Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare TEL: 051/ FAX: 051/ / Ondernemingsnummer: BE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare TEL: 051/ FAX: 051/ / Ondernemingsnummer: BE"

Transcriptie

1 ACA Vzw Elektrische installaties Ondernemingsnummer: BE VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie: Installateur:,Ambachtenstraat 26, 8870 IZEGEM Woning DNB: BTW-nr.: Of ID-kaartnr: Uitgereikt te: op Aard van het onderzoek Nr. teller: Fluvius Datum onderzoek: Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) ñ Interne procedure QPROELE001 Tarief: Index: Dag kwh Type keuring: Art bis Periodieke controle (verkoop) Bijkomende info: Herkeuring op: Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen (net TT ñ voeding van de elektrische installatie via elektrische teller) elektrische installatie Max nominale stroom: 20 A Nominale stroom hoofdbeveiliging: 40,00 Voedingsleiding hoofdbord: Aardelektrode: 4X10 mm Type: XVB Metalen aardingsbaar of -pen Sectie: Aardgeleider: 6 mm Hoofddifferentieel ñ In: Extra hoofddifferentieel(s): 40 A Gevoeligheid DI: 300 ma Aantal polen: 4 Bijkomende differentieel ñ In: 40 A Gevoeligheid DI : 30 ma Aantal polen: 2 Extra bijkomende differentieel(s): Aantal eindstroombanen: 32 Aantal borden: 5 Metingen & controles Aardspreidingsweerstand: 28.6 Ohm Bescherming onrechtstreekse aanraking: Hoofddifferentieel verzegeld: In orde Algemeen isolatieniveau: 0.37 MOhm Werking differentieel ñ Testknop: Staat vast elektrisch materiaal: AardingscontinuÔteit: Werking differentieel ñ Foutlus: Schema's vs. uitvoering: Bescherming rechtstreekse aanraking: Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET NIET AAN HET AREI De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vûûr: 1 jaar na datum onderzoek Door hetzelfde organisme (*) AANTAL BIJLAGEN Situatieschema's: Nee Eendraadsschema's: Nee DE AGENT BEZOEKER: Visum van de verdeler: Plan uitwendige invloeden: NVT Andere: Visum controle organisme Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het ComitÈ voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht. p.16

2 Beschrijving van de stroombanen BORD Automaat 2P10A X 1 Automaat 2P16A X 15 Automaat 2P20A X 5 Automaat 3P20A Automaat 3P25A X 2 BORD 4 Automaat 2P10A BORD 5 CV Automaat 2P6Z BORD 6 ZOLDER Penautomaat 1P10A X 2 Penautomaat 1P15A X 8 Penautomaat 1P20A X 2 VASTSTELLINGEN: Opmerkingen - AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie. - AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's. - AD2 : De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring. - B : Het is niet uitgesloten dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schemaís. - U : Minimaal drie exemplaren van de elektrische schema's dienen aanwezig te zijn. VASTSTELLINGEN: Inbreuken Inbreuken - Schema's en plannen: A. : Het ÈÈndraadschema moet verplicht volgende vermeldingen bevatten: de spanning en de aard van de stroom, de uitvoerder van de elektrische installatie (naam en BTW-nummer, of bij ontstentenis daarvan, het nummer, de uitreikingsdatum en de gemeente van de ID-kaart) en zijn of haar handtekening, het adres van de installatie, de naam van de eigenaar en zijn of haar handtekening, en de datum van opmaak van het schema A. : Het situatieschema moet verplicht volgende vermeldingen bevatten: de uitvoerder van de elektrische installatie en zijn of haar handtekening, het adres van de installatie, de naam van de eigenaar en zijn of haar handtekening, en de datum van opmaak van het schema. Inbreuken - Metingen: : De waarde van de isolatieweerstand van ÈÈn of meerdere stroombanen is kleiner dan 0.5 M Ohm. (art 20) : EÈn of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop enof stroominjectie. (art 85.03) Inbreuken - Aardingsinstallatie: : Hoofdequipotentiale verbindingen: ontbreken zijn onvolledig zijn niet geel-groen de doorsnede is onvoldoende (min 6 ). (art 72, 78.05, 86.05) Inbreuken - Verdeelborden: : Verdeelbord is niet voorzien van achterwand enof deur. (art ) : De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd. (art 19) : Niet gebruikte invoeropeningen van het bord dienen afgedicht te worden. (art 19, 49.01, 248) : De aanduiding van de stroomkringen enof apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid). (art 16, 248) : Invoer geleiders in bord niet conform de regels van goed vakmanschap. (art 5, 205) Inbreuken - Bescherming tegen overstroom: : Niet alle stroombanen zijn beveiligd tegen overstroom. (art 114 t.e.m. 133) : De nominale stroomsterkte In dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geônstalleerde leiding enof verbruiker. (art 116, 117, 118) : Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken. (art ) Inbreuken - Elektrische installatie: : De verbindingen verwezenlijken in borden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen of in plafonddozen van verlichtingstoestellen. (art ) A. : Alle verbindingen, aftakkingen,ö vûûr de algemene differentieelstroominrichting(en) dienen te gebeuren in verzegelbare verbindings- of aftakdozen. (adviesopmerking) B. : Het opgestelde elektrisch materieel is niet aangepast aan het volume waarin dit is geônstalleerd (afstanden tot rand van bad- enof stortbadkuip of bijkomende voorwaarden ter bescherming). (art 86.10) : Gebruik materiaal in gewone ruimten, waarvan de omhulsels een beschermingsgraad hebben die minstens IP2X (IPXX-B) is. In ruimten toegankelijk voor publiek dient de beschermingsgraad minstens IP4X (IPXX-D) te zijn. (art 19, 49.01) : De schakelaars en contactdozen die in de wanden ingebouwd zijn, moeten in aangepaste inwerkdozen of blokken geplaatst zijn. (art , ) Inbreuken - Leidingen en kleurcode: : Niet gebruikte leidingen: verwijderen of beide uiteinden isoleren. (adviesopmerking) : De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet elektrische leidingen installeren (min 3cm *). (art 202, (* 278)) Extra inbreuken enof bijkomende uitleg: 1.01A+1.02A Vervolledigen...+ duidelijkheid E VERDIEP p.26

3 Datum onderzoek: Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of fotoschema van de (elektrische) installatie p.36

4 Datum onderzoek: Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of fotoschema van de (elektrische) installatie p.46

5 Datum onderzoek: Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of fotoschema van de (elektrische) installatie p.56

6 Datum onderzoek: Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of fotoschema van de (elektrische) installatie p.66