PROFETIE IN DE PRAKTIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFETIE IN DE PRAKTIJK"

Transcriptie

1 PROFETIE IN DE PRAKTIJK Handboek Profetie

2

3 PROFETIE IN DE PRAKTIJK GRAHAM COOKE

4 Profetie in de praktijk Groeien in de profetische bediening Handboek Profetie - deel 2 Uitgegeven door Arrowz Auteur: Graham Cooke Vertaling: Richard Kettmann, Leeuwenhart tekst & vertaling Omslagontwerp en typografie: Ronald Gabrielsen, 3ig.org ISBN NUR 707 Copyright 2009 Graham Cooke Oorspronkelijke titel: Prophecy and Responsibility Oorspronkelijke uitgever: Brilliant Book House, Vancouver, Washington. Alle rechten voorbehouden. Copyright Nederlandse vertaling 2021 Arrowz, Haarlem Uitgegeven met toestemming. De Bijbeltekst in deze uitgave zonder nadere bronvermelding is ontleend aan de Herziene Statenvertaling, 2010 Stichting Herziene Statenvertaling. De Bijbeltekst in deze uitgave met bronvermelding is ontleend aan respectievelijk: NBG NBG-vertaling 1951, 1951 Nederlands Bijbelgenootschap NBV De Nieuwe Bijbelvertaling, 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap De spelling van het tetragrammaton en het gebruik van eerbiedskapitalen is aangepast aan de huisstijl van de uitgever van dit werk. Cursivering van Bijbeltekst is toegevoegd door de auteur. Ter wille van de leesbaarheid is afgezien van inclusief taalgebruik als hij of zij en zijn of haar en gekozen voor de voornaamwoorden hij en zijn als onzijdige termen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier met uitzondering van korte citaten in gedrukte recensies zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, electronically, mechanically, by means of photocopying, recording or otherwise with the exception of brief quotation in printed reviews without the prior written permission of the publisher.

5 Inhoud Aanbevelingen...11 Inleiding...17 MODULE 1 n OMGAAN MET PROFETIE: RICHTLIJNEN...21 Inspirerende profetie...23 Openbaringsprofetie...26 Openbaringsprotocol...31 Spanning en paradox...33 Een profetie delen met leiders...37 De rol van de leiders...41 Het woord delen...46 Moeilijke woorden...50 Samenspel van bedieningen...54 Uitleg...55 Op de plank...58 Toepassing...62 Karakter...67 Wolven in schaapskleren...69 Persoonlijke heiligheid...75 Conclusie...84 Reflectie...87 Opdrachten...91 MODULE 2 n HET PROFETISCHE WOORD EVALUEREN Het Bijbelse patroon Opbouw, bemoediging en troost De Geest beproeven In lijn met de Bijbel...116

6 Jezus verheerlijken Manipulatie en controle Profetie en paradox Reputatie Valse of gebrekkige profetie Toepassing De uitkomsten Ten dele Soorten woorden Toestemming Conclusie Reflectie Opdrachten MODULE 3 n OMGAAN MET VERKEERDE PROFETIE Babystapjes Kinderlijk gedrag Jeugdpuistjes Frustratie Paidion-achtige openbaring Geadopteerd als huios Verkeerde profetie Verkeerde profetie in een samenkomst Opgroeien tot huios Reflectie Opdrachten...241

7 Bijlage 1 Workshop Bijlage 2 Toepassingsoefeningen Mediteren Open en eerlijke relaties Gods karakter weerspiegelen Bijlage 3 Profetie en leiderschap Bijlage 4 Profetisch woord voor de lezer Aanbevolen literatuur Dankbetuigingen Over de auteur...276

8 Handboek Profetie Het driedelige Handboek Profetie geldt wereldwijd als toonaangevend naslagwerk voor de profetische bediening. De verschillende delen kunnen ook los van elkaar gebruikt worden. Het hart van profetie: Het fundament van de profetische bediening ISBN EEN GEZONDE BASIS Iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend (1 Kor. 14:3). Profeteren is het uitspreken van de liefdevolle gedachten die God voor mensen heeft. In dit eerste deel van het Handboek Profetie laat Graham Cooke zien welke cruciale rol liefde speelt in profetie. Je leert Gods hart kennen en zijn stem verstaan. Ook ontwikkel je de karaktereigenschappen die je bij profetie nodig hebt. Hierdoor groei je in vertrouwen en leg je de basis voor een gezonde profetische bediening. Effectieve profetie Wijsheid in de profetische bediening ISBN Verschijnt najaar 2021 VOLHEID IN DE PROFETISCHE BEDIENING Wil je de profetische woorden die je uitspreekt en ontvangt, zien uitkomen? De sleutel daarvoor is Gods wijsheid. In dit laatste deel van het Handboek Profetie leer je hoe je beter afstemt op God. Zo krijg je inzicht in hoe Hij werkt in je leven en leer je de juiste vervolgstappen te zetten. Ga naar het volgende niveau in je profetische bediening: groei naar volwassen profetie die veel vrucht draagt.

9 Ik draag dit boek op aan Mark en Sophie Marie Patten, mijn schoonzoon en dochter, en aan Evelyn Rose, hun eerste kind, dat tijdens het schrijven van dit boek geboren is. Ik heb gezien hoe jullie je uitstrekken naar dat wat groots is. Ik hou van jullie en ben trots en dankbaar dat ik met jullie op mag trekken.

10

11 Aanbevelingen Graham Cooke slaat opnieuw de spijker op zijn kop! Zijn praktische onderwijs in Profetie in de praktijk zal voor zowel gemeenten als individuele personen van grote waarde zijn in hun profetische bediening. In onze profetenscholen gebruiken wij al zijn boeken, en de mensen die met zijn materiaal vertrouwd zijn, maken een duidelijke groei door. Grahams realisme, humor, transparantie, geestelijke leven, Bijbelkennis en omgang met God komen schitterend tot uiting. Dit boek roept allen op om voor de Heer en elkaar hun plaats in te nemen. Het biedt de lezer een geweldige inkijk in de profetische bediening. Ga zo door, Graham! We houden van je en hebben je nodig! Dan Hammer Sonrise Chapel, Everett, Washington Graham Cooke laat iets zien wat heel zeldzaam is in het lichaam van Christus: hij is een profeet die relaties belangrijker vindt dan persoonlijke gaven. Die koninklijke voorkeur maakt hem bij uitstek geschikt om Profetie in de praktijk te schrijven. Deze bladzijden staan bol van wijsheid en inzichten die je in theoretische verhandelingen niet tegenkomt. Ze zijn de vrucht van gemeenschap. Als pastor beveel ik dit boek aan, omdat het veiligheid biedt. Als opwekkingsprediker beveel ik het aan, omdat het mensen uitdaagt om uit hun comfortzone te stappen. Die twee aspecten vinden we zelden in één boek verenigd. Bill Johnson Auteur van Wanneer de hemel doorbreekt op aarde

12 Grahams nieuwe boek Profetie in de praktijk is voorbestemd om een van de meest praktische werktuigen van de Heilige Geest te worden. Het zal het leven verrijken en verdiepen van iedereen die zich op het pad van de profetische gave wil begeven of zich er verder in wil bekwamen. De opbouw van het boek en de praktische toepassingen aan het eind van de hoofdstukken spreken me erg aan. Ik ben enthousiast over dit tweede deel van Grahams serie. Ik zal het aanbevelen bij studenten van onze Global School of Missions, Church Planting en Supernatural Ministry. Ik had dit boek graag ter beschikking gehad toen ik jonger was. Het had me ongetwijfeld behoed voor een aantal fouten die ik als leider heb gemaakt. Ik had mijn gemeenteleden, mijn vrienden, mijn vrouw en ook mezelf veel pijn kunnen besparen als ik de wijsheid uit dit boek had toegepast. Ik geloof dat alle gemeenteleiders dit boek moeten bestuderen om samen tot een profetisch protocol voor hun gemeente te komen. Van 1994 tot 1998 hebben we Graham en enkele andere profeten ondersteund tijdens de jaarlijkse profetenconferentie van onze gemeente. In die vijf jaar werden er meer onderwijscassettes van Graham verkocht dan van welke leraar ook. Bovendien werd Graham meer dan eens door God gebruikt als profetisch adviseur om rust te brengen in een woelige periode van mijn laatste voorgangerstermijn. Nu is de basis van deze wijsheid en de juiste manier om mensen via profetie te versterken te vinden in Profetie in de praktijk. Als ik zou ingaan op alles wat me in het boek aansprak, zou dit geen aanbeveling, maar een apart hoofdstuk worden. Graham Cooke is een van de meest gerespecteerde profetische personen die ik ken: iemand die niet alleen de gave van profetie bezit, maar ook het ambt van profeet bekleedt. Het zal moeilijk zijn een praktischer boek te vinden, zowel voor mensen die als profeet willen groeien als voor leiders met herderlijke taken.

13 Graham heeft al veel meegemaakt in zijn leven en ik bewonder zijn integriteit en zijn vertrouwen op Degene Die de bron van alle profetie is. Graham blijft steeds trouw getuigen van Jezus en dat getuigt van een profetische geest. Randy Clark Global Awakening

14

15 Gebed We houden van alles waar U voor staat, Vader. We houden van de manier waarop U werkt, we houden van uw liefde voor ons en we houden van het feit dat U in alles consequent bent. Vader, we leren ons steeds meer over U te verbazen. Dank U voor de weg die we mogen gaan, de weg die ons dicht bij uw hart brengt. Help ons te beseffen dat U niet zult rusten voordat we U zien zoals U gezien wilt worden. Open de ogen van ons hart, onze innerlijke mens, de ogen van ons verstand. Dat wij U op nieuwe manieren zullen zien. Dat we zullen ontdekken dat U meer voor ons bent dan we ooit hadden gedacht. Dat we iets zullen begrijpen van de majesteit van uw genegenheid voor ons. Heilige Geest, we zijn vol bewondering en dankbaarheid voor U, want U maakt de dingen van Christus echt voor ons. We zegenen U in uw bediening. Maak ons meer gedisciplineerd, meer ontvankelijk, meer van God bewust, opdat we in alle respect met U wandelen. Dat we U in geen enkel opzicht bedroeven. Laat ons rusten in wat U over uzelf aan ons bekendmaakt. Dank U wel, dat U in ons woont. Kom, alstublieft, en doe waar U zo goed in bent: ons onderwijzen, ons inspireren, ons de Vader laten zien, ons de Zoon openbaren en ons aanraken in ons hart. Als er ook maar iets aan ons leven bijgesteld moet worden, dan bidden we dat U het vandaag doet. Amen.

16

17 Inleiding Daarna zal het geschieden dat Ik mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. JOËL 2:28-29 Alles verandert als Jezus discipelen in de bekende bovenkamer worden gedoopt in de Heilige Geest. In het Oude Testament beperkte Gods Geest zich tot slechts een kleine groep mensen. Alleen zij ervoeren zijn tegenwoordigheid. Op de eerste Pinksterdag werden de gaven van de Geest geactiveerd. Nu kan Gods Geest iedereen vervullen die Jezus zoekt en liefheeft. Waar ooit slechts enkelen konden profeteren, is profetie nu voor iedereen. Mijn profetische bediening begon in Ik was er toen nog maar een jaar mee bezig. Nu mag ik al vele jaren de liefde uitdelen waarmee God mijn hart vult. Gelukkig leer ik nog steeds bij: over wie God is en hoe Hij werkt. God weet mij altijd weer te fascineren. Na dertig jaar ervaring schreef ik Developing Your Prophetic Gifting. Dat werd een groter succes dan ik ooit had durven dromen. Het is vaak herdrukt, heeft lang op de Amerikaanse bestsellerlijst gestaan en is gepubliceerd door meerdere uitgevers en in vele talen. Waarom dan nóg een boek over hetzelfde onderwerp? Omdat de stof die ik in dit nieuwe boek behandel, voortbouwt op het vorige. Ik heb sindsdien zo veel geleerd. Niet in de laatste plaats van mijn studenten op de vele profetenscholen waar ik les mocht geven. Ook het omgaan met andere profetische leiders heeft mijn gave gevormd en verfijnd. Spreuken beschrijft dit principe zo: IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht

18 van zijn naaste (Spr. 27:17). De mensen die ik heb ontmoet, hebben mij uitgedaagd om steeds dieper te graven en steeds nieuwe wegen te vinden om anderen toe te rusten, dingen uit te leggen en te bemoedigen wie op mijn pad kwam. De Heer drong er bij mij verschillende maanden lang op aan om mijn eerste boek te herschrijven en alles wat ik in mijn profetenscholen heb onderwezen op deze manier uit te werken. Dit boek is het tweede deel van het Handboek Profetie. Dit driedelige handboek is gericht op mensen die Gods woorden willen doorgeven aan anderen en daarvoor toegerust willen worden. De serie omvat de praktische elementen van het verstaan van Gods stem, wandelen in de Geest, Gods karakter leren kennen en zijn hart vertolken naar iemand anders. Ook diep ik in deze drie boeken uit hoe je kunt groeien in de liefde, genade en de timing van God. Het is mijn gebed dat dit Handboek Profetie je helpt om Gods hart voor jou op een nieuwe manier te leren kennen. Ik bid dat de principes en voorbeelden je nóg enthousiaster maken om in Gods plan voor je leven te wandelen. Profetie wordt geboren vanuit een sterk verlangen om anderen te bemoedigen en te zegenen. Er is geen magische formule voor; profetie komt voort uit onze liefde voor God. Als ons hart vol is van Gods liefde, stroomt die liefde over naar de mensen om ons heen. Profetie is eenvoudigweg mensen bemoedigen, aansporen en troosten door hen af te stemmen op God. In iedere gemeente hebben mensen Gods levendmakende woord nodig. Niet alleen de mensen die zichtbaar lijden, want al lijkt aan de buitenkant alles te kloppen, God doorgrondt het hart. Iedereen kan een profetisch woord gebruiken, ook mensen bij wie alles voor de wind gaat. Over die mensen profeteer ik zelfs het allerliefst. Als wij ons op hen richten en hen op beslissende momenten stimuleren in hun geloof, zullen zij nog grotere hoogten bereiken in de dingen van de Heilige Geest.

19 Opbouwende en troostende profetie moedigt ons aan om in Gods hart te kijken, zodat we zien dat we naar zijn beeld gemaakt zijn. Wanneer die bemoediging onze basis is, kunnen we door richtinggevende profetie worden meegenomen naar een groter geloof, meer visie, kracht en zalving in de dienst van de Koning. Tezamen brengen deze profetieën het soort mensen voort dat sterk is en daden verricht (Dan. 11:32 NBG). Zegen en bemoediging bevorderen zalving. Hoe meer bemoedigende, aansporende en vertroostende profetieën wij uitspreken, des te gezonder en sterker onze gemeenten zullen worden. Daarvan ben ik overtuigd. Gods Geest voelt zich aangetrokken tot een klimaat van zegen en bemoediging. Hoe meer we groeien in dit type profetie, hoe minder we de intensieve en tijdrovende herderlijke zorg nodig hebben. Mensen worden dan immers door God zelf aangeraakt en ervaren zelf de Heilige Geest. Ze ontdekken dat Gods liefde naar hen uitgaat. Dat God van hen houdt: heel persoonlijk. Die openbaring zal hun geloof aanwakkeren, veel meer dan welk pastoraal traject ook. Ik heb deze bemoediging van de Heilige Geest zelf ook iedere dag nodig. En Hij bemoedigt me altijd. Telkens weer. Soms spreekt Hij niet meteen, maar in mijn grootste nood komt Hij me altijd tegemoet. Zo is de Heilige Geest: daar geniet Hij van. Dit boek helpt je om verder te groeien in je profetische gave dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Paulus legt het zo uit: Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben (1 Kor. 2:9). Dit boek is opgedeeld in drie modules: Richtlijnen voor het omgaan met profetie, Het profetische woord evalueren en Omgaan met verkeerde profetie. Dan volgen bijlages met een direct bruikbare workshop, een aantal toepassingsoefeningen, een uiteenzetting over profetie en leiderschap en

20 tot slot een profetisch woord van mij voor de lezer. De drie modules zijn niet bedoeld om in een dag of een week even door te lezen. Het is goed om er de tijd voor te nemen. Het gaat erom dat je de boodschap begrijpt. Misschien moet je sommige alinea s wel een paar keer doorlezen om ze goed tot je door te laten dringen. Maak vooral de oefeningen en sla de praktijkvoorbeelden en de Bijbelteksten aan het eind van elk deel niet over. Het zijn de handvatten om het geleerde mee in praktijk te brengen. Verdeeld door dit boek heb ik een aantal oefeningen opgenomen die met de kenmerken van de vrucht van de Geest (in Galaten 5) te maken hebben. Deze oefeningen zijn bedoeld om je te laten groeien, zodat je meer op Jezus gaat lijken. Ik zegen je op jouw reis in de profetische bediening! Graham Cooke

21 MODULE 1 Omgaan met profetie: richtlijnen Mensen houden van duidelijkheid. We hebben van kleins af aan geleerd om elk detail in onze omgeving op te merken en te begrijpen. We willen elke stap van de reis kennen en hebben het liefst dat elk herkenningspunt, iedere bocht en elke wegwijzer letterlijk beschreven staat. Maar God is anders. Soms werkt Hij met opzet op een vage manier. Die vaagheid heeft een reden: Hij wil dat we ontdekken welke mogelijkheid er in zijn geheimzinnigheid besloten ligt. In 1 Korinthe schrijft de apostel Paulus over de verschillende manieren waarop God met zijn kinderen omgaat: Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt (1 Kor. 12:4-6). God wil dat we onderzoeken en ontdekken hoe divers Hij is en op welke verschillende manieren we Hem waarnemen en met Hem omgaan. Stel dat God simpelweg een lijstje had gegeven met de bedieningen die Hij goedkeurde. Stel dat Hij in 1 Korinthe 12:4-6 vijf soorten profetische bediening, vijf soorten pastorale bediening en vijf soorten apostolische bediening had opgesomd. Dan zou de gemeente die woorden in beton gegoten hebben en er koste wat het kost aan vasthouden. Iedereen en alles wat niet met Gods lijstje overeenkwam, zou overboord gegooid worden. De bediening zou één homogeen geheel worden,

22 22 PROFETIE IN DE PRAKTIJK want iedereen zou hetzelfde proberen te zijn. Het Koninkrijk van God, dat ooit bruiste van leven en verscheidenheid, zou saai en steriel worden. God wil dat we onze relatie met Hem onderzoeken. Hij wil dat we met onze geest nieuwe dingen ontdekken. Hij wil dat we de Heilige Geest vragen wie Hij is, wat Hij graag doet en hoe Hij werkt. Wanneer Hij ergens niet specifiek over is, heeft Hij een schittering in zijn ogen en een glimlach op zijn gezicht. Want Hij verheugt zich erop om zijn plan spoedig aan ons bekend te maken. Hij is opzettelijk vaag, om ons ertoe te verleiden op onderzoek en ontdekking uit te gaan. Hij is altijd groter dan hoe we Hem ervaren. Zijn wil voor ons is zo gigantisch groot, dat we die alleen in geloof kunnen ontdekken. Zijn dromen voor ons zijn zo veelomvattend, dat we er alleen met een creatief voorstellingsvermogen toegang toe krijgen. De Heilige Geest vergroot voortdurend onze ervaring door ons op te tillen naar een niveau van meer vertrouwen en een veel groter geloof. Hij leert ons om boven logica en verstand uit te stijgen, zodat we in de grootsheid van Gods roeping kunnen verblijven en niet worden beperkt door de menselijkheid die nog steeds aan ons kleeft. Profetie is geen volmaakte wetenschap. Maar ondanks dat je het niet in een vastomlijnd, wetenschappelijk vat kunt gieten, zijn er wel patronen aan te wijzen die God meestal volgt. Deze richtlijnen voor het omgaan met profetie zijn geen onveranderlijke en onschendbare wetten, maar als degene die profeteert zich eraan houdt, zal hij wel bescheiden, beschermd en krachtig blijven en zich kunnen verantwoorden. De genoemde richtlijnen komen vaak door schade en schande voort uit mijn tientallen jaren ervaring in de profetische bediening. Ook al zijn we allemaal verschillend in onze bediening, we willen allemaal zoals Paulus zei dezelfde God dienen.

23 Over de auteur Graham is een populaire spreker, die over de hele wereld actief is. Het is zijn passie om Gods kinderen te helpen te leven vanuit hun ware identiteit. Hij is een krachtige, aansprekende spreker met een zeer goed beeld van Jezus, zichzelf en het Koninkrijk van God. Zijn leven en bediening worden gekenmerkt door zijn vreugdevolle, intieme en onvoorwaardelijke vriendschap met de Heer. Graham is sinds 1981 betrokken bij apostolische teams. Hij adviseert talloze kerken, organisaties en bedrijven en is deskundige op het gebied van overgangsprocessen, herstructurering en persoonlijke verandering. Ook is hij actief als mentor en raadgever voor mensen die op een hoger niveau met de Heilige Geest willen leven, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Hij wordt veel gevraagd door besturen en directies van organisaties om hen profetisch te adviseren. Graham heeft zowel diagnostisch inzicht in de bestaande situatie als een profetische visie voor de toekomst. Hij is van nature resultaatgericht, maar niet zonder aandacht te besteden aan het bijbehorende proces. Hij is analytisch, denkt graag buiten de vaste kaders en staat bekend om zijn creatieve oplossingen die echte verandering brengen. Graham heeft meer dan twintig boeken geschreven, waaronder het monumentale, driedelige Handboek Profetie (waarvan je deel 2 in handen hebt), Crafted Prayer, The Nature of God en The Language of Promise. Honderden van zijn preken en toespraken zijn opgenomen op cd en/of te downloaden in mp3-formaat. Op de website van Brilliant Book House kun je je ook inschrijven voor zijn nieuwbrief, Brilliant News. Om zijn blog te lezen of podcasts te beluisteren, ga je naar brilliantperspectives.com.

24 Sinds kort is het mogelijk om op Brilliant TV Grahams trainingen online te volgen, opnames te bekijken en live uitzendingen te volgen (zie link hieronder). Als je Graham nog nooit hebt horen spreken, moet je een kijkje nemen op het YouTubekanaal van Brilliant Book House. Ook op itunes is materiaal van hem verkrijgbaar, dat niet via andere media is uitgebracht. Graham is oorspronkelijk afkomstig uit Manchester, maar woont nu samen met zijn vrouw Theresa in Californië. Graham en Theresa genieten van hun kinderen en kleinkinderen, die in verschillende landen wonen. Hun kinderen zijn actief in het zakenleven, de kunstwereld en de amusementsindustrie. En dan zijn er nog de kleinkinderen, die Graham en Theresa aan het lachen maken en volop van het leven laten genieten. Graham Cooke brilliantperspectives.com brillanttv.com SoundCloud: /GrahamCookeBBH Facebook: /GrahamCookeBBH Instagram: GrahamCookeBBH Download de Brilliant TV app!

25 Baanbrekende titels voor radicale volgelingen van Jezus Ga naar arrowz.org

26 WAARGEBEURDE THRILLER LICHTINSLAG Een archeologe wordt belaagd door een onzichtbare macht. Dan doet ze een adembenemende ontdekking. Wie brengt redding? Lichtinslag is het bloedstollende, waargebeurde verhaal van een Bijbels archeologe die ontdekt hoe reëel de geestelijke wereld is en hoe gevaarlijk. Op zoek naar de waarheid achter de Bijbel geeft wetenschapper Jennifer Guetta leiding aan opgravingen in Israël. Dan ontmoet ze een kabbaliste die haar fascinerende informatie belooft. Maar de vrouw die zo warm en liefdevol leek, blijkt duistere kanten te hebben. Al snel worden Jennifer en haar man aangevallen door een levensgevaarlijke bovennatuurlijke macht. Wie of wat kan hen redden? In deze diepe duisternis begint een zoektocht die tot een adembenemende ontdekking leidt. ISBN: Paperback, 266 pag. JENNIFER GUETTA is een Amerikaans-Nederlandse spreker, schrijver en Bijbels archeoloog die jarenlang werkzaam was bij opgravingen in Israël. Ze is de oprichter van Plant Hope Israel. Het is haar verlangen bruggen te bouwen tussen Israël en de kerk. Jennifer is getrouwd met Eliahu en ze hebben een dochter.