Van het oude naar het Nieuwe!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van het oude naar het Nieuwe!"

Transcriptie

1 Van het oude naar het Nieuwe!

2 Mededelingen Voorbereiding Eerste Psalm: psalm 8 1,2 Bemoediging: Groet: Gebed. Psalm 8 6 Kyrie gloria Gebed voor de nood van deze wereld Luisteren naar Glenn campbell I've tried and I've failed Lord I've won and I have lost I've lived and I've loved, oh Such times, at such a cost One thing I know The world is good to me A better place awaits you, you see Some days I'm so confused, Lord My past gets in my way I need the ones that I love most To hold me more each day Oooh, a better place. Gloria: Gez 463: 1,2,5 De Schrift geopend Gebed bij het openen van de Schrift. Uit de Profeten: Jesaja 61,10-62

3 10 Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken. Zingen: gez 176: 1,2. Uit de Brieven: Galaten 3, 23 4,7 23 Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen-u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. 1 Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. 2 Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. 3 Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die Abba, Vader roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. Luisteren naar: no more slaves Zach Williams Oh, You unravel me with a melody And You surround me with a song Of deliverance from my enemies Until all my fears are gone

4 And From my mother's womb You have chosen me Your Love has called my name And I've been born again into your family Oh, Your blood flows through my veins And And, oh, oh, oh, oh I am surrounded (oh, oh) By the arms of the Father (oh, oh, oh) And I am surrounded (oh, oh) By songs of deliverance We've been liberated From our bondage (oh, oh) We're the sons and the daughters Let us sing our freedom (oh, oh, oh), oh, oh, oh, oh You split the sea So I could walk right through it My fears were drowned in perfect love You rescued me And I will stand and sing I am a child of God, yeah You split the sea So I could walk right through it My fears were drowned in perfect love You rescued me And I will stand and sing I am a child of God Yes, I am a child of God Yes I am, I am a child of God 'Cause Oh, That was amazing, guys Thank y'all Uit het Evangelie: Lucas 2, Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. 36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

5 Zingen: Iedere nacht taize ( Iedere nacht verlang ik naar u o God Ik hunker naar u met hart en ziel Iedere nacht verlang ik naar u o God Ik hunker naar u met hart en ziel. Verkondiging. Zingen: gezang 527 1,2,3,5. Uit uw hemel zonder grenzen Gaven gebeden Collecte Dankzegging en voorbeden na stil gebed: het Onze Vader Slotzang: gez ,2,4. (hoe helder staaat) zending en zegen g. Amen. Orgelspel.