De grote 3. Grafiek 1: Verwachte conjuncturele evolutie van de industrie in de VS, Eurozone en China.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De grote 3. Grafiek 1: Verwachte conjuncturele evolutie van de industrie in de VS, Eurozone en China."

Transcriptie

1 De grote 3 Zelfs de meest onverbeterlijke positivo s kijken met toenemende verbazing naar de evolutie van de wereldconjunctuurbarometers. Zowel in de VS als op het Oude Continent kunnen de (vooruitlopende) economische indicatoren hun enthousiasme over wat er in het verschiet ligt nauwelijks nog bedwingen, wat zich vertaalt in een veelzeggende verticale opsprong. Enkel de Chinese economische graadmeter vertoont voorlopig nog een zeer lome reactie. Uit de evolutie van de groothandelsprijzen en de sterke toename van het vrachtverkeer, is het enkel een kwestie van tijd vooraleer de Rode Reus aansluiting vindt bij de VS en de Eurozone. De grote drie Grafiek 1: Verwachte conjuncturele evolutie van de industrie in de VS, Eurozone en China. Deze stevige lentekriebels beperken zich overigens niet alleen tot de industriële component van de Europese en Amerikaanse economie. Ook de vooruitzichten voor de dienstensectoren veren bijzonder krachtig op. Wanneer we deze bijzonder potige indicatoren voor de Amerikaanse dienstenen industriële sectoren combineren, leidt dit tot een nooit eerder geziene, welhaast verbluffende groeiprognose. Too good to be true?

2 Grafiek 2: Totaalbeeld van de conjuncturele verwachtingen in de VS. Of dit eclatante verwachtingspatroon zich ook in de werkelijkheid zal realiseren, is vooral afhankelijk van de effectiviteit van de vaccins bij het terugdringen van de pandemie. Verwacht van ons hieromtrent geen aandoenlijke naïviteit: In de landen met een hoge vaccinatiegraad is er weliswaar een duidelijke afname van de versnellingsgraad van de besmettingen, maar het totale aantal blijft toch nog steeds (licht) toenemen. Geen overmoed dus, zelfs niet in Israël. De inentingen werden in het Bijbelse land weliswaar bewonderenswaardig snel en op grote schaal uitgerold, maar er is nu enkel nog sprake van een stabilisatie van de besmettingsgraad. Weliswaar na eerst een stevige klap toegediend te hebben aan het virus. Maar deze geeft zich zomaar niet gewonnen. Ook de minste zwakheid in het aanvalsplan van de mensensoort zal meedogenloos worden afgestraft. Wellicht zal de voorziene vaccinatie van de bevolking in onze contreien tegen de zomermaanden voldoende zijn om de meeste van de huidige economisch extreem dure en maatschappelijk zwaarwegende maatregelen te versoepelen maar de organisatie van massa evenementen, ook in het najaar, blijft extreem gevaarlijk. Maar de sociale druk neemt met de dag toe De positieve conjunctuurvooruitzichten aan beide zijden van de Grote Plas kunnen intussen al op bevestigende signalen rekenen uit de arbeidsmarkt. Vooral in de VS valt het werkloosheidspercentage drastisch terug tot een niveau van 6%. In Europa werd er bij het uitbreken van de pandemie voor gekozen om (naar aloude gewoonte) een subsidiëringspolitiek te voeren om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Vandaar een minder scherpe opwaartse reactie van de Europese werkloosheid in 2020 en vanzelfsprekend ook een tragere herstelbeweging in 2021.

3 Grafiek 3: Evolutie van de werkloosheid in de VS en de Eurozone Het IMF durft intussen zelfs te stellen geen economische blijvende schade te verwachten, noch wat betreft de toekomstige groei, noch inzake werkgelegenheid. Toch menen wij dat de toekomstige werkorganisatie fundamenteel anders bekeken zal worden met (nog) grotere accenten op automatisatie, robotica, minder concentratie van productie in lageloonlanden en meer aandacht voor werk op afstand. Wat er precies gaat gebeuren, dat zullen we u binnen een 10tal jaar pas weten te vertellen, maar intussen lijkt het ons best om zich te voorzien van een aangepast diploma of een stevige, hierop georiënteerde, kwalificatie. Men haast zich nu weliswaar om erop te wijzen dat automatisatie en robotisering slechts een beperkte impact zou hebben op het arbeidsaanbod, maar er is geen enkele ondersteuning voor een dergelijke suggestie: Robots vernietigen tegelijk jobs en leggen de lat voor werknemers systematisch hoger. Daarenboven legt een toegenomen automatisering een rem op loonstijgingen in de productiesector. De Amerikaanse centrale bank herhaalt intussen, op iedere gelegenheid die zich hiertoe aanbiedt, dat zij volledige tewerkstelling ambieert en verklaart zich expliciet bereid om haar inflatiedoelstellingen tijdelijk te verlaten. Dit betekent dat stijgende inflatie in haar aanvangsfase niet wordt afgeremd, met als stellige belofte om geen verhoging van de beleidsrente door te voeren tot in Dit lijkt ons echter weinig geloofwaardig. Wij zijn trouwens niet alleen met onze sceptische houding: Wanneer men uit de huidige rentestructuur de verwachte rente op plaatsingen op 1 jaar binnen 12 maanden gaat berekenen, dan zit hierin een zeer grote kans verwerkt (80%!) dat de kortetermijnrente in de VS volgend jaar toch met 25 basispunten zal zijn toegenomen. Binnen 2 jaar staat de 12maandsrente zelfs 70

4 basispunten hoger, wat wijst op 3 verhogingen met 25 basispunten. Deze marktprognose lijkt ons momenteel realistischer dan het standpunt van de Fed, maar we haasten ons om te stellen dat een rentestijging met een kwart van een procent op 1 jaar en 75 basispunten op 2 jaar zeer zeker geen ramp zal zijn. Voor een goed begrip: De afgekondigde rem op de beleidsrente door de Fed geldt natuurlijk enkel voor korte termijntarieven. Rentevoeten op lange termijn worden meer door de financiële markten bepaald. Maar de centrale banken kunnen echter via substantiële aankoopprogramma s van obligaties de tarieven op een zeer laag peil houden en dit gedurende langgerekte periodes. Dit gebeurt momenteel massaal in Europa, maar in de VS is dit minder duidelijk. De Amerikaanse lange termijnrente veerde in de voorbije maanden ontegensprekelijk op maar zijn recente piekwaarde ligt nog steeds flink onder het pre pandemie niveau. Intussen is de referentierente op overheidsobligaties op 10 jaar zelfs terug aan het dalen. Grafiek 4: Evolutie van de Amerikaanse en Europese overheidsrente op 10 jaar. Op zich is dat goed nieuws, ware het niet voor het feit dat hierdoor ook de US$ wisselkoers aan waarde begint te verliezen ten opzichte van de euro. Het positief geïnspireerde economische scenario (en dat is een zwaar understatement) heeft zich intussen al vertaald in indrukwekkende nieuwe beursrecords in de VS en verdere stijgingen van de aandelenindices in Europa.

5 Grafiek 5: Evolutie van S&P composite, NASDAQ, Dow Jones en MSCI Eurozone index (Returnindex in lokale munt) De lage rente, de substantiële economische groeiverwachtingen en stabiele risicopremies laten toe om dergelijke piekwaarden te bereiken op de aandelenbeurzen, zonder tegelijk ook over potentiële overwaarderingen van de beurskoersen te moeten spreken. De vernoemde risicopremies dit zijn de ingebouwde verwachte vergoedingen voor toekomstige beursschommelingen geven ons een zeer robuuste indruk, terwijl de flexibiliteit van de economie en de kloeke reactie van beurzen op de pandemie, beleggers veel moed geven voor toekomst. Als we de grootste terugslag in de economie in 75 jaar, zo snel hebben kunnen keren in de goede richting, wat kan er de toekomst nog fout lopen? Het is echter nooit een goed idee om je lot uit te dagen De gunstige conjuncturele vooruitzichten beïnvloeden vanzelfsprekend onze asset allocatie. Aandelen kennen een nadrukkelijke overweging. In geografische zin zijn deze investeringen vooral gericht op de VS, de Eurozone en Scandinavië, met sectorale klemtonen in technologie, specifieke consumptieve patronen. We doen ook geen enkele poging om onze toenemende interesse in kwalitatieve industriële waarden te verbergen. In de technologiesector gaat onze aandacht vooral naar Cloud toepassingen, Fintech & consultancy, semiconductoren, automatisatie en ondersteunende IT voor werk(her)organisatie. In de consumptiesfeer wordt vooral gekeken naar Online platformen & leveringsdiensten, specifieke vrijetijdsbesteding, producenten van luxegoederen en bestedingspatronen die gerelateerd zijn aan dominante demografische trends als vergrijzing. Het veiligheidsthema wordt zowel op het fysieke als het digitale vlak van nabij opgevolgd. Gezondheidszorg vormt weliswaar een belangrijk thema maar is niet sterk overwogen, ondanks de huidige crisis. Kwalitatieve industriële waarden eisen een steeds belangrijker gewicht op, met nadruk op logistiek, infrastructuur en conjunctuurgevoelige bedrijven. Onze interesse in alternatieve energie vindt zijn expressie in gerichte keuzes in windenergie en toepassingen van waterstoftechnologie.

6 In tabel 1 vindt u voorbeelden van bedrijven die in onze selectie zijn (of zullen worden) opgenomen. De groene en bruine kleur duiden respectievelijk op een recente verhoging of verlaging van deze posities. Sommige aandelen kunnen overigens in meerdere categorieën worden ondergebracht, wat hun aantrekkelijkheid enkel verhoogt. Tabel 1: Overzicht per thema Fintech & Consultancy Cloud applicaties Alt. Energie Accenture Livechat Software NEL asa Mastercard Microsoft Vestas Wind systems Adyen Skywork Solutions TPI Composites Paypal Holdings A10 Networks Siemens Energie Partners Group Veeva Systems NESTE Alphabet Online platformen Leveringsdiensten semiconductoren Alibaba Deutsche Post Teradyne Tencent Hello Fresh KLA Amazon Netflix Applied Materials JD.com Kyocera Qualys Xilinx Logistiek & Infrastructuur Automatisatie Werkorganisatie XPO logistics Intuitive Surgical Atoss Software Möller Maersk Interroll Mensch & Maschine Kühne & Nagel American State Water Conjunctuurgevoelig Vrijetijdsbesteding Vergrijzing Ashtead Garmin L' Oréal Atlas Copco Fenix outdoor Coloplast Mayr Melnhof Li Ning Inficon Adidas Lanxess Malibu Boats ThyssenKrupp Piscines Desjoyaux Rockwool International Henkel Strabag Wienerberger LyondellBasell Schindler Stellantis Gezondheidszorg Veiligheid Luxegoederen Abiomed Zscaler Porsche Merck Kga Crowdstrike LVMH Johnson & Johnson Fortinet Moncler Straumann Holdings Cintas Kering United Health Securitas UCB VM Ware Novartis Sanofi Vertex Abbvie Novo Nordisk

7 Op obligatievlak blijven we nog steeds onderwogen maar de (beperkt) gestegen rente bood de kans om onze posities in bedrijfsobligaties in de VS en Scandinavië druppelsgewijs te verhogen. Grafiek 6: Evolutie van het renteverschil van Italiaanse, Spaanse en Portugese overheidsobligaties met Duitsland. (Looptijd 10 jaar) De nadruk blijft echter liggen op Italiaans staatspapier, licht gekruid met Poolse en Chinese overheidsobligaties. De Italiaanse rentespread met Duitsland is intussen gestabiliseerd op een niveau dat enerzijds nog steeds een interessante risicopremie biedt maar anderzijds ook het vertrouwen van investeerders weergeeft in de steun die de ECB en de EU in de voorzienbare toekomst zal blijven verschaffen aan alle lidstaten van de Eurozone.