Vereniging van Eigenaren Plaats Royaal te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging van Eigenaren Plaats Royaal te Amsterdam"

Transcriptie

1 Vereniging van Eigenaren Plaats Royaal te Amsterdam INDIEN U OP- OF AANMERKINGEN HEEFT OVER DE INHOUD OF DE REDACTIE VAN DEZE NOTULEN, WORDT U VRIENDELIJK VERZOCHT DIT BINNEN 4 WEKEN NA ONTVANGST VAN DE NOTULEN BIJ DE VOORZITTER VAN DE VERENIGING OF BIJ MUNNIK VVE B EHEER TE MELDEN. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Plaats Royaal, gehouden op 17 november 2014 in Heliomare, Baarsstraat te Amsterdam Aanwezig namens het bestuur: Aanwezig namens Munnik VVE Beheer: Aanwezig aantal stemmen: dhr. R.J.F. Fanchamps (voorzitter), dhr. A. Gharbharan en mw. A.M. de Winter dhr G. Straatsma (Bouwcommissie) Mw G. v.d. Bree en mw. J. van Steijn (notuliste) 315 van de 540 stemmen (52 stemmen met volmacht) Welkom De voorzitter, de heer Fanchamps, opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom. Er is voldoende quorum aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. De oude vergaderlocatie woestduincentrum is gesloopt daarom is er nu voor deze nieuwe vergaderlocatie gekozen. De voorzitter heet de nieuwe bewoners familie Honout (nr.25b), familie Hoppenbrouwer (nr. 26B) en de heer Poldervaart (nr. 24E) van harte welkom. Familie Hoppenbrouwer is niet aanwezig maar heeft een machtiging afgegeven. Er zijn verder geen punten ingebracht en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Vaststellen notulen 5 november 2013 Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. Terugblik 2013/ De dakkroon is gerepareerd, schoon gemaakt en voorzien van een afdekking. Een bewoner merkt op dat men 1 paal is vergeten te reinigen bij de kroon. Dit is niet het geval, de paal heeft een andere structuur en kan daardoor niet goed gereinigd worden - De kozijnen van de zijgevel zijn geschilderd - De lekkage problemen in de berging, de afgesloten garage en de schoorsteen zijn opgelost - De lekkage bij de lift is uiteindelijk ook opgelost. Een bewoner merkt op dat er weer een klein plekje zichtbaar is en dat er af en toe wat druppels lekken. Zolang dit niet toeneemt laat men het rusten. - De lift is voorzien van een nieuw zeil. - Vluchtdeuren van de garage zijn gereinigd en geschilderd. - De dakranden van de hoogbouw en een gedeelte van de laagbouw zijn voorzien van een extra laag bitumen. - Slechte panelen van de penthouses zijn vervangen. - Op verzoek van bewoners is de mogelijkheid geboden om extra afstandsbedieningen voor de garage aan te schaffen. De oude afstandsbediening werkt ook nog gewoon. 1

2 - De aandrijving van de garagedeur is vervangen. De storingen worden vaak veroorzaakt door verkeerd gebruik van de deur. Geluidsoverlast van de garagedeur is nu aanzienlijk minder. Dit alles is mede mogelijk geweest door onze bouwcommissie (Gerard Straatsma en Piet de Feijter) Verzoek van het bestuur om wijzigingen van het adres door te geven aan het Bestuur, dit ivm onze website Deze wordt intensief gebruikt voor nieuwtjes en mededelingen van het bestuur. Tips: - Er kan lekkage ontstaan in de badkamer. Het bestuur verzoekt de bewoners om de kitranden en de voegen tussen de tegels in de badkamer goed te controleren. Lekkages veroorzaakt door ondeugdelijk kitwerk worden vaak niet in behandeling genomen door de verzekering. - De zwanenhals bij de CV-ketel kan verstopt raken door kalkaanslag van het water. - daarnaast adviseert Mevrouw Van den Bree de bewoners om minimaal één maal per maand de wasmachine en vaatwasser op een heet programma te laten draaien. Dan spoelen de leidingen goed door en het komt de apparaten ten goede. Vaststellen jaarrekening Begroting De voorzitter meldt, dat in het getoonde overzicht de begroting, realisatie en verschillen naast elkaar worden vermeld. Er is een positief resultaat gerealiseerd van 1.500,76. De voorzitter geeft aan dat in 2010 offertes zijn opgevraagd om per onderdeel (dak, lift etc) een onderbouwing te hebben van de kosten bij vervangen. Tevens is toen besloten om deze vervangingskosten jaarlijks met 3 % te laten toenemen omdat het niet mogelijk is om jaarlijks overal pro forma offertes op te vragen. Door de sluitpost (de algemene reserve) flexibel te houden is het mogelijk geweest om de afgelopen jaren de maandelijkse bijdrage aan de VvE gelijk gehouden Voor de begroting van bedraagt de toevoeging aan de algemene reserve circa Deze reservering zouden we op nihil kunnen stellen, waardoor er op jaarbasis de bijdrage per appartement met circa 200,-- zou kunnen afnemen. Het complex bestaat nu 15 jaar waardoor er grotere uitgaven aan gaan komen. De VvE is voor deze uitgaven ruim voldoende aan het reserveren. De voorzitter merkt op dat de financiële situatie van de VvE sterk is. Alleen de kosten voor het vervangen van de kozijnen zijn nog erg onduidelijk. De kozijnen zijn, als gevolg van een keuze van de architect gemaakt van eikenhout en in principe niet geschikt voor kozijnen. De westgevel en de dakopbouw zijn de gevoelige plaatsen van het complex. Het bestuur zal het aankomende jaar onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de kozijnen. Ook zal in het onderzoek de staat van de deuren, dak en dakopbouw worden meegenomen. Aan de hand van de onderzoeken kunnen er offertes worden aangevraagd en zal er een duidelijke indicatie zijn welke uitgaven men kan verwachten. Er vindt een korte discussie plaats of de bijdrage aan de VvE moet worden verlaagd, maar gelet op het besluit met betrekking tot de kozijnen alsmede ingegeven door het feit dat wij ook een aantal zaken willen vervangen besluit de vergadering om dit jaar de bijdrage aan de VvE gelijk te houden. Kascontrolecommissie De kascommissie bestaat uit de heer Roosdorp. De voorzitter neemt de vragen en opmerkingen door: - Er was tijdens de vorige vergadering afgesproken dat de kosten van het telefoonabonnement voor de lift verlaagd zou worden. Mevrouw Van den Bree geeft aan 2

3 dat er inmiddels een goedkoper abonnement bij Tele 2 is afgesloten welke nu 16,- per maand kost. - Er zijn twee rekeningen betaald voor reparatie aan de voordeur. Waarvan één storing zeker is veroorzaakt vanwege een verhuizing. De kascommissie stelt voor om die kosten in rekening te brengen aan de betreffende bewoner. De voorzitter geeft aan dat dit niet mogelijk is omdat men niet kan bewijzen hoe en wie de storing aan de voordeur heeft veroorzaakt. - Afgelopen zaterdag was er open huis bij een te koop staande woning. Daarvoor was de voordeur open gezet met de sleutel. Hiervan waren de bewoners niet op de hoogte en dacht men dat de voordeur in storing stond. Dit zal voortaan duidelijker aan de bewoners kenbaar gemaakt moeten worden. - Er is een dispuut met een bewoner over een nota. Er was een storing gemeld van de deuropenerinstallatie en hierbij bleek het te gaan om een nota welke vergoed moet worden door de eigenaar omdat er uiteindelijk geen sprake bleek van een storing. De betreffende eigenaar wil de kosten niet vergoeden. Omdat eventuele advocaat kosten fors zijn heeft de VvE deze nota betaald. De kascommissie heeft aangegeven dat de betreffende nota niet door de VvE betaald hoort te worden en heeft daar ook grote moeite mee. De VvE heeft wel een rechtsbijstand verzekering maar deze kan hier niet voor ingeschakeld worden omdat het bedrag te laag is. Het is duidelijk dat wanneer het om een onterechte melding of een storing in de woning gaat de betreffende eigenaar moet betalen. Het bestuur kan niet alle storingsmeldingen vooraf nagaan of deze wel correct zijn. Mevrouw Pollmann- Hilhorst, no. 26 A en mevrouw Vriend, no. 23A zijn bereid om die taak op zich te nemen. Storingen die gemeld worden bij Munnik worden doorgegeven aan de dames, die de melding gaan controleren. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de heer van Roosdorp voor de controle. De kascommissie heeft het financieel beheer van de vereniging goedgekeurd met de volgende opmerking: De beslissing van het bestuur om de VVE de achter-de-voordeur-kosten van Mw Gomperts te laten betalen, werd door de kascie bevraagd en leidde tot enige discussie. Achtergrond was Mw. Gomperts betalingsweigering en haar daarop volgende geformaliseerde juridische dreigement. De kascie wees erop dat, ook met een dergelijk dreigement, het accepteren van persoonlijke kosten als VVE kosten misschien wel pragmatisch kan zijn maar onreglementair blijft, en dat het consistent toepassen van het reglement belangrijk voor de betalingssolidariteit van de leden is. Met deze kanttekening heeft de kascie de jaarstukken goedgekeurd. Besluiten ALV 2014: Ongewijzigd vaststellen jaarrekening Goedkeuren begroting Servicekosten gelijk houden. Klachten t.a.v. deuropener installatie worden, worden na de melding bij Munnik eerst gecontroleerd door de dames, Polmann- Hilhorst of Vriend voordat er opdracht wordt gegeven. De vergadering gaat unaniem akkoord met bovengenoemde besluiten. Bouwcommissie Het bestuur / bouwcommissie doet een aantal voorstellen; 1) de garagevloer laten egaliseren en voorzien van een coating. De kosten hiervoor zijn tussen de ,- en ,-. De garage moet hier een aantal dagen helemaal leeg zijn. Bij de oplevering van het pand is de helft van de garage niet correct afgewerkt. Een aantal bewoners hebben het zelf laten uitvoeren. 3

4 2) Het vervangen van de videofoon/intercomsysteem. Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar. Voorstel A een touchscreen bij de entree en voorstel B een bellentableau bij de entree. De kosten voor voorstel A zijn ,- De kosten voor monitor in de woning zijn voor de eigenaar. Als de entree dan aangepast moet worden wil het bestuur ook de brievenbussen vervangen. De kosten hiervoor zijn 5.000,- excl. plaatsen. 3) Er moet een structurele oplossing komen voor het legen van de condensvaten. Hiervoor moet ter hoogte van de woningen 22B en 22K luiken in de marmeren lambrisering gemaakt worden. 4) De marmeren vloer laten polijsten. Kosten voor het polijsten is 1.100,-. De lambrisering is hier niet in opgenomen. 5) Het preventief controleren van het rookgasafvoerkanaal. De VvE heeft voor de intercom de afgelopen jaren hoge kosten gehad. De monteur heeft aangegeven dat de bekabeling in orde is en daar kan een nieuwe systeem op aangesloten worden. Een bewoner merkt op dat er nu met homefox gewerkt wordt. Dit is een verouderd systeem. Dit zal aangepast moeten worden. Er zal meer informatie naar de bewoners gestuurd worden waar men ook de voorkeur op aan kan geven. Een bewoner geeft aan dat de brievenbussen misschien gereinigd en gespoten kunnen worden. Het bestuur gaat deze mogelijkheid verder onderzoeken. De garagevloer is tijdens de oplevering complex maar voor de helft afgewerkt, daardoor ontstaan er nu problemen in de garage. Er is aangegeven dat de garage wekenlang niet gebruikt kan worden. De bouwcommissie gaat dit verder uitzoeken en de kosten van het parkeren elders berekenen. Misschien zijn noodreparaties mogelijk. De marmeren vloer zal gepolijst gaan worden als de werkzaamheden t.b.v. de condensvaten bij de entree zijn uitgevoerd. Besluiten over voorstellen 2014; - Garagevloer egaliseren wordt nog nader onderzocht. - Het vervangen van de videofoon. De bewoners zullen geïnformeerd worden omtrent de keuze mogelijkheden (keuze videofoon installatie, keuze wel of geen tv-scherm in het appartement ) - indien mogelijk worden de brievenbus opnieuw gespoten icm het moment van vervanging van de videofoon. - Luiken laten aanbrengen in de lambrisering ter hoogte woning 22B en 22K ten behoeve van de condensvaten wordt uitgevoerd. - Marmeren vloer polijsten zal worden uitgevoerd na de werkzaamheden in de entree. - Het laten controleren van het rookgasafvoer kanaal wordt uitgevoerd. De vergadering gaat unaniem akkoord met bovengenoemde voorstellen van het bestuur. Vaststellen bestuurssamenstelling Het bestuur, bestaande uit de heer Fanchamps, de heer Gharbharan en mevrouw De Winter, zijn bereid om het aankomend jaar de werkzaamheden voor de VvE voort te zetten. Vaststellen kascommissie De kascommissie, bestaande uit de heer Roosdorp, is bereid om volgend jaar de kascontrole uit te voeren. De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van het bestuur en kascommissie. 4

5 (her)bevestiging afspraken met bewoners Het bestuur wil de bewoners er nogmaals op attenderen dat men verplicht is om de binnenzijde van de woning goed te onderhouden. Als door een gebrek aan de binnenzijde van de woning schade ontstaat welke op kosten van de VvE moeten worden gerepareerd, zal dit worden doorbelast aan de eigenaar. Ingezonden brieven De familie de Moor heeft een brief gestuurd over de parkeergarage. Mevrouw heeft kort geleden toen zij op de fiets de garage in wilde gaan, bijna een aanrijding gehad met een auto. Er werd te hard gereden en men was niet duidelijk zichtbaar voor elkaar. Meneer verzoekt om een vaste rijrichting in de garage aan te houden en stelt voor om spiegels te laten plaatsen in de garage. Een verplichte rijrichting is niet mogelijk in verband met het inparkeren op sommige plekken in de garage. Spiegels vindt men een goed idee en deze worden aangeschaft. De vergadering gaat akkoord met het plaatsen van spiegels in de garage. Rondvraag De volgende vragen worden gesteld door bewoners: Een bewoonster geeft aan dat er pas bij haar was aangebeld met de melding dat er een lekkage was gemeld bij de VvE. Men vroeg of mevrouw de deur wilde open doen. Dat zijn ongewenste personen die men niet binnen moet laten. Bij het vuilnispunt is verf neergezet en omgevallen. Een bewoonster is hierover aangesproken door bewoners van de buurwoningen. Graag een vriendelijk verzoek om op te letten wat men bij het afval zet. Er worden veel fietsen tegen de lantaarnpaal geplaatst maar niet in het daarvoor bestemde fietsenrek. Vriendelijk verzoek om de fietsen in het fietsenrek te plaatsen. Een bewoner merkt op dat als het bellentableau wordt vervangen er ook nagedacht kan worden over het plaatsen van een schakelaar om de voordeur open te laten staan in plaats van de stekker eruit te halen. Dit idee neemt het bestuur mee. Regelmatig worden er auto s aan de zijkant in de parkeergarage geparkeerd. Dat is niet toegestaan. Bewoners moeten ook hun bezoek daar op attenderen. Met regelmaat ervaart de heer Gharbharan overlast van stank van een openhaard. Er zijn in de nabijheid van de woning geen bewoners met een openhaard. Meneer gaat verder onderzoeken waar de stank vandaan komt. De heer De Moor geeft namens de leden het bestuur complimenten over de voorbereiding van de vergadering. Vorig jaar heeft men niet stilgestaan bij het feit dat de heer De Feijter zijn functie binnen het bestuur heeft neergelegd. Daarom ontvangt de heer De Feijter alsnog een kleine attentie voor alle werkzaamheden welke hij voor de VvE heeft gedaan. Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit om uur de vergadering. 5