Journey to the cloud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Journey to the cloud"

Transcriptie

1 Journey to the cloud Rhodix De Run LL Veldhoven T:

2 Management Summary Waar staan wij als organisatie in onze Journey to the Cloud? In welke mate van Maturity bevindt onze organisatie zich? In hoeverre zijn onze processen binnen onze organisatie Cloud aware? Een aantal vragen die waarschijnlijk direct bij u opkomen wanneer we het hebben over de rol van de Cloud binnen uw organisatie. Een specifiek antwoord op deze vraag kunnen wij u niet direct geven, dit is per organisatie anders. Wij kunnen u echter wel een eerste inzicht geven in de rol van de Cloud Infrastructuur binnen de gehele Journey to the Cloud. Want onthoud, de Cloud is geen einddoel, het is een reis naar een efficiënte en effectieve manier van werken. De Cloud vertegenwoordigt het idee achter Pets & Cattle, het vertroetelen van een huisdier ten opzichte van het beheren van vee. Daar waar bij Pets het huisdier zelf centraal staat, staat bij Cattle de productie en stabiliteit van het vee centraal. Binnen het bepalen van de Maturity van uw organisatie komen onder andere de pilaren Deployment & Packaging en Application Infrastucture naar voren. Deze twee pilaren zijn onderdeel van de Cloud infrastructuur. De Cloud infrastructuur is bepalend voor in hoeverre uw organisatie in staat is om de beoogde doelen (efficiëntie en effectiviteit in werken) te realiseren. Een volledige Cloud infrastructuur kan worden opgedeeld in vier componenten, namelijk: Cloud Systems Management (CSM) Traditionele Virtualisatie en haar applicaties Cloud platform met haar Cloud aware applicaties Cloud Management Platform Het CSM geeft u de mogelijkheid om via een geautomatiseerde weg de inrichting en uitrol van bestaande en nieuwe hardware te verzorgen. Dankzij tools zoals bijv. Ansible, Puppet en Chef kunnen op een gecontroleerde en gestandaardiseerde manier op grote schaal wijzigingen doorgevoerd worden, wat onder andere kosten bespaart. Binnen de Traditionele virtualisatie herkennen we 3 typen applicaties: 1. Traditionele applicaties, niet Cloud aware applicaties. 2. Cloud aware applicaties, applicaties die reeds geschikt zijn voor het web. 3. Cloud prospect applicaties. Dit zijn applicaties die op dit moment traditioneel zijn maar de potentie hebben om Cloud aware gemaakt te worden. 2

3 Binnen the journey to the Cloud worden zowel de Cloud aware applicaties als de Cloud prospect applicaties verplaatst naar een Cloud aware platform, bijv. OpenStack. OpenStack biedt ons een set software tools voor het bouwen en onderhouden van Public en Private clouds. OpenStack bestaat uit modules voor optimale schaalbaarheid voor elke functie en kan gezien worden als een zogenaamde Infrastructure as a Service (IaaS) oplossing. Het kan gebruikt worden voor het hosten van virtual servers (instances) en containers (Magnum) op grote schaal, daarnaast kan het gebruikt worden als basis voor een Platform as a Service (PaaS). Het Cloud Management Platform is het laatste component van de Infrastructuur Cloud en brengt het geheel bij elkaar. Dit is het platform waar de eindgebruiker mee communiceert en waarbij alle elementen binnen de Cloud samenkomen. Tijdens de Journey to the Cloud is het Cloud Management Platform de eerste stap bij het creëren van de Cloud. Het is de kapstok waaraan de overige componenten opgehangen kunnen worden. 3

4 Table of Contents 4 Management Summary 2 Hoofdstuk 1: Cloud Ready? 5 Hoofdstuk 2: Cloud Infrastructuur 7 Hoofdstuk 3: Cloud Systems Management 9 Hoofdstuk 4: Cloud Aware Applicaties 11 Hoofdstuk 5: Cloud Management Platform 13 Rhodix en de Cloud 15

5 Hoofdstuk 1 Cloud Ready? Wat is de Cloud? De Cloud is een manier van werken waarbij hardware, software en gegevens geleverd worden zoals u stroom afneemt bij uw energiemaatschappij. Hierbij is de Cloud een middel en geen doel. Sterker nog, het is een reis, the journey to the Cloud. Een reis naar een efficiënte en effectieve manier van werken. Waarom werken met de Cloud? Schaalbaar Hogere productiviteit Lagere kosten Veiligheid van de informatie Altijd en overal benaderbaar via alle platformen Sneller kunnen reageren op veranderingen Maakt u al gebruikt van de Cloud? Waarschijnlijk wel. Maar, is uw organisatie voldoende Cloud Ready? Bewust dan wel onbewust heeft u altijd al Cloud aware applicaties gebruikt. Denk hierbij aan Webapplicaties, zoals een omgeving die u benadert via een browser. Of wat te denken van bestandsuitwisseling met collega s waar de beschikbare tools te kort schoten en u of uw collega s uitweken naar oplossingen zoals WeTransfer, Dropbox, Google Docs of Onedrive. Het voorbeeld van bestandsuitwisseling is bewust gekozen. Het gebruik van deze tools is vaak niet toegestaan binnen bedrijven. Een alternatief is echter niet voorhanden, hetgeen wel aanwezig zou kunnen zijn wanneer u Cloudaanpassingen binnen uw organisatie had doorgevoerd / had kunnen doorvoeren. 5

6 figuur 1.1 laat middels 4 pilaren en 3 niveaus zien waar uw organisatie staat in de Journey to the Cloud, de zogenaamde Maturity. Sta even stil en bepaal uw huidige niveau van Maturity. Waar staat u en hoe maakt u de efficiëntste en meest effectieve vervolgstappen. figuur 1.1: De stappen in het bepalen van de Maturity van uw organisatie binnen The Journey to the Cloud Een zeer belangrijk onderdeel binnen deze vervolgstappen is de infrastructuur van de Cloud en de optimalisaties die hier gemaakt kunnen worden ten einde de overige processen, waaronder ontwikkeling, beter te kunnen ondersteunen. In hoeverre is uw Cloud infrastructuur instaat om de beoogde efficiëntie en effectiviteit te bereiken? In de volgende hoofdstukken zullen we in meer detail ingaan op daadwerkelijke (applicatie) Infrastructuur-componenten waar een Cloud uit opgebouwd kan worden teneinde de benoemde voordelen te bereiken. 6

7 Hoofdstuk 2 ClOuD InfRASTRuCTuuR Onderdeel van de Infrastructuur van de Cloud zijn de 2 pilaren te weten Deployment & Packaging (Applicatie uitrol) en Application Infrastructure (zie figuur 1.1). De andere 2 pilaren, Development Process en Application Architecture worden ondersteund door deze Cloud. Wanneer we een totaaloverzicht van de Infrastructuur van de Cloudomgeving neerzetten zien we de volgende componenten: Cloud Systems Management Traditionele applicaties op basis van traditionele virtualisatie» In een Private omgeving dan wel een Public omgeving Cloud aware applicaties op basis van een Cloud platform» In een Private omgeving dan wel een Public omgeving Cloud Management Platform Daarnaast onderkennen we de Cloud types: Private Cloud en Hybrid Cloud. Waarbij Hybrid Cloud een Cloud omgeving is waarbij gebruik gemaakt wordt van Private resources alsmede Public Cloud resources van de bekende spelers in de markt. Het totaaloverzicht wordt weergegeven in een figuur 1.2 CLOUD MANAGEMENT PLATFORM CLOUD EXISTING VIRTUALIZATION ALTERNATIVE VIRTUALIZATION OPENSTACK PLATFORM PUBLIC CLOUD SYSTEMS MANAGEMENT TRADITIONAL APPLICATION CLOUD AWARE APPLICATION TRADITIONAL AND CLOUD AWARE APPLICATION PRIVATE CLOUD HYBRID CLOUD figuur 1.2: Totaaloverzicht Cloudinfrastructuur In de volgende hoofdstukken zoomen we dieper in op de verschillende onderdelen van figuur 1.2. Maar voordat we kijken naar de traditionele gevirtualiseerde omgeving moeten we eerst een stap terugzetten. Het virtualiseren van 100% van alle systemen is nog steeds niet de normaalste zaak van de wereld. Wij onderkennen dan ook meerdere systemen naast elkaar, zie figuur 1.3. Ook de 7

8 fysieke server kent zijn plaats in het geheel, zowel nu als in de toekomst. Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarbij we deze totale omgeving (dus zowel fysiek, virtueel als Cloud), als 1 geheel unified, kunnen aanbieden en onderhouden. figuur 1.3: Verschillende systemen Terug naar de Traditionele gevirtualiseerde omgeving. Binnen deze omgeving plaatsen wij alle applicaties die actief zijn op bare-metal (fysiek) hardware alsmede applicaties die actief zijn op traditionele hypervisors zoals ware (ESxi) en K. Ervan uitgaande dat alles wat gevirtualiseerd kan worden gevirtualiseerd is, herkennen we 3 typen applicaties die actief zijn op de traditionele omgeving: 1. Traditionele applicaties, niet Cloud aware applicaties. Een voorbeeld is een traditionele relationele database. Deze applicaties worden ook wel de Huisdieren ( Pets & Cattle ) genoemd. 2. Cloud aware applicaties, applicaties die reeds geschikt zijn voor het web. Denk hierbij aan stateless applicaties. We noemen deze applicaties ook wel Vee ( Pets & Cattle ). 3. Cloud prospect applicaties. Dit zijn applicaties die op dit moment traditioneel zijn maar de potentie hebben om Cloud aware gemaakt te worden. Met de termen Huisdieren en Vee ( Pets & Cattle ) wordt het volgende bedoeld: Huisdieren: Denk hierbij aan het vertroetelen en verzorgen van een huisdier, zeker ook wanneer deze ziek wordt. Vertalen we dit naar een applicatie dan betreft dit een applicatie waarvoor we beschikbaarheid in de infrastructuur inregelen bijvoorbeeld middels hoge beschikbaarheidsfuncties in de hypervisor. vee: Kijken we naar vee dan praten we over meerdere dieren die samen een kudde vormen. Het individu is ondergeschikt. Het is belangrijk dat het geheel als kudde overeind blijft. Binnen een Cloud verzorgen meerdere systemen, bijvoorbeeld webservers, dan ook samen de beschikbaarheid van een IT Service. Binnen de Journey to the Cloud kiezen we ervoor om applicaties van type 2 en 3, dus zowel de Cloud aware applicaties als de Cloud prospect applicaties, te verplaatsen naar een Cloud aware platform (bijvoorbeeld: OpenStack). 8

9 Hoofdstuk 3 ClOuD SySTEMS MAnAGEMEnT Het onderdeel Cloud Systems Management (CSM) bevindt zich op de onderste infrastructuur laag van de Cloud infrastructuur. Binnen CSM wordt onder andere inrichting en uitrol van bestaande en nieuwe hardware verzorgd (Provisioning). Tevens vindt er Configuration en Software Management plaats. Middels tools als Ansible, Puppet, Chef, etc. kunnen op een gecontroleerde, standaard manier op grote schaal wijzigingen doorgevoerd worden zoals configuratie aanpassingen maar ook het uitrollen van software. ENT EM AG AN M RTING REPO PR OV ISI O ENT EM G A AN M AUD I T IN G SOF T W AR E ON TI LOW RKF WO SUBS CR I P TIO N MANAGEMENT NT EME AG AN M SYSTEMS NG NI CON FIG UR AT IO N CLOUD CENTRALIZED CON SO LE CYCLE MANAGEM E F EN LI T AU T O M A figuur 1.4: Het Cloud Systems Management Ter verheldering een voorbeeld over de functies van een Cloud Systems Management systeem. In een IT-omgeving waarbij we bezig willen zijn met innovatie en projecten én willen besparen op operationele kosten (zoals het onderhoud en uitbreiding ook van de infrastructuur) dienen zaken geautomatiseerd te worden. 9

10 Traditionele uitbreiding Uitbreiding serverinfrastructuur serverinfrastructuur middels Cloud Systems Management Plaatsen extra hardware Plaatsen extra hardware Configuratie Lights-Out Management Configuratie Lights-Out Management Controle hardware op defecten Initiëren Scan binnen Cloud Systems Upgrade hardware (firmware) Management voor nieuwe hardware Installatie Operating System (Fysieke server (geautomatiseerd). dan wel Hypervisor)»» Scan detecteert nieuwe hardware Upgrade Operating System, o.a. patches Configuratie Operating System en een stresstest wordt uitgevoerd. Toekennen externe opslag Installatie, configuratie Applicatie Uitbreiding gerealiseerd.»» Hardware wordt automatisch geboot»» Geslaagde hardware wordt ingedeeld en update in voorgedefinieerde profielen, afhankelijk van de specificaties van de gedetecteerde hardware.»» Volgens het profiel wordt het systeem automatisch geïnstalleerd en geconfigureerd met het juiste operating system, de patches en juiste versie van de applicatie. Uitbreiding gerealiseerd. Naast bovenstaande optimalisaties biedt het CSM systeem eveneens het voordeel van één centrale administratie in de vorm van documentatie, gebruikte software, gebruikte licenties/subscripties en meer. 10

11 Hoofdstuk 4 ClOuD AWARE APPlICATIES Binnen de totale Cloud infrastructuur maken we onderscheid tussen 3 typen applicaties: Traditionele applicaties Cloud aware applicaties Cloud prospect applicaties Cloud aware applicaties hebben als eigenschap dat ze stateless en schaalbaar zijn. Beschikbaarheid wordt geregeld door de kudde ( Pets & Cattle ) en niet door de individuele instantie. Wanneer een applicatie dergelijke schaalbaarheid kent is het belangrijk dat de onderliggende infrastructuur dit ondersteunt. Traditionele virtualisatie oplossingen schieten hier te kort. OpenStack is een goed voorbeeld van een moderne oplossing die deze schaalbaarheid wel ondersteunt. OpenStack is een set software tools voor het bouwen en onderhouden van Public en Private clouds. OpenStack bestaat uit modules voor optimale schaalbaarheid voor elke functie (controllers, compute, networking, storage, etc.). OpenStack is een zogenaamde Infrastructure as a Service (IaaS) oplossing en kan gebruikt worden voor het hosten van virtuel servers (instances) en containers (Magnum) op grote schaal. Daarnaast kan het gebruikt worden als basis voor een Platform as a Service (PaaS). De modulaire opzet van OpenStack geeft de mogelijkheid om elk component individueel uit te breiden afhankelijk van het gebruik. Hoe groter de omgeving hoe meer functies geïsoleerd worden op aparte fysieke systemen. OpenStack kan worden onderverdeeld in zes verschillende modules: glance: De Image service. Hier bevinden zich de templates voor uitrol van virtuele servers neutron: Software Defined networking Cinder en Swift: Software Defined Storage (Block en Object) Keystone: Identity services nova: Software Defined Compute op basis van bijvoorbeeld de K hypervisor figuur 1.5: De zes modules van OpenStack 11

12 Belangrijk is dat een Cloud aware platform als OpenStack ingezet wordt voor Cloud aware applicaties en een traditionele omgeving voor de Traditionele applicaties gebruikt wordt. Een kanttekening dient hier gemaakt te worden dat er reeds functionaliteit aanwezig is binnen OpenStack die de Huisdierfuncties ( Pets & Cattle ) zoals hoge beschikbaarheid van virtuele servers toevoegt. Dit betekent dat de scheidslijn tussen beide platformen dunner wordt. De combinatie van deze 2 platformen, in het geval van een Privé omgeving, noemen we Private Cloud. Naast de Private Cloud onderkennen we ook de Public Cloud. Bij de beschikbare Public Cloud providers kunnen platformen afgenomen worden voor zowel de Traditionele applicatie als de Cloud applicatie. Wanneer we een combinatie van zowel Private Cloud als Public Cloud inzetten voor de infrastructuur praten we over een Hybrid Cloud omgeving (Zie figuur 1.6). In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het Cloud Management Platform. Via deze laag regelen we onder andere Cloud Bursting. Een effectieve manier om te schalen naar de Public Cloud wanneer resources op de eigen, Private Cloud, omgeving niet voldoende zijn. Uiteraard zijn er meer interessante mogelijkheden te onderkennen waaronder Disaster Recovery. CLOUD MANAGEMENT PLATFORM CLOUD SYSTEMS MANAGEMENT EXISTING VIRTUALIZATION ALTERNATIVE VIRTUALIZATION OPENSTACK PLATFORM TRADITIONAL APPLICATION CLOUD AWARE APPLICATION PRIVATE CLOUD HYBRID CLOUD Figuur1.6: Infrastructuur Cloud; Private, Public en Hybrid Cloud 12 PUBLIC CLOUD TRADITIONAL AND CLOUD AWARE APPLICATION

13 Hoofdstuk 5 ClOuD MAnAGEMEnT PlATfORM Het Cloud Management Platform is het laatste component van de ondersteunende Infrastructuur Cloud en brengt het geheel bij elkaar. Het Cloud Management Platform verzorgt functies voor zowel de beheerder, de manager maar ook de eindgebruiker: Automatische detectie van componenten, uitbreidingen, applicaties, updates, etc. Capaciteitsplanning: bijv. uitbreiden met x servers, wat betekent dit voor de infrastructuur. Rapportage audit en Compliance Analyse: bijv. software versies, vergelijkingen opstellen Monitoring (denk hierbij onder andere aan trending) Orchestration Policies, workflows Chargeback CLOUD MANAGEMENT PLATFORM CLOUD EXISTING VIRTUALIZATION ALTERNATIVE VIRTUALIZATION OPENSTACK PLATFORM PUBLIC CLOUD SYSTEMS MANAGEMENT TRADITIONAL APPLICATION CLOUD AWARE APPLICATION TRADITIONAL AND CLOUD AWARE APPLICATION PRIVATE CLOUD HYBRID CLOUD figuur 1.7: Infrastructuur Cloud; Cloud Management Platform Een voorbeeld voor de inzet van een Cloud Management Platform is een transitie-fase. Denk aan de overgang van een Traditionele oplossing met daarop applicaties van zowel Type 1 als 2 (en 3) naar een Cloud Platform. 13

14 Met de introductie van een Cloud Management Platform en de juiste workflows kan de huidige manier van het gebruik van de Traditionele oplossing gevirtualiseerd worden onder het nieuwe Cloud Management Platform. De eindgebruikers maken gebruik van de bestaande infrastructuur en applicaties echter nu via de nieuwe ingang. Na introductie van deze oplossing kan er gestart worden met het bouwen van het Cloudplatform, bijv. OpenStack. Door het gebruik van de juiste flows binnen het Cloud Management Platform kunnen we te zijner tijd applicaties en de provisioning hiervan omleiden naar het nieuwe Cloudonderdeel. Een tweede voorbeeld betreft policies. In een omgeving waarbij zowel een Traditionele omgeving als een Cloud aware platform reeds aanwezig zijn, kan het Cloud Management Platform middels policies ervoor zorgen dat een workload (een applicatie) altijd op de juiste omgeving terecht komt. Mocht één van de platformen toch vol zijn dan kan er automatisch geschakeld worden door de slimme policies en worden workloads automatisch verplaatst volgens afspraken, SLA s, procedures, etc. Tijdens the journey to the Cloud en na het bepalen van de Maturity is het Cloud Management Platform de eerste stap naar het verder uitbouwen van de Cloud. Het is de kapstok waaraan de overige componenten opgehangen kunnen worden. 14

15 Rhodix en de Cloud In de vorige hoofdstukken is globaal ingegaan op het stuk Maturity van de organisatie en in meer detail over het Infrastructuur onderdeel van de Cloud. Rhodix is een Managed IT en Cloud Services provider en de enige Red Hat Premier Business Partner voor Cloud Infrastructure in de Benelux. Rhodix begeleidt haar klanten graag tijdens the journey to the Cloud. CLOUD MANAGEMENT PLATFORM CLOUD SYSTEMS MANAGEMENT EXISTING VIRTUALIZATION DISCOVERY CAPACITY PLANNING REPORTING AUDITING COMPLIANCE ALTERNATIVE VIRTUALIZATION ANALYSIS MONITORING ORCHESTRATION POLICY OPENSTACK PLATFORM CHARGEBACK PUBLIC CLOUD PROVISIONING SUBSCRIPTION MANAGEMENT TRADITIONAL APPLICATION CONFIGURATION SOFTWARE MANAGEMENT MANAGEMENT CLOUD AWARE APPLICATION TRADITIONAL AND CLOUD AWARE APPLICATION PRIVATE CLOUD HYBRID CLOUD Figuur 1.8: Rhodix en de Cloud Rhodix stippelt in 2 stappen deze weg voor haar klanten uit: Stap 1: Cloud Quick Scan Aan de hand van het Maturity model uit hoofdstuk 1 bekijken we samen waar u staat. Hierbij beantwoorden we samen met u onder andere de volgende vragen: Maakt uw organisatie al gebruik van Cloud toepassingen? Wat is de grootte van uw bedrijf en dan specifiek op IT-infra-gebied? Zijn uw applicaties en systemen Cloud ready? Waar ligt precies de behoefte? Zoekt u een totaaloplossing voor de Cloud of een specialist op een deelgebied. Door middel van een interview, workshop en presentatie geeft Rhodix samen met u the journey to the Cloud vorm. Op basis van deze Cloud Quick Scan kunnen wij u een concreet advies geven wat passend is bij uw specifieke situatie en fase waarin u zich bevindt. 15

16 Stap 2: Cloud implementatie en toepassing Samen bekijken we hoe Rhodix uw organisatie het best kan assisteren om uw wensen te verwezenlijken. Hierbij zijn ruwweg twee keuzes: Optie A: Rhodix is leverancier voor het hele traject Bent u nieuwsgierig of de cloud ook iets voor uw bedrijf kan zijn, maar staat de Cloud nog echt in de kinderschoenen? Wij helpen graag met het hele traject; van het uitstippelen van de route naar de cloud tot uiteindelijk een IT-omgeving in een volwaardige Cloud. Rhodix geeft advies en heeft tevens de benodigde hands-on ervaring om de Cloud op te zetten, in te richten én te beheren. Red Hat is hierbij onze preferred partner. Optie B: Rhodix is uw Specialistische kennispartner Is uw bedrijf al aan het werk in de Cloud, maar zijn er specifieke aandachtsgebieden waar nog expertise nodig is? Denk hierbij aan traditionele virtualisatie Cloud aware maken. Ook daar kunnen onze Cloud consultants u perfect bij helpen. Veelgehoorde vragen omtrent de Cloud We begrijpen goed dat er vraagtekens zijn over (het gebruik van) de Cloud. Veel gestelde vragen die voorbijkomen: Heb ik wel voldoende controle over de omgeving Hoe zit het met de veiligheid in de Cloud We hebben al (te) veel kapitaal in interne IT geïnvesteerd Zijn wij wel voldoende gevirtualiseerd om Cloud computing te implementeren? Biedt Cloud voldoende voordelen voor onze organisatie? Op deze vragen geven wij u graag antwoord. Maar de Cloud is natuurlijk veel meer dan dit. Denk aan een geoptimaliseerde manier van ontwikkelen, het gebruik van Micro Services, Containers en bijvoorbeeld Platform as a Service (PaaS). Over deze onderwerpen vertellen wij u graag meer. Welke rol de Cloud in uw organisatie kan spelen kan moeilijk vooraf gezegd worden. Een eenduidig antwoord is lastig direct te geven, omdat dat vaak afhankelijk is van de specifieke situatie per bedrijf. We helpen graag om deze vragen eerlijk te beantwoorden voor úw specifieke situatie. 16

17 Over de schrijver Stefan van Oirschot Director Operations Met niet aflatende inzet leidt Stefan van Oirschot het technische team van Rhodix. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Rhodix is een écht ingenieurshuis, vertelt hij trots. Technisch is Stefan sterk onderlegd: als kind werkte hij al met unix en Linux-systemen en sinds zijn studie hogere informatica houdt hij alle tech-gerelateerde ontwikkelingen goed bij. the journey to the Cloud is dan ook een reis die hij zeker niet kan missen en waarover hij u graag inlicht! Contactgegevens: Rhodix De Run LL Veldhoven T:

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Software Defined Datacenter Visie van Cisco Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Tomorrow Starts Here. Make amazing things happen by connecting

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

The future of cloud is hybrid A tale of many architectural dimensions

The future of cloud is hybrid A tale of many architectural dimensions The future of cloud is hybrid A tale of many architectural dimensions Gert Kroon Wie ben ik; Gert Kroon Cloud Evangelist, Outsourcing DNA, Cloud SO Sales, Wat is mijn achtergrond 18 jaar ervaring in IT,

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Bart Van Ingelghem Infrastructure Consulting Services - Hybrid Cloud Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten

Bart Van Ingelghem Infrastructure Consulting Services - Hybrid Cloud Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten Welkom AGENDA 09.00 Verwelkoming 09.30 Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten 10.10 Hewlett Packard Enterprise: wordt hyperconverged the new normal? 10.45 Pauze 11.00 Waarom beschouwt

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

VMWORLD 2011 US WRAP

VMWORLD 2011 US WRAP VMWORLD 2011 US WRAP UP VIKTOR VAN DEN BERG MARCEL VAN OS WELKOM ELKOM & A & AGENDA Viktor van den Berg, Dutch VMUG Leader Marcel van Os, Senior Technical Trainer @ XTG Agenda VMUG Update (Viktor) VMware

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

De virtualisatie Grand Prix

De virtualisatie Grand Prix De virtualisatie Grand Prix met Microsoft en VMware Viktor van den Berg Consultant Peter Jong Consultant Voorstellen sprekers Viktor van den Berg Infrastructuur Consultant VCP, VCAP-DCV, VCAP-CID Peter

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T +31 10 447 76 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Marcel Mayer Director Channel Sales EMEA Scense

Marcel Mayer Director Channel Sales EMEA Scense W.A.a.a.s. Marcel Mayer Director Channel Sales EMEA Scense Ruim 20 jaar actief in sales IT Afgelopen 10 jaar evangelist voor oplossingen als Citrix, RES Software & Softricity Nu verantwoordelijk voor Channel

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX VMware vforums 2014 Geordy Korte Networking and Security BU (NSX) System Engineer 2014 VMware Inc. Alle rechten voorbehouden. Agenda Het

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie?

Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie? : hoe bepaalt u uw strategie? Het doel van dit artikel is u te helpen bij het bepalen van uw cloudstrategie met betrekking tot Infrastructure as a Service (IaaS). Eerst zetten we de verschillende oplossingen

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Brochure Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (CXD-203)

Brochure Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (CXD-203) Brochure Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (CXD-203) Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering.

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

De ruggengraat voor een schaalbaar, modulair, en toekomstbestendig datacenter. Programma Consolidatie Datacenters Jan Harms RCDD

De ruggengraat voor een schaalbaar, modulair, en toekomstbestendig datacenter. Programma Consolidatie Datacenters Jan Harms RCDD De ruggengraat voor een schaalbaar, modulair, en toekomstbestendig datacenter Programma Consolidatie Datacenters Jan Harms RCDD Met het Programma Consolidatie Datacenters heeft de Rijksoverheid de 66 datacenters

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Journey to the cloud. 1. Trends en ontwikkelingen en wat is private cloud infrastructure?

Journey to the cloud. 1. Trends en ontwikkelingen en wat is private cloud infrastructure? Journey to the cloud 1. Trends en ontwikkelingen en wat is private cloud infrastructure? 2. Wat betekent private cloud voor uw organisatie en hoe koopt u het in? 3. Wat kan KPN voor u hierin betekenen?

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

hardware; apc; datacenter; infrastructure; operations; DCIM; management; Data Center Infrastructure Management; schneider electric

hardware; apc; datacenter; infrastructure; operations; DCIM; management; Data Center Infrastructure Management; schneider electric Asset 1 van 5 De juiste DCIM tools voor uw datacentrum Gepubliceerd op 19 august 2014 In deze paper wordt door middel van subsets, subsystemen en functies een classificatiesysteem voorgesteld om kritische

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions WHITEPAPER Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Imtech ICT Communication Solutions 1 1.0 Introductie De IT-infrastructuurmarkt is sterk in beweging. Dit

Nadere informatie

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Cloud lessons learned

Cloud lessons learned Cloud lessons learned Voor providers en consumers, voor een betere rijkscloud VS KIXS J.C. Stroosnijder Agenda 1) Korte herhaling van wat cloud termen 2) Mijn ervaringen als provider 3) Lessons learned

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie