Veranderingen in uw woning: zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderingen in uw woning: zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)"

Transcriptie

1 Veranderingen in uw woning: zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 1 juli 2015

2 inhoudsopgave Inleiding 3 Wat zijn zelf aangebrachte voorzieningen? 4 Spelregels 5 Onderhoud aan een Zelf Aangebrachte Voorziening 8 Bij vertrek uit de woning 9 Vergoedingen 10 Advies van Zayaz 12 Algemene regels 13 Overzicht ZAV: de regels 15 Wand 17 Plafond en vloer 18 Kozijn, raam en deur 19 Sanitair 20 Keuken 21 Gas, water en elektra 22 Installaties en tuinen 23 Overig 24 Contact 25 2

3 U huurt een woning via Zayaz. Om u nog meer thuis te voelen in uw woning wilt u een aanpassing aan uw woning doen. Zayaz begrijpt dat. Het woonplezier van onze huurders vinden wij namelijk erg belangrijk. Als huurder heeft u ook steeds meer mogelijkheden om uw woning naar eigen smaak aan te passen. Zayaz geeft u hierin de vrijheid en denkt graag met u mee. Er gelden wel regels voor deze zogenaamde Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Deze regels vindt u in deze brochure. 3

4 Wat zijn zelf aangebrachte voorzieningen? Onder zelf aangebrachte voorzieningen verstaan we: Een door een huurder aangebrachte (ingrijpende) verandering aan de woning of tuin. Ingrijpend betekent in dit verband dat de verandering moeilijk ongedaan gemaakt kan worden. Zayaz spreekt van zelf aangebrachte voorzieningen (ook wel ZAV of voorziening). Aard- en nagelvaste toevoegingen. Oftewel: alle zaken die op een of andere manier vast aan huis of tuin verbonden zijn. Ze worden automatisch eigendom van de eigenaar van de betreffende woning. Dit is wettelijk zo vastgelegd. Bijvoorbeeld: u plaatst een nieuw bad in uw woning. Het bad wordt wettelijk eigendom van Zayaz. U mag het bad echter wel weer weghalen wanneer u de huurovereenkomst beëindigt. U bent dan wel verplicht om een douchebak of bad terug te plaatsen volgens de standaarduitrusting van Zayaz. Wijzigingen aan de standaarduitrusting van de woning. Bijvoorbeeld: u vervangt de standaardkeuken door een keuken met inbouwapparatuur. Verbouwingen. Denk hierbij aan het moderniseren van sanitair, het weghalen van wanden en het wijzigen van de indeling van de woning. 4

5 Spelregels Het uitgangspunt van Zayaz is om een ZAV ruimhartig toe te staan. Ruimhartig toestaan wil echter niet zeggen dat alles zonder meer kan. Het moet wel duidelijk zijn wat voor gevolgen een eventuele zelf aangebrachte voorziening in uw woning voor u heeft bij verhuizing. Daarom gelden er een aantal spelregels en voorwaarden voor veranderingen. We beschrijven ze kort hieronder. U vindt de uitgebreide regels en voorwaarden terug in het ZAV-overzicht achterin deze brochure. 5

6 Veiligheid van uw woning staat voorop. De wijzigingen die u doorvoert in uw woning moeten daarom bouwkundig en technisch verantwoord zijn. Het verplaatsen van de meterkast en het weghalen van dragende muren is dan ook niet toegestaan. Veranderingen mogen niet in strijd zijn met de dan geldende (wettelijke) veiligheidsvoorschriften zoals het Bouwbesluit en de bouwverordening, de brandweervoorschriften of andere veiligheidsnormen of regels en voorschriften van bijvoorbeeld nutsbedrijven. Het bouwbesluit bevat voorschriften om ongewenste situaties tegen te gaan. Zo mag de deur van de wc niet in de keuken uitkomen en is een slaapkamer op zolder zonder vaste trap niet toegestaan. (kijk ook in het overzicht Zelf Aangebrachte Voorzieningen, achterin deze brochure). Let op: als er voor de verandering een vergunning nodig is van de gemeente, dient u deze zelf te regelen. Als werkzaamheden aan de elektrotechnische installatie inhouden dat volgens de geldende voorschriften een uitbreiding van de groepenkast vereist is, dan dienen deze werkzaamheden te worden gecontroleerd door een erkend bedrijf. U moet hiervan een keuringsrapport overleggen. Specifieke werkzaamheden aan de gasinstallatie of aan de constructie van de woning moeten worden gecontroleerd door een erkend bedrijf. U moet hiervan een bewijs (keuringsrapport) overleggen. De uitvoeringswijze en/of aard van de materialen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en zoveel mogelijk aansluiten bij de materiaalkeuze van de standaard toepassingen/materialen in de woning. Indien de verandering door een erkende aannemer, dat wil zeggen lid van Bouwned, wordt uitgevoerd, gaat Zayaz er in beginsel van uit dat de uitvoeringswijze kwalitatief voldoende is. 6

7 De gebruikte materialen moeten duurzaam (kwaliteit en levensduur: een langere levensduur en beter functionerende producten) zijn, goed schoon te houden zijn en de materialen moeten gebruikelijk/gangbaar zijn. Onderhoudsgevoelige onderdelen moeten goed bereikbaar zijn en blijven. Ook moeten de eventueel te vervangen elementen op eenvoudige wijze zijn te monteren en demonteren. De voorziening levert geen gevaar op voor het welzijn (bijvoorbeeld geen overlast), de veiligheid en de gezondheid van de bewoners en omwonenden (bijvoorbeeld harde vloerbedekking zonder vloerisolatie in een bovenwoning). De verandering mag geen negatief effect hebben op de verhuurbaarheid van de woning, ter beoordeling aan Zayaz. Voor voorzieningen aan gevel of dak is toestemming nodig van Zayaz. De voorziening aan de buitenzijde doet geen afbreuk aan de uitstraling van de woning en/of het complex waarvan de woning deel uitmaakt. De bereikbaarheid van de woning moet na de ingreep gewaarborgd blijven. De voorziening mag niet in strijd zijn met de gemaakte afspraken binnen de Vereniging van Eigenaren. 7

8 Onderhoud aan een Zelf Aangebrachte Voorziening Onderhoud en reparaties aan de door uw zelf aangebrachte voorziening zijn voor uw eigen rekening. Indien u een woning betrekt waarin de vorige huurder een ZAV heeft doorgevoerd, stelt Zayaz u hiervan op de hoogte. Standaarduitrusting Betreft het een ZAV die tot de standaard uitrusting van de woning behoort, dan zijn de onderhoudskosten voor Zayaz. Denk hierbij aan een keuken of een badkamer. Zayaz verzorgt in dat geval reparaties met standaardmaterialen. Bijvoorbeeld bij het vervangen van een eenhendel mengkraan in de keuken, dan plaatst Zayaz een standaard mengkraan. Dit is een kraan uit ons eigen assortiment. Geen standaarduitrusting Wanneer het een ZAV betreft die niet tot de standaard uitrusting van een woning behoort, bijvoorbeeld een vaatwasmachine aansluiting, dan is het onderhoud altijd voor rekening van de nieuwe huurder. Als u de woning verlaat, hoeft u deze ZAV niet te verwijderen. Overname roerende zaken door nieuwe huurder Dit zijn aanpassingen waarvoor geldt: toegestaan tijdens de verhuurperiode, verwijderen bij vertrek. Indien mogelijk stelt Zayaz de oude huurder (door middel van het uitwisselen van contactgegevens) in de gelegenheid de roerende aanpassingen aan de nieuwe huurder over te dragen. De nieuwe huurder is niet verplicht de aanwezige roerende zaken over te nemen. De nieuwe huurder wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan deze (roerende) aanpassingen. De aanwezigheid van roerende zaken wordt bij de huuringang op het overnameformulier vastgelegd en door beide partijen ondertekend en gearchiveerd. 8

9 Bij vertrek uit de woning Wanneer u de huur opzegt en u de woning wilt verlaten, bekijkt de opzichter of uw woning in goede staat is, ongeacht of door u een eventuele ZAV is aangebracht. In principe mogen de door u aangebrachte voorzieningen in de woning achterblijven en hoeft u deze niet te verwijderen. Dit geldt niet voor de overgenomen roerende zaken die op uw verzoek in de woning zijn gebleven, zie Onderhoud aan een ZAV. Uiteraard moet de ZAV nog wel in goede staat zijn en aan de regels voldoen. In een aantal gevallen krijgt u zelfs een vergoeding als u de ZAV achterlaat. Zie hiervoor het kopje Vergoedingen. 9

10 Vergoedingen Het uitgangspunt is dat u geen vergoeding voor de aanpassing krijgt. Zayaz gaat er vanuit dat u tijdens de huurperiode zelf voldoende nut van de aanpassing heeft gehad. Zayaz kan in enkele gevallen toch een vergoeding geven. Verder in deze brochure staat per onderdeel aangegeven of een vergoeding mogelijk is. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud of herstelwerkzaamheden dan worden deze kosten in mindering gebracht op het uit te keren bedrag. Met de overname neemt Zayaz ook het risico van u over. Dit risico (o.a. onderhoudsrisico) wordt verrekend met de vergoeding en afschrijvingstermijnen. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet de vergoedingsaanvraag schriftelijk en bij voorkeur tegelijk met het verzoek om toestemming ingediend worden. Vaak komt het onderwerp vergoedingen echter pas ter sprake aan het einde van de huurperiode. De aanpassing wordt altijd bij mutatie beoordeeld. Dan wordt meestal bepaald of u voor vergoeding in aanmerking komt. De vergoedingen zijn alleen van toepassing als de huurder vertrekt uit de huurwoning en gelden niet als de huurder de woning koopt. 10

11 Vergoedingenschema In onderstaand schema ziet u de zelf aangebrachte voorziening en de bijbehorende vergoeding waar u aanspraak op kunt maken bij vertrek uit de woning. Zelf aangebrachte voorziening Maximale vergoeding Periode afschrijving Bewoonbaar maken zolderruimte door plaatsing vaste trap 300,- /stuk, maximaal 1 stuk 25 jaar Aanbrengen CV ketel 1.800,- /stuk, maximaal 1 stuk 20 jaar CV installatie 25- /m 2, maximaal 50m 2 25 jaar Dakkapel 275,- /m 2, maximaal 5 m 2 25 jaar Wandtegels keuken/toilet/badkamer 15,- /m 2, maximaal 20 m 2 25 jaar Plaatsen dubbel glas 100,- /m 2, maximaal 50 m 2 15 jaar Plaatsen ligbad 300,-/stuk, maximaal 1 10 jaar Plaatsen, uitbreiden of vervangen keukenblok 1.000,- /stuk, maximaal 1 15 jaar Dakisolatie 650,- per woning 20 jaar Vloerisolatie 650,- per woning 20 jaar Spouwisolatie 950,- per woning 20 jaar Plaatsen 2 e toilet in douche- of badruimte 1.000,- /stuk, maximaal 1 25 jaar Uitbouw 280,- /m 2, maximaal 15 m 2 25 jaar Serre 260,- /m 2, maximaal 15 m 2 25 jaar Stenen berging/garage 200,- /m 2, maximaal 20 m 2 25 jaar Wanneer u uw woning verlaat, bepaalt de opzichter van Zayaz bij de woningopname of u een vergoeding krijgt en zo ja, hoe hoog deze vergoeding dan is. Bovenstaand vergoedingenschema is hierbij een richtlijn. Als u een onderdeel van de woning vervangt dat minder dan vijf jaar in de woning zit (bijvoorbeeld een keuken), dan ontvangt u geen vergoeding. U hebt alleen recht op een vergoeding als u de originele facturen/bonnen kunt overleggen aan Zayaz, met een maximum van 3.500,- per woning. 11

12 Advies van Zayaz Wilt u iets aan uw woning veranderen maar twijfelt u of u de juiste keuze maakt? Zayaz geeft u graag advies en tips over de uitvoering van uw veranderingen. Dat kan technisch advies zijn, maar we kunnen u ook adviseren over materiaalkeuze, constructie en werkwijze. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. In sommige gevallen kan Zayaz een cv-installatie of dubbel glas- tegen een huurverhoging- voor u aanbrengen. U kunt altijd contact opnemen met Zayaz. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze brochure. 12

13 Algemene regels Voor vloeren, schotels en het gebruik van asbest gelden een aantal algemene regels. Vloeren Sommige vloeren, zoals harde vloerbedekking, houten vloeren en plavuizen, kunnen geluidshinder veroorzaken voor omwonenden. Daarom gelden speciale voorwaarden voor het toepassen hiervan: Zorg voor een voldoende geluidsisolerende laag tussen de vloer en de vloerbedekking. Dat betekent dat de tussenlaag voorzien moet zijn van een geluidreducerende werking van minimaal 10 decibel (volgens de ISO NEN (Delta Llin waarde). Deze informatie vindt u terug op de verpakking. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, kunt u dus geen harde vloerbedekking leggen. Legt u tapijt? Dan is een isolatielaag niet nodig. Breng de harde vloerbedekking altijd zwevend aan. Dat betekent dat de vloerbedekking niet in aanraking mag komen met de omringende wanden. Hiermee voorkomt u dat geluiden bij u thuis bij uw buren doorklinken. Zorg er dus voor dat er tussen de vloerbedekking en de wanden ruimte is. Deze ruimte kunt u met elastische kit dichtmaken of met een plint afdekken. Zorg dat de harde vloerbedekking niet rechtstreeks met de vloer zelf in aanraking komt. Schroeven of boren door de (houten) vloer heen is dus niet toegestaan. Breng uw vloer zodanig aan dat deze ook makkelijk weer verwijderd kan worden. Bewaar een paar extra tegels of planken (10% van het oppervlak). Dat is altijd handig. Wanneer u ergens over twijfelt, kan Zayaz u altijd adviseren. Neem in dat geval gerust contact met ons op. Schotelantennes Het plaatsen van schotelantennes is verboden. Airconditioning Het is - onder voorwaarden - mogelijk om een split level airconditioning aan te brengen. Wij stellen daarbij eisen aan o.a. de installatie, de opstelling van de airconditioning en het maximale geluidsniveau. Bij beëindiging van het huurcontract dient de airconditioning verwijderd te worden. Tevens dient eventuele schade als gevolg van de montage (doorvoering door de gevel e.d.) te worden hersteld. Let op: vraag vooraf schriftelijk toestemming aan. 13

14 Asbest Asbest is een verzamelnaam voor mineralen en leek vroeger een geweldig bouwmateriaal. Pas later bleek asbest gevaarlijk te zijn. Sinds 1994 is het gebruik verboden. De stof komt nog wel voor bij oudere woningen, vooral in huizen die gebouwd zijn tussen 1945 en Asbest is alleen gevaarlijk als het loskomt. Voordat u gaat verbouwen, is het daarom goed om te weten waar u in uw woning asbest kunt aantreffen en wat u ermee moet doen. Om u hierover te informeren heeft Zayaz een speciale brochure over asbest gemaakt. Deze kunt u vinden op onze website. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest en voor het storten van asbesthoudend afval. In de meeste gevallen heeft u schriftelijke toestemming nodig van de gemeente. Verwijder asbest nooit zelf, maar neem altijd contact op met Zayaz. Voor vragen over de verwijdering en afvalverwerking van asbest kunt u ook bij de gemeente terecht. 14

15 Overzicht ZAV: de regels Toelichting kolommen Er zijn drie mogelijke wijzen van toestemming: Wanneer geen waardedaling of verminderde verhuurbaarheid plaatsvindt, wordt TOESTEMMING verleend. Wanneer wel waardedaling of verminderde verhuurbaarheid plaatsvindt of gevaarlijke of ongezonde situatie ontstaat, wordt GEEN TOESTEMMING verleend. Ook kan in sommige gevallen toestemming worden geweigerd wanneer de voorziening strijdig is met de plannen van Zayaz, bijvoorbeeld binnen afzienbare tijd sloop, renovatie of ingrijpende verbouwing van de betreffende woning. Wanneer het roerende zaken betreft, bijvoorbeeld (en niet beperkt tot) het plaatsen van een zonnescherm, een close-in boiler, inbouwapparatuur, een luifel aan metselwerk, lambrisering en geplakte trapbedekking, rolluiken en het aanleggen van een vijver wordt door Zayaz TOESTEMMING verleend TOT HET EINDE VAN DE HUURPERIODE. Bij vertrek moet de huurder de aanpassingen weer ongedaan maken. Het onderhoud in deze gevallen is voor rekening van huurder. 15

16 Kolom 1: In deze kolom ziet u of u toestemming nodig heeft van Zayaz V Leeg = toestemming aanvragen = verboden = geen toestemming nodig Kolom 2: In deze kolom ziet u of Zayaz de ZAV bij verhuizing eventueel over kan nemen. Uiteraard moet de ZAV nog wel in goede staat zijn en aan de regels zijn voldaan. Indien er een bolletje () staat, neemt Zayaz de ZAV over. U mag geen vergoeding vragen aan de nieuwe huurder. Staat er niks, dan neemt Zayaz de ZAV niet over en dient u deze te verwijderen/ongedaan te maken. Indien Zayaz instemt met de aangebrachte voorziening om deze ter overname aan te bieden, kunt u dit indien een nieuwe huurder bekend is ter overname aanbieden. Kolom 3: In deze kolom staat voor welke ZAV u mogelijk een vergoeding krijgt bij verhuizing. Indien er mogelijkheid is voor vergoeding, wordt dit weergegeven door een zwart bolletje (). Kolom 4: In deze kolom vindt u een eventuele toelichting. 16

17 Wand Dragende wand verwijderen en/of plaatsen Wand verwijderen Wand plaatsen Wand verplaatsen Vaste kast slopen of aanbrengen Schoorsteen plaatsen V V Nooit toegestaan Schoorsteen slopen Let op asbest Schroten (hout, mdf) aanbrengen Schroten (kunststof) aanbrengen V o.a. rekening houden met verhuurbaarheid en bouwbesluit Indien er asbest standleidingen zijn, wordt er geen toestemming verleend Vlak aanbrengen incl. afwerklijsten en plinten, geen verlengsnoeren erachter Nooit toegestaan i.v.m. brandveiligheid Lambrisering aanbrengen Sierpleister of structuurverf aanbrengen Inbouwkast aanbrengen/ verwijderen Tegelwerk aanbrengen wand in badkamer/ (bij)keuken/toilet Vlak aanbrengen incl. afwerklijsten en plinten, geen verlengsnoeren erachter Sierpleister tot ca. 4 mm toegestaan Let op asbest Vergoeding alleen mits het onderdeel uitmaakt van complete renovatie (keuken, badkamer, toilet). Wijziging alleen toegestaan in keuken, badkamer, toilet. 10% reservetegels voor herstel bij onderhoud. Schriftelijke toestemming Zayaz noodzakelijk. Tegelwerk aanbrengen elders Vergoeding alleen mits het onderdeel uitmaakt van complete renovatie (keuken, badkamer, toilet). Wijziging alleen toegestaan in keuken, badkamer, toilet. 10% reservetegels voor herstel bij onderhoud. Schriftelijke toestemming Zayaz noodzakelijk. 17

18 Plafond Schrotenplafond (hout, mdf) Vlak aanbrengen, incl. afwerklijsten en plinten. Niet toegestaan in de badkamer i.v.m. vochthuishouding. Schrotenplafond (kunststof) V VERBODEN smelt bij brand Polystyreen platen V VERBODEN smelt bij brand Gipsplaten Vlak aanbrengen, incl. afwerklijsten en plinten Verlaagde plafondconstructie Inbouwspots, armaturen, etc. Vlak aanbrengen, incl. afwerklijsten en plinten Houten balken Vlak aanbrengen, incl. afwerklijsten en plinten Polystyreen balken V VERBODEN smelt bij brand Ornamenten Polystyreen niet toegestaan. Vlak aanbrengen, incl. afwerklijsten en plinten. Vloer Tapijt/vloerbedekking Linoleum, marmoleum, kurk, vinyl Laminaat, parket Niet geheel verlijmen Ondervloer egaal, simpel te verwijderen, zwevend aangebracht of eenvoudig iets overheen te leggen, voldoende ruimte onder deur isolatielaag verplicht (zie artikel 8.10 algemene huurvoorwaarden). Bij gehorige complexen niet toegestaan. Ondervloer egaal, los en zwevend aangebracht of eenvoudig iets overheen te leggen, voldoende ruimte onder deur, isolatielaag verplicht (zie artikel 8.10 algemene huurvoorwaarden). Bij gehorige complexen niet toegestaan. Plavuizen/vloertegels Egaal, vast liggend of eenvoudig iets overheen te leggen, voldoende ruimte onder de deur, isolatielaag verplicht (zie artikel 8.10 algemene huurvoorwaarden en de voorwaarden voorin deze brochure). Bij gehorige complexen niet toegestaan. Bewaar minimaal 10% reservetegels. 18

19 Kozijn, raam, deur Andere binnendeuren Weghalen binnendeuren Indien van toepassing met behoud brandwerendheid Let op brandveiligheid. Deuren dienen bij einde huur weer in goede staat teruggeplaatst te worden. Dichtmaken deur/ deuropening Let op vluchtwegen Weghalen kozijn Binnendeuren en kozijnen schilderen Harmonicadeur Andere deurkrukken Voor kunststofdeuren en kozijnen niet toegestaan. Alleen neutrale, lichte kleuren. Bijzetsloten Mits compleet met sleutels Inbraakpreventie, politiekeurmerk Deurhorren en raamhorren Kattenluik in buitendeur/binnendeur Sierglas, glas in lood Stickers Mits compleet met sleutels Mag tijdelijk, let op hoge kosten voor een nieuwe deur/deuren bij einde huur Stickers en plakresten dienen geheel verwijderd te worden bij einde huur. Niet toegestaan op HR++ glas. Dubbele beglazing Let op voldoende ventilatie Voorzetramen Vensterbanktegels Vensterbank kunststof/ hout Stofdorpels verwijderen/vervangen Tochtstrippen 10% reservetegels voor herstel bij onderhoud Let op bij verwijderen: asbest risico Alleen mogelijk mits vloer op gelijke hoogte ligt 19

20 Sanitair Andere toiletpot (Duoblok niet toegestaan) Kwaliteit kitvoegen waterdicht (voor een bidet wordt tijdelijke toestemming verleend). Duoblok is niet toegestaan (niet gangbaar materiaal bij onderhoud). (Ander) fonteintje Kwaliteit kitvoegen waterdicht. Alleen verwijderen niet toegestaan. 2 de toilet, bijv. in badkamer Duoblok niet toegestaan Andere wastafel Kwaliteit kitvoegen waterdicht Douche aanleggen Kwaliteit kitvoegen waterdicht, afvoer bereikbaar Douchecabine, -bak Kwaliteit kitvoegen waterdicht, metalen douchebak moet geaard zijn Ligbad plaatsen Ligbad plaatsen mag slechts tijdelijk i.v.m. vermindering verhuurbaarheid (beperking doelgroep). Let op hoge herstel kosten bij verwijderen bad bij einde huur. Andere wandtegels aanbrengen Bewaar 10% reservetegels (lichte kleur). Wandtegels schilderen V VERBODEN Voegen in kleur schilderen V VERBODEN Andere vloertegels toilet, badkamer Volledig verlijmd aan ondervloer, goede randafdichting Idem over granitovloer Volledig verlijmd, goede randafdichting Andere kranen Kwaliteit kitvoegen waterdicht Badkamerverbetering (nieuwe tegels en sanitair door huurder) Douchedorpel/ tegelrand Douchewandscherm Kwaliteit kitvoegen waterdicht 20

21 Keuken Extra onderkastjes Niet afwijkend van andere kastjes Extra bovenkastjes Niet afwijkend van andere kastjes Planken tussen de kastjes Planken overig Ander aanrechtblad Alleen met een waterkering toegestaan Andere deurtjes Geen standaard tegels Niet afwijkend van andere tegels Extra oppervlak tegels Andere kraan Inbouwapparatuur Afzuigkap Alleen aansluiten op extra ventilatiekanaal (niet op mechanische ventilatie) Recirculatiekap Mag nergens op aangesloten worden Keukenblok verbetering, vervanging Verbetering, vervanging van compleet blok Vaatwasser aansluiting Extra groep noodzakelijk 21

22 Gas, water en elektra Verplaatsen energiemeters V Nooit toegestaan Verwijderen of verplaatsen meterkasten V Nooit toegestaan Extra wandcontactdoos Let op veiligheid (wit of crèmekleur, andere kleuren nooit toegestaan) Andere schakelaars Let op veiligheid (wit of crèmekleur, andere kleuren nooit toegestaan) Gasleiding aanleggen Door erkend installateur Wasmachine aansluiting Door erkend installateur Wasdrogeraansluiting Extra groep nodig of wisselschakelaar Buitenkraan Afsluitbaar en aftapbaar (i.v.m. vriesgevaar winter) Schotelantenne V VERBODEN Extra groep (voor elektrisch koken, vaatwasser) Aansluitpunt buitenverlichting Prive buitenverlichting/prive armaturen etc. Elektra in berging of garage Afvoer en/of waterleiding gewijzigd Vaatwasmachine aansluiting Uitbreiding CAI telefoon Door erkend installateur Let op veiligheid Let op veiligheid Let op veiligheid. Door erkend installateur. Door erkend installateur Bij einde huur de standaard aansluitdoos terug (laten) plaatsen 22

23 Installaties Aanbrengen cvinstallatie Installaties moeten voldoen aan normen Extra radiator plaatsen Extra radiator in douche moet geaard zijn Radiator verplaatsen (verplaatsing binnen een kamer/ruimte) Sierradiator Vloerverwarming Thermostaatknoppen Klokthermostaat Close-in boiler Mechanische ventilatie Gevelkachel verwijderen Radiator verwijderen Mits water verwarmd, geen elektrische matten en leidingen in de vloeren Alleen toegestaan bij individueel afvoerkanaal Verwijderen na goedkeuring Zayaz i.v.m. mogelijkheid asbest toepassingen Schriftelijke toestemming Zayaz noodzakelijk Tuinen Schutting, hek Heg Vaste planten, struiken Bomen Vijver Andere terrastegels (dan standaard) Uitbreiding sierbestrating Achtertuin tot max. 2 meter hoog, voortuin tot max 90 cm hoog. In overleg met buren. Geen zelfhechtende klimplanten tegen gevel toegestaan Max. 5 meter hoog i.v.m. onderhoud Onder afschot vanuit gevels Onder afschot vanuit gevels 23

24 Overig Bouwen schuur, garage Bouwen serre, bijkeuken Carport Omgevingsvergunning vereist, alleen met schriftelijke toestemming van Zayaz Bouwvergunning vereist, alleen met schriftelijke toestemming van Zayaz Bouwvergunning vereist, alleen na goedkeuring Zayaz Dierenverblijf Mits geen overlast voor omwonenden Sauna Alleen toegestaan na bevestiging buiten de woning Zwembad V VERBODEN Zonnescherm, screens Kleuren kunnen worden voorgeschreven bij sommige complexen Rolluiken Ombouwen vlizotrap naar vaste trap Aanbrengen isolatie (dak, vloer, wand en leidingen) Aanbrengen dakkapel Aanbrengen dakraam Mag niet ten koste gaan van ruimte verlies in een vertrek Voorzien van damp remmende folie. Vergoeding alleen mogelijk als er aantoonbaar is welke isolatie gebruikt is. Aanbrengen/plaatsen allesbrander, open V VERBODEN haard, voorzethaard Trapleuning verwijderen V I.v.m. veiligheid niet toegestaan Niet standaard trapleuning (bijv. touw) V I.vm. veiligheid niet toegestaan Schilderwerk (binnen) Alleen toegestaan in lichte kleuren i.v.m. verhuurbaarheid Rookgasafvoergevel V VERBODEN Houten tuinhuisje Straalkachel Zonnepanelen (PV) Wijziging woningindeling Airconditioning 24 Mag niet ten koste gaan van verhuurbaarheid. Schriftelijke toestemming Zayaz noodzakelijk. Er gelden eisen ten aanzien van o.a. opstelling, installatie en geluid.

25 Contact Bezoekadres: Eekbrouwersweg 8 s-hertogenbosch Postadres: Postbus AL s-hertogenbosch Telefoon: Telefoon spoedgevallen: Voor spoedreparaties en noodgevallen kunt u dit nummer 24 uur per dag bellen. Reparaties: Voor een aantal reparaties kunt u rechtstreeks een bedrijf bellen: Storing CV-installatie Kemkens: Glasschade Glasservice Noord: Verstopping Van der Velden:

Verbouwen naar eigen wens

Verbouwen naar eigen wens Wonen zonder zorgen Verbouwen naar eigen wens woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning v ning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning

Nadere informatie

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? 48 Huren bij Stadgenoot Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen Kranepoort 4A 2831 AK ouderak el. 088 022 59 00 www.wsgouderak.nl Regels bij het klussen wand Dragende wand verwijderen Wand verwijderen Wand plaatsen noodzakelijk Wand verplaatsen aste kast slopen Schoorsteen

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting-

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aapassing is aangegeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing

Nadere informatie

Spelregels bij woningaanpassingen

Spelregels bij woningaanpassingen Spelregels bij woningaanpassingen In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aanpassing is aangeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing in de woning kan blijven als

Nadere informatie

Spelregels Woningaanpassing

Spelregels Woningaanpassing Spelregels Woningaanpassing U wilt uw eigen woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Dat spreekt voor zich. Het is immers uw huis en u wilt er met plezier wonen. Misschien betekent dit

Nadere informatie

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet FORMULIER Zelf klussen Wat mag wel en niet Hieronder vindt u een overzicht van de meest voor komende veranderingen. In de kolommen geven wij u helder aan wat u mag aanpassen met of zonder toestemming van

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen Zelf aan de slag in uw woning Tips, richtlijnen en adviezen U wilt zelf in uw woning veranderingen aanbrengen? Wanneer het gaat om kleine aanpassingen heeft u daarvoor geen toestemming van Woonmeij nodig.

Nadere informatie

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met het team Woonbeheer, telefoon (010) 519 14 91.

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met het team Woonbeheer, telefoon (010) 519 14 91. Wilt u iets veranderen in uw woning, bijvoorbeeld uw keuken of badkamer? Dat kan, want ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. In deze Klussenlijst hebben we voor u op een rijtje gezet

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning U huurt een woning van Centrada. Als huurder kunt u de woning aanpassen naar uw eigen smaak. Misschien wilt u een luxe keuken plaatsen, of zou een dakkapel voor die extra ruimte

Nadere informatie

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS WBV VAN ERFGOOIERS Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Wilt u uw woning naar eigen wens opknappen of zelf veranderingen aanbrengen in uw huurwoning? Woningstichting

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd.

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Klussenoverzicht Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Pré Wonen houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen anders

Nadere informatie

Regels bij het klussen

Regels bij het klussen Waar u op moet letten In een woning van Woonbron krijgt u volop de vrijheid om te klussen. Wij nemen de aanpassingen over als ze voldoen aan bepaalde eisen, wanneer u de woning verlaat. In sommige gevallen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een keuken, een andere badkamer of misschien wel een dakkapel. Wij geven u graag de gelegenheid om zelf

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen

Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen verhuurt Woning veranderen Zelf aangebrachte veranderingen U wilt uw woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Natuurlijk. Het is immers

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken. Het kán, ook als u huurt! Een nieuwe keuken, badkamer of een houten vloer. Veranderingen die

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie

Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen!

Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen! Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen! Wilt u veranderingen aanbrengen in huis, zoals een nieuwe keuken of een ligbad plaatsen of wilt u een tussenwand verwijderen? SWZ geeft u de ruimte om uw woning

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen.

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen. Klussen en verbouwen Wat is wel en niet toegestaan op het gebied van klussen en verbouwen? Heeft u wel of geen toestemming vooraf nodig voor uw verbouwing? Raadpleeg de klustabellen (vanaf pagina 20) en

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg.

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. WEGWIJZER Klussen in de woning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Klussen in de woning Welke klussen kan ik in mijn huurwoning

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Overzicht mogelijke veranderingen

Overzicht mogelijke veranderingen Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4.500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Viveste Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee.

ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. ZELF UW WONING VERANDEREN? Clavis geeft hierin vrijheid en denkt graag met u mee. Wanneer heeft u toestemming nodig? Er

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen U richt uw woning natuurlijk in naar eigen smaak en wens. Maar soms wilt u ook wat wijzigen in of aan de woning zelf. Wij werken daar graag aan mee. Voordat u aan de slag gaat

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning 2 Inleiding Ook al bent u tevreden met uw huurwoning, toch kan het zijn dat u iets wilt veranderen. Een andere keuken, een serre of een badkamer bijvoorbeeld. Dit kan bij Woonwenz.

Nadere informatie

TOESTEMMING NODIG? ja VvE

TOESTEMMING NODIG? ja VvE Klussen In dit overzicht kunt u zien of een klus mag of niet mag, of u toestemming nodig heeft en wat de eventuele voorwaarden zijn (ook bij klussen waar u geen toestemming voor hoeft te vragen). U bent

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Woonstichting Etten-Leur Bredaseweg 1 Postbus 140 4870 AC ETTEN-LEUR (076) 502 46 00 www.woonwel.nl IBAN NL84RABO0114877777 KvK 20073996 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woning naar wens veranderen

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Ieder woont op zijn eigen manier en naar eigen smaak. Een eigen huis kan helemaal naar eigen inzicht en wens verbouwd worden. Ook bij huurwoningen

Nadere informatie

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen.

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. Wonen op maat Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zelf uw woning en woonomgeving wilt veranderen en aan uw eigen wensen wilt

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw of uitbouw op of aan de woning (dakkapel, carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) Aan- en afvoerleiding voor vaatwasmachine of wasmachine. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Plaatsen close-in-boiler* Plaatsen thermostaatkraan c.v.* * Voor alle onderdelen aangaande gas, water en elektra geldt dat bij vertrek de aanleg wordt gekeurd op kosten van Wonen

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

Uw woning zelf veranderen

Uw woning zelf veranderen Uw woning zelf veranderen Natuurlijk wilt u zich thuis voelen in uw woning. QuaWonen geeft u de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en wensen. Daarom kan er heel veel als het gaat om

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw aan de woning (carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) of het plaatsen van een los tuinhuisje of blokhut - Volgens richtlijnen en verordening gemeente; - Schriftelijke verklaring van

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Wilt u als huurder van Rentree iets veranderen in uw woning? Houd er dan rekening mee dat: de veranderingen geen schade mogen veroorzaken aan de woning of het gebouw de

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Wonen Delden wil dat u zich thuis voelt in uw woning. Als dat betekent dat u hiervoor veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan mag dat van ons. Echter,

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw of uitbouw op of aan de woning (dakkapel, carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) Aan- en afvoerleiding voor vaatwasmachine of wasmachine Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in

Nadere informatie

Uw woning veranderen

Uw woning veranderen Uw woning veranderen Uw woning veranderen Natuurlijk wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en wensen. Dit kan een kleine verandering zijn, zoals het schilderen van een muur. Of een grote

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met een medewerker van team Klant, telefoon (010)

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met een medewerker van team Klant, telefoon (010) Wilt u iets veranderen in uw woning, bijvoorbeeld uw keuken of badkamer? Dat kan, want ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. In deze Klussenlijst hebben we voor u op een rijtje gezet

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

Op de komende bladzijden leggen we deze punten zo helder mogelijk aan u uit. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Op de komende bladzijden leggen we deze punten zo helder mogelijk aan u uit. Zo weet u precies waar u aan toe bent. ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) Heeft u ook weleens gedroomd van een luxe badkamer, een andere keuken, een vaste trap naar de zolder en dergelijke? Het hoeft niet bij een droom te blijven,

Nadere informatie

Alles over klussen en verbouwen

Alles over klussen en verbouwen Alles over klussen en verbouwen U wilt uw woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak, zodat u zich er helemaal thuis voelt. Misschien is nieuw behang op de muren voor u genoeg. Maar het kan

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Een eigen thuis Iedereen woont op zijn of haar eigen manier. Bij Baston Wonen vinden wij dat heel vanzelfsprekend. Wij geven

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar Wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017 Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Vanaf 1 juni 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN... 3 Kleine veranderingen...

Nadere informatie

Thuisvoelen in uw huurwoning

Thuisvoelen in uw huurwoning Thuisvoelen in uw huurwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) w s v a a l s a u g u s t u s 2010 THUISVOELEN IN UW HUURWONING U huurt een huis van onze woningcorporatie. Om deze woning echt tot uw

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

Klussen in uw huurwoning

Klussen in uw huurwoning Klussen in uw huurwoning Handig samen met Openbaar Belang! Het is belangrijk dat u zich helemaal thuis voelt in uw huis en er met veel plezier woont. Daarom vindt Openbaar Belang het belangrijk dat u zelf

Nadere informatie