Mogelijkheden van Droge Haven te Reduzum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogelijkheden van Droge Haven te Reduzum"

Transcriptie

1

2 Reduzum boos over Uitblijven onderzoek REDUZUM - De vervuiling van de Haven in Reduzum moet toch nader onderzocht worden, vindt Dorpsbelang Reduzum. Volgens voorzitter Piter Renia komt wethouder Jan Smittenherg terug op zijn toezegging dat dat nader onderzoek er wel zou komen. Het onderzoek moet er komen. desnoods betaalt Dorpsbelang het zelf. Mogelijkheden van Droge Haven te Reduzum REDUZUM - De PvdA vraagt zich af of er alternatieve mogelijkheden zijn voor de komst van een haven in de nu nog droge haven te Reduzum. De gemeente moet naar aanleiding van de nu gebleken vervuiling ook andere mogelijkheden bekijken, zei Tolke de Boer vorige week dinsdagavond in de raadscommissie Wonen, Werken en Milieu. Voor wat het college van Burgemeester en Wethouders betreft is die vraag nog niet aan de orde. Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim lieten vorige week in een brief aan Dorpsbelang weten dat er geen geld is voorde sanering. Daarom zou liet geen zin hebben om voor ƒ de verontreiniging verder te onderzoeken. Volgens het verkennend bodemonderzoek zou er geen gevaar voor de volksgezondheid zijn. Onder de Haven werden minerale oliën en zware metalen gevonden. Dorpsbelang stuurde twee brieven om het gemeentebestuur van de noodzaak van een nader onderzoek te overtuigen. Wy binne benaud dat de fersmoarging yn it grunwetter komt, want de drainaazje ûnder de Haven is tenein. It spul sit verstoppe, as it reint bliuwt i( wetter stean". Zegt Pitcr Renia, voorzitter van Dorpsbelang. Foto,s Edith Zijlstra Wethouder Smittenberg zei in juni wel geld voor een nader bodemonderzoek te willen reserveren. De bodemvervuiling kwam aan het licht toen het tv programma De Uitdaging de Haven wilde opknappen...ik snap wol dat hy yn it hytst fan e striid wat tasein hat wat er no net neikomme kin. Mar wy wolle al dat it bart", zegt Renia...As de gemeente gjin jild oerhat foar it ûndersyk, sille wy il sels dwaan litte." Bij het dorpsfeest komend weekeinde zouden de Reduzumers liet dorp willen versieren met de uitvergrote brief van b. en w. Nader onderzoek nodig voor Droge Haven te Reduzum REDUZUM - De provincie Fryslan vindt dat nog een klein aanvullend onderzoek nodig is naar de ernstige verontreiniging van de Droge Haven in Reduzum. Dit naar aanleiding van een eerdere onderzoek. De sanering wordt als niet urgent gezien, omdat er onder meer geen risico's zijn voor de volksgezondheid. Burgemeester en Wethouders willen, hangende hun planning voor reconstructie van de haven, voorlopig geen nader onderzoek uit laten voeren. Dit komt 8 april in de raadscommissie Wonen, Werken en Milieu aan de orde.

3 Geen geld voor de Uitdaging in Reduzum REDUZUM - Boarnsterhim werkt niet mee aan de herinrichting van de Gedempte Haven in Reduzum. Wethouder Jan Smittenberg zei geen mogelijkheden te zien geld vrij te maken voor het plan. Het dorp wil in samenwerking met het AVRO - programma de Uitdaging van Angela Groothui/en de Haven opknappen. De gemeente heeft het benodigde geld voor de sanering van de straat niet, of het zou ten koste moeten gaan van plannen in andere dorpen. Sanering kost tussen ƒ en ƒ De Uitdaging wilde het plan al vorige zomer uitvoeren, maar vervuiling door de demping van de haven bleek toen een te groot obstakel. Reduzum spande zich in om de haven sneller gesaneerd te krijgen, zodat de opknapbeurt voor de straat door kon gaan. De vervuiling in de haven is niet zo ernstig dat het dringend weggehaald moet worden. In het programma zou de Uitdaging de brede straat veranderen in een pleintje met bomen en betegeling. Als het dorp van de vervuiling af kon komen, wilden de programmamakers wel terug komen, maar toezeggingen zijn er niet gedaan. De Redústers hebben vorige maand een nieuw plan ingeleverd, waarbij nauwelijks gegraven zou hoeven worden, zodat de hoge afvoerkosten van de vervuilde grond vermeden konden worden. De gemeente ziet geen heil in die weg, omdat dan evengoed een stapel dure onderzoeksrapporten gemaakt moet worden. De raadscommissie wonen, werken en milieu was gisteren blij dat het dorp eindelijk duidelijkheid heeft. We kunnen niet toveren sprak GB - raadslid Harry Jonkers teleurgesteld. Foto s Edith Zijlstra

4 Vervuiling verpest Plannen Reduzum REDUZUM - Omdat de grond in de gedempte haven in de dorpskern van Reduzum vervuild is, komt het tv-programma De Uitdaging niet naar het dorp. Pleatslik Belang wilde samen met Angela Groothuizen de dorpskern een opknapbeurt geven. Marcel Tichelaar van De Uitdaging zegt dat het programma wel naar Reduzum gekomen was als de grond schoon was geweest. Zes weken geleden stuurden de Reduzumers hun Havenplan in. Vorige week maandag vkwam Tichelaar een kijkje in Reduzum nemen. De researcher was zeer enthousiast over het plan. Een verkennend bodemonderzoek strooide roet in het eten. De gemeente Boarnsterhim verrichtte dat onderzoek vorige week uit voorzorg. Uit het rapport blijkt dat de grond vervuild is met olie en zware metalen als lood en den gedempt met huisvuil en autowrakken. De vervuiling is volgens wethouder Jan Smittenberg geen bedreiging voor de volksgezondheid en staat daarom niet hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeente. De gemeente heeft geen geld om de grond op korte termijn te saneren. Wel probeert Boarnsterhim ƒ te vinden voor een nauwkeuriger bodemonderzoek. De Haven, de straat die de dorpskern van Reduzum vormt, zou worden opgeknapt. De middenberm moet verlaagd worden. Daar moet de bestrating komen, zodat aan de zijkant brede stoepen met bomen gemaakt kunnen worden. Bij de nieuwe haven willen de Reduzumers een plein. Pleatslik Belang hoopt dat, als het programma volgend seizoen nog bestaat, het Havenplan van Reduzum alsnog in aanmerking De Uitdaging in Reduzum op tv REDUZUM Om op 20 februari snorren de nodige videorecorders in Reduzum. Dan wordt namelijk op Nederland 1 het programma De Uitdaging van de AVRO uitgezonden. In deze uitzending komt de herinrichting van de haven in Reduzum aan bod Foto s Edith Zijlstra

5 Reduzum schiet kosten bodemonderzoek voor REDUZUM - Een delegatie van provinciale en gemeentelijke PvdA'ers streek zaterdag neer in Reduzum om te horen hoe het zelfredzame dorp zichzelf opstoot in de vaart der volkeren. De Reduzumers doen dat door plannen te bedenken en die ook nog uit te voeren. Daardoor hebben ze nu een molen die met winst draait, een nieuwe wijk met een exploitatie overschot, een gerestaureerde kerk en een systeem van dorpsbeheer. Binnenkort komen daar nog bruggen en nieuw vaarwater bij, zodat het dorp aan een doorgaande route komt te liggen. Ook maken de ingezeten zich op voor deelname aan het televisieprogramma De Uitdaging. De redactie van dat programma zou de gedempte haven in 36 uur tijd omtoveren tot een mooi parkje, maar haakte af toen uit verkennend onderzoek bleek dat de bodem vervuild is. Pleatslik Belang wil zo snel mogelijk een nader onderzoek laten uitvoeren, zodat de redactie van het Avro-programma definitief kan beslissen. De kosten van het onderzoek zal Pleatslik Belang voorschieten als de gemeente belooft het bedrag later te vergoeden. Wethouder Tolke de Boer van Boarnsterhim zegde zaterdag toe dat zij zich in het college sterk zal maken voor zo'n regeling. Reduzum wil zich uiterlijk in januari weer aanmelden voor het tv programma. In de loods bij de haven informeerde Geartsje Bergsma de delegatie over de plannen, Foto LC/Siep van Lingen Geen geld voor de Uitdaging in Reduzum REDUZUM - Boarnsterhim werkt niet mee aan de herinrichting van de Gedempte Haven in Reduzum. Wethouder Jan Smittenberg zei geen mogelijkheden te zien geld vrij te maken voor het plan. Het dorp wil in samenwerking met het AVRO - programma de Uitdaging van Angela Groothui/en de Haven opknappen. De gemeente heeft het benodigde geld voor de sanering van de straat niet, of het zou ten koste moeten gaan van plannen in andere dorpen. Sanering kost tussen ƒ en ƒ De Uitdaging wilde het plan al vorige zomer uitvoeren, maar vervuiling door de demping van de haven bleek toen een te groot obstakel. Reduzum spande zich in om de haven sneller gesaneerd te krijgen, zodat de opknapbeurt voor de straat door kon gaan. De vervuiling in de haven is niet zo ernstig dat het dringend weggehaald moet worden. In het programma zou de Uitdaging de brede straat veranderen in een pleintje met bomen en betegeling. Als het dorp van de vervuiling af kon komen, wilden de programmamakers wel terug komen, maar toezeggingen zijn er niet gedaan. De Redústers hebben vorige maand een nieuw plan ingeleverd, waarbij nauwelijks gegraven zou hoeven worden, zodat de hoge afvoerkosten van de vervuilde grond vermeden konden worden. De gemeente ziet geen heil in die weg, omdat dan evengoed een stapel dure onderzoeksrapporten gemaakt moet worden. De raadscommissie wonen, werken en milieu was gisteren blij dat het dorp eindelijk duidelijkheid heeft. We kunnen niet toveren sprak GB - raadslid Harry Jonkers teleurgesteld.

6 Gemeente zegt geld toe voor bodemonderzoek Reduzum Eef Velstra - Udema,secretaris van Plaatselijk Belang Reduzum bij de Droge Haven. Foto Pier van der Heide REDUZUM - Er is weer nieuwe hoop op het alsnog uitgraven van de in de jaren zestig gedempte "drûge haven" in Reduzum. De gemeente Boarnsterhim is bereid een bodemonderzoek naar de mate van vervuiling van de grond te betalen, al zal Dorpsbelang het geld eerst moeten voorschieten. Een PvdA motie met die strekking werd tijdens de begrotings vergadering vorige week donderdag aangenomen. Het gaat om een bedrag van ƒ gulden. De VVD had een motie met dezelfde strekking, alleen de dekking verschilde. De steun van de VVD aan de PvdA motie tekende zich al eerder op de dag af. Het was echter pas vlak voor de stemming toen de PvdA de zin "of het bedrag te halen uit onvoorzien 1996" in de motie opnam en daarmee de dekking- die de VVD voorstond als mogelijkheid toevoegde, waarmee de steun van de VVD zeker was. Het graven van de haven stond vorig jaar plotseling op losse schroeven toen de vervuiling werd ontdekt. Het AVRO - programma De Uitdaging zou het geheel laten uitvoeren. "Ontzettend blij" Eef Velstra, secretaris van de vereniging- Plaatselijk Belang Reduzum en tevens de initiatiefneemster van het geheel, vindt het "fantastisch" en is er "ontzettend blij" mee. De tweede stap. de sanering en het daarop volgende daadwerkelijk realiseren van de plannen, staat echter nog op losse schroeven. In januari geeft de AVRO duidelijkheid of het programma al of niet doorgaat en of het project in Reduzum alsnog op de lijst komt. Opdrachtgever "Het is nog niet duidelijk wie de opdrachtgever wordt", zegt Velstra. Dat moet de gemeente zijn, stelt wethouder J.H. Smittenberg. Iets waar Velstra vraagtekens bij zet:"daar moeten we toch maar even naar kijken als Plaatselijk Belang eerst betaalt, hebben wij er ook wel iets over te zeggen". De gemeente verplicht zich niet tot enige hulp bij de verdere uitvoering van de plannen. Velstra begrijpt die gevoeligheid van de gemeente goed. "Stel dat die sanering ƒ gulden kost, ik noem maar een bedrag. De provincie betaalt bijvoorbeeld ƒ gulden. Dan moet de gemeente wel een heel erg harde vuist maken om te zegen, we helpen toch niet mee". Een scenario dat de gemeente, die nog steeds een sober beleid voert, niet zal aanstaan.

7 De Uitdaging in Reduzum Het Pleatslik Belang heeft de presentatrice van het succesvolle AVRO-programma "De Uitdaging", Angela Groothuizen uitgedaagd om op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober a.s. naar Reduzum te komen. Doel van de Uitdaging is om in twee dagen een gezellige dorpskern te maken in de Droge Haven. Een dorpskern is een belangrijke lokatie voor het héle dorp. ledere dorpeling zou de dorpskern als vaste lokatie moeten zien om even bij te kletsen, even stil te staan bij het wel en wee van Reduzum. Echter... Voor de opnamen van donderdag 2 en vrijdag 3 oktober zijn zoveel mogelijk mensen nodig! Voor de werklui die de dorpskern willen gaan maken zal het hard werken, zweten en zwoegen worden. Die werklui komen overal vandaan. Moeten waarschijnlijk ook 's nachts doorwerken. Deze Uitdaging kan alleen slagen als alle dorpelingen meehelpen de Uitdaging tot een goed einde te brengen. Dat helpen bestaat o.a. uit het volgende: Alle werknemers worden voor twee dagen 'geadopteerd' door een gezin of twee buren. Geef de werknemer op tijd z'n natje en droogje, verzorg hem, geef hem een slaapplaats, zodat ie zo goed mogelijk door kan gaan met z'n werk. Angela zal de dorpsbewoners helpen met het vinden van slaapplaatsen, zij zal ook een lijstje meenemen met tips. Je hoeft nu nog niets te doen. Als je maar bereid ben.fpm op donderdag 2 en vrijdag 3 oktober de handen uit de mouwen te steken. Op donderdag 2 oktober verwachten we iedereen om uur in de Droge Haven! In deze Uitdaging willen de makers duidelijk maken dat Reduzum een heel gezellig dorp is, waar dorpsbewoners met elkaar een grote klus kunnen en willen klaren. Zeer belangrijk daarbij is dus de aanwezigheid en hulp van ZOVEEL MOGELIJK DORPELINGEN! Geef je op en help mee met de Uitdaging! Je kunt je opgeven bij: Eef Velstra - Trije Romers 11 - Reduzum

8 Uitdaging! Uitdaging! Uitdaging! Uitdaging! U heeft vast het briefje gelezen dat de Uitdaging op 2 en 3 oktober doorgaat, Mits het weer redelijk is! Als het water met bakken de hemel uit valt, dan wordt het heel moeilijk. Maar laten we hopen dat de weergoden met ons zijn. Wat staat er te gebeuren!! Een hele damwand om het gras heen. Het gras wordt afgedekt met een waterdoorlatend doek. Dan komt er 40 tot 50 cm grond op. Hierop komt een beplantingsplan, waarin stukken bestrating zit. Alle bestrating gaat eruit en er komt helemaal nieuwe bestrating in!! Voor de huizen vanaf Nicolay tot aan Hazenberg komen groenstroken. Er komen twaalf prachtige lantaarnpalen. Er komen banken, er komen houten bolders, er komen twee bootjes... en er komt een leugenbank!! Kosten...daar praten we niet over. Kortom: er wordt een heel leefgebied, een kern gemaakt in 35 uur. Dat houdt in dat er elk uur zo'n 30 tot 35 mensen aan het werk zijn. Men praat over dik 900 manuren werk! De Uitdaging zelf komt met ongeveer 40 mensen. Zij zorgen voor de catering, het draaiboek, de sponsoring, het filmen en een feest! Er zal ongeveer 10 uur gefilmd worden waarvan uiteindelijk 50 minuten uitgezonden wordt. Maar als het lukt dan komen ze volgend jaar nog een keer om te laten zien wat het geworden is. Dan doen ze alle Uitdagingen in één programma. 's Nachts zal er gewoon doorgewerkt worden met grote lichtmasten aan. Dus voor de bewoners daar weinig rust. De bouwers zullen verwend en verzorgd worden in het gymnastieklokaal. U ziet er staat heel wat te gebeuren in ons dorp. Voor Friesland echt uniek, want ze hebben zo iets nog nooit in Friesland gedaan. Of het allemaal lukt is natuurlijk een hele Uitdaging voor de bouwers, voor de Uitdaging, voor de havenbewoners maar ook voor het hele dorp!! Vandaar nog eens dit verhaal. Neem vrij als u erbij wilt zijn want dit maak je zo maar niet weer mee!! Nogmaals de datums 2 en 3 oktober en dus ook 's nachts. We hopen dat u op wat voor manier dan ook dit tot een echt spektakel wilt maken want zonder uw steun wordt het natuurlijk geen Reduzum!! En dat we nou juist Reduzum zijn dat moeten we toch wel laten zien! Bij de opening van de 'nieuwe' Haven, op vrijdag uur, worden natuurlijk alle inwoners verwacht.

9 Reduzumer 'Uitdaging op tv stuit op slecht weerbericht De Droge Haven vorige week maandagochtend nog in oorspronkelijke toestand vanuit het dakvenster van de familie Heida, dat een prima overzicht biedt. Foto,s Pier van der Heide REDUZUM - De opnamen voor het televisieprogramma De Uitdaging in Reduzum zijn uitgesteld vanwege" de slechte weersverwachtingen. De makers van het Avro-programma zouden vandaag en morgen filmen hoe de Haven, het dorpshart. in 35 uur opgeknapt wordt. Vanwege de voorspelde regenval kan de weg niet opnieuw bestraal worden. 110 bouwvakkers hebben gisteren een telefoontje gekregen dat ze thuis kunnen blijven. De Haven moet een heel nieuw aanzien krijgen. De middenberm. waarop planten en een fonteintje" komen, wordt ommuurd. De voorbereidingen voor het werk zijn al maanden gaande. Aannemer Henk Vrieze van Koop Tjuchem en medewerkers van de Uitdaging kwamen gisteravond naar het dorp om uitleg te geven. De aannemer legde uit dat het werk begint zodra er twee droge dagen verwacht worden. De Redústers hopen dat dat volgende week het geval is. LEEUWARDER COURANT 2 oktober 1997 Tjepke Pieter de Vries uit Sint Anneparochie krijgt van z n gastmoeder Blijke Vellinga een broodje en een kop koffie Buurtbewoners helpen dinsdagmiddag ook graag mee.

10 De beschoeiing staat bijna op z n plaats. Het plastic wordt gelegd en de drainagebuizen. Er kwam een gestage toevoer van eten en drinken op gang. De Droge Haven wordt de Haven met plaatselijk Belang voorzitter Pieter Renia op de voorgrond

11 Reduzum staat op z'n kop voor uitdaging REDUZUM - De operatie is kort maar hevig. De Haven in Reduzum wordt opgeknapt op een manier die de dorpsbewoners nog wel even zal bijblijven. De plannenmakers hebben zich voorgenomen de klus in 34 uur te klaren. Dat gebeurt in samenwerking met De Uitdaging, het televisieprogramma van Angela Groothuizen. De hele straat gaat over de kop. Om het omvangrijke project in de gestelde tijd klaar te krijgen, zijn 110 wegwerkers ingezet. Vanmorgen reed een leger aan zware trucks Reduzum binnen. De bewoners werken zelf ook hard mee. De wegenbouwers moeten De Haven een heel nieuw aanzien geven. De Haven krijgt het karakter van een haven terug, ook al is het zonder water. De inrichting gaat uit van een golvende beweging, die in d& richting van het dorp langzaam wegebt. Het hele project kost zo'n ƒ Dat geld wordt voor het grootste deel opgehoest door de deelnemende bedrijven. Initiatiefneemster Eef Velstra, secretaris van Dorpsbelang, was vanmorgen enthousiast: Wy hawwe oardel jier dwaande west om it safïer te krijen. It sil no ek slagje." Morgenavond om hooguit zes uur moet het werk klaar zijn. Dan wordt er feest gevierd aan De Haven. Foto LC/Niels Westra Foto Edith Zijlstra

12 Aannemers maken uitdaging waar Presentatrice Angola Groothuizen van het tv-programma 'De Uitdaging' heeft het Friese dorp Roordahuizum deze week letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet. Haar programma nam zij de uitdaging aan om binnen 35 uur het hart van het dorp (De Haven) opnieuw in te richten, een klus die normaal drie tot vijf weken in beslag neemt. Onder leiding van twee hoofdaannemers - Koop Tjuchem uit Groningen) en Vermeer te Leek vernieuwden 110 medewerkers onder meer klinkers,asfaltlagen, een rioolput, parkeerplaatsen en een kademuur. De werkzaamheden In gingen maandag van start en zouden dinsdag moeten zijn voltooid. Door de hevige regenval werd die deadline niet gehaald. Desondanks heeft Roordahuizum na jaren wachten eindelijk een nieuw dorpshart. De producent van 'De Uitdaging' en de deelnemende aannemersbedrijven betalen de kosten die ƒ belopen. Foto: Persbureau Noordoost Foto Edith Zijlstra Foto Edith Zijlstra

13 Uitdaging van Reduzum is leuke chaos Een klus die normaal drie tot vijf weken in beslag zou nemen, moest in twee dagen en een nacht worden geklaard. De Haven in Reduzum had in anderhalf etmaal een heel ander aanzien moeten krijgen. Die uitdaging gingen de Redusters aan. Alles liep gesmeerde totdat het weer vannacht roet in het eten gooide. Gisteravond negen uur waren de vrijwilligers nog hard aan het werk in Reduzum. Foto LC/Niels Westra Door Halbe Hettema REDUZUM - Het regent pijpenstelen in Reduzum. In de loods van Langeberg aan De Haven zit een groep wegenbouwers mistroostig een bakje koffie te drinken. De mannen hadden aan het werk moeten zijn, om hun uitdaging tot een goed einde te brengen. De Haven had voor vanavond zes uur een complete metamorfose moeten ondergaan. De eerste dag gaat alles goed. Het werk schiet mooi op. Het gaat wel lukken, zegt een opgewekte bedrijfsleider Henk de Vrieze van Koop Tjuchem. Het zonnetje schijnt, de temperaturen zijn aangenaam om er eens lekker hard tegenaan te gaan. De goede stemming blijft er in, tot in de nacht. Dan gaat het mis. Om drie uur dondert het stevig, om vijf uur volgt een tweede fikse onweersbui. Er gebeuren 's nachts ook nog wat ongelukjes. Graafmachines vernielen een paar keer de waterleiding, zodat een storingsdienst uit Bakkeveen moet worden opgetrommeld. Rauwerda uit Leeuwarden wordt uit bed getrommeld, om problemen met materialen op te lossen. 's Morgens om acht uur valt er nog eens een beste bui. Alle kranen zijn dan opnieuw stilgezet. Een enkele wegenbouwer scharrelt nog wat rond, maar de meesten zitten in de loods. Het wachten is op het werkoverleg, dat later op de ochtend gehouden zal worden. Initiatiefneemster Eef Velstra blijft optimistisch: Wy halde de moed der yn." Het werk zal ook wel klaarkomen, daar hoeft ze zich geen zorgen meer over te maken. Het is extra zuur omdat het project vorige week nog werd afgeblazen vanwege op handen zijnd slecht weer. Vervolgens viel er een paar dagen lang geen druppel water. Nu gingen ze er in Reduzum van uit dat het twee dagen droog zou blijven en dan valt het water plotseling met bakken uit de lucht. Het is niet leuk, maar eigenlijk is vooraf de grootste strijd al gestreden. Ruim twee jaar lang is er geijverd voor een nieuw aanzicht van De Haven. De ene tegenslag volgt aanvankelijk op de andere. Het terrein blijkt vervuild en er is geen geld. Als Eef Velstra van Dorpsbelang het probleem bij Angela Groothuizen van het televisieprogramma De Uitdaging aankaart, komt er eindelijk wat schot in. Reduzum krijgt zijn vernieuwde gedempte haven, de deelnemende bedrijven zijn de voornaamste sponsors. Nu het dan op de uitvoering aankomt, zijn het een paar spannende dagen voor Eef Velstra. Ze beseft dat ze zich heel wat op de hals heeft gehaald. Het welslagen van het project hangt voor een groot deel af van de inzet van de dorpsbewoners. Snel blijkt dat het wel goed zit met de Redústers. Zonder mankeren melden zich 75 gezinnen aan die de zorg voor de 110 werkers op zich willen nemen. Ze zijn voor deze paar dagen even de adoptieouders van de wegenbouwers. Daar zit wel een sanctie aan vast, voor het "geval ze het laten afweten. Dan komt Angela Groothuizen met een cameraploeg om het nalatige gastgezin even op zijn verantwoordelijkheid te wijzen, zo is het dreigement. Dat gebeurt natuurlijk niet. De dorpsbewoners vinden het allemaal veel te leuk om persoonlijk betrokken te zijn bij het spektakel, dat binnenkort ook nog op televisie komt. Reduzum waant zich voor een paar dagen het middelpunt van de wereld. Alles wordt in het werk gesteld om het project te laten slagen. In de loods van Langeberg, ingericht als een soort crisiscentrum, staan zelfs massagetafels klaar voor harde werkers die last krijgen van stramme spieren. Als het schemerig wordt, roept Velstra door de megafoon dat er behoefte is aan licht. Uit alle hoeken van het dorp worden, de bouwlampen aangesleept. Zo worden alle probleempjes geruisloos opgelost. Sommige dorpsbewoners nemen zelf de schep en de kruiwagen ter hand om de oude bestrating op te ruimen. Tegelijk heeft een ploegje' ongeduldige stratenmakers al een plekje gevonden. Ze kunnen de handen uit de mouwen steken. Op een strookje van hooguit 2 bij 20 meter zijn ze met tien man in de weer. Op steenworp afstand slaan twee kranen de damwand in de grond en plaatsen drie mannen een rioolput. Alles gebeurt met man en macht. Dat schiet lekker op. De werknemers van de hoofdaannemers Koop Tjuchem en Vermeer hebben er zin in. Bedrijfsleider Henk de Vrieze ziet het eerst allemaal ontspannen aan. Hij is er verantwoordelijk voor dat de mensen elkaar niet voor de voeten lopen. Of dat moeilijk is? Het is een kwestie van plannen. Het lijkt misschien wat rommelig, maar het is een leuke chaos."

14 Rond zessen gistermiddag stroomde het publiek naar de Haven in Reduzum om het resultaat van de Uitdaging te bekijken. Het werk was nog lang niet klaar. Foto LC/Niels Westra Reduzum blij ondanks mislukte uitdaging REDUZUM - De uitdaging is mislukt, maar Reduzum heeft toch zijn nieuwe dorpshart. Vandaag maken de bouwvakkers liet werk aan de op gefleurde Haven af. De bewoners van de Haven vroegen het ;Avropropramma De Uitdaging om in twee dagen het mistroostige dorpshart op te knappen. Niet eerder mislukte de missie van de programmamakers. Dat de klus niet binnen twee dagen geklaard is, deert de Redústers niet. Toen presentatrice Angela Groothuizen met haar camera- ploegen was vertrokken, werd het werk hervat en maakten de bouwvakkers zich op voor een nieuwe nacht in de sporthal, om vandaag de klus (e klaren. De 110 medewerkers werden geadopteerd door Redúster families, op wier zorgen zij ook gisteravond en vandaag konden blijven vertrouwen. Gisteravond trad De Kast op als afsluiter van het immense werk, ook al was dat toen nog niet voltooid. Regen en moeilijkheden bij het plaatsen van de houten damwand maakten dat het werk flinke vertraging op liep. Ook bleek de ruimte op de Haven niet toereikend voor zoveel machines en mensen die tegelijk aan het werk waren. Het asfalteringswerk aan de dorpskant is gisteravond afgemaakt. Aan de kant van de dorpshaven moet hel grondwerk nog afgerond worden en beplanting aangelegd. Ook moet de nieuwe leugenbank nog op de definitieve plek worden gezet. Wel brandden gisteravond de nieuwe lantarenpalen voor het eerst. In dat licht dronken de inwoners van Reduzum gisteravond in opgetogen stemming een biertje met elkaar. Hoofdaannemer Henk de Vrieze van Koop Tjuchem verwacht nog enkele dagen nodig te hebben voor opruimwerk. Op de carpoolplek aan de Snitserdyk moet materieel en grond op geruimd worden, van de Haedstrjitte moet een fikse laag modder weggehaald worden. De Redústers hebben op maandagavond nog een rotsvast vertrouwen In een goede afloop. As eitsenien meidocht, komt it wol goed: It kin het misse", zegt Germ van Essen. Hij is een van de velen uit het dorp die een nacht lang hun bed nauwelijks zullen zien. Hij weet dan nog niet dat het weer de komende uren al spelbreker optreedt. Dat zal de pret toch grondig bederven. Foto : Edith Zijlstra

15 Ik mocht een bouwvakker uitzoeken Ondanks tegenslag nieuw dorpshart In de droge Haven voor Reduzum REDUZUM - Vijf kranen en een vorkheftruck stoten blauwzwarte roetwolken uit boven de hoofden van de toeschouwers en de noeste arbeiders. Het is even voor vijf uur in de maandagmiddag in Reduzum en het dorp is in de ban van De Uitdaging. 's Nachts zat het al tegen met het zetten van de houten schoeiing in de Droge Haven, maar iedereen was nog optimistisch over het klaren van de klus binnen de vastgestelde tijd. De regen gooide echter roet in het eten. Op sommige plaatsen stond een halve meter water. Hoewel de hele week is door gewerkt - en de Uitdaging is mislukt - is de operatie geslaagd. De "patiënt" mag dan zijn "overleden", het dorpscentrum van Reduzum heeft toch in een recordtijd een opknapbeurt ondergaan. Afgelopen maandag en dinsdag is er uit alle macht gewerkt om de klus te klaren. De werkzaamheden boden een surrealistische aanblik. Met alle machines net buiten elkaars draaibereik, leek het een wonder dat er geen ongelukken gebeurden. Mannen met meetinstrumenten lopen af en aan. Iedereen heeft nieuwe opvallende overalls aan met de bedrijfsnaam goed zichtbaar. Uit de huizen komen regelmatig mensen met koffie. Bewoners staat langdurig in portieken of bekijken op tuinstoelen het gebeuren. Camera's en videocamera's worden eens voor wat anders dan een vakantie tevoorschijn gehaald. Druk Het is druk in de hal van schoonmaakbedrijf Langeberg. Aan een muur hangen kleurrijke tekeningen van de Droge Haven in een nieuw jasje. Achterin torsen de tafels grote hoeveelheden koffie en frisdrank. Er lopen mensen af en aan. Aannemers, inwoners en televisiemensen overleggen over de voortgang. Buiten achter afzettingen lijkt het onmogelijk voor voorbijgangers om zomaar aan het werk voorbij te lopen. Iedereen staat even stil en kijkt. En praat over het wonder dat zich voltrekt. "Ik mocht een bouwvakker uitzoeken. Ik heb er al één uitgevist", klinkt het in één van de straten. Reduzum vangt de invasie mensen en materieel zonder moeite op en ook "de mensen van de gemeente zijn zo enthousiast", vertelt Eef Velstra. De Haedstritte heeft wel te leiden van het materieel, maar die staat toch gedeeltelijk op de nominatie voor herbestrating. Regenbui Even naar uur dinsdagmiddag ontlaadt een donkere dreiging zich in een korte maar hevige regenbui. Stratenmakers schuilen tegen de huizen en alleen de machines werken onverstoorbaar door. De hal van Langeberg is nog drukker dan gewoonlijk. Men maakt van de gelegenheid gebruik om wat te eten en te drinken, wat in ploegendienst gebeurd. Het pleit voor hun uithoudingsvermogen dat er na de regenbui gewoon door wordt gewerkt. Om 5.00 uur 's ochtends is het werk gestaakt om ver voor uur weer te beginnen. Het asfalteren moet wachten door het vocht maar de achterstand zou nog in te halen zijn en wordt geschat op zo'n twee uren. Geur De geur van verse vochtige omgewoelde aarde hangt in de lucht. Het is op de vijftien uren band die ID-TV heeft gefilmd niet te ruiken, maar ook doof en blind is er geen ontkomen aan het geweld waarmee de grond wordt omgewoeld. Voor de ramen boven nr. 17 heeft zich een soort koninklijke loge gevormd. Vanuit de twee slaapkamers valt alles prima te volgen met de ramen dicht om het lawaai voor zover mogelijk buiten te sluiten. Bezitters van een mobiele telefoon zoeken vertwijfeld een plek waar ze ongestoord kunnen bellen Het college van burgemeester en wethouders brengen en bezoek en plaatsen het nieuwe naambord. Verschillende raadsleden zijn hun al voor gegaan. Wanneer de avond valt. Treedt De Kast op. Even daarna verdwijnen de camera's. De Uitdaging is officieel mislukt. Tegen uur verzamelen zich mensen bij de Brandbier stand, die gratis bier verstrekt. De stemming is goed en iedereen is tevreden over het nieuwe uiterlijk van de Droge Haven. Nog staan er mensen in een portiek alsof ze bang zijn dat als zich omdraaien en weer kijken alles een mooie droom bleek te zijn. Diamantzaag gestolen REDUZUM - Niet iedereen is sportief geweest bij de opnames van het televisieprogramma De Uitdaging in Reduzum. Na de opnames bleek een diamantzaag gestolen, ter waarde van circaƒrcaƒ3000. De politie vermoedt dat de dure machine dinsdag laat in de middag is weggenomen. Mogelijk hebben omstanders iets gezien van de diefstal.

16 What s in a name? GROU - Shakespeare zei het ooit al eens: what's in a name? En dat leek ons een toepasselijke naam voor een nieuwe zomerrubriek. Want af en toe komen we namen of spreuken op huizen, boten of straatnamen tegen die we leuk, gek of apart vinden en onze nieuwsgierigheid opwekken. In Reduzum staat bij de haven bij It Swin een leuk bankje met daarop de inscriptie: 'Lige is ek in utdaging'. Het zal een willekeurige bezoeker niet veel zeggen. Maar deze bank herinnert aan de inspanning die de inwoners van Reduzum geleverd hebben, in het televisieprogramma De Uitdaging op 6 en 7 oktober Zij gingen de uitdaging aan om het open terrein bij de haven om te vormen tot het leuke geheel dat het nu is: een parkje met glooiende en golvende lijnen, een herinnering aan de grotere binnenhaven op dezelfde plek ooit. (Foto: Pier van der Heide, tekst:lieneke van Dijk). Angela Groothuizen van De Uitdaging bedankt de bevolking van Reduzum en wijde omgeving

17

18 Wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem b.v. is te zien in De uitdaging, gepresenteerd door Angela groothuizen. Het bedrijf ging in oktober 1997 de uitdaging aan om binnen 32 uur Reduzum een fraai dorpshart te geven. Nederland1, uur)

19 Een zwarte kat slaapt rustig op Droge Haven REDUZUM - Wanneer deze krant uitkomt hebben de inwoners van Reduzum, als alles goed gaat, de Uitdaging achter de rug. Afgelopen maandagochtend om uur moest beginnen wat vrijdagavond al achter de rug had moeten zijn. Wie dit weekend de Droge Haven ziet, kan zich moeilijk voorstellen dat zo'n op het eerste gezicht onooglijk terrein zoveel opwinding kan veroorzaken. Een langwerpig grasveldje met een gleuf voor de ontwatering waar een aantal auto's omheen staan. Meer is het niet. Een zwarte kat dommelt tevreden in op de warme straatstenen, die al lang niet meer zo recht liggen als ooit de bedoeling moet zijn geweest. Een plek in Reduzum die aan de aandacht van de dorpsvernieuwers en herinrichters lijkt te zijn ontsnapt. Pimpelen Wie verwacht afgelopen een terneergeslagen Eef Velstra aan treffen, heeft het mis. Woensdagavond toen de mededeling dat vanwege het weer uitstel nodig was, werd gedaan, was er wel een dipje. "We zijn toen even gaan pimpelen in het café." Samen met Henk Hettema is Eef Velstra één van de initiatiefnemers van het hele gebeuren. De kleilaag op het zand van de weg kan bij het bestraten geen regen verdragen. "Gelukkig dat het regent", merkte afgelopen vrijdag een Reduzumer enigszins opgelucht op. Piet Paulusma had anders op enige kritiek kunnen rekenen. ID-TV trok zich weer terug uit het dorp, wat ook een schadepost betekent voor de productiemaatschappij. Adoptie Velstra is vol lof over de inzet van het dorp voor de Uitdaging. De 110 bouwvakkers moesten namelijk "geadopteerd worden door de inwoners. Tachtig mensen meldden zich, die maandagochtend hun instructies kregen. Het ging dan niet om het regelen van een slaapplaats gezellig bij elkaar in de gymzaal - maar om de verzorging. Een gestage stroom van koffie en andere natjes en droogjes moest de mannen op de been houden. Dat was geen overbodige luxe, want er werd 's nachts doorgewerkt. In totaal 35 uur moest het hele dorpscentrum van karakter veranderen. Dinsdagavond om circa uur moest alles achter de rug zijn, waarna De Kast optrad. De bassist komt tenslotte uit Reduzum. De kosten liggen in totaal op zo'n half miljoen. Daar krijgt Reduzum wel het nodige voor terug. Bijvoorbeeld 180 ton asfalt, twaalf "prachtige energiezuinige straatlantaarns" en een leugenbankje. Er zijn in totaal zo'n dertig bedrijven bij betrokken. Een bierproducent sponsort mee en deelt zo'n consumptie bonnen uit.

20 Mijn nacht met Angela In de nacht van 6 op 7 oktober is het een drukte van belang in het anders 7.0 vredige Reduzum. Er is bezoek. Angela Groothuizen is er neer gestreken met haar TV-programma "De Uitdaging ". De rommelige haven moet worden omgetoverd tot een mooi dorpscentrum. In twee dagen wel te verstaan. Anderhalf uur na middernacht belt de uitvoerder van Koop Tjuchem dat de 150 AC is kapotgereden in de Hoofdstraat, de aanvoerroute van alle materiaal en materieel. Emiel Staamer en ik spoeden ons richting Angela. Onderweg zie ik in gedachten de ontvangst al voor me. Een stel cameraploegen met in het midden Angela, die vrolijk als altijd, rond het lek staat te dansen. Ons bij aankomst bijkans om de nek vliegend. Het contrast blijkt groot. Op de Haven heerst grote drukte. Dat wel. In een zee van licht werken de aannemers en vrijwilligers zich te pletter. De Hoofdstraat daarentegen is grauw en donker. De eerste lichtflitsen van naderend onweer kunnen we niet als lichtpunt waarderen. Uit de schijnwerpers van de Haven doemen weldra mannen op. Drie groepen nog wel. Ten eerste een hand vol zeer bereidwillige jongelui. Ten tweede een tiental zeer vrolijke lieden, die in het nabijgelegen horecapand beter tot hun recht zouden komen en ten slotte de mensen van de organisatie. Maar geen Angela en geen cameraploegen. 30 minuten voor reparatie Dat de invloed van TV op de behulpzaamheid groot is, ondervonden we ter plekke. In no time werden toneellampen aangesleept, rijplaten weggehaald en stenen opgebroken. Van de organisatie kregen we bovendien 30 minuten om het lek te repareren, want dan kwamen de zandauto's. Emiel en de opgetrommelde Hak-ploeg (Jan van der Veen en zijn maat) konden het haast ondoenlijke graafwerk door de 80 cm dikke slakkenfundering geregeld overlaten aan de omstanders. Zelfs toen het weer ons in de steek liet - de regen kwam bij bakken uit de hemel - bleven de vrijwilligers in hun nazomerkleding paraat. Het vrolijke tiental vond zijn natje en Het dekbed Op de vraag waar Angela was, riep iemand vanuit het donker: "Die ligt met haar luie... te ronken onder een warm dekbed in een Leeuwarder hotel." Toch arriveerde er even later een auto van de AVRO. Een cameraman, een geluidsman en een jonge dame stapten uit. Maar geen Angela. Alsof er in plaats van slakken goud in de grond zat, dook het drietal op ons gat af. De "plaatsvervangster" van Angela verlangde van onder een grote paraplu een interview. We weigerden en vonden het ook geen tijd om het TV-hoofd van Waterleiding Friesland (Nico van der Woude) onder diens dekbed vandaan te halen. De cameraman kroop zo'n beetje tussen de benen van de fitter door naar de buis. Want ook onze uitdaging moest worden vastgelegd. Toen de lekke 150-er even later slechts een onbenut aansluitleidinkje bleek, dropen ze af richting crisiscentrum. Op de doorweekte bouwplaats was inmiddels alle werk gestaakt. Iemand van de organisatie kwam ons vertellen dat we nu opeens (we waren juist klaar) tot tien uur de tijd kregen om te repareren. Toen we tegen zessen huiswaarts keerden, was Angela nog niet gesignaleerd. Misschien kon ze tot tien uur uitslapen in het Leeuwarder hotel. Haar Uitdaging was immers toch al mislukt. Al met al werd onze nacht eentje met regen, regen en nog eens regen, maar zonder warm dekbed en... zonder Angela. Maar onze uitdaging was dan ook ge slaagd. RdV

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

De MS van Tess Als elke dag onzeker is

De MS van Tess Als elke dag onzeker is Morgen gaan we naar de huisarts, zegt haar moeder s middags. Ik weet niet wat er met je is. Je bent zo moe de laatste tijd. En nu heb je ook nog last van je oog. De juf zegt dat ik misschien een bril moet,

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

Wij zijn twee vrienden... jij en ik

Wij zijn twee vrienden... jij en ik Wij zijn twee vrienden... jij en ik Twee dikke vrienden... jij en ik voor Nona voor altijd negen... voor altijd in mijn hart Kika Konijn Kika Konijn was een goede vriendin van alle dieren in het bos. Ze

Nadere informatie

Ria Massy. De taart van Tamid

Ria Massy. De taart van Tamid DE TAART VAN TAMID Ria Massy De taart van Tamid De taart van Tamid 1 Hallo broer! Hallo Aziz! roept Tamid. Zijn hart klopt blij. Aziz belt niet zo dikwijls. Hij woont nog in Syrië. Bellen is moeilijk in

Nadere informatie

De ronde volle maan. Alleen als de maan rond en vol is, wordt dit feest gevierd. En dat heeft een hele bijzondere reden.

De ronde volle maan. Alleen als de maan rond en vol is, wordt dit feest gevierd. En dat heeft een hele bijzondere reden. De ronde volle maan Al vele duizenden jaren is Kabouterland een bijzondere plek voor Kabouters uit de hele wereld. Dit verhaal vertelt hoe bijzonder de samenwerking tussen de dieren en de kabouters in

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

Wat zoal voorafging & Dag 1 naar Boekarest

Wat zoal voorafging & Dag 1 naar Boekarest Wat zoal voorafging & Dag 1 naar Boekarest Hallo allemaal, Eerst even laten weten dat we goed en veilig aangekomen zijn zonder problemen. Leuk dat jullie weer met ons meereizen, we zullen proberen jullie

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

De woonkamer. Er staan veel dozen in de woonkamer, er staat een bank en een kast die half in elkaar gezet is.

De woonkamer. Er staan veel dozen in de woonkamer, er staat een bank en een kast die half in elkaar gezet is. SAMENWONEN 1. EXT. ROND HET HUIS - DAG Rond het huis. Judith en Peter zijn aan het verhuizen, er staat een verhuiswagen voor het huis. Judith en Peter lopen vaak heen en weer met dozen. Ze lachen naar

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

De ontelbaren is geschreven door Jos Verlooy en Nicole van Bael. Samen noemen ze zich Elvis Peeters.

De ontelbaren is geschreven door Jos Verlooy en Nicole van Bael. Samen noemen ze zich Elvis Peeters. Over dit boek De ontelbaren is geschreven door Jos Verlooy en Nicole van Bael. Samen noemen ze zich Elvis Peeters. Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over een man die vlucht naar Europa.

Nadere informatie

VERSJES: Mourik lou VADERDAG. Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij!

VERSJES: Mourik lou VADERDAG. Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij! VERSJES: Mourik lou VADERDAG Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij! t Is geen zakdoek of sigaren, t is een heel, heel ander

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Take a look at my life 43

Take a look at my life 43 Take a look at my life 43 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Introductie: Brom en Bram

Introductie: Brom en Bram ! Activiteit 43 Brom, Bram en Brim Ontwikkelingsaspecten De kleuters doen ervaringen op met het onderscheiden van klanken (auditieve discriminatie). Materiaal kopies van de tekeningen van Brom en Bram

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Dag 2: Goed aangekomen & dag 2

Dag 2: Goed aangekomen & dag 2 Dag 2: Goed aangekomen & dag 2 Hallo allemaal, Eerst even een bedankje voor de post, sms'jes die wij gekregen hebben en aan allen die ons uitgeleide hebben gedaan. En natuurlijk aan Maaya voor de koffie,

Nadere informatie

Hey Russel! EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP. marian hoefnagel

Hey Russel! EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP. marian hoefnagel REALITY REEKS Hey Russel! EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP marian hoefnagel Een gekke naam Rudsel?? Jims mond valt open van verbazing. Is dat een naam? Hij kijkt met grote ogen naar de jongen die naast hem zit.

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

KNF Zwolle. Afdeling KNF Zwolle. Alles over het EEG-Onderzoek

KNF Zwolle. Afdeling KNF Zwolle. Alles over het EEG-Onderzoek KNF Zwolle Afdeling KNF Zwolle Alles over het EEG-Onderzoek 1. Welkom op de afdeling KNF afdeling knf Binnenkort kom je samen met je vader of je moeder een nachtje slapen bij het epilepsiecentrum in Zwolle.

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Zondag, 18 oktober 2015.

Zondag, 18 oktober 2015. Zondag, 18 oktober 2015. Nadat we gisteren eerst nog de familiedag hadden gevierd, heel gezellig, met haast iedereen, Heeft Ria mij weggebracht naar het station van Hengelo. Vincent, Angelique, Bobbie

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

Winter 2013. Zuid-Frankrijk. 5 t/m 16 februari

Winter 2013. Zuid-Frankrijk. 5 t/m 16 februari Winter 2013 Zuid-Frankrijk 5 t/m 16 februari Dinsdag 5 februari 2013 563 km Om negen uur vertrokken. Eerst naar Geldern omdat onze camperdealer een verkeerd aangesloten kabel van de koelkast nog goed moest

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

De boekenbeer Module dans groep 1-2

De boekenbeer Module dans groep 1-2 De boekenbeer Module dans groep 1-2 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol In samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk en ABC Cultuur Contact: DeboraVollebregt@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Nadere informatie

Stil blijft Lisa bij de deur staan. Ook de man staat stil. Ze kijken elkaar aan.

Stil blijft Lisa bij de deur staan. Ook de man staat stil. Ze kijken elkaar aan. Wild Op het laatste moment ziet Lisa de man pas. Ze hangt de was op in de tuin. En ineens komt hij achter de lakens vandaan. Lisa laat het mandje met was in het gras vallen. Ze gilt. De man ziet er slecht

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

WERKWEEK AMELAND 2015

WERKWEEK AMELAND 2015 De eerste dag van de werkweek Veel regen gehad, maar de meeste tijd zaten we droog in de bus. Op de Afsluitdijk werd nog even de topografische kennis getest en daarover waren de juffen en meesters tevreden.

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

De droom. De sneeuw dwarrelt in de ruimte.

De droom. De sneeuw dwarrelt in de ruimte. De droom Hassan droomt dat het sneeuwt. De sneeuw dwarrelt in het donker. Hij valt niet naar beneden, want er is geen beneden. En er is geen boven. Hij valt niet van de hemel naar de aarde, want er is

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Les 1 Ontstaan aardgas

Les 1 Ontstaan aardgas Les 1 Ontstaan aardgas In 1959 werd onder het land van boer Boon in de buurt van Slochteren gas ontdekt. Het bleek één van de grootste gasvelden van de wereld te zijn! Hoe is dat gas in de boden van Nederland

Nadere informatie

Langetermijn weersvoorspelling

Langetermijn weersvoorspelling Langetermijn weersvoorspelling Heb je ooit geprobeerd een model te maken of een patroon te volgen en de instructies waren niet duidelijk? Hoe voelde dat? Toen God aan Noach vroeg om een ark te bouwen,

Nadere informatie

Kringgesprek. Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond

Kringgesprek. Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond Kringgesprek Geachte ouders, Nummer 8 2013-2014 2014 Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond het kerstfeest. De kinderen zijn s ochtends gewoon op school. Om

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Gert van der Heiden Maria het Lam Anna Sterrenburg Wytske Benschop

Gert van der Heiden Maria het Lam Anna Sterrenburg Wytske Benschop Gert van der Heiden Maria het Lam Anna Sterrenburg Wytske Benschop Inhoudsopgave: Zo gaat het eruit zien! Wat zijn de mogelijkheden? Waarom hoef je geen pak aan? Een nieuwe uitvinding! Een bewoonster

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Naam: TIJD EN SEIZOENEN

Naam: TIJD EN SEIZOENEN Naam: TIJD EN SEIZOENEN Tijd is belangrijk. Je moet op veel plaatsen op tijd komen. Op tijd op school, op tijd thuis, op tijd voor de bus of de trein. Om te zien hoe laat het is, kijk je op je horloge.

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Regenwormen Tijdstip: in september, oktober en november, na een regenbui.

Regenwormen Tijdstip: in september, oktober en november, na een regenbui. KB2 Tijdsinvestering: 45 minuten Regenwormen Tijdstip: in september, oktober en november, na een regenbui. 1. Inleiding Een mol eet per jaar wel 50 kg wormen. Dat is veel, maar als je bedenkt dat in je

Nadere informatie

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels De Bosbewoners en de Boze Heks (pagina 07) Tommie (pagina 53) De Spronkels (pagina 79) Door M.G. Stoop Tekeningen: J. Garland 5 Schrijfster: M.G. Stoop ISBN: 9789462541566 Uitgegeven via: Yanga.be Yanga.nl

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

In de huizen aan de overkant wonen Marokkanen. Het zijn precies negen huizen. Van nummer 29 op de ene hoek tot nummer 45 op de andere hoek.

In de huizen aan de overkant wonen Marokkanen. Het zijn precies negen huizen. Van nummer 29 op de ene hoek tot nummer 45 op de andere hoek. Pakhuis In de huizen aan de overkant wonen Marokkanen. Het zijn precies negen huizen. Van nummer 29 op de ene hoek tot nummer 45 op de andere hoek. Nummer 37 staat leeg. Al meer dan een jaar. De ramen

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

(dit verhaal is mogelijk gemaakt door een gulle gift van Giessen Schoenmode in Wehl).

(dit verhaal is mogelijk gemaakt door een gulle gift van Giessen Schoenmode in Wehl). Wie de schoen past, zaterdag 19 juli 2014 (dit verhaal is mogelijk gemaakt door een gulle gift van Giessen Schoenmode in Wehl). De meeste ouders zullen het wel herkennen: je kind heeft zijn nieuwe schoenen

Nadere informatie