REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM Versie definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief"

Transcriptie

1 REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM Versie definitief Vastgesteld op

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM BEVORDERINGSNORMEN KLAS Overgang van 1 havo naar 2 havo en van 1 atheneum naar 2 atheneum Overgang van 1 gymnasium naar 2 gymnasium Kruiselingse bevordering: van klas 1 havo naar 2 atheneum (opstroom) Kruiselingse bevordering: van klas 1 atheneum naar 2 havo (afstroom) BEVORDERINGSNORMEN KLAS Overgang van 2 havo naar 3 havo en van 2 atheneum naar 3 atheneum Overgang van 2 gymnasium naar 3 gymnasium Kruiselingse bevordering: van klas 2 havo naar 3 atheneum Kruiselingse bevordering: van klas 2 atheneum naar 3 havo BEVORDERINGSNORMEN KLAS Overgang van 3 havo naar 4 havo en van 3 atheneum naar 4 atheneum Overgang van 3 gymnasium naar 4 gymnasium De kruiselingse bevordering van 3 atheneum naar 4 havo De kruiselingse bevordering van gymnasium naar atheneum BEVORDERINGSNORMEN 4 HAVO DOORSTROOM VAN 5 HAVO NAAR ATHENEUM BEVORDERINGSNORMEN 4 atheneum en gymnasium (VWO) BEVORDERINGSNORMEN 5 atheneum en gymnasium (VWO) REVISIE AANTEKENEN

3 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM In het algemeen geldt dat de conrector verantwoordelijk is voor de besluitvorming. Er is een aantal algemene regels ten aanzien van de bevordering. 1. Een leerling mag niet meer dan één keer doubleren in dezelfde klas. Ook doubleren in twee opeenvolgende klassen is niet toegestaan. 2. Het eindrapportcijfer voor alle leerjaren wordt bepaald op basis van een doorlopend voortschrijdend gewogen gemiddelde. Dit eindcijfer komt tot stand door het meetellen van alle afzonderlijke behaalde cijfers in een schooljaar met hun wegingsfactoren. Deze wegingsfactoren dat is de wegingsfactor van een schriftelijke overhoring, proefwerk, spreekbeurt, verslag of andere toets spreken docenten per sectie af. De leerlingen weten van tevoren welke wegingsfactor bij welke toetsvorm hoort. De docenten kunnen hierbij gebruik maken van de wegingsfactoren 1 t/m 5 1. De wegingsfactoren worden door de docent samen met de cijfers en overige informatie over de betreffende toets (onderwerp, datum, stof, et cetera) in Magister ingevoerd. 3. In leerjaar 1, 2 en 3 wordt voor de overgang gerekend met hele cijfers (7 / 8 / et cetera). Voor de leerjaren 4, 5 en 6 staat de bepaling van de eindcijfers in het PTA. 4. Op het tussenrapport staat een cijfer met 1 decimaal. De afronding wordt bepaald door de eerste decimaal. Dus een 7,49 wordt een 7,4 en een 7.50 een 7.5. Op het eindrapport staat een heel cijfer. Voor de afronding is ook de eerste decimaal gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld een 7,49 een 7 en een 7.50 een Als een leerling voldoet aan de overgangsnormen dan wordt hij/zij bevorderd. Is een leerling op grond van de normen een bespreekgeval, dan beslist de overgangsvergadering. Bij het staken van de stemmen geeft de conrector de doorslag. Eventueel kan de vergadering voor enige tijd worden geschorst. De conrector heeft de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een genomen beslissing eenmalig ter heroverweging naar de overgangsvergadering terug te sturen. In alle andere gevallen wordt de leerling niet bevorderd. 6. Het vaststellen van de profielkeuze in de derde klassen is onderdeel van de overgangsvergadering. 7. In bijzondere gevallen kan een conrector, na overleg met de mentor, een leerling ook als bespreekgeval inbrengen tijdens de overgangsvergadering als de leerling niet voldoet aan de overgangsnormen. 8. Tijdens de overgangsvergadering kan worden besloten dat een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, maar dat deze leerling een of meerdere taken krijgt opgelegd. 1 Voor de bovenbouw (vanaf klas 4) staan de wegingsfactoren in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). 3

4 Indien besloten wordt dat een leerling met een of meerdere taken wordt bevorderd naar een volgend leerjaar, kan de leerling in de eerste of laatste week van de zomervakantie (de zogenaamde SLOOP-weken) naar school komen om aan de taak te werken. De taak moet op de eerste schooldag van het nieuwe jaar worden ingeleverd bij de docent die de taak heeft opgegeven. De beoordeling van de taak of taken moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar, door de vakdocent voor wiens vak de leerling een taak heeft gemaakt, worden medegedeeld aan de leerling, diens ouders/verzorgers en de betreffende conrector. Als de taak naar het oordeel van de vakdocent onvoldoende is gemaakt, zal de leerling in het nieuwe schooljaar na schooltijd aan de stof van het betreffende vak moeten werken om zo voor een goede basiskennis voor dat vak te zorgen. 4

5 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1 Bij de overgangsvergadering worden de onderstaande normen gehanteerd. 2.1 Overgang van 1 havo naar 2 havo en van 1 atheneum naar 2 atheneum Behaalde onvoldoendes cognitieve vakken Vereiste minimale compensatie voor bevordering Geen en 5 Niet mogelijk 1 4 en 5 Niet mogelijk 2 Vereiste minimale compensatie voor bespreking In alle andere gevallen kan een leerling niet worden bevorderd. Indien een leerling een van de resultaten uit bovenstaande tabel heeft behaald, maar twee of drie tekorten zijn behaald bij de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde, bespreekt de vergadering of de leerling al dan niet wordt bevorderd. Een vijf levert 1 tekort op, een vier 2 tekorten enz. Naast de cijfermatige beoordelingsnormen speelt ook de houding van de leerling een rol. Als een leerling in de zogenaamde bespreekmarge valt, wordt er door de overgangsvergadering naast de cijfers ook gekeken naar de volgende elementen: o persoonlijke ontwikkeling: motivatie en huiswerk-attitude; o leervermogen: zelfstandigheid, concentratie en tempo; o de mate waarin de leerling inzicht heeft om complexere vraagstukken op te lossen; o doorzettingsvermogen. Tegenover onvoldoendes behaald bij cognitieve vakken kunnen compensatiepunten staan die behaald zijn bij andere cognitieve vakken. Een 7 voor een cognitief vak levert één compensatiepunt op; een 8 twee compensatiepunten en een 9 drie compensatiepunten. Daarnaast moet bij de niet-cognitieve vakken handvaardigheid, drama, muziek, lichamelijke opvoeding, mediawijsheid en tekenen gemiddeld een 6,5 of meer gehaald worden. Voor deze vakken geldt een systeem van verliespunten als volgt: - gemiddeld levert één verliespunt op, tenzij het een reeks van zessen betreft. - Gemiddeld 5.4 of lager levert twee verliespunten op. Verliespunten worden afgetrokken van het totale aantal behaalde compensatiepunten voor de cognitieve vakken. Anders dan bij hogere leerjaren is het in de brugklas niet vanzelfsprekend dat een leerling mag doubleren. Dat mag alleen als de vergadering van mening is, dat doubleren voor de betreffende leerling zinvol is. De mentor zal een dergelijke situatie al voor de vergadering met de ouders besproken hebben. Een leerling kan vanuit de atheneum klas ook naar 2 gymnasium worden bevorderd (opstroom) als de leerling voldoet aan de overgangsnorm bevorderd naar 2 atheneum, als de leerling vanaf januari keuzeles Latijn heeft gevolgd met een positief 5

6 advies van de docent Latijn en als de rapportvergadering positief beslist over plaatsing in 2 gymnasium. 2.2 Overgang van 1 gymnasium naar 2 gymnasium Behaalde onvoldoendes cognitieve vakken Vereiste minimale compensatie voor bevordering Geen en 5 Niet mogelijk 1 4 en 5 Niet mogelijk 2 Vereiste minimale compensatie voor bespreking Daarnaast geldt het volgende: In alle andere gevallen kan een leerling niet worden bevorderd. Indien een leerling een van de resultaten uit bovenstaande tabel heeft behaald, maar twee of drie tekorten zijn behaald bij de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde, bespreekt de vergadering of de leerling al dan niet wordt bevorderd. Een vijf levert 1 tekort op, een vier 2 tekorten enz. Indien een leerling een of meer tekorten heeft bij het vak Latijn, bespreekt de vergadering of de leerling al dan niet bevorderd wordt naar 2 gymnasium. Naast de cijfermatige beoordelingsnormen speelt ook de houding van de leerling een rol. Als een leerling in de zogenaamde bespreekmarge valt, wordt er door de overgangsvergadering naast de cijfers ook gekeken naar de volgende elementen: o persoonlijke ontwikkeling: motivatie en huiswerk-attitude; o leervermogen: zelfstandigheid, concentratie en tempo; o de mate waarin de leerling inzicht heeft om complexere vraagstukken op te lossen; o doorzettingsvermogen. Tegenover onvoldoendes behaald bij cognitieve vakken kunnen compensatiepunten staan die behaald zijn bij andere cognitieve vakken. Een 7 voor een cognitief vak levert één compensatiepunt op; een 8 twee compensatiepunten en een 9 drie compensatiepunten. Daarnaast moet bij de niet-cognitieve vakken handvaardigheid, drama, muziek, lichamelijke opvoeding, mediawijsheid en tekenen gemiddeld een 6,5 of meer gehaald worden. Voor deze vakken geldt een systeem van verliespunten als volgt: - gemiddeld levert één verliespunt op, tenzij het een reeks van zessen betreft. - Gemiddeld 5.4 of lager levert twee verliespunten op. Verliespunten worden afgetrokken van het totale aantal behaalde compensatiepunten voor de cognitieve vakken. Anders dan bij hogere leerjaren is het in de brugklas niet vanzelfsprekend dat een leerling mag doubleren. Dat mag alleen als de vergadering van mening is, dat doubleren voor de betreffende leerling zinvol is. De mentor zal een dergelijke situatie al voor de vergadering met de ouders besproken hebben. 6

7 Mocht de leerling niet bevorderd kunnen worden naar 2 gymnasium, dan zal doorgang naar 2 atheneum of 2 havo in de eindrapportvergadering worden besproken. 2.3 Kruiselingse bevordering: van klas 1 havo naar 2 atheneum (opstroom) In bijzondere gevallen kan een leerling worden bevorderd van klas 1 havo naar klas 2 atheneum. Hiervan kan alleen sprake zijn als de leerling voor de cognitieve vakken gemiddeld een 8,0 of hoger staat. Daarnaast dient de eindrapportvergadering een positief advies te geven over de geschiktheid van de leerling om op atheneumniveau door te gaan. Mocht de leerling het volgende schooljaar in klas 2 atheneum niet bevorderd kunnen worden, dan vervolgt hij zijn carrière in principe in 3 havo. 2.4 Kruiselingse bevordering: van klas 1 atheneum naar 2 havo (afstroom) Deze situatie is alleen aan de orde wanneer een leerling is afgewezen voor bevordering naar klas 2 atheneum. 7

8 3. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 2 Bij de overgangsvergadering worden de onderstaande normen gehanteerd. 3.1 Overgang van 2 havo naar 3 havo en van 2 atheneum naar 3 atheneum Behaalde onvoldoendes cognitieve vakken Vereiste minimale compensatie voor bevordering Vereiste minimale compensatie voor bespreking Geen en en en 5 en In alle andere gevallen kan een leerling niet worden bevorderd. Indien een leerling een van de resultaten uit bovenstaande tabel heeft behaald, maar twee of drie tekorten zijn behaald bij de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde, bespreekt de vergadering of de leerling al dan niet wordt bevorderd. Een vijf levert 1 tekort op, een vier 2 tekorten enz. Naast de cijfermatige beoordelingsnormen speelt ook de houding van de leerling een rol. Als een leerling in de zogenaamde bespreekmarge valt, wordt er door de overgangsvergadering naast de cijfers ook gekeken naar de volgende elementen: o persoonlijke ontwikkeling: motivatie en huiswerk-attitude; o leervermogen: zelfstandigheid, concentratie en tempo; o de mate waarin de leerling inzicht heeft om complexere vraagstukken op te lossen; o doorzettingsvermogen. Tegenover onvoldoendes behaald bij cognitieve vakken kunnen compensatiepunten staan die behaald zijn bij andere cognitieve vakken. Een 7 voor een cognitief vak levert één compensatiepunt op; een 8 twee compensatiepunten en een 9 drie compensatiepunten. Daarnaast moet bij de niet-cognitieve vakken handvaardigheid, drama, lichamelijke opvoeding en tekenen gemiddeld een 6,5 of meer gehaald worden. Voor deze vakken geldt een systeem van verliespunten als volgt: gemiddeld levert één verliespunt op, tenzij het een reeks van zessen betreft. gemiddeld 5.4 of lager levert twee verliespunten op. Verliespunten worden afgetrokken van het totale aantal behaalde compensatiepunten voor de cognitieve vakken. 8

9 3.2 Overgang van 2 gymnasium naar 3 gymnasium Behaalde onvoldoendes cognitieve vakken Vereiste minimale compensatie voor bevordering Vereiste minimale compensatie voor bespreking Geen en en en 5 en Daarnaast geldt het volgende: In alle andere gevallen kan een leerling niet worden bevorderd. Slechts voor één van de vakken Latijn en Grieks mag op het eindrapport een onvoldoende zijn behaald, niet lager dan een 5. Naast de cijfermatige beoordelingsnormen speelt ook de houding van de leerling een rol. Als een leerling in de zogenaamde bespreekmarge valt, wordt er door de overgangsvergadering naast de cijfers ook gekeken naar de volgende elementen: o persoonlijke ontwikkeling: motivatie en huiswerk-attitude; o leervermogen: zelfstandigheid, concentratie en tempo; o de mate waarin de leerling inzicht heeft om complexere vraagstukken op te lossen; o doorzettingsvermogen. Tegenover onvoldoendes behaald bij cognitieve vakken kunnen compensatiepunten staan die behaald zijn bij andere cognitieve vakken. Een 7 voor een cognitief vak levert één compensatiepunt op; een 8 twee compensatiepunten en een 9 drie compensatiepunten. Daarnaast moet bij de niet-cognitieve vakken drama, lichamelijke opvoeding en tekenen gemiddeld een 6,5 of meer gehaald worden. Voor deze vakken geldt een systeem van verliespunten als volgt: - gemiddeld levert één verliespunt op, tenzij het een reeks van zessen betreft. - Gemiddeld 5.4 of lager levert twee verliespunten op. Verliespunten worden afgetrokken van het totale aantal behaalde compensatiepunten voor de cognitieve vakken. Indien een leerling een van de resultaten uit bovenstaande tabel heeft behaald, maar twee of drie tekorten zijn behaald bij de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde, bespreekt de vergadering of de leerling al dan niet wordt bevorderd. Een vijf levert 1 tekort op, een vier 2 tekorten enz. Mocht de leerling niet bevorderd kunnen worden naar 3 gymnasium, dan wordt gekeken of bevordering naar 3 atheneum mogelijk is als de cijfers voor Latijn en Grieks buiten beschouwing worden gelaten. Eventueel kan een leerling ook nog bevorderd worden naar 3 havo. 9

10 3.3 Kruiselingse bevordering: van klas 2 havo naar 3 atheneum In bijzondere gevallen kan een leerling worden bevorderd van klas 2 havo naar klas 3 atheneum. Hiervan kan alleen sprake zijn als de leerling voor de cognitieve vakken gemiddeld een 8,0 of hoger staat. Daarnaast dient de eindrapportvergadering een positief advies te geven over de geschiktheid van de leerling om op atheneumniveau door te gaan. Mocht de leerling het volgende schooljaar in klas 3 atheneum niet bevorderd kunnen worden, dan vervolgt hij zijn carrière in principe in 4 havo. 3.4 Kruiselingse bevordering: van klas 2 atheneum naar 3 havo Deze situatie is alleen aan de orde wanneer een leerling is afgewezen voor bevordering naar klas 3 atheneum. 10

11 4. BEVORDERINGSNORMEN KLAS Overgang van 3 havo naar 4 havo en van 3 atheneum naar 4 atheneum Bij de overgang van de derde naar de vierde klas wordt voor de cognitieve vakken de onderstaande tabel gehanteerd: Behaalde onvoldoendes cognitieve vakken Vereiste minimale compensatie voor bevordering Vereiste minimale compensatie voor bespreking Geen en en In alle andere gevallen kan een leerling niet worden bevorderd. Indien een leerling een van de resultaten uit bovenstaande tabel heeft behaald, maar twee of drie tekorten zijn behaald bij de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde, bespreekt de vergadering of de leerling al dan niet wordt bevorderd. Een vijf levert 1 tekort op, een vier 2 tekorten enz. Het vak rekenen valt onder de cognitieve vakken, maar levert geen compensatiepunten op. Dit correspondeert met de slaag-zak-regeling bij het eindexamen. Naast de cijfermatige beoordelingsnormen speelt ook de houding van de leerling een rol. Als een leerling in de zogenaamde bespreekmarge valt, wordt er door de overgangsvergadering naast de cijfers ook gekeken naar de volgende elementen: o persoonlijke ontwikkeling: motivatie en huiswerk-attitude; o leervermogen: zelfstandigheid, concentratie en tempo; o de mate waarin de leerling inzicht heeft om complexere vraagstukken op te lossen; o doorzettingsvermogen. Tegenover onvoldoendes behaald bij cognitieve vakken kunnen compensatiepunten staan die behaald zijn bij andere cognitieve vakken. Een 7 voor een cognitief vak levert één compensatiepunt op; een 8 twee compensatiepunten en een 9 drie compensatiepunten. Daarnaast moet bij de niet-cognitieve vakken lichamelijke opvoeding en tekenen gemiddeld een 6,5 of meer gehaald worden. Voor deze vakken geldt een systeem van verliespunten als volgt: - gemiddeld levert één verliespunt op, tenzij het een reeks van zessen betreft. - gemiddeld 5.4 of lager levert twee verliespunten op. Verliespunten worden afgetrokken van het totale aantal behaalde compensatiepunten voor de cognitieve vakken. 11

12 4.2 Overgang van 3 gymnasium naar 4 gymnasium Behaalde onvoldoendes cognitieve vakken Vereiste minimale compensatie voor bevordering Vereiste minimale compensatie voor bespreking Geen en en Daarnaast geldt de eis dat slechts voor één van de vakken Latijn of Grieks op het eindrapport een onvoldoende mag zijn behaald. Deze onvoldoende mag niet lager zijn dan het cijfer De kruiselingse bevordering van 3 atheneum naar 4 havo Deze situatie is alleen aan de orde wanneer een leerling al is afgewezen voor bevordering naar klas 4 atheneum. In dit geval worden er fictieve havo-cijfers gehanteerd. Daarbij wordt de volgende regel gehanteerd: 0,8 x het niet-afgeronde atheneum-eindrapportcijfer + 2 = fictief havo-cijfer. Na afronding van dit cijfer op gehele getallen wordt bekeken of de leerling op basis van deze fictieve havo-eindrapportcijfers volgens de normale havo-overgangsregeling in bespreking kan worden genomen voor bevordering naar 4 havo. 4.4 De kruiselingse bevordering van gymnasium naar atheneum Bij de overstap van een gymnasiumklas naar een atheneumklas mogen onvoldoendes voor de klassieke talen buiten beschouwing worden gelaten. Vervolgens worden de overgangsnormen van het atheneum toegepast (zie tabel 4.1) 12

13 5. BEVORDERINGSNORMEN 4 HAVO De leerling is bevorderd van 4 havo naar 5 havo A. als voor de eindcijfers geldt: 1. voor alle vakken een 6 of hoger, dan wel 2. voor één vak een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, dan wel 3. voor twee vakken een 5, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is, waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en er maximaal één vijf voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B, dan wel 4. voor een vak een 4, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is, waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en de vier niet voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B, dan wel 5. voor één vak een 4 en voor één vak een 5, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en er maximaal één 5 voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B; en B. 1. de vaardigheidsscore voor het rekenexamen groter of gelijk aan een 4,5 is, dan wel 2. het rekenkundig gemiddelde van de vaardigheidsscore voor het rekenexamen en het gemiddelde van de voortgangstoetsen Rekenen minimaal een 4,5 is; en C. CKV en LO met voldoende of goed zijn beoordeeld. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd. Een leerling kan verplicht worden een extra vak te laten vallen als het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken lager is dan een 6,5, dan wel als het eindcijfer voor het extra vak lager is dan 6,0. 13

14 6. DOORSTROOM VAN 5 HAVO NAAR ATHENEUM Leerlingen die willen overstappen van 5 havo naar 5 atheneum, of van 5 havo naar 6 atheneum moeten dit uiterlijk op de laatste lesdag van de eindexamenleerlingen schriftelijk kenbaar maken bij de conrector havo. Voor de overstap geldt de regeling zoals beschreven in het toelatingsbeleid dat te vinden is op de website bij downloads. Leerlingen die deze overstap maken, moeten er rekening mee houden dat zowel vóór, tijdens als na de zomervakantie voor het extra te kiezen vak zelfstandig een inhaalprogramma gevolgd moet worden. 14

15 7. BEVORDERINGSNORMEN 4 atheneum en gymnasium (VWO) De leerling is bevorderd van 4 vwo naar 5 vwo A. als voor de eindcijfers geldt: 1. voor alle vakken een 6 of hoger, dan wel 2. voor één vak een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, dan wel 3. voor twee vakken een 5, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is, waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en er maximaal één vijf voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B/C, dan wel 4. voor een vak een 4, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is, waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en de vier niet voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B/C, dan wel 5. voor één vak een 4 en voor één vak een 5, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en er maximaal één 5 voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B/C; en B. CKV en LO met voldoende of goed zijn beoordeeld. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd. Een leerling kan verplicht worden een extra vak te laten vallen als het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken lager is dan een 6,5, dan wel als het eindcijfer voor het extra vak lager is dan 6,0. 15

16 8. BEVORDERINGSNORMEN 5 atheneum en gymnasium (VWO) De leerling is bevorderd van 5 vwo naar 6 vwo A. als voor de eindcijfers geldt: 1. voor alle vakken 2 een 6 of hoger, dan wel 2. voor één vak een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, dan wel 3. voor twee vakken een 5, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken ten minste een 6,0 is, waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en er maximaal één vijf voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B/C, dan wel 4. voor een vak een 4, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken tenminste een 6,0 is, waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en de vier niet voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B/C, dan wel 5. voor één vak een 4 en voor één vak een 5, voor de overige vakken een 6 of hoger en het gemiddelde van alle vakken ten minste een 6,0 is waarbij het vak Rekenen niet meetelt in de berekening van het gemiddelde en er maximaal één 5 voorkomt bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde A/B/C; en B. 1. de vaardigheidsscore voor het rekenexamen groter of gelijk aan een 4,5 is, dan wel 2. het rekenkundig gemiddelde van de vaardigheidsscore voor het rekenexamen en het gemiddelde van de voortgangstoetsen Rekenen minimaal een 4,5 is; en C. CKV en LO met voldoende of goed zijn beoordeeld. In alle andere gevallen is de leerling niet bevorderd. Een leerling kan verplicht worden een extra vak te laten vallen als het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken lager is dan een 6,5 dan wel als het eindcijfer voor het extra vak lager is dan 6,0. 2 De vakken ANW, Maatschappijleer en voor gymnasiasten KCV vormen samen één cijfer; het zogenaamde combinatiecijfer. 16

17 9. REVISIE AANTEKENEN Tegen de uitslag van de rapportvergadering kan revisie worden aangetekend. In de klachtenregeling en regeling bezwaar en beroep van het Kennemer Lyceum (zie staat daarover o.a. het volgende: ouders en meerderjarige leerlingen kunnen om revisie vragen van een door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit verzoek wordt binnen drie werkdagen nadat ouders en/of meerderjarige leerlingen zijn ingelicht, schriftelijk ingediend bij de betreffende conrector. Deze bespreekt de kwestie in de schoolleiding, die de argumenten voor revisie weegt. De rector neemt uiteindelijk een beslissing na betrokkenen te hebben gehoord. Ouders en meerderjarige leerlingen kunnen beroep aantekenen tegen de in revisie genomen beslissing door de rector bij de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften. 17

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Overgangsregeling. Schooljaar onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6)

Overgangsregeling. Schooljaar onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6) Overgangsregeling Schooljaar 2018 2019 onderbouw (leerjaren 1 t/m 3) bovenbouw (leerjaren 4 t/m 6) Cartesius Lyceum Onderdeel van Esprit scholengroep 27 september 2018 1 Inhoudsopgave Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Alle vakken op de lessentabel tellen mee. Voor de vakken lichamelijk opvoeding en Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt de beoordeling

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW MAVO/HAVO/VWO

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW MAVO/HAVO/VWO OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW MAVO/HAVO/VWO 2018-2019 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het jaarcijfer in Magister. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindcijfer.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 t-havo/vwo Versie: 01-11-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 3 KLAS 1 T/HAVO 4 KLAS 1 HAVO/VWO - ATHENEUM 5 KLAS 1 VWO - GYMNASIUM 6 KLAS 2 HAVO 7 KLAS 2 VWO

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsnormen geldig vanaf cursusjaar

Overgangsnormen geldig vanaf cursusjaar Overgangsnormen Algemene regels Enkele termen: - Opstromen: overgang naar het volgende leerjaar van het naast hogere niveau. - Bevordering: overgang naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau. - Gerichte

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Op het Kennemer College werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dit wil zeggen dat op elk moment het gemiddelde voor een

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2018/2019 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 ( )

Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 ( ) Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 (2016-2017) Algemene bepalingen - Jaargemiddelde: Het doorlopend jaargemiddelde is het gewogen gemiddelde van alle meetellende resultaten die voor een bepaald

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Commissie Overgangsnormen augustus Overgangsnormen klas 1 t/m

Commissie Overgangsnormen augustus Overgangsnormen klas 1 t/m Commissie Overgangsnormen augustus 2017 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2017-2018 Inhoudsopgave ALGEMEEN OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO OVERGANGSNORMEN KLAS

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill Hill College

Overgangsnormen Mill Hill College Overgangsnormen Mill Hill College Versterk Je Wereld 01-09-2017 Inhoudsopgave Pagina ALGEMEEN 2 - Bevorderen of afwijzen 2 - Berekening verliespunten 2 - Revisie 2 - Bezwaar maken 2 - Doorstromen naar

Nadere informatie

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure... 4 Advies in maart... 4 Procedure eindvergadering...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM

Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM Versie: 14 93011 dd. 16 juni 2014 (instemming mr), geactualiseerd na instemming mr 26 september 2016. Geactualiseerd schoolgids 2018-2019 en schoolgids 2019-2020. Algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan klas 2 en hoger. cursusjaar

Overgangsnormen Minkemalaan klas 2 en hoger. cursusjaar Overgangsnormen Minkemalaan klas 2 en hoger cursusjaar 2019 2020 INHOUDSOPGAVE blz. Voorwoord 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Toetscijfers 5 3. Rapportcijfers 5 4. Bevorderingsnormen klas klas 2

Nadere informatie

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen Het Goois Lyceum Bevorderingsprocedure & overgangsnormen 2018-2019 Algemeen 1. De rapportvergadering verloopt volgens het huishoudelijk reglement rapportvergaderingen, zoals vastgesteld door de schoolleiding.

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2018/2019 1 Versie 4 december 2018 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2018-2019 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen eerste klassen...... 4 Overgangsnormen tweede klassen... 5 Overgangsnormen derde klassen... 7 Overgangsnormen

Nadere informatie

MAVO plus, leerjaar 2

MAVO plus, leerjaar 2 MAVO plus, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Bijlage 3 Overgangsnormen

Bijlage 3 Overgangsnormen Bijlage 3 Overgangsnormen De rapportcijfers worden bepaald conform de afspraken over weging van toetsen, zoals elders in de schoolgids staat vermeld. Daarnaast geldt het volgende: - de cijfers worden rekenkundig

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4 Indeling in vakken We onderscheiden vijf soorten vakken: de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde vakken die volledig meetellen in de slaag-zakregeling zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

MAVO plus, leerjaar 2

MAVO plus, leerjaar 2 MAVO plus, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Als een leerling niet voldoet aan de gestelde bevorderingseisen dan geeft de docentenvergadering het advies:

Bevorderingsnormen. Als een leerling niet voldoet aan de gestelde bevorderingseisen dan geeft de docentenvergadering het advies: Bevorderingsnormen ALGEMEEN: De docentenvergadering neemt de beslissing over de bevordering van een leerling in alle leerjaren m.u.v. de examenklassen. Deze docentenvergadering bestaat uit de docenten

Nadere informatie

havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum 1

havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum 1 Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure...

Nadere informatie

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2019-2020 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2018-2019 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 10 november 2015 hiervoor

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2016-2017 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2017-2018 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen voor 1 atheneum-havo en 1 gymnasium... 5 Overgangsnormen tweede klassen... 8 Overgangsnormen derde klassen...

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Haemstede-Barger Mavo Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO... 4 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO... 5 OVERGANGSNORMEN

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Overgangsregeling. Schooljaar de eerste fase (leerjaren 1 t/m 3) de tweede fase (leerjaren 4 t/m 6)

Overgangsregeling. Schooljaar de eerste fase (leerjaren 1 t/m 3) de tweede fase (leerjaren 4 t/m 6) Overgangsregeling Schooljaar 2017 2018 de eerste fase (leerjaren 1 t/m 3) de tweede fase (leerjaren 4 t/m 6) Cartesius Lyceum Onderdeel van Esprit scholengroep 29 maart 2017 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2018-2019 Inhoud Inleiding... 3 Rapportage... 3 De rapportvergadering... 4 Algemene bepalingen bevorderingsnormen... 5 Initiatief ter bevordering van excellent leren... 6 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsnorm De bevorderingsnorm is een afgeleide van de slaag/zakregeling in het examenjaar.

Bevorderingsnorm De bevorderingsnorm is een afgeleide van de slaag/zakregeling in het examenjaar. HAVO TTO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase Van 4 naar 5 havo Van 4 naar 5 atheneum Van 5 naar 6 atheneum Bepalingen (voor de tweede fase) De cijfers van het eindrapport worden gevormd door het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers over het

Nadere informatie

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h A. DEFINITIES 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3

Bevorderingsnormen atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3 Bevorderingsnormen 2018 2019 atheneum havo - mavo leerjaar 1 t/m 3 INHOUD 1. Algemeen... 2 1.1 Uitgangspunten... 2 1.2 Bevorderen... 2 1.3 Procedures... 2 1.4 Cijferberekening... 3 1.5 Onvolledig rapport...

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt:

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt: Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

MAVO plus, leerjaar 2

MAVO plus, leerjaar 2 MAVO plus, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Versie d.d. 12 september 2017

Bevorderingsnormen Versie d.d. 12 september 2017 Bevorderingsnormen 2017-2018 Versie d.d. 12 september 2017 Instemming MR 26/09/2017 Vaststelling Bestuurder 27/09/2017 Bevorderingsnormen algemeen 1. Begrippen Bevorderingsnormen: deze zijn van toepassing

Nadere informatie

Elke CSG vestiging moet voor het schooljaar zelf zorgen voor:

Elke CSG vestiging moet voor het schooljaar zelf zorgen voor: CSG overgangsnormen voor schooljaar 20172018 Inhoud blz. 2 en 3 blz. 4 en blz. 6 blz. 7 blz. 8 blz. 9 Algemene bepalingen bij alle CSG overgangsnormen Overgangsnormen heterogene brugklassen (AU) Overgangsnormen

Nadere informatie