Kerkblad van de drie kerken Nijeveen en Kolderveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkblad van de drie kerken Nijeveen en Kolderveen"

Transcriptie

1 Kerkblad van de drie kerken Nijeveen en Kolderveen JAARGANG 26 - periode 29 augustus - 25 september nummer 8

2 GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN HAVELTE - WANNEPERVEEN Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel Website / voorzitter Predikant Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal (deeltijd 20%) / Ds. Jan Stap (deeltijd 10%) / Contactpersoon diensten vacant. Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Dorpsstraat 137, tel / , Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel / Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel C.v.K. voorzitter: dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel , mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel (secretariaat) Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO Diaconie Geref. Kerk Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO / NL56RABO Verjaardagsfonds NL96RABO Auto-ophaaldienst dhr. Y. Reitsma, tel Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel / , Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel / HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN Kerkgebouw Kolderveen 47, tel Website en adres / Predikant Vacant, ( Consulent/ pastorale bijstand: ds. Jan Stap, ) Scriba Postadres: Kolderveen 47, Restauratiefonds NL04RABO t.n.v. Restauratiefonds Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. Penningmeester CvK dhr. A. Voerman, 't Nieveen 52; tel , Bankreknr NL77RABO Actie Kerkbalans: NL33RABO Diaconie NL91RABO Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel Zending NL85INGB Telefoonnummer jeugdgebouw Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. M. Brouwer, De Wilgen 7, tel Rek.nr. collectemunten NL77RABO (verkoop 1 e dinsdag oneven maand) Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen Website Predikanten Ds. R. Kok en mevr. ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel of Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: , Adm. Kerkrentmeesters dhr. H. Maat, Burg. Weimalaan 13, tel , Bankrekening kerk NL33RABO t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen Ledenadministratie dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel , Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel , Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel Bankrekening Diaconie NL96RABO Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. T. Kikkert, Lijsterstraat 20, tel Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel Bezorging kerkblad mevr. N. van t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel website PKN Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór 15 september uur Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: (voorkeur) Eindredactie: Jan van der Woerdt, tel DRIELUIK - Algemene informatie

3 Van U is de toekomst Het thema van de startzondag in onze drie kerken is wat beweegt je?. Meer hierover staat op pagina 5. Het landelijk thema is Van U is de toekomst. Een hoopvol thema, zeker na een periode waarin bijna alles op slot zat. Tegelijkertijd de onzekerheid van wat ons te wachten staat. We weten immers niet wat er gaat gebeuren. Of toch wel? Wat mij gedurende de Corona-periode op de been gehouden heeft en maakte dat ik vol kon houden is de gedachte dat de toekomst in Gods hand is. Ik weet niet wat de dag van morgen gaat brengen, maar ik geloof wel dat God het weet. In het Onze Vader.. dat de Here Jezus aan zijn discipelen leerde en dat aan ons is doorgegeven staat de regel Uw koninkrijk kome. Uw koninkrijk kome wat wil dat zeggen? Het wil zeggen het is er al en tegelijk het is er nog niet maar wel het is in beweging. Het Koninkrijk van God is de toekomst. Een toekomst die niet maakbaar is. Dat wil niet zeggen dat wij er maar op los kunnen en mogen leven. Het wil zeggen dat wij geroepen zijn om verantwoord met dit bestaan omgaan. Tegelijk dat wij het uiteindelijk niet bepalen. Er zijn concepten/ ideeën die uitgaan van de maakbaarheid van dit bestaan, waarin de mens bepaalt hoe de toekomst eruit zal zien. Wat dat brengt zien we vandaag de dag in alle duidelijkheid gebeuren. In de Corona-crisis zien en zagen we hoe we overvallen kunnen worden door virussen. We zien in het milieu hoe onze levenswijze bepalend kan zijn voor bijvoorbeeld het klimaat. Tegelijk zien we hoe politieke concepten proberen daarin verandering te brengen en hoe moeizaam dat gaat. Nee, als het aan de mens ligt zal er geen rechtvaardige wereld komen en zal er ook geen gerechtigheid geschieden. (Kijk maar eens naar de huidige crisis in Afghanistan en de reactie van Den Haag.) Het Koninkrijk van God is gebaseerd op totaal andere concepten dan de menselijke ideeën. de Here Jezus zegt dat het Koninkrijk van God reeds in ons midden is (Lucas 17:21). In Jezus Christus zelf is dat Koninkrijk onder ons gekomen door de verzoening met God, die Hij bracht aan ons mensen. Het Koninkrijk van God is van een andere orde dan de menselijke omdat het gebaseerd is op verzoening, gerechtigheid en rechtvaardigheid. Begrippen die wij wel kennen, maar die gemankeerd zijn en worden door ons menselijk handelen. Wat betekent dat voor ons anno 2021? Het betekent dat we niet hoeven te wanhopen maar mogen leven uit de hoop die God ons biedt. Hoop doet leven! Het is hoop, geloof, dat het leven niet eindigt met de dood maar dat er door de dood heen hoop is op een bestaan bij / met God in Jezus Christus. Het zijn woorden en gedachten die misschien voor velen van ons geen sterk omlijnde beelden zijn, maar laten het dan woorden en gedachten zijn die ons perspectief bieden op een leven na dit leven. Ik moet zelf bij de woorden Koninkrijk van God denken aan het beeld uit Openbaring 21: 1-4 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. (Een beeld dat we ook in andere Bijbelgedeelten tegenkomen, zoals bij de profeet Jesaja.) Ds. Jan Stap 3 DRIELUIK - Voorwoord

4 HET KERSPEL: Gespreksgroep: Maandsluiting: Dinsdag 21 september om 10 uur in de gereformeerde kerk o.l.v. Ds. Marjan van Hal Vrijdag 27 augustus om 19 uur in het Kerspel o.l.v. Ds. Marjan van Hal organist: Mevr. Westenbrink AGENDA 19 sept Startdienst Alle 3 de kerken 09:30 DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER Mevr. J. Altena-Bakker, Kolderveen jaar Mevr. P. de Boer-van Veenendaal, Kolderveen jaar Dhr. H. Hofman, Burg. Weimalaan jaar Dhr. H. Feijen, Karspelstraat 6 80 jaar Mevr. A. Kiers-Beute, Karspelstraat 8 94 jaar Dhr. A. Piersma, Ds. van Halsemastraat 12/23 95 jaar Mevr. J. Huisman-Baas, Weth. Vosstraat jaar Mevr. A. Grootjans-Holterman, Ds. Van Halsemastr jaar Mevr. Gruppen-Snijder, Dorpsstraat jaar Mevr. P.J.A. van Hilten, Weth.Vosstraat jaar 4 DRIELUIK

5 DANK Ik wil iedereen, ook namens Roelof, hartelijk bedanken voor de vele bezoeken, kaarten, bloemen en andere attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname en revalidatie. Het gaat weer de goede kant op. Alie en Roelof Bouwknegt Gorthoek Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en de vele kaarten, die we ontvingen, na het overlijden van Aaltje Soeten-Bouwknegt, onze lieve moeder, oma en omi. Fam. Brand- Soeten Fam. v.d. Veen-Soeten Langs deze weg wil ik de bloemendames en alle leden van de kerk bedanken voor het prachtige boeket bloemen dat ik gehad heb na mijn operatie. Het gaat goed en ben volop bezig met de revalidatie. Bedankt Met vriendelijke groet Jenny van Gijssel STARTZONDAG: WAT BEWEEGT JE? Terwijl we in de vorige Drieluik nog vertelden dat we op de startzondag op 19 september veel met muziek wilden doen, is dit idee intussen helaas alweer achterhaald. Omdat de coronabesmettingen weer toe gingen nemen, hebben we besloten om muziek en zang te laten varen. Het is te risicovol. Het thema wordt nu: wat beweegt je? Er zullen een aantal workshops gehouden worden waarbij de begeleiders ook iets zullen vertellen wat hen beweegt bij hun onderwerp. Je kunt gaan bloemschikken, koken, wijn proeven, schilderen, naar Bert Middelbos luisteren die over zijn boek Inspiratie vertelt, er is een workshop djembé, rugby.... Om half 10 is er koffie en om 10 uur een korte opening en dan beginnen om half elf de workshops die drie kwartier zullen duren. De workshops zullen in/bij alle drie de kerken worden gehouden. Tot slot is er een gezamenlijke afsluiting. We hopen dat u bij het lezen hiervan al zin krijgt om te komen en om mee te doen! Van harte welkom! ds. Marjan van Hal WEL MAKKELIJK ZO... De afgelopen periode hoorden we verschillende geluiden van mensen over de digitale kerkdiensten. Veel mensen missen het samenkomen. Er is ook een groep die niet of nauwelijks kijkt omdat het hen niet aanspreekt omdat het zo op een afstand blijft. Anderen vinden het wel makkelijk zo, je kunt rustig thuis kijken en luisteren met een kopje koffie er bij. Regelmatig klinkt het dan ook dat mensen benieuwd zijn hoe het verder zal gaan met de kerkgang als de kerken weer gewoon open en vrij toegankelijk zijn. Voor de duidelijkheid: tot die tijd is er een groep mensen die kiezen voor veiligheid en ook al is het verantwoord en op gepaste afstand, ze komen niet. Alle begrip en alle respect. Sommige mensen weten zich zo kwetsbaar dat de veiligste weg de beste is. Maar waar het mij om gaat zijn de mensen die zeggen het is wel makkelijk zo.. Een 5 DRIELUIK - PKiN berichten

6 collega van mij heeft zijn kerkenraad gezegd dat hij vindt dat de video-opnames van de kerkdiensten moeten stoppen als alles weer toegankelijk is. Ze zijn het daar niet mee eens. Heel begrijpelijk, er zijn mensen die niet naar de kerk kunnen. Voor hen is de video-opname van de kerkdiensten een verrijking. Maar er is wel iets meer van te zeggen. En dan heb je het over het hart van de kerkdienst. In tegenstelling tot wat mensen in het algemeen denken is naar mijn overtuiging het hart van de kerkdienst niet de verkondiging. Het hart van de kerkdienst is de ontmoeting. En die ontmoeting kan maar op één manier gestalte krijgen, dat is met de mensen die er aanwezig zijn. Als je niet kunt, of onder de huidige omstandigheden het niet verantwoord vindt, dat heb je alle reden om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Maar als je wel de mogelijkheid hebt, dan wil ik je toch meegeven dat het hart van de kerkdienst de ontmoeting is. In het geheel van het samenkomen, elkaar begroeten, herkennen, zingen en samen stil zijn, luisteren en bidden en koffiedrinken, daarin krijgt de kerkdienst haar vulling, stroomt haar hart. Dus dat wel makkelijk zo met thuis en een bakje koffie heeft wel zijn prijs. En die prijs is dat je minder betrokken bent bij het hart, en dat je dan ook veel sneller op een afstand komt, van de kerk, van de gemeenschap en van het geloof. U bent dus weer van harte welkom! Ds. René Kok DE BIJBEL, wat kunnen we er nog mee? Voor veel mensen is de bijbel altijd een vanzelfsprekendheid geweest. De bijbel was van kaft tot kaft waar. In orthodoxe kringen wordt dit ook nog zo gezegd. Maar als je goed kijkt naar hoe kerken en gelovigen dat invullen, dan zie je dat toch iedereen zo zijn eigen keuzes maakt. Zo staan In het eerste testament nogal wat geboden die we maar snel terzijde schuiven. Bijvoorbeeld dat je je kind moet laten stenigen als hij ongehoorzaam is (Deuteronomium 21:18-21), of iemand die op de sabbath hout sprokkelt moet stenigen (Numeri 15.32vv). Ook in het nieuwe testament zie je lastige uitspraken zoals En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. (Mattheus 18.9) of dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente (1 Corinthe 14.34). Het wordt nooit zo openlijk gezegd, maar het komt er op neer dat iedere kerk en gelovige zelf bepaalt wat je letterlijk moet nemen en wat je als symbolisch moet verstaan of als binnen de situatie van die tijd. Het zou eerlijker zijn om dat gewoon toe te geven en niet de pretentie te hebben om te weten wat God precies bedoelt. Het heeft er wel toe geleid dat veel mensen zich afvragen wat ze met al die verhalen in de bijbel moeten en wat je wel of niet moet geloven. Hoe zit dat nu allemaal? Kun je nog wel wat met de bijbel, of is het allemaal willekeur? Al die vragen maken het niet eenvoudiger om te geloven. Gelukkig is er veel meer te zeggen van de bijbel. Met meer inzicht ga je meer begrijpen. En het is minder moeilijk dan je denkt. Mij is gevraagd of ik niet een aantal bijeenkomsten kan aanbieden. Juist voor mensen die met allerlei van zulke vragen rondlopen en daar wat mee willen. Nu dat wil ik graag doen. Als er voldoende belangstelling is willen we dit winterseizoen in een aantal bijeenkomsten ontdekken hoe die bijbel eigenlijk tot stand is gekomen. We werken daarbij van achter naar voren. Omdat dat makkelijker is om het te leren inzien. We beginnen dan met de brieven van Paulus, de wereld van het Nieuwe Testament. Aan de hand van Paulus leren we zien hoe die brieven tot stand zijn gekomen, wat Paulus bedoelde, hoe zijn wereld er uit zag. En stapje voor stapje kunnen we verder gaan. Wat mij betreft kunnen we daarom heen allerlei uitstapjes maken naar vragen, teksten, enz. Het gaat er om om met elkaar in gesprek te komen en daarin wat te leren. Wie belangstelling heeft, laat het mij horen! Als we een voldoende grote groep hebben kunnen we van start. Ds. René Kok 6 DRIELUIK - PKiN berichten

7 KOPLOPERS De tijd van de Olympische spelen ligt achter ons. Maar wat konden we weer genieten van velerlei sporten! En wat een verscheidenheid! Voor elk wat wils. Met verbazing heb ik gekeken naar de atlete Hassan. Wat een kracht straalt zij uit als ze hard loopt. Eerst vallen, dan weer op staan, een schepje er bovenop en uiteindelijk nog winnen ook! Mooi dat je je daarbij kunt optrekken aan de koplopers! Hen inhalen en voorbijgaan.. Koplopers. In de sport soms maar een ondankbare taak. De zaak aantrekken, maar uiteindelijk Ik moest even aan deze koplopers denken, toen ik nadacht over de voorzitter van een kerkenraad. Ook zo n lastige taak. De zaak aantrekken, de gemeente in beweging krijgen en dan nog de juiste weg opsturen, maar dan uiteindelijk Nee, gelukkig gaat het niet om prijzen in de kerk; wie de eerste is of de laatste. En het gaat ook niet om winst of verlies Nee, maar toch.. De voorzitter van de kerkenraad is een koploper. En ik vind het terecht om ze eens even in het zonnetje te zetten nu zich weer een wisseling van deze functie in onze kerkenraad gaat voordoen. Klaas Neutel gaat deze functie overnemen van Bert Winters Jzn, vernam ik in de wandelgangen. Maar voordat ik hen meer in het licht zet, noem ik eerst de naam van een andere voorzitter: Klaas Klomp. Hij is ons helaas onlangs ontvallen. Maar in de periode dat ik predikant was, was hij een van de voorzitters van de kerkenraad. En met waardering denk ik daaraan terug! Niet zozeer vanwege zijn leidinggevende capaciteiten als wel om zijn manier van doen. Want hoe pastoraal en bewogen was hij voor ons als pastoriebewoners toen mijn Marianne ziek werd en overleed. Klaas was niet de man van grote woorden, maar wel van een rustige inzet en een hart dat klopt van liefde voor zijn Heer en Zijn kerk. En steeds heeft hij dat proberen waar te maken in verschillende kerkelijk functies. We verloren in hem een fijn gemeentelid! Maar nu dan toch de wisseling van de wacht die er aan komt. Bert geeft de voorzittershamer over aan Klaas. Wat fijn dat er opnieuw iemand is die de kar van de kerkenraad en gemeente wil trekken. Of voortduwen t is maar waar je gaat staan en wat nodig is. In ieder geval zal Klaas voor een periode koploper zijn. En Klaas weet uit ervaring wat besturen is Maar wij moeten niet vergeten dat kerkenwerk altijd teamsport moet zijn! Waar blijft de voorzitter als er geen teamleden zijn die meewerken om de klus te klaren? Zowel in de kerkenraad als in de gemeente gaat het om SAMEN! Iedereen moet zijn/haar rol spelen anders wordt het niets met het spel Zo n teambeleving heb ik zeker altijd aangetroffen bij Bert. Misschien is bij hem de term netwerker passender. Een gave die hem goed van pas is gekomen in deze periode als voorzitter van de kerkenraad, die voor een heel groot deel ook getekend werd door de vacature van predikant. In die zin stond hij er echt alleen voor als koploper. Zonder in detail te treden hecht ik er aan om mijn grote waardering uit te spreken; en ik denk dat velen dat met mij zullen delen. Aangetreden als ouderling- pastoraat, waar zijn hart ligt, ging hij over naar het voorzitterschap en heeft dat veel langer dan vier jaar gedaan! Petje af! Ik begreep dat het team van de kerkenraad, ondanks vacatures die nu eenmaal vallen, weer vrij compleet wordt en dat is fijn! Nu nog een nieuwe predikant! En hopelijk gaan we er steeds meer van meemaken dat we in Nijeveen niet meer van verschillende clubs spreken, maar van Eén Gemeente van de Heer. Wat in coronatijd gegroeid is aan gezamenlijkheid moet niet meer terug gedraaid worden als de maatregelen versoepelen. Samen Eén! Dat wordt echt de hoogste tijd!!! Peter van Heiningen 7 DRIELUIK - PKiN berichten

8 GEZAMENLIJKE MAALTIJD In het vorige Drieluik stond dat wij vrijdag 24 september weer een gezamenlijke maaltijd hebben. Helaas moeten wij melden dat dit niet doorgaat. Dit besluit hebben we genomen vanwege toch die 1,5 meter. Het is allemaal nog heel onzeker hoe dat zal gaan. Maar we hebben een nieuwe datum gepland. En dat is vrijdag 26 november a.s. Het lijkt erop dat dan alle maatregelingen vervallen. Laten wij daarop dan maar hopen! Dat alles dan weer normaal mag zijn! Noteer deze datum alvast in de agenda. De details lees je in het volgend Drieluik. Met vriendelijke groet, Namens de kookgroep Hillie Hoekman DUURZAAMHEID Ds. René de Reuver: 'Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid' Recent verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport maakt duidelijk dat verdere opwarming van de aarde tot nog grotere veranderingen in het klimaat leidt. Snelle en ingrijpende maatregelen zijn nodig om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken. Het klimaatrapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede schepping aan het vernietigen is. Al in het eerste Bijbelboek lezen we dat God de aarde en alles wat daarop leeft schiep en zag dat het goed was. De mens is onderdeel van Gods goede schepping. De eerste opdracht van God aan de mens is om de aarde te bewerken en te bewaren. Dat is wat anders dan erover heersen en haar uitbuiten. Anders gezegd, zoals te lezen in Psalm 104: zouden wij niet zo met de aarde om moeten gaan zodat de Schepper blij en trots kan blijven op zijn kunstwerk? Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid. Het zijn vooral de armsten van de wereld die lijden onder deze veranderingen. Kwetsbaarder als ze zijn voor de negatieve gevolgen van de klimaatverandering terwijl zij over minder middelen beschikken om de geleden schade op te vangen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld Zuid- Soedan geteisterd door overstromingen, de oogst werd weggevaagd en vee, een belangrijke bron van inkomsten, is verdronken. Op dit moment dreigt daar, mede door deze overstromingen, een enorme hongersnood. Ondanks de media-aandacht voor klimaatverandering in de afgelopen jaren is er te weinig veranderd in de levensstijl van mensen. Individueel en collectief hebben we in een onmogelijke droom geleefd. Het IPCC-rapport laat zien dat het tijd is dat we die droom laten varen. Duurzaamheid en klimaat zijn de komende tijd belangrijke thema s voor de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk van de kerk en haar leden moet bestendig en toekomstgericht, ofwel duurzaam zijn. We worden - nog sterker dan voorheen - geroepen de trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen. In ons omgaan met elkaar en met de aarde. Dit artikel is overgenomen van de website van PKN. Ds. René de Reuver is scriba van de generale synode. 8 DRIELUIK - PKiN berichten

9 STICHTING BARBARA Boekenmarkt op zaterdag 4 september 2021 We gaan het weer proberen: boeken verkopen! In april 2000 én 2021 kon de boekenmarkt helaas niet doorgaan. Op zaterdag 4 september 2021 (van uur) bent u allemaal weer van harte welkom bij de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Nijeveen. Buiten op het gras zullen alle kramen Corona-proof worden opgesteld, op een éénrichtingsparcours. We hopen dat u met velen - groot en klein - een kijkje komt nemen en voor een klein bedrag met een tas vol leesvoer tevreden huiswaarts gaat. We hebben er zin in! Bestuur en vrijwilligers van Stichting Barbara KERK IN ACTIE Zo kan ik iets doen om het leven van vluchtelingenkinderen beter te maken Sanne Duijvestijn (16) uit Amersfoort collecteert voor de eerste keer mee met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. Ze wil graag haar steentje bijdragen, nadat ze schrijnende verhalen hoorde van haar tante die vluchtelingen op Lesbos hielp. Het is voor mij een kleine moeite, maar samen kunnen we zoveel betekenen voor die kwetsbare kinderen, mijn leeftijdsgenoten. Omzien naar je naaste is iets dat Sanne met de paplepel kreeg ingegoten. Mijn ouders lopen ook altijd veel collectes. Ze stimuleren mij om het ook te doen. En dat doet ze ook! In november collecteert ze mee met de landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. Heftige verhalen Mijn oom en tante woonden een aantal maanden op Lesbos, waar mijn tante als psycholoog vluchtelingen hielp om hun trauma s te verwerken. Hun heftige verhalen raakten mij enorm. Het komt zo dichtbij. Ik kan me geen voorstelling maken van hoe het is om daar, in zo n onveilig kamp, te moeten leven. Zeg maar gerust overleven. Juist omdat ze zich zo n leven niet kan voorstellen, wil Sanne iets doen. Vluchtelingen moeten alles achterlaten en enorme risico s nemen om op de vlucht te gaan. Je land, je huis, alles wat je hebt laat je achter. Ik wil mijn eigen kleine steentje bijdragen om iets voor vluchtelingenkinderen te doen. Op social media kwam ze de huis-aanhuiscollecte van Kerk in Actie tegen. Ik dacht: ja, op deze manier kan ik íets doen! Het kost mij helemaal niet veel tijd, maar alles bij elkaar kan er zoveel goeds worden gedaan met het geld dat je ophaalt. Stabiele toekomst Sanne hoopt dat er veel kinderen kunnen worden geholpen. Wat ik vooral hoop is dat vluchtelingenkinderen naar school kunnen en dat ze op een veilige plek mogen wonen. Dat ze een stabiele toekomst tegemoet gaan waarin ze alle nare dingen die zijn gebeurd een beetje kunnen vergeten. De aanpak van Kerk in Actie kan op Sanne s support rekenen. Ik ben blij dat Kerk in Actie niet alleen hulp biedt in Griekenland, maar ook in de landen van herkomst van vluchtelingen. Juist daar de situatie voor mensen verbeteren is belangrijk. Hulp op meerdere vlakken geven, is volgens mij de enige manier waarop je kunt werken aan een oplossing. 9 DRIELUIK - PKiN berichten

10 Een beter leven voor vluchtelingenkinderen Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en organiseert Kerk in Actie 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dit artikel is overgenomen van de website van PKN OPEN MONUMENTENDAG Mijn monument is jouw monument In het kader van de Open Monumentendag 2021 (11 & 12 sep) is er voor 11 september een fietsroute uitgezet door Meppel en Nijeveen. De tocht voert langs een twintigtal monumentale gebouwen of objecten. Zie kaart. Start route uur en einde om u. In de Schalle zijn de hele dag vrijwilligers van HVN aanwezig. Nijeveners kunnen ook bij de Schalle starten. (in principe kun je willekeurig starten en rijden) Op alle locaties zullen vrijwilligers klaarstaan om vragen te beantwoorden. 10 DRIELUIK - PKiN berichten

11 Alles heeft zijn tijd Ik heb (nog steeds) vakantie. Alle tijd voor ontspanning, dagjes uit, klusjes en het onderhouden van sociale contacten. Voor mijn vakantie neem ik me altijd voor om niet meteen mijn hele vakantie vol te plannen, in de vakantie laat mijn agenda iets anders zien. Ik maak dubbele afspraken, moet logeerpartijtjes of koffiedates uitstellen en spreek nog niet de helft van de mensen die ik graag had willen spreken. Of ik nu 1 week, 3 weken of 7 weken vakantie heb, ik heb altijd tijd tekort. Tijd is voor veel mensen een kostbaar begrip, voor anderen is tijd de grootste vijand. Het is maar net hoe je leven eruit ziet en wat er speelt. Als je niet lang meer te leven hebt, hoop je op meer tijd. Als je wacht op een spannende uitslag lijkt de tijd soms voorbij te kruipen. De tijd die ik heb wil ik graag optimaal besteden. De lat ligt hoog. Ik wil het beste uit mijn vakantie halen en zoveel mogelijk doen, zien en beleven. De museumkaart die ik heb gekocht geeft mij de mogelijkheid om zoveel mogelijk te zien in een jaar tijd, maar de vakantie leent zich er natuurlijk bij uitstek voor om lekker op pad te gaan. Zo ging ik met mijn vader en zusje naar het Valkhof in Nijmegen. Hier was een tentoonstelling over: de pest, die mij erg interessant leek. Tijdens een kopje koffie zei mijn vader dat het voor het eerst was, dat hij alleen met zijn dochters op stap was. Vanaf dat moment leek het niet eens meer zo belangrijk wat we gingen doen, het feit dat we hier tijd voor namen, was eigenlijk al genoeg. De tentoonstelling was erg interessant, maar ook deprimerend. Als er een pestepidemie heerste, schoot de dood als een bezetene om zich heen. Voor de dood maakt het niet uit of je nu arm of rijk bent, gelovig of ongelovig. Iedereen kon sterven aan de pest, er was geen ontkomen aan. De pest werd in eerste instantie gezien als de een straf van God. Als jouw tijd was gekomen kon je maar beter goed geleefd hebben, want Jezus zou over je oordelen. De dood kan je ieder moment overvallen en tot die tijd kon je alleen maar hopen en bidden dat het nog even duurde voordat de dood aan jouw deur klopt. De mensen in die tijd waren niet bezig met het volplannen van agenda s, uitjes en tijd voor zichzelf, laat staan dat ze vakantie hadden. Een welbekend stuk uit de Bijbel houdt ons de wijsheid van Prediker voor: Alles heeft zijn tijd. Hier schrijft hij in een opsomming dat er voor alle dingen een eigen tijd is, waarbij tijd zoiets betekent als het juiste moment. We kunnen het leven niet maken, hoe graag we dat ook zouden willen. We kunnen het helaas wel breken en dat schetst meteen onze grootste verantwoordelijkheid. Geboren worden en sterven overkomt ons, maar daartussenin ligt alles waarin de mens zelf handelt. Prediker zegt: voor alles is het juiste moment. Daar zorgt God voor. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. Meteen daarachter; en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Wat daarmee bedoeld wordt, is mij niet helemaal duidelijk, maar ik kan er wel uithalen dat wij mensen benul van tijd hebben en daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Prediker stelt vast dat voor de mens niets goeds is vast gelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Hij noemt dat: een geschenk van God. Fenneke Knol 11 DRIELUIK - Column

12 Vrijwilligerswerk voor de kerk Fred Zweistra: Ik wil mijn steentje bijdragen Wie Fred Zweistra kent, weet dat hij uren vol enthousiasme kan vertellen. Bijvoorbeeld over hoe zijn vader als rasechte Rotterdammer naar Overijssel is gekomen. Hij moest in de oorlog voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland om daar te werken, maar dat wilde hij niet. Hij is gevlucht en kon uiteindelijk onderduiken op een boerderij in de buurt van Sint Jansklooster. Daar heeft hij in 1943 mijn moeder ontmoet. Toen ze na de oorlog trouwden, bouwden ze een keet, waar Fred en zijn broers en zus zijn geboren. Een keet, veel meer was het niet, vertelt Fred. Met een hokje buiten (huussien) wat diende als wc. Pas begin jaren 60 verhuisden ze naar een huis in Sint Jansklooster. Zijn vrouw Roelie ontmoette Fred in een discotheek bij de Blauwe Hand De discotheek was gevestigd in het restaurant wat een paar maanden geleden helaas bij een brand verloren is gegaan. Roelie werkte daar en wij als jeugd uit de wijde omgeving gingen daar in het weekeinde heen. In 1980 trouwden ze en kwamen vier jaar later in Nijeveen terecht aan Het Nieveen. Hun twee kinderen Jos en Maarten hebben inmiddels hun eigen weg in het leven gevonden en Fred en Roelie zijn de trotse opa en oma van drie kleinkinderen, Max, James en Boris, waarop ze regelmatig passen. Boris, de jongste, is vorig jaar in de coronatijd geboren. Dat was een rare situatie, we konden toen niet bij hen op bezoek. Ja, alleen met een raam ertussen: wij zaten buiten, zij zaten binnen. Geen kraam- maar raamvisite. Boris was drie maanden toen Fred en Roelie hun kleinzoon voor het eerst in de armen konden nemen. De angst regeerde, afstand houden was het credo. Leuk was het niet, maar het kon niet anders. Onbetaalbaar Fred heeft gedurende een korte periode de Pabo in Zwolle gevolgd en heeft, zoals hij zelf zegt, nog een blauwe maandag voor de klas gestaan. Ik vond het niet leuk, zegt hij, terugblikkend op die tijd. Ik stopte er veel energie in maar kreeg te weinig terug. Ik heb toen maar de conclusie getrokken dat lesgeven niet iets voor mij was. Maar ja, wat dan wel, dat was de grote vraag. Omdat ik het echt niet wist, heb ik me laten screenen, en daar kwam zorg en welzijn uit. Lachend: Vervolgens heb ik, na gesolliciteerd te hebben, 45 jaar in het ziekenhuis in Meppel gewerkt, waarvan de laatste 25 jaar in de dagverpleging. Wat het leuke was aan deze baan? Het contact met de mensen en wat je daarvoor terugkrijgt. Dat is soms echt onbetaalbaar. Er waren ook mensen die regelmatig terug moesten komen voor een behandeling, die mensen leerde je echt kennen. In maart dit jaar ging Fred met pensioen. Ja, dat was wel een dingetje, vertelt hij. Ik was al wel aan het afbouwen, ik werkte nog maar drie dagen in de week. Maar toch, je mist je collega s. We waren een mooi team. Tijd om zich te vervelen, heeft hij nog niet. Nee, gelukkig niet. Zo bezoekt hij iedere week een oude buurman die in Meppel in een verzorgingstehuis zit. Dan praat ik met hem over vroeger, of ik ga met hem wandelen door het Wilhelminapark. Eén van Freds grootste passies is fietsen. Er op uit met de racefiets of de mountainbike. Samen met de NijeRieders kilometers maken. En sinds kort zit ik in het bestuur. En natuurlijk wordt er ook gefietst met Roelie. Daar kunnen we echt van genieten; samen wandelen of een eind fietsen. 12 DRIELUIK - Vrijwilligerswerk

13 Bruun Brood En dan is er nog Bruun Brood, de gelegenheidsband die in 2008 tijdens de feestweek van Nijeveen spontaan is ontstaan. Ze waren gevraagd om een playback-act neer te zetten, maar Sijtze Faber en Peter van der Linde vonden dat het beter was om live te gaan. De rest is geschiedenis. Fred is de leadzanger van de band. Ik zing graag. Met z n zessen traden ze tot de corona-uitbraak regelmatig op. Helaas hebben we nu al een hele tijd niet meer gespeeld. Optreden lukt nu niet. Toen Fred dit jaar 65 werd, werd hij verrast door een optreden van zijn band. Alle bandleden (behalve Fred uiteraard) op een platte wagen door het dorp, al muziek makend richting het huis van Fred en Roelie. Hij straalt nog als hij er aan terugdenkt. Fantastisch. Ik was compleet verrast. Dat Fred graag zingt, blijkt ook wel uit het brede spectrum aan muziekgroepen waar hij aan mee doet of heeft meegedaan: gospelgroep, TOG (zo n vijftien jaar), het projectkoor van de kerken en het mannenensemble. Dat laatste was echt een bijzonder initiatief, vindt hij. Gewoon met een aantal mannen uit onze gemeentes liederen instuderen onder leiding van Ruth Pos en Johan Rodenhuis. Geweldig! We hebben opgetreden in Nijeveen en Meppel en er stond via Vijko Top ook nog eentje gepland in Havelte, maar ja, toen brak corona uit. Hopelijk gaat dan nog een keer gebeuren. Ook binnen de kerk heeft Fred zijn sporen inmiddels verdiend. Het begon allemaal met de zondagsschool. Hoe lang en wanneer? Fred en Roelie weten het niet meer. Ze kijken elkaar aan en proberen samen terug te rekenen of het was in de tijd dat hun eigen kinderen klein waren, maar ze komen er niet uit. Ook is hij twee termijnen diaken geweest en verricht hij hand- en spandiensten in en rond de kerk. "Samen zingen, samen koffie drinken. Dat hebben we echt gemist, die ontmoeting." Sjops Verder heeft hij een aantal jaren een groep jongeren begeleid bij de Sjops, samen met Karel Hoekman en Helen Bijker. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op de Sjops. We kregen er niet helemaal uit wat we wilden, maar dat kan ook aan ons hebben gelegen. Maar hij weet dat het in Nijeveen niet anders is dan in andere dorpen; het is moeilijk om jongeren te boeien voor de kerk. Vrijwilligerswerk rond de kerk is belangrijk. Onmisbaar, vindt hij zelfs. En daar wil hij graag zijn eigen steentje aan bijdragen. De kerk is een grote aaneenschakeling van vrijwilligers en ik doe een klein stukje daarin. Wat hem zo trekt in dat vrijwilligerswerk is het samen bezig zijn voor de kerk. We hebben een mooie maar ook kleine gemeente. Zo klein zelfs, dat samenwerking of samenvoeging met de andere twee kerken in Nijeveen en Kolderveen noodzakelijk is. Het wordt steeds moeilijker om als kleine gemeente het hoofd boven water te houden. Dan is het ook goed dat we naar elkaar toe groeien en op den duur écht samen verder gaan. Dat dat ook zal betekenen dat er niet meer zoals nu in alle drie de kerken op één zondag een dienst wordt gehouden, is voor hem een logisch gevolg. Maar een kerkgebouw om die reden afstoten hoeft voor hem nog niet. Laten we vooral ook praktisch kijken naar de gebouwen. Er zijn voldoende andere activiteiten die we óók in onze mooie kerken kunnen houden, zoals een expositie, lezingen, tentoonstellingen of een (kleinschalig) concert. Door corona is er veel veranderd, is zijn ervaring. Fred en Roelie hebben in de afgelopen maanden regelmatig op zondagochtend de computer aangezet om een online kerkdienst te volgen, maar toch haalt zo n dienst het niet bij een fysieke dienst, vinden ze. Wat ze vooral missen, is het samen zijn. Fred: Samen zingen, samen koffie drinken. Dat hebben we echt gemist, die ontmoeting. Het zijn lastige tijden voor de kerken. We beginnen heel voorzichtig weer dingen op te pakken. Met de zangdienstcommissie - o ja, daar zit ik ook nog in - hebben we weer een paar diensten gepland. Maar het blijft afwachten of de mensen weer in grote getale komen. Ik kan het alleen maar hopen. 13 DRIELUIK - Vrijwilligerswerk

14 BLOEMENGROET De bloemen gaan als groet van ons allen gegaan naar: Mevr. L. Klaver Mevr. G. Vink-Bouwknegt Dhr. W. Strijker Mevr. H. Kroes-Agtersmit Fam. E. Matter BIJ DE KERKDIENSTEN Dit keer een andere schrijfster van dit stukje, want zo u allen weet is Klaas Klomp ons ontvallen als preekvoorziener. Wij zullen proberen dit zo goed mogelijk van Klaas over te nemen met ons drieën. Deze drie zijn Cornelis Hoekman, Alie Bouwknegt en Jenny van Gijssel. De zomerdiensten zijn bijna voorbij en er mag weer gezongen in de kerk, aanmelden is niet nodig en we kunnen de afstand van 1,5 meter in de kerk prima hanteren. Eind augustus en september zijn de volgende predikanten voorganger. Zondag 29 augustus preekt Ds. Marjan van Hal, Zomerdienst, Hervormde en Geref. Kerk Zondag 5 september komt Ds. Jonker uit Steenwijk bij ons preken. Zondag 12 september is Ds. K. D. van der Hout onze voorganger ons allen welbekend. Zondag 19 september is de startdienst samen met de andere kerken. Zondag 26 september is Ds. René Kok bij ons en is er ook bevestiging van ambtsdragers. Uiteraard hopen wij op uw komst in de kerk maar alle diensten zijn ook via de website van de kerken te volgen. De dienstencommissie van de Gereformeerde kerk MEELEVEN Op dit moment zijn er geen zieken in het ziekenhuis. Wel zijn er enkele gemeenteleden opgenomen geweest in het ziekenhuis maar zij zijn weer thuis om te herstellen. We wensen allen die nog ziek zijn of die een operatie hebben of moeten ondergaan Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen. Ook zijn er enkele gemeente leden die elders vertoeven. Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, Reggersweg 27e, 7943 KC te Meppel Mevr. J. Laverman-Leenbourg, Groenestraat 38 b, 8325 AZ te Vollenhove Dhr. W. Smit, Reggersoord, Reggersweg 1, 7943 KC te Meppel Dhr. G.Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te Steenwijk Ontslagen uit Reggersoord en weer thuis gekomen, Mevr. A. Bouwknegt-Pool, Gorthoek 2 GEBOORTE Op 21 juli 2021 is Marit Janet geboren, dochtertje van Nico en Sofie Hoekman, NBB 28. We willen hen namens de gemeente van harte feliciteren en dat het mag opgroeien als kind van God. OVERLEDEN Op 5 augustus is Klaas Klomp, de Witte Bergen 10, 7955 PX te IJhorst op 69 jarige leeftijd overleden. De afscheidsdienst heeft op 10 augustus plaats gevonden in de Geref.Kerk. Ds. René Kok heeft de dienst geleid. 14 DRIELUIK - Gereformeerde Kerk

15 IN MEMORIAM KLAAS KLOMP Op 5 augustus is overleden de heer Klaas Klomp. Klaas is 69 jaar geworden. Met zijn lange gestalte en zijn rustige stem was Klaas een bekende man in onze gemeenschap. Een man die ook heel veel voor ons heeft betekend. Eerst bij de voetbal, waar hij noodgedwongen moest stoppen door een spierscheuring, daarna veel in onze kerkelijke gemeenschap. Klaas heeft meerdere functies in onze gemeenschap vervuld. Hij is twee keer ouderling geweest. Een man die goed kon luisteren, een gave die niet iedereen bezit. Klaas was iemand die altijd zijn verantwoordelijkheid nam door niet alleen mee te doen, maar ook in het bestuur zijn plaats innam of neventaken op zich nam. In de laatste jaren, waarin we door de beperkingen in het kerkelijk rooster veel moesten improviseren en bijsturen, was hij met zijn zorgvuldigheid en aandacht een veilig adres. Klaas was ook iemand die zijn eigen mening op een rustige en evenwichtige manier naar voren wist te brengen. Duidelijk zonder zijn gelijk te behoeven, met respect voor anderen. Een deel van wat hij deed was onzichtbaar, waar hij mensen bijstond die meer nodig hadden om het leven aan te kunnen. En natuurlijk, Klaas zong graag, dat was een grote liefde van hem. Hij heeft in T.O.G. gezongen en in de cantorij. Het is pas enkele maanden geleden dat Klaas zijn broer André heeft verloren. Dat bewoog hem veel. De moeder van Klaas, Oma Klomp heeft zo in korte tijd twee van haar zonen verloren. Een verlies waar geen woorden voor zijn. Twee jaar geleden bleek Klaas kanker te hebben. Het bleek kwaadaardig en een lange weg van steeds weer behandelingen, verbetering, hoop en teleurstelling. Zelf bleef hij daar luchtig over praten, de dood hoort immers bij het leven. Maar je wilt altijd langer de mensen die je lief zijn meemaken. Voor hem zelf was het vooral dat hij alles goed wilde achterlaten: voor de kerk, en natuurlijk voor zijn gezin. Voor zijn vrouw Ineke en zijn kinderen en kleinkinderen was Klaas vooral iemand die met veel aandacht en toewijding een man was om op terug te vallen. Had je een vraag, had je hulp nodig. Klaas was er. En niet alleen dat, het stemde hem ook dankbaar als hij zo van betekenis kon zijn voor anderen. Wij wensen Ineke, Nathalie en Marcel, Vincent en Sanne, en Werner en Sabine, Oma Klomp en de kleinkinderen veel sterkte toe en zachtheid in de tijd die voor hen ligt. Voor velen van ons zal Klaas die vriendelijke, bedachtzame man blijven met wie het goed ontmoeten was. In dankbaarheid kunnen wij zo terug kijken. Klaas Klomp, dat hij ruste in vrede. Ds. René Kok WISSELING AMBSTDRAGERS Op zondag 26 september 2021 vindt het afscheid van vertrekkende ambtsdragers en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers plaats. Bert Winters Janszoon treedt na zes jaar af als voorzitter van de kerkenraad. Wij hebben in Klaas Neutel een geschikte, bereidwillige kandidaat gevonden voor deze functie. Binnen de diaconie is de vacature ook vervuld, namelijk door Elly Timmerman. Ook treedt onze jeugdouderling Adriaan Jans Timmerman af na vier jaar. Esther Kroes en Judith de Boer volgen hem op. Zij gaan de functie gezamenlijk invullen. Wanneer er bezwaar bestaat tegen de benoeming van één van deze kandidaten, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de scriba voor zondag 12 september. Dit graag onder begeleiding van een brief met daarin beargumentering, waarom de kandidaat ongeschikt blijkt. Anders is een bezwaar helaas niet-ontvankelijk. 15 DRIELUIK - Gereformeerde Kerk

16 BLOEMENGROET Door de ouderlingen zijn bloemen gebracht bij mevr. Hopman en mevr. de Boer. De bloemen uit de dienst gingen naar: Dhr. A. Hoorn Dhr. Schoemaker en Mevr. Tuut Mevr. Rodermond Mevr. Westendorp Fam. Bakker Dhr. A. Hoorn Fam. Lutke BIJ DE DIENSTEN In de afgelopen periode hebben we gelukkig weer steeds diensten kunnen houden, met vaak na afloop koffiedrinken in de buitenlucht. Twee diensten hadden een bijzonder karakter. Op 11 juli was er s middags om 2 uur een aparte dienst, om zoveel mogelijk familie de gelegenheid te geven om getuige te zijn van de doop van Amber Zantinge en haar vader Feddrik die belijdenis heeft gedaan van zijn geloof. Deze dienst werd geleid door Ds. J. Stap. Op 1 augustus was er een speciale dienst, geleid door Ds. J. Bakker uit Stiens, die in deze dienst herdacht dat hij 40 jaar geleden in onze kerk werd bevestigd in het ambt van predikant en in dienst werd gesteld van onze gemeente. Komende zondagen Op 29 augustus zal de heer S. Bakker uit Urk voorgaan. Op 5 september zal Ds. E. van Veen uit Steenwijkerwold voorgaan. Op 12 september zal Ds. Jan Stap uit Wanneperveen voorgaan. 16 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen Op 19 september is er de gezamenlijke Startdienst in de Geref. kerk. U leest hierover elders in dit kerkblad (pagina 5). Pastoraat Voor alle zieken geldt: laat het ons weten als er iets aan de hand is. Dat kan bij één van de ouderlingen of de bijstand in het pastoraat. Dan kunnen we er op één of andere wijze aandacht aan geven binnen de grenzen van de nog steeds geldende Corona-regels. In het vorige kerkblad waren de namen en telefoonnummers van de ouderlingen vermeld, maar was ik vergeten dat Cobi de Groot daar dit jaar ook nog steeds bij hoort. En het nummer van Henk Huisman was niet correct. Voor alle duidelijkheid hier nog even de complete en correcte lijst van het pastorale team: Wijkouderling Cobi de Groot: Wijkouderling Gert Westenbrink: Wijkouderling Lourens Schipper: Ouderling Henk Huisman: Bijstand in het pastoraat: Ds. Jan Stap: Lourens Schipper OMZIEN NAAR ELKAAR De volgende zieken zijn bij ons bekend en mogen genoemd worden: Sanne de Jong, Kolderveense Bovenboer, ondergaat nog steeds een chemokuur, en zal ondertussen ook een operatie ondergaan hebben; haar vader Guido revalideert na een heupoperatie; Jannie Brand wordt bestraald en zal ook een operatie ondergaan. Enkele andere leden, die een operatie hebben of nog moeten ondergaan, hebben

17 geen toestemming (AVG) gegeven om hier vermeld te mogen worden. In een zorgcentrum zijn opgenomen: Mevr. H. Pinxterhuis-Rumph, (De Schiphorst) Mevr. P. Buitenhuis-Veneboer, (Nijenstede) Mevr. W. Hoorn-Koppers (De Schiphorst) Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) Mevr. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst) Adressen van de verpleeghuizen zijn: Zorgcentrum De Schiphorst, Reggersweg 11 te Meppel; Zorgencentrum Nijenstede, Joh. Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk; Zorgcentrum Reestoord, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel; Zorgcentrum Westerkim, Griendtsveenweg 11, 7901 EB Hoogeveen; Zorgcentrum De Menning, Linthorst Homanstraat ED Wilhelminaoord; Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge Wubbenlaan 186, 7951LB Staphorst. Laten we allen die van de zorg van anderen afhankelijk zijn, in onze gebeden gedenken en bij de Heer brengen. Weten dat er voor hen gebeden wordt, geeft hen kracht om hun ziek zijn te dragen en een plaats te geven. Een kaartje van meeleven en bemoediging wordt altijd op prijs gesteld. MELDINGEN Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte of wanneer u geestelijke bijstand nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. Wij zullen op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van Ds. Jan Stap. U mag natuurlijk altijd rechtstreeks bellen met Ds. Jan Stap. Hou er dan echter wel rekening mee dat hij u naar één van de ouderlingen kan verwijzen omdat hij niet alleen beschikbaar is als consulent voor Kolderveen, maar ook deels beschikbaar is voor de gereformeerde kerk en bij afwezigheid van Ds. René Kok en Ds. Marjan van Hal ook nog voor leden van de Hervormde kerk van Nijeveen. Daarnaast is hij ook consulent en bijstand in het pastoraat voor de Protestantse gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot. Kortom, we hopen dat hem voldoende tijd overblijft om van zijn emeritaat te genieten. Namens het pastorale team, Lourens Schipper PASTORAAT IN VACATURETIJD Waarom dit stukje naast wat er al over het pastoraat geschreven is? Pastoraat in vacaturetijd is anders dan wanneer de predikantsplaats bezet is. Een bijstand in het pastoraat gedurende de vacaturetijd heeft een ander karakter dan een predikant die verbonden is met de gemeente. Een bijstand is iemand (met een beperkt aantal uren) die de pastorale ouderlingen bijstaat in hun werkzaamheden, terwijl wanneer de predikantsplaats bezet is door een predikant het veelal andersom functioneert, of wederzijds. Een bijstand wordt ook veel meer aangestuurd door het pastorale team. De predikantsplaats in HGKD is vacant. Er wordt naarstig gezocht (in combinatie met GKN) naar een nieuwe predikant. Tot die tijd zal ik (als emeritus predikant) een aantal uren bijstand verlenen in het pastoraat. Het is de bedoeling dat de contacten via de ouderlingen verlopen. Zij laten mij dan weten waar ik op bezoek dien te gaan. In de praktijk loopt dat wel eens anders, maar dat is de eigenlijke werkwijze. In het verleden heb ik weleens geschreven dat een dominee (maar dat geldt ook voor een ouderling) niet kan ruiken dat iemand pastorale zorg nodig heeft. Voor pastorale zorg is het heel fundamenteel dat een gemeentelid zelf het initiatief neemt door het pastorale team (ouderlingen, predikant of bijstand in het pastoraat) te informeren. Dan kun je ook afspreken wat er van het team, c.q. de kerk verwacht wordt. De praktijk is verworden tot het circuit heb je al gehoord dat.. (Je zou het ook negatief 17 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen

18 kunnen benaderen het roddelcircuit maar we gaan uit van het positieve.) Daarnaast kunnen gemeenteleden ook in de verwachting leven dat had hij/ hadden zij toch kunnen weten. Hier geldt: ga er niet vanuit dat wij iets weten! Iemand kan makkelijker het pastorale team benaderen dan dat vijf personen alert moeten zijn op wat er bij zo n 425 gemeenteleden aan de hand is. Ik pleit er daarom voor, en dit is echt bedoeld als een dringend beroep op u allen, dat een gemeentelid tijdig iemand van het pastorale team benadert wanneer er pastorale zorg nodig is. Laat ook duidelijk blijken wat uw verwachtingen zijn! Dat voorkomt teleurstelling en problemen. Pastoraat is niet alleen gericht op zieke gemeenteleden of op het naderende levenseinde maar kan ook betrekking hebben op andere levensproblemen of zorgen. Laatst zei iemand nog: het is prettig om mijn/ ons verhaal met iemand te delen. Wanneer u iemand uit het pastorale team nodig hebt: LAAT HET ONS WETEN EN WEES DUIDELIJK. Ds. Jan Stap VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS Kerkbalans 2021 Ondertussen is het alweer bijna september. Heeft u een toezegging gedaan voor de actie Kerkbalans maar deze nog niet overgemaakt? Wilt u dit dan in de komende periode doen? Beuk bij pastorie In de afgelopen weken is er een reuzenzwam bij de beuk in de tuin van de pastorie geconstateerd. Dit is een een parasitaire houtschimmel met grote vruchtlichamen. Het kan jaren duren voordat de zwammen zichtbaar worden. Op dat moment heeft de schimmel onder de grond al verwoestend werk verricht en de wortels ernstig aangetast. Dit is dus ook het geval bij deze beuk. Herstelwerkzaamheden zijn niet mogelijk. Omdat de beuk nu een gevaar is voor de huizen in de omgeving (bij bijvoorbeeld een storm) hebben we een noodkapvergunning gekregen en zal de beuk zo snel mogelijk gekapt worden. We gaan in de komende periode kijken wat er mogelijk is aan nieuwe beplanting. De kerkrentmeesters COLLECTEN EN GIFTEN tm Collecten in de dienst: CvK 350,70 Diaconie 356,77 18 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen Via de contactpersonen zijn er verschillende giften binnengekomen: Voor het CvK: Mevr. C.de Groot 10, ,00 Voor het orgelfonds: Mevr. C de Groot 10,00 Voor de bloemenpot: Mevr. C de Groot 5,00 Dhr. G. Westenbrink 5,00 Voor het kerkhof: Mevr. F. Nijmeijer 10,00 Allen die gaven in geld, goed of arbeid: hartelijk dank. VERKOOP COLLECTEMUNTEN De eerst volgende verkoop van collectemunten zal zijn op: Dinsdag en dinsdag van tot uur in het jeugdgebouw van Kolderveen. De kerkrentmeesters ROMMELMARKT zaterdag 25 september (onder voorbehoud) Laatste zaterdag in september, traditioneel de dag van de rommelmarkt van de Hervormde Kerk Kolderveen-Dinxterveen. Door het coronavirus is de rommelmarkt vorig jaar niet doorgegaan. Ook dit jaar is steeds de vraag geweest: kan het wel, kan het niet En we zijn er nog niet uit. Omdat de aanvraag voor vergunning van een evenement 8 weken voor het evenement binnen moet zijn, hebben we in ieder geval een vergunning

19 aangevraagd voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 25 september. De voorbereidingen zijn dus wel gestart en aan spullen ontbreekt het ook niet. Maar of de rommelmarkt doorgaat, en zo ja met welke maatregelen, kunnen we nu nog niet definitief zeggen. Zo gauw er meer bekend is zullen we dit via allerlei kanalen laten weten. Zet in ieder geval maar alvast met potlood in uw agenda: zaterdag 25 september rommelmarkt in de schuur van loonbedrijf Altena, Kolderveen 50. Vanaf 9.00 uur. BLOEMENGROET De bloemen gingen vanuit Hervormd Nijeveen met een groet van ons allen naar: Dhr. Schutte Dhr. Bos Dhr. Dol Dhr. Somer Mevr. Bouwman-Fransen Mevr. de Weerd Mevr. van Elp BIJ DE DIENSTEN Het was goed om de zomerdiensten in de geref. kerk te houden. Zo konden veel meer mensen de vieringen bezoeken. We konden ook een paar keer in de open lucht samenkomen. Dat is altijd extra bijzonder, vind ik! René schreef een stukje over het belang van elkaar ontmoeten bij de diensten. Daar kan een digitale viering niet tegenop! Ik hoop dat we in september toch weer veel mensen kunnen begroeten in onze eigen mooie kerk! Van harte welkom! 29 augustus: we houden onze laatste gezamenlijke zomerdienst in de geref. kerk. ds. Marjan van Hal gaat voor. 5 september: we komen weer bij elkaar in onze eigen kerk. Mevr. Winters uit Kraggenburg gaat voor. 12 september: ds. René Kok gaat voor. 19 september: We houden onze startdienst voor het nieuwe seizoen! Zie pagina 5 voor meer info... WEL EN WEE Onze zeer gewaardeerde koster Teun Bos heeft een ingrijpende hartoperatie ondergaan. Het duurde erg lang voordat hij aan de beurt was maar gelukkig is het achter de rug. Hij is aan het revalideren. We wensen hem een voorspoedig herstel toe! Een ieder die met ziekte of zorgen te kampen heeft, wensen we sterkte en vertrouwen toe en Gods zegen. In de Schiphorst in Meppel verblijft dhr. van der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in Steenwijk. Met een hartelijke groet, Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 19 DRIELUIK - Hervormd Kolder- Dinxterveen

20 20 DRIELUIK - Hervormd Nijeveen

21 21 DRIELUIK - Jeugdflits