Hoofdstuk 5 De Koude Oorlog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 5 De Koude Oorlog"

Transcriptie

1 Oriëntatie 1 Hieronder staan vier zinnen over de tijd van 1914 tot Zet de zinnen in de juiste chronologische volgorde. A Begin van de Tweede Wereldoorlog. B Hitler wordt de leider van Duitsland. C Einde van de Eerste Wereldoorlog. D In de Verenigde Staten ontstaat een grote economische crisis. De juiste volgorde is: C, D, B, A. 2 Onderstreep de juiste landen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten Oostenrijk-Hongarije en Duitsland / Rusland tegen Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland / Rusland. 3 a In welk jaar brak de Russische Revolutie uit? In b Onderstreep de juiste woorden. De Russische Revolutie had twee belangrijke gevolgen. Ten eerste werd Rusland een communistisch / kapitalistisch land. Ten tweede kreeg Rusland ook een nieuwe naam. Vanaf 1922 heette Rusland de Sovjet-Unie / Verenigde Russische Republiek. 4 a Welk land begon de Tweede Wereldoorlog? Duitsland. b Tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht Engeland tegen Duitsland. Welke twee landen hielpen Engeland? Japan. 5 Bekijk in je handboek de foto en de kaart in de oriëntatie. Op de kaart van Europa tijdens de Koude Oorlog zie je een zwaar bewaakte grens. a Vind je het IJzeren Gordijn een goede naam voor die grens? Leg je antwoord uit. Je eigen antwoord, bijvoorbeeld: ja, want de grens was van prikkeldraad en dat is van ijzer. Of: nee, want een gordijn kun je openen en de grens zat potdicht. b Welk land werd door deze grens in tweeën gedeeld? Duitsland. 6 a Wat waren na de Tweede Wereldoorlog de twee machtigste landen van de wereld? De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. b Welk land bij vraag a had als eerste een atoomwapen? De Verenigde Staten. 7 Welke drie uitspraken over de Koude Oorlog zijn juist? De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren elkaars vijanden. Duitsland stond aan de kant van de Sovjet- Unie. De Koude Oorlog vond plaats van 1955 tot Er dreigde steeds een oorlog met atoombommen. Nederland was een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten. De Sovjet-Unie. Oostenrijk. 5 Oriëntatie 101

2 Basis 1 De Koude Oorlog begint Intro Verwerking 1 a Bekijk HB bron 1. Om welke reden vierden Amerikaanse en Russische soldaten samen feest? A De Eerste Wereldoorlog was afgelopen. B Ze vierden samen kerst en oud en nieuw. C Ze hadden samen Duitsland verslagen. D In Azië had Japan zich net overgegeven. b Onderstreep de juiste woorden. Tijdens de oorlog had de Sovjet-Unie / hadden de Verenigde Staten de meeste verliezen geleden. Daarom hadden de Amerikaanse / Russische 1.1 Samen tegen Hitler 4 Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten de geallieerden samen tegen Duitsland. a Wat waren de drie belangrijkste geallieerde landen? Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. b Tegen welk land vochten de geallieerden nog meer? Tegen Japan. soldaten de meeste reden tot feestvieren. 2 Lees de intro en bekijk HB bron 2. a Welke twee landen waren in 1961 elkaars vijanden? A De Verenigde Staten en Japan. B De Sovjet-Unie en Duitsland. C De Verenigde Staten en Duitsland. D De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. b Welke tanks waren het verst van huis? De Amerikaanse tanks. 3 Vergelijk HB bron 1 en HB bron 2. Wat zie je op deze twee bronnen? Noem één overkomst en één verschil. Overeenkomst: op beide bronnen staan soldaten. Verschil: op HB bron 1 zijn de Russen en Amerikanen vrienden, op HB bron 2 niet. Op HB bron 2 zijn tanks en auto s te zien, op HB bron 1 niet. 5 Lees WB bron 1. a Welke meningen heeft de generaal? Twee antwoorden zijn goed. Het Duitse leger kan niet verslagen worden zonder Russische hulp. Zonder de Verenigde Staten wordt Hitler nooit verslagen. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten worden vijanden. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de Sovjet- Unie veel invloed in Europa. b In vraag a staan twee uitspraken die tijdens de Koude Oorlog feiten werden. Welke twee uitspraken zijn dat? De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten worden vijanden. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de Sovjet-Unie veel invloed in Europa. 6 Gebruik HB bron 3. a Wie was leider van welk land? Verenigde Staten: Sovjet-Unie: Engeland: Roosevelt. Stalin. Churchill. 102

3 b Leg uit waarom zij de grote drie werden genoemd. Zij waren de drie leiders van de belangrijkste en machtigste tegenstanders van Duitsland. Bron 1 Een Amerikaanse generaal geeft goede raad aan president Roosevelt. Advies aan de Amerikaanse president De Sovjet-Unie kan met zijn miljoenen soldaten de oorlog tegen Duitsland beslissen. Zonder de Sovjet-Unie zal Hitler nooit verslagen worden. De Sovjet-Unie zal na de overwinning veel invloed krijgen in Europa. De Verenigde Staten moeten daarom blijven samenwerken met de Sovjet-Unie. Vrij naar een memorandum van generaal J.H. Burns. Uit: L.C. Gardner, Spheres of influence (1993). 7 In februari 1945 maakten de geallieerde leiders afspraken over de verdeling van Europa. Noem twee afspraken die ze maakten. Gebieden in Oost-Europa zouden onder Russische controle komen. De geallieerden zouden samen Duitsland en Berlijn bezetten. 9 Welke twee zinnen passen bij het kapitalisme? Ondernemers bepalen de prijs van het product. De regering vertelt bedrijven wat zij moeten maken. Arbeiders krijgen een vast loon. Bedrijven kijken naar wat klanten willen. 10 Lees WB bron 2. a Wat is volgens Novikov een eigenschap van het kapitalisme? Het willen hebben van steeds meer macht. b Waar geloofde Novikov zelf in? In het communisme. Bron 2 De Russische ambassadeur Novikov stuurt een telegram naar Moskou. Een telegram naar Moskou Washington, 27 september 1946 Het willen hebben van steeds meer macht is een kenmerk van het Amerikaans kapitalisme. De Verenigde Staten willen de wereld overheersen. Ze geven daarom heel veel geld uit aan het leger. Vrij naar: The Novikov. Uit: Jensen, Origins of the Cold War (1993). 1.2 Het einde van de samenwerking 8 a Maak de zin af. Twee antwoorden zijn goed. Vlak na de oorlog hadden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten allebei weinig grondgebied. een grote bevolking. een dalende economie. een sterk leger. 11 Onderstreep de juiste woorden. In Nederland kun je op meerdere politieke partijen stemmen. Nederland is daarom een communistisch / democratisch land. Burgers mogen in Nederland een eigen bedrijf hebben. Dat past bij een communistisch / kapitalistisch land. b In 1946 hadden de Verenigde Staten op het gebied van wapens een voorsprong op de Sovjet- Unie. Leg dat uit. De Verenigde Staten hadden in 1946 een atoombom, de Sovjet- Unie niet (pas in 1949). 1 De Koude Oorlog begint 103

4 1.3 Oost tegenover West 12 Na de Tweede Wereldoorlog waren de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de belangrijkste landen in de wereld. Welke twee zinnen passen bij deze grootmachten? Ze hadden veel kolonies. Ze waren dichtbevolkt. Ze hadden een sterk leger. b In 1949 werd China communistisch. Om welke reden waren de Amerikanen niet blij met deze verandering? China is een groot land met veel inwoners. De dreiging van het communisme werd door een communistisch China nog sterker. Hun economie groeide sterk. 13 Vul de juiste woorden in. In 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. Dat is geen land, maar een internationale organisatie waarbij bijna alle landen zijn aangesloten. Het doel van de VN is om te zorgen voor vrede en veiligheid. 14 a De Sovjet-Unie wilde een buffer van communistische landen in Oost-Europa. Wat wilden de Russen daarmee voorkomen? Dat Duitsland ooit nog de Sovjet- Unie kon aanvallen. b De Verenigde Staten steunden Europese landen die voor het kapitalisme kozen. Om welke belangrijke reden deden de Amerikanen dat? A De VS waren tegen de democratie. B De VS wilden hun eigen handel steunen. 16 Vul de juiste woorden in. Zowel Oost als West kende een militair bondgenootschap. De westerse landen hadden de NAVO. De Oostbloklanden zaten in het Warschaupact. Samengevat 17 Zet de zinnen in de juiste chronologische volgorde. A Oprichting van de NAVO. B Stalin en Hitler sluiten een verbond. C Oprichting van het Warschaupact. D De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten vechten samen tegen Duitsland. E Oprichting van de Verenigde Naties. De juiste volgorde is: B, D, E, A, C. C De VS wilden het communisme helpen. D De VS wilden een nieuwe oorlog voeren. 15 Bekijk HB bron 6. Na 1945 ontstonden twee machtsblokken: een Oostblok en een Westblok. a Vul het schema in. Oostblok Westblok Grootmacht Sovjet-Unie Verenigde Staten Belangrijkste kenmerk Communistisch Democratisch en kapitalistisch 104

5 18 Tussen 1917 en 1989 waren de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie soms vrienden, soms vertrouwden ze elkaar niet en soms waren ze zelfs vijanden van elkaar. Zet de volgende woorden op de juiste plek in het schema: vijanden vrienden wantrouwen. Relatie tussen Verenigde Staten en Sovjet-Unie Wantrouwen Vrienden Toepassingsopdracht Vijanden Tussen 1945 en 1989 was de wereld verdeeld in een communistisch Oostblok en een kapitalistisch Westblok. Nu ziet de wereld er anders uit. De Sovjet-Unie bestaat sinds 1991 niet meer en er is een nieuwe grootmacht in opkomst: China. Hoe communistisch is dat land? En hoe zit het met de democratie in Rusland en China? 19 a De Sovjet-Unie was een communistisch land. Welke zin past bij het communisme? A Bedrijven beslissen zelf wat ze produceren. B De regering bepaalt de hoogte van de lonen. C De staat helpt mensen met een eigen bedrijf. D Oliebedrijven bepalen de prijs van benzine. b De Sovjet-Unie heet nu weer Rusland. In Rusland zitten tegenwoordig grote bedrijven als Apple en Nike. Zouden die bedrijven ook gepast hebben bij de Sovjet-Unie? Leg je antwoord uit. Nee, want de Sovjet-Unie was communistisch en communisten zijn tegen particuliere bedrijven. 20 In het schema hieronder staat een aantal kenmerken van de Russische samenleving. Welk kenmerk past het beste bij de oude Sovjet-Unie en welk bij een democratie? Vul de juiste woorden in. Kenmerk Past bij... Mensen kunnen op meerdere partijen stemmen. Kritiek op de leiders wordt bestraft en onderdrukt. Burgers kiezen de president. De president en zijn partij hebben heel veel macht. democratie oude Sovjet- Unie democratie oude Sovjet- Unie 21 China is nu het grootste communistische land ter wereld. Maar het is niet helemaal communistisch. In het schema staat een aantal kenmerken van de Chinese samenleving. Welk kenmerk past het beste bij het communisme en welk bij het kapitalisme? Vul de juiste woorden in. Kenmerk Past bij... In China bestaat slechts één politieke partij. Op de beurs van Shanghai worden bedrijfsaandelen verhandeld. Chinese burgers verkopen spullen op het internet. Energiemaatschappijen zijn eigendom van de staat. Kritiek op de leiders wordt bestraft en onderdrukt. communisme kapitalisme kapitalisme communisme communisme De partij heeft heel veel macht. communisme 1 De Koude Oorlog begint 105

6 Historisch denken 2 Veranderingen De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie traden niet altijd op dezelfde manier op. Soms gebruikten ze geweld, soms juist niet. In deze paragraaf oefen je met opdrachten over veranderingen. 1 Gebruik HB bron 1 en het stappenplan van WB bron 1. a stap 1: Vergelijk de houding van de Verenigde Staten tegenover Korea in deze bron met de houding van enkele jaren daarvoor. Welke verandering in houding zie je in de bron? De Verenigde Staten sturen troepen naar Korea. b stap 2: Was dat een politieke, economische of sociale verandering? A Een politieke verandering. B Een economische verandering. C Een sociale verandering. 2 Gebruik het stappenplan en HB bron 2. a Om welke reden kwam de Sovjet-Unie in actie in Hongarije? A De Sovjet-Unie wilde de Hongaren straffen voor de Tweede Wereldoorlog. B De Russen waren bang dat de Hongaren de Sovjet-Unie zouden aanvallen. C De Sovjet-Unie wilde een opstand tegen het communisme tegenhouden. D De Sovjet-Unie wilde in Hongarije het communisme invoeren. b Reageerden de Russen snel of langzaam? Leg je antwoord uit. (stap 4) Snel. Een maand nadat de opstand was uitgebroken, hadden de Russen de opstand al neergeslagen. D Geen van de drie. c stap 3: Was dat een grote of kleine verandering? Onderstreep het juiste woord. Deze verandering was groot / klein. d stap 4: Was de verandering plotseling of geleidelijk? Plotseling. Bron 1 Stappenplan. Veranderingen Er zijn verschillende soorten veranderingen. De volgende stappen en vragen helpen je bij het onderzoeken van veranderingen. Zo kun je ontdekken met wat voor soort verandering je te maken hebt. stap 1: Wat is er veranderd? stap 2: Was dat een politieke, een economische of een sociale verandering? stap 3: Was dat een grote of een kleine verandering? stap 4: Was de verandering plotseling (snel/ onverwachts) of geleidelijk (langzaam/stapje voor stapje)? 3 Gebruik het stappenplan en HB bron 3. a Onderstreep de juiste woorden. (stap 3) De jongeren op de foto vallen een Russische tank aan. Ze deden dat voordat / nadat de Sovjet- Unie in actie was gekomen. Dit ingrijpen van de Sovjet-Unie was een kleine / grote verandering. b Vergelijk HB bron 3 met HB bron 2. Welke twee overeenkomsten zie je? (stap 2 en stap 4) Beide bronnen gaan over een economische verandering. Beide bronnen gaan over een politieke verandering. De verandering op beide bronnen is klein. De verandering op beide bronnen is plotseling. 106

7 4 Gebruik het stappenplan en HB bron 4. a Gebruik HB bron 6 van paragraaf 1. Toen de Amerikanen Russische raketten op Cuba ontdekten, schrokken ze erg. Leg met behulp van HB bron 6 uit waarom de Verenigde Staten zo bang waren voor de raketten op Cuba. Cuba ligt dicht bij de Verenigde Staten. De Amerikanen waren bang dat de Russen nu gemakkelijk de Verenigde Staten konden beschieten met raketten. b Hoe reageerden de Verenigde Staten op de plaatsing van Russische raketten op Cuba? Twee antwoorden zijn goed. (stap 1) De Amerikanen vroegen de Russen om de raketten weg te halen. De Verenigde Staten stuurden soldaten en tanks naar Cuba. De Verenigde Staten blokkeerden Cuba met marineschepen. De Amerikanen stopten met het kopen van Russische producten. c Vergelijk HB bron 4 met HB bron 5. Bij welk conflict grepen de Verenigde Staten hard in met militaire middelen? (stap 3) Bij de Vietnamoorlog. d Vergelijk je antwoord bij vraag a met je antwoord bij vraag c. Wat valt je op? (stap 1) De Verenigde Staten traden harder op in Vietnam dan in Cuba. Dat is vreemd, want Cuba ligt dichter bij de Verenigde Staten dan Vietnam. De situatie op Cuba was dus gevaarlijker voor de Verenigde Staten dan de situatie in Vietnam. 5 a Vergelijk HB bron 1 tot en met 5. Welk conflict duurde het langst? (stap 4) De Vietnamoorlog. b Bij welk conflict stonden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie rechtstreeks tegenover elkaar? A Bij het conflict van HB bron 1. B Bij het conflict van HB bron 3. C Bij het conflict van HB bron 4. D Bij het conflict van HB bron 5. c Onderstreep de juiste woorden. (stap 1) De Verenigde Staten traden vooral op in Azië / Europa. Ze deden dat om opstandelingen / communisten tegen te houden. De Sovjet-Unie was vooral actief in Azië / Europa. Ze greep daar in om opstandelingen / communisten tegen te houden. d Welk woord hoort op de lege plek? (stap 2) De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie grepen vaak in. Hun ingrijpen had altijd een bepaald doel. Vaak was dit een doel. A politiek B cultureel C sociaal D militair 6 Vergelijk HB bron 1 tot en met 5 nog eens. Welk conflict was volgens jou het gevaarlijkst? Leg je antwoord uit. Je eigen antwoord, bijvoorbeeld: de Cubacrisis. Als de Russen de raketten niet hadden weggehaald, was het misschien een atoomoorlog geworden tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. 2 Veranderingen 107

8 Basis 3 Duitsland verdeeld Intro 1 a Bekijk HB bron 1 goed. Waaruit blijkt dat de Berlijnse Muur dwars door Berlijn liep? Noem twee zaken die je op de bron kunt zien. Huizen en een straat met een stoep. b Gebruik HB bron 1 en de intro. Wat deden de soldaten op de afbeelding? Twee antwoorden zijn goed. Ze hielden vluchtelingen uit West-Berlijn tegen. Ze bewaakten de bouw van de Berlijnse Muur. Ze hielpen mee met de bouw van de muur. Ze verdedigden Oost-Berlijn tegen een aanval. 2 a Bekijk HB bron 2. De soldaat op de bron kijkt niet naar de jongen. Waar zal hij wel naar kijken? Leg je antwoord uit. Hij kijkt of er iemand aankomt. Hij doet namelijk iets wat niet mag. b Om welke reden werd de soldaat weggestuurd? A De soldaat was op een verboden plek. B De kinderen mochten niet bij de muur spelen. C De soldaat was de muur aan het afbreken. D De soldaat luisterde niet naar een bevel. 3 a Hoeveel jaar was de Koude Oorlog al aan de gang toen de Berlijnse Muur werd gebouwd? 16 jaar, namelijk van 1945 tot b Wat was de belangrijkste reden voor mensen om uit Oost-Duitsland te vluchten? A Ze wilden meer vrijheid hebben. Verwerking 3.1 Duitsland in geallieerde handen 4 Na de oorlog werd Duitsland in vier zones verdeeld. Welke vier landen bestuurden deze zones? Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Sovjet- Unie. 5 Bekijk HB bron 3. a Welke zones lagen in het westen van Duitsland? De Britse, Franse en Amerikaanse zones. b Welke zone lag in het oosten van Duitsland? De Russische zone of Sovjetzone. c Wat was bijzonder aan de positie van Berlijn na de oorlog? Twee antwoorden zijn goed. De stad werd bestuurd door de Engelsen. De stad was verdeeld in vier zones. De stad lag in de Franse zone van Duitsland. De stad lag in de Sovjetzone van Duitsland. 6 a Onderstreep de juiste woorden. Na de verdeling van Duitsland kregen de geallieerden ruzie. De Amerikanen / Russen wilden Duitsland hard straffen. De Amerikanen / Russen wilden de Duitsers eerder helpen hun land weer op te bouwen. B Ze wilden in een communistisch land wonen. C Ze wilden bij de Sovjet-Unie horen. D Ze wilden werken in een staatsbedrijf. 108

9 b Vul het schema in. Duitsland na de Tweede Wereldoorlog Bestuurd door Economisch systeem Westen Frankrijk, Groot-Brittannië, VS Kapitalisme Oosten Sovjet-Unie Communisme 7 a Wat wilde de Amerikaanse regering met het Marshallplan? A Duitsland in vieren delen. B Duitsland verenigen. C Steun geven aan Europese landen. D De Sovjet-Unie aanvallen. b Lees WB bron 1. Maak de zin af. Volgens Marshall was het doel van zijn plan: het bestrijden van honger, armoede, wanhoop en chaos. c Welke twee redenen hadden de Verenigde Staten om Europa weer welvarend te maken? Het communisme tegenhouden en de Amerikaanse bedrijven/economie helpen. Bron 1 Marshall heeft een plan. Dollars voor Europa De Amerikaanse minister Marshall zei: Onze politiek is niet tegen een land of leer gericht, maar tegen honger, armoede, wanhoop en chaos. Toespraak van Marshall (1947). 3.2 Twee Duitse landen 8 Kijk nog eens naar de foto en de kaart in de oriëntatie van je handboek. a Om welke reden heette de grens tussen Oosten West-Europa het IJzeren Gordijn? De grens tussen Oost- en West- Europa bestond uit (ijzeren) prikkeldraad. b Welk land werd door deze grens in tweeën gedeeld? Duitsland. c Onderstreep de juiste woorden. De Sovjetzone van Duitsland hoorde bij het Oostblok / Westblok en was communistisch / democratisch. De Amerikaanse zone hoorde bij het Oostblok / Westblok en was communistisch / democratisch en kapitalistisch. 9 a Zet de gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. A B C D Westerse landen sturen vliegtuigen met goederen naar West-Berlijn. Stalin stopt met de Blokkade van Berlijn. Stalin blokkeert alle wegen naar West- Berlijn. De Amerikanen voeren een nieuwe Duitse munt in. De juiste volgorde is: D, C, A, B. b Om welke reden kon Stalin Berlijn blokkeren? A Omdat de wegen naar Berlijn in de Sovjetzone lagen. B Omdat Stalin tanks had en de westerse leiders niet. C Omdat Berlijn alleen met de trein bereikbaar was. D Omdat er geen westerse troepen in Berlijn waren. 3 Duitsland verdeeld 109

10 c Wat hoopte Stalin uiteindelijk met de Blokkade van Berlijn te bereiken? Dat de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk West-Berlijn zouden verlaten. c Had Gisela vrijheid van meningsuiting? Leg je antwoord uit. Nee, want toen Gisela haar mening over de Russen uitte, kreeg ze straf. 10 In 1949 ontstonden er twee nieuwe Duitse landen. Hoe heetten deze twee landen? West-Duitsland: de Bondsrepubliek Duitsland (BRD). Oost-Duitsland: de Duitse Democratische Republiek (DDR). 3.3 De Berlijnse Muur 11 Vanaf 1949 bestonden er twee aparte Duitse staten, die erg van elkaar verschilden. Vul in het schema telkens ja of nee in. BRD DDR Communisme Nee Ja Democratie Ja Nee Kapitalisme Ja Nee Bron 2 Onderwijs in Oost-Duitsland. Van school gestuurd Gisela Mroncz ging naar school in de Duitse Oostzone. Daar werd het communisme ingevoerd. Gisela leerde dat fabrikanten uitbuiters waren en dat gewone mensen meer recht hadden op een stuk land dan rijke grootgrondbezitters. Elke dag leerde ze hoe goed het communisme was. De kinderen moesten de leraar nazeggen. Wie zijn eigen mening zei, kreeg voor straf een onvoldoende. Toen Gisela op een dag de Russen uitbuiters noemde, werd ze meteen voor een paar dagen van school gestuurd. Vrij naar: D.J. Elzinga, Een kleine flat in Leipzig (1991). 13 a Wat was het doel van de Berlijnse Muur? A Vluchtelingen uit West-Duitsland tegenhouden. B Vluchtelingen uit Oost-Duitsland tegenhouden. 12 Lees WB bron 2. a Wat leerde Gisela op school? Drie antwoorden zijn goed. Arbeiders worden uitgebuit door fabrikanten. Het kapitalisme maakt iedereen rijker. Landeigenaren moeten hun grond afgeven aan gewone mensen. Het communisme is beter dan het kapitalisme. b Was Gisela het eens met de veranderingen? Leg je antwoord uit. Nee, want ze vond dat de Duitsers uitgebuit werden door de Russen. C Oost- en West-Berlijn scheiden. D Berlijn scheiden van de rest van Duitsland. b Bekijk HB bron 6. Vul het juiste getal in. 75 % van het totale aantal vluchtelingen uit Oost-Duitsland vluchtte in 1960 via Berlijn naar het Westen. c Bekijk je antwoord bij vraag b. Leg uit dat voor de Oost-Duitse leiders de bouw van de Berlijnse Muur een logische keus was. Veruit de meeste mensen (75%) vluchtten uit Oost-Duitsland via Berlijn. Het was dus logisch om dit gat in de grens dicht te maken. 110

11 Samengevat 14 Veranderingen en gebeurtenissen vinden niet zomaar plaats. Elke gebeurtenis is het gevolg van een bepaalde oorzaak. Hieronder staat een aantal gebeurtenissen. Combineer elke gebeurtenis (A-D) met de juiste oorzaak (1-4). A Stalin besluit tot de Blokkade van Berlijn. B De Berlijnse Muur wordt gebouwd. C De Verenigde Staten komen met het Marshallplan. D Er ontstaan verschillen tussen de oostelijke en westelijke zones van Duitsland. 1 De Russen en de Amerikanen denken anders over de aanpak van Duitsland. 2 De Amerikanen willen het communisme tegenhouden. 3 De Amerikanen voeren een nieuwe Duitse munt in. 4 Miljoenen Oost-Duitsers vluchten via Berlijn naar het Westen. De juiste combinaties zijn: A3, B4, C2, D1. 15 a Wat waren twee belangrijke oorzaken van de Duitse deling in twee aparte landen? De oprichting van de Verenigde Naties. De grote ruzie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De Marshallhulp voor West-Duitsland. Toepassingsopdracht Vluchten of blijven? In deze opdracht kruip je in de huid van een leerling van jouw leeftijd uit Oost- Duitsland in de jaren 50. Zou jij uit Oost-Duitsland willen vluchten of zou je juist willen blijven? 16 a stap 1: introductie. Wat kies je: vluchten of blijven? Pak een apart blad en schrijf daarop: Als ik een leerling uit Oost-Duitsland was, zou ik willen (vul je keuze in). b stap 2: redenen. Bedenk redenen voor je keuze. Maak daarbij gebruik van de leertekst, de bronnen bij de intro in je handboek en WB bron 2 en 3. Schrijf op: Ik zou dit willen om de volgende redenen:... (vul minstens twee redenen in en verwijs daarbij naar de leertekst of een bron). c stap 3: conclusie. Rond je verhaal af. Schrijf op: Om deze redenen zou ik dus (vul nogmaals je keuze in). Bron 3 Dagboek van een Oost-Duitse leerling. Berlijn, 2 mei 1957 Het schooljaar zit er bijna op. Nog twee maanden leren en dan ben ik klaar met mijn middelbare school. Maar wat dan? Ga ik verder leren of meteen aan het werk? Gelukkig hoef ik straks niet zelf voor mijn nieuwe studie te betalen. Dat doet de regering. En als ik ervoor kies om te gaan werken, weet ik zeker dat ik ergens een baan krijg. Ook daar zorgt de regering voor. De vraag is dus: wat wil ik? De economische groei in Oost-Duitsland. b Wat waren twee belangrijke gevolgen van de Duitse deling? Het ontstaan van twee nieuwe Duitse staten. Veel Oost-Duitsers vluchtten naar het Westen. West-Duitsland werd een communistisch land. Oostbloklanden richtten samen de NAVO op. 3 Duitsland verdeeld 111

12 Basis 4 Het einde van de Koude Oorlog Intro Verwerking 1 Bekijk HB bron 1. a Wat zie je op deze bron? Mensen met spandoeken die aan het demonstreren zijn. b Was deze gebeurtenis bijzonder? A Nee, want er vonden altijd demonstraties in Oost-Duitsland plaats. B Nee, want in Oost-Duitsland hadden mensen het recht om te demonstreren. C Ja, want normaal steunden veel mensen in Oost-Duitsland de regering. D Ja, want in Oost-Duitsland waren demonstraties eigenlijk niet toegestaan. 2 Bekijk HB bron 2 en lees de intro. a Maak de tekst kloppend. De mensen in de kleine autootjes worden begroet door Oost-Duitsers / West-Duitsers. Ze zijn blij omdat de grens open is. Hierdoor konden Oost-Duitsers / West-Duitsers weer vrij reizen. b Wie waren die dag het meest blij denk je: de Oost-Duitsers of de West-Duitsers? Leg je antwoord uit. De Oost-Duitsers, want zij konden weer vrij naar het Westen reizen. 4.1 De Koude Oorlog wordt te duur 4 Lees WB bron 1. a In welk jaar vond deze gebeurtenis plaats? In b Welk begrip past het beste bij deze bron? A Glasnost. B Ontwapening. C Perestrojka. D Wapenwedloop. Bron 1 De Sovjet-atoombom. Een cadeautje voor Stalin Boven de steppen van Kazachstan ontplofte op 29 augustus 1949 de eerste Russische atoombom. Op 15 kilometer afstand bekeek Beria, de belangrijkste minister van Stalin, de felle lichtflits en de oranje-rode paddestoel in de lucht. Toen kuste hij onderzoeker Koerchatov en belde Stalin om het nieuws te melden. Vrij naar: D. Holloway, Stalin and the bomb (1996). 5 Wat waren twee belangrijke besluiten van Gorbatsjov? Hij gaf meer geld uit aan onderwijs. Hij gaf burgers meer vrijheid. Hij begon met ontwapening. Hij schafte de dienstplicht af. 3 Om welke reden bleven de grenzen van Oost- Duitsland tot 1989 gesloten? Om te voorkomen dat mensen uit Oost-Duitsland naar het Westen zouden vluchten. 6 a Gorbatsjov voerde de perestrojka door. Welke veranderingen waren politiek en welke waren economisch? Verandering Meer eigen bedrijven Ontwapening Glasnost Meer democratie Soort verandering Economisch Politiek Politiek Politiek 112

13 b Bekijk en lees HB bron 3. Bij het doorvoeren van zijn veranderingen zag Gorbatsjov een probleem. Welk probleem was dat? Door corruptie, drankmisbruik en arbeidsverzuim werd er niet hard genoeg gewerkt. c Wat hoopte Gorbatsjov met zijn perestrojka te bereiken? Verbeteringen op het werk en in het bestuur van het land. 7 Zet het juiste begrip achter de volgende zinnen. Een grote verandering in het bestuur en de economie van de Sovjet-Unie: perestrojka. Russische burgers krijgen meer vrijheid van meningsuiting: glasnost. 10 Zet de volgende begrippen op de juiste plaats in het schema. Wat bij elkaar hoort zet je op dezelfde regel. De West-Duitse regeringsleider Kohl staat al in het schema. Kies uit: eenvoudige staatswinkels Kohl Trabant welvaart DDR armoede luxe warenhuizen Mercedes BRD Honecker. West-Duitsland BRD Welvaart Mercedes Kohl Luxe warenhuizen Oost-Duitsland DDR Armoede Trabant Honecker Eenvoudige staatswinkels 11 Kohls partij wilde een Duitse eenwording. Wat betekende dat? Oost-Duitsland en West-Duitsland werden weer één land. 4.2 De val van de Muur 8 Welke twee economische problemen hadden de landen in Oost-Europa? De bevolking had te weinig geld. De regering gaf te weinig geld uit. De staatsbedrijven waren te goedkoop. De staatsbedrijven waren verouderd. 9 Onderstreep de juiste woorden. De regering van Oost-Duitsland wilde wel / geen verandering. De bevolking van Oost-Duitsland wilde juist wel / geen verandering. Uiteindelijk kreeg de bevolking / regering van Oost-Duitsland haar zin. Een reden daarvoor was dat de Sovjet- Unie niet langer de Oost-Duitse bevolking / regering steunde. 4.3 Een nieuw Duitsland in een nieuw Europa 12 a Welke twee voordelen had de Duitse eenwording voor de Oost-Duitsers? Ze konden op vakantie gaan naar een westers land. Ze kregen een veel hoger loon voor hun werk. Ze mochten stemmen op een partij naar keuze. Ze kregen gratis onderwijs en verzorging. b Welke twee nadelen had de Duitse eenwording voor de Oost-Duitsers? Het dagelijks leven werd een stuk duurder. Oost-Duitsland kreeg veel te veel inwoners. Ze kregen geen steun van West-Duitsland. Veel Oost-Duitsers raakten hun baan kwijt. 4 Het einde van de Koude Oorlog 113

14 13 Lees WB bron 2. De partijleiding van de DDR had jarenlang een prachtig leventje en gaf ook voordelen aan familie en vriendjes. a Waarom vonden de Oost-Duitsers dat onrechtvaardig? Kruis de juiste uitspraken aan. De gewone bevolking in de DDR was arm. In het communisme is iedereen gelijk en bestaat er geen verschil tussen rijk en arm. Ze waren erg jaloers op het Westen. Ze moesten extra belasting betalen om te zorgen voor het mooie leventje van de partijleiding. b Bedenk een andere reden waarom veel Oost- Duitsers woest waren op de communistische regering. Ze mochten van de regering niet naar het Westen reizen. 15 Bekijk HB bron 6. Gorbatsjovs ideeën hadden grote gevolgen voor de landen in Oost-Europa. a Wat veranderde er in 1989 in Oost-Europa? Landen daar werden democratisch. b Wat voor gevolgen hadden Gorbatsjovs ideeën voor de Sovjet-Unie? In 1991 viel de Sovjet-Unie uiteen. 16 Duitsland is een belangrijk land van de Europese Unie. Vergelijk WB bron 3 met HB bron 6. Vul het juiste woord in. De meeste nieuwe lidstaten van de EU liggen in het vroegere Oostblok. Bron 3 De landen die lid waren van de Europese Unie in De landen met een letter werden lid in Bron 2 De Oost-Duitsers ontdekten hoe de top van de communistische partij al die jaren had geleefd. Oost-Duitsers witheet van woede De mensen zijn witheet over de corruptie en vorstelijke levenswijze van de partijtop. De Oost- Duitsers ontdekten deze misstanden na de val van de Muur en het aftreden van de partijleiding. Jarenlang leefden de leiders en hun volgelingen in luxe villa s met dure meubelen en lieten ze zich rondrijden in grote auto s. De villawijken waren afgezonderd van andere buurten en werden scherp bewaakt door politie, zodat de gewone burgers de rijkdom niet konden zien. Hoge partijleden hadden ook nog honderden miljoenen marken op Zwitserse bankrekeningen gezet. En dat allemaal op kosten van de belastingbetalers. 14 Maak de tekst kloppend. In een kapitalistisch / communistisch land zorgt de regering dat iedereen een baan heeft. In een kapitalistisch / communistisch land heeft niet iedereen een baan. Het nieuwe Duitsland was een kapitalistisch land. Daar hadden veel Oost-Duitsers / West-Duitsers het moeilijk mee. Samengevat 17 Zet de zinnen in de juiste chronologische volgorde. A Oprichting van de Europese Unie. B De val van de Muur. C Gorbatsjov wordt leider van de Sovjet-Unie. D De hereniging van Oost- en West-Duitsland. De juiste volgorde is: C, B, D, A. 114

15 18 a Het einde van de Koude Oorlog had verschillende oorzaken. Welke waren economisch en welke waren politiek? Oorzaak Staatsbedrijven produceren te weinig. De Koude Oorlog wordt te duur voor de Sovjet-Unie. Honecker wil niet veranderen. Oost-Duitsers demonstreren voor meer vrijheid. Economisch of politiek? Economisch Economisch Politiek Politiek Bron Uitspraak Paragraaf 1, HB bron 2 Paragraaf 3, HB bron 5 Paragraaf 4, HB bron 4 Paragraaf 4, WB bron 4 Paragraaf 4, WB bron 5 C E B A D Bron 4 Een vrouw en haar vier kinderen lopen in het kapotgeschoten Berlijn (Berlijn, 1945). b Het einde van de Koude Oorlog had ook verschillende economische en politieke gevolgen. Welke waren economisch en welke waren politiek? Gevolg De Duitse eenwording. West-Duitsers betalen extra belasting. Bedrijven in Oost- Duitsland gaan failliet. Oost-Europese landen worden lid van de NAVO. Economisch of politiek? Politiek Economisch Economisch Politiek Toepassingsopdracht Tussen 1945 en 1989 vonden er in Europa veel veranderingen plaats. In deze opdracht ga je onderzoek doen naar die veranderingen. 19 De volgende uitspraken laten zien hoe sterk Europa tussen 1945 en 1989 veranderde. Welke bron hoort bij de uitspraak? Vul het schema in. A Het is voorbij, de oorlog is over. Ik hoop dat de geallieerden ons netjes zullen behandelen. B Weg met die muur! Eindelijk zijn we vrij! C Als die Amerikaanse tanks de grens oversteken, zullen we schieten. D Vroeger hadden we het beter. Bron 5 Het nieuwe Duitsland. Het leven is duur Niemand heeft gelet op de gevolgen van de invoering van de West-Duitse mark voor de Oost- Duitsers. Maar veel werkloze Oost-Duitsers moeten nu leven van een uitkering van 63% over hun lage Oost-Duitse loon. En dat in een land waar de huren, het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de eerste levensbehoeften ineens veel duurder zijn geworden. Vrij naar: R. van den Boogaard, Voor de DDR is de pret er wel af. In: Meningen over Duitse eenheid (1990). E Hoera voor de Amerikanen! Ze brengen ons eten. 4 Het einde van de Koude Oorlog 115

16 Historisch denken 5 Spotprenten over veranderingen De Russische leider Gorbatsjov zorgde voor grote veranderingen in Oost-Europa. Mensen dachten verschillend over die veranderingen. In deze paragraaf ga je oefenen met spotprenten over veranderingen. 1 Gebruik HB bron 1 en het stappenplan van WB bron 1. a stap 1: Over welke periode gaat de spotprent? A Over B Over C Over D Over b stap 2: Bekijk de prent goed. Vul de ontbrekende woorden in. Op de prent staan twee mensen. Ze staan in een slagerij en praten met elkaar. Op de prent staan ook teksten. Op de ruit van de winkel staat reclame voor tanks en perestrojka. De planken binnen zijn leeg. c stap 3: Dit is de originele spotprent. Komt de tekenaar van de prent uit het Oostblok of het Westblok? Leg je antwoord uit. Uit het Westblok, want de teksten zijn Nederlands. d stap 4: Met welke twee grote veranderingen heeft de spotprent te maken? Met de Duitse eenwording. Met glasnost. Met de wapenwedloop. Met perestrojka. e stap 5: Wat wil de tekenaar met deze spotprent zeggen? Onderstreep de juiste woorden. Veranderingen zoals perestrojka zijn goed / slecht. Maar mensen willen vooral voedsel / wapens. Dat was er toen wel / niet. Bron 1 Stappenplan. Spotprenten De volgende stappen en vragen helpen je om een spotprent te begrijpen. stap 1: Over welke tijd gaat de prent? Staat er een datum of jaar bij de prent? Wat gebeurde er in die tijd? Welke belangrijke personen horen bij die tijd? stap 2: Wat zie je op de prent? Wat doen de afgebeelde mensen of figuren? Welke kleren dragen ze? Welke spullen hebben ze bij zich? Staat er tekst in de prent? Zeggen de personen iets tegen elkaar? Lees altijd het bijschrift: daar staat vaak belangrijke informatie in. stap 3: Wat weet je over de tekenaar? Hoe heet de tekenaar van de prent? Bij welke (politieke) partij, stroming of krant hoort hij? stap 4: Met welke gebeurtenis of ontwikkeling in de geschiedenis heeft de prent te maken? Als je weet over welke gebeurtenis of ontwikkeling de prent gaat, begrijp je ook beter wat de mening van de tekenaar is. stap 5: Wat wil de tekenaar met deze spotprent zeggen? Wat is de mening van de tekenaar over de gebeurtenis of ontwikkeling? Welke partij steunt hij en welke maakt hij belachelijk? Op welke manier overdrijft de tekenaar de situatie in de prent? 2 Gebruik het stappenplan en HB bron 2. a Maak de tekst kloppend. (stap 2) Op de tekening staan drie leeuwen. Ze heten onrust, rellen en stakingen. De leeuwen bedreigen / beschermen de twee figuren in het midden. Die twee figuren heten perestrojka en glasnost. b Welke figuur op de tekening heeft glasnost en perestrojka voor de leeuwen gegooid? Leg je antwoord uit. (stap 2 en stap 4) (Keizer) Gorbatsjov, want perestrojka en glasnost waren ideeën van Gorbatsjov. 116

17 c Onderstreep de juiste woorden. (stap 5) De tekenaar van de prent is positief / negatief over Gorbatsjov. Hij vindt namelijk dat Gorbatsjov perestrojka en glasnost wel / niet beschermt. 3 Gebruik het stappenplan en HB bron 3. a Hoe kun je weten dat deze spotprent is gemaakt tussen 1985 en 1989? Geef twee argumenten. (stap 1) 1 Vanaf 1985 was er perestrojka. 2 Tot 1989 hielden de leiders van Oost-Duitsland perestrojka (verandering) tegen. b Kies het juiste antwoord. Wat wil de tekenaar duidelijk maken? (stap 5) A Perestrojka moet worden tegengehouden. B Perestrojka is niet meer tegen te houden. C Oost-Duitse leiders hebben steun nodig. D Perestrojka is welkom in Oost-Duitsland. 4 Gebruik het stappenplan en HB bron 4. a Tot 1991 stonden de hamer en de sikkel op de vlag van de Sovjet-Unie. Waar staan de gebroken hamer en sikkel symbool voor? (stap 2) Voor het uiteenvallen van de Sovjet- Unie. b Vergelijk HB bron 4 met HB bron 2. Noem één overeenkomst tussen de figuren op beide spotprenten. (stap 2) Op beide spotprenten staat Gorbatsjov en is hij een toeschouwer. 5 Gebruik het stappenplan en HB bron 5. a Met wat voor soort figuur wordt Gorbatsjov op het T-shirt vergeleken? (stap 2) Met Batman, een stripheld/ superheld. b Met welke twee grote veranderingen heeft de spotprent te maken? (stap 4) Met de Duitse eenwording. Met perestrojka. Met de wapenwedloop. Met de ontwapening. c Wat wil de maker van dit T-shirt duidelijk maken? (stap 5) Dat de veranderingen in Oost- Europa vooral door Gorbatsjov kwamen. 6 Gebruik HB bron 1 tot en met 5. a Zet de bronnen hieronder in de juiste chronologische volgorde. (stap 1) A HB bron 1. B HB bron 3. C HB bron 4. D HB bron 5. De juiste volgorde is: A, B, D, C. b Welke tekenaars hebben deze spotprenten gemaakt? Twee antwoorden zijn goed. (stap 3) Tekenaars uit het Oostblok. Tekenaars uit de Sovjet-Unie. Tekenaars uit de Verenigde Staten. Tekenaars uit West-Europa. c Zijn alle bronnen positief over Gorbatsjov? Leg je antwoord uit. (stap 5) Nee, HB bron 2 is bijvoorbeeld negatief over Gorbatsjov. 5 Spotprenten over veranderingen 117

18 Verrijking 6 Nederland als bondgenoot van de Verenigde Staten Intro 6.1 Amerikaanse dollars 1 Bekijk HB bron 1. a Op de praalwagen staat een vlag afgebeeld. Van welk land is deze vlag? A Van Duitsland. B Van Nederland. C Van de Sovjet-Unie. D Van de Verenigde Staten. b Hoe laat de praalwagen zien dat Nederlanders blij waren met de Amerikaanse steun? Op de praalwagen staat een hart, het symbool van liefde. 2 Lees de intro en bekijk HB bron 2. a Wat willen de demonstranten op de afbeelding bereiken? Dat de VS uit Vietnam vertrekken. b Nederlanders gingen demonstreren tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam. Om welke twee redenen lijkt dat op het eerste gezicht vreemd? Omdat de Verenigde Staten in Vietnam juist Nederland te hulp waren gekomen. Omdat Nederland en de Verenigde Staten allebei bij het Westblok hoorden. Omdat Nederland en de Verenigde Staten allebei tegen het communisme waren. Omdat Noord-Vietnam de veiligheid van Europa bedreigde. c Veel Amerikanen vonden de Nederlandse demonstranten ondankbaar. Kun jij dat begrijpen? Leg je antwoord uit. Je eigen antwoord, bijvoorbeeld: ja, want de VS hadden veel voor Nederland gedaan (bevrijding, Marshallhulp). 3 Vanaf 1948 kreeg Nederland Marshallhulp. a Om welke reden had Nederland steun van de Verenigde Staten nodig? Nederland was tijdens de oorlog erg beschadigd geraakt. b De Verenigde Staten hadden meer redenen om steun te geven aan Nederland. Welke twee redenen waren dat? Ze wilden de eigen economie en Amerikaanse bedrijven helpen. Ze wilden het communisme in West-Europa tegenhouden. Ze wilden Nederland bedanken voor de hulp tijdens de oorlog. Ze wilden Nederland helpen Nederlands- Indië te behouden. 4 Bekijk WB bron 1. a Welke vijf landen ontvingen de meeste hulp? Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, West-Duitsland en Nederland. b Leg uit waarom alleen West-Europese landen de Amerikaanse dollars ontvingen. De Sovjet-Unie wilde geen Amerikaans geld voor het Oostblok. c Waar gebruikte Nederland de Amerikaanse dollars voor? Om grondstoffen te kopen waarvan producten werden gemaakt voor de export. 5 Na de Tweede Wereldoorlog was Nederland een bondgenoot van de Verenigde Staten. Nederland had daar twee belangrijke redenen voor. Welke reden was politiek en welke economisch? Reden Marshallhulp Eigen veiligheid Soort reden Economisch Politiek 118

19 Bron 1 Marshallhulp in miljoenen dollars Groot-Brittannië Frankrijk Italië West-Duitsland Nederland Griekenland Oostenrijk 556 België-Luxemburg Denemarken Noorwegen Turkije Ierland Zweden Joegoslavië Portugal Triëst IJsland 6.2 Een kritische bondgenoot 6 In Nederland werd fel gedemonstreerd tegen de Vietnamoorlog. Welk gevolg hadden die demonstraties voor de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten? Door de felle demonstraties werd Nederland een kritische bondgenoot van de VS. 7 Bekijk HB bron 4. Deze spotprent over Nederlandse politieke partijen is uit In dat jaar waren er verschillende problemen tussen Oost en West, bijvoorbeeld de Koude Oorlog en de wapenwedloop. Naar welk probleem verwijst deze spotprent? Leg je antwoord uit. Naar de wapenwedloop. De koe en de blote vrouw staan voor ontwapening, maar de meeste partijen (achter de zandzakken) zijn juist voor de wapenwedloop. 8 a Begin jaren 80 demonstreerden weer veel Nederlanders tegen de Verenigde Staten. Om welke reden deden ze dat? A De Verenigde Staten hadden Cuba aangevallen. B De Verenigde Staten weigerden om uit Vietnam te vertrekken. C De Verenigde Staten wilden samen met de Sovjet-Unie ontwapenen. D De Verenigde Staten wilden raketten in Nederland plaatsen. b Onderstreep de juiste woorden. In de jaren 80 waren veel Nederlanders wel / niet blij met Gorbatsjov. Gorbatsjov wilde namelijk wel / niet ontwapenen. Veel Nederlanders waren daar ook voor / tegen. 6.3 Hernieuwde vriendschap 9 Na 1991 bestond er nog maar één supermacht in de wereld. Welk land was dat? De Verenigde Staten. 10 a In de jaren 90 stuurden Nederland en de Verenigde Staten allebei troepen naar Bosnië- Herzegovina. Om welke reden deden ze dat? A Bosniërs wilden het voormalige Joegoslavië veroveren. B De Russen hadden Nederland en de Verenigde Staten om hulp gevraagd. C In Bosnië-Herzegovina was een verschrikkelijke burgeroorlog uitgebroken. D Nederland en de Verenigde Staten wilden het communisme tegenhouden. b Hoe liep het Nederlands ingrijpen in Bosnië- Herzegovina af? Slecht. De stad Srebrenica werd ingenomen door Servische troepen en duizenden mensen werden vermoord. 6 Nederland als bondgenoot van de Verenigde Staten 119

20 11 a Nederland en de Verenigde Staten vechten tegenwoordig samen tegen het terrorisme. Geef een voorbeeld van terrorisme. 9/11; de aanslagen in Parijs (2015). b Om welke twee redenen steunt Nederland de Verenigde Staten in de strijd tegen het terrorisme? Omdat Afghanistan in 2001 de Verenigde Staten aanviel. Omdat Nederland en de Verenigde Staten allebei lid zijn van de NAVO. Omdat Nederland en de Verenigde Staten allebei lid zijn van de VN. Omdat terroristen op 11 september 2001 (9/11) de Verenigde Staten aanvielen. Samengevat 12 Nederlanders dachten niet altijd hetzelfde over de Verenigde Staten. Soms waren ze blij met de Amerikanen, soms niet. Wanneer waren ze blij en wanneer niet blij? Gebeurtenis Bevrijding (1945) Marshallhulp (1948) Emotie Blij Blij Toepassingsopdracht De Verenigde Staten en Nederland hebben elkaar behoorlijk beïnvloed. In deze opdracht ga je onderzoek doen naar die wederzijdse beïnvloeding. 13 Bekijk hoofdstuk 4, paragraaf 2, HB bron 1. a Maak de zin af. De relatie tussen Nederland en de VS die op deze bron wordt afgebeeld, heeft te maken met A B C D cultuur. economie. politiek. verschillende bevolkingsgroepen. b Tegenwoordig zijn Nederlandse dj s, zoals Armin van Buuren en Martin Garrix, erg populair in de Verenigde Staten. Vergelijk dit met de situatie uit de bron. Wat is er veranderd in de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten? Nederlandse cultuur (muziek) beïnvloedt nu ook de VS. 14 De kleurentelevisie is een Amerikaanse uitvinding. Noem nog twee Amerikaanse uitvindingen die je dagelijks gebruikt. Internet; mobiele telefoon/ smartphone. Vietnamoorlog (eind jaren 60) Kruisraketten (begin jaren 80) Strijd tegen het terrorisme (na 9/11) Niet blij Niet blij Blij 15 In de Verenigde Staten zijn de mensen gek op Nederlandse stroopwafels. Welk Amerikaans voedsel (eten en drinken) is in Nederland populair? Bijvoorbeeld: hamburgers, cola, popcorn. 120

21 Trainer 7 Examenopdrachten Deze trainer bestaat uit 12 vragen. Hiervoor kun je maximaal 20 punten behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten een goed antwoord oplevert. Schrijf je antwoorden op een apart antwoordblad. Schrijf bij meerkeuzevragen alleen de goede letter op. Gebruik HB bron 1. 2p 1 De tekenaar tekent twee groepjes kinderen. Wie bedoelt hij met deze groepjes kinderen? Doe het zo: Het groepje kinderen links zijn Het groepje kinderen rechts zijn Gebruik HB bron 2. 2p 2 Op de tekening zie je een omslag van een Amerikaans boek. Let op de afbeelding en de tekst. Wat wilden de makers van het omslag duidelijk maken? 1p 3 Wat was voor de Verenigde Staten een belangrijke reden om met het Marshallplan te komen? De Verenigde Staten wilden daarmee A de Amerikaanse dollar de belangrijkste munt in de wereld maken. B de economische verschillen tussen Oost- en West-Europa verkleinen. C een betere politieke samenwerking van West- en Oost-Europa bereiken. D West-Europa weer welvarend maken om zo het communisme tegen te houden. 2p 4 Hieronder staan drie zinnen over de Koude Oorlog: 1 De oprichting van de NAVO was een van de Blokkade van Berlijn. 2 De ontwapening van Gorbatsjov was een van de slechte economie van de Sovjet-Unie. 3 De vlucht van steeds meer mensen vanuit Oost-Berlijn was een van de bouw van de Berlijnse Muur. Geef per zin aan of er oorzaak of gevolg moet worden ingevuld. Doe het zo: Bij zin 1 hoort: oorzaak /gevolg (maak een keuze). (enzovoort tot en met zin 3) Gebruik HB bron 3. 2p 5 Hieronder staan vier uitspraken over de bron: 1 Deze bron gaat over de vriendschap tussen communistische landen. 2 Deze bron gaat over de vriendschap tussen landen van het Warschaupact. 3 Deze bron gaat over de vriendschap tussen NAVO-landen. 4 Deze bron gaat over de vriendschap tussen Oost- en West-Europese landen. Welke twee zinnen zijn juist? A 1 en 2. B 1 en 3. C 1 en 4. D 2 en 3. E 2 en 4. F 3 en 4. 1p 6 Welke uitspraak over de Verenigde Naties is juist? De Verenigde Naties zijn A de oorzaak van de Koude Oorlog. B een organisatie van westerse landen. C opgericht om conflicten op te lossen. D opgericht na de Koude Oorlog. 7 Examenopdrachten 121

22 2p 7 Hieronder staan vijf kenmerken van het Westblok of van het Oostblok tijdens de Koude Oorlog: 1 De meeste bedrijven zijn staatseigendom. 2 De overheid bepaalt de economie. 3 Iedereen is vrij om een politieke partij op te richten. 4 In de meeste landen is sprake van vrijheid van meningsuiting. 5 Onderwijs en gezondheidszorg zijn gratis. Welke kenmerken horen bij het Westblok en welke bij het Oostblok? Let op! Elk kenmerk mag maar één keer gebruikt worden. Doe het zo: Westblok: (vul nummers in). Oostblok: (vul nummers in). Gebruik HB bron 4. 2p 8 Tijdens de Koude Oorlog was er sprake van een wapenwedloop tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Leg uit dat de tekenaar van de bron de wapenwedloop als een groot gevaar ziet. 1p 9 Hieronder staan drie gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld tussen 1960 en 1989: 1 Het einde van de oorlog in Vietnam. 2 De bouw van de Berlijnse Muur. 3 Gorbatsjov wordt leider van de Sovjet-Unie. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Doe het zo: Eerst, dan en ten slotte (vul nummers in). Gebruik HB bron 5. 2p 10 Welke twee begrippen passen goed bij deze bron? Kies uit: Duitse eenwording NAVO glasnost terrorisme. Doe het zo: Het begrip (vul begrip in) past goed, want (geef argument). Het begrip (vul begrip in) past goed, want (geef argument). 2p 11 Een bewering: Na 1989 was de NAVO eigenlijk overbodig, maar vanaf 2001 kreeg het bondgenootschap te maken met een nieuwe vijand. Geef een reden waarom de NAVO sinds 1989 eigenlijk overbodig is geworden. Welke nieuwe vijand van het bondgenootschap is er sinds 2001? Doe het zo: Reden voor overbodigheid:... (vul reden in). Nieuwe vijand:... (vul vijand in). 1p 12 Leg uit waarom 2004 een belangrijk jaar voor de Europese Unie was. 122

23 Afsluiting Trainer Kern 8 Wat moet je kennen en kunnen? Veel mensen uit Oost-Duitsland Wat was de Koude Oorlog en wat waren de gevolgen van de Koude Oorlog voor Duitsland en Europa? Vul de juiste woorden in en onderstreep de juiste woorden. De Koude Oorlog begint Tijdens de Eerste / Tweede Wereldoorlog vochten de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie samen tegen Duitsland. Aan het einde van de oorlog besloten de geallieerden om samen Duitsland te bezetten en kreeg de Sovjet-Unie de controle over Oost-Europa. De Sovjet-Unie was een communistisch / kapitalistisch land. De Verenigde Staten waren een communistisch / kapitalistisch land. Na de oorlog kwam er een einde aan hun samenwerking en begon de Koude Oorlog. Vanaf 1945 ontstonden er drie internationale organisaties. In 1945 werden de Verenigde Naties opgericht. Vier jaar later ontstond de NAVO en in 1955 het Warschaupact. Duitsland verdeeld Tussen 1945 en 1989 was Europa door een IJzeren Gordijn verdeeld in een Oost- en een Westblok. De BRD / DDR hoorde bij het Oostblok, de BRD / DDR bij het Westblok. Berlijn lag in het Oostblok / Westblok. Stalin wilde de westelijke geallieerden uit Berlijn hebben. Hij probeerde dat door de Blokkade van Berlijn. In Oost-Duitsland had je het communisme vluchtten naar West-Duitsland. Om deze vluchtelingen tegen te houden werd de Berlijnse Muur gebouwd. Het einde van de Koude Oorlog De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hielden een race om steeds meer en betere wapens te hebben dan de ander: een wapenwedloop. Deze race kostte de Sovjet-Unie veel / weinig geld. Gorbatsjov besloot tot veranderingen: de perestrojka. Gorbatsjov wilde minder wapens. Dat noemen we ontwapening. Ook gaf hij mensen meer vrijheid: glasnost / perestrojka. In 1989 viel de Berlijnse Muur. Oost- en West- Duitsland werden weer één land: de Duitse eenwording Sovjet-Unie en het Warschaupact. Twee jaar later vielen de uiteen. In 2004 sloten acht Oost-Europese landen zich aan bij de Europese Unie / Verenigde Naties. Nederland als bondgenoot van de Verenigde Staten Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland steun van de Verenigde Staten: de Marshallhulp. In de jaren 60 demonstreerden veel mensen tegen / voor de Verenigde Staten. Dat kwam door de Koreaoorlog / Vietnamoorlog. Na de Koude Oorlog stuurden Nederland en de Verenigde Staten allebei troepen naar Bosnië-Herzegovina / Servië. Vanaf 2001 vechten Nederland en de Verenigde Staten samen tegen het terrorisme. / kapitalisme. West-Duitsland was juist communistisch / kapitalistisch. 8 Wat moet je kennen en kunnen? 123