Urologie - Botox-injecties bij overactieve blaas op de operatiekamer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Urologie - Botox-injecties bij overactieve blaas op de operatiekamer"

Transcriptie

1 Urologie - Botox-injecties bij overactieve blaas op de operatiekamer De uroloog heeft een overactieve blaas bij u vastgesteld. U moet vaak plassen; Aan het plassen gaat meestal hevige aandrang vooraf; Het kan ook zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. Vaak wordt geprobeerd om de blaasoveractiviteit te remmen door middel van bekkenbodemtherapie, blaastraining, neuromodulatie (PTNS), elektrotherapie of bepaalde medicijnen. Als geen van deze behandelingen voldoende helpt, kan een behandeling met Botuline-toxine-injecties (botox) uitkomst bieden. Botox is een medicijn dat de signaaloverdracht van zenuwen naar spieren onderbreekt. Botox-injecties in de blaasspier zorgen ervoor dat de blaas minder samentrekt, zodat u minder aandrang heeft om te plassen. Het effect van de Botox houdt zes tot twaalf maanden aan. Als het effect is uitgewerkt, kunnen we de behandeling herhalen. Deze brochure is bedoeld om u informatie te geven over de aandoening, de ingreep en de gang van zaken voor, tijdens en na de ingreep. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor de ingreep bij u anders verloopt dan in deze folder wordt beschreven. De uroloog zal u dit dan laten weten. Wie komen in aanmerking voor deze behandeling? U heeft een sterke aandrang om te plassen, eventueel samen met urineverlies (incontinentie). U heeft aandrang om extreem vaak te plassen, zowel overdag als s nachts. Voorbereiding op de behandeling Voorbereiding thuis Goede en veilige zorg: durf te vragen! Treant nodigt u uit om actief mee te denken over uw eigen zorgproces. Meer informatie vindt u op: U wordt voor deze operatie opgenomen: neem daarom overnachtingsspullen mee. Wij adviseren u om makkelijk zittende kleding mee te nemen.

2 Vervoer Wij adviseren u om na de ingreep door iemand naar huis te laten brengen. Nuchter zijn Omdat deze behandeling plaatsvindt op de operatiekamer onder algehele narcose of met een ruggenprik dient u nuchter te zijn Medicatie Als u wordt opgenomen of een afspraak heeft op de polikliniek, dan is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw actuele medicatiegebruik. Geef uw apotheker toestemming om uw medicijngegevens met ons te delen. Hoe dat werkt leest u op Zo zijn we in alle gevallen ook bij een spoedopname verzekerd van een actueel medicatieoverzicht. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan moet u hiermee in overleg met de behandelend arts eventueel stoppen. Dit is tijdens het polibezoek met u besproken (mocht dit niet het geval zijn, neem dan van tevoren nog contact op met de polikliniek). Heeft u een allergie? Geeft dit dan tijdig door. Bent u een diabetespatiënt? Overleg dan met uw eigen arts of de diabetesverpleegkundige over uw medicatiegebruik voor en tijdens de behandeling. Soms is het noodzakelijk dit aan te passen. Anesthesie De operatie wordt over het algemeen uitgevoerd onder een ruggenprik of algehele anesthesie. Voorafgaand aan de operatie heeft u een gesprek met de anesthesist. Overig Voor de behandeling moet u sieraden zoals horloge, ringen, armbanden en piercings afdoen / uitdoen. Draag geen nagellak. Wij adviseren u om kostbare eigendommen thuis te laten. Dag van de behandeling Wat neemt u mee? Originele verpakkingen van medicatie die is verstrekt door uw thuisapotheek, inclusief baxterrol. Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).

3 Gegevens registreren bij de balie Wanneer u een oproep ontvangt voor een opname of behandeling in het ziekenhuis, is het belangrijk dat wij over juiste en volledige contactgegevens beschikken. Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan uw gegevens registreren bij de receptie. Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een ander ( ) adres of (mobiel) telefoonnummer heeft, een andere huisarts, tandarts, apotheek of verzekering? Geef het door bij de balie of via mijntreant, ons patiëntenportaal. We willen graag uw mobiele telefoonnummer en adres registreren om beter, sneller en via online communicatiemiddelen met u te kunnen communiceren. Waar meldt u zich? U wordt op het tijdstip dat met u is afgesproken verwacht in het ziekenhuis. Bij een operatieve behandeling vermelden we in de brief van de opnameplanning waar u zich meldt. Wie voert de behandeling uit? Wie zijn bij de behandeling aanwezig? De operatie wordt over het algemeen uitgevoerd op de operatiekamer door de uroloog geassisteerd door het operatieteam. Treant werkt mee aan de opleiding geneeskunde van de RUG en het UMCG. Op de polikliniek Urologie kunt u daarom gezien worden door een coassistent. Een coassistent is een vierde-, vijfde- of zesdejaars student geneeskunde die wordt opgeleid tot arts. De student doet door zijn coschap praktijkervaring in het ziekenhuis op; de uroloog is eindverantwoordelijke voor het werk van de coassistent. Aan het einde van uw bezoek ziet u ook altijd de uroloog. Indien u bezwaar heeft tegen een onderzoek door een coassistent kunt u dat tevoren aangeven bij de balie-assistente. De behandeling Voorbereiding in het ziekenhuis Een gastvrouw/-heer brengt u naar de afdeling. Een verpleegkundige neemt u vervolgens mee naar een kamer en wijst u een bed toe. Vervolgens treffen we de voorbereidingen voor de ingreep. De verpleging brengt u naar de voorbereiding van de operatiekamer, waar de verdere voorbereidingen plaatsvinden. De behandeling verloopt als volgt: Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op een behandeltafel met uw benen geplaatst in beensteunen.

4 De uroloog brengt via de plasbuis een endoscoop in uw blaas: dit is een hol buisje met aan het eind een kleine camera. De camera is aangesloten op een monitor: op de monitor kan de uroloog de binnenkant van de blaas zien. Via de endoscoop laat de uroloog eerst spoelvloeistof in de blaas lopen: hierdoor ontvouwt de blaas zich, zodat het zicht zo goed mogelijk is. Vervolgens brengt de uroloog via de endoscoop een injectienaald in uw blaas. Daarmee spuit de uroloog op tien tot 25 plaatsen een kleine hoeveelheid Botox in de blaasspier. Anesthesie Deze behandeling vindt plaats op de operatiekamer met een ruggenprik of onder algehele narcose. Voor informatie over de ruggenprik of algehele narcose verwijzen wij naar de informatiefolder Anesthesie. Duur van de behandeling Voor deze behandeling nemen we u soms een nacht op in het ziekenhuis. De behandeling duurt ongeveer dertig minuten. Wanneer krijgt u de uitslag van de behandeling? Het effect van de behandeling is na ongeveer drie dagen te merken. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor een controlebezoek bij de uroloog. Bij dit controlebezoek vindt een plastest plaats. Wij vragen u daarom om te proberen met een volle blaas te komen. Na de behandeling Soms kan na injectie de urine iets bloederig zijn. Als u een blaascatheter heeft gekregen wordt deze meestal dezelfde dag verwijderd. U mag weer naar huis nadat u spontaan heeft geplast. De eerste dagen na de behandeling kunt u wat bloed in uw urine hebben. Het is belangrijk dat u dan veel drinkt (ongeveer twee liter per dag) om bloedstolsels in uw blaas te voorkomen. Er kan nog wat bloed in de urine zitten doordat de inwendige wondjes nog niet helemaal genezen zijn. Schrik hier niet van: dit is normaal (maar kan wel zes weken duren). Complicaties

5 Mogelijke complicaties (die zelden voorkomen) zijn: Bij sommige patiënten zorgt de Botox ervoor dat u tijdelijk niet goed kunt plassen. U moet de blaas dan een paar keer per dag met een katheter legen. Mocht dit bij u het geval zijn, dan leren wij u hoe u dit doet (soms kan dit ook al voor de ingreep). De uroloog zal aangeven wanneer hij denkt dat dit voor u aan de orde is. U kunt last krijgen van een blaasontsteking, die in de meeste gevallen goed te behandelen is met een antibioticum. Het effect van botox duurt zes tot twaalf maanden. Als het is uitgewerkt, kunnen we de behandeling herhalen. Neemt u contact op met de polikliniek urologie van het ziekenhuis of de spoedeisende hulp indien: de pijn toeneemt en niet reageert op pijnstilling. u meer dan 38,5 graden koorts krijgt. Mochten er zich andere dan de bovenstaande problemen voordoen, dan kunt u bellen met de dienstdoende huisarts. Locatie Deze behandeling vindt binnen Treant Zorggroep plaats op alle ziekenhuislocaties. Heeft u nog vragen of bent u verhinderd? Heeft u nog vragen over deze behandeling of bent u verhinderd, neem contact op met de polikliniek Urologie Heeft u, wanneer u weer thuis bent, nog vragen of klachten die te maken hebben met uw opname of behandeling? Dan kunt u de eerste twee weken daarna nog contact met ons opnemen. Binnen kantoortijd kunt u bellen met de polikliniek, buiten kantoortijd belt u het algemeen nummer. Wetenschappelijk onderzoek Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om hieraan mee te doen. mijntreant mijntreant, het online patiëntenportaal van Treant

6 Wij vinden het heel belangrijk dat onze patiënten online toegang hebben tot hun medisch dossier. Daarom hebben we mijntreant: in dit portaal tonen we persoonlijke gegevens, correspondentie/ brieven (zoals specialisten- en ontslagbrieven) en (lab)uitslagen. Daarnaast biedt mijntreant online inzage in afspraken, inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak relevant/belangrijk is (denk aan informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe website van een branchevereniging). Kijk voor meer informatie op of log in via MRSA en andere multiresistente bacteriën Neem contact op met de afdeling Infectiepreventie indien u: in contact komt met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren. korter dan twee maanden geleden en langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest. zelf MRSA positief bent of een huisgenoot van u MRSA positief is. drager bent van een multiresistente bacterie. op een asielzoekerscentrum woont. In overleg met de deskundige Infectiepreventie wordt besloten of u gescreend moet worden op MRSA of andere multiresistente bacteriën. Opnemen van gesprekken U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder toestemming is wettelijk niet toegestaan. Gedrags- en huisregels Bij Treant hebben we in een aantal gedrags- en huisregels verwoord wat u van ons mag verwachten. En wat wij van u verwachten als u patiënt of bezoeker bent van ons ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op Wat vond u van de geleverde zorg? Het ziekenhuis heeft goede zorg en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Geef daarom uw ervaringen met ons ziekenhuis door via

7 Deel uw ervaring met de zorg op en help zo anderen met kiezen! Informatie Meer informatie vindt u op: Telefoonnummers Polikliniek Urologie Op werkdagen van 8.00 tot uur Afdeling Infectiepreventie Algemeen nummer TRIP-nummer TRIP