ROESELAARSE AUTEURS. Openbare Bibliotheek Brugge/Guido Gezellearchief/fotocollectie. Victor Van Coillie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROESELAARSE AUTEURS. Openbare Bibliotheek Brugge/Guido Gezellearchief/fotocollectie. Victor Van Coillie"

Transcriptie

1 ROESELAARSE AUTEURS Openbare Bibliotheek Brugge/Guido Gezellearchief/fotocollectie Victor Van Coillie ( Beveren, 13/10/1838 Ingelmunster, 20/07/1888)

2 Biografie Victor Van Coillie werd op 13 oktober 1838 in Beveren geboren als zoon van Jan Van Coillie en Juliana Declercq. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij in het Klein Seminarie te Roeselare, waar hij o.a. Guido Gezelle als leraar had. Hij werd priester gewijd in Brugge op 10 juni Hij was achtereenvolgens leraar aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk (1865) en aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge (1867) en werd nadien onderpastoor in de Sint-Michielsparochie van de Mandelstad Roeselare (1875) en in het nabijgelegen Ingelmunster (1877). In 1859 schreef Guido Gezelle het gedicht Van de Wilgen, en droeg dat aan Victor op. Gezelle schreef ook een rouwgedicht bij Van Coillies overlijden. Victor Van Coillie was medewerker aan hét literaire tijdschrift Rond den Heer waarin hij diverse gedichten en vervolgverhalen publiceerde. Onderwijzer Odilon Demarré herwerkte de legende van Het Verzonken Kasteel en gaf ze in 1901 in boekvorm uit. In 1930 verscheen een 2 de (geïllustreerde) herwerking van de hand van Pater Venantius (André Muylle) in de Sint Theresia Almanak. In de jaren 50 van de 20 ste eeuw verscheen een 3 de herwerking in de Weekbode. Die herwerking was van Beverenaar Jozef Van Coillie. Ten slotte kwam in 1983 een vierde herwerking uit, deze keer van de hand van Jean-Pierre Lapere, Beverenaar en bewoner van de wijk Het Verzonken Kasteel. De Colliënstraat in Beveren (Roeselare) is naar de famillie Van Coillie vernoemd. 2

3 Bibliografie Primaire bibliografie Monografieën Hulde opgedregen door de dagscholieren van t Klein Seminarie, te Rousselaere, aen hunnen opzichter, der eerweerden heer mynheer Polydoor Willemyns, by de plegtigheid van zyne eeremisse, geboren op den 19 december van t jaer O.H.J.C Roeselare : Stock-Werbrouck, p. Drie verhalen. Brugge : Beyaert-Storie, p. De kruisvaert der kinderen (1213). Roeselare : Jules De Meester, p. Deeltitels Geraard de broedermoordenaar of oorsprong van Geraardsbergen // In : Drie verhalen. Brugge : Beyaert-Storie, P De ring van aartsbisschop van Boonen // In : Drie verhalen. Brugge : Beyaert- Storie, P Verzonken Kasteel // In : Drie verhalen. Brugge : Beyaert-Storie, P

4 Artikels in tijdschriften In Rond den Heerd Dagwijzer. [Waarom St.-Jansdag de langste, en St. Thomasdag de kortste dag van het jaar is.] // In : Rond den Heerd. Jrg. 6 (1871) nr. 4, p De Ring van Aartsbisschop Boonen / In : Rond den Heerd. Jrg. 8 (1873) nr. 12, p ; nr. 14, p ; nr. 16, p ; nr. 19, p ; nr. 20, p ; nr. 21, p Den schreiboom. [Vlucht naar Egypte] // In : Rond den Heerd. Jrg. 8 (1873) nr. 27, p Van Geeraard den broedermoordenaar of oorsprong van Geraardsbergen // In : Rond den Heerd. Jrg. 8 (1873) nr , nr , p , , , , , , , , Helfried de Schelm // In : Rond den Heerd. Jrg. 8 (1873) nr. 50 ; p , nr. 51, p ; nr. 52, p.?-? ; nr.?, p.?-? De spinster. [Geholpen door O.-L.-Vr.] // In : Rond den Heerd. Jrg. 9 (1874) nr. 21, p De klokput van Beveren bij Rousselaere // In : Rond den Heerd. Jrg. 9 (1874) nr. 42, p Het Verzonken Kasteel // In : Rond den Heerd. Jrg. 9 (1874) nr , p , , , De barbier van Goetinge. [De barbier droomt van een spookgeschiedenis] // In : Rond den Heerd. Jrg. 10 (1875) nr. 28, p Waar t vliegen wilt. [ Op eenen goeden vrijdag Als Jesus in zijn oassie lag ] // In : Rond den Heerd. Jrg. 11 (1876) nr. 30, p. 240 Poëzie in tijdschriften In Rond den Heerd [Gedicht] // In : Rond den Heerd. Jrg. 8 (1873) nr. 42, p. 336 De gersrul, de kwakkel en de leeuwerke // In : Rond den Heerd. Jrg. 8 (1873) nr. 43, p

5 Secundaire bibliografie Algemeen Victor Van Coillie // In : De plaats van Aalbrecht Rodenbach in de West-Vlaamsche taal- en letterbeweging : proefschrift / Frans Van den Weghe. [S.l.] : [s.n.], P Proefschrift aangeboden ter toelating tot het eindexamen van de Hoogere Vlaamsche Normale School Victor Van Coillie // In : Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde / Lodewijk Scharpé en Th. Coopman. Antwerpen : Nederlandsche Boekhandel, P. 310 De priesters Van Coillie van Beveren. Het Wekelijks Nieuws Guido Gezelle en E.H. Van Coillie te Beveren. Het Wekelijks Nieuws [Victor Van Coillie] // In : Gezelliana. Jrg. 8 (1977) nr. 3-4, p. 94 (134) Victor Van Coillie / Fernand Bonneure // In : Lexicon van de Westvlaamse Schrijvers, deel 2 / red. Fernard Bonneure, Jan Schepens, Raf Seys, [et. al.]. Torhout : VWS-cahiers, P. 84 Victor Van Coillie // In : Literaire gids voor West-Vlaanderen / Fernand Bonneure. Schoten : Hadewijch, P. 178 : ill. ISBN Nieuwe poëzie van Gezelle : Guido Gezelle en Victor Van Coillie / Paul Thoen // In : Ruimte voor hart en geest : jaarboek 2006 / red. Manu De Meester, Brecht Speybrouck en Kris Declercq. P : ill. Colliënstraat // In : Van Aardappelhoek- tot Zwingelaarsstraat / Siegfried Aneca ; Werkgroep Straatnamen Stad Roeselare. Roeselare : Stadsbestuur Roeselare, P. 93 (dl. 1), p (dl. 2). : ill. Dl. 1 : Meer dan 650 straatnamen in Roeselare verklaard ; Dl. 2 : De evolutie van de wegeninfrastructuur in Roeselare tijdens de 19de en 20ste eeuw ; Dl. 3 : Kaarten 5

6 Poëzie over Victor Van Coillie In Biekorf Aan den E.H. Van Coillie // In : Biekorf. Jrg. 12 (1901) nr. 2, p. 30 Website (geraadpleegd : ) 6

7 Het Verzonken Kasteel van Beveren 7

8 Legende van Het Verzonken Kasteel van Beveren In de 13 de eeuw lag in een uitgestrekt woud het Kasteel van Beveren, waarvan het huidige Pastoorsbos ook deel uitmaakte. Dit kasteel werd bewoond door een wreedaard, Diederik genaamd, die zijn onderdanen behandelde als slaven. Zoals in zovele legenden verkocht Diederik van Beveren, in financiële moeilijkheden, zijn ziel aan de duivel in ruil voor zeven jaar rijkdom. Na die zeven vette jaren pleegde hij, door zich van een list te bedienen, meineed tegenover Satan. Toen begon het allemaal. Elke nacht van middernacht tot één uur spookte het van je welste in en om het kasteel. Diederik leefde ook in onmin met zijn broer Wouter die zijn kasteel had aan de zuidkant van het dorp. Diederik wou wraak nemen op zijn broer. Door het op een afspraakje te gooien met de poortbewaker van het kasteel van zijn broer kon hij, met enkele mannen, Wouter overvallen, hem knevelen en meevoeren naar zijn eigen kasteel. Hij stak het kasteel in brand zodat niemand van het personeel zich nog kon redden. Terug in zijn kasteel gooide hij zijn broer in een koude, kille en donkere kelder waar hij zogezegd levend begraven werd. Toen echter kwam de wraak des hemels over hem neer. Tijdens één van zijn rijkelijk opgezette feesten en nadat iedereen gegeten en gedronken had, verscheen een witte geest die het leven van Diederik aanklaagde. Deze, in gramschap ontstoken en met het zwaard in de handen, viel midden de zaal levenloos neer. Een stem, als uit de muren komend, raadde iedereen aan om te vluchten. Daarna kwam er een hevig gedreun als van een donderslag en het kasteel verzonk met have en goed. Steeds volgens de legende zouden de twee broers jarenlang nog elke nacht van middernacht tot één uur in Beveren terugkomen. Ze hadden dan wel een gedaanteverwisseling ondergaan en doolden rond als twee aan elkaar geketende, grote zwarte honden. De Beverse Wijk Het Verzonken Kasteel, die aangelegd werd vanaf 1979/ 80, werd naar die legende vernoemd omdat ze op de vroegere gronden van het kasteel zou zijn gebouwd. Tevens verwijzen de straatnamen van de wijk eveneens naar de legende, m.n. Ridderstraat, Tornooistraat en Jonkerstraat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was op de plaats van die wijk een Duits vliegveld gelegen. De legende werd voor een eerste maal op papier gezet door de priester Victor Van Coillie, die van Beveren afkomstig was en tevens generatiegenoot en goede vriend van Guido Gezelle was. Onderwijzer Odilon Demarré herwerkte de legende en gaf ze in 1904 in boekvorm uit. In 1930 verscheen een 2 de (geïllustreerde) herwerking in de Sint Theresia Almanak, ditmaal van de hand van Pater Venantius (André Muylle). In de jaren 50 van de 20 ste eeuw verscheen een 3 de herwerking in het weekblad De Weekbode. Die herwerking was van Beverenaar Jozef Van Coillie. Ten slotte kwam in 1983 een vierde herwerking uit, deze keer van de hand van Jean-Pierre Lapere, Beverenaar en bewoner van de wijk Het Verzonken Kasteel. 8

9 Bibliografie Monografieën Vertellingen / Odilon Demarré. Leuven : Davidsfonds, 1904 (Ieper : Callewaert- De Meulenaere). 132 p. Sagenonderzoek in Roeselare-Ambacht en enkele aanpalende gemeenten / Hedwig van Wassenhove. Leuven : KUL, Wijsbegeerte en Letteren, VIII, 206 p. + [28] krtn. Eindverhandeling tot het behalen van de graad van licentiaat in de Germaanse filologie Het verzonken Kasteel / Jean-Pierre Lapere. Beveren : Jean-Pierre Lapere, p. Deeltitels Van het Verzonken Kasteel // In : Vertellingen / Odilon Demarré. Leuven : Davidsfonds, 1904 (Ieper : Callewaert-De Meulenaere). P Het Verzonken Kasteel // In : Drie verhalen / Victor Van Coillie. Brugge : Beyaert-Storie, P Het Verzonken Kasteel // In : Westvlaams sagenboek. [S.l.] : [s.n.], P. 129 Het Verzonken Kasteel // In Beverse Wijken Wandeling. Beveren : Vakantiegenoegens, P. [11]-[12] Legende van het Verzonken Kasteel te Beveren / Karel Lievens // In : Van toponymie tot een stukje lokale geschiedenis van Beveren / Karel Lievens. Beveren : Karel Lievens, P

10 Artikels in tijdschriften In Rond den Heerd Het Verzonken Kasteel // In : Rond den Heerd. Jrg. 9 (1874) nr , p , , , Artikels in dag- en weekbladen In Het Nieuwsblad Het Verzonken Kasteel van Beveren // In : Het Nieuwsblad In De Roeselaarse Weekbode Op reportage te Beveren (Onlede-Goed en Verzonken Kasteel), opgetekend door Manhave // In : De Roeselaarse Weekbode In DeWeekbode Het Verzonken Kasteel van Beveren / Jozef Van Coillie // In : De Weekbode Het Verzonken Kasteel van Beveren / Jozef Van Coillie // In : De Weekbode Het Verzonken Kasteel van Beveren / Jozef Van Coillie // In : De Weekbode Het Verzonken Kasteel van Beveren / Jozef Van Coillie // In : De Weekbode Het Verzonken Kasteel van Beveren / Jozef Van Coillie // In : De Weekbode Het Verzonken Kasteel van Beveren / Jozef Van Coillie // In : De Weekbode Het Verzonken Kasteel van Beveren / Jozef Van Coillie // In : De Weekbode Wat met Het Verzonken Kasteel? // In : De Weekbode [Nieuwe kapel] op wijk t Verzonken Kasteel // In : De Weekbode t Verzonken Kasteel (Beveren) // In : De Weekbode

11 t Verzonken Kasteel (Beveren) // In : De Weekbode t Verzonken Kasteel (Beveren) // In : De Weekbode Sage van het verzonken kasteel : KWB organiseeert boeiende vertelavond op zaterdag 27 september / HH // In : De Weekbode , p. 42 :ill. 11

12 In Het Wekelijks Nieuws Wat met Het Verzonken Kasteel? // In : Het Wekelijks Nieuws Artikels in bloemlezingen t Verzonken Kasteel // In : Sagenonderzoek in Roeselare-ambacht en enkele aanpalende gemeenten / Hedwig Van Wassenhove. Leuven : K.U.L., P. 61, Eindverhandeling tot het behalen van licentiaat in de Germaanse filologie Compact Disc Et Verzonken Kasteel van Beveren / Roger Slosse // In : t Hoekske van Juul Plastiek : oude Roeselaarsche vertellingen. Gent : Digi Classics, 2000 DC D/2003/Peter Aspeslagh, uitgever/5 12

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002)

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) ROESELAARSE AUTEURS Georges Bruggeman ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) Biografie Georges Bruggeman werd geboren op 13 april 1920 in Pittem. Hij bracht zijn jeugd door in Rumbeke en liep school

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Albert Deman (pr.) ( Brugge, 21/01/1894 Brugge, 11/08/1979) (ps. Lode van Mandel)

ROESELAARSE AUTEURS. Albert Deman (pr.) ( Brugge, 21/01/1894 Brugge, 11/08/1979) (ps. Lode van Mandel) ROESELAARSE AUTEURS Albert Deman (pr.) (ps. Lode van Mandel) ( Brugge, 21/01/1894 Brugge, 11/08/1979) Biografie Albert Deman werd te Brugge geboren op 21 januari 1894. Hij werd er priester gewijd op 25

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Emiel Reynaert. ( Roeselare, 08/10/1892 Roeselare, 11/04/1970)

ROESELAARSE AUTEURS. Emiel Reynaert. ( Roeselare, 08/10/1892 Roeselare, 11/04/1970) ROESELAARSE AUTEURS Emiel Reynaert ( Roeselare, 08/10/1892 Roeselare, 11/04/1970) Biografie Emiel Reynaert werd op 08 oktober 1892 geboren te Roeselare. Hij studeerde af als onderwijzer aan de Normaalschool

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Bruno Hilaire Dochy. ( Meulebeke, 25/06/1883 Roeselare, 25/02/1961)

ROESELAARSE AUTEURS. Bruno Hilaire Dochy. ( Meulebeke, 25/06/1883 Roeselare, 25/02/1961) ROESELAARSE AUTEURS Bruno Hilaire Dochy ( Meulebeke, 25/06/1883 Roeselare, 25/02/1961) Biografie Bruno Hilaire Dochy studeerde af als onderwijzer aan de normaalschool te Torhout in 1902 en startte in de

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Jan Coghe. ( Roeselare, 28/07/1964)

ROESELAARSE AUTEURS. Jan Coghe. ( Roeselare, 28/07/1964) ROESELAARSE AUTEURS Jan Coghe ( Roeselare, 28/07/1964) Biografie Jan Coghe werd op 28 juli 1964 in Roeselare geboren als tweede kind en enige zoon van het onderwijzersechtpaar Hendrik Coghe en Hilda Cauwelier.

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Gaby Verbeke. (Beveren (Roeselare), 10 november 1937 Kortrijk)

ROESELAARSE AUTEURS. Gaby Verbeke. (Beveren (Roeselare), 10 november 1937 Kortrijk) ROESELAARSE AUTEURS Gaby Verbeke (Beveren (Roeselare), 10 november 1937 Kortrijk) Biografie Leerling oude humaniora (Grieks-Latijn) in het Klein Seminarie (Roeselare) van 1950-51 tot 1955-56. Regent geschiedenis,

Nadere informatie

Boeken-, Praat- en Cultuurcafé met geschenkenbeurs voor DF-leden en niet-leden

Boeken-, Praat- en Cultuurcafé met geschenkenbeurs voor DF-leden en niet-leden 38ste jaargang, nr. 411, november 2017. Vorig jaar kreeg de traditionele boekenmarkt een grondige facelift. Wegens het grote succes en de appreciatie van zowel deelnemers als bezoekers behouden we dan

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Martine Lefevere. ( Roeselare, 24/07/1953)

ROESELAARSE AUTEURS. Martine Lefevere. ( Roeselare, 24/07/1953) ROESELAARSE AUTEURS Martine Lefevere ( Roeselare, 24/07/1953) Biografie Martine Lefevere werd geboren in Roeselare op 24 juli 1953. Tijdens haar humaniora verbleef zij op een internaat waaraan zij een

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Frans Defour. ( Hooglede, 30/01/1927 Roeselare, 13/11/2006)

ROESELAARSE AUTEURS. Frans Defour. ( Hooglede, 30/01/1927 Roeselare, 13/11/2006) ROESELAARSE AUTEURS Frans Defour ( Hooglede, 30/01/1927 Roeselare, 13/11/2006) Biografie Frans Defour werd geboren op 30 januari 1927 te Hooglede en overleed op 13 november 2006 te Roeselare. Zijn vader

Nadere informatie

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de gemeente in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat. De volgende dag al moeten de dienstplichtigen

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Roger Fieuw. ( Roeselare, 23/05/1922 Roeselare, 20/02/1960)

ROESELAARSE AUTEURS. Roger Fieuw. ( Roeselare, 23/05/1922 Roeselare, 20/02/1960) ROESELAARSE AUTEURS Roger Fieuw ( Roeselare, 23/05/1922 Roeselare, 20/02/1960) Biografie Roger Max Oscar Fieuw werd op 23 mei 1922 geboren in de Sint-Amandsstraat te Roeselare als zoon van Raoul Fieuw

Nadere informatie

Herman van Campenhout. lespakket. 1. Wat is het verschil tussen de grijze en de witte pagina s?

Herman van Campenhout. lespakket. 1. Wat is het verschil tussen de grijze en de witte pagina s? Vragen bij de tekst: lespakket 1. Wat is het verschil tussen de grijze en de witte pagina s? 2. Waarom noemt de schrijver de moeder van Damiaan een wilde boerendochter? 3. Welke zijn volgens de auteur

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Eugène De Seyn. ( Roeselare, 01/02/1880 Etterbeek, 19/01/1971) (ps. Eug. De Saeyer, Eug. Droulers, Eug.

ROESELAARSE AUTEURS. Eugène De Seyn. ( Roeselare, 01/02/1880 Etterbeek, 19/01/1971) (ps. Eug. De Saeyer, Eug. Droulers, Eug. ROESELAARSE AUTEURS Eugène De Seyn (ps. Eug. De Saeyer, Eug. Droulers, Eug. de Neys) ( Roeselare, 01/02/1880 Etterbeek, 19/01/1971) Biografie Op dinsdag 19 januari 1971 overleed te Etterbeek, na een kortstondige

Nadere informatie

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog de kerk van Oekene voor de Eerste Wereldoorlog 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto

Nadere informatie

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de stad in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat, de mensen staan allemaal op straat. De volgende

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. John Goddeeris. ( Roeselare, 28/06/1946)

ROESELAARSE AUTEURS. John Goddeeris. ( Roeselare, 28/06/1946) ROESELAARSE AUTEURS John Goddeeris ( Roeselare, 28/06/1946) Biografie John Goddeeris is geboren in Roeselare op 28 juni 1946. Hij is het derde kind van timmerman Marcel Goddeeris en diens echtgenote Margaret

Nadere informatie

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Staden voor de oorlog STA_07 De Speyhoek in Staden, voor de oorlog. Iedereen komt naar buiten voor de fotograaf. Moeders met lange rokken en grote schorten, vaders

Nadere informatie

EMELGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

EMELGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG EMELGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Iedereen komt op straat en praat erover. De jonge mannen worden opgeroepen

Nadere informatie

Robrecht de Smet in de

Robrecht de Smet in de Robrecht de Smet in de Cultuurbibliotheek In dit opstel wil ik wijzen op documenten in de CB over Robrecht de Smet, een eminente voorvechter van het A.B.N. De generatie die nu studeert, heeft geen band

Nadere informatie

Wonen op Stapelen. Stapelen nu

Wonen op Stapelen. Stapelen nu > Wonen op Stapelen Wonen op Stapelen Kasteel Stapelen staat al ruim negen eeuwen in Boxtel. Het woongebouw tegenover het kasteel bestaat uit 86 huurappartementen. Stapelen is uniek gelegen: vlakbij het

Nadere informatie

De brief voor de koning

De brief voor de koning De brief voor de koning 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Gegevens van het boek 3 Samenvatting van het verhaal 4 Bespreking van het boek 5 Biografie van de auteur 7 Eigen mening 9 2 Gegevens van het boek

Nadere informatie

Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg. Gent 22a. afgebroken. De verdwenen Kromsteeg

Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg. Gent 22a. afgebroken. De verdwenen Kromsteeg Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg Gent 22a afgebroken De verdwenen Kromsteeg Hoek Cataloniestraat met de Veldstraat heden en verleden www.sint-pietersdorp.be Kaart van 1825 rond de St Niklaaskerk

Nadere informatie

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014.

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014. De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog OOS_02 Oostnieuwkerke, zo n 100 jaar geleden. De mensen komen uit hun huizen om te kijken naar de fotograaf. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31

Nadere informatie

Nadine en Shannon op pad door de stad Bremen

Nadine en Shannon op pad door de stad Bremen Nadine en Shannon op pad door de stad Bremen Wij vonden het Bremen erg interessant, vooral Zelf zijn wij ook de geschiedenis en cultuur van een stad en hoe dit terug is te zien in de gebouwen. Dit vinden

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2016 gebeurden er in Genk 343 verkeersongevallen

Nadere informatie

Gebr. Naam: Ken Witbreuk. Klas: 3G3. Titel: Gebr. Auteur: Ted van Lieshout. Eerste jaar uitgave: Uitgever: Van Goor. Aantal pagina s: 118

Gebr. Naam: Ken Witbreuk. Klas: 3G3. Titel: Gebr. Auteur: Ted van Lieshout. Eerste jaar uitgave: Uitgever: Van Goor. Aantal pagina s: 118 Gebr. Naam: Ken Witbreuk Klas: 3G3 Titel: Gebr. Auteur: Ted van Lieshout Eerste jaar uitgave: 1996 Uitgever: Van Goor Aantal pagina s: 118 Druk: 1 ste druk Auteur: Ted van Lieshout Ted van Lieshout is

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N O V E M B E R 2 0 1 3 N I E U W S B R I E F I N D I T N U M M E R : 1 B I N N E N K O R T 2 O P R O E P P R O J E C T M U Z I S C H E V O R - M I N G 3 B E Z O E K A A N H E T G E M E E N T E H U I S

Nadere informatie

Terug naar het Oostfront

Terug naar het Oostfront Terug naar het Oostfront Terug naar het Oostfront Peter Dejaegher Auteur: Peter Dejaegher Coverontwerp: Peter Dejaegher ISBN: 9789402157277 Peter Dejaegher Inhoud Inleiding...5 1 Werven voor het Vlaams

Nadere informatie

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A DE DOOD VAN MARIA Heidi de Wit VT1A De dood van Maria Maria was de dochter van Anna en Joachim. Zij bleven lang kinderloos, totdat zij onafhankelijk van elkaar een goddelijke boodschap kregen, zij zouden

Nadere informatie

Welke les wilde God aan Jozef leren?

Welke les wilde God aan Jozef leren? Een levensles voor Jozef. Welke les wilde God aan Jozef leren? Maar in de voorzienigheid van God zou zelfs dit voorval voor Jozef een zegen zijn. Hij had in enkele uren geleerd wat hij anders in jaren

Nadere informatie

Minstens 1 aflevering wekelijks vanaf mei 2017 op

Minstens 1 aflevering wekelijks vanaf mei 2017 op Abraham HANS (1882-1939) ; Het bloedig Ijzerland ; Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038 blzd. (oorspronkelijk verschenen in 65 wekelijkse afleveringen van 25-1-1920 t/m 17-4-1921) Minstens 1 aflevering wekelijks

Nadere informatie

8.3. Lijst van de cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie

8.3. Lijst van de cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie 6 5 8 1 4 2 3 260 8.3. Lijst van de cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie Gezien het beschermingsbesluit voor de Sint-Antoniuskerk dateert van 2003 kan worden gesteld dat alle cultuurgoederen

Nadere informatie

Aan de afsluiting bij de brouwerij namen 20 personen deel.

Aan de afsluiting bij de brouwerij namen 20 personen deel. Wandeling in Jabeek. Gehouden op donderdag12 juli 2018. De verzamelplaats was op de markt in Jabeek. De afsluiting vond plaats bij Dorpsbrouwerij De Maar. Aan de wandeling namen 15 personen deel. Aan de

Nadere informatie

Gent 14a. St Lievenspoortstr

Gent 14a. St Lievenspoortstr St Lievenspoortstr Gent 14a In 1708 kon Lodewijk de XIV het maar niet laten. Eerst de stad goed bombarderen en dan zich een gewelddadige toegang verschaffen om de stad in te nemen langs de St Lievenspoort.

Nadere informatie

Frans Coeckelbergs ( )

Frans Coeckelbergs ( ) Frans Coeckelbergs (1859 1918) Frans Coeckelbergs werd in 1859 in het gehucht Achterheide (Heist-op-den- Berg) geboren. Zijn geboortehuis, hoeve De Kroon, staat er nog steeds. Als kind verhuisde hij naar

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie

S I N T - J A N S W A N D E L I N G Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5

S I N T - J A N S W A N D E L I N G Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5 Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5 Kruisbeeld aan de kerk + gedenksteen ter nagedachtenis van Augustinus Ambrosius Rosseeuw. Was van 1816 tot 1837 pastoor van Kachtem. Onder zijn bestuur kreeg de kerk in 1830

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Godfried Oost. ( Sint-Eloois-Winkel, 02/04/1924 Roeselare, 20/05/1994)

ROESELAARSE AUTEURS. Godfried Oost. ( Sint-Eloois-Winkel, 02/04/1924 Roeselare, 20/05/1994) ROESELAARSE AUTEURS Godfried Oost ( Sint-Eloois-Winkel, 02/04/1924 Roeselare, 20/05/1994) Biografie Deken Godfried Oost werd op 2 april 1924 in Sint-Eloois-Winkel geboren. Hij volgde de humaniora aan het

Nadere informatie

RUMBEEKSE AUTEURS. Joseph Delbaere. ( Rumbeke, 30/12/1887 Roeselare, 19/12/1972)

RUMBEEKSE AUTEURS. Joseph Delbaere. ( Rumbeke, 30/12/1887 Roeselare, 19/12/1972) RUMBEEKSE AUTEURS Joseph Delbaere ( Rumbeke, 30/12/1887 Roeselare, 19/12/1972) Biografie Joseph Delbaere werd op 30 december 1887 geboren als enig kind van Theofiel Delbaere die gemeenteontvanger en ontvanger

Nadere informatie

onze gids en tolk kunnen we met ze praten. We overnachten weer in yurts.

onze gids en tolk kunnen we met ze praten. We overnachten weer in yurts. Dag 1: Bishkek De vlucht uit Amsterdam landt om 15:10 in Bishkek, waar jullie gids staat te wachten. We rijden naar Bishkek en checken in in een prettig 3* hotel, waar je je op kunt frissen. Daarna gaan

Nadere informatie

Gilbert Coghe ( Westrozebeke, 30/11/1947)

Gilbert Coghe ( Westrozebeke, 30/11/1947) ROESELAARSE AUTEURS Stefaan Beel, Roeselare Gilbert Coghe ( Westrozebeke, 30/11/1947) Biografie Gilbert Coghe is geboren in Westrozebeke op 30 november 1947. Hij is de oudste van zes kinderen in het gezin

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Mark Dangin. (ps. v. Luc van Clooster) ( Lichtervelde, 01/03/1935 Leuven, 14/06/1996)

ROESELAARSE AUTEURS. Mark Dangin. (ps. v. Luc van Clooster) ( Lichtervelde, 01/03/1935 Leuven, 14/06/1996) ROESELAARSE AUTEURS Mark Dangin (ps. v. Luc van Clooster) ( Lichtervelde, 01/03/1935 Leuven, 14/06/1996) Biografie Mark Dangin behoort tot de tweede experimentele generatie, de vijfenvijftigers. In zijn

Nadere informatie

Klassiek leeft in Lubbeek

Klassiek leeft in Lubbeek Cultuur Cultuur in Lubbeek Klassiek leeft in Lubbeek Muziekcauserie met Marc Erkens aan de piano Vrijdag 14 oktober 2005 20 uur Sint - Pieterskerk Pellenberg Marc Erkens is een virtuoos pianist, verbonden

Nadere informatie

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Kasteel van Male, geboorteplaats van Lodewijk van Male Hij was enig kind en alzo opvolger van Lodewijk

Nadere informatie

Op de vlucht. Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik. Frans Peetermans. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik

Op de vlucht. Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik. Frans Peetermans. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Op de vlucht Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Op de vlucht - Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik Frans Peetermans Uitgave van de Heemkundige

Nadere informatie

Nieuwe Nederlandse Literatuur

Nieuwe Nederlandse Literatuur Nieuwe Nederlandse Literatuur 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Nieuwe Nederlandse Literatuur Literatuur & Romans Thrillers & Spanning Feelgood Fantasy & SF Young adult Junior Non-fictie Culinair Literatuur & Romans De

Nadere informatie

ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG ROESELARE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Kort voor de oorlog RO_03 Zo zag de Grote Markt er uit, kort voor de oorlog. - Wat zie je links vooraan in beeld? *Tip: als je de foto van de website haalt, dan

Nadere informatie

Zaterdag 16 maart spelen we weer Bingo! We nodigen iedereen dan ook van harte uit om mee te spelen. Breng familie of vrienden mee voor nòg meer fun!

Zaterdag 16 maart spelen we weer Bingo! We nodigen iedereen dan ook van harte uit om mee te spelen. Breng familie of vrienden mee voor nòg meer fun! Link naar onze website Nieuwsbrief 5 Bingo Zaterdag 16 maart spelen we weer Bingo! We nodigen iedereen dan ook van harte uit om mee te spelen. Breng familie of vrienden mee voor nòg meer fun! De deuren

Nadere informatie

Archivering en inventarisering. Bibliotheek Kampenhout 19 januari 2019

Archivering en inventarisering. Bibliotheek Kampenhout 19 januari 2019 Archivering en inventarisering Bibliotheek Kampenhout 19 januari 2019 Verdeeld in twee grote blokken Opbouw van een archief Uitbouw van een bibliotheek Volgens het principe : Werk Bestuur Cultuur Leven

Nadere informatie

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto s...

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Willy Verschaetse. ( Oekene, 22/09/1916 Roeselare, 09/07/2001)

ROESELAARSE AUTEURS. Willy Verschaetse. ( Oekene, 22/09/1916 Roeselare, 09/07/2001) ROESELAARSE AUTEURS Willy Verschaetse ( Oekene, 22/09/1916 Roeselare, 09/07/2001) Biografie Pater Willy Verschaetse is geboren in de oorlogsjaren, op 22 september1916. Toen hij nog klein was, moest hij

Nadere informatie

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:'

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' 43 1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' --------------------------------------------------------------- 1. Inventaris. Een heleboel bloemlezingen presenteren werk van dic

Nadere informatie

Hoe heette de reus die door David verslagen werd? Hoe heet de vrouw van Adam?

Hoe heette de reus die door David verslagen werd? Hoe heet de vrouw van Adam? Hoe heette de reus die door David verslagen werd? Hoe heet de vrouw van Adam? Wie is de huidige paus? Ken je namen van pausen? Hoe heette de man die het volk van Israël uit de slavernij van Egypte bevrijdde

Nadere informatie

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder Edward van de Vendel De grote verboden zolder Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2017 www.queridokinderboeken.nl www.edwardvandevendel.com Copyright 2017 Edward van de Vendel Niets

Nadere informatie

Het verhaal van Pater Piet Butzelaar ( ).

Het verhaal van Pater Piet Butzelaar ( ). Het verhaal van Pater Piet Butzelaar (1908-1970). Deel II In ons kwartaalblad van maart jl. (HKE, jrg 24, nr. 1) verscheen een artikel over het leven van Pater Piet Butzelaar, in 1908 geboren in Eemnes.

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog RUM_02 Koetsen en karren over de kasseien van de vooroorlogse Rumbeeksesteenweg. De straat loopt recht op de mooie, fiere kerktoren. 31 juli 1914:

Nadere informatie

Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas

Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas VLAAMSE OVERHEID inventarisatie van het onroerend erfgoed : ORGELS Provincie West-Vlaanderen Administratieve entiteit KOKSIJDE Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas Arrondissement Veurne KERK

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Jessy Marijn. ( Roeselare, 21/01/1930)

ROESELAARSE AUTEURS. Jessy Marijn. ( Roeselare, 21/01/1930) ROESELAARSE AUTEURS Jessy Marijn ( Roeselare, 21/01/1930) Biografie Jessy Marijn werd als Josine Maria Margareta Ghekiere op 21 januari 1930 in Roeselare geboren. Ze is de tweede dochter van Achiel Ghekiere,

Nadere informatie

Wij zetten onze wandeling verder langs het wegeltje rechtover huisnummer 49 en komen zo in de Stationsstraat.

Wij zetten onze wandeling verder langs het wegeltje rechtover huisnummer 49 en komen zo in de Stationsstraat. OOSTHOEKWANDELING v 2017.07.05 We starten onze wandeling aan de Sint- Blasiuskerk op het Dorpsplein. De oudste delen van deze kerk ( onderbouw van de toren) dateren uit de eerste helft van de twaalfde

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

Krantenkop in het Leeuwarder Nieuwsblad van In de voorganger van Midden Brabant, de Rooise Handelsvriend stond niks

Krantenkop in het Leeuwarder Nieuwsblad van In de voorganger van Midden Brabant, de Rooise Handelsvriend stond niks ROOISE STREKEN 10 WONDERKOE IN SINT-OEDENRODE Sensationeel nieuws in vele kranten In 1936 is het verhaal van de Rooise wonderkoe groot nieuws in Nederland. Veel kranten, van het Leeuwarder Nieuwsblad in

Nadere informatie

Louis van Dievel. De onderbroek

Louis van Dievel. De onderbroek DE ONDERBROEK Louis van Dievel De onderbroek 2015 Louis van Dievel & Uitgeverij Vrijdag Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen www.uitgeverijvrijdag.be In samenwerking met Wablieft Kardinaal Mercierplein 1, 2800

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Het verborgen dorp door Ron Langenus

Boekverslag Nederlands Het verborgen dorp door Ron Langenus Boekverslag Nederlands Het verborgen dorp door Ron Langenus Boekverslag door een scholier 1775 woorden 21 september 2004 7 206 keer beoordeeld Auteur Genre Ron Langenus Jeugdboek Eerste uitgave 1999 Vak

Nadere informatie

Ananias & Saffira. Het leven van de eerste christengemeente, openbaarde en meewerkte, ja, daar kunnen wij naar verlangen.

Ananias & Saffira. Het leven van de eerste christengemeente, openbaarde en meewerkte, ja, daar kunnen wij naar verlangen. - 1 - Ananias & Saffira Het leven van de eerste christengemeente, zoals God zich daar openbaarde en meewerkte, ja, daar kunnen wij naar verlangen. Maar het waren niet enkel genezingen die onder hen plaats

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

Bibliografie Hans Wiersma

Bibliografie Hans Wiersma Bibliografie Hans Wiersma Redactionele functies: - redacteur Nieuw Kamper Dagblad van 1950 tot 1981 - redacteur De Mars: maandblad van en voor Overijssel van 1956 tot 1981 waarvan hoofdredacteur van 1958

Nadere informatie

Zoon Desiderius-Augustinus Van Malleghem

Zoon Desiderius-Augustinus Van Malleghem HUIS VAN MALLEGHEM Huis Van Malleghem in Nukerke-dorp met links van de woning een gebouwtje dat dienst deed als parochiale bewaarschool. Zo vertelde Aloïs Willems over zuster Alcantra in die kleine bewaarschool.

Nadere informatie

HUISSTIJLHANDBOEK BRUGSE OMMELAND

HUISSTIJLHANDBOEK BRUGSE OMMELAND HUISSTIJLHANDBOEK BRUGSE OMMELAND Brugge Antwerpen Gent Brussel Leuven Hasselt BELGIË INLEIDING Het logo van het Brugse Ommeland bestaat dit jaar 10 jaar. Hoog tijd dus voor een restyling. Naar aanleiding

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Leon Bruggeman. ( Hooglede, 23/05/1923 Roeselare, 31/01/2006)

ROESELAARSE AUTEURS. Leon Bruggeman. ( Hooglede, 23/05/1923 Roeselare, 31/01/2006) ROESELAARSE AUTEURS Leon Bruggeman ( Hooglede, 23/05/1923 Roeselare, 31/01/2006) Biografie Leon Bruggeman werd op 23 mei 1923 in Hooglede geboren als jongste van elf kinderen. Zijn vader was medestichter

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Jozua?

Welke opdracht gaf God aan Jozua? De ondergang van Ai. Welke opdracht gaf God aan Jozua? Jozua 8:1-2 1 Daarna zei de HEERE tegen Jozua: Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee en sta op, trek op naar

Nadere informatie

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog DAD_02 Dadizele, voor de oorlog. De kinderen wachten op de tram. Overal in de streek liepen tramlijnen. Maar de tram maakte plaats voor de auto. Ook

Nadere informatie

Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1

Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1 Sint-Nicolaas Hanna Meyers 4HUW1 1)Inleiding Hier in België staat Sint-Nicolaas betekent als Sinterklaas. De man die op de nacht van 5 naar 6 december door alle schoorstenen kruipt om alle kinderen gelukkig

Nadere informatie

PAROCHIALE BERICHTEN SINT-FRANCISCUS VAN ASSISIË VORMSELCATECHESE. De vormelingen samen met Guy en Sabine rond de spaghetti-tafel.

PAROCHIALE BERICHTEN SINT-FRANCISCUS VAN ASSISIË VORMSELCATECHESE. De vormelingen samen met Guy en Sabine rond de spaghetti-tafel. PAROCHIALE BERICHTEN SINT-FRANCISCUS VAN ASSISIË VORMSELCATECHESE De vormelingen samen met Guy en Sabine rond de spaghetti-tafel. Samen schilderen en knutselen. Aandachtig voor de Jezus-film. Nog even

Nadere informatie

LEUVEN, 21 Oktober 1952.

LEUVEN, 21 Oktober 1952. 47/ 21.10.1952 Davidsfonds aan Stijn Streuvels. Leuven 1 BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 75 De Heer Stijn Streuvels, "Het Lijsternest" Ingooigem. UW BRIEF VAN: 20.10.52 ONZE REF.: S.-U.A.3/A./Vb. Welgeachte Heer

Nadere informatie

Oefening 2: lichtplan Gent

Oefening 2: lichtplan Gent Bjarne Collyns 1LAMA 24/03/2016 Datum van de wandeling: 16 maart 2016 om 20u Oefening 2: lichtplan Gent Het lichtplan in Gent is voorzien van een wandelroute die door de binnenstad loopt. Deze wandeling

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Ohi, hoho, bang, bang of Het lied van de vrijheid door Remco Campert

Boekverslag Nederlands Ohi, hoho, bang, bang of Het lied van de vrijheid door Remco Campert Boekverslag Nederlands Ohi, hoho, bang, bang of Het lied van de vrijheid door Remco Campert Boekverslag door een scholier 1028 woorden 22 januari 2002 4,6 25 keer beoordeeld Auteur Genre Remco Campert

Nadere informatie

HELIOPOLIS NEGEN ALCHEMISTEN KUNNEN 300 EEUWEN LEVEN ALS ZE EEN LEVENSELIXER MAKEN.

HELIOPOLIS NEGEN ALCHEMISTEN KUNNEN 300 EEUWEN LEVEN ALS ZE EEN LEVENSELIXER MAKEN. DE RIDDERS VAN HELIOPOLIS NEGEN ALCHEMISTEN KUNNEN 300 EEUWEN LEVEN ALS ZE EEN LEVENSELIXER MAKEN. FUXI WERD GEBOREN IN 2852 V.C. EN WAS EEN VAN DE EERSTE VORSTEN VAN CHINA. HIJ BEDACHT HET CHINESE SCHRIFT

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Watou: inhuldiging pastoor Cyriel Devisschere

Watou: inhuldiging pastoor Cyriel Devisschere Watou: inhuldiging pastoor Cyriel Devisschere Op 31 oktober 1937 wordt E.H. Cyriel Devisschere plech

Nadere informatie

Er moet iets zijn als we inslapen we gingen liggen en sliepen in

Er moet iets zijn als we inslapen we gingen liggen en sliepen in Kopland is het passende pseudoniem van Van den Hoofdakker. Hij was naast dichter en schrijver ook psychiater. Voor zijn dichterlijk werk heeft hij vele prijzen gehad. Hij schreef volgens Herman de Coninck,

Nadere informatie

De brieven van Van Gogh

De brieven van Van Gogh De brieven van Van Gogh Tijdens een rondwandeling door het dorp, vertelt ieder gids wel iets over de vele brieven die Vincent schreef in zijn leven. Hoe belangrijk waren de brieven voor Vincent, aan wie

Nadere informatie

Sint, mag ik u iets vragen?

Sint, mag ik u iets vragen? Sint, mag ik u iets vragen? inhoud Inleiding 3 1. Waar komt Sinterklaas vandaan? 4 2. Waarom vieren we pakjesavond op 5 5 december? 3. Waarom stopt Sint iets in je schoen? 6 4. Kwam Sinterklaas vroeger

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Gezelle in een straatinterview

Gezelle in een straatinterview Gezelle in een straatinterview 1 Aanloop De leerkracht leidt de les in met de vermelding dat er gewerkt zal worden in voorbereiding van een straatinterview in stad Brugge. De persoon die in de belangstelling

Nadere informatie

De onderwijsinspectie komt in het schooljaar tijdens periode P06 (3/12-9/12) naar

De onderwijsinspectie komt in het schooljaar tijdens periode P06 (3/12-9/12) naar basisonderwijs KOEPEL: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 113852 - GO! scholengroep Rivierenland te BORNEM 935 - GO! basisschool 't Kasteeltje te PUURS bao 113861 - GO! scholengroep Fluxus te TURNHOUT

Nadere informatie

Mozes, openbaart De Engel des Heren (Jezus?) openbaarde zich (2) Ongerechtigheid..(7,9). onbekwaam geen spraakvaardigheid Kende God dan Mozes niet?

Mozes, openbaart De Engel des Heren (Jezus?) openbaarde zich (2) Ongerechtigheid..(7,9). onbekwaam geen spraakvaardigheid Kende God dan Mozes niet? Mozes, een mens zoals iedereen geschapen uit vlees en bloed, werd door God geroepen tot een bijzondere opdracht. (Exod.3). Mozes betekent: Eruit gehaald. God roept nog steeds mensen om een bijzondere opdracht

Nadere informatie

Les 10 Sinterklaas voor de rechter

Les 10 Sinterklaas voor de rechter Les 10 Sinterklaas voor de rechter PresentatieOpdracht 1 Hoe Sinterklaas Kerstman werd De Kerstman is ontstaan uit Sinterklaas, maar hij zier er anders uit, heeft rendieren en een slee i.p.v. een paard,

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Ludwien Veranneman. ( Rumbeke, 25/03/1955)

ROESELAARSE AUTEURS. Ludwien Veranneman. ( Rumbeke, 25/03/1955) ROESELAARSE AUTEURS Ludwien Veranneman ( Rumbeke, 25/03/1955) Biografie Ludwien Veranneman werd geboren in Roeselare op 25 maart 1955 en groeide op te Rumbeke als derde in een gezin van acht kinderen.

Nadere informatie

Overzicht - bibliotheek

Overzicht - bibliotheek Overzicht - bibliotheek Hoofdreeks : JBK: Jaarboek Titel tijdschrift Bib-nr doos Beschuldige sta op J25-2015 Coclariensia 1979 J05-1979 Coclariensia 1980 J05-1980 Coclariensia 1986 J05-1986 Coclariensia

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 14 van 24 augustus 2007 58. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de studiebeurzen 2007-2008. BESTUURSMEMORIAAL NR. 14 2007 114 58. Provinciale

Nadere informatie

Trefwoorden WF2016. Trefwoorden WF2016

Trefwoorden WF2016. Trefwoorden WF2016 100 Jaar Groote Oorlog in Vlaanderen Plaatskenmerk 920 D 12 Herdenkingen ; Wereldoorlog I 16 tips voor 2016 Plaatskenmerk 920 D 27 West-Vlaanderen ; toerisme ; 2011-2020 Activiteitenverslag van het Departement

Nadere informatie

Jozef, de liefste zoon van Jacob

Jozef, de liefste zoon van Jacob Jozef, de liefste zoon van Jacob (C. LETERME, naar Genesis 37-45) Dit verhaal gaat over Jozef. Jozef heeft elf broers. Tien zijn ouder als hij. Benjamin is zijn jongste broer. De tien grote broers houden

Nadere informatie

WATER BIJ DE MELK. Verhalen voor mensen die Nederlands leren lezen. Jeanne Kurvers, Merel Borgesius, Kaatje Dalderop & Willemijn Stockmann

WATER BIJ DE MELK. Verhalen voor mensen die Nederlands leren lezen. Jeanne Kurvers, Merel Borgesius, Kaatje Dalderop & Willemijn Stockmann WATER BIJ DE MELK Verhalen voor mensen die Nederlands leren lezen Jeanne Kurvers, Merel Borgesius, Kaatje Dalderop & Willemijn Stockmann VOORWOORD Leren lezen is één ding, vloeiend kunnen lezen nog iets

Nadere informatie

klaar voor morgen www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen we ons graag

Nadere informatie