Bekendmakingen 23 september 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendmakingen 23 september 2020"

Transcriptie

1 Bekendmakingen 23 september 2020 In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u niet naar het stadhuis komen om stukken in te zien. Heeft u een vraag over een bekendmaking of wilt u stukken inzien, vult u dan het contactformulier op in! Wij nemen dan contact met u op. In uw mailbox Wilt u de bekendmakingen wekelijks in uw mailbox terugvinden? Abonneer u dan gratis op onze nieuwsbrief via zoekterm: nieuwsbrief. Overheid.nl: gratis en snel op de hoogte Alle algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen en verkeersbesluiten) zijn terug te vinden op overheid.nl. Wilt u automatisch bericht krijgen over zaken die in uw directe omgeving spelen? Vul dan uw postcode in en abonneer u gratis! Bezwaar, beroep en schorsing Wilt u bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een besluit? Ga naar zoekterm: bezwaar tegen besluit. Of download de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid van Liever op papier? Bel dan gratis met telefoonnummer Meer informatie over beroep en schorsing staat op de website Verwijderde fietsen Is uw fiets door de gemeente verwijderd, kijk dan voor meer informatie op zaanstad.nl (zoekterm: verwijderde fietsen) of op Pagina 1 van 15

2 Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning Plaats Nummer Adres Omschrijving Datum ontvangen Assendelft Dorpsstraat 652 herstellen fundering Assendelft Kanaaldijk 47 ROOD verbouwen woonark (legalisatie) Krommenie Vlietsend 23 bouwen 5 appartementen en winkel Krommenie Eikelaan 78 bouwen opbouw op aanbouw Westknollendam tijdelijk plaatsen tent op miniveld naast clubhuis Piet Kuiperlaan naast 89 A (periode onbekend) Wormerveer De Groene Valk 20 plaatsen dakkapel voordakvlak Wormerveer verbouwen bedrijfspand naar 3 zelfstandige Kerkstraat 143 appartementen Wormerveer Seramstraat 15 verbouwen woning Bijlstraat 10 bouwen dakkapel achterdakvlak en plaatsen airco Cornelis Ouwejanstraat 25 plaatsen handelsreclame Ds Martin Luther Kingweg A plaatsen erfscheiding zijkant Heijermansstraat (Oostzijderveld) aanleggen betonnen duiker Klampersstraat 41 bouwen serre Parkstraat 25 bouwen tijdelijke woonunits (3 jaar) Penningweg 4 bouwen woonwagen Prins Hendrikstraat 15 herstellen fundering Skager Rak 7, 9 en 11 herstellen fundering 3 woningen Stationsstraat 33 A bouwen dakkapel voordakvlak Vermiljoenweg 21 plaatsen lichtreclame gevel Pagina 2 van 15

3 Vervolg Aanvragen omgevingsvergunning Ontvangen aanvragen voor omgevingsvergunningen dienen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te worden gepubliceerd. Bezwaar: u kunt ten aanzien van deze aanvragen nog geen bezwaar maken. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Informatie: afdeling Vergunningen. Vult u het contactformulier op in, dan nemen wij contact met u op. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Plaats Nummer Adres Omschrijving Assendelft Westknollendam Weiver verbouwen bedrijfsruimte met bijbehorende woning naar 2 appartementen en 1 woning met dakterras Datum verzonden Westknollendam 54 bouwen woning Stationsstraat 33 A bouwen dakkapel voordakvlak Bezwaar/beroep: tegen een verlengingsbesluit kunt u geen bezwaar of beroep indienen. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Pagina 3 van 15

4 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Plaats Nummer Adres Omschrijving Datum verzonden Assendelft IJkmeester 21 bouwen dakkapel voorzijde Assendelft Assendelft Assendelft Assendelft Dorpsstraat 151 gedeeltelijk herstellen fundering (rijksmonument) Dorpsstraat 652 herstellen fundering Dijkland 18 bouwen dakkapel voorzijde en dakkapel achterzijde Kaaikhof 45 plaatsen balkonbeglazing Krommenie Heiligeweg 33 plaatsen reclame aan rechterzijde gevel Abeelstraat 23 bouwen dakkapel voorzijde Boterbloemweg 1 bouwen dakopbouw op- en erker aan woning (achter) Damstraat 11 plaatsen handelsreclame Haaldersbroekerdwarsstraat 9 B slopen gang tussen woning en schuur Kofstraat 13 bouwen dakkapel voorzijde Prins Hendrikstraat 15 herstellen fundering Pagina 4 van 15

5 Plaats Nummer Adres Omschrijving Datum verzonden Veeringstraat 10 bouwen dakopbouw met dakterras Veeringstraat 4 bouwen dakopbouw Zuiddijk Zuiddijk 272 wijzigen brandcompartimentering en legaliseren 4 appartementen, 4 kamers en brandtrap herstellen fundering, bouwen aanbouw en intern verbouwen woning Bezwaar maken: belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Zet in uw bezwaarschrift de datum, uw naam, adres en handtekening en waarom u bezwaar maakt. Datum verzending is gelijk aan de datum verleend of geweigerd. Informatie: nadere info kunt u opvragen door het contactformulier op in te vullen. Wij nemen dan contact met u op. Pagina 5 van 15

6 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Plaats Nummer Inrichting/ Adres Omschrijving Americol B.V. - Sluispolderweg 33 het realiseren van een nieuw tankenbak, tanks en osmose installatie Datum verzonden Bezwaar: tegen een verlengingsbesluit kunt u geen bezwaar of beroep indienen. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Informatie: deze bekendmaking(en) en (eventuele) stukken kunt u ook terugvinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over een procedure, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Wij nemen dan contact met u op. Pagina 6 van 15

7 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Plaats Nummer Inrichting/ Adres Omschrijving Datum verzonden Goglio North Europe B.V.- Provincialeweg 200 plaatsen en gebruiken van inktdoseerinstallatie Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA Zet in uw bezwaarschrift de datum, uw naam, adres en handtekening en waarom u bezwaar maakt. Datum verzending is gelijk aan de datum verleend of geweigerd. Informatie: deze bekendmaking(en) en (eventuele) stukken kunt u ook terugvinden op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over een procedure, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Wij nemen dan contact met u op. Welstand MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en niet- commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Deze organisatie vormt uit haar midden voor Zaanstad de onafhankelijke Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad (AWMZ). In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u niet naar het stadhuis komen om stukken in te zien. Heeft u een vraag over een bekendmaking of wilt u stukken inzien, vult u dan het contactformulier op in! Wij nemen dan contact met u op. Pagina 7 van 15

8 Bestemmingsplannen Voorbereiding bestemmingsplannen Lint Westzaan onder hoogspanningsverbinding en Sportpark Hoornseveld Kennisgeving ingevolge artikel Bro, Zaanstad B&W maken op grond van het bepaalde in artikel van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het gemeentebestuur voornemens is om nieuwe bestemmingsplannen op te stellen voor de volgende gebieden: Lint Westzaan onder hoogspanningsverbinding Het bestemmingsplan heeft betrekking op percelen J.J. Allanstraat 114, 116, 119, 121 en 125 in Westzaan die liggen onder het traject van de hoogspanningsverbinding. Voor de uitvoering van de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding van de Minister van Economische Zaken zijn door gemeente Zaanstad vier van de vijf woningen aan de J.J. Allanstraat in Westzaan aangekocht. Mogelijk wordt de vijfde woning ook nog aangekocht tijdens de voorbereiding van dit bestemmingsplan. De woonbestemming van de aangekochte woningen moeten worden opgeheven en daarvoor wordt een andere bestemming voorbereid. Sportpark Hoornseveld Het plangebied bestaat uit de gronden van het Sportpark Hoornseveld. Het ligt centraal in, tussen de snelwegen A7 en A8 aan de zuidzijde respectievelijk oostzijde, de spoorlijn - Enkhuizen aan de noordzijde en watergang de Gouw aan de westzijde. Sportpark Hoornseveld ligt in Kogerveldwijk. Het sportpark zal worden getransformeerd tot een nieuw en multifunctioneel sportpark. Ook het binnenzwembad De Slag zal naar het sportpark verhuizen. Van het bovenstaande liggen geen stukken ter inzage. Er kunnen geen zienswijzen naar voren wordt gebracht omtrent dit voornemen. De mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen bestaat wel op een later moment in de bestemmingsplanprocedure. Dit zal vooraf bekend worden gemaakt in het Zaans Stadsblad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website Informatie: afdeling Omgevingsplannen. Wilt u iemand spreken? Vult u dan het contactformulier in op dan nemen wij contact met u op. Pagina 8 van 15

9 Voorbereiding bestemmingsplan Techniekcampus Kennisgeving ingevolge artikel Bro, Zaanstad B&W maken op grond van het bepaalde in artikel van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het gemeentebestuur voornemens is om een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor De Zaancampus, genaamd: bestemmingsplan Techniekcampus. Het plangebied is gelegen op een binnenstedelijk bedrijventerrein aan de Aris van Broekweg 1, 3 en 3a te (locatie voormalige dansschool). Het wordt globaal begrensd door de Aris van Broekweg in het noorden, de Houtveldweg in het oosten, de Albert Heijnweg in het zuiden en het bedrijventerrein Aris van Broekweg in het oosten. Om de krapte binnen de technische sector van de arbeidsmarkt van de regio Zaanstreek-Waterland tegen te gaan, is het van belang dat Zaanse werkgevers en opleiders werken aan het versterken van het techniekonderwijs. Een fysieke techniekcampus draagt bij aan deze ambitie. Het bestemmingsplan is gericht op de nieuwbouw van een fysieke techniekcampus. Het nieuw te bouwen gebouw van de techniekcampus wordt ontwikkeld door Tetrix Techniek en Engie. Met dit gebouw komt de focus te liggen op de samenwerking met het bedrijfsleven en op het om-, bij- en herscholen. De doelgroep van deze nieuwe locatie bestaat uit vmbo-leerlingen, mbo-leerlingen, zij-instromers en werknemers van technische bedrijven of in technische beroepen. Van het bovenstaande liggen geen stukken ter inzage. Er kunnen geen zienswijzen naar voren wordt gebracht over dit voornemen. De mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen bestaat wel op een later moment in de bestemmingsplanprocedure. Dit zal vooraf bekend worden gemaakt in het Zaans Stadsblad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website Informatie: afdeling Omgevingsplannen. Wilt u iemand spreken? Vult u dan het contactformulier in op dan nemen wij contact met u op. Pagina 9 van 15

10 Diverse ontheffingen en vergunningen Verleende objectontheffingen o : container en dixi van tot en met ter hoogte van Vlietsend 61, Krommenie o : bouwdoek in frame van tot en met ter hoogte van Jan van Riebeeckkade 16, Wormerveer o : Opslagcontainer/klein depot van tot en met ter hoogte van Surinamestraat 1, Wormerveer. o gesloten 10m3 container, mobiel eco toilet tot en met ter hoogte van Sparrestraat 72 (in een parkeervak) te Standplaatsvergunningen o : verkoop oliebollen van tot en met op maandag tot en met zondag ter hoogte van Symon Spiersweg 6 (parkeerterrein Hornbach), o : verkoop oliebollen en andere banketproducten van tot en met op maandag tot en met zondag ter hoogte van Gedempte Gracht 25, Bezwaar: bent u het niet eens met een besluit, dan kunt binnen 6 weken, met ingang van de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Zet in uw bezwaarschrift de datum, uw naam, adres en handtekening en waarom u bezwaar maakt. Liever online? Ga dan naar en zoek op bezwaar tegen besluit. Informatie: wilt u meer info of stukken inzien, vult u dan het contactformulier in op Wij nemen dan contact met u op. Pagina 10 van 15

11 Verwijderd uit openbare ruimte De afd. Straattoezicht van de gemeente Zaanstad heeft uit de openbare ruimte een object verwijderd en overgebracht naar Hoogwout BV, Ambacht 24 F te Oostzaan. Een object dat (na betaling van de wegsleep- en/ of opslagkosten) niet uiterlijk op 14 oktober 2020 is opgehaald door de eigenaar, wordt diezelfde dag nog vernietigd of verkocht. o Op 9 september 2020: zwarte Seat van Ringweg o Op 12 september 2020: groene Mercedes-Benz met exportkenteken JS-237-F van Parellelweg Koog aan de Zaan o Op 15 september 2020: twee aanhangers en een aanhanger met boot van de Marslaan Krommenie Bezwaar: bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Zet in uw bezwaarschrift de datum, uw naam, adres, handtekening en waarom u bezwaar maakt. Pagina 11 van 15

12 Verkeersbesluiten B&W namen het volgende verkeersbesluit/de volgende verkeersbesluiten: o in Krommenie, van 31 oktober 2020 tot 16 juli 2021, of zolang als nodig is voor bouwwerkzaamheden, de Lijnbaan ter hoogte van huisnummers 17 tot en met 33 volledig en ter hoogte van huisnummers 6 tot en met 18, het trottoir en parkeervakken tijdelijk gesloten te verklaren voor alle verkeer door middel van verkeersborden. Informatie: meer info kunt u opvragen door het contactformulier op in te vullen. Wij nemen dan contact met u op. Horecavergunningen Horeca-exploitatievergunning De burgemeester heeft een horeca-exploitatievergunning verleend aan: o : Café Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12. Het betreft een horeca-exploitatievergunning voor een café restaurant met terras. Voor deze locatie is eerder een vergunning verleend. Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Online via bezwaar tegen besluit, of per brief aan de burgemeester, Postbus 2000, 1500 GA. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening en motivering. Informatie: meer info en datum verzending kunt u opvragen door het contactformulier op in te vullen. Wij nemen dan contact met u op. Pagina 12 van 15

13 Drank- en Horecawetvergunning De burgemeester heeft een Drank- en Horecawetvergunning verleend aan: o : Café Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, 1502 BA. Het betreft een Drank- en Horecawetvergunning voor een locatie waar eerder een vergunning voor is verleend. Bezwaar: belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen 6 weken, m.i.v. de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Online via bezwaar tegen besluit, of per brief aan de burgemeester, Postbus 2000, 1500 GA. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van datum, naam, adres, handtekening en motivering. Datum verzending kunt u navragen bij Vergunningen, telefoonnummer Informatie: meer info en datum verzending kunt u opvragen door het contactformulier op in te vullen. Wij nemen dan contact met u op. Pagina 13 van 15

14 Besluit uitschrijving basisregistratie Personen Ambtshalve uitschrijvingen Het is voor u belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Als u bent uitgeschreven, kam dat de volgende gevolgen hebben: u kunt geen documenten (reisdocument, rijbewijs) meer aanvragen. Krijgt u huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, dan worden deze stopgezet. Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW. Uit onderzoek door de afdeling Klantcontact Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven stonden. Als een inwoner in gebreke blijft met het doen van aangifte van verhuizing, wijzigen wij zelf ( ambtshalve ) de adresgegevens. De onderstaande personen hebben wij daarom uitgeschreven uit de BRP: Naam Geboortedatum Uitgeschreven naar Dossiernummer Datum uitschrijving J.T. Edwards Zuid-Afrika G Márton Hongarije M.I. Ahmedova Bulgarije A.Wang China S.N. Iskrenov Onbekend I.A. Dimitrov Onbekend C.L.T. Utas Zweden B.K.O. Hasselbaink Onbekend Bezwaar: bent u het niet eens met een besluit? Bezwaar maken kan gedurende 6 weken met ingang van de dag na deze publicatie. Ga naar bezwaar tegen besluit. U kunt dan online reageren. Liever per brief? Schrijf dan naar B&W, Postbus 2000, 1500 GA. Zet in uw brief de datum, uw naam, adres, handtekening, het dossiernummer en waarom u bezwaar maakt. Informatie: telefoonnummer Pagina 14 van 15

15 Openbare hoorzittingen Informatie hierover vindt u op zoekterm: openbare hoorzittingen Bekendgemaakt op 23 september 2020 Drs. J. Hamming, burgemeester Drs. C. Apeldoorn, gemeentesecretaris Pagina 15 van 15