Welkom. Visie en uitgangspunten. Welkom in het nieuwe schooljaar van basisschool Sint Gertrudis. Onze Visie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Visie en uitgangspunten. Welkom in het nieuwe schooljaar van basisschool Sint Gertrudis. Onze Visie:"

Transcriptie

1 Welkom Welkom in het nieuwe schooljaar van basisschool Sint Gertrudis. Deze schoolgids bevat praktische informatie voor het nieuwe schooljaar. Op de website van school, kunt u de schoolgids terugvinden met uitgebreidere informatie over onze school. Op deze site delen we ook links voor onze leerlingen. Foto s van actuele activiteiten en informatie vindt u op onze facebookpagina facebook.com/sintgertrudis en in de berichten op SchouderCom. Zo blijft u steeds op de hoogte van alle gebeurtenissen in de school. Namens het team en de directie wensen we iedereen een fijn nieuw schooljaar toe. Visie en uitgangspunten Onze Visie: Ik heb vertrouwen in mezelf en in jou. Ik denk mee en ik tel mee. Ik wil leren en ik kan leren. Ik ga en ik sta voor gezond. Een gezonde levensstijl vinden wij belangrijk, zowel in de zin van bewegen, gezond eten als ook op het gebied van bijvoorbeeld keuzes durven maken en voor jezelf opkomen. Op dinsdag en donderdag zijn onze gruitdagen, dan vragen we om de kinderen groenten en/of fruit mee te geven naar school. Dinsdag is waterdag, dan drinken we alleen water. Trakteren Over het trakteren willen we aangeven dat dit mag mits de eetbare traktaties gezond zijn. Het mag ook een andere traktatie zijn, een klassentraktatie is ook prima evenals niet trakteren. In school zullen we in de klas aandacht besteden aan de verjaardag van het kind, zonder aanwezigheid van de ouders. Ouders mogen indien gewenst de eventuele traktatie komen brengen. Indien gewenst, kan de leerkracht de foto s via SchouderCom met de betreffende ouder delen. (kijk op voor ideeën.) Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 1

2 De samenstelling van ons team Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 2

3 Schooltijden De schooltijden zijn als volgt: Alle kinderen komen alle dagen op de volgende tijden naar school uur Kinderen komen zelfstandig naar binnen uur Start schooldag uur Einde schooldag De kinderen blijven allemaal op school eten onder begeleiding van de leerkrachten. Wanneer een kind te laat wordt opgehaald, wacht het kind in school op degene die hem of haar komt ophalen. De leerkracht zoekt contact met ouders om ervoor te zorgen dat het kind z.s.m. wordt opgehaald. De taxi voor de BSO wacht in de Tiendstraat op de kinderen. Inloopkwartier Verder willen we jullie informeren over het voornemen om geen inloopkwartier voor ouders meer te laten plaatsvinden. We hebben in de afgelopen tijd gezien dat de zelfstandigheid van de kinderen enorm is toegenomen nu ze zelf vanaf het hek naar de school lopen en hun jas en tas ophangen. De kinderen starten meteen met een inloopopdracht en de lessen kunnen op tijd beginnen. Om toch het informele contact met ouders in school te houden, willen we 5 keer per jaar een tentoonstelling organiseren zodat ouders kunnen zien waar de kinderen op school aan gewerkt hebben. We gaan 5 keer per jaar met talentenmiddagen werken waarbij kinderen zich kunnen inschrijven op verschillende lessen: handvaardigheid, gymnastiek, koken, drama, handwerken, wetenschap en techniek enzovoorts. Deze lessen vormen de basis voor de tentoonstelling. We zullen deze planning in het begin van het schooljaar met jullie delen. Vakanties : Studiedag LeerKRACHT; leerlingen vrij : Studiedag hoogbegaafdheid; leerlingen vrij 25 t/m 29-10: Herfstvakantie : Studiemiddag Onderwijsconcept;12u uit : komleren-dag, leerlingen vrij : Studiemiddag Onderwijsconcept; 12u uit : School uit om uur t/m 07-01: Kerstvakantie t/m 04-03: Carnavalsvakantie : Studiedag Zelfevaluatie; leerlingen vrij : Studiemiddag Onderwijsconcept; 12u uit : Paasmaandag vrij t/m 06-05: Meivakantie 26 en 27-05: Hemelvaart en brugdag vrij : Pinkstermaandag vrij : Studiedag zelfevaluatie; leerlingen vrij Bronk : School start om 9.30 uur i.v.m. Bronk : School uit om uur, start zomervakantie tot Extra vrije middagen groep ½: : Vrije middag voor groep 1/ : Vrije middag voor groep 1/ : Vrije middag voor groep 1/ : Vrije middag voor groep 1/ : Vrije middag voor groep 1/2 Het beleid m.b.t. vervanging kunt u vinden op onze website bij het kopje ons beleid. Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 3

4 Belangrijke data t/m 24-09: Startgesprekken met kind en ouders : VO-avond groep : Schoolfotograaf : Rapport t/m 10-12: Uitdraai puntenlijst ter inzage : Rapport t/m 25-03: Rapportgesprekken met ouders en kind t/m 01-07: Adviesgesprekken groep 7 Wanneer nodig zullen er tussentijds nog gesprekken t/m 15-07: Eindgesprekken met kind en ouders plaatsvinden op aanvraag van leerkracht of ouders. Benodigdheden We weten dat kinderen graag spullen / materialen meenemen naar school. Wij adviseren u alleen de onderstaande materialen mee te geven: Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 Gymschoenen witte zool Gymkleren; korte broek en t-shirt Klapper 23 rings tabbladen 1 pennenmapje kleurpotloden en/of stiften Slijper met opvangbakje Markeerstift groep 4 Schaar en plakstift Kladblok Agenda Mapje om huiswerk in te vervoeren Eenvoudige rekenmachine Pen Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 4

5 Corona Bieb - Luizencontroles Vanwege de maatregelen vanuit de overheid starten we het schooljaar zonder planning van de bieb en de luizencontroles. Deze staan dus ook niet vermeld in de kalender in SchouderCom. Zodra de bieb en de luizencontroles weer zullen plaatsvinden worden ouders via SchouderCom hierover geïnformeerd. De data zullen dan in de kalender van SchouderCom worden gepland. Ouderbijdrage De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op 31,-. Dit kan aangepast worden wanneer de oudervereniging tijdens de jaarvergadering een voorstel doet ter aanpassing van het bedrag. Dit dient dan door een meerderheid van de aanwezige ouders te worden goedgekeurd, evenals door de oudergeleding van de MR. Hierna volgt de eventuele aanpassing van het te betalen bedrag. Ouders worden hiervan door middel van een brief op te hoogte gesteld. Van de ouderbijdrage betaalt de oudervereniging de extra activiteiten die zij organiseren, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, schoolreisje en sportdag. Voor ouders waarvan het kind het afgelopen schooljaar op school zat bedraagt de bijdrage 10,- door verrekening van de Corona-periode en afgelaste activiteiten. Huiswerk Bij de visie van onze school hoort ook dat de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen wordt vergroot. Het maken van huiswerk levert een bijdrage aan het bereiken van dat doel. Huiswerk wordt ook wel gezien als uitbreiding van de leertijd, het is stof die al aan bod is gekomen tijdens de lessen. In groep 1/2 starten we al met kleine huiswerkopdrachten zoals het meenemen van themaspullen. In groep 3 heeft het huiswerk vooral betrekking op het leren lezen en vanaf groep 4 wordt het huiswerk langzaam een standaard activiteit. In groep 7 krijgen de kinderen 3 keer per week huiswerk en in groep 8 krijgen ze 4 keer huiswerk per week. Luizenbeleid Om verspreiding van hoofdluis tegen te gaan, vindt er normaal gesproken na elke vakantie een luizencontrole plaats. Zodra dit weer kan, vindt u in de kalender van SchouderCom de dagen waarop de kinderen gecontroleerd worden. Het is fijn wanneer de kinderen op die dagen geen gel in de haren hebben en hun haren gemakkelijk los kunnen maken voor de controles. Heeft u hoofdluis bij uw kind ontdekt, laat dit dan even weten bij de leerkracht dan kan er een (extra) controle plaatsvinden en kunnen andere ouders geïnformeerd worden. Voor meer informatie zie: Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 5

6 Lesuren De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. De overheid bepaalt hoeveel uren onderwijs uw kind tenminste moet volgen gedurende zijn of haar schoolloopbaan. De wettelijk verplichte lesuren zijn per kind gedurende de schoolloopbaan: Groep 1 t/m 8 samen: 7520 uren In het volgende overzicht kunt u zien hoeveel uren er in de afgelopen jaren in de diverse groepen zijn gemaakt en hoe dit voor dit schooljaar is. Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep Opgeteld over de 8 leerjaren hebben de kinderen van groep 8 na dit schooljaar lesuren gekregen. Verkeersveiligheid Onze school is een Verkeersveilige school; wij zijn in het bezit van het Limburgs Verkeersveiligheidslabel. Het Limburgs Verkeersveiligheidslabel (LVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die op een actieve manier met verkeerseducatie, een veilige schoolomgeving en een veilige schoolthuisroute omgaan. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om te bereiken dat kinderen van 4-12 jaar weerbaarder worden binnen het verkeerssysteem, is het krijgen van een goede praktisch en theoretische verkeerseducatie op de basisschool heel erg belangrijk. Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor een verkeersveilige schoolomgeving en veilige schoolthuisroutes. Laten we samen zorgen voor een veilige schoolomgeving! Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 6

7 Medezeggenschapsraad Algemeen adres MR Namens de leerkrachten: Lisa Duijsens (voorzitter) Namens de ouders: Oudervereniging Veronique Lebon Voorzitter Nicolien Meijs Secretaris Danielle Huijnen Penningmeester Ilona Lardinois Jill Weijsters Ellen Lennertz Hieronder een foto van een groot deel Annemarie Curfs van onze enthousiaste Joyce Drummen oudervereniging. Eefje Moors Rebecca Snellen Claire Timmers Linda Revier Lianneke Ramaekers Paul Martinussen Marcel Jacobs Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 7

8 Naschoolse opvang De buitenschoolse opvang wordt geregeld door Spelenderwijs bij kindcentrum de Den. Informatie en aanmelden kan digitaal via Kinderopvang Oos Heukske In de school, is de kinderopvang, voorheen peuterspeelzaal, Oos Heukske gevestigd. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij: Rini Martinussen Amy Duijzings Buitenschoolse opvang (BSO) BSO de Den - Mheer Burg. Beckersweg NX Mheer telefoon Vertrouwenspersoon Het bestuur beschikt over één onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is: Patrick van Well bereikbaar via tel: Zie onze website bij kopje ons beleid klachten. Klachtenregeling Informatie over de klachtenregeling is te vinden op bij kopje ons beleid-klachten of op de website van kom Leren: Landelijke klachtencommissie: Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon , fax U kunt ook de website raadplegen of een sturen naar Contactpersoon De vertrouwenspersoon voor school wordt in het begin van het schooljaar vastgesteld. De pestcoördinator is Lisa Duijsens. Zij neemt ook deel in de werkgroep gedrag, Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 8

9 Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht Postbus BZ Maastricht Telefoon: Bezoekersadres: Mosae forum 10 te Maastricht In de vierjaarlijkse schoolgids vindt u het beleid ten aanzien van de leerplicht. Bestuur kom Leren Stichting kom Leren, Oranjeplein KV Maastricht Telefoon : Website : Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: Tel: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs Tel: (lokaal tarief) Jeugdarts G.G.D. Zuidelijk Zuid-Limburg Annemarie J.Y. van den Eijnde-Hofland Jeugdarts/Arts Maatschappij en Gezondheid, MPH Stafarts afdeling Jeugdgezondheidszorg Unit Heuvelland T M E werkdagen: ma t/m do 8:30-17:00 uur Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 9

10 Schoolmaatschappelijk werk Jeugd en gezinsbegeleidster Suus Simons Contact: Trajekt Algemeen Maatschappelijk Werk Eijsden/Margraten Rayonkantoor Eijsden Kramsvogel 42 Tel Meer informatie: zie onze website bij kopje Partners Trajekt. Interkomschil Leerlingenzorg en de Interkomschil Intern begeleiders zijn samen met de leerkracht, het kind en de ouders de spil in en hebben de regie over de leerlingenzorg en de (onderwijs)ondersteuning op school. In het kader van Passend Onderwijs heeft Stichting kom Leren onderwijs- en zorgspecialisten in dienst, orthopedagogen en/of psychologen en een psychologisch assistente, deze vormen samen de Interkomschil. Deze medewerkers van de Interkomschil zijn consultanten op de diverse scholen en bieden ondersteuning aan intern begeleiders en leerkrachten bij het optimaliseren van de onderwijs- en zorgondersteuning voor alle leerlingen binnen de Stichting kom Leren. Soms is het van meerwaarde als de consultant een extra psychologisch of didactisch onderzoek doet bij een leerling. Of een gerichte kindobservatie of kindgesprek, omdat dit wezenlijk kan bijdragen aan het formuleren van de onderwijs- en/of zorgondersteuningsbehoeften. In die gevallen zult u vooraf om toestemming worden gevraagd. Zie voor meer informatie onze website bij het kopje Ons beleid Interkomschil De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school en met andere organisaties rondom de jeugd. Voor meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg zie onze website bij het kopje Onze partners GGD Zuid Limburg. Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 10

11 Passend primair onderwijs in Zuid Limburg Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan deze zorgplicht. Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen Directeur: Doreen Kersemakers Telefoon: Meer informatie over passend onderwijs vindt u op onze website bij het kopje Ons beleid Passend onderwijs. Knooppunt Het knooppunt is een overleg waar, indien er zorgen zijn over de ontwikkeling of thuissituatie van een leerling en waar wij over willen sparren met partners uit het schoolnetwerk, een leerling besproken kan worden. Het doel is om de juiste hulp of zorg te krijgen voor een leerling of het gezin waarbij diverse partners overleggen en met elkaar afstemmen. Onze partners in dit overleg zijn: de ouders, de schoolarts, School Maatschappelijk Werk, Sociaal team van de gemeente Eijsden - Margraten, directeur, intern begeleider en de leerkracht. Indien nodig of wenselijk kunnen er nog andere partners aansluiten. Website Op onze website kunt u alle informatie vinden in diverse beleidstukken. U vindt er bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van vervanging, ziekmelding, verzuim, sponsoring, als ook onze doelen en resultaten van het onderwijs. De website is te bereiken op Praktische schoolgids basisschool Sint Gertrudis 2021/2022, meer informatie zie Schoolplan en Schoolgids op onze website 11