Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland"

Transcriptie

1 Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM 2 april 221, 1: Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van SARS-CoV-2 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD en wordt informatie verzameld over personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden. Vanaf 1 december 22 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van een SARS-CoV-2 infectie. Niet van alle positief geteste personen die gemeld worden aan de GGD is bekend of ze zijn opgenomen in het ziekenhuis of zijn overleden. Dit komt doordat er geen meldingsplicht is voor ziekenhuisopnames of overlijden bij personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. De hier gepresenteerde door de GGD en gemelde opname- en sterftecijfers betre en daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs (in tabellen) of in lichtere kleuren (in grafieken). De Stichting NICE rapporteert dagelijks het aantal patiënten met COVID-19 dat opgenomen is in het ziekenhuis en het aantal daarvan dat is opgenomen op de intensive care. Deze aantallen zijn meer compleet en worden ook weergegeven in deze rapportage. De stichting NICE registreert niet of iemand vanwege COVID-19 ziekte is opgenomen of om een andere reden. Open data De volgende bestanden met data over SARS-CoV-2 en COVID-19 zijn openbaar beschikbaar: Cumulatieve aantallen per gemeente per dag, van het aantal personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden patiënten positief voor SARS-CoV-2 gemeld bij de GGD ten tijde van publicatie. in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per gemeente per dag, volgens NICE registratie. Karakteristieken van elke voor SARS-CoV-2 positief geteste persoon in Nederland. len GGD-meldingen van SARS-CoV-2 in gehandicaptenzorginstellingen naar veiligheidsregio, per datum. len GGD-meldingen van SARS-CoV-2 in personen van 7 jaar en ouder woonachtig buiten een instelling naar veiligheidsregio, per datum. len GGD-meldingen van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen naar veiligheidsregio, per datum. len GGD-meldingen van SARS-CoV-2 per gemeente, per publicatiedatum. Het reproductiegetal van SARS-CoV-2. besmettelijke personen per dag. De Nationale SARS-CoV-2 afvalwatersurveillance.

2 Weergave van grafieken In de grafieken wordt in geel weergegeven wat de veranderingen zijn ten opzichte van de voorgaande week in aantallen aan het RIVM gemelde personen met een positieve uitslag voor SARS-CoV-2. Soms worden meldingen van de GGD aan het RIVM een dag of enkele dagen later gedaan dan de dag dat de persoon met een positieve uitslag voor SARS-CoV-2 aan de GGD wordt gemeld. In figuur 1 t/m 1 en 13 t/m 15 worden de SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD en weergegeven vanaf ruari 221. In hoofdstuk 12 zijn figuur 35 t/m 53 opgenomen, die de gehele periode vanaf 27 februari 22 weergeven. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 2

3 Inhoudsopgave Pagina 1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD en vanaf 27 februari Verloop over de tijd van SARS-CoV-2 vanaf ruari aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 en overleden personen positief voor SARS-CoV COVID-19 ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care gerapporteerd door de Stichting NICE Meldingen aan de GGD en per leeftijdsgroep (in jaren) en per veiligheidsregio Aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 per leeftijdsgroep (in jaren) en per veiligheidsregio Regionale overzichten van SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD en SARS-CoV-2 meldingen per veiligheidsregio in de afgelopen week Kaarten met SARS-CoV-2 meldingen per gemeente in de afgelopen twee weken Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD en positief op SARS-CoV-2 geteste personen 19 5 Reishistorie van bij de GGD en positief op SARS-CoV-2 geteste personen vanaf ruari 221 en in de afgelopen week 22 6 Bron- en contactonderzoek van SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD en Brononderzoek: Setting van mogelijke besmetting van personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV Contactonderzoek bij personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen, woonzorgcentra en gehandicaptenzorginstellingen vanaf ruari Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen en woonzorgcentra Surveillance van SARS-CoV-2 in gehandicaptenzorginstellingen Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 7 jaar en ouder vanaf ruari Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 7 jaar en ouder SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD en vanaf ruari Schattingen en berekeningen Schatting van het aantal besmettelijke personen gebaseerd op gegevens t/m 19 april Het reproductiegetal R gebaseerd op gegevens t/m 19 april SARS-CoV-2 gegevens uit overige bronnen SARS-CoV-2 laboratoriumtests op basis van de virologische weekstaten Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance: respiratoire infecties bij personen met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties Infectieradar: Monitoring van klachten passend bij SARS-CoV

4 INHOUDSOPGAVE 11.4 Totale sterfte in Nederland t/m 7 april SARS-CoV-2 meldingen vanaf 27 februari SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD en vanaf 27 februari COVID-19 ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care gerapporteerd door de Stichting NICE vanaf 27 februari Regionale overzichten van SARS-CoV-2 meldingen vanaf 27 februari Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van personen positief voor SARS-CoV Onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap bij overleden personen positief voor SARS-CoV-2 jonger dan 7 jaar vanaf 27 februari Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen en woonzorgcentra Surveillance van SARS-CoV-2 in gehandicaptenzorginstellingen Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 7 jaar en ouder Surveillance van SARS-CoV-2 onder zorgmedewerkers Surveillance van SARS-CoV-2 onder onderwijsen kinderopvangmedewerkers Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 4

5 1 SAMENVATTING COVID-19 MELDINGEN VAN DE GGD EN VANAF 27 FEBRUARI 22 1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD en vanaf 27 februari 22 In Nederland zijn er sinds 27 februari 22 in totaal personen met SARS-CoV-2 gemeld door de GGD. COVID-19 is een meldingsplichtige infectie, echter geldt er geen meldingsplicht voor ziekenhuisopname of overlijden bij personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. De hier gepresenteerde opname- en sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage. Tabel 1: door de GGD en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gemeld door de GGD en en aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 gemeld door de GGD en 1,2 Gezondheidsstatus Totaal % Meldingen Gecorrigeerd 4 Verschil met vorige afgelopen week 3 week 5 Totaal gemeld Ziekenhuisopname Overleden Sinds 1 december 22 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor ziekenhuisopname voor of overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde opname- en sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is. 2 Voor 428 sterfgevallen is aangegeven dat COVID-19 niet de directe oorzaak van overlijden is. 3 Meldingen die tussen 13 april 1:1 en 2 april 1: aan het RIVM zijn gedaan. Dit betreft het aantal meldingen, opnames en overlijdens die in de afgelopen week nieuw aan het RIVM zijn gerapporteerd. Datum van melding aan de GGD, ziekenhuisopname of overlijden kan echter in een andere week vallen. Bij de meeste overige tabellen en figuren in dit rapport wordt de datum van melding, ziekenhuisopname of overlijden gebruikt. Deze cijfers zijn dus niet hetzelfde. 4 Meldingen die gewist of herzien zijn tussen 13 april 1:1 en 2 april 1:. Behalve dat er nieuwe meldingen worden ontvangen, worden eerdere meldingen soms aangepast; de aantallen meldingen per week kunnen daardoor variëren. 5 Het verschil tussen de cumulatieve meldingen t/m 2 april 1: ten opzichte van 13 april 1:. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 5

6 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI Verloop over de tijd van SARS-CoV-2 vanaf ruari aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 en overleden personen positief voor SARS-CoV-2 A feb 22 feb 8 mrt 22 mrt GGD meldingsdatum 5 apr 19 apr B Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt Datum van overlijden 5 apr 19 apr Figuur 1: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf ruari (A) aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar meldingsdatum. (B) aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden. Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 35. { 1 Meldingen aan het RIVM van ruari t/m 13 april 1: uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 13 april 1:1 uur t/m 2 april 1: uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni 22 kan iedereen zich met klachten laten testen. Vanaf 1 december 22 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage en zijn in figuur B weergegeven in lichtere kleuren. Voor een overzicht van de totale sterfte in Nederland, zie Figuur 34. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is. Van 1 patiënt is de datum van overlijden niet bekend. Deze patiënt kan daarom niet worden weergegeven in deze figuren. } Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 6

7 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI COVID-19 ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care gerapporteerd door de Stichting NICE De Stichting NICE rapporteert dagelijks het aantal COVID-19 patiënten dat opgenomen is in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnames is inclusief opnames op de intensive care. Er is mogelijk een vertraging van 2 tot 3 dagen in de data-aanlevering. Gegevens rechts van de stippellijn worden momenteel nog aangevuld door de ziekenhuizen. Voor het aantal COVID-19 patiënten op de intensive care (bedbezetting per dag), zie de Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Tabel 2: nieuwe ziekenhuisopnames en intensive care (IC) opnames van patiënten met COVID-19 per kalenderweek 1 van ziekenhuisopname 2. Datum van - tot Ziekenhuis- of IC opname Waarvan IC opnames Een kalenderweek is gedefinieerd van maandag t/m zondag. 2 De gegevens van de meest recente kalenderweek zijn nog niet volledig. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 7

8 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI 221 A 3 nieuwe ziekenhuisopnames feb 22 feb 8 mrt 22 mrt Datum ziekenhuisopname 5 apr 19 apr B nieuwe IC opnames feb 22 feb 8 mrt 22 mrt Datum IC opname 5 apr 19 apr Figuur 2: (A) nieuwe COVID-19 patiënten per dag in Nederlandse 1 ziekenhuizen, waarvan (B) nieuwe COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse 1 intensive care (IC) afdelingen. { 1 Inclusief opnames op Duitse IC s ten tijde van overbezetting op de Nederlandse IC s.} Bron: Nationale Intensive Care Evaluatie NICE. Gegevens bijgewerkt op 2 april, 11:26 uur. Voor uitgebreidere en nog actuelere informatie zie Stichting NICE. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 8

9 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI Meldingen aan de GGD en per leeftijdsgroep (in jaren) en per veiligheidsregio feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr GGD meldingsdatum Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand Figuur 3: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221, per leeftijdsgroep (in jaren). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 36. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 9

10 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI 221 Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord en Oost Gelderland Gelderland Midden Gelderland Zuid Utrecht feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr GGD meldingsdatum Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand Figuur 4: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221, per veiligheidsregio (deel 1). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 38. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 1

11 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI 221 Noord Holland Noord Zaanstreek Waterland Kennemerland Amsterdam Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr GGD meldingsdatum Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand Figuur 5: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221, per veiligheidsregio (deel 2). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 39. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 11

12 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI 221 Zeeland Midden en West Brabant Brabant Noord Brabant Zuidoost Limburg Noord Limburg Zuid Flevoland 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr GGD meldingsdatum Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand Figuur 6: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221, per veiligheidsregio (deel 3). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 4. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 12

13 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI Aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 per leeftijdsgroep (in jaren) en per veiligheidsregio feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr Datum van overlijden Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand Figuur 7: aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221, per leeftijdsgroep (in jaren). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 37. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 13

14 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI 221 Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord en Oost Gelderland Gelderland Midden Gelderland Zuid Utrecht feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr Datum van overlijden Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand Figuur 8: aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221, per veiligheidsregio (deel 1). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 41. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 14

15 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI 221 Noord Holland Noord Zaanstreek Waterland Kennemerland Amsterdam Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands Midden Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr Datum van overlijden Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand Figuur 9: aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221, per veiligheidsregio (deel 2). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 42. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 15

16 2 VERLOOP OVER DE TIJD VAN SARS-COV-2 VANAF 1 FEBRUARI 221 Zeeland Midden en West Brabant Brabant Noord Brabant Zuidoost Limburg Noord Limburg Zuid Flevoland 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr feb 22 feb 8 mrt 22 mrt 5 apr 19 apr Datum van overlijden Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand Figuur 1: aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221, per veiligheidsregio (deel 3). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 22, zie Figuur 43. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 16

17 3 REGIONALE OVERZICHTEN VAN SARS-COV-2 MELDINGEN AAN DE GGD EN 3 Regionale overzichten van SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD en 3.1 SARS-CoV-2 meldingen per veiligheidsregio in de afgelopen week Tabel 3: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 en overleden personen positief voor SARS-CoV-2, per veiligheidsregio in de afgelopen week, totaal en per 1. inwoners 1,2. Veiligheidsregio 3 Totaal gemeld /1. Overleden /1. Totaal gemeld Groningen Fryslân Drenthe IJsselland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid Utrecht Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Haaglanden Hollands-Midden Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid Zeeland Midden- en West-Brabant Brabant-Noord Brabant-Zuidoost Limburg-Noord Limburg-Zuid Flevoland Betreft het aantal personen positief voor SARS-CoV-2 of overleden aan COVID-19 met een datum van melding aan de GGD of een datum van overlijden in de periode van 13 april 1:1 t/m 2 april 1: uur. 2 Sinds 1 december 22 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV- 2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is. 3 Van de meldingen die tussen 13 april 1:1 en 2 april 1: aan het RIVM gedaan zijn, is van 3 mensen de veiligheidsregio niet bekend. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 17

18 3 REGIONALE OVERZICHTEN VAN SARS-COV-2 MELDINGEN AAN DE GGD EN 3.2 Kaarten met SARS-CoV-2 meldingen per gemeente in de afgelopen twee weken per 1. inwoners Geen meldingen < Figuur 11: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 per 1. inwoners per gemeente met GGD meldingsdatum van 6 april t/m 2 april 1: uur. De donkergrijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio s weer. De lichtgrijze lijnen geven de gemeentegrenzen weer. Iedere dinsdag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 18

19 3 REGIONALE OVERZICHTEN VAN SARS-COV-2 MELDINGEN AAN DE GGD EN per 1. inwoners Geen meldingen < Figuur 12: aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 per 1. inwoners per gemeente met overlijdensdatum van 6 april t/m 2 april 1: uur. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd. De donkergrijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio s weer. De lichtgrijze lijnen geven gemeentegrenzen weer. Iedere dinsdag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 19

20 4 LEEFTIJDSVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN BIJ DE GGD EN POSITIEF OP SARS-COV-2 GETESTE PERSONEN 4 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD en positief op SARS-CoV-2 geteste personen Tabel 4: Leeftijdsverdeling van aan de GGD en gemelde en overleden personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 in de afgelopen week 1,2, in totaal, percentage en per 1. personen. Totaal gemeld Overleden Leeftijdsgroep % 3 /1. 4 % 5 /1. Totaal gemeld Niet vermeld.. 1 Betreft het aantal personen positief voor SARS-CoV-2 of overleden aan COVID-19 met een datum van melding aan de GGD of een datum van overlijden in de periode van 13 april 1:1 t/m 2 april 1: uur. 2 Sinds 1 december 22 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is. 3 Percentage van totaal aantal meldingen in de afgelopen week per leeftijdsgroep (in jaren). 4 Per 1. personen binnen deze leeftijdsgroep (in jaren). 5 Percentage van totaal aantal overlijdens in de afgelopen week per leeftijdsgroep (in jaren). Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 2

21 4 LEEFTIJDSVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN BIJ DE GGD EN POSITIEF OP SARS-COV-2 GETESTE PERSONEN Tabel 5: Man-vrouwverdeling van aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 en van overleden personen positief voor SARS-CoV-2 in de afgelopen week 1,2. Totaal gemeld Overleden Geslacht % 3 /1. 4 % 5 /1. Totaal gemeld Man Vrouw Betreft het aantal personen positief voor SARS-CoV-2 of overleden aan COVID-19 met een datum van melding aan de GGD of een datum van overlijden in de periode van 13 april 1:1 t/m 2 april 1: uur. 2 Sinds 1 december 22 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is. 3 Man-vrouwverdeling van het percentage van totaal aantal meldingen in de afgelopen week. 4 Per 1. personen per geslacht. 5 Man-vrouwverdeling van het totaal aantal overlijdens in de afgelopen week. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 21

22 4 LEEFTIJDSVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN BIJ DE GGD EN POSITIEF OP SARS-COV-2 GETESTE PERSONEN A Niet vermeld B Niet vermeld Geslacht Man Vrouw Niet vermeld Figuur 13: Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf ruari 221. (A) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2. (B) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage en zijn in figuur B weergegeven in lichtere kleuren. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 22

23 5 REISHISTORIE VAN BIJ DE GGD EN POSITIEF OP SARS-COV-2 GETESTE PERSONEN VANAF 1 FEBRUARI 221 EN IN DE AFGELOPEN WEEK 5 Reishistorie van bij de GGD en positief op SARS-CoV-2 geteste personen vanaf ruari 221 en in de afgelopen week Tabel 6: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest 1. Vanaf ruari Afgelopen week 2 % % Totaal gemeld Reishistorie Geen reishistorie Niet vermeld Of een persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 wel of geen reishistorie heeft, wordt vanaf 31 augustus 22 bepaald door de volgende criteria: a) De persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 heeft bij de GGD aangegeven een reishistorie te hebben en b) er zit maximaal 14 dagen tussen de terugkomstdag en de eerste ziektedag van de persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2. 2 Meldingen die tussen 13 april 1:1 en 2 april 1: aan het RIVM zijn gedaan. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 23

24 5 REISHISTORIE VAN BIJ DE GGD EN POSITIEF OP SARS-COV-2 GETESTE PERSONEN VANAF 1 FEBRUARI 221 EN IN DE AFGELOPEN WEEK Tabel 7: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest naar verblijfplaats 1. Vanaf ruari Afgelopen week 2 Land van verblijf % % België Duitsland Polen Turkije Frankrijk India Spanje Ver. Arab. Emiraten Curaçao Italië Pakistan Roemenië Luxemburg Zwitserland Hongarije Mexico Oostenrijk Verenigde Staten Zweden Egypte Ierland Overig Meldingen die tussen 13 april 1:1 en 2 april 1: aan het RIVM zijn gedaan. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 24

25 6 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN SARS-COV-2 MELDINGEN AAN DE GGD EN 6 Bron- en contactonderzoek van SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD en Wanneer iemand besmet is met SARS-CoV-2 start de GGD met bron- en contactonderzoek (BCO) volgens een landelijk protocol, met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 6.1 Brononderzoek: Setting van mogelijke besmetting van personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 In het brononderzoek, dat door de GGD wordt uitgevoerd bij personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, wordt nagegaan of er gerelateerde ziektegevallen zijn die de bron kunnen zijn. Als dit het geval is wordt vermeld in welke setting de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. Voor de gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en waarvan de setting bekend is, wordt in Tabel 9 vermeld om welke setting het gaat. Tabel 8: aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 naar aanwezigheid van gerelateerde ziektegevallen 1. Vanaf ruari Afgelopen week 2 Gerelateerde ziektegevallen aanwezig % % Totaal gemeld Ja, setting vermeld Ja, setting niet vermeld Ja, setting onbekend Nee Niet vermeld Sinds 1 december 22 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle personen positief voor SARS-CoV-2 getest worden. De werkelijke aantallen zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. 2 Meldingen die tussen 13 april 1:1 en 2 april 1: aan het RIVM zijn gedaan. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 25

26 6 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN SARS-COV-2 MELDINGEN AAN DE GGD EN Tabel 9: Vermelde mogelijke settings van besmetting van aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 waarbij sprake is van gerelateerde gevallen 1,2. Vanaf ruari Afgelopen week 3 Setting % % Thuissituatie (huisgenoten inclusief niet-samenwonende partner) Bezoek in de thuissituatie (van of bij familie, vrienden, enz.) Werksituatie School en kinderopvang Vrijetijdsbesteding, zoals sportclub Feest (feest, verjaardag, borrel, bruiloft, enz.) e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis Overige gezondheidszorg Verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen Overige woonvoorziening Medereiziger / reis / vakantie Religieuze bijeenkomsten e lijn gezondheidszorg / huisarts Woonvoorziening voor mensen met een beperking Uitvaart Horeca Studentenvereniging/-activiteiten Dagopvang voor ouderen en mensen met een beperking Vlucht Koor Overige dagopvang Hospice Overig Sinds 1 december 22 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle personen positief voor SARS-CoV-2 getest worden. De werkelijke aantallen zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. 2 Per positief op SARS-CoV-2 getest persoon kunnen meerdere settings gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 9 worden berekend ten opzichte van het aantal personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en tenminste één setting is vermeld (Tabel 8). 3 Meldingen die tussen 13 april 1:1 en 2 april 1: aan het RIVM zijn gedaan. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 26

27 6 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN SARS-COV-2 MELDINGEN AAN DE GGD EN 6.2 Contactonderzoek bij personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 Het contactonderzoek richt zich op personen met wie de besmette persoon de afgelopen tijd in contact is geweest, en besmet zou kunnen hebben. Nauwe contacten zijn mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. Andere (niet nauwe) contacten van de besmette persoon zijn mensen die langer dan 15 minuten met de persoon in dezelfde ruimte waren, maar waar wel 1,5 meter afstand was, óf mensen die minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact hadden met de besmette persoon. De GGD neemt contact op met de nauwe contacten van de besmette persoon en bespreekt leefregels waaronder het thuis in quarantaine blijven. De andere (niet nauwe) contacten krijgen een brief of . Nauwe contacten krijgen sinds 3 februari 221 het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen en op dag 5 na de blootstelling een (tweede) test te doen om uit quarantaine te mogen. Het advies aan niet nauwe contacten is om zich bij klachten zo snel mogelijk te laten testen, en anders op of rond dag 5 na de blootstelling. De GGD registreert het aantal nauwe en niet nauwe contacten van de persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 (Tabel 11). Alleen de nauwe contacten worden op individuele basis geregistreerd; indien nauwe contacten gelinkt zijn aan meerdere besmette personen worden ze niet dubbel geregistreerd. In periodes met een groot aantal besmettingen kan de uitvoering en registratie van het BCO door de GGD en tijdelijk worden aangepast. Deze GGD en vragen besmette personen dan zelf hun contacten te waarschuwen met behulp van informatie van de GGD. Als volgens een arts van de GGD sprake is van een risicogroep of risicovolle situatie wordt het BCO wel volgens de landelijke werkwijze uitgevoerd. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 27

28 6 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN SARS-COV-2 MELDINGEN AAN DE GGD EN Tabel 1: len aan de GGD en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzoek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd 1, per kalenderweek 2. Gevonden via BCO 3 Contactinventarisatie uitgevoerd Start week Nieuwe meldingen % % Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe SARS-CoV-2 melding in kaart brengt welke contacten deze persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint. 2 Een kalenderweek is gedefinieerd van maandag t/m zondag. 3 Meldingen waarbij de persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 in het kader van BCO door de GGD of door een andere persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 is gewaarschuwd. Tabel 11: Totaal en gemiddeld aantal contacten van gemelde personen per kalenderweek per categorie contact 1. Start week Totaal Gemiddeld aantal Huisgenoten Overig nauwe contacten Niet nauwe contacten Totaal Gemiddeld aantal Totaal Gemiddeld aantal Hierbij worden alleen de nieuwe SARS-CoV-2 meldingen meegenomen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 28

29 6 BRON- EN CONTACTONDERZOEK VAN SARS-COV-2 MELDINGEN AAN DE GGD EN Tabel 12: nauwe contacten dat opgevolgd wordt door de GGD en aantal en percentage met een SARS-CoV-2 infectie, per categorie nauw contact, per kalenderweek 1,2. Huisgenoten Start week 3 positief Overig nauwe contacten % Positief positief % Positief Het betreft alleen nauwe contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD. Niet nauwe contacten worden pas individueel geregistreerd als ze zich bij de GGD melden met klachten en worden daarom hier niet getoond. 2 In verband met de monitorperiode van 1 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente periode. 3 Het aantal positieve en percentage positieve contacten in de grijze weken zijn onderschattingen van de werkelijke aantallen en percentages in verband met een afgeschaald BCO. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 29

30 7 SURVEILLANCE VAN SARS-COV-2 IN VERPLEEGHUIZEN, WOONZORGCENTRA EN GEHANDICAPTENZORGINSTELLINGEN VANAF 1 FEBRUARI Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen, woonzorgcentra en gehandicaptenzorginstellingen vanaf ruari Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen en woonzorgcentra Vanaf 1 juli 22 vraagt de GGD voor alle personen positief voor SARS-CoV-2 systematisch na of zij bewoner zijn van een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen en niet werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Indien onbekend is of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont, maar de postcode (bijv. 1234AB) komt wel overeen met de vestiging van een woonzorgcentrum of verpleeghuis en de persoon is 7 jaar of ouder, wordt de persoon toch ingedeeld als bewoner van een verpleeghuis of woonzorgcentrum. A feb 22 feb 8 mrt 22 mrt GGD meldingsdatum 5 apr 19 apr B Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt Datum van overlijden 5 apr 19 apr Figuur 14: verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met SARS-CoV-2 gemeld aan de GGD en vanaf ruari (A) gemelde verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar GGD meldingsdatum. (B) overleden verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden. { 1 Meldingen aan het RIVM t/m 13 april 1: uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 13 april 1:1 uur t/m 2 april 1: uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.} Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 3

31 7 SURVEILLANCE VAN SARS-COV-2 IN VERPLEEGHUIZEN, WOONZORGCENTRA EN GEHANDICAPTENZORGINSTELLINGEN VANAF 1 FEBRUARI Gerapporteerde meldingen Afgelopen week Bestaand 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt Publicatiedatum RIVM Figuur 15: nieuwe verpleeghuis- en woonzorgcentrumlocaties met SARS-CoV-2 vanaf 1 februari nieuwe verpleeghuis- en woonzorgcentrumlocaties waar sprake is van tenminste één SARS-CoV-2 besmetting op basis van een positieve test. Een verpleeghuis of woonzorgcentrum wordt meegeteld als nieuwe locatie wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 zijn gemeld. 5 apr 19 apr { 1 Meldingen aan het RIVM t/m 13 april 1: uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 13 april 1:1 uur t/m 2 april 1: uur zijn weergegeven in geel.} Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 31

32 7 SURVEILLANCE VAN SARS-COV-2 IN VERPLEEGHUIZEN, WOONZORGCENTRA EN GEHANDICAPTENZORGINSTELLINGEN VANAF 1 FEBRUARI Surveillance van SARS-CoV-2 in gehandicaptenzorginstellingen Vanaf 1 juli wordt gestructureerd nagevraagd of een persoon in een gehandicaptenzorginstelling woont. A feb 22 feb 8 mrt 22 mrt GGD meldingsdatum 5 apr 19 apr B Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt Datum van overlijden 5 apr 19 apr Figuur 16: aan de GGD en gemelde gehandicaptenzorginstellingbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf ruari (A) gemelde gehandicaptenzorginstellingbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar GGD meldingsdatum. (B) overleden gehandicaptenzorginstellingbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden. { 1 Meldingen aan het RIVM t/m 13 april 1: uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 13 april 1:1 uur t/m 2 april 1: uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.} Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 32

33 7 SURVEILLANCE VAN SARS-COV-2 IN VERPLEEGHUIZEN, WOONZORGCENTRA EN GEHANDICAPTENZORGINSTELLINGEN VANAF 1 FEBRUARI Gerapporteerde meldingen Bestaand Nieuw 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt Publicatiedatum RIVM Figuur 17: nieuwe gehandicaptenzorginstellinglocaties met SARS-CoV-2 vanaf ruari nieuwe gehandicaptenzorginstellinglocaties waar sprake is van tenminste één SARS-CoV-2 besmetting op basis van een positieve test. Een gehandicaptenzorginstellinglocatie wordt meegeteld als nieuwe locatie wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 zijn gemeld. 5 apr 19 apr { 1 Meldingen aan het RIVM t/m 13 april 1: uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 13 april 1:1 uur t/m 2 april 1: uur zijn weergegeven in geel.} Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 33

34 8 SURVEILLANCE VAN SARS-COV-2 BIJ ZELFSTANDIG WONENDE PERSONEN VAN 7 JAAR EN OUDER VANAF 1 FEBRUARI Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 7 jaar en ouder vanaf ruari Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 7 jaar en ouder A feb 22 feb 8 mrt 22 mrt GGD meldingsdatum 5 apr 19 apr B Gerapporteerde meldingen Nieuw Bestaand 8 feb 22 feb 8 mrt 22 mrt Datum van overlijden 5 apr 19 apr Figuur 18: zelfstandig wonende personen van 7 jaar en ouder met SARS-CoV-2 gemeld aan de GGD en vanaf ruari (A) gemelde zelfstandig wonende personen van 7 jaar en ouder met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar GGD meldingsdatum. (B) overleden zelfstandig wonende personen van 7 jaar en ouder met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden. { 1 Meldingen aan het RIVM t/m 13 april 1: uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 13 april 1:1 uur t/m 2 april 221 1: uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.} Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 34

35 9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD EN VANAF 1 FEBRUARI SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD en vanaf ruari 221 Vanaf 1 juni 22 kunnen alle personen met klachten passend bij SARS-CoV-2 infectie zich laten testen door de GGD. Vanaf 1 december 22 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij in contact zijn geweest met een persoon die positief is getest op SARS-CoV-2 infectie. Vanaf 1 juni wordt in alle GGD regio s het afspraken- en uitslagensysteem CoronIT gebruikt. Onderstaande rapportage is gebaseerd op CoronIT data van voorbije volledige kalenderweken vanaf ruari 221, geëxporteerd op 19 april 221. Totale aantallen uitslagen zijn gebaseerd op alleen positieve en negatieve uitslagen, testen met uitslag heranalyse of onbeoordeelbaar zijn geëxcludeerd. Omdat alleen geboortejaar beschikbaar is om de leeftijd van personen getest op SARS-CoV-2 infectie te bepalen, is het jaar van testafname minus het geboortejaar gebruikt om de leeftijd toe te kennen. Dit betekent dat een deel van de personen getest op SARS-CoV-2 een jaar te oud is ingeschat. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 35

36 9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD EN VANAF 1 FEBRUARI 221 Tabel 13: testen uitgevoerd door de GGD en, met bekende uitslag. Datum van - tot 1 testen met uitslag positief Percentage positief Totaal De gegevens van de meest recente week zijn nog niet volledig Percentage positief testen met uitslag 8 feb 22 feb 8 mrt Week van afname Figuur 19: testen 1 per kalenderweek en percentage positieve testen per kalenderweek vanaf ruari mrt 5 apr { 1 De doorlopende paarse lijn geeft het percentage positief weer (y-as linkerzijde). De grijze balkjes geven het absolute aantal afgenomen tests weer (y-as rechterzijde).} Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 36

37 9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD EN VANAF 1 FEBRUARI 221 Tabel 14: testen uitgevoerd door de GGD en, met bekende testuitslag vanaf ruari 221 per leeftijdsgroep. Leeftijdsgroep getest met uitslag Vanaf ruari Afgelopen kalenderweek 1 positief Percentage positief getest positief Percentage positief Niet vermeld Van il tot en met 18 april. Tabel 15: testen uitgevoerd door de GGD, met bekende testuitslag vanaf ruari 221 per geslacht. Geslacht getest met uitslag Vanaf uari Afgelopen kalenderweek 1 positief Percentage positief getest met uitslag positief Percentage positief Man Vrouw Niet vermeld Van il tot en met 18 april. Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 37

38 9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD EN VANAF 1 FEBRUARI Percentage positief testen met uitslag per 1, Week van afname Figuur 2: testen 1 en percentage positieve testen per kalenderweek en per leeftijdsgroep vanaf ruari { 1 De doorlopende paarse lijn geeft het percentage positief weer (y-as linkerzijde). De grijze balkjes geven het aantal afgenomen tests per 1. inwoners weer (y-as rechterzijde).} {}{ 2 Met het openen van de scholen op 8 februari is het testbeleid voor kleine kinderen (-4) en kinderen die op de basisschool zitten veranderd.} Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland Bron: RIVM 38