Toleranties op zicht- en sierbeton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toleranties op zicht- en sierbeton"

Transcriptie

1 Toleranties op zicht- en sierbeton Dimensionale toleranties en kleurverschillen Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB 1

2 Inleiding 2

3 Inleiding In februari 2010 verscheen de Europese norm NBN EN Uitvoering van betonconstructies, die volgend toepassingsgebied heeft: Deze Europese norm bevat de gemeenschappelijke voorschriften voor de uitvoering van betonconstructies en is van toepassing op zowel de werken ter plaatse als op constructies met prefabelementen in beton. Deze norm is niet van toepassing op de productie van prefabelementen in beton die vervaardigd worden overeenkomstig de productnormen. Binnenkort zal een nationale bijlage worden gepubliceerd, die hierop een aantal aanvullingen voorziet. 3

4 Inleiding In de normen worden de toleranties op betonconstructies (zowel prefab als ter plaatse gestort) hoofdzakelijk beschouwd vanuit het oogpunt van stabiliteit en functionaliteit van de constructie. In de toekomst zal de norm Zichtbeton toelaten strengere toleranties op te geven wanneer ter plaatse gestort beton zichtbaar wordt gelaten. Voor sierbetonelementen wordt verwezen naar de PTV Geprefabriceerde architectonische en industriële elementen van sierbeton. 4

5 Inleiding NBN EN Stabiliteit prnbn EN ANB Functionaliteit Norm zichtbeton PTV Sierbeton Uitzicht Strengere eisen 5

6 1.1. Dimensionale toleranties structuurbeton (NBN EN 13670) Schuine stand van muren en kolommen 6

7 1.1. Dimensionale toleranties structuurbeton (NBN EN 13670) Schuine stand van muren en kolommen NBN EN ANB Tolerantie op schuine stand in mm ,0 8, Hoogte van de wand of kolom in m 7

8 1.2. Dimensionale toleranties structuurbeton (NBN EN 13670) Vlakheid 8

9 1.2. Dimensionale toleranties zichtbeton Vlakheid Voorstel zichtbeton: Maximale afwijking in mm op de vlakheid van een bekist oppervlak. 7 mm/2m Lat van 2 m Lat van 20 cm Standaard 9 mm 4 mm Hoog 7 mm 3 mm Zeer hoog 5 mm 2 mm 9

10 1.2. Dimensionale toleranties Meetmethode voor de vlakheid Meetmethode: men plaatst de lat met de twee blokjes op het te controleren oppervlak: Geval 1 : een blokje en een punt van de lat raken de vloer, terwijl het tweede blokje hem niet raakt. De vlakheid is buiten de toleranties Geval 2 : de twee blokjes raken de vloer, terwijl de lat hem niet raakt; het losse blokje gaat niet onder de lat. De vlakheid is binnen de toleranties Geval 3 : de twee blokjes raken de vloer, terwijl de lat hem niet raakt; het losse blokje gaat onder de lat door. De vlakheid is buiten de toleranties. 10

11 1.2. Dimensionale toleranties sierbetonelementen PTV Geprefabriceerde elementen van sierbeton worden onderscheiden in: architectonische elementen van sierbeton; industriële elementen van sierbeton. De maat- en vormafwijkingen van industriële elementen van sierbeton zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel A.1 van PTV 200, met dien verstande dat voor industriële wandelementen van sierbeton de bepalingen gelden die van toepassing zijn op buitenwandelementen. 11

12 1.2. Dimensionale toleranties sierbetonelementen Architectonisch beton 12

13 1.3. Uit het vlak staan bekistingspanelen prnbn EN ANB Voorstel zichtbeton: Standaard 5 mm Hoog 4 mm Zeer hoog 3 mm 1 cm 13

14 1.3. Uit het vlak staan bekistingspanelen 7 à 8 mm (13670 Tol 1) 3 à 4 mm (standaard zichtbeton) 14

15 1.3. Uit het vlak staan bekistingspanelen 1 à 2 mm (zichtbeton zeer hoge eisen) 6 à 7 mm (13670 Tol 1) 15

16 2.1 Kleurverschillen in sierbetonelementen PTV Met betrekking tot de aanwezigheid van kleurschakeringen in het betonoppervlak met uniform onderstelde kleur, zijn elementen van sierbeton bij ontstentenis van een andere overeenkomst tussen de contractanten, in overeenstemming met de bepalingen van tabel 7. 16

17 2.1 Kleurverschillen in sierbetonelementen Kleurschakeringen in éénzelfde element, tussen elementen onderling en in het voorkomend geval tussen elementen en een monster waarop de overeenkomst tussen de contractanten is gebaseerd, worden visueel beoordeeld. Het te beoordelen betonoppervlak, waarop in het voorkomend geval het monster is aangebracht, is droog en in de schaduw gelegen. De beoordeling gebeurt door een waarnemer die zich op 3 m afstand bevindt van het te beoordelen oppervlak. 17

18 2.1 Kleurverschillen in sierbetonelementen In het geval van twijfel gebeurt de beoordeling als volgt : Voor elk van de elementen met twijfelachtige kleurschakeringen en in het voorkomend geval voor het monster, wordt op het droog en in de schaduw gelegen te beoordelen betonoppervlak de CIB-grijsschaal aangebracht. Van op 3 m afstand worden van elk element en in het voorkomend geval van het monster zwart-wit foto's genomen. Er wordt zo mogelijk voor gezorgd dat op elke foto minstens 2 elementen voorkomen en dat elk element op minstens 2 foto's voorkomt. De foto's worden ontwikkeld op mat papier, in een zulkdanig formaat dat de schaalindeling van de CIB-grijsschaal duidelijk gevisualiseerd is. Op elke foto worden aan de hand van de erop gevisualiseerde CIB-grijsschaal de schaalwaarden bepaald die overeenstemmen met de erop afgebeelde elementen en in het voorkomend geval met het erop afgebeelde monster. Vervolgens wordt het aantal schaalindelingen verschil bepaald voor de kleurschakeringen in éénzelfde element en/of tussen elementen onderling en/of in het voorkomend geval tussen elementen en het monster. Mits overeenkomst tussen de contractanten, kan de beoordeling van twijfelachtige kleurschakeringen in elementen met grijze kleur beperkt worden tot die van een waarnemer die zich op nagenoeg 3 m afstand bevindt van het te beoordelen betonoppervlak waarop de CIBgrijsschaal is aangebracht. 18

19 2.1 Kleurverschillen in sierbetonelementen 19

20 2.1 Kleurverschillen in sierbetonelementen In het geval van twijfel bij akkoord tussen de contractanten en in het geval van betwisting gebeurt de beoordeling als volgt : Op elk van de elementen met betwiste kleurschakeringen en in het voorkomend geval op het monster worden kleurmetingen verricht met behulp van een colorimeter. De kleurmetingen gebeuren op een droog betonoppervlak. Iedere kleurmeting levert cijferwaarden op voor de coördinaten L, a en b van de kleur ter plaatse van het meetpunt. Voor de beoordeling van betwiste kleurschakeringen in éénzelfde element, worden minstens 6 kleurmetingen verricht in het betwiste deel van het element en minstens 6 kleurmetingen in gelijkmatige, over het gehele element verspreide meetpunten. De kleurafwijking tussen het betwiste deel van een element en het gehele element, tussen twee elementen onderling of tussen een element en het monster, wordt berekend uit : E = SQRT(( L)² + ( a)² + ( b)²). In die uitdrukking stellen L, a en b de verschillen voor tussen de gemiddelde kleurcoördinaten van het betwiste deel van het element enerzijds en de gemiddelde kleurcoördinaten van het gehele element anderzijds, tussen twee elementen onderling of tussen een element en het monster. De berekende kleurafwijking E stemt overeen met E/5,0 schaalindelingen van de CIB-grijsschaal. 20

21 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Er zijn 3 klassen met betrekking tot de homogeniteit van de tint. Standaard eisen Hoge eisen Zeer hoge eisen Onbewerkt bekisting GLAD Onbewerkt bekisting met FIJNE textuur Voor grijs zichtbeton van het type T(ZBA)1 en T(ZBA)2 verwijst elke klasse naar een groep van eisen. Voor gekleurd zichtbeton moet de voorschrijver aangepaste richtlijnen formuleren. Voor de andere types van zichtbeton moet de voorschrijver - indien relevant - de eisen met betrekking tot de homogeniteit van de tint formuleren naargelang het beoogde reliëf en/of bewerking. 21

22 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Standaard Bevuiling en vlekken door roest zijn niet toegestaan. Toelaatbaar aantal schaalindelingen verschil tussen de donkerste en de lichtste meetplaats in eenzelfde gezichtsveld volgens de aangepaste CIB-grijsschaal (1): 5 Voor definities en methode zie voetnoten (2) en (3). Toelaatbare kleurafwijking tussen de donkerste en de lichtste meetplaats in eenzelfde gezichtsveld bepaald met de colorimeter: E 12,5 Voor definities en methode zie voetnoten (2) en (4). Hoog Variatie van tint door het contactmateriaal tussen stempel en beton, stophout, enz. is niet toegestaan. Bevuiling en vlekken door roest, duidelijke aftekening (in een zone) van opeenvolgende stortlagen, variatie van tint veroorzaakt door het niet naleven van de eisen op het vlak van de uitvoering (zie ) zijn niet toegestaan. Toelaatbaar aantal schaalindelingen verschil tussen de donkerste en de lichtste meetplaats in eenzelfde gezichtsveld volgens de aangepaste CIB-grijsschaal (1): 4 Voor definities en methode zie voetnoten (2) en (3). Toelaatbare kleurafwijking tussen de donkerste en de lichtste meetplaats in eenzelfde gezichtsveld bepaald met de colorimeter: E 10 Voor definities en methode zie voetnoten (2) en (4). Zeer hoog Variatie van tint door het contactmateriaal tussen stempel en beton, stophout, enz. is niet toegestaan. Bevuiling en vlekken door roest, duidelijke aftekening (in een zone) van opeenvolgende stortlagen, variatie van tint veroorzaakt door het niet naleven van de eisen op het vlak van de uitvoering (zie ) zijn niet toegestaan. Toelaatbaar aantal schaalindelingen verschil tussen de donkerste en de lichtste meetplaats in eenzelfde gezichtsveld volgens de aangepaste CIB-grijsschaal (1): 3 Voor definities en methode zie voetnoten (2) en (3). Toelaatbare kleurafwijking tussen de donkerste en de lichtste meetplaats in eenzelfde gezichtsveld bepaald met de colorimeter: E 7,5 Voor definities en methode zie voetnoten (2) en (4). 22

23 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton 1. De aangepaste CIB-grijsschaal is gebaseerd op de CIBgrijsschaal, gepubliceerd in het Cahier des Charges FIB. De CIB-grijsschaal van FIB bestaat uit 7 verschillende grijstinten met een onderlinge kleurafwijking van E = 5. In de aangepaste CIB-grijsschaal zijn 6 bijkomende grijstinten voorzien zodanig dat de kleurafwijking tussen 2 opeenvolgende tinten gelijk is aan E = 2,5. 2. Definities: Een gezichtsveld is de omgeving die een persoon vanop een vaste staanplaats met het blote oog kan zien, als hij rond zijn as draait. Een meetplaats is een plaats binnen een gezichtsveld om de grijstint te bepalen. De meetplaats heeft waar mogelijk een grootte van 50 cm op 50 cm. De bepaling van de grijstint gebeurt enkel wanneer het oppervlak van de meetplaats droog is en in de schaduw ligt. 23

24 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton 3. Meetmethode met de aangepaste CIB-grijsschaal: Indien storende tintverschillen merkbaar zijn, worden die geëvalueerd met de aangepaste CIB-grijsschaal. Hierbij wordt het tintverschil gemeten tussen de donkerste en de lichtste meetplaats binnen hetzelfde gezichtsveld. De aangepaste CIBgrijsschaal wordt enkele keren tegen de donkerste en tegen de lichtste meetplaats gehouden. Voor elke meetplaats bepalen de partijen in onderling overleg de schaal die het meest overeenkomt met de tint. Daarna wordt er nagegaan of het aantal schaalindelingen verschil al dan niet beantwoordt aan de opgelegde eisen. 24

25 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton 25

26 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton 4. Methode met de colorimeter: Deze methode is enkel van toepassing op T(ZBA)1. Indien storende tintverschillen merkbaar zijn, worden die opgemeten met een colorimeter. Hierbij wordt het tintverschil gemeten tussen de donkerste en de lichtste meetplaats binnen hetzelfde gezichtsveld. Het berekende tintverschil ( E op basis van gemeten L*a*b-waarden) is het resultaat van een statistisch voldoende aantal metingen per meetplaats. Bij voorkeur wordt hierbij gebruik gemaakt van een sjabloon volgens de richtlijnen in bijlage. Om de homogeniteit van de tint tussen het uitgevoerde werk en een vooraf gekend referentieoppervlak te vergelijken is de hierboven vermelde methode eveneens van toepassing. 26

27 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Meetmethode Colorimeter Minolta CR310 D65-illuminant Meetkop diameter 50 mm 27

28 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Zeer hoog E = 6.15 L D 28

29 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Structuurbeton E = D L 29

30 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Structuurbeton E = L D 30

31 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Hoog E = 8.35 Zeer hoog E = 4.83 L D D L 31

32 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Zeer hoog E = 1.68 L D 32

33 Standaard Hoog Zeer hoog

34 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Aftekenen van de wapening 34

35 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Verschil nieuwe en reeds gebruikte bekistingspanelen 35

36 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Realistische eisen Een oppervlak van ter plaatse gestort zichtbeton zal nooit volledig vrij zijn van onvolkomenheden. Het uitzicht ervan wordt immers beïnvloed door tal van factoren : de betonsamenstelling de bekisting de wapening de stortingswijze van het beton de ontkisting, De eisen met betrekking tot de karakteristieken van het zichtvlak dienen dan ook realistisch te zijn. Lichte tinten kleurverschillen, lichte vlekvorming en lichte wolkvorming op het oppervlak zijn technisch moeilijk te vermijden en dus aanvaardbaar. 36

37 2.2 Kleurverschillen in zichtbeton Realistische eisen Het heeft dus geen zin om de volgende technisch niet haalbare eisen te stellen aan zichtbeton: De tint van het oppervlak moet volledig homogeen van karakter zijn. Er mag geen enkel kleurverschil te zien zijn. Er mag geen enkele vlekvorming te zien zijn. Er mag geen enkele wolkvorming te zien zijn. 37

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Een nieuwe norm voor Zichtbeton

Een nieuwe norm voor Zichtbeton Een nieuwe norm voor Zichtbeton ir. Julie Piérard & ir. Niki Cauberg 1 [ Overzicht ]... 1. Context 2. Classificatie van zichtbeton 3. Eisen en beoordelingsmethoden Textuur Luchtbellen Homogeniteit van

Nadere informatie

Belgisch normatief document ZICHTBETON stand van zaken. ir.arch. J. Apers hoofdingenieur gebouwen FEBELCEM secretaris-generaal BBG

Belgisch normatief document ZICHTBETON stand van zaken. ir.arch. J. Apers hoofdingenieur gebouwen FEBELCEM secretaris-generaal BBG Belgisch normatief document ZICHTBETON stand van zaken ir.arch. J. Apers hoofdingenieur gebouwen FEBELCEM secretaris-generaal BBG inhoudstafel Inleiding Noodzaak normatief document Werkgroep Normatief

Nadere informatie

Belgisch normatief document. stand van zaken. ir.arch. J. Apers BBG

Belgisch normatief document. stand van zaken. ir.arch. J. Apers BBG Belgisch normatief document ZICHTBETON stand van zaken ir.arch. J. Apers BBG inhoudstafel Inleiding Studiedagen zichtbeton Toenemend aantal projecten Vaststelling problemen Werkgroep Normatief document

Nadere informatie

Belgische normering op komst, evenals praktische aanbevelingen voor de uitvoering. Korte vergelijking met sierbeton.

Belgische normering op komst, evenals praktische aanbevelingen voor de uitvoering. Korte vergelijking met sierbeton. Evolutiein zichtbeton Belgische normering op komst, evenals praktische aanbevelingen voor de uitvoering. Korte vergelijking met sierbeton. ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be

Nadere informatie

Regels voor de goede uitvoering van beton. ir. Bram Dooms

Regels voor de goede uitvoering van beton. ir. Bram Dooms Regels voor de goede uitvoering van beton ir. Bram Dooms 1 Context Normen betreffende Betonconstructies NBN EN 1990 (Eurocode) Ontwerp Grondslagen van het constructief ontwerp NBN EN 1992 (Eurocode 2)

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Model-keuringsformulieren Schoon beton

Model-keuringsformulieren Schoon beton Model-keuringsformulieren Schoon beton Behorend bij CUR-Aanbeveling 100 Schoon beton specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld SBR CURnet, Rotterdam,

Nadere informatie

Wit-cementbeton: hoe voorschrijven in de bestekken?

Wit-cementbeton: hoe voorschrijven in de bestekken? Wit-cementbeton: hoe voorschrijven in de bestekken? Deze leidraad heeft als doel de projectontwerper te helpen bij het opstellen van zijn bestek. De uitvoering van een werk in zichtbeton vraagt inderdaad

Nadere informatie

Concrete Day. 8 December 2011

Concrete Day. 8 December 2011 Ontwerp van aanbevelingen met betrekking tot het voorschrijven van zichtbeton. Carine Callandt - Johan Baeten Concrete Day 8 December 2011 Inleiding Het buitenoppervlak van beton werd lang meestal overdekt

Nadere informatie

Blik op beton BETON IN AL ZIJN VERSCHEIDENHEID TE MIDDELKERKE

Blik op beton BETON IN AL ZIJN VERSCHEIDENHEID TE MIDDELKERKE Blik op beton BETON IN AL ZIJN VERSCHEIDENHEID TE MIDDELKERKE In Middelkerke is de nieuwe marktplaats schitterend modern. De inrichting, samen met de constructie van een grote ondergrondse parking werd

Nadere informatie

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies NBN EN 13670 en prnbn B15-400 Uitvoering van Betonconstructies Bekisting en ontkistingstermijnen Michel Denayer NBN EN 13670 Inhoudstafel NBN EN 13670 1. Toepassingsgebied 2. Normverwijzingen Bijlagen

Nadere informatie

Model-keuringsformulieren Schoon beton

Model-keuringsformulieren Schoon beton Model-keuringsformulieren Schoon beton versie 1.0 - maart 2014 Behorend bij Model-werkplan Schoon beton ter plaatse gestort Uitgave: Cement&BetonCentrum Postbus 3532 5203 DM s-hertogenbosch Telefoon: 03

Nadere informatie

Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies. ir. Vinciane Dieryck

Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies. ir. Vinciane Dieryck Een nieuw norm over de uitvoering van betonconstructies ir. Vinciane Dieryck 1 1. Context 2. Beheer van de uitvoering 3. Bekistingen 4. Betonstorten 5. Nabehandeling en bescherming 6. Toleranties 7. Conclusies

Nadere informatie

Toleranties in de bouw: het functionele aspect moet primeren

Toleranties in de bouw: het functionele aspect moet primeren Bij de bepaling van de toleranties op ruwbouwelementen staat de functionaliteit ervan steeds centraal. Te grote afwijkingen op hun afmetingen en de positie zouden immers nadelig kunnen zijn voor de stabiliteit

Nadere informatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf http://www.wtcb.be Bekistingstechnieken: Algemene principes

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf http://www.wtcb.be Bekistingstechnieken: Algemene principes Bekistingstechnieken: Algemene principes ir. Bram Dooms, WTCB Projectleider bram.dooms@bbri.be Inleiding: basisaspecten Bekistingsontwerp Ondersteuningsconstructies Ontkisten Samenvatting Inleiding: basisaspecten

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN LIJNVORMIGE DRAGENDE ELEMENTEN

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN LIJNVORMIGE DRAGENDE ELEMENTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. +32 (0)2 237 60 20 Fax +32 (0)2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75 Dakelementen (TT) in voorgespannen beton Willy Naessens 75 Algemene beschrijving Waarom TT-dakelementen kiezen De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 200

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 200 PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 email : mail@probeton.be website :

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

Zichtbeton is teamwerk! Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton

Zichtbeton is teamwerk! Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton 16/10/2014 1 Nationale dekking Inter-Beton: kerncijfers Marktleider in België Medewerkers 537 Centrales 28 Mixers 252 feurs 40 2 1 Zoveel meer

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

BIJLAGE II T-OLERANTIES PRODUCTEN

BIJLAGE II T-OLERANTIES PRODUCTEN BIJLAGE T-OLERANTIES PRODUCTEN Maatafwijkingen Voor diverse productgroepen worden de toleranties van de elementen opgegeven. De genoemde opgegeven maai afwijkingen betreffen het % -gebied. De toelaatbare

Nadere informatie

Speciale uitgave : toleranties in de bouw

Speciale uitgave : toleranties in de bouw WTCBContact Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Speciale uitgave : toleranties in de bouw Driemaandelijkse uitgave Nr. 25 7 e jaargang 1 e trimester 2010 Controle-instrumenten

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE WANDELEMENTEN Plinten Panelen Sandwich panelen Brandwanden MATERIAAL KENMERKEN WANDELEMENTEN

TECHNISCHE FICHE WANDELEMENTEN Plinten Panelen Sandwich panelen Brandwanden MATERIAAL KENMERKEN WANDELEMENTEN MATERIAAL KENMERKEN WANDELEMENTEN TECHNISCHE FICHE WANDELEMENTEN Plinten Panelen Sandwich panelen Brandwanden Standaard wandelementen Het beton bestaat uit natuurlijke granulaten met een maximale korrelmaat

Nadere informatie

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON 5 DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON Dakelementen in voorgespannen beton (TT) 5 Algemene beschrijving De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

Toleranties in de bouw: gecombineerde toleranties

Toleranties in de bouw: gecombineerde toleranties Toleranties in de bouw: gecombineerde toleranties TC Harde muur- en vloerbekledingen Hoewel de ontwikkeling van dunbedtechnieken aanleiding gegeven heeft tot een zekere technologische vooruitgang (verbeterde

Nadere informatie

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB)

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Betonstorten en nabehandeling ir. Bram Dooms Uitvoering van betonconstructies - 06/11/2013 - Pagina 1 Betonstorten en nabehandeling

Nadere informatie

Toleranties in de bouw: evenwicht tussen ondergrond en afwerking

Toleranties in de bouw: evenwicht tussen ondergrond en afwerking Toleranties in de bouw: evenwicht tussen ondergrond en afwerking TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken Om bij binnenbepleisteringen en lichte binnenwanden te kunnen komen tot een verzorgde verdere afwerking,

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TR 105 BENOR

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TR 105 BENOR PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Uiterlijk van beton. De kleur van beton. Uiterlijk van beton in voorschriften. Veel voorkomende onvolkomenheden

Hoofdstuk 5. Uiterlijk van beton. De kleur van beton. Uiterlijk van beton in voorschriften. Veel voorkomende onvolkomenheden Hoofdstuk 5 Uiterlijk van beton De kleur van beton Uiterlijk van beton in voorschriften Veel voorkomende onvolkomenheden 1 De kleur van beton Uiterlijk van beton kleur van beton is som van kleur van kleine

Nadere informatie

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels MEGATON PREFA SYSTEMS Industriezone 2 Nederwijk-Oost 279-9400 Ninove tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels draagstructuur brugdekliggers

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 305 Herz. 3 2009/3 PTV 305/3 2009 GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS HERZIENING 3 Goedgekeurd

Nadere informatie

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON Voor de beste betonproducten Pour les meilleurs produits en béton TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 21-601 Uitgave 3 2016 GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON www.probeton.be INHOUD INHOUD

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie

Het beton heeft minimaal de volgende kwaliteitseigenschappen:

Het beton heeft minimaal de volgende kwaliteitseigenschappen: Technische fiche WANDELEMENTEN PANELEN MATERIAAL KENMERKEN WANDELEMENTEN Standaard wandelementen Silex wandelementen Het beton van de uitgewassen silex bestaat uit natuurlijke kleurgranulaten met een maximale

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

2 Zichtbeton heeft een kostprijs. Werken in zichtbeton zijn duurder dan werken in traditioneel beton. De uitvoerder en de betonleverancier

2 Zichtbeton heeft een kostprijs. Werken in zichtbeton zijn duurder dan werken in traditioneel beton. De uitvoerder en de betonleverancier De kwaliteitseisen die gesteld worden aan het uitzicht van ter plaatse gestort zichtbeton worden alsmaar strenger. Dit heeft veelal te maken met het feit dat dit materiaal een essentieel architecturaal

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 303 Herz. 4 2013/12 PTV 303/4 2013 GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning Bekistingen Inleiding Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Inleiding: basisaspecten Bekistingsontwerp

Nadere informatie

Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving

Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving Infofiche 56.2 Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen vóór de uitgraving Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 2 waarbij de beschottingen vóór de uitgraving

Nadere informatie

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON Voor de beste betonproducten Pour les meilleurs produits en béton TOEPASSINGSREGLEMENT BENOR TR 21-601 Uitgave 4 2016 GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON www.probeton.be INHOUD INHOUD

Nadere informatie

PREFAB BETON DUURZAAMHEID KRIJGT VORM LOGO FEBELARCH. Jef Marinus- FebelARCH VOORSCHRIJVEN VAN ARCHITECTONISCH BETON

PREFAB BETON DUURZAAMHEID KRIJGT VORM LOGO FEBELARCH. Jef Marinus- FebelARCH VOORSCHRIJVEN VAN ARCHITECTONISCH BETON PREFAB BETON DUURZAAMHEID KRIJGT VORM LOGO FEBELARCH Jef Marinus- FebelARCH Missie Hetstandpuntvan de prefabbeton-industrie verdededigen op economisch, sociaal, technisch en juridisch vlak Dienstverlening

Nadere informatie

Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 1 waarbij de palen in elkaar geplaatst worden, is essentieel

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1) en beschotting, die

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) a. Typering van het systeem Door het snijdend in elkaar uitvoeren van primaire en secundaire palen is het mogelijk om een

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

PROBETON BETONSTRAATSTENEN MET GEKLIEFD ZICHTVLAK. beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PTV 125 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

PROBETON BETONSTRAATSTENEN MET GEKLIEFD ZICHTVLAK. beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PTV 125 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. +32 2 237 60 20 Fax +32 2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN

BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 304 Herz. 4 2016/3 PTV 304/4 2016 BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN HERZIENING 4

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02)

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten - Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving

Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving Infofiche 56.1 Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over Berlijnse wanden van het type 1 waarbij de beschottingen tijdens de uitgraving

Nadere informatie

Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten. Richtlijn

Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten. Richtlijn Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten Richtlijn Aansprakelijkheid SBRCURnet en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN EEN PROEFMETHODE OM OP EEN OBJECTIEVE MANIER DE KLEUR VAN GEKLEURDE BITUMINEUZE VERHARDINGEN TE BEPALEN

ONTWIKKELING VAN EEN PROEFMETHODE OM OP EEN OBJECTIEVE MANIER DE KLEUR VAN GEKLEURDE BITUMINEUZE VERHARDINGEN TE BEPALEN ONTWIKKELING VAN EEN PROEFMETHODE OM OP EEN OBJECTIEVE MANIER DE KLEUR VAN GEKLEURDE BITUMINEUZE VERHARDINGEN TE BEPALEN dr KATLEEN DENOLF, dr NATHALIE PIÉRARD, dr ANN VANELSTRAETE Opzoekingscentrum voor

Nadere informatie

Informatiebundel. Proefbelasting op druk met trekpalen

Informatiebundel. Proefbelasting op druk met trekpalen Informatiebundel Proefbelasting op druk met trekpalen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. PRINCIPEWERKING VAN PROEFBELASTING MET TREKPALEN 3. OPSTELLING EN WERKWIJZE 4. MEETTOESTELLEN EN TOEBEHOREN 5. PAALKEUZE

Nadere informatie

Opleveren van het werk

Opleveren van het werk Opleveren van het werk Omvang van de opdracht Of het werk naar tevredenheid van de klant is uitgevoerd, hangt niet alleen af van de correcte uitvoering van de werken door de plaatser, maar hangt ook in

Nadere informatie

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN POLYETHYLEEN (PE) VOOR DE DRINKWATERVOORZIENING EN VOOR DE AFVOER EN RIOLERING ONDER DRUK

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN POLYETHYLEEN (PE) VOOR DE DRINKWATERVOORZIENING EN VOOR DE AFVOER EN RIOLERING ONDER DRUK BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION Stichters: WTCB en SECO Aarlenstraat 53 B-1040 Brussel Tel. + 32 (0) 2 238.24.11 Fax. + 32 (0) 2 238.24.01 www.bcca.be info@bcca.be TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails vloerplaten 65 P.3.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding

Nadere informatie

TNO Bouw en Ondergrond. Parkeergarage Bos en Lommerplein Amsterdam veldonderzoek. TNO-rapport 2006-D-R0167

TNO Bouw en Ondergrond. Parkeergarage Bos en Lommerplein Amsterdam veldonderzoek. TNO-rapport 2006-D-R0167 TNO Bouw en Ondergrond TNO-rapport 2006-D-R0167 Parkeergarage Bos en Lommerplein Amsterdam veldonderzoek Civiele Infrastructuur Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T 0152763000

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Toleranties op ter plaatse gestort beton : evolutie van de specificaties

Toleranties op ter plaatse gestort beton : evolutie van de specificaties NORMALISERING REGLEMENTERING CERTIFICERING. Tijdens elke fase van de oprichting van een gebouw moet men bepaalde uitvoeringstoleranties respecteren om zo de stabiliteit, de prestaties, de verbinding tussen

Nadere informatie

MATRIX MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering

MATRIX MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering MATRIX Voorafgaande opmerking: Onderstaande informatie is afkomstig van bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid ervan.

Nadere informatie

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprika's van de variëteiten 1 (cultivars) van Capsicum annuum L. die bestemd zijn voor levering als vers product

Nadere informatie

Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds.

Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds. Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, polyurethaan, PVDF, ). Gemakkelijk te plaatsen en bestand tegen de tand des tijds. S Het Dakpan-Paneel is een product van de nv ROBS PRODUCTKENMERKEN Gebruik

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

Plakatube Ronde verloren kolombekisting

Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube is een bekisting voor het realiseren van ronde kolommen. Deze verloren bekisting is heel licht en kan daardoor

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

Webinar - Betonica. 26 april ir. V. Pollet ir V. Dieryck WTCB/CSTC

Webinar - Betonica. 26 april ir. V. Pollet ir V. Dieryck WTCB/CSTC Webinar - Betonica 26 april 2011 De norm NBN EN 13670 Een nieuwe norm betreffende de uitvoering van betonconstructies ir. V. Pollet ir V. Dieryck WTCB/CSTC De norm NBN EN 13670 Belgische nationale bijlage

Nadere informatie

Kolommen in gewapend beton (KM) 2.1

Kolommen in gewapend beton (KM) 2.1 2 BETONSTRUCTUREN 2.1 Toepassingen Aan de voet ingeklemde kolommen zijn bestand tegen verticale belastingen en dragen bij tot de horizontale stabiliteit van gebouwen. x y b Kolommen kunnen de hoogte van

Nadere informatie

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte constructies in beton ir. Niki Cauberg, WTCB ir. Benoit Parmentier, WTCB Technologisch Adviseurs Voorbeeld mogelijk probleem: waterinfiltraties, vertikale scheuren

Nadere informatie

Welfsels in spanbeton (WX) 2.5

Welfsels in spanbeton (WX) 2.5 2.5 Toepassingen WX-welfsels zijn geprefabriceerde vloerelementen. Ze worden gebruikt in toepassingen waar grote overspanningen, zware belastingen en/of kleine constructiehoogtes gevraagd worden. De onderzijde

Nadere informatie

Bepaling van de kleur van gekleurde asfaltverhardingen

Bepaling van de kleur van gekleurde asfaltverhardingen Bepaling van de kleur van gekleurde asfaltverhardingen Objectieve meetmethode, kleurklassen en toleranties, duurzaamheid van kleur Ann Vanelstraete OCW Gekleurde asfaltverhardingen (o.a. fietspaden) worden

Nadere informatie

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering

MAkustik MA 20 Fine MONTAGERICHTLIJNEN. Controle van de levering MAkustik MA 20 Fine Controle van de levering Niettegenstaande de goederen goed ingepakt worden, is voorzichtigheid geboden bij het lossen van de palletten. De palletten worden steeds als niet stapelbaar

Nadere informatie

van sfeer naar specificatie

van sfeer naar specificatie van sfeer naar specificatie van sfeer naar specificatie Inleiding Eigenlijk wil je het ontwerpproces rond de sferen van schoon beton de vrije gang laten gaan. Dit proces van vaak grensverleggende verkenningen

Nadere informatie

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen Hoofdstuk 3.2 - Lijsten van de gevaarlijke goederen 3.2.1 Verduidelijkingen betreffende Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen per UN-nummer Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig

Nadere informatie

CMBO ISO 12647-2:2013. Fons Put 26 mei 2016. Fons.put@vigc.be www.vigc.be @VIGCbe

CMBO ISO 12647-2:2013. Fons Put 26 mei 2016. Fons.put@vigc.be www.vigc.be @VIGCbe CMBO ISO 12647-2:2013 Fons Put 26 mei 2016 Fons.put@vigc.be www.vigc.be @VIGCbe Voorbeschouwingen Praktijk - voorbereiding Doeldensiteit Punttoename Grijsbalans Kleurprofielen 27/05/16 Drukstandaardisatie

Nadere informatie

Masterproef Voorspelbaarheid van de luchtbelvorming in zichtbeton door middel van een proefbekisting

Masterproef Voorspelbaarheid van de luchtbelvorming in zichtbeton door middel van een proefbekisting 2014 2015 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Masterproef Voorspelbaarheid van de luchtbelvorming in zichtbeton door middel van een proefbekisting

Nadere informatie

Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd

Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd Toepassingen Opritten Parkeerplaatsen Tuinpaden Terrassen Eigenschappen Vlak geproduceerde betonnen bestratingssteen Getrommelde kanten Licht verouderd Duurzaam Slijtvast Maatvast Vorstbestendig Antislip

Nadere informatie

ARGILO VERDO bestekvoorschriften 1 BEIGE 1.1 OVERZICHT 1.2 VOORSCHRIFT. HVE 50 Module x 65 x 48. beige HVE 250 Waalformaat 210 x 65 x 50.

ARGILO VERDO bestekvoorschriften 1 BEIGE 1.1 OVERZICHT 1.2 VOORSCHRIFT. HVE 50 Module x 65 x 48. beige HVE 250 Waalformaat 210 x 65 x 50. ARGILO VERDO bestekvoorschriften 1 BEIGE 1.1 OVERZICHT HVE 50 Module 50 190 x 65 x 48 Beige beige genuanceerd, fijn bezand HVE 250 Waalformaat 210 x 65 x 50 HVE 265 Waaldikformaat 210 x 65 x 65 1.2 VOORSCHRIFT

Nadere informatie

NBN-EN : Werkplekverlichting binnen

NBN-EN : Werkplekverlichting binnen NBN-EN 12464-1: Werkplekverlichting binnen In 2011 is er een aanpassing gebeurd aan de Europese norm, NBN-EN 12464-1 Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen. Het is een

Nadere informatie

BUtgb 04/2497. Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 B E S C H R I J V I N G

BUtgb 04/2497. Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 B E S C H R I J V I N G BUtgb 04/2497 Geldig van 04.10.2004 tot 03.10.2009 http://www.butgb.be Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdist (FOD) Economie, Middstand, KMO Energie, Goedkeuring

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen

scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETONVEREN IGI NG ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1973) COMMISSIE

Nadere informatie

Onderzoek betonkwaliteit silo s Zeeburgereiland

Onderzoek betonkwaliteit silo s Zeeburgereiland Silo s Zeeburgereiland te Amsterdam Onderzoek betonkwaliteit silo s Zeeburgereiland code: V0891 Silo s Zeeburgereiland te Amsterdam Onderzoek betonkwaliteit silo s Zeeburgereiland 11 december 2008 datum:

Nadere informatie

stalton-latei OMSCHRIJVING TOEPASSINGEN WAAROM KIEZEN VOOR EEN STALTON-LATEI?

stalton-latei OMSCHRIJVING TOEPASSINGEN WAAROM KIEZEN VOOR EEN STALTON-LATEI? stalton-latei OMSCHRIJVING Een Stalton-latei is een geprefabriceerde latei in voorgespannen beton, met een rand in gebakken aarde. De Stalton-latei is verkrijgbaar in 4 breedtes, in alle courante maten.

Nadere informatie

Staltonlatei Voorgespannen composiet latei

Staltonlatei Voorgespannen composiet latei Voorgespannen composiet latei omschrijving Een Staltonlatei is een geprefabriceerde latei in voorgespannen beton, met een rand in gebakken aarde. De Staltonlatei is verkrijgbaar in 3 breedtes, in alle

Nadere informatie

Structuurmatten voor fraai zichtbeton

Structuurmatten voor fraai zichtbeton Structuurmatten voor fraai zichtbeton Structuurmatten ESX FLX STR-SVM 2 www.hakronterwa.nl Inhoud pag. 4 Hakron-Terwa structuurmatten pag. 6 Prun cod. 0302 pag. 6 Rough cod. 0402 pag. 7 Graffiato cod.

Nadere informatie

IJZERVLECHTEN. Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03. Deze cursus is eigendom van de VDAB. PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263

IJZERVLECHTEN. Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03. Deze cursus is eigendom van de VDAB. PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263 111 Cursuscode: 0002/C/07 Uitgave: Juni 03 PS artikelnummer: 29.048 Wettelijk Depot: D2003/5535/263 3535351 Deze cursus is eigendom van de VDAB 2 INHOUDSOPGAVE 1. Gewapend beton blz. 4 2. Soorten ijzer

Nadere informatie

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren Installaties in woningen en gebouwen worden steeds belangrijker. Breedplaatvloeren en Installaties gaan uitstekend samen. In de druklaag worden onder andere leidingen van elektra, water, ventilatie en

Nadere informatie

DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES

DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op perziken en nectarines van de variëteiten (cultivars) van Prunus persica Sieb. et Zucc. die bestemd zijn

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

Plaatsing van hellingschape en betegelbare natte chape

Plaatsing van hellingschape en betegelbare natte chape Plaatsing van hellings en betegelbare natte. Algemeen Chapes zijn bedoeld om afgewerkt te worden met een vloerbedekking; ze vervullen diverse functies: een uitvulling onder de afdichting om het dakwater

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie