ww w.n edg rap hics.nl GEOCAD Release notes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ww w.n edg rap hics.nl GEOCAD Release notes"

Transcriptie

1 ww w.n edg rap hics.nl GEOCAD Release notes

2 De informatie in dit document is eigendom van NedGraphics BV. De gebruiker kan op generlei wijze rechten ontlenen aan de inhoud van dit document. NedGraphics BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De software beschreven in dit document wordt verstrekt onder licentie en mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. NedGraphics BV is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, en/of kosten welke voortvloeien uit het gebruik van haar producten en/of documentatie, anders dan in het verkoop en/of onderhoudscontract vermeld. NedGraphics BV staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer Release notes GEOCAD ii Versie 1.1

3 VERSIEBEHEER Versie Datum Notities oktober 2020 Release notes GEOCAD januari 2021 Release notes GEOCAD NedGraphics BV wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het op prijs stellen als u dit document kritisch bekijkt, en uw eventuele op- of aanmerkingen aan ons doet toekomen. Stuur uw commentaar via een melding op het helpdesk portaal van NedGraphics. Versie 1.1 iii Release notes GEOCAD

4 INHOUDSOPGAVE 1. OPLOSSINGEN EN WIJZIGINGEN IN GEOCAD Installatie GlobeSpotter uit setup verwijderd Algemeen Presentatieregel opzoeken Commando Inchecken/Sluiten niet toegestaan in read-only leeg.dgn Standaard attribuutwaarden beter overgenomen Nieuwe versie BAG prikker voor correcte BAG id s PDOK download ondersteunt nieuwe API Kaartdiensten BAG_identificatie aangemaakt bij Attributen toevoegen en wijzigen Keuze in geometrietype bij exporteren gesloten grenselementen Volgorde classificaties niet van belang bij was/wordt verwerking NGdW Directe uitwisseling Nieuwe stuurcode voor opknippen cirkels in bogen met xml2xml Easy connect naming method wordt ondersteund voor stuurcode Werkvoorraad Waarschuwende tekst als meldingen dicht bij elkaar liggen Layout acties werkvoorraad venster niet mogelijk tijdens transactie Bronhoudercode overgenomen uit object Nieuwe opzet bulkverwerking Volgorde commando s werkvoorraad en uitchecken Werkvoorraad openen direct na uitchecken Venster alle meldingen behandeld in BAG werkvoorraad Beperkt aantal acties bij gelijke was- en wordt-situatie Navigeren via geometrie Geen bulk verwerking in de BAG werkvoorraad CAD inwinning Survey Interface geschikt voor MicroStation CONNECT... 9 Release notes GEOCAD iv Versie 1.1

5 2. OPLOSSINGEN EN WIJZIGINGEN IN GEOCAD Algemeen Dgn-bestand opslaan als err-bestand NGdW Resultaat object zoeken blijft langer behouden Centroïde vinden vindt geen NAR meer NGdW aansluiting via SFTP Werkvoorraad Exploratieverzoek opnieuw inchecken na oplossen fouten Classificatiekeuze BAG centroïdes CAD inwinning Opstelplaats tachymeter altijd zonder GEOCAD attributen Versie 1.1 v Release notes GEOCAD

6 Release notes GEOCAD vi Versie 1.1

7 Inleiding INLEIDING De release notes van GEOCAD 7.10 beschrijven alle wijzigingen in GEOCAD 7.10 ten opzichte van GEOCAD 7.9. Gebruik van de handleiding NedGraphics streeft ernaar om de gebruikershandleiding eenvoudig in gebruik te houden. Daarom is dit document waar mogelijk voorzien van aanvullende opmerkingen. Er zijn twee soorten aanvullende opmerkingen. De eerste soort is de tip. Die wordt aangegeven met het volgende symbool: TIP: Een tip is een optionele zijsprong op het onderwerp. De tweede soort aanvullende opmerking is de waarschuwing. Die wordt aangegeven met het volgende symbool: LET OP: Een waarschuwing geeft een verplichte instelling weer. Als die niet opgevolgd wordt kan dat gevolgen hebben voor het eindresultaat. Versie 1.1 vii Release notes GEOCAD

8 Inleiding Graag wijzen wij u op het helpdesk portaal van NedGraphics: Het helpdesk portaal ( Support & contact Helpdesk portaal) is de centrale plek waar de gebruiker alle beschikbare informatie vindt over NedGraphics programmatuur. Het helpdesk portaal biedt toegang tot het kennissysteem. Indien het kennissysteem geen antwoord geeft op de gestelde vraag, dan kan de vraag worden geregistreerd. Na registratie wordt de gebruiker teruggebeld door een productspecialist. Na registratie is de helpdesk telefonisch ( ) en/of per te benaderen. Tevens zijn op het helpdesk portaal de NedGraphics programmatuur en de handleidingen te downloaden. De NedGraphics Gebruikers Vereniging Algemene info De NedGraphics Gebruikers Vereniging (NGV) is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van de gebruikers en afnemers van NedGraphics producten en diensten. De NGV werkt zonder winstoogmerk en wordt volledig gefinancierd uit de contributie van de leden. De NGV telt op het ogenblik rond de honderd leden die vooral bestaan uit gemeenten maar ook provincies, waterschappen en ingenieursbureaus zijn lid. Het gekozen bestuur voert het beleid uit wat door de leden wordt vastgesteld en zal het belang van een eindgebruiker altijd laten prevaleren. De NGV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Doelstelling van de Vereniging De algemene doelstelling van de Vereniging is het maximaliseren van de tevredenheid over NedGraphics producten en diensten voor de leden. Ook het optimaliseren van het gebruik van de producten wordt hieronder verstaan. Activiteiten van de Vereniging De vereniging kent product- en projectgroepen die in samenwerking met NedGraphics zorgen dat de producten blijven voldoen aan de wensen en eisen die de eindgebruiker aan het pakket stelt. Deze product- en projectgroepen komen op regelmatige basis bij elkaar om de ontwikkeling van de producten te kunnen bepalen. Indien u interesse heeft in de NedGraphics Gebruikers Vereniging verwijzen wij naar de website van de vereniging: of middels een aan: Release notes GEOCAD viii Versie 1.1

9 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD OPLOSSINGEN EN WIJZIGINGEN IN GEOCAD Installatie GlobeSpotter uit setup verwijderd De mogelijkheid om GlobeSpotter van Cyclomedia te installeren is verwijderd uit de setup. GlobeSpotter maakte gebruik van Adobe Flash, waarvoor de support eind dit jaar eindigt. De opvolger van GlobeSpotter is StreetSmart. De StreetSmart koppeling kan via de GEOCAD Setup geïnstalleerd worden. Versie Release notes GEOCAD

10 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD Algemeen Presentatieregel opzoeken Met de knop Presentatieregel kan in de presentatietabel de presentatieregel opgezocht worden waarmee het geselecteerde element gepresenteerd wordt. Zie paragraaf van de GEOCAD 7.10 gebruikershandleiding Commando Inchecken/Sluiten niet toegestaan in read-only leeg.dgn GEOCAD kan slechts één maal gestart worden. Als geprobeerd wordt om GEOCAD vaker te starten, dan komt de melding dat het bestand leeg.dgn al geopend is, met de vraag of het bestand als read-only geopend dient te worden. In een read-only geopende versie van leeg.dgn zijn niet alle GEOCAD commando s toegestaan. Voor die commando s verschijnt het volgende op de commando regel: Vanaf deze versie is ook het commando Inchecken/Sluiten in dat geval niet meer toegestaan, omdat dit commando in eerdere versies een crash veroorzaakte. In plaats daarvan kunnen alle andere commando s voor sluiten gebruikt worden die MicroStation ondersteunt Standaard attribuutwaarden beter overgenomen Als in het model bij een attribuut een standaard attribuutwaarde ingevuld staat, dan wordt die waarde als standaard waarde aangeboden bij het digitaliseren. Dit ging voorheen niet altijd goed en is nu verbeterd. De instellingen voor een standaard attribuutwaarde in de Model Editor en in GEOCAD Nieuwe versie BAG prikker voor correcte BAG id s Met GEOCAD 7.10 wordt een nieuwe versie van de BAG prikker mee geïnstalleerd. Hierin is een fout opgelost waardoor er foutieve BAG id s werden geplaatst (het BAG id, maar dan aangevuld met de tekst?geldigop=%datum% ). Hiermee is helpdeskmelding behandeld. Release notes GEOCAD Versie 1.1

11 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD PDOK download ondersteunt nieuwe API De PDOK service om BGT tegels te downloaden wordt nu aangeboden als een API (application programming interface). De functionaliteit is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige service, maar de downloadsnelheid is wel substantieel hoger Kaartdiensten Het is nu mogelijk om vanuit de view een website te openen die een kaartviewer bevat en op die kaartviewer direct in te zoomen op hetzelfde gebied als hetgeen op dat moment in GEOCAD in beeld staat. Met het commando Kaartdienst wordt een webbrowser geopend met het ingestelde webadres op de coördinaten van de tekening. Key-in Menu (V8i) Ribbon (Connect) mdl load gckaarturl; gc_kaarturl aan Kaartdiensten Open kaartdienst ribbontab GEOCAD Extra ribbonpanel Kaartdiensten Open kaartdienst Zie hoofdstuk 16 van de GEOCAD 7.10 gebruikershandleiding Zie bijlage N van de GEOCAD 7.10 gebruikershandleiding BAG_identificatie aangemaakt bij Attributen toevoegen en wijzigen Als een pand-centroïde die voorzien is van de BGT-attribuutset PND geplaatst wordt, dan kan daarbij het attribuut IdentificatieBAGPND ingevuld worden. Bij het plaatsen van die pand-centroïde wordt nu ook de sleutel BAG_identificatie ingevuld met dezelfde attribuutwaarde. Het attribuut IdentificatieBAGPND De sleutel BAG_identificatie Ook bij Update attributen van het attribuut IdentificatieBAGPND wordt de sleutel BAG_identificatie bijgewerkt, als ze dezelfde waarde hebben. Als een pand-centroïde die niet voorzien is van de BGT-attribuutset PND geplaatst wordt, dan is de sleutel BAG_identificatie onder bepaalde voorwaarden een vrij in te vullen veld. Die voorwaarden zijn dat NGdW zo ingesteld is dat objecten met de pandcentroïde een BAG-object vormen en dat de pand-centroïde geplaatst, of bewerkt wordt in een lopende NGdW-transactie. Zie paragraaf van de GEOCAD 7.10 gebruikershandleiding Versie Release notes GEOCAD

12 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD Keuze in geometrietype bij exporteren gesloten grenselementen Als een gesloten element, zoals een complex shape, of een cirkel voorzien is van een grensclassificatie, dan kan vanaf nu ingesteld worden met welk geometrietype die geëxporteerd wordt naar NedGraphics xml. Dat kan met de nieuwe stuurcode 656. Als die de waarde J heeft, dan worden de elementen geëxporteerd naar vlakken en als die de waarde N heeft, dan worden de elementen geëxporteerd naar lijnen. Zie bijlage B van de GEOCAD 7.10 gebruikershandleiding Volgorde classificaties niet van belang bij was/wordt verwerking Als er was/wordt verwerking uitgevoerd wordt op het actieve dgn-bestand, dan wordt vanaf nu de volgorde van de classificaties genegeerd. Er wordt enkel gekeken of alle classificaties aanwezig zijn. Release notes GEOCAD Versie 1.1

13 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD NGdW Directe uitwisseling Vanaf versie 4.4 kan in NGdW ingesteld worden dat er uitgewisseld wordt via zogeheten Directe uitwisseling. Bij Directe uitwisseling hoeft er niet langer gebruikt gemaakt te worden van een gemeenschappelijke uitwissellocatie, waar zowel GEOCAD als NGdW toegang toe hebben. Het is daarentegen voldoende om een map te selecteren die vanuit GEOCAD bereikbaar is. Vanuit deze locatie worden alle bestanden dan als een zogenaamde BLOB (Binary Large OBject) met NGdW uitgewisseld. Zie paragraaf van de GEOCAD 7.10 gebruikershandleiding NGdW aansluiting Nieuwe stuurcode voor opknippen cirkels in bogen met xml2xml Met het stuurbestand xml2xml_geometrie.xml is het mogelijk om een cirkel op te knippen, zodat die als grens gebruikt kan worden bij het inchecken in NGdW. In GEOCAD wordt een cirkel bij de export naar NedGraphics xml-formaat vertaald naar een vlakobject. Bij het opknippen bleken er twee (halve) vlakobjecten te ontstaan, die niet als grenzen ingecheckt konden worden. Er is daarom een stuurcode 864 toegevoegd. Als deze stuurcode de waarde J heeft, dan wordt de cirkel opgeknipt zoals voorheen het geval was en als deze stuurcode de waarde N heeft, dan wordt de cirkel opgeknipt in bogen. Zie bijlage B van de GEOCAD 7.10 gebruikershandleiding Easy connect naming method wordt ondersteund voor stuurcode 960 In stuurcode 960 wordt de database connect string met NGdW opgeslagen. Vanaf nu wordt daarbij de zogenaamde Easy connect naming method ondersteund. Dat houdt concreet in dat het derde deel van de connect string (na het apenstaartje) omschreven mag worden met meerdere parameters: de host, de poort en de service naam. CONNECT Versie Release notes GEOCAD

14 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD Werkvoorraad Waarschuwende tekst als meldingen dicht bij elkaar liggen Als meldingen qua locatie dicht bij elkaar liggen (binnen één meter), dan wordt er nu een waarschuwing gegeven. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een object wijzigt van objecttype (wegdeel wordt begroeid terreindeel). Voor de werkvoorraad zijn dat dan twee meldingen, die bij voorkeur tegelijk behandeld dienen te worden. Een object komt te vervallen Op dezelfde locatie wordt een nieuw object toegevoegd Hiermee is helpdeskmelding behandeld. Zie deel 2, paragraaf van de GEOCAD 7.10 NGdW gebruikershandleiding Layout acties werkvoorraad venster niet mogelijk tijdens transactie Het werkvoorraad dialoog heeft een knop Layout, met daaronder een aantal mogelijkheden om het uiterlijk van dit dialoog te wijzigen. Dat uiterlijk wordt bewaard in een thema. Zie deel 2, paragraaf 6.6 van de GEOCAD NGdW gebruikershandleiding. Gebleken is dat wijzigingen die aangebracht werden tijdens een lopende NGdWtransactie niet doorgevoerd werden. Daarom wordt op dat moment de knop Layout nu niet meer aangeboden. In dit venster van thema wisselen is daarom alleen nog maar mogelijk als er geen lopende transactie is Bronhoudercode overgenomen uit object Bij het behandelen van meldingen wordt de bronhoudercode nu overgenomen uit het object in de melding. De bronhoudercode wordt afgeleid uit de ID van het wordt-object Na het behandelen van de melding hangt deze bronhoudercode aan het element Release notes GEOCAD Versie 1.1

15 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD Nieuwe opzet bulkverwerking Voor het verwerken van meldingen in bulk was tot nu toe een aparte knop in het Werkvoorraad venster beschikbaar. Deze knop is nu verwijderd. In plaats daarvan verandert het Melding behandelen venster zodra er meerdere records geselecteerd zijn. Daarin zijn nu enkel de acties die uitgevoerd kunnen worden en het opmerkingen veld zichtbaar. Het melding behandelen venster in geval van bulk verwerking De knop Toepassen is nu gewijzigd in de knop Bulk verwerken. Als hier op geklikt wordt, dan flitst het Melding behandelen venster een aantal keer voorbij. Alle geselecteerde meldingen worden dan behandeld met de ingevulde actie en de ingevulde opmerking. Zie deel 2, paragraaf 8.7 van de GEOCAD 7.10 NGdW gebruikershandleiding Volgorde commando s werkvoorraad en uitchecken Tot nu toe kon de werkvoorraad enkel gestart worden als eerst het commando Werkvoorraad gegeven werd, gevolgd door het commando Muteren NGdW. Nu is het ook mogelijk om de volgorde van die commando s om te draaien. Zie deel 2, paragraaf 8.2 van de GEOCAD 7.10 NGdW gebruikershandleiding Zie deel 2, paragraaf 8.3 van de GEOCAD 7.10 NGdW gebruikershandleiding Werkvoorraad openen direct na uitchecken Als er uitgecheckt is rondom één of meerdere werkvoorraad meldingen, dan moest voorheen nogmaals het commando Werkvoorraad gegeven worden om ook binnen de transactie de werkvoorraad te openen. Vanaf nu wordt in dat geval automatisch het commando Werkvoorraad gegeven direct na het inlezen van de geometrie. Zie deel 2, paragraaf 8.3 van de GEOCAD 7.10 NGdW gebruikershandleiding Versie Release notes GEOCAD

16 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD Venster alle meldingen behandeld in BAG werkvoorraad Het venster alle meldingen zijn behandeld werd bij de BAG werkvoorraad niet correct getoond. Dat is in deze versie aangepast Beperkt aantal acties bij gelijke was- en wordt-situatie Als de actieve melding geen wijzigingen bevat (niet qua geometrie en niet qua attributen), dan kunnen vanaf nu niet alle acties meer uitgevoerd worden. Het is enkel nog mogelijk om de acties Negeren en Weigeren uit te voeren Navigeren via geometrie In een lopende NGdW transactie met werkvoorraad kan op drie manieren door de meldingen gebladerd worden: door een record in het werkvoorraad venster aan te klikken door de pijltjestoetsen op het Melding behandelen venster door de geometrie van de melding in het actieve dgn-bestand aan te klikken Die laatste manier functioneerde tot nu toe niet correct en dat is in deze versie van GEOCAD hersteld Geen bulk verwerking in de BAG werkvoorraad In de BAG werkvoorraad is de mogelijkheid om meldingen in bulk te verwerken uitgeschakeld. Release notes GEOCAD Versie 1.1

17 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD CAD inwinning Survey Interface geschikt voor MicroStation CONNECT Survey Interface 3.2 is geschikt voor een verbinding met MicroStation CONNECT en voor een verbinding met GEOCAD op MicroStation CONNECT. De opstartparameters van Survey Interface voor een verbinding met GEOCAD op MicroStation CONNECT Versie Release notes GEOCAD

18 1. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD 7.10 Release notes GEOCAD Versie 1.1

19 2. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD OPLOSSINGEN EN WIJZIGINGEN IN GEOCAD Algemeen Dgn-bestand opslaan als err-bestand Bij het commando Opslaan als kan er ook voor gekozen worden om het bestand op te slaan met de bestandsextensie *.err. Daarmee kan het bestand gebruikt worden voor het commando Foutenlijst. Zie paragraaf 6.4 van de GEOCAD 7.10 gebruikershandleiding Versie Release notes GEOCAD

20 2. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD NGdW Resultaat object zoeken blijft langer behouden Als het onderdeel Object zoeken van het commando Raadplegen NGdW gebruikt wordt, dan blijven de zoekresultaten nu langer in het actieve dgn-bestand staan. Het resultaat wordt pas gewist als Object zoeken nogmaals uitgevoerd wordt. TIP: Als Object zoeken uitgevoerd wordt in leeg.dgn, dan kan rondom het gevonden resultaat een NGdW transactie aangevraagd worden. Als die transactie daarna weer beëindigd wordt, dan staat het zoekresultaat nog steeds in beeld Centroïde vinden vindt geen NAR meer Bij het commando Centroïde vinden kan een grens aangewezen worden, waarna de centroïdes van de vlakken aan weerszijden geselecteerd worden. Tot nu toe werd, in het geval van een pandvlak, ten onrechte naast de centroïde ook de nummer aanduiding reeks (NAR) gevonden. Die fout is nu hersteld. Het commando Centroïde vinden vindt enkel de centroïde NGdW aansluiting via SFTP Naast FTP wordt vanaf nu ook SFTP ondersteund. Aan SFTP worden dezelfde eisen gesteld als aan FTP en er worden ook dezelfde stuurcodes gebruikt. Zie deel 1, paragraaf van de GEOCAD 7.10 NGdW gebruikershandleiding Release notes GEOCAD Versie 1.1

21 2. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD Werkvoorraad Exploratieverzoek opnieuw inchecken na oplossen fouten Als een Exploratieverzoek behandeld was, maar bij het inchecken in NGdW waren er nog fouten om op te lossen, dan gaf de Werkvoorraad bij de tweede en volgende keer inchecken een foutmelding. Die fout werd veroorzaakt doordat de status van de werkvoorraad melding te vroeg werd omgezet. Deze fout is hersteld. Bij een tweede keer inchecken komt nu geen fout meer Classificatiekeuze BAG centroïdes Als er meldingen van de BAG werkvoorraad behandeld worden waarbij een classificatie voor een kenmerkpunt gekozen moet worden, dan wordt vanaf nu rekening gehouden met de classificaties die in NGdW ingesteld staan. TIP: Deze classificaties worden afgeleid uit de BAG objecttypen die opgevoerd zijn bij de BAG instellingen van de Administratie. Versie Release notes GEOCAD

22 2. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD CAD inwinning Opstelplaats tachymeter altijd zonder GEOCAD attributen Als via Survey Interface een opstelplaats voor een tachymeter in GEOCAD geplaatst wordt, dan worden er vanaf nu geen GEOCAD attributen meer aan gekoppeld. De standplaats kan dan ook geen foutmeldingen meer geven als er vervolgens ingecheckt wordt in NGdW. Release notes GEOCAD Versie 1.1

23 2. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD Versie Release notes GEOCAD

24 2. Oplossingen en wijzigingen in GEOCAD Creëer, beheer en deel digitale gebiedsinformatie Creëer, beheer en deel digitale gebiedsinformatie Release notes GEOCAD Versie 1.1