 Verschillen tussen agrarische regio s 1. Aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS NIVEAU TWEEDE GRAAD NIVEAU DERDE GRAAD

ALGEMENE VORMING LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS NIVEAU TWEEDE GRAAD NIVEAU DERDE GRAAD ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS NIVEAU TWEEDE GRAAD NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt het leerplan D/2010/0279/087

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Les in de kijker januari Thema: Oriëntatielopen in zaal. Van deze les werd er een video opgenomen. Hieronder een paar beelden uit deze les

Les in de kijker januari Thema: Oriëntatielopen in zaal. Van deze les werd er een video opgenomen. Hieronder een paar beelden uit deze les Les in de kijker januari 2011 Thema: Oriëntatielopen in zaal Van deze les werd er een video opgenomen. Hieronder een paar beelden uit deze les Naam: Daan De Coster Studierichting & jaar: School: (naam

Nadere informatie

Lesplanformulier. Les wordt gegeven in een open ruimte met ronde tafels en een computergedeelte. Een les duurt 50 minuten

Lesplanformulier. Les wordt gegeven in een open ruimte met ronde tafels en een computergedeelte. Een les duurt 50 minuten Lesplanformulier naam student : Aukelien Stalman opleiding : docent GZW jaar : 3 naam school : Gomarus College Assen coach : klas : 1 datum van de les: mei 2017 Lesonderwerp: Biologie stevigheid en beweging

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Silke Bautmans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven.

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Een les Wordpress Studenten: Mentor: Stageschool: Groep: Datum: Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Beginsituatie: In deze les word

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job?

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job? Hoe vind je een job? Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen De leerlingen exploreren de verschillende manieren om aan een baan te geraken. Ze vertrekken van hun eigen ervaringen, interviewen

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Praktijkbeoordeling

Lesvoorbereiding. Praktijkbeoordeling Lesvoorbereiding Praktijkbeoordeling Anouk Bluemink VR1 D 28 mei 2013 CBS t Loo, Zelhem Groep 5 Yvonne Jansen Stagebegeleider: Marjolein Sluis Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink

Nadere informatie

Brede basiszorg. Schooljaar :

Brede basiszorg. Schooljaar : Brede basiszorg Schooljaar : 2017-2018 Ondersteuningsmaatregelen - brede basiszorg. Schooljaar: vanaf 2017-2018. Fase 0 - Brede basiszorg Wat hebben leerlingen nodig om te leren? Elke school biedt brede

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold, Tessa Bogaerts, Judie Loosen, Amber van Meerbeek, Arne Wagemans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be

Nadere informatie

TIMING DOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN (STRATEGIE) MEDIA EN WERKVORMEN I. Inleiding

TIMING DOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN (STRATEGIE) MEDIA EN WERKVORMEN I. Inleiding I. Inleiding 8 minuten A) Aanknopingsfase Voor doelstellingen: zie vorige lessen Agenda Herhalingsvragen Nederlands: 1 + 2: de opbouw van een tekst + alinea s 1. Uit welke vier delen bestaat een tekst?

Nadere informatie

1 Praktische gegevens

1 Praktische gegevens RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER Projectgroep 4 van NOvELLe werkt rond de Harmonisering en digitalisering van de documentenstroom in verband met stages. In het kader daarvan

Nadere informatie