BEGROTING Concept. Ter goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 november Parkinson Vereniging Bunnik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING Concept. Ter goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 november Parkinson Vereniging Bunnik"

Transcriptie

1 BEGROTING 2020 Concept Ter goedkeuring op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 16 november 2019 Parkinson Vereniging Bunnik

2 Baten Begroting Begroting Realisatie PBF subsidie PGO instellingssubsidie Contributies en donaties hieraan gekoppeld Abonnement PM voor ParkinsonNetters Eigen bijdrage Parkinson Academie Eigen bijdrage diverse dagen Advertenties Niet-projectgebonden: donaties, schenkingen, verkopen en acties derden Opbrengsten evenementen Nalatenschappen Rente Projectgebonden: vermogensfondsen, farmaceutische- en hulpmiddelenindustrie Vacatiegeld TOTAAL BATEN Lasten Informatievoorziening Onderzoek Elkaar ontmoeten Belangenbehartiging Personeelskosten Huisvestingskosten Bestuurlijke kosten Algemene kosten TOTAAL LASTEN RESULTAAT* *Toelichting: Van het begrote negatieve resultaat zal ten laste worden gebracht van de bestemingsreserve Onderzoek.

3 Baten Begroting Begroting Realisatie PBF subsidie PGO instellingssubsidie Contributies en donaties hieraan gekoppeld Abonnement PM voor ParkinsonNetters Eigen bijdrage Wereld Parkinson Dag Eigen bijdrage Parkinson Academie Eigen bijdrage Verwendag partners- en mantelzorgers Eigen bijdrage Yoppers evenement Advertenties Algemene donaties,schenkingen Acties derden Verkopen Overige opbrengsten Wereld Parkinson Dag Nalatenschappen Rente Projectgebonden (vermogensfondsen, farmaceutische en hulpmiddelen industrie) Vacatiegeld Totaal baten

4 Informatievoorziening Begroting Begroting Realisatie Parkinson Magazine Redactie Parkinson Magazine Digitale communicatie (website + nieuwsflits) Communicatie Bibliotheek Brochures/leaflets Wereld Parkinson Dag Twee landelijke Parkinsonismendagen PA: Wat is Parkinson? PA: Maak kennis met PV PA: Parkinson? Houd je aandacht erbij! PA: Parkinson? Houd zelf de regie! PA: Parkinson en werk PA: Parkinson(ismen) en de Laatste Levensfase PA: Parkinson(ismen) en de naasten Scholing Train-de-trainersdag Ontwikkelen workshop Parkinson en de naasten Projectgroep Parkinson? Houd je aandacht erbij! Verenigingsstand Standmedewerkers Spreekbeurthouders Scholing Standhouders Scholing Spreekbeurthouders Werkgroep aanvullende therapieën Totaal informatievoorziening

5 Elkaar ontmoeten, belangenbehartiging, Begroting Begroting Realisatie onderzoek Onderzoek Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden Werkgroep patiëntonderzoekers Scholing patiëntonderzoekers Parkinson Advies Raad, patiëntenkamer Werkgroep wetenschapsnieuws Herziening onderzoeksagenda Totaal onderzoek Elkaar ontmoeten Opstartbijdrage Parkinson Cafés Bijdrage Parkinson Cafés Bijdrage feestelijke activiteit Parkinson Cafés Financiële administratie Parkinson Cafés Scholing Medewerkers Parkinson Cafés Training ledenwerving/ledenbinding voor Parkinson Cafés Provinciaal Coördinatoren Bijeenkomsten in de provincie Reiskosten medewerkers Parkinson Cafés Verwendag partners- en mantelzorgers Yoppers evenement Vrijwilligers inspiratiedag Totaal elkaar ontmoeten Belangenbehartiging Op de koffie bij Parkinsononderzoekers Werkgroep Parkinson en Werk Commissie Parkinsonismen Totaal belangenbehartiging

6 Personeelskosten, huisvestingskosten, bestuurlijke kosten Begroting Begroting Realisatie Personeelskosten Salarissen Premies sociale verzekeringen Reiskosten personeel Ziekengeldverzekering Overige diensten derden Teamkosten Communicatie wetenschapsnieuws Totaal personeelskosten Huisvestingskosten Huur- en servicekosten Overige huisvestingskosten Schoonmaak Totaal huisvestingskosten Bestuurlijke kosten Bestuur Parkinson Advies Raad Algemene ledenvergadering Congresbezoek Meerjarenbeleidsplan Medewerkers met vrijwilligersvergoeding Totaal bestuurlijke kosten

7 Algemene kosten Begroting Begroting Realisatie Kantoorbenodigdheden Telecommunicatie Kopieerkosten Porti Catering en gerelateerd Accountant Salarisadministratie Abonnementen/lidmaatschappen Verzekeringen Kantoorautomatisering Bankkosten Afboeking debiteuren Drukwerk Vrijwilligerswaardering Fondsenwerving Campagne nalatenschappen Campagne ledenwerving Campagne voor acties van derden Overige kosten Afschrijvingskosten computers en software Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten CRM implementatie Totaal algemene kosten