GOEDGEKEURD besluit zitting van 31 mei 2021

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOEDGEKEURD besluit zitting van 31 mei 2021"

Transcriptie

1 gemeenteraad GOEDGEKEURD besluit zitting van 31 mei 2021 samenstelling: aanwezig: de heer Koen Metsu, burgemeester; de heer Koen Michiels, eerste schepen; de heer Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; de heer Albert Follens, vierde schepen; mevrouw Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; de heer Peter Verstraeten, raadslid; de heer Bart Breugelmans, raadslid; de heer Jeroen Van Laer, raadslid; mevrouw Sien Pillot, raadslid; mevrouw Cynthia Govers, raadslid; mevrouw Goedele Van der Spiegel, raadslid; de heer René Janssens, raadslid; mevrouw Sofie De Leeuw, raadslid; de heer Rudi Dias, raadslid; mevrouw Ellen Stevens, raadslid; de heer Joost Goris, raadslid; de heer Cedric Guisson, raadslid; mevrouw Goedele Vandewalle, raadslid; de heer Julien Delarbre, raadslid; de heer Adrian De Weerdt, raadslid; mevrouw Ann De Cleyn, raadslid; mevrouw Sabine Peeters, raadslid; mevrouw Gitte Gijs, raadslid; mevrouw Vera Hans, raadslid; de heer Axel Guldentops, raadslid; mevrouw Els Pauwels-Croegaert, raadslid; mevrouw Katleen De Prins, algemeen directeur; de heer Filip Schramme, adjunct algemeen directeur verontschuldigd: de heer Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad stemming Goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 31 mei 2021 met unanimiteit _GR_00081 reglementen - belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf heden tot en met 31 december goedkeuring beschrijving aanleiding en context Op 26 april 2021 keurde de gemeenteraad een belastingreglement goed op het afgeven van administratieve stukken in de sector van de publieke dienstverlening tot en met 31 december argumentatie 1/7 lokaal bestuur Edegem Gemeenteplein 1, 2650 Edegem

2 Op 4 mei 2021 ontvangen we een mail van de Vlaamse overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur met daarin de vermelding dat we een aanpassing moeten doorvoeren voor artikel 1, 9. Het Agentschap Binenlands bestuur merkt op dat niet enkel de eerste aflevering van de M- kaart duurzaam verblijf voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die op moment van de aanvraag reeds in bezit is van een E+ of F+ kaart gratis is, maar ook voor de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die op moment van de aanvraag reeds in bezit is van een bijlage 8bis. juridische grond Artikel 2 van de wet van 14 maart 1968 De gemeenten worden gemachtigd de retributies te innen welke zijn bestemd tot dekking van hun administratieve kosten telkens als zij de verblijfsvergunningen van een vreemdeling afleveren, vernieuwen, verlengen of vervangen. Die retributies zijn gelijk aan die welke van Belgische onderdanen wordt gevorderd voor het afleveren van identiteitskaarten. Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelastingen. Wet van 18 juni 2018 Houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzak verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden ervan worden geregeld. Het ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronisch identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die wettelijk op het grondgebied van het Rijk verblijven. regelgeving: bevoegdheid Artikel van het decreet lokaal bestuur De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen besluit Artikel 1 De raad keurt een belasting gevestigd op het afleveren van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf heden tot en met 31 december 2025 goed als volgt: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd. 1 Identiteitskaarten: 2/7 lokaal bestuur Edegem Gemeenteplein 1, 2650 Edegem

3 * 20,30 EUR voor een electronische identiteitskaart voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten zonder biometrie afgeleverd aan vreemde onderdanen; Kosten voor federale overheid: 16,30 EUR 4,00 EUR * 20,80 EUR voor biometrische kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen; Kosten voor federale overheid: 16,80 EUR 4,00 EUR * 124,60 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten aan vreemde onderdanen volgens spoed procedure, inclusief kosten federale overheid en/of transport; Kosten voor federale overheid: 99,60 EUR * 156,10 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart volgens spoed procedure voor Belgen op te halen in Brussel inclusief kosten federale overheid; Kosten voor federale overheid: 131,10 EUR 2 KIDS EID jonger dan 12 jaar: * 7,70 EUR voor de afgifte van electronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID) inclusief kosten federale overheid ; Kosten voor federale overheid: 6,60 EUR 1,10 EUR * 114,90 EUR voor afgifte van electronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID) volgens spoed procedure, inclusief kosten federale overheid en/of transport; Kosten voor federale overheid: 89,90 EUR * 146,40 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart volgns spoed procedure voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID) op te halen in Brussel inclusief kosten federale overheid; Kosten voor federale overheid: 121,40 EUR 3/7 lokaal bestuur Edegem Gemeenteplein 1, 2650 Edegem

4 3 Kinderidentiteitsbewijs vreemdelingen jonger dan 12 jaar: * 2,00 EUR voor de afgifte van een kinderidentiteitsbewijs afgeleverd aan vreemdelingen inclusief kosten federale overheid ; Kosten voor federale overheid: 0,00 EUR 2,00 EUR 4 Papieren vreemdelingenkaart (immatriculatieattest model A): * 2,00 EUR voor de afgifte van een immatriculatieattest inclusief kosten federale overheid ; Kosten voor federale overheid: 0,80 EUR 1,20 EUR 5 Reispassen: * 7 voor afgifte van een reispas boven 18 jaar, inclusief kosten federale overheid ; Kosten voor federale overheid: 6 10,00 EUR * voor afgifte aan een reispas jonger dan 18 jaar, inclusief kosten federale overheid ; Kosten voor federale overheid: 3 * 280,00 EUR voor afgifte van een reispas boven 18 jaar met spoed, inclusief kosten federale overheid en/of transport, of voor een gewoon paspoort van 64 blz; Kosten voor federale overheid: 2 * 230,00 EUR voor afgifte van een reispas jonger dan 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport,of voor een gewoon paspoort van 64 blz; Kosten voor federale overheid: 210,00 EUR * 3 voor afgifte van een reispas boven 18 jaar met superspoed, inclusief kosten federale overheid en/of transport, of voor een gewoon paspoort van 64 blz; Kosten voor federale overheid: 300,00 EUR 4/7 lokaal bestuur Edegem Gemeenteplein 1, 2650 Edegem

5 * 290,00 EUR voor afgifte van een reispas jonger dan 18 jaar met superspoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport,of voor een gewoon paspoort van 64 blz; Kosten voor federale overheid: 270,00 EUR * 81,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen boven 18 jaar; inclusief kosten federale overheid Kosten voor federale overheid: 61,00 EUR * 51,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar; inclusief kosten federale overheid Kosten voor federale overheid: 41,00 EUR 10,00 EUR * 270,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen boven 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport Kosten voor federale overheid: 230,00 EUR * 230,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport Kosten voor federale overheid: 210,00 EUR * 330,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen boven 18 jaar met super spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport Kosten voor federale overheid: 290,00 EUR * 290,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar met super spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport Kosten voor federale overheid: 270,00 EUR 6 Rijbewijzen: 5/7 lokaal bestuur Edegem Gemeenteplein 1, 2650 Edegem

6 Het tarief is vastgesteld als volgt voor een internationaal rijbewijs: * 21,00 EUR voor de afgifte van een origineel rijbewijs; Kosten voor federale overheid: 16,00 EUR Gemeentelijke aandeel : Het tarief is vastgesteld als volgt voor een bankkaartmodel rijbewijs: * voor de afgifte van een elektronisch bankkaartmodel rijbewijs; Kosten voor federale overheid: * voor de afgifte van een voorlopig elektronisch bankkaartmodel rijbewijs. Kosten voor federale overheid: 7 Activatiecode voor een niet-inwoner: * 11 EUR goed voor het afleveren van een activatiecode voor een niet-inwoner van Edegem via het lokaal registratiekantoor te Edegem. 8 voornaamswijziging: * 55 EUR per dossier voor een voornaamswijziging. * 5,50 EUR per dossier voor een voornaamswijziging voor een transgender. * gratis voor mensen met vreemde nationaliteit die de Belgische nationaliteit aanvragen en die geen voornaam hebben (voornaamstoevoeging). 9 De M-kaarten en N-kaarten voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord * 22,80 EUR voor een M-kaart / N-kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord Samenstelling prijs : Kosten voor federale overheid: 16,80 EUR Gemeentelijke belasting: 4 EUR * 124,60 EU voor een M-kaart/N-kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord volgens de spoedprocedure Kosten voor federale overheid: 99,60 EUR Gemeentelijke belasting: 25 EUR 6/7 lokaal bestuur Edegem Gemeenteplein 1, 2650 Edegem

7 * Gratis voor een eerste aflevering van een M-kaart duurzaam verblijf voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die op moment van de aanvraag reeds in het bezit is van een E+ of F+ kaart * Gratis voor de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die op het moement van de aanvraag reeds in het bezit is van een bijlage 8bis. Artikel 2 De raad heft alle voorgaande raadsbeslissingen houdende belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening door de gemeente worden met ingang vanaf heden op. gekoppelde besluiten 2021_GR_ reglementen - belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf heden tot en met 31 december goedkeuring namens de gemeenteraad voor het besluit: 2021_GR_ reglementen - belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf heden tot en met 31 december goedkeuring Katleen De Prins algemeen directeur Koen Metsu burgemeester 7/7 lokaal bestuur Edegem Gemeenteplein 1, 2650 Edegem