Jaarverslag 2020 Natuur, cultuur en kunst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2020 Natuur, cultuur en kunst"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2020 Natuur, cultuur en kunst

2 Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4 2. Samenvatting 5 3. Overzicht activiteiten Bezoekersaantallen Promotie en publiciteit 8 6. Samenwerkingsverbanden 9 7. Exploitatierekening Personeel & Organisatie Green Key Vereniging Vrienden van het Biesbosch MuseumEiland en sponsoren Missie & Visie 18 NP Pagina 3

4 1. Voorwoord Op het moment dat dit jaarverslag op uw fysieke of digitale deurmat valt, kampen we nog steeds met de fysieke, sociale en economische effecten van COVID-19 die ons in februari 2020 overvielen. Een ongekende periode ligt achter ons. De coronacrisis testte ons crisismanagementsysteem, beproefde onze rechtsstaat en democratie, maar leidde ook tot herwaardering van de overheid, medewerkers in de zorg en hulpdiensten en leidde ook tot mooie initiatieven tussen mensen. Na deze bijna permanente staat van crisismanagement wordt regeren meer dan ooit vooruitzien. Maar hoe zorgen we dat we leren van corona en de steeds indringender natuurverschijnselen op een reflectieve en niet-gepolitiseerde manier? Hoe gaan we de maatregelen van de overheden vormgeven? Ik wens ons museum en haar medewerkers met deze opgave in een tochtig cultuurklimaat veel succes, inventiviteit, maar ook sterkte toe. Het is als voorzitter altijd een bijzonder moment om een voorwoord te schrijven over het jaar dat achter ons ligt. Ik schrijf dit voorwoord overigens met plezier omdat het mij de gelegenheid geeft om de waardering van het bestuur van het Biesbosch MuseumEiland over te brengen. Waardering voor onze medewerkers en de vele vrijwilligers die met een niet aflatende energie onze bezoekers welkom hebben geheten en het bijzondere gebouw hebben onderhouden. Daarnaast zijn we veel dank verschuldigd aan onze sponsors en de gemeente Altena; zij maken het mede mogelijk om het museum te laten voortbestaan als een unieke plek in Noord-Brabant waar natuur, watermanagement en educatie samenkomen. De uitreiking van het Green Key-certificaat onderstreept ons succes van duurzaam ondernemen. Tot slot zijn we trots op de vele vrienden van het Biesbosch Museum en hun bestuur. Ook zij ondersteunen het museum op allerlei wijzen en verdienen onze erkentelijkheid. Toch is een woord van zorg op zijn plaats. Na een jarenlange twist zijn de vloeren in het museum weer in een onberispelijke staat, maar een nieuwe uitdaging staat ons te wachten. Het bijzondere dak dat is bedekt met levend plantmateriaal, vertoont op een aantal plekken ernstige lekkages. Inspecties hebben geleerd dat een forse reparatie aan de orde is in De consequentie is dat (wederom) een stevige greep in de kas gedaan moet worden. Dat deze kosten worden versterkt door de terugvallende entree-inkomsten als gevolg van de overheidsmaatregelen, zal geen verrassing zijn. We zullen in 2021 dan ook een beroep gaan doen op al diegenen die ons museum financieel door deze moeilijke tijd willen helpen. In 2021 zal het bestuur zijn ambities van het museum verwoorden en hierop het beleid verder vormgeven. Als u meer hierover wil weten, volg dan onze website of lees hierover meer in onze nieuwsbrieven. Met vriendelijke groet, Yves de Boer, voorzitter Pagina 4

5 2. Samenvatting Het jaar 2020 had een voor het Biesbosch MuseumEiland bijzonder jaar moeten zijn; er werd een speciale wisseltentoonstelling neergezet waarin met respect werd herdacht dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Bijzonder werd het wel, maar niet in positieve zin. De bedrijfsvoering in 2020 liep vanwege het corona-virus grote schade op. De tijdelijke verplichte sluitingen van zowel het museum als het museumcafé leidden ertoe dat het bedrijfsresultaat ver achterbleef bij de verwachting. Het bleek bovendien onhaalbaar de extra financiële inspanningen ten behoeve van de wisseltentoonstelling terug te verdienen, doordat slechts weinigen in de gelegenheid zijn gesteld deze te bezoeken, vanwege de corona-sluitingen c.q. -beperkingen. 3. Overzicht activiteiten 2020 Het museum in coronatijd Als lid van de Nederlandse Museum Vereniging hebben we ons van 1 juni tot 15 december (de periode dat het museum open mocht) geconformeerd aan een door de vereniging opgesteld protocol. Daarin waren de richtlijnen van RIVM en overheid opgenomen. Om het museumbezoek veilig en verantwoord te laten verlopen, is aanvankelijk gewerkt met tijdsloten van 1,5 uur waarop bezoekers via onze nieuwe website konden inschrijven om het museum te bezoeken en/of te varen. Het aantal tickets per tijdslot werd gelimiteerd (max. 90 bezoekers in het gebouw terwijl er op basis van beschikbare oppervlakte ruimte was voor 120). Alleen op deze manier was het mogelijk de 1,5 meter afstand te garanderen. De ruime opzet van ons museum in combinatie met het volledig stilvallen van het groepsbezoek zorgde ervoor dat reserveren van museumbezoek in de praktijk niet nodig bleek. Volstaan kon worden met het noteren van NAWgegevens van bezoekers. Educatie Ruim 300 leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente Altena hebben net voor de tweede gedwongen sluiting in december de tentoonstelling Biesbosch 75 jaar bevrijd bezocht. De gemeente Altena maakte het bezoek mogelijk door het vervoer naar het museum te subsidiëren. Het museum neemt jaarlijks deel aan programma's van Erfgoed Brabant. Deze konden dit jaar niet doorgaan. Aan het schoolprogramma Jet en Jan namen in verband met corona slechts twee scholen deel (in totaal 48 leerlingen). De projecten Museumschatjes en Museumschatten konden niet doorgaan. Museumcafé Biesonder In 2020 is Biesbosch Museum Restaurant getransformeerd tot Museumcafé Biesonder. Deze naam wordt meer passend geacht, aangezien het accent in de horeca ligt op koffie en lunch. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe kaart en een nieuwe uitstraling. Het horeca-team heeft eigenhandig de looks van het vrij steriele restaurant omgetoverd tot een gezellig Museumcafé met veel warme, natuurlijke tinten. De Vereniging Vrienden van het Biesbosch MuseumEiland maakte het via een donatie mogelijk om op het terras vier grote parasols te plaatsen; een welkome voorziening waar veel bezoekers in de hete zomer van 2020 dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Het museum was weer onderdeel van het initiatief Happen en Trappen. De Beleef de Biesbosch-route gaat langs vijf horecapunten. Bij elke stop wordt een consumptie gebruikt. 417 personen maakten deze tocht (2019: 502). Pagina 5

6 Na vele jaren van voorbereiding, aanleg en onderhoud stroomde op maandagmiddag 10 februari 2020 de Noordwaard eindelijk door De combinatie van storm Ciara, de hoogwatergolf uit Duitsland en een springtij was (eindelijk) genoeg voor het doorstromen. En het mooie dynamische van de Noordwaard is dan ook weer dat het van 2,40m+ NAP op maandag met doorstromen en alles erbij, het een paar dagen later op donderdagavond 0,36m+ NAP was. In een paar dagen tijd, redelijk bijzonder/bizar gezicht. Voordat de Haringvlietdam aangelegd werd, gebeurde dat twee keer per dag. Wisselexpositie Biesbosch 75 jaar bevrijd - Kunst van de vrijheid Expositie Het bestuur besloot in 2020 de tentoonstelling 'Biesbosch 75 jaar bevrijd' te verlengen tot en met mei Tal van geplande activiteiten konden geen doorgang vinden. Extra zuur was de gedwongen sluiting van ons museum tijdens de feitelijke herdenking van de bevrijding op 5 mei Het Biesbosch MuseumEiland was één van de vier musea in Brabant die uitverkozen werden om deel te nemen aan het door Brabant Remembers/Crossroads georganiseerde project 'Kunst van de Vrijheid'. In het kader hiervan is vlak voor de eerste lockdown, op 8 maart 2020, het kunstwerk Waiting for it to end op het museumeiland geplaatst. Dit indrukwekkende kunstwerk van de Palestijns-Libanese kunstenaar Alaa Minawi heeft een prachtige plek op de punt van het eiland. De installatie verbeeldt twee mensen die troost zoeken bij elkaar, samen wachtend op het einde van de wreedheid van de oorlog- van alle oorlogen - zodat ze in vrede verder kunnen leven. Zittend naast elkaar kijken ze uit over het water. Het hoofd van de één rust op de schouder van de ander, met hun blik op de horizon. Het was de bedoeling van maart tot en met september tegen het decor van dit imposante kunstwerk wisselende theater- en muziekvoorstellingen te organiseren. De programmering was in handen van schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Ook deze voorstellingen konden helaas niet doorgaan. Besloten is het kunstwerk, dat eigenlijk tijdelijk geplaatst zou worden, permanent op het museumeiland te laten staan. Het kunstwerk fungeert inmiddels als landmark in de Biesbosch. NP Pagina 6

7 4. Bezoekersaantallen 2020 Museum Volwassenen Kinderen CJP Volwassenen groep Kinderen groep groep Speciale acties Gratis toegang Vrienden Biesbosch MuseumEiland Peuters MJK MJK kind Subtotalen Museum + rondvaart Volwassenen individueel Kinderen individueel Volwassenen groep Kinderen groep MJK MJK kind Gratis toegang 5 Subtotalen NP Totaal museum+museum/rondvaart Onderverdeling naar categorie Volwassenen individueel Kinderen individueel Volwassenen groep Kinderen groep Het aantal betalende bezoekers is vanwege de coronapandemie sterk achtergebleven bij de voorgaande jaren. Naast de gedwongen periodieke sluiting zorgde de afgekondigde maatregel om 1,5 meter afstand te houden ervoor dat op de rondvaartboten met maximaal 20 personen gevaren mocht worden. Normaal gesproken kunnen er 45 personen aan boord. Naar de Brabantse Natuurpoort met het gratis toegankelijke restaurant en informatiecentrum kwamen bezoekers. Die bevestigen het beeld dat bezoekers van de Biesbosch het Biesbosch MuseumEiland zien als ideaal startpunt voor een wandeling of fietsroute. Daarbij moet aangetekend worden dat de horeca naast de sluiting van maart tot en met mei ook vanaf half oktober tot het eind van het jaar gesloten was. Onze website is in 2020 door ruim mensen geraadpleegd. Pagina 7

8 5. Promotie & Publiciteit Communicatieplan Het bureau BBK/DVS kreeg in 2019 opdracht om voor het Biesbosch MuseumEiland met behoud van de huidige museale sterkte een communicatieplan op te stellen dat zou leiden tot grotere naamsbekendheid, duidelijker positionering, een bredere maatschappelijke rol en meer dynamiek van het museum. Daarbij moest speciale aandacht besteed worden aan de rol van social media. BBK/DVS ontwikkelde een campagne met als kenmerk #biesonder. Daarnaast is op de nieuwe website de veelzijdigheid van het museumeiland en de Biesbosch geïllustreerd door allerlei activiteiten te koppelen aan het woord Eiland. (VaarEiland/DoeEiland etc.) Bij social media werd de keuze gemaakt op Facebook en Instagram actief te worden. Hoewel het lastig is in coronatijd het effect van publiciteitscampagnes te meten lijken de inspanningen toch vruchten af te werpen. In 2020 is het gelukt het aantal volgers op Facebook te laten groeien van naar Over de totale periode van januari tot en met december 2020 zijn de advertenties van Biesbosch MuseumEiland keer getoond op Facebook, Instagram en Google Search. Hiermee hebben we een behoorlijke online zichtbaarheid gerealiseerd, zowel in als buiten de regio. In totaal heeft de doelgroep keer geklikt op een advertentie om door te gaan naar de website. 46% van de bereikte doelgroep is vrouw, 53% man en 1% onbekend. Vanaf augustus 2020 werden ruim 730 tickets verkocht door de online campagnes. De rondvaart is het meest succesvol. De advertenties werden ruim keer geliked op social media. Website/reserveringen Het voornemen actiever te worden op social media en vooral ook te kunnen meten wat het effect hiervan is had tot gevolg dat de website van het museum vernieuwd moest worden. In juni is de vernieuwde site live gegaan. De site voldoet aan de eisen van deze tijd en is zowel op PC, tablet als telefoon te bekijken. Met als groot voordeel dat het nu mogelijk is kaartjes voor het museum met of zonder rondvaart te reserveren die gelijk afgerekend moeten worden, waardoor de balie wordt ontlast en de doorstroming wordt bevorderd. #biesonder Media In de coronaperiode is op verschillende manieren getracht de aandacht op het museum te vestigen: Op leidden de cultuurvloggers van Thuismuseum bezoekers rond door het museum. Via kon een virtueel bezoek aan het museum gebracht worden. Via de actie 'Hier moet je zijn in Brabant' van Visit Brabant. Met een item in het ANWB Eropuit magazine van oktober. Via een bijdrage in Reisreport Nederland. De Museumkaart-site besteedde in haar nieuwsbrief voor museumkaarthouders in Noord-Brabant in oktober in de rubriek 'Tips voor musea' aandacht aan de expositie 'Biesbosch 75 jaar bevrijd'. Pagina 8

9 6. Samenwerkingsverbanden Het Biesbosch Museum is aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging. Het Biesbosch Museum is lid van zowel de Gebruikersraad als de Projectgroep Voorlichting & Educatie van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Het museum is aangesloten bij Erfgoed Altena. Hierin hebben de Historische Verenigingen Werkendam en Historische Kring Het Oude Land van Heusden en Altena, de Stichting Historische Reeks, het streekarchief en de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena en de bibliotheek zitting. Samenwerking Watermusea Nederland Het initiatief Ons Water van het Ministerie van I en W wil komen tot een samenwerkingsverband tussen een aantal landelijke aan water gerelateerde musea, om langs dit kanaal het belang voor de aandacht van goede waterkwaliteit en waterbeheer ook buiten de twee landelijke Weken van Ons Water te verspreiden. De deelnemende musea zijn het Baggermuseum Sliedrecht, Zuiderzeemuseum Enkhuizen, Waterliniemuseum Bunnik, Nieuw Land Erfgoed Centrum Lelystad, Haarlemmermeermuseum De Cruquius, Nederlands Watermuseum Arnhem, Woudagemaal Lemmer, Watersnoodmuseum Ouwerkerk, Biesbosch MuseumEiland Werkendam en het Fries Museum Leeuwarden. NP Het Biesbosch MuseumEiland is aangesloten bij het Brabantse Natuurpoorten Netwerk. Elke Natuurpoort heeft een eigen folder en een samenwerkingsverband met Route NL. Deze organisatie geeft elk jaar een speciale gids met de deelnemende Natuurpoorten uit inclusief vermelding op de website. Het netwerk maakt zich op verzoek van de provincie Noord-Brabant ook sterk voor toegankelijke natuur in de buurt van de Brabantse Natuurpoorten. Doel is het treffen van voorzieningen waardoor mensen met een beperking ook de natuur in kunnen gaan. Global Network of Water Museums van UNESCO-IHP. UNESCO-IHP Venetië is initiatiefnemer voor een Global Network of Water Museums. Deelnemende musea zijn niet allemaal musea met een gebouw en een collectie om naar te kijken; er zijn zogenaamde open air musea bij en er is zelfs een geheel virtueel museum bij (website). Pagina 9

10 7. Exploitatierekening 2020 Stichting Biesbosch MuseumEiland inkomsten uitgaven Opbrengsten verkopen museum Sponsorinkomsten Overige inkomsten Totaal opbrengsten Resultaat Loon- en personeelskosten Kosten inkoop Huisvestingskosten Collectie 787 Promotiekosten Bankkosten Overige kosten Totaal kosten Gevolgen corona Het museum is in totaal in 2020 drie maanden gesloten geweest. Het jaar heeft in het teken gestaan van leren omgaan met Corona, de nadelige effecten van beperking bezoekersstromen en zelfs algehele sluiting. Veel energie is besteed aan het inventariseren van steunmaatregelen die benut konden worden. Er is met succes een beroep gedaan op een aantal overheidsmaatregelen en ook de aanvragen bij enkele fondsen hadden resultaat. Daarbij past de kanttekening dat de toegekende bedragen van fondsen en acties worden beschouwd als extra omzet die, vanwege de bepalingen op toegezegde overheidssteun, daarop in mindering gebracht worden. Er zijn vanuit diverse hoeken steunacties in het leven geroepen, voor cultuur algemeen of specifiek voor het Biesbosch MuseumEiland: Het Prins Bernhard Cultuur Fonds heeft de jaarlijkse Anjeractie (collecte) gedigitaliseerd en alle deelnemers mochten 100% van de opbrengst houden. Aanvragen bij diverse speciaal daarvoor opgerichte noodfondsen (o.a. Rabobank en Mastboom) zijn gehonoreerd. De Vereniging Vrienden zag haar oproep het museum te steunen door lid te worden van de Vereniging beloond met nieuwe aanmeldingen. In totaal is langs deze weg ca ,-- aan middelen bijeengebracht. Via de nieuwe website is het mogelijk om via Facebook te doneren aan het museum of om via een Tikkie een (kleine) donatie aan het museum te geven. Conclusie is dat, ondanks dat met succes een beroep is gedaan op verschillende steunmaatregelen en enkele fondsen, er uiteindelijk toch een fors exploitatietekort resteert. Dit alles baart grote zorgen, mede omdat de horeca vanaf 15 oktober gedwongen werd dicht te gaan en ook het museum op 15 december weer op slot ging. Op moment van schrijven zijn de vooruitzichten voor de termijn waarop heropening mogelijk is nog ongewis. Dit houdt in dat er vrijwel geen inkomsten zijn terwijl de vaste kosten door blijven lopen. Het is dus van groot belang op structurele basis extra inkomsten te genereren die minder afhankelijk zijn van de toeloop van bezoekers. Met betrekking tot de financiële gevolgen van corona is in 2021 de hoop onder meer gevestigd op het Rijk dat steunmaatregelen voor cultuurinstellingen heeft aangekondigd. Pagina 10

11 8. Personeel & Organisatie Bestuur Biesbosch Museum In 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Y.C.M.G. de Boer R. van Diem H.J.A. Verhagen G.L. van Hiele H. Blom-Postma -voorzitter -penningmeester -secretaris De heer H.A. van Oord trad op 1 januari 2020 officieel af als bestuurslid van de Stichting Biesbosch MuseumEiland. Hij maakte sinds 1980 deel uit van het bestuur. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari is afscheid genomen van de bestuursleden Hugo van Oord en Kees Bouman, die in 2019 afscheid nam. Zij ontvingen beiden een bronzen bever uit handen van voorzitter Yves de Boer. NP Voorzitter Yves de Boer en Hugo van Oord. Voorzitter Yves de Boer en Kees Bouman. Mevrouw H. Blom-Postma uit Sprang-Capelle trad per oktober 2020 toe tot het museumbestuur. Het bestuur vergaderde in 2020 op 10 januari, 20 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli, 28 september, 29 oktober, 16 november en 14 december. Comité van Aanbeveling In 1996 is bij de oprichting van de Vereniging Vrienden een Comité van Aanbeveling aangezocht. Het Comité bestaat uit de volgende leden: Dhr. J.K. van Oord - directeur van MerweOord, hoofdsponsor van het museum, voorzitter Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk - Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant (Per 1 oktober 2020 opgevolgd door mevr. mr. I.R. Adema) Dhr. J. Heijkoop - burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Dhr. D.C.H. Verheijen - oud-directeur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Dhr. P.J. Schoon - algemeen directeur Dordrechts Museum Dhr. E.B.A. Lichtenberg- burgemeester van de gemeente Altena trad in 2020 op verzoek van het bestuur toe tot het Comité van Aanbeveling. Pagina 11

12 Personeel Biesbosch MuseumEiland De stichting Biesbosch MuseumEiland heeft 5,5 fte in dienst. In totaal zijn 8 personen werkzaam op het terrein van: - financiële en personeelsadministratie. (0,88 fte) - fondsen- en sponsorwerving ter ondersteuning van de directie (0,44 fte) - beheer en ontvangst bezoekers (2,7 fte) - verzorging interieur (0,38 fte) De heer P.C.H. van Beek is in dienst van de Stichting Biesbosch MuseumEiland als directeur (1,11 fte). Via MidZuid wordt op structurele basis 0,78 fte afgenomen. Vrijwilligers Het Biesbosch MuseumEiland beschikt verder over een trouw en meelevend team van vrijwilligers. Voor zowel grote als kleine musea zijn vrijwilligers onmisbaar. In 2020 waren er zo'n vijfentwintig vrijwilligers op structurele basis actief met onder meer: - ondersteuning bij baliewerkzaamheden. - archief werkzaamheden. - beleidsadvisering. - activiteiten op PR- en promotiegebied. - het (dagelijks) beheer van de installaties in/om het gebouw (o.a. biomassakachels). - het terreinonderhoud. - specifiek onderhoud aan de Biesbosch Beleving. Verder bemande een team van 13 schippers de fluisterboten Oh So Still", "Whisper en Silence, alle eigendom van Biesbosch Fluistertours B.V. Pagina 12

13 Februari 2020-Hoogwater in de Biesbosch; de Noordwaard loopt vol. Pagina 13

14 Project Crossroads/Brabant Remembers Het museum heeft in 2018 het initiatief genomen om alle partijen in de twee provincies en zeven Biesbosch gemeenten samen te brengen en alle herdenkingsactiviteiten onder de overkoepelende titel De Biesbosch 75 jaar bevrijd te laten vallen. Het herdenkingsjaar zou lopen van november 2019, de datum waarop het gebied onder de rivier de Amer 75 jaar geleden bevrijd werd, tot en met mei 2020 wanneer het 75 jaar geleden is dat Werkendam en Zuid-Holland bevrijd wordt. In verband met de sluiting vanwege corona is besloten de expositie te verlengen tot juli Een expositie in het Biesbosch MuseumEiland Verschillende lezingen en themabijeenkomsten Een website Crossings vanuit de verschillende gemeenten NP Onthulling Waiting for it to end - 8 maart 2020 Thema avond Biesbosch 75 jaar bevrijd op 5 februari 2020 Pagina 14

15 Heropening op 1 juni 2020 na drie maanden coronasluiting Pagina 15

16 Green Key 9. Green Key In januari heeft het museum weer het Green Key-certificaat, niveau goud, mogen ontvangen. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Ook in 2020 heeft het museum oog gehad voor Duurzaam Ondernemen. Bij zoveel mogelijk bedrijfsbeslissingen streven we zowel een hoger bedrijfsrendement na, maar benutten we ook kansen voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in dienst nemen van medewerkers uit de streek of het inhuren van regionale bedrijven voor allerlei klussen. Maar ook het gebruik van fairtrade en biologische producten in het museumrestaurant, het aanschaffen van kantoorartikelen met een keurmerk, het scheiden van afval of het wassen met een eco-egg in plaats van een traditioneel wasmiddel zijn voorbeelden van Duurzaam Ondernemen. In 2020 is bovendien besloten per 1 januari 2021 over te stappen op groene stroom. In het kader van de aanstaande informatieplicht Energiebesparing wordt ook Biesbosch MuseumEiland wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. In januari 2020 is aan de overheid gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO 2 -reductie in Nederland een impuls. NP Pagina 16

17 10. Vereniging Vrienden van het Biesbosch MuseumEiland en sponsoren U kunt het Biesbosch Museum ondersteunen door lid van de Vereniging Vrienden van het Biesbosch MuseumEiland of sponsor te worden. Kijk voor meer informatie op onze website De Vereniging leverde een bijdrage door een donatie waarmee het mogelijk werd parasols voor het terras aan te schaffen Daarnaast werd de gebruikelijke donatie voor het onderhoud op buitenmuseum De Pannekoek verstrekt. De Vereniging Vrienden organiseerde vanwege corona geen ledenactiviteiten in NP Pagina 17

18 Biesbosch MuseumEiland 11. Missie & Visie De Biesbosch is door mensen gemaakt. Het is natuur met een voor Nederland belangrijke cultuurhistorie: hier hebben mensen gevochten tegen het water, polders gemaakt, de natuur naar hun hand gezet met een heel eigen griend- en rietcultuur, maar ook weer ontpolderd en teruggegeven aan de natuur. Van oudsher speelt de Biesbosch een belangrijke rol bij de waterbeheersing van Nederland. Ook de huidige ontwikkelingen in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn hier een prachtig voorbeeld van. Mensen van overal ter wereld komen in de Biesbosch kijken hoe Nederland omgaat met het water. Daar hoort een plek bij waar mensen op een goede manier worden ontvangen en geïnformeerd. Dat kan op het Biesbosch MuseumEiland. Het Biesbosch MuseumEiland (BME) ligt in het hart van zoetwatergetijdengebied de Biesbosch en presenteert de ontwikkeling van het gebied vanaf de St. Elisabethsvloed van BME heeft enerzijds een museale functie en anderzijds de functie van bezoekerscentrum voor de Biesbosch. De focus ligt op natuur en water (groen en blauw) in de Biesbosch in relatie tot veranderingen en transities (water, klimaat, delta). Centrale thema (Over-)Leven met water, toen nu en straks, is het centrale thema in onze activiteiten, presentaties en verhalen. Doelen tot Wij presenteren de ontwikkeling van de Biesbosch (toen, nu en straks) in de vaste en wisselende tentoonstellingen en in presentaties, samen met partners. - Wij groeien in aantal bezoekers met 25% naar per jaar. - Wij versterken en verbreden het educatief aanbod. - Wij vergroten de bekendheid van en de waardering voor het Biesbosch MuseumEiland, icoon in de Biesbosch. - Wij nemen actief deel in de gebiedsontwikkelingen van de Biesboschregio en NLDelta. - Wij professionaliseren bestuur en organisatie en zorgen voor een gezonde exploitatie. - Wij behouden de status gecertificeerd museum bij Stichting Museum Register. NP Pagina 18